TILSTANDSREGISTRERING AV SKOGSBILVEGER I LHMR-REG. OG GJØVIK. Steinar Lyshaug & Jon Sigurd Leine

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSREGISTRERING AV SKOGSBILVEGER I LHMR-REG. OG GJØVIK. Steinar Lyshaug & Jon Sigurd Leine"

Transkript

1 TILSTANDSREGISTRERING AV SKOGSBILVEGER I LHMR-REG. OG GJØVIK Steinar Lyshaug & Jon Sigurd Leine

2 Bakgrunn for registreringsprosjektet i Oppland I embetsoppdraget til Fylkesmannen: «Følge opp og bistå kommunenes arbeid og bruk av hovedplaner og regelverk som grunnlag for en helhetlig utvikling ( )» Johannes Bergum, Mjøsen Skog: Hva med å benytte studenter fra Evenstad til reg. jobben? Bergum og FMOP til Evenstad i mars 2012 og fikk tak i 6 skogstudenter. 4 i Oppland + 2 i Akershus. Finans: BU kr ,-(75 % av tot. kost) + formidabelt med egeninnsats fra FM og Mjøsen Skog (arb giver) Budsjett: ,-

3 Lyshaug utarbeidet, sammen med IT- ansvarlig på Mjøsen, en Arcpad-applikasjon til feltarbeidet Vegnett som grunnlag for registreringene måtte slå sammen lenker med samme veg-/parsellnr. for å knytte egenskapene til en lenke og ikke mange forskjellige på samme veg. Registrerte kommunene: Gjøvik Vestre og Østre Toten Lillehammer, Øyer og Gausdal.

4

5

6

7 Hvordan og hva skal registreres? Alle kjente skogsbilveger lastes inn fra off. kartdatabaser og etableres på PDA med skreddersydd applikasjon. Vegene fra off. registre ble sjekket/utsjekket for få kontroll over at alle skogsbilveger er med i grunnlaget. Veger med planlagt utbedring tatt ut på reg. tidspkt. Kommer inn igjen senere for å få komplett datasett Som feks veger med bevilget tilskudd fra FMLA

8 Studentene kjørte/gikk samtlige veger for å registrere geometrien og ønskede parametre til den aktuelle vegen. Er det mer enn 20 meter avvik, skal ny veglinje lagres. Dette gjøres i PDA-en Snuplasser og bommer (som ikke tidl. er reg.) skal registreres som et punkt med egenskap. Dataene lagres digitalt på PDA-en med en enkel beskrivelse for hver enkelt veg.

9 Type Parametre (Navn) Stigningsprosent i lass- og returretning (Stiglass, Stigretur) Vegbredde Bæreevne Slitelag Vegskulder Kanter Stikkrenner Grøfter Bruer Snuplass Verdier Målte verdier i hele prosent

10 Type Parametre Avkjørsel Vegklasse Lengde Bom Fastboende Hytter Jordbruk Vegforening Merknad Verdier Vurdering eller forhåndsbestemt? I antall meter, GPS-målt Ja eller nei Ja eller nei Ja eller nei Ja eller nei Fylles inn av kjentmann Tekst

11

12 Stigningsprosent Stignings % i lassretning Stignings % i returretning Bratteste kneik målt i % stigning ved hjelp av stigningsmåler Bratteste kneik målt i % stigning ved hjelp av stigningsmåler Stigningsprosenten skal måles i de bratteste kneikene, og den største stigningsprosenten for den aktuelle vegen tastes inn på PDA-en. Hvis det i tillegg er kurvatur i bratte kneiker som akkurat holder mål, eller er litt over tillatt grense, skal dette også kommenteres for hele vegen som en del av sluttkommentaren.

13 Vegbredde Beskrivelse av verdien 1 Over 4 meter 2 3,5 4 meter 3 3-3,5 meter 4 Under 3 meter Vegbredden måles fra skulder til skulder der det går an å kjøre lastebil.

14 Bæreevne Beskrivelse av verdien 1 OK 2 Korte strekk med spor 3 Gjennomgående sporete veg Bæreevnen skal skjønnsmessig vurderes ut i fra synlige kjørespor, nedkjørte kanter m.m. Vurdering av bæreevne er krevende i forhold til hvordan været i registreringsøyeblikket er. Vegen kan ha sunket og derfor ligger vegskulder høyt og stenger for avrenning.

15 Slitelag Beskrivelse av verdien 1 OK, kan høvles 2 Har slitelag, men for tynt til å høvles 3 Mangler slitelag Slitelag må skjønnsmessig vurderes. Hvis det stikker opp store steiner og eller røtter i vegbanen så går det ikke an å skrape vegen. Det kan ligge grus på kantene som kan høvles inn i vegen. Ofte er det ikke gruset med slitelag i hele tatt.

16 Vegskulder Beskrivelse av verdien 1 OK. Ren vegskulder 2 Gras på vegskuldrene, men kan skrapes 3 Stein og stubber på vegskulder 4 Gjengrodd vegskulder Vegskulder er området mellom der det går an å kjøre med lastebil og der hvor grøfta starter. Bredden på vegskulderen kan variere mye.

17 Kanter 1 OK Beskrivelse av verdien 2 Stedvis behov for rydding 3 Behov for rydding hele vegen 4 Kantene må hogges Kanter er arealet på utsiden av grøfta. Det som er viktig å se etter her, er om vegetasjonen henger innover grøfta og vegbanen i vesentlig grad. Viktige funksjoner med god avstand til vegetasjon fra vegbanen er at vegen lett skal tørke opp etter vinter eller våte perioder, samt at lastebiler og andre ikke skal skrapes opp av kvister el.l. En annen viktig egenskap er at det enkelt kan drives vedlikehold av vegen.

18 Stikkrenner Beskrivelse av verdien 1 Hele og mange nok rør med god dimensjon og lengde. 2 Mangel ved noen rør. Deformerte rør, for korte rør eller delvis tette rør 3 Tette rør, ødelagte rør, for få eller mangler rør. Vann i vegen. Her er det viktig å ta seg tid til å se inn i rørene uansett. Rørene kan ofte være deformerte, eller hvis det er sementrør, så kan de ha glidd fra hverandre el.l. Viktig å se på inn- og utløp. Sjekk gjerne overdekning (min. 50 cm komprimert) over renna.

19

20

21 Grøfter Beskrivelse av verdien 1 OK. Velfungerende grøfter 2 Kortere strekk med liten dybde, eller gjengrodd 3 Gjengrodd med vegetasjon og liten dybde For at det skal bli OK, så må bunn på grøfta jf. vegnormalen ligge 20 cm under vegens underbygning og ha ca 30 cm bredde i bunn.

22 Bruer Beskrivelse av verdien 1 OK. I henhold til normal 2 Mindre mangler, for smal ut og innkjøring el. 3 Undergravet brukar, synlig armering, mangler rekkverk eller andre store mangler Bruene skal fotograferes fra forskjellige vinkler med PDA-en for dokumentasjon. I tillegg skal en av verdiene ovenfor velges.

23 Snuplasser Beskrivelse av verdien 1 OK, i henhold til gjeldene vegnormal 2 For trang til å snu med henger, og/eller mangler bærelag/slitelag 3 Snuplass mangler Snuplasser skal måles og vurderes. Kravet i vegnormalen for en rundkjøring er 20 meter i dia. De skal i tillegg punktfestes med PDA-en. Når punktet settes, er det en fordel om man står ca midt i rundkjøringa.

24

25 Avkjørsel Beskrivelse av verdien 1 OK. God nok breddeutvidelse i svingen 2 Kan kjøres med henger, men har mangler 3 Kan ikke kjøres med henger Viktig å se på bredde, stigning og utforming. Viktig å se for seg avkjørselen på vinteren. Avkjørsler fungerer veldig dårlig på vinteren dersom de ikke er tilnærmet flate.

26 Type parametre Øvrige egenskaper Beskrivelse Vegklasse Tall (heltall fra 1 til 8) Lengde Bom Fastboend Hytter Jordbruk Vegforeni Merknad I antall meter, GPS-målt Ja eller nei, må også punktfestes hvis bommen ikke er registrert i vegnett. Ja eller nei Ja eller nei Ja eller nei Fylles inn av kjentmann, (tekstfelt) Fritekst

27 Slutt-kommentar Her skal det gis en generell kommentar for vegen. Noen stikkord for hva dette kan være: Stigningene kombinert med kurvatur og bredde på vegene. Kan f.eks kommentere om det er mye hjulspor i innersvingene Gi en generell kommentar på inntrykket av vegen. Er det parseller av vegen som er bedre eller dårligere enn resten, så bør det bemerkes. Skriv kommentarer etter hver veg, ikke på slutten av dagen!!!

28 Gjøvik (502) Veigradering Antall veier Sum kilometer % av veier % av km A 23 49,0 8 9,0 B , ,0 C , ,1 Sum ,7

29 Oppland (Gjøvik, Toten og Lillehammer omr) Veigradering Antall veier Sum kilometer % av veier % av km A ,7 8 10,1 B , ,5 C , ,4 Sum ,0

30 Vegen videre ønsker å fortsette arbeidet for å få registr. hele Oppland videre BU finans rapporter til ulike formål dokumentasjon på tilstand OFK (bidrag til vegplanlegger) kommuner beslutningsgrunnlag for skogeier

Vedlegg: Plantegninger og teknisk beskrivelse

Vedlegg: Plantegninger og teknisk beskrivelse Vedlegg: Plantegninger og teknisk beskrivelse Innhold 1 Teknisk beskrivelse... 2 1.1 Plantegning 1... 2 1.2 Plantegning 2... 3 1.3 Rekkverksdetaljer... 3 2 Rømningsvei og adgang til taket over B bygget...

Detaljer

Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse Håndboka er tilgjengelig på internett: www.skogkurs.no

Detaljer

NVDB Nasjonal vegdatabank. Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner

NVDB Nasjonal vegdatabank. Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner NVDB Nasjonal vegdatabank Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner Vegdirektoratet Trondheim kontorsted NVDB og Geodata Dato: Januar 2013 Innhold 1. Forord... 2 2. Hva er NVDB?... 3 2.1

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER. Versjon pr 18. mars 2014. Kartverket

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER. Versjon pr 18. mars 2014. Kartverket VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER Versjon pr 18. mars 2014 Kartverket Utarbeidet av Magnus Karge, Lars Inge Arnevik, Arvid Lillethun, Knut Sælid og Sven

Detaljer

2009-03-16 Rev 2009-08-25

2009-03-16 Rev 2009-08-25 Mindre kollektivterminaler i Akershus. Statusrapport om tilgjengelighet, tilstand og universell utforming sommeren 2008, supplert med vinterstatus januar 2009. 2009-03-16 Rev 2009-08-25 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23

Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Del 1: UTFORDRINGER Høringsdokument datert 7. desember 2012 Sør-Trøndelag fylkeskommune Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Høringsdokument del 1: UTFORDRINGER

Detaljer

3.5 Veiklasse 5 Sommerbilvei for tømmerbil

3.5 Veiklasse 5 Sommerbilvei for tømmerbil 3.5 Veiklasse 5 Sommerbilvei for tømmerbil uten henger Veiklasse 5 er bilveier beregnet for tømmertransport med bil uten henger utelukkende i barmarksperioden. Veiklassen må bare bygges på steder der det

Detaljer

Slå sammen tiltaksområder (kartteknisk oppgave) etter føringer fra PURA

Slå sammen tiltaksområder (kartteknisk oppgave) etter føringer fra PURA Til: PURA v/anita Borge Fra: Leif Simonsen Dato: 2014-11-06 Innlegging av tiltak i Vann-nett. Hva er gjort og hvordan. INNLEDNING Vannregionmyndigheten har stilt som krav at alle tiltak skal være lagt

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Bedre planlegging av skogsdrift

Prosjektbeskrivelse Bedre planlegging av skogsdrift Prosjektbeskrivelse Bedre planlegging av skogsdrift Sammendrag God planlegging er avgjørende for å oppnå en effektiv og rasjonell gjennomføring av hogst. Planleggingen er også viktig for å ha kontroll

Detaljer

Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft?

Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? 2012 Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? Glommen skog BA Rapport forprosjekt 19.06.2012 Innhold Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? Forprosjekt....

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Landskapsarbeider ved Saltneset boligområde. Kristian Holo 22.06.2014

Landskapsarbeider ved Saltneset boligområde. Kristian Holo 22.06.2014 TILSTANDSRAPPORT Landskapsarbeider ved Saltneset boligområde Kristian Holo 22.06.2014 Tilstandsrapporten baseres på befaring foretatt 12.06.2014 og har som målsetting å vurdere kvaliteten på utførte landskapsarbeider.

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4 Innholdsfortegnelse OPPSTART NOVAPOINT...2 Oppstart Site Tool...2 Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4 Tverrprofilviseren...4 3D view Perspektiv viser...5 STIKNINGSDATA...6 Eksport

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Pakket vassmetta jord gir ofte dårlige avlinger som resultat.

Pakket vassmetta jord gir ofte dårlige avlinger som resultat. På tide å drenere? Pakket vassmetta jord gir ofte dårlige avlinger som resultat. Drenering omfatter mange tiltak for å fjerne vann både på overflata og nedi jorda, mens grøfting stort sett oppfattes som

Detaljer

1 Grafisk framstilling av datamateriale

1 Grafisk framstilling av datamateriale 1 Grafisk framstilling av datamateriale Dette notatet er laget med tanke på åfå til en rask gjennomgang av denne delen av pensum. Determentforå ha nedskrevet det som forholdsvis rakt blir sagt i forelesning,

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

3. Tekniske og geometriske krav til bilveier

3. Tekniske og geometriske krav til bilveier 3. Tekniske og geometriske krav til bilveier 3.1 Veiklasse 1 Veiklasse 1 er helårs bilvei som bygges i samarbeid med det offentlige slik at den senere kan inngå i det offentlige veinett. Krav til geometrisk

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

Trafikksikkerhetsrevisjoner- og inspeksjoner

Trafikksikkerhetsrevisjoner- og inspeksjoner Håndbok 222 Trafikksikkerhetsrevisjoner- og inspeksjoner August 2005 Trafikksikkerhetsrevisjoner- og inspeksjoner VEILEDNING Håndbok 222 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 2 (Veileder)

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer