Den historiske trollkvinne i nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den historiske trollkvinne i nord"

Transkript

1 12 Den historiske trollkvinne i nord Liv Helene Willumsen For bare 400 år siden ble mennesker rettsforfulgt og brent levende på bål i Europa på grunn av at de angivelig skulle ha utøvd trolldom. Også i Finnmark fant slik forfølgelse sted, for det meste rettet mot kvinner. -tallet var det mest intense 1600hundreår for trolldomsforfølgelse i Europa. Mennesker i en rekke europeiske land ble ført for retten i kriminalsaker, mistenkt for å utøve trolldom. Svært mange av de anklagede ble brent på bålet. Rettsmyndighetene betraktet dem som farlige og så det som en viktig oppgave å utrydde det de trodde var en hemmelig hær av trollfolk som var i ledtog med djevelen. Kirkas lære, formidlet gjennom prekener, styrket oppfatningen av at det foregikk en kamp mellom Gud og Den Onde om å få herredømme over flest mulig sjeler på jord. Men selve trolldomsprosessene i Finnmark foregikk i rettslig regi. De europeiske prosessene, som startet i Sentral-Europa, spredte seg til Nord- Europa og til Norges nordligste len, Finnmark. Noen av særtrekkene ved prosessene i Finnmark var et høyt antall henrettede i forhold til lenets folkemengde, et høyt antall henrettede ut av gruppen anklagede personer samt markant kvinnedominans. Befolkningen i Finnmark var på rundt 3000 innbyggere ved begynnelsen av 1600-tallet. Under trolldomsprosessene i Finnmark ble mellom 130 og 140 personer anklaget for trolldom. Av disse ble 91 henrettet. Hele 85 % av de som ble dømt til bålet, var kvinner. Steilneset Minnested og kvinnedominans Trolldomsprosessene i Finnmark har vakt oppmerksomhet ikke bare i Norge, men også utenfor Norges grenser. Et eget minnested, Steilneset Minnested i Vardø, ble åpnet sommeren Minnestedet er tilegnet de 91 personene som mistet livet under trolldomsprosessene i Finnmark. Gjennom et samspill mellom kunst, arkitektur og historie løftes fram skjebnene til de som mistet livet under denne forfølgelsen. Den historiske komponenten består av en minnehall med en utstilling av 91 tekster, en tekst for hver av dem som ble henrettet. Jeg har skrevet tekstene til utstillingen i minnehallen. Utgangspunktet var originalkildene til trolldomsprosessene, rettsprotokoller som oppbevares i Statsarkivet i Tromsø. Selv om jeg har forsket på dette historiske materialet fra begynnelsen av 1980-tallet, har arbeidet med denne utstillingen på nytt gitt meg anledning til å reflektere over kvinnedominansen. Når man går gjennom en 125 meter lang og trang minnehall og ser på alle navnene på de dømte tett innpå seg, er man nødt til å ta inn over seg det store antall kvinnenavn og repetisjon av dommen «til ild og bål». Og det gjentakende spørsmål jeg stiller meg selv, er: Hvorfor ble disse kvinnene henrettet? Utstillingen i minnehallen på Steilneset er en sterk visuell tydeliggjøring av hvor kraftig trolldomsprosessene slo ut mot kvinner. Overvekt av kvinner blant de anklagede og dømte under trolldomsprosessene er et trekk som finnes over hele Europa, men i Finnmark er det spesielt at det utelukkende var kvinner som ble anklaget i en spesiell type trolldomssaker kjedeprosesser. I motsetning til enkeltstående saker, der én person om gangen ble brakt for retten for å ha utøvd trolldom, bestod en kjedeprosess av flere rettssaker forbundet med hverandre og ført i løpet av

2 en konsentrert tidsperiode. Kjedeprosesser utviklet seg raskt fordi den første kvinnen som ble anklaget og forhørt, oppgav navn på andre kvinner som også skulle kunne trolldom. Disse ble så ført for retten og anklaget for trolldom. Slik eskalerte sakene. Både kvinner og menn ble anklaget og dømt under de europeiske trolldomsprosessene, omtrent fire femtedeler kvinner og en femtedel menn. Slik var det også i Finnmark for prosessene totalt. Andre steder i Europa var menn involvert i kjedeprosesser, i motsetning til i Finnmark. Jeg vil i det følgende konsentrere meg om hva som skjedde under kjedeprosessene, fordi det kaster lys over kvinneaspektet. de satt fengslet over tid. Dette muliggjorde langvarig press og uformelle forhør før selve rettssaken begynte. Konsentrasjonen av saker holdt på Vardøhus viser hvor viktig et administrativt sentrum var for igangsetting og videreutvikling av trolldomssaker, og hvor stor betydning staten hadde gjennom de rettslige embetsmenn som var aktive under trolldomssakene. Forklaringen på den sterke konsentrasjon av kvinner som fikk sin dom på Vardøhus, må søkes i en lærd europeisk doktrine som hadde funnet sin vei til kongedømmets nordligste distrikt. Denne doktrinen var demonologi, en lære der inngåelse av djevlepakt var kjernepunktet. Den demonologiske lære stod for et kvinnesyn preget av forakt; kvinner var tilbøyelige til det onde, de var svake og med liten evne til å tenke selv, og lette å friste når djevelen kom med et tilbud om rikdom og goder. I henhold til demonologisk forståelse av trolldom var en mistenkt persons evne til å utøve trolldom basert på en overøring av makt fra djevelen til den som inngikk en pakt med ham. Kvinnene som under en trolldomssak bekjente djevlepakt, tilstod også at de hadde vært med på trollkvinnesamlinger og kollektive trolldomsaksjoner. Det kollektive elementet som lå i det å samles til trolldomsaksjoner eller til Kvinneforfølgelse på Vardøhus Trolldomsprosessene i Finnmark berørte både Øst-Finnmark og Vest- Finnmark, men tyngdepunktet var i øst; Vardø og Vadsø og de nærliggende fiskevær. Vardøhus festning, der kongens høyeste embetsmann i nord var plassert, spilte en viktig rolle under rettssakene. Særlig kan Vardøhus knyttes til rettssaker mot kvinner og til kjedeprosesser. I mange saker ble kvinnene først fengslet på sine hjemsteder for så å bli ført til Vardøhus, der Vardøhus festning, akvarell av Hans H. Lilienskiold. Originalen finnes i Thotts samling, Det Kongelige Bibliotek, København. 13

3 møter, var avgjørende for at navn på mange nye mistenkte dukket opp. De aller fleste dødsdommene i Finnmark ble avsagt under kjedeprosesser, noe som er et tegn på alvoret i denne typen saker. Tre markerte kjedeprosesser fant sted i Finnmark. Den første fant sted i Under denne kjedeprosessen ble 12 kvinner dømt til bålet. Prosessen varte fra mai 1620 til august Den første og siste saken i denne kjeden ble ført i fiskeværet Omgang, de andre på Vardøhus. Kvinnene ført for retten, ble anklaget for å ha skapt uvær som førte til skipsforlis og for å ha kastet ondt over mennesker og dyr med sykdom og død til følge. De bekjente at de hadde lært trolldom fra andre, at de hadde inngått en pakt med djevelen, at de hadde fått et merke på kroppen av djevelen, at de omskapt som fugler og dyr hadde deltatt på samlinger av trollfolk på Ballvollen i Vardø og på toppen av fjell, eksempelvis Lyderhorn, samt at de hadde deltatt i kollektive trolldomsoperasjoner for å reise storm. Dette er første gang demonologisk tankegods kan dokumenteres i Finnmark. Den andre kjedeprosessen fant sted i Under denne kjedeprosessen ble 13 kvinner dømt til bålet. Prosessen varte fra januar 1652 til mars Seks av kvinnene ble fengslet i Vadsø og overført til Vardøhus. Av dommene ble 9 avsagt på Vardøhus, tre i Kiberg og en i Vadsø. Kvinnene ble anklaget for å ha skapt uvær som førte til at båter gikk ned, samt å ha kastet trolldom over mennesker med døden til følge. De bekjente at de hadde lært trolldom fra andre kvinner, at de fikk trolldomskunsten inn gjennom mat eller drikke, at de hadde inngått pakt med djevelen og Faksimile av rettssaken mot Lisebet Nilsdatter. Statsarkivet i Tromsø, Sorenskriveren i Finnmarks arkiv, løpenr. 6, rettsprotokoll , fol. 34a. 14

4 Foto: Heiko Junge, Scanpix. at de da hadde fått en personlig demon, en navngitt «apostel». De bekjente også at de hadde prøvd ut kunsten på et av sine husdyr, som straks etter døde, at de omskapt som fugler hadde reist storm som forårsaket skipsforlis og skade i Vardø, at de hadde kastet trolldom over personer slik at de døde, samt at de hadde satt et hus i brann. Flere bekjente at motivet for trolldomsutøvelse var å ta hevn over menn med innflytelse i lokalsamfunnet. Den tredje, og mest omfattende, kjedeprosessen fant sted i Prosessen varte fra september 1662 til april Under denne kjeden av saker ble 20 kvinner henrettet. Alvorlig tortur er dokumentert. Av dommene ble 17 avsagt på Vardøhus, to i Vadsø og en i Kiberg. Seks småjenter ble anklaget for trolldom under denne kjedeprosessen, men de ble alle frikjent. Kvinnene ble anklaget for å ha kastet trolldom over personer med døden til følge, for å ha kastet trolldom over skip og for å ha medvirket til et komplott mot amtmannen. De bekjente at de hadde lært trolldom fra andre kvinner, at de fikk kunsten inn gjennom mat og drikke og at de prøvde ut kunsten på et av sine egne husdyr, som døde like etter. De bekjente også djevlepakt, at de hadde fått djevlemerke og at de deltok i samling av trollfolk på St. Hans-aften på fjellet Domen ved Vardø og julenatta i Anders Pedersens kjeller. De bekjente at Tekst om Lisebet Nilsdatter, som ble anklaget for trolldom i Teksten henger i Minnehallen på Steilneset og er skrevet av Liv Helene Willumsen. de omskapt som fugler hadde forårsaket skipsforlis, at de hadde vært med på å jage fisken bort fra land med tarelegger og at de hadde vært med på et komplott mot amtmannen. I disse bekjennelsene ser vi hvordan den demonologiske lære slår ut mot kvinner. Kvinnene samles til møter, med djevelen som midtpunkt. Der danser og drikker de, og blir servert drikke av Satan. Søsterskap utvises, de holder hverandre i hendene og danser i ring, småjenter inkludert. Men det er likevel noe ondt med i bildet, for Den Onde er til stede, og hans virkefelt er kjent for alle. I Finnmark bekjente ikke kvinnene seksuell omgang med djevelen på slike samlinger, i motsetning til for eksempel i Skottland og i Tyskland, der rene orgier ble bekjent. I Sentral-Europa forekom også i bekjennelser at man spiste spebarn på slike samlinger. Slik sett kan man si at bekjennelsene i Finnmark hadde et noe mildere preg enn i en del andre områder av Europa. Kvinnenes bekjennelser og tortur mot kvinner Gjennom kildematerialet fra trolldomsprosessene i Finnmark kommer vi tett inn på den enkelte kvinne. Skriveren har ført nøyaktig inn i protokoll det hver enkelt har sagt, noe vi blant annet kan 15

5 se fra de mange muntlige trekkene i referatene. Vi kan gjennom bekjennelsene høre kvinnenes gjengitte stemmer og dermed få tilgang til de forestillinger vanlige folk hadde. Bekjennelsene kvinnene gav, er lange og detaljerte og formet som fortellinger. Vi får høre om djevelen og hans makt, alt sammen demonologisk tankegods som må ha blitt introdusert i lokalsamfunnene av lærde menn og så videreført på muntlig vis. Både rettslokale og kirke er arenaer der slike tanker trolig ble plukket opp og så fortalt videre. Fortellingene om djevelen var lette å lære fordi de var basert på samme strukturer som muntlig tradisjonsstoff. På tinget ble dette stoffet gjenfortalt som del av kvinnenes bekjennelser. 16 Den individuelle bekjennelsen var helt avgjørende på grunn av at trolldom var en «forbrytelse» som ikke var mulig å bevise. Så kan man spørre seg hvorfor jordnære kvinner fra Finnmark bekjente at de hadde inngått pakt med djevelen og i omskapt tilstand vært med på trollkvinnesamlinger og kollektive trolldomsoperasjoner? Slike tilståelser ble vurdert svært alvorlig av rettsapparatet. Kvinnene visste at en slik bekjennelse var det samme som å undertegne sin egen dødsdom. Likevel bekjente de det forhørerne ønsket å høre. Etter min oppfatning var det utstrakt bruk av tortur på Vardøhus som bidro til å presse fram djevlepaktbekjennelser. På samme måten som kjedeprosesser var et kvinnefenomen, var tortur noe som i Finnmark ble brukt mot kvinner. Og det var alvorlig grad av tortur som ble anvendt. To kvinner ble torturert til døde før dom var avsagt i Disse to ble slept ut og brent sammen med andre dømte trollkvinner. Tortur var ikke tillatt i Danmark-Norge på denne tida før dom var avsagt. Etter at dom var avsagt, var tortur tillatt for å få fram navn på medsammensvorne. Derfor ser man i kildematerialet at bruk av tortur etter dom er åpent ført inn i rettsreferatet, mens innførsler av tortur før dom må man lete etter. I tillegg til tortur ble andre pressmidler tatt i bruk for å bryte ned motstand og presse fram bekjennelser. Vannprøven var et slikt pressmiddel. Denne prøven ble sett på som en gudsdom. Den var i bruk under alle tre kjedeprosessene. Prosedyren bestod i å kaste den anklagede personen i sjøen med hender og føtter bundet sammen. Vann, som ble betraktet som et hellig element, ble antatt å avvise det som var ondt. Så dersom den anklagede fløt opp til overflaten, ble dette sett på som en indikasjon på skyld. Dersom den anklagede sank, ble det sett på som et tegn på uskyld. Vannprøven ledet ofte til bekjennelser. Det samme gjaldt trussel om vannprøve. De rettslige myndighetene definerte ikke vannprøven som tortur, derfor kunne dette føres åpent inn i rettsreferatet. En tredjedel av alle personer henrettet for trolldom ble utsatt for vannprøven. Alle disse fløt opp. HM Dronning Sonja og historiker Liv Helene Willumsen inne i minnehallen på Steilneset Minnested under åpningen den 23. juni Foto: Heiko Junge, Scanpix.

6 Foto: Kenneth Halvorsen, Finnmarken. Det å være fengslet over tid var et pressmiddel i seg selv. Kvinnene ble hyppig «examineret» i løpet av fengslingstida. Det betydde gjentatte forhør, hele tida mens de visste at de neppe kom levende ut fra festningen igjen. Til slutt måtte døden fortone seg som en lettelse for disse kvinnene. Kvinnedominans, makt og rett Når kjedeprosessene på Vardøhus var en ren kvinneforfølgelse, må det forstås ut fra en demonologisk doktrine samt den mulighet embetsmenn på Vardøhus hadde til å igangsette og fortsette en trolldomsprosess. Den personlige faktor spilte dermed en betydelig rolle, da hver enkelt embetsmann hadde med seg en ideologisk ballast. En del av oppgavene kongens embetsmenn på Vardøhus hadde, var å renske riket for trollfolk. Trollfolk kunne befinne seg over alt. Angsten for trollfolk har vært formidabel, og en sterk drivkraft for å iverksette trolldomsforfølgelse. Under trolldomsforfølgelsen i Finnmark var det en klar sammenheng mellom saker ført på Vardøhus, kjedeprosesser, demonologisk tankegods, kvinnedominans blant de anklagede og et høyt antall dødsdommer. Denne koblingen bidrar til å rette søkelyset mot den makt kongens embetsmenn utøvde og den rettspraksis som foregikk i Finnmark. Det er hevet over tvil at lokal rett under kjedeprosessene i Finnmark agerte fullstendig på egen hånd når det gjaldt rettslig prosedyre og håndhevelse. En person kunne bli ført for retten og dømt samme dag. Det forelå ingen formell anklage, kun navn oppgitt av en annen anklaget person. I de fleste sakene ble ingen vitner ført, man baserte seg kun på andre anklagedes bekjennelser. Det var ingen som forsvarte de anklagede kvinnene. Tortur ble brukt ulovlig og i meget alvorlig grad. Lagtinget var ankeinstans for saker fra lokal rett. Lagmannen, som hadde sete i Steigen i Nordland, reiste nordover og holdt ting i Finnmark hvert tredje år, så det tok i de fleste tilfeller lang tid å få en sak behandlet av lagmannen. Finnmark lå langt fra København, og det tok lang tid å innhente opplysninger eller avgjørelser fra sentrale myndigheter. Ser man på når kjedeprosessene foregikk, er starten ofte koblet til innsetting av ny lensherre eller amtmann på Vardøhus. Den første kjedeprosessen begynte året etter at en lensherre av skotsk opprinnelse, John Cunningham, ble HM Dronning Sonja, historiker Liv Helene Willumsen og arkitekt Peter Zumthor under åpningen av Steilneset Minnested den 23. juni installert på Vardøhus. Det er sannsynlig at John Cunningham introduserte demonologiske ideer i Finnmark. Han deltok selv under forhør av anklagede. Den andre kjedeprosessen tok til året etter at Jørgen Friis ble innsatt som lensherre i Også han viste seg å være en ivrig heksejeger. Den tredje kjedeprosessen startet året etter at Christoffer Orning ble amtmann i Finnmark i Han utviste også stor interesse for forfølgelse av trollfolk. Det er sannsynlig at personlige ambisjoner 17

7 hos embetsmenn som kom i maktposisjon hadde betydning for starten av de tre kjedeprosessene. Mannsdominansen i rettsapparatet var absolutt. Det som møtte de kvinnene som ble fengslet for trolldom, var menn i alle ledd; lensherre, fogd, underfogd, jurymedlemmer, skriver, bøddel. I tillegg var prester også medvirkende, om enn ikke på dominerende vis. De deltok i en del saker i uformelle forhør før selve rettssaken startet. Særlig aktive var de i forhør av barna som var anklaget for trolldom. Dessuten fikk de dødsdømte kvinnene del i sakramentet før henrettelsen. Hva særpreger den historiske trollkvinne i nord? Hva slags kvinner ble anklaget for trolldom i Finnmark? Alle typer kvinner var i faresonen, ung og gammel, gift og ugift, de som var født i Finnmark og de som kom reisende dit. Det stereotype bildet av en trollkvinne som en stygg, gammel kvinne blir ikke bekreftet i materialet fra Finnmark. Heller ikke trollkvinnen som ei klok kone med ry på seg for å kunne helbrede, eller trollkvinnen som jordmor. Alle kjedeprosessene i Finnmark bestod av et tverrsnitt av vanlige kvinner. Med hensyn til etnisitet, var en del av de kvinnene som ble henrettet for trolldom i Finnmark, samiske, rundt 8 %. Men størstedelen var norske kvinner. Ser 18 man på sosial plassering, var det i den første kjeden en som var noe mer bemidlet enn de andre, men de fleste var helt vanlige kvinner. I den andre kjedeprosessen var en del av de anklagede kommet reisende nordover langs kysten og hadde fått jobb som tjenestejenter i Finnmark. Men dette var også helt vanlige kvinner med vanlige liv og med vanlige utsikter for sine liv. Dette tyder på at det var farlig å være kvinne i Finnmark dette hundreåret, man visste aldri når man fikk en trolldomsanklage mot seg. Det store antall kvinner som ble brent i små fiskevær fikk også betydning for befolkningsutviklingen. Kvinners sårbarhet og manglende reelle muligheter til å bli frikjent i en trolldomssak, karakteriserer trollkvinnen i Finnmark, samtidig som det knytter henne til sine europeiske medsøstre. Kvinnedominansen i Finnmark hadde å gjøre med kvinnesyn og ideologiske konstruksjoner, men også med den mulighet til maktutøvelse kongens embetsmenn i det ytterste nord hadde, det tankegods den enkelte embetsmann brakte med seg nordover og den nidkjærhet hver enkelt gikk til sin embetsgjerning med. Litteratur: Alver, Bente Gullveig: Mellom menneske og magter. Magi i hekseforfølgelsernes tid. Bergen, Hagen, Rune Blix: Female Witches and Sami Sorcerers in the Witch Trials of Arctic Norway. Arv, Nordic Yearbook of Folklore, lxii (2006), Næss, Hans Eyvind. Trolldomsprosessene i Norge på tallet. En retts- og sosialhistorisk undersøkelse. Oslo, Willumsen, Liv Helene: Seventeenth- Century Witchcraft Trials in Scotland and Northern Norway. Doktoravhandling, Universitetet i Edinburgh, Willumsen, Liv Helene: Trolldomsprosessene i Finnmark. Et kildeskrift. Bergen, Willumsen, Liv Helene: Trollkvinne i nord i historiske kilder og skjønnlitteratur. Tromsø Forfatteren: Liv Helene Willumsen, professor ved Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø, Breiviklia, 9037 Tromsø. Willumsen har arbeidet med trolldomsprosessene i Finnmark fra 1980-tallet av, og hun har doktorgrad i historie fra Universitetet i Edinburg om trolldomsprosessene i Skottland og Finnmark. E-post:

Trolldomsprosessene i Finnmark en oversikt

Trolldomsprosessene i Finnmark en oversikt 1 Liv Helene Willumsen: Trolldomsprosessene i Finnmark en oversikt Trolldomsprosessene i Finnmark var en utløper av de europeiske trolldomsprosessene, som fant sted ca 1450 1750, med 1600-tallet som mest

Detaljer

Lærerveiledning. Steilneset minnested undervisningsforløp Historien

Lærerveiledning. Steilneset minnested undervisningsforløp Historien Lærerveiledning Steilneset minnested undervisningsforløp Historien En kort veiledning til lærer og elever som instruerer i både forarbeid til og etterarbeid når klassen har vært på besøk på Steilneset

Detaljer

Heksebrenning i nord. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum Universitetsmuseet Nr. 293 kr 60,

Heksebrenning i nord. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum Universitetsmuseet Nr. 293 kr 60, Heksebrenning i nord 5 2012 Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum Universitetsmuseet Nr. 293 kr 60, Redaksjon Ansvarlig redaktør: Karen Marie Christensen Fagredaktør kultur og samfunn: Ola

Detaljer

Ingen nåde. Bestill annonseplass. Forsiden Hva skjer Tidligere artikler Tips/kontakt. Andre nettsider Været NRK Videoreportasjer.

Ingen nåde. Bestill annonseplass. Forsiden Hva skjer Tidligere artikler Tips/kontakt. Andre nettsider Været NRK Videoreportasjer. Marker trefford Originalside Hurtigbuffer Bestill annonseplass Bildet langsveien.no Like You like this 233 Hovedmeny Forsiden Hva skjer Tidligere artikler Tips/kontakt Ingen nåde. Tekst og foto: Roy Myrland.

Detaljer

Vedlegg 1: Begrunnelse for nominasjonen til Norges dokumentarv

Vedlegg 1: Begrunnelse for nominasjonen til Norges dokumentarv Vedlegg 1: Begrunnelse for nominasjonen til Norges dokumentarv DEL A: GRUNNLEGGENDE INFORMASJON 3.1: Sammendrag med beskrivelse av dokumentene 3.1.1: En kort beskrivelse av dokumentenes art, unikhet og

Detaljer

FARLIGE HEKSER FRA HARSTAD-OMRÅDET Av Rune Blix Hagen, Historiker, UiT (Trykt i Harstad Tidende, 11. november 2016, s.32-33)

FARLIGE HEKSER FRA HARSTAD-OMRÅDET Av Rune Blix Hagen, Historiker, UiT (Trykt i Harstad Tidende, 11. november 2016, s.32-33) FARLIGE HEKSER FRA HARSTAD-OMRÅDET Av Rune Blix Hagen, Historiker, UiT (Trykt i Harstad Tidende, 11. november 2016, s.32-33) (Inneholder også kronikken «Den siste heksa i Norge», trykt i Nordlys 11/11-2016)

Detaljer

Rune Blix Hagen. Hekser. Fra forfølgelse til fortryllelse

Rune Blix Hagen. Hekser. Fra forfølgelse til fortryllelse Rune Blix Hagen Hekser Fra forfølgelse til fortryllelse HUMANIST FORLAG 2003 OMSLAG: ANNLAUG AUESTAD, STAVANGERILLUSTRATØRENE TILRETTELAGT FOR EBOK AV PROGRAPH AS ISBN: 978-82-8282-000-4 ISBN: 82-90425-62-7

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :23:33

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :23:33 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 489515 Innsendt 15.10.2011 14:23:33 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Varanger Museum avdeling

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Bibelforskning om Jesus

Bibelforskning om Jesus På sporet av Jesus Bibelforskning Skriftene i bibelen blir grundig utforsket Spesielt fortellingene om Jesus Studerer tekster både i og utenfor bibelen for å forstå (historiske kilder) Bibelforskning om

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Sjamanisme og hekseprosesser i Finnmark på 1500 og 1600 tallet

Sjamanisme og hekseprosesser i Finnmark på 1500 og 1600 tallet Sjamanisme og hekseprosesser i Finnmark på 1500 og 1600 tallet Innlevering uke 5: Camilla Andersen, Digitale dokumenter, Høgskolen i Østfold. Fra gammelt av har det vært spekulasjoner og skeptisk holdning

Detaljer

Trolldomskriminalitet og barn

Trolldomskriminalitet og barn Institutt for historie og religionsvitenskap Trolldomskriminalitet og barn En komparativ undersøkelse av den rettslige behandlingen av barn involvert i trolldomsprosessene i Øst-Finnmark (1662-63) og Älvdalen-Mora

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Trolldomsforfølgelsene i Finnmark lokalitet, etnisk herkomst og kjønn

Trolldomsforfølgelsene i Finnmark lokalitet, etnisk herkomst og kjønn Trolldomsforfølgelsene i Finnmark lokalitet, etnisk herkomst og kjønn Artikkelen er trykt under tittelen Trolldomsforfølgelsene i Finnmark lokalitet, etnisk herkomst og kjønn. i Etter Lemkin Tidsskrift

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

John Cunningham en skotte i Finnmark 1619 1651

John Cunningham en skotte i Finnmark 1619 1651 26 John Cunningham en skotte i Finnmark 1619 1651 Rune Blix Hagen Den skotskættede lensmannen John Cunningham satt på sin post i Finnmark under noen av de verste hekseprosessene i denne nordøstlige delen

Detaljer

FØLGE JESUS MED HODET

FØLGE JESUS MED HODET FØLGE JESUS MED HODET HVA VET VI? Jesus levde og ble verdens mest innflytelsesrike person HVA ER VI UENIG OM? Jesu gudommelighet HVA ER VI UENIG OM? Jesu gudommelighet «Jesus var sannsynlig et godt menneske,

Detaljer

HEKSEJAKT I ARKIVENE BLANT TROLLKVINNER, HEKSEJEGERE OG ARKIVBRENNERE Av Rune Blix Hagen

HEKSEJAKT I ARKIVENE BLANT TROLLKVINNER, HEKSEJEGERE OG ARKIVBRENNERE Av Rune Blix Hagen Side 1 av 12 HEKSEJAKT I ARKIVENE BLANT TROLLKVINNER, HEKSEJEGERE OG ARKIVBRENNERE Av Rune Blix Hagen Rune Blix Hagen, 1997-2004 (Sist endret 2/2-2004) De eldste arkivseriene som er bevart ved statsarkivene

Detaljer

SATAN ARRESTERT Slik begynner «tusenårsriket»

SATAN ARRESTERT Slik begynner «tusenårsriket» SATAN ARRESTERT Selve ordet «tusenårsriket» finnes ikke i Bibelen, men ett sted omtales en periode på tusen år. «Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Anne Pedersdotter Bergen på 1500-tallet en byvandring i historien

Anne Pedersdotter Bergen på 1500-tallet en byvandring i historien Anne Pedersdotter Bergen på 1500-tallet en byvandring i historien Gruppearbeid: Hver gruppe må ha tilgang til mobiltelefon, nettbrett og eventuelt fotoapparat. Det er en fordel om gruppen laster ned denne

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Tale til Minnesmarkering ved Skammens Stein 7 mai

Tale til Minnesmarkering ved Skammens Stein 7 mai Tale til Minnesmarkering ved Skammens Stein 7 mai 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007- 2008-2009-2010-2011-2012-2013 Den verste tenkelige sykdom man kunne ha før, det var å være

Detaljer

HI Kriminalitet og konflikthåndtering i Norge ca

HI Kriminalitet og konflikthåndtering i Norge ca HI-124 1 Kriminalitet og konflikthåndtering i Norge ca. 1500-1700 Kandidat-ID: 4820 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-124 15/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 HI-124, spørsmål 1 Skriveoppgave

Detaljer

Sjamanisme og hekseprosesser i Finnmark på 1500 og 1600 tallet

Sjamanisme og hekseprosesser i Finnmark på 1500 og 1600 tallet Sjamanisme og hekseprosesser i Finnmark på 1500 og 1600 tallet Innlevering uke 9: Camilla Andersen, Digitale dokumenter, Høgskolen i Østfold. Fra gammelt av har det vært spekulasjoner og skeptisk holdning

Detaljer

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren Sammendrag, Veiviseren Webmaster ( 10.09.04 16:34 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Filmreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Veiviseren Filmens navn: Ofelas/Veiviseren Utgivelsesår : 1987 Produksjonsland:

Detaljer

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN?

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? 1 HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? Hvilken religion er størst i verden og hvor mange tilhengere har den? Side 96, linje 1 og 2. Hvilke tre hovedgrupper er kristendommen delt i? Side 97, de tre punktene.

Detaljer

VARDØ BYS JURISDIKSJON

VARDØ BYS JURISDIKSJON Arkivkatalog VARDØ BYS JURISDIKSJON 1789-1817 Statsarkivet i Tromsø 1989 INNLEDNING 1 Ved forordning av 5. september 1787 ble det bestemt å anlegge kjøpstad på Tromsøya, i Hammerfest og på Vardøy. Frihandel

Detaljer

Mannen som ikke var en morder

Mannen som ikke var en morder Hjorth/Rosenfeldt Mannen som ikke var en morder Oversatt av Håvard Syvertsen 1 Mannen var ikke noen morder. Han holdt fast ved det mens han slepte den døde gutten nedover skrenten: Jeg er ikke noen morder.

Detaljer

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet.

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Jesu navnedag/ 1. nyttårsdag 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Barn anklaget for trolldom i Finnmark en narratologisk tilnærming

Barn anklaget for trolldom i Finnmark en narratologisk tilnærming Heimen, ISSN 0017 9841, bind 48, 2011, side 257 278 HEIMEN Barn anklaget for trolldom i Finnmark en narratologisk tilnærming Av Liv Helene Willumsen Universitetet i Tromsø Innledning Finnmark var det område

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Stein Ugelvik Larsen Leder Nordiki - Bergen 9.04.2010 På vegne av Nordiki vil jeg ønske dere velkommen til denne viktige

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

«Ondt har du udlovet, og Ondt er fremkommen; men bliver jeg og min Kone ikke god igjen, da skal den røde Hane gale over dig»

«Ondt har du udlovet, og Ondt er fremkommen; men bliver jeg og min Kone ikke god igjen, da skal den røde Hane gale over dig» Rettsaken til Lisbeth og Ole Nypan fra 1670 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske fakultet Institutt for historiske studier Masteroppgave Linda Fjølstad «Ondt har du udlovet,

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 - Vad som helst kan delas ut och läsas som bibel för barn, med följden att

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

tirsdag 2. oktober 12 Hvor Bibelen kom fra

tirsdag 2. oktober 12 Hvor Bibelen kom fra Hvor Bibelen kom fra Bibelfakta 1500 år å skrive 40 forfattere 20 forskjellige yrker 10 forskjellige land på 3 kontinenter 3 språk 2930 personer Likevel harmoni og sammenheng Hovedtema: Guds frelser

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Magikompendium for Stormlaiv

Magikompendium for Stormlaiv Magikompendium for Stormlaiv Om magien i Krameika The world is full of magic things, patiently waiting for our senses to grow sharper. W.B. Yeats 1 Definisjon av magi Magi, ord og handlinger av mer eller

Detaljer

Å etablere et demensvennlig samfunn

Å etablere et demensvennlig samfunn Å etablere et demensvennlig samfunn Vår historie fra North Lanarkshire Sandra Shafii & Arlene Crockett Arendal 23. mars 2015 Vi har en historie å fortelle Hvorfor vi startet Hvordan vi gjorde det Hva som

Detaljer

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A 1. lesning 1 Mos 11,1 9 Den ble kalt Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål. Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Da folk brøt

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Lensherrer, heksejakt og justismord i Finnmark på 1600-tallet : Varanger museum Side 1 av 10. Lensherrer, heksejakt og justismord i Finnmark på 1600

Lensherrer, heksejakt og justismord i Finnmark på 1600-tallet : Varanger museum Side 1 av 10. Lensherrer, heksejakt og justismord i Finnmark på 1600 Lensherrer, heksejakt og justismord i Finnmark på 1600-tallet : Varanger museum Side 1 av 10 Varanger museum Avd. Vardø OM VARANGER MUSEUM ÅPNINGSTIDER OG P Vardø museum Sør-Varanger museum Lensherrer,

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

HVIS GUD ER GOD, HVORFOR GRIPER HAN IKKE INN?

HVIS GUD ER GOD, HVORFOR GRIPER HAN IKKE INN? HVIS GUD ER GOD, HVORFOR GRIPER HAN IKKE INN? «Hvor var Gud?» er et spørsmål som ofte stilles i forbindelse med sykdom, ulykker, sorg og død. Kanskje du selv har stilt spørsmålet i en vanskelig situasjon?

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Ulykker, drap og selvmord i 150 år

Ulykker, drap og selvmord i 150 år Voldsomme dødsfall 185 24 Historisk helsestatistikk Anne Gro Pedersen Ulykker, drap og selvmord i 15 år Fram til den annen verdenskrig var det drukningsulykker som dominerte blant de voldsomme dødsfallene.

Detaljer

Last ned Anna Elisabeth Westerlund - Bente Gullveig Alver. Last ned

Last ned Anna Elisabeth Westerlund - Bente Gullveig Alver. Last ned Last ned Anna Elisabeth Westerlund - Bente Gullveig Alver Last ned Forfatter: Bente Gullveig Alver ISBN: 9788243004900 Antall sider: 299 Format: PDF Filstørrelse:28.47 Mb Hun var Norges mest kjente synske

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ex. Phil Oppgave 1 13.09.2008 Kristine Hjulstad hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

TIL ILD OG BÅL En kort oversikt over Finnmarks hekseprosesser

TIL ILD OG BÅL En kort oversikt over Finnmarks hekseprosesser TIL ILD OG BÅL En kort oversikt over Finnmarks hekseprosesser Av KIRSTEN BERGH Finnmark kom til å lide mest i Norge under hekseforfølgelsene. Det gjelder fiskeværene i Øst-Finnmark nærmest den gamle Vardøhus

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum 1 JUR111, spørsmål 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 2 JUR111, spørsmål 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir KORSET OG En bok om symboler SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvem er vi? Tro, håp og kjærlighet Startet det hele med en fisk?

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

KAPITTEL I. Innledning

KAPITTEL I. Innledning KAPITTEL I Innledning Når det blir bestemt at det skal være en sosiolog i stedet for for eksempel en psykolog eller en historiker som skal lage en bestemt undersokelse, er det allerede foretatt en innstramning

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD!

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Et kristent svar på Det ondes problem Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Utgangspunktet i den kristne tro er at Gud er en levende og personlig

Detaljer

Kap. 52 Det endelige oppgjøret

Kap. 52 Det endelige oppgjøret Kap. 52 Det endelige oppgjøret Og de englene som ikke tok vare på sin myndighet, men forlot sin egen bolig, dem har Han bundet i evige lenker under mørke til dommen på den store dag. (Jud. 1, 6) Da Satan

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Utviklingsavdelingen ARKEOLOGI. Helleristningene i Skogerveien - Drammen

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Utviklingsavdelingen ARKEOLOGI. Helleristningene i Skogerveien - Drammen ARKEOLOGI HVA ER ARKEOLOGI? Arkeologi er læren om det gamle. Arkeologen er interessert i mennesker, samfunn, og de tingene de hadde i fortida. Fortiden regner vi fra 10 000 år før Kristus fram til 1536

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ OKTOBER 2013 Hei alle sammen! Takk for kjempe bra oppmøte på foreldremøte! Det er en veldig engasjert foreldregruppe på Brynjå i år, og det setter vi stor pris på! Dere deler

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført.

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført. Forestillingen om herrefolket Ofrene for Holocaust ble myrdet fordi nazistene så på dem som underlegne mennesker og samtidig en trussel mot sin egen folkegruppe. Nazistene mente selv at de tilhørte et

Detaljer

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging Kandidat-ID: 2032 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 spørsmål om bruk

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer