AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10"

Transkript

1 AUGUST 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 1

2 Delphi Fondene Investeringsområde Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge Delphi Vekst Delphi Emerging Global Europa Norden Norge Norge Emerging Markets Selskapsstørrelse Store Medium Små 5060 aksjer 3040 aksjer aksjer aksjer 2030 aksjer 3545 aksjer Stil* Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding *Stil = Blanding. Her, miks av verdi og vekstselskaper. Delphi Kombinasjon Investeringsområde: Norden Min 30 % aksjer Stil: Fleksibel allokering mellom nordiske aksjer og norske renteinstrumenter Maks 70 % aksjer eller renter Min 30 % renter Internasjonale utmerkelser Ordliste, risikotall Standardavvik fond/referanseindeks: Viser oss hvor mye faktisk avviker fra gjennomsnitten. Antar vi en normalfordelt forventes det at to tredjedeler av en blir i intervallet: snitt pluss minus ett standardavvik. Information ratio: Måles som brøk mellom differanse og aktiv risiko (relativ volatilitet); gir en vurdering av et fonds resultater i forhold til referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en jevn og god aktiv. Er derimot verdien positiv og lav, har fondet enten hatt en liten positiv, eller så har det fått sin mer gjennom en høy aktiv risiko. Er verdien negativ, har fondet lavere enn indeks. Relativ volatilitet: Uttrykk for hvordan en i et fond har samvariert eller avveket fra en til fondets referanseindeks over en periode. Høy relativ volatilitet innebærer at fondets i liten grad kan forklares av referanseindeksens utvikling. Det vil si at forvaltningsselskapet har hatt en vesentlig annerledes porteføljesammensetning i verdipapirfondet enn referanseindeksen. Beta: Mål på variasjon i fond i forhold til referanseindeks. Gir proporsjonal endring av fondet gitt indeksens. Eksempelvis vil Beta på 1,2 gi 20 prosent mer endring i fondet enn tilsvarende forandringer i indeks. Korrelasjon: Beskriver graden av samvariasjon mellom fond og referanseindeks. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, er disse helt uavhengige av hverandre. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Disclaimer: S&P Capital IQ: An S&P Capital IQ fund grading represents an opinion only and should not be relied on when making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. Currency exchange rates may affect the value of investments. Copyright 2012 by McGrawHill international (UK) Limited (S&P), a subsidiary of The McGrawHill Companies, Inc. All rights reserved. Citywire EuroStars Rating: Fund Manager is rated by Citywire for his 3 year risk adjusted performance for the period 31/08/ /08/2012. Every fund manager registered in three or more countries is eligible for the EuroStars Rating. Source & Copyright: CITYWIRE. Ratings and awards mentioned above can change at any time and do not constitute a buy recommendation. Historical performance is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance may become negative due to losses and it may vary considerably within periods. Unit holder s realized gain or loss will therefore depend on the actual timing of subscription and redemption. 2

3 Gode sommerbørser Etter en svak juni måned fikk børsene sin revansje i juli, blant annet drevet av selskapenes rapporteringer for andre kvartal, samt signaler om bedring i den europeiske økonomien. Med mer enn halvparten av rapporteringsperioden lagt bak oss, kan vi sammenfatte resultatene så langt som relativt gode. Mange aksjer har også fått ytterligere støtte av selskapenes guiding fremover. For måneden sett under ett steg den amerikanske S&P 500 indeksen 5,1 prosent målt i USD, mens MSCI Europe Index endte opp 5,2 prosent målt i EUR. Europa ut av asken På samme måte som fuglen Fønix gjenoppstod fra asken, ser vi nå flere tegn til at Europas tøffeste periode ligger bak oss. Vi ser dette i mange selskapers resultatrapporter og fremtidsprognoser, samt i en del nøkkeltall og statistikk. Innkjøpssjefsindeksen PMI sender positive signaler for regionens kjerne, men enda viktigere også for de mer kriserammede og perifere økonomiene. Etter flere år med harde sparetiltak uten tydelige tegn til bedring, har EU forandret sin policy i retning av det som skjer i USA. Man innser nå at økonomiene må stimuleres for å stoppe den negative spiralen. Den europeiske sentralbanksjefen, Mario Draghi, bekreftet i juli at ECB skal fortsette å stimulere økonomien. Dette kan være det første tegnet på en solid bunn, og i forlengelsen av det en langvarig gjeninnhentning. Lange briller i USA Frykten som preget investorene i juni knyttet til FEDs ønske om å slutte med støttekjøp av obligasjoner, var som blåst bort i juli. Nok en gang fokuserte investorene på det lange perspektivet, og at økonomien faktisk utvikler seg i riktig retning. Dette skjedde selv om FED igjen bekreftet at starten på avviklingen av obligasjonskjøpene vil komme mot slutten av året. Tyngre veide imidlertid forventningene om et sterkere boligmarked, samtidig som ordreinngangen på industrivarer kommer inn på sunne nivåer sågar på høyere nivåer enn den forrige toppen i Veien videre Som vi har vært inne på en rekke ganger finnes det underliggende faktorer i den globale økonomien som kan utgjøre en trussel for den langsiktige økonomiske veksten. Det skjulte bankmarkedet i Kina er et eksempel i så måte, og det samme er de enorme stimuleringstiltakene i de vestlige økonomiene. Man kan også legge til at gjeninnhentningen har pågått i fire år, og at vi i så måte burde ha nærmet oss en topp. I en normal sykel, som bygger på overkapasitet i økonomien, hadde vi kanskje tatt til orde for sistnevnte. Ser vi på Europa og USA, er det imidlertid vanskelig å argumentere for at vi er nær en sykeltopp. Risiko finnes alltid, likevel ser vi for oss en gradvis sterkere global økonomi i årene fremover. «A company is only as good as the people it keeps» Mary Kay Ash, amerikansk forretningskvinne Ta kontakt Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon Du kan også sende en epost til Med vennlig hilsen Delphi Fondene 3

4 Delphi Global kommentar Juli endte med en oppgang på 3,0 prosent for Delphi Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 2,0 prosent. Det ble en sterk juli måned i aksjemarkedet, og det var også denne gangen de vestlige børsene som gjorde det best. Samtidig var de fremvoksende økonomiene nok en gang relativt svake, i stor grad drevet av usikkerhet rundt kinas økonomiske vekstutsikter. USA fortsetter ufortrødent sin positive utvikling, samtidig som vi ser gryende tegn til økt optimisme i Europa. Den norske kronen var relativt sterk mot mange valutaer i juli måned, noe som holdt igjen en for norske investorer noe, men Delphi Global hadde likevel en god måned absolutt og relativt. Bransjemessig var farmasi, konsum (spesielt de bilrelaterte selskapene) og finans sterkest i porteføljen. Av enkeltselskaper som la frem gode resultater, og som opplevde god børsutvikling, kan vi blant annet trekke frem; finske Sampo, nederlandske Aegon og Philips, franske Valeo og de amerikanske selskapene Eastman Chemicals, Bank of America, Gilead Sciences og Valeant Pharmaceuticals. I den motsatte enden skuffet Microsoft med sine resultater. Vi tok inn ett nytt porteføljeselskap forrige måned, nærmere bestemt finske Nokia. Vi er av den oppfatning at selskapets kjøp av den resterende delen av nettverksbiten fra Siemens var fornuftig, og vi synes for mye negativt er diskontert inn i aksjekursen. Ellers solgte vi fire mindre poster fondet i juli; amerikanske Ensco og Pfizer, sveitsiske ABB og tyske Siemens. Ved inngangen til august var NordAmerika klart største region i Delphi Global med drøye 50 prosent, mens Asiaregionen midlertidig er ute av porteføljen. en har egne midler i fondet. Avkastning Nøkkeldata Startdato 23 mai 2006 Stig Tønder ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 4.099,26 NOK NAV/Kurs (31 jul 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI World NR USD Forvaltningshonorar 04%** Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% K Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 32,70 13,14 24,29 11,45 10,09 20,45 Fond 9,15 5,90 11,84 8,43 2,07 0,84 +/ Indeks Årlig Fond Indeks , ,9 32, ,5 13, ,2 24, ,5 11, ,0 10, ,0 20,5 21,3 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. I år 18,8 12,5 6,3 0 6,3 12,5 18,8 25,0 31,3 Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 8,14 12,06 14,90 Standardavvik Indeks 6,53 8,68 12,12 Information Ratio 0,05 0,15 0,23 Beta 1,31 1,29 1,15 Tracking Error 6,06 7,28 7,68 (31 jul 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 20,45 8,63 15,75 21,47 10,64 5,43 6,37 +/Idx 0,84 3,11 1,58 0,30 1,08 1,84 2,70 **Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 %. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer eller mindre i forhold til referanseindeks. Samlet forvaltningshonorar vil til enhver tid være i intervallet 04 % av fondets forvaltningskapital. 4

5 Delphi Global Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Cash & Cash Equivalents 4,99 Bank of America Corporation 2,57 Valeo SA 2,54 Starbucks Corporation 2,42 Valeant Pharmaceuticals... 2,36 Bayer AG 2,36 Sampo Oyj 2,33 Home Depot, Inc. 2,30 Gilead Sciences Inc 2,28 Citigroup Inc 2,26 Totalt antall aksjer 52 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 26,40 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index USA 46,14 53,73 Tyskland 8,81 3,58 Sveits 8,73 4,05 Frankrike 8,36 3,78 Storbritannia 7,16 9,22 Sverige 5,83 1,36 Finland 4,31 0,32 Nederland 3,81 1,40 Canada 2,48 4,24 Irland 2,26 0,32 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 3,23 9,76 Materialer 6,81 5,57 Industri 8,37 11,10 Forbruksvarer 27,37 12,03 Konsumvarer 5,63 10,51 Helse 18,19 11,37 Finans 20,98 20,97 Informasjonsteknologi 9,41 11,63 Telekom 3,69 Forsyningsselskaper 3,38 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Stig Tønder Forvaltet fondet siden 23 mai 2006 Investeringsprofil Delphi Global har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et globalt investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 5060 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI World NTR. Årlig forvaltningshonorar: Forvaltningshonoraret består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 prosentpoeng. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent pr år. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. **Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 %. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer eller mindre i forhold til referanseindeks. Samlet forvaltningshonorar vil til enhver tid være i intervallet 04 % av fondets forvaltningskapital. 5

6 Rapport fra 9 aug 2013 Delphi Europe kommentar Juli endte med en oppgang på 5,1 prosent for Delphi Europe. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 4,0 prosent. Juli ble en positiv overraskelse for mange, og den brede Stoxx 600 indeksen kunne vise til en oppgang på drøye fem prosent målt i EUR. Dette betyr at indeksen har steget 7,1 prosent så langt i år, og med det er nær toppnivået fra mai. På makrosiden noterer vi oss at aktivitetsnivåene for eurosonen har stabilisert seg, og dessuten viser tendenser til å stige litt. Stabiliseringen skjer ikke bare i de største økonomiene, men også i periferilandene. Selv om utviklingen er i tråd med våre forventninger, er dette et interessant og viktig signal for Europa sin del. Mye tyder på at vi vil se veksten komme tilbake i eurosonen i løpet av andre halvår. Dermed kan investorene begynne å se bort fra sine «worst case» antagelser, og heller fokusere på oppsiden. Rapporteringssesongen for andre kvartal går nå mot slutten. Selv om vi så noen skuffelser, blant annet fra industrilokomotivet Siemens, la ikke dette noen stor demper på markedet. Jevnt over kom regnskapstallene inn på linje med forventningene, noe som virket betryggende på investorene. Selskapene er fremdeles tilbakeholdne med utsiktene for resten av året, men knapt noen forutså dramatiske endringer på etterspørselssiden. Vi hadde et noe mindre aktivitetsnivå i porteføljen i juli, sammenlignet med foregående måneder. Dette skyldes primært at vi er godt fornøyde med sammensetningen. Den eneste nye posisjonen vi tok var det britiske telekomselskapet BT Group. Selskapet har investert tungt rundt utbredelsen av bredbånd med tilhørende tjenester, og er blant fåtallet av telekomselskapene som kan vise til vekst. Delphi Europe har i dag en betydelig eksponering mot konsumrettede aksjer og sektorer. Selv om dette signaliserer økende optimisme til Europa som helhet, har vi valgt selskaper som har en unik posisjon, enten som følge av sin geografiske eksponering, eller som følge av måten de når konsumentene på. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 30,39 29,76 23,90 16,91 6,72 18,21 Fond 0,52 17,70 19,38 8,23 4,37 1,63 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 8 mar 1999 Espen K. Furnes ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 981,53 NOK NAV/Kurs (31 jul 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI Europe NR USD Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 7,62 13,92 17,06 Standardavvik Indeks 5,11 11,18 15,28 Information Ratio 0,25 0,35 0,22 Beta 1,10 1,10 1,04 Tracking Error 3,70 5,87 7,22 Årlig Fond Indeks 40, ,0 3, ,1 25,5 22, , ,0 1, ,7 30,4 30, , ,1 23, ,5 16, ,7 11,1 6, ,2 16,6 I år 35,0 26,3 17,5 8,8 0 8,8 17,5 26,3 (31 jul 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 18,21 8,52 12,81 24,97 6,08 5,19 9,00 4,78 +/Idx 1,63 3,36 0,85 0,89 2,05 1,65 3,12 2,83 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag.

7 Rapport fra 9 aug 2013 Delphi Europe Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Cash & Cash Equivalents 6,95 Pandora AS 4,44 ITV PLC 4,34 Sacyr SA 4,18 Amadeus IT Holding SA 3,86 Next PLC 3,69 Carrefour 3,64 Aegon NV 3,52 Adidas AG 3,52 Bayer AG 3,46 Totalt antall aksjer 32 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 41,61 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index Storbritannia 30,03 33,42 Tyskland 16,21 13,35 Spania 15,87 4,61 Frankrike 9,46 14,11 Sveits 7,53 13,97 Danmark 6,91 1,76 Sverige 6,82 4,96 Nederland 3,79 4,69 Belgia 3,37 1,79 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 9,62 Materialer 2,11 7,81 Industri 13,96 11,49 Forbruksvarer 25,52 9,88 Konsumvarer 12,75 14,43 Helse 11,41 12,74 Finans 17,88 21,39 Informasjonsteknologi 10,30 3,12 Telekom 6,08 5,57 Forsyningsselskaper 3,95 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Espen K. Furnes Forvaltet fondet siden 8 mar 1999 Investeringsprofil Delphi Europe har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et europeisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI Europe NTR. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer.

8 Delphi Nordic kommentar Juli endte med en oppgang på 3,7 prosent for Delphi Nordic. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 6,1 prosent. Vi har lagt bak oss en sterk måned i det nordiske aksjemarkedet. Oppgangen var dels drevet av en gjeninnhentning av fallet i juni, og dels av positive makrodata for de vestlige landene. På selskapssiden har resultatsesongen for andre kvartal vært «som forventet» så langt, det vil si at man har slått forventningene noe. I Norden var syklisk konsum og finans de sterkeste sektorene gjennom måneden, mens defensivt konsum var den svakeste sektoren. Vi har økt eksponeringen noe mot mer sykliske sektorer i det siste, og da spesielt mot teknologisektoren ved å ta inn Nokia i porteføljen. I porteføljen ble det denne måneden flere minuser enn plusser. Vårt største negative bidrag var danske Genmab, som falt noe tilbake for andre måned på rad. I energisektoren var utviklingen jevnt over negativ for våre porteføljeselskaper sammenlignet med sektoren, samtidig som laksesektoren også bidro negativt til fondets utvikling gjennom måneden. På den positive siden var det REC som utmerket seg, selv om sentimentet snudde noe på slutten av måneden drevet av økt usikkerhet rundt importtoll på polysilikon i Kina. Vi gjorde flere endringer gjennom måneden. Blant annet solgte vi oss helt ut av Assa Abloy etter en flott reise vi ser mer oppside i andre aksjer fremover. Videre økte vi eksponeringen i Autoliv og Danske Bank gjennom måneden. Autoliv har gode vekstutsikter i markedet for sikkerhetsutstyr til bilbransjen, og har også mulighet til å bruke balansen konstruktivt fremover. Danske Bank fremstår i våre øyne som et solid case, med lav verdsettelse og gode muligheter til å levere lavere lånetap og kostnader enn forventet. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks K /13 Avkastning 44,96 49,46 34,18 29,02 18,89 24,70 Fond 5,44 22,63 5,78 13,12 3,51 5,93 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 48,7 44, ,5 18, , ,2 29,6 31, , ,4 39,5 45, , ,8 34,2 28, , ,9 18,9 15, ,7 18,8 I år 45,0 33,8 22,5 11,3 0 11,3 22,5 33,8 Nøkkeldata Startdato 18 mar 1991 Øyvind Fjell ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 788,09 NOK NAV/Kurs (31 jul 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks VINX Benchmark Cap Net Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 10,05 18,46 23,34 Standardavvik Indeks 9,55 15,02 20,26 Information Ratio 0,46 0,16 0,11 Beta 0,72 1,10 1,07 Tracking Error 7,74 8,39 9,07 (31 jul 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 24,70 8,66 18,12 26,79 8,87 5,60 13,71 12,24 +/Idx 5,93 4,01 5,99 3,58 1,38 0,97 2,98 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. 6

9 Delphi Nordic Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Pandora AS 7,32 Sampo Oyj 5,26 Nordea Bank AB 5,07 Genmab A/S 4,76 Danske Bank AS 4,62 Dolphin Group ASA 4,34 Algeta ASA 4,21 Norwegian Air Shuttle ASA 4,08 Novo Nordisk A/S 4,06 Marine Harvest ASA 3,60 Totalt antall aksjer 38 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 47,31 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 33,76 Danmark 28,93 Sverige 22,63 Finland 13,26 Luxemburg 1,23 Kypros 0,20 Sektorfordeling % Aksjer Energi 12,56 Materialer 2,76 Industri 4,16 Forbruksvarer 17,95 Konsumvarer 9,10 Helse 18,80 Finans 25,06 Informasjonsteknologi 9,63 Telekom Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Øyvind Fjell Forvaltet fondet siden 1 des 2007 Investeringsprofil Delphi Nordic har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et nordisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er VINX Benchmark Cap Net. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. 7

10 Delphi Norge kommentar Juli endte med en oppgang på 3,0 prosent for Delphi Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 6,0 prosent. Det ble en god sommermåned på Oslo Børs, der særlig energi og finans gjorde det sterkt. Dessverre ble det en noe skuffende utvikling for fondet relativt til referanseindeksen. Dette skyldes blant annet oppgang innenfor oljeservice, en sektor som har prestert dårlig hittil i år, og hvor vi har lettet oss betydelig. I tillegg hadde Telenor en meget sterk måned. Selv om vi i løpet av måneden tok en posisjon i selskapet, er aksjen fortsatt betydelig større i referanseindeksen. Det samme gjelder Yara som steg kraftig gjennom måneden, og som utgjør over åtte prosent i referanseindeksen mot fire prosent i fondet. I tillegg hadde lakseoppdrett som utgjør en stor overvekt i fondet en svak måned alle fondets aksjer i sektoren ende i rødt. På tross av en relativ svak måned gjorde vi ingen større endringer i fondet, men vi følger enkeltsektorer tett. Blant annet står vi parat til å øke enkelte posisjoner innenfor oljeservice dersom vi skulle se en mer varig vending i trendbildet. Finans var en av de mer positive sektorene i juli, og både Storebrand og DNB bidro godt i fondet. I tillegg hadde REC nok en sterk måned, med en oppgang på hele 36 prosent. En annen hyggelig bidragsyter var det lille oljeselskapet Interoil Exploration, som vi tok inn på én krone i forbindelse med en kriseemisjon på vårparten. Selskapet driver oljeutvinning i Sør Amerika, og leverer som lovet i forbindelse med produksjonsøkning i Colombia. I tillegg har det kommet positive signaler fra myndighetene i Peru rundt en lisensforlengelse i landet. Det siste har potensial til å løfte aksjen betydelig fremover. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks 0.0K /13 Avkastning 53,92 80,27 23,56 20,87 15,83 12,34 Fond 3,50 10,15 1,29 2,12 4,82 0,41 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 68, ,1 44,1 38, , ,8 33,0 23, ,7 10, ,9 57, ,3 70, ,6 22, ,9 18, ,8 20, ,3 12,7 I år 75,0 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5 0 12,5 25,0 37,5 50,0 Nøkkeldata Startdato 3 jun 1994 Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 866,12 NOK NAV/Kurs (31 jul 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 9,79 18,46 25,72 Standardavvik Indeks 9,54 17,93 27,16 Information Ratio 0,82 0,64 0,14 Beta 0,81 0,99 0,92 Tracking Error 6,23 5,30 6,43 (31 jul 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 12,34 4,82 8,66 15,27 8,35 3,98 15,44 13,04 +/Idx 0,41 0,51 1,07 5,12 3,40 0,87 2,62 4,10 8

11 Delphi Norge Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. DNB ASA. 8,16 Seadrill Ltd 6,20 Norwegian Air Shuttle ASA 6,07 Marine Harvest ASA 5,49 Opera Software ASA 5,15 Algeta ASA 4,74 Bakkafrost P/F 4,51 Statoil ASA 4,28 Yara International ASA 4,04 Dolphin Group ASA 4,01 Totalt antall aksjer 32 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 52,65 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 96,22 USA 3,78 Sektorfordeling % Aksjer Energi 31,19 Materialer 4,99 Industri 6,35 Forbruksvarer 3,80 Konsumvarer 17,89 Helse 6,75 Finans 18,77 Informasjonsteknologi 8,14 Telekom 2,12 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 des 2007 Investeringsprofil Delphi Norge har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper i det norske aksjemarkedet. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 2535 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. 9

12 Delphi Vekst kommentar Juli endte med en oppgang på 3,5 prosent for Delphi Vekst. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 6,0 prosent. Juli oppsummeres med relativt stor spredning i porteføljeselskapenes utvikling. Dessverre ble det også en måned hvor fondet ikke klarte å holde følge med en norsk børs i god sommerform. Spesielt var det oppdrettsselskapene Marine Harvest, Bakkafrost og Austevoll som utmerket seg negativt alle med en nedgang på mellom to og fem prosent. På kort sikt er det vanskelig å spå kursutviklingen innenfor denne sektoren. Vi forventer å se et prisfall på laks fremover i tråd med normale sesongvariasjoner. Markedsbalansen er imidlertid like god som tidligere, og indikerer flere år med høye priser, noe som etter vår mening ikke reflekteres i aksjekursene. Norwegian, Bionor og EMGS utmerket seg også med negativt fortegn forrige måned. På den positive siden hadde REC nok en sterk måned. Aksjen endte opp hele 36 prosent for måneden sett under ett. Selv om oppgangen i silisiumprisene ser ut til å la vente på seg, er det mange som ønsker å posisjonere seg i aksjen allerede nå. Schibsted har også lagt bak seg en meget god måned, drevet av sterke resultater for andre kvartal. Selv om det hovedsakelig var selskapets etablerte kanaler her hjemme som overrasket positivt, fortsetter markedet å verdsette selskapets potensial innenfor internasjonale rubrikksatsinger stadig høyere. Med en PEmultippel på 55 i konsensusestimatene for inneværende år, knyttes det høye forventninger til utviklingen de neste årene. Det er særlig veksten og markedspotensialet i den franske rubrikksiden Leboncoin som vektlegges, men også mindre modne rubrikksatsninger, blant annet i SørAmerika, har stort potensial. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks 0.0K /13 Avkastning 51,47 63,19 20,47 22,18 6,72 17,40 Fond 5,95 6,93 1,81 3,43 13,93 4,65 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 56,0 54, ,9 38, ,4 39, ,0 23, ,6 10, ,5 57, ,2 70, ,5 22, ,2 18, , ,6 17,4 12,7 I år 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5 0 12,5 25,0 37,5 50,0 Nøkkeldata Startdato 20 okt 1997 Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 78,51 NOK NAV/Kurs (31 jul 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX Forvaltningshonorar 14%** Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 11,70 18,46 24,70 Standardavvik Indeks 9,54 17,93 27,16 Information Ratio 0,25 0,93 0,34 Beta 0,75 0,93 0,86 Tracking Error 9,57 8,14 9,21 (31 jul 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 17,40 9,10 12,56 18,03 4,16 0,02 11,98 7,55 +/Idx 4,65 4,79 4,97 2,36 7,58 3,13 0,84 2,00 **Forvaltningshonoraret utgjør p.a. 1,0 prosent. I tillegg beregnes 10 prosent honorar av en som overstiger 5 prosent, beregnet løpende over 365 dager. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent p.a. 10

13 Delphi Vekst Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Opera Software ASA 7,64 Algeta ASA 7,51 Nordic Cap Partners Asa 7,00 Bakkafrost P/F 6,33 Cash & Cash Equivalents 5,01 Renewable Energy Corporation ASA 4,97 Schibsted ASA 4,67 DNB ASA. 4,51 Seadrill Ltd 4,51 Norwegian Air Shuttle ASA 4,36 Totalt antall aksjer 22 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 56,50 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 87,97 Danmark 4,42 Sveits 4,12 Sverige 3,49 Sektorfordeling % Aksjer Energi 18,02 Materialer Industri 4,95 Forbruksvarer 10,08 Konsumvarer 20,44 Helse 12,31 Finans 13,60 Informasjonsteknologi 17,99 Telekom 2,62 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 okt 2009 Investeringsprofil Delphi Vekst har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper i det norske aksjemarkedet. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 2030 selskaper, med fokus på mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet kan investere inntil 20 prosent av porteføljen i utenlandske aksjer. Fondet har UCITS status. Forvaltningshonoraret utgjør p.a. 1,0 prosent. I tillegg beregnes 10 prosent honorar av en som overstiger 5 prosent, beregnet løpende over 365 dager. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent p.a. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. **Forvaltningshonoraret utgjør p.a. 1,0 prosent. I tillegg beregnes 10 prosent honorar av en som overstiger 5 prosent, beregnet løpende over 365 dager. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent p.a. 11

14 Delphi Kombinasjon kommentar Juli endte med en oppgang på 1,1 prosent for Delphi Kombinasjon. Fondets referanseindeks (50 prosent nordisk aksjeindeks og 50 prosent obligasjonsindeksen ST4X) endte i samme periode opp 3,0 prosent. Fondet investerer i nordiske aksjer og norske rentepapirer. Juli ble en sterk måned i det nordiske aksjemarkedet. Oppgangen var dels drevet av en reversering av fallet i juni, og dels av positive makrodata for de vestlige økonomiene. Verdt å merke seg er at en del europeiske økonomier nå ser ut til å ha bunnet ut, noe som tar bort de verste dommedagsprofetiene for denne regionen. På selskapssiden har resultatsesongen for andre kvartal vært «som forventet» så langt, det vil si at selskapene i sum har slått forventningene før tallene noe. Aksjedelen av fondet hadde en noe laber utvikling i juli. Vår overvekt mot defensivt konsum bidro negativt, og vår posisjon i Marine Harvest endte som den mest negative bidragsyteren. Vi har imidlertid fortsatt sterk tro på laksesektoren. Våre energiaksjer bidro også jevnt over negativt gjennom måneden, mens danske Pandora nok en gang stod frem som månedens beste aksje. Fremover ser vi fortsatt gode fundamentale utsikter for de fleste av våre aksjer. Sammen med et makrobilde som ser stadig mer solid ut i de vestlige markedene, gir dette gode utsikter for resten av året. Med et slikt bakteppe er det naturlig at vi fortsetter å øke aksjevekten noe på bekostning av rentedelen. Som følge av ovenfornevnte solgte vi oss helt ut av Statkraft på rentesiden i juli, og vi planlegger å erstatte denne posisjonen med aksjer. Statkraft var blant rentedelens mest defensive posisjoner, og salget bidrar i så måte til å øke den gjennomsnittlige yielden i obligasjonsporteføljen noe. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 25,05 30,26 11,41 7,16 5,85 8,48 Fond 1,39 14,92 4,80 2,05 3,00 0,82 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 20 okt 1997 Øyvind Fjell og Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 464,40 NOK NAV/Kurs (31 jul 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks 50% VINX Benchmark Cap TR NOK, 50% OSE Statsobligasjonsind 3.00 Forvaltningshonorar 1,50% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Årlig Fond Indeks 30,3 26,6 28,0 23,1 19,5 17,1 14,5 15,9 15,3 16,2 13,0 11,4 8,8 8,5 9,3 5,7 5,8 2,5 7,2 5,1 25,0 23, I år 25,0 18,8 12,5 6,3 0 6,3 12,5 18,8 25,0 Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 3,81 7,06 10,44 Standardavvik Indeks 5,13 7,07 9,70 Information Ratio 0,13 0,63 0,21 Beta 0,55 0,91 0,98 Tracking Error 3,45 2,98 4,42 (31 jul 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 8,48 1,89 5,43 11,91 5,00 3,87 9,09 6,59 +/Idx 0,82 0,02 1,27 0,45 1,88 0,93 1,92 12

15 Delphi Kombinasjon Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Cash & Cash Equivalents 6,65 Sparebank 1 Sr Bk... 4,48 Fjellinjen As, Oslo... 4,34 Agder Energi As 2.67% ,34 Pandora AS 4,34 StoltNielsen FRN ,80 Entra Eiendom As ,69 Marine Harvest ASA 3,64 Norwegian Air Shuttle ASA 3,44 Sparebk Hedmark 3.48% ,37 Totalt antall aksjer 28 Totalt antall obligasjoner 14 % av investeringer i fondets 10 største 42,09 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 42,27 Danmark 30,68 Sverige 17,22 Finland 6,77 Luxemburg 3,06 Sektorfordeling % Aksjer Energi 12,67 Materialer 2,07 Industri 7,38 Forbruksvarer 14,48 Konsumvarer 17,22 Helse 13,11 Finans 21,70 Informasjonsteknologi 9,02 Telekom 2,34 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Øyvind Fjell og Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 jan 2013 Investeringsprofil Delphi Kombinasjon er et kombinasjonsfond hvor forvalter aktivt flytter midler mellom nordiske aksjer og norske rentepapirer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Både aksje og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70 prosent, og det er forvalters oppgave å plassere midlene der hvor han mener utsiktene er best. Fondet har UCITS status. Fondets aksjedel forvaltes av Øyvind Fjell, mens fondets rentedel forvaltes av Håkon H. Sætre. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. 13

16 Delphi Emerging kommentar Juli endte med en nedgang på 2,2 prosent for Delphi Emerging. Fondets referanseindeks endte i samme periode ned 2,1 prosent. Emerging Markets sliter fremdeles i forhold til de utviklede økonomiene. Selv med en oppgang på 1,5 prosent målt i USD i juli, er Emerging Markets ned ti prosent så langt i år. Mye kan forklares med den pågående oppbremsingen i Kina. Over sommeren har flere nøkkeltall vist at oppbremsingen har tatt fart igjen, etter å ha blitt stabilisert tidligere i år. Selv om det er lite sannsynlig at Kina faller inn i resesjon, er fallende veksttakt noe finansmarkedene liker svært dårlig. Dette skyldes økende usikkerhet rundt hvilke nivåer veksten flater ut på, noe som trolig vil vedvare en stund fremover. Kinas utfordringer får i hovedsak to konsekvenser for Emerging Markets. For det første er Kina verdens største forbruker av råvarer, og mange Emerging Markets er eksportører av råvarer, med nettopp Kina blant sine viktigste markeder. Brasil, som i tillegg sliter med øvrige problemer på hjemmebane, er et godt eksempel i så måte. For det andre styres mye av internasjonale investorers interesse for Emerging Markets nettopp av Kina. Siden Kina utgjør en betydelig del av verdiskapningen i Emerging Markets, er denne tilnærmingen kanskje ikke helt unaturlig. Men, dette betyr samtidig at de landene som fremdeles går godt og de er det mange av også blir straffet av investorene. I sum oppleves derfor den svake utviklingen som noe urettferdig for mange selskaper, men åpner samtidig for flere interessante investeringsmuligheter for Delphi Emerging. Etter å ha solgt oss ned og ut av noen aksjer, har vi valgt å beholde en del av porteføljen i kontanter. Vi har solgt oss ned i Tyrkia og Brasil, mens vi har økt eksponeringen mot Mexico. I Mexico har vi vektet oss opp i noen av våre eksisterende posisjoner, samt tatt en ny posisjon i Alfa S.A.B. et industrikonglomerat med aktiviteter innen aluminiumkomponenter til bilindustrien, kjemiprodukter og næringsmidler. Konsernet viser god utvikling, og har et globalt marked for produktene sine. Vi har valgt å opprettholde vår eksponering mot kinesiske aksjer inntil videre, da aksjene vi har i porteføljen fremdeles viser gode takter, og kun i begrenset grad har direkte eksponering mot den innenlandske økonomien. en har egne midler i fondet. Avkastning Årlig K Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning Fond +/ Indeks Fond 30,0 Nøkkeldata Startdato 15 apr 2013 Espen K. Furnes ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 176,67 NOK NAV/Kurs (31 jul 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI EM NR USD Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik Standardavvik Indeks Information Ratio Beta Tracking Error 20, I år 10,0 0 10,0 20,0 30,0 (31 jul 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart Avk. % 7,29 6,09 +/Idx 1,99 4,90 14

17 Delphi Emerging Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Cash & Cash Equivalents 14,36 Discovery Limited 2,95 Turk Hava Yollari A.O. 2,83 Naspers Ltd 2,79 SK Telecom Co., Ltd. 2,76 Great Wall Motor Co., Ltd. H... 2,70 Aspen Pharmacare Holdings PLC 2,70 AviChina Industry & Technology... 2,69 Sands China Ltd. 2,68 ENN Energy Holdings Ltd. 2,67 Totalt antall aksjer 33 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 39,13 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index Kina 18,58 20,00 SørAfrika 16,18 7,58 Brasil 14,71 8,30 Mexico 14,53 5,82 Tyrkia 9,27 1,90 Malaysia 5,90 4,05 Thailand 4,78 2,81 Syd Korea 3,33 14,48 Hongkong 3,23 0,07 Polen 3,22 1,70 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 5,82 11,27 Materialer 6,04 8,87 Industri 21,24 6,64 Forbruksvarer 24,44 8,58 Konsumvarer 9,00 9,43 Helse 6,48 1,61 Finans 11,54 27,54 Informasjonsteknologi 6,19 14,66 Telekom 6,02 8,18 Forsyningsselskaper 3,22 3,23 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Espen K. Furnes Forvaltet fondet siden 15 apr 2013 Investeringsprofil Delphi Emerging har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper som er notert i, eller har en sterk tilknytting til, land som inngår i indeksen MSCI Emerging Markets NTR. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3545 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI Emerging Markets NTR. NB: Fondet ble lansert 15. april Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. 15

18 Omslagsfoto: Colourbox Adresse: Professor Kohts vei 9, postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Epost: Org.nr.: Delphi Fondene en enhet i Storebrand Fondene AS.. I denne rapporten har vi søkt å sikre at all informasjon er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler. Uttalelsene reflekterer vårt syn per månedsskiftet for den aktuelle rapport. 16

September MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

September MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 September 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 1 Delphi Fondene Investeringsområde

Detaljer

JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 JULI 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 Delphi Fondene Investeringsområde Aksjefond

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Desember MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

Desember MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. Desember 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje Årskommentar 2015 Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje C - desember 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

ODINs anbefalte løsninger Nils Hast

ODINs anbefalte løsninger Nils Hast ODINs anbefalte løsninger Nils Hast Agenda Anbefalte løsninger Oppdatering på skatt Hva skjer i det norske høyrentemarkedet? Oppsummering Det enkle er ofte det tryggeste ODINs anbefalte løsninger Løsningsforslaget

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per )

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per ) PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per 27.06.16) Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for juni De internasjonale aksjemarkedene falt med

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Januar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per desember 2012 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Dow Jones EURO STOXX Utilities Index. Indeksvaluta: Bloombergkode: Antall verdipapirer i indeksen: 20

Dow Jones EURO STOXX Utilities Index. Indeksvaluta: Bloombergkode: Antall verdipapirer i indeksen: 20 MARKED: ENERGI Dow Jones EURO STOXX Utilities Index EUR SX6E Antall verdipapirer i indeksen: 20 Dow Jones EURO STOXX Utilities Index inkluderer de 20 ledende europeiske selskapene innen nyttetjenester

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

ODIN Aksje Robust og langsiktig aksjesparing. ODIN Forum Oddbjørn Dybvad

ODIN Aksje Robust og langsiktig aksjesparing. ODIN Forum Oddbjørn Dybvad Aksje Robust og langsiktig aksjesparing Forum 2017 - Oddbjørn Dybvad Våre fond Aksjefond - geografi Norge Norden Europa Global EM USA Sverige Finland Aksjefond - bransje Eiendom Energi Aksje + = Rente

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Sparebanken Møre Markets Aktiv Forvaltning Trond Moldskred 2016 Et begivenhetsrikt år side 2 1 2016: Til tross for dette et bra år for aksjer Oslo børs

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

ODIN Forvaltning. Jarle Sjo Investeringsdirektør 20.11.2012

ODIN Forvaltning. Jarle Sjo Investeringsdirektør 20.11.2012 Forvaltning Jarle Sjo Investeringsdirektør 20.11.2012 2 People Philosophy Process Performance 3 Vi skal kjøpe selskaper som er lavt priset i forhold til verdiskapningen EV/CE 4 Vi søker gode selskaper

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer