FRELSESARMEENS AKTIVITETSKORT ÅRSRAPPORT 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRELSESARMEENS AKTIVITETSKORT ÅRSRAPPORT 2012."

Transkript

1

2 FRELSESARMEENS AKTIVITETSKORT ÅRSRAPPORT Frelsesarmeens slumstasjon Oslo ønsker å ha et helhetlig perspektiv i møte med våre medmennesker. Vi forsøker å synliggjøre håp og lete etter muligheter som kan bidra til en bedre livssituasjon. Fattigdom er sammensatt. Fattigdom er mer enn fravær av materiell velferd. Fattigdom begrenser menneskers valgmuligheter og muligheten til å ha innflytelse over sin egen livssituasjon. Det er tøft å føle seg utenfor, uten for eksempel å ha råd til å sende sine barn på fritidsaktiviteter, opplevelser, turer eller ferier. Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo ønsker å være med på å skape gode, sunne og positive arenaer for aktiviteter og opplevelser. Vi har i løpet av 2012 arrangert/ tilbudt barn og unge å være med på: Slalom og snowboard kurs i regi av Tryvann vinterpark. To kvelder i januar 2012 tok ansatte fra slumstasjonen med seg 19 barn og unge til Tryvann vinterpark, de fleste av dem hadde aldri hatt ski på bena før. Der fikk vi gratis tilgang på slalåm utstyr og heiskort. Tryvann Skipark sine instruktører tok veldig godt imot oss. De instruerte og veiledet oss i 3 timer. Etter endt kurs fikk hver deltaker med seg et 2 dagers heiskort og mulighet til å låne utstyr. Frelsesarmeen arrangerte flere leirer for barn og ungdom i Barn og unge som Frelsesarmeens slumstasjon har kommet i kontakt med, har deltatt på noen av disse leirene. Blant annet påskeleir på Hafjell for ungdom, Frelsesarmeens sommerleir for barn og ungdom. Familier har fått tilbud om en Diakoniferie på øst, sør eller Vestlandet. Slumstasjonen har arrangert og tilbudt helgetur til Jeløya for familier, høstferie på Langedrag, deltagelse på Middelalder festival med restaurantbesøk, Sirkusforestilling i Torshovparken, teaterforestilling og kinoforestilling til jul. Frelsesarmeens slumstasjon har betalt for medlemskap til noen barn og unge i: FA Oslo (Frelsesarmeens fotballgruppe), Frelsesarmeens musikkskole, Baby og småbarnssang.

3 AKTIVITETSKORTET Barn og unge er spesielt sårbare, og sosial eksklusjon kan hindre dem i å få venner og knytte kontakter og nettverk, som er viktig for å mestre senere utfordringer i livet. Frelsesarmeens slumstasjon ønsker å muliggjøre deltakelse i noen av de aktivitetstilbud som finnes i Oslo. Mange av de foreldrene vi er i kontakt med har ikke mulighet til å sende barna sine på helt vanlige aktiviteter, som å gå på kino, teater, svømme eller besøke ulike museum. I 2012 ble det delt ut 350 Aktivitetskort innen juni måned. Bidragsytere med aktiviteter til Aktivitetskortet 2012 var: - Oslo badene v/ Oslo Kommune - Oslo Bar & Bowling - Den Norske Opera og Ballett - Nobels Fredssenter - Teknisk Museum - Hopp i Havet - Norsk Folkemuseum - Tusenfryd - Cinemateket - Fotballmuseet - NRK Opplevelsessenter - Oslo Sommerpark De tre sist nevnte var helt nye bidragsytere til Aktivitetskortet De andre bidragsyterne var med på Aktivitetskortet i 2011 og de ønsket å være med i 2012 også.

4 ØKONOMISKE BIDRAGSYTERE TIL AKTIVITETSKORTET. Prosjektansvarlig for Aktivitetskortet har i 2012 vært i kontakt med noen firmaer hvor vi har informert om Aktivitetskortet og hørt om de var interessert i å støtte konseptet økonomisk. Vi er ydmyk for alle bidrag og den positivismen som vi møtte. Frelsesarmeens slumstasjon søkte og mottok økonomisk bidrag i 2012 fra: - Bergesens Allmennyttige Stiftelse - MyCall - Mester Grønn - Oslo Handelsstands Forening - Norges Kvinne og familieforbund - KLP - Frelsesarmeens Diakonifond og Storbylegat Pengene blir brukt til å lønne en prosjektmedarbeider, til drift og utvikling av Aktivtetskortet i Oslo og andre kommuner.

5 SPØRREUNDERSØKELSE Høsten 2012 ble det sendt ut et spørreskjema til Aktivitetskortets samarbeidspartnere. Målet var å få tilbakemelding på om de var fornøyd med samarbeidet og få rettet på det som evt. ikke fungerte. Under følger spørsmålene og svar vi fikk tilbake. Det var 10 av 12 bidragsytere som fylte ut og returnerte skjemaet. Mange svarte likt! Like svar blir kun ført opp en gang, så det er de forskjellige svarene på de ulike spørsmålene som her blir gjengitt. SPØRRESKJEMA HØSTEN Aktivitetskortet til Frelsesarmeen er et populært bidrag inn til de barnefamilier som vi kommer i kontakt med her på slumstasjonen. Vi har utarbeidet noen få enkle spørsmål til Dere som bidragsytere. Vi håper Dere tar dere tid til og svare på spørsmålene, og returnerer svarene til undertegnede innen 28. september 2012, på mail eller pr brev. Igjen vil vi takke for Deres bidrag til Aktivitetskortet, jeg håper på og ser frem til videre samarbeid i HVORDAN SYNES DERE KORTET FUNGERER VED DERES VIRKSOMHET? - Veldig bra! -Veldig bra, synes «to for en» krever litt for mye opplæring med så få gjester MØTER DERE PÅ UTFORDRINGER NÅR DERE HAR BESØK AV GJESTER MED AKTIVITETSKORTET, I SÅFALL HVILKE? - Ingen utfordringer! - Kun små kommunikasjonsproblemer av og til. - Sjeldent, men av og til spiller de veldig langsomt og oppholder seg på banen i lengre tid enn beregnet. - «To for en» var komplisert. - Synes det burde være ett kryss pr person. HVORDAN SYNES DERE GJESTENE OPPFØRER SEG? - Som vanlige gjester! - De virker svært takknemlige, gjestene gir inntrykk av at de synes det er morsomt å se museet og være med på omvisning. - Stort sett bra, noen har vanskelig for å forstå våre regler. BLIR DET GITT NOK INFORMASJON OM AKTIVITETSKORTET TIL ANSATTE VED DERES VIRKSOMHET. FORSTÅR DE ANSATTE HVORDAN KORTET FUNGERER (F.EKS. ETT KLIPP GJELDER FOR ET BARN/ UNGDOM MED FØLGE) ELLER OPPLEVER DERE AT DERES ANSATTE HAR MANGE SPØRSMÅL RUNDT BRUK AV AKTIVITETSKORTET? - Noen spørsmål blir det selvsagt da vi har veldig mange ansatte. Primært går det veldig greit. - Vi sliter noe her med å få gitt informasjonen til alle da det er mange ansatte og utskiftninger. - Jeg visste ikke om dette med «ett klipp for ett barn med følge» ellers går det greit. - Vi har så mange ansatte og kortet er sjeldent brukt her, så det var litt dårlig opplæring og informasjon til kasseansatte.

6 HADDE DET VÆRT ØNSKELIG AT PROSJEKTANSVARLIG FRA FRELSESARMEEN KOM PÅ ET MØTE/ PERSONALMØTE OG FORTALTE OM AKTIVITESTSKORTET? - Det er ikke nødvendig, hos oss er det en god forståelse av hensikten med kortet. - Det kunne vært en løsning, men jeg tror vi må bare sette litt mer info på kassen. - Nei takk, det trenger du ikke Vi har fått god informasjon og blir godt fulgt opp. HVOR BRA SYNES DERE SAMARBEIDEDET FUNGERER MED FRELSESARMEENS SLUMSTASJON? - Bra - Det fungerer utmerket! HVA SAVNER DERE? - Ingenting. HVA KAN BLI BEDRE? - Fungerer bra. - Flere kort ER DERE FORNØYD MED OPPFØLGING FRA PROSJEKTANSVARLIG? - Ja! - Vet ikke hvem det er. ER DERE FORNØYD MED DEN INFORMASJON SOM BLIR GITT OM DERES VIRKSOMHET INNE I KORTET? - Absolutt. - Ja, men den kan kanskje være litt mer utfyllende. - Har ikke sett. - Ja, den er enkel og oversiktlig. - Det ser bra ut. -Ja, men ønsker å lese korrektur om vi skal være med en gang til. SYNES DERE DET ER BRA AT PROSJEKTMEDARBEIDER INFORMERER DERE OM ARTIKLER OG INNSLAG FRA TV? - Kan ikke huske at det har vært noe. - Ja det er flott! - Strengt tatt ikke nødvendig. - Bra. - Ingen formening. - Ypperlig! ØNSKER DERE Å VÆRE MED Å GI ET BIDRAG TIL AKTIVITETSKORTET I 2013? - JA! - Det skal vi få til, evt. kun visse dager. - Ikke utover gratis visninger. - Vi må se alle våre samarbeidsavtaler i sin helhet før vi tar en avgjørelse.

7 HAR DERE NOEN BETENKELIGHETER MED Å ØKE OPPLAGET TIL 500 KORT? (DET BLE TRYKKET 350 KORT I 2011 OG 2012) - Vi må se alle våre samarbeidsavtaler i sin helhet før vi tar en avgjørelse. - Det går bra - Nei, det er greit for oss. - Ingen kommentar enda. - The more the marrier! Konklusjon: Samarbeidspartnerne er i det stor og hele ganske fornøyd med samarbeidet med Frelsesarmeens slumstasjon, og de finner dette meningsfullt å være med på. Samtlige av de som leverte inn spørreskjemaet valgte å fornye vår avtale og var enig om å øke opplaget med 500 trykte kort i For Aktivitetskortet i 2014 vil det bli vurdert å fjerne ordningen pr. i dag som sier «to for en «og heller erstatte det med flere kryss (dobbelt så mange).

8 Evaluering av Aktivitetskortet 2012 I januar, februar og mars 2013 prøvde vi å få samle inn noen av de brukte Aktivitetskortene fra 2012, slik at vi kunne lage en evaluering og oversikt på hvilke aktiviteter som var mest besøkt etc. Det viste seg ikke å være så enkelt. Mange hadde kastet kortene eller de visste ikke hvor de hadde lagt dem. Vi spurte enkelte om de da kunne fortelle hva de hadde vært på og hvor mange ganger. Det var ikke for alle like greit å huske. Vi opplevde at det var problemer med språket, de skjønte ikke hva det var vi spurte etter. Noen få kort fikk jeg tilbake, 16 av 350. Under ser dere en oversikt over hvilke aktiviteter den enkelte kortinnehaver hadde besøkt og hvor mange ganger i løpet av Det vil i løpet av 2013 bli laget et evalueringsskjema hvor de som mottar Aktivitetskortet blir bedt om å svare på noen enkle spørsmål. AKTIVITETER TOTALT Oslo badene Oslo Bar & Bowling Tekniskmuseum Hopp i Havet Norsk Folkemuseum Nobels Fredssenter Cinemateket Tusenfryd Den Norske Opera og Ballett Oslo Sommar park NRK Opplevelser Fotballmuseet 1 2 3

9 HVOR GÅR VEIEN VIDERE Frelsesarmeens slumstasjon har jobbet frem nye avtaler med samtlige bidragsytere fra 2012 til Aktivitetskortet for 2013, i tillegg er det kommet 3 nye bidragsytere. De nye bidragsyterne er: Popsenteret, Holmenkollen skimuseet og Oslo Nye/ Trikkestallen dukketeater. Alle bidragsytere var positive til at vi økte fra 350 til 500 trykte kort i Aktivitetskortet er en stor suksess og vi vil fortsette å jobbe frem et Aktivitetskort, helt til noe tilsvarende blir et tilbud fra Oslo kommune. Frelsesarmeens slumstasjon har vært i møte og informert om Aktivitetskortet til Oslo kommunes helse og velferds avdeling og kultur komiteen. Vi har også informert Barne- likestilling og inkluderingsdepartementet, samt kultur departementet. Det har vært møter med Frelsesarmeen i Kongsvinger, Sarpsborg, Fredrikstad og Torp om utvikling av Aktivitetskort i de byene. Dette vil bli fulgt opp av prosjektansvarlig. Vi som jobber ved Frelsesarmeens slumstasjon vet at det å være fattig på opplevelser føles tungt for dem som holdes utenfor aktiviteter andre barn tar for gitt. Med Aktivitetskortet kan vi hjelpe barn og unge slik at de kan ta del i aktiviteter sammen med foreldre, søsken eller vennene sine. Og de kan gjøre det akkurat når de vil. Alle de positive tilbakemeldingene fra mottakerne av kortet, i tillegg til god respons fra sponsorer og lave kostnader, gjør dette til et vellykket prosjekt. At vi har så mange velvillige sponsorer er derfor helt avgjørende for oss. Vi håper på godt samarbeid i årene fremover også! Tilslutt et sitat fra en mamma: For meg som småbarnsmor handler det om at jentene mine får være med på ting når de er små. Jeg er ung ufør og har ikke råd til inngang til for eksempel svømmehallen eller Operaen. Med aktivitetskortet gir jeg barna mine opplevelser de kan fortelle venner om, og som blir til barndomsminner. Med vennlig hilsen Bente Vaage Prosjektansvarlig Frelsesarmeens Aktivitetskort

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET FERIE FOR ALLE 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av ferieoppholdene 06 Frivillige 08 Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

PENGAOGLIVET. barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land. vfb.no

PENGAOGLIVET. barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land. vfb.no PENGAOGLIVET barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land vfb.no INNHOLD UTGIVER: Voksne for Barn REDAKSJONSKOMITE: Karin Källsmyr, Ina Nergård og Birthe Bratvold ILLUSTRASJONSFOTO: ElgMedia LAYOUT

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 16.09.2013 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 16.09.2013 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30 Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 16.09.2013 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30 Bydel Sagene Post- og besøksadresse: Thorvald Meyers gate

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt STØFRI

Sluttrapport fra prosjekt STØFRI VHSS Rapport nr. 03/ 2010 Sluttrapport fra prosjekt STØFRI Støtte, kontakt og fritidsaktivitet - støttekontaktens rolle Line Merethe Bergli Tittel: Undertittel: Forfatter: Sluttrapport fra prosjekt STØFRI

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE Velkommen til enda en jubileumsutgave av Nerven! I siste nummer hadde NerVen 10 års jubileum som landsdekkende utgave. Nå er det selve selvhjelpsarbeidet for mennesker med

Detaljer