AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10"

Transkript

1 AUGUST 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 1

2 Delphi Fondene Investeringsområde Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge Delphi Vekst Delphi Emerging Global Europa Norden Norge Norge Emerging Markets Selskapsstørrelse Store Medium Små 5060 aksjer 3040 aksjer aksjer aksjer 2030 aksjer 3545 aksjer Stil* Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding *Stil = Blanding. Her, miks av verdi og vekstselskaper. Delphi Kombinasjon Investeringsområde: Norden Min 30 % aksjer Stil: Fleksibel allokering mellom nordiske aksjer og norske renteinstrumenter Maks 70 % aksjer eller renter Min 30 % renter Internasjonale utmerkelser Ordliste, risikotall Standardavvik fond/referanseindeks: Viser oss hvor mye faktisk avviker fra gjennomsnitten. Antar vi en normalfordelt forventes det at to tredjedeler av en blir i intervallet: snitt pluss minus ett standardavvik. Information ratio: Måles som brøk mellom differanse og aktiv risiko (relativ volatilitet); gir en vurdering av et fonds resultater i forhold til referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en jevn og god aktiv. Er derimot verdien positiv og lav, har fondet enten hatt en liten positiv, eller så har det fått sin mer gjennom en høy aktiv risiko. Er verdien negativ, har fondet lavere enn indeks. Relativ volatilitet: Uttrykk for hvordan en i et fond har samvariert eller avveket fra en til fondets referanseindeks over en periode. Høy relativ volatilitet innebærer at fondets i liten grad kan forklares av referanseindeksens utvikling. Det vil si at forvaltningsselskapet har hatt en vesentlig annerledes porteføljesammensetning i verdipapirfondet enn referanseindeksen. Beta: Mål på variasjon i fond i forhold til referanseindeks. Gir proporsjonal endring av fondet gitt indeksens. Eksempelvis vil Beta på 1,2 gi 20 prosent mer endring i fondet enn tilsvarende forandringer i indeks. Korrelasjon: Beskriver graden av samvariasjon mellom fond og referanseindeks. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, er disse helt uavhengige av hverandre. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Disclaimer: S&P Capital IQ: An S&P Capital IQ fund grading represents an opinion only and should not be relied on when making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. Currency exchange rates may affect the value of investments. Copyright 2012 by McGrawHill international (UK) Limited (S&P), a subsidiary of The McGrawHill Companies, Inc. All rights reserved. Citywire EuroStars Rating: Fund Manager is rated by Citywire for his 3 year risk adjusted performance for the period 31/08/ /08/2012. Every fund manager registered in three or more countries is eligible for the EuroStars Rating. Source & Copyright: CITYWIRE. Ratings and awards mentioned above can change at any time and do not constitute a buy recommendation. Historical performance is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance may become negative due to losses and it may vary considerably within periods. Unit holder s realized gain or loss will therefore depend on the actual timing of subscription and redemption. 2

3 Gode sommerbørser Etter en svak juni måned fikk børsene sin revansje i juli, blant annet drevet av selskapenes rapporteringer for andre kvartal, samt signaler om bedring i den europeiske økonomien. Med mer enn halvparten av rapporteringsperioden lagt bak oss, kan vi sammenfatte resultatene så langt som relativt gode. Mange aksjer har også fått ytterligere støtte av selskapenes guiding fremover. For måneden sett under ett steg den amerikanske S&P 500 indeksen 5,1 prosent målt i USD, mens MSCI Europe Index endte opp 5,2 prosent målt i EUR. Europa ut av asken På samme måte som fuglen Fønix gjenoppstod fra asken, ser vi nå flere tegn til at Europas tøffeste periode ligger bak oss. Vi ser dette i mange selskapers resultatrapporter og fremtidsprognoser, samt i en del nøkkeltall og statistikk. Innkjøpssjefsindeksen PMI sender positive signaler for regionens kjerne, men enda viktigere også for de mer kriserammede og perifere økonomiene. Etter flere år med harde sparetiltak uten tydelige tegn til bedring, har EU forandret sin policy i retning av det som skjer i USA. Man innser nå at økonomiene må stimuleres for å stoppe den negative spiralen. Den europeiske sentralbanksjefen, Mario Draghi, bekreftet i juli at ECB skal fortsette å stimulere økonomien. Dette kan være det første tegnet på en solid bunn, og i forlengelsen av det en langvarig gjeninnhentning. Lange briller i USA Frykten som preget investorene i juni knyttet til FEDs ønske om å slutte med støttekjøp av obligasjoner, var som blåst bort i juli. Nok en gang fokuserte investorene på det lange perspektivet, og at økonomien faktisk utvikler seg i riktig retning. Dette skjedde selv om FED igjen bekreftet at starten på avviklingen av obligasjonskjøpene vil komme mot slutten av året. Tyngre veide imidlertid forventningene om et sterkere boligmarked, samtidig som ordreinngangen på industrivarer kommer inn på sunne nivåer sågar på høyere nivåer enn den forrige toppen i Veien videre Som vi har vært inne på en rekke ganger finnes det underliggende faktorer i den globale økonomien som kan utgjøre en trussel for den langsiktige økonomiske veksten. Det skjulte bankmarkedet i Kina er et eksempel i så måte, og det samme er de enorme stimuleringstiltakene i de vestlige økonomiene. Man kan også legge til at gjeninnhentningen har pågått i fire år, og at vi i så måte burde ha nærmet oss en topp. I en normal sykel, som bygger på overkapasitet i økonomien, hadde vi kanskje tatt til orde for sistnevnte. Ser vi på Europa og USA, er det imidlertid vanskelig å argumentere for at vi er nær en sykeltopp. Risiko finnes alltid, likevel ser vi for oss en gradvis sterkere global økonomi i årene fremover. «A company is only as good as the people it keeps» Mary Kay Ash, amerikansk forretningskvinne Ta kontakt Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon Du kan også sende en epost til Med vennlig hilsen Delphi Fondene 3

4 Delphi Global kommentar Juli endte med en oppgang på 3,0 prosent for Delphi Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 2,0 prosent. Det ble en sterk juli måned i aksjemarkedet, og det var også denne gangen de vestlige børsene som gjorde det best. Samtidig var de fremvoksende økonomiene nok en gang relativt svake, i stor grad drevet av usikkerhet rundt kinas økonomiske vekstutsikter. USA fortsetter ufortrødent sin positive utvikling, samtidig som vi ser gryende tegn til økt optimisme i Europa. Den norske kronen var relativt sterk mot mange valutaer i juli måned, noe som holdt igjen en for norske investorer noe, men Delphi Global hadde likevel en god måned absolutt og relativt. Bransjemessig var farmasi, konsum (spesielt de bilrelaterte selskapene) og finans sterkest i porteføljen. Av enkeltselskaper som la frem gode resultater, og som opplevde god børsutvikling, kan vi blant annet trekke frem; finske Sampo, nederlandske Aegon og Philips, franske Valeo og de amerikanske selskapene Eastman Chemicals, Bank of America, Gilead Sciences og Valeant Pharmaceuticals. I den motsatte enden skuffet Microsoft med sine resultater. Vi tok inn ett nytt porteføljeselskap forrige måned, nærmere bestemt finske Nokia. Vi er av den oppfatning at selskapets kjøp av den resterende delen av nettverksbiten fra Siemens var fornuftig, og vi synes for mye negativt er diskontert inn i aksjekursen. Ellers solgte vi fire mindre poster fondet i juli; amerikanske Ensco og Pfizer, sveitsiske ABB og tyske Siemens. Ved inngangen til august var NordAmerika klart største region i Delphi Global med drøye 50 prosent, mens Asiaregionen midlertidig er ute av porteføljen. en har egne midler i fondet. Avkastning Nøkkeldata Startdato 23 mai 2006 Stig Tønder ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 4.099,26 NOK NAV/Kurs (31 jul 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI World NR USD Forvaltningshonorar 04%** Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% K Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 32,70 13,14 24,29 11,45 10,09 20,45 Fond 9,15 5,90 11,84 8,43 2,07 0,84 +/ Indeks Årlig Fond Indeks , ,9 32, ,5 13, ,2 24, ,5 11, ,0 10, ,0 20,5 21,3 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. I år 18,8 12,5 6,3 0 6,3 12,5 18,8 25,0 31,3 Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 8,14 12,06 14,90 Standardavvik Indeks 6,53 8,68 12,12 Information Ratio 0,05 0,15 0,23 Beta 1,31 1,29 1,15 Tracking Error 6,06 7,28 7,68 (31 jul 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 20,45 8,63 15,75 21,47 10,64 5,43 6,37 +/Idx 0,84 3,11 1,58 0,30 1,08 1,84 2,70 **Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 %. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer eller mindre i forhold til referanseindeks. Samlet forvaltningshonorar vil til enhver tid være i intervallet 04 % av fondets forvaltningskapital. 4

5 Delphi Global Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Cash & Cash Equivalents 4,99 Bank of America Corporation 2,57 Valeo SA 2,54 Starbucks Corporation 2,42 Valeant Pharmaceuticals... 2,36 Bayer AG 2,36 Sampo Oyj 2,33 Home Depot, Inc. 2,30 Gilead Sciences Inc 2,28 Citigroup Inc 2,26 Totalt antall aksjer 52 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 26,40 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index USA 46,14 53,73 Tyskland 8,81 3,58 Sveits 8,73 4,05 Frankrike 8,36 3,78 Storbritannia 7,16 9,22 Sverige 5,83 1,36 Finland 4,31 0,32 Nederland 3,81 1,40 Canada 2,48 4,24 Irland 2,26 0,32 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 3,23 9,76 Materialer 6,81 5,57 Industri 8,37 11,10 Forbruksvarer 27,37 12,03 Konsumvarer 5,63 10,51 Helse 18,19 11,37 Finans 20,98 20,97 Informasjonsteknologi 9,41 11,63 Telekom 3,69 Forsyningsselskaper 3,38 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Stig Tønder Forvaltet fondet siden 23 mai 2006 Investeringsprofil Delphi Global har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et globalt investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 5060 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI World NTR. Årlig forvaltningshonorar: Forvaltningshonoraret består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 prosentpoeng. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent pr år. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. **Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 %. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer eller mindre i forhold til referanseindeks. Samlet forvaltningshonorar vil til enhver tid være i intervallet 04 % av fondets forvaltningskapital. 5

6 Rapport fra 9 aug 2013 Delphi Europe kommentar Juli endte med en oppgang på 5,1 prosent for Delphi Europe. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 4,0 prosent. Juli ble en positiv overraskelse for mange, og den brede Stoxx 600 indeksen kunne vise til en oppgang på drøye fem prosent målt i EUR. Dette betyr at indeksen har steget 7,1 prosent så langt i år, og med det er nær toppnivået fra mai. På makrosiden noterer vi oss at aktivitetsnivåene for eurosonen har stabilisert seg, og dessuten viser tendenser til å stige litt. Stabiliseringen skjer ikke bare i de største økonomiene, men også i periferilandene. Selv om utviklingen er i tråd med våre forventninger, er dette et interessant og viktig signal for Europa sin del. Mye tyder på at vi vil se veksten komme tilbake i eurosonen i løpet av andre halvår. Dermed kan investorene begynne å se bort fra sine «worst case» antagelser, og heller fokusere på oppsiden. Rapporteringssesongen for andre kvartal går nå mot slutten. Selv om vi så noen skuffelser, blant annet fra industrilokomotivet Siemens, la ikke dette noen stor demper på markedet. Jevnt over kom regnskapstallene inn på linje med forventningene, noe som virket betryggende på investorene. Selskapene er fremdeles tilbakeholdne med utsiktene for resten av året, men knapt noen forutså dramatiske endringer på etterspørselssiden. Vi hadde et noe mindre aktivitetsnivå i porteføljen i juli, sammenlignet med foregående måneder. Dette skyldes primært at vi er godt fornøyde med sammensetningen. Den eneste nye posisjonen vi tok var det britiske telekomselskapet BT Group. Selskapet har investert tungt rundt utbredelsen av bredbånd med tilhørende tjenester, og er blant fåtallet av telekomselskapene som kan vise til vekst. Delphi Europe har i dag en betydelig eksponering mot konsumrettede aksjer og sektorer. Selv om dette signaliserer økende optimisme til Europa som helhet, har vi valgt selskaper som har en unik posisjon, enten som følge av sin geografiske eksponering, eller som følge av måten de når konsumentene på. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 30,39 29,76 23,90 16,91 6,72 18,21 Fond 0,52 17,70 19,38 8,23 4,37 1,63 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 8 mar 1999 Espen K. Furnes ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 981,53 NOK NAV/Kurs (31 jul 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI Europe NR USD Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 7,62 13,92 17,06 Standardavvik Indeks 5,11 11,18 15,28 Information Ratio 0,25 0,35 0,22 Beta 1,10 1,10 1,04 Tracking Error 3,70 5,87 7,22 Årlig Fond Indeks 40, ,0 3, ,1 25,5 22, , ,0 1, ,7 30,4 30, , ,1 23, ,5 16, ,7 11,1 6, ,2 16,6 I år 35,0 26,3 17,5 8,8 0 8,8 17,5 26,3 (31 jul 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 18,21 8,52 12,81 24,97 6,08 5,19 9,00 4,78 +/Idx 1,63 3,36 0,85 0,89 2,05 1,65 3,12 2,83 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag.

7 Rapport fra 9 aug 2013 Delphi Europe Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Cash & Cash Equivalents 6,95 Pandora AS 4,44 ITV PLC 4,34 Sacyr SA 4,18 Amadeus IT Holding SA 3,86 Next PLC 3,69 Carrefour 3,64 Aegon NV 3,52 Adidas AG 3,52 Bayer AG 3,46 Totalt antall aksjer 32 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 41,61 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index Storbritannia 30,03 33,42 Tyskland 16,21 13,35 Spania 15,87 4,61 Frankrike 9,46 14,11 Sveits 7,53 13,97 Danmark 6,91 1,76 Sverige 6,82 4,96 Nederland 3,79 4,69 Belgia 3,37 1,79 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 9,62 Materialer 2,11 7,81 Industri 13,96 11,49 Forbruksvarer 25,52 9,88 Konsumvarer 12,75 14,43 Helse 11,41 12,74 Finans 17,88 21,39 Informasjonsteknologi 10,30 3,12 Telekom 6,08 5,57 Forsyningsselskaper 3,95 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Espen K. Furnes Forvaltet fondet siden 8 mar 1999 Investeringsprofil Delphi Europe har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et europeisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI Europe NTR. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer.

8 Delphi Nordic kommentar Juli endte med en oppgang på 3,7 prosent for Delphi Nordic. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 6,1 prosent. Vi har lagt bak oss en sterk måned i det nordiske aksjemarkedet. Oppgangen var dels drevet av en gjeninnhentning av fallet i juni, og dels av positive makrodata for de vestlige landene. På selskapssiden har resultatsesongen for andre kvartal vært «som forventet» så langt, det vil si at man har slått forventningene noe. I Norden var syklisk konsum og finans de sterkeste sektorene gjennom måneden, mens defensivt konsum var den svakeste sektoren. Vi har økt eksponeringen noe mot mer sykliske sektorer i det siste, og da spesielt mot teknologisektoren ved å ta inn Nokia i porteføljen. I porteføljen ble det denne måneden flere minuser enn plusser. Vårt største negative bidrag var danske Genmab, som falt noe tilbake for andre måned på rad. I energisektoren var utviklingen jevnt over negativ for våre porteføljeselskaper sammenlignet med sektoren, samtidig som laksesektoren også bidro negativt til fondets utvikling gjennom måneden. På den positive siden var det REC som utmerket seg, selv om sentimentet snudde noe på slutten av måneden drevet av økt usikkerhet rundt importtoll på polysilikon i Kina. Vi gjorde flere endringer gjennom måneden. Blant annet solgte vi oss helt ut av Assa Abloy etter en flott reise vi ser mer oppside i andre aksjer fremover. Videre økte vi eksponeringen i Autoliv og Danske Bank gjennom måneden. Autoliv har gode vekstutsikter i markedet for sikkerhetsutstyr til bilbransjen, og har også mulighet til å bruke balansen konstruktivt fremover. Danske Bank fremstår i våre øyne som et solid case, med lav verdsettelse og gode muligheter til å levere lavere lånetap og kostnader enn forventet. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks K /13 Avkastning 44,96 49,46 34,18 29,02 18,89 24,70 Fond 5,44 22,63 5,78 13,12 3,51 5,93 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 48,7 44, ,5 18, , ,2 29,6 31, , ,4 39,5 45, , ,8 34,2 28, , ,9 18,9 15, ,7 18,8 I år 45,0 33,8 22,5 11,3 0 11,3 22,5 33,8 Nøkkeldata Startdato 18 mar 1991 Øyvind Fjell ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 788,09 NOK NAV/Kurs (31 jul 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks VINX Benchmark Cap Net Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 10,05 18,46 23,34 Standardavvik Indeks 9,55 15,02 20,26 Information Ratio 0,46 0,16 0,11 Beta 0,72 1,10 1,07 Tracking Error 7,74 8,39 9,07 (31 jul 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 24,70 8,66 18,12 26,79 8,87 5,60 13,71 12,24 +/Idx 5,93 4,01 5,99 3,58 1,38 0,97 2,98 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. 6

9 Delphi Nordic Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Pandora AS 7,32 Sampo Oyj 5,26 Nordea Bank AB 5,07 Genmab A/S 4,76 Danske Bank AS 4,62 Dolphin Group ASA 4,34 Algeta ASA 4,21 Norwegian Air Shuttle ASA 4,08 Novo Nordisk A/S 4,06 Marine Harvest ASA 3,60 Totalt antall aksjer 38 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 47,31 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 33,76 Danmark 28,93 Sverige 22,63 Finland 13,26 Luxemburg 1,23 Kypros 0,20 Sektorfordeling % Aksjer Energi 12,56 Materialer 2,76 Industri 4,16 Forbruksvarer 17,95 Konsumvarer 9,10 Helse 18,80 Finans 25,06 Informasjonsteknologi 9,63 Telekom Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Øyvind Fjell Forvaltet fondet siden 1 des 2007 Investeringsprofil Delphi Nordic har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et nordisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er VINX Benchmark Cap Net. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. 7

10 Delphi Norge kommentar Juli endte med en oppgang på 3,0 prosent for Delphi Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 6,0 prosent. Det ble en god sommermåned på Oslo Børs, der særlig energi og finans gjorde det sterkt. Dessverre ble det en noe skuffende utvikling for fondet relativt til referanseindeksen. Dette skyldes blant annet oppgang innenfor oljeservice, en sektor som har prestert dårlig hittil i år, og hvor vi har lettet oss betydelig. I tillegg hadde Telenor en meget sterk måned. Selv om vi i løpet av måneden tok en posisjon i selskapet, er aksjen fortsatt betydelig større i referanseindeksen. Det samme gjelder Yara som steg kraftig gjennom måneden, og som utgjør over åtte prosent i referanseindeksen mot fire prosent i fondet. I tillegg hadde lakseoppdrett som utgjør en stor overvekt i fondet en svak måned alle fondets aksjer i sektoren ende i rødt. På tross av en relativ svak måned gjorde vi ingen større endringer i fondet, men vi følger enkeltsektorer tett. Blant annet står vi parat til å øke enkelte posisjoner innenfor oljeservice dersom vi skulle se en mer varig vending i trendbildet. Finans var en av de mer positive sektorene i juli, og både Storebrand og DNB bidro godt i fondet. I tillegg hadde REC nok en sterk måned, med en oppgang på hele 36 prosent. En annen hyggelig bidragsyter var det lille oljeselskapet Interoil Exploration, som vi tok inn på én krone i forbindelse med en kriseemisjon på vårparten. Selskapet driver oljeutvinning i Sør Amerika, og leverer som lovet i forbindelse med produksjonsøkning i Colombia. I tillegg har det kommet positive signaler fra myndighetene i Peru rundt en lisensforlengelse i landet. Det siste har potensial til å løfte aksjen betydelig fremover. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks 0.0K /13 Avkastning 53,92 80,27 23,56 20,87 15,83 12,34 Fond 3,50 10,15 1,29 2,12 4,82 0,41 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 68, ,1 44,1 38, , ,8 33,0 23, ,7 10, ,9 57, ,3 70, ,6 22, ,9 18, ,8 20, ,3 12,7 I år 75,0 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5 0 12,5 25,0 37,5 50,0 Nøkkeldata Startdato 3 jun 1994 Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 866,12 NOK NAV/Kurs (31 jul 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 9,79 18,46 25,72 Standardavvik Indeks 9,54 17,93 27,16 Information Ratio 0,82 0,64 0,14 Beta 0,81 0,99 0,92 Tracking Error 6,23 5,30 6,43 (31 jul 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 12,34 4,82 8,66 15,27 8,35 3,98 15,44 13,04 +/Idx 0,41 0,51 1,07 5,12 3,40 0,87 2,62 4,10 8

11 Delphi Norge Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. DNB ASA. 8,16 Seadrill Ltd 6,20 Norwegian Air Shuttle ASA 6,07 Marine Harvest ASA 5,49 Opera Software ASA 5,15 Algeta ASA 4,74 Bakkafrost P/F 4,51 Statoil ASA 4,28 Yara International ASA 4,04 Dolphin Group ASA 4,01 Totalt antall aksjer 32 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 52,65 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 96,22 USA 3,78 Sektorfordeling % Aksjer Energi 31,19 Materialer 4,99 Industri 6,35 Forbruksvarer 3,80 Konsumvarer 17,89 Helse 6,75 Finans 18,77 Informasjonsteknologi 8,14 Telekom 2,12 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 des 2007 Investeringsprofil Delphi Norge har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper i det norske aksjemarkedet. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 2535 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. 9

12 Delphi Vekst kommentar Juli endte med en oppgang på 3,5 prosent for Delphi Vekst. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 6,0 prosent. Juli oppsummeres med relativt stor spredning i porteføljeselskapenes utvikling. Dessverre ble det også en måned hvor fondet ikke klarte å holde følge med en norsk børs i god sommerform. Spesielt var det oppdrettsselskapene Marine Harvest, Bakkafrost og Austevoll som utmerket seg negativt alle med en nedgang på mellom to og fem prosent. På kort sikt er det vanskelig å spå kursutviklingen innenfor denne sektoren. Vi forventer å se et prisfall på laks fremover i tråd med normale sesongvariasjoner. Markedsbalansen er imidlertid like god som tidligere, og indikerer flere år med høye priser, noe som etter vår mening ikke reflekteres i aksjekursene. Norwegian, Bionor og EMGS utmerket seg også med negativt fortegn forrige måned. På den positive siden hadde REC nok en sterk måned. Aksjen endte opp hele 36 prosent for måneden sett under ett. Selv om oppgangen i silisiumprisene ser ut til å la vente på seg, er det mange som ønsker å posisjonere seg i aksjen allerede nå. Schibsted har også lagt bak seg en meget god måned, drevet av sterke resultater for andre kvartal. Selv om det hovedsakelig var selskapets etablerte kanaler her hjemme som overrasket positivt, fortsetter markedet å verdsette selskapets potensial innenfor internasjonale rubrikksatsinger stadig høyere. Med en PEmultippel på 55 i konsensusestimatene for inneværende år, knyttes det høye forventninger til utviklingen de neste årene. Det er særlig veksten og markedspotensialet i den franske rubrikksiden Leboncoin som vektlegges, men også mindre modne rubrikksatsninger, blant annet i SørAmerika, har stort potensial. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks 0.0K /13 Avkastning 51,47 63,19 20,47 22,18 6,72 17,40 Fond 5,95 6,93 1,81 3,43 13,93 4,65 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 56,0 54, ,9 38, ,4 39, ,0 23, ,6 10, ,5 57, ,2 70, ,5 22, ,2 18, , ,6 17,4 12,7 I år 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5 0 12,5 25,0 37,5 50,0 Nøkkeldata Startdato 20 okt 1997 Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 78,51 NOK NAV/Kurs (31 jul 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX Forvaltningshonorar 14%** Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 11,70 18,46 24,70 Standardavvik Indeks 9,54 17,93 27,16 Information Ratio 0,25 0,93 0,34 Beta 0,75 0,93 0,86 Tracking Error 9,57 8,14 9,21 (31 jul 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 17,40 9,10 12,56 18,03 4,16 0,02 11,98 7,55 +/Idx 4,65 4,79 4,97 2,36 7,58 3,13 0,84 2,00 **Forvaltningshonoraret utgjør p.a. 1,0 prosent. I tillegg beregnes 10 prosent honorar av en som overstiger 5 prosent, beregnet løpende over 365 dager. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent p.a. 10

13 Delphi Vekst Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Opera Software ASA 7,64 Algeta ASA 7,51 Nordic Cap Partners Asa 7,00 Bakkafrost P/F 6,33 Cash & Cash Equivalents 5,01 Renewable Energy Corporation ASA 4,97 Schibsted ASA 4,67 DNB ASA. 4,51 Seadrill Ltd 4,51 Norwegian Air Shuttle ASA 4,36 Totalt antall aksjer 22 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 56,50 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 87,97 Danmark 4,42 Sveits 4,12 Sverige 3,49 Sektorfordeling % Aksjer Energi 18,02 Materialer Industri 4,95 Forbruksvarer 10,08 Konsumvarer 20,44 Helse 12,31 Finans 13,60 Informasjonsteknologi 17,99 Telekom 2,62 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 okt 2009 Investeringsprofil Delphi Vekst har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper i det norske aksjemarkedet. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 2030 selskaper, med fokus på mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet kan investere inntil 20 prosent av porteføljen i utenlandske aksjer. Fondet har UCITS status. Forvaltningshonoraret utgjør p.a. 1,0 prosent. I tillegg beregnes 10 prosent honorar av en som overstiger 5 prosent, beregnet løpende over 365 dager. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent p.a. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. **Forvaltningshonoraret utgjør p.a. 1,0 prosent. I tillegg beregnes 10 prosent honorar av en som overstiger 5 prosent, beregnet løpende over 365 dager. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent p.a. 11

14 Delphi Kombinasjon kommentar Juli endte med en oppgang på 1,1 prosent for Delphi Kombinasjon. Fondets referanseindeks (50 prosent nordisk aksjeindeks og 50 prosent obligasjonsindeksen ST4X) endte i samme periode opp 3,0 prosent. Fondet investerer i nordiske aksjer og norske rentepapirer. Juli ble en sterk måned i det nordiske aksjemarkedet. Oppgangen var dels drevet av en reversering av fallet i juni, og dels av positive makrodata for de vestlige økonomiene. Verdt å merke seg er at en del europeiske økonomier nå ser ut til å ha bunnet ut, noe som tar bort de verste dommedagsprofetiene for denne regionen. På selskapssiden har resultatsesongen for andre kvartal vært «som forventet» så langt, det vil si at selskapene i sum har slått forventningene før tallene noe. Aksjedelen av fondet hadde en noe laber utvikling i juli. Vår overvekt mot defensivt konsum bidro negativt, og vår posisjon i Marine Harvest endte som den mest negative bidragsyteren. Vi har imidlertid fortsatt sterk tro på laksesektoren. Våre energiaksjer bidro også jevnt over negativt gjennom måneden, mens danske Pandora nok en gang stod frem som månedens beste aksje. Fremover ser vi fortsatt gode fundamentale utsikter for de fleste av våre aksjer. Sammen med et makrobilde som ser stadig mer solid ut i de vestlige markedene, gir dette gode utsikter for resten av året. Med et slikt bakteppe er det naturlig at vi fortsetter å øke aksjevekten noe på bekostning av rentedelen. Som følge av ovenfornevnte solgte vi oss helt ut av Statkraft på rentesiden i juli, og vi planlegger å erstatte denne posisjonen med aksjer. Statkraft var blant rentedelens mest defensive posisjoner, og salget bidrar i så måte til å øke den gjennomsnittlige yielden i obligasjonsporteføljen noe. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 25,05 30,26 11,41 7,16 5,85 8,48 Fond 1,39 14,92 4,80 2,05 3,00 0,82 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 20 okt 1997 Øyvind Fjell og Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 464,40 NOK NAV/Kurs (31 jul 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks 50% VINX Benchmark Cap TR NOK, 50% OSE Statsobligasjonsind 3.00 Forvaltningshonorar 1,50% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Årlig Fond Indeks 30,3 26,6 28,0 23,1 19,5 17,1 14,5 15,9 15,3 16,2 13,0 11,4 8,8 8,5 9,3 5,7 5,8 2,5 7,2 5,1 25,0 23, I år 25,0 18,8 12,5 6,3 0 6,3 12,5 18,8 25,0 Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 3,81 7,06 10,44 Standardavvik Indeks 5,13 7,07 9,70 Information Ratio 0,13 0,63 0,21 Beta 0,55 0,91 0,98 Tracking Error 3,45 2,98 4,42 (31 jul 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 8,48 1,89 5,43 11,91 5,00 3,87 9,09 6,59 +/Idx 0,82 0,02 1,27 0,45 1,88 0,93 1,92 12

15 Delphi Kombinasjon Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Cash & Cash Equivalents 6,65 Sparebank 1 Sr Bk... 4,48 Fjellinjen As, Oslo... 4,34 Agder Energi As 2.67% ,34 Pandora AS 4,34 StoltNielsen FRN ,80 Entra Eiendom As ,69 Marine Harvest ASA 3,64 Norwegian Air Shuttle ASA 3,44 Sparebk Hedmark 3.48% ,37 Totalt antall aksjer 28 Totalt antall obligasjoner 14 % av investeringer i fondets 10 største 42,09 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 42,27 Danmark 30,68 Sverige 17,22 Finland 6,77 Luxemburg 3,06 Sektorfordeling % Aksjer Energi 12,67 Materialer 2,07 Industri 7,38 Forbruksvarer 14,48 Konsumvarer 17,22 Helse 13,11 Finans 21,70 Informasjonsteknologi 9,02 Telekom 2,34 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Øyvind Fjell og Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 jan 2013 Investeringsprofil Delphi Kombinasjon er et kombinasjonsfond hvor forvalter aktivt flytter midler mellom nordiske aksjer og norske rentepapirer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Både aksje og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70 prosent, og det er forvalters oppgave å plassere midlene der hvor han mener utsiktene er best. Fondet har UCITS status. Fondets aksjedel forvaltes av Øyvind Fjell, mens fondets rentedel forvaltes av Håkon H. Sætre. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. 13

16 Delphi Emerging kommentar Juli endte med en nedgang på 2,2 prosent for Delphi Emerging. Fondets referanseindeks endte i samme periode ned 2,1 prosent. Emerging Markets sliter fremdeles i forhold til de utviklede økonomiene. Selv med en oppgang på 1,5 prosent målt i USD i juli, er Emerging Markets ned ti prosent så langt i år. Mye kan forklares med den pågående oppbremsingen i Kina. Over sommeren har flere nøkkeltall vist at oppbremsingen har tatt fart igjen, etter å ha blitt stabilisert tidligere i år. Selv om det er lite sannsynlig at Kina faller inn i resesjon, er fallende veksttakt noe finansmarkedene liker svært dårlig. Dette skyldes økende usikkerhet rundt hvilke nivåer veksten flater ut på, noe som trolig vil vedvare en stund fremover. Kinas utfordringer får i hovedsak to konsekvenser for Emerging Markets. For det første er Kina verdens største forbruker av råvarer, og mange Emerging Markets er eksportører av råvarer, med nettopp Kina blant sine viktigste markeder. Brasil, som i tillegg sliter med øvrige problemer på hjemmebane, er et godt eksempel i så måte. For det andre styres mye av internasjonale investorers interesse for Emerging Markets nettopp av Kina. Siden Kina utgjør en betydelig del av verdiskapningen i Emerging Markets, er denne tilnærmingen kanskje ikke helt unaturlig. Men, dette betyr samtidig at de landene som fremdeles går godt og de er det mange av også blir straffet av investorene. I sum oppleves derfor den svake utviklingen som noe urettferdig for mange selskaper, men åpner samtidig for flere interessante investeringsmuligheter for Delphi Emerging. Etter å ha solgt oss ned og ut av noen aksjer, har vi valgt å beholde en del av porteføljen i kontanter. Vi har solgt oss ned i Tyrkia og Brasil, mens vi har økt eksponeringen mot Mexico. I Mexico har vi vektet oss opp i noen av våre eksisterende posisjoner, samt tatt en ny posisjon i Alfa S.A.B. et industrikonglomerat med aktiviteter innen aluminiumkomponenter til bilindustrien, kjemiprodukter og næringsmidler. Konsernet viser god utvikling, og har et globalt marked for produktene sine. Vi har valgt å opprettholde vår eksponering mot kinesiske aksjer inntil videre, da aksjene vi har i porteføljen fremdeles viser gode takter, og kun i begrenset grad har direkte eksponering mot den innenlandske økonomien. en har egne midler i fondet. Avkastning Årlig K Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning Fond +/ Indeks Fond 30,0 Nøkkeldata Startdato 15 apr 2013 Espen K. Furnes ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 176,67 NOK NAV/Kurs (31 jul 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI EM NR USD Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik Standardavvik Indeks Information Ratio Beta Tracking Error 20, I år 10,0 0 10,0 20,0 30,0 (31 jul 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart Avk. % 7,29 6,09 +/Idx 1,99 4,90 14

17 Delphi Emerging Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Cash & Cash Equivalents 14,36 Discovery Limited 2,95 Turk Hava Yollari A.O. 2,83 Naspers Ltd 2,79 SK Telecom Co., Ltd. 2,76 Great Wall Motor Co., Ltd. H... 2,70 Aspen Pharmacare Holdings PLC 2,70 AviChina Industry & Technology... 2,69 Sands China Ltd. 2,68 ENN Energy Holdings Ltd. 2,67 Totalt antall aksjer 33 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 39,13 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index Kina 18,58 20,00 SørAfrika 16,18 7,58 Brasil 14,71 8,30 Mexico 14,53 5,82 Tyrkia 9,27 1,90 Malaysia 5,90 4,05 Thailand 4,78 2,81 Syd Korea 3,33 14,48 Hongkong 3,23 0,07 Polen 3,22 1,70 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 5,82 11,27 Materialer 6,04 8,87 Industri 21,24 6,64 Forbruksvarer 24,44 8,58 Konsumvarer 9,00 9,43 Helse 6,48 1,61 Finans 11,54 27,54 Informasjonsteknologi 6,19 14,66 Telekom 6,02 8,18 Forsyningsselskaper 3,22 3,23 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Espen K. Furnes Forvaltet fondet siden 15 apr 2013 Investeringsprofil Delphi Emerging har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper som er notert i, eller har en sterk tilknytting til, land som inngår i indeksen MSCI Emerging Markets NTR. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3545 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI Emerging Markets NTR. NB: Fondet ble lansert 15. april Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. 15

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 JULI 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 Delphi Fondene Investeringsområde Aksjefond

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Januar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per desember 2012 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Årsrapport 2005 - Verdipapirfond. Innhold. Markedsutviklingen i 2005 2

Årsrapport 2005 - Verdipapirfond. Innhold. Markedsutviklingen i 2005 2 Innhold Markedsutviklingen i 2005 2 Aksjeforvaltningen i Carnegie 5 Carnegie Aksje Norge 6 Carnegie Aksje Norden 7 Carnegie Aksje Europa 8 Carnegie WorldWide 9 Carnegie Østeuropa 10 Carnegie WorldWide

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer

Kjære fondskunde! Års- og realisasjonsoppgave er sent ut fra VPS pr. post eller ligger tilgjengelig på VPS investortjeneste.

Kjære fondskunde! Års- og realisasjonsoppgave er sent ut fra VPS pr. post eller ligger tilgjengelig på VPS investortjeneste. ÅRSRAPPORT 2012 ÁÂÃÄÅÆÇÄÄÈÅÁ P.O. Box 1441 Vika Phone: +47 23 23 80 00 www.swedbank.no ÉÇÇÈÉÈÅÆÇÄÆ N-011 Oslo, Norway Fax: + 47 23 23 80 01 Org.no: NO 994 832107 Kjære fondskunde! 2012 ble et meget bra

Detaljer

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond c Årsrapport 2010 - Verdipapirfond Våre nye internettsider: www.carnegieam.no Informasjon om våre fond www.carnegieam.no/fond VPS Investortjenester www.carnegieam.no/vps-investortjenester Aktuelt (morgen-

Detaljer

Månedsrapport. August 2015. Korreksjon i aksjemarkedene

Månedsrapport. August 2015. Korreksjon i aksjemarkedene Månedsrapport August 2015 Korreksjon i aksjemarkedene August ble en av de mest dramatiske månedene i aksjemarkedet på lenge. Vi fikk en korreksjon, både i Norge og globalt. Hovedindeksen ved Oslo Børs

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Januar 28 I2I Leder 27 ble et spesielt år i verdipapirmarkedene. Kreditturoen ga mange stormfulle og til dels svake aksjemarkeder

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst Månedsrapport September 2014 Svakere global vekst Verdens aksjemarkeder tok seg en pust i bakken i slutten av september måned. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 0,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer