Økonomiplan og budsjett Utvidet formannskapsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014"

Transkript

1 Økonomiplan og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte

2 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer Videre fremdrift og prosess 2

3 Foreløpig årsprognose 2014 pr 2. tertial Regnskap 2. tertial 2014 Periodebudsjett 2. tertial 2014 Avvik Budsjett 2014 %- for br Regnskap 2. tertial 2013 Prog-nose 2. tertial Omstillingsmål 2014 OPPVEKST Balanse 1,2 mill H.O.V ,75 mill LOKALSAMF. INKL STAB ,4 mill* ADM. LEDELSE ,3 mill POL. LEDELSE Balanse Sum ord. drift ,35 mill 1,2 mill SKATTER OG - RAMMETILSK Balanse RENTER OG FINANS ,3 mill Sum totalt ,65 mill * Inkl 5,3 mill i redusert arb.g.avg 2. halvår på tjenesteområdene 3

4 Fylkesmannens kommunebilde Befolkningssammensetning Befolkningssammensetningen har betydning for dimensjoneringen av de kommunale tjenestene og har gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet også betydning for kommunens inntekter. 4

5 Fylkesmannens kommunebilde 2014 Prioriteringer pr innbygger Netto driftsutgifter, kr : 0502 Gjøvik 0528 Østre Toten 0529 Vestre Toten 0536 Søndre Land 0538 Nordre Land EKA05 Oppland EAKUO Landet uten Oslo til barnehage pr innbygger 1-5 år til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år til kommunehelsetjenesten pr. Innb til pleie- og omsorgtjenesten pr. innb til sosialtjenesten pr. innb år til barnevern pr innb 0-17 år til administrasjon og styring pr. innb Som uttrykk for prioritering av midler til de ulike tjenesteområdene er det brukt netto driftsutgifter. 6

6 Fylkesmannens kommunebilde Enhetskostnader pr bruker Brutto driftsutgifter, kr: 0502 Gjøvik 0528 Østre Toten 0529 Vestre Toten 0536 Søndre Land 0538 Nordre Land EKA05 Oppland EAKUO Landet uten Oslo pr barn i komm. Barnehage pr elev til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss pr komm. plass i pleie- og omsorgsinst pr. mottaker av komm. pleie og omsorgstj pr barn til barnevern pr. Sosialhjelpsmottaker ? pr. km kommunal vei og gate

7 Fylkesmannens kommunebilde 2014 Økonomisk status 8

8 Oppdrag til komiteene Budsjett Budsjett SUM drift Skatter og rammetilskudd Renter og finans FORELØPIG UBALANSE Sum foreslåtte tiltak TOTAL FORELØPIG UBALANSE

9 Oppsummering fra komitemøtene 1. Helse, omsorg og velferd 2. Oppvekst 3. Lokalsamfunn inkl. stab 10

10 Investeringsbudsjett 2015 Helse, omsorg og velferd Hov legesenter Forprosjekt ombygging Hovli sykehjem Prosjektering Hovli sykehjem Bofellesskap for unge funksjonshemmede på Odnes Gjøvik interkommunale legevakt (FSK 80/14) Inventar til nytt legesenter Møbler Hovli sykehjem Ombygginger Hov Nordre Kjøp av biler til hjemmetjenesten Utbedre inneklimaet 2. et helsesenter og NAV? Online-basert verktøy for individuell plan og IOP? Komplette senger til sykehjemmet inkl nattbord Nytt utstyr Hovlikjøkkenet? Som H.O.V

11 Investeringsbudsjett 2015 Oppvekst Ny barnehage i Fluberg Asfaltering Odnes skole Odnes skole, ombygging universell utforming Opprusting svømmebassenget Fryal (erst. Grimebakken) Telefonsystem Fryal og SLUS? Sum Oppvekst:

12 Investeringsbudsjett 2015 Lokalsamfunn inkl stab Investeringer innenfor selvkostområdet: Driftsovervåking vann/avløp Høydebasseng Hov Rehabilitering ledningsnett vann Rehabilitering ledningsnett avløp Tilkoblinger vann Vannbehandlingsanlegg Tilkoblinger avløp Vann- og avløpsledning Halmrast Innkjøp og installasjon av vannmålere Ny tilførselsledn. til nytt høydebasseng og ny overf. til Fall Nye tilknytninger Fallselva nedslagsfelt (5 hus) Oppgradering Trevatn vannverk Oppgradering av avløpsrenseanlegget Totalt selvkostinvesteringer: forts 13

13 Investeringsbudsjett 2015 Lokalsamfunn inkl stab (forts) Trafikksikkerhetstiltak Forprosjekt ombygging Rådhuset/Ungdommens Hus Ombyggingsprosjekt rådhuset inkl ungdommens hus Kaldtlager ved ekst. lager Asfaltering av kommunale veger Traktor Anleggshenger Strøaggregat Planarbeid/klargjøring bolig- og næringsområder Utskifting dataservere / regionale investeringer Utskifting av sentrale switchere Oppgradering dørlåsesystem Oppgradering hjemmeside Endre sonestruktur IKT / brannmurløsning Utskifting 2 biler bygg/vedlikehold SUM Lokalsamfunn inkl stab og selvkostområdet

14 Økte finansutgifter i drift av foreslåtte investeringer INVESTERINGSPLAN Akkumulert Sum investering i anleggsmidler Årlig låneopptak Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger av eksisterende lån Netto økt lånegjeld Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld* Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld * Generelt bør alle planlagte investeringer vurderes i forhold til innsparing i drift, opp mot kapitalkostnader 15

15 Videre framdrift og prosess 23. juni Økonomi- og strategidag i Kommunestyret 27. august Utvidet Formannskap med budsjett/økonomiplan 15. september Orientering om status på budsjettarbeidet 17. september - Komitemøter 24. september Utvidet Formannskap med budsjett/økonomiplan 6. oktober Komitemøter 8. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 16. oktober orientere om budsjett/økonomiplan i rådene 20. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 13. november orientere om budsjett/økonomiplan i rådene 26. november sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Formannskapet 15. desember sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Kommunestyret 16

Faktaark Drammen kommune

Faktaark Drammen kommune 1 Faktaark Innhold: Politisk virksomhet o Bystyret side 2 o Formannskapet side 5 Fra kommunens hjemmeside side 7 Befolkningsframskriving side 8 Behovsprofil kommunene i regionen side 11 Tjenestebehov side

Detaljer

REGNSKAP 2009 ÅRSBERETNING 2009

REGNSKAP 2009 ÅRSBERETNING 2009 2009 Sterk vilje og litt flaks. Netto driftsresultat negativt 1,2 mill. kroner Mindreforbruk i forhold til RB på 18,3 mill. kroner Regnskapsmessig resultat i balanse Netto bruk av fondsmidler 1,2 mill.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse DEL I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 15 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Svelvik kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Svelvik kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Svelvik kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 2012 Innhold Innhold... 2 Vedtak... 4 Innledning... 7 Forskriftsrapporter... 8 KOSTRA-tall Svelvik kommune...11 Skatt og rammetilskudd 2012-2015...16

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Innhold Vedtak... 3 Innledning... 4 Skatt og rammetilskudd 2012-2015... 5 Innbyggertilskudd... 5 Utgiftsutjevning... 5 Saker med særskilt tildeling...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 1 ÅRSBUDSJETT 2012 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 01.12.2011 Kommunestyre 15.12.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 4 3. Kommunens rammebetingelser...

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan

Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan FORORD Med dette dokument legger rådmannen fram det administrative forslag til ansvarsbudsjett kommende driftsår, samt videre handlingsplan, dvs. Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan. Styringsdokumentet

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2008

1. TERTIALRAPPORT 2008 Tertialrapport pr 30 april 1 Søndre Land kommune 1. TERTIALRAPPORT Perioden 1/1 30/4 Tertialrapport pr 30 april 2 I N N H O L D S FO R T E GNELSE RÅDMANNENS KOMMENTAR... 4 OPPSUMMERING... 5 GENERELLE ØKONOMISKE

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 FW sak 07/573-27, dok 12499/07 ØKONOMIPLAN 2008-2011 SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007 Økonomiplan 2008 2011 Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...4 Kommunestyrets vedtak - 17.12.2007...5

Detaljer

Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2012

Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2012 Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2012 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Ressurser, rammebetingelser og overordnete hensyn... 7 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 7 2.2 Administrativ

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 10224/2012-150 08.10.2012 Saksbehandler: David Eriksen ØKONOMIPLAN 2013-2019 SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Fast utvalg plan 24.10.2012 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Fosn s es e k om o mune

Fosn s es e k om o mune Fosnes kommune Innhold INNLEDNING/FORORD... 4 HOVEDMÅL... 5 VISJON... 5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING... 5 ANLEGG... 5 SAMARBEIDSPARTER... 6 INTERKOMMUNALT SAMARBEID... 6 NOE AV DET SOM SKJEDDE I 2008...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 1 Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret 4.desember 2013 Sande kommune -

Detaljer

Budsjett og handlingsplan 2015 2018 Inkludert kommunestyrets vedtak av 10.12.2014

Budsjett og handlingsplan 2015 2018 Inkludert kommunestyrets vedtak av 10.12.2014 Ski kommune Budsjett og handlingsplan 2015 2018 Inkludert kommunestyrets vedtak av 10.12.2014 Forsiden: Ski rådhus Foto: Mohanad Awad Foto og bildetekst i dokumentet er alle bidrag i Ski kommunes fotokonkurranse

Detaljer

Bilde. Kommunebilde. Gjøvikregionen. www.fylkesmannen.no/oppland

Bilde. Kommunebilde. Gjøvikregionen. www.fylkesmannen.no/oppland Bilde Kommunebilde Gjøvikregionen 2012 www.fylkesmannen.no/oppland Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 2 Overordnet 7 2.1 Befolkningsdata... 7 2.1.1 Befolkningssammensetning... 7 2.1.2 Fødselsoverskudd...

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2008

2. TERTIALRAPPORT 2008 Tertialrapport pr 31august 2 Søndre Land kommune 2. TERTIALRAPPORT Perioden 1/5 31/8 Tertialrapport pr 31august 2 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS KOMMENTAR... 4 GENERELLE ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 7

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Årsmelding 2008. Selbu kommune

Årsmelding 2008. Selbu kommune Årsmelding 2008 Selbu kommune Årsmelding 2008 Side1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 10 Økonomisk vurdering... 17

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Rennesøy kommune

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Rennesøy kommune Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Rennesøy kommune Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 KO-sak 79/13 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 10 KOSTRA NØKKELTALL 2012...

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Formannskapets forslag

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Formannskapets forslag Lund kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Formannskapets forslag 1 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 52/11 Formannskapet 26.10.2012 Kommunestyret 8.12.2012 Formannskapets forslag til drift og investeringer

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

Finansplan 2012-2015 Bruk av regneark Forslag fra:

Finansplan 2012-2015 Bruk av regneark Forslag fra: Finansplan 212-215 Bruk av regneark Forslag fra: Hvordan bruke regnearket: Generelt: Alle felter som kan endres er merket med gul bakgrunn. Utgifter: økninger føres som positive beløp, redusering som negative

Detaljer

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 helt naturlig 1 INNHOLD Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Økonomiplanprosess i Engerdal Kommune... 4 3. Kommunens rammebetingelser... 6 3.1 Befolkningsutvikling...6

Detaljer