Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00. Seilsportsenteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00. Seilsportsenteret"

Transkript

1 Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsberetning 2007

2 Saksliste årsmøte 2007 Askøy Seilforening 21. november 2007 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsmøtet har følgende saker: 1. Årsmelding for Regnskap for 2007 i revidert stand 3. Innkomne forslag og saker a. Fra styret: b. Fra medlemmer: 4. Kontingent for Budsjett og arbeidsprogram for Valg Askøy Finn Espeseth Leder 2

3 Innholdsoversikt Innholdsoversikt... 3 Årsmelding for Styrets beretning Årsrapport fra komité Seiling Årsrapport fra Komite for Aktivitet Årsrapport fra Regattakomiteen Årsrapport Komite for havn og anlegg Årsrapport pr/sponsor komiteen Årsrapport sekretær Årsregnskap Økonomi Regnskap 2007 med budsjett Sak 3 Innkomne forslag og saker Sak 3a fra styret:...39 Sak 3b- fra medlemmer:...41 Sak 4 Kontingent Arbeidsprogram for Valgkomiteens innstilling - Valgkomiteen Medlemsoversikt LOV FOR ASKØY SEILFORENING

4 Årsmelding for 2007 Styrets beretning 2007 Styret og andre tillitsvalgte Styret Leder: Finn Espeseth Nestleder: Rune Røyseth Sekretær: Anne Berit Apold Kasserer: Gunnar Eriksen Styremedlem arbeidsområde regatta: Øyvind Skogen Styremedlem arbeidsområde havn og anlegg: Svein Hol Styremedlem arbeidsområde seiling: Arne Martin Gilberg Styremedlem arbeidsområde aktivitet, kurs og sosialt samkvem: Kell Arne Meyer Styremedlem arbeidsområde PR og sponsor: Sverre Valeur Revisorer Revisorer vararepr. Geir Synnevåg og Tove Kjellbrott Tove Hol Haugen og Terje Knudsen Valgkomite Knut Erik Hjort (valgt av årsmøtet 2006) Kjetil Skog foregående leder Finn Espeseth sittende leder Komiteer Havn- og anleggskomite Thorvald Haarberg - komitéleder Svein Hol styremedlem ansvarsområde havn og anlegg Helge Askvik Kjell Heimstad Terje Soltvedt Fredrik Orvin Tveit Helge Økland Knut Erik Hjort Anders Jamne Jan Olav Skogland Thorvald Ornell Myhre Komite for seiling Peter Thomas Hansen - komiteleder Arne Martin Gilberg styremedlem ansvarsområde seiling Steinar Vestad Pål Albro Thomas Johannessen 4

5 Komite for aktivitet, kurs og sosialt samkvem Kjell Arne Meyer Onar Nilssen Per Ivar Thorsen Rolf Nordeide Vertskap for klubbhuset Therese Sandvik Åse Skjelbreid Beate Soltvedt Ina Marie Schau Johansen PR- og sponsorkomite Sverre Valeur Helge Ivarsøy Kjetil Skog Trond Hansen Harald Svardal Regattakomite Bengt Vaage Åshild Skogen Chris T. Skogen Øyvind Skogen Odd Bergesen Sverre Valeur Gunnar Eriksen Carl Edward Jansen Harald Gjøsæter Morten Lystrup Torbjørn Halvorsen Steinar Dale Svett og Blid Askøy Rundt 2007 Komite landbasert Kjetil Skog Steinar Vestad Seilmakeren Doublehanded 2007 Komite Helge Ivarsøy Finn Espeseth Gunnar Eriksen Øyvind Skogen 5

6 Ad hoc komite reguleringsplan for Hanøytangen og Vardeneset og alternativ seilingsled til Seilsportsenteret. Finn Espeseth Rune Røyseth Svein Hol Peter Thomas Hansen Thorvald Ornell Myhre Thorvald Haarberg Sverre Valeur Medlemmer med autorisasjon Forbundsdommer: Forbundsdommer Match: Kretsdommer: Regattasjef III: Trener I : Trener II: Måler: Klassemåler Thorvald Haarberg Thorvald Haarberg Rolf Martin Nesse Øyvind Skogen Thorvald Haarberg Sverre Valeur Finn Espeseth Sean Morgan Chris Skogen Stian Soltvedt Jon Lystrup Peter Thomas Hansen Helge Askvik Dommer I Regattaarrangør I: Odd Bergesen, Gunnar Eriksen, Finn Espeseth, Håvard Espeseth, Åse Espeseth, Oscar Eide, Jan Otto Evjen, Bård Hess, Frode Helgesen, Britt Hol, Svein Hol, Grete Rustan Knutsen, John Leer, Ragnvald Maartmann-Moe, Tordis Nesse, Terje Meyer Rasmussen, Rune Røyseth, Åse Skjellbred, Terje Soltvedt, Geir Storrø, Harald Svardal, Geir Synnevåg, Ivar Syslak, Chris Skogen, Peter Thomas Hansen. Pål Albro, Jonas Bekkenes, Simon Furnes, Anna Sophie Hansen, Thorbjørn Thomas Hansen, Tormod Jensen, Jon Lystrup, Rolf Nordeide, Steven Rob, Hroar Rommetveit, Therese Sandvik, Tormod Strømsnes, Kristian Øpstad, Halvard Øystese, Morten Abbedissen, 6

7 Representasjon Askøy Seilforening er tilsluttet: Norges Idrettsforbund gjennom Hordaland Idrettskrets og Idrettsrådet i Askøy Norges Seilforbund gjennom Hordaland Seilkrets Askøy Seilforening er medlem av: Norsk Optimistjolleklubb Ekstern representasjon og deltakelse i ulike sammenhenger På Hordaland Seilkrets årsmøte var vi representert ved Finn Espeseth, Øyvind Skogen og Rune Røyseth På årsmøtet i Idrettsrådet i Askøy var vi representert ved Gunnar Eriksen Øyvind Skogen er medlem i HSK komiteer hhv T/H. Peter Thomas Hansen er medlem i HSK jollekomite Thorvald Haarberg, Finn Espeseth og Peter Thomas Hansen er medlem i samarbeidsforumet mellom Askøy kommune og Askøy Seilforening. Geir Storrø, Svein Åland og Rune Røyseth er medlemmer av Shetland Race komiteen hvor Thorvald Haarberg er leder. Finn Espeseth er nestleder i Hordaland Seilkrets I idrettsrådet er ASF representert ved Gunnar Eriksen Medlemsutvikling Pr har foreningen 671 medlemmer mot 624 i Foreningen er inne i en meget positiv medlemsutvikling. Medlemmer pr: Antall / Alder <5 år 6-12 år år år >25 år Totalt Kvinner Menn Totalt Innmeldt fra: til Antall / Alder <5 år 6-12 år år år >25 år Totalt Kvinner Menn Totalt Utmeldt fra: til Antall / Alder <5 år 6-12 år år år >25 år Totalt Kvinner Menn Totalt

8 Styrets virksomhet Det har vært avholdt 15 styremøter i perioden. I tillegg har styret hatt løpende kontakt pr. telefon og e-post. Styret har arrangert to medlemsmøte der det var lagt opp til debatt og orientering vedrørende Askøy Kommune sin Arealplan, og flytting av Askøy Seilsportsenter. Styret beretter først om arbeidsprogrammets enkeltpunkter gitt av årsmøtet 2006, og deretter på andre punkt styret ønsker å berette om. Arbeidsprogrammet vedtatt for 2007 Fortsette rekrutteringstiltak for alle aldersgrupper og begge kjønn. Deri holde nybegynnerkurs med hovedformål å rekruttere hele familier og fortsette å skape et aktivt jollemiljø. -Med en netto tilvekst på 43 medlemmer konstaterer vi en fortsatt vekst. Antall nye medlemmer er fortsatt høyt med hele 93 nye medlemmer. Fortsette utbyggingen av Seilsportsenteret, med fokus på detaljlplanleggning og oppstart på byggingen av nytt servicebygg samt utbygging av havn da denne er fullbooket. Opparbeide rutiner og holdning til vedlikehold og drift av anlegg og eiendeler. -Utbyggingen har også i år gått med imponerende tempo. Havnen er betydelig utvidet både med ferdig utlegging av C-brygge og brygge med navn, Langebrücke. Det er gjort klart med støping av grunnmur og stålarbeid for oppsetting av det nye servicebygget som vil starte i løpet av høsten. Se også egen beretning fra Havn- og anlegg. Styrke miljø og aktivitetsskapende tiltak på seilsportsenteret, for deri å stimulere og styrke det sosiale samvær i foreningen. -Medlemmenes bruk av seilsportsenteret er fortsatt økende. Helgesamlinger både for store båter og for kretsens jolleseilere og ikke minst den sosiale rammen rundt regattaer og andre arrangementer fungerer som miljøskapende tiltak. Videre ser vi en kraftig økning i den uorganiserte bruken av anlegget; kveldsturen/lørdagsturen og helgeturen blir av medlemmene i økende grad lagt til seilsportsenteret. Vi har bevisst satset på å ha tilgjengelig enkle matretter, mineralvann, is m.m. i klubbhuset. Videre har alle voksne medlemmer som ønsker det, fått nøkkel til klubbhuset innen det nye nøkkelsystemet. Det registreres et økende antall overnattinger i båter som ligger i anlegget, og folk samles på kaien. Utfordringen fremover vil være å kombinere ivaretakelse av klubbhusets og seilsportsenterets høye kvaliteter samtidig som bruken øker med derav følgende slitasje. Vertskapet for klubbhuset har det siste året gjort en fantastisk innsats og bidratt til at klubbhuset framstår som velholdt og innbydende. På tross av høy aktivitet ville styret ønsket enda flere tiltak for å fremme sosial omgang. Spesielt er det en stor utfordring knyttet til å gjennomføre arrangementer og tiltak som trekker alle de nye medlemmene inn i foreningens liv. 8

9 Det ble i sommer arrangert en vellykket familiedag med sosial profil på Seilsportsenteret og all dugnad som skjer i foreningen styrker det sosiale i foreningen. Konsolidere og videreutvikle foreningens regattaer i alle grupper. -I en tid hvor deltagelse i regattaer generelt ser en nedgang har foreningen også i år klart å opprettholde en god deltagelsen i de store regattaene. Askøy rundt fikk ny sponsor i år, Svett og Blid. Det gledelig å se at Svett og blid - Askøy Rundt holder seg stabilt høyt i antall båter. Med en økende båtstørrelse tyder dette på en økning i antall seilere. Doublehanded regattaen Bergen - Stavanger Bergen fikk nytt navn og ny hovedsponsor i år. Hovedsponsor ble Seilmaker Iversen med hjelp fra sine leverandører. Seilmakeren Doublehanded hadde en tilbakegang i deltakerantallet fra 49 til 23 båter. Tilbakegangen skyldes i stor grad at sponsor ikke var på plass før tett oppunder regattaen. Thorvalden ble arrangert for tredje året på rad etter noen års pause, og regattaen er kommet for å bli. Selv om det var tilbakegang i deltakere fra 53 i 2006 til 30 i år er dette en populær regatta for jolleseilerene. Videreutvikle foreningens trenings seilaser i alle grupper, gjerne i samarbeid med andre foreninger i kretsen. -Byfjordstrimmen arrangeres fortsatt i samarbeid NHS og ÅSF. Det har også i år vært en økning i antal deltakende båter. Vi har i år seilt 12 seilaser der deltakerene seilte to banelengder etter LYS- tall. Totalt er det 41 båter som har deltatt, og av disse er 10 båter fra Askøy. Femte året på rad er det blitt gjennomført tirsdagstrimmer i Hauglandsosen og Hjeltefjorden. Tirsdagstrimmen er meget populær og hele 69 båter har deltatt i år fordelt på 13 seilaser. Denne midtuke-trenings-aktiviteten i Hauglandsosen / Hjeltefjorden ser styret svært positivt på og den er også i år gjennomført i samarbeid med Båtlaget RAN. Se også egen beretning fra Komite for seiling Legge til rette for god drift og vedlikehold, oppjustering av jolle og kjølbåter herunder utvide bruken av fadderordninger og stimulere til at medlemmene selv kjøper egne seiljoller -I samarbeid med Sjøkrigsskolen disponerer nå foreningen 12 oppgraderte Ynglinger. Gjennom en fadderordning har man lagt grunnlaget for et svært godt enklasse miljø, men i år har ikke aktiviteten vært stor og det er flere Ynglinger ledig for nye faddere. Gjennomføre kurs med formål å øke medlemmenes kompetanse innen seiling, regatta og sjømannskap Det har vært avholdt flere kurs i år både for nybegynnere og viderekomne, for joller og Tur/havseilere. Totalt har det deltatt 34 personer fordelt på to nybegynner kurs i tur/hav. Arbeide for økte inntekter til foreningen i form av forskjellige tilskudd, sponsoravtaler og fra andre kilder. Lotteriinntekt fra spilleautomatene, der pengene var øremerket barne- og ungdomsarbeid er falt bort og vi fikk siste avregning i juni. 9

10 Komite for seiling har videre vært aktive og søkt forskjellige tilskudd som har resultert i støtte til diverse utstyr. En del av foreningens aktiviteter har nok et større potensial til å generere felles fordeler for næringsliv og forening, og dette vil bli undersøkt i årene som kommer. Videreføre arbeidet med komité strukturen og utvikling av organisasjonen. -Organisering av ASFs tillitsmannsarbeid er delt i to nivåer: Styre og komiteer. Den nåværende sammensetning av komiteer ble utviklet i 2001 og implementert i 2002/2003. Fire av fem komiteer har nå lykkes med å ta tak i utfordringene og mulighetene denne todeling mellom styre og komite gir. Det har vært en utfordring å bemanne opp alle komiteer, noe som har resultert i stor belastning på enkelte av styrets medlemmer. Det er viktig at foreningen tar fatt i utfordringen som ligger i en god drift av en stor forening Det vises videre til beretningene fra de enkelte komiteer Arbeide for å legge et større nasjonalt/internasjonalt arrangement til Askøy Seilsportsenter i og heretter med en frekvens i snitt hvert annet år. ASF tar sikte på å søke NC for joller i 2009 Styret ønsker også å berette om følgende tema Kommunen ville fylle igjen innløpet til Askøy Seilsportsenter. Overraskelsen var stor for oss alle da Askøy kommune sendte forslag til arealplan ut på høring med et enstemmig vedtak fra formannskapet om å fylle igjen sundet inn til Seilsportsenteret og flytte hele anlegget vårt. AS Hanøytangen stod bak forslaget om å fylle igjen sundet. Hovedaksjonær i selskapet er Magnus Stangeland. Styret kalte umiddelbart medlemmene inn til et orienteringsmøte og et stort antall medlemmer møtte frem for å si sin mening om planene. Tilbakemeldingen til til styret fra medlemmene var krystallklar: Askøy Seilsportsenter skal fortsatt være lokalisert der vi er i dag. Styret nedsatte da en arbeidsgruppe bestående av Thorvald Haarberg, Svein Hol, Peter Thomas Hansen, Sverre Valeur, Thorvald O. Myhre, Rune Røyseth og Finn Espeseth. Arbeidsgruppen jobbet utallige timer nærmest både dag og natt. Det var stor møtevirksomhet i arbeidsgruppen og vi hadde flere møter med kommunen og AS Hanøytangen. Alle instanser med rett til uttalelse om Arealplanen kom med klare innsigelser som Askøy Kommune måtte ta til følge. I dag er det ikke fare for at vi må flytte Seilsportsenteret, men foreningen må årlig følge godt med på hva Askøy Kommune finner på i sin Arealplan. 10

11 Økonomi Foreningens gode driftsøkonomi er basert på aktiviteter, tilbud og tjenester som er selvfinansierende og oftest hver for seg gir et godt økonomisk tilskudd til foreningen. Denne økonomiske policy gjelder for alle områder så nær som jolleseilingen. Foreningen har fortsatt sunn økonomi, ikke minst fordi vi ikke bruker midler før vi har dem på bok. Likviditeten er god og vi har ingen lån. Endringer i sentrale rutiner for tildeling av midler fordrer imidlertid at foreningen trolig må vurdere alternative finansieringsmetoder for å kunne gjennomføre bygging av servicebygget. Det blir en stor økonomisk utfordring de neste årene å reise det nye servicebygget. Se forøvrig gjennomgang av årsregnskap. Samarbeidsforum med Askøy Kommune som vertskapskommune for Fylkesidrettsanlegget Askøy Seilsportsenter Det har i perioden vært gjennomført ett møte mellom partene. Fra foreningen stilte Peter Thomas Hansen, Thorvald Haarberg og Finn Espeseth. Vi har også i år hatt avtale med Lost Weekend om leie av klubbhus. Rune Røyseth og Svein Hol utarbeidet avtalen. Foreningen er medlemsdrevet og tuftet på dugnadsinnsats Det er imponerende å se hvordan mange medlemmer som arbeider både med tilrettelegging av regattaer, med utbygging og drift av seilsportsenteret, med jolleseilingen, med ynglingeseiling og i styret og komiteer forøvrig. Mange tenker på foreningen i sammenhenger utenfor den direkte foreningsaktivitet og skaffer ressurser til foreningen. Flere tar initiativ på egen hånd og ser til foreningens eiendeler. Selv om dere ikke alltid hører fra oss så er vi klar over at dere er der og foreningen er helt avhengig også av dere. Vi vet at dere har jobbet mange timer, og at innsatsen er upåklagelig. Alle dere som gjør en jobb for foreningen skal ha en MEGET velfortjent honnør og tusen takk for den formidable innsatsen. 11

12 Strålende seilprestasjoner fra medlemmer i ASF Sverre Valeur med Team Bergen og Carl Edvard Jansen har levert en sterk sesong med en rekke gode plasseringer både nasjonalt og internasjonalt. Sverre Valeur og Team Bergen tok en soleklar seier i NM 2007 i IMS i Moss. Sverre og teamet ble også beste norske båt i VM i IMS 2007 på Hankø med en 4. plass i den store klassen. I Rolex Farr 40 VM 2007 deltok også Team Bergen. Jollegruppen driver meget godt og det er stor aktivitet både for nybegynnere og viderekomne seilere.vi har nå 24 aktive seilere og Anna Sophie Hansen er den som hevder seg best resultatmessig og holder et høyt nasjonalt nivå i sin klasse. Askøy seilforening gratulerer og er stolt over innsatsen! Fremover Styret ser for seg 2008 som en sesong med fokus på barne- og ungdomsarbeid, samt konsolidering og kvalitetssikring i alle ledd. En vekst både i medlemsmasse, aktivitet og infrastruktur medfører utfordringer i driften av foreningen. Vi takker til slutt medlemmene for en fantastisk sesong. Styret for Askøy Seilforening 2006/2007 Finn Espeseth Svein Hol Arne M. Gilberg Anne Berit Apold Sverre Valeur Øyvind Skogen Gunnar Eriksen Rune Røyseth Kjell Arne Meyer 12

13 Årsrapport fra komité Seiling 2007 Komiteen har i år vært besatt av Peter Thomas Hansen - komitéleder Arne Martin Gilberg styremedlem ansvarsområde seiling Steinar Vestad Jollegruppen Thomas Johannesen- Yngling Jolleseiling Komité Seiling har gjennom jollegruppen fortsatt utviklingen av et aktivt jollemiljø. Årsmøtet 2006 har prioritert satsningen og avsatt på årsbudsjett 2007 til barne- og ungdomsarbeid. Denne utgiftspost har komiteen i all vesentlig grad dekket inn gjennom innføring av treningsavgift og utvikling av inntektsgivende arrangementer dette som erstatning for bortfall av lotteriinntekter. Trenerne har vært avlønnet for direkte trenervirke etter NSF satser. På trenersiden er bemanningen 3 aktive trenere i turnus. Det er i perioden innkjøpt tre nye optimistjoller, herav er en jolle solgt videre til en utøver de to andre ligger foreløpig i opplag. Videre har komité seiling ved hjelp av meget aktive jolleforeldre vedlikeholdt og oppgradert fellesflåten av optimister og to-kronarene. Seilingen har pågått nesten hele året. Årets sesong startet med Norges første regatta 2. januar arrangertes Den hvite Optimist. 7 båter til start. Regattaen ble seilet på handikapp jollelys tid på tid på bane. 3 seilaser ble gjennomført. Fra januar til mars gjentok vi suksessen med vinterseiling. Hver annen eller hver tredje lørdag møtes vi på Seilsportsenteret med 1,5 til 2 timers seiling, samling i klubbhuset til varm drikke og litt teori. Dagene avsluttes i svømmehallen med svømming og mye gøy. Til vinterseilingen hadde vi invitert deltakere fra kretsens foreninger. Dette vil bli gjentatt vintersesongen 2007/08. Det er fast seiling tirsdager og torsdager samt en del helger, fra mars til juni og august til oktober hvor alle grupper har hatt anledning til å seile/trene. I høst har torsdagene vært satt av til regattatrening, dette har ikke fungert etter hensikt og vil bli vurdert på nytt. Videre har trenerne og foreldre fulgt seilerne på arrangementer utenfor foreningen i helger. Jollegruppen har hatt deltakere på stort sett alle arrangementer i krets og på nasjonalt plan. 13

14 Jollegruppen har i skrivende stund 24 aktive seilere. Viderekomne Aktive rekrutter pr nov 2007 Laser ToKronar lag Hallvard Øystese Fredrick A. Myrvoll Jon Lystrup Steffen Rob Jonas Bekkenes Johansen Agnethe Sofie Nyhammer Sean Morgan Ingvild Heggholmen Torstein Hellebust Mikael Roussel Trond Hartvigsen Lucas Roussel Europa Frida A. Lereng Simon Furnes Optimist Anna Sophie Hansen Thorbjørn Thomas Hansen Thea Vestad Christoffer Heggernes Ida Emilie Jensen Optimist Joachim Heggernes Lloyd Heggernes Jakob Haug Betine Abbedissen Remine Abbedissen Utesesongen 2007 avsluttes med arrangement av kretsleirhelgen 19. til 21. oktober. Vi regner med å sende noen deltakere til tidligere Florøsamlingen, nå Vestlandssamlingen og Juletreseilasen i år også. Gruppens foresatte har deltatt meget aktivt i gjennomføringen av treninger og deltakelse i arrangementer utenfor foreningen. Foresatt-gruppen har vært selvorganiserende og har fungert veldig bra. Sikringsbåtfunksjon og bemanning på kai og klubbhus har vært ivaretatt på en utmerket måte. Videre har foresatte tatt unna nødvendig vedlikehold på båter og utstyr. Gjengen har også fått seilt litt både yngling og To-Kronaren. Denne gruppe har videre satt opp våre nye følgebåter flotte redskap til å kunne gjennomføre treningen på en trygg og god måte. ASF har et av Norges beste jolleanlegg og den nye 1.5 tonn kran er misunt oss av mange av våre gjester fra andre foreninger. 14

15 Arrangementer og regattaer Eksterne approberte stevner Junior Nordisk Mesterskap 2007 Anna Sophie Hansen kvalifiserte seg til JNoM i Århus/DK gjennom god og stabil seiling gjennom sesongens første tre Norgescuper. Anna Sophie endte på en akseptabel 31. plass totalt og 6. beste norske jente. I lagseilingen tok det norske laget med Anna Sophie en sølvmedalje. Dette resultat ble av NOK lagledelsen betegnet som høydepunktet for den norske delegasjon i JNoM. Thorbjørn Thomas Hansen tok med seg hjem en gullpokal for 1996 årgangen i søsterregattaen EgåCup i Århus. Dette ble det norske landslagets beste enkeltprestasjon. Norgesmesterskap 2007 Årets StorNM ble avviklet i Horten Seilforening. Anna Sophie Hansen representerte ASF i optimist eldste klasse for jenter og seilte seg til en 15. plass i et meget sterkt felt av "sisteårs" deltakere i klassen. NorgesCup 2007 Gjennom sesongen har Anna Sophie seil seg opp til 4. beste plassering for jentene og en samlet 18. plass. Dette kvalifiserer til deltakelse på JNoM, individuelt og lagseilingen. (NB bare en plass fra kvallik til EM.) På årets siste NC i Brevik deltok Christoffer Heggernes i helt ny båt. Det er flott at vi nå ser flere som har lyst til å reise ut på stevner. Her er der plass til ytterligere flere. HordaCup 2007 Viderekomne-gruppen har deltatt i HC arrangementer i kretsen. Beste plassering har Simon Furnes som vant E-jolleklassen og mottok sin premie et gavekort til Seilmaker Iversen på årets kretssamling. Kretsmesterskap 2007 Thea Vestad og Anna Sophie Hansen stilte i Kretsmesterskapet klasse Optimist eldste jente. Simon Furnes stilte i Europa og Thorbjørn Thomas Hansen fikk premie i rekruttklassen etter to 1. plasser. KM ble avholdt i Milde Båtlag. Interne approberte stevner. Klubbmesterskap 2007: Klubbmestre 2007 ble Remine Abbedissen (Optimist Yngst), Anna Sophie Hansen (Optimist Eldst), Torstein Hellebust (Laser Radial), Mikael Roussel og mannskap i To-Kronaren. Vi gratulerer. 15

16 Kretsleir høst 2007 Kretsleiren høst 2007 ble i år lagt til andre siste helg i oktober og vi var heldige med været. Totaltilbudet ble litt justert etter tilbakemeldinger fra i fjor slik at selve samlingen har fått en kjernetid på dagtid lørdag og søndag 10:00 til 17:00. I tillegg er der gitt et overnattings-/sosialt tilbud for de som ønsket det. Av 47 deltakere valgte 32 overnatting lørdag og 25 overnatting også fredag. Deltakerne kom denne gangen fra Haugesund i sør til Ålesund i nord og en god gjeng igjen fra Florø i tillegg til deltakere fra søsterforeninger i nærområdet. Der er servert et varmt måltid til lunsj hver dag. Arrangementet er støttet økonomisk av HSK. Dette gjør at vi kan knytte til oss mye kompetent trenerkapasitet. I år er trenersiden bemannet med lokale krefter. Der er utprøvd en crossovertankegang slik at de som trener Zoom til vanlig skulle trener optimist og omvendt. Dette opplegg fikk også gode tilbakemeldinger. Deltakende foreninger stiller i tillegg velvillig følgebåter til rådighet, hvilket er helt avgjørende for gjennomføringen av et meget vellykket arrangement. Årets tema var taktikk og strategi på 1. kryssen. Dette tema ble nivåtilpasset de enkelte gruppene. Det ble seilt i alt fra vindstille til 7-8 sekundmeter. NOK NC rekruttsamling 2007 Parallelt med kretssamlingen var ASF spurt av NOK om å gjennomføre én av deres tre NC rekruttsamlinger. Denne ble gjennomført i samme infrastruktur som kretssamlingen, men med egen trener og primært eget opplegg på overnatting og treningsopplegg. På enkelte økter delte vi på baneopplegg. NOK støtter samlingen økonomisk og der kan derfor hentes inn gode ressurser på trenersiden. Der ble 10 deltakere. Man vil overveie å legge NOK NC rekruttsamlingen utenom kretsleiren for ettertiden. Thorvalden I 2007 ble HC regattaen Thorvalden avviklet 21. april med 30 deltakere. Her vant Simon Furnes i Europa, Torstein Hellebust i Laser R, Godfred Andenes i Optimist Eldst, Viktor Grytdal i Optimist Yngst og Natcha Uthaug i Zoom8. Vi gratulerer. Nybegynnerkurs Våren 2007 ble det arrangert nybegynnerkurs med 11 deltakere 5 fortsetter som rekrutter gjennom For beskrivelse av nybegynnerkurset se ASF årsmelding I tillegg ble det arrangert eget nybegynnerkurs som del av sommerleiren. Sommerleir I skoleferiens siste uke arrangerte Komité for seiling Sommerleir. Dette er foreningens andre sommerleir i nyere tid og deltakerantallet økte med 50 % fra i fjor. 16

17 2/3 av deltakerne var barn og unge fra foreningen uten noe særlig erfaring med jolleseiling. Den siste 1/3 var fra viderekomne og NC/NM gruppene. Deltakere fra søsterforeninger i kretsen ble også hilst velkommen. Begge gruppene profiterer av å kunne jobbe med sporten en hel uke sammenhengende. De nye får nok tid på (og i) vannet til at mestringen og den gode følelsen kommer på plass. De erfarne brukte uken sammen med kompetansepersoner under slagordet Lær å trene selv. Takk til Pål, Thomas, Jon, Natcha og Jan Rune for tankevekkende og utfordrende samtaler med våre seilere disse satt. Erfaringene med 2 Sommerleire på Askøy Seilsportsenter frister til fortsettelse og til å innarbeide arrangementet som tradisjon. Vi ser for 2008 to utfordringer, den ene er at det rent faktisk er et stort arrangement å gjennomføre og den andre er spesiell for 2008 da har NSF valgt å legge BigNM i samme periode nemlig siste uke i sommerferien. Rekruttgruppen Rekruttgruppen avslutter sesongen med 11 aktive medlemmer etter tilførsel av nye seilere. I år har de blivende rekrutter økt i alder og flere har gått rett i To-Kronaren for å seile og det har vært lite videreføring av aktive unge seilere fra nybegynnerkursene rekruttgruppen. Rekruttgruppen seiler tirsdager og/eller torsdager samt utvalgte helger. Hovedfokus på seilingen i denne gruppen har for høsten vært å forberede seg til klubbmesterskapet samt å ha det gøy. Hver seiling har gått etter samme lest: Briefing Seiling Debrifing og bading i sjøen. Rekruttgruppen har igjen i høst hatt stor aktivitet. Dette har bare kunnet la seg gjennomføre i kraft av en meget aktiv foreldregruppe som stiller opp både tidlig og seint både på den ordinære seilingen og også på praktisk arbeid med å vedlikeholde utstyr og legge forholdene til rette på anlegget. Viderekomne-gruppen (NC/NM) Viderekomne-gruppen har i 2007 holdt seg stabil på 12 utøvere. Seilerne i denne gruppe har nå seilt i mer enn to år og har deltatt aktivt på trening, seiling og arrangementer i og utenfor foreningen. Vi nevner juletreseilasen 2006, kretssamlinger, pinsesamling, NC er, HC er, NM, JNoM, KM og klubbmesterskap. Utstyr Foreningen / jollegruppen disponerer for tiden en flåte med 12 oppgraderte og brukbare optimistjoller til nybegynnere og 3 optimister for viderekomne som går på fadderavtale. I tillegg har foreningen 2 stk To-Kronaren, 2 lærlinger, 2 e-joller og noen eldre brett. Foreningens ynglinger omtales i eget avsnitt. Der er videre innkjøpt tre regattaoptimister en er solgt ut til en seiler og to ligger foreløpig på lager. Foreningens transporthenger er oppgradert med jollestativ, dette er levert av vår gode samarbeidspartner Askøy videregående Skole. 17

18 Trenere Foreningen har hatt tilknyttet 3 trenere i sesongen. Kristian Øpstad, som er ny av året, og Peter Thomas Hansen har hatt ansvar for optimistene. Jon Lystrup for de store. Kristian står på tur for å gjennomføre trener I utdanning Peter Thomas er nesten ferdig med trener II utdanningen sin. Peter Thomas har fungert som koordinator for trenerne. Reglement for økonomisk støtte til barn og unges utvikling innenfor seilsporten og for deltakelse i seilarrangementer. Nytt av året er der innført reglement for støtte vedtatt av styret på våren Dette testes ut i år og ordningen vurderes videreført. Fremover og sesong 2008 Jollegruppen står fortsatt midt opp i en spennende vekst og utvikling med ulike utfordringer som f.eks hva gjør vi i forhold til utviklingen i jolletyper? videreutvikling av kultur og miljø bedring av trenerkompetansen fortsatt rekruttering utskiftning av jollemateriell etc Noen temaer som vil komme på dagsordenen i løpet av vinteren og neste sesong: Form og innhold for den videre satsningen. Fornying av foreningens jollemateriell. Deltakelse på HC / NC / NM regattaer for Foreldre- og jolleseilerrepresentasjon i komité for seiling. Klassekaptein. Etablere ungdomsstyre. Konsolidere foreningens regatta/arrangementer for jolleseilere. Den hvite optimist 2. januar var ny av 2007 og tenkes gjennomført i Thorvalden, Kretssamling og Sommerleir er godt etablerte. Videreutdanne trenerne og evt. rekruttere en eller to nye til trenerkollegiet. Utvide tilbudet med dager for trening og dager for fri seiling. Sikre overføring av seilere fra et år til det neste. Evaluere nyutviklet støtteordning for barn og unges deltakelse i arrangementer utenfor foreningens regi. Vi ser frem til nye spennende år med fortsatt utvikling av barne- og ungdomsarbeidet i foreningen. Ynglingegruppen Yngling er en 3 personers kjølbåt med full seilføring, spinnaker inkludert. Askøy Seilforening disponerer i dag 12 Ynglinger. Foreningen eier 3 av disse båtene, mens 9 av båtene eies av Sjøkrigsskolen og inngår i en bruksavtale. Båtene disponeres og vedlikeholdes av medlemmer som har inngått fadderavtaler og som tar ansvar for vedlikehold av disse. Det vil for 2008 være ledige båter for fadderavtaler. 18

19 Med 12 like båter arbeider vi for å skape et spennende entypemiljø, med faste regattaer en gang i uken. Ingenting er gøyere enn å seile entypebåt. Kontakt Ynglinggruppen hvis du er interessert i å seile Yngling. Det er plass som mannskap i noen av båtene. Båtene har i år vært brukt i forbindelse med nordisk militært mesterskap og treningssamlinger for det militære landslaget. Avtalen med Sjøforsvaret bidrar til å øke aktiviteten på Seilsportsenteret og er en fin anledning til å vise frem vårt flotte anlegg. Vi ser frem til 2008 sesongen og har en målsetningen om å få økt aktiviteten blant Ynglingeseilerne og rekruttere nye og gamle medlemmer til Ynglingemiljøet. Arrangementer for eksterne gjester Komité Seiling opplever stor interesse for ulike typer aktiviteter som vi har samlet under betegnelsen introduksjonsarrangement. Komiteen har tatt mot besøkende gjester gjennom sesongen så langt kapasiteten har strukket til. Idrettskoler, andre idrettsforeninger, skoleklasser, introduksjonskurs i seiling for bedrifter. Komité Seiling /Peter Thomas 19

20 Årsrapport fra Komite for Aktivitet 2007 Komiteen har bestått av: Kjell Arne Meyer (leder) Onar Nilsen Per Ivar Thorsen Rolf Noreide Det har i år vært avholdt 6 møter i komiteen(og mange e-post og telefonsamtaler). Klubbkvelder: Komiteen har arrangert 5 klubbkvelder på Seilsportsenteret, og 2 i skrivende stund gjenstår to kvelder. Temaene har vært: 31.1: Planer for kommende sesong 20.2: Regattaforberedelse og regelverk 27.3: Seil- og riggtrim (0,2 knop) 24.4: Turseiling på Vestlandskysten 25.9: Ferieminner 23.10: Shorthandedseiling (seiling med lite mannskap) for tur og regatta : Ask Økland forteller om langturseiling (Svalbard). Kurs: Vi har avholdt to seilkurs for nybegynnere i år. Kursene har vært gratis for medlemmer og har vært holdt av klubbens egen Cato Ellingsen. Vårens kurs samlet 14 deltagere, og på høstens kurs deltok 20 personer (4 fra andre klubber). Responsen fra deltagerne var god og komiteen håper å kunne arrangere tilsvarende kurs til neste år. Planen var at kursene skulle følges opp med praktisk seiling, men det har så langt ikke latt seg gjøre. Arrangementer i klubbhuset: 2. mai hadde vi besøk fra Strusshamn idrettsskole (Hopp og sprett) barn (og noen foreldre) fikk prøvd Ynglingseiling og det kunne se ut som om der var flere potensielle fremtidige medlemmer Den største sosiale samlingen vi hadde i 2007 var dugnadsarbeidet med klargjøring av Kollevåg Friluftsområde til sommersesongen. Over 50 store og små medlemmer deltok. Et meget sosialt og samtidig nyttig arbeid - vi "betaler leien for" Seilsportsenter-tomten på denne måten Var et helt fotball lag fra Uganda på seilspostsenteret. De fikk prøvd seg på Yngling seiling I hele uke 32 hadde vi 32 barn og unge mellom 8 og 17 år på Sommerleir.(se årsrapport jollegruppen) 9. oktober ble det arrangert familiedag på Seilsportsenteret, med Agnete Skog som sjørøvergeneral. Dagen bød på rebusløp og aktiviteter for små og store, og alle fremmøtte så ut til å kose seg til tross for at regnet kom for tidlig. Vi har også servert suppe i klubbhuset etter egne regattaer. 20

21 Vertskapet for klubbhuset: De som har vært ansvarlig her er: Åse Skjelbred Therese Sandvik Beate Soltvedt Vertskapet hadde storrengjøring av klubbhuset i februar. Hele huset ble vasket ned, og kjøkkenskap og -skuffer ble ryddet og merket., De har hatt tilsyn med klubbhuset og sørget for innkjøp av forbruksvarer ved behov. De har også skaffet og montert vaskemaskin. Bruk av klubbhuset: Jollegruppen er nok de mest aktive brukere av klubbhuset for tiden - bortsett fra dugnadsgjengen. Jollegruppen meddeler at de har opparbeidet gode rutiner på rydding/vasking - men ser at de også rydder/vasker endel etter andre. I tillegg til egne aktiviteter har huset vært utleid til målerkurs, sikkerhetskurs og Fritidsbåtskipperkurs. Som i fjor har militæret og sjøkrigsskolen hatt samlinger på seilsportsenteret. Klubbhuset har vært utleid 9 ganger til privat bruk i år, og vært backstage for Lost Weekend. Kjell Arne Meyer Leder Komite for aktivitet 21

22 Årsrapport fra Regattakomiteen 2007 Regattakomiteen har bestått av: Bengt Vaage Åshild Skogen Chris T. Skogen Øyvind Skogen Odd Bergesen Sverre Valeur Gunnar Eriksen Carl Edward Jansen Harald Gjøsæter Morten Lystrup Torbjørn Halvorsen Steinar Dale Ansvar for regattaavikling er blitt fordelt som følger: Byfjordtrimmen Morten Lystrup Hjeltefjordtrimmen Harald Gjøsæter Vårbløyta Carl EdwardJansen Seilmakeren Doublehanded Øyvind Skogen Aker Kværner Regatta Morten Lystrup Thorvalden Øyvind Skogen Svett og Blid Askøy Rundt Øyvind Skogen Klubbmesterskap Chris T. Skogen Byfjordtrimmen Byfjordtrimmen er en trimregatta som seiles i LYS, onsdager på Byfjorden. Seilasene er fordelt over hele sesongen, og er et smarbeid mellom Askøy, Norhordland og Åsane seilforeninger. Vi har i år seilt 12 seilaser der deltakerene seilte i tre Klasser. Nytt av året er egen Crussing Klasse Seilasen seiles etter LYS- tall. Totalt er det 41 båter som har deltatt, og av disse er 10 båter fra Askøy. ASF har i år hatt ansvaret for 5 regattaer, som ble arrangert av Morten Lystrup 2.stk, Chris T. Skogen og Torbjørn Halvorsen, Jan Hjemmgård, Morten Solheim, og Team Nikita. Byfjordtrimmen premieres med 1/3 premiering som Åsane har ansvaret for i år. Pokololo med Ståle Nikolaisen vant den største klassen 1.25 og over og Nikita med Øyvind Skogen vant Klasse 1.24 og under. Hjeltefjordtrimmen Hjeltefjordtrimmen er en trimregatta som seiles i LYS tirsdager i området Hauglandsosen / Hjeltefjorden. 22

23 Seilasene er fordelt over hele sesongen og gjennomføres i et samarbeid mellom Askøy Seilforening og Ran Seilforening. 13 seilaser er gjennomført med 4 klasser. 2 klasser i LYS, expressklasse og egen rekruteringsklasse for båter uten lysbevis. Totalt er det 69 båter som har deltatt, og av disse er 16 båter fra Askøy. Hjeltefjordtrimmen premieres med 1/3 premiering Vi har i år seilt 13 seilaser der Harald Gjøsæter har hatt ansvar for 5 seilaser. Vårbløyta Vårbløyta ble arrangert 28. april i Hauglandsosen. Det ble seilt 3 seilaser på pølsebane. Respittsystem LYS med og uten spinnaker. 32 båter totalt og 16 fra Askøy Seilfforening. Etter regattaen var det sosialt samvær, bespisning og premieutdeling på Seilsportsenteret. I Doublehanded var det Gleden med Finn Espeseth som fikk 1. plass i klasse Lys 1.15 var det Wave Danses med Fredrik O Tveit som vant. Seilmakeren Doublehanded Seilmakeren Doublehanded ble arrangert 23. mai. Regattaen er et samarbeid mellom Askøy Seilforening, Seilmagasinet og Stavanger Seilforening. Det seiles fra Hauglandsosen - Stavanger - Hauglandsosen. Det er bare tillatt med to personer ombord. Det var 23 påmeldte båter, 4 båter var fra Askøy Seilforening. Aker Kværner regatta Aker Kværner Regatta ble i år arrangert 9 juni. Det var 32 påmeldte båter og 14 av disse var fra Askøy Seilforening. Denne spesielle regattaen er blitt årets høydepunkt for mange bedrifter. Den startes etter Gundermetoden. I år var Regattaen delt inn i 4 klasser I klasse 1.16 til 1.24 Vant NIKITA med Øyvind Skogen og i klasse 1.31 og over vant Pokololo med Ståle Nikolaisen. Etter regattaen var det sosialt samvær på Zachariasbryggen og premieutdeling. Thorvalden Thorvalden ble arrangert lørdag 21 april i Hauglandsosen og var årets første jolleregatta i Hordacup. Optimistklassen besto av 16 båter som fordelte seg med 2 båter i rekruttklassen, 6 båter i yngste klasse og 8 båter i eldste klasse. ZOOM 8 klassen deltok 8 båter Europa klassen deltok 2 båter Laser klassen deltok 5 båter. Alle fikk premie i rekruttklassen. 23

24 Svett og Blid Askøy Rundt Svett og Blid Askøy Rundt ble i år arrangert den 18. og 19. august for 29 gang, det var 122 påmeldte båter, som er en nedgang på 4 båter fra i fjor. Det var 60 båter med fra Askøy Seilforening. Deltakerene ble delt inn i 8 klasser og det ble seilt i LYS m/spinnaker, LYS u/spinnaker, Doublehanded klasse, TUR og katamaran Pokaler ble vunnet av følgende: ASF pokalen Lisa V Harald Tolo Åsane Seilforening Nordea pokalen Gleden Finn Espeseth Askøy Seilforening Verktøy og Maskin pokalen Madcap Birger Bjerke Milde Båtlag Svett og Blid Askøy Rundt Nikita Chris T. Skogen Askøy Seilforening Thorvaldpokalen "Whiplash" Yngve Thuen Bergens Seilforening Klubbmesterskapet Klubbmesterskap ble i år arrangert i samarbeid med Ran Seilforening. Askøy arrangerte for Tur og Hav lørdag 28. september. Tur og Hav seilte på faste merker i Hjeltefjorden og det var 9 båter fra Askøy som deltok. Det ble servert suppe i klubbhuset og utdelt premier.vinner ble "NIKITA" med Øyvind Skogen. Takk til alle som har gjort en god innsats for regattakomiteen, slik at årets regattaer er blitt arrangert på en tilfredstillende måte. Øyvind Skogen regattasjef 24

25 Regattaoversikt Askøy Seilforening Tur og Hav!""#$!""%$&'&! ( ) " *+ &,!!-.!'&!) ""' ' ) "" + &,!'! / 0* )!'&! #)&!,!!' 1%),!' 1($!) "" -0*'&!!*2 0*!!+ " $ " &"* 3! ""#456 Plassering i klasse pr regatta Seilnr. Navn Rormann Siv Hamstad 12 Harald Peanut Fuglum 4 24 Lnx Sigurd Boasson Tigerjenten Anita Lyseng Ninja Li Steinar Jacobsen 179 Whiplash Andre Farstad/Yngve Thue Isabella Rolf M Nesse 711 Elisabeth Fredrik O Tvedt 858 His Lordship Roald Strømsnes 25

26 1005 Frida Endre Ås Ægir Kjetil Skog / Agnete Hagbartsen 2700 Steam Bengt Waage 3284 Aurora Eivind Vindenes 4035 Minsann Thorvald Haaberg 4 Joakim Skovly/Eilert 4352 Sygna Nøttingnes Rasputin Morten Solheim Sporty Girl Stein Fotland Mumrik Rolf Noreide 5752 Rebell Håvard Espeseth IIObnoxious Carl E. Jansen Exciter Gjert Pettersen 2 Lille Ølle Ole Jørgen 6138 Bølle Michelsen Nikita Øyvind Skogen Lillefot Kenet Mula Gunn Sylvia 6579 Lillefot Hulko 6581 Elena Helge Økland Beate R Elena Soltvedt 6801 Potemkin Jan Hjemgaard Sisu Cato Ellingsen 4 21 M. Lystrup/ T Sasha Halvorsen Cigno Rune Røyset Embla 3 Helge Ivarsøy

27 6235 Nikita Chris T Skogen Ollie Royal Svein Andre Hol Ollie Royal Silje Fløysland Joyager Ole Stangbye 9461 Bellamar Renate H. Olsen Bellamar Håvard Espeseth Rebell Håvard Espeseth 9573 Gurine Bård Hess 9897 Amaryllis Inge Andre Utåker Artful Dodger Cecilie Nesheim Høyevarde Trond Kilvær Lillefix Pål Edvardsen Anne Bavari Kjell Heimstad Ocean Warrior Sverre N. Valeur Sval Håvard Dale Stina Lars Inge Førde Katey Harald Hæve Breiflabb Thorvald Omell Myhre 2 16 His Lordship II Roald Strømsnes Julie-Still first Arne-Henning Too Larsen Obelix Knut Erik Hjort Wavedancer Fredrik O Tvedt Arne Martin Lurifax Gilberg

28 11136 Gleden Finn Espeseth- Åse Espeseth Alna II Kjetil Skog 9 7 Øyvind Fiksen/ Alna II Kjetil Skog Ekko II Onar Nilsen Kristin Ekko II Maartmann-M Lipse Roald Skjoldal Mimer II Peter Hhomas Hansen Kristian Nova Bekkenes Najaden Kennet O Aase Ikaros Ole Arve Misund Minerva Reidun Erland Anita Jonny Jensen Scirocco Bernt Svendsen Tina Helge Bruvik Anne-Gurine / Båtenvår H. Gjøseter Olivia Tor Sætre 4 Per-Ørnulf Aries Dæhlie Scirocco III Bernt Svendsen Christin Caprice Breyholtz Ocean Dream Ove Lid Gemini Jonas Paulsen

29 12017 Helene Marie Arild Nygaard Upbeat Ivar Syslak Olivia Tor Sætre 7 Mona-Karin Bella Donna Kjelby Pakololo Ståle Nikolaisen

30 Årsrapport Komite for havn og anlegg 2007 Komiteen har i år hatt følgende medlemmer: Thorvald Haarberg - komitéleder Svein Hol styremedlem ansvarsområde havn og anlegg Helge Askvik Kjell Heimstad Terje Soltvedt Fredrik Orvin Tveit Helge Økland Knut Erik Hjort Anders Jamne Thorvald Ornell Myhre Komiteen har hatt en rekke møter og som vanlig et ukjent antall konstruktive diskusjoner på seilsportssenteret. Kommuneplanen arealdelen Komiteen har i år hatt ekstra arbeid og betydelig belastning i forhold til Askøy kommune og rulleringen av arealplanen. Som kjent foreslo Hanøytangen as v/ Magnus Stangeland å stenge igjen leden inn til seilsportsenteret, for å utvide industriarealene. Det ble gjennomført en rekke møter og foreningen arbeidet aktivt med innspill og forslag til alternative løsninger. En rekke offentlige instanser motsatte seg planene på lik linje med ASF. Dette førte til at forslaget ikke ble tatt med i arealplanen og seilsportsenteret er derfor inntil videre sikret. I midler tid har kommunen bestemt at kommuneplanen skal snart rulleres igjen og vi må derfor være på vakt for evt. nye innspill som kan være en trussel mot seilsportsenteret og vår aktivitet i området. Servicebygget: Vi har i de siste årene lagt tilrette for bygging av det nye servicebygget vårt. Forsinkelsen på 5-6 år i planlagt fremdrift skyldes manglende utbetalinger fra Askøy Kommune av deres del av finansieringen som nå er utbetalt. Hordaland Fylkeskommune har lagt press på foreningen for å få bygget ferdigstilt noe som medfører at vi nå forserer utbyggingen. Arbeidet er nå godt i gang, det vesentligste av bærende betong og stålkonstruksjoner er på plass. Tømrerlinjen ved Askøy Videregående skole har påtatt seg å utføre tømrerarbeidene frem til tett hus og muligens mer. Store deler av etasjeskillene vil bli lagt som leca byggeplank og regnes med å være på plass like etter årsmøtet. Det må forventes at vi må ta opp lån for delvis finansiering av bygget. 30

31 Flytebryggeanlegget: Vi har nå liggende 3 flytekaier den nordre A (blå brygge), midtre B (rød brygge) og den søndre C (gul brygge) som nå er på ca 90 meter der det gjenstår noe arbeid med utriggerne. På den midtre bryggen gjenstår utskifting av indre stålbrygge. Dette året er det blitt kjøpt inn nye brygge-element på 12,5 meter, og det er produsert et stort antall nye gangveier og fortøyningsbommer. Vi har hatt stor pågang fra seilere som vil ha plass i Kaggevikane. Vi vil til våren ikke ha flere ledige plasser, men har avsatt ca 10 plasser for utleie, og til evt. fremtidig entypebåt satsning, dette når vi tar med gjesteplasser og når områder avsatt til fremtidige flytende båthus er disponert. Kostnadene knyttet til materialer for bygging og utlegging av flytebryggene har steget kraftig i den senere tid. Havneleien vil ble økt fra , og innskuddet er økt i takt med økte innkjøpskostnader. Jolleanlegg Jolleanlegg nord på området fungerer bra, men det gjenstår en del mindre arbeid knyttet til skruing av dekke med mer. I tilknytning til dette anlegget er det montert en ny kran med wll (weight load limit) på 1500 kg, på denne gjenstår det en del tilpasninger før denne fungerer som den skal. Denne skal kunne brukes av medlemmer etter kort opplæring og derved stå til disposisjon for mindre kjølbåter og trailbare båter. Strøm og vann til båtene På brygge A(blå) gjenstår det å legge fast strøm opplegg til de 3 ytterste bryggene, de får foreløpig strøm via midlertidig opplegg. På brygge B(rød) er permanente strømuttak ferdig på 7 av 10 brygger. Nye strømskap til bryggene må settes i produksjon. PÅ C-bryggen skal det morteres strømopplegg på hele bryggen. Det er kjøpt inn både skap for sikringer og kontakter for å kunne tilby strøm til alle båter i anlegget, men det gjenstår å montre dette og kjøpe inn komponenter til skapene. Det skal monteres vannuttak på C-bryggen og grønne lanterner skal settes opp ytterst på hver brygge. Rabattordning / Dugnadsinnstas. Rabattordningen for inntekts skapende arbeid fungert rimelig bra. Dugnadsaktiviteten har tatt seg noe opp etter at det ble innført dugnadsplikt. Vi vil anmode alle om å registre timer når de arbeider dugnad, da dette har stor betydning for byggeregnskapene. Det gjenstår å se hvordan dette vil fungere når de som mangler timer for sin dugnadsplikt får sine første regninger. Container og plasthaller. Vi låner en rubbhall som er midlertidig plassert ved klubbhuset og det bør støpes fast dekke for å få en bedre utnyttelse av den. Videre har vi en egen plasthall som opprinnelig var på 240 kvm (nå ca. 200 kvm), som midlertidig er montert ved nedkjørselen til området. Denne er nå avsatt hovedsakelig til jolleaktiviteten. I den forbindelse bør hallen løftes rundt 0,5 meter slik at optimistjollene kan kjøres inn her med mast på. Det er god plass til reklame på plasthallen. Vi tar gjerne imot tips og hjelp til dette arbeidet. Midlertidig klubbhus Det gjenstår fortsatt en del arbeider på det midlertidige klubbhuset. Dette omfatter noe isolasjon på loftet, rampe opp til inngangen og noe mindre elektriske arbeider, samt en del 31

32 malerarbeid utvendig. Det er kjøpt inn et brukt ventilasjonsanlegg som er klart for montering. Vi registrerer at det er stor slitasje på klubbhuset, spesielt ved utleie til eksterne og svinn av bestikk, glass og kjørler har siste året vært svært stort. Teknisk bygg Det tekniske bygget er nå så godt som ferdig. En del mindre arbeider gjenstår, bl. annet montering av vask og varmt og kalt vann. Flomlys Flomlysanlegg skal oppgraderes med ytterligere 2 nye lyskastere på de eksisterende søylene og med en ny mast og lyskastere nord for jollekaien. Lyset er regulert med skumrings relé. Selve flomlyset vil derved være over 4 master. Naboene ønsker at lyset skal skjermes noe dersom det er praktisk mulig. Andre installasjoner Det er bygget trebrygge frem til C-bryggen og ny kai for mastekran. Båtopptak Bruken av kranen har vært økende i år og utnyttelsen har vært god. Godkjente kranførere som er aktive som kranvakter får lov å ta opp egen båt uten kostnader og har fått dugnadstimer for den tid de bruker som kranvakt. Kran og skrev har behov for noe maling. Det ble innført nytt prissystem for opptak fra 2006 som er differensiert mellom mindre og større båter og mellom medlemsbåter og ikke medlemmer dette ser ut til å fungere godt. Sjøhusene 9 av foreningens medlemmer har inngått skriftlig avtale med foreningen og bygget et tilsvarende antall sjøhus. Hvert hus rommer innkvartering for minimum 4 personer, inklusiv toalett og dusj, kjøkken og spiseplass. Husene er foreningens eie, men bygges på dugnad av de 9 avtalepartene. Disse skal også dekke alle kostnader knyttet til oppføring, drift og vedlikehold. Foreningen har disposisjonsretten til nøstene regulert i egen avtale med byggerne. Sjøhusene er nå godkjent og der er gitt brukstillatelse for alle enhetene. Sjøhusene har vist seg å være en stor resurs for foreningen. Planer om nytt startfartøy Viksund båt har gitt oss et meget godt tilbud på kjøp av en 1050 speedsjark. Båten er et halvfabrikat som det er planer om at vi skal ferdigstille selv. Vi avventer nå teknisk godkjenning på den fra departementet for om mulig å få tippemidler for å finansiere båten. 32

33 Videoovervåkning av anlegget. Det har over noe tid vært arbeidet med å få til en video - overvåking koplet mot web av området. Dette arbeidet har ikke vært prioritert i år men må nå tas opp igjen. Fremdriftsplaner. I all hovedsak er det ferdigstilling flyterbyggeanlegget g strømopplegg til flytebryggene som vil prege arbeidet i nærmeste tiden fremover i havnen. Ut over det vil servicebygget bli prioritert (båthaller og klubbdel). Nøkkelsystem. Nøkkelsystemet har vært nødvendig for å styre og begrense tilgangen til enkelte områder. Alle medlemmer som ønsker det kan få nøkkel mot et depositum på NOK 200,-. Denne gir adgang til klubbhuset og høytrykk spyler. Samarbeid med Askøy Videregående skole og elver fra Erfurt i Tyskland. I samarbeid med AVS har vi hatt 3 meget vellykkede prosjekt der vi har tatt i mot skoleungdommer fra Erfürt i Tyskland i perioder på 3 uker. De har bodd og arbeidet på seilsportsenteret. Gruppe 1 bygde kildesorteringshus, benker og fundament for trekaien og riggekaien mot C- bryggen. Gruppe 2 bygde benker, mer trekai og platting rundt flaggstangen. Gruppe 3 la skiferheller rundt det nye servicebygget. Arbeidene er godt utført og har tilført foreningen anlegg vi ikke hadde hatt mulighet til å gjennomføre på egenhånd nå. Økonomi Vi har hatt tilfredsstillende likviditet i året som er gått, dette som følge av at vi ikke har satt i gang større aktiviteter enn vi har sett økonomisk forsvarlig. Foreningen har ingen løpende lån eller annen gjeld i forbindelse med anlegget. Som tidligere år nyter vi godt av at flere av medlemmene benytter egne innkjøpsordninger og rabatter slik at vi får deler og materialer til sterkt rabatterte priser. Mange takk til disse. Det er sendt inn fornyet søknad på tippemidler til båthall på ,-, til jolleanlegg på og ny søknad på støtte til Startfartøy. Sistnevnte er foreløpig ikke godkjent for tippemidler og av den grunn er der sendt egen søknad om dette via NSF til Kirke og undervisningsdepartementet. Det ser i midler tid ikke ut som om NSF prioriterer dette særlig og derfor har foreningen søkt direkte kontakt og oversendt søknaden direkte til departementet i håp om å få fortgang i saken. Søknadene for småbåthall og jolleanlegg er teknisk godkjent, men når beløpene kommer til utbetaling er fortsatt usikkert. Inntil det må søknaden fornyes årlig. Innskuddet bør for fremtiden reguleres videre tilsvarende de reelle kostnader for nye havneplasser. Thorvald Haarberg - Leder Havn og Anleggskomiteen 33

Årsmøte. Askøy Seilforening. Onsdag 22. november 2006 kl 19:00. Seilsportsenteret

Årsmøte. Askøy Seilforening. Onsdag 22. november 2006 kl 19:00. Seilsportsenteret Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 22. november 2006 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsberetning 2006 1 Saksliste årsmøte 2006 Askøy Seilforening 22. november 2006 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsmøtet har følgende

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 17. november kl 18 Sted Servicebygget, 3. Etg Styremøte nr. 12/2014 Innkalt Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Leder: Morten Bjerkholt Nestleder:

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening. Tirsdag 17. februar 2009. Kl 19:00. Askøy Seilsportsenter

Årsmøte. Askøy Seilforening. Tirsdag 17. februar 2009. Kl 19:00. Askøy Seilsportsenter Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 17. februar 2009 Kl 19:00 Askøy Seilsportsenter 1 Saksliste årsmøte 2008 Askøy Seilforening 17. februar 2009 kl 19:00 Askøy Seilsportsenter Årsmøtet behandler følgende

Detaljer

Jolleinformasjon sesongen 2005

Jolleinformasjon sesongen 2005 Jolleinformasjon sesongen 2005 TRENER EUROPA: Asle Kreutz TRENERE OPTIMIST: Optimist nybegynnere Torstein Hopstock Børre Zeiffert Andreas Bergstad Optimist VKI Ingrid Mortensen Optimist VKII / Regatta

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Saksliste årsmøte 2002. Askøy Seilforening. Seilsportsenteret

Saksliste årsmøte 2002. Askøy Seilforening. Seilsportsenteret Saksliste årsmøte 2002 Askøy Seilforening Tirsdag 19. november 2002 kl 19:00 Seilsportsenteret Til behandling på årsmøtet er følgende saker 1. Behandle årsmelding 2. Behandle regnskap i revidert stand

Detaljer

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening 2013 Årsberetning Malvik og Stjørdal seilforening 05.03.2014 Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlem(mer) Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI!

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! Handlekveld for foreningens medlemmer Padlespesialisten innbyr til spesial handlekveld for ASF sine medlemmer Tirsdag den 14Juni HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! 10 % rabatt på alle

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 16. mars 2015 kl 19 Sted Gamle klubbhuset Styremøte nr. 2/2015 Innkalt Styreleder Andre Farstad, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Harald

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Årsmøte Askøy Seilforening. Tirsdag 23 Februar 2010 Kl 18:00. Seilsportsenteret. Årsberetning 2009. Side 1

Årsmøte Askøy Seilforening. Tirsdag 23 Februar 2010 Kl 18:00. Seilsportsenteret. Årsberetning 2009. Side 1 Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag Februar Kl 8: Seilsportsenteret Årsberetning Side Saksliste årsmøte Askøy Seilforening. Februar kl 8: Seilsportsenteret Årsmøtet behandler følgende saker:. Årsmelding

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening. Onsdag 23. februar 2011 Kl 19:00. Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter

Årsmøte. Askøy Seilforening. Onsdag 23. februar 2011 Kl 19:00. Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 23. februar 2011 Kl 19:00 1 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter Lars Jønsson Askøy Rundt 2010 Bilde fra Herdla Havn lørdag ettermiddag. Årsberetning 2010 Saksliste årsmøte

Detaljer

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc.

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA 2014 JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Lørdag 14. og søndag 15. juni, kl. 11.00 Fanafjorden - Korsfjorden Arrangør: Milde

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2017 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Askøy Seilforening. Årsmøte. Onsdag 15. februar 2012 Kl 19:00. Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter. Start Seilmakeren doublehanded 2011

Askøy Seilforening. Årsmøte. Onsdag 15. februar 2012 Kl 19:00. Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter. Start Seilmakeren doublehanded 2011 Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 15. februar 2012 Kl 19:00 1 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter Start Seilmakeren doublehanded 2011 Årsberetning 2011 Saksliste årsmøte 2012 Askøy Seilforening Onsdag 15.

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009 I tråd med NSF s visjon om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Jollegruppen Årsmelding Jolle gruppen Jolle gruppen har nå sitt tredje år fra Storøen og vi har allerede den største barne og ungdomsgruppen i Hordaland. I vår 5 år strategiplan

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no 2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Arrangement INFORMASJON FRA NOK Norsk Optimistjolleklubb

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 1 Agenda 1. Velkommen 2. NOK 2008 3. Spørsmål fra medlemmene 4. Om mesterskapene 2 NOK 2008 NOK er for Optimistseilere på alle nivåer fra nybegynnere til VM-deltagere!

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på femten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening. for 2016

Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening. for 2016 20.01.2017 Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening for 2016 Tur og Hav styret i 2016 har bestått av: Feda Grebovic (leder) Kim Reinfjord Tor Dahl Allan Larsen Hovedfokus for T&H styre var å holde

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2016 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget Årsmøte Onsdag 15. februar 2017 Klubbhus på Kokkenes 1. Godkjenne de stemmeberettigete Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlemmer Varamedlemmer:

Detaljer

Velkommen til Askeroptimisten 2016!

Velkommen til Askeroptimisten 2016! Velkommen til Askeroptimisten 2016! Asker Seilforening har gleden av å invitere deg til årets utgave av Askeroptimisten! Dette er et av de største arrangementene for jolleseilere i Sør Norge, og er åpent

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Sørlandets Trialklubb

Sørlandets Trialklubb 1. Organisasjon Sørlandets Trialklubb Årsberetning 2014 1.1 Årsmøte Årsmøte ble avholdt 16. januar 2014 i kantina på rådhuset i Songdalen. 1.2 Styret Styret har i 2014 bestått av: Leder: Jon Kevin Nilsen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 1 Visjon, mål og prioriteringer Nesodden Seilforening skal drive seilidrett og fremme sjøsport og friluftsliv i sunne former. I Nesodden Seilforening skal det være plass til alle

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Tirsdag 1. april kl 18 Sted: Servicebygget, 3. etg Styremøte nr: N3/2014 Tilstede: Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

VM2011 Bemanningsoversikt Versjon

VM2011 Bemanningsoversikt Versjon VM2011 Bemanningsoversikt Versjon 3 26.07.2011 Kontaktinfo til kontaktpersoner som er listet opp i oversikten: Arve Refsnes!! arve.refsnes@kystverket.no! Tlf: 99 22 96 80 Arnt Kamperud!! arnt.kamperud@kystverket.no!

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på fjorten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

ÅRSMØTE. Askøy Seilforening. Tysdag 19.februar 2013 kl 19.00 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter. www.askoy-seilforening.no

ÅRSMØTE. Askøy Seilforening. Tysdag 19.februar 2013 kl 19.00 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter. www.askoy-seilforening.no ÅRSMØTE Askøy Seilforening Tysdag 19.februar 2013 kl 19.00 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter www.askoy-seilforening.no SAKLISTE - årsmøte 2012 Askøy Seilforening Tysdag 19.februar 2013 kl 19.00 Klubbhuset,

Detaljer

ÅRSMØTE. Askøy Seilforening. Tysdag 20.februar 2014 kl 19.00. Servicebygget, Askøy Seilsportsenter. www.askoy-seilforening.no

ÅRSMØTE. Askøy Seilforening. Tysdag 20.februar 2014 kl 19.00. Servicebygget, Askøy Seilsportsenter. www.askoy-seilforening.no ÅRSMØTE Askøy Seilforening Tysdag 20.februar 2014 kl 19.00 Servicebygget, Askøy Seilsportsenter www.askoy-seilforening.no SAKLISTE - årsmøte 2013 Askøy Seilforening Tysdag 20.februar 2014 kl 19.00 Servicebygget,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 1 Godkjenning av innkallelse 2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3 Styrets årsberetning 2008 Blir utdelt på årsmøtet 4 Regnskap 2008 Blir utdelt på årsmøtet 5 Fastsettelse

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 1 Forsiden: Seilforeningen stilte sterkt på Idrettens dag, Berger stadion Visjon, mål og prioriteringer Nesodden Seilforening skal drive seilidrett og fremme sjøsport og friluftsliv

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2011 STYRET OG TILLITSVALGTE: Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Varamedlem: Varamedlem: Revisorer: Fagstillinger: Skolesjef:

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. KRETSMESTERSKAP for. ønsker velkommen til

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. KRETSMESTERSKAP for. ønsker velkommen til KUNNGJØRING Nesodden Seilforening ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP for Optimist, Laser, Europa, Zoom8, RS Feva og 29 er på Nesodden, Steilene 19. 20. august 2017 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Kristiansand Danseklubb

Kristiansand Danseklubb Kristiansand Danseklubb Kristiansand, 6.2.2011 ÅRSBERETNING 2010 FOR KRISTIANSAND DANSEKLUBB. Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Kristiansand danseklubb er å gi barn og unge glede

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer