Fortjeneste per aksje...nok 3,34 2,04 1,69 1,36 Fortjeneste per aksje, fullt utvandret...nok 3,32 2,02 1,66 1,35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fortjeneste per aksje...nok 3,34 2,04 1,69 1,36 Fortjeneste per aksje, fullt utvandret...nok 3,32 2,02 1,66 1,35"

Transkript

1 Nøkkeltall Driftsinntekter MNOK Driftsresultat MNOK Resultat før skatt mnok Resultat etter skatt mnok Totalkapital MNOK Egenkapital MNOK Egenkapital rentabilitet % 19,7 14,6 17,2 22,8 Totalkapital rentabilitet % 20,2 18,1 18,9 21,7 NØKKELTALL Fortjeneste per aksje nok 3,34 2,04 1,69 1,36 Fortjeneste per aksje, fullt utvandret nok 3,32 2,02 1,66 1,35 Netto investeringer mnok Antall ansatte per 31. desember ,34 3,0 Fortjeneste per aksje 2000 Driftsinntekter 2169 Høydepunkter: 2,5 Omsetningsvekst på 56 % i Europa og 44 % i Amerika TOMRA Pacific identifiserte tap på USD ,5 millioner relatert til ,0 2,04 Resultatvekst før skatt på 60 %, lavere skattenivå enn i ,69 I april 1999 kjøpte TOMRA 38,5 % av UltrePET LLC, et selskap innen plast resirkulering i USA 1,5 1, I andre og tredje kvartal 1999 solgte TOMRA tilsammen 30 % av TOMRA New York Recycling LLC Ny pantelov trådte i kraft i California i januar 1, Positive testresultater fra RePlanet, TOMRAs nye 500 resirkuleringskonsept i California I februar 2000 undertegnet TOMRA en intensjons- 0,5 avtale om salg av sin 50 % eierandel i Wise Recycling LLC I februar 2000 inngikk TOMRA en avtale om å kjøpe 50,5 % av det sveitsiske distributørselskapet 0 NOK MNOK TOMRA AG 1

2 Til våre aksjonærer Det siste tiåret har TOMRA utviklet seg fra å være en leverandør av returautomater til å bli en verdensledende systemleverandør av integrerte løsninger for gjenvinning av drikkevareemballasje. En bevisst satsing på høyt kvalifiserte medarbeidere og innovative tekniske løsninger har gjort TOMRA til en sterk, dynamisk og lønnsom organisasjon med hovedfokus på å betjene et stadig økende antall kunder innenfor dagligvarehandelen, drikkevareindustrien og lokalsamfunnet. FINANSIELL STYRKE Uansett innfallsvinkel var regnskapsåret 1999 et spennende og meget godt år for TOMRA. Et kort tilbakeblikk på de siste ti årene viser en gjennomsnittlig årlig vekst i omsetning og resultat på henholdsvis 30 og 35 % var ikke noe unntak. VEIEN VIDERE Fra vi lanserte vår første panteautomat til vi ble en leverandør av totalsystemer, har TOMRA utviklet seg til en kraftig vekstmotor. Når vi vurderer TOMRAs fremtidige forretningsmuligheter, er vi overbeviste om at det første tiåret i dette nye årtusenet vil bli en periode med fortsatt sterk vekst, der vi også håper å kunne utfordre selv 1990-tallets gode resultater. TOMRA-organisasjonen er i kontinuerlig utvikling for å møte behovene til et stadig mer miljøbevisst marked. Vi er godt posisjonerte for å kunne nå enda bedre resultater gjennom en langsiktig vekststrategi basert på industrielle allianser, innovative innsamlingskonsepter og kostnadseffektive gjenvinningssystemer. Alt dette understøttes av vår fokus på kvalitet, sunn forretningspraksis og miljøbevissthet.

3 Fra venstre: Svanaug Bergland, Terje Hanserud, Erik Thorsen, Morthen Johannessen, Gregory S. Garvey, Helge Nerland og Val Stalowir. Vår fremtidige vekststrategi bygger på vår inngående kunnskap om innsamling og resirkulering av drikkevareemballasje. Samtidig lar vi oss ikke hindre eller begrense av andres oppfatninger. TOMRA utvikler en «ny» bransje, og vi er villige til å investere i vår langsiktige visjon. Når vi påtar oss å utvikle denne bransjen videre, må vi konsentrere oss om å oppfylle markedets krav til nyskapning, teamarbeid, grundig kunnskap om industrien og absolutt forretningsfokus. Vi leverer ikke bare maskinvarer en høyteknologisk serie returautomater, men en total systemløsning som inkluderer logistikkstyring, materialprosessering, datainnsamling og kontrollsystemer. Økende samfunnsbevissthet omkring emballasje som et miljøspørsmål, presser industrien til å vurdere nye forbedrede gjenvinningsmetoder. Nye metoder vil stille økte krav til gjenvinningsandel, kostnadseffektivitet og miljømessige konsekvenser. TOMRAs fremtid ligger i å imøtekomme disse kravene gjennom å utvikle og integrere en effektiv verdikjede for gjenvinning. Vi har de seneste år demonstrert vår evne til å designe, levere og drifte integrerte gjenvinningssystemer for drikkeemballasje. Vår «know how» og erfaring er ofte blitt brukt for å utvikle mer miljøvennlige metoder for innsamling og gjenvinning. Miljø- og kostnadseffektiv gjenvinning oppnås best ved at vi mennesker deltar aktivt i prosessen. TOMRA har derfor som mål å gjøre gjenvinning til en naturlig aktivitet for forbrukerne, der deltagelse drives mer av hensyn til miljø enn av finansielle motivasjonsfaktorer. TOMRA investerer betydelige ressurser i dette arbeidet, og vi vil utvikle markedsløsninger som integrerer teknologi og informasjonssystemer samt nye insentivprogrammer og merkevarebygging. Vi har en klar visjon om at TOMRA skal være det merkenavn som er ensbetydende med miljøeffektive gjenvinningsmetoder, og dermed være en målestokk for alle andre. Vi har ressursene for å få dette til vår kundebase, våre nyskapende ideer, våre ansatte, vår teknologi og kanskje det viktigste, vi har evnen til å identifisere og iverksette nye forretningsmuligheter. Erik Thorsen Konsernsjef 2 3

4 TOMRA Recycling Value Chain Innsamling 01. Innsamling av brukt emballasje er det første trinnet i verdikjeden for resirkulering av drikkevare-emballasje. Industrilederen TOMRA er en nøkkelaktør på dette området. Innsamlingsprosessen, gjennom returautomater, utplasserte iglooer eller sentre for resirkulering, er TOMRAs viktigste kontakt med forbrukerne.

5

6 Styrets TOMRA hadde i 1999 nok et godt år, hvor de fleste langsiktige finansielle mål ble nådd. Til tross for markert bedring i 1999, gjenstår det fortsatt arbeid før avkastningmålene for egen- og totalkapitalen oppnås. årsberetning Fra venstre: Klaus Nærø, Jørgen Randers, Tharald Brøvig, Christian H. Thommessen, Erik Thorsen, Andreas Nordbryhn, Gregory S. Garvey, Jan Chr. Opsahl og Svein Jacobsen

7 STRATEGISKE MÅL OG UTFORDRINGER TOMRAs strategiske hovedutfordring ligger i å oppfylle en ambisiøs visjon; «Å være verdens ledende tilbyder av løsninger som gjør det attraktivt for folk å returnere emballasje for gjenbruk og gjenvinning». Vår strategi legger stor vekt både på samspillet med forbruker og den totale verdikjeden knyttet til resirkulering av drikkevareemballasje. Dette gir TOMRA en unik profil. Det internasjonale samfunn blir stadig mer fokusert på langsiktige løsninger for gjenbruk og gjenvinning. Arbeidsdokumentet for revisjon av EUs emballasjedirektiv samt en stadig økende aktivitet i retning av større produktansvar i USA, bekrefter denne utviklingen. Virkningen av den sterkere fokuseringen på resirkulering gir TOMRA muligheter til å opprettholde en aggressiv vekststrategi. I 1999 ble fortsatt kun 2,5 % av verdens drikkevareemballasje håndtert av TOMRAs produkt- og/eller tjenestetilbud. Lokale initiativ til økt resirkulering preges av store variasjoner i nasjonale rammebetingelser både med hensyn til målsettinger og strukturelle løsninger. For å sikre TOMRAs posisjon må vi aktivt søke samarbeid med lokale industripartnere og engasjere oss i de markeder og prosjekter der mulighetene er størst. TOMRAs fremtidige markedsaktiviteter og oppkjøp vil ha som mål å bidra til etablering av fullt integrerte systemer for innsamling, prosessering og resirkulering. TOMRAs kjernesatsningsområde ligger innenfor den teknologirelaterte delene av verdikjeden, bestående av bl.a. returautomatene samt systemintegrasjon og -kompetanse. TOMRA ønsker ikke aktivt engasjement innen områder som betjenes effektivt av etablert industri. Økt fokus på integrasjon av verdikjeden globalt kan øke behovet for tilstedeværelse i en tidlig fase av utviklingen i det enkelte marked. Dette vil kunne påvirke veksttakten positivt, men også resultere i noe lavere marginer. TOMRA vil til enhver tid vurdere strategiske allianser som alternativ til aktivt eierskap innenfor de deler av verdikjeden som ikke inngår i eget kjernesatsningsområde. TEKNOLOGI OG FORRETNINGSUTVIKLING Innovasjon er en av kjerneverdiene i TOMRA, og selskapet fokuserer i dag mye av teknologiressursene sine mot fremtidsrettede løsninger innen materialidentifikasjon, komprimering og kommunikasjon. TOMRAs sterke teknologiske posisjon opprettholdes i første rekke gjennom kostnadseffektiv utnyttelse av sensorteknologi til gjenkjenning av form og materiale. Som omtalt i forrige årsberetning, introduserte TOMRA fire nye automater i februar Senere på våren lanserte vi nye software-løsninger for innsamling av data fra automatene som grunnlag for avregning mellom aktørene i verdikjeden. Utnyttelse av innsamlede data eliminerer behovet for kostnadskrevende fysiske kontroller, og bidrar til vesentlig høyere effektivitet i verdikjeden. Forskning på og utvikling av alternative innsamlingssystemer er også et viktig område for TOMRAs teknologienhet. Erfaringene fra California vil danne basis for utvikling av nye konsepter for helautomatiserte utendørs løsninger med minimum betjening. De største utfordringene på dette området ligger i 6 7

8 å skape attraktive løsninger for forbrukerne, fremskaffe relevante data for avregning og optimalisering av logistikk, samt å sikre rene materialfraksjoner. For å opprettholde TOMRAs ledende posisjon innen resirkulering av drikkevareemballasje, vil vi engasjere oss i flere potensielt interessante prosjekter. Dette arbeidet vil ivaretas gjennom en nyopprettet, rendyrket og fokusert organisatorisk enhet, Global Business Development. GBD vil primært fokusere på strategisk viktige prosjekter innen markedsutvikling, på videreutvikling av industrirelasjoner, identifisering av strategiske eierposisjoner samt på å yte konsulentbistand innen systemintegrasjon. REGNSKAPSÅRET 1999 Endret oppstillingsplan, prinsippendringer Som følge av den nye norske regnskapsloven, med virkning fom. regnskapsåret 1999, er det i årets regnskap foretatt en rekke endringer i forhold til tidligere års rapportering. TOMRA har i tillegg valgt å endre regnskapsprinsippene for føring av salg av emballasjemateriale samt håndteringsgodtgjørelse fra industrien så vel som det offentlige. Alle sammenlikningstall er justert, og endringene er nærmere beskrevet i note 1 til regnskapet. Årsregnskapet 1999 Driftsinntektene økte med 49 % fra 1456 MNOK i 1998 til 2169 MNOK i Driftsresultatet økte til 381 MNOK, opp fra 271 MNOK i Resultatet før skatt ble 406 MNOK mot 254 MNOK i 1998, en økning på 60 %. Som følge av at det i desember 1999 ble konstatert at regnskapet for Tomra Pacific Inc., TOMRAs datterselskap på vestkysten av USA, hadde vist for høy inntjening i 1998, er sammenligningstallene for 1998 endret gjennom en belastning på i alt 20 MNOK før skatt. Nettoeffekt på egenkapitalen utgjorde en reduksjon på 13 MNOK. TOMRAs resultat etter skatt ble 283 MNOK mot 173 MNOK i 1998, en økning på 64 %. Dette tilsvarer en inntjening per aksje på NOK 3,34 mot NOK 2,04 i Gruppens skatter utgjorde i ,2 % mot 32,1 % i Reduksjonen er en følge av at amerikanske skatteregler gir rett til fradrag for ansattes skattbare aksjeordninger. TOMRAs totalbalanse per 31. desember 1999 var 2348 MNOK (+29 %). Økningen i balansen skyldes i hovedsak økt binding i omløpsmidler som følge av aktivitetsveksten. Likviditeten er god, og egenkapitalandelen utgjorde ved utgangen av året 66,4 %. Annen egenkapital i balansen er i sin helhet fri egenkapital. MARKEDER Europa TOMRA hadde i 1999 et godt år i det europeiske markedet. Påvirket av en svært positiv utvikling i Norge som følge av det nye pantesystemet for bokser, økte omsetningen i Europa med hele 56 %, fra 609 MNOK i 1998 til 952 MNOK i Markedene utenfor Norge viste også en solid vekst på 25 %, hvilket er godt over gjennomsnittet for de siste årene. 17. februar 2000 signerte TOMRA en avtale om kjøp av 50,5 % i distributørselskapet Tomra AG i Sveits, med effekt fra 1. januar Selskapets omsetning i 1999 utgjorde 47 MNOK. TOMRAs salg til Tomra AG utgjorde 14 MNOK i Kjøpesummen på 26 MNOK inkluderer goodwill med 12 MNOK. Siden oppkjøpet av Halton System Group i 1997, har TOMRA utvidet servicetilbudet og produktbredden. Gjennom mer kostnadseffektiv organisering er prisnivået holdt uforandret i det europeiske markedet. Kundetilfredshet er fortsatt hovedfokus i arbeidet med utvikling av nye produkter og tjenester for ytterligere å forsterke TOMRAs markedsposisjon. Amerika Omsetningen i det nordamerikanske markedet økte med 44 % fra 847 MNOK i 1998 til 1217 MNOK i Markedsutviklingen var preget av konsolidering, med unntak av fortsatt sterk salgsvekst i California som følge av oppkjøpene i Resultatbidraget fra det amerikanske markedet var svakere enn i foregående år, hovedsakelig som følge av resultatet i Tomra Pacific. 3. februar 2000 inngikk TOMRA en avtale med tidligere joint venture-partner Wise Metals Group LLC om salg av TOMRAs 50 % eierandel i Wise Recycling LLC. TOMRA investerte opprinnelig i Wise Recycling for å få tilgang til selskapets nettverk av innsamlings- og prosesseringsanlegg i 23 stater i USA uten panteordninger. TOMRA er fortsatt sikret tilgang til dette nettverket gjennom en samarbeidsavtale med Wise som også sikrer gode betingelser for levering av innsamlet aluminium. Salget gir en gevinst på vel 12 MNOK. Med utgangspunkt i verdensledende automatteknologi og innovative konseptløsninger, har TOMRAs amerikanske organisasjon etablert et solid fundament for mer effektive resirkuleringssystemer. TOMRAs videreutvikling av nye innsamlingskonsepter vil over tid endre forbrukernes og industriens syn på resirkulering.

9 Markedsutsikter Styret er fortsatt optimistisk i forhold til markedsutsiktene, og forventer fortsatt sterk vekst i det amerikanske markedet - og noe lavere vekst i Europa i Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. AKSJONÆRER OG KAPITALFORHOLD I desember 1999 gjennomførte TOMRA en splitt av aksjenes pålydende fra NOK 4,00 til NOK 2,00. Tre emisjoner mot ansatte, på til sammen aksjer, ble gjennomført før denne splitten. Totalt antall aksjer ved utgangen av 1999 var 83,35 millioner til pålydende NOK 2,00 tilsvarende en aksjekapital på 166,7 MNOK. TOMRA hadde 5044 aksjonærer ved utgangen av Andelen av aksjer eiet av utlendinger var 68,5 % ved inngangen til året og 65,4 % per Likviditeten i aksjen var god, med en samlet omsetning i 1999 på 71,8 millioner aksjer, sammenlignet med 72,4 millioner aksjer foregående år. ORGANISASJON, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Antall ansatte i TOMRA-gruppen var 1744 ved utgangen av 1999, hvorav 210 arbeidet i Norge, tilnærmet uendret fra forrige år. Med effekt fra 1. januar 1999 gjennomførte TOMRA en organisasjonsendring ved hovedkontoret i Asker ved at enhetene Produksjon og Europa Administrasjon ble skilt ut som selvstendige aksjeselskaper. Endringene ble gjennomført for ytterligere å rendyrke fokus i alle ledd i organisasjonen. Sykefraværet i Tomra Systems ASA var på 2,5 % i 1999 mot 2,3 % i Det var ikke registrert skader eller ulykker gjennom året. Gjennom en årlig kundeundersøkelse måler TOMRA kontinuerlig kundenes tilfredshet med tjenester og organisasjon. Resultatene fra målingene benyttes til løpende forbedring av produkter, tjenester og organisasjon. Organisasjonens praktisering av TOMRAs kjerneverdier kartlegges gjennom en årlig verdiundersøkelse blant samtlige ansatte. Resultatene benyttes i arbeidet med kontinuerlig videreutvikling av konsernets «Human Resources»-strategi. TOMRA benytter også et system for mål- og resultatstyring for samtlige ansatte; dette ble i 1999 utvidet med en formalisert resultatevaluering. Alle målinger viste en positiv utvikling i Som produsent og operatør av automatiserte systemer for retur og resirkulering av drikkevareemballasje, bidrar TOMRA effektivt til å lukke materialkretsløpet og gjennom dette til forbedret øko-effektivitet. TOMRA fokuserer i sitt miljøarbeid også på ansvaret for de negative miljøeffektene som oppstår i selskapets interne verdikjede. TOMRA innførte derfor i 1999 et formelt miljøstyringssystem for selskapene i Norge i overenstemmelse med kravene i den internasjonale ISO standarden. En mer utførlig beskrivelse av TOMRAs miljøarbeid finnes i miljørapporten på sidene RESULTATANVENDELSE Årets overskudd ble NOK i Tomra Systems ASA. Styret anbefaler følgende disponering, herunder forslag om å utbetale NOK 0,40 i utbytte per aksje, som er en økning på 60 % fra Til utbytte NOK Til frie fonds NOK Sum disponert NOK Asker, 17. februar 2000 Jan Chr. Opsahl Styreformann Sign. Svein S. Jacobsen Sign. Tharald Brøvig Sign. Jørgen Randers Sign. Christian H. Thommessen Sign. Andreas Nordbryhn Sign. Klaus Nærø Sign. Gregory S. Garvey Sign. Erik Thorsen, konsernsjef Sign. 8 9

10 TOMRA Recycling Value Chain Logistikk 02. styring Logistikkstyring utgjør en økende del av TOMRAs engasjement i verdikjeden for resirkulering av emballasje. Systemer for infrastruktur, inkludert returautomater som gir informasjon for transportstyring, er nøkkelen til TOMRAs logistikksystemer.

11

12 Tomra Systems ASA Resultatregnskap Konsern Noter RESULTATREGNSKAP Tall i MNOK 469,4 328,1 292,0 Driftsinntekter , ,0 995,8 5,0 42,7 Andre inntekter 5,0 42,7 DRIFTSKOSTNADER 350,3 147,1 145,7 Varekostnad 1,2 951,7 577,8 359,9 34,2 71,3 68,8 Lønnskostnad 2,3 501,1 345,6 228,3 4,9 7,1 6,6 Avskrivninger 7 141,4 116,1 92,5 36,2 Nedskrivning av eiendeler 43,1 17,3 15,9 17,6 Annen driftskostnad 6 199,4 145,0 109,0 406,7 277,6 238,7 Sum driftskostnader 1 793, ,6 789,7 67,7 93,2 53,3 Driftsresultat 380,8 271,1 206,1 FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Inntekt fra tilknyttet selskap 11 13,2 7,6 1,9 23,5 14,2 52,6 Utbytte fra datterselskaper 71,1 30,5 15,1 Finansinntekter 26,6 12,8 9,2 5,7 25,1 11,2 Finanskostnader 14,6 37,4 19,2 88,9 19,6 56,5 Netto finansposter 4 25,2 (17,0) (8,1) 156,6 112,8 109,8 Resultat før skattekostnad 406,0 254,1 198,0 37,2 29,3 13,9 Skattekostnad 8 122,7 81,5 63,1 119,4 83,5 95,9 Årsresultat 283,3 172,6 134,9 Minoritetens andel av årsresultat (6,0) (5,6) (3,6) SOM DISPONERES 33,3 20,6 16,3 Utbytte 86,1 62,9 79,6 Annen egenkapital 119,4 83,5 95,9 Sum disponert Fortjeneste per aksje 15 3,34 2,04 1,69 Fortjeneste per aksje, fullt utvannet 15 3,32 2,02 1,66 Driftsinntekter Europa Asker, 17. februar MNOK Svein S. Jacobsen Sign. Jan Chr. Opsahl Styreformann Sign. Andreas Nordbryhn Sign. Driftsinntekter Amerika Tharald Brøvig Sign. Klaus Nærø Sign Jørgen Randers Sign. Gregory S. Garvey Sign MNOK Christian H. Thommessen Sign. Erik Thorsen, konsernsjef Sign.

13 Tomra Systems ASA Balanse per 31. desember Konsern Tall i MNOK Noter EIENDELER ANLEGGSMIDLER 4,8 5,3 Utsatt skattefordel 8 12,9 22,2 Andre immaterielle eiendeler 7,16 351,4 338,9 4,8 5,3 Sum immaterielle eiendeler 364,3 361,1 10,4 16,5 Varige driftsmidler 7 343,2 286,1 Leasing utstyr 7 250,5 262,9 10,4 16,5 Sum varige driftsmidler 593,7 549,0 458,8 403,0 Investeringer i datterselskap 11,16 703,4 588,8 Lån til datterselskaper 5 Investeringer i tilknyttet selskap 11,16 118,4 67,1 Investeringer i aksjer og andeler 3,8 3,6 28,7 25,4 Pensjonsmidler 12 28,7 25,4 Andre fordringer 5 120,1 48, , ,2 Sum finansielle anleggsmidler 271,0 144, , ,0 Sum anleggsmidler 1 229, ,0 OMLØPSMIDLER 0,7 42,8 Varelager 2 233,1 211,6 4,0 Kundefordringer 454,1 355,9 78,6 71,6 Fordringer datterselskaper 5 5,9 13,3 Andre kortsiktige fordringer 161,2 139,1 84,5 88,9 Sum fordringer 6 615,3 495,0 87,8 8,9 Bankinnskudd, kontanter o.l ,1 56,0 173,0 140,6 Sum omløpsmidler 1 118,5 762, , ,6 Sum eiendeler 2 347, ,6 GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL 166,7 164,4 Selskapskapital ( à NOK 2) 166,7 164,4 200,6 150,3 Overkursfond 200,6 150,3 367,3 314,7 Sum innskutt egenkapital 367,3 314,7 Omregningsdifferanse 58,6 52,4 726,3 640,2 Annen egenkapital 1 133,5 895,5 726,3 640,2 Sum opptjent egenkapital 1 192,1 947,9 Minoritetsinteresser 45,0 21, ,6 954,9 Sum egenkapital , ,9 LANGSIKTIG GJELD 14,5 7,1 Utsatt skatt 8 123,8 77,4 32,5 37,5 Gjeld til kredittinstitusjoner 5 40,5 48,5 47,0 44,6 Sum langsiktig gjeld 164,3 125,9 KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner 5 209,8 104,8 2,6 17,2 Leverandørgjeld 151,0 107,4 140,1 84,6 Kortsiktig gjeld datterselskaper 5 29,4 29,8 Betalbar skatt 8 40,8 33,2 66,4 48,5 Annen kortsiktig gjeld 5,9 177,2 162,4 238,5 180,1 Sum kortsiktig gjeld 578,8 407,8 285,5 224,7 Sum gjeld 743,1 533, , ,6 Sum gjeld og egenkapital 2 347, ,6 377,9 144,6 Garantiansvar 13 80,4 62,8 BALANSE PER 31. DESEMBER 12 13

14 Tomra Systems ASA Kontantstrømoppstilling Konsern KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i MNOK KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN 156,6 112,8 109,8 Resultat før skattekostnad 406,0 254,1 198,0 (29,7) (10,9) (15,6) Periodens betalte skatter (69,1) (59,0) (35,0) (5,0) (42,7) (Gevinst)/tap ved salg av anleggsmidler (5,1) (42,7) 4,9 7,1 6,6 Ordinære avskrivninger 141,4 116,1 92,5 (9,2) 36,2 Nedskrivning/(rev. nedskr.) anleggsmidler 43,1 42,1 (2,4) 3,8 Endring i varelager (21,5) (35,1) (35,9) (3,0) 243,0 (168,2) Endring i kundefordringer (155,1) (151,6) (53,5) (14,5) 63,6 (35,3) Endring i leverandørgjeld 43,6 32,5 2,2 Forskjell mellom kostnadsført pensjon (3,3) (9,3) (6,4) og inn/utbetaling i pensjonsordning (3,3) (9,3) (6,4) Effekt av valutakursendringer (23,4) 2,0 (17,0) Resultat før skatt fra tilknyttede selskaper (13,2) (7,6) (1,9) Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper 3,5 12,3 6,6 (4,5) Endring i andre tidsavgrensnings poster (15,8) (89,0) (3,4) 151,2 404,0 (109,8) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 288,0 53,5 139,6 KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGER 11,2 106,1 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 10,9 131,0 31,8 (5,0) (8,1) (7,6) Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler 1) (173,9) (240,5) (231,2) 0,3 Innbetaling ved salg av aksjer og andeler 1,8 3,2 3,8 (46,5) (0,2) (163,2) Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler (41,3) (169,4) (130,9) (40,3) 97,8 (170,5) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (202,5) (275,7) (326,5) KONTANTSTRØM FRA FINANSIERING Innbetaling ved opptak av kortsiktig gjeld 25,6 0,4 55,5 Innbetalinger ved lån fra datterselskap (5,0) (5,0) (5,0) Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld (8,5) (24,3) (67,7) (20,8) Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld (20,8) (114,6) (585,3) Utbetaling ved lån til datterselskaper (9,1) Netto endring i kassekreditt 105,0 104,9 (6,5) 52,6 59,1 377,8 Innbetaling av egenkapital 52,6 59,1 377,8 (20,5) (16,3) (11,3) Utbetalinger av utbytte (20,5) (16,3) (11,3) (32,0) (547,5) 331,6 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 128,6 149,0 271,9 Netto endringer i kontanter og 78,9 (45,7) 51,3 kontantekvivalenter 214,1 (73,2) 85,0 8,9 54,6 3,3 Likviditetsbeholdning per ,0 129,2 44,2 87,8 8,9 54,6 Likviditetsbeholdning ) 270,1 56,0 129,2 1) «Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler» inkluderer også inngående balanse i datterselskaper som er kjøpt og konsolidert for første gang i regnskapsåret. 2) Bundne bankinnskudd er inkludert med 4,7 MNOK for morselskapet og 6,7 MNOK for konsernet.

15 Konsolidering og regnskapsprinsipper GENERELT Forretning og kunder TOMRA utvikler og opererer kostnadseffektive systemer for håndtering av emballasje for ombruk og resirkulering. Merverdi for den enkelte kunde skapes gjennom eksepsjonelt høy service og nyskapning. TOMRAs kunder er dagligvarebransjen og drikkevareindustrien i Europa, Nord- og Sør-Amerika. Grunnleggende prinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med allmennaksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift og kongruens. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Estimater og forutsetninger som kan ha innvirkning på eksisterende og fremtidige eiendeler og gjeld, samt rapporterte inntekter og kostnader for perioden, er utarbeidet etter beste evne. Faktiske resultater kan variere fra disse estimatene. Rapporteringsstruktur Driftsenhetene i TOMRA-konsernet er som følger: Tomra Systems ASA BU EUROPA BU AMERIKA Tomra Europe AS (N) Tomra North America Inc. (CT) Tomra Butikksystemer AS (N) Tomra Systems Inc. (CAN) Tomra Systems AB (S) Tomra Metro LLC (CT,NY) OY Tomra AB (FIN) Mobile Redemp. Inc. (CT,MA) Tomra System AS (DK) BICS LLC (60 %) (NY) Tomra Systems BV (NL) TNYR Inc. (70 %) (NY) Tomra Systems GmbH (D) Upstate Tomra LLC (55 %) Tomra Leergutsysteme GmbH (A) Tomra Massachusetts (MA) Tomra Systems SA (F) Halton System Inc. (ME) B-burken AB (S) Tomra Pacific Inc. (CA) Halton System GmbH (D) UBCR (51 %) (MI) DAC LLC (80 %) UltrePET LLC (38,5 %) KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsoliderte selskaper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Tomra Systems ASA og de selskaper der morselskapet direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Datterselskaper ervervet/solgt i løpet av året er inkludert i regnskapet fra og med kjøpstidspunktet/ til og med salgstidspunktet. Eliminering av aksjer i datterselskaper Aksjer i datterselskapene er eliminert etter kjøpsverdi metoden. Differansen mellom bokført verdi av aksjer i datterselskaper og bokført verdi av egenkapitalen i de samme datterselskaper på de tidspunkt aksjene ble ervervet, er analysert og henført til de poster i balansen merverdiene er tilknyttet. Goodwill er oppført med kontantverdien betalt ved kjøp, og avskrevet basert på forventet inntjening (jfr. note 7). Omregning av utenlandske datterselskaper Resultatregnskapet for utenlandske selskaper ført i utenlandsk valuta er omregnet til gjennomsnittskurser for året. Balansen er omregnet til kurser per Omregningsdifferanser er ført direkte til konsernets egenkapital, og er spesifisert som egen post. Minoritetsinteresser Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenkapital, er vist som egne poster i henholdsvis resultatregnskap og balanse. Endret eierandel i datterselskap Ved trinnvis kjøp av eierandel legges verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap, vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld, med unntak av merverdi i form av goodwill som analyseres ved hvert kjøp. Ved reduksjon av eierandel i datterselskap, analyseres minoritetens kostpris og dennes merverdier avskrives over forventet levetid som en korreksjon til minoritetens andel av årsresultatet. Interne transaksjoner/mellomværende Alt kjøp og salg mellom konsernselskaper er eliminert, likeledes fordringer og gjeld. KONSOLIDERING OG REGNSKAPSPRINSIPPER PRODUKSJONSENHETER Tomra Production AS (N) Tomra Systems OY (FIN) Tilknyttede selskaper Tilknyttede selskaper, hvor konsernet har en eierandel på %, samt har betydelig innflytelse i driftsmessige og finansielle beslutninger, er i konsernregnskapet medtatt etter egenkapitalmetoden. Konsernets andel av tilknyttede selskapers resultat før skatt tillagt avskrivninger på merverdier, vises under finansposter i resultatregnskapet 14 15

16 VURDERINGS- OG KLASSIFISERINGSPRINSIPPER Inntekter Inntekter fra salg og salgslignende leasingkontrakter av TOMRA-produkter blir generelt ført til inntekt ved installasjon av produktene. Inntekter som relaterer seg til servicekontrakter og operasjonelle leasingkontrakter føres til inntekt over den periode kontraktene gjelder. Annen serviceinntekt tas på det tidspunkt tjenesten ytes. Kostnader Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til noen inntekter, kostnadsføres når de påløper. Oppstarts- og utviklingskostnader Oppstartskostnader samt forsknings- og utviklingskostnader utgiftsføres løpende. Immatrielle eiendeler Immaterielle eiendeler inkluderer goodwill, rett til bruk av merkevarer og ikke-konkurranse avtaler. Avskrivningssatsene for goodwill er basert på den inntjening som det oppkjøpte selskap forventes å få etter tidspunktet for ervervelsen og revalueres periodisk. Øvrige immaterielle eiendeler avskrives over den tid kontrakten gjelder. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi.ordinære avskrivninger er beregnet over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Aksjer og andeler Aksjer bestemt til varig eie er oppført i balansen under langsiktige finansielle anleggsmidler. Disse er vurdert til kostpris med mindre forhold som ikke anses å være av forbigående karakter har betinget en lavere vurdering. Varelagervurdering Beholdning av råvarer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varer i arbeid og ferdigvarer er vurdert til laveste verdi av full tilvirkningskost og virkelig verdi. Reservedeler og deler hos serviceforhandlere er vurdert til anskaffelseskost. Det er gjort fradrag for ukurante varer. Fordringer og gjeld i fremmed valuta Fordringer og gjeld i valuta er bokført til kurser på balansedagen. Kontanter, bank og postgiro Balanseposten, bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer i tillegg pengemarkedsfond og andre kortsiktige investeringer med opprinnelig varighet på tre måneder eller mindre. Pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler fratrukket pensjonsforpliktelser knyttet til forsikringsmessig dekkede pensjoner er tatt inn i balansen etter nettoprinsippet. Ordningen er beskrevet i note 12. Garantiavsetninger Det er foretatt en generell avsetning for fremtidige garantikostnader basert på siste års omsetning i alle konsernselskapene. Utsatt skatt og skattkostnad Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringen i utsatt skatt. Endringen i utsatt skatt reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er den skatten som påhviler det akkumulerte resultatet, men som kommer til betaling i senere perioder. Det er beregnet utsatt skatt av netto skatteøkende midlertidige forskjeller etter gjeldsmetoden. Se for øvrig note 8 «Skatter». Fortjeneste per aksje Fortjeneste per aksje presenteres basert på veiet gjennomsnittlig utestående aksjer for perioden. Potensiell utvanningseffekt av opptjente, utestående tegningsretter er hensyntatt. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. ANDRE FORHOLD Endring i konsernsammensetning TOMRA gjennomførte med effekt fra 1. januar 1999 en organisasjonsendring ved hovedkontoret i Asker gjennom utskillelse av produksjonsaktivitetene og Europa-administrasjonen fra Tomra Systems ASA til de nyopprettede datterskapene Tomra Production AS og Tomra Europe AS. Transaksjonene har ingen effekt for konsernregnskapet. Endring i regnskapsprinsipper og korrigering av tidligere års feil TOMRA har i 1999 omarbeidet regnskapet i henhold til ny regnskapslov, sammenligningstallene er omarbeidet tilsvarende. Endringene har ikke hatt vesentlige effekter på hovedlinjene i resultatregnskap og balanse, med unntak av minoritetens andel

17 av årsresultatet. Tidligere ble før-skatt effekten av denne presentert på egen linje etter finansposter og minoritetens andel av årets skatter vist som skattekostnad. Etter omarbeidelsen vises minoritetens andel av resultat etter skatt på egen linje under årsresultatet. TOMRA har endret prinsipp for regnskapsføring av håndteringsgodtgjørelse og salg av emballasjemateriale. Tidligere ble dette presentert brutto under salgsinntekter og varekostnad, mens man fra og med 1999 presenterer tallene netto. Prinsippendringen er foretatt fordi beløpene er oppgjør mellom drikkevareprodusentene på den ene siden og henholdsvis butikkene og aluminiumsverkene mm på den andre siden, der Tomra uten risiko forestår avregningen. Endringene har ingen resultateffekt og effektene på omsetningen er vist i note 1. TOMRA har i 1999 også endret prinsipp for klassifisering av inntekter fra resirkuleringssentre. Prinsippendringen påvirker ikke finansregnskapet, men kun klassifisering av inntektene mellom aktiviteter. Det vises til nærmere omtale under note 1. TOMRA har i tillegg endret prinsipp for klassifisering av lønn knyttet til produksjon og materialhåndtering. Tidligere ble denne klassifisert som en del av varekost, mens den i fra 1999 rapporteres som lønnskostnad. Det vises til nærmere omtale under note 2. Det er i 1999 avdekket mangler ved regnskapsføringen i datterselskapet Tomra Pacific Inc. En gjennomgang viste dobbeltføring av inntekter og manglende utgiftsføring av kostnader i Feilen er rettet ved omarbeidelse av regnskapet for Omarbeidelsen har hatt følgende effekter på tallene (tall i MNOK): Varekostnad ,0 Lønnskostnad ,6 Annen driftskostnad ,9 Resultat før skattekostnad (19,5) Skattekostnad (6,8) Årsresultat (12,7) undefordringer (13,2) Varelager (1,8) Andre kortsiktige fordringer (1,3) Sum eiendeler (16,3) Annen kortsiktig gjeld ,2 Betalbar skatt (6,8) Egenkapital (12,7) Sum gjeld og egenkapital (16,3) 16 17

18 Noter NOTE 1 Segmentfordeling DRIFTSINNTEKTER PER MARKED Tall i MNOK % 1998 % 1997 % BU EUROPA Norway ,7 % 2,3 % 2,7 % Tyskland ,1 % 11,0 % 14,8 % Nederland ,7 % 6,7 % 8,2 % Sverige ,4 % 7,3 % 8,9 % Finland ,4 % 4,3 % 4,8 % Danmark ,2 % 3,9 % 6,0 % Østerrike ,0 % 4,2 % 3,4 % Andre ,4 % 2,1 % 2,9 % BU Europa total ,9 % 41,8 % 51,7 % BU AMERIKA California ,2 % 10,3 % New York ,5 % 23,1 % 27,8 % Michigan ,9 % 7,9 % 8,4 % Ikke pant stater ,8 % 6,2 % Connecticut ,8 % 5,0 % 7,0 % Massachusetts ,8 % 3,4 % 1,6 % Andre ,1 % 2,3 % 3,5 % BU Amerika total ,1 % 58,2 % 48,3 % Totale driftsinntekter ,0 % 100,0 % 100,0 % DRIFTSINNTEKTER PER AKTIVITET % 1998 % 1997 % BU EUROPA Salg, leasing ,1 % 28,4 % 36,5 % Service ,1 % 12,4 % 14,3 % Administrasjon & promotion ,7 % 1,0 % 0,9 % BU Europa total ,9 % 41,8 % 51,7 % BU AMERIKA Salg, leasing ,5 % 9,0 % 13,8 % Service ,9 % 7,0 % 10,0 % Materialhåndtering ,1 % 30,7 % 19,7 % Resirkuleringssentre ,1 % 5,4 % Administrasjon & promotion ,5 % 6,1 % 4,8 % BU Amerika total ,1 % 58,2 % 48,3 % TOMRA GRUPPEN Salg, leasing ,6 % 37,4 % 50,3 % Service ,0 % 19,5 % 24,3 % Materialhåndtering ,1 % 30,6 % 19,7 % Resirkuleringssentre ,1 % 5,4 % Administrasjon & promotion ,2 % 7,1 % 5,7 % Totale driftsinntekter ,0 % 100,0 % 100,0 %

19 TOMRA baserer hovedsakelig sine aktiviteter rundt returautomatene, og de fleste kontrakter prises som en pakkeløsning. Fordelingen av driftsinntektene er derfor basert på estimater. TOMRA har i 1999 endret prinsipp for regnskapsføring av inntekter fra salg av emballasjemateriale samt håndteringsgodtgjørelse. Overgangen fra brutto til nettoføring har hatt følgende effekt på driftsinntektene; Tall i MNOK New York (161) (152) (133) Connecticut (55) (44) (44) Massachusetts (52) (60) (28) California (64) (16) Total redusert driftsinntekter (332) (272) (205) TOMRA har i 1999 endret prinsipp for klassifisering av inntekter fra resirkuleringssentre. All kommersiell aktivitet utover selve innsamlingen av materiale er reklassifisert som materialhåndtering. Prinsippendringen har hatt følgende effekt på regnskapene: Tall i MNOK Materialhåndtering Resirkuleringssentre (346) (162) Varekostnad og varelager NOTE 2 MORSELSKAP VAREKOSTNAD KONSERN Tall i MNOK ,3 151,3 142,4 Brutto varekostnad 944,6 581,0 354,6 (4,2) 3,3 Beholdningsendring 7,1 (3,2) 5,3 350,3 147,1 145,7 Varekostnad 951,7 577,8 359,9 VARELAGER 14,7 Råvarer 52,6 38,2 15,5 Varer i arbeid 16,8 16,7 0,7 3,9 Ferdigvarer 67,4 84,2 8,7 Reservedeler 96,3 72,5 0,7 42,8 Sum varelager 233,1 211,6 Lønn knyttet til produksjonsenhetene og materialhåndtering, er tidligere blitt inkludert i varekostnaden. Fra 1999 er denne reklassifisert til lønnskostnad. Sammenligningstallene er endret tilsvarende. Prinsippendringen har redusert varekostnad og økt lønnskostnad med følgende beløp; MORSELSKAP KONSERN Tall i MNOK ,7 17,5 Redusert varekostnad / økt lønnskostnad 207,1 135,8 75,8 Lønnskostnader NOTE 3 MORSELSKAP KONSERN Tall i MNOK ,1 53,1 51,0 Lønninger 404,8 285,0 191,2 6,7 15,1 14,5 Folketrygdavgift/pensjonskostnader 48,9 29,2 17,8 3,4 3,1 3,3 Andre ytelser 47,4 31,4 19,3 34,2 71,3 68,8 Lønnskostnad 501,1 345,6 228, Gjennomsnittlig antall ansatte

20 NOTE 4 Finansposter MORSELSKAP KONSERN Tall i MNOK ,3 27,4 11,5 Renteinntekter 2) 11,0 9,7 5,6 15,3 2,7 3,4 Agio 15,3 2,7 3,4 0,3 0,4 0,2 Opsjonsinntekter 0,3 0,4 0,2 9,2 Reversert nedskrivning aksjer 1) 71,1 30,5 15,1 Sum finansinntekter 26,6 12,8 9,2 5,7 5,4 11,0 Rentekostnader 2) 14,6 17,7 19,0 19,7 0,2 Disagio 19,7 0,2 5,7 25,1 11,2 Sum finanskostnader 14,6 37,4 19,2 65,4 5,4 3,9 Netto finansinntekter og -kostnader 12,0 (24,6) (10,0) 1) Tidligere foretatte nedskrivninger av aksjer i datterselskap er reversert med 9,2 millioner NOK da verdifallet som førte til nedskrivning har vært forbigående, og virkelig verdi overstiger opprinnelig kostpris De reverserte nedskrivningene gjelder selskapene OY Tomra AB, Tomra Systems BV og Tomra System Inc. Reverseringen påvirker kun regnskapet for Tomra Systems ASA, og har ingen effekt på konsernregnskapet. 2) I renteinntekter og -kostnader for morselskapet er det inkludert renteinntekter og -kostnader fra datterselskap på henholdsvis 44,3 MNOK og 3,0 MNOK. NOTE 5 Rentebærende balanseposter MORSELSKAP KONSERN Tall i MNOK ,7 2,8 Bundne bankinnskudd 6,7 3,1 52,2 6,1 Bankinnskudd 232,5 52,9 30,9 Pengemarkedsfond 30,9 Andre langsiktige fordringer 47,6 16,0 752,4 620,8 Lån/fordringer på konsernselskap 840,2 629,7 Sum rentebærende eiendeler 317,7 72,0 Kassekreditt 209,8 104,8 32,5 37,5 Annen gjeld til finansinstitusjoner 40,5 48,5 Kortsiktig rentebærende gjeld 0,8 26,0 116,9 84,6 Lån fra konsernselskap 149,4 122,1 Sum rentebærende gjeld 251,1 179,3 690,8 507,6 Netto rentebærende balanseposter 66,6 (107,3) Årlig avdrag på gjeld til kredittinstitusjoner er 5,0 MNOK. Det er avgitt negativ pantsettelsesklausul i forbindelse med lånet. Av total gjeld forfaller 7,5 MNOK senere enn fem år etter balansedagen. Ubenyttede kommiterte trekkrettigheter per er 92,2 MNOK for konsernet. NOTE 6 Fordringer MORSELSKAP KONSERN Tall i MNOK ,1 Kundefordringer brutto 462,0 360,7 78,6 71,6 Fordring på datterselskap 6,0 13,3 Andre kortsiktige fordringer brutto 161,3 139,1 (0,1) (0,1) Delkredereavsetning (8,0) (4,8) 84,5 88,9 Sum fordringer 615,3 495,0 Samlet tap på krav i 1999 utgjorde 3,3 MNOK for konsernet, hvorav 3,1 MNOK relaterer seg til virksomheten i Amerika. Tap på krav er bokført under andre driftskostnader. Fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen, er klassifisert under anleggsmidler.

21 Anleggsmidler NOTE 7 Bygg/ Maskiner/ Transport- Immaterielle Leasing Tall i MNOK tomter inventar midler Total eiendeler 4) utstyr KONSERN 1) Anskaffelseskost ,1 212,8 57,7 407,6 478,1 483,8 Tilgang dette år 38,1 58,8 16,4 113,3 23,4 37,2 Avgang dette år 4,9 9,7 2,7 17,3 1,2 Akkumulert av-/nedskrivning 3) 12,5 117,1 30,8 160,4 150,1 269,3 Bokført verdi ) 157,8 144,8 40,6 343,2 351,4 250,5 Ordinære avskrivninger dette år 5,2 40,6 9,3 55,1 23,5 62,8 Avskrivningssatser 5) 2 4 % % % 5 20% 14 25% Økonomisk levetid, inntil 50 år 10 år 7 år 20 år 8 år MORSELSKAP Anskaffelseskost 1.1 4,8 45,1 0,5 50,4 Tilgang dette år 5,0 5,0 Avgang dette år 4,8 7,0 0,4 12,2 Akkumulert avskriving 3) 32,7 0,1 32,8 Bokført verdi ,4 10,4 Ordinære avskrivninger dette år 4,9 4,9 Avskrivningssatser 5) % 20 % Økonomisk levetid, inntil 7 år 5 år 1) Utenlandske datterselskapers anleggsmidler er omregnet til kurser ) Herav tomter 28,1 MNOK. 3) Akkumulerte av- og nedskrivninger var 425,4 MNOK for konsernet og 33,8 MNOK for morselskapet. Akkumulert nedskrivning av immaterielle eiendeler per er 43,1 MNOK. 4) Bokført verdi av immaterielle eiendeler består av goodwill på 347,3 MNOK og andre immaterielle eiendeler på 4,1 MNOK. Goodwill avskrives over inntil 20 år som estimeres å være den økonomiske levetiden. 5) Alle avskrivningsplaner er lineære. Konsernet har i 1999 brukt 63,1 MNOK på forsknings-, utviklings- og andre fremtidsrettede prosjekter. Beløpet er ikke aktivert. Det er forventet at samlet inntjening på pågående forsknings- og utviklingsprosjekter minst vil motsvare medgåtte samlede utgifter. Tomra Systems ASA leier sitt bygg i Asker for en årlig leie på 9,3 MNOK med en fast årlig justering på 1,9 %. Leieperioden løper i 9 år, med rett til fornyelse i ytterligere 10 år. Eiendommen er tidligere eiet av TOMRA, og selskapet har opsjon til å kjøpe tilbake eiendommen ved utløpet av den initielle leieperioden. Leieavtalen er ikke balanseført, da den i henhold til god regnskapskikk ikke anses som finansiell leasing. Leasing Selskapene i TOMRA-gruppen hadde ved utgangen av 1999 totalt 5318 automater for leasing til kunder. Oversikten nedenfor viser fremtidig minimum leasinginntekter på eksisterende portefølje. Utover denne inntekten er TOMRA sikret leasinginntekter gjenom kontrakter hvor disse er en integrert del av avtaler om materialhåndtering, serviceavtaler, etc. Minimum leaseinntekt fra leasingporteføljen i MNOK: ,9 24,3 23,2 22,0 15,

22 NOTE 8 Skatter MORSELSKAP KONSERN Tall i MNOK SKATTEGRUNNLAG 156,6 112,8 109,8 Resultat før skatt (23,5) (14,2) (52,6) Utbytte fra datterselskap 0,1 (0,2) (7,2) Permanente forskjeller (28,1) 4,2 (13,4) Endringer midlertidige forskjeller 105,1 102,6 36,6 Grunnlag betalbar skatt SKATTEKOSTNAD 29,4 28,7 10,3 Årets betalbare skatt 66,8 58,5 40,4 (0,1) 1,7 0,6 Formuesskatt inkl. endringer tidligere år 0,2 1,2 2,5 7,9 (1,1) 3,0 Utsatt skatt netto endring 55,7 21,8 20,2 37,2 29,3 13,9 Skattekostnad 122,7 81,5 63,1 28,0 % 29,7 % 24,3 % Effektiv skattesats 30,2 % 32,1 % 31,9 % 0,2 0,2 0,6 Skatt til utlandet 56,1 51,5 48,7 Utsatt skatt representerer netto endring av utsatt skattefordel/-forpliktelse gjennom endringer av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel og -forpliktelse, som er presentert som nettobeløp etter skattesatser i de respektive land, representerer fremtidige skattereduksjoner eller forpliktelser og utgjør per 31.12: MORSELSKAP KONSERN Tall i MNOK UTSATT SKATTEFORDEL 3,5 0,6 Omløpsmidler 10,2 3,6 4,1 Anleggsmidler 1,0 16,4 1,3 0,6 Kortsiktig gjeld 1,7 1,1 Fremførbart underskudd 1,1 4,8 5,3 Sum utsatt skattefordel 12,9 22,2 UTSATT SKATTEFORPLIKTELSE Omløpsmidler 1,8 Anleggsmidler 114,0 65,9 6,5 Kortsiktig gjeld 4,4 8,0 7,1 Pensjonsmidler 8,0 7,1 14,5 7,1 Sum utsatt skatt 123,8 77,4 Midlertidige skatteøkende og -reduserende forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller og fremførbart underskudd som er utlignet. Midlertidige forskjeller mellom de ulike skatteobjektene er ikke utlignet. Selskapet vil i perioden forskjellene reverserer, få en skattepliktig nettoinntekt som er tilstrekkelig til å realisere den utsatte skattefordelen. NOTE 9 Annen kortsiktig gjeld MORSELSKAP KONSERN Tall i MNOK ,8 12,1 Skattetrekk, folketrygd og feriepenger 39,3 36,0 Forskudd fra kunder 13,7 7,1 Kortsiktig rentebærende gjeld 0,8 26,0 22,3 15,8 Annen ikke rentebærende gjeld 90,1 72,7 33,3 20,6 Avsatt utbytte 33,3 20,6 66,4 48,5 Sum annen kortsiktig gjeld 177,2 162,4

23 Aksjer, lån og andre ytelser til nøkkelpersoner NOTE 10 Aksje- Styre- Tildelte Kontant beholdning 1) Lån 3) honorar tegningsretter 4) bonus 5) Jan Chr. Opsahl (styreformann) Jørgen Randers (styremedlem) Svein S. Jacobsen (styremedlem) Tharald Brøvig (styremedlem) Christian H. Thommessen (styremedlem) Klaus Nærø (ansattrepresentant) Andreas Nordbryhn (ansattrepresentant) Gregory S. Garvey (direktør GBD) Erik Thorsen (konsernsjef) 2) Helge Nerland (økonomidirektør) Val Stalowir (adm. dir. BU America) Morthen Johannessen (adm. dir. BU Europe) Terje Hanserud (teknisk direktør) Svanaug Bergland (personalsjef) 0 Lån til ansatte per beløper seg til 4,0 MNOK for morselskapet og 8,0 MNOK for konsernet. 1) Aksjebeholdning Kolonnen viser antall aksjer eiet av styrets medlemmer og ledende ansatte, selskap kontrollert av dem, samt deres nærstående. 2) Lønn og ytelser til konsernsjef Konsernsjefen har mottatt fast lønn på NOK I tillegg har han mottatt resultatbasert lønn på NOK og NOK i aksjebasert kontantbonus. Andre godtgjørelser er innberettet med Konsernsjefen inngår for øvrig i den ordinære pensjonsordningen for ansatte i Norge, omtalt i note 12. For år 2000, vil konsernsjefen kunne opptjene variabel resultatbasert lønn inntil kroner dersom nærmere angitt mål oppfylles. Konsernsjefen vil, dersom han skulle bli oppsagt, motta fastlønn i 12 måneder. 3) Lån til ledende ansatte Lånene er sikret ved pant i fast eiendom, og er rente- og avdragsfrie. 4) Tegningsretter og andre ytelser til ledende ansatte Styrets og konsernledergruppens tegningsretter. Nærmere omtale av ordningene følger nedenfor. Insentivprogrammer Norske regnskapsprinsipper inkluderer ingen spesifikke regler for tegningsretter, aksje- eller aksjeopsjons programmer. I forarbeidene til den nye regnskapsloven er det nevnt at aksjerelaterte kompensasjoner skal reflekteres i regnskapet, men sier også at norske regnskaper ikke skal avvike vesentlig fra internasjonale prinsipper. Den internasjonale regnskapsstandarden (IAS 19) krever at insentivprogrammer beskrives i notene, men spesifiserer ikke omfang eller målemetode. Amerikanske regnskapsprinsipper inkluderer to standarder for insentivprogrammer, APB 25 beskrevet som «Fair value» metoden og FAS 123 som «Intrinsic» metoden. APB 25 krever at kompensasjonselementet av resultattilknyttede (variable) programmer skal reflekteres i resultatregnskapet mens dette ikke kreves for ubetingede (faste) programmer. FAS 123 differensierer ikke mellom variable og faste programmer, men krever at differansen mellom kjøps- og markedskurs på tildelingstidspunktet reflekteres i resultatregnskapet. De fleste børsnoterte amerikanske selskaper opererer med faste programmer og rapporterer under APB 25. Det er derfor uvanlig å finne kompensasjonselementer i amerikanske selskapers regnskaper. Oslo Børs anbefalte i sin årlige kommentar av regnskapsspørsmål de børsnoterte selskapene enten å følge spesifiserte regler nært knyttet til FAS 123 eller å gi utfyllende opplysninger om programmene i notene til regnskapet. Ansattes bonusprogram TOMRA har et aksjebonus program for alle ansatte i heleide TOMRA-selskaper. For 1999 vil alle ansatte i selskaper som innfrir budsjett 22 23

24 kunne kjøpe inntil 400 TOMRA-aksjer til kurs NOK 112,50 per aksje som tilsvarer børskurs ved inngangen av året fratrukket en rabatt på NOK 12,50 per aksje. Generalforsamlingen har gitt fullmakt til å utstede inntil aksjer for dette formål. Totalt 403 ansatte har opptjent tegningsretter til totalt aksjer i For 2000 vil styret be generalforsamlingen om fullmakt til etablere et femårig aksjekjøpsprogram med de samme kravene til opptjening av tegningsretter. Tegningskursen vil bli foreslått satt til NOK 136, tilsvarende børskurs ved inngangen til året. Hver ansatt skal kunne tjene opp inntil 600 tegningsretter ved budsjettoppnåelse og rammen for det totale antall aksjer antas å bli 1,5 millioner. Tegningsretter TOMRA har også en insentivplan for ledende ansatte og styremedlemmer som gir tegningsretter ved innfrielse av definerte resultatmål (variabel plan). Tegningsperioden for disse programmene er normalt tre år og de tildeles til markedspris. Utestående tegningsretter er: Aksjer Prisintervall per aksje Gjennom- PLANER ETABLERT I 1998: lav høy snitt Tildelte retter ,50 152,30 103,52 Opptjente retter ,00 138,88 109,59 Utøvde retter ,00 125,44 104,20 PLANER ETABLERT I 1999: Tildelte retter ,50 111,75 104,71 Opptjente retter ,50 103,50 103,50 Utøvde retter 0 5) Kontantbonusordning For tre medlemmer av konsernledergruppen i Norge, er det istedet for tegningsretter gitt kontantbonusordninger etter samme plan, der differansen mellom tegningskurs og kurs på utøvelsestidpunktet vil bli utbetalt kontant, ut ifra antall aksjer som er vist i kolonnen. Ordningene gjelder årene 2000 og 2001 og er resultatbasert. Revisjonshonorar Det er utbetalt NOK i revisjonshonorar til KPMG AS for revisjon av Tomra Systems ASA. Det er i tillegg utbetalt NOK kroner for konsulentarbeid. Samlet revisjonshonorar for konsernet utgjør 3,0 MNOK, og 2,3 MNOK for konsulentbistand. NOTE 11 Aksjer og andeler SELSKAPSNAVN Land Anskaffelsesår Stemme- og eierandel Bokført verdi Tomra Butikksystemer AS Norge % Tomra Systems AB Sverige % 1,0 OY Tomra AB Finland % 4,8 Tomra System AS Danmark % 1,1 Tomra Systems GmbH Tyskland % 2,2 Tomra Systems BV 1) Nederland % 96,1 Tomra Leergutsysteme GmbH Østerrike % 31,8 Tomra North America Inc USA % 267,0 Tomra Systems Inc Canada % 8,1 Tomra Europe AS Norge % 10,0 Tomra Production AS Norge % 15,0 Tomra Systems OY Finland % 21,7 Sum investeringer i datterselskap 458,8 1) Bokført verdi av aksjene i Tomra Systems BV er nedskrevet med 36,2 MNOK.

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer