Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011"

Transkript

1 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret

2 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen

3 Innhold Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Hedmark 1 Generell informasjon om PC-ordningen i Hedmark fylkeskommune 4 Rutiner og informasjon om personvern i Hedmark fylkeskommune knyttet til bruk av læringsplattformen (LMS) for elever, lærlinger, foreldre og foresatte 7 IKT-reglementet for elever i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune 9 Bruk av datamaskin til eksamen i Kunnskapsløftet 12 Avtale om leie av bærbar datamaskin Avtale om bruk at privat bærbar datamaskin i skolearbeidet Signaturark 18

4

5 Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Hedmark Datatilsynet stiller krav til informasjon om bruken av datasystemer i henhold til Personopplysningsloven 19 og 20. Dette heftet informerer om datasystemer som er i bruk skoleåret i utdanningssektoren i Hedmark fylkeskommune. SATS Active Directory SkoleArena it s learning Utskriftssystem på skolene Økonomisystem (utfakturering) Safir og Trapeze Pass BUDDY E-sak Elever og foresatte må lese informasjonen i dette heftet. På siste side er det et signaturark med flere erklæringer. Elevene vil få utdelt to (2) forhåndsutfylte signaturark ved skolen. Begge signaturarkene skal signeres av eleven og av foresatt der eleven er under 18 år. Skolen arkiverer et eksemplar av signaturarket, eleven beholder det andre eksemplaret. SATS - skoleadministrativt system Her vil informasjon om elevens personalia være registrert: Fullt navn Fødselsnummer Adresse Foresattes navn, adresse, telefonnummer Utdanningsløp Skoletilhørighet Klassetilhørighet Fag- og undervisningsgrupper Fravær inkl merknader Karakterer inkl merknader Eksamensresultater Peker til bildefil Det er kun skolens ledelse, rådgivingstjeneste og administrative personale som har tilgang til, legger inn, og vedlikeholder disse data. Elever og lærere har ingen tilgang til dette systemet. Det finnes også noen få personer i fylkesadministrasjonens IT-avdeling som har administrative rettigheter med utvidet tilgang til systemet for drift og vedlikehold. Historikk med hensyn til karakterer og fravær lagres for alltid i henhold til Arkivloven. Active Directory - katalogtjeneste Hedmark fylkeskommune benytter Active Directory som katalogtjeneste. Katalogtjenesten inneholder data importert fra BAS. Katalogtjenesten inneholder bl.a. brukerkontoer, datamaskiner og grupper som gjør det mulig å benytte Hedmark fylkeskommunes nettverk og datasystemer. Brukerdata oppbevares så lenge du er elev ved en skole i Hedmark fylkeskommune, og brukeren fjernes 90 dager etter at eleven er ferdig med opplæringen ved skolen. 1

6 BUDDY brukeradministrativt system (BAS) Hedmark fylkeskommune benytter BUDDY som BAS. BAS inneholder data importert fra SATS. Katalogtjenesten inneholder bl.a. brukerkontoer og grupper som gjør det mulig å benytte Hedmark fylkeskommunes nettverk og datasystemer. Brukerdata oppbevares så lenge du er elev ved en skole i Hedmark fylkeskommune, og brukeren fjernes 90 dager etter at eleven er ferdig med opplæringen ved skolen. Fødselsnummer og brukernavn blir etter krav fra Feide lagret for å sikre at brukernavn forblir unike. SkoleArena - fraværs- og karakterregistrering SkoleArena (SA) er et program som benyttes til fraværs- og karakterføring. Data oppbevares og er tilgjengelig i SA så lenge du elev. Deretter eksporteres opplysningene til SATS. Elever har kun tilgang til egne data. Faglærere har kun tilgang til informasjon om fravær og karakterer for egne undervisningsgrupper. Kontaktlærer har tilgang til informasjon om karakterer og fravær i alle fag for egen elevgruppe. Bruk av SA krever brukernavn og passord. Systemet benytter FEIDEpålogging. it s learning læringsplattform It s learning er en digital læringsplattform hvor lærer og elev/grupper kan samhandle.dette er et verktøy for informasjon, undervisningsplanlegging, organisering av læringsstoff, innleveringer og arbeidsoppgaver, tilbakemeldinger, samarbeid og vurderinger. Plattformen har FEIDEpålogging. Se vedlegg 2 for mer informasjon. Utskriftssystem på skolene gjelder Equitrac og Safecom En del skoler benytter utskriftssystemene Equitrac eller Safecom. Dette er systemer som holder rede på utskriftene til den enkelte elev og sikrer at utskrifter ikke kommer på avveie. Det er kun elever med egen pin-kode eller studentbevis som kan bruke kontoen for å kopiere eller skrive ut. Brukerdata (bl.a. brukernavn, pin-kode og skolenavn) importeres fra SATS via Active Directory. Utskriftshistorikk bevares normalt i tre måneder. Det er kun tidspunkt for utskrift, antall sider og navn på utskriftsjobb som lagres i systemet. Det er kun eleven og enkelte av IKT-personellet i sentraladministrasjonen i Hedmark fylkeskommune som har tilgang til utskriftshistorikk. Uavhentede utskrifter slettes etter 24 timer. Skolens IKT-personell har kun tilgang til enkel brukeradministrasjon og påfylling/endring av saldo. Saldoen nullstilles ved skoleslutt og innestående saldo refunderes ikke. Ubrukt saldo kan ikke overføres til neste skoleår. Safir skoleskyssadministrativt system: Inneholder personalia samt opplysninger om daglig (fast) reisestrekning: Fullt navn Fødselsnummer Adresse Skoletilhørighet Skolens start- og sluttider Hjemmeholdeplass Skysskode (ordinær eller evt spesielle behov) 2

7 Trapeze Pass skyssplanleggingsverktøy for ikke rutebundet trafikk: Inneholder personalia samt reiseopplysninger: Fullt navn Fødselsnummer Adresse Skoletilhørighet Hentetider Evt spesielle behov (rullestol etc.) Det er skyssplanleggere i Hedmark Trafikk samt personale med ansvar for å utstede reisekort som har tilgang til informasjonen. Opplysningene lagres så lenge reisebehovet eksisterer pluss maksimalt 2 år for å ivareta statistikk samt evt behov for saksbehandling i forbindelse med klager og lignende. Elever med rett til fri skoleskyss ligger også i billettsystemet og ligger der så lenge skyssretten varer. Økonomisystem utfakturering Visma Enterprise benyttes til utfakturering. Følgende persondata overføres fra SATS til kunderegisteret i Visma Enterprise: Fødselsenummer Navn Adresse Postnummer Skole Feide Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Feide forenkler prosessen for alle involverte ved å ta i bruk noe vi kaller føderert identitetshåndtering: 1. En bruker registrerer seg bare én gang: nemlig hos sin egen vertsorganisasjon. Vertsorganisasjonen gir brukeren ett brukernavn og passord, og er ansvarlig for å vedlikeholde brukerens personopplysninger. Vertsorganisasjonene er universiteter, høgskoler, kommuner og fylkeskommuner samt private skoleeiere. 2. Autentisering - det å sjekke at en bruker er den han/hun gir seg ut for å være - gjøres alltid av vertsorganisasjonen. Vertsorganisasjonen gir også tjenestene eventuelle personopplysninger. På denne måten er alle Feide-tjenester tilgjengelige for brukerne med ett brukernavn og passord. 3. Avgjørelsen om en bruker skal få tilgang til tjenesten er basert på de opplysningene tjenesten får fra vertsorganisasjonen. Føderert identitetshåndtering er altså basert på det konseptet at tjenester stoler på den autentiseringen som gjøres av brukernes vertsorganisasjoner. Tjenestene gjør seg nytte av de opplysninger vertsorganisasjonene sitter på når det gjelder tilgangskontroll, personifisering osv. E-sak E-sak er Hedmark fylkeskommunes sak-arkivsystem. I saker hvor det fattes enkeltvedtak som berører den enkelte elev vil personopplysninger om eleven bli lagret her (for eksempel vedtak om spesialundervisning og/eller refsingstiltak). Den enkelte kan begjære innsyn for å få vite hvilke opplysninger som ligger lagret. All informasjon håndteres og oppbevares i henhold til personopplysningsloven. 3

8 Vedlegg 1: Generell informasjon om PC-ordningen i Hedmark fylkeskommune 2011 Hvorfor bærbar PC? Digitale ferdigheter er nødvendig for at elever skal kunne fungere i en stadig mer digitalisert hverdag og kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet, og det er en forutsetning i et livslangt læringsperspektiv. Digitale medier er en viktig del av barn og unges hverdag og skal inngå som en naturlig del i læringsarbeidet. Bruk av digitale ferdigheter i det pedagogiske arbeidet i og på tvers av fag, vil gi elever fortrolighet og tillit til teknologien og dens muligheter. For å imøtekomme kravet om utvikling av digitale ferdigheter i Kunnskapsløftet fattet Fylkestinget følgende vedtak i juni 2007 (sak 52/07): For å utjevne forskjeller mellom elever og oppfylle opplæringslovens nye krav til å holde elever i videregående skoler med nødvendig digitalt utstyr, skal alle elever i videregående opplæring ha tilgang til egen PC innen Hvorfor standard modell? For å få en gunstig pris, og forenkle vedlikeholdet blir bærbare PCer kjøpt inn felles for alle skolene. Det er skolen som avgjør hvilken modell elevene får tilbud om. Det blir lagt inn standard programvare, og det er inngått felles service og forsikringsavtale. Hvem får tilbud om å leie bærbar PC? Alle elever som begynner i Vg1 og som ikke har fått tilbud om PC tidligere skal få tilbud om å leie PC av fylkeskommunen. Er det mulig å bruke privat bærbar PC? De som takker nei til tilbudet om å leie elevpc plikter å benytte privat bærbar datamaskin som tilfredsstiller følgende minimumskrav: Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 operativsystem, trådløst nettverkskort for b/g, antivirus programvare. Dersom du har behov for fullversjon av Office får du dette installert kostnadsfritt ved skolen. Undervisningsspesifikk programvare og andre digitale læringsressurser er tilgjengelig via skolen og/eller via elevportalen. Skolen har ikke anledning til å supportere privat utstyr. Det innebærer at eleven selv må sørge for nødvendig forsikring, reparasjon og vedlikehold av eget utstyr. Tilbudet om å leie PC gis kun en gang og man kan ikke gå inn i leieordningen på et senere tidspunkt når man først har signert kontrakt om bruk av privat PC. Hva må elevene betale? Kostnadene til elevpc dekkes dels av skolen og dels av fylkeskommunen sentralt. I tillegg skal eleven betale en egenandel i tre år: Trinn Standardmodell MK-modell Vg1 890,- 890,- Vg2 890,- 890,- Vg3/bedrift 890,- 890,- 4

9 Elevene får tilsendt årlig faktura på leiebeløpet. Egenandelen tilsvarer minstesatsen på utstyrsstipendet lånekassen gir til alle elever i videregående skole. Man søker utstyrsstipend via lånekassens nettside. Eleven overtar PCen etter Vg3 forutsatt at de tre leiebeløpene er betalt. Avtale om leie av bærbar PC Alle elever som velger å leie bærbar PC av Hedmark fylkeskommune ved skolestart 2011 må underskrive en avtale hvor elevens plikter og rettigheter beskrives. Elevene får utdelt avtalen på skolen ved skolestart. For elever under 18 år må også foreldre/foresatte underskrive avtalen. Avtalen er bindende. Eleven må kjøpe ut PCen ved avbrudd av utdanningen. Elevens plikter Alle PC er som leies av Hedmark fylkeskommune er forsikret. Egenandelen ved å benytte forsikringen er kr 500,- pr skadetilfelle. Eleven forplikter seg til å håndtere utstyret med forsiktighet og har ansvar for at det ikke utsettes for tyveri, støtfare eller annen fare. Norske alminnelige erstatningsregler gjelder for bruk og behandling av datamaskinen. Dersom skade/feil oppstår på utstyret som følge av uaktsomhet fra elevens side og dette ikke dekkes av forsikringsordningen er eleven økonomisk ansvarlig for reparasjonskostnader. Blir utstyret stjålet eller går tapt på annen måte og dette ikke dekkes av forsikringsordningen, må eleven selv skaffe nytt utstyr og bære de økonomiske kostnadene med dette. Ved feil på utstyr og/eller nett-tilgang må skolens IT-ansvarlige kontaktes umiddelbart. Eleven må levere inn utstyret til service/vedlikehold når skolen krever det. Dersom utstyr og/eller netttilgang ikke behandles i henhold til den inngåtte avtalen, vil avtalen kunne sies opp med umiddelbar virkning og/eller nett-tilgangen begrenses. Eleven må til en hver tid følge skolens gjeldende reglement for bruk av datautstyret, blant annet regler for kildevern og etiske retningslinjer for nedlasting og publisering på nett. Denne informasjonen fås på skolen ifm skolestart. Skolens plikter Skolen er ansvarlig for at elevene får opplæring i henhold til læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det innebærer at IKT-kompetanse både er et redskap for å lære fag og et mål i seg selv. Skolen sørger for at elever som inngår leieavtale snarest mulig etter skolestart får utdelt bærbar PC med nødvendig programvare. Skolen er ansvarlig for å tilrettelegge slik at reparasjon kan utføres på defekt utstyr i tråd med gjeldende garanti- og forsikringsordninger. Har du mottatt datautstyr gjennom hjelpemiddelsentralen? Elever som har mottatt standard datautstyr gjennom hjelpemiddelsentralen bør benytte seg av skolens ordning for å leie datamaskin for at de skal få et datamaskintilbud. Utstyr Det er valgt to standard PC-modeller til elever som starter i Vg1 i august Elever som går Medier og kommunikasjon (MK) får tilbud om en annen modell. Standard modell: MK-modell: hp6560b eller hp4330 (skolen avgjør hvilken modell som tilbys elevene) Skolen avgjør Alle modellene samt medfølgende lader leveres med tre års leverandørgaranti. Batteriet har et års garanti. 5

10 Programvare Følgende medfølger i alle standardmodeller: Windows 7 Office 2010 Antivirus Internett explorer og Firefox Ordnett (digtial ordbok) Adobe reader, Flash, Java, 7 zip, Undervisningsspesifikk programvare og andre digitale læringsressurser er tilgjengelig via skolen og/eller via elevportalen. 6

11 Vedlegg 2: Rutiner og informasjon om personvern i Hedmark fylkeskommune knyttet til bruk av læringsplattformen (LMS) for elever, lærlinger, foreldre og foresatte. For tiden benytter Hedmark fylkeskommune it s learning som LMS Ordforklaringer Personvern dreier seg om ivaretakelse av personlig integritet; ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse. Personopplysning er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Personopplysningsvern dreier seg om regler og standarder for behandling av personopplysninger som har ivaretakelse av personvern som hovedmål. Reglenes formål er å sikre enkeltindivider oversikt og kontroll over behandling av opplysninger om dem selv. Med visse unntak skal enkeltpersoner ha mulighet til å bestemme hva andre skal få vite om hans/hennes personlige forhold. Informasjon Hedmark fylkeskommune som skoleeier har en forpliktelse om å informere om bruk av personopplysninger og hvilke rutiner vi har for å overholde personvern for den enkelte bruker i læringsplattformen (LMS). Skolene har et særlig ansvar når det gjelder å formidle informasjon om rettigheter og plikter angående personvern og videre skape gode holdninger som kan ligge til grunn for moralsk forsvarlig bruk av den digitale dømmekraft. Personopplysninger LMS importerer personopplysninger fra SATS som er skolens administrative system. Ved import av brukere til LMS blir fødselsnummeret kryptert. Personens navn blir knyttet til brukernavn, gruppetilhørighet og kommunikasjon mellom brukere inne i LMS. Brukernavn genereres av SATS og består av en kombinasjon med for- og etternavn. Plattformen har FEIDE-pålogging. Ephorus verktøy for plagiatkontroll Plagiering vil si å utgi andres arbeid som sitt eget. Det er blitt et økende problem innen all utdanning at elever og studenter leverer oppgaver hvor deler av teksten er hentet direkte fra eksterne kilder uten at kilde oppgis. Plagiatkontroll har til hensikt å avdekke dette. Det er kun læreren som sender inn et dokument til plagiatkontroll som får tilgang til resultatet. Ephorus er en lukket database. Ved innsending av et dokument til plagiatkontroll inne i LMS får den enkelte elev en unik og usynlig ident knyttet til sitt navn. Elevens navn vil derfor aldri bli synlig for andre brukere av Ephorus. Verktøyet kan ikke benyttes som søkemotor og forfatter av dokument kan ikke søkes opp. Det er viktig å huske at dersom det er skrevet et navn inne i teksten som sendes til Ephorus vil dette navnet lagres som en del av dokumentet og blir dermed også søkbart. 7

12 Rydde-, arkiverings- og sletterutiner for fag opprettet via integrasjonen med SATS De fleste fag opprettes via integrasjonen med SATS. Ved skoleårets slutt skal fageier, dvs faglæreren rydde i faget, tømme søppelbøtten og eventuelt kopiere faginnhold før faget arkiveres. Eleven skal selv etter endt skoleår eksportere ut eget arbeid. All dokumentasjon av vurdering i fag knyttet til elever skal arkiveres i LMS 18 mnd etter endt skolegang pga klagesaker. I denne perioden har alle lærerne i faget, skolens lokale administrator, skolens ledelse og skoleeiers systemadministrator mulighet til å hente innhold og personopplysninger fra faget. Alle med administratortilgang har signert en samtykkeerklæring der man aksepterer vilkårene for bruk av personopplysninger. Alt innhold og alle personopplysninger i fagene slettes permanent av skoleeiers systemadministrator etter arkiveringsperioden på 18 mnd etter endt skolegang. Rydde-, arkiverings- og sletterutiner for manuelt opprettede fag og prosjekt Når en lærer har opprettet et manuelt fag med arkivverdig informasjon knyttet til elever eksporteres alt innhold til skoleeiers server for arkivering. Faget slettes så ved endt skoleår. Alle prosjekter opprettet av elever og lærere slettes ved skoleårets slutt. Prosjekteier må selv eksportere innhold som man ønsker å ta vare på. Skolens lokale administrator kan gå inn i prosjekter for å gjøre stikkprøver på bruk ved mistanke om brudd på IKT-reglementet. Samtykkekompetanse: Barn under 18 år skal ha samtykke av sine foreldre/foresatte når det gjelder publisering av personopplysninger. Etter fylte 18 år skal eleven selv samtykke for bruk av personopplysninger etter personopplysningsloven. Samtykke gis via eget signaturark som deles ut på skolen ifm skolestart. 8

13 Vedlegg 3: IKT-reglementet for elever i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune 1 Formål Reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø, slik at det legges til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune. Reglementet gir bestemmelser om: rettigheter og plikter nettetikk bruk av IKT-ressurser inngrep og sanksjoner ansvarsfraskrivelse 2 Virkeområde Reglementet gjelder for bruk av Hedmark fylkeskommunes eide og utleide maskiner og programvare, samt benyttelse av private datamaskiner, programvare og IKT-ressurser gjennom datatilknytning til Hedmark fylkeskommune. 3 Rettigheter og plikter 1. All bruk av skolens datamaskiner og datanettverk skal skje iht. dette reglement samt inngåtte avtaler om leie av datamaskin eller bruk av privat bærbar datamaskin i skolearbeidet knyttet til Hedmark fylkeskommune. 2. Privat bærbar datamaskin som brukes i fylkeskommunens datanett til skolearbeid skal til enhver tid ha oppdatert operativsystem og oppdatert antivirusprogram. 3. Du får utlevert brukerkonto og passord. Passordet er ditt private og gir adgang til brukerkontoen og for bruk av skolens øvrige datautstyr. Du er personlig ansvarlig for all aktivitet som utøves på nettverket via din brukerkonto og datamaskin. Du må derfor aldri oppgi ditt passord eller låne ut din konto til andre. 4. Du får tildelt brukerident i nettverket, fillagringsplass, epostkonto med lagringsplass, tilgang til program for føring av fravær og anmerkninger og brukerkonto i fylkeskom munens læringsplattform. 5. Du har krav på at ditt personvern og din integritet til dine data ikke krenkes av Hedmark fylkeskommune. Hedmark fylkeskommune skal bidra til at ditt personvern og din integritet til dine data ikke krenkes av andre. 6. Hedmark fylkeskommune utleverer ikke opplysninger om deg eller data tilhørende deg hvor det ikke fremgår av andre reglementer eller følger av lovgivningen for øvrig. 7. Hedmark fylkeskommunes datanett og internettilgang skal kun brukes til skolearbeid. Det skal ikke installeres eller lastes ned annen programvare eller andre filer enn det som er bestemt brukt til skolearbeid. 8. Du har ikke lov å lagre private (utenom skolearbeid) filer på fylkeskommunens servere 9. Det er forbudt å laste opp, ned eller bruke programmer/filer som opptar større ressurs enn nødvendig i opplæringen. Dette gjelder også bruk som forringer eller krenker ressurser. 10. Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner og/eller datanettverk til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk, voldelig, blasfemisk eller noe annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. Du risikerer disiplinære reaksjoner mot deg som person ved overtredelse av dette. 9

14 11. Du kan etter vanlige norske lover og regler bli gjort erstatningsansvarlig for eventuelt oppstått tap eller skade i den tiden du disponerer brukerkonti, datautstyr, datanett og fillagring. 12. Du kan kun legge ut bilder av personer dersom det er innhentet skriftlig samtykke fra den/de det gjelder eller i de tilfeller som er nevnt i åndsverkloven 45c. 13. Du er personlig ansvarlig for de krav av rettslig og økonomisk art som rettighetshavere måtte fremme ved bruk eller distribusjon av materiale uten tillatelse, herunder nedlasting og bruk av piratkopiert programvare. 4 Nettetikk 1. Vær ærlig og høflig. 2. Vis respekt for andre brukere. 3. Vis respekt for andres person, livssyn, nasjon og rase. 4. Du må følge lovverk i eget land og land du kontakter. Ikke forsøk å bryte deg inn på noe datasystem. Det er straffbart i de fleste land. Ikke spre datavirus. Du kan bli holdt ansvarlig for store konsekvensskader og økonomisk tap. 5. Vis respekt for andres åndsverk, enten det dreier seg om bilder, lyd, tekst, dataprogram mer eller annet. 6. Meld fra om ulovligheter. Meld fra om ulovlig bruk, enten det dreier seg om ulovlig materiale eller brudd på rettigheter. 7. Last ikke ned eller ta i bruk programvare eller nettressurser som ikke skal brukes i skolearbeidet. 5 Inngrep 1. HFKs IKT-driftspersonale kan når som helst foreta inngrep for å kontrollere, som f eks innsyn i logger. Om mulig skal det innhentes samtykke fra bruker ved innsyn i filer og private områder. I situasjoner hvor tidsnød eller andre årsaker umuliggjør eller gjør det svært vanskelig eller uhensiktsmessig å innhente samtykke, kan innsyn foretas med tillatelse av rektor eller stedfortreder. Bruker skal i disse tilfellene informeres i et tertid, og innsynet skal registreres i et saksbehandlingssystem. Dersom det er nødvendig kan inngrep iverksettes å sperre, stenge eller på andre måter endre tilgangen til en resurs. 2. HFKs IKT-driftspersonale kan av driftssikkerhetshensyn gå inn på brukerområdene på serverne og slette filer. 3. HFKs IKT-driftspersonale har ikke anledning til åpne filer/mapper merket privat uten samtykke fra brukeren, med mindre det foreligger klare indikasjoner på feil bruk og/eller ulovlig bruk. 4. De videregående skolene har anledning til å gjennomføre elektroniske overvåking stiltak ved prøver, tentamener og eksamener der datautstyr benyttes som hjelpemiddel. Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, og kommunikasjon under prøver og eksamener anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt, jf. skolereglement for de fylkeskommunale videregående skolene i Hedmark. 6 Brudd på reglementet - sanksjoner Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene og fremgangsmåten ved behandling av slike saker fremgår av skolereglementet. I tillegg kan det iverksettes sanksjoner som utestengelse fra skolens datanett for en kortere eller lengre periode. I enkelte tilfeller kan erstatning og politianmeldelse bli aktuelt. Brudd kan også få konsekvenser for ordenskarakteren. 10

15 7 Ansvarsfraskrivelse Hedmark fylkeskommune er ikke ansvarlig for tap av data, tjenestebortfall eller andre tap som skyldes svikt i interne eller eksterne IKT-tjenester. Fylkeskommunen/skolen har ikke under noen omstendigheter ansvar for privat IKT-utstyr. 8 Særskilte regler For spesielle forhold som ikke er dekket av dette IKT-reglementet, har den enkelte skole anledning til å vedta tilleggsregler. 9 Endringer i reglementet Reglementet er utarbeidet i forbindelse med innføring av ordningen med at elever i videregående opplæring skal ha tilgang til datamaskin. Innholdet i reglementet vil bli løpende vurdert. Endringer i reglementet kan foretas av fylkesdirektøren ved behov. Endringer vil bli meddelt lærere og elever. 11

16 Vedlegg 4: Bruk av datamaskin til eksamen i Kunnskapsløftet Til eksamen i Kunnskapsløftet er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Dette betyr at alt digitalt fagstoff som ønskes tilgjengelig under eksamen må ligge lokalt på egen PC. Regelverket for hjelpemidler til eksamen gjelder uavhengig av om eksamen gjennomføres på papir, på stasjonære datamaskiner, eller på skolens eller elevenes bærbare maskiner. Forberedelsesdagen: På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett. Sentralt gitt skriftlig eksamen i Kunnskapsløftet følger to hovedmodeller for hjelpemidler: Modell 1: Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Modell 2 Todelt eksamen: Del 1 Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2 Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. Disse fagene følger modell 2 for hjelpemiddelbruk uten forberedelsedel: matematikk, fysikk, kjemi og biologi i videregående opplæring. For alle elever/privatister gjelder følgende regler under gjennomføring av eksamen: Oppgavelinja skal vises Bruk av mobiltelefon under prøven er ikke tillatt. Enhver oppkobling mot Internett, andre maskiner eller andre personer betraktes som fusk. Nærmere regler for gjennomføring av eksamen fås på skolen ifm eksamensavviklingen Hva skjer ved brudd på eksamensreglementet Dersom PC eller annet elektronisk utstyr blir brukt, eller forsøkt brukt, til kommunikasjon anses det som fusk og behandles etter bestemmelsene i forskriftene til Opplæringsloven, 4-29 og En kandidat som ikke retter seg etter disse reglene eller andre instrukser som blir gitt for eksamen, kan vises bort fra eksamen, jfr i forskriftene til Opplæringsloven. Når det er mistanke om ulovlig bruk av hjelpemidler ved eksamen har eksamensskolen rett til å foreta undersøkelser på utstyret som kandidaten har brukt. Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk kan kandidaten tidligst gå opp til eksamen i faget som blir arrangert ett år etter at eksamen var annullert, jfr

17 Vedlegg 5: Avtale om leie av bærbar datamaskin 2011 Den fylkeskommunale PC-ordningen består av to muligheter: eleven inngår avtale om å inngå i den fylkeskommunale leieordningen eller inngår avtale for bruk av privat, bærbar datamaskin. Tilbudet om PC-ordning gis kun en gang, og man ikke endre avtaletype på et senere tidspunkt. 1. PARTER Denne avtalen er inngått mellom Hedmark fylkeskommune, org nr NO ved den aktuelle skolen og ansvarlig leietaker av den bærbare datamaskinen. 2. FORMÅL Formålet med denne avtalen er å regulere leieforholdet av bærbar datamaskin til bruk i opplæringen mellom Hedmark fylkeskommune v/skolen og eleven. Elevene får tilbud om å leie bærbarpc kun en gang. 3. DATAUTSTYRET OG PROGRAMVAREN SOM AVTALEN OMFATTER Datautstyret og programvaren som omfattes av denne avtalen, er en bærbar PC i henhold til årlig revisjon av innkjøpsavtalen. 4. BETALING OG MISLIGHOLD Eleven betaler kr 890,- pr. år i maksimalt tre år i leie for bruk av datamaskinen. Skolen fakturer eleven en gang pr. skoleår. Elever som går 2-årig yrkesfaglige utdanningsprogram får faktura for siste leiebeløp ved utgang av Vg2. Betalingsfrist fremgår av fakturaen. Ved for sen betaling gis minimum en purring før kravet oversendes til inkasso. Datamaskinen utleveres på skolen etter at avtalen er signert av eleven og foresatt dersom eleven er under 18 år. Hvis eleven ikke betaler det årlige leiebeløpet anses leieavtalen som misligholdt. Leieavtalen opphører i så fall og eleven plikter å levere datamaskinen tilbake til skolen eller på annen måte erstatte utstyret. 5. VARIGHET OG OPPHØR Denne avtale gjelder utstyr som leies ut fra avtaledato til avsluttet utdanning eller til eleven overtar utstyret ved utkjøp. Utstyret er skolens eiendom gjennom hele leieperioden. Eleven har bruksrett til datautstyret så lenge han/hun er elev i videregående skole som eies av Hedmark fylkeskommune, eller er lærling. Etter maksimalt tre år overtar eleven eiendomsretten til datautstyret, forutsatt at de økonomiske forpliktelsene er innfridd. Ved avbrudd fra fylkeskommunal videregående skole i Hedmark eller ved lengre permisjon over seks mnd (for eksempel utveksling) gis eleven tilbud om å kjøpe ut datamaskinen. Samlet betaling kan ikke overstige tre ganger leiebeløpet (se punkt 4) beregnet på avbruddstidspunktet. Hvis eleven ikke betaler bortfaller retten til å overta datamaskinen, og eleven plikter å levere datamaskinen tilbake i samme stand som da eleven mottok den. Innbetalt leiebeløp refunderes ikke. Eleven får ikke mulighet til å inngå ny leieavtale på et senere tidspunkt. 13

18 14 6. GARANTI Fylkeskommunen har inngått en 3 års leverandørgaranti på selve maskinen og medfølgende lader. Batteriet har et års garanti. Eleven plikter selv å kontakte skolen ved eventuelle feil på leiedatamaskinen. 7. BRUK OG VEDLIKEHOLD All bruk av datamaskiner reguleres av fylkeskommunens IKT-reglement for elever i videregående opplæring. Eleven er selv ansvarlig for å tilegne seg kunnskap om optimal bruk av PC og batteri. Eleven er selv ansvarlig for at datamaskinen er i en slik stand at den kan benyttes i opplæringen og må selv sørge for å ta sikkerhetskopi av data lagret på sin egen datamaskin. Typebetegnelser, fabrikasjonsnumre og lignende som tjener til identifikasjon av datautstyret må ikke fjernes. Ved mistanke om brudd på IKT-reglementet eller annet regelverk kan skolen gis tilgang til datamaskinen. Dette skal skje i samarbeid med eleven. Dersom eleven motsetter seg dette kan skolen inndra datamaskinen og stenge sine IKT-tjenester for eleven. I tillegg til dette gjelder følgende regler spesielt: Løft aldri datamaskinen i skjermen eller batteriet. Når du åpner datamaskinen: Pass på at skjermen ikke bøyes for langt tilbake slik at skjermen brekkes mot hengslene. Når du lukker datamaskinen: Påse at det ikke ligger gjenstander mellom skjerm og tastatur. Fjern laderen før maskinen plasseres i sekken/vesken. Oppbevar og transporter datamaskinen i tilpasset veske/sekk. Påse at det ikke ligger andre gjenstander i vesken som kan skade datamaskinen. Påse at datamaskinen står trygt plassert ved lading. Laderen må ligge utildekket ved lading for å unngå overoppheting. Ikke oppbevar drikke på samme bord/pult som datamaskinen. Ikke bruk datamaskinen i sengen. Dette fører til mye støv inne i maskinen som gjør at den blir varm og virker treg 8. TYVERI, TAP OG SKADE Eleven forplikter seg til å håndtere utstyret med forsiktighet og har ansvar for at det ikke utsettes for tyveri, støtfare eller annen fare. Eleven plikter til enhver tid å oppbevare og transportere datamaskinen på en fullt ut forsvarlig måte. Ved transport skal datamaskinen plasseres i separat rom i tilpasset sekk eller bag for å unngå skade. Leiedatamaskinen er forsikret mot hendelig uhell og mot tap. Ved uhell må eleven straks melde fra til skolen for å skrive skademelding og hendelsesforløp. Hvis leiedatamaskinen blir stjålet eller på annen måte forsvinner skal eleven melde dette til skolen umiddelbart. Eleven må selv anmelde tyveriet til politiet og levere kopi av anmeldelsen til skolen. Påtalebegjæring fremmes av Hedmark fylkeskommune. Norske alminnelige erstatningsregler gjelder for bruk og behandling av datamaskinen. Det innebærer at eleven selv kan bli ansvarlig og måtte bære tap, kostnader ved uaktsom bruk, skade, tap, oppbevaring og transport. Hedmark fylkeskommune benytter en ekstern forsikringsmegler til å vurdere hvorvidt et uhell dekkes av forsikringsordningen. Det er knyttet en egenandel til bruk av forsikringsordningene som er omtales over. Egenandelen pr forsikringstilfelle er kr 500,- og betales av eleven.

19 Dersom skade skyldes uaktsomhet hos eleven og dermed ikke dekkes av forsikringsordningen vil eleven bli holdt økonomisk ansvarlig for reparasjonskostnader. Blir utstyret stjålet eller går tapt på annen måte og dette ikke dekkes av forsikringsordningen, må eleven selv skaffe seg nytt utstyr og bære de økonomiske kostnadene med dette. Tyveri, tap eller skade som ikke dekkes av forsikring, fritar ikke for betaling av leiebeløp i henhold til denne avtalen. 9. IKT-REGLEMENT OG SKOLEREGLEMENT Fylkeskommunens IKT-reglement for elever i videregående opplæring og fylkeskommunens skolereglement gjelder fullt ut i den tiden du er elev i videregående skole. Brudd på plikter etter denne avtale eller disse reglementene håndteres etter fylkeskommunens skolereglement. IKTreglementet er overlevert samtidig med inngåelsen av denne avtale. 10. ENDRINGER OG OVERDRAGELSE Eventuelle endringer i denne avtalen er kun gyldig og bindende dersom disse er skriftlige og underskrevet av partene. Partene har ikke rett til å overdra denne avtalen til en tredjepart, uten skriftlig samtykke fra den annen part. Avtalen gjøres gjeldende ved utfylling og undertegning av signaturark som utstedes i to (2) eksemplarer ved skolen, hvor partene beholder hvert sitt. Dersom eleven er under 18 år, må signaturarket også undertegnes av minst en av elevens foreldre/foresatte. Forhåndsvisning av signaturarket finnes som siste side i dette heftet. 15

20 Vedlegg 6: Avtale om bruk at privat bærbar datamaskin i skolearbeidet 2011 Den fylkeskommunale PC-ordningen består av to muligheter: eleven inngår avtale om å inngå i den fylkeskommunale leieordningen eller inngår avtale for bruk av privat, bærbar datamaskin. Tilbudet om PC-ordning gis kun en gang, og man ikke endre avtaletype på et senere tidspunkt. 1. PARTER Denne avtalen er inngått mellom Hedmark fylkeskommune, org nr NO ved den aktuelle skolen og bruker av den private, bærbare datamaskinen. 2. FORMÅL Denne avtalen regulerer forholdet mellom skolen og elevens bruk av elevens private bærbare datamaskin i skolearbeidet. 3. MINIMUM KRAVSPESIFIKASJON VED KJØP/BRUK AV EGEN BÆRBAR DATAMASKIN Minimumskravet for de fleste utdanningstilbudene: Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 operativsystem Trådløst nettverkskort for b/g Antivirus programvare Kontorstøtteprogram (Microsoft Office fås installert kostnadsfritt ved skolen ved behov) Den enkelte skole kan godkjenne andre løsninger. Datamaskinen skal innleveres skolen for kontroll før bruken tar til. For utdanningstilbudet medier og kommunikasjon må elevene forhøre seg med skolen om hvilken datamaskintype som skal benyttes 4. KRAV TIL SIKKERHET FOR PRIVAT BÆRBAR DATAMASKIN Eleven plikter å holde datamaskinen oppdatert med de siste sikkerhetsoppdateringene for datamaskinens operativsystem. Dette skal settes til automatisk nedlasting. Eleven kan få veiledning i hvordan dette skal gjøres når maskinen blir levert inn til IKT personalet ved skolen til kontroll iht. pkt. 3 Eleven plikter å ha gyldig og oppdatert antivirus-programvare installert på datamaskinen til enhver tid. Informasjon om mulighetene gis av den enkelte skole. 5. TILGANG TIL LISENSER OG PROGRAMVARE Fylkeskommunen har inngått lisensavtale om bruk av faglig og pedagogisk programvare. Dette kan installeres i samarbeid med skolens IKT-personell og/eller lastes ned via den fylkeskommunale elevportalen. 16

Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Buskerud

Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Buskerud Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Buskerud Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2009-2010 Denne informasjonspakken innholder følgende: Innledende informasjon om følgende datasystemer:

Detaljer

Bærbar elev-pc. i Hedmark fylkeskommune. Skolestart Vg1 2013

Bærbar elev-pc. i Hedmark fylkeskommune. Skolestart Vg1 2013 Bærbar elev-pc i Hedmark fylkeskommune Skolestart Vg1 2013 Generell informasjon om PC-ordningen i Hedmark fylkeskommune 2013 Hvorfor bærbar elev-pc? I Kunnskapsløftet er digital kompetanse definert som

Detaljer

Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Buskerud

Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Buskerud Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Buskerud Informasjon til nye elever og deres foresatte skoleåret 2011-2012 Denne informasjonspakken inneholder følgende: 1. Innledende informasjon om

Detaljer

Digital skolehverdag 2012 / Informasjon til Vg1 - elever

Digital skolehverdag 2012 / Informasjon til Vg1 - elever Digital skolehverdag 2012 / 2013 Informasjon til Vg1 - elever Innhold Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Hedmark...3 Generell informasjon om PC-ordningen i Hedmark fylkeskommune 2012...6

Detaljer

Digital skolehverdag 2013 / Informasjon til Vg1 - elever

Digital skolehverdag 2013 / Informasjon til Vg1 - elever Digital skolehverdag 2013 / 2014 Informasjon til Vg1 - elever Innhold Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Hedmark...3 Generell informasjon om PC-ordningen i Hedmark fylkeskommune 2013...6

Detaljer

Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2012-2013

Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2012-2013 Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2012-2013 Til nye elever skoleåret 2012 2013 og deres foresatte Denne informasjonspakken inneholder følgende:

Detaljer

LEIEAVTALE ELEV-PC. (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven.

LEIEAVTALE ELEV-PC. (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. LEIEAVTALE ELEV-PC Denne leieavtalen er inngått ( avtaledato ) mellom: (1), heretter kalt skolen og (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. 1 GENERELT 1.1 Avtaleforhold Leieforholdet mellom utdanningsavdelingen

Detaljer

Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2013-2014

Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2013-2014 Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret Til nye elever skoleåret 2013 2014 og deres foresatte Denne informasjonspakken inneholder følgende: Innhold

Detaljer

3.0 Bruk og vedlikehold

3.0 Bruk og vedlikehold LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT Denne leieavtalen er inngått [dato] ( avtaledato ) mellom: (1) [navn på skole], heretter kalt skolen og (2) [navn på elev], f dato og personnr. [f dato og personnr 11 siffer]

Detaljer

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning Informasjon til Vg1 - elever Buskerud fylkeskommune Utdanning juni 2014 Side 2 av 13 Innhold 1. INFORMASJON OM DATASYSTEMER I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE... 4

Detaljer

LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT

LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT Denne leieavtalen er inngått 19.08.13 ( avtaledato ) mellom: (1) Holmestrand videregående skole, heretter kalt skolen og (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. (3)

Detaljer

Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Buskerud

Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Buskerud Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Buskerud Informasjon til nye elever og deres foresatte skoleåret 2010-2011 Denne informasjonspakken innholder følgende: 1. Innledende informasjon om følgende

Detaljer

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges

Detaljer

Reglement for bærbare PCer til elevene Revidert 20.08.11.

Reglement for bærbare PCer til elevene Revidert 20.08.11. Reglement for bærbare PCer til elevene Revidert 20.08.11. Fastsatt av fylkesdirektør opplæring og tjenester/videregående opplæring, 25.06.2010. 1. Generelt Fylkestinget i Akershus har bestemt at undervisningen

Detaljer

LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT

LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT Denne leieavtalen er inngått LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT («avtaledato») mellom: (1) Vestfold fylkeskommune v/utdanningsavdelingen heretter kalt «Utdanningsavdelingen» og (2) f dato og personnr. heretter

Detaljer

LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT

LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT Denne leieavtalen er inngått [dato] ( avtaledato ) mellom: (1) [navn på skole], heretter kalt skolen og (2) [navn på elev], f dato og personnr. [f dato og personnr 11 siffer]

Detaljer

LEIEAVTALE ELEV-PC. (3), f dato og personnr 11 siffer, heretter kalt eleven.

LEIEAVTALE ELEV-PC. (3), f dato og personnr 11 siffer, heretter kalt eleven. LEIEAVTALE ELEV-PC Denne leieavtalen er inngått [dato] ( avtaledato ) mellom: Denne leieavtalen er inngått ( avtaledato ) mellom: (1), Skolens navn heretter kalt skolen og (2), Elevens navn (3), f dato

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 Saksframlegg FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar IKT- reglement for grunnskole

Detaljer

I tillegg til disse gjelder også kommunale regler for bruk av IKT-utstyr.

I tillegg til disse gjelder også kommunale regler for bruk av IKT-utstyr. Avtalegrunnlag Regler for bruk av IKT ved Framnes ungdomsskole Hvem gjelder reglene for? Dette reglementet gjelder for elevers bruk av skolens- og eget IKT-utstyr på skolen: PC-er, som: kopimaskin/ skrivere

Detaljer

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune... 1 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Rettar og pliktar... 2 4 Generelle reglar for god bruk av

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Låneavtale for digital enhet

Låneavtale for digital enhet Låneavtale for digital enhet Denne utlånsavtalen er inngått dato: ( avtaledato ) mellom: (1) Telemark fylkeskommune org nr 940 192 226, ved den aktuelle skole heretter kalt skolen og (2) Elevnavn (Blokkbokstaver!):

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

5 OVERTAKELSE AV MASKINEN I LEIEPERIODEN

5 OVERTAKELSE AV MASKINEN I LEIEPERIODEN Leievilkår for bærbar datamaskin for elever på videregående skole 1 FORMÅL Formålet med leieavtalen er å regulere leieforholdet av bærbar datamaskin til bruk i opplæringen i videregående skole mellom Finnmark

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV BÆRBAR DATAMASKIN

AVTALE OM LEIE AV BÆRBAR DATAMASKIN For å få utlevert leie-pc må du levere signaturark for leieavtale og IKT-reglement AVTALE OM LEIE AV BÆRBAR DATAMASKIN 1. BÆRBAR PC ER ET OBLIGATORISK VERKTØY Bærbar PC er et obligatorisk verktøy i videregående

Detaljer

Leievilkår for bærbar datamaskin for elever på videregående skole

Leievilkår for bærbar datamaskin for elever på videregående skole Leievilkår for bærbar datamaskin for elever på videregående skole 1 FORMÅL Formålet med leieavtalen er å regulere leieforholdet av bærbar datamaskin til bruk i opplæringen i videregående skole mellom Finnmark

Detaljer

1 PARTER Denne avtalen er inngått den / 2016 mellom: Finnmark fylkeskommune ved Alta videregående skole videregående skole og

1 PARTER Denne avtalen er inngått den / 2016 mellom: Finnmark fylkeskommune ved Alta videregående skole videregående skole og Avtale om leie av bærbar datamaskin for delkurselever på VG1, VG2 eller VG3 1 PARTER Denne avtalen er inngått den / 2016 mellom: Finnmark fylkeskommune ved Alta videregående skole videregående skole og

Detaljer

1 PARTER Denne avtalen er inngått den / 2017 mellom: Finnmark fylkeskommune ved vgs, og. Navn på eleven: Fødselsnr:..

1 PARTER Denne avtalen er inngått den / 2017 mellom: Finnmark fylkeskommune ved vgs, og. Navn på eleven: Fødselsnr:.. Avtale om leie av bærbar datamaskin for elever på VG2 eller VG3 som ikke har med seg datamaskin fra VG1 1 PARTER Denne avtalen er inngått den / 2017 mellom: Finnmark fylkeskommune ved vgs, og Navn på eleven:

Detaljer

2 DATAUTSTYRET OG PROGRAMVAREN SOM AVTALEN OMFATTER

2 DATAUTSTYRET OG PROGRAMVAREN SOM AVTALEN OMFATTER Leievilkår for bærbar datamaskin for elever på videregående skole Avtale om delbetaling 1 FORMÅL Formålet med leieavtalen er å regulere leieforholdet av bærbar datamaskin til bruk i opplæringen i videregående

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

* Dersom eleven er under 18 år, må denne avtalen også ha opplysninger om foresatte (samt signatur, se siste side).

* Dersom eleven er under 18 år, må denne avtalen også ha opplysninger om foresatte (samt signatur, se siste side). Avtale om leie av bærbar datamaskin for delkurselever på VG1, VG2 eller VG3 1 PARTER Denne avtalen er inngått den / 2015 mellom: Finnmark fylkeskommune ved Lakselv videregående skole og Navn på elev Fødselsdato

Detaljer

Navn på eleven: Fødselsnr:..

Navn på eleven: Fødselsnr:.. Avtale om leie av bærbar datamaskin for elever på VG2 eller VG3 som ikke har med seg datamaskin fra VG1 1 PARTER Denne avtalen er inngått den / 2015 mellom: Finnmark fylkeskommune ved Vardø videregående

Detaljer

IKT-reglement for NMBU

IKT-reglement for NMBU IKT-reglement for NMBU Vedtatt av Fellesstyret for NVH og UMB 23.05.2013 IKT-reglement for NMBU 1 Innhold 1 Virkeområde for NMBUs IKT-reglement... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Informasjon og krav til kunnskap

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere Vedtatt i rådmannens ledermøte 03.12.14 0 For at kommunens IT-systemer skal fungere optimalt er det viktig at alle kommunens ITbrukere følger

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

06.06.2012 Lindesnes ungdomsskole. IKT på LUS

06.06.2012 Lindesnes ungdomsskole. IKT på LUS 06.06.2012 Lindesnes ungdomsskole IKT på LUS Innhold Organisasjons- og aktivitetskart... 2 Elevreglement for bruk av IKT-utstyr på LUS... 3 Regelverk for bruk av bærbare elev-pc er på 10. trinn... 4 Regler

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015 Skriftlig eksamen 2015 Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen fra UDIR legger føringer ved at noen fag har eksamen

Detaljer

IKT-informasjon elever

IKT-informasjon elever Velkommen til Re videregående! IKT-informasjon elever Denne er primært rettet mot nye elever ved Re vgs, men den kan være et fint oppslagsverk for alle Innhold Velkommen til Re videregående!... 1 Brukerident...

Detaljer

Avtale om leie av bærbar datamaskin for elever på VG1. Navn på eleven: Fødselsnr

Avtale om leie av bærbar datamaskin for elever på VG1. Navn på eleven: Fødselsnr Avtale om leie av bærbar datamaskin for elever på VG1 1 PARTER Denne avtalen er inngått den / 2015 mellom: Finnmark fylkeskommune ved Alta videregående skole, og Navn på eleven: Fødselsnr 2 FORMÅL Formålet

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Navn på eleven: Fødselsnr:..

Navn på eleven: Fødselsnr:.. Avtale om leie av bærbar datamaskin for elever på VG2 eller VG3 som ikke har med seg datamaskin fra VG1 1 PARTER Denne avtalen er inngått den / 2016 mellom: Finnmark fylkeskommune ved Alta videregående

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Generell Feide-arkitektur

Generell Feide-arkitektur Generell Feide-arkitektur Introduksjon Feide er i stor grad innført i universitets- og høgskolesektoren, og blir nå innført i grunnopplæringen. Samtlige fylkeskommuner er enten ferdige eller godt i gang

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer

Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer IKT-reglement Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer Inn-Trøndelag IKT Brukerstøtte: Tlf: 74 16 93 33 helpdesk@ikt-inntrondelag.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Virkeområde... 3 3.

Detaljer

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Digitale ferdigheter for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 rev. April 2014 IKT-plan: Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017

EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017 EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017 Målet med denne rettledningen er å bidra til at eksamen: gjennomføres på en trygg og sikker måte, og under like forhold gjennomføres etter gjeldende lover

Detaljer

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE Skolereglement 2015-2016 Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark Dette reglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslovens

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet Sikkerhetsinstruksen er fastsatt av fylkesdirektøren 23.08.2017, og erstatter «Reglement for bruk av fylkeskommunens IT-løsninger» fra 2014. Instruksen er en

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INSTRUKS FOR BRUK AV INTERNETT OG E-POST Vedtatt av administrasjonsutvalget i Levanger XX.XX.XXXX Vedtatt av administrasjonsutvalget i Verdal XX.XX.XXXX

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON Vedlagt vil du finne Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester. Retningslinjer for

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

IKT for elever Kurs mandag 12. sept Reglement Trådløst nettverk på skolen Ressurser på nett Program og filtyper Lagring

IKT for elever Kurs mandag 12. sept Reglement Trådløst nettverk på skolen Ressurser på nett Program og filtyper Lagring IKT for elever Kurs mandag 12. sept. 2016 Reglement Trådløst nettverk på skolen Ressurser på nett Program og filtyper Lagring Verktøy, ikke leketøy. IKT-reglement Det er din plikt å ha en PC som fungerer.

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

Møteinnkalling. Komite Oppvekst, Kultur og Idrett

Møteinnkalling. Komite Oppvekst, Kultur og Idrett Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 18:00 Komite Oppvekst, Kultur og Idrett Verran servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må

Detaljer

Leievilkår for bærbar datamaskin for elever på videregående skole

Leievilkår for bærbar datamaskin for elever på videregående skole Leievilkår for bærbar datamaskin for elever på videregående skole 1 FORMÅL Formålet med leieavtalen er å regulere leieforholdet av bærbar datamaskin til bruk i opplæringen i videregående skole mellom Finnmark

Detaljer

Leievilkår for bærbar datamaskin for elever på videregående skole Avtale om delbetaling

Leievilkår for bærbar datamaskin for elever på videregående skole Avtale om delbetaling Leievilkår for bærbar datamaskin for elever på videregående skole Avtale om delbetaling 1 FORMÅL Formålet med leieavtalen er å regulere leieforholdet av bærbar datamaskin til bruk i opplæringen i videregående

Detaljer

REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR

REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR Vedtatt av styret for Høgskolen i Finnmark 25. april 2007 i sak S 19/07 1. ANVENDELSE Dette reglement gjelder for all bruk av Høgskolen i Finnmarks (HiF) IT-system.

Detaljer

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker 4.2 Sikkerhetsinstruks bruker Innledning Denne instruksen beskriver retningslinjer for bruk av IT ved Evenes kommune. Instruksen gjelder for alle ansatte, og skal være lest og signert, og så leveres til

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL KAPITTEL 1 INNLEDNING Skolen er en arbeidsplass for mange mennesker. Sammen har vi ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste,

Detaljer

* Dersom eleven er under 18 år, må denne avtalen også ha opplysninger om foresatte (samt signatur, se siste side).

* Dersom eleven er under 18 år, må denne avtalen også ha opplysninger om foresatte (samt signatur, se siste side). Avtale om leie av bærbar datamaskin for delkurselever på VG1, VG2 eller VG3 1 PARTER Denne avtalen er inngått den / 2013 mellom Finnmark fylkeskommune ved Lakselv videregående skole og: Navn på elev Fødselsdato

Detaljer

IT-REGLEMENT FOR TILSATTE / ENGASJERTE VED KUNSTHØGSKOLEN

IT-REGLEMENT FOR TILSATTE / ENGASJERTE VED KUNSTHØGSKOLEN IT-REGLEMENT FOR TILSATTE / ENGASJERTE VED KUNSTHØGSKOLEN Instruks for bruk av IT-utstyr ved Kunsthøgskolen i Oslo er fastsatt av høgskoledirektøren 1.april 2006. 1 Omfang, forutsetninger 1.1 Dette reglementet

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. IKT-REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN Forskrift iht Opplæringslovens 2-9

FROLAND KOMMUNE. IKT-REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN Forskrift iht Opplæringslovens 2-9 FROLAND KOMMUNE IKT-REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN Forskrift iht Opplæringslovens 2-9 1. Reglementets formål Formålet med et IKT-reglement er å sette rammene rundt elevers bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Skolestart VG1 elever

Skolestart VG1 elever Skolestart VG1 elever Undervisningen i videregående skole krever at alle elevene har datamaskin. Elevene i vidaregående opplæring i Hordaland fylkeskommune har selv ansvar for å skaffe seg PC til skolestart

Detaljer

Eksamensavvikling ved Karasjok skole

Eksamensavvikling ved Karasjok skole Eksamensavvikling ved Karasjok skole VÅREN 2017 Informasjon til elever og foresatte om retningslinjer for eksamen i grunnskolen våren 2017 Revidert: 02.05.2017 Informasjon om eksamen På 10.trinn trekkes

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Skriftlig eksamen Hva er det viktig å vite om og forholde seg til ved eksamen?

Skriftlig eksamen Hva er det viktig å vite om og forholde seg til ved eksamen? Skriftlig eksamen 2012 Hva er det viktig å vite om og forholde seg til ved eksamen? Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

PC til elever på Hebekk skole

PC til elever på Hebekk skole PC til elever på Hebekk skole Kjære elever og foreldre Våren 2016vedtok Ski kommunestyre en plan for bruk av IKT i skolen. Det ble da bevilget penger til innkjøp av ipad til alle elever i 1. og 2.klasse

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

Sikkerhetsinstruks bruker

Sikkerhetsinstruks bruker Sikkerhetsinstruks bruker Side 1 av 5 Sikkerhetsinstruks bruker NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting av ikke

Detaljer