REGN MED OSS. Barnas bysprint Side 8. Trenor investerer. Willoch på HK-seminar. HelgelandsKraft informerer. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGN MED OSS. Barnas bysprint Side 8. Trenor investerer. Willoch på HK-seminar. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2009."

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nr Barnas bysprint Side 8 Trenor investerer Side 6 Willoch på HK-seminar Side 7

2 Administrerende direktør Ove A. Brattbakk HK i finanskrisen Finanskrisen har presset olje, kull og CO 2 - priser ned og har sammen med redusert kraftetterspørsel gitt en radikal nedgang i de nordiske kraftprisene. Prisfallet anslås å gi vår gjennomsnittskunde en besparelse på rundt 5000 kr i året sammenlignet med de prognoser som forelå før finanskrisen slo til. Resultatet for HK Produksjon blir ut fra samme prognose redusert med rundt 250 mill. kr før skatt. Selv om vi ikke ser røde tall, vil dette helt klart midlertidig redusere HKs evne til å tilføre regionen verdier. Vi frykter videre at lavkonjunkturer vil gi ytterligere redusert etterspørsel etter kraft og redusere leveransen i vårt nett. Dette kan i neste omgang føre til høyere nettleie da det blir færre leverte kwh å fordele de faste nettkostnadene på. Vi vil selvsagt fortsatt se kritisk på våre påvirkbare kostnader samt utjevne nettleieendringer over flere år. Vår soliditet gir oss imidlertid evne til å satse i nedgangstider og vi planlegger å investere 170 mill. kr i år. Av dette utgjør nettrelaterte investeringer hele 100 mill. kr. I tillegg kommer 135 mill. kr til drift og vedlikehold av nettet alt med sikte på å opprettholde/forbedre leveringspåliteligheten. Vinterens uværserfaringer så langt tilsier også at dette fortsatt er rett satsing. I tillegg vil vi ha mulighet til å prioritere flere ressurser over på oppgaver i bestående nett når behovet for nytilknytninger går ned. Prisnivået på våre innsatsfaktorer modereres på grunn av finanskrisen. Dette kan igjen bidra positivt når vi i løpet av sommeren skal bestemme oss for eventuell oppstart av ny kraftutbygging. Ren og fornybar vannkraft vil ha stor verdi i framtiden og kan realiseres uten offentlige støtteordninger selv med de midlertidig reduserte kraftpriser vi ser i dag. Et ønske om innhold i «krisepakker» framover er mer effektive konsesjonsprosesser. Håpet er at finanskrisen ikke skal ramme vår omverden for brutalt og at vi alle når den er over husker erfaringen: «finansbobler» sprekker og ingen «finanstrær» vokser til himmels. Vi ser på et sunt finansmarked som verktøy for aktiv verdiskaping fra realkapital/substans i et langsiktig perspektiv. Vårt kraftsystem er basert på langsiktige investeringer i nett og kraftverk og vår finansielle ryggrad gir oss mulighet til å tenke på de år som kommer når krisen er over. Regn med oss! Verdikampanje for HelgelandsKraft En ny annonsekampanje for HelgelandsKraft formidler at en av bedriftens hovedvirksomhet er å ivareta helgelendingenes eiendom, nemlig vannkraften som finnes i regionen. Vedlikehold, utbedring av linjer, sponsing av positive aktiviteter og sist, men ikke minst utbytte til eierkommunene, gjør at ressursene utnyttes optimalt. Igjen og igjen. For vannkraften er fornybar energi. Med andre ord svært miljøvennlig. Vi ønsker å illustrere at HelgelandsKraft er til for å ivareta de vannressursene vi har på en god måte og gir overskuddet tilbake til våre 14 eierkommuner, forteller markedssjef Arild Markussen i HelgelandsKraft. Tre ulike annonser Helgelendingene er rike i form av fantastiske naturressurser. En av dem er vannkraft som regionen er selvforsynt med. Helgelands- Kraft forvalter og ivaretar strømforsyningen i hele regionen på vegne av sine kunder og sine eiere. HelgelandsKraft har laget tre ulike annonser som alle formidler noe av det samme, men med ulik vinkling. Det er mange ressurser på Helgeland, men også ekstra utfordrende. VILT OG VAKKERT: Den første annonsen forteller om en viktig oppgave selskapet har, nemlig å sørge for strømforsyning i regionen hele året. Spredt bosetting, variert landskap og nord-norsk vær gir utfordringer, men desto viktigere er det å planlegge og utføre jobben godt. Linjenettet er langt og må være kraftig. RESSURSENE KOMMER TILBAKE TIL DEG: Neste annonse er klare på hvem som til syvende og sist sitter igjen med overskuddet, nemlig de 14 eierkommunene på Helgeland. Det vil si at når kommunestyrene rundt omkring legger budsjettene kan også de regne med HelgelandsKraft. I fjor bidro selskapet med 130 millioner til kommunene som de kunne bruke på gode tiltak for innbyggerne. SPONSING: Siste annonse formidler at HelgelandsKraft er en aktiv verdiskaper gjennom å sponse positive aktiviteter på hele Helgeland. Helgelendingene eier vannkraften som HelgelandsKraft disponerer på best mulig måte. 2

3 Fem på gata SPM 1: Synes du det har vært mange strømutkoblinger i vinter? SPM 2: Hva kan HelgelandsKraft gjøre for å forbedre dette? Kraft fra Krutåga Prosjektutvikler Torkil Nersund. (Foto: HelgelandsKraft) Karen Gullvik, Ytteren Nei, det synes jeg ikke. Det har vært noen få, korte strømbrudd som ikke har plaget meg. Jeg har ikke rukket å hente stearinlys før strømmen har kommet på igjen. Sammen med Statkraft og Arbor Hattfjelldal, søker nå Helgelands- Kraft om en stor kraftutbygging i forbindelse med vassdragene Mølnhusbekken, Bjørkåselva og Krutåga i Hattfjelldal kommune. En utbygging vil kunne gi en kraftproduksjon på 190 GWh. Produksjonen tilsvarer ca 20% av den samlede produksjonen HelgelandsKraft har i dag. Det søkes primært om tillatelse til å bygge Grubben kraftverk. Dette er planlagt som et fjellanlegg med to tilløpstunneler. Det ene inntaket er fra Krutvatnet, mens det andre inntaket knytter seg på eksisterende tappetunnel fra Elsvatnet og utnytter eksisterende regulering mer aktivt enn i dag. I tillegg tas det inn mer vann ved å etablere 6 bekkeinntak. Ut fra en totalvurdering av de økonomiske, tekniske og miljømessige forhold, vurderer vi dette alternativet som det beste. Produksjonen vil være 190 GWh, og prosjektet er beregnet til å koste totalt 700 millioner kroner. Prosjektet har også en stor samfunnsøkonomisk gevinst, sier prosjektutvikler i HelgelandsKraft, Torkil Nersund. Krutåga Nord Også den alternative utbyggingen ved Krutåga Nord er et fjellanlegg med tilløpstunnel Krutvatnet. Underveis vil inntakstunnelen ta inn mer vann fra 5 ulike bekkeinntak. En slik utbygging er også økonomisk gunstig og har begrensede miljømessige konsekvenser. Denne utbyggingen vil gi 140 GWh og utbyggingskostnadene er beregnet til totalt 450 millioner kroner. Regulering av Krutvatnet Krutvatnet planlegges regulert med 3 m (+0,5/-2,5m). Vi ser for oss en regulering som gjør at vatnet i den isfrie sesongen om sommeren holdes høy og stabil. Det blir nærmest som i dag og reguleringen av vannet blir den samme ved begge alternativene sier Nersund. Begge anleggene har skjulte utløpstunneler til Røssvatnet. Røssvatnet er inntaksmagasinet til Røssågaverkene, et av Norges største vannkraftmagasin. Samarbeidet med Statkraft gjør at vi har med en aktør som har lang erfaring med slike store utbygginger, mens Arbor er med som en viktig lokal aktør, sier Nersund. Utbyggingen av vannkraftverk i Hattfjelldal vil i tillegg til å gi mer fornybar energi også gi bedre forsyningssikkerhet i Hattfjelldal kommune. Folkemøter Søknaden med konsekvensutredning er nå ute på høring og det blir også arrangert et folkemøte i Hattfjelldal hvor det utbyggingsplanene og resultatet av konsekvensutredningene blir presentert. Planene blir også lagt ut på rådhuset i Hattfjelldal kommune. Etter at høringsfristen er ute, lager NVE en innstilling til Olje- og energidepartementet. I forkant av denne søknaden er det gjennomført konsekvensutredninger som holder høyt faglig nivå, og dersom saken prioriteres hos myndighetene vil vi kunne starte arbeidet med kraftverket i 2012, sier Nersund. Håkon Røli, Sjona Nei. Bare noen få ganger har vi hatt strømbrudd, men jeg vet at andre har hatt det oftere. Lars Hansen, Selfors Jeg har ikke merket noe til strømbrudd. Nina Fagermo, Gruben Ja, det synes jeg. En helg var strømmen borte noen timer på natta, slik at det var iskaldt i huset. Uvær kan ikke HelgelandsKraft gjøre noe med, men synes de kan sende ut folk raskere, spesielt i helgene. Ketil Sandberg, Gruben Har ikke merket noe til strømbrudd i det hele tatt i høyblokka der jeg bor. 3

4 I forbindelse med uvær kan linjer falle ned midt på fjellet. (Foto: HelgelandsKraft) Når strømmen forsvinner Nyttårsaften. En dag de fleste vanligvis bruker til feiring og avkobling. For et 40-talls ansatte ble nyttårsaften 2008 en travel dag på jobb. Da stormen Yngve herjet og strømmen ble borte, var det full fokus på å få strømmen tilbake til de strømløse. Da stormen var på sitt verste ble det registrert flere hundre små og store feil i linjenettet. Det var alt fra kvister som førte til kortslutninger, store grantrær som falt ned og ledninger som lå på bakken, sier koordinator ved driftssentralen, Mads Varnvatn. Når nesten 8000 innbyggere Hattfjelldal, Grane, Hemnes og deler av Nord-Rana er uten strøm blir det hektisk på telefonen, sier han. Mange som ringer For kraftselskapet er det viktig at folk ringer inn hvis de har sett noe de tror kan være årsak til strømbrudd. I forbindelse med stormen Yngve ble det loggført over 2400 telefonsamtaler og de første som ringer er viktige for å få oversikt over hvor problemet er, sier han. På driftssentralen dagtid er det minimum 3 personer, mens det på kveld og natt er det en fysisk tilstede og en i bakvakt. Når det blir stor pågang på telefonen tilkalles det ekstra folk for å svare på telefonen. Men når det blir ekstremt mange telefoner, sier det seg selv at vi ikke klarer å svare absolutt alle. Dersom det er enkle feil, legger vi ut automatiske telefonbeskjeder for å gi kundene svar, sier Varnvatn. Hold avstand Dersom et tre har falt over ei kraftledning eller ledningen ligger på bakken, må folk holde seg unna. Hvis noen oppdager slike feil må de varsle oss og helst sikre området til vi kommer fram. Det kan være direkte livstruende om noen får strøm i seg i slike tilfeller, advarer han. Styres fra driftssentralen Når alarmen går og det er problemer med strømleveransen, styres arbeidet fra driftssentralen. Her inne har de all makt, og den som er på vakt har myndighet til å sette i verk de tiltakene som er nødvendige for å få rettet feilen. Det er ingen organisasjoner som har så strenge krav til å være operative, som oss. Derfor har vi beredskapsplaner som forteller hva vi skal gjøre, i hvilken rekkefølge, hvem som skal kontaktes og hvor vi finner reservedeler, sier Varnvatn. Blant annet har montørene vaktordninger som dekker hele Helgeland og når det meldes ekstremt vær, øker HelgelandsKraft beredskapen. Liker ikke strømbrudd Selv om det finnes et avansert overvåkningssystem for linjenettet, kan det ta litt tid før alle strømbrudd er rettet. Spesielt når det skjer mange uhell samtidig. Montørene er godt kjent langs de ulike linjene og vet ofte hvor feilen kan være. Derfor liker vi ikke strømbrudd og vi synes synd på de som blir uten strøm i lengre perioder, men vi gir oss ikke før alle har fått strømmen tilbake selv om vi må langt til fjells eller med skyssbåt i all slags vær ut til ei øy, sier Varnvatn. Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning 4

5 Gode råd ved strømbrudd Dersom strømmen blir borte er det en del ting som er lurt å sjekke for å finne ut hva som er feil. Oppdager du noe du tror er en alvorlig feil, er det viktig at du gir beskjed til HelgelandsKraft Her er noen gode råd ved strømbrudd: 1. Sjekk sikringene hjemme hos deg selv først. 2. Gjelder strømbruddet bare deg, eller er naboene også uten strøm. 3. Snakk med naboer for å sjekke om de har meldt feilen til HelgelandsKraft. 4. Hold deg unna trær som ligger på ledningene. Dette gjelder også hvis du selv feller et tre og det blir hengende på ledningene. Ikke begynn opprydding selv, det kan være livsfarlig dersom du får strøm i deg. Nyheter fra eierne Alstahaug kommune er en av 14 kommuner som eier HelgelandsKraft (HK). Ordfører Stig Sørra (H) legger ikke noe i mellom når han skal beskrive eierforholdet. 5. Dersom naboen har fått strømmen tilbake men ikke deg, ta kontakt med oss. Det kan hende det er flere feil på linja som vi ikke oppdager. 6. Når du tar kontakt med HelgelandsKraft: Oppgi målernummer, hvem som står som eier på abonnementet eller nøyaktig adresse. Husk at gatenavn eller stedsnavn kan forkomme flere steder på Helgeland. 7. Dersom det er halv spenning (bare så vidt det er lys i lyspæra) betyr det at en av strømfasene har falt ut. En slik feil kan skade utstyr som inneholder elektromotor. F.eks. kjøleskap, frysere, varmepumper, ventilasjonsanlegg, baderomsvifter, etc. For å unngå skade anbefaler vi at du kobler ut slikt utstyr, enten ved å slå de av eller trekke ut kontakten. Stolt eier av HelgelandsKraft Vi er stolte av Helgelands- Kraft. Det er en god bedrift, som har vært veldrevet gjennom mange år og har et stort potensial i framtida, sier Sørra. Med økende behov for energi mener ordføreren at HelgelandsKraft har mulighet til å påvirke samfunnet i framtida. Det kommer til å være stor etterspørsel etter ren energi og her har HK mye å bidra med i utbedringer av dagens anlegg og utbygginger Mads Varnvatn og John-Arne Nilssen på vakt i driftssentralen. Her overvåkes hele linjenettet til Helgelands- Kraft. (Foto: nnkom.no) Ordfører i Alstahaug, Stig Sørra. av småkraftanlegg, sier han. Alstahaug kommune har vært privilegert med årlige utbytter fra HelgelandsKraft. Det blir spennende å se om dette kommer til å fortsette, avslutter Sørra. vivilheim.no Næringslivet vil ha ungdommen heim Vivilheim.no er et initiativ fra næringslivet om en felles innsats for å få helgelendinger heim. Vivilheim henvender seg til ungdom som kan tenke seg å flytte tilbake til heimplassen etter endt utdanning. Prosjektet skal utvides etter hvert og målet er å styrke rekrutteringen til næringslivet de neste tre til fem årene. HelgelandsKraft har utfordringer med tanke på rekruttering i flere typer stillinger, forteller markedssjef Arild Markussen i HelgelandsKraft. Vi har stor tro på dette prosjektet som allerede er godt i gang og som vi venter oss mye av de neste årene. Billett til arbeidslivet på Helgeland Foreløpig er prosjektet satt i gang i Vefsn- og Ranaregionen, men det planlegges oppstart i Alstahaug også. Logoen inkluderer alle kommunene på hele helgeland, og er derfor godt brukbar for alle kommuner som ønsker å være med. Alle partnerne fra næringslivet får tilgang til markedsføringsmateriell og CV-basen med alle medlemmene. Hensikten er at næringslivet får oversikt over studentene og studentene får en unik mulighet til å holde seg oppdatert på jobbmarkedet på Helgeland, både for fast jobb, fagoppgaver og sommerjobber. Større etter hvert Foreløpig kommuniserer prosjektet kun mot heltidsstudenter, som blant annet får Rana Blad eller Helgeland Arbeiderblad, nyhetsbrev om arbeidsmarkedet på Helgeland, arrangementer i forbindelse med ferier og tilgang til å legge ut sin CV på vivilheim.no. På sikt kan det bli aktuelt å kommunisere også med de som har vært bosatt andre steder lenge, eller folk som opprinnelig ikke har tilknytning til Helgeland. Prosjektet ønsker flere fra næringslivet velkommen som partnere og jobber kontinuerlig med å rekruttere studenter inn i prosjektet. Inngangsbilletten til et unikt nettverk på Helgeland koster 200 kroner i året, og da får studenten lokalavisa med på kjøpet, slik at de kan følge med hva som skjer i næringslivet, forteller prosjektleder Trine Rimer som til daglig er markedssjef for Rana Blad og Helgeland Arbeiderblad. Ønsker ungdommen til HelgelandsKraft HelgelandsKraft sitt behov for rekruttering er først og fremst fordi arbeidsstyrken har relativt høy gjennomsnittsalder. Bedriften har stor tro på at ungdommen vil få opp øynene for at HelgelandsKraft har både utfordrende og varierte jobber. HelgelandsKraft har mange spennende jobbmuligheter og et godt miljø blant de ansatte, og vi håper og tror på god effekt av vivilheim.no, avslutter Markussen. 5

6 Jeg jobber i HK NÆRINGSLIVET PÅ HELGELAND Investerer i nedgangstider Navn: Stig Arne Jensen Funksjon i HK: Nytilsatt leder for HKmontasje. Hva er HK-montasje? HK-montasje er seksjonen der alle montørene i HK er organisert. I tillegg til en avdeling som tar seg av alle eksterne tjenester for HK(HK support) og en avdeling som tar seg av måleteknikk internt og eksternt (Måleteknikk). Hva ser du på som den mest spennende utfordringen? Som den største seksjonen i HK med over 100 ansatte, har vi personell spredd ut over hele Helgeland. Ufordringen er å få alle til å jobbe som en enhet med felles mål og strategier og at alle får følelsen av å bidra i bedriften. Hva er det beste med å jobbe i HK? At det er utrolig mange dyktige medarbeidere med stor ståpå-vilje og et meget godt arbeidsmiljø, samt å jobbe for en solid bedrift med fornuftige eiere som har langsiktige mål som kommer alle på Helgeland til gode. Hvilken kjent leder har du som forbilde? For tiden må en vel svare Obama, håpet for at verden skal komme ut av krig, elendighet og økonomikrisa. Hva gjør du i fritida? Fritida går med til mange gode venner, og et rikt friluftsliv i campingvogna. Fjerde generasjons vindusprodusent på Hemnesberget, Odd Erik Larsen har investert 30 millioner kroner i nedgangstider og ser fram mot vår og lysere tider og mer byggeaktivitet. (Foto: Mediebyraaet) Trenor på Hemnesberget investerer 30 millioner kroner i nye produksjonsmaskiner, til tross for treghet i markedet. Utstyret bidrar til at bedriften blir mer moderne, produserer mer rasjonelt og blir enda mer miljøvennlig. Trenor-Gruppen er en komplett leverandør av vindu og dører og består av tre fabrikker. Trenor dører produseres i Bindal, mens vinduer og balkongdører produseres av Trenor Vinduer ved Hemnesberget og på Mo. Eventyret starta i 1925 og dagens eier er fjerdegenerasjons vindusprodusent. Fabrikken på Hemnes er flott både utvendig og innvending som tidligere har blitt premiert med nærmiljøprisen fra Hemnes Vel. Storsatsning Investeringen i nytt utstyr er planlagt i flere år og vil gi vindusprodusenten bedre kvalitet, større kapasitet, mer fleksibel håndtering og mulighet til hurtigere levering. Det er mye som har skjedd i utviklingen av vindu de seneste årene og det kommer en ny forskrift 1. september i år som ytterligere skjerper kravene fra myndighetenes side. Trenor ønsker forskriften velkommen og synes det er positivt at det blir stilt krav til produsenter. Den eneste innvendingen bedriften har, er hvis det fører til at det blir flere fremmedelementer i vinduene og dermed mindre miljøvennlig produksjon. Ingenting er bedre enn at det stilles krav til vindusprodusenter om kvalitet. Vi utvikler hele tiden våre vinduer og investeringen vi gjør nå bidrar også til ytterligere kvalitetsøkning. Men mest av alt er den nye maskinparken viktig for å levere raskt til markedet, som er et viktig konkurransefortrinn i et normalmarked, forteller disponent i Odd Erik Larsen hos Trenor. Miljøvennlig produksjon Bedriften jobber kontinuerlig for å være miljøvennlig både når det gjelder støy og utslipp generelt, og er langt på vei gjennom å kildesortere og gjenbruke mest mulig. Den kvadratmeter store fabrikken varmer de opp selv ved hjelp av spon, flis og brennbart avfall. Dessuten leverer de store mengder spon til landbruket som dyrene har nytte av i fjøset. Spesialavfall leveres dessuten forskriftsmessig. Investeringen i nytt og moderne utstyr håper de vil redusere strømutgiftene, fordi driften blir mer effektiv. Men det vil de først vite om et års tid. Larsen vil ikke kalle situasjonen for «helsvart», men håper lavkonjunkturen blir kortvarig. Sterke merkevarer klarer seg bedre i nedgangstider og vi håper og tror at vi har vært på bunn nå og at det blir lysere tider når våren nærmer seg, sier Odd Erik Larsen, som er fjerdegenerasjon vindusprodusent på Hemnesberget. 6

7 Willoch i storform Det var en særdeles opplagt Kåre Willoch som i februar møtte alle ansatte i HelgelandsKraft under seminaret «Det handler om å bry seg». Vi må forurense mindre, slo Willoch fast, og erklærte at det er latterlig enkelt å få til: Bare gjør det dyrere å forurense. Da vil nemlig næringslivet selv utvikle den nødvendige teknologien, sa Willoch. (Foto: Mediebyraaet) Kundesenteret svarer HelgelandsKraft satte sikkerhet, helse og spesielt miljø på dagsorden, og var svært fornøyd med å ha kapret Kåre Willoch som foreleser. Den tidligere statsministeren kvitterte med å utfordre kraftselskapet: Vi må slutte å bygge stygge høyspentmaster. Hvorfor har vi ikke råd til å ha det pent, spurt Willoch retorisk og fortsatte: Vi må ta vare på naturverdiene, og vi må ha råd til å ha uberørte fjorder og vidder. Ellers får vi et enormt tap i livskvaliteten. Mer vannkraft Kåre Willoch tok også til orde for mer vannkraftutbygging. Hvorfor er tiden for de store vannkraftutbygginger forbi, spurte han, og la til: «Vindmøller er stygge». Willoch synes at det lett blir mye ord og lite handling, og uttalte ironisk: «Vi har en fin arbeidsdeling i Norden, Norge holder de fineste talene mens Sverige har de fineste ordningene». Urettferdig taxfree-vin På tampen av dagen kom Kåre Willoch med et overraskende miljøforslag. Hvorfor skal folk som flyr langt få billigere vin og sprit? Det er urettferdig og det favoriserer de som forurenser mest! Jeg foreslår at alle her til lands får en bong hver, og så kan de hente taxfreevarer selv på polet det er både rettferdig og miljøvennlig, avsluttet Willoch, til stor åtgaum fra en lydhør forsamling. Grønn spalte Kostnadsfrie Enøk- tiltak Luft kortvarig og effektivt isteden for å la døra stå på gløtt, slik at du ikke får nedkjøling av gulv, vegger og tak C er varm nok innetemperatur. For hver grad temperaturen senkes sparer du ca 5 % av energien som brukes til oppvarming. Senk temperaturen enda noen grader i rom som sjelden benyttes. Trekk for gardiner og persienner om kvelden. Det reduserer varmetap gjennom vinduene. Vask alltid med fulle vaske- og oppvaskmaskiner. Rim av frysebokser og kjøleskap med jevne mellomrom. Større Enøk-tiltak Skift ut gamle vinduer, dører og karmer. Etterisoler tak, yttervegger og gulv. Monter luft/luft varmepumpe. HKs kundesenter hjelper deg. F.v.: Åse Kildal, Torbjørg Myhre, Tone Svingen Larsen og Anne Lise Sætermo. Hvilke av de tre kraftavtalene anbefaler dere nå? Det er alltid vanskelig å gi en anbefaling om og eventuelt når man skal inngå fastavtaler. Fastprisene har falt kraftig de siste par månedene fra ca. 60 øre/kwh og ligger i skrivende stund på under 40 øre/ kwh. Hvis man ikke ønsker den forutsigbarheten en fastavtale gir, så ønsker vi som din kraftrådgiver å gi en klar anbefaling å velge markedspris (Helgelendingen). Markedspris har over tid vist seg å gi den laveste strømprisen i forhold til variabelpris. Å velge fastprisavtale kan også være gunstig, om man treffer nær «bunnen». Kort om de tre ulike variantene av kraftavtalen: Helgelendingen spot er strøm til innkjøpspris eller markedspris. Du betaler den samme prisen som HelgelandsKraft, for strømmen du bruker. I tillegg kommer kun et månedlig fastbeløp på kr 39.- som skal dekke vår administrasjon og fortjeneste. Fastpris Samme pris i hele avtaleperioden på 1 til 3 år. Variabel kraftpris er knyttet til markedsprisen, hvor du vet prisen 14 dager fram i tid hele tiden. Kontakt kundesenteret på e-post: Nytt fra web MBA Helgeland HelgelandsKraft er en av 4 bedrifter som finansierer ett MBA studie på Helgeland som starter høsten Helgeland Vekst AS, Helgeland Sparebank, HelgelandsKraft AS og NORTH Energy AS har inngått avtale med Handelshøgskolen i Bodø om utarbeidelse av MBA (Master of Business Administration) på Helgeland, og forbereder oppstart av MBA-Helgeland allerede høsten Avtalen gjelder forberedelser, planlegging, regional tilpasning og oppstart av tre kull med MBA-studenter de neste årene. 7

8 SPONSOR Program for Bysprinten Mosjøen april 2009 Fredag 17 april Kl 08 Frokost i Festivalteltet Kl Barnas skidag 0 12 år Lørdag 18 april Kl Ungdoms og juniorsprint. Klasser fra 11 år t.o.m junior Kl Bysprinten 2009, med verdens beste sprintere til start Kl Premieutdeling for Bysprinten, ungdoms og juniorsprint Kl Afterski i festivalteltet Kl Folkefest med band i festivalteltet Les mer på (Foto: Per Vikan, HA) Barnas Bysprint sammen med verdens raskeste skiløpere Bysprinten i Mosjøen har vokst seg så stor at det i år er satt av en hel dag med arrangementer for de minste. Verdenseliten på ski kommer, unge talentfulle skiløpere står i kø, publikum omkranser løypetraseen i sentrumsgatene og sist, men ikke minst, hundrevis av unger gleder seg. At sprinten er populær, gleder oss stort, sier sprintsjef Trond Are Rasmussen i Bysprinten. I år har arrangørene ryddet fredagen slik at de yngste skientusiastene får den plassen de fortjener. I fjor ble det for liten tid til å gjøre barneskirennet skikkelig. Derfor kjører vi dette på fredag ettermiddag for å kunne ta vare på alle og gi ungene et bedre opplegg, sier Rasmussen. Glade barn glade farger På samme måte som i fjor, oppfordres ungene til å kle seg ut i fargerike kostymer. Dette skal være skiglede og en mulighet for ungene til å være stjerner for en dag. Premieutdelingen skal også i år være i hovedteltet og arrangørene håper at noen av stjernene ønsker å være med på premieutdelinga. Ungdommen er med På fredag skal også barneskolene i Mosjøen delta i et eget renn for elever i klasse. Dette er et samarbeid med skolene og elever fra idrettslinja ved Mosjøen VG skole er tekniske arrangører. På lørdag er det ungdomsog juniorsprint med klasser fra 11 år og opp til juniorløpere. Trosser finanskrisa Bysprinten er avhengig av god støtte fra næringslivet. Vi har en god dialog med næringslivet og har i år lagt opp programmet slik at tilreisende også har mulighet til å bruke tid på å oppleve andre ting når de først er i byen, sier han. Selv om det er uro i finansverden, er vi kjempestolte over at næringslivet ønsker å være med på dette eventyret også i 2009, sier Rasmussen. Det viktigste med bysprinten er å lage folkefest i Mosjøen og samtidig fremme gleden av å gå på ski. Flere av verdens beste løpere har plottet Mosjøen inn i kalenderen som noe de gjerne vil være med på. Vi opplever at Trond Are Rasmussen oppfordrer ungene til å kle seg ut i fargerike kostymer under Barnas Bysprint. (Foto: nnkom.no) det er blitt lettere å skaffe gode navn og det tar vi som et signal på at vi har greid å skape et bra arrangement for mange, avslutter Rasmussen. Adresse: Industrivn Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto, Mediebyraaet og layout: Nordnorsk Kommunikasjon Trykk: Grafisk Trykk AS Opplag: stk REGN MED OSS

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Nr. 2 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Rekordhøyt strømforbruk på Askøy Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Støtte til barn og unge i 2013 Elsertifikatavgiften øker fra

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv Kraftmarkedet Kraftnettet er den fysiske markedsplassen Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv De nordiske landene utgjør et felles engrosmarkedsområde Norge Sverige Danmark

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Nr Kundemagasinet Fokus blir digitalt husk å registrere din e-postadresse. Kraftsituasjonen for vinteren

Nr Kundemagasinet Fokus blir digitalt husk å registrere din e-postadresse. Kraftsituasjonen for vinteren Nr. 3 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftsituasjonen for vinteren Opprett efaktura og spar fakturagebyr Bytt til elektronisk strømregning og bli med i trekningen av en ipad Kundemagasinet Fokus blir

Detaljer

Nr % lavere kraftpris i Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Støtte til barn og unge i 2013

Nr % lavere kraftpris i Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Støtte til barn og unge i 2013 Nr. 1 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft 30 % lavere kraftpris i 2012 Støtte til barn og unge i 2013 Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Er du som kunde, fornøyd med oss som din kraftleverandør?

Detaljer

Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik?

Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Nr. 2 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Våren titter frem Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Måleravlesning er viktig

Detaljer

Hyggelige kraftpriser denne vinteren

Hyggelige kraftpriser denne vinteren Nr. 1 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Hyggelige kraftpriser denne vinteren Hyggelige kraftpriser denne vinteren Valg av kraftavtale som passer for deg Årets gla melding til deg som driver med barne-

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake?

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Innlevert av 6 ved Sanne skole (Gran, Oppland) Årets nysgjerrigper 2011 Hei! Vi er en 6. klasse på Sanne skole som har jobbet med nysgjerrigper.

Detaljer

Konsekvenser ved langvarig straumutfall

Konsekvenser ved langvarig straumutfall VA-dagane på Vestlandet 2015 Konsekvenser ved langvarig straumutfall Konsekvenser ved strømutfall for pumpestasjoner, vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg. Sett i sammenheng med orkanen Nina Lindås

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR I januar har vi ført og fremst kost oss masse med snøen som endelig kom. Barna på sør har gledet seg til å gå ut og har spurt om vi ikke snart skal ut å leke. Vi har akt i akebakken

Detaljer

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Tore Olaf Rimmereid Innhold Kort om E-CO Energi El-sertifikatmarkedet og konsekvenser for E-CO Energi Kraftmarkedet fremover Noen strukturelle utfordringer

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Utkoblbart forbruk. Kabelstrategi Offshore/Utland. Hva skal sikre fleksibilitet i fremtiden? 07-05-2008. Jan Bråten 13-11-2008

Utkoblbart forbruk. Kabelstrategi Offshore/Utland. Hva skal sikre fleksibilitet i fremtiden? 07-05-2008. Jan Bråten 13-11-2008 Utkoblbart forbruk Kabelstrategi Offshore/Utland Hva skal sikre fleksibilitet i fremtiden? Jan Bråten 13-11-2008 Arne Egil Pettersen Statnett SF 1 07-05-2008 En rask tur gjennom et kupert landskap Bør

Detaljer

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon VTFs Regionmøte Vest Nytt fra EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Førde, 26. august 2009 Innhold Globale energiutfordringer EUs 20-20-20 mål Konsekvenser

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008 N Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 3 2008 Nettleien en viktig del av strøm leveransen Fortum Distribution AS har nylig gjennomført en kunde undersøk else som viser at mange av våre kunder

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Utdanningshjelpen helt kort Vi formidler utdanningsstøtte til barn og unge som med enkle midler kan hjelpes til å realisere sitt potensial. UH ble stiftet

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Status og utvikling Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Vår identitet og våre verdier utgangspunktet for alt vi gjør Åpen Modig Ansvarlig Årsresultatet 2016 Nøkkeltall konsern 2016 2015 Salgsinntekter

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

WES. Wireless Energy System FORRETNINGSPLAN

WES. Wireless Energy System FORRETNINGSPLAN WES Wireless Energy System FORRETNINGSPLAN 27. JANUAR 2012 1 INNHOLD: 1.OM GRUPPEN...s. 3 2.FORRETNINGSIDÈ...s.4! 2.1 INFORMASJON...s.4! 2.2 STIKKONTAKT...s.4! 2.3 LYSBRYTER...s.5! 2.4 SIKRINGSSKAP...s.5!

Detaljer

nøkkeltall Omsetning 2012 (inkl.franchise) Antall ansatte Hotel of the Year

nøkkeltall Omsetning 2012 (inkl.franchise) Antall ansatte Hotel of the Year nøkkeltall antall hoteller 09 11 land NORGE SVERIGE Nye prosjekter Clarion Hotel Sense, Luleå - 2013 Clarion Hotel The Edge, Tromsø - 2014 Clarion Hotel Energy, Stavanger - 2014 Clarion Hotel & Congress

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder Varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Hva er et varmestyringsanlegg? De fleste av oss kan bruke mindre energi til oppvarming, og likevel beholde eller forbedre komforten

Detaljer

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter!

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter! Nr. 1-2010 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Takk for det milde klimaet og regnet? Vi hjelper deg med både kraftprisen og forbruket. Kundetilfredshetsmåling (KTI) for Askøy Energi Kraftsalg Årets gla melding

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

UNGDOMSKONFERANSEN I BYDEL GRORUD

UNGDOMSKONFERANSEN I BYDEL GRORUD PROGRAM FOR DAGEN 09:00-09:30 Velkommen! 09:30-09:45 Pause 09:45-10:30 Votering 10:30-10:45 Pause 10:45-11:50 Arbeid i komiteer 11:50-12:00 Samling i salen 12:00-12:50 Lunsj 12:50-13:45 Arbeid i komiteer

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS HVA KAN DU SELV GJØRE? START NÅ! Du må selv ta ansvar for å finne læreplass. Din egen innsats er av stor betydning Du må alltid søke elektronisk om formidling

Detaljer

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje!

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011 - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Oljefri-kampanjen takker for støtte fra Miljøverndepartementet i 2010 og 2011! Gammel

Detaljer

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar 3.11.09 Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Avgrensning og avklaring Jeg vil Snakke om forskning og høyere utdanning fordi begge

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi?

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? Solør Bioenergi Gruppen Skogforum Honne 6. November 2008 Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? 30. Juni 2008 Energimarkedet FORNYBAR VARME NORGE Markedssegment: fjernvarme

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet!

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet! OBS! Dette er en tullenyhet! Endre forspist seg! Endre forspiste seg på Espen sin bursdag! På bildet ser du at han har spist så mye muffins at han har blitt litegrann tjukk! Han stapper i seg muffins!

Detaljer

2. SAMLING: TRYGGERE SAMMEN. Et dypdykk i seks ulike områder som utfordrer vår beredskap

2. SAMLING: TRYGGERE SAMMEN. Et dypdykk i seks ulike områder som utfordrer vår beredskap TRYGGERE SAMMEN Et villere, våtere og varmere vær stiller skjerpede krav til vår beredskap. Branner og ulykker minner oss om vår sårbarhet. Hvordan forbereder vi oss best mulig? «Tryggere sammen»-prosjektet

Detaljer

eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi

eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi eflex senker dine energikostnader helt uten kompromisser på komfort. Kalenderstyrt, soneinndelt oppvarming gjør det enkelt og

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no WEB HOME WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta www.devi.no Slik fungerer WEB HOME Sidene på din personlige WEB HOME er laget slik at du får et oversiktlig og logisk overblikk fra rom til rom i

Detaljer

Hvordan BKK håndterer store strømbrudd

Hvordan BKK håndterer store strømbrudd Hvordan BKK håndterer store strømbrudd 9.09.2015 1 Steinar Torsvik beredskapskoordinator Agenda: Kort om BKK Forebyggende tiltak Forberedelse på å håndtere Orkanen Nina Lærdom og erfaring etter Nina 2

Detaljer

Våt sommer = Lave kraftpriser

Våt sommer = Lave kraftpriser Nr. 3 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Våt sommer = Lave kraftpriser Våt sommer = Lave kraftpriser Besøk våre nye hjemmesider! Din side gir deg god oversikt over ditt forbruk og kundeforhold Ditt bilde

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

I en miljøbevisst virksomhet

I en miljøbevisst virksomhet I en miljøbevisst virksomhet Fokus: hvilken atferd ønskes (ikke hvordan endring) Tenk synergi: miljø, IK og langsiktig økonomi Husk virkning på: Virksomhetens effektivitet understøtter hovedmål? De ansatte

Detaljer

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los.

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los. Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN VINN GRATIS STRØM www.los.no FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN Høsten begynner

Detaljer

*Markedsundersøkelse nov. 2011

*Markedsundersøkelse nov. 2011 Velkommen til HELGELAND Helgeland har en sterk posisjon innen mange næringer som er viktige for Norge i dag og i framtiden. Og vi kan tilby kunnskapsintensive arbeidsplasser innen en rekke fagområder.

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Velkommen til et år på. Motorsykkel

Velkommen til et år på. Motorsykkel Velkommen til et år på Motorsykkel Forsiden Nyheter Galleri Ansatte Fag Informasjon Søknad Kontakt er linja der fart og spenning preger hverdagen. Vi skal være ville i vettet til å tørre, men samtidig

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Vi får lavere kraftpriser enn Europa Selv om vi bygger mange kabler

Vi får lavere kraftpriser enn Europa Selv om vi bygger mange kabler Vi får lavere kraftpriser enn Europa Selv om vi bygger mange kabler EBLs markedskonfranse, Oslo, 23. september 2009 Jan Bråten sjeføkonom Hovedpunkter Fornuftig med mange utenlandsforbindelser Lønnsomt

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

!"#$%&' ( &)& * % +,$ - (. / (.

!#$%&' ( &)& * % +,$ - (. / (. !"#$%&' ( &)& * %,$ (. / (. 0 ( * &1 ! "# $% & ' ( ) *,. / / 01.0, 2 Mens september måned var en tørr måned, ble oktober måned som normalt. For uke 43 lå fyllingsgraden på 76,1 %, mot medianverdien for

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Sesjon: Fjernvarme for enhver pris? Regulering av fjernvarme, Handelshøyskolen BI Norges energidager, 17. oktober 2008 Hva med denne i bokhyllen? Research Report 06 / 2007, Espen R Moen, Christian Riis:

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida Enova SF - i samarbeid med KS Enova SF Et statlig foretak eid av OED. Enova forvalter Energi- og klimafondet Påslag på nettariffen - 775 mill. Finansierer

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Informasjon i forbindelse med oppstarten av. Vippa FUS Barnehage

Informasjon i forbindelse med oppstarten av. Vippa FUS Barnehage Informasjon i forbindelse med oppstarten av Vippa FUS Barnehage Mars 2016 Velkommen til Vippa FUS Barnehage Byggingen av den nye barnehagen er nå avsluttet, og nå gjenstår det bare noen få ting på uteområdet

Detaljer

På tide å skille seg ut?

På tide å skille seg ut? På tide å skille seg ut? Sørlandsreklame DEKOR PROFILTØY REKLAME- ARTIKLER SPESIAL- PRODUKSJON Våre ansatte jobber for å hjelpe deg å bli sett. I dagens marked er kampen om kundene hardere enn noen gang,

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder

Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder 1. opplag Trykk: januar 2016 synkronmedia.no Velkommen som søker til læreplass i Aust-Agder Her

Detaljer