Internasjonale antikorrupsjonsregler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonale antikorrupsjonsregler"

Transkript

1 Internasjonale antikorrupsjonsregler I. FORMÅL I de fleste land er utbetaling eller tilbud om betaling, eller mottakelse av bestikkelser, returprovisjon eller andre korrupte utbetalinger forbudt, og det utsetter både Eaton og individuelle ansatte for bøter og/eller fengselsstraff. Disse antikorrupsjonslovene, inkludert den amerikanske antikorrupsjonsloven (FCPA), gjør det ulovlig å betale, tilby eller gi noe av verdi til utenlandske statsansatte, utenlandske politiske partier (eller deres representanter) eller kandidater til offentlige embeter, med den hensikt å påvirke deres handlinger eller beslutninger. Dette gjelder selv om slike utbetalinger er vanlig i det landet det gjelder. Hensikten med disse reglene er å sikre at alle ansatte, ledere og direktører i Eaton, og dets datterselskaper og søsterselskaper, overholder FCPA og relaterte antikorrupsjonslover i andre land der Selskapet har eller har tenkt å gjennomføre virksomhet. Reglene dekker følgende: Bestikkelser, returprovisjon eller andre korrupte utbetalinger Tilretteleggingsbetaling Forhold til tredjeparter II. OMFANG Disse reglene gjelder for alle ansatte, ledere og direktører i Eaton, samt dets datterog søsterselskaper i hele verden. Disse reglene bør leses sammen med Eatons etiske retningslinjer og internasjonale regler for gaver og forpleining. III. REGLER Bestikkelser, returprovisjon eller andre korrupte utbetalinger Det er Eatons klare linje at når vi gjennomfører virksomhet rundt om i verden, skal Eaton, alle ansatte, ledere og direktører hos Eaton eller Eatons søster- og datterselskaper, samt alle personer som opptrer som representanter, agenter eller rådgivere for Eaton eller deres søster- og datterselskaper, overholde alle gjeldende antikorrupsjonslover, og FCPA i særdeleshet. Eatons ansatte har under alle omstendigheter forbud mot å direkte eller indirekte tilby, gi, kreve eller motta noen form for bestikkelse, returprovisjon eller andre korrupte utbetalinger eller gjenstander av verdi, til eller fra personer eller organisasjoner, inkludert statlige instanser, individuelle statsansatte, private selskaper og ansatte i disse private selskapene. 1

2 Dette forbudet gjelder i hele verden, uten unntak; uten hensyn til regionale skikker, lokal praksis eller konkurransevilkår; og for indirekte utbetaling av slike bestikkelser, returprovisjon eller andre typer korrupt utbetaling som kan gjennomføres gjennom tredjeparter som f.eks. representanter, konsulenter, meglere, entreprenører, leverandører, fellesforetak eller datterselskaper, eller alle andre formidlere eller agenter, på vegne av Eaton. Ingen ansatte vil bli straffet for forsinkelser eller tap av virksomhet som er et resultat av at han eller hun har nektet å betale bestikkelser. Tredjeparter Disse reglene forbyr korrupte tilbud, løfter og utbetalinger som gjøres gjennom partnere, formidlere, fellesforetak eller tredjeparter. Det er derfor viktig å utvise behørig aktsomhet overfor slike partnere eller agenter, og ikke avvise eller overse forhold som tyder på at korrupt utbetaling kan forekomme. Hensikten med behørig aktsomhet er å sikre, såfremt det er mulig, at Eaton kun beholder vel ansette og ærlige agenter, representanter og partnere. I tillegg bør kontrakter med agenter eller tredjeparts representanter og partnere i fellesforetak, såfremt det er mulig, omfatte forskrifter som minsker risikoen for potensielle ulovlige utbetalinger. Tilretteleggingsbetaling Amerikansk lovgivning tillater utbetaling av tilretteleggingsbetaling (såfremt de rapporteres i selskapets regnskaper), men slike utbetalinger er ulovlige i de fleste, om ikke alle, land utenfor USA. Tilretteleggingsbetaling er utbetaling av små beløp som skal sikre eller fremskynde gjennomføring av ikke-skjønnsmessige, statlige rutinetiltak som utføres av ikke-amerikanske statsansatte på funksjonærnivå. Eksempel på tilretteleggingsbetaling kan være å skaffe rutinemessige tillatelser for virksomhet, behandling av visum og arbeidstillatelser, sørge for post- eller telefontjenester eller fremskynde tollbehandling av forsendelser (såfremt disse er fremskaffet på lovlig måte). Eaton forbyr utbetaling av tilretteleggingsbetaling, unntatt ved følgende to forhold og kun med forhåndsgodkjennelse fra Eatons juridiske avdeling (eller, dersom forhåndsgodkjennelse ikke kan innhentes på grunn av omstendighetene, så fort som mulig etter slik utbetaling): Dersom manglende utbetaling vil skape en fare for helse, sikkerhet, eller fysisk eller psykisk velvære for den ansatte (eller hans/hennes reisefølge); eller Dersom manglende utbetaling vil føre til overhengende og betydelig økonomisk tap for Eaton, som følge av at en statsansatt ikke leverer en ikke-skjønnsmessig 2

3 tjeneste som Eaton ellers har juridisk rett til å få. Eksempel på dette kan være at åpningen av et produksjonsanlegg blir forsinket fordi man blir nektet tilgang til vann, strøm eller telefon, tjenester man ellers er berettiget til. Regnskap og rapporter På grunn av FCPAs krav om at slik utbetaling skal rapporteres i regnskap og rapporter, er det også påkrevd at tilretteleggingsbetaling skal rapporteres til revisor og bokføres som tilretteleggingsbetaling. Dersom dette ikke rapporteres på korrekt måte, kan selv en lovlig utbetaling føre til at Eaton stilles ansvarlig. 3

4 VEDLEGG TIL INTERNASJONALE ANTIKORRUPSJONSREGLER Eksempler Scenario: En statlig inspektør i et fremvoksende marked har oppdaget flere små sikkerhetsbrudd på anlegget vårt. Han truer med å stenge anlegget, med mindre du betaler ham en bot på stedet. Analyse: I dette tilfellet må du ta kontakt med juridisk avdeling umiddelbart. Selv om vi absolutt ønsker å unngå unødvendig byråkrati, er det både upassende og sannsynligvis ulovlig å utbetale penger til en statlig inspektør. Scenario: En innkjøpssjef erklærer at hun vil inngå en langvarig leveringsavtale med Eaton, men bare dersom Eaton går med på å rabattere en del av innkjøpsprisen til innkjøpsselskapet. Hva gjør du? Analyse: Dersom du går med på å gi rabatt på innkjøpsprisen for å få ordren (forutsatt at nettoprisen fremdeles er forretningsmessig fornuftig), må du passe på at rabatten betales til en konto som står i innkjøpsselskapets navn, og ikke til innkjøpssjefens eller en tredjeparts private konto. Når du står overfor forespørsler som gjelder uvanlige utbetalinger, vareforsendelser osv., må du bruke sunn fornuft for å sikre at slike forespørsler er lovlige, og at de ikke er en del av en upassende plan eller ordning. Scenario: Eaton ønsker å kjøpe tomt til et nytt anlegg i et fremvoksende marked. Tomten eies av de lokale myndighetene. En eiendomsmegler informerer deg om at han kan ordne salg av tomten gjennom sine "forbindelser" med de lokale myndighetene, mot en provisjon som tilsvarer 25 % av transaksjonsverdien. Betaler du provisjonen? Analyse: Nei. På grunn av provisjonens størrelse, og vår kunnskap om at megleren har nære forbindelser til myndighetene, er det nok varsellamper som forteller oss at denne transaksjonen er upassende. 4

5 Scenario: I et forsøk på å forlate et land med indre uro, blir du holdt tilbake av en lokal tollbetjent. Tolleren krever at du betaler et behandlingsgebyr på 20 dollar for å komme gjennom tollen. Analyse: I dette tilfellet kan du betale gebyret, såfremt du rapporterer betalingen til juridisk avdeling umiddelbart, og bokfører betalingen på korrekt måte. Scenario: En kunde ber deg utstede to fakturaer for solgte varer - en faktura som oppgir den faktiske prisen, og en som oppgir en høyere pris. Kunden vil betale den første fakturaen, og vil bruke den andre til å rettferdiggjøre en høyere pris fra sin sluttbruker. Er dette akseptabelt? Analyse: Nei. Ved å utstede en annen faktura med høyere pris, hjelper Eaton en kunde til å gjennomføre falskneri eller bedrageri. Dette kan gjøre Eaton ansvarlig, selv om det var kunden som brukte fakturaen uriktig. (Det samme er tilfellet dersom en kunde ber Eaton om å utstede en faktura som har lavere pris. Dersom kunden bruker den doble fakturaen til å redusere tollsatsen, kan Eaton stilles juridisk ansvarlig for å hjelpe kunden til å unngå slik toll). Scenario: En stor forsendelse av Eatons produkter er på vei til en viktig kunde i et fremvoksende marked. Forsendelsen holdes i tollen fordi konteinerne ikke er merket som farlige, slik det står på fraktbrevet. På grunn av forsinkelsen risikerer vi å gå glipp av leveringsdatoen. Vårt tredjeparts transportfirma forteller at han kan overtale tollbetjentene til å overse mangelen mot en liten avgift. Er dette en god ide? Analyse: Nei. Som ansatt hos Eaton har du forbud mot å gjøre slike utbetalinger, og å bruke transportfirmaet til å gjennomføre utbetalingen er det samme som å gjøre det selv. Vi ber ikke en annen part om å gjøre noe på våre vegne som vi selv har forbud mot å gjøre. Scenario: Du vil gjerne leie inn en konsulent som skal hjelpe deg å hente inn virksomhet fra kunder, inkludert statseide enheter. Konsulenten ber om dollar i forskudd som logistikkavgift, og 25 % provisjon på alle kontrakter. Konsulenten har ingen spesiell forretningserfaring med Eatons produkter, men er godt kjent som en som får ting gjort. Bør du inngå denne forretningsavtalen? Analyse: Ikke uten ekstra behørig aktsomhet og betydelig kontraktsmessig beskyttelse. Selv om ordningen ikke er ulovlig ved første øyekast, er det mange varsellamper i avtalen som kan sette deg og Selskapet i fare for å bryte FCPA eller andre antikorrupsjonslover, dersom det ikke undersøkes nærmere. Vær forsiktig med uvanlige forhåndsutbetalinger og/eller provisjon til tredjeparter, spesielt de som handler direkte med statlige enheter, og som i realiteten selger "tilgang". Du kan med overlegg handle imot FCPA, ved å bevisst overse fakta om tredjeparter som tyder på at en korrupt utbetaling vil finne sted. Ta kontakt med juridisk avdeling for å få hjelp til å 5

6 utvise behørig aktsomhet overfor agenter, i tillegg til å få hjelp med utforming av korrekt kontraktsspråk. Scenario: Du har planer om å gå inn i et fellesforetak ("JV ) med et selskap, for å by på en statlig kontrakt i Midtøsten. Under kontraktsforhandlingene avslører JV-partneren at de har flere eksisterende kontrakter med tredjeparter i land der det finnes betydelig korrupsjon. Noen av disse kontraktene brukes til å sørge for presentasjon for statlige tjenestemenn, og partneren hevder at det er nødvendig for å kunne ha virksomhet i det bestemte landet. Kan du inngå denne forretningsavtalen? Analyse: Ikke uten flere opplysninger. Selv om den foreslåtte JV-partneren inngikk disse kontraktene før Eaton ble involvert, kan det likevel ut fra et juridisk og forretningsmessig perspektiv være problematisk å fortsette. Disse betalte presentasjonene kan bli ansett som korrupte transaksjoner. Som part i fellesforetaket kan Eaton stilles ansvarlig i følge FCPA og andre antikorrupsjonslover, selv om ingen av Eatons ansatte var involvert i den korrupte transaksjonen. Fra et forretningsmessig perspektiv kan det ha negativ virkning for pågående virksomheter og selskapets verdi, dersom JV-partneren eller deres agent tidligere har opptrådt uhederlig for å skaffe seg statlige kontrakter eller gunstige, statlige beslutninger. Før dere inngår en avtale om fellesforetak (JV) bør du kontakte juridisk avdeling, som kan hjelpe deg med å utvise behørig aktsomhet. Gjennom denne prosessen kan du gjennomgå kontrakter og andre relevante dokumenter, intervjue nøkkelpersoner og utarbeide fremstillinger og vilkår for virksomheten. Denne prosessen vil hjelpe deg å sikre at tredjepartens kontrakter ikke er basert på et korrupt forhold. 6

7 OFTE STILTE SPØRSMÅL Hva er egentlig en bestikkelse eller returprovisjon? Bestikkelse kan beskrives som tilbud eller mottakelse av alle typer betaling, gaver, lån, avgifter, belønninger eller andre fordeler eller vurderinger, til eller fra personer, som en motivasjon for å gjøre noe, avstå fra å gjøre noe, eller for å påvirke en beslutning. For eksempel er det bestikkelse å utbetale av penger for å (a) oppnå, beholde eller styre forretningsvirksomhet i en bestemt retning, (b) oppnå urettmessig eller upassende fordeler ved gjennomføring av forretningsvirksomhet (som f.eks. gunstig skattebehandling), eller (c) påvirke vurderinger eller opptreden hos en tredjepart eller sørge for ønsket resultat eller handling. Returprovisjon er en spesiell type bestikkelse. Returprovisjon er uetisk eller ulovlig tilbakeføring av deler av en betaling, som allerede er betalt som del av en lovlig forretningstransaksjon. For eksempel kan en uetisk leverandør gå med på å betale en innkjøpssjef et beløp, i bytte mot å få tildelt en leveringskontrakt fra den sjefen. Er det akseptabelt å tilby tjenester eller gaver til noen i stedet for penger, for å få dem til å gjøre noe for Eaton? Nei. Bestikkelser, returprovisjon og andre typer korrupte utbetalinger kan ha mange fasonger, og er ikke bare utbetaling av penger. Det kan også være å gi en jobb til en slektning av den som mottar bestikkelsen, å love en person jobb etter fratredelse fra en offentlig stilling, eller overdrevne og overdådige gaver, eller gaver i form av seksuelle tjenester Sørg for at gaver, forpleining og reiser som gis til statlige ansatte, samt ansatte i private selskaper, ikke kan betraktes som bestikkelser eller andre korrupte utbetalinger. Bruk Internasjonale retningslinjer for gaver og forpleining som en veiledning for hvordan du tilbyr og mottar passende gaver, forpleining og reiser som omfatter andre. Hva med veldedige bidrag? Hvordan kan slike være upassende? Ansatte må unngå veldedige bidrag eller sponsorgaver som kan være skalkeskjul for å oppnå bestikkelser eller andre korrupte utbetalinger. En korrupt offentlig ansatt kan for eksempel foreslå at før vi kan vurderes som kunde, må vi gå med på å gi penger til et veldedig formål som han/hun velger. Du må få tillatelse fra juridisk avdeling før slike bidrag kan utbetales. Vi må forsikre oss om at: (a) formålet er legitimt, (b) betalingen ikke videresendes til, eller på annen måte tilfaller, den offentlig ansatte eller hans/hennes familie, (c) bidraget er tydelig og blir korrekt rapportert i våre regnskaper, 7

8 (d) ordningen følger alle gjeldende lover, og (d) bidraget ikke gis i bytte for gunstige avgjørelser fra anmoderen. Er det akseptabelt å gi kunden en faktura som viser et beløp som er høyere eller lavere enn det beløpet som faktisk belastes? Nei. Alle fakturaer vi utsteder til våre kunder skal vise den faktiske prisen produktene er solgt for. Dette skal gjøres uten hensyn til begrunnelsen fra kunden om hva fakturaen skal brukes til. Hva er en statsansatt? Dersom en kunde eies av lokale, statlige myndigheter, er innkjøpssjefen da en statsansatt? Begrepet statsansatt er ganske bredt. Det omfatter alle ansatte, uansett nivå, i et statlig departement eller forvaltningsområde, enten det er utøvende, lovgivende eller rettslig. Ledere og ansatte i selskaper som har statlig eierskap eller styring, blir også ansett som statsansatte. Derfor omfatter begrepet ikke bare folkevalgte og ansatte i statlige etater, men også ansatte i statseide selskaper. Det omfatter også: (a) alle personer som opptrer i en offisiell sammenheng for en statlig organisasjon, departement eller virksomhet, (b) funksjonærer eller ansatte i alle offentlige, internasjonale organisasjoner, som f.eks. Det Internasjonale Pengefondet, EU og Verdensbanken, og (c) utenlandske politiske partier, partifunksjonærer eller regjeringssjefskandidater. Husk at disse reglene forbyr tilbud, aksept eller betaling av bestikkelser, returprovisjon og andre korrupte utbetalinger til alle, uansett om de er statsansatte eller ikke. I noen virksomheter er det vanlig å ha en tredjeparts agent som assisterer i utvikling og opprettholdelse av forretningsvirksomhet. Hvilke varsellamper bør de ansatte se etter for å sikre at agenten ikke gjennomfører upassende utbetalinger? Behørig aktsomhet overfor potensielle forretningspartnere er viktig, siden utbetalinger fra en tredjepart på vegne av Eaton kan medføre samme ansvar for Eaton som dersom Eaton selv hadde gjennomført utbetalingen. Du må forsikre deg om at en fremtidig forretningspartner er en legitim organisasjon som innehar den kunnskap, ekspertise, ressurser og kompetanse som trengs for å gjennomføre sine forpliktelser, og at verken forretningspartneren eller noen av deres ansatte eller kontakter, har gjennomført eller kan tenkes å gjennomføre upassende utbetalinger. Disse spørsmålene hjelper deg å være på vakt mot mulige korrupsjonssaker som omfatter tredjeparter: Hva slags omdømme har tredjeparten, spesielt i forhold til korrupsjon? Har tredjeparten familiære eller forretningsmessige bånd til en statsansatt? Dersom det er en enhet, er tredjeparten eid av en statsansatt? Dersom det er en person, er tredjeparten nåværende eller tidligere 8

9 statsansatt? Ble tredjeparten anbefalt av en statsansatt? Har tredjeparten tilfredsstillende stab, ekspertise, utstyr og andre ressurser til å gjennomføre den ønskede tjenesten? Er tredjepartens honorar, provisjon eller annen kompensasjon rimelig og i tråd med gjeldende markedspris for tilsvarende tjenester eller ordninger på det stedet? Ber tredjeparten om kontantutbetaling, uvanlige bonuser, betydelig forskuddsbetaling eller uvanlige betalingsmetoder, som for eksempel utenlandske utbetalinger eller penger under bordet? Forstår og samtykker tredjeparten i å overholde Eatons regler som forbyr korrupte utbetalinger? Har tredjeparten vært gjenstand for statlige granskinger, uformelle undersøkelser eller tvangsforretninger relatert til korrupsjon? Til slutt er det viktig at man utviser behørig aktsomhet når man har tilsyn med og evaluerer hvordan en partner handler og utfører sine plikter gjennom hele avtaleperioden, slik at eventuelle bekymringer raskt kan identifiseres og tas hånd om. Juridisk avdeling kan veilede deg gjennom din gjennomføring av behørig aktsomhet, og hjelpe deg med å evaluere resultatene av din aktsomhet. Jeg er trygg på min aktsomhet overfor en mulig forretningspartner, men hvilke kontraktsvilkår bør jeg ta med i avtalen med partneren? Juridisk avdeling kan hjelpe deg med dette, men vanligvis vil vilkårene omfatte: (a) fremstillinger, garantier og vilkår som gjelder overholdelse av antikorrupsjonslover, inkludert FCPA, (b) rett til å gjennomføre bokettersyn hos partneren for å sikre at disse fremstillinger, garantier og vilkår overholdes, og (c) rett til å si opp forretningspartneren ved brudd på antikorrupsjonslovene, eller de fremstillinger, garantier og vilkår i avtalen som omhandler slike spørsmål. Hvordan skal jeg reagere på krav eller tilbud om korrupt utbetaling? Til tross for Eatons omdømme, våre etiske retningslinjer og våre beste hensikter, kan noen av oss oppleve situasjoner i jobben der vi forstår at en mulig kunde eller statsansatt forventer en bestikkelse eller annen korrupt utbetaling, eller tilbyr oss returprovisjon. Ut over det første skrittet for å avvise kravet eller tilbudet, bør du alltid søke hjelp internt. Din overordnede eller en annen Eaton-sjef kan ta tak i organisasjonen der slike krav oppstår, og ta opp slik opptreden på høyeste nivå. I tillegg bør du vurdere følgende i ditt forretningssamspill: Bygg relasjoner - legg vekt på vinn-vinn-situasjoner. 9

10 Legg vekt på hvor hardt du er villig til å arbeide med kunden, forhandleren eller den statsansatte for å oppnå en vinn-vinn-situasjon som er i samsvar med dine høye prinsipper og verdier. Diskuter viktigheten av Eatons verdier, integritet og hvordan god forretningsskikk utøves. Diskuter hva Eaton bidrar med: Teknologi, kapitalplassering, kunnskap, opplæring, jobber og vekst Når du diskuterer våre verdier bør du formidle at vi forventer at våre ansatte, forretningspartnere, forhandlere, entreprenører og representanter opptrer i samsvar med disse verdiene. Fremhev overfor lokale statsansatte at vi investerer i deres lokalsamfunn fordi vi er trygge på at de beskytter oss mot forventninger om bestikkelser og korrupsjon. Forklar at lovverket ilegger svært kraftige bøter og straffereaksjoner for utbetaling av bestikkelser som involverer statsansatte og feilrapportering av uriktige utbetalinger. Send alltid ut samme budskap: Dette er hvem vi er", "Det er slik vi gjør forretninger". Arbeid hardt for å sikre at Eatons og ditt omdømme går foran deg. Fjern forventningen om at det er verd å spørre. Til slutt, gå din vei i trygg forvissing om at du gjorde det rette. Eaton verken trenger eller vil ha forretningsvirksomhet som ikke er fremskaffet på en etisk og lovlig måte. 10

THE. Values & Expectations of. (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot

THE. Values & Expectations of. (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot THE Values & Expectations of 168 (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot Kjære medarbeidere: Frank C. Sullivan, RPMs grunnlegger, 1947 Bestefaren

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4 Etiske retningslinjer Kjære kollega! Hver dag er beslutningene og handlingene våre med på å forme selskapets omdømme og fremtidige suksess. Det er opp til hver enkelt av oss som er ansatt i AbbVie å bygge

Detaljer

We behave and comply. Retningslinjer for antikorrupsjon i ASF

We behave and comply. Retningslinjer for antikorrupsjon i ASF We behave and comply Retningslinjer for antikorrupsjon i ASF Innhold INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE... 3 JURIDISK DEFINISJON AV KORRUPSJON... 4 PÅVIRKNINGSHANDEL... 5 HVA ER "SMØRING"?... 6 HVEM ANSES

Detaljer

Forretningskodeks. Fokus på integritet

Forretningskodeks. Fokus på integritet Forretningskodeks Fokus på integritet Brev fra vår administrerende direktør Det rette valget gir ikke alltid den enkleste, raskeste eller den mest lønnsomme beslutningen, i alle fall ikke på kort sikt.

Detaljer

Antikorrupsjons program

Antikorrupsjons program Antikorrupsjons program 2 Innhold 1 Innledning...6 2 Etiske retningslinjer og antikorrupsjon...8 3 Den norske straffelovens bestemmelser om korrupsjon...12 4 USAs Foreign Corrupt Practices Act...20 5 Corporate

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse En etisk virksomhet 3 Innledning 4 Om de Etiske retningslinjene 4 Økonomisk integritet og produktintegritet 5 Regnskapsdokumenter, kontroller og svindel 5 Innsideinformasjon

Detaljer

Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer

Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER 1 Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem. En av de mest verdsatte

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

Forretningsoppførsel. SunChemical

Forretningsoppførsel. SunChemical Forretningsoppførsel S T A N D A R D E R & R E T N I N G S L I N J E R SunChemical Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem.

Detaljer

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på Våre retningslinjer Det er dette vi tror på 1 Innhold Introduksjon 5 Hva retningslinjene handler om 7 Retningslinjene er basert på fire grunnleggende punkter 9 Nulltoleranse for represalier 10 Rollen til

Detaljer

Leve etter våre verdier TE CONNECTIVITY VEILEDNING I ETISK OPPTREDEN

Leve etter våre verdier TE CONNECTIVITY VEILEDNING I ETISK OPPTREDEN Leve etter våre verdier TE CONNECTIVITY VEILEDNING I ETISK OPPTREDEN VÅRE VERDIER Disse verdiene definerer karakteren til vårt selskap. INTEGRITET Vi må kreve de høyeste standarder av integritet, både

Detaljer

Retningslinjer for etikk og forretningsatferd

Retningslinjer for etikk og forretningsatferd Vise veien Retningslinjer for etikk og forretningsatferd Våre verdier I L-3 opptrer vi med integritet, dyktighet, ansvarlighet og respekt i alt vi gjør. Vårt verdigrunnlag forplikter oss til å utvise den

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk. Alle team-medlemmer

Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk. Alle team-medlemmer Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk Alle team-medlemmer MEDDELELSE FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR På vegne av oss alle i Black Box er jeg svært glad for at du er med i teamet vårt. Vår meritterte

Detaljer

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk Konsernsjefens budskap... 02 Overholdelse av våre verdier... 04 Arbeid med våre retningslinjer... 08 Våre ansvarsområder... 12 Få hjelp og råd,

Detaljer

Verdien av integritet

Verdien av integritet 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 1 Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 2 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012

Detaljer

Kjære kollega, Jean-Paul Rigaudeau Konserndirektør (CEO)

Kjære kollega, Jean-Paul Rigaudeau Konserndirektør (CEO) CODE OF CONDUCT - etiske retningslinjer INNHOLD Forord av Jean-Paul Rigaudeau, konserndirektør... 2 Vårt fokus på integritet... 3 Slik bruker du disse retningslinjene.. 4 Å opptre på en etisk måte som

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

STANDARDER I FORBINDELSE MED FORRETNINGSATFERD

STANDARDER I FORBINDELSE MED FORRETNINGSATFERD STANDARDER I FORBINDELSE MED FORRETNINGSATFERD EN MELDING FRA FORMANNEN, ADMINISTRENDE DIREKTØR OG PRESIDENTEN Vi hos Northrop Grumman er stolte over å stå til tjeneste i landet vårt samt vår forpliktelse

Detaljer

PRINSIPPER FOR FORRETNINGSDRIFT FORVALTE. tillit

PRINSIPPER FOR FORRETNINGSDRIFT FORVALTE. tillit PRINSIPPER FOR FORRETNINGSDRIFT FORVALTE tillit Kjære kollega! Abbott Laboratories sitt renommé formes av de mange store og små avgjørelsene våre ansatte tar hver eneste dag. Vi arbeider i en verden og

Detaljer

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Alltid med urokkelig integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter INNHOLD INTEGRITETSERKLÆRING 1 THE SPIRIT & THE LETTER: LEDESNOR FOR VÅR FORRETNINGSPRAKSIS 2 GES ADFERDSKODEKS

Detaljer