STYREMØTE MANDAG 22. JUNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE MANDAG 22. JUNI"

Transkript

1 STYREMØTE MANDAG 22. JUNI Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Ingrid Sløgedal, Arne Johan Austrheim og Bente Kvile Buflod Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen Forfall: Gunleik Groven og Silvia Breuss Grøndahl Saksliste FRA TIDLIGERE MØTE 04/09 30-ÅRSJUBILEUMSMARKERING /09 AU REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER /09 AU REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL /09 AU TILSETTING - KONSULENTSTILLING /09 AU TILDELING - STIPEND... 4 DETTE MØTET 15/09 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER /09 REGNSKAPSRAPPORT 1. HALVÅR /09 REVIDERT BUDSJETT Hamar, Kåre Haugli(s.) nestleder Protokoll sendes til: Styremedlemmene Varamedlemmene Medlemsorganisasjonene Lokale musikkråd NMR sentralt og regionalt Musikkens studieforbund VOFO Hedmark VOFO Oppland Lokalrevisjon AS Kultur og kompetanse - Hedmark fylkeskommune Kultur og idrett Oppland fylkeskommune Trond Eklund Johansen daglig leder Utskrift av enkeltsaker sendes til: Side 1 av 7

2 Fra tidligere møte 04/09 30-årsjubileumsmarkering Hedmark og Oppland musikkråd fyller 30 år i år. Datofesting blir litt uklart, siden Oppland sangog musikkråd er stiftet , og Hedmark sang- og musikkråd den årsjubileet for Hedmark musikkråd ble markert med en konsert, senere merkedager er ikke blitt markert utad. Styret inviteres til en drøfting av innholdet i en evt markering på høstparten Her er et par forslag Lage en artistgalla, ala idrettsgallaen og engasjere tidligere stipendvinnere som artister Invitere til en mønstring som viser tverrsnittet av vår virksomhet Vurdering Siden den eksakte dagen (25.11.) allerede er disponert til personalsamling, og at vi ikke har store ressurser til å leie inn underholdningskrefter foreslås en mindre markering i forbindelse med avslutningen av høstens sangkurs. Sted: Aulaen, Hedmarksmuseet Inviteres: Tidligere styremedlemmer og daglige ledere. Medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Presse. Program: Sangkurs (2) synger, tidligere kurs, tidligere stipendmottakere, innslag fra gjester/ansatte Bankett: Markering etterpå for inviterte på Hamarstua spiseri Markeringen legges til avslutningskonserten for høstens sangkurs Endelig program utvikles av AU C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2009\Protokoll 0622.doc Side 2 av 7

3 11/09 AU Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. Rigmor Tollan Søknad om tilskudd til arrangement Seterstevne 2009, 22.3 Avslag med veiledning til andre steder å søke 2. Musikkens studieforbund Studierammer 2009 både ordinære og særlige målgrupper, Grunnlag = gj.snitt antall timer i 2007 og 2008 (7-8% under behovet) Timesatsene økes til <95/kr time og <25 kr/time (u lærer) kr settes av til landsomfattende kurs (medlemsorg og musikkråd) 3. Musikkens studieforbund Overføringer til fylkesmusikkrådene, 27.3 Basistilskudd kr kr/fylke og timetilskudd på basis av studietimer 4. Sangløftet Tildeling av støtte til kurs i gregorianikk, kr 5. Musikkutstyrsordningen Tildeling av støtte til storbandkurs, kr Saker sendt til: 6. Oppland fylkeskommune Samarbeidsavtale, signert, Musikkutstyrsordningen Akseptskjema, kurstilskudd, Medlemsorganisasjoner m fl Invitasjon til rådsmøte (oppfølging av sak 7/09), Sangløftet Akseptskjema, prosjekttilskudd, Invitasjoner/innkallinger Hvem? 10. Hedmark fylkeskommune Møte om musikkarkiv, Elverum, Trond 11. Norsk kulturskoleråd, Hedm Årsmøte og konferanse, Hamar Trond 12. Jevnaker musikkråd Årsmøte og medlemsmøte, Jevnaker, Trond 13. Hedmark fylkeskommune Kulturplan for Hedmark, Hamar, Trond 14. Gran musikkråd Årsmøte og medlemsmøte, Brandbu, Trond 15. VOFO Hedmark Årsmøte, Elverum, Arne 16. Turneorganisasjonen Ungdommens kulturmønstring, Hamar, Trond 17. VOFO Oppland Årsmøte og foredrag, Lillehammer, Trond 18. VOFO sentralt Konferanse og årsmøte, Hurdal, Trond 19. NMR/MSF Musikkting/Rep.skapsmøte, Drammen, Ingrid/Trond Utfyllende informasjon 4 I. Sløgedal refererte fra kurset bra med folk på konsert, god opplevelse for deltakere og meget dyktig kursholder. 12 Godt frammøte, tett samarbeid med kommunen, som stiller med sekretær for rådet. 15 Godt frammøte. E. Rasmussen var med fra NMR sentralt. Kommunen orienterte v/kulturleder G. Øverlier. Rådet har formell plass ift tildeling av kommunale midler. Lokaler er et hett tema både ift øving og konsert. 15 Trond gjenvalgt som vara til styret 17 Trond foreslått til styreverv 19 Sakspapir ble delt ut hvis flere ønsker dem, ta kontakt. Kåre og Ingrid konfererer om sakene i forkant av møtet. Referatsakene tas til orientering C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2009\Protokoll 0622.doc Side 3 av 7

4 12/09 AU Regnskapsrapport 1. tertial 2009 Saksdokumenter 1. Driftsregnskap pr Resultatregnskap pr Så langt i år er regnskapsresultatet bedre enn året før. Det er imidlertid noen forhold som styret skal være oppmerksom på: 1. Periodisering av inntekter gjør at våren er bedre enn høsten, siden tilskudd fra MSF utbetales nå for hele året 2. Pensjonskostnader ligger høyere enn budsjettert pga etterslep etter lønnsoppgjøret i Reisekostnadene er vesentlig høyere enn tidligere, et resultat av økt lokal aktivitet og større område å dekke Styret godkjenner orienteringen, budsjettet for 2009 revideres i neste møte 13/09 AU Tilsetting - konsulentstilling Saksdokumenter 1. Søkerliste pr Søknadene (legges fram på styremøtet) Utlysningen stod i Hamar Arbeiderblad, Oppland Arbeiderblad og Gudbrandsdølen Dagningen torsdag etter påske, og i tillegg ble den lagt ut på nav.no og omtalt både i Hamar dagblad og på musikk.no. Telefonresponsen har vært stor, og spesielt etter omtalen i lokalavisa og på nettet. Vurdering Det har kommet inn 16 søknader ved fristens utløp. Vurderingskriteria utfra søknaden: utdanningens relevans til arbeidet relevant yrkesbakgrunn Vurderingskriteria sammenholdt med dagens bemanning: genremessig tilknytning til musikk alder AU foretar intervju og kommer med innstilling til neste styremøte Søker nr 2, 10 og 12 innkalles til intervju onsdag 20. mai Ny vurdering (e-postutveksling i AU), etter referansesjekking Søker nr 4. og nr 7. innkalles i tillegg til de tre som er innkalt. Utvidet referansesjekking gjorde at disse to søkerne med fordel kan kalles inn i tillegg, slik at utvalget er bedre. C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2009\Protokoll 0622.doc Side 4 av 7

5 14/09 AU Tildeling - stipend Saksdokumenter 1. Søkerliste pr Hedmark og Oppland musikkråd har siden 1991 delt ut stipend til unge talenter fra regionen. I budsjettet for 2009 er det satt av kr til dette. I 2008 delte rådet ut kr. Stipendet har vært kunngjort slik: 1) gjennom vår internettside 2) ved utsending til medlemsorganisasjoner, kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler m/musikklinje og lokale musikkråd Søkerliste i mottatt rekkefølge: Navn/hjemsted/instr. Om søkeren 1. Christina Elnæs Raufoss sang Marte Skattebo Røn althorn 1990 MÅL : artist gått musikklinje, Gjøvik vgs Deltatt i div talentkonkurranser MÅL : musikkpedagogutdanning elev i kulturskole 7 år medlem i korps - 10år UKM-deltaker (+ turne i Valdres) Deltatt på brass band kurs (3 år) Formål Kurs i komplett sangteknikk Kjøp av sanganlegg til eget bruk Kostnad: ikke oppgitt Søker til nasjonalt brassbandkurs Kostnad: kr (+ reise) Vurdering Søker nr 1. oppgir kurs under planlagt utdanning, men spesifiserer kjøp av eget sanganlegg under hva hun søker stipend til. Det siste er noe på siden av statuttene. Søker nr 2. søker til et velrennomert kurs i regi av Norges musikkorps forbund. Her er NMFs egen beskrivelse av kurset: Hovudfokuset på kurset er samspel i korps på høgt nivå. I tillegg vert det gruppe- og ensemblespel. Det vert også høve til solospel med pianist, meisterklassar og kammerkonsertar. Et kurs med høyt musikalsk nivå - for dem som ønsker å delta på noe utenom det vanlige! Dirigent og musikalsk ansvarleg: Bjørn Sagstad I tillegg vil du møta eit stjernelag av instruktørar. Kurset vil enda opp med turne med fleire konsertar. Marte Skattebo tildeles kr i stipend for å delta på Nasjonalt brassband kurs august på Manger folkehøgskole. C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2009\Protokoll 0622.doc Side 5 av 7

6 15/09 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. Hedmark fylkeskommune Tilskudd storbandkurs, ,- Til sammen ,- (inkl ,- fra 08) 2. Hamar musikkråd Referat styremøte, 7.5. Forslag til sak fra styret: Oppløsning av Hamar musikkråd? 3. Tone Østli Søknad stipend, 7.5. Mottatt etter AU-behandling 4. Per Ivar Tamnes Takker ja til stillingen, Søker kan starte fra uke 34 ( ) 5. NMR/Forhandlingsutvalget Informasjon om framdrift ny TONO-avtale, Saker sendt til: 6. Søkere konsulentstilling Melding om mottat søknad, Styret Notat sonderingsmøte, teater, Vedlegg 8. Søkere konsulentstilling Melding om innstilling, Per Ivar Tamnes Tilsettingbrev fagkonsulent, 25.5 Vedlegg 10. Søkere - stipend Melding om tildeling, Medlemsorganisasjoner Referat rådsmøte (28.5.) i Moelv, 10.6 Vedlegg Invitasjoner/innkallinger Hvem? 12. Kongsvinger kommune Møte om regionalt kulturhus, 25.5 Trond 13. VOFO Regionkonferanse, Hurdal Trond 14. NMF/MSF Representantskap/Musikkting, Drammen Ingrid/Trond 15. Hamar musikkråd Årsmøte, Hamar, Trond 16. Oppland fylkeskommune Musikerkonferanse, Gjøvik, Trond 17. NMR/Rom for lyd Kurs i romakustikk, sept? 09 Per Ivar/Trond 18. Interreg Sverige-Norge EU-messe, Karlstad, Ingen 19. Norsk musikkråd Landskonf for lokale musikkråd, Hurdal, Påmelding neste møte 20. Norsk musikkråd Personalsamling, Trondheim, Per Ivar/Trond Referatsakene tas til orientering med disse merknadene 4 - Per Ivar Tamnes tilsettes fra sluttdato for engasjementet justeres tilsvarende 7- Utredning av samarbeid med Oppland teaterråd er positivt, og støttes 11 - AU følger arbeidet med revisjon av tilskuddsordningene i Oppland C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2009\Protokoll 0622.doc Side 6 av 7

7 16/09 Regnskapsrapport 1. halvår Saksdokumenter 1. Resultatregnskap, Prosjektregnskap, storbandkurs, Regnskapsrapporten pr viser et overskudd så langt på kr Dette gir imidlertid ikke et korrekt bilde, og kan ikke ganges med 2 og gi årets overskudd. Dette kommer av at mange tilskudd for framtidige arrangement (som f eks storbandkurset) har kommet inn, og utgiftene kommer i forbindelse med gjennomføringen. Se derfor begge rapporter i sammenheng, så blir en del store poster i hovedregnskapet forklart. Disse postene kommenteres spesielt: 3110 Her er kulturhusprosjektet på Hamar i ferd med å bli ferdig = ca kr 3300 Inntekter av voksenopplæringsaktivitet bedre enn budsjett pga større aktivitet 3420 Utbetales pr halvår, og er i rute 3520 Denne posten er usikker pga nedleggingen av musikkverkstedordningen 5430 Ekstra kostnad pga tidligere lønnsjusteringer 6545 Større enn forutsatt pga PC-kjøp (gammel PC bla for liten for regnskapsprogrammet) Styret godkjenner orienteringen 17/09 Revidert budsjett 2009 Saksdokumenter 1. Forslag til revidert budsjett for 2009, På grunn av store endringer i inntektene, fikk styret i oppgave å revidere budsjettet når konkrete inntekter ble avklart. Nå er avtalen med Oppland fylkeskommune undertegnet, og dermed kan budsjettet konkretiseres. Budsjettet for 2009 godkjennes C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2009\Protokoll 0622.doc Side 7 av 7

8 HEDMARK OG OPPLAND Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2009( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2009, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftskostnader Annen driftskostnad 7700 STYREMØTER 1 600, , , ÅRS-/LEDERMØTE 0, , , REGIONALE MØTER 0,00 0, , BANK OG KORTGEBYRER 50,00 97,50 100, ANDRE KOSTNADER 445, , ,00 Annen driftskostnad , , ,00 Driftskostnader , , ,00 Driftsresultat , , ,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 RENTEINNTEKTER 0, ,00 0,00 Annen renteinntekt 0, ,00 0,00 Annen finansinntekt 8060 Purregebyr, kunder -250,00-150,00 0,00 Annen finansinntekt -250,00-150,00 0,00 Finansinntekter -250, ,00 0,00 Finansinntekter og finanskostnader -250, ,00 0,00 Resultat før ekstraorinære inntekter og kostnader , , ,00 Resultat før skattekostnad , , ,00 Årsoverskudd / Underskudd , , , UDEKKET TAP 0, ,10 0,00 Annen egenkapital 0, ,10 0,00 Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) 0, ,10 0,00 Disponeringer 0, ,10 0,00 Skrevet av Trond Eklund Johansen :57:27. Side 2

9 HEDMARK OG OPPLAND Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2009( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2009, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3110 SALGSINNTEKTER - TJENESTER 0, , , KURSINNTEKTER , , , DRIFTSTILSKUDD, MSF , , , VO-TILSKUDD, egne tiltak , , , VO-TILSKUDD, fylkeskommunen , , , DRIFTSSTØTTE - paraplyorg , , , TILTAKSSTØTTE 0, ,00 0, PROSJEKTSTØTTE 0, ,00 0, VO-TILSKUDD KOMMUNER , , , REISEUTG - REFUNDERBARE 1 176,00 0,00 0, ADM.STØTTE - MVO/FRIFOND , , , ANDRE TILSKUDD - NMR , ,06 0,00 Salgsinntekter , , ,00 Annen driftsinntekt 3606 LYDFESTINGSUTSTYR 0, , , SPONSORINNTEKTER ,00 0,00 0, ANDRE INNTEKTER 0, , ,00 Annen driftsinntekt , , ,00 Driftsinntekter , , ,00 Driftskostnader Lønnskostnad 5010 FASTE LØNNINGER , , , LØNN, ikke innberetningspliktig < 2000 kr/år 0, , , LØNN, INSTRUKTØRER , , , PÅLØPTE FERIEPENGER , , , GRUPPELIV 0, ,24 0, MOTKONTO - 52** 0, ,24 0, GODTGJØRELSE STYRE/RÅD 0, , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , , ARB.GIV.AVG. PÅL. FERIEPENGER 2 925, ,92 0, GRUPPELIV/PENSJONSKOSTNADER , , ,00 Lønnskostnad , , ,00 Annen driftskostnad 6300 HUSLEIE , , , Fellesutgifter 7 700, , , LOKALLEIE 0, , , Kurskostnader 3 530, , , UTSTYR ,23 858, , VEDLIKEHOLDSAVTALER, kopi, regnskap mv 2 247, , , REPARASJONER OG VEDLIKEHOLD, UTSTYR 380,00 157, , REVISJONSHONORAR , , , HONORAR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE , , , KONSERTUTGIFTER 450, , , KONTORREKVISITA 0,00 939, , AVISER, TIDSSKRIFTER, BØKER MV , , , KONTINGENTER 1 070, , , MØTER, KURS, OPPDATERING MV. 0, , , TELEFON 1 525, , , BILGODTGJØRELSE, oppgavepliktig 2 519, , , REISEKOSTNADER, IFLG..BILAG,ikke oppgavepliktig 955, , , DIETTKOSTNADER, oppgaveplikig 320,00 145, , ANNONSE- OG REKLAMEKOSTNADER , , , GAVER 600,00 0,00 500, TILSKUDD, PROSJEKTER 1 536, , , KOMMUNALT VO-TILSKUDD, til lag , , , STIPEND 0, , ,00 Skrevet av Trond Eklund Johansen :57:27. Side 1

10 Vedtatt i årsmøtet 2008 DRIFTSINNTEKTER REV 2009 MERKNAD/FORKLARING PÅ ENDRINGER Salgsinntekter 3110 SALGSINNTEKTER - TJENESTER Overslag ift salg av tjenester til ulike prosjekter (kulturhusprosjekter - Web for HSF - MSF studieplanutvalg) 3200 KURSINNTEKTER Inkl storbandsommerkurs (vi har hatt nedgang ift planlagt aktivitet på resten) 3300 DRIFTSTILSKUDD, MSF Er en kombinasjon av tidligere 3110 og Tidligere ble tilskuddet til Oppland lagt inn som salg (3110) 3350 VO-TILSKUDD, EGNE KURS Av dette er VO-tilskudd til sommerkurs (storband) 3410 VO-TILSKUDD, FYLKET NB Denne posten kan falle bort fra Ny lov + forskrift vil være avgjørende DRIFTSSTØTTE - FYLKET Hedmark ,- (indeksjusteres) Oppland (jfr avtale) VO-TILSKUDD KOMMUNER Pga aktivitetsøkning har denne posten økt litt i år! Går i sin helhet videre til lokale lag (se 7670) 3520 ADM.TILSKUDD - MVO/FRIFOND Her er det knyttet stor usikkerhet til vår rolle ift ny ordning - velger å la det stå inn til videre avklaring 3550 ANDRE TILSKUDD - NMR Tilskudd fra Sangløftet til Gregorianikk-kurs og seniorkorsatsing Sum salgsinntekter Annen driftsinntekt 3606 LYDFESTINGSUTSTYR ANDRE INNTEKTER Tilskudd til storbandsommerskole (kun det som er planlagt inn i år) Sum annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER REV 2009 MERKNAD/FORKLARING PÅ ENDRINGER Lønnskostnad 5010 FASTE LØNNINGER mnd l.tr (konsulent aug-des) er lagt til 5050 LØNN U/OPPGAVEPLIKT < 2000 kr/år LØNN, INSTRUKTØRER Justert etter aktiviteten i 08/vår PÅLØPTE FERIEPENGER Kostnadene for nytilsatt er tatt med 5330 GODTGJØRELSE STYRE/RÅD ARBEIDSGIVERAVGIFT Følge av ekstra instruktører 5430 GRUPPELIV/PENSJONSKOSTNADER Kostnadene for nytilsatt er tatt med Sum lønnskostnad

11 Annen driftskostnad REV 2009 MERKNAD/FORKLARING 6300 HUSLEIE Ingen endring 6305 FELLESUTGIFTER Ingen endring 6310 LOKALLEIE - KURS Lagt til for leie av Solbakken fhs (losji/kost sommerkurs) 6320 KURSKOSTNADER Lagt til for noter/materiell sommerkurs 6545 UTSTYR Ny PC + kontormøbler i forbindelse med konsulentstilling 6550 VEDLIKEHOLDSAVTALER REP. OG VEDLIKEHOLD, UTSTYR REVISJONSHONORAR HONORAR SELVST. NÆRING Tatt høyde for instruktører sommerkurs 6730 KONSERTUTGIFTER Tatt med leie av Scene U - storbandkonsert og Aulaen (jubileumskonsert) 6800 KONTORREKVISITA Vi har rimelige vilkår her, og med litt påholdenhet skal dette kunne gå 6840 AVISER, TIDSSKRIFTER, BØKER MV Oppjustert - dekker Musikkfokus, Musikk i skolen og KultMag 6850 KONTINGENTER VOFO Hedmark/VOFO Oppland/Folkeakademiet/Musikk i Skolen 6860 MØTER, KURS, OPPDATERING MV Egenandel personalsamlig nov TELEFON Oppjustert - ny stilling 7100 BILGODTGJØRELSE Oppjustering pga erfaring fra ny stilling 7140 REISEKOSTNADER, IFLG.BILAG Oppjustering pga erfaring fra ny stilling 7150 DIETTKOSTNADER Bremses 7320 ANNONSE- OG REKLAMEKOSTNADER Annonsering av kurs og ledig stilling 7380 GAVER TILSKUDD, KURS Til samarbeidsprosjekter (Vestoppland fhs) 7670 KOMMUNALT VO-TILSKUDD, TIL LAG STIPEND STYREMØTER Møter her er rimeligere enn å leie lokaler 7710 ÅRS-/LEDERMØTE REGIONALE MØTER Deltakelse på landskonf i Hurdal (lok mr) 7770 BANK OG KORTGEBYRER ANDRE DRIFTSUTGIFTER Sum annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNAD Driftsresultat

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 11. MARS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 11. MARS PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 11. MARS Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Bente Kvile Buflod Fra administrasjonen:

Detaljer

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER Ikke vedtaksført styremøte pga lite frammøte protokoll godkjent etter sirkulasjon blant styremedlemmene. Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU-MØTE TORSDAG 1. NOVEMBER 2007

PROTOKOLL FRA AU-MØTE TORSDAG 1. NOVEMBER 2007 PROTOKOLL FRA AU-MØTE TORSDAG 1. NOVEMBER 2007 Sted: Fylkeshuset Tid: 1145-1400 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss og Ingrid Sløgedal Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen Saker som ble behandlet:

Detaljer

PROTOKOLL TORSDAG 2. SEPTEMBER

PROTOKOLL TORSDAG 2. SEPTEMBER PROTOKOLL TORSDAG 2. SEPTEMBER Sted: Glommarommet, Skogmuseet, Elverum Tid: 1100-1400 Innkalte Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli, Ingrid Sløgedal, Arne Johan Austrheim og Bente Kvile Buflod.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 23. MARS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 23. MARS PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 23. MARS Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1330-1600 Til stede: Fra styret: Kåre Haugli, Ingrid Sløgedal, Arne Johan Austrheim, Bente Kvile Buflod og Silvia Breuss Grøndahl Fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 2. FEBRUAR

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 2. FEBRUAR PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 2. FEBRUAR Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1330-1530 Til stede: Fra styret: Ingrid Sløgedal, Kåre Haugli og Arne Johan Austrheim Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen

Detaljer

Sted: Møterom Storsølnkletten (3.etg) Fylkeshuset, Hamar Tid: 1000-1400

Sted: Møterom Storsølnkletten (3.etg) Fylkeshuset, Hamar Tid: 1000-1400 PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 18.9. 2006 Sted: Møterom Storsølnkletten (3.etg) Fylkeshuset, Hamar Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Per Kulstad, Ole Bjørn Salvesen og Bente Kvile

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 13. MARS 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 13. MARS 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 13. MARS 2008 Sted: Glåmdalsmuseet, Elverum Tid: 1200-1515 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Ingrid Sløgedal (unntatt sak 17/07), Ole Bjørn Salvesen, Gunleik Groven

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 16. OKTOBER 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 16. OKTOBER 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 16. OKTOBER 2008 Sted: Festspillene i Elverums kontor, Storgt 20, ELVERUM Tid: 0900-1200 Innkalte Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Ingrid Sløgedal, Bente Kvile Buflod og

Detaljer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer NRK. avd Gjøvik og Lillehammer Resultatregnskap 1 detaljert Haugenveien 18 2827 HUNNDALEN Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER Sted: Strand hotell, Gjøvik (Kulturhus) Tid: 1100-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Tor Stallvik, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

STYREMØTE 20. DESEMBER. Sted: Folkets Hus, Hamar Tid: 1030-1200

STYREMØTE 20. DESEMBER. Sted: Folkets Hus, Hamar Tid: 1030-1200 STYREMØTE 20. DESEMBER Sted: Folkets Hus, Hamar Tid: 1030-1200 Innkalte Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli og Arne Johan Austrheim Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014 Sted: Hamar kulturhus, møterom 1.20 Tid: 1200-1600 Til stede: Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune og Erik Wang Forfall: Tone Vold, Monica

Detaljer

PROTOKOLL AU-MØTE TIRSDAG 27. SEPTEMBER

PROTOKOLL AU-MØTE TIRSDAG 27. SEPTEMBER PROTOKOLL AU-MØTE TIRSDAG 27. SEPTEMBER Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1330-1500 Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli og Trond Eklund Johansen Saksliste 15/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 2 16/11

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Resultatregnskap april Vestregionens Styringsgruppe 1 Drift. Hittil i år Hittil i fjor Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Resultatregnskap april Vestregionens Styringsgruppe 1 Drift. Hittil i år Hittil i fjor Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Vestregionens Styringsgruppe 1 Drift 3010 Kontingenter VR 1 800 650 1 750 650-50 000 2 116 710 1 750 650 3014 Kontingenter BPA 0 0 0 222 522 0 3030 Eksterne tilskudd 0 0 0 30 000 0 Salgsinntekter 1 800

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 28. JANUAR 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 28. JANUAR 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 28. JANUAR 2014 Sted: Hamar kulturhus, møterom 1, Teater Innlandet Tid: 1000-1410 Til stede: Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune, Tone

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

REFERAT STYREMØTE MANDAG

REFERAT STYREMØTE MANDAG REFERAT STYREMØTE MANDAG 20.3.2017 Sted: Hamar kulturhus, møterom på Messaninen Tid: 1130-1345 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Tone Vold, Birgitte Rosenberg, Jertru Stallvik og Jan

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 8.3.2016

REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 8.3.2016 REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 8.3.2016 Sted: Fyrverkeriet bibliotek, Raufoss møterom Tid: 1100-1500 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune, Tone Vold og Jan Morten

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 15. 9.

REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 15. 9. REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 15. 9. Sted: Hamar kulturhus, møterom 1.20 Tid: 1200-1530 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Erik Aune, Tone Vold og Jan Morten Rønning Forfall: Helge Tryggeseth og Elin Bjørnsmoen.

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Slettaelva Sportsklubb

Slettaelva Sportsklubb Regnskaps 2009 (01.01.2009-31.12.2009), F.o.m. 1 t.o.m. Driftsinntekter Salgsinntekter i % Periodeutvalg 3050 Annonser avg.pl -25 500,00-25 500,00-25 500,00-25 500,00 3060 Varetelling avg.pl -94 654,87-120

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

ÅRSBERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA

ÅRSBERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA ÅRSBERETNING for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2007 Lederen har ordet 2 Ca. 1 år har gått siden siste årsberetning for Ytre Rælingen Antennelag BA. Vi har hatt et rolig driftsår, men legger nå siste hånd

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER Sted: Lier gård, Veldre Tid: 1000-1400 Innkalte Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013 Sted: Folkets hus, Moelv Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Forfall: Monica Korsli

Detaljer

Bagn idrettslag. Budsjett 2013

Bagn idrettslag. Budsjett 2013 Bagn idrettslag Budsjett 2013 Regnskapsår 2013 (01.01.2013-31.12.2013), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett 2013, Valuta NOK, Kilde Hovedbok 3010 Medlemskontingent 45 60 55

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE TORSDAG Sted: Hamar kulturhus Tid:

REFERAT FRA AU-MØTE TORSDAG Sted: Hamar kulturhus Tid: REFERAT FRA AU-MØTE TORSDAG 7.12.2017 Sted: Hamar kulturhus Tid: 1015-1200 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli og Helge Tryggeseth Forfall: Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen og Solveig Rønningen

Detaljer

ÅRSMØTET 2010 PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2010 PROTOKOLL Parkgata 64 (Fylkeshuset), Hamar Postadr: Boks 4404, 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/ho NO 971 292 385 ÅRSMØTET 2010 PROTOKOLL Årsmøtet for Hedmark og Oppland musikkråd ble arrangert

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1200-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg Fra administrasjonen:

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Sted: Kapp næringshage, Kapp (Østre Toten) Tid: 1000-1500 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Monica Korsli Solberg, Erik Aune, Tone Vold og Jan Morten Rønning

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2008 Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 0900-1145 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Ingrid Sløgedal, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Bente Kvile Buflod

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE ONSDAG 11. juni 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE ONSDAG 11. juni 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE ONSDAG 11. juni 2014 Sted: Hamar kulturhus, møterom 1.20 Tid: 1330-1500 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune, Morten Rønning og Kjersti

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Ytterøy Bygdetun. Note Driftsinntekter og -kostnader. Sum driftsinntekter Årets resultat

Ytterøy Bygdetun. Note Driftsinntekter og -kostnader. Sum driftsinntekter Årets resultat Ytterøy Bygdetun Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Salgsinntekter 1 295 000 378 510 Tilskudd 1 146 000 207 875 Andre inntekter 1 17 220 4 195 Sum driftsinntekter 458 220 590

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Jan Morten Rønning (vara) Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 6. SEPTEMBER 2007

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 6. SEPTEMBER 2007 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 6. SEPTEMBER 2007 Sted: Festspillene i Elverums lokaler i Storgt 20, Elverum Tid: 1000-1300 Til stede Fra styret:anne Koht Walmsnæss, Ingrid Sløgedal, Bente Kvile Buflod,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 7. MAI 2007

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 7. MAI 2007 PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 7. MAI 2007 Sted: Elverum ungdomsskole Tid: 1145-1330 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Per Kulstad, Ingrid Sløgedal, Ole Bjørn Salvesen og Bente Kvile Buflod. Fra

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.:

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.: Resultatrapport 4 Periode: 01.01.2013-31.12.2013 Tekst Denne periode Denne periode Akkumulert hittil Akkumulert hittil Akkumulert hittil i år % ifjor % i år % ifjor % avvik % 3100 Salgsinntekt handelsv.

Detaljer

Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles

Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles 3420 Tilskudd Extrastiftelsen.............................................. -14 280,00 0,00 Offentlig tilskudd................................ -14 280,00 0,00 Sum

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 Sted: Kapp næringshage Tid: 1000-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Erik Wang. Forfall: Tone Vold, Jan Morten

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 280 275 306 900 Annen driftsinntekt 375 057 309 370 Sum driftsinntekter 655 332 616 270 Driftskostnader Varekostnad 69 502 82 688 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Sted: Norlandia Østerdalen Hotell, Rv 3 litt nord for Rena Tid: 1130-1500

Sted: Norlandia Østerdalen Hotell, Rv 3 litt nord for Rena Tid: 1130-1500 PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 12.11. 2006 Sted: Norlandia Østerdalen Hotell, Rv 3 litt nord for Rena Tid: 1130-1500 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Per Kulstad, Ingrid Sløgedal, Ole Bjørn Salvesen,

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272 Periode: 31.12.2013 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00 0,00 50 000,00-50 000,00 3401 Andre Tilskudd -3 000,00-3 000,00 0,00 3 000,00-3 856,65 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Grenland Krets av NSF

Grenland Krets av NSF Prosjekt 0-,Avdeling 10-Administrasjon, periode 0-12 3400 - Offentlige tilskudd -76 500,00-76 500,00 0,00 0,00 3401 - Andre tilskudd -31 211,00-31 211,00 0,00 0,00 Sum salgsinntekt -107 711,00-107 711,00

Detaljer

Varamedlem. Arrangement Dato og tid Gjelder Sted

Varamedlem. Arrangement Dato og tid Gjelder Sted Styret: Terje Røe Anette Solberg Morten Sanner Mali Hauen Ragnhild Aashaug Ketil Belsaas Forfall: Cathrine Hagen Styreleder Nestleder Varamedlem Varamedlem Administrasjonen: Rådgiver Elin Kvernmoen - referent

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsmøtehelg i Drammen. 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur

Årsmøtehelg i Drammen. 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur Årsmøtehelg i Drammen 20.- 22. november First Hotel Ambassadeur PROGRAM for årsmøtehelg i Drammen, 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur Fredag 20. november 18.00 Fylkeslagssamling 20.00 Middag 21.00

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO!

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO! ÅRSRAPPORT2013 TEMPO 1.OMTEMPO I"1999"ble"Tempo"etablert"under"navnet"Rockforum,"som"en"reaksjon"på" mangelenavøvingslokaleritrondheim.vednardoungdomsskolefikkvipusse oppenskolebrakkeoghaddei2003toøvingsrom,enøvingskontainerframvo

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag. Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00. På Fjellheim, Nerskogen

Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag. Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00. På Fjellheim, Nerskogen Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag Styret i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag innkaller til ordinært årsmøte: Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00 På Fjellheim, Nerskogen Innkallingen er sendt

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI Sted: Telefon Tid: 1400-1500 Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli og Trond Eklund Johansen Saksliste 08/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 2 09/11 STIPENDTILDELING...

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -331 038,24-722 988,21-750 000,00 3012 Treningsavgift -1 189 60 0,00 3020 Kontingenter

Detaljer

Forslag til budsjett 2016. Driftsinntekter: Kontonr. Kontotekst Budsjett Revidert budsjett Regnskap Regnskap 2016 02.10.

Forslag til budsjett 2016. Driftsinntekter: Kontonr. Kontotekst Budsjett Revidert budsjett Regnskap Regnskap 2016 02.10. DiH DETALJBUDSJETT FOR 2016 Forslag til budsjett 2016 Vannforsyning 3020 Medlemstilskudd vannforsyning 1 015 749 971 405 892 200 1 186 700 3014 Andel medlemstilskudd Norsk Vann 81 652 70 000 64 900 88

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer