Hva bør endres ved kommende revisjon av drikkevannsforskriften? Innspill fra Bergen kommune. Anna Walde VA-etaten, Bergen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva bør endres ved kommende revisjon av drikkevannsforskriften? Innspill fra Bergen kommune. Anna Walde VA-etaten, Bergen kommune"

Transkript

1 Hva bør endres ved kommende revisjon av drikkevannsforskriften? Innspill fra Bergen kommune Anna Walde VA-etaten, Bergen kommune

2 Generelle kommentarer Definisjoner og språkbruk «Akademiske» definisjoner/språkbruk fører til fremmedgjøring? Vannforsyningssystem; fysiske og abstrakte begreper Virksomhetens art og omfang Kapittelinndeling Medfører inndeling i Generelle bestemmelser og Spesielle bestemmelser at krav som omhandler samme/lignende forhold omtales under flere paragrafer? drikkevannsforskriften virker noe uoversiktlig?

3 Generelle kommentarer forts. Forholdet mellom selve drikkevannsforskriften og veiledningen må være i takt F.eks. «krav om» 0,2 mg/l restozon etter 10 min. Anleggene ikke utformet for å måle restozon etter 10 min Hva er tilstrekkelig? Hvordan måle Norsk Vann prosjekt!

4 Krav til beredskap ROS Samordne fareanalyse/risikovurdering/ros-kravene 11 Leveringssikkerhet og beredskap Henviser til Forskrift om krav til beredskapsplanlegging.., som har krav om ROS-analyse. 4 Bestemmelser om forbud mot forurensning av vannforsyningssystem I endringsforslaget stilles det krav om risikovurdering i overensstemmelse med kravene i 14 beskyttelse av vannkildene. 5 Internkontroll Vannverkseier skal kartlegge mulige farer forbundet med drikkevannets helsemessige trygghet og ha styring med punkter og prosesser som er kritiske. FOR ANONYMT!

5 Leveringssikkerhet 11: Skille leveringssikkerhet og beredskap? Vil begge komme ut tydeligere? Ulogisk plassering av dimensjonering av transportsystem Flyttes fra 13 Materialvalg og dimensjonering av transportsystem og vannbehandlingsanlegg til leveringssikkerhet

6 Godkjenning/melding/registrering Bergen kommune positiv til godkjenningsordning, men Godkjent vannforsyning = vannforsyningssystem som oppfyller kravene i drikkevannsforskriften Rydding i godkjentlistene Likebehandling Saksbehandling på distriktsnivå Godkjenning på regionnivå Forenklet saksbehandling Endringsgodkjenning erstattes med: Meldeplikt til Mattilsynet Mattilsynet gir uttalelse

7 Godkjenning/melding/registrering forts. Eksempel: «Vannkrisen» i Bergen vinteren Tidsavgrenset godkjenning av «krisekilde» 18 Unntaksbestemmelser for vannforsyning under ekstraordinære forhold «Krisevannforsyning» 18 Endre ordlyden «I en alvorlig nødsituasjon», «uakseptabel helsefare» 18 Egen bestemmelse som tar opp i seg vannmangel 19 Dispensasjon

8 Krav til vannbehandling og rensekrav Ref. Norsk Vann 2 hygieniske barrierer/multiple barrierer/tilstrekkelig barrierehøyde Sikkerheten i vannforsyningssystemet skal være tuftet på ROS-analyse/fareanalyse/kritiske styringspunkt

9 Krav til kildebeskyttelse Bergen kommune har anmodet Mattilsynet om å vedta lokal forskrift overfor allmennhetens aktiviteter i nedbørfeltene, ihht. DVF 4. Støttet av det lokale Mattilsynet. Anmodningen avslått av Mattilsynet sentralt.

10 Krav til kildebeskyttelse forts. Hvorfor lokal forskrift? Bynære kilder med økt ønske om tilrettelegging for friluftsformål, rekreasjon mm. Tvil om hjemmelsgrunnlaget for forbudsskilt i DVF Til å konkretisere det enkelte forbud forbudsskilting Grunnlaget for å håndheve sanksjonene 16 og 20 Forskrift angir klart og tydelig handlinger og aktiviteter som er forbudt Gir grunnlag for å håndtere sanksjonene Ikke alle restriksjoner kan løses gjennom skilting Arrangementer/uttalelser fra VA-etaten ifm søknader

11 Pbl: Krav til kildebeskyttelse Regulerer først og fremst det offentliges myndighet til å vedta/avslå søknader om arealplaner eller arealtiltak Uhensiktsmessige sanksjonsmuligheter, selv om den åpner for inngrep med øyeblikkelig virkning Skal sikre hensiktsmessig og bærekraftig utnyttelse av kommunens areal mv DVF og pbl svært ulike motiver Forskriftskompetansen kan legges til kommunen

12 Lukt/smak Kvalitetskrav/grenseverdier Analyse/bedømming varierer mye mellom laboratoriene Referansemetode NS-EN 1622 er svært ressurskrevende og lite egnet til volumanalyse Bruk av «egen metode» med ulik svarangivelse Krav til analysemetode i DVF må være hensiktsmessig og tilgjengelig Kimtall Mangler grenseverdi, men har tiltakstype C, «Nødvendige tiltak skal gjennomføres så snart som mulig» Vanskelig å forholde seg til veiledende verdi/avvik/tiltak

13 Kvalitetskrav/grenseverdier forts. Koliforme bakterier Det har lenge ryktes at den skal ut av «indikatorfamilien» Ulike svar ved bruk av ulike metoder Colilert-18 og NS-EN ISO : Colilertens favorisering av miljøkoliforme. Colilertens «forverring» av analyseresultater ved skifte av lab/metode. Nyttig driftsparameter for å vise endring i vannkvalitet E. coli og Colilert-metoden Akkrediterte laboratorier får krav om beregning av måleusikkerhet mikrobiologiske metoder 2011 ISO-metoden mye større usikkerhet Betydning for om lave konsentrasjoner av forurensning påvises eller ikke

14 Kvalitetskrav/grenseverdier forts. Clostridium perfringens ingen sammenheng med parasittfunn og bør tas ut av DVF som indikatorbakterie

15 Kvalitetskrav/grenseverdier Utvidet rutinekontroll Alle stoffene under grenseverdi Bergen vannverk De helsefarlige stoffene nær eller under deteksjonsgrensen Er det mulig å uttrykke kravet til utvidet rutineanalyse på en måte som fører til at analyseomfang og antall analyser gjøres ut fra risikovurdering av det enkelte vannforsyningssystem, -men fortsatt godkjent av Mattilsynet?

16 Krav til kompetanse Kompetansekrav til vannverkspersonell om grunnleggende forståelse av vannverksdrift. Ikke uvanlig i lovverket på næringsmiddelområdet at det stilles krav til kompetanse.

Linje for kjemi, fordypning Prosessteknikk Fordypningsmodul i Vann og avløp (lokal tilpasning, modul 12) 17 fagskolepoeng

Linje for kjemi, fordypning Prosessteknikk Fordypningsmodul i Vann og avløp (lokal tilpasning, modul 12) 17 fagskolepoeng Fagskolen i Sør Trøndelag www.orme.no Linje for kjemi, fordypning Prosessteknikk Fordypningsmodul i Vann og avløp (lokal tilpasning, modul 12) 17 fagskolepoeng Innhold Innledning... 1 Oversikt over fagskolepoeng

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

Grunneieravtaler, ekspropriasjon, klausulering og krav om betaling for vannuttak. Juridiske betraktninger.

Grunneieravtaler, ekspropriasjon, klausulering og krav om betaling for vannuttak. Juridiske betraktninger. Grunneieravtaler, ekspropriasjon, klausulering og krav om betaling for vannuttak. Juridiske betraktninger. Av advokat Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind AS Grunneieravtaler Med grunneieravtaler forstår

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

System for valg av prøvepunkter på drikkevannsanlegg (24) og ledningsnett Ragnar Storhaug, Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S

System for valg av prøvepunkter på drikkevannsanlegg (24) og ledningsnett Ragnar Storhaug, Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Innledning Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Kontroll med sammensetning og kvalitet er derfor av avgjørende betydning. Fra kilden og fram til forbruker skjer det normalt store endringer i vannkvaliteten.

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport 169 2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 Utarbeidet av: Werner Stefanussen, Hans Olav Ness Jon Dalsnes, Erling Mathisen April 2013 1 (17) W ern er S t ef an us se n Mobile +47 95082154 Werner.Stefanussen@sweco.no

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2013 Vannrapport 119 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 3. utgave Eyvind Andersen Bjørn Eivind Løfsgaard Utgitt av Nasjonalt

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

DISFVA Kviknes Hotell 13. 14. april 2011. Anna Walde Mattilsynet, Distriktskontoret for Bergen og omland

DISFVA Kviknes Hotell 13. 14. april 2011. Anna Walde Mattilsynet, Distriktskontoret for Bergen og omland Internkontroll og beredskapsplanlegging DISFVA Kviknes Hotell 13. 14. april 2011 Anna Walde Mattilsynet, Distriktskontoret for Bergen og omland Drikkevannsforskriften (DVF) 1. Formål Denne forskriften

Detaljer

Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn

Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn Morten Nicholls MATPRODUKSJON ANNET NÆRINGSLIV SERVERING VANNKILDE VANN- BEHANDLING BEFOLKNING NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRI DAGLIVARE MATTILSYNET

Detaljer

+ ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPYHUQDYDUEHLGVWDNHUHPRWIDUHUYHG DUEHLGPHGELRORJLVNHIDNWRUHU

+ ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPYHUQDYDUEHLGVWDNHUHPRWIDUHUYHG DUEHLGPHGELRORJLVNHIDNWRUHU Direktoratet for arbeidstilsynet Seksjon for regelverk og internasjonalt arbeid Postboks 8103 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 01/189743 Vår ref.: 31/01/94-001 Dato: 14. februar 2002 + ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPYHUQDYDUEHLGVWDNHUHPRWIDUHUYHG

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet

Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet Dokument 3:8 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp FORVALTNINGSREVISJON Kostnadseffektivitet innen vann og avløp KLÆBU KOMMUNE November 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Klæbu kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen 1 Deres referanse Vår referanse Dato 201106765-12 eb/ivm HOW 28.09.2012 Norges vassdrags- og energidirektorat Energiavdelingen Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo Høring av forslag til revidering av regelverk

Detaljer

Optimal desinfeksjonspraksis fase II rapport og veileder

Optimal desinfeksjonspraksis fase II rapport og veileder VA-Dagane på Vestlandet, Voss, 23-24. september 2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase II rapport og veileder Stein W. Østerhus 1) og Hallvard Ødegaard 2) 1) SINTEF Vann og miljø 2) NTNU 1 Innhold Generell

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal-

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal- Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 35 og endret senest 29. august 2001. belogo Statens bygningstekniske

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. INNLEDNING 7 1.1 BAKGRUNN. 7 1.2 PLANEN 7 2. MÅLSETTING FOR BEREDSKAP. 8 2. 1 GRUNNLAG. 8 2.2 MÅL... 8

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 rettet mot vannverkenes ledningsnett

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 rettet mot vannverkenes ledningsnett Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 rettet mot vannverkenes ledningsnett Erik Wahl, seniorinspektør, veterinær Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal erik.wahl@mattilsynet.no VA-dagenene

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Legionella - Forskriftsendringer-

Legionella - Forskriftsendringer- Legionella - Forskriftsendringer- Kurs i regi av FBA (faggruppen for bygg og anlegg/tekna/nito) 5.6.2012 Anders Smith, seniorrådgiver/lege Alarmen går lørdag 21. mai 2005 Kl. 13.40 varsler Sykehuset Østfold

Detaljer