ÅRSPLAN for SFO. Med rom for alle og blikk for den enkelte. 2010/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN for SFO. Med rom for alle og blikk for den enkelte. 2010/2011"

Transkript

1 ÅRSPLAN for SFO Med rom for alle og blikk for den enkelte. 2010/2011 VÅRE OVERORDNEDE MÅL. At alle våre elever skal føle seg trygge, trives, få venner, og kjenne gleden ved å mestre. Vi arbeider hele tiden med det for øye at barna skal møte trygge, stabile, konsekvente voksne. Få utvikle sin sosiale kompetanse. Prøve seg i allsidige aktiviteter, og utfolde seg i lek og fysisk aktivitet. Vi ønsker tett samarbeid med hjem og skole SATSINGSOMRÅDE. Gi rom for den frie leiken i et trygt miljø. Trene opp grunnleggende ferdigheter gjennom leik og planlagte aktiviteter.

2 ORGANISERING: Vi har to baser. En for 1. og 2. klasse, og en for 3. og 4. Om morgenen, og helt på slutten av dagen er alle samlet på sin base med den /de personene som har tidlig eller seinvakt. Måltider og planlagte aktiviteter er sammen med den som har ansvaret for klassen. Ellers er alle mer eller mindre sammen. Daglig leder: Berit Iversen 1 A Grete Løvold og Luigina (Milla) Galic 1-B Kathrine Andreassen og Beate Helseth 2-A Cecilie Farstad Pettersen 2-B Bente Ormseth Ingvild H Solem er lærling i 1. og 2. kl fram til midten av januar. Da kommer ny lærling. 3. og 4. klassene : Grete Nerås, Maria Giske, Kirsti Rogne, Eva Cooper Disse fire deler elevene mellom seg i klasser i forbindelse med lekser og enkelte aktiviteter, men har dem også i fellesskap og hjelper hverandre med planlegging, overlapping når det er tidsklemmer, tidlig og seinvakter. Den nye lekseordningen har stor innvirkning for hverdagen i 3. og 4. klasse. Før var det SFOs ansvar og ble gjennomført etter måltidet. Nå er det skolens ansvar og blir gjennomført rett etter skolen. Dette gjør at vi må endre dagsrytmen fra tidligere år og det blir mindre tid til voksenstyrte aktiviteter.

3 UKEPLANER Vi har veiledende, ikke fastspikrede ukeplaner. Spesielle formingsaktiviteter vil som oftest bli gjennomført på dager med innevær, og når elevene har vært mye ute tidligere på dagen. Timer i gymsalen må deles mellom klassene siden vi er så mange. Ledig kapasitet på kjøkkenet er avgjørende for når vi kan lage mat, og skoletimeplan og lekser begrenser ytterligere. Her må vi prøve oss fram. Vi synes det er viktigere å ta hensyn til hvordan dagsformen er, og utsetter heller planlagte aktiviteter enn å true gjennom et opplegg,bare fordi det var planlagt. FYSISK AKTIVITET Vi er mye ute. Barna løper, klatrer i trærne, og kravler i den bratte bakken som vi har innlemmet i skolegården. De sparker fotball, hopper tau, spiller slåball, og mye, mye mer. Det lar seg ikke gjøre så ofte å gå på tur, dagene er for korte til det. Vi håper å kunne tilby den enkelte klasse i hvert fall en ettermiddagstime hver 14.dag i gymsalen. Det er mange å dele på, så noen ganger slår vi oss sammen. I sommerhalvåret kan det være godt å boltre seg på kirkemarka, og i ballbingen. Om vinteren kan vi gå på ski på kirkemarka, og ake i Belebakken i tillegg til skolens eget uteområde. Det gamle uteområdet til barnehagen er passe stort til en klasse om gangen, og passer fint til rebusløp, skattejakt og

4 andre aktiviteter som en vil gjøre adskilt fra de andre klassene. FORMING Vi arbeider mye med forming av alle slag. Vi ønsker at elevene skal få prøve seg med ulike materialer og teknikker. Vi velger bevisst å begynne med enkle, men effektfulle teknikker i starten for å opparbeide selvtillit til egne evner og følelse av mestring. Dette gjelder alt fra tegning, maling, håndarbeid, sløyd og annet kreativt arbeid. Med alderen og trening stiger vanskelighetsgraden for den som vil ha utfordringer. Vårt mål er at de skal få prøve de grunnleggende teknikkene som veve, strikke (på fingrene og med pinner) sy, brodere, lage dusker og tove. Sløyd blir nok ikke så ofte, og ikke særlig avansert. De minste er fornøyd med å sage og spikre. Vi har mange tegne og maleteknikker å lære bort, og med fire år hos oss skal de nok få prøvd seg på det meste. FRILEIK Sfo-tiden er barnas fritid. Derfor prøver vi å ikke bestemme mer enn nødvendig hva de skal bruke tiden til. Vi kan organisere spill, leiker og forkjellige aktiviteter, men jo eldre de blir til mindre ønsker de vår innblanding. Leik er en fin måte å lære seg sosiale ferdigheter, som samarbeid, bruke kreativitet og fantasi,

5 utvikle vennskap, lære seg hvordan en går inn og ut av leiken, hvordan en ber om å få bli med, deler roller, forhandle og løse konflikter. I den frie leiken får de bruke energien i sport og annen leik, bruke naturen og leikeplassen med de muligheter som er der for glede og fysisk fostring. De voksnes oppgave er å hjelpe til med konfliktløsning, støtte de usikre og hindre mobbing og utestenging. LEIKE gjør barna best uten for mye innblanding. De øver også på de grunnleggende ferdighetene på mange områder uten at de tenker på det som skolearbeid. De hopper tau til alfabetet, skriver oppskrifter når det er matlaging, teller i spill, og i Monopol må de også kjøpe, betale, veksle og låne penger. De leser bruksanvisninger, spilleregler, vitser, artikler og hele bøker. Slik snikes det inn skolerelaterte øvelser naturlig i leken, hele dagen, hver dag. For de fremmedspråklige er SFO en viktig arena for å lære norsk. I vinterhalvåret blir det naturlig nok mer innetid, og det krever plass. Det løser vi med å bruke klasserommene til 1. og 2.kl, i tillegg til sfo- basene, frokostsalen, sfo-kjøkkenet, og tekstilformingsrommet. Vi bruker også skolekjøkken,gymsal, og sløyd av og til. Om ettermiddagen kan også gangen mellom rommene våre i 1. etg brukes til leik. MATLAGING Matlaging er vårt største hodebry dette året. Mat må lages FØR måltidet. Da er det lekser det meste av uka. Spesielt for 3. og 4. klasse er det vanskelig å finne tid, og elevenes medvirkning er så godt som umulig.

6 Vi må derfor prøve oss fram, for å se hva som er mulig. Vi vil be om et beløp til bakepenger når vi ser hvordan dette går. FORELDRESAMARBEID Vi holder felles foreldremøte hver høst. Vi innkaller ikke til kontaktmøter slik skolen har, det er det ikke avsatt tid til. Men den som har behov for en samtale på tomannshånd må ikke nøle med å ta kontakt. Beskjeder vi får direkte, på telefon eller skriftlig noteres i beskjedboka. Beskjeder som barna skal overbringe må være skriftlig. De husker ofte feil, tar feil dag, har misforstått, eller funnet på hele historien selv. Faste avtaler om barn som skal gå hjem selv, lager vi en liste over slik at det skal være lettere å huske, og dere slipper da og ringe/skrive hver dag. Barn som ikke har full uke må lever liste på hvilke dager de vil benytte. Likeså må vi ha lister over hvem som skal gjøre lekser på hvilke dager. Noen vil kanskje benytte tilbudet en eller to dager selv om det er mulighet for mer. Barn som både skal på SFO, ha lekser OG idretts-sfo, må ha ukeplanen helt klart for seg om de skal komme på rett sted til rett dag. Tlf 1-2kl baserom: Tlf 3-4 kl baserom Tlf til utebruk for begge avd :

7 PERSONALSAMARBEID SFO har en time i uka til felles planlegging. Vi har god kontakt med lærerne, fordi nesten alle SFOansatte også jobber i skolen, og vi henter de minste elevene på klasserommet når skolen er slutt, og de store når det er lekser. Daglig leder deltar på ukentlige møter med lærerne og skolens ledelse. Lederne på alle byens SFOer møtes jevnlig, og arrangerer felles kurs. ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE Vi samarbeider med helsesøster, barnevern, PPT, BUP, lege/sp.sykepleier, og andre som arbeider i et nettverk rundt enkeltelever. Barnekoret i Volsdalen har mange medlemmer på SFO. Vi følger de yngste i begynnelsen, og ser etter at de kommer tilbake etterpå. Takket være den korte avstanden mellom skolen og menighetshuset klarer de dette fort selv.

8 VURDERING Alle aktiviteter blir vurdert fortløpende. Hva som er egnet for den enkelte aldersgruppe, hvordan gjennomføre det på best mulig måte, hva som er mest egnet tidspunkt, utstyr og nødvendig voksentetthet. Elevene får hvert år et skjema, der de svarer på spørsmål om trivsel, vennskap, og hva de har likt eller mislikt av det de har vært med på i løpet av året. En kombinasjon av barnas og vår evaluering, blir lagt til grunn for planleggingen for neste år. Foreldrenes tilbakemeldinger blir selvfølgelig også tatt med i helheten. Det arbeides med et evaluerings skjema som foreldrene skal svare på. Dette skal være likt for alle SFOer i kommunen. PRAKTISKE OPPLYSNINGER Studie og planleggingsdager : Mandag 2. august fredag 8.okt (høstferie ) mandag 28. febr. ( vinterferie ) mandag 3. jan. (skolefri dag ) 31. juni (opprydding før nedvask)

9 PROSEDYRE FOR OVERGANG BARNEHAGE / SKOLE INNSKRIVING : SFO-leder tar i mot foreldre og barn på biblioteket. Der kan de få orientering om SFO mens de venter på tur til innskriving, og fylle ut søknadskjema, eller ta med hjem for å vurdere behovet. BESØKSDAG : Skolen inviterer til besøksdag. Elevene får en prøveskoledag med læreren sin, assistert av sfo-personale fra 1-2 kl. basen. Foreldrene blir orientert om skolen av rektor, og om SFO av daglig leder. OPPSTART : SFO klargjør for 1.klassene, tar imot dem, og har en bli kjent periode i august før skolestart. Det blir innøvd dagsrytme, regler, bli kjent med de voksne, finne venner, og bli kjent med skolen og uteområdet. Barnehagene i området er velkommen til å komme på besøk dersom de har barn som skal begynne på skolen. Det må bli opp til barnehagene å ta kontakt, da vi ikke vet hvem det er aktuelt for.

SFO VED ELVETUN SKOLE.

SFO VED ELVETUN SKOLE. SFO VED ELVETUN SKOLE. 2015/2016 Hei Og velkommen til Sfo ved Elvetun skole! Sfo står for skolefritidsordning, og er et frivillig tilbud til elever i 1. 4. klasse. Sfo skal være et leke- og aktivitetstilbud,

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

Virksomhetsplan Hattehøla SFO

Virksomhetsplan Hattehøla SFO Virksomhetsplan Hattehøla SFO 2009/2010 I INNLEDNING Formål Skolefritidsordningene i Fredrikstad kommune er et heldags omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

OKSFJORD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

OKSFJORD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 OKSFJORD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 Forord Oksfjord barnehage er en 1-avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år, og er en del av Oksfjord oppvekstsenter. Vi samarbeider med skolen og SFO. Barnehagen

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 VELKOMMEN TIL FOSSEN I dette informasjonsheftet vil dere kunne lese litt om hvordan vi tenker oss at hverdagen på Fossen skal være, hvilket innhold vi vil gi dagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no Ekeberg barnehage 2013/2015 Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan www.ekebergbarnehage.no Velkommen til Ekeberg barnehage Ekeberg barnehage startet opp i oktober 1995. Den gang i leide lokaler.

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Årsplan. for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015

Årsplan. for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015 Årsplan for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Presentasjon av barnehagen... 2 Fysiske rammer... 2 Personalet... 3 Avdelingene... 4 Vårt motto... 5 Satsingsområde

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid.

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid. ÅRSPLAN 2006/2007 1 FORORD Årsplanen skal gi en oversikt over de ulike aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom barnehageåret. Den skal være et arbeidsredskap for personalet ved

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer