ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER

2 KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn Sandnes ÅPNINGSTIDER: Barnehagens åpningstid: kl Barnehagen har åpent hverdager hele året, unntatt 5 fastsatte planleggingsdager. PLANLEGGINGSDAGER: Man.17.august 2015 Fre.13.november 2015 Man.4.januar 2016 Tirs.29.mars 2016 Fre.6.mai 2016 Når vi har planleggingsdag, holder barnehagen stengt hele dagen. Disse dagene bruker vi til kompetanseheving for hele personalet, til å evaluere og sette opp mål for vår virksomhet. TELEFONNUMMER: Porsholen barnehage: Styrer Gøril Petersen: / Stedfortreder for styrer Merethe Waka: / Askeladden: / Bukkene Bruse: / Tyrihans: / Tommeliten: / Veslefrikk: / BARNEHAGENS HJEMMESIDE: 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Kontaktinfo til barnehagen Side 3: Innholdsfortegnelse Side 4: Lovverk for barnehager Side 4: Om Sandnes kommune Side 5: Felles satsningsområder for kommunale barnehager i Sandnes Side 6: Presentasjon av Porsholen barnehage Side 7: Presentasjon av ulike stillingstyper i barnehagen Side 8: Personalet og avdelingene i Porsholen barnehage Side 9: Ukerytme og dagsrytme Side 10: Barnehagens visjon og verdier Side 11: Satsningsområder for Porsholen barnehage Side 13: Omsorg, danning, lek og læring Side 14: Rammeplanen og de 7 fagområdene Side 18: Barns medvirkning Side 19: Førskoletrening Side 20: Overgang barnehage-skole Side 21: Samarbeid med barnas hjem Side 22: Dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnehagen Side 24: Personalsamarbeid Side 25: Kompetanse og utvikling Side 26: Informasjon om driften og daglige rutiner i barnehagen Side 33: Årshjulet Side 36: Huskeliste for foreldre 3

4 LOVVERK FOR BARNEHAGER Barnehagens styringsdokument som er Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager er bygget på FN s barnekonvensjon, som sier noe om alle barns rettigheter. (For å lese mer om FN s barnekonvensjon, gå inn på barnehagens hjemmeside). Lov om barnehager sier: 1 Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. 2 Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale og samarbeidsutvalg en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. SANDNES KOMMUNE Sandnes kommune ligger sentralt på Nord-Jæren, er Norges 7.største by og er en av landets mest hurtigvoksende byer. Regionen har et variert næringsliv, godt utbygd kommunikasjonsnett og mangfold i kultur- og fritidstilbud. Sandnes kommune eier og driver 24 barnehager. SANDNES KOMMUNE SIN VISJON: Sandnes kommune i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn. Porsholen barnehages tolkning og vektlegging av visjonen: Romslig: respekt for hverandre, fleksible, inkluderende, tolerante, rund i kantene, åpen for nye impulser. Modig: pågangsmot, stå-på-vilje, tørre å prøve noe nytt, løsningsorientert, ta utfordringer, stå for sine meninger, si fra Sunn: ansvar for egen helse, ha balanse i livet, sunnhet og trivsel på arbeidsplassen, humor og glede 4

5 FELLES SATSINGSOMRÅDER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SANDNES Alle barnehagene i Sandnes kommune har felles satsningsområder, som er nedfelt i Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes For denne perioden er det Språk og kommunikasjon, Realfag/Antall, rom og form, Ledelse, Relasjonskompetanse og Tidlig innsats. I Porsholen barnehage vil vi jobbe med dette på følgende måte: Språk og kommunikasjon: Mål: Barnehagen skal bidra til at barna får utvikle sosial kompetanse og språkkompetanse som grunnleggende ferdigheter for all læring og utvikling. Minoritetsspråklige barn skal ha særlig fokus. Målet vil vi oppnå bl.a ved å delta i et Språkprosjekt i samarbeid med FBU (Senter for flerspråklige barn og unge) og Espira Lura barnehage. Prosjektet setter fokus på økt kompetanse hos personalet i forhold til språkutvikling og barnehagens språkmiljø, kartlegge barnehagens språkmiljø, språkutviklende kommunikasjon med barna, samt gi oss verktøy for å jobbe mer systematisk med språkstimulering (Språktrappa, Språk-kiste App på IPad, Tras, Dialogisk lesing). I tillegg legger vi til rette for lek som metode for språkutvikling. Realfag/Antall, rom og form: Mål: Barnehagebarn skal gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikle sin matematiske kompetanse. Målet vil vi oppnå ved at 4 barnehager deltar i et Realfagsprosjekt, og deretter utarbeider en strategi for å spre kompetansen og satsingen til alle barnehagene. Porsholen barnehage jobber som vanlig med dette området for dette barnehage-året, vi setter opp eksperimenter på planene, og jobber med matematiske begreper ift språkutvikling og kommunikasjon. Ledelse: Mål: Ledelse som sikrer at organisering, planlegging og struktur i barnehagen ivaretar barnegruppen og det enkelte barns behov. Målet vil vi oppnå ved å delta på kommunens kurs om ledelse, lese faglitteratur om emnet, ha det som tema på ledermøter/fagmøter, arbeide i tråd med kommunens 4 lederprinsipper (involvere, utfordre, støtte, stille krav) ha en plan for veiledning av pedagogiske ledere og nyansatte. Relasjonskompetanse: Mål: De ansatte skal ivareta det enkelte barns behov for omsorg og støtte i sin utvikling, med særlig fokus på barnets emosjonelle utvikling. 5

6 Målet vil vi oppnå ved å sikre kunnskap og handlingskompetanse om utviklingsstøttende samspill mellom voksne og barn, utvikle et trygt voksenmiljø som gir rom for tilbakemelding og utvikling, søke å få personalet til å bli bevisst, reflektere og videreutvikle egen rolle som omsorgsperson i barnehagen. Tidlig innsats: Mål: Sikre at barn i risiko for skjevutvikling, deres familier, samt barn med særlige behov blir sett og hjulpet så tidlig som mulig i barnehagen og/eller gjennom samarbeid med andre instanser. Målet vil vi oppnå ved å sikre nødvendig kunnskap og handlingskompetanse for å oppdage og bistå sårbare barn og barn med særlige behov, jobbe etter Porsholen (og kommunens) rutiner for tidlig innsats. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN Porsholen barnehage er en kommunal barnehage som eies og drives av Sandnes kommune. Den ble åpnet høsten 1982, og ble bygget ut og renovert i Barnehagen ligger sentralt til på Lura, og har et attraktivt nærområde med skog, sjø, kunstgressbane og ballbinge. Barnehagen har 5 avdelinger, og har 85 heldagsplasser. Barnehagen har 2 etasjer. I første etasje har vi Askeladden, Bukkene Bruse og Tyrihans med barn i alderen 3-6 år. I andre etasje har vi Tommeliten og Veslefrikk med barn i alderen 0-3 år. I Porsholen barnehage har vi en holdning som skal gjenspeile at vi er en barnehage, at alle ansatte og barn skal kjenne hverandre, og alle ansatte skal vise omtanke og ansvar for alle barna, uavhengig av hvilken avdeling de hører til på. Tradisjonelt sett er Porsholen en barnehage der vi har barn og ansatte fra mange ulike land. Dette bidrar til spennende møter med ulike språk, kulturer og tradisjoner. Vi jobber med trygghet og trivsel for store og små. Respekt, lek, glede og humor er med å prege vår hverdag, en hverdag som gjenspeiles av nærhet, åpenhet, respekt og glade ansikter. I år er våre satsningsområder sammenfallende med kommunens satsningsområder nevnt tidliger i Årsplanen. Vi er også med i et Språkprosjekt sammen med Espira Lura barnehage og FBU (Senter for flerspråklige barn og unge). Det står mer utfyllende om prosjektet under satsningsområdene våre. Personalet jobber etter en metode som heter Løft. Det står for løsningsfokusert tekning, og betyr at vi skal møte utfordringer og problemer med en holdning og intensjon om å finne løsning på dette. Vi skal ha fokus på mulighetene, ikke problemene, i vår hverdag sammen med barn, foreldre og andre samarbeidspartnere. 6

7 PRESENTASJON AV ULIKE STILLINGSTYPER I BARNEHAGEN Styrer (Resultatenhetsleder) Må ha 3-årig utdannelse fra høyskole, som barnehagelærer (tidligere førskolelærer). Ansvar for hele driften av barnehagen, økonomisk og pedagogisk ansvar, samt personalansvar. Fagutvikler Må ha 3-årig utdannelse fra høyskole, som barnehagelærer (tidligere førskolelærer). Ansvar i samarbeid med styrer for å sikre den faglige utviklingen av barnehagen, samt kompetanseheving for personalet. Er stedfortreder for styrer ved behov Pedagogisk leder Må ha 3-årig utdannelse fra høyskole, som barnehagelærer (tidligere førskolelærer). Ansvar for å lede det pedagogiske arbeidet på avdelingen. Medvirke til at barnehagens innhold og virksomhet holder et høyt faglig nivå. En pedagogisk leder er stedfortreder for styrer ved styrers fravær. Barnehagelærer Må ha 3-årig utdannelse fra høyskole, som barnehagelærer (tidligere førskolelærer). Medvirke til det pedagogiske arbeidet på avdelingen. Medvirke til at barnehagens innhold og virksomhet holder et høyt faglig nivå. Er stedfortreder for pedagogisk leder ved dennes fravær. Barneog/ungdomsarbeider Må ha fagbrev som Barne-/og Ungdomsarbeider (kreves 2 år på videregående skole, eller min.5 års praksis fra barnehage, så fagprøve med teori og praksis). Skal delta i det pedagogiske og praktiske arbeidet på avdelingen. Stedfortreder for pedagogisk leder/ førskolelærer ved dens fravær. Assistent Kreves ingen formell kompetanse for disse stillingene. Legges vekt på erfaring fra barnehage og personlig egnethet/kompetanse ved ansettelse. Skal delta i det pedagogiske og praktiske arbeidet på avdelingen. 7

8 AVDELINGENE PORSHOLEN BARNEHAGE ASKELADDEN Ann Edel Klefstad Inger Stokka Mina Mchika Pedagogisk leder 100%, fast ansatt Barne-/og ungdomsarbeider 100%, fast ansatt Assistent 100%, fast ansatt BUKKENE BRUSE Katrine Lie Pedagogisk leder 75% + 25% fagutvikler, fast ansatt? Pedagogisk leder 25%, Gunn Lill Dalgård Barne-/og Ungdomsarbeider 100%, fast ansatt Flora Kashtibanian Assistent 100%, fast ansatt TYRIHANS Målfrid (Molly) Johansen Maritza Briceno Cathrine Lindland Renukadevi (Renuka) Anandhan Pedagogisk leder 100%, fast ansatt Barne-/og Ungdomsarbeider 100%, fast ansatt Assistent 70%, fast ansatt Assistent 30%, vikariat TOMMELITEN Merethe Waka Grethe Engebretsen Kjellaug Byberg Lene Langeland Renukadevi (Renuka) Anandhan Pedagogisk leder 100%, fast ansatt Barnehagelærer 100%, fast ansatt Barne-/og Ungd.arb. 70%, fast ansatt Assistent 100%, vikariat Assistent 30%, vikariat VESLEFRIKK Margrethe Grødem Ingunn Larsen Phuong Vu Lan Truong Serina Fjelde Pedagogisk leder 100%, fast ansatt Barnehagelærer 100%, fast ansatt Barne-/og Ungd.arb. 100%, fast ansatt Assistent 100%, fast ansatt 8

9 UKERYTME OG DAGSRYTME UKERYTME: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lek og aktiviteter på avdelingen/ute, i smågrupper. Lek og aktiviteter på avdelingen/ute, i smågrupper. Lek og aktiviteter på avdelingen/ute, i smågrupper Aldersinndelte grupper Lek og aktiviteter på avdelingen/ute, i smågrupper. Turdag for Veslefrikk og Tyrihans Avdelingsmøter for Askeladden, Bukkene Bruse og Tyrihans Turdag for Tommeliten, Askeladden og Bukkene Bruse Avdelingsmøte for Tommeliten Ledermøte Avdelingsmøte for Veslefrikk DAGSRYTME: Kl: 07.15: Barnehagen åpner Kl.08.00: Frokost til kl Kl.08.30: Frilek Kl /10.00: Dagens aktiviteter og pedagogiske opplegg starter Kl : Lunsj på 3-6 årsavdelingene Kl : Lunsj på 0-3 årsavdelingene Kl: 11.45: Sovetid på småbarnsavdelingene Kl: 14.00: Ettermiddagsmåltid liten avdeling Kl.14.15: Ettermiddagsmåltid stor avdeling Kl: 14.30: Frilek/aktivieter ute eller inne Kl.16.30: Barnehagen stenger 9

10 BARNEHAGENS VISJON OG VERDIER VISJONEN VÅR ER: Vi gir tankene vinger, og føttene røtter Vi ønsker å gi barna innspill til, og tid og rom for undring over det de ser, opplever og har tanker rundt. De skal gis mulighet til å drømme og se muligheter, Alt er mulig å få til om jeg vil det nok. Samtidig vil vi jobbe for å gi barna kjennskap til og kunnskap om normer, verdier og regler ut fra det norske samfunnet. VÅRE VERDIER: RESPEKT og GLEDE OG HUMOR. Vi definerer RESPEKT som: Være tolerante, høflige og ydmyke. Ha god og tydelig kommunikasjon Vise interesse for andre mennesker uavhengig av kjønn, etnisitet, alder. Gi barn, foreldre/foresatte og ansatte muligheter for medbestemmelse. Vi definerer GLEDE OG HUMOR som: Et virkemiddel til å skape gode, trygge relasjoner til barna, foreldre/foresatte Et av virkemidlene for å skape et godt arbeidsmiljø. Vi vil ta barnekulturen på alvor og bruke tøysevers, gåter og vitser som et virkemiddel til humor og glede i barnehagen. Vi vil vise godt humør og glede over arbeidet i barnehagen. 10

11 SATSINGSOMRÅDE FOR PORSHOLEN BARNEHAGE: Vi følger kommunens satsningsområder fra Kvalitetsplanen, som nevnt tidligere i Årsplanen. Men vi har valgt å ha ekstra fokus på 2 av områdene i år: Sosial kompetanse-relasjonskompetanse Mål: Alle barn og ansatte i Porsholen barnehage skal kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Vi har valgt å bruke Rammeplanens definisjon på sosial kompetanse, og den sier følgende: Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. Vi mener at et barn som har god sosial kompetanse har lært å balansere egne behov opp mot andres behov, og handler på en positiv sosial måte ut fra dette. Som et verktøy i forhold til Sosial kompetanse har vi valgt å jobbe med Kari Lamer sitt opplegg som heter Du og jeg og vi to. Dette skal vi bruke i samlinger minimum 1 gang i uken. Hun har delt opp sosial kompetanse i 5 sosiale ferdigheter: 1. Empati og rolletaking: Innlevelse i andre menneskers følelser, og forståelse for andres perspektiver og tanker. 2. Prososial atferd: Positive, sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre, dele med andre, anerkjenne, inkludere, viser omsorg for. 3. Selvkontroll: Å kunne utsette egne behov og ønsker i sitasjoner som krever kompromisser og felles avgjørelser. Innordne seg, takle konflikter og å vente på tur. 4. Selvhevdelse: Hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå imot gruppepress. Ta initiativ til, eller bli med i lek og samtaler som allerede er i gang. 5. Lek, glede og humor: Å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, og å la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det moro. I år skal vi ha ekstra fokus på Relasjonskompetanse også, dette går mer på personalets samspill med barna For å oppnå målet må vi: -Sikre kunnskap og handlingskompetanse om utviklingsstøttende samspill mellom voksne og barn 11

12 - Voksne være gode rollemodeller, observere barna, og veilede dem i samspill med andre. - Sørge for at alle barn deltar i lek som gir samspillserfaring - Gi barna verktøy og innspill for hvordan de skal få venner og inkludere hverandre i leken - Lære dem å kommunisere på en god måte, og kunne løse konflikter. - Jobbe med å gi barna et godt språk. Gi barn som ikke har godt utviklet norsk språk enkle setninger som kan jeg bli med på leken, lære dem non-verbale tegn som stopp - I det daglige være obs på barnas innspill, kommunikasjon, legge vekt på barns medvirkning i lek/aktivitet og opplegg. - Gi tid og rom for samtaler med barna, lytte til dem, ha smågrupper flere dager i uken - Jobbe med konfliktforebygging. Være til stede der barna er i mest mulig grad, lytte og observere lek/aktivitet, analysere og veilede i ulike situasjoner som oppstår. Jobbe med å oppklare misforståelser, ha samtale med barna. - Ved konflikter, spørre hva som skjer, la alle involverte forklare sitt syn, la barna komme med forslag til løsning på konflikter. La barna få erfaring i å si unnskyld, og bli venner igjen. - Lære barna å tolke kroppsspråk/ansiktsuttrykk - Lære barna å sette grenser for seg selv, hevde sine meninger, samtidig som de skal trene på å la andre barn få lov å bestemme i leken. - Ha barnesamtaler i det daglige, samt samlinger der barna blir spurt om hva de liker/ønsker å holde på med i barnehagen, få komme med innspill hvordan vi skal ha det sammen. -La barna medvirke på turmål og måltider. Språk og kommunikasjon -Språkprosjektet Porsholen barnehage ble invitert til å være med i et Språkprosjekt sammen med FBU (Senter for flerspråklige barn og unge) og Espira Lura barnehage, med oppstart januar Målet med prosjektet er å sikre barnets læring og språkmiljø gjennom kompetanseheving av personalet i barnehage og skole. Resultatmålene er: 1. Bedre barnehagens språkmiljø og organiseringen av språkarbeidet (implementere Språktrappa). Du kan lese mer om hva Språktrappa er ved å trykke på linken på vår hjemmeside. 2. Øke personalets grunnleggende kompetanse om språk, og ledernes kompetanse i ledelse av endringsarbeid Våren 2014 ble brukt til et forprosjekt, der kompetanseheving for personalet var målet. Prosjektet startet høsten Vi har jobbet minimum en dag i uken med Dialogisk lesing, som er en egen metode vi bruker når vi leser bøker i smågrupper. Dette fortsetter vi med i år. Vi bruker Ipad er med bl.a en App som heter Språkkista, vi bruker mye konkreter i vårt arbeid, ved å ha ulike temakofferter og eventyrkofferter. I tillegg tar vi i bruk annet systematisk verktøy for språkkartlegging og språkutvikling. Dette er et spennende samarbeidsprosjekt som har en varighet på 3 år, dvs til høsten

13 OMSORG, DANNING, LEK OG LÆRING Mål: Gi barn trygghet og tro på seg selv og andre. Omsorg Omsorg og trygghet er viktige forutsetninger for barns utvikling og læring. Vi vil tilby barn og voksne et miljø preget av glede, humor og omtanke for fellesskapet. Barn skal bli sett og anerkjent av de voksne. I hverdagen legger vi til rette for individuelle behov i lek, aktiviteter, måltider og hvile. Gode relasjoner mellom voksne og barn er viktige. Det gir trygghet til barna, noe som er en forutsetning for videre utvikling og læring. Danning Rammeplanen sier følgende: I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring, og hensynet til hverandre, forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre, og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Barnehagen jobber aktivt for å forhindre mobbing, ved at vi har stort fokus på sosial kompetanse, gir barna erfaring i å få venner, inkludere hverandre i leken, løse konflikter, vise empati og kunne hevde seg selv på en positiv måte. Vi søker å være godt bemannet til enhver tid, og de ansatte skal være tett på barna i lek og aktiviteter, både ute og inne. Vi satser også på å dele barna i smågrupper store deler av barnehagedagen, for da å lettere kunne observere barna og være tettere på dem. Barnehagen arbeider for at begge kjønn skal få de samme muligheter, varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet. Hos oss kan alle kle seg ut som en prinsesse eller Spiderman, uansettt om de er jente eller gutt, og både gutter og jenter kan velge farger som rosa og blå. Vi mener at ved å jobbe med sosial kompetanse vil barnehagen bidra til barnas danning på en god måte. Lek Leken skal ha en sentral plass i Porsholen barnehage, både ute og inne. Personalet deltar aktivt i leken inne og ute, de observerer barna og kommer med innspill til leken. Vi skal være til stede mest mulig der barna er, for å hjelpe alle barna inn i leken, forebygge konflikter og utvikle leketemaer. Gjennom leken får barn utrykke seg på mange måter, og får bearbeide opplevelser, erfaringer og inntrykk. Leken har betydning for barnas trivsel og er en grunnleggende livs-og læringsform. På småbarnsavdelingene er de voksne ekstra opptatt av å være på gulvet/bakken sammen med barna, og tilrettelegge aktivitetene etter interesse og alder. I samværet med andre jevnaldrende barn ser vi hvordan de oppslukes av det som skjer i her-og-nå situasjonene. På stor avdeling er de voksne opptatt av å være sammen med barna i deres aktiviteter både rundt bordet, på gulvet og i uteleken. Vi vet at språk er en viktig del for å kunne delta i lek, vi er derfor opptatt av å gi barna rike språkopplevelser, jobbe aktivt med å utvikle barnas språk, både verbalt og non-verbalt. Vi jobber også for å lære barn å tolke språk og kroppsspråk. Vi voksne skal være gode rollemodeller og vi skal forsterke ønsket atferd. Vi skal speile dem positivt og være løsningsfokuserte. Ved å jobbe med sosial kompetanse mener vi at vi kan bidra til å få god lek i barnehagen. 13

14 Læring: Læring skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker, og henger nøye sammen med omsorg, lek og danning. Det er læring i alt barna opplever i barnehagen. Barna lærer både i organiserte aktiviteter og i rutinesituasjoner som måltid, bleieskift/toalettbesøk og påkledning. Som en metode for å sikre at alle barn får tilrettelagte aktiviteter og opplegg i forhold til alder og mestring, har vi aldersinndelte grupper en dag i uken. Her får barna også mulighet til å bygge vennskap på tvers av avdelingene, noe som kan bidra til å øke deres sosiale kompetanse. Barna får også bli kjent med flere av de voksne, noe som kan bidra til godt fellesskap i hele barnehagen. Barna får også være sammen med flere voksne med ulike kunnskaper, ideer og erfaringer, noe som kan bidra til økt læring hos barna. Vi ønsker å bidra til god og allsidig læring ved å være gode rollemodeller, være løsningsfokuserte, bruke våre verdier respekt og glede og humor i alle daglige situasjoner i barnehagen, samt jobbe med sosial kompetanse. RAMMEPLANEN OG DE SYV FAGOMRÅDENE Barnehagene i Norge jobber etter en Rammeplan, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som er utgitt av Kunnskapsdepartementet i 2011 (første utgave i 2006). Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Der tas det i tillegg utgangspunkt i 7 ulike fagområder som barnehagen skal jobbe med. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og de vil ikke opptre isolert. Flere fagområder vil være representert samtidig i ulike temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Lærestoff, arbeidsmåter, utstyr og organisering legges til rette med tanke på barns ulike behov og utvikling, og derfor vil dette variere fra avdeling til avdeling. Se mer om dette i periodeplanene. Nedenfor presenterer vi våre hovedmål for hvert fagområde fra Rammeplan for barnehagen: 1. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Både den verbale og den nonverbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Mål: Barna skal oppleve et rikt språkmiljø. For å oppnå dette må personalet: - Bruke språket aktivt i alle hverdagssituasjoner 14

15 - Bruke sanger, rim, regler, dikt i hverdagen - Ha høytlesing av bøker/fortelle eventyr - Telle og synge sanger på ulike språk - Bruke tospråklige assistenter til å lære oss sanger og å telle på sitt morsmål - Gjøre barna bevisst på sitt og andres kroppsspråk - La barna møte symboler, bokstaver og tall i daglige sammenhenger - Lage dagsrytme med tekst og bilder (Pictogram), som henger på hver avdeling - Bruke Tegn til Tale som et verktøy Tospråklige/flerspråklige barn Mål: Gi barna et best mulig grunnlag for å tilegne seg gode norskkunnskaper før skolestart For å oppnå dette vil barnehagen/personalet i tillegg til punktene over: - Bruke tospråklige assistenter til å styrke barnets førstespråk. En person som snakker barnets førstespråk vil gi trygghet og tilhørighet, og hjelpe barnet til å forstå og bli forstått. Den tospråklige assistenten er viktig brobygger mellom foreldre og barnehagen. - Legge til rette for språkstimulering ved å bruke språket aktivt i alle sammenhenger - Bruke mye eventyr, billedbøker, høytlesing, drama, sang, rim og regler. - Vi bruker også mye konkreter, det vil si at vi har figurer og ting som illustrerer det vi snakker om. 2. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Mål: Barna skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Barnehagen skal bidra til at barna får et sunt kosthold og er fysisk aktive. For å nå dette målet må personalet: - Organisere hverdagen slik at barna får bruke kroppen sin mest mulig, på mest mulig varierte måter - Støtte og utfordre barna når de bruker kroppen sin - Være gode forbilder, og selv bruke kroppen aktivt og variert - Tilrettelegge det fysiske miljøet i barnehagen/på avdelingen - Bidra til å gi barna gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile 3. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. 15

16 Mål: Barna skal få erfare gjennom alle sine sanser, og ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og vise skaperglede For å nå dette målet må personalet: - Snakke om og gi barna kunnskaper om og erfaringer med sine sanser - Gi barna tid og rom for å fantasere og være kreative - Sørge for at barna jevnlig har tilgang til bøker, bilder, instrumenter, musikk, utkledningsutstyr og ellers materiell og verktøy for skapende virksomhet 4. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Samt bidra til at barn opplever kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen, og mellom mennesket og naturen. Mål: Barna skal få oppleve glede over å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Barna skal få erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og i hverdagslivet. For å nå dette målet må personalet: - Ta barna med ut i naturen og gi barna mulighet til å oppleve naturen med alle sine sanser - Inkludere friluftsaktiviteter og utelek i barnas hverdagsliv - Være nysgjerrige og undrende sammen med barna ute og i naturen - Studere dyreliv og planteliv sammen med barna, gi dem faktakunnskaper om emnet. Bruke teknikk for å utforske og finne ut av naturen (PC/internett, forstørrelsesglass osv) - Gi barna begynnende kunnskap om fødsel, vekst, aldring og død - Investere i nytt tekninsk utstyr, og ha dette tilgjengelig på hver avdeling - Ta med barna på aktiviteter i hverdagen der det er naturlig å bruke teknisk utstyr som PC, kopieringsmaskin, digitalt fotoapparat, vaskemaskin, oppvaskmaskin, vannkoker, kaffemaskin/kaffetrakter osv. 16

17 5. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, og preger verdier og holdninger. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Mål: Barnehagen skal bidra til at barna utvikler respekt, toleranse og interesse for hverandre, og hverandres bakgrunn, uansett kultur, religion eller livssyn. Barna skal få tid og rom til undring og filosofi. Barna skal tilegne seg samfunnets grunnleggende holdninger og verdier. For å oppnå dette må personalet: - Være gode rollemodeller, og selv vise respekt, toleranse og interesse for barna, foreldrene, ansatte og andre samarbeidspartnere - Møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt - Organisere hverdagen slik at det blir tid og rom for undring og filosofi - Stille spørsmål som hva tror du? og hva mener du? til barna - Snakke om ulike land, språk, kulturer og tradisjoner - La den kristne kulturarven komme til uttrykk blant annet gjennom høytidsmarkeringer, og markere andre religiøse, livssynsmessige og kulturelle tradisjoner som er representert i barnehagen. - Jobbe med våre to utvalgte verdier som Respekt og Glede og humor i hverdagen - Bruke sosial kompetanse som et virkemiddel til å nå våre mål 6. NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i, og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag. Mål: Barna skal bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i barnehagen og nærmiljøet. For å oppnå dette må personalet: - Arbeide for at alle barn får erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet - Gjennom samtaler sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre - Arbeide for likestilling mellom gutter og jenter, og sørge for at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet - Gå tur i nærmiljøet, besøke/bli kjent med lekeplasser, ulike institusjoner, bedrifter, personer, arbeidsplasser i nærmiljøet - La barna bli kjent med ulike medier, og bidra til at barna kan forholde seg nysgjerrige og kritiske til det som formidles gjennom mediebildet. 17

18 7. ANTALL, ROM OG FORM Barn er tidlig opptatt av tall og telling. De utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Mål: Barna skal få være nysgjerrige og utvikle sin matematiske kompetanse. For å nå dette målet må personalet - Bruke matematiske begreper som tall, former, mønster, sortering, likheter/ulikheter, størrelser og mål i hverdagsaktivitetene - Spille ulike typer spill med barna - Undre seg sammen med barna om matematiske begreper og sammenhenger - Telle og sortere sammen med barna - La barna se og erfare ulike former, mønster, mål, tall i barnehagen BARNS MEDVIRKNING Barns medvirkning er en rettighet ALLE barn i barnehagen har uansett alder, funksjonsnivå, kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. En måte å oppfatte barns rett til medvirkning er å si at hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har virkning på fellesskapet. Mål: Personalet skal se og høre det enkelte barn, og ta barnets interesser på alvor. Barna skal ha medvirkning på aktiviter og opplegg som planlegges og gjennomføres på avdelingen. For å nå dette målet må personalet: - Være observante og lydhøre, gi barna tid til samtale/barnesamtaler, spørre barna hva de har lyst å gjøre, presentere muligheter for bana - La barn få komme med innspill og medvirke i de daglige aktivitetene og rutinesituasjonene. (F.eks bestemme om de vil ha på rød eller blå lue, hvilket pålegg de vil ha på, hva de vil leke med o.l) - Barna får medvirke på turmål og lunsjmåltider - Hver torsdag har de store avdeling utelek uten de vanlige lekene, barna får da være med å bestemme hvilke aktiviteter vi skal ha sammen ute. 18

19 FØRSKOLETRENING Mål: Barna skal være best mulig forberedt til å starte på skolen Dette målet vil vi oppnå ved å: Ha førskoletrening en gang i uken, der det jobbes med å kunne sitte rolig, vente på tur, rekke opp hånden, ta imot beskjeder, selvstendighet, øve på å skrive navnet sitt, øver på riktig blyantgrep, jobbe med rim og regler, høytlesing, bli kjent med bokstaver/bokstavlydene i Alfabetet, tall/geometriske figurer, øve på å telle, og lære enkle trafikkregler. Jobbe med førskolebarna på avdelingen, gi dem ekstra oppgaver og utfordringer. Vi har valgt å bruke et Pedagogisk verktøy som heter Trampoline, som tar utgangspunkt i Rammeplanen, og som er et verktøy som bygger bro mellom barnehage og skole. Det er utviklet for 5-åringene, med vekt på lek og læring. Temaer i Trampoline er: Meg selv Mønster Former Måling Tall Plassering Sortering Stavelser Rim Symboler Bokstaver Førskolegruppa har ansvar for å levere gaver til Frelsesarmeen i Stavanger, og reiser da inn med buss. Alle barn får besøke en skole/sfo i løpet av våren for å se hvordan et klasserom kan se ut, hvordan et skoleområde kan se ut. Snakke om skolen på en positiv måte, slik at barna gleder seg til å begynne på skolen. 19

20 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring. Barnehage og skole bør gi hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnhage og skole. Dersom barnehagen skal gi skolen informasjon om enkeltbarn, skal foreldrene samtykke i dette. (Rammeplanen) I Sandnes kommune er det utarbeidet felles retningslinjer for overgangen mellom barnehage og skole. Skoler og barnehager i hver bydel skal ha felles møter der vi utveksler informasjon om hverandres virksomheter, og legger grunnlag for en smidig overgang for barna. Dette skal også være med på å sikre at barna opplever en sammenheng mellom barnehage og skole. Vi vil avslutte førskoletreningen med en overnatting i barnehagen. Mål: Å sikre barn en smidig, trygg og forventningsfull overgang fra barnehagen til skolen. De fleste barna fra Porsholen barnehage begynner på Porsholen og Lura skole. Vi ønsker å lage gode rutiner for samarbeid med disse skolene for å gi barna et best mulig utgangspunkt ved skolestart. For å nå dette målet, gjør vi følgende: - Prøver å låne et klasserom på Porsholen skole noen ganger i løpet av våren - Barnehagen og skolen gir hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter. - Informasjon om enkeltbarn etter samtykke fra foreldre/foresatte - Samarbeidsmøte mellom barnehage og skole om barn, ved behov - Besøk på skolen på vårparten - SFO på Lura skole og Porsholen skole inviterer førskolebarna på besøk på våren - Skolen inviterer barn og foreldre på besøksdager. - Skolen holder foreldremøte på våren 20

21 SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehageloven 1 Formål, 1.ledd sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Med forståelse menes respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Samarbeidet skal gi mulighet til å bygge en nødvendig, gjensidig forståelse for de dilemmaer som kan oppstå når hensynet til et enkelt barn må ses i forhold til barnegruppen, Mål: Vi vil arbeide for et godt samarbeid bygget på respekt, åpenhet, tillit og god informasjon. Foreldre/foresatte skal ha mulighet til å påvirke og medvirke i barnehagens hverdag. For å nå målet må personalet: - Ha en oppstartsamtale med alle nye barn i løpet av den første uken. Fylle ut skjema for opplysninger. - Sikre at alle foreldre får informasjon i god tid - Sikre at alle forstår vår informasjon, ved å oversette en del skriv til engelsk, samt ha muntlige samtaler med minoritetsspråklige foreldre - Vise respekt og tillit til foreldrene og deres meninger og synspunkter, og forvente å få det samme tilbake fra foreldrene - Ha holdningen at foreldre er eksperter på sitt barn, mens personalet har teoretisk kunnskap om og erfaring med enkeltbarn og barn i gruppe - Informere foreldrene om at de kan være med å påvirke barnehagens innhold ved å delta på foreldremøter, gjennom Foreldrerådet, Samarbeidsutvalget (SU) og foreldresamtaler. - Lytte til foreldres ønsker og meninger, drøfte dem saklig i personalgruppa dersom det er ønskelig - Tilby foreldresamtaler 2 ganger årlig, og ellers ved behov - Bruke tolk på foreldresamtaler når vi har behov for det, for å kunne gi foreldre den informasjonen de trenger For å nå målet må foreldrene: - Vise tillit og respekt til personalet - Si fra på en høflig måte hvis en er misfornøyd med noe - Bringe og hente barnet daglig. Kun unntaksvis er det andre enn foreldre som skal gjøre dette - Ta kontakt med pedagogisk leder på avdelingen, styrer eller barnehagens Samarbeidsutvalg (SU) hvis en ønsker endringer FORELDRESAMTALER: Alle har en startsamtale når barnet begynner i barnehagen. Da gir foreldrene opplysninger personalet trenger for at barnehageoppholdet skal bli best mulig for deres barn. Det blir tilbud om ytterligere to foreldresamtaler hvert år, en på høsten og en på våren. Vi er også åpne for å ha flere samtaler når foreldre eller personal har behov for det. FORELDRERÅD: Barnehageloven 4 sier: For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 21

22 Alle foreldrene i barnehagen er et Foreldreråd. På det første foreldrerådsmøtet (foreldremøtet) på høsten blir det valgt representanter til Samarbeidsutvalget (SU) og til arrangementskomiteen (AU) som utfører oppgavene SU har bestemt. I SU sitter en representant for eier (Sandnes Kommune), to foreldrerepresentanter og to personalrepresentanter. Styrer blir med på møter, men har kun uttalerett. DOKUMENTASJON AV ARBEIDET I BARNEHAGEN Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet, informasjon om hva barnet opplever, lærer og gjør i barnehagen. Barns læring, og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver, og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Mål : Vi vil dokumentere og synliggjøre barns læring og personalets arbeid for foreldre, lokalmiljøet og barnehagemyndigheten (kommunen) På bakgrunn av dokumentasjonen få fram en reflekterende praksis for å kunne reflektere rundt, vurdere og evaluere våre arbeidsmetoder, barnehagens innhold, mål og verdigrunnlag. Hvordan vil vi dokumentere: Alle barn får en perm ved oppstart i vår barnehage. Permen følger dem til de slutter. Her legges bilder, tegninger og skriftlig dokumentasjon på barnas virksomhet i barnehagen. Bilder /fotografier henges på veggen på avdelingene Barnetegninger henges opp Utstillinger lages Ved å observere barn og personell, og ha jevnlige veiledninger med personalet Månedsevaluering avdelingsvis Drøftinger rundt barn og barnegruppe på avdelingsmøter Drøftinger og refleksjoner rundt personalets arbeid på personalmøter og planleggingsdager Dokumentere og evaluere barnehagens arrangement ved bruk av bilder, og skriftlige evalueringer. Ha halvårlige evalueringer av barnehagens praksis VURDERING AV BARNEHAGENS ARBEID Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og 22

23 utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Oppmerksomheten må både rettes mot samspillet barna imellom, mellom barn og personale, og mellom barnehagens ansatte. Barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg skal ha mulighet til reell innflytelse på vurderingsprosessen. Mål: Vurdere barnas læring og personalets arbeid slik at vi sikrer at vi når våre mål, og stadig er i fornyelse og endring i henhold til nye lover, regler og kunnskap. For å nå dette målet må barnehagen/personalet - Observere barna jevnlig og systematisk, drøfte observasjonene på avdelingsmøter og personalmøter - Observere personalets arbeid, og drøfte ulike arbeidsmetoder, kommunikasjon og praksis i jobbsamtaler, medarbeidersamtaler, på avdelingsmøter, ledermøter og personalmøter - Evaluere siste månedsplan. Pedagogisk leder evaluerer siste månedsplan, og skriver evaluering i et månedsbrev som leveres ut til foreldrene i begynnelsen av hver måned - Hver høst vurdere og oppdatere våre rutiner for internkontroll i Helse, miljø og sikkerhetsperm (HMS) samt beredskapsplan, og vurdere og oppdatere perm og rutiner i Miljørettet helsevern for barn (MHV), og utfra vurderinger vi gjør lages/oppdateres årshjul for HMS og MHV. - Hver vår ta utgangspunkt i medarbeiderundersøkelsen for å vurdere personalets arbeid og barnehagens arbeidsmiljø og ledelse, samt sette nye mål for personalsamarbeid - Følge, og ha oppdaterte skriftlige rutiner, regler og arbeidsmetoder for personalet, for å sikre at alle får god informasjon og vet hvordan de skal jobbe for å nå våre mål. Vi har utarbeidet et skriv for personalet som heter Porsholen barnehage A til Å - Halvårlige evalueringer på avdelingsmøter/personalmøter/ av barnehagens virksomhet - Ha vurdering av barnehagens virksomhet som en egen sak på møte i Samarbeidsutvalget (SU) hver vår i forkant av utarbeidelse av ny årsplan. - Bruke foreldresamtaler for å få tilbakemeldinger og vurderinger av avdelingen og barnehagens arbeid og praksis - Hvert andre år på våren blir det fra kommunens side foretatt en brukerundersøkelse, der foreldrene kan gi oss en tilbakemelding om barnehagens virksomhet. Personalet går gjennom svarene, vurderer tiltak og praksisendring basert på svarene. Dette tas opp som sak i SU, og foreldre får tilbakemelding på brukerundersøkelsen via referat fra SU-møtet. 23

24 PERSONALSAMARBEID Et godt personalsamarbeid er en forutsetning for at vi skal nå våre mål med barna og virksomheten. Respekt, åpenhet, ærlighet, tillit og god kommunikasjon og miljø for gode tilbakemeldinger er sentrale momenter for et godt samarbeid. Mål: Vi ønsker å skape en trygg, trivelig, løsningsfokusert og utfordrende arbeidsplass, med særlig fokus på god kommunikasjon, gode tilbakemeldinger og kompetanseheving for personalet Virkemidler vi vil bruke for å nå dette målet: - Personalet får bruke sine kunnskaper og ferdigheter i det daglige arbeidet, og får være delaktige i planleggingen og utviklingen av driften. - Alle ansatte må ta ansvar for å skape en god atmosfære og et godt arbeidsmiljø - Jobbe med god kommunikasjon, være bevisst vår måte å kommunisere på og vårt kroppsspråk i samhandling med andre, delta på kurs/foredrag om emnet - De ansatte oppfordres til å tørre å si og stå for sine meninger, snakke i jeg-budskap, ha en holdning om at det er greit å være uenige og ha ulike meninger, men vi må ta felles beslutninger, og vær lojale mot de beslutninger som tas. Bruke begrepene Romslig- modig sunn i hverdagen, både i ord og i praksis - Jobbe i alle fora for å skape et godt tilbakemeldingsklima for alle ansatte - Vi bruker metoden LØFT- løsningsfokusert tenkning- der vi fokuserer på det positive, det som fungerer, og jobber for å se løsninger. - Vi har jevnlige avdelingsmøter der alle kan bidra og komme med innspill på avdelingens og barnehagens planer og aktiviteter. - Det utarbeides månedsplaner for hver avdeling. Vi har felles målsetting på hele huset men det er opp til hver avdeling å knytte nye delmål til hovedmålet. - De pedagogiske lederne møtes en gang i uken til faglige og organisatoriske diskusjoner. Gir hverandre støtte og feedback på arbeidet. Det planlegges videre arbeid i barnehagen, samt evaluering av mål, tiltak og praksis. - Vi har fagmøter for alle pedagogiske ledere og førskolelære en gang i måneden, der faglig diskusjon og utvikling er tema. - Vi har fagforum/refleksjonsgrupper for alle assistenter og fagarbeidere en gang i måneden, der kompetanseheving og faglig utvikling/diskusjon er tema - Vi bruker personalmøter og planleggingsdager til kurs og kompetanseheving, der hele personalet har anledning til å drøfte, komme med innspill, få utvikle sin kompetanse og evaluere og sette mål for den videre driften i barnehagen. 24

25 KOMPETANSE OG UTVIKLING Barnehagen som organisasjon må hele tiden være i utvikling og endring for å forholde seg til endringer i samfunnet, ny kunnskap om barn, og barn i barnehage, og vurdere og endre praksis i tråd med dette. Rammeplanen framhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Mål: Personalet må få jevnlig mulighet til å øke sin kompetanse og utvikle seg selv og sin praksis. For å nå dette målet må barnehagen/personalet: - Lage og følge kompetanseplan som gir oversikt over hvilken kompetanse den enkelte ansatte har og trenger - Delta på aktuelle kurs - Bruke alle punktene under Personalsamarbeid 25

26 INFORMASJON OM DRIFTEN OG DAGLIGE RUTINER I BARNEHAGEN: Tilvenningsperioden når barnet starter i barnehagen Mål: Vi vil at hvert barn skal oppleve trygghet når de er i barnehagen. Vi er opptatt av at barna skal få en positiv start når de begynner i barnehagen. Derfor starter barna på ulike dager, slik at det er den samme ansatte (primærkontakt) som tar imot det nye barnet og foreldre de første 3 dagene, og som har satt av tid til å kun være med det nye barnet. Alle barn har sin primærkontakt som skal ta seg ekstra av dem. De første 3 dagene kaller vi tilvenningsdager. Første dagen er barnet sammen med foreldrene i barnehagen i to timer. Andre dagen avtaler primærkontakt og foreldre når de kan komme. Da er barnet her i 3-4 timer, og dersom barnet virker trygg på primærkontakten, kan foreldrene ta seg en liten tur ut av avdelingen, men må være i nærheten og tilgjengelig på telefon. Dette avtales med primærkontakten. Tredje dagen er barnet her 4-5 timer, og det avtales med primærkontakt når dere skal komme. Dersom barnet er trygg på primærkontakten, prøver vi at foreldrene tar seg en liten tur ut av barnehagen, men må være tilgjengelig på telefon. Etter disse 3 dagene er noen barn da klare for vanlig barnehagedag, mens andre trenger flere dager der foreldrene har god tid når de leverer, og kan hente dem tidligere. Noen barn finner seg fort til rette mens andre trenger lengre tid til å bli kjent, føle seg trygg og finne nye venner. I løpet av den første uka har pedagogisk leder oppstartssamtale med foreldrene, der foreldre gir opplysninger om barnet, familien og hjemmeforhold. Mat og måltider i barnehagen: Mål: Barna skal få positive opplevelser rundt måltidet gjennom det sosiale fellesskapet og gode rutiner. Barna skal lære ulike begreper knyttet til mat og måltider. Barna skal bli kjent med flere typer mat, smake på ulike matsorter, og bli kjent med hva som er sunt og ikke sunt, og hva mat gjør med kroppen vår. Barnehagen ønsker å tilby et sunt kosthold. Vi tilbyr 2 måltider hver dag i barnehagen, lunsj og ettermiddagsmåltid. Til frokost har barna med seg matboks hjemmefra hvis de ikke har spist hjemme før de kommer. Vi oppfordrer foreldre til å ta med sunn og variert mat til barna i barnehagen (grovt brød med sunt pålegg og gjerne en liten fruktbit eller grønnsaksbit). Mat som inneholder mye sukker anbefales ikke. Husk å merke matbokser og drikkeflasker med navn. 26

27 Barna får smøremåltid til lunsj hver dag i barnehagen. Da smører barna selv maten sin, og måltidet består av grovt/halvgrovt brød, variert og sunt pålegg, grønnsaker som tomat, agurk og paprika. Ca 1 gang i måneden lager vi varm lunsj sammen med barna. På ettermiddagen serverer vi et lett måltid som består av frukt og knekkebrød/brød. Vi tilbyr vann og melk til frokost og lunsj, og vann til ettermiddagsmåltidet. Måltidet er en god arena for å trene på sosial kompetanse, og til språkstimulering. Barna lytter til fortellinger/høytlesing, øver på å ta ordet og fortelle om egne opplevelser. Barna lærer begreper, å vente på tur, sende mat videre, dele og hjelpe hverandre. Levere og hente i barnehagen: Mål: Alle barn skal bli møtt på en god måte om morgenen, og få en god avslutning når det blir hentet. Det er viktig med en god dialog når dere kommer om morgenen. Personalet møter dere i garderoben og vil gjerne ha informasjon som er av betydning for barnets dag i barnehagen. Barna skal ha kommet innen kl dersom ikke annet er avtalt. Dette er fordi vi trenger en oversikt over antall barn som kommer for å kunne ha god nok bemanning hver dag (dersom det er fravær/sykdom hos personalet må vi vurdere å ta inn vikar). I tillegg starter det pedagogiske opplegget for dagen litt før kl.10.00, og da må barna være på plass Når dere foreldre skal gå, er det viktig dere sier ordentlig ha det til barnet før dere går, selv om barnet kanskje da vil gråte eller bli lei seg. Dette er helt ok. Men barnet må få si ha det, ellers kan det skape utrygghet hos barnet. Barn skal ikke leveres til barnehagen hvis det er sykt. Da har barnet det best hjemme med mor eller far. Ring og gi beskjed innen kl dersom barnet er sykt eller har fri. Det er foreldre/foresatte som skal levere og hente barnet i barnehagen. Dette er for å få til et best mulig samarbeid mellom hjemmet og barnehagen. Når dere henter barnet vil vi fortelle hvordan barnet har hatt det i løpet av dagen. Barnehagen stenger kl.16.30, da slutter arbeidsdagen for de ansatte. For at vi skal kunne informere om dagen til ditt barn, ønsker vi at dere kommer i god tid før vi stenger 27

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2014-2015 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes ÅPNINGSTIDER: Barnehagens åpningstid: kl.07.15-16.30

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer