Byomforming 2010 Bypolitikk og gjennomføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byomforming 2010 Bypolitikk og gjennomføring"

Transkript

1 Byomforming 2010 Bypolitikk og gjennomføring 5 januar 2010 Christian Joys, adm direktør, Avantor AS

2 Litt om Avantor Avantor ble stiftet i 1971 av Andenæsfamilien Hovedaksjonær Aker RGI Kjøpte Nydalen fra Elkem i 1992 Rasmussengruppen overtok i 2003, og tok selskapet av børs i 2005 Har utviklet ca kvm i Nydalen siden 1992 Gjenstående utviklingspotensial under planlegging og bygging i Nydalen er ca kvm samt 40 / kvm i Tønsberg 50 medarbeidere hvorav ca 40 jobber med drift og forvaltning Avantor er byutvikler med visjon om å skape attraktive steder å være, arbeide, studere og bo

3 Eiendomsutviklingsrisiki Politisk risiko (planvedtak/off. tillatelser/infrastrukturkostnader) Finansieringsrisiko (egen/fremmedkapital) Markedsrisiko (kunder) Utbyggingsrisiko (entreprisekostn.) (salgsinntekt, leieinntekt/verdi) Vårt fremste politiske ønske er forutsigbarhet

4 Bærekraftig byutvikling - karakteristika Bygger opp under sentrale byutviklings-prinsipper med knutepunktslokalisering og variert bebyggelse. Er karakterisert ved transformasjon heller enn byvekst på jomfruelig mark Utnytter eksisterende infrastruktur Reduserer behovet for bruk av bil til jobb og i jobb Rydder opp i gammel forurensning Gjenbruker arealer, bygninger og materialer Har energibesparende og klimavennlige løsninger for områder og i bygninger Dekker offentlige og private servicebehov lokalt Skaper byliv gjennom å legge til rette for møteplasser. Konsentrasjon av arbeidsplasser Bærekraftig byutvikling krever et nært og forpliktende samarbeid, også økonomisk mellom offentlig og privat sektor Samfunnsansvar innebærer at prosjektet så langt mulig ivaretar slike prinsipper Kompetansebedrifter

5 Politisk risiko Byutviklingspolitikk bør samle et bredt politisk flertall I den nye planloven er det vedtatt at private planer utgår på dato etter 5 år

6 Politisk risiko Har planen: rekkefølgebestemmelser? Uavklarte innsigelser? Verneverdige forhold? Vært brukt til forurensende virksomhet? Krav om utbyggingsavtale / urbant jordskifte? Slike bestemmelser kan bety utsettelse på ubestemt tid eller kostnader du ikke engang drømte om

7 Ny planlov 2008 Plantyper 1. Kommuneplan / -delplan - utarbeides og vedtas av kommunen 2. Områderegulering - utarbeides og vedtas av kommunen, private kan overlates utarbeidelsen 3. Detaljregulering - utarbeides av private og vedtas av kommunen - utgår på dato etter 5 år Gjennomføring styres via 4. Rekkefølgebestemmelser 5. Utbyggingsavtaler 6. Urbant jordskifte Viktige premisser for utvikling 7. Redusert energibruk (ny TEK) 8. Universell utforming av bygninger 9. Redusere utslipp av klimagasser 10. Innpasse samfunnssikkerhet

8 Politisk risiko 5 års regelen Regulering av et bolig / næringsprosjekt Krav om barnehagedekning annet sted i bydelen for boligdelen Barnehagen reguleres i egen plan som dekker barnehavekravet for tilsammen 4 boligreguleringer Adkomst til barnehagen reguleres i en femte plan sammen med en næringsutvikling Alle planene er private, med forskjellige forslagstillere og vil bli vedtatt over flere år Boligplanene kan bli uten barnehavedekning Barnehagen kan bli uten regulert adkomst 5 års regelen skaper ikke forutsigbarhet!

9 Politisk risiko - konklusjoner Ikke begynn planlegging hvis området ikke er avsatt til utbygging i kommuneplanen Ta tidlig kontakt med kommuneadministrasjonen for å kartlegge de offentlige forutsetninger Gjør deg kjent med det politiske landskapet Bruk konsulenter kommunen og du er fortrolige med Pass på at gjenstående rekkefølgebestemmelser til detaljplanen er noe du kan løse selv og at prosjektet tåler kostnadene ved utbyggingsavtalen Avtal tidspunkter for off infrastruktur (sosial og teknisk) knyttet til markedsmessig fremdrift Sørg for at planen har tilstrekkelig fleksibilitet for å slippe reguleringsendringer Tenk nøye gjennom risiko ved å fremme din plansak like før et kommunevalg Risiko er høy frem til regulert tomt med utbyggingsavtale. Kan tomt erverves ved opsjoner først når reguleringen er godkjent reduserer du risiko kraftig Ikke undervurder politisk risiko - god tid er det offentliges beste forhandlingskort

10 Privat risiko - Finansiering Frem til ferdig regulert tomt bør finansiering skje med egenkapital Det kan hende at du må stille mer egenkapital enn tomteverdi Prisen på fremmedkapital til prosjekter svinger med større utslag enn det generelle rentenivået Bankene forlanger normalt 50-60% av et prosjekt solgt/utleid før byggelån kan utbetales (hvis de vil stille lån da!) Kredittilsynet har sterke meninger om utlån til bolig og næringsprosjekter

11 Privat risiko - Utbygging Entreprenørkostnad bør avklares før finansiering og utleie sterkt risikoreduserende Entreprenørkostnaden er avhengig av kapasitet i bransjen, kan svinge med 20-30% på kort tid Manglende håndverksmessig kvalitet koster Entreprenør bør ha reklamasjonsansvar etter Bustadsoppføringslova overfor kjøper av bolig Utsettelse av ferdigstillelse/force majeure koster uansett Husk at prosjektkostnader består av kostnader til tomt, entreprenør, finansiering, markedsføring samt byggherrekostnader og en reservepost på 5 10% Nydalshøyden Bygg A Avkastning på totale prosjektkostnader bør min være 5 10%

12 Privat risiko - Marked Har du leietaker/ kjøper før du begynner å bygge? Kundens soliditet er også avgjørende for prosjektets fremmedkapitalfinansiering. Store prosjekter må forvente sykluser med både gode og dårlige markeder. Kan du dele opp infrastrukturkostnadene slik at de er sammenfallende med utbyggingen forøvrig? Kunde på plass i 80-90% av leiearealet er sterkt risikoreduserende Husk nye mva regler som medfører et 10 års lån til staten uten rentekompensasjon hvis du ikke har leid ut alt 6 måneder etter ferdigstillelse

13 Plan- og gjennomføringssystem nødvendige forutsetninger Kommunedelplan / områderegulering Må være overordnet element der statlige og kommunale forutsetninger klarlegges inklusive konsekvensanalyse Innsigelser må meldes på dette nivå, og løses mellom de offentlige aktører Om nødvendig gjennomføres urbant jordskifte eller det forhandles en utbyggingsavtale som inkluderer samtlige grunneiere/utbyggere Detaljregulering / utbyggingsavtale Regulering må være gjennomføringsvennlig. Rekkefølgebestemmelser må være prosjektinterne Alle andre forutsetninger løses i tosidig, forpliktende utbyggingsavtale som vedtas samtidig med detaljreguleringen Nøkkelen til suksess

14 Plansystem i transformasjonsområder Andre forhold Plan og bygningsloven har juridiske regler som tillater transformasjon selv om noen grunneiere/utbyggere er uenige. Urbant jordskifte løser ikke hele dette problem. For å kunne gi bærekraftig utvikling må erstatningsregler / verdifastsetting endres slik at alle områder innenfor transformasjonsområdet har lik verdi Områder må reguleres mer fleksibelt med både bolig, næring og service (striperegulering)

15 Offentlig/privat samarbeid - muligheter Infrastruktur Omfatter veier, off transporttilbud, parker/ friområder, va anlegg, energi mv I tilknytning til prosjektet offentlig byggherre, private tilskudd? Offentlig drift Innenfor prosjektet privat byggherre, offentlig tilskudd? Privat drift med offentlig tilskudd for den offentlig regulerte delen? Service / tjenestetilbud Offentlige tjenester omfatter alt fra helse, skole, sosial til eldreomsorg (såvel statlige som kommunale) Bør forhandles i en rammeavtale som en del av utbyggingsavtalen offentlige innkjøpsregler vanskeliggjør senere beslutning Torgbygget servicebygg Ring 3 Solsiden boligprosjekt Kommunen var byggherre for alle arbeider under bakken på Torgbygget Avantor vil drive de offentlige veier i Nydalen med offentlige tilskudd når hele prosjektet er ferdig, pt drives alt uten offentlig tilskudd

16 Off/privat samarbeid - refleksjoner Byutviklingen vil fortsatt innrettes mot en mer bærekraftig byutvikling med et godt kollektivtilbud, arbeidsplasser med lokal offentlig og privat service i lokale sentra. Vil offentlig sektor makte å levere overordnede planer som grunnlag for prosjektgjennomføring i takt med forutsetningen i ny planlov. Kan byspredningen begrenses ved at en større del av byutviklingen og byveksten skjer gjennom transformasjon? Har vi for lav utnyttelse? Trenger alle byer en markagrense? Hvordan kan offentlig og privat sektor samarbeide bedre om samtidighet i byutviklingen og servicetilbudet? Skal det politiske liv bestemme alt om boligstørrelser og boligfordeling, eller skal boligkjøperne (markedet) tas mer med på råd? Vil kommunene forplikte seg til å tilby sosial infrastruktur? Klarer vi sammen å utvikle utbyggingsavtaler til å bli et forpliktende markedstilpasset redskap både for utbygger og kommune? Hva i all verden gjør vi med planer som går ut etter 5 år offentlig forslagsstiller? Ny planlov åpner for løsninger av disse spørsmål

17 Konklusjoner Politisk risiko er meget høy frem til regulert tomt, husk også den nye 5-års regelen. Finansieringsrisikoen er vesentlig større for utviklingsprosjekter enn for eiendom generelt. Utbyggingsrisiko reduseres kraftig med avtalt entreprisekostnad før leiekontrakt inngås / salg gjennomføres Markedsrisiko reduseres først og fremst ved å ha leietaker/kjøper på plass før bygging startes Offentlig og privat samarbeid kan og bør utvikles videre gjennom tosidig forpliktende utbyggingsavtaler, også vedrørende fremtidig drift Off/privat samarbeid fungerer hvis partene vil - risiko er hovedsakelig på privat side CASH IS KING

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

Herfra til leiligheten

Herfra til leiligheten Herfra til leiligheten Boligmelding 2014-2020 HØRINGSUTKAST Innhold 1. Innledning... 5 2. Kommunens organisering... 8 3. Nasjonale mål og føringer... 9 Lovverk... 10 Rom for alle... 10 Universell utforming...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Byggetid er penger. Boligprodusentenes planstudie. Et samarbeidsprosjekt mellom Boligprodusentenes Forening og Prognosesenteret AS

Byggetid er penger. Boligprodusentenes planstudie. Et samarbeidsprosjekt mellom Boligprodusentenes Forening og Prognosesenteret AS Byggetid er penger Boligprodusentenes planstudie Et samarbeidsprosjekt mellom Boligprodusentenes Forening og Prognosesenteret AS 1 Forord Her foreligger Boligprodusentenes Planstudie som en sammenstilling

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OMLU-13/260-14 25169/14 27.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 03.04.2014

Detaljer

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Kongsberg 21/8 2014 Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og

Detaljer

Framtidsrettet fritidsbebyggelse

Framtidsrettet fritidsbebyggelse Framtidsrettet fritidsbebyggelse VEILEDER NÆRING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2007 1 Innhold Innhold 1 LØNNSOM UTVIKLING AV FRITIDSBEBYGGELSE...3 1.1 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet...3 1.2 Bedrifts- og prosjekt

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 SPØRSMÅL STILT I FORMANNSKAPSSAK 84/2012 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL

Detaljer

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Forsidefoto: Takk til beboerne i Melhusvegen 436 for velvillig posering en fin høstdag i 2012 foto Melhus kommune/tove Hellem 2

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Rapport 01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Februar 2009 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon, N=Notat, G=Granskning

Detaljer

I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2.

I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2. Årsrapport 2011 Året 2011 I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2. Året har sine skiftende årstider og prosjekter har sine

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging Update Update 8 2012 Næringseiendom Opsjonsavtaler ved erverv av tomt for utvikling side 4 BER: Konvertering fra næring til boligformål side 7 Forurensing i grunn og sjø side 28 update 8 2012 Næringseiendom

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 12.02.2013 Arkiv: :FA-U00, FE-610 Arkivsaksnr.: 13/334 Journalpostløpenr.: 13/4621 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Teknisk avdeling

Detaljer

BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM

BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM LARVIK KOMMUNE BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM PLANFORSLAGET DEL 1: Beslutningsgrunnlaget DEL 2: Mål og Handlingsprogram Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Formålet med «Boligplan for

Detaljer

Markedsstyrt boligproduksjon i Oslo-regionen

Markedsstyrt boligproduksjon i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug og Berit Nordahl Markedsstyrt boligproduksjon i Oslo-regionen 9 Byggforsk skriftserie 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Rolf Barlindhaug og Berit Nordahl Markedsstyrt boligproduksjon

Detaljer

Bolig for alle. SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk. Markedet løser ikke problemene det er problemet

Bolig for alle. SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk. Markedet løser ikke problemene det er problemet Bolig for alle SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk Høye boligpriser gjør at mange sliter med å finne seg et sted å bo. For stor grad av markedsstyring gjør at boligmarkedet skjerper

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter Rapport per 1. desember 2014 Prosjektet er støttet av RAPPORT PER 01.12.2014 EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder

Detaljer

Strategi for boligmarkedet

Strategi for boligmarkedet Strategi Utgitt av: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Finansdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer

Detaljer

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven.

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven. Trykk: Ottostensersen.no Design: madeinoslo.com PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 HEFTE 1 En introduksjon til plan- og bygningsloven. PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger. 13. november 2006. Arne U. Hoff PTL. Side 1 av 27. Skrevet av: Arne U. Hoff Dato: 14.11.

Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger. 13. november 2006. Arne U. Hoff PTL. Side 1 av 27. Skrevet av: Arne U. Hoff Dato: 14.11. Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger 13. november 2006 Arne U. Hoff PTL Side 1 av 27 Innhold OM OPPDRAGET LEVANGERS HAVNEOMRÅDE HVA GJØRES I ANDRE BYER? UTGANGSPUNKT PR MAI 2006 INTERESSENTANALYSE

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer