DATO STED. TELEMARK Administrasjonen E-POST. NAVN Arne Malme X X X X X X X X X. (gikk tidlig) TFK. - Adm TFK X X X. Politikk TFK. - Politikk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DATO STED. TELEMARK Administrasjonen E-POST. NAVN Arne Malme X X X X X X X X X. (gikk tidlig) TFK. - Adm TFK X X X. Politikk TFK. - Politikk."

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Møtereferat Partnerskap for folkehelse DATO STED REFERENT 18.august 2011 Gamle Fylkeshuset Anne Karin Andersen Kl NAVN Arne Malme Roger Jensen Christian Høy Halfrid P.Waage Geir Magnussen Fred Rune Rahm Rikke Raknes Svein Kostveit Kristian Bogen Pål Augestad Eli Ducros Jon Atle Holmberg Sondre Fjelldalen Irene Bordier Haukedal Nikolai Boye Rolf-Helge Grønås Fiona Thorvaldsen Anne Karin Andersen Gunn Marit Helgesen Britt Gursli Tobro ORGANISASJON Fylkesmannen NAV Sykehuset Telemark HF Borgestadklinikken Attføringssenteret AIR HIT Røde Kors Telemark Turistforening Telemark Idrettskrets LO NHO Telemark fylkeskommune - Adm - Adm Politikk - Politikk E-POST TILSTEDE IKKE (gikk tidlig) (deler av møtet) (deler av møtet) Invitert: Eva Lian John H. Jakobsen KS Dir Seniorrådgiv. Samhandling AGDENDA 1. Velkommen v/rolf-helge e Grønås, fylkesrådmann, 2. Kort statusrapportering påå folkehelseområdet v/ Anne A Karin Andersen, leder Folkehelseprogrammet, 3. Oppsummering fra 30.mars - tanker om videre prosess i partnerskapet. Hva vil vi oppnå med vårt partnerskap? Hva krever det eventuelt av møteplasser, tverr- som vi regionale nettverk e.l. Tilbakemeldingene fra konferansen var veldig positive og forventningene sammen skapte, krever oppfølging og mer konkretisering. 4. Mange meldte seg på i work-shopen. Oppsummering av innleverte bidrag. Se

2 vedlegg 5. Konkretisert handling fra den enkelte basert på det som ble presentert den 30.mars på de 5 satsingsområdene se vedlegg som grunnlag. Halvparten leverte ikke slik presentasjon. Beskrivelse av hva som skal skje høsten framdrift, rapportering mm 6. Partnerskapets rolle i folkehelsearbeidet i Telemark (fylkesutvalgssak organisering, roller m.v.) - revisjon av regional planstrategi - dialogmøter med kommunene m.v. - kommunisering, profilering, roll-up, logobruk m.v. - forankring - intern forankring - tverrsektoriell deltakelse - møteform, hyppighet, møtested ulike tema på møtene; Helsefremmende arbeidsplasser, Helsestatistikk og helseoversikter, kosthold ny råd til ulike grupper, fysisk aktivitet e.a. 7. Folkehelseprogrammets aktivitetsplan høsten 2011 SAK TEKST ANSVAR/ FRIST 1. Velkommen og tanker om effekten så langt 5 mndr. v/rolf-helge Grønås Dette er det 4.dje møtet og en liten evaluering så langt var ønsket. Hovedoppgave er en konkret handlingsplan med aktiv investering. Periodisk oppfølging/møter i partnerskapet med oppdatert status hvem er drivere hvem investerer hvilke andre aktører som har meldt seg på Fylkesrådmannen la fram sine tanker om dette stadig med de samme fokusområder som trukket opp i tidligere møter MERVERDI ROLLEDEFINISJON - EIERSKAP OPERASJONALISERING - KLARE PRIORITERINGER arbeidsform, prosesser og styring RESSURSER./. Har vi hatt forventninger som ikke er imøtekommet? I så fall hva gjør vi da? Se vedlagte presentasjon. Oppsummering Tidsperspektivet for å gjøre noen evaluering, Deet har siden undertegning av partnerskapsavtalen for 5 mndr siden ikke vært noe møte i partnerskapet og ikke noen konkret handlingsplan. Det er derfor flere faktorer enn kort tidsperspektiv som gjør at en evaluering nå blir vanskelig. Likevel medførte dette en runde rundt borde. Oppsummert kan det sies at det var ulike opplevelser, men de fleste uttrykt seg positivt i forhold til videre deltakelse og så fram til den videre prosess. Fylkeskommunen ble delvis utfordret til å ta en klarere lederrolle (stake opp veien). 2

3 2../. Kort statusrapportering på folkehelseområdet v/ Anne Karin Andersen, leder Folkehelseprogrammet, Se vedlagte presentasjon 3. Oppsummering fra 30.mars - tanker om videre prosess i partnerskapet. Hva vil vi oppnå med vårt partnerskap? Hva krever det eventuelt av møteplasser, tverr-regionale nettverk e.l. Tilbakemeldingene fra konferansen var veldig positive og forventningene som vi sammen skapte, krever oppfølging og mer konkretisering. Det var en runde rundt bordet om erfaringer så langt og forventninger til videre prosess. Prosessen med avtaler mellom sykehuset og kommunen har hovedprioritet nå. Helsefremmende og forebyggende arbeid står på vent.. Oppsummering Til tross for mange ulike tanker og meninger, bl.a. at det er en vanskelig timing for å få innpass hos kommuner og sykehus med fokus på folkehelse nå, var tilbakemeldingen positiv til partnerskapet som sådan til arenaen som er skapt. Utfordringen er å klare å spisse innsatsen mot noen tema som alle kan enes om er fornuftig i forhold til eget samfunnsoppdrag. 4 Flere vil være med - mange meldte seg på i work-shopen Oversikt over disse fulgte med sakspapirene til møtet. Dette ble ikke diskutert på møtet. De som meldte seg sin interesse i forhold til regionalt nivå er: Amathea Telemark i forhold HEFRES GREP Rehabilitering Helsefremmende arbeidsplasser De øvrige som meldte sin interesse var i forhold til lokalt arbeid. Dette meddeles kommunene/folkehelsekoordinatorene møte 17.okt.2011 NHO/LO og NAV /AKA Anne Karin Andersen gav en kort orientering om KS sin deltakelse i folkehelsearbeidet fra prosjektoppstart i 2004 ogfram til nå bl.a. som partner i forrige partnerskap. KS gav uttrykk for at det var interessant å være tilstede, b l.a. for å få informasjon om alt som skjer på folkehelsefeltet på de ulike samfunnsområder / i de ulike organisasjonene. KS ønsker å være en positiv bidragsyter i folkehelsearbeidet og ser det særlig viktig i forhold til å bringe temaet på banen i møter med kommunene og rådmannsutvalget. KS oppfordret partnerne til å dem i alle saker der vi ser det hensiktsmessig, men KS ser det ikke nødvendig å være en del av partnerskapsavtalen. KS vil gjerne bli orientert om møter og konferanser. KONKLUSJON: KS står på gjenpartslista i all kommunikasjon i det regionale partnerskapet og deltar på arenaen/partnerskapsmøtene dersom de ønsker det. 3

4 5 Konkretisert handling fra den enkelte basert på det som ble presentert den 30.mars på de 5 satsingsområdene Beskrivelse av hva som skal skje høsten framdrift, rapportering mm. Vi har ikke kommet så langt i prosssen enda. Jfr. sak 3. 6 Partnerskapets rolle i folkehelsearbeidet i Telemark (fylkesutvalgssak organisering, roller m.v.) Eksempler på slik deltakelse kan være ved revisjon av regional planstrategi, dialogmøter med kommuner/kommuneregioner, kommunisering og profilering av folkehelsearbeidet ( roll-up, logobruk m.v.), forankring - intern forankring - tverrsektoriell deltakelse, diskusjoner om hva slags type møteform vi skal ha, hyppighet, møtested. Skal vi f eks løfte fram noen/ett tema på hvert møte; Telemarksmodellen av helsefremmende barnehager og skoler Helsefremmende arbeidsplasser Helsestatistikk og helseoversikter Kosthold ny råd til ulike grupper Fysisk aktivitet e.a. Invitere inn andre sentrale aktører Dnl, Telemarksforsking, Grep, m.fl. Saken ble ikke diskutert Neste møte: nov. på Seljord Hotell fellesmøte/lunsj til lunsjmøte med kommunene/ folkehelsekoordinatornettverket. Andre møter der det regionale partnerskapet inviteres spesielt: 3. november Folkehelsekonferansen 2011 med fokus på tilrettelegging av det nære hverdagsfriluftsliv se forhåndsinfo november Frisklivssamling i Vinje med besøk på Frisklivssentralen og Rehabiliteringssenteret AIR 4

5 Partnerskapsmøte 18. august 2011 Fylkestingsalen, Gamle fylkeshuset, kl Agenda Velkommen v/rolf Helge Grønås, fylkesrådmann, Kort statusrapportering på folkehelseområdet v/ Anne Karin Andersen, leder Folkehelseprogrammet, Oppsummering fra 30.mars - tanker om videre prosess i partnerskapet. Hva vil vi oppnå med vårt partnerskap? Hva krever det eventuelt av møteplasser, tverr-regionale nettverk e.l. Tilbakemeldingene fra konferansen var veldig positive og forventningene som vi sammen skapte, krever oppfølging og mer konkretisering. Mange meldte seg på i work-shopen. Oppsummering av innleverte bidrag. Se vedlegg Konkretisert handling fra den enkelte basert på det som ble presentert den 30.mars på de 5 satsingsområdene se vedlegg som grunnlag. Halvparten leverte ikke slik presentasjon. Beskrivelse av hva som skal skje høsten framdrift, rapportering mm Partnerskapets rolle i folkehelsearbeidet i Telemark (fylkesutvalgssak organisering, roller m.v.) - revisjon av regional planstrategi - dialogmøter med kommunene m.v. - kommunisering, profilering, roll-up, logobruk m.v. - forankring - intern forankring - tverrsektoriell deltakelse møteform, hyppighet, møtested ulike tema på møtene; Helsefremmende arbeidsplasser, Helsestatistikk og helseoversikter, kosthold ny råd til ulike grupper, fysisk aktivitet e.a. Folkehelseprogrammets aktivitetsplan høsten 2011 Datoer å merke seg: Folkehelsekonferansen november