Størrelse: px
Begynne med side:

Download "09.12.2009 30.09.2013 09.02.2010 17.03.2010"

Transkript

1 Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Framdriftsrapport pr rosjekt /S3 - Effects of changing climate on the alpine tree line and mountain forest carbon pools along 15 km n-s and elevation gradients 27/ / Norges forskningsråd Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Side: 3586 av 46

2 Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / nnkalling til møte i S Møtebok / / Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Side: 3587 av 46

3 Referat - Styretmøte Møtebok - Styremøter - HA / / Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Avtale NA Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Side: 3588 av 46

4 Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Side: 3589 av 46

5 S-sak 77/213 - Godkjennelse av medlemmer til styret i Sem gjestegård AS - saksframlegg MBs eierskap i aksjeselskaper - generell sak N 24/ / Siri Margrethe Løksa Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Side: 359 av 46

6 Søknad om godkjenning av eksterne emner/studiepoeng i mastergraden Studentmappe - 213/ / S Mette Svenningsen Assosiert brukeravtale MT Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Referat - Ekstraordinært Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Side: 3591 av 46

7 Låneavtale- Mathilde Skjelbred- S Avtale mellom MB og ansatte og studenter vedrørende lån av rom ved MB / / Mathilde Skjelbred Låneavtale- Maria Kjetså- S Avtale mellom MB og ansatte og studenter vedrørende lån av rom ved MB / / Maria Kjetså Låneavtale- Sindre Søgård- S15 og S Avtale mellom MB og ansatte og studenter vedrørende lån av rom ved MB / / Sindre Søgård Låneavtale- Håvard Refvik- TF145 og kantina, fløy Avtale mellom MB og ansatte og studenter vedrørende lån av rom ved MB / / Håvard Refvik Side: 3592 av 46

8 Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Låneavtale- Thomas Hamarsland- TF Avtale mellom MB og ansatte og studenter vedrørende lån av rom ved MB / / Thomas Hamarsland Låneavtale- Jørgen Syversen- BT1A Avtale mellom MB og ansatte og studenter vedrørende lån av rom ved MB / / Jørgen Syversen Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Side: 3593 av 46

9 Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Legeerklæring Studentmappe - 213/ / S Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Side: 3594 av 46

10 Søknad om tilrettelegging ved studier og eksamen Studentmappe 211/ / S Låneavtale- Kjersti Sørlie Rimer- TF12, og Avtale mellom MB og ansatte og studenter vedrørende lån av rom ved MB / / Kjersti Sørlie Rimer Låneavtale- TF Atosa Joudi Avtale mellom MB og ansatte og studenter vedrørende lån av rom ved MB / / Atousa Joudi Melding om høring av regelverk for rester av plantevernmidler i mat og for - saksnr 213/21687 Høring - Melding om høring av regelverk for rester av plantevernmidler i mat og for - saksnr 213/ / / Mattilsynet Hovedkontoret Side: 3595 av 46

11 Søknad om tilrettelegging ved studier og eksamen Studentmappe - 213/ / S Låneavtale- Simen Stovner- TF12,3- Tirsdager Avtale mellom MB og ansatte og studenter vedrørende lån av rom ved MB / / Simen Stovner Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - 213/ / S Avtale KBM Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Side: 3596 av 46

12 Endringer av faste lønns- og personalopplysninger fra ersonalmappe - 28/ / Arbeidsavtale SHF ersonalmappe - 212/ / Melding om utestengte studenter Relegasjon / / nntatt etter offentlighetslovens 13 første ledd Begrunnelse for å bruke Viken Skog til avvirking av MBs skog Forvaltning av skog, arealer boligfelt, Årungen og arealer som ikke direkte inngår i parkarealene 212/ / Liss Østli m.fl. Side: 3597 av 46

13 nformasjon om falske dokumenter ved søknad om opptak Relegasjon / / nntatt etter offentlighetslovens 13 første ledd Forlenget arb.forhold til ersonalmappe - 213/ / Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / nnvilgelse av forlenget tid eksamen MB Studentmappe - 213/ / S Side: 3598 av 46

14 Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / ensjonsmeldingsskjema til SK ersonalmappe - 24/ / nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB Studentmappe - 213/ / S Side: 3599 av 46

15 nnvilgelse av forlenget tid eksamen MB Studentmappe - 213/ / S Egenerklæring bruk av lydopptak under forelesning Studentmappe - 213/ / S nnvilgelse av forlenget tid eksamen MB Studentmappe - 213/ / S nnvilgelse av forlenget tid - eksamen - hele studietiden ved MB Studentmappe - 212/ / S Side: 36 av 46

16 nnvilgelse av forlenget tid eksamen MB Studentmappe - 213/ / S nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB Studentmappe - 213/ / S Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - 213/ / S BEDØMMELSESKOMTÉ FOR HD-GRADEN - CHRSTN ORMHAG hd mappe - N 27/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 361 av 46

17 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB Studentmappe - 213/ / S Leiekontrakt tleie av bolig - Kongeveien 26, 2 etg. nø 21/ / Bujie Zhan nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB Studentmappe - 212/ / S Transmission of amendmenst to the contract - rosjektnr Courting catastrophe? Humanitarian policy and practice in a changing climate (Researcher project - NORGLOBAL) rosjektnr / / Norges forskningsråd Side: 362 av 46

18 nnvilgelse av forlenget tid eksamen MB Studentmappe - 213/ / S AONTMENT OF AN EVALATON COMMTTEE FOR THE DEGREE HLOSOHAE DOCTOR (HD) - JAN VELVN hd-mappe - 27/ / SK - nnvilgelse av uførepensjon - HA ersonalmappe - 26/ / SK - nnvilgelse av forlenget uførepensjon - DSA ersonalmappe - 24/ / Side: 363 av 46

19 nnvilgelse av forlenget tid eksamen MB Studentmappe - 213/ / S SK - nnvilgelse av forlenget uførepensjon - DSA ersonalmappe - 23/ / SK - nnvilgelse av forhøyet uførepensjon - NA ersonalmappe - 23/ / Vedtak fattet av felles klagenemnd i sak om annulering og utestenging på grunn av fusk Studentmappe - 26/ / S Side: 364 av 46

20 nnkalling til møte i S Møtebok / / nnkalling til møte i S Møtebok / / Arbeidsavtale ersonalmappe - 23/ / Fungering ersonalmappe 23/ / Line Bøe Jeremiassen Side: 365 av 46

21 Arbeidsavtale hjelpelærer GMLM MT ersonalmappe - 212/ / Sluttrapport - Bjørn Ragnvald ettersen tenlandsstipend / tlansdstipend / / Kartlegging i forkant av evaluering av forskningen innenfor teknologi-fagene Gjennomføring og evaluering av teknologifagene i / / Norges forskningsråd nnkalling til møte i S Møtebok / / Side: 366 av 46

22 Oppsigelse av leieavtale for lokalene i Vollveien 7, Vollebekk Vollebekk forsøksgård - utleie av 1. etasje 211/ / Statkraft Varme AS Arbeidsavtale hjelpelærer MATH MT ersonalmappe - 212/ / llumina - signert kontrakt og endelig O Anbud - nnkjøp Next-Generation Sequencing equipment 213/ / AB Ofl. 23 tredje ledd llumina Arbeidsavtale hjelpelærer MATH MT ersonalmappe - 211/ / Side: 367 av 46

23 Arbeidsavtale HA ersonalmappe - 213/ / Signert kontrrakt Studentgjennomføring 213/ / AB Ofl. 23 tredje ledd NF Søknadsbrev rosjekt - Bruk av historiske fjernmålingsdata til å bestemme bonitet (Søker: Viken Skog SA) 213/ / Skogtiltaksfondet Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - 213/ / S Side: 368 av 46

24 Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Svar på søknad om tilrettelegging Studentmappe - 213/ / S Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Referat - Styremøte Møtebok - Styremøter - HA / / Side: 369 av 46

25 Klage på karakter - AOS23 Klage på karakterfastsetting AOS23 213/ / S Evaluering fra Bedømmelseskomitè for disputas godkjent hd.mappe - 28/ / D Ofl. 13, 1. ledd Sluttmelding - siste dag MT ersonalmappe - 26/ / Klage i BS215 Klage på karakterfastsetting BS / / S Ofl. 26 første ledd Side: 361 av 46

26 Klage på ny sensur GEO21 Klage på karakter GEO21 213/ / S Klage ECN122 Klage på karakterfastsetting - ECN / / S Ofl. 26 første ledd 1887/1931 MB rbygningen - Gjennomgang av forprosjekt rbygningen - rehabilitering / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Svin, forsøksfôr FT / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Side: 3611 av 46

27 Klage på karakter - BS35 Klage på karakterfastsetting - BS35 213/ / S Klage BS321 Klage på karakterfastsetting BS / / S Ofl. 26 første ledd Marine peptider FT / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Frafall av forhåndsvarsel om sanskjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker ersonalmappe - 25/ / Side: 3612 av 46

28 Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker ersonalmappe - 23/ / nnkalling til møte i S Møtebok / / Vedtak av i klagesak om sanksjon ersonalmappe - 23/ / Foreløpig svar iht. forvaltningsloven 11 A Mistanke om fusk/forsøk på fusk 213/ / S Side: 3613 av 46

29 MB - Varsel om tilsyn etter genteknologiloven ved SHF Helsedirektoratet - varsel om tilsyn etter genteknologiloven ved SHF 213/ / Helsedirektoratet testenging av studenter ved HS fra studier ved utdanningsinstitusjoner Relegasjon / / S Avtale om økonomisk støtte til videreutdanningskurs mellom Moss kommune og SEV Regional planlegging og byutvikling - Moss / / Moss kommune Anbudsdokumenter nnmelding av anskaffelse - Komponenter til mobil utstyrsrigg - MT 213/ / AB Ofl. 23 tredje ledd Anbudsdokumenter Side: 3614 av 46

30 Søknad om foreldrepermisjon - appaperm ersonalmappe - 23/ / Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - 213/ / S Arbeidsavtale Bedrifts og serviceavdelingen ersonalmappe - 213/ / Jenny Sørlie Rimer Tilbud Houm nnmelding av anskaffelse - Komponenter til mobil utstyrsrigg - MT 213/ / AB Ofl. 23 tredje ledd Dipl.ing. Houm AS Side: 3615 av 46

31 ntern høring- forslag til endringer i universitets- og høgskoleloven Høring - endringer i universitets- og høyskoleloven N 213/ / Bjørg Ekerholt Dysvik Avtale HH Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / Statement from the evaluation committee hd-mappe - 28/ / D Ofl. 13, 1. ledd Vigdis Vandvik m.fl. Arbeidsavtale hjelpelærer NF MT ersonalmappe - 213/ / Side: 3616 av 46

32 Arbeidsavtale hjelpelærer FYS MT ersonalmappe - 212/ / Arbeidsavtale hjelpelærer FYS MT ersonalmappe - 213/ / Arbeidsavtale hjelpelærer NF MT ersonalmappe - 212/ / ersonalmappe - 23/ / S Side: 3617 av 46

33 rotokoll-faglig vurdering 1. gang tlysing - stipendiat, ungdyrs tilvekst og utvikling - økonomi W3 213/ / AN Off. 25 Tilsetting av fast renholder ersonalmappe - N 212/ / Tilbud Christian Berner AS nnmelding av anskaffelse - Komponenter til mobil utstyrsrigg - MT 213/ / AB Ofl. 23 tredje ledd Christian Berner AS Tilbud Endress Hauser AS nnmelding av anskaffelse - Komponenter til mobil utstyrsrigg - MT 213/ / AB Ofl. 23 tredje ledd Endress + Hauser AS Side: 3618 av 46

34 Evaluering og tildeling nnmelding av anskaffelse - Komponenter til mobil utstyrsrigg - MT 213/ / AB Ofl. 23 tredje ledd Til alle tilbydere rotokoll nnmelding av anskaffelse - Komponenter til mobil utstyrsrigg - MT 213/ / AB Ofl. 23 tredje ledd Sjekkliste nnmelding av anskaffelse - Komponenter til mobil utstyrsrigg - MT 213/ / AB Ofl. 23 tredje ledd Retur av kontrakt ncreased grain yield and improved grain quality through better resistance to leaf blotch diseases in wheat and barley 212/ / Norges forskningsråd Side: 3619 av 46

35 nnkalling til møte i S Møtebok / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Side: 362 av 46

36 Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Side: 3621 av 46

37 Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Side: 3622 av 46

38 Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Side: 3623 av 46

39 Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Side: 3624 av 46

40 Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Side: 3625 av 46

41 Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Arbeidsavtale hjelpelærer NF MT ersonalmappe - 213/ / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Side: 3626 av 46

42 Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Arbeidspraksis i regi av NAV - opplæringslplan gjeldende fra ersonalmappe - 213/ / Tilskudd til masteroppgave - Virkninger av miljøtiltak i Bognelva, Alta kommune Tilskudd til studentoppgave / masteroppgaveved NA 28/ / Norges vassdrags- og energidirektorat nnkalling til møte i S Møtebok / / Side: 3627 av 46

43 Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / nnkalling til dialogmøte ersonalmappe - 27/ / Fritt emne: Ostemodning hd-mappe - 29/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 3628 av 46

44 Egenmeldt sykefravær 3. kvartal 213, RA-182 Egenmeldt sykefravær Statistisk sentralbyrå 213/ / nntatt etter offentlighetslovens 13 første ledd nnkjøp av analyseutstyr for gass - MT 213 Biogasslab Vollebekk - administrativ drift, diverse 213/ / Claus Schive Anskaffelsesprotokoll Rammeavtaler arkitekttjenester / / AB Ofl. 23 tredje ledd Høring - Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek Høring - Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek 213/ / Kulturdepartementet Side: 3629 av 46

45 Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Melding om utbetaling - statlige nterreg midler rosj.nr.: Nordisk Emballasjestudium 29/ / Østfold fylkeskommune Anskaffelsesprotokoll Kjøp av konsulenttjenester kommunikasjonsfaglig bistand 213/ / AB Ofl. 23 tredje ledd Fritt emne 1 ST hd-mappe 211/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 363 av 46

46 Tildeling av midler fra NFR til Valeria Verdinelli år 213 og 214 ersonalmappe - 213/ / Anbudsdokumenter nnkjøp av analyser og resultattolkning av bevegelsesdata fra GS-radiomerkede bjørner og deres atferd i møte med mennesker 213/ / AB Ofl. 23 tredje ledd Kunngjort KGV Forlengelse av leiekontrakt. tleie av bolig- Høgskoleveien 1, 2 etg. ø - (Stallmesterboligen) 21/ / Leif Thomas E-post korrespondanse mellom nger Anni Schult og Johnny Johannessen ersonalmappe - (ublic36 14/2) 23/ / Side: 3631 av 46

47 Memorandum of understanding between California state university and MB Bilaterale avtaler - ikke Sokrates - Student Exchange agreement 211/ / California State niversity, Northridge Svangerskapspenger - melding om vedtak. Tilrettelegging av svangerskap skjema ersonalmappe - 213/ / Arbeidsavtale - Studenthjelp ersonalmappe - 213/ / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Side: 3632 av 46

48 Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Tildelingsbrev nnkjøp av analyser og resultattolkning av bevegelsesdata fra GS-radiomerkede bjørner og deres atferd i møte med mennesker 213/ / AB Ofl. 23 tredje ledd Andrés Ordiz Høring - Frivillig vern av skog på private eiendommer langs Tokkeåi i Tokke og Vinje kommune Høring - Frivillig vern av skog på private eiendommer langs Tokkeåi i Tokke og Vinje kommune 213/ / Fylkesmannen i Telemark Søknadsskjema B-tillegg ved veilederansvar for lærling ersonalmappe - 23/ / Side: 3633 av 46

49 Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Deponering av elektronisk arkivmateriale fra MB Melding til Riksarkivet om fusjon mellom MB og NVH 213/ / Riksarkivet Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Side: 3634 av 46

50 Reply to application for no-cost extension for NOMARO-26/119 NORADs stipendprogram - Norads rogram for Masterstudier - NOMA / / Senter for internasjonalt universitetssamarbeid rotokoll nnkjøp av analyser og resultattolkning av bevegelsesdata fra GS-radiomerkede bjørner og deres atferd i møte med mennesker 213/ / AB Ofl. 23 tredje ledd Tilbudsdokumenter nnkjøp av analyser og resultattolkning av bevegelsesdata fra GS-radiomerkede bjørner og deres atferd i møte med mennesker 213/ / AB Ofl. 23 tredje ledd Andrés Ordiz Reply to application for no-cost extension for NOMARO-27/141 NOMA Start-up fund - New Master's degree within the themes of development, health and ecological sanitation 27/ / Senter for internasjonalt universitetssamarbeid Side: 3635 av 46

51 nnkalling til møte i S Møtebok / / Endring i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar nye standarder for årsrapport og årsregskap i statlige virksomheter Høring - forslag om nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter - Økonomistyring 213/ / Kunnskapsdepartementet nnkalling til MBs klagenemnd 1. oktober 213 Falsk dokumentasjon fra søker i masteropptaket høsten / / S Avtale HH Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / Side: 3636 av 46

52 Avtale NOR Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Kommentar til komiteens vurdering Still.nr 13/542 - rofessor / førsteamanuensis i naturbasert reiseliv / nature-based tourism - s.frist / / AN Off. 25 Jan Vidar Haukeland nnkalling til møte i S Møtebok / / Side: 3637 av 46

53 Oppnevning av studentrepresentant arkering ved MB - arkeringsklagenemnda 212/ / røve av Sprøyting 23/ / Ofl. 6 tgår Klage ECN28 Klage på karakterfastsetting ECN28 213/ / S Søknad om godkjenning av tdanningsplan samt av Avtale om gjennomføring av ph.d.-studiet hd-mappe - 213/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 3638 av 46

54 Anbudsdokumenter Anbud - nnkjøp av ekkolodd til NA 212/ / AB Ofl. 23 tredje ledd Kunngjort KGV Søknad om midler til kalling av kvinnelig professor - HH Søknad om midler til kalling av professor N 213/ / Lena Marie Kjøbli Kontrakt - bidragsforskning - Andersen Gartneri Veksthus Dynamikk / / Andersen Gartneri Sjekkliste Anbud - nnkjøp av ekkolodd til NA 212/ / AB Ofl. 23 tredje ledd Side: 3639 av 46

55 Avvisningsbrev Anbud - nnkjøp av ekkolodd til NA 212/ / AB Ofl. 23 tredje ledd Multinavigator AS Kontrakt - bidragsforskning - Gartnerhallen Veksthus Dynamikk / / Gartnerhallen Kontrak - bidragsforskning - Mester Grønn AS Veksthus Dynamikk / / Mester Grønn AS Kontrakt - bidragsforskning - Aase Gartneri Veksthus Dynamikk / / Aase Gartneri Side: 364 av 46

56 Søknad ersonalmappe - 24/ / Kontrakt - bidragsforskning - Kristiansen Gartneri Veksthus Dynamikk / / Kristiansen Gartneri Tilbud Kongsberg Marine AS Anbud - nnkjøp av ekkolodd til NA 212/ / AB Ofl. 23 tredje ledd Kongsberg Marine AS Kontrakt - bidragsforskning - Jiffy nternational Veksthus Dynamikk / / Jiffy nternational AS Side: 3641 av 46

57 Kontrakt - bidragsforskning - Ra Gartneri Veksthus Dynamikk / / Ra Gartneri AS Kontrakt - bidragsforskning - lantasjen Norge Veksthus Dynamikk / / lantasjen Norge Kontrakt - bidragsforskning - Nygård Hagebruk Veksthus Dynamikk / / Nygård Hagebruk Kontrakt - bidragsforskning - rimaflor Veksthus Dynamikk / / rimaflor Side: 3642 av 46

58 Kontrakt - bidragsforskning - Solberg Gartneri Veksthus Dynamikk / / Solberg Gartneri Kontrakt - bidragsforskning - Kjernsråd Gartneri Veksthus Dynamikk / / Kjernsrød Gartneri NORHED-prosjektet - MBS - «Capacity Building in Education and Research for Economic Governance» som for tiden er satt på vent grunnet uavklarte forhold ved MBS i ganda - HH-MB NORHED 212/ / Waswa Balunywa m.fl. Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - 213/ / S Side: 3643 av 46

59 Notat til F/ vedrørende revisjon av NAs insentivordning til personer Budsjett nstitutt for naturforvaltning 21/ / tdanningsplan hd-mappe 29/ / D Ofl. 13, 1. ledd Låneavtale - Tor Einar Møller - BT3A.13 Avtale mellom MB og ansatte og studenter vedrørende lån av rom ved MB / / Tor Einar Møller Låneavtale - Elisabeth Haug - S15 Avtale mellom MB og ansatte og studenter vedrørende lån av rom ved MB / / Elisabeth Haug Side: 3644 av 46

60 Oppsigelse ersonalmappe - N 29/ / Styringsdokumenter ang Senter for klimaregulert planteforskning Styringsdokumenter Senter for klimaregulert planteforskning 213/ / Stein Valsø Topic for Trial Lecture hd-mappe - 21/ / Valeriya Tafintseva Svar på Helsedirektoratets brev om kontroll med GMO-virksomheten ved MB Helsedirektoratet - varsel om tilsyn etter genteknologiloven ved SHF 213/ / Ragnar Salte Side: 3645 av 46

61 Ferdig utlysningstekst tlysning av stilling - hd position in bioprocessing of biomass for production of platform chemicals - KBM 213/ / Tilsetting i stilling som stipendiat tlysning av stilling - hd position in bioprocessing of biomass for production of platform chemicals - KBM 213/ / Tilsetting i stilling som stipendiat ersonalmappe - 213/ / nnstilling tlysning av stilling - hd position in bioprocessing of biomass for production of platform chemicals - KBM 213/ / AN Off. 25 Side: 3646 av 46

62 Offentlig søkerliste tlysning av stilling - hd position in bioprocessing of biomass for production of platform chemicals - KBM 213/ / Dyrevelferd og lovgivning, Regnskap Dyrevelferd og lovgivning / / Torstein Steine tvidet søkerliste tlysning av stilling - hd position in bioprocessing of biomass for production of platform chemicals - KBM 213/ / AN Off. 25 Søknad, CV og vitnemål tlysning av stilling - hd position in bioprocessing of biomass for production of platform chemicals - KBM 213/ / AN Off. 25 Gerdt Müller Side: 3647 av 46

63 Tilsetting tlysning av stilling Doktorgradsstipendiat innen molekylær mikrobiologi melkesyrebakterier som levende vaksine vektor 213/ / Tilsetting ersonalmappe - 213/ / rotokoll Faglig vurdering 213/183 tlysing - forsker bioinformatics 213/ / AN Off. 25 nnstilling tlysning av stilling Doktorgradsstipendiat innen molekylær mikrobiologi melkesyrebakterier som levende vaksine vektor 213/ / AN Off. 25 Side: 3648 av 46

64 Tilsetting tlysning av stilling - hd position in protein and carbohydrate chemistry: biorefining of chitin and chitin containing biomass - KBM 213/ / Tilsetting i stilling som stipendiat ersonalmappe - 213/ / Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet ersonalmappe - 213/ / Ferdig utlysningstekst tlysning av stilling - hd position in protein and carbohydrate chemistry: biorefining of chitin and chitin containing biomass - KBM 213/ / Side: 3649 av 46

65 Forelesning og disputas - hd-mappe - 24/ / D Ofl. 13, 1. ledd nnkalling til dialogmøte ersonalmappe - 27/ / nnstilling tlysning av stilling - hd position in protein and carbohydrate chemistry: biorefining of chitin and chitin containing biomass - KBM 213/ / AN Off. 25 Avlysning av dialogmøte ersonalmappe - 29/ / Nav Vestby Side: 365 av 46

66 Offentlig søkerliste tlysning av stilling - hd position in protein and carbohydrate chemistry: biorefining of chitin and chitin containing biomass - KBM 213/ / tvidet søkerliste tlysning av stilling - hd position in protein and carbohydrate chemistry: biorefining of chitin and chitin containing biomass - KBM 213/ / AN Off. 25 Samarbeidsavtale - prosjekt "Måling av metanutslepp fra råtnende granved" Måling av m etanutslepp fra råtnende granved 213/ / Norsk institutt for skog og landskap Søknad, CV og vitnemål tlysning av stilling - hd position in protein and carbohydrate chemistry: biorefining of chitin and chitin containing biomass - KBM 213/ / AN Off. 25 Tina Rise Tuveng Side: 3651 av 46

67 Foreldrepermisjon ersonalmappe - 212/ / Letter of intent - articipation in research project - Economic and Enviromental Menefit Model(s) for Traceabillity Solutions ( ECBM ) articipation in the development of EEBM Economic and Environmental Benefit Model - Deltakelse i utviklingen av EEBM - Økonomisk og miljøgevinst modell - Ole Gjølberg 21/ / TranceBenefit AS Tilsetting i stilling som stipendiat ersonalmappe - 212/ / Kontrakt - bidragsforskning - Gramino Forskningsoppgaver for Graminor / / Graminor Side: 3652 av 46

68 Oppslag Valeriya Tafintseva - hd-graden Disputas hd-mappe - 21/ / Ferdig utlysningstekst tlysning av stilling Doktorgradsstipendiat innen molekylær mikrobiologi melkesyrebakterier som levende vaksine vektor 213/ / Offentlig søkerliste tlysning av stilling Doktorgradsstipendiat innen molekylær mikrobiologi melkesyrebakterier som levende vaksine vektor 213/ / tvidet søkerliste tlysning av stilling Doktorgradsstipendiat innen molekylær mikrobiologi melkesyrebakterier som levende vaksine vektor 213/ / AN Off. 25 Side: 3653 av 46

69 Søknad og CV tlysning av stilling Doktorgradsstipendiat innen molekylær mikrobiologi melkesyrebakterier som levende vaksine vektor 213/ / AN Off. 25 Katarzyna Kuczkowska Tilsetting tlysning av stilling som Laborant - KBM 213/ / Tilsetting i stilling som laborant ersonalmappe - 213/ / nnstilling tlysning av stilling som Laborant - KBM 213/ / AN Off. 25 Side: 3654 av 46

70 Submission Declaration, Authorship Declarations hd-mappe 21/ / D Ofl. 13, 1. ledd Ferdig utlysningstekst tlysning av stilling som Laborant - KBM 213/ / Fratredelse i veiledergruppen hd-mappe 21/ / D Ofl. 13, 1. ledd Offentlig søkerliste tlysning av stilling som Laborant - KBM 213/ / Side: 3655 av 46

71 tvidet søkerliste tlysning av stilling som Laborant - KBM 213/ / AN Off. 25 Søknad tlysning av stilling som Laborant - KBM 213/ / AN Off. 25 Tone nger Eliassen Tilsetting tlysning av stilling - Doktorgradstipendiat innen mikrobiologi - forstå spredning og persistens av antibiotika resistens gener ved bruk av honningbier som modell 213/ / Tilsetting i stilling som stipendiat ersonalmappe - 213/ / Side: 3656 av 46

72 nnstilling tlysning av stilling - Doktorgradstipendiat innen mikrobiologi - forstå spredning og persistens av antibiotika resistens gener ved bruk av honningbier som modell 213/ / AN Off. 25 Ferdig utlysningstekst tlysning av stilling - Doktorgradstipendiat innen mikrobiologi - forstå spredning og persistens av antibiotika resistens gener ved bruk av honningbier som modell 213/ / Arbeidsavtale NA ersonalmappe - 213/ / Offentlig søkerliste tlysning av stilling - Doktorgradstipendiat innen mikrobiologi - forstå spredning og persistens av antibiotika resistens gener ved bruk av honningbier som modell 213/ / Side: 3657 av 46

73 tvidet søkerliste tlysning av stilling - Doktorgradstipendiat innen mikrobiologi - forstå spredning og persistens av antibiotika resistens gener ved bruk av honningbier som modell 213/ / AN Off. 25 Søknad og CV tlysning av stilling - Doktorgradstipendiat innen mikrobiologi - forstå spredning og persistens av antibiotika resistens gener ved bruk av honningbier som modell 213/ / AN Off. 25 Jane Ludvigsen Tilsetting i stilling som stipendiat ersonalmappe - 213/ / Tilsetting tlysning av stilling - hd student position in bioinformatics/systems biology - KBM 213/ / Side: 3658 av 46

74 Evaluering av søkere tlysning av stilling - hd student position in bioinformatics/systems biology - KBM 213/ / AN Off. 25 Ferdig utlysningstekst tlysning av stilling - hd student position in bioinformatics/systems biology - KBM 213/ / Offentlig søkerliste tlysning av stilling - hd student position in bioinformatics/systems biology - KBM 213/ / tvidet søkerliste tlysning av stilling - hd student position in bioinformatics/systems biology - KBM 213/ / AN Off. 25 Side: 3659 av 46

75 Søknad, CV og vitnemål tlysning av stilling - hd student position in bioinformatics/systems biology - KBM 213/ / AN Off. 25 Lars Grønvold Tilsetting tlysning av stilling - hd-position activity and diversity of nitrogen transforming bacteria involved in emission of NO and N2O from soils - KBM 213/ / Tilsetting i stilling som stipendiat ersonalmappe 213/ / Vurdering av søkere tlysning av stilling - hd-position activity and diversity of nitrogen transforming bacteria involved in emission of NO and N2O from soils - KBM 213/ / AN Off. 25 Side: 366 av 46

76 Søknad og CV hd Comparative Genomics and evolution of temperate cereals and forage grasses 211/ / AN Off. 25 Schubert, Marian tvidet søkerliste hd Comparative Genomics and evolution of temperate cereals and forage grasses 211/ / AN Off. 25 Offentlig søkerliste hd Comparative Genomics and evolution of temperate cereals and forage grasses 211/ / tlysningstekst hd Comparative Genomics and evolution of temperate cereals and forage grasses 211/ / Side: 3661 av 46

77 tvidet søkerliste rofessor/førsteamanuensis i matvitenskap 211/ / AN Off. 25 Offentlig søkerliste rofessor/førsteamanuensis i matvitenskap 211/ / tlysningstekst rofessor/førsteamanuensis i matvitenskap 211/ / tvidet søkerliste tlysning - Førsteamanuensis i jordfysikk 211/ / AN Off. 25 Side: 3662 av 46

78 Offentlig søkerliste tlysning - Førsteamanuensis i jordfysikk 211/ / tlysningstekst tlysning - Førsteamanuensis i jordfysikk 211/ / tvidet søkerliste Administrasjonssjef - L 211/ / AN Off. 25 Offentlig søkerliste Administrasjonssjef - L 211/ / Side: 3663 av 46

79 tlysningstekst Administrasjonssjef - L 211/ / Søknad og CV rofessor/ Associate rofessor in real estate development 211/ / AN Off. 25 Sommervoll, Dag Einar tvidet søkerliste Etablering av en strategisk eiendomsenhet ved MB 211/ / Offentlig søkerliste Etablering av en strategisk eiendomsenhet ved MB 211/ / Side: 3664 av 46

80 tlysningstekst Etablering av en strategisk eiendomsenhet ved MB 211/ / tvidet søkerliste ostdoctoral Fellowship: Food Science, Ecology & Eating Behavior 211/ / AN Off. 25 Offentlig søkerliste ostdoctoral Fellowship: Food Science, Ecology & Eating Behavior 211/ / tlysningstekst ostdoctoral Fellowship: Food Science, Ecology & Eating Behavior 211/ / Side: 3665 av 46

81 Søknad og CV tlysing - Førstelektor 2% i Building nformation Modelling (BM) 211/ / AN Off. 25 Hjelseth, Eilif Offentlig søkerliste Fast stilling som førstekonsulent, Dokumenttjenesten 211/ / tlysningstekst Fast stilling som førstekonsulent, Dokumenttjenesten 211/ / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Side: 3666 av 46

82 Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Side: 3667 av 46

83 Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Side: 3668 av 46

84 Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - Forskerutdanningsutvalget - HA / / Legeattest - fravær Studentmappe 21/ / S Side: 3669 av 46

85 Allocation of funding to project /F11 - Hydrogen adsorption over iron and titanium based catalyst doped with t, d, Rt. Applications for fuel cell electrodes NFR /F11 - Hydrogen adsorption over iron and titanium based catalyst doped with t, d, Rt. Applications for fuel cell electrodes 213/ / Norges forskningsråd NFR prosektsøknad - Hydrogen-Fe-Ti-metal adsorption NFR /F11 - Hydrogen adsorption over iron and titanium based catalyst doped with t, d, Rt. Applications for fuel cell electrodes 213/ / Referat Møtebok - ndervisningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - ndervisningsutvalget - HA / / Side: 367 av 46

86 Referat Møtebok - ndervisningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - ndervisningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - ndervisningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - ndervisningsutvalget - HA / / Side: 3671 av 46

87 Referat Møtebok - ndervisningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - ndervisningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - ndervisningsutvalget - HA / / Referat Møtebok - ndervisningsutvalget - HA / / Side: 3672 av 46

88 Assosiert brukeravtale MT Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Arbeidsavtale hjelpelærer NF MT ersonalmappe - 213/ / Klage på karakter STAT21 Klage på karakterfastsetting - STAT21 213/ / S nnkalling til MBs klagenemnd 1. oktober 213 Mistanke om fusk/forsøk på fusk - Eksamen ECOL32-213/ / S Side: 3673 av 46

89 Arbeidsavtale hjelpelærer MATH MT ersonalmappe - 213/ / Søknad om tilrettelegging ved studier og eksamen Studentmappe - 29/ / S Signert Kontrakt - N prosj.no Non-tariff barriers, food safety and international food trade - Roberto Garcia - kraine prosjekt rosjekt - N prosj.no Non-tariff barriers, food safety and international food trade - Roberto Garcia - kraine 213/ / N - Norwegian nstitute of nternational Affairs ( N ) Sluttrapport Sabbatical Yale niversity aug aug 213 ersonalmappe - 23/ / Side: 3674 av 46

90 nnvilgelse av forlenget uførepensjon - HA ersonalmappe - 23/ / nnvilgelse av forlenget uførepensjon - DSA ersonalmappe - 24/ / Avtale M Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - forhåndsvarsel om sanksjon ersonalmappe - 23/ / Side: 3675 av 46

91 nnkalling til møte i klagenemnda 1. oktober 213 MBs klagenemnd - Forberedelse av saker 211/ / S Ny styrings-og ledelseordning ved NLH-overgangsordninger og implementeringstempo Kvalitetsreformen - intern organisering og ledelse 23/ / Fremdriftsrapport pr hd-mappe - 212/ / D Ofl. 13, 1. ledd nnkalling til møte i S Møtebok / / Side: 3676 av 46

92 nnstilling tlysing - hd - GS for feed efficiency in cattle 213/ / AN Off. 25 nnstilling 2. gang tlysing - stipendiat, husdyravl og genetikk 213/ / AN Off. 25 nnstilling 2. gang tlysing - forsker - Livestock systems modelling, 2. g. utlysing 213/ / AN Off. 25 Søknad om utvidet tid ved eksamen Studentmappe - 213/ / S Side: 3677 av 46

93 Ny sensur etter klage på karakter - M6 KBM - Masteroppgave Klage på karakterfastsetting M6KBM - Masteroppgave 213/ / S Assessment of hd Thesis - ngjerd Sunde Krogseth hd-mappe 21/ / D Ofl. 13, 1. ledd nnkalling til møte i S Møtebok / / Avtale KBM Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Side: 3678 av 46

94 Avtale KBM Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Oversendelse av klage på karakter - M3-NORAGRC Klage på karakterfastsetting M3 213/ / S tlysningstekst - hd-position - stipendiat in ecology / Wildlife biology Still.nr 13/ hd-position - stipendiat in ecology / Wildlife biology 213/ / AN Off. 25 Jan Reiling Arbeidsavtale hjelpelærer FYS MT ersonalmappe - 213/ / Side: 3679 av 46

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/06-3 7714/011 01.07.011 30.06.011 Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml Page 1 of 48 Offentlig journal 08.12.2014-14.12.2014 14/01000-1 X Til: Dok.dato: 11.11.2013 Jour.dato: 09.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: Sak: NFR Prosjekt 204051/V10 - " Monitoring and risk assessment of

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml Page 1 of 106 Offentlig journal 16.02.2015-22.02.2015 14/01377-3 U Dok.dato: 04.03.2014 Jour.dato: 20.02.2015 Arkivkode: 452 Grad: U Til: NFR NFR - Eli Ragna Tærum Sak: NFR - 230296/E50 - Land: Man and

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml Page 1 of 30 Offentlig journal 09.03.2015-15.03.2015 14/00093-4 Til: U Dok.dato: 11.04.2014 Jour.dato: 12.03.2015 Arkivkode: 059 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Bio-Rad Laboratories Millipore AS Kjøp

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 02.08.2015 Journalenhet:, 14/00178-3 Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: 19.02.2015 Arkivdel: Student, 14/00367-5 Svar på søknad

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X I, 14/00042-31 Tilsynsrapport for vekstkontroll Mattilsynet - IPV Mattilsynet Region Stor-Oslo Journaldato: 25.08.2015 Tilg. kode: Institutt for plantevitenskap /Morten Lillemo Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05.

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.06.2014 Svar på henvendelse vedr Albert Heides legat til fordel for studenter ved Det odontologiske

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.08.16%20-%202014.08.31.xml

file:///z:/postliste/2014.08.16%20-%202014.08.31.xml Page 1 of 42 Offentlig journal 16.08.2014-31.08.2014 14/01433-1 Dok.dato: 26.02.2014 Jour.dato: 18.08.2014 Arkivkode: 820 Grad: U U Til: Tollregion Oslo og Akershus Sak: Søknad om registrering som avgiftsfri

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2011-13.11.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.11.2011 Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar tvalg for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer