Internasjonale antikorrupsjonsregler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonale antikorrupsjonsregler"

Transkript

1 Internasjonale antikorrupsjonsregler I. FORMÅL I de fleste land er utbetaling eller tilbud om betaling, eller mottakelse av bestikkelser, returprovisjon eller andre korrupte utbetalinger forbudt, og det utsetter både Eaton og individuelle ansatte for bøter og/eller fengselsstraff. Disse antikorrupsjonslovene, inkludert den amerikanske antikorrupsjonsloven (FCPA), gjør det ulovlig å betale, tilby eller gi noe av verdi til utenlandske statsansatte, utenlandske politiske partier (eller deres representanter) eller kandidater til offentlige embeter, med den hensikt å påvirke deres handlinger eller beslutninger. Dette gjelder selv om slike utbetalinger er vanlig i det landet det gjelder. Hensikten med disse reglene er å sikre at alle ansatte, ledere og direktører i Eaton, og dets datterselskaper og søsterselskaper, overholder FCPA og relaterte antikorrupsjonslover i andre land der Selskapet har eller har tenkt å gjennomføre virksomhet. Reglene dekker følgende: Bestikkelser, returprovisjon eller andre korrupte utbetalinger Tilretteleggingsbetaling Forhold til tredjeparter II. OMFANG Disse reglene gjelder for alle ansatte, ledere og direktører i Eaton, samt dets datterog søsterselskaper i hele verden. Disse reglene bør leses sammen med Eatons etiske retningslinjer og internasjonale regler for gaver og forpleining. III. REGLER Bestikkelser, returprovisjon eller andre korrupte utbetalinger Det er Eatons klare linje at når vi gjennomfører virksomhet rundt om i verden, skal Eaton, alle ansatte, ledere og direktører hos Eaton eller Eatons søster- og datterselskaper, samt alle personer som opptrer som representanter, agenter eller rådgivere for Eaton eller deres søster- og datterselskaper, overholde alle gjeldende antikorrupsjonslover, og FCPA i særdeleshet. Eatons ansatte har under alle omstendigheter forbud mot å direkte eller indirekte tilby, gi, kreve eller motta noen form for bestikkelse, returprovisjon eller andre korrupte utbetalinger eller gjenstander av verdi, til eller fra personer eller organisasjoner, inkludert statlige instanser, individuelle statsansatte, private selskaper og ansatte i disse private selskapene. 1

2 Dette forbudet gjelder i hele verden, uten unntak; uten hensyn til regionale skikker, lokal praksis eller konkurransevilkår; og for indirekte utbetaling av slike bestikkelser, returprovisjon eller andre typer korrupt utbetaling som kan gjennomføres gjennom tredjeparter som f.eks. representanter, konsulenter, meglere, entreprenører, leverandører, fellesforetak eller datterselskaper, eller alle andre formidlere eller agenter, på vegne av Eaton. Ingen ansatte vil bli straffet for forsinkelser eller tap av virksomhet som er et resultat av at han eller hun har nektet å betale bestikkelser. Tredjeparter Disse reglene forbyr korrupte tilbud, løfter og utbetalinger som gjøres gjennom partnere, formidlere, fellesforetak eller tredjeparter. Det er derfor viktig å utvise behørig aktsomhet overfor slike partnere eller agenter, og ikke avvise eller overse forhold som tyder på at korrupt utbetaling kan forekomme. Hensikten med behørig aktsomhet er å sikre, såfremt det er mulig, at Eaton kun beholder vel ansette og ærlige agenter, representanter og partnere. I tillegg bør kontrakter med agenter eller tredjeparts representanter og partnere i fellesforetak, såfremt det er mulig, omfatte forskrifter som minsker risikoen for potensielle ulovlige utbetalinger. Tilretteleggingsbetaling Amerikansk lovgivning tillater utbetaling av tilretteleggingsbetaling (såfremt de rapporteres i selskapets regnskaper), men slike utbetalinger er ulovlige i de fleste, om ikke alle, land utenfor USA. Tilretteleggingsbetaling er utbetaling av små beløp som skal sikre eller fremskynde gjennomføring av ikke-skjønnsmessige, statlige rutinetiltak som utføres av ikke-amerikanske statsansatte på funksjonærnivå. Eksempel på tilretteleggingsbetaling kan være å skaffe rutinemessige tillatelser for virksomhet, behandling av visum og arbeidstillatelser, sørge for post- eller telefontjenester eller fremskynde tollbehandling av forsendelser (såfremt disse er fremskaffet på lovlig måte). Eaton forbyr utbetaling av tilretteleggingsbetaling, unntatt ved følgende to forhold og kun med forhåndsgodkjennelse fra Eatons juridiske avdeling (eller, dersom forhåndsgodkjennelse ikke kan innhentes på grunn av omstendighetene, så fort som mulig etter slik utbetaling): Dersom manglende utbetaling vil skape en fare for helse, sikkerhet, eller fysisk eller psykisk velvære for den ansatte (eller hans/hennes reisefølge); eller Dersom manglende utbetaling vil føre til overhengende og betydelig økonomisk tap for Eaton, som følge av at en statsansatt ikke leverer en ikke-skjønnsmessig 2

3 tjeneste som Eaton ellers har juridisk rett til å få. Eksempel på dette kan være at åpningen av et produksjonsanlegg blir forsinket fordi man blir nektet tilgang til vann, strøm eller telefon, tjenester man ellers er berettiget til. Regnskap og rapporter På grunn av FCPAs krav om at slik utbetaling skal rapporteres i regnskap og rapporter, er det også påkrevd at tilretteleggingsbetaling skal rapporteres til revisor og bokføres som tilretteleggingsbetaling. Dersom dette ikke rapporteres på korrekt måte, kan selv en lovlig utbetaling føre til at Eaton stilles ansvarlig. 3

4 VEDLEGG TIL INTERNASJONALE ANTIKORRUPSJONSREGLER Eksempler Scenario: En statlig inspektør i et fremvoksende marked har oppdaget flere små sikkerhetsbrudd på anlegget vårt. Han truer med å stenge anlegget, med mindre du betaler ham en bot på stedet. Analyse: I dette tilfellet må du ta kontakt med juridisk avdeling umiddelbart. Selv om vi absolutt ønsker å unngå unødvendig byråkrati, er det både upassende og sannsynligvis ulovlig å utbetale penger til en statlig inspektør. Scenario: En innkjøpssjef erklærer at hun vil inngå en langvarig leveringsavtale med Eaton, men bare dersom Eaton går med på å rabattere en del av innkjøpsprisen til innkjøpsselskapet. Hva gjør du? Analyse: Dersom du går med på å gi rabatt på innkjøpsprisen for å få ordren (forutsatt at nettoprisen fremdeles er forretningsmessig fornuftig), må du passe på at rabatten betales til en konto som står i innkjøpsselskapets navn, og ikke til innkjøpssjefens eller en tredjeparts private konto. Når du står overfor forespørsler som gjelder uvanlige utbetalinger, vareforsendelser osv., må du bruke sunn fornuft for å sikre at slike forespørsler er lovlige, og at de ikke er en del av en upassende plan eller ordning. Scenario: Eaton ønsker å kjøpe tomt til et nytt anlegg i et fremvoksende marked. Tomten eies av de lokale myndighetene. En eiendomsmegler informerer deg om at han kan ordne salg av tomten gjennom sine "forbindelser" med de lokale myndighetene, mot en provisjon som tilsvarer 25 % av transaksjonsverdien. Betaler du provisjonen? Analyse: Nei. På grunn av provisjonens størrelse, og vår kunnskap om at megleren har nære forbindelser til myndighetene, er det nok varsellamper som forteller oss at denne transaksjonen er upassende. 4

5 Scenario: I et forsøk på å forlate et land med indre uro, blir du holdt tilbake av en lokal tollbetjent. Tolleren krever at du betaler et behandlingsgebyr på 20 dollar for å komme gjennom tollen. Analyse: I dette tilfellet kan du betale gebyret, såfremt du rapporterer betalingen til juridisk avdeling umiddelbart, og bokfører betalingen på korrekt måte. Scenario: En kunde ber deg utstede to fakturaer for solgte varer - en faktura som oppgir den faktiske prisen, og en som oppgir en høyere pris. Kunden vil betale den første fakturaen, og vil bruke den andre til å rettferdiggjøre en høyere pris fra sin sluttbruker. Er dette akseptabelt? Analyse: Nei. Ved å utstede en annen faktura med høyere pris, hjelper Eaton en kunde til å gjennomføre falskneri eller bedrageri. Dette kan gjøre Eaton ansvarlig, selv om det var kunden som brukte fakturaen uriktig. (Det samme er tilfellet dersom en kunde ber Eaton om å utstede en faktura som har lavere pris. Dersom kunden bruker den doble fakturaen til å redusere tollsatsen, kan Eaton stilles juridisk ansvarlig for å hjelpe kunden til å unngå slik toll). Scenario: En stor forsendelse av Eatons produkter er på vei til en viktig kunde i et fremvoksende marked. Forsendelsen holdes i tollen fordi konteinerne ikke er merket som farlige, slik det står på fraktbrevet. På grunn av forsinkelsen risikerer vi å gå glipp av leveringsdatoen. Vårt tredjeparts transportfirma forteller at han kan overtale tollbetjentene til å overse mangelen mot en liten avgift. Er dette en god ide? Analyse: Nei. Som ansatt hos Eaton har du forbud mot å gjøre slike utbetalinger, og å bruke transportfirmaet til å gjennomføre utbetalingen er det samme som å gjøre det selv. Vi ber ikke en annen part om å gjøre noe på våre vegne som vi selv har forbud mot å gjøre. Scenario: Du vil gjerne leie inn en konsulent som skal hjelpe deg å hente inn virksomhet fra kunder, inkludert statseide enheter. Konsulenten ber om dollar i forskudd som logistikkavgift, og 25 % provisjon på alle kontrakter. Konsulenten har ingen spesiell forretningserfaring med Eatons produkter, men er godt kjent som en som får ting gjort. Bør du inngå denne forretningsavtalen? Analyse: Ikke uten ekstra behørig aktsomhet og betydelig kontraktsmessig beskyttelse. Selv om ordningen ikke er ulovlig ved første øyekast, er det mange varsellamper i avtalen som kan sette deg og Selskapet i fare for å bryte FCPA eller andre antikorrupsjonslover, dersom det ikke undersøkes nærmere. Vær forsiktig med uvanlige forhåndsutbetalinger og/eller provisjon til tredjeparter, spesielt de som handler direkte med statlige enheter, og som i realiteten selger "tilgang". Du kan med overlegg handle imot FCPA, ved å bevisst overse fakta om tredjeparter som tyder på at en korrupt utbetaling vil finne sted. Ta kontakt med juridisk avdeling for å få hjelp til å 5

6 utvise behørig aktsomhet overfor agenter, i tillegg til å få hjelp med utforming av korrekt kontraktsspråk. Scenario: Du har planer om å gå inn i et fellesforetak ("JV ) med et selskap, for å by på en statlig kontrakt i Midtøsten. Under kontraktsforhandlingene avslører JV-partneren at de har flere eksisterende kontrakter med tredjeparter i land der det finnes betydelig korrupsjon. Noen av disse kontraktene brukes til å sørge for presentasjon for statlige tjenestemenn, og partneren hevder at det er nødvendig for å kunne ha virksomhet i det bestemte landet. Kan du inngå denne forretningsavtalen? Analyse: Ikke uten flere opplysninger. Selv om den foreslåtte JV-partneren inngikk disse kontraktene før Eaton ble involvert, kan det likevel ut fra et juridisk og forretningsmessig perspektiv være problematisk å fortsette. Disse betalte presentasjonene kan bli ansett som korrupte transaksjoner. Som part i fellesforetaket kan Eaton stilles ansvarlig i følge FCPA og andre antikorrupsjonslover, selv om ingen av Eatons ansatte var involvert i den korrupte transaksjonen. Fra et forretningsmessig perspektiv kan det ha negativ virkning for pågående virksomheter og selskapets verdi, dersom JV-partneren eller deres agent tidligere har opptrådt uhederlig for å skaffe seg statlige kontrakter eller gunstige, statlige beslutninger. Før dere inngår en avtale om fellesforetak (JV) bør du kontakte juridisk avdeling, som kan hjelpe deg med å utvise behørig aktsomhet. Gjennom denne prosessen kan du gjennomgå kontrakter og andre relevante dokumenter, intervjue nøkkelpersoner og utarbeide fremstillinger og vilkår for virksomheten. Denne prosessen vil hjelpe deg å sikre at tredjepartens kontrakter ikke er basert på et korrupt forhold. 6

7 OFTE STILTE SPØRSMÅL Hva er egentlig en bestikkelse eller returprovisjon? Bestikkelse kan beskrives som tilbud eller mottakelse av alle typer betaling, gaver, lån, avgifter, belønninger eller andre fordeler eller vurderinger, til eller fra personer, som en motivasjon for å gjøre noe, avstå fra å gjøre noe, eller for å påvirke en beslutning. For eksempel er det bestikkelse å utbetale av penger for å (a) oppnå, beholde eller styre forretningsvirksomhet i en bestemt retning, (b) oppnå urettmessig eller upassende fordeler ved gjennomføring av forretningsvirksomhet (som f.eks. gunstig skattebehandling), eller (c) påvirke vurderinger eller opptreden hos en tredjepart eller sørge for ønsket resultat eller handling. Returprovisjon er en spesiell type bestikkelse. Returprovisjon er uetisk eller ulovlig tilbakeføring av deler av en betaling, som allerede er betalt som del av en lovlig forretningstransaksjon. For eksempel kan en uetisk leverandør gå med på å betale en innkjøpssjef et beløp, i bytte mot å få tildelt en leveringskontrakt fra den sjefen. Er det akseptabelt å tilby tjenester eller gaver til noen i stedet for penger, for å få dem til å gjøre noe for Eaton? Nei. Bestikkelser, returprovisjon og andre typer korrupte utbetalinger kan ha mange fasonger, og er ikke bare utbetaling av penger. Det kan også være å gi en jobb til en slektning av den som mottar bestikkelsen, å love en person jobb etter fratredelse fra en offentlig stilling, eller overdrevne og overdådige gaver, eller gaver i form av seksuelle tjenester Sørg for at gaver, forpleining og reiser som gis til statlige ansatte, samt ansatte i private selskaper, ikke kan betraktes som bestikkelser eller andre korrupte utbetalinger. Bruk Internasjonale retningslinjer for gaver og forpleining som en veiledning for hvordan du tilbyr og mottar passende gaver, forpleining og reiser som omfatter andre. Hva med veldedige bidrag? Hvordan kan slike være upassende? Ansatte må unngå veldedige bidrag eller sponsorgaver som kan være skalkeskjul for å oppnå bestikkelser eller andre korrupte utbetalinger. En korrupt offentlig ansatt kan for eksempel foreslå at før vi kan vurderes som kunde, må vi gå med på å gi penger til et veldedig formål som han/hun velger. Du må få tillatelse fra juridisk avdeling før slike bidrag kan utbetales. Vi må forsikre oss om at: (a) formålet er legitimt, (b) betalingen ikke videresendes til, eller på annen måte tilfaller, den offentlig ansatte eller hans/hennes familie, (c) bidraget er tydelig og blir korrekt rapportert i våre regnskaper, 7

8 (d) ordningen følger alle gjeldende lover, og (d) bidraget ikke gis i bytte for gunstige avgjørelser fra anmoderen. Er det akseptabelt å gi kunden en faktura som viser et beløp som er høyere eller lavere enn det beløpet som faktisk belastes? Nei. Alle fakturaer vi utsteder til våre kunder skal vise den faktiske prisen produktene er solgt for. Dette skal gjøres uten hensyn til begrunnelsen fra kunden om hva fakturaen skal brukes til. Hva er en statsansatt? Dersom en kunde eies av lokale, statlige myndigheter, er innkjøpssjefen da en statsansatt? Begrepet statsansatt er ganske bredt. Det omfatter alle ansatte, uansett nivå, i et statlig departement eller forvaltningsområde, enten det er utøvende, lovgivende eller rettslig. Ledere og ansatte i selskaper som har statlig eierskap eller styring, blir også ansett som statsansatte. Derfor omfatter begrepet ikke bare folkevalgte og ansatte i statlige etater, men også ansatte i statseide selskaper. Det omfatter også: (a) alle personer som opptrer i en offisiell sammenheng for en statlig organisasjon, departement eller virksomhet, (b) funksjonærer eller ansatte i alle offentlige, internasjonale organisasjoner, som f.eks. Det Internasjonale Pengefondet, EU og Verdensbanken, og (c) utenlandske politiske partier, partifunksjonærer eller regjeringssjefskandidater. Husk at disse reglene forbyr tilbud, aksept eller betaling av bestikkelser, returprovisjon og andre korrupte utbetalinger til alle, uansett om de er statsansatte eller ikke. I noen virksomheter er det vanlig å ha en tredjeparts agent som assisterer i utvikling og opprettholdelse av forretningsvirksomhet. Hvilke varsellamper bør de ansatte se etter for å sikre at agenten ikke gjennomfører upassende utbetalinger? Behørig aktsomhet overfor potensielle forretningspartnere er viktig, siden utbetalinger fra en tredjepart på vegne av Eaton kan medføre samme ansvar for Eaton som dersom Eaton selv hadde gjennomført utbetalingen. Du må forsikre deg om at en fremtidig forretningspartner er en legitim organisasjon som innehar den kunnskap, ekspertise, ressurser og kompetanse som trengs for å gjennomføre sine forpliktelser, og at verken forretningspartneren eller noen av deres ansatte eller kontakter, har gjennomført eller kan tenkes å gjennomføre upassende utbetalinger. Disse spørsmålene hjelper deg å være på vakt mot mulige korrupsjonssaker som omfatter tredjeparter: Hva slags omdømme har tredjeparten, spesielt i forhold til korrupsjon? Har tredjeparten familiære eller forretningsmessige bånd til en statsansatt? Dersom det er en enhet, er tredjeparten eid av en statsansatt? Dersom det er en person, er tredjeparten nåværende eller tidligere 8

9 statsansatt? Ble tredjeparten anbefalt av en statsansatt? Har tredjeparten tilfredsstillende stab, ekspertise, utstyr og andre ressurser til å gjennomføre den ønskede tjenesten? Er tredjepartens honorar, provisjon eller annen kompensasjon rimelig og i tråd med gjeldende markedspris for tilsvarende tjenester eller ordninger på det stedet? Ber tredjeparten om kontantutbetaling, uvanlige bonuser, betydelig forskuddsbetaling eller uvanlige betalingsmetoder, som for eksempel utenlandske utbetalinger eller penger under bordet? Forstår og samtykker tredjeparten i å overholde Eatons regler som forbyr korrupte utbetalinger? Har tredjeparten vært gjenstand for statlige granskinger, uformelle undersøkelser eller tvangsforretninger relatert til korrupsjon? Til slutt er det viktig at man utviser behørig aktsomhet når man har tilsyn med og evaluerer hvordan en partner handler og utfører sine plikter gjennom hele avtaleperioden, slik at eventuelle bekymringer raskt kan identifiseres og tas hånd om. Juridisk avdeling kan veilede deg gjennom din gjennomføring av behørig aktsomhet, og hjelpe deg med å evaluere resultatene av din aktsomhet. Jeg er trygg på min aktsomhet overfor en mulig forretningspartner, men hvilke kontraktsvilkår bør jeg ta med i avtalen med partneren? Juridisk avdeling kan hjelpe deg med dette, men vanligvis vil vilkårene omfatte: (a) fremstillinger, garantier og vilkår som gjelder overholdelse av antikorrupsjonslover, inkludert FCPA, (b) rett til å gjennomføre bokettersyn hos partneren for å sikre at disse fremstillinger, garantier og vilkår overholdes, og (c) rett til å si opp forretningspartneren ved brudd på antikorrupsjonslovene, eller de fremstillinger, garantier og vilkår i avtalen som omhandler slike spørsmål. Hvordan skal jeg reagere på krav eller tilbud om korrupt utbetaling? Til tross for Eatons omdømme, våre etiske retningslinjer og våre beste hensikter, kan noen av oss oppleve situasjoner i jobben der vi forstår at en mulig kunde eller statsansatt forventer en bestikkelse eller annen korrupt utbetaling, eller tilbyr oss returprovisjon. Ut over det første skrittet for å avvise kravet eller tilbudet, bør du alltid søke hjelp internt. Din overordnede eller en annen Eaton-sjef kan ta tak i organisasjonen der slike krav oppstår, og ta opp slik opptreden på høyeste nivå. I tillegg bør du vurdere følgende i ditt forretningssamspill: Bygg relasjoner - legg vekt på vinn-vinn-situasjoner. 9

10 Legg vekt på hvor hardt du er villig til å arbeide med kunden, forhandleren eller den statsansatte for å oppnå en vinn-vinn-situasjon som er i samsvar med dine høye prinsipper og verdier. Diskuter viktigheten av Eatons verdier, integritet og hvordan god forretningsskikk utøves. Diskuter hva Eaton bidrar med: Teknologi, kapitalplassering, kunnskap, opplæring, jobber og vekst Når du diskuterer våre verdier bør du formidle at vi forventer at våre ansatte, forretningspartnere, forhandlere, entreprenører og representanter opptrer i samsvar med disse verdiene. Fremhev overfor lokale statsansatte at vi investerer i deres lokalsamfunn fordi vi er trygge på at de beskytter oss mot forventninger om bestikkelser og korrupsjon. Forklar at lovverket ilegger svært kraftige bøter og straffereaksjoner for utbetaling av bestikkelser som involverer statsansatte og feilrapportering av uriktige utbetalinger. Send alltid ut samme budskap: Dette er hvem vi er", "Det er slik vi gjør forretninger". Arbeid hardt for å sikre at Eatons og ditt omdømme går foran deg. Fjern forventningen om at det er verd å spørre. Til slutt, gå din vei i trygg forvissing om at du gjorde det rette. Eaton verken trenger eller vil ha forretningsvirksomhet som ikke er fremskaffet på en etisk og lovlig måte. 10

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon til antikorrupsjon 5 2. Sammendrag 7 3. Grunnleggende krav 8 4. Forventet adferd 8 4.1 Viktige prinsipper 8 4.2 Definisjon

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Innhold Introduksjon om anti-korrupsjonsretningslinjene..................... 3 Om retningslinjene............................................ 4 Den ansattes

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

Flint Group Retningslinjer for bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon

Flint Group Retningslinjer for bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon Flint Group Retningslinjer for bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon I Innledning Integritet er et grunnleggende prinsipp for Flint Group, og det er viktig at alle ansatte og selskaper som er tilknyttet

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Interessekonflikt policy 1. Innledning 1.1. Denne interessekonflikt policy erklæringen beskriver hvordan Plus500UK Ltd ("Plus500" eller "Selskapet") behandler konflikter

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE I. OMFANG OG FORMÅL GC Rieber ambisjon er å opprettholde og styrke sin posisjon som en positiv og innovativ kraft

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Anti-korrupsjonstiltak. En veiledning fra Norges Rederiforbund

Anti-korrupsjonstiltak. En veiledning fra Norges Rederiforbund Anti-korrupsjonstiltak En veiledning fra Norges Rederiforbund 2014 Norges Rederiforbund www.rederi.no 2 Denne veiledning er ment som et hjelpemiddel i medlemmenes arbeid med å drøfte selskapets behov og

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver United Technologies Corporation Foræring og mottagelse av forretningsgaver Hvordan definerer UTC en forretningsgave? En forretningsgave er hva som helst av verdi som foræres eller mottas som en følge av

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER Weatherford har bygd sitt omdømme som en organisasjon som forlanger etisk forretningsdrift og et høyt nivå av integritet i alle våre forretningstransaksjoner. Styrken

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY

GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY BAKGRUNN Forretningsetiske retningslinjer Korrupsjon og bestikkelser 2.6 EVRY tar avstand fra alle

Detaljer

Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund

Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund (Sist endret 23. oktober 2007. I kraft fra

Detaljer

ARGOS ANSVAR FOR LEDERE

ARGOS ANSVAR FOR LEDERE ARGOS ANSVAR FOR LEDERE ANSVARSFORSIKRING FOR LEDERE SØKNADSSKJEMA Generelle merknader til søknadsskjemaet Dette søknadsskjemaet gjelder en forsikring etter "krav fremsatt"-prinsippet ("claims made") som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA 1. Introduksjon Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015 ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG November 2015 Formål Etikk brukes for å beskrive et samfunns oppfatning av hva som er rett og galt. Sykehusbygg tar utgangspunkt i de etiske retningslinjene som er

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

CODE CONDUCT. Etiske retningslinjer

CODE CONDUCT. Etiske retningslinjer CODE CONDUCT OF Etiske retningslinjer KJÆRE KOLLEGAER Aircontactgruppens har sterkt fokus på at vi skal drive våre forretninger på en ansvarlig og etisk forsvarlig måte. Vi skal vinne våre kunders tillit

Detaljer

Søknad om Byggelånsgaranti

Søknad om Byggelånsgaranti Søknad om Byggelånsgaranti (For GIEK) Aktørnr. selger Gar.nr. 1. Garantisøker: Etableringsår: 2. Byggeverft: Samme som garantisøker: Telefon: Telefaks: Foretaksnr. (MÅ fylles ut): Kopi av verftets firmaattest

Detaljer

Henvisninger i disse retningslinjene til Cermaq eller konsernet er ment å omfatte Cermaq Group AS med datterselskaper.

Henvisninger i disse retningslinjene til Cermaq eller konsernet er ment å omfatte Cermaq Group AS med datterselskaper. CERMAQ GROUP AS Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Vedtatt av styret i Cermaq Group AS: 30. september 2005, endret 23. november 2007, 15. februar 2011, 8. desember 2011, 28. april 2014, 8. desember

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. SALGSBETINGELSER Innledning Dette kjøpet er regulert av følgende salgsbetingelser. Alle spørsmål rundt betingelsene rettes mot selger. 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

LARDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER. Vedtatt i kommunestyret i sak 033/09

LARDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER. Vedtatt i kommunestyret i sak 033/09 LARDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER Vedtatt i kommunestyret i sak 033/09 INNHOLD 1. Målsetting... 3 2. Ansvar... 3 3. Hensynet til kommunens omdømme... 3 4. Lojalitet... 3 5. Hensynet til innbyggerne...

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet.

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet. FUTURE SUBSEA AS ETISKE RETNINGSLINJER -vedtatt av styret 17.3.2011, revidert 27.10.2014 Future Subsea er avhengig av omverdens tillit. Kunder, leverandører, samarbeidspartnere, forbindelser, offentlige

Detaljer

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører United Technologies Corporation Forretningsgaver fra leverandører Innledning UTC går til innkjøp av forsyninger og tjenester ut fra saklige hensyn, og prøver å finne både best verdi samt stabile forretningsforhold

Detaljer

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) Northrop Grumman Corporation og dets datterselskaper og assosierte selskaper (heretter «Northrop Grumman» eller «Selskapet») har en langvarig forpliktelse

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Søknad om Bondgaranti

Søknad om Bondgaranti Søknad om Bondgaranti (kontragaranti eller garanti for uberettiget trekk på sikkerhet) (For GIEK) Aktørnr. selger Uberettiget trekk gar.nr. Kontragar. nr. 1. Garantisøker: Etableringsår: E-post: 2. Eksportør:

Detaljer

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS SPESIALISTER REKRUTTERER SPESIALISTER Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS Innhold Vårt engasjement ovenfor personvern Hvilke personlige opplysninger samler vi inn? Hvem deler vi personopplysninger

Detaljer

Utarbeidet av: Norske Rørgrossisters Forening VVS - NRF Rørentreprenørene Norge VA og VVS Produsentene - VVP

Utarbeidet av: Norske Rørgrossisters Forening VVS - NRF Rørentreprenørene Norge VA og VVS Produsentene - VVP 8bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen Utarbeidet av: Norske Rørgrossisters Forening VVS - NRF Rørentreprenørene Norge VA og VVS Produsentene - VVP I forbindelse med samarbeidet om VVS-bransjens

Detaljer

Egenerklæring for juridiske enheter

Egenerklæring for juridiske enheter Vennligst les veiledningen på side 4 før utfylling av egenerklæringen. Informasjon om Gjelder i relasjon til FTC og CRS for juridiske enheter som er kunder av Nordea ank Norge S Vennligst fyll inn feltene

Detaljer

Amway Partner Stores. Din Internett-mulighet fra Amway

Amway Partner Stores. Din Internett-mulighet fra Amway Amway Partner Stores Vi ber om at du leser disse sidene før du handler i Amways Partner Stores. Amways Partner Store program tilbyr deg handelsmuligheter som du bare finner på www.amivo.no Du kan tjene

Detaljer

Søknad om Anbudsgaranti

Søknad om Anbudsgaranti Søknad om Anbudsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottaker) Garantinummer I henhold til EØS-avtalen artikkel 61 (1) pålegges den som mottar midler under anbudsgarantiordningen å gi opplysninger om all

Detaljer

Antikorrupsjon i kommunene

Antikorrupsjon i kommunene Antikorrupsjon i kommunene Kontrollutvalgskonferansen 7. februar 2013 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no Etablert 1993, sekretariat i Berlin, avdelinger i over

Detaljer