Definisjonsrapporter. for variabler i. Medisinsk fødselsregister. Del 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Definisjonsrapporter. for variabler i. Medisinsk fødselsregister. Del 2"

Transkript

1 Definisjonsrapporter for variabler i Medisinsk fødselsregister Del 2 KONJUNKTIVITT VENERISK MFRDB_2010Q

2 2

3 Innholdsfortegnelse Innledning (bruksanvisning)...s. 7 Definisjonsrapport for variabel: KONJUNKTIVITT s. 9 KSNITT s. 13 KSNITT_TIDLIGERE....s. 17 LEGEMIDLER_UNDER.....s. 20 LEIE s. 23 LENGDE s. 26 LEVENDEFODTE......s. 29 LEVENDEFODTE_5...s. 32 LYSTGASS s. 35 MANUELL_PLACENTA... s. 39 MFMND......s. 43 MOR_FAAR.....s. 46 MORS_ALDER.....s. 49 MORS_ALDER_DESIMALT...s. 52 MORS_ALDER_KAT_K6.s. 55 MORS_HELSE_FOER...s. 58 MORS_HELSE_UNDER......s. 61 MULTIVITF...s. 64 MULTIVITU......s. 68 NARKOSE s. 72 NAVLESNOR_KNUTE...s. 76 NAVLESNOR_KOMPL......s. 80 NAVLESNOR_OMSL......s. 83 NEVRALRORSDEFEKTER......s. 87 NYRESYKDOM_KRONISK...s. 90 OPIAT s. 94 OVERFLYTTET s. 98 PARACERV s

4 PARITET s. 105 PARITET_ s. 108 PARITET_MFR s. 111 PARITET_MOR s. 114 PERINAT_DOD_ s. 117 PERINAT_DOD_22_FIGO s. 121 PERINAT_DOD_ s. 124 PERINAT_DOD_28_FIGO s. 128 PERINAT_DOD_TID_ s. 132 PERINAT_DOD_TID_22_FIGO s. 136 PERINAT_DOD_TID_ s. 139 PERINAT_DOD_TID_28_FIGO s. 143 PERINAT_DODFODT_ s. 146 PERINAT_DODFODT_22_FIGO s. 150 PERINAT_DODFODT_ s. 153 PERINAT_DODFODT_28_FIGO s. 157 PERINAT_FODT_ s. 160 PERINAT_FODT_22_FIGO s. 164 PERINAT_FODT_ s. 167 PERINAT_FODT_28_FIGO s. 171 PLACENTA_PREVIA s. 175 PLACENTAVEKT s. 179 PLEXUSSKADE s. 182 PLURAL s. 186 PLURAL_ s. 189 PLUREK s. 192 PLUREK_ s. 195 PREEKL s. 198 PREEKL_EKLAMPSI s. 202 PREEKLTIDL s

5 PRENAT_PAT_KODER s. 209 PUDENDAL s. 212 RESPIRATOR s. 216 RESPIRATORISK_DISTR s. 220 REUM_ARTRITT s. 223 RH_ANTISTOFF s. 227 ROBSON_ s. 231 ROYK_AVSL s. 234 ROYK_AVSL_ANT s. 237 ROYK_BEG s. 241 ROYK_BEG_ANT s. 244 ROYK_OPPL s. 248 ROYK_SAMTYKKE s. 252 RUBELLA s. 255 RUPTUR s. 259 SIVST s. 263 SIVST_ s. 266 SMENS_MND s. 269 SMENSD_KODE s. 272 SPABORT_ s. 275 SPABORT_12_ s. 278 SPABORT_ s. 281 SPABORT_23_ s. 284 SPINAL s. 287 SVLEN s. 291 SVLEN_DG s. 294 SVLEN_KAT s. 297 SVLEN_SM s. 300 SVLEN_SM_DG s. 303 SVLEN_UL s

6 SVLEN_UL_DG s SYSTEMISKANTIBIOTIKA s. 312 TANG s. 316 THYREOIDEA s. 320 TILSTAND s. 324 TROMBOSE_BEH s. 327 UL_TERMIN_MND s. 331 UL_TERMIN_AAR s. 334 URINVEISINF s. 337 UTSKRAPING s. 341 UTTREKKING s. 345 VAKUUM s. 349 VANNAVGANG s. 353 VEKT s. 357 VENERISK s

7 Innledning Definisjonsrapportene dokumenterer definisjon av MFRs variabler i samlet database. De viser hvordan variablen defineres, når definisjonen sist ble endret og sammenligninger med tidligere publiserte tall, dvs. 30-årsrapporten fram til og med 1996 og årmeldinger for de resterende år. Under følger en forklaring av de viktigste delene i definisjonsrapportene. Variabeldefinisjon Under overskriften definisjonsrader vises en strukturert oppstilling av variabelens definisjon. Variabeldefinisjonene varierer i innhold, noen er satt sammen av koder, kodeverk og kodegrupper ( for eksempel misdannelser), noen er hentet direkte fra meldte enkeltopplysninger (for eksempel antall tidligere levendefødte), og noen har så sammensatte definisjoner at de er skjult i funksjoner. Definisjonene er forsøkt gjort lettleselige, men siden systemet er bygget rundt en Oracle database er det ikke til å unngå at enkelte definisjoner bærer preg av dette. Merknader Under denne overskriften ligger viktig informasjon om variabelen. Dette kan være beskrivelse av endringer av kategorier eller definisjonendringer over tid. Opptellinger For hver variabel vises en opptelling på fødselsår. Opptellingen kan være på fødte eller fødsler. Dette vises i kolonneoverskriftene for opptellingstabellen. Dersom variabelen er en kategorivariabel vises også opptellinger og andeler per kategori. Dette presenteres også grafisk. Hvis det tidligere er publisert tall for variabelen i MFRs 30-årsrapport for perioden eller i årsmeldinger for etterfølgende år, vises en sammenligning mellom tidligere publiserte tall og dagens datainnhold (basert på dagens definisjon). 7

8 8

9 Definisjonsrapport for variabel: KONJUNKTIVITT Rapport generert: :38 Beskrivelse Konjunktivittbehandling Siste: Endring av definisjon: :57 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002 Kodegruppe Kodeverk Kode Kodebeskrivelse X-KODER XD48 konjunktivitt beh. mm,nd ICD-10 P391 Konjunktivitt og tåresekkbetennelse hos nyfødt Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding Kodegruppe Kodeverk Kode Kodebeskrivelse X-KODER XD48 konjunktivitt beh. nd ICD-10 P391 Konjunktivitt og tåresekkbetennelse hos nyfødt Merknader Regelinformasjon: I historiske tall ble ikke informasjon fra barnemeldingene tatt med, i årene 2001 og 2002 ble kun krysskode benyttet i definisjon. Kodeinformasjon: Nedgang de siste årene. Kan noe forklares med fortsatt (pr juni 2009) manglede barneavd meldinger 9 Side 1

10 Definisjonsrapport for variabel: KONJUNKTIVITT Rapport generert: :39 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 1 Verdisett: En-Null Verdier: Verdi Beskrivelse Frekvens 1 variabelen er satt 4152 NULL (missing) Side 2

11 Definisjonsrapport for variabel: KONJUNKTIVITT Rapport generert: :39 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr fødselår ant_fødte ant_konjunktivitt andel_konjunktivitt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 11 Side 3

12 Definisjonsrapport for variabel: KONJUNKTIVITT Rapport generert: :39 Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall Fødselsår Antall i MFRDB_2010Q2 Antall i publiserte data Andel i MFRDB_2010Q2 Andel i publiserte data Differanse ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,25 0, ,83 54, ,12 42, ,83 54, ,92 60, ,98 76, ,54 75, ,03 0, ,83 0, ,83 0, ,25 0, ,00 0, Side 4

13 Definisjonsrapport for variabel: KSNITT Rapport generert: :38 Beskrivelse Keisersnitt Siste: Endring av definisjon: :34 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk FUNKSJON funksjonen ksnitt er ikkje funnen Verdi mfrdb_meta.pa_definisjon.ksnitt(refid,kilde) Merknader 13 Side 1

14 Definisjonsrapport for variabel: KSNITT Rapport generert: :39 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 1 Verdisett: Distinkte verdier Verdier: Verdi Beskrivelse Frekvens 1 Elektivt keisersnitt Akutt keisersnitt Uspesifisert keisersnitt NULL (missing) Side 2

15 Definisjonsrapport for variabel: KSNITT Rapport generert: :39 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_ksnitt andel_ksnitt ant_1 ant_2 ant_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Side 3

16 Definisjonsrapport for variabel: KSNITT Rapport generert: :39 Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall Fødselsår Antall i MFRDB_2010Q2 Antall i publiserte data Andel i MFRDB_2010Q2 Andel i publiserte data Differanse ,82 1, ,98 1, ,97 1, ,21 2, ,42 2, ,51 2, ,99 2, ,55 3, ,05 4, ,02 5, ,37 6, ,27 7, ,99 7, ,30 8, ,72 8, ,96 8, ,36 9, ,83 10, ,88 11, ,98 11, ,82 12, ,67 12, ,82 12, ,66 12, ,39 12, ,48 12, ,38 12, ,50 12, ,55 12, ,65 12, ,82 12, ,52 13, ,36 13, ,51 13, ,42 15, ,72 15, ,83 15, ,59 15, ,53 0, ,31 0, ,66 0, ,07 0, ,00 0, Side 4

17 Definisjonsrapport for variabel: KSNITT_TIDLIGERE Rapport generert: :38 Beskrivelse Mor har gjennomgått keisersnitt ved tidligere fødsel Siste: Endring av definisjon: :00 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk VERDIFELT Merknader Verdi (select distinct(1) from mfrbarn x where x.mfnr=m.mfnr and x.fdato < m.fdato-90 and x.ksnitt is not null) 17 Side 1

18 Definisjonsrapport for variabel: KSNITT_TIDLIGERE Rapport generert: :39 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 1 Verdisett: En-Null Verdier: Verdi Beskrivelse Frekvens 1 variabelen er satt NULL (missing) Side 2

19 Definisjonsrapport for variabel: KSNITT_TIDLIGERE Rapport generert: :39 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr fødselår ant_fødte ant_ksnitt_tidligere andel_ksnitt_tidligere , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for KSNITT_TIDLIGERE 19 Side 3

20 Definisjonsrapport for variabel: LEGEMIDLER_UNDER Rapport generert: :38 Beskrivelse Legemidler i svangerskapet Siste: Endring av definisjon: :34 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk Verdi FUNKSJON mfrdb_meta.pa_kodestreng.kodestreng(refid, kilde,'legemidler_under') Avhengig av in-parameter KODESTRENG vil koder knyttet til føde/abortmelding og eventuelt tilkoblet barnemelding bli listet ut i kodestrengen. Avhengig av hvor koden er registrert, vil hver kode prefikses med en av skjematype-bokstavene: F - fødemelding B - barneavdelingsmelding A - abortmelding Merknader Regelinformasjon: Inneholder alle koder i kodegruppe lu kategori-info: Datainformasjon: Streng av koder separert med semikolon. Hver kode har formatet Meldingtype_Kode_Kodegruppe_Kodeverknr 20 Side 1

21 Definisjonsrapport for variabel: LEGEMIDLER_UNDER Rapport generert: :38 Variabelegenskaper: Streng Maksimum lengde: 500 Verdisett: Kodestreng Verdier: 21 Side 2

22 Definisjonsrapport for variabel: LEGEMIDLER_UNDER Rapport generert: :38 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_legemidler_under andel_legemidler_under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for LEGEMIDLER_UNDER 22 Side 3

23 Definisjonsrapport for variabel: LEIE Rapport generert: :38 Beskrivelse Leie Siste: Endring av definisjon: :40 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk FUNKSJON funksjonen leie er ikkje funnen Verdi mfrdb_meta.pa_definisjon.leie(refid,kilde) Merknader 23 Side 1

24 Definisjonsrapport for variabel: LEIE Rapport generert: :39 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 1 Verdisett: Distinkte verdier Verdier: Verdi Beskrivelse Frekvens 1 Normalt bakhode Sete Tverr Avvikende hodeleie Annet 5230 NULL (missing) Side 2

25 Definisjonsrapport for variabel: LEIE Rapport generert: :39 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_leie andel_leie ant_1 ant_2 ant_3 ant_4 ant_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for LEIE 25 Side 3

26 Definisjonsrapport for variabel: LENGDE Rapport generert: :38 Beskrivelse Barnets lengde i cm Siste: Endring av definisjon: :34 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk Kode VERDIFELT barn_lengde Merknader 26 Side 1

27 Definisjonsrapport for variabel: LENGDE Rapport generert: :39 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 4 Verdisett: Kontinuerlig variabel Verdier: Grenseverdier Nedre grense: 1 Øvre grense: 98 Deskriptiv statistikk Gjennomsnitt: 50,07 Minste verdi: 1 Største verdi: 97 Antall < nedre grense: 0 Antall > øvre grense: 0 Antall NULL (missing) Side 2

28 Definisjonsrapport for variabel: LENGDE Rapport generert: :39 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_lengde andel_lengde gjsnitt_lengde ,65 50, ,72 50, ,74 50, ,75 50, ,85 50, ,85 50, ,80 50, ,15 50, ,14 50, ,22 50, ,12 50, ,21 50, ,24 50, ,87 50, ,26 50, ,65 49, ,42 49, ,92 49, ,70 49, ,77 49, ,51 49, ,30 49, ,29 49, ,16 49, ,97 49, ,89 49, ,04 49, ,63 49, ,04 49, ,74 50, ,87 50, ,61 50, ,29 50, ,30 50, ,48 50, ,66 50, ,53 50, ,29 49, ,33 49, ,01 49, ,67 49, ,04 49, ,99 49,90 Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for LENGDE 28 Side 3

29 Definisjonsrapport for variabel: LEVENDEFODTE Rapport generert: :38 Beskrivelse Antall tidligere levendefødte Siste: Endring av definisjon: :12 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk VERDIFELT Merknader Kode tidl_lev Datainformasjon: Variabelen inneholder ingen informasjon for kilde 4 Regelinformasjon: Definisjon endret fom mfrdb_2008q4. 29 Side 1

30 Definisjonsrapport for variabel: LEVENDEFODTE Rapport generert: :39 Variabelegenskaper: Streng Maksimum lengde: 2 Verdisett: Kontinuerlig variabel Verdier: Grenseverdier Nedre grense: 0 Øvre grense: 98 Deskriptiv statistikk Gjennomsnitt: 0,92 Minste verdi: 0 Største verdi: 20 Antall < nedre grense: 0 Antall > øvre grense: 0 Antall NULL (missing) Side 2

31 Definisjonsrapport for variabel: LEVENDEFODTE Rapport generert: :39 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_levendefodte andel_levendefodte gjsnitt_levendefodte ,87 1, ,94 1, ,94 1, ,43 1, ,59 1, ,52 1, ,57 0, ,54 0, ,55 0, ,31 0, ,23 0, ,15 0, ,05 0, ,09 0, ,08 0, ,09 0, ,01 0, ,48 0, ,47 0, ,22 0, ,48 0, ,70 0, ,85 0, ,92 0, ,99 0, ,83 0, ,87 0, ,83 0, ,66 0, ,98 0, ,72 0, ,20 0, ,92 0, ,96 0, ,01 0, ,14 0, ,09 0, ,85 0, ,50 0, ,63 0, ,51 0, ,28 0, ,45 0,83 Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for LEVENDEFODTE 31 Side 3

32 Definisjonsrapport for variabel: LEVENDEFODTE_5 Rapport generert: :16 Beskrivelse Antall tidligere levendefødte, gruppert i 5 grupper Siste: Endring av definisjon: :46 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk VERDIFELT Merknader Verdi CASE WHEN levendefodte IN (0,1,2,3) THEN levendefodte WHEn levendefodte > 3 THEN 4 ELSE NULL END 32 Side 1

33 Definisjonsrapport for variabel: LEVENDEFODTE_5 Rapport generert: :17 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 1 Verdisett: Distinkte verdier Verdier: Verdi Beskrivelse Frekvens eller flere NULL (missing) Side 2

34 Definisjonsrapport for variabel: LEVENDEFODTE_5 Rapport generert: :17 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_levendefodte_5 andel_levendefodte_5 ant_0 ant_1 ant_2 ant_3 ant_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for LEVENDEFODTE_5 34 Side 3

35 Definisjonsrapport for variabel: LYSTGASS Rapport generert: :42 Beskrivelse Lystgass Siste: Endring av definisjon: :35 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002 Kodegruppe Kodeverk Kode Kodebeskrivelse X-KODER XC47 anestesi - lystgass Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding Kodegruppe Kodeverk Kode Kodebeskrivelse X-KODER XC47 anestesi - lystgass Merknader Regelendring: I perioden ble ikke kodede kryssfelt tatt med i definisjonen. Kodeinformasjon: Det finnes en kode for lystgass for årene , men det er såpass stor grad av underrapportering og variabel rapportering av disse dataene ikke er inkludert i definisjonen av variablen. 35 Side 1

36 Definisjonsrapport for variabel: LYSTGASS Rapport generert: :44 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 1 Verdisett: En-Null Verdier: Verdi Beskrivelse Frekvens 1 variabelen er satt NULL (missing) Side 2

37 Definisjonsrapport for variabel: LYSTGASS Rapport generert: :44 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_lystgass andel_lystgass , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 37 Side 3

38 Definisjonsrapport for variabel: LYSTGASS Rapport generert: :44 Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall Fødselsår Antall i MFRDB_2010Q2 Antall i publiserte data Andel i MFRDB_2010Q2 Andel i publiserte data Differanse ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 2, ,00 3, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 2, ,00 1, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,71 0, ,13 34, ,92 36, ,94 36, ,16 34, ,13 35, ,85 34, ,64 0, ,91 0, ,77 0, ,74 0, ,74 0, Side 4

39 Definisjonsrapport for variabel: MANUELL_PLACENTA Rapport generert: :42 Beskrivelse Placenta: Manuell uthenting av placenta Siste: Endring av definisjon: :47 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kilde 1: Fødselsdata Kodegruppe Kodeverk Kode Kodebeskrivelse ig INNGREP Creds håndgrep (placenta trykket ut, evnt. i narkose) ig INNGREP Manuell uthenting av placenta, remotio placenta (inkluderer revisjon av livmorhulen (uterinhulen)) Kilde 2: Fødselsdata 1999-idag, IK1002 Kodegruppe Kodeverk Kode Kodebeskrivelse X-KODER XC61 placenta - manuell uthentning kp NCSP-N MBA30 Manuell uthenting av placenta Kilde 3: Fødselsdata 2005-idag, Elektronisk melding Kodegruppe Kodeverk Kode Kodebeskrivelse X-KODER XC61 placenta - manuell uthentning kp NCSP-N MBA30 Manuell uthenting av placenta Merknader 39 Side 1

40 Definisjonsrapport for variabel: MANUELL_PLACENTA Rapport generert: :44 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 1 Verdisett: En-Null Verdier: Verdi Beskrivelse Frekvens 1 variabelen er satt NULL (missing) Side 2

41 Definisjonsrapport for variabel: MANUELL_PLACENTA Rapport generert: :44 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr fødselår ant_fødte ant_manuell_placenta andel_manuell_placenta , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 41 Side 3

42 Definisjonsrapport for variabel: MANUELL_PLACENTA Rapport generert: :44 Publikasjonstall basert på årsrapporter og 30-årsrapport sammenlignet med aktuelle tall Fødselsår Antall i MFRDB_2010Q2 Antall i publiserte data Andel i MFRDB_2010Q2 Andel i publiserte data Differanse ,44 6, ,70 6, ,31 7, ,95 7, ,67 7, ,02 8, ,48 9, ,39 10, ,38 9, ,96 7, ,76 7, ,44 8, ,19 7, ,75 8, ,44 8, ,35 9, ,65 9, ,45 9, ,83 8, ,80 8, ,84 8, ,40 9, ,29 9, ,60 8, ,35 9, ,60 9, ,98 9, ,73 9, ,94 12, ,41 10, ,47 10, ,27 11, ,50 16, ,62 18, ,17 22, ,07 22, ,96 27, ,55 27, ,14 0, ,94 0, ,73 0, ,63 0, ,00 0, Side 4

43 Definisjonsrapport for variabel: MFMND Rapport generert: :42 Beskrivelse Mors fødselsmåned Siste: Endring av definisjon: Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk VERDIFELT Merknader Verdi TO_CHAR(mfdato,'MM') 43 Side 1

44 Definisjonsrapport for variabel: MFMND Rapport generert: :44 Variabelegenskaper: Streng Maksimum lengde: 2 Verdisett: Distinkte verdier Verdier: Verdi Beskrivelse Frekvens 01 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember NULL (missing) Side 2

45 Definisjonsrapport for variabel: MFMND Rapport generert: :44 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_mfmnd andel_mfmnd ant_01 ant_02 ant_03 ant_04 ant_05 ant_06 ant_07 ant_08 ant_09 ant_10 ant_11 ant_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for MFMND 45 Side 3

46 Definisjonsrapport for variabel: MOR_FAAR Rapport generert: :47 Beskrivelse Mors fødselsår Siste: Endring av definisjon: Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk VERDIFELT Merknader Verdi TO_NUMBER(TO_CHAR(mfdato,'YYYY')) 46 Side 1

47 Definisjonsrapport for variabel: MOR_FAAR Rapport generert: :48 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 4 Verdisett: Kontinuerlig variabel Verdier: Grenseverdier Nedre grense: 1898 Øvre grense: 2005 Deskriptiv statistikk Gjennomsnitt: 1959,93 Minste verdi: 1908 Største verdi: 1995 Antall < nedre grense: 0 Antall > øvre grense: 0 Antall NULL (missing) Side 2

48 Definisjonsrapport for variabel: MOR_FAAR Rapport generert: :48 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_mor_faar andel_mor_faar gjsnitt_mor_faar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for MOR_FAAR 48 Side 3

49 Definisjonsrapport for variabel: MORS_ALDER Rapport generert: :42 Beskrivelse Mors alder Siste: Endring av definisjon: :40 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk VERDIFELT Merknader Verdi TRUNC(MONTHS_BETWEEN (fdato, mfdato)/12) 49 Side 1

50 Definisjonsrapport for variabel: MORS_ALDER Rapport generert: :44 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 4 Verdisett: Kontinuerlig variabel Verdier: Grenseverdier Nedre grense: 5 Øvre grense: 69 Deskriptiv statistikk Gjennomsnitt: 27,48 Minste verdi: 11 Største verdi: 60 Antall < nedre grense: 0 Antall > øvre grense: 0 Antall NULL (missing) Side 2

51 Definisjonsrapport for variabel: MORS_ALDER Rapport generert: :44 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_mors_alder andel_mors_alder gjsnitt_mors_alder ,00 26, ,99 26, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 28, ,00 28, ,00 28, ,00 28, ,00 28, ,00 28, ,00 29, ,00 29, ,00 29, ,00 29, ,99 29, ,98 29, ,99 29, ,99 29, ,98 29, ,98 29, ,00 29,75 Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for MORS_ALDER 51 Side 3

52 Definisjonsrapport for variabel: MORS_ALDER_DESIMALT Rapport generert: :42 Beskrivelse Mors alder, i år med desimaler Siste: Endring av definisjon: :48 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk Verdi VERDIFELT MONTHS_BETWEEN (fdato, mfdato)/12 Merknader kategori-info: Regelinformasjon: R:\mfroe\Dokumentasjon\MFR\Alder_yngste_eldste_mor_far\Yngste_og_eldste_mor_og_far.doc 52 Side 1

53 Definisjonsrapport for variabel: MORS_ALDER_DESIMALT Rapport generert: :44 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 38 Verdisett: Kontinuerlig variabel Verdier: Grenseverdier Nedre grense: 5 Øvre grense: 69 Deskriptiv statistikk 53 Side 2

54 Definisjonsrapport for variabel: MORS_ALDER_DESIMALT Rapport generert: :44 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_mors_alder_desimalt andel_mors_alder_desimalt gjsnitt_mors_alder_desimalt ,00 26, ,99 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 25, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 27, ,00 28, ,00 28, ,00 28, ,00 28, ,00 28, ,00 29, ,00 29, ,00 29, ,00 29, ,00 29, ,00 29, ,00 29, ,99 30, ,98 30, ,99 30, ,99 30, ,98 30, ,98 30, ,00 30,25 Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for MORS_ALDER_DESIMALT 54 Side 3

55 Definisjonsrapport for variabel: MORS_ALDER_KAT_K6 Rapport generert: :42 Beskrivelse Mors alder delt i 6 kategorier Siste: Endring av definisjon: :49 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk Verdi VERDIFELT CASE WHEN mors_alder < 20 THEN 1 WHEN mors_alder < 25 THEN 2 WHEN mors_alder < 30 THEN 3 WHEN mors_alder < 35 THEN 4 WHEN mors_alder < 40 THEN 5 WHEN mors_alder >= 40 THEN 6 ELSE NULL END Merknader 55 Side 1

56 Definisjonsrapport for variabel: MORS_ALDER_KAT_K6 Rapport generert: :44 Variabelegenskaper: Number Maksimum lengde: 1 Verdisett: Distinkte verdier Verdier: Verdi Beskrivelse Frekvens 1 19 år og under år år år år år og over NULL (missing) Side 2

57 Definisjonsrapport for variabel: MORS_ALDER_KAT_K6 Rapport generert: :44 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_mors_alder_kat_k6 andel_mors_alder_kat_k6 ant_1 ant_2 ant_3 ant_4 ant_5 ant_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for MORS_ALDER_KAT_K6 57 Side 3

58 Definisjonsrapport for variabel: MORS_HELSE_FOER Rapport generert: :42 Beskrivelse Mors helse før svangerskapet Siste: Endring av definisjon: :34 Variabeldefinisjon Definisjonsrader: Kildeuavhengig Kodeverk Verdi FUNKSJON mfrdb_meta.pa_kodestreng.kodestreng(refid, kilde,'mors_helse_foer') Avhengig av in-parameter KODESTRENG vil koder knyttet til føde/abortmelding og eventuelt tilkoblet barnemelding bli listet ut i kodestrengen. Avhengig av hvor koden er registrert, vil hver kode prefikses med en av skjematype-bokstavene: F - fødemelding B - barneavdelingsmelding A - abortmelding Merknader Regelinformasjon: Inneholder alle koder i kodegruppe mf kategori-info: Datainformasjon: Streng av koder separert med semikolon. Hver kode har formatet Meldingtype_Kode_Kodegruppe_Kodeverknr 58 Side 1

59 Definisjonsrapport for variabel: MORS_HELSE_FOER Rapport generert: :43 Variabelegenskaper: Streng Maksimum lengde: 500 Verdisett: Kodestreng Verdier: 59 Side 2

60 Definisjonsrapport for variabel: MORS_HELSE_FOER Rapport generert: :43 Aktuelle tall basert på data i MFRdatabasen. Andeler oppgitt pr. 100 fødselår ant_fødte ant_mors_helse_foer andel_mors_helse_foer , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Det er ikke registrert historiske publikasjonstall for MORS_HELSE_FOER 60 Side 3

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

Grunnleggende brukerveiledning

Grunnleggende brukerveiledning Grunnleggende brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 31/8 2012 Finne riktig

Detaljer

rapport 2007:2 Inngifte i Norge Omfang og medisinske konsekvenser Pål Surén Andrej Grjibovski Camilla Stoltenberg

rapport 2007:2 Inngifte i Norge Omfang og medisinske konsekvenser Pål Surén Andrej Grjibovski Camilla Stoltenberg rapport 2007:2 Inngifte i Norge Omfang og medisinske konsekvenser Pål Surén Andrej Grjibovski Camilla Stoltenberg Rapport 2007:2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Inngifte i Norge Omfang og medisinske

Detaljer

Hendelsesstatistikk 2014

Hendelsesstatistikk 2014 Hendelsesstatistikk 214 2 Innhold Oppsummering... 4 Innledning... 5 Utrykninger i Nedre Romerike... 7 Branner... 9 Bygningsbrann... 9 Pipebranner... 14 Tørrkokt kjele og kjøkkenbranner... 15 Skog-, mark-

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Meldesentralen årsrapport 2008-2009

Meldesentralen årsrapport 2008-2009 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave) ISBN: 978-82-90919-26-4 (trykt) ISBN: 978-82-90919-25-7 (elektronisk)

Detaljer

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2015

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2015 Vigo statistikk til SSB/Udir Opplæring i skole Brukerveiledning 2015 2. september 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 6 FORUTSETNINGER 8 GENERELLE REGLER VED KONTROLLER I LOKALBASEN

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

Notater. Jacob A. Osnes. Produsentprisindeksen Brukerveiledning for SAS-systemet 2008/32. Notater

Notater. Jacob A. Osnes. Produsentprisindeksen Brukerveiledning for SAS-systemet 2008/32. Notater 2008/32 Notater Jacob A. Osnes Notater Produsentprisindeksen Brukerveiledning for SAS-systemet Avdeling for nasjonalregnskap og finansstatistikk/ Seksjon for IT ressurs, økonomi og finansstatistikk Forord

Detaljer

Pensjonsrapportering OTP

Pensjonsrapportering OTP Innholdsfortegnelse Pensjonsrapportering OTP... 2 Hva skal rapporteres... 2 Hvilket pensjonsselskap bruker bedriften... 2 Systemparametre... 3 Hvilke beløp og timer skal rapporteres... 4 Hvilke timer skal

Detaljer

ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG

ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG Fritt sykehusvalg Norge er en tjeneste som skal gi pasienter den informasjonen de trenger for å ta gode valg. Tjenesten ble etablert

Detaljer

SPSS Statistics-kurs 2014

SPSS Statistics-kurs 2014 SPSS Statistics-kurs 2014 Kurskalender 2014-1. halvår Dager Pris Jan Feb Mars April Mai Juni 6.-7. 5.-6. 3.-4. 6.-7. 5.-6. 22.-23. 27.-28. 19.-20. 22.-23. 26.-27. Anvendt statistikk 2 8 300 16.-17. 13.-14.

Detaljer

Kurset er rettet mot personer som er direkte involvert i rapporteringsarbeidet og datalevering på fagskolene og hos skoletilbyder.

Kurset er rettet mot personer som er direkte involvert i rapporteringsarbeidet og datalevering på fagskolene og hos skoletilbyder. Kursbeskrivelse: Kurset gir en innføring i hvordan man rapporterer, fyller ut maler og kvalitetssikrer dataene før de rapporteres inn og er rettet mot personer som er direkte involvert i rapporteringsarbeidet

Detaljer

Gravide innlagt på Borgestadklinikken. etter LOST 6-2a. i perioden 2006-2008

Gravide innlagt på Borgestadklinikken. etter LOST 6-2a. i perioden 2006-2008 Gravide innlagt på Borgestadklinikken etter LOST 6-2a i perioden 2006-2008 - sammenlignet med funnene fra 1996-2005 Av Vibeke Grimstad og Rosanne Kristiansen Kompetansesenter rus region sør Borgestadklinikken

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.10 Sist revidert: 11.11.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.10... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS

Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS 2009 Innhold Innhold... 2 Logge på ADAMS:... 3 Glemt eller mistet passord / brukernavn?... 3 Første gang du logger på ADAMS... 3 Bytte passord... 4

Detaljer

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter Reports 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad og Hilde Lidén Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel.

Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Innhold 1. Hvordan få tilgang til data?...2 2. Hvordan vaske dataene?...3 3. Formater

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2222 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Spørsmålsbank Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette heftet:

Detaljer

Godkjennings- og revisjonsprosedyrer. for. registreringssystem. ved. elektronisk melding av svangerskapsavbrudd

Godkjennings- og revisjonsprosedyrer. for. registreringssystem. ved. elektronisk melding av svangerskapsavbrudd Godkjennings- og revisjonsprosedyrer for registreringssystem ved elektronisk melding av svangerskapsavbrudd Versjon 1.0 Status: Godkjent Godkjenning Navn Dato Skrevet av: Ingvei Seliussen og Olav Hugaas

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016 EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090015.10 ISBN 978-82-8232-199-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer