Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer"

Transkript

1 Tenkemåter og arbeidsmetoder i lokal og sentral helseforvaltning Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer - med utgangspunkt i Strategi 2020 Trondheim, 2. februar 2012 Daniel Haga Direktør for samhandling Helse Midt-Norge RHF

2 Disposisjon Generelt om strategiarbeidet Strategi 2020 Strategiprosessen Hovedutfordringer Behov for omstilling Prioritering av innsatsen vider

3 Generelt om strategiarbeidet Strategiarbeid handler om å forberede oss på en virkelighet som ikke har vært. Første spørsmål: Hvilke utfordringer vil vi møte? Vil behovene i befolkningen endres? Vil våre rammebetingelser endres? Andre spørsmål: Hvordan organisere arbeidet

4 Oppbygging av strategiprosessen Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november 2009 Åpne tematiske drøftinger i RHF-styremøtene og andre arenaer Høring Høringsprosess iverksettes av RHF-styret, mars 2010 Høring av kommuner, brukerorganisasjoner m.v., frist 20. mai 2010 Beslutning og gjennomføring Styrebehandling i lokale helseforetak inkl. drøfting med HF-tillitsvalgte Drøfting av endelig forslag til strategi med regionalt tillitsvalgte Høringssvar drøftes og framlegges for RHF-styret 3. juni Strategi 2020 vedtas av RHF-styret 24. juni Iverksetting av vedtatt strategi innarbeides i langtidsplan Samhandlingsreform planlagt iverksatt 2012

5 Oppbygging av strategiprosessen Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november 2009 Åpne tematiske drøftinger i RHF-styremøtene og andre arenaer Høring Høringsprosess iverksettes av RHF-styret, mars 2010 Høring av kommuner, brukerorganisasjoner m.v., frist 20. mai 2010 Beslutning og gjennomføring Styrebehandling i lokale helseforetak inkl. drøfting med HF-tillitsvalgte Drøfting av endelig forslag til strategi med regionalt tillitsvalgte Høringssvar drøftes og framlegges for RHF-styret 3. juni Strategi 2020 vedtas av RHF-styret 24. juni Iverksetting av vedtatt strategi innarbeides i langtidsplan Samhandlingsreform planlagt iverksatt 2012

6 Oppbygging av strategiprosessen Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november 2009 Åpne tematiske drøftinger i RHF-styremøtene og andre arenaer Høring Høringsprosess iverksettes av RHF-styret, mars 2010 Høring av kommuner, brukerorganisasjoner m.v., frist 20. mai 2010 Beslutning og gjennomføring Styrebehandling i lokale helseforetak inkl. drøfting med HF-tillitsvalgte Drøfting av endelig forslag til strategi med regionalt tillitsvalgte Høringssvar drøftes og framlegges for RHF-styret 3. juni Strategi 2020 vedtas av RHF-styret 24. juni Iverksetting av vedtatt strategi innarbeides i langtidsplan Samhandlingsreform planlagt iverksatt 2012

7 Strategi På linje med nasjonale helsepolitiske føringer

8 Fire hovedutfordringer mot 2020 Befolkningens sammensetning og behov endres Tydeligere krav til dokumentert kvalitet Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten

9 Personellutfordringen I dag går hver 6. elev fra ungdomsskolen inn i helse- og omsorgsarbeid Med samme nivå på tjenestetilbudet, vil vi i 2025 ha behov for at hver 4. elev fra ungdomsskolen blir helseog sosialarbeider. og i 2035 må hver 3. elev velge h/s utdanning.

10 Sysselsetting fordelt på sektor: Norge: 1 av 5 jobber i helse- og sosialtjeneste

11 Vi blir eldre De fleste eldre er friske, men de fleste syke er gamle år og eldre år år Antall eldre Kilde: SSB

12 Flere blir syke Prosentvis endring av alle sykdommer/tilstander fram til 2030.

13 Kunnskap om endrede behov tar vi de inn over oss? Forekomsten av fedme (BMI >30), blant menn (30-69 år) i Nord-Trøndelag HUNT NTNU Kristian Midthjell Jostein Holmen Steinar Krokstad 2010 HUNT

14 Hva karakteriserer den framtidige pasienten - En eldre person som har mer enn en tilstand/sykdom samtidig - En person med behandlingsrelasjoner til ulke institusjoner og ulike deler av helsetjenesten - En person som er avhengig av samtidig behandling/bistand fra flere deler av helsetjenesten

15 Hva karakteriserer den framtidige helsetjenesten - Primærhelsetjenesten får større behandlings- og koordineringsansvar - Helsetjenesten må i sin funksjon fungere sømløst på tvers av institusjoner og forvaltningsnivå - Vi må håndtere utfordringene med økt differensiering opp mot behovet for økt samordning - Helsetjenesten må gi fagliglig tyngde til forebygging, selv om det må foregå på andre samfunnssektorer.

16 Utviklingstrekk i spesialisthelsetjenesten - Sentralisering av de komplekse utredning og tunge døgnvaktordninger - Desentralisering av polikliniske tjenester og dagbehandling - Dreining fra døgn til dagbehandling og poliklinikk - Samarbeid om kompetanse med kommunen

17 på venteliste i Helse-Norge (sept 2011) Hva venter de på?

18 Vi har øvd oss på Samhandlingsreformen 1. Distriktsmedisinske sentra (DMS) og etterbehandlingsplasser i kommunene - Fosen, Stjørdal, Steinkjer, Røros - Trondheim, Ålesund 2. Vi trenger økt fokus på inn siden. - Hvordan øker vi tilgjengeligheten for å unngå innleggelser? Kan vi bidra mer til kompetansebygging?