Definisjonsrapporter. for variabler i. Medisinsk fødselsregister. Del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Definisjonsrapporter. for variabler i. Medisinsk fødselsregister. Del 2"

Transkript

1 Definisjonsrapporter for variabler i Medisinsk fødselsregister Del 2 KONJUNKTIVITT VENERISK MFRDB_2010Q

2 2

3 Innholdsfortegnelse Innledning (bruksanvisning)...s. 7 Definisjonsrapport for variabel: KONJUNKTIVITT s. 9 KSNITT s. 13 KSNITT_TIDLIGERE....s. 17 LEGEMIDLER_UNDER.....s. 20 LEIE s. 23 LENGDE s. 26 LEVENDEFODTE......s. 29 LEVENDEFODTE_5...s. 32 LYSTGASS s. 35 MANUELL_PLACENTA... s. 39 MFMND......s. 43 MOR_FAAR.....s. 46 MORS_ALDER.....s. 49 MORS_ALDER_DESIMALT...s. 52 MORS_ALDER_KAT_K6.s. 55 MORS_HELSE_FOER...s. 58 MORS_HELSE_UNDER......s. 61 MULTIVITF...s. 64 MULTIVITU......s. 68 NARKOSE s. 72 NAVLESNOR_KNUTE...s. 76 NAVLESNOR_KOMPL......s. 80 NAVLESNOR_OMSL......s. 83 NEVRALRORSDEFEKTER......s. 87 NYRESYKDOM_KRONISK...s. 90 OPIAT s. 94 OVERFLYTTET s. 98 PARACERV s

4 PARITET s. 105 PARITET_ s. 108 PARITET_MFR s. 111 PARITET_MOR s. 114 PERINAT_DOD_ s. 117 PERINAT_DOD_22_FIGO s. 121 PERINAT_DOD_ s. 124 PERINAT_DOD_28_FIGO s. 128 PERINAT_DOD_TID_ s. 132 PERINAT_DOD_TID_22_FIGO s. 136 PERINAT_DOD_TID_ s. 139 PERINAT_DOD_TID_28_FIGO s. 143 PERINAT_DODFODT_ s. 146 PERINAT_DODFODT_22_FIGO s. 150 PERINAT_DODFODT_ s. 153 PERINAT_DODFODT_28_FIGO s. 157 PERINAT_FODT_ s. 160 PERINAT_FODT_22_FIGO s. 164 PERINAT_FODT_ s. 167 PERINAT_FODT_28_FIGO s. 171 PLACENTA_PREVIA s. 175 PLACENTAVEKT s. 179 PLEXUSSKADE s. 182 PLURAL s. 186 PLURAL_ s. 189 PLUREK s. 192 PLUREK_ s. 195 PREEKL s. 198 PREEKL_EKLAMPSI s. 202 PREEKLTIDL s

5 PRENAT_PAT_KODER s. 209 PUDENDAL s. 212 RESPIRATOR s. 216 RESPIRATORISK_DISTR s. 220 REUM_ARTRITT s. 223 RH_ANTISTOFF s. 227 ROBSON_ s. 231 ROYK_AVSL s. 234 ROYK_AVSL_ANT s. 237 ROYK_BEG s. 241 ROYK_BEG_ANT s. 244 ROYK_OPPL s. 248 ROYK_SAMTYKKE s. 252 RUBELLA s. 255 RUPTUR s. 259 SIVST s. 263 SIVST_ s. 266 SMENS_MND s. 269 SMENSD_KODE s. 272 SPABORT_ s. 275 SPABORT_12_ s. 278 SPABORT_ s. 281 SPABORT_23_ s. 284 SPINAL s. 287 SVLEN s. 291 SVLEN_DG s. 294 SVLEN_KAT s. 297 SVLEN_SM s. 300 SVLEN_SM_DG s. 303 SVLEN_UL s

6 SVLEN_UL_DG s SYSTEMISKANTIBIOTIKA s. 312 TANG s. 316 THYREOIDEA s. 320 TILSTAND s. 324 TROMBOSE_BEH s. 327 UL_TERMIN_MND s. 331 UL_TERMIN_AAR s. 334 URINVEISINF s. 337 UTSKRAPING s. 341 UTTREKKING s. 345 VAKUUM s. 349 VANNAVGANG s. 353 VEKT s. 357 VENERISK s

7 Innledning Definisjonsrapportene dokumenterer definisjon av MFRs variabler i samlet database. De viser hvordan variablen defineres, når definisjonen sist ble endret og sammenligninger med tidligere publiserte tall, dvs. 30-årsrapporten fram til og med 1996 og årmeldinger for de resterende år. Under følger en forklaring av de viktigste delene i definisjonsrapportene. Variabeldefinisjon Under overskriften definisjonsrader vises en strukturert oppstilling av variabelens definisjon. Variabeldefinisjonene varierer i innhold, noen er satt sammen av koder, kodeverk og kodegrupper ( for eksempel misdannelser), noen er hentet direkte fra meldte enkeltopplysninger (for eksempel antall tidligere levendefødte), og noen har så sammensatte definisjoner at de er skjult i funksjoner. Definisjonene er forsøkt gjort lettleselige, men siden systemet er bygget rundt en Oracle database er det ikke til å unngå at enkelte definisjoner bærer preg av dette. Merknader Under denne overskriften ligger viktig informasjon om variabelen. Dette kan være beskrivelse av endringer av kategorier eller definisjonendringer over tid. Opptellinger For hver variabel vises en opptelling på fødselsår. Opptellingen kan være på fødte eller fødsler. Dette vises i kolonneoverskriftene for opptellingstabellen. Dersom variabelen er en kategorivariabel vises også opptellinger og andeler per kategori. Dette presenteres også grafisk. Hvis det tidligere er publisert tall for variabelen i MFRs 30-årsrapport for perioden eller i årsmeldinger for etterfølgende år, vises en sammenligning mellom tidligere publiserte tall og dagens datainnhold (basert på dagens definisjon). 7

8 8

9 Definisjonsrapport for variabel: KONJUNKTIVITT Rapport generert: :38 Beskrivelse Konjunktivittbehandling Siste: Endring av definisjon: :57 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002 Kodegruppe Kodeverk Kode Kodebeskrivelse X-KODER XD48 konjunktivitt beh. mm,nd ICD-10 P391 Konjunktivitt og tåresekkbetennelse hos nyfødt Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding Kodegruppe Kodeverk Kode Kodebeskrivelse X-KODER XD48 konjunktivitt beh. nd ICD-10 P391 Konjunktivitt og tåresekkbetennelse hos nyfødt Merknader Regelinformasjon: I historiske tall ble ikke informasjon fra barnemeldingene tatt med, i årene 2001 og 2002 ble kun krysskode benyttet i definisjon. Kodeinformasjon: Nedgang de siste årene. Kan noe forklares med fortsatt (pr juni 2009) manglede barneavd meldinger 9 Side 1

10 Definisjonsrapport for variabel: KONJUNKTIVITT Rapport generert: :39 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 1 Verdisett: En-Null Verdier: Verdi Beskrivelse Frekvens 1 variabelen er satt 4152 NULL (missing) Side 2

11 Definisjonsrapport for variabel: KONJUNKTIVITT Rapport generert: :39 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr fødselår ant_fødte ant_konjunktivitt andel_konjunktivitt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 11 Side 3

12 Definisjonsrapport for variabel: KONJUNKTIVITT Rapport generert: :39 Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall Fødselsår Antall i MFRDB_2010Q2 Antall i publiserte data Andel i MFRDB_2010Q2 Andel i publiserte data Differanse ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,25 0, ,83 54, ,12 42, ,83 54, ,92 60, ,98 76, ,54 75, ,03 0, ,83 0, ,83 0, ,25 0, ,00 0, Side 4

13 Definisjonsrapport for variabel: KSNITT Rapport generert: :38 Beskrivelse Keisersnitt Siste: Endring av definisjon: :34 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk FUNKSJON funksjonen ksnitt er ikkje funnen Verdi mfrdb_meta.pa_definisjon.ksnitt(refid,kilde) Merknader 13 Side 1

14 Definisjonsrapport for variabel: KSNITT Rapport generert: :39 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 1 Verdisett: Distinkte verdier Verdier: Verdi Beskrivelse Frekvens 1 Elektivt keisersnitt Akutt keisersnitt Uspesifisert keisersnitt NULL (missing) Side 2

15 Definisjonsrapport for variabel: KSNITT Rapport generert: :39 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_ksnitt andel_ksnitt ant_1 ant_2 ant_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Side 3

16 Definisjonsrapport for variabel: KSNITT Rapport generert: :39 Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall Fødselsår Antall i MFRDB_2010Q2 Antall i publiserte data Andel i MFRDB_2010Q2 Andel i publiserte data Differanse ,82 1, ,98 1, ,97 1, ,21 2, ,42 2, ,51 2, ,99 2, ,55 3, ,05 4, ,02 5, ,37 6, ,27 7, ,99 7, ,30 8, ,72 8, ,96 8, ,36 9, ,83 10, ,88 11, ,98 11, ,82 12, ,67 12, ,82 12, ,66 12, ,39 12, ,48 12, ,38 12, ,50 12, ,55 12, ,65 12, ,82 12, ,52 13, ,36 13, ,51 13, ,42 15, ,72 15, ,83 15, ,59 15, ,53 0, ,31 0, ,66 0, ,07 0, ,00 0, Side 4

17 Definisjonsrapport for variabel: KSNITT_TIDLIGERE Rapport generert: :38 Beskrivelse Mor har gjennomgått keisersnitt ved tidligere fødsel Siste: Endring av definisjon: :00 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk VERDIFELT Merknader Verdi (select distinct(1) from mfrbarn x where x.mfnr=m.mfnr and x.fdato < m.fdato-90 and x.ksnitt is not null) 17 Side 1

18 Definisjonsrapport for variabel: KSNITT_TIDLIGERE Rapport generert: :39 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 1 Verdisett: En-Null Verdier: Verdi Beskrivelse Frekvens 1 variabelen er satt NULL (missing) Side 2

19 Definisjonsrapport for variabel: KSNITT_TIDLIGERE Rapport generert: :39 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr fødselår ant_fødte ant_ksnitt_tidligere andel_ksnitt_tidligere , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for KSNITT_TIDLIGERE 19 Side 3

20 Definisjonsrapport for variabel: LEGEMIDLER_UNDER Rapport generert: :38 Beskrivelse Legemidler i svangerskapet Siste: Endring av definisjon: :34 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk Verdi FUNKSJON mfrdb_meta.pa_kodestreng.kodestreng(refid, kilde,'legemidler_under') Avhengig av in-parameter KODESTRENG vil koder knyttet til føde/abortmelding og eventuelt tilkoblet barnemelding bli listet ut i kodestrengen. Avhengig av hvor koden er registrert, vil hver kode prefikses med en av skjematype-bokstavene: F - fødemelding B - barneavdelingsmelding A - abortmelding Merknader Regelinformasjon: Inneholder alle koder i kodegruppe lu kategori-info: Datainformasjon: Streng av koder separert med semikolon. Hver kode har formatet Meldingtype_Kode_Kodegruppe_Kodeverknr 20 Side 1

21 Definisjonsrapport for variabel: LEGEMIDLER_UNDER Rapport generert: :38 Variabelegenskaper: Streng Maksimum lengde: 500 Verdisett: Kodestreng Verdier: 21 Side 2

22 Definisjonsrapport for variabel: LEGEMIDLER_UNDER Rapport generert: :38 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_legemidler_under andel_legemidler_under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for LEGEMIDLER_UNDER 22 Side 3

23 Definisjonsrapport for variabel: LEIE Rapport generert: :38 Beskrivelse Leie Siste: Endring av definisjon: :40 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk FUNKSJON funksjonen leie er ikkje funnen Verdi mfrdb_meta.pa_definisjon.leie(refid,kilde) Merknader 23 Side 1

24 Definisjonsrapport for variabel: LEIE Rapport generert: :39 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 1 Verdisett: Distinkte verdier Verdier: Verdi Beskrivelse Frekvens 1 Normalt bakhode Sete Tverr Avvikende hodeleie Annet 5230 NULL (missing) Side 2

25 Definisjonsrapport for variabel: LEIE Rapport generert: :39 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_leie andel_leie ant_1 ant_2 ant_3 ant_4 ant_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for LEIE 25 Side 3

26 Definisjonsrapport for variabel: LENGDE Rapport generert: :38 Beskrivelse Barnets lengde i cm Siste: Endring av definisjon: :34 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk Kode VERDIFELT barn_lengde Merknader 26 Side 1

27 Definisjonsrapport for variabel: LENGDE Rapport generert: :39 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 4 Verdisett: Kontinuerlig variabel Verdier: Grenseverdier Nedre grense: 1 Øvre grense: 98 Deskriptiv statistikk Gjennomsnitt: 50,07 Minste verdi: 1 Største verdi: 97 Antall < nedre grense: 0 Antall > øvre grense: 0 Antall NULL (missing) Side 2

28 Definisjonsrapport for variabel: LENGDE Rapport generert: :39 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_lengde andel_lengde gjsnitt_lengde ,65 50, ,72 50, ,74 50, ,75 50, ,85 50, ,85 50, ,80 50, ,15 50, ,14 50, ,22 50, ,12 50, ,21 50, ,24 50, ,87 50, ,26 50, ,65 49, ,42 49, ,92 49, ,70 49, ,77 49, ,51 49, ,30 49, ,29 49, ,16 49, ,97 49, ,89 49, ,04 49, ,63 49, ,04 49, ,74 50, ,87 50, ,61 50, ,29 50, ,30 50, ,48 50, ,66 50, ,53 50, ,29 49, ,33 49, ,01 49, ,67 49, ,04 49, ,99 49,90 Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for LENGDE 28 Side 3

29 Definisjonsrapport for variabel: LEVENDEFODTE Rapport generert: :38 Beskrivelse Antall tidligere levendefødte Siste: Endring av definisjon: :12 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk VERDIFELT Merknader Kode tidl_lev Datainformasjon: Variabelen inneholder ingen informasjon for kilde 4 Regelinformasjon: Definisjon endret fom mfrdb_2008q4. 29 Side 1

30 Definisjonsrapport for variabel: LEVENDEFODTE Rapport generert: :39 Variabelegenskaper: Streng Maksimum lengde: 2 Verdisett: Kontinuerlig variabel Verdier: Grenseverdier Nedre grense: 0 Øvre grense: 98 Deskriptiv statistikk Gjennomsnitt: 0,92 Minste verdi: 0 Største verdi: 20 Antall < nedre grense: 0 Antall > øvre grense: 0 Antall NULL (missing) Side 2

31 Definisjonsrapport for variabel: LEVENDEFODTE Rapport generert: :39 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_levendefodte andel_levendefodte gjsnitt_levendefodte ,87 1, ,94 1, ,94 1, ,43 1, ,59 1, ,52 1, ,57 0, ,54 0, ,55 0, ,31 0, ,23 0, ,15 0, ,05 0, ,09 0, ,08 0, ,09 0, ,01 0, ,48 0, ,47 0, ,22 0, ,48 0, ,70 0, ,85 0, ,92 0, ,99 0, ,83 0, ,87 0, ,83 0, ,66 0, ,98 0, ,72 0, ,20 0, ,92 0, ,96 0, ,01 0, ,14 0, ,09 0, ,85 0, ,50 0, ,63 0, ,51 0, ,28 0, ,45 0,83 Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for LEVENDEFODTE 31 Side 3

32 Definisjonsrapport for variabel: LEVENDEFODTE_5 Rapport generert: :16 Beskrivelse Antall tidligere levendefødte, gruppert i 5 grupper Siste: Endring av definisjon: :46 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk VERDIFELT Merknader Verdi CASE WHEN levendefodte IN (0,1,2,3) THEN levendefodte WHEn levendefodte > 3 THEN 4 ELSE NULL END 32 Side 1

33 Definisjonsrapport for variabel: LEVENDEFODTE_5 Rapport generert: :17 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 1 Verdisett: Distinkte verdier Verdier: Verdi Beskrivelse Frekvens eller flere NULL (missing) Side 2

34 Definisjonsrapport for variabel: LEVENDEFODTE_5 Rapport generert: :17 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_levendefodte_5 andel_levendefodte_5 ant_0 ant_1 ant_2 ant_3 ant_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for LEVENDEFODTE_5 34 Side 3

35 Definisjonsrapport for variabel: LYSTGASS Rapport generert: :42 Beskrivelse Lystgass Siste: Endring av definisjon: :35 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002 Kodegruppe Kodeverk Kode Kodebeskrivelse X-KODER XC47 anestesi - lystgass Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding Kodegruppe Kodeverk Kode Kodebeskrivelse X-KODER XC47 anestesi - lystgass Merknader Regelendring: I perioden ble ikke kodede kryssfelt tatt med i definisjonen. Kodeinformasjon: Det finnes en kode for lystgass for årene , men det er såpass stor grad av underrapportering og variabel rapportering av disse dataene ikke er inkludert i definisjonen av variablen. 35 Side 1

36 Definisjonsrapport for variabel: LYSTGASS Rapport generert: :44 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 1 Verdisett: En-Null Verdier: Verdi Beskrivelse Frekvens 1 variabelen er satt NULL (missing) Side 2

37 Definisjonsrapport for variabel: LYSTGASS Rapport generert: :44 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_lystgass andel_lystgass , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 37 Side 3

38 Definisjonsrapport for variabel: LYSTGASS Rapport generert: :44 Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall Fødselsår Antall i MFRDB_2010Q2 Antall i publiserte data Andel i MFRDB_2010Q2 Andel i publiserte data Differanse ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 2, ,00 3, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 2, ,00 1, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,71 0, ,13 34, ,92 36, ,94 36, ,16 34, ,13 35, ,85 34, ,64 0, ,91 0, ,77 0, ,74 0, ,74 0, Side 4

39 Definisjonsrapport for variabel: MANUELL_PLACENTA Rapport generert: :42 Beskrivelse Placenta: Manuell uthenting av placenta Siste: Endring av definisjon: :47 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kilde 1: Fødselsdata Kodegruppe Kodeverk Kode Kodebeskrivelse ig INNGREP Creds håndgrep (placenta trykket ut, evnt. i narkose) ig INNGREP Manuell uthenting av placenta, remotio placenta (inkluderer revisjon av livmorhulen (uterinhulen)) Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002 Kodegruppe Kodeverk Kode Kodebeskrivelse X-KODER XC61 placenta - manuell uthentning kp NCSP-N MBA30 Manuell uthenting av placenta Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding Kodegruppe Kodeverk Kode Kodebeskrivelse X-KODER XC61 placenta - manuell uthentning kp NCSP-N MBA30 Manuell uthenting av placenta Merknader 39 Side 1

40 Definisjonsrapport for variabel: MANUELL_PLACENTA Rapport generert: :44 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 1 Verdisett: En-Null Verdier: Verdi Beskrivelse Frekvens 1 variabelen er satt NULL (missing) Side 2

41 Definisjonsrapport for variabel: MANUELL_PLACENTA Rapport generert: :44 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr fødselår ant_fødte ant_manuell_placenta andel_manuell_placenta , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 41 Side 3

42 Definisjonsrapport for variabel: MANUELL_PLACENTA Rapport generert: :44 Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall Fødselsår Antall i MFRDB_2010Q2 Antall i publiserte data Andel i MFRDB_2010Q2 Andel i publiserte data Differanse ,44 6, ,70 6, ,31 7, ,95 7, ,67 7, ,02 8, ,48 9, ,39 10, ,38 9, ,96 7, ,76 7, ,44 8, ,19 7, ,75 8, ,44 8, ,35 9, ,65 9, ,45 9, ,83 8, ,80 8, ,84 8, ,40 9, ,29 9, ,60 8, ,35 9, ,60 9, ,98 9, ,73 9, ,94 12, ,41 10, ,47 10, ,27 11, ,50 16, ,62 18, ,17 22, ,07 22, ,96 27, ,55 27, ,14 0, ,94 0, ,73 0, ,63 0, ,00 0, Side 4

43 Definisjonsrapport for variabel: MFMND Rapport generert: :42 Beskrivelse Mors fødselsmåned Siste: Endring av definisjon: Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk VERDIFELT Merknader Verdi TO_CHAR(mfdato,'MM') 43 Side 1

44 Definisjonsrapport for variabel: MFMND Rapport generert: :44 Variabelegenskaper: Streng Maksimum lengde: 2 Verdisett: Distinkte verdier Verdier: Verdi Beskrivelse Frekvens 01 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember NULL (missing) Side 2

45 Definisjonsrapport for variabel: MFMND Rapport generert: :44 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_mfmnd andel_mfmnd ant_01 ant_02 ant_03 ant_04 ant_05 ant_06 ant_07 ant_08 ant_09 ant_10 ant_11 ant_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for MFMND 45 Side 3

46 Definisjonsrapport for variabel: MOR_FAAR Rapport generert: :47 Beskrivelse Mors fødselsår Siste: Endring av definisjon: Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk VERDIFELT Merknader Verdi TO_NUMBER(TO_CHAR(mfdato,'YYYY')) 46 Side 1

47 Definisjonsrapport for variabel: MOR_FAAR Rapport generert: :48 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 4 Verdisett: Kontinuerlig variabel Verdier: Grenseverdier Nedre grense: 1898 Øvre grense: 2005 Deskriptiv statistikk Gjennomsnitt: 1959,93 Minste verdi: 1908 Største verdi: 1995 Antall < nedre grense: 0 Antall > øvre grense: 0 Antall NULL (missing) Side 2

48 Definisjonsrapport for variabel: MOR_FAAR Rapport generert: :48 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_mor_faar andel_mor_faar gjsnitt_mor_faar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for MOR_FAAR 48 Side 3

49 Definisjonsrapport for variabel: MORS_ALDER Rapport generert: :42 Beskrivelse Mors alder Siste: Endring av definisjon: :40 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk VERDIFELT Merknader Verdi TRUNC(MONTHS_BETWEEN (fdato, mfdato)/12) 49 Side 1

50 Definisjonsrapport for variabel: MORS_ALDER Rapport generert: :44 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 4 Verdisett: Kontinuerlig variabel Verdier: Grenseverdier Nedre grense: 5 Øvre grense: 69 Deskriptiv statistikk Gjennomsnitt: 27,48 Minste verdi: 11 Største verdi: 60 Antall < nedre grense: 0 Antall > øvre grense: 0 Antall NULL (missing) Side 2

51 Definisjonsrapport for variabel: MORS_ALDER Rapport generert: :44 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_mors_alder andel_mors_alder gjsnitt_mors_alder ,00 26, ,99 26, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 28, ,00 28, ,00 28, ,00 28, ,00 28, ,00 28, ,00 29, ,00 29, ,00 29, ,00 29, ,99 29, ,98 29, ,99 29, ,99 29, ,98 29, ,98 29, ,00 29,75 Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for MORS_ALDER 51 Side 3

52 Definisjonsrapport for variabel: MORS_ALDER_DESIMALT Rapport generert: :42 Beskrivelse Mors alder, i år med desimaler Siste: Endring av definisjon: :48 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk Verdi VERDIFELT MONTHS_BETWEEN (fdato, mfdato)/12 Merknader kategori-info: Regelinformasjon: R:\mfroe\Dokumentasjon\MFR\Alder_yngste_eldste_mor_far\Yngste_og_eldste_mor_og_far.doc 52 Side 1

53 Definisjonsrapport for variabel: MORS_ALDER_DESIMALT Rapport generert: :44 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 38 Verdisett: Kontinuerlig variabel Verdier: Grenseverdier Nedre grense: 5 Øvre grense: 69 Deskriptiv statistikk 53 Side 2

54 Definisjonsrapport for variabel: MORS_ALDER_DESIMALT Rapport generert: :44 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_mors_alder_desimalt andel_mors_alder_desimalt gjsnitt_mors_alder_desimalt ,00 26, ,99 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 25, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 28, ,00 28, ,00 28, ,00 28, ,00 28, ,00 29, ,00 29, ,00 29, ,00 29, ,00 29, ,00 29, ,00 29, ,99 30, ,98 30, ,99 30, ,99 30, ,98 30, ,98 30, ,00 30,25 Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for MORS_ALDER_DESIMALT 54 Side 3

55 Definisjonsrapport for variabel: MORS_ALDER_KAT_K6 Rapport generert: :42 Beskrivelse Mors alder delt i 6 kategorier Siste: Endring av definisjon: :49 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk Verdi VERDIFELT CASE WHEN mors_alder < 20 THEN 1 WHEN mors_alder < 25 THEN 2 WHEN mors_alder < 30 THEN 3 WHEN mors_alder < 35 THEN 4 WHEN mors_alder < 40 THEN 5 WHEN mors_alder >= 40 THEN 6 ELSE NULL END Merknader 55 Side 1

56 Definisjonsrapport for variabel: MORS_ALDER_KAT_K6 Rapport generert: :44 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 1 Verdisett: Distinkte verdier Verdier: Verdi Beskrivelse Frekvens 1 19 år og under år år år år år og over NULL (missing) Side 2

57 Definisjonsrapport for variabel: MORS_ALDER_KAT_K6 Rapport generert: :44 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_mors_alder_kat_k6 andel_mors_alder_kat_k6 ant_1 ant_2 ant_3 ant_4 ant_5 ant_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for MORS_ALDER_KAT_K6 57 Side 3

58 Definisjonsrapport for variabel: MORS_HELSE_FOER Rapport generert: :42 Beskrivelse Mors helse før svangerskapet Siste: Endring av definisjon: :34 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk Verdi FUNKSJON mfrdb_meta.pa_kodestreng.kodestreng(refid, kilde,'mors_helse_foer') Avhengig av in-parameter KODESTRENG vil koder knyttet til føde/abortmelding og eventuelt tilkoblet barnemelding bli listet ut i kodestrengen. Avhengig av hvor koden er registrert, vil hver kode prefikses med en av skjematype-bokstavene: F - fødemelding B - barneavdelingsmelding A - abortmelding Merknader Regelinformasjon: Inneholder alle koder i kodegruppe mf kategori-info: Datainformasjon: Streng av koder separert med semikolon. Hver kode har formatet Meldingtype_Kode_Kodegruppe_Kodeverknr 58 Side 1

59 Definisjonsrapport for variabel: MORS_HELSE_FOER Rapport generert: :43 Variabelegenskaper: Streng Maksimum lengde: 500 Verdisett: Kodestreng Verdier: 59 Side 2

60 Definisjonsrapport for variabel: MORS_HELSE_FOER Rapport generert: :43 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_mors_helse_foer andel_mors_helse_foer , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for MORS_HELSE_FOER 60 Side 3

Definisjonsrapporter. for variabler i. Medisinsk fødselsregister. Del 1

Definisjonsrapporter. for variabler i. Medisinsk fødselsregister. Del 1 Definisjonsrapporter for variabler i Medisinsk fødselsregister Del 1 ABRUPTIOP KOMPLIKASJONER_ETTER MFRDB_2009Q2 Innholdsfortegnelse Innledning....s. 7 Definisjonsrapport for variabel: ABRUPTIOP.........s.

Detaljer

MFR-record: Standardisert leveranseformat - basis

MFR-record: Standardisert leveranseformat - basis MFR-record: Standardisert leveranseformat - basis MFR-database versjon 2015Q2 Recordversjon 4.6.0 Antall records 2 824 871 Innhold Alle meldte fødsler inklusiv dødfødsler Endelige data 1967 2013 Foreløpige

Detaljer

MFR-record: Fullstendig beskrivelse

MFR-record: Fullstendig beskrivelse MFR-record: Fullstendig beskrivelse MFR-database versjon 2014Q4 Recordversjon 4.4.0 Antall records 2 819 672 Innhold Alle meldte fødsler inklusiv dødfødsler Spontanaborter etter 12 fullgåtte svangerskapsuker

Detaljer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber Forslag til enkelte endringer Standardstatistikk: tall basert på mors bofylke Standardstatistikk total 39 tabeller, hvor mange variabler er basert på koding

Detaljer

F10c: Anestesi Anaesthetics

F10c: Anestesi Anaesthetics Fc: Anestesi Fødte etter anestesitype anvendt under fødsel og mors bostedsfylke. Antall og andel per i Births by type of during delivery according to mother s county. Number and proportion per in t Antall

Detaljer

Nasjonal sykehusplan FØDSELSAKTIVITET KVALITETSAVDELINGA UNN-TROMSØ / HARSTAD / NARVIK

Nasjonal sykehusplan FØDSELSAKTIVITET KVALITETSAVDELINGA UNN-TROMSØ / HARSTAD / NARVIK Nasjonal sykehusplan FØDSELSAKTIVITET KVALITETSAVDELINGA 16.11.2016 UNN-TROMSØ / HARSTAD / NARVIK 2010-2015 Tilpasset av UNN Kvalitet og utviklingssenteret Kvalitetsavdelinga 14.11.2016 1 Fødsler Standardstatistikk

Detaljer

MFR-record: Standardisert leveranseformat - basis

MFR-record: Standardisert leveranseformat - basis MFR-record: Standardisert leveranseformat - basis MFR-database versjon 2011Q3 Recordversjon 3.6.0 Antall records 2 581 587 Innhold Alle meldte fødsler inklusiv dødfødsler Endelige data 1967-2009 Foreløpige

Detaljer

d en befolkningsbasert studie Eva A Øverland, PhD student, KK, Ahus Lars Vatten, Professor, NTNU Anne Eskild, Professor, KK, Ahus

d en befolkningsbasert studie Eva A Øverland, PhD student, KK, Ahus Lars Vatten, Professor, NTNU Anne Eskild, Professor, KK, Ahus Risikofaktorer ik kt for skulderdystoci d en befolkningsbasert studie Eva A Øverland, PhD student, KK, Ahus Lars Vatten, Professor, NTNU Anne Eskild, Professor, KK, Ahus Good answers come from good questions

Detaljer

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler DRG-seminaret 2007 5.-6. mars 2007 Øystein Hebnes, KITH Retningslinjer for kreftkoding Publisert 12.juli 2006: Retningslinjer for ICD-10 10-koding av ondartede

Detaljer

Appendix I Appendix II IS-1002 23011. 07.06. Andvord Grafisk. D Om barnet C Om fødselen B Om svangerskap og mors helse A Sivile opplysninger Institusjonsnr: Mors sivilstatus Slektskap mellom barnets

Detaljer

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn Cathrine Ebbing Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Kasuistikk 2. gangs fødende Assistert befruktning, tvillingsvangerskap

Detaljer

Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid

Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid Forfatter: Glen Thorsen Dato: 6. desember 2006 Det har lenge vært misnøye med muligheter og regler

Detaljer

Presentasjon av årsrapport 2016 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17

Presentasjon av årsrapport 2016 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17 Presentasjon av årsrapport 216 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17 Presentasjonen vil inneholde: Mandat for SSHF perinatal arbeidsgruppe (PASS) Nøkkeltall for alle 3

Detaljer

MFR-record: Standardisert leveranseformat - basis

MFR-record: Standardisert leveranseformat - basis MFR-record: Standardisert leveranseformat - basis MFR-database versjon 2010Q2 Recordversjon 3.3.0 Antall records 2517812 Innhold Alle meldte fødsler inklusiv dødfødsler Spontanaborter etter 12 fullgåtte

Detaljer

Avstand til fødeinstitusjon

Avstand til fødeinstitusjon Avstand til fødeinstitusjon Hilde Marie Engjom 1, Nils-Halvdan Morken 1, Ole Frithjof Norheim 1, Kari Klungsøyr 1,2 1. Institutt for samfunnsmedisinske fag, 2. Medisinsk Fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

F10b: Inngrep ved seteleie

F10b: Inngrep ved seteleie Totalt antall fødte 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Totalt antall fødte Link til ressurs: http://statistikkbank.fhi.no/mfr Opphavsrett: Alle rettigheter forbeholdt eier av data Kilde Folkehelseinstituttet,

Detaljer

Nedgangen i spedbarnsdødeligheten i Norge over 40 år et eksempel på sykehusmedisinens bidrag

Nedgangen i spedbarnsdødeligheten i Norge over 40 år et eksempel på sykehusmedisinens bidrag Nedgangen i spedbarnsdødeligheten i Norge over 40 år et eksempel på sykehusmedisinens bidrag Grytten J, Monkerud L, Skau I, Eskild A, Sørensen R, Saugstad OD Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI,

Detaljer

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Anca Heyd, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 122-2012 Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Formål/sammendrag Helse Nord RHF har med bakgrunn

Detaljer

Nytt fra kodeverkene. Avdeling helsefaglige kodeverk. ISF-møtet

Nytt fra kodeverkene. Avdeling helsefaglige kodeverk. ISF-møtet Nytt fra kodeverkene Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet 17.10.2017 Agenda Om dokumentasjonskrav i journal Nye koder, kodelister og kodingsregler Noen kodingsspørsmål Nye e-læringskurs og ny abonnementsordning

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15*

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 29. oktober 2015 *Til og med 24. september 2015 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016

MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016 MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016 Statistikk fra ved avdelingsjordmor Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Snakke om Beliggenhet Drift Statistikken vår de siste 8 år Årsaker til overflytting

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken *

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2012-13* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 4. desember 2013 *Til og med 26. november 2013 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

Dataset: F10b: Inngrep ved seteleie

Dataset: F10b: Inngrep ved seteleie Totalt antall fødte 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Totalt antall fødte Resource link: http://statistikkbank.fhi.no/mfr Copyright: All rights reserved Source Folkehelseinstituttet, Medisinsk

Detaljer

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil Oversikter over kritiske feil i mottatte aktivitetsdata - feilene MÅ korrigeres i eget PAS før endelig fil leveres til NPR. Frist for innsending av korrigert fil er 23. september 2014 Tabell001 Episoder

Detaljer

MFR-record: Fullstendig beskrivelse

MFR-record: Fullstendig beskrivelse MFR-record: Fullstendig beskrivelse MFR-database versjon 2012Q3 Recordversjon 3.8.1 Antall records 2 645 886 Innhold Alle meldte fødsler inklusiv dødfødsler Spontanaborter etter 12 fullgåtte svangerskapsuker

Detaljer

Avansert bruk av SQL. Avanserte spørringer Valguttrykk Spørring på spørring Unionspørringer Delspørringer, vekselvirkende delspørringer Kvantorer

Avansert bruk av SQL. Avanserte spørringer Valguttrykk Spørring på spørring Unionspørringer Delspørringer, vekselvirkende delspørringer Kvantorer Avansert bruk av SQL Avanserte spørringer Valguttrykk Spørring på spørring Unionspørringer Delspørringer, vekselvirkende delspørringer Kvantorer Begrensninger ved SQL Pensum: Kapittel 5 Databaser Leksjon

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken *

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2013-14* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 20. november 2014 *Til og med 31. oktober 2014 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

Norwegian Resource Centre for Women's Health

Norwegian Resource Centre for Women's Health Induksjon av førstegangsfødende er vår praksis riktig? Ingvil Krarup Sørbye Fødeavdelingen, Kvinne Barn klinikken OUS Rikshospitalet 1 Norwegian Forbedringsprosjektet Resource Centre for Women's 2.juni

Detaljer

MFR-record: Standardisert leveranseformat - utvidet

MFR-record: Standardisert leveranseformat - utvidet MFR-record: Standardisert leveranseformat - utvidet MFR-database versjon 2010Q2 Recordversjon 3.3.0 Dato 18.06.2010 Sist endret 05.07.2010 Variabelnavn Format Beskrivelse Verdier Administrasjon VERSJON_

Detaljer

MFR-record: Fullstendig beskrivelse

MFR-record: Fullstendig beskrivelse MFR-record: Fullstendig beskrivelse MFR-database versjon 2013Q2 Recordversjon 3.9.2 Antall records 2 707 722 Innhold Alle meldte fødsler inklusiv dødfødsler Spontanaborter etter 12 fullgåtte svangerskapsuker

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

Medisinsk koding sett fra Helsedirektoratet

Medisinsk koding sett fra Helsedirektoratet Medisinsk koding sett fra Helsedirektoratet DRG Forum 10 mars 2010 18.03.2010 Tema for presentasjonen 1 Kodeverksarbeid: aktører og roller Ledelsen i RHF/HF myndighetsorgan bestiller kompetansemiljø utfører

Detaljer

Brukerveiledning for Statistikkbanken

Brukerveiledning for Statistikkbanken Statistikkbanken Brukerveiledning 2010 Brukerveiledning for Statistikkbanken 1. Hvordan finne Statistikkbanken?... 2 2. Navigering i Statistikkbanken... 3 3. Søk etter statistikk... 4 4. Velg variabler

Detaljer

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 14-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord konsekvenser av seleksjonskriterier

Detaljer

MFR-record: Fullstendig beskrivelse

MFR-record: Fullstendig beskrivelse MFR-record: Fullstendig beskrivelse MFR-database versjon 2013Q3 Recordversjon 4.0.0 Antall records 2 707 721 Innhold Alle meldte fødsler inklusiv dødfødsler Spontanaborter etter 12 fullgåtte svangerskapsuker

Detaljer

Kravspesifikasjon eksamen - personlig

Kravspesifikasjon eksamen - personlig Kravspesifikasjon eksamen - personlig Det ønskes Webservice (WS) som gir informasjon om en students vurderingsdatoer/frister Bakgrunn UiO skal utvikle nytt system for timeplaner våren 2014 som skal i produksjon

Detaljer

MFR-record: Fullstendig beskrivelse

MFR-record: Fullstendig beskrivelse MFR-record: Fullstendig beskrivelse MFR-database versjon 2014Q2 Recordversjon 4.2.0 Antall records 2 768 113 Innhold Alle meldte fødsler inklusiv dødfødsler Spontanaborter etter 12 fullgåtte svangerskapsuker

Detaljer

MFR-record: Fullstendig beskrivelse

MFR-record: Fullstendig beskrivelse MFR-record: Fullstendig beskrivelse MFR-database versjon 2015Q4 Recordversjon 4.7.0 Antall records 2 880 103 Innhold Alle meldte fødsler inklusiv dødfødsler Spontanaborter etter 12 fullgåtte svangerskapsuker

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SFINKTERSKADER VED VAGINAL

SFINKTERSKADER VED VAGINAL SFINKTERSKADER VED VAGINAL FORLØSNING UNN 2003 og 2008 5.årsoppgave i stadium IV, profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Student: Ingrid Takle, MK-06 Veileder: Pål Øian, Avdelingsoverlege/professor,

Detaljer

Øvingsforelesning 1 Python (TDT4110)

Øvingsforelesning 1 Python (TDT4110) Øvingsforelesning 1 Python (TDT4110) Introduksjon, Kalkulasjoner Ole-Magnus Pedersen Oversikt Praktisk Info Repetisjon fra sist Oppgaver for øving 2 2 Praktisk Info Last opp øvinger på Blackboard før godkjenning

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 15. mai 2003 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic FU Studiepoeng:

Detaljer

Kobling MFR-NPR for kvalitetssikring. Foreløpige resultater: problemer og muligheter

Kobling MFR-NPR for kvalitetssikring. Foreløpige resultater: problemer og muligheter Kobling MFR-NPR for kvalitetssikring Foreløpige resultater: problemer og muligheter MFRs målsettinger, forskriftsbasert: P1-3.1.Samle inn og registrere data for å overvåke og studere årsaksforhold ved

Detaljer

MFR-record: Standardisert leveranseformat - basis

MFR-record: Standardisert leveranseformat - basis MFR-record: Standardisert leveranseformat - basis MFR-database versjon 2013Q3 Recordversjon 4.0.0 Antall records 2 704 641 Innhold Alle meldte fødsler inklusiv dødfødsler Endelige data 1967-2011 Foreløpige

Detaljer

MFR-record: Fullstendig beskrivelse

MFR-record: Fullstendig beskrivelse MFR-record: Fullstendig beskrivelse MFR-database versjon 2017Q1 Recordversjon 5.0.0 Antall records 2 889 041 Innhold Alle meldte fødsler inklusiv dødfødsler Spontanaborter etter 12 fullgåtte svangerskapsuker

Detaljer

CSAM. Prosessflyt PARTUS. Strukturert journal. Integrasjoner til PAS og EPJ. Huskelister/alarmer. Oversikter (lister, mor-barn ol)

CSAM. Prosessflyt PARTUS. Strukturert journal. Integrasjoner til PAS og EPJ. Huskelister/alarmer. Oversikter (lister, mor-barn ol) CSAM PARTUS Strukturert journal Prosessflyt Elektroniske meldinger Oversikter (lister, mor-barn ol) Pasientnært Skjemagenerering Statistikker/Rapporter Huskelister/alarmer Integrasjoner til PAS og EPJ

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012 1. Hensikt Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er felt ned i Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Kravene er gjeldende

Detaljer

1. Kontrollstrukturer og løkker

1. Kontrollstrukturer og løkker Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leksjon 02: Kontrollstrukturer og løkker Kjell Toft Hansen 23.06.2010 Lærestoffet er utviklet for faget LO177D Databaseprogrammering med

Detaljer

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN Oppsummering fra presentasjon på MFR seminar for fødeinstitusjonene i Bergen 17.11 2010 Stein Emil Vollset, avdelingsdirektør, Medisinsk fødselsregister,

Detaljer

NOIS overvåkningsdagen 12 april, 2010. NOIS strategiske utfordringer

NOIS overvåkningsdagen 12 april, 2010. NOIS strategiske utfordringer NOIS overvåkningsdagen 12 april, 2010 NOIS strategiske utfordringer NOIS strategiske utfordringer Evaluere kvaliteten på data Forsikre at data blir brukt til å evaluere behandlingen i avdelinger som leverer

Detaljer

En liten rekap. Spørrespråk. I dag SELECT

En liten rekap. Spørrespråk. I dag SELECT [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Michael Preminger (michaelp@hioa.no) 06/11-15 Databaser høsten 2015 En liten rekap ER-diagram - vi modellerer dataene våre til danne best mulig grunnlag for informasjonen

Detaljer

Datamodellering og databaser http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ SQL, del 2

Datamodellering og databaser http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ SQL, del 2 http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ SQL, del 2 Eksempelbase side 2 Virtuelle tabeller (views) side 3-6 NULL-verdier side 7-14 UPDATE-setningen side 15-16 INSERT-setningen side 17 DELETE-setningen side

Detaljer

Markslagsstatistikk. Retningslinjer for produksjon av faktaark for kommunene. Overflated yrka mark Innmarksbei te. (Areal i dekar) Fulldyrka mark

Markslagsstatistikk. Retningslinjer for produksjon av faktaark for kommunene. Overflated yrka mark Innmarksbei te. (Areal i dekar) Fulldyrka mark ( i dekar) Fulldyrka mark Overflated yrka mark Innmarksbei te Total Lettbrukt 60956 69 227 61252 Mindre lettbrukt 1743 31 29 1803 Ikke angitt 374 180 599 1153 Total 63073 280 856 64209 Markslagsstatistikk

Detaljer

Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor Del 2: Funksjonskrav for sykehussystemer HIS 1047:2012

Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor Del 2: Funksjonskrav for sykehussystemer HIS 1047:2012 HIS 1047:2012 Fødselsepikrise funksjonskrav del 2 Side 1 av 18.. Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor Del 2: Funksjonskrav for sykehussystemer Versjon 1.6 pprinnelig dato 1.12.2008 Sist

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Endringer i kliniske kodeverk og kodingsregler. Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk

Endringer i kliniske kodeverk og kodingsregler. Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk Endringer i kliniske kodeverk og kodingsregler Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk Informasjon til lokal bruk Denne presentasjonen viser hovedendringer i kodeverkene, gjeldende fra 1/1-2018.

Detaljer

EKSAMEN. Les gjennom alle oppgavene før du begynner. Husk at det ikke er gitt at oppgavene står sortert etter økende vanskelighetsgrad.

EKSAMEN. Les gjennom alle oppgavene før du begynner. Husk at det ikke er gitt at oppgavene står sortert etter økende vanskelighetsgrad. EKSAMEN Emnekode: Emne: ITF10208 Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: 09/12-2008 09.00-13.00 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne) Faglærer: Tom Heine

Detaljer

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Det forutsettes at tillatelse til oppdatering av FS mot folkeregisteret er innhentet og at man er registrert som kunde hos EVRY. Mal for

Detaljer

Årstabeller for Medisinsk fødselsregister 2005 2006. Fødsler i Norge kun tabeller. Divisjon for epidemiologi

Årstabeller for Medisinsk fødselsregister 2005 2006. Fødsler i Norge kun tabeller. Divisjon for epidemiologi 2009 Årstabeller for Medisinsk fødselsregister 2005 2006 Fødsler i Norge kun tabeller Divisjon for epidemiologi Årstabeller for Medisinsk fødselsregister 2005-2006 Fødsler i Norge 2 Utgitt av Nasjonalt

Detaljer

Kasuistikk P1 IVF BMI 47

Kasuistikk P1 IVF BMI 47 Oppfølging i fødsel 10 oktober 2013 Kasuistikk P1 IVF BMI 47 Induksjon;veksthemming/oligohydramnion+ omfalocele Anestesi/barnelege informert, venflon Misoprostol x 6 uten at hun fikk rier Amniotomi utføres

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen Medisinstudent UiT

Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen Medisinstudent UiT Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen Medisinstudent UiT Regionalt Perinataltkurs Tromsø 28.april Innhold Bakgrunn Barsel

Detaljer

Partura Fødebordet som gir en sikker og naturlig fødsel

Partura Fødebordet som gir en sikker og naturlig fødsel Partura Fødebordet som gir en sikker og naturlig fødsel 211 Partura Et nytt konsept for fødestuen Kombinerer komfort, fleksibilitet og sikkerhet Fødebordet er utformet slik at den fødende skal kunne bevege

Detaljer

Nyfødtkirurgi. Dr. Hans Skari Barnekirurgisk seksjon OUS-Ullevål

Nyfødtkirurgi. Dr. Hans Skari Barnekirurgisk seksjon OUS-Ullevål Nyfødtkirurgi Dr. Hans Skari Barnekirurgisk seksjon OUS-Ullevål Nyfødtkirurgi Nyfødt Alder 4 uker (28 dager) eller mindre Gestasjonsalder 44 uker eller mindre Eks. Prematur baby Født uke 30. Operert 13

Detaljer

"Gjennomgang av klagesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning innenfor fagfeltet fødselshjelp og gynekologi" Registreringsskjema

Gjennomgang av klagesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning innenfor fagfeltet fødselshjelp og gynekologi Registreringsskjema versjon: "Gjennomgang av klagesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning innenfor fagfeltet fødselshjelp og gynekologi" Innhold: Del 1: Om klagens årsak Del 2: Om kvinnen Del 3: Om svangerskapet Del

Detaljer

Datamodellering og databaser SQL, del 2

Datamodellering og databaser  SQL, del 2 http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ SQL, del 2 Eksempelbase side 2 Virtuelle tabeller (views) side 3-6 NULL-verdier side 7-14 UPDATE-setningen side 15-16 INSERT-setningen side 17 DELETE-setningen side

Detaljer

Studier, region og tilfredshet

Studier, region og tilfredshet Studier, region og h Utarbeid av Ronny Kleiven Antall ord 2190 1 3.1 GRUNNLEGGENDE STATISTISKE BEGREPER Innen statistikk opererer man med felles begreper som danner rammene for de videre forskningsprosessene.

Detaljer

Datamodellering og databaser SQL, del 2

Datamodellering og databaser  SQL, del 2 http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ SQL, del 2 Eksempelbase side 2 Virtuelle tabeller (views) side 3-6 NULL-verdier side 7-14 UPDATE-setningen side 15-16 INSERT-setningen side 17 DELETE-setningen side

Detaljer

NPR-melding. Innhold, status og planer

NPR-melding. Innhold, status og planer NPR-melding Innhold, status og planer Innhold Hva er NPR-melding? Bakgrunnen for NPR-melding Dagens innhold Status for bruk Planer fremover Forutsetninger for god kvalitet i data Begrepsmodell som beskriver

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Indikatorer for kodingskvalitet

Indikatorer for kodingskvalitet DRG-forum 6/11-2015 Gardermoen 6/11-15 Klinisk relevante tilbakemeldinger Prosjekt initiert av NPR i 2013/2014 Ledd i NPRs kvalitetsstrategi «Korrekt medisinsk koding er nødvendig forutsetning for god

Detaljer

Databaser. Relasjonsmodellen 2 Læreboka: Kap. 2 Relasjonsmodellen

Databaser. Relasjonsmodellen 2 Læreboka: Kap. 2 Relasjonsmodellen Databaser Relasjonsmodellen 2 Læreboka: Kap. 2 Relasjonsmodellen Tema for dagen Hva er relasjonsalgebra? Seleksjon Projeksjon Produkt Indre forening Ytterforening Settoperasjoner: union, snitt, differanse

Detaljer

Funksjonskrav i ELIN-h prosjektet

Funksjonskrav i ELIN-h prosjektet Funksjonskrav i ELIN-h prosjektet Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten i kommunene Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise

Detaljer

1. DESEMBER 2012 Ver1.0

1. DESEMBER 2012 Ver1.0 1. DESEMBER 2012 Ver1.0 OPPDATERT ICPC-2n-v.4.2.1 FRA 1. januar 2013 Helsedirektoratet har ansvaret for å oversette og tilrettelegge ICPC-2 til norsk. ICPC står for International Classification of Primary

Detaljer

Funksjonskrav i ELIN-helsestasjon prosjektet

Funksjonskrav i ELIN-helsestasjon prosjektet Funksjonskrav i ELIN-helsestasjon prosjektet Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten i kommunene Fødselsepikrise for nyfødt

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 10. april 2014, kl , Rica Hell Hotel, Værnes

Referat fra møte i Avregningsutvalget 10. april 2014, kl , Rica Hell Hotel, Værnes Møte om: Avregningsutvalget (AU) Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 10.04.2014 Referent: KVI/LLEIV Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Halfdan Aass, August Bakke, Kahtan Al-Azawy Arne Seternes,

Detaljer

Kva er gode seleksjonskriterier for

Kva er gode seleksjonskriterier for Kva er gode seleksjonskriterier for fødestover / forsterka fødestover? Samarbeid med referansesjukehus. Torunn Eikeland,seksjonsoverlege fødeavd..haugesund sjukehus, systemansvarleg Odda fødestove Før

Detaljer

Virksomhetsrapportering for stråleterapi i Norge. Sverre Levernes, KVIST-gruppen, Statens strålevern

Virksomhetsrapportering for stråleterapi i Norge. Sverre Levernes, KVIST-gruppen, Statens strålevern Virksomhetsrapportering for stråleterapi i Norge Sverre Levernes, KVIST-gruppen, Statens strålevern Ulike typer registre Medisinske kvalitetsregistre (MKR) Individbasert, fokus påp kliniske analyser Klinisk

Detaljer

MFR-record: Fullstendig beskrivelse

MFR-record: Fullstendig beskrivelse MFR-record: Fullstendig beskrivelse MFR-database versjon 2016Q2 Recordversjon 4.9.0 Antall records 2 888 920 Innhold Alle meldte fødsler inklusiv dødfødsler Spontanaborter etter 12 fullgåtte svangerskapsuker

Detaljer

Nyheter i kodeverkene 2010

Nyheter i kodeverkene 2010 Nyheter i kodeverkene 2010 Mest om ICD-10 Litt om NCMP og NCSP Øystein Hebnes, KITH www.kith.no KITH KITH har det kodeverksfaglige ansvaret for nyutvikling oppdatering hjelp for de medisinske kodeverk

Detaljer

Bedre kvalitet på medisinsk koding: et samarbeidsprosjekt mellom helseforetak og Helsedirektoratet

Bedre kvalitet på medisinsk koding: et samarbeidsprosjekt mellom helseforetak og Helsedirektoratet Bedre kvalitet på medisinsk koding: et samarbeidsprosjekt mellom helseforetak og Helsedirektoratet Vår interesse for kodekvalitet skyldes bl.a. at Riksrevisjonen, Statens helsetilsyn og Avregningsutvalget

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 2: Beskrivende analyse og presentasjon av data for én variabel Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag http://wiki.math.ntnu.no/st0202/2012h/start 2 Grafisk

Detaljer

Sannsynlighetsregning og Statistikk.

Sannsynlighetsregning og Statistikk. Sannsynlighetsregning og Statistikk. Leksjon Velkommen til dette kurset i sannsynlighetsregning og statistikk! Vi vil som lærebok benytte Gunnar G. Løvås:Statistikk for universiteter og høyskoler. I den

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Marta Ebbing Bergen, 23. november 2012

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Marta Ebbing Bergen, 23. november 2012 Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2011-12* Marta Ebbing Bergen, 23. november 2012 *Til og med oktober 2012 Takk til Fødeinstitusjonene Fagrådet Medisinsk fødselsregister Enhet for mottak

Detaljer

RAS - AMF. Teknisk dokumentasjon

RAS - AMF. Teknisk dokumentasjon RAS - AMF Teknisk dokumentasjon Dokumentasjon av RAS koder og AMF koder for Direktoratet for arbeidstilsynet Version 1.0 Terje Sagen MD KITH As Sukkerhuset N-7489 Trondheim, Norway firmapost@kith.no Dokumentet

Detaljer

Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor. Del 3: Funksjonskrav for systemer i helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten

Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor. Del 3: Funksjonskrav for systemer i helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor Del 3: Funksjonskrav for systemer i helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten Versjon 1.3 Status: Til utprøving 1.november 2012 KITH-rapport 1048:

Detaljer

SALGSORDREENDRING - BASERT PÅ INPUTFIL [Spesialrapport]

SALGSORDREENDRING - BASERT PÅ INPUTFIL [Spesialrapport] SALGSORDREENDRING - BASERT PÅ INPUTFIL [Spesialrapport] - Side 1 / 8 BU15S SALGSORDREENDRING - BASERT PÅ INPUTFIL [Spesialrapport] Beskrivelse sist revidert: År: 2008. Måned: 09. Dag: 10. SALGSORDREENDRING

Detaljer

Primærkoding nytte utover finansiering

Primærkoding nytte utover finansiering Primærkoding nytte utover finansiering Ole-Fredrik Melleby olem@kith.no siv.ing., MD 24/9-08, HelsIT Disposisjon Prosessen rundt ( gangen i ) medisinsk koding Viktige typer medisinske spørsmål. Epidemiologi,

Detaljer

Keep moving! Hvorfor trene i svangerskapet?

Keep moving! Hvorfor trene i svangerskapet? Keep moving! Hvorfor trene i svangerskapet? Katrine M. Owe, PhD Nasjonal kompetansetjeneste for Kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus/ Avdeling for Psykosomatikk og helseadferd Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning

ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning Forfattere: Dato: Arnt Ole Ree Glen Thorsen 5. februar 2007 Rapporten inneholder definisjoner, overordnede retningslinjer og generell veiledning i diagnosekoding etter

Detaljer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene, Svalbard 28.08.2012 1 100 enheter i BUP 80 somatiske sykehus 1500

Detaljer

Grunnleggende brukerveiledning

Grunnleggende brukerveiledning Grunnleggende brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 31/8 2012 Finne riktig

Detaljer

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN 2 INNLEDNING TEMA I SAS Enterprise Guide versjon 5.1 (februar 2012) kom det et nytt datautforskingsverktøy,

Detaljer

OM VIRKELIGHETEN. 20.01.2009 Status for NPR-melding og RESH 1

OM VIRKELIGHETEN. 20.01.2009 Status for NPR-melding og RESH 1 OM VIRKELIGHETEN Status og nytte for NPR-melding og Organisasjonskodeverk for enheter i spesialisthelsetjenesten (OK 2007) Øyvind Christensen, Avd. Norsk pasientregister oyc@helsedir.no 20.01.2009 Status

Detaljer

Sannsynlighetsbegrepet

Sannsynlighetsbegrepet Sannsynlighetsbegrepet Notat til STK1100 Ørnulf Borgan Matematisk institutt Universitetet i Oslo Januar 2004 Formål Dette notatet er et supplement til kapittel 1 i Mathematical Statistics and Data Analysis

Detaljer

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom Forfatter: Dato: Glen Thorsen 12. juli 2006 Disse retningslinjene er utarbeidet etter oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Notat 2, ST Sammensatte uttrykk. 27. januar 2006

Notat 2, ST Sammensatte uttrykk. 27. januar 2006 Notat 2, ST1301 27. januar 2006 1 Sammensatte uttrykk Vi har sett at funksjoner ikke trenger å bestå av annet enn ett enkeltuttrykk som angir hva funksjonen skal returnere uttrykkt ved de variable funksjonen

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - Kandidatnr: AITeL Eksamensdato: 2.desember 2009 Varighet: 0900-1300 Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): LO191D / LC191D LO191D Videregående programmering

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 15. desember 2003 Varighet: 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV193D Web-programmering med JSP NETT Studiepoeng:

Detaljer