DIAKONI + MIKROFINANS = MISJON. Av Bjørge Arvid Johansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIAKONI + MIKROFINANS = MISJON. Av Bjørge Arvid Johansen"

Transkript

1 DIAKONI + MIKROFINANS = MISJON Av Bjørge Arvid Johansen

2 Definisjon av diakoni Med diakoni forstås kirkens medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid, og den tjeneste som i særlig grad er rettet mot mennesker i nød.

3 Diakoniens begrunnelse DIAKONIEN MÅ BEGRUNNES TRINETARISK Gud som Skaper, og det ansvaret Gud har gitt alle mennesker gjennom nestekjærlighetsbudet. Gud som Frelser : Diakonien er et vitnesbyrd om Guds kjærlighet til alle mennesker ved at han sendte sin Sønn for å tjene oss gjennom hans lidelse og død for alle våre synder. Gjennom hans oppstandelse ble vårt forhold til Gud gjenopprettet Gud som Forløser : Diakonien er en frukt av det nye livet som skapes ved Den Hellige Ånd

4 Vårt diakonisyn er viktig: Er det INDIVIDORIENTERT? Er det SAMFUNNSORIENTERT? Er det MENIGHETSORINERT?

5 INDIVIDORIENTERE Diakoni orientert ut fra Kristi frelsesverk og den enkelte kristnes spesielle kall til tjeneste.

6 SAMFUNNSORIENTERTE Her blir diakonen en hjelper, som med egen kraft utfører gjerninger. En slags sosialarbeider eller bistandsarbeider som ikke sees på som sendt av Gud... Jeg (og flere) vil nok si at dette er samfunnets forsøk på å ta begrepet diakoni til seg, uten å vite hvor det har sitt utgangspunkt. Det er et angrep på diakonien, og et forsøk på å rykke opp treet, Kristi legeme, ved roten.

7 MENIGHETSORIENTERTE Diakonien må være forankret i det kristne fellesskap, da diakonens oppgave er å være Jesu tjener her på jord. Jesus Kristus er alltid diakoniens målsetting og forutsetting, hans liv og død og oppstandelse er diakoniens grunn. (Kristen i dagens samfunn, Alf B. Oftestad s. 24) Her er det grunnleggende at diakonen er en tjener, sendt på vegne av menigheten. En legger til grunn at menigheten er et fellesskap, og at dette fellesskapet har fått tildelt mange nådegaver og naturgaver fra Gud

8 VÅRT SYN PÅ MENNESKET Synet på mennesket er forskjellig. Som diakon/misjonær er det viktig å være bevist dette I det kristne menneskesynet er det viktig å være bevist: Alt er skapt av Gud, og alt som er skapt av Gud er hellig og ukrenkelig Salme Du så meg den gang jeg var et foster. I din bok ble alt skrevet opp; mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet.

9 Vårt ansvar 1 Joh 4:11-21 Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud; men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd. Vi har sett og vitner om at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han selv blir i Gud. Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag; for vi er slik som han er, midt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt; den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt. Vi elsker fordi han elsket oss først. Om noen sier at han elsker Gud, men likevel hater sin bror, da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, han kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og dette er det bud vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror. Skriftstedet er for meg et sted som viser at når jeg er nær Jesus, at jeg er i han, Han Er min diakon, da har Gud muligheten til å bruke meg til å nå andre mennesker.

10 MIKROFINANS Mikrokreditt Mikrofinans Mikrobank Lån Gave Hva er dette?

11 Bruken av begrepene: Mikrokreditt brukes om kreditt til enkelpersoner og småprosjekter Mikrofinans brukes om låneordninger med sparing. Mikrobank brukes av Normisjon, og sier lite.

12 Historikk Ideen om å gi kreditt til fattige ble unnfanget i Bangladesh i 1976, da økonomiprofessor Muhammed Yunus ga 25 dollar fra egen lomme som lån til 42 mennesker i en landsby. En av dem, en kvinne som flettet kurver, investerte sine 13 kroner og økte sin dagslønn fra 15 øre til 8 kroner. I 1983 ble Grameen Bank formelt opprettet. Siden har ideen spredt seg til 56 land i verden, og omfatter omkring åtte millioner mennesker

13 ... har sagt: Kreditt er et verktøy. Med det har du en sjanse til å kjempe. Du kan forandre livet ditt... I stedet for at staten skal komme og forandre livet ditt, eller at andre forandrer livet ditt, kan du med kreditt sitte i førersetet for ditt eget liv. Det er derfor det er så viktig!

14 Grunnleggende samf.øk. Penger må vi ha i de fleste system. Penger er et symbol på oppspart kapital, som en enten kan fortsette å spare. En får da en rente, og har mer å bruke etter en tid. Eks. Du har 20 kr. Du har valget mellom å kjøpe deg en Is- og spise den opp med en gang. Du kan også sette pengene i banken, og får betalt for dette med renter

15 Hvis noen låner de pengene du har satt i banken, så må de betale tilbake dette med rente. De vil da sørge for at de får muligheten til å betale tilbake. Da må de investere pengene slik at de får muligheten til å betale tilbake det de skylder med rente. De har med å låne penger sagt at de vil noe. De vil oppfylle sine ønsker om å gjøre noe med sin hverdag, og få muligheter til å gjøre det bedre for seg selv. De er motivert til å gjøre noe, og har en kapital som de vil investere. Innen økonomi regner vi også arbeid som kapital. Når en kombinerer arbeid og utstyr (realkapital) vil en få en produksjon.

16 Et realistisk eksempel I en landsby har en mangel på korn. En har som bistandsorganisasjon mulighet til å kjøre inn masse korn, for det er jo teknisk mulig. Men det vil bety en utsettelse av problemet. Maten vil bli fortært, og sulten kommer igjen.

17 Landsbyen har kanskje muligheten for å dyrke ladet rundt. De har arbeidskraften, de mangler såkorn og bearbeidet mark og lager for såkorn. Her har vi kanskje muligheten for å gå inn i setting der en skal gå inn med mange faktorer samtidig: De innfødte har arbeidskraften, og den skal en bruke. En må bearbeide marken, og det trenger en kanskje noe utstyr til. Det kan være bistandsberettiget. En må kanskje ha vannanlegg og lager. Det bør kanskje også være bistandsberettiget. Når en kommer til såkornet, så må dette være mikrofinans, dvs. et lån, med betingelser..

18 Låner en bort penger til såkorn, så bevisstgjør en at en skal ha kornet tilbake. Inngår en da en kontrakt om at det skal betales rente, iform av korn som de skal forvalte neste år, og noen år framover, så har en kanskje bidratt til å sette igang et positivt tiltak. En vil da forhåpentligvis oppleve at de får mer såkorn, og større avlinger for hvert år. En har satt igang en positiv spiral, som er med å bedre livskvaliteten til mange.

19 Mikrofinans er kort og godt en metode å putte penger inn i et samfunn for å stimulere til egenutvikling, og ikke for å skape mennesker som skal bli avhengige av andre for å klare seg.

20 SAGT OM MIKROKREDITT Av en låntaker: Hvis noen gir meg en gave, bruker jeg den ikke til utvikling, den er bare til for å nytes... Hvis jeg får et lån, har jeg press på meg for å tilbakebetale, og jeg vil arbeide hardt! En gave gjør en person lat og ødelegger lokalsamfunn!

21 Kommunikasjon Handler om å bli forstått riktig! Er både verbal og non-verbal!

22 Dialogen Dialogen må være en dialog med mennesker, ikke med ideologier eller dogmer. Dialogen må ikke være et hemmelig våpen i en militant og aggressiv strategi, der målet er å manipulere samtalepartnere. I dialogen skal de kristne søke å være sannheten tro i kjærlighet, ikke slak at de umodne lar seg kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære (Ef 4.14f).

23 Dialogen (2) I dialogen skal de kristne i ydmyk glede i Kristus gjøre sine egne erfaringer og sitt vitnesbyrd tydelig for andre, og være villig til å lytte til andre som gir uttrykk for sin dypeste overbevisning og innsikt. Dialogens mål er å muliggjøre et sant møte mellom de åndelige innsiktene og erfaringene som bare finnes på de dypeste plan av menneskelivet. I dialogen må kristne ta sjanser og derfor være våkne. Er me en av farene for de kristne i dialogen

24 Smilet - kommunikasjon som er universell? Det er sagt at omtrent 80% av vår kommunikasjon er non-verbal. Vi er ofte bekymret for at vi ikke blir forstått for at vi ikke kan språket. Vi er imidlertid ikke så opptatt av hva vi kommuniserer med vårt kroppsspråk. Dette er noe vi må være bevist. Hva er de gode signalene å gi? Sier smilet mer enn ord?, eller hva med ett klapp på skuldra?

25 Smilet! Ditt ansikt skinner som solen, Når det lyser opp i et smil. Og lyset har denne arten: Det vandrer så mange mil. Så fint at vår Skaper gav oss det smilet i ansiktet vårt! Det spreder solskinn og glede Før det omsider går bort. Så kom, la oss sprede solskinn hver eneste dag vi får! Da blir det så godt å leve der vi i våre livsdager går. - Trygve Bjerkheim

26 Analysen som en bør ta er min: Person Profesjon Mandat Kontekst

27 PERSON Hvem er jeg som person? Vi er alle forskjellige, og vi har alle våre svake og sterke sider Hvilken type leder er du? Lederrollen får du!

28 PROFESJON Den formelle profesjonen er viktig! Er du vanlig misjonær? Er du økonomen i banken? Er du fageksperten innen for eksempel landbruk?

29 Min KONTEKST En må være klar over hvilken sammenheng en står i! Er en i landet på nåde, eller er landet åpent for misjon? Indre forhold i landet? Er det lov/akseptert at en tar rente? Er det kvinner en skal satse på? Er det kollektive en skal satse på? Hva med karteller/kasteordninger? Faren for ris-kristne?

30 Mitt MANDAT Er jeg eier i prosjektet, eller investor? Hvem kom med ideen? Er jeg der for å lære opp folk?

31 DIAKONI+MIKROFINANS = MISJON JEG ER OVERBEVIST AT DETTE ER SANNHET! Diakonen er tjeneren! Diakoni er tjenesten! Mikrofinans er arbeidsredskapet! SUMMEN er MISJON

32 Men!!!!! HJERNEKIRURG! UNDER KAN SKJE! MEN IKKE BASER PÅ DET!!

33 Håper jeg ikke har tatt motet fra deg LYKKE TIL!

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R 2 I N N H O L D Innledning s 4 1. Livet er til for å leves s 5 2. Herre Gud? s 13 3. Jesus

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD Av Torleiv M. Haus http://home.lyse.net/kilden/index.htm 1 Joh 4:1-6 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVA ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vår himmelske Faders plan for sine barns lykke og frelse*. Det kalles Jesu Kristi evangelium fordi Jesu Kristi forsoning

Detaljer

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Å leve et sjenerøst liv 2 Tema: Å leve et sjenerøst liv Ver eit raust menneske! I dette nummeret av FOLK skriv vi

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Bønnemanual for nasjonal bønn og fasteaksjon 4. 31. januar, 2010.

Bønnemanual for nasjonal bønn og fasteaksjon 4. 31. januar, 2010. Bønnemanual for nasjonal bønn og fasteaksjon 4. 31. januar, 2010. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde! Nasjonalt bønneråd www.bonnogfaste.no Du sende ditt ord til Noregs fjell,

Detaljer

Misjonsalliansen en diakonal misjonsorganisasjon Misjonsalliansens prinsippdokument om diakoni

Misjonsalliansen en diakonal misjonsorganisasjon Misjonsalliansens prinsippdokument om diakoni www.misjonsalliansen.no 1 Misjonsalliansen en diakonal misjonsorganisasjon Misjonsalliansens prinsippdokument om diakoni Diakoni en takk, en livsstil og et tegn En betraktning om diakoni i Misjonsalliansen

Detaljer

En medarbeider er en disippel

En medarbeider er en disippel Gunnar Elstad: Disippel og tjener Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når han kommer hjem fra markene: Kom nå og sett deg til bords? Nei, han vil si:

Detaljer

Etterfølgerne. Innhold

Etterfølgerne. Innhold Etterfølgerne Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. En glad giver tid, evner og penger 3. Vi en menighet 4. Sammen i gudstjenesten 5. Vekst til modenhet 6. Nytt liv i praksis 7. Den hellige Ånd i mitt liv Introduksjon

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Tjenestepiken til Na amanå

Tjenestepiken til Na amanå 1 Tjenestepiken til Na amanå tjene Gud der man er satt. Tale på Genmix 19.2. 12 av Oddvar Søvik Nå har vi blitt kjent med selve historien om denne tjenestejenta som ble et redskap til at den store hærføreren

Detaljer

Gruppemøter. 1. kveldsmøte Å bli kjent. Fadervår. Mål: Bli kjent! Skrive dagbok

Gruppemøter. 1. kveldsmøte Å bli kjent. Fadervår. Mål: Bli kjent! Skrive dagbok Gruppemøter Velkommen til samlinger! I løpet av denne uken skal dere samles hver morgen og kveld i gruppa for å bli bedre kjent med hverandre, Gud og med det å være kristen. Her har du mulighet til å spørre

Detaljer

Nr. 4-2001 16. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Guds evige plan

Nr. 4-2001 16. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Guds evige plan FOLK Nr. 4-2001 16. årgang TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Guds evige plan Side 2 FOLK 4-2001 Guds evige plan og hensikt Det er livsviktig for oss kristne å forstå Guds evige

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer