Tredje kvartal oktober 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tredje kvartal 2007. 30. oktober 2007"

Transkript

1 Tredje kvartal oktober 1

2 1 Hydro 3. kvartal 2

3 Hovedpunkter Hydro etablert som et ledende aluminiumselskap Resultat fra driften redusert i forhold til tidligere sterke kvartaler Lavere aluminiumpriser i kroner Sesongmessig lave volumer Betydelige gevinster på valutasikringer Kostnadspress for Qatalum-prosjektet 3

4 Resultat fra videreført virksomhet Nye Hydro Millioner kroner Gevinst på avhendelser Akkumulert

5 Resultatregnskap nye Hydro Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Driftsinntekter Andel resultat i tilknyttede selskaper Andre inntekter, netto Sum inntekter Avskrivninger og nedskrivninger Andre kostnader Resultat før finansposter og skatt Finansinntekter (-kostnader), netto (136) Resultat fra videreført virksomhet før skatt Skattekostnad (699) (1 153) (656) Skatteprosent 21 % 31 % 33 % Resultat fra videreført virksomhet Resultat per aksje fra videreført virksomhet kroner 1) 2) 3) 2,10 2,00 0,90 1) Resultat per aksje er beregnet basert på gjennomsnittlig antall utestående aksjer. Det var ingen utvannende elementer 2) Beregnet ved å bruke resultat fra videreført virksomhet minus minoritetsandelen av periodens resultat 3) For beregning av resultat per aksje 3. kvartal (i millioner): aksjer, 2. kvartal : aksjer, 3. kvartal : aksjer 5

6 Solid finansiell stilling Nye Hydro Milliarder kroner Kontanter og bankinnskudd Markedsbaserte verdipapirer Kortsiktige lån Langsiktige lån Fisjonsgjeld Netto kontanter/(gjeld) Netto pensjonsforpliktelse Forventet skattefordel, 30 % Operasjonelle leieforpliktelser 1) Netto justert kontanter/(gjeld) 1) 31. desember 30. september 33,9 2,2 (2,2) (0,3) (26,2) 7,4 (7,2) 2,2 (0,5) 1,9 Fisjonsgjeld betalt 1. oktober Innløsning av statens aksjer 2,8 milliarder kroner i september 5,5 milliarder kroner i salgsvederlag for Polymers ventes i 1. kvartal 2008 Tiltak for å justere kapitalstrukturen offentliggjøres i forbindelse med resultatet for 4. kvartal i februar 2008 Investeringer på milliarder kroner i 2008 ~80 % oppstrøms Herunder gjeldsfinansiering i felleskontrollert virksomheter på ~3 milliarder kroner 6

7 Aluminium Metal Realisert aluminiumpris US-dollar per tonn Primærproduksjon tonn, uendret fra andre kvartal Positive urealiserte LME- og valutaeffekter Ytterligere langsiktig aluminaforsyning fra Rio Tinto 7

8 Sterk aluminiumpris US-dollar per tonn LME (3-måneders snitt.) LME terminpris Primæraluminium LME 3. kvartal gjennomsnitt 3. kvartal slutt 2. kvartal gjennomsnitt 2. kvartal slutt Gjennomsnitt 9 måneder Gjennomsnitt året US-dollar/tonn Kilde: Reuters Ecowin / Bloomberg, ukentlig gjennomsnitt, terminkurve per 26. oktober 8

9 Aluminium Metal EBIT Justert for spesielle effekter Millioner kroner Hovedendringer fra 2. kvartal Lavere pris i kroner reduserer EBIT med 285 millioner kroner Lavere bidrag fra Alunorte og Søral med 135 million kroner Realisert aluminiumpris US-dollar per tonn Uendret mot 2. kv, +5 % mot 3. kv kroner per tonn -4 % mot 2. kv, -1 % mot 3. kv Justert EBIT Rapportert EBIT Svake resultater i USA Høye produktpremier i Europa 9

10 Kostnadspress for Qatalum-prosjektet Investeringsestimat (100 %) ~5,6 milliarder US-dollar Kostnadspress for lokale underleverandører Svakere US-dollar Tilfredsstillende økonomi i prosjektet ved LME-pris US-dollar per tonn 10

11 Aluminium Products Sterkt europeisk marked Sesongmessig reduksjon i volumer Resultatet negativt påvirket av urealiserte LME- og metalleffekter Fortsatt svake resultater i Automotive og Extrusion i USA 11

12 Bemanningsreduksjoner i Extrusion i USA Heltidsekvivalenter Betydelige bemanningsreduksjoner siste 12 måneder Heltidsekvivalenter: Inklusive 280 fra nedstengningen av Ellenville Extrusion Øvrige faste kostnader har blitt redusert Ytterligere tiltak for å forbedre driften Sep Des Mar Juni Sept 12

13 Aluminium Products EBIT Justert for spesielle effekter Millioner kroner Rolled Products Justert EBIT 136 millioner kroner Sesongmessig lave volumer Extrusion Justert EBIT 201 millioner kroner Volumer på tilfredsstillende nivå Justert EBIT Rapportert EBIT (104) Automotive Justert EBIT (45 millioner) kroner Svake resultater 13

14 Energy Resultat negativt påvirket av svake spotpriser Delvis motvirket av høy produksjon Solar-virksomhet under utvikling Byggestart for Ascent Solars pilotfabrikk i oktober HyCore- og NorSun-investeringer på plan 14

15 Energy EBIT Justert for spesielle effekter Millioner kroner 558 Lave spotpriser Gjennomsnitt 3. kvartal: 156,1 kroner/mwh Pressede priser i Sør-Norge (NO1) Høy produksjon: 3,3 TWh Netto spotvolumer: ~60 % av produksjonen Høy fyllingsgrad i magasinene Justert EBIT Rapportert EBIT

16 Solid resultat etter skatt i Polymers Millioner kroner 296 Stabile salgsvolumer Avskrivinger etter skatt Sterke priser for S-PVC og P-PVC Avskrives ikke fra og med juni siden Polymers klassifiseres som eiendel holdt for salg 73 Resultat etter skatt tilfaller Hydro fram til transaksjonen gjennomføres i henhold til salgsavtalen Resultat fra avhendet virksomhet Salget ventes gjennomført i 1. kvartal 2008 og vil gi en gevinst på ~200 millioner kroner 16

17 17 2 Utsikter

18 Kina søker balanse (200) (400) (600) Primær/legert Semi Fabrikert Skrap Netto 1. kv kv kv kv kv kv kv 07 est Ingen nåværende subsidier på eksport av metall og produkter med lav foredlingsgrad Hoveddelen av eksporten til det asiatiske markedet Kina forventes å være i balanse på mellomlang og lang sikt (800) (1000) Kilde: Hydro / Antaike 18

19 Vesentlig endring i terminprisen LME terminpris, US-dollar per tonn desember 30. juni 26. oktober Kilde: Bloomberg, 26. oktober 19

20 Utsikter Svak US-dollar, sterk krone vil påvirke resultater negativt Aluminium Metal Fortsatt sterkt marked for primærmetall 83 % av produksjonen i 4. kvartal er solgt til US-dollar per tonn ved utgangen av 3. kvartal Inkludert full effekt av strategiske sikringsprogram Aluminium Products Sterkt, men dempet europeisk marked for valsede produkter og extrusion Fortsatt svakt marked i USA Energy Høye terminpriser for vintersesongen Produksjonsvolumene forventes å variere fra kvartal til kvartal 20

21 Prioriteringer Solid drift i alle forretningsområder Modning av nye vekstmuligheter i oppstrømsvirksomheten Bygge på ledende markedsposisjoner i nedstrømsvirksomheten Fortsatt forbedringsinitativ i USA og Automotive Qatalum gjennomføre verdensledende smelteverksprosjekt 21

22 3 Hydro før fisjon 22

23 Resultatregnskap Hydro før fisjon Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Driftsinntekter Andel resultat i tilknyttede selskaper Andre inntekter, netto Sum inntekter Avskrivninger og nedskrivninger Andre kostnader Resultat før finansposter og skatt Finansinntekter (-kostnader), netto (834) Resultat fra videreført virksomhet før skatt og minoritet Skattekostnad (8 722) (9 115) (9 422) Skatteprosent 59 % 61 % 72 % Resultat fra videreført virksomhet Resultat fra avhendet virksomhet Periodens resultat Minoritetsandel av periodens resultat Periodens resultat etter minoritetsandel Resultat per aksje etter minoritetsandel kroner 1) 5,20 4,90 2,90 1) For beregning av resultat per aksje 3. kvartal (i millioner): aksjer, 2. kvartal : aksjer, 3. kvartal : aksjer 23

24 Olje & Energi Olje- og gassproduksjon foe/dag Ormen Lange startet produksjon 13. september Nedskriving i Mexicogolfen på 460 millioner kroner Første gassproduksjon fra Independence Hub i Mexicogolfen i september 24

25 Olje & Energi nøkkeltall Operasjonelle data 3. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Olje- og gassproduksjon (1 000 foe/dag) Realisert oljepris, US-dollar/fat 73,8 67,2 66,6 Realisert oljepris, kroner/fat 423,9 403,3 420,6 Realisert gasspris, kroner/sm³ 1,64 1,62 1,73 Utforsking kostnadsført, millioner kroner EBIT, millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer (222) (389) 381 Olje & Energi

26 Cautionary note in relation to certain forward-looking statements Certain statements contained in this announcement constitute forward-looking information within the meaning of Section 27A of the US Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the US Securities Exchange Act of 1934, as amended. In order to utilize the safe harbors within these provisions, we are providing the following cautionary statement. Certain statements included within this announcement contain (and oral communications made by us or on our behalf may contain) forward-looking information, including, without limitation, those relating to (a) forecasts, projections and estimates, (b) statements of management s plans, objectives and strategies for Hydro, such as planned expansions, investments or other projects, (c) targeted production volumes and costs, capacities or rates, start-up costs, cost reductions and profit objectives, (d) various expectations about future developments in Hydro s markets, particularly prices, supply and demand and competition, (e) results of operations, (f) margins, (g) growth rates, (h) risk management, as well as (i) statements preceded by expected, scheduled, targeted, planned, proposed, intended or similar statements. Although we believe that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, these forwardlooking statements are based on a number of assumptions and forecasts that, by their nature, involve risk and uncertainty. Various factors could cause our actual results to differ materially from those projected in a forward-looking statement or affect the extent to which a particular projection is realized. Factors that could cause these differences include, but are not limited to: our continued ability to reposition and restructure our upstream and downstream Aluminium business; changes in availability and cost of energy and raw materials; global supply and demand for aluminium and aluminium products; world economic growth, including rates of inflation and industrial production; changes in the relative value of currencies and the value of commodity contracts; trends in Hydro s key markets and competition; and legislative, regulatory and political factors. For a detailed description of factors that could cause our results to differ materially from those expressed or implied by such statements, please refer to the risk factors specified under Risk review Risk factors on page 134 of our Annual Report (including Form 20-F) and subsequent filings on Form 6-K with the US Securities and Exchange Commission. No assurance can be given that such expectations will prove to have been correct. Hydro disclaims any obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. 26

27 27 4 Additional information

28 Adjusted income Q3 NOK million Aluminium Metal Aluminium Products Energy Corporate and other Total EBIT Financial income (expense), net Income continuing operations before tax Income tax expense 1) Change in tax rate Germany Income from continuing operations Reported income (247) 242 (128) (699) Adjustments (363) 535 (35) (1 199) (841) 248 (250) (843) Adjusted income (451) (250) ) Estimated tax effect on income statement adjustments using the year-to-date tax rate 28

29 Adjusted income Q3 NOK million Reported income Adjustments Adjusted income Aluminium Metal Aluminium Products Energy Corporate and other (435) 324 (107) (437) (18) (125) Total EBIT Financial income (expense), net (136) Income continuing operations before tax Income tax expense 1) Income from continuing operations (656) (179) (835) ) Estimated tax effect on income statement adjustments using the year-to-date tax rate 29

30 Special items NOK million Closure costs Impairment Ellenville 1) Unrealized (gains)/losses on LME contracts Unrealized (gains)/losses on power contracts Associates/JVs - unrealized currency (gains)/losses Alunorte Associates/JVs - unrealized (gains)/losses on LME contracts Alunorte Associates/JVs - unrealized (gains)/losses power contracts Søral Total impact Inventory (gains)/losses Rationalization costs US and UK Net gain on disposed business Unrealized (gains)/losses on LME contracts Total impact Unrealized (gains)/losses on power contracts Unrealized (gains)/losses on power contracts Total EBIT Net foreign exchange (gain)/loss Income from continuing operations before tax Aluminium Metal Aluminium Metal Aluminium Metal Aluminium Metal Aluminium Metal Aluminium Metal Aluminium Metal Aluminium Metal Rolled Products Extrusion Automotive Other and Elim. Aluminium Products Energy Corporate and other Hydro Hydro Hydro Q (272) 127 (41) (13) 47 (135) (149) - (691) 23 (817) (22) 207 (767) (464) (1 231) Q (193) (175) (77) 40 (25) (220) (27) (135) (245) (517) (762) Q (312) 80 (42) (108) (1) (363) (35) (1 199) (841) 9 months (777) 32 (160) (81) 21 (718) (66) 63 (636) 494 (145) (84) 293 (654) (2 180) (2 834) Estimated income tax effect Germany, change in tax rate Income from continuing operations Hydro Hydro Hydro 334 (897) 233 (529) 248 (250) (843) 816 (250) (2 268) 1) Not included in EBITDA 30

31 Special items NOK million Q1 Q2 Q3 Q4 9 months Year Closure costs Aluminium Metal Impairment Ellenville 1) Aluminium Metal Unrealized (gains)/losses on LME contracts Aluminium Metal (422) (217) (208) 341 (847) (506) Unrealized (gains)/losses on power contracts Aluminium Metal 191 (25) (163) Associates/JVs - unrealized currency (gains)/losses Alunorte Aluminium Metal (82) 10 (7) (15) (79) (94) Associates/JVs - unrealized (gains)/losses on LME contracts Alunorte Aluminium Metal 24 3 (21) Associates/JVs - unrealized (gains)/losses power contracts Søral Aluminium Metal (84) 5 (52) 155 (131) 24 Total impact Aluminium Metal 126 (213) (437) 913 (524) 389 Inventory (gains)/losses Rolled Products (349) (149) (425) (261) UK defined pension plan Rolled Products Impairment Malaysia 1) Rolled Products Impairment loss Extrusion Ellenville operations 1) Extrusion UK defined pension plan Extrusion Rationalization costs US and UK Extrusion Closure costs Magnesium Automotive UK defined pension plan Automotive Impairment losses 1) Automotive Rationalization costs Automotive Associates/JVs - write-down Meridian Technologies Inc 1) Automotive Unrealized (gains)/losses on LME contracts Other and Elim. (150) (47) Total impact Aluminium Products (119) Unrealized (gains)/losses on power contracts Energy 118 (49) 59 (121) Reversal of insurance loss provision Corporate and other (211) - (211) Unrealized (gains)/losses on power contracts Corporate and other (400) 175 (18) (243) Elimination of demanning costs Magnesium operations Porsgrunn Corporate and other - (65) - - (65) (65) Elimination of UK defined pension plan Corporate and other (380) (380) (380) Total impact Corporate and other (780) 110 (18) (688) Total EBIT Hydro (655) (80) (427) Net foreign exchange (gain)/loss Hydro 4 (20) 257 (93) Income from continuing operations before tax Hydro (651) (100) (186) Estimated income tax effect Hydro (179) (805) 59 (745) Income from continuing operations Hydro (442) (70) (126) ) Not included in EBITDA 31

32 Operating segment information "New" Hydro NOK million, IFRS Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Year 9 months 9 months EBIT adjusted for special items Aluminium Metal Aluminium Products Energy Corporate and other (181) (63) (125) 358 (103) (192) 93 (12) (369) (202) Total EBITDA adjusted for special items Aluminium Metal Aluminium Products Energy Corporate and other (168) (61) (115) 363 (87) (176) (344) (155) Total

33 Operating segment information "New" Hydro NOK million Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Year 9 months 9 months Reported EBIT Aluminium Metal Aluminium Products (435) (481) (247) (104) Energy Corporate and other 599 (173) (107) (1 427) (310) (57) (128) (1 109) 319 (496) Total (594) Reported EBITDA Aluminium Metal Aluminium Products Energy Corporate and other 611 (171) (97) (1 423) (294) (41) (113) (1 080) 343 (449) Total

34 Operating segment information "New" Hydro NOK million Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Year 9 months 9 months Total revenue Aluminium Metal Aluminium Products Energy Corporate and other (6 860) (7 135) (7 363) (8 626) (7 046) (5 724) (6 212) (29 984) (21 358) (18 982) Total External revenue Aluminium Metal Aluminium Products Energy (27) 737 (823) (83) Corporate and other (165) Total Internal revenue Aluminium Metal Aluminium Products Energy Corporate and other (7 277) (7 507) (7 551) (8 461) (7 302) (5 978) (6 442) (30 795) (22 335) (19 722) Total (2)

35 Operating segment information "New" Hydro NOK million Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Year 9 months 9 months Share of profit in equity accounted investments Aluminium Metal (12) Aluminium Products (224) 9 14 (8) (3) (168) (176) 3 Energy 5 2 (1) (8) Corporate and other (1) Total Depreciation Aluminium Metal Aluminium Products Energy Corporate and other Total

36 Combined income statements New Hydro NOK million Q1 Q2 Q3 9 months Revenue Share of the profit in equity accounted investments Other income, net Total revenue and income Depreciation, amortization and impairment Other expenses Earnings before financial items and tax (EBIT) Financial income (expense), net Income from continuing operations before tax Income tax expense (1 191) (1 153) (699) (3 042) Tax rate 27% 31% 21% 27% Income from continuing operations Earnings per share from continuing operations NOK 1) 2) 3) ) Basic earnings per share are computed using the weighted average number of ordinary shares outstanding. There were no diluting elements. 2) Calculated using Income from continuing operations less net income attributable to minority interests. 3) For calculation of EPS Q3 (in millions): 1 223, Q2 : 1 227, Q3 : shares 36

37 Combined income statements New Hydro NOK million Q1 Q2 Q3 Q4 Year 9 months Revenue Share of the profit in equity accounted investments Other income, net Total revenue and income Depreciation, amortization and impairment Other expenses Earnings before financial items and tax (EBIT) (594) Financial income (expense), net 164 (56) (136) (28) Income from continuing operations before tax (485) Income tax expense (1 089) (851) (656) 725 (1 871) (2 596) Tax rate 32% 31% 33% 150% 25% 32% Income from continuing operations Earnings per share from continuing operations NOK

38 Variance analysis new Hydro NOK million Variance EBIT 9 months Q (108) LME price Margin Volume Strategic hedges Derivatives Associates and JCE Other operational costs, net Depreciation incl. impairment Portfolio (2 227) 516 (242) (423) (420) (80) (101) 128 (231) (20) Variance EBIT 883 (108) 38

39 Combined balance sheets "New" Hydro NOK million Cash and cash equivalents September December September Short-term investments Accounts receivable Inventories Other current assets Assets held for sale Equity-accounted investments Property, plant and equipment Financial assets Prepaid pension Other non-current assets Total assets Bank-loans and other short-term interest-bearing debt Trade and other payables Taxes payable Other current liabilities Demerger debt Liabilities in disposal group Long-term interest-bearing debt Pension obligation Other long-term liabilities Deferred tax liabilities Minority interest Equity attr. to equity holders of the parent Total liabilities and equity

40 Condensed combined balance sheet "New" Hydro NOK million Cash and cash equivalents Short-term investments Receivables and other current assets Inventories Assets held for sale Property, plant and equipment Other non-current assets Sep Jun Mar Dec Total assets Bank-loans and other short-term interest-bearing debt Other current liabilities Demerger debt Liabilities in disposal group Long-term interest-bearing debt Other long-term liabilities Deferred tax liabilities Minority interest Equity attr. to equity holders of the parent Total liabilities and equity

41 Condensed combined balance sheet "New" Hydro NOK million Dec 31 Sep 30 Jun 30 Mar 31 Jan 1 Cash and cash equivalents Short-term investments Receivables and other current assets Inventories Assets held for sale Property, plant and equipment Other non-current assets Total assets Bank-loans and other short-term interest-bearing debt Other current liabilities Demerger debt Liabilities in disposal group Long-term interest-bearing debt Other long-term liabilities Deferred tax liabilities Minority interest Equity attr. to equity holders of the parent Total liabilities and equity

42 Primary aluminium production tonnes Slovalco consolidated from Q

43 Primary aluminium market USD per tonne Aluminium inventories (days of consumption) Aluminium price (LME 3 month) days

44 Nordic power market forward curves NOK/MWh Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 End Q3 End Q4 End Q2 End Q3 44

45 Strategic LME hedge programs Q Volume tonnes LME price USD/tonne Q4 includes a NOK/USD hedge with USD 27 million sold at 9.5 NOK/USD Hedges in relate to Sunndal, Germany and Slovalco Hedges in 2008 relate to Germany and Slovalco Hedges in relate to Slovalco The majority of the hedges are designated as cash flow hedges of forecasted sales of primary metal production. Realized gains and losses on these hedges are recognized in earnings when the actual sales are made. The unrealized gains and losses on these hedges are booked directly to shareholders equity 45

46 Aluminium Metal operational data Volumes and prices Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q Q Primary production (1 000 mt) LME realized (USD/mt) including hedges NOK/USD realized including hedges 1) LME realized (NOK/mt) including hedges LME realized (USD/mt) excluding hedges NOK/USD realized excluding hedges 1) LME realized (NOK/mt) excluding hedges Total metal products sales excluding trading mt) ) Difference between realized exchange rate and spot rate at the transaction date is reported as currency gain/loss and not included in EBITDA (except currency hedges where hedge accounting is applied) 46

47 Aluminium Products operational data Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q Q Rolled Products external shipments (1 000 tonnes) Extrusion external shipments (1 000 tonnes) Automotive external shipments (1 000 tonnes) Rolled Products EBIT per tonne, NOK 1) Extrusion EBIT per tonne, NOK 1) ) EBIT adjusted for special items 47

48 Energy operational data Volumes and prices Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q Q Power production, TWh Nordic spot electricity price, NOK/MWh South Norway spot electricity price (NO1), NOK/MWh

49 Variance analysis Aluminium Metal NOK million 9 months Q Variance EBIT 767 (193) Price LME Margin Volume Strategic hedges Derivatives Associates and JCE Other operational costs, net Depreciation Portfolio (1 130) (116) (242) 14 (33) 264 (215) 9 (420) 338 (56) 128 (164) (110) 70 (11) 31 Variance EBIT 767 (193) 49

50 Variance analysis Aluminium Products NOK million 9 months Q3 (247) (435) Variance EBIT Margin Volume Derivatives Associates and JCE Other operational costs, net Depreciation Portfolio (130) 82 (442) (63) (250) (52) Variance EBIT

51 Variance analysis Rolled Products NOK million 9 months Q Variance EBIT (114) 10 Margin Volume Derivatives Associates and JCE Other operational costs, net Depreciation Portfolio (10) (368) 37 (18) (13) (166) 12 (28) Variance EBIT (114) 10 51

52 Variance analysis Extrusion NOK million 9 months Q Variance EBIT Margin Volume Associates and JCE Other operational costs, net Depreciation (53) (180) (8) (75) (137) (1) Variance EBIT

53 Variance analysis Automotive NOK million 9 months 644 (397) Q3 (89) (367) Variance EBIT Margin Volume Derivatives Associates and JCE Other operational costs, net Depreciation Portfolio (231) (103) (23) Variance EBIT

54 Variance analysis Energy NOK million 9 months Q Variance EBIT (115) (82) Margin Volume Derivatives Associates and JCE Other operational costs, net Depreciation (1 082) (3) (152) 31 (538) Variance EBIT (115) (82) 54

55 Liquids production per field Q3 Boe/day oil and NGL/condensate Grane Oseberg Area Block 17 Snorre Terra Nova Ekofisk Troll Gullfaks Fram Åsgard Kristin US Gulf of Mexico Hibernia Norne Visund Sleipner Area Tordis Vigdis Brage Kharyaga Njord Ringhorne Øst Other fields Total liquids Gas Total liquids and gas Share 38.00% 34.00% 10.00% 17.77% 15.00% % 9.78% 9.00% 25.00% 9.61% 14.00% 5.00% 8.10% 20.30% % 13.28% 13.28% 20.00% 40.00% 20.00% 11.70% Hydro Q Hydro Q

56 Gas production per field Q3 Boe/day Troll Sleipner Area Åsgard Tune US Gulf of Mexico Oseberg Area Kristin Visund Gullfaks Ekofisk Mikkel Kvitebjørn Other Total gas Liquids Total liquids and gas Share 9.78% % 9.61% 40.00% 34.00% 14.00% 20.30% 9.00% % 10.00% 15.00% Hydro Q Hydro Q

57 Liquids production per field 9 months Boe/day oil and NGL/condensate Grane Oseberg area Block 17 Snorre Ekofisk Troll Terra Nova Åsgard Gullfaks Kristin Fram Visund US Gulf of Mexico Vigdis Hibernia Sleipner Area Tordis Norne Kharyaga Njord Brage Other fields Total gas Liquids Total liquids and gas Share 38.00% 34.00% 10.00% 17.77% % 9.78% 15.00% 9.61% 9.00% 14.00% 25.00% 20.30% 13.28% 5.00% % 13.28% 8.10% 40.00% 20.00% 20.00% Hydro Hydro

58 Gas production per field 9 months Boe/day Troll Sleipner Area Åsgard Tune US Gulf of Mexico Oseberg Area Kristin Gullfaks Visund Kvitebjørn Ekofisk Mikkel Other Total gas Liquids Total liquids and gas Share 9.78% % 9.61% 40.00% 34.00% 14.00% 9.00% 20.30% 15.00% % 10.00% Hydro Hydro

59 Investor Relations in Hydro Stefan Solberg Head of Investor Relations t: m: e: Irene Raposo Investor Relations Assistant t: m: e: For more information see: /

60 60

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA 3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA REGNSKAP PER 3. KVARTAL 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: per 3. kvartal 3. kvartal

Detaljer

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR 2015 2 Regnskap for 1. halvår Financial statements for the first half year 2015 REGNSKAP FOR 1. HALVÅR REPORT FOR THE FIRST HALF YEAR 2015 Hovedtall / Key figures Q2

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages)

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages) Fjerde kvartal 2009 Fourth quarter 2009 side (sider) 1 (19) page (pages) Hovedpunkter Bjørge ASA hadde i fjerde kvartal driftsinntekter på 344,5 millioner kroner mot 480,8 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP FOR 2012 PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Hele året 4.

Detaljer

Marathon Petroleum Norge AS

Marathon Petroleum Norge AS Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathonkonsernet ) der konsernspissen er Marathon Oil Corporation, som er nummer 41 på 2010-listen til bladet Fortune over de

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Interim report To 30 june 2012 tts group asa kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per 30.06.2012 Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 4 th quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathon-konsernet ) der konsernspissen er Marathon

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA Havila shipping is a leading international provider

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2014 REPORT 4TH QUARTER 2014 Driftsinntekter for 2014 ble NOK 3.834 mill (NOK 3.601

Detaljer

www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS BEST OPERATING PRACTICES ANNUAL REPORT 2014

www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS BEST OPERATING PRACTICES ANNUAL REPORT 2014 www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS 1 ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES 1 2 ANNUAL REPORT 2014 INNHALD / CONTENT 04 SLIK BYRJA DET 04 HISTORY 06 STYRETS ÅRSBERETNING 06 ANNUAL REPORT

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 1st quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2014 REPORT 3RD QUARTER 2014 Driftsinntekter for 3. kvartal ble NOK 1.127 mill (NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no 2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER www.solstad.no RAPPORT REPORT 1. KVARTAL 2015 1ST QUARTER 2015 - Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 909 mill (NOK 870 mill) - Kontantstrøm

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2010 / 1. HALVÅR 2010 FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER 2010 / 1ST HALF YEAR 2010 Driftsinntekter

Detaljer

PROSPECTUS. CURATO HOLDING AS (A private limited liability company organized under the laws of Norway)

PROSPECTUS. CURATO HOLDING AS (A private limited liability company organized under the laws of Norway) PROSPECTUS CURATO HOLDING AS (A private limited liability company organized under the laws of Norway) Listing of Bonds issued by Curato Holding AS in a NOK 500 million senior secured callable bond issue

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Annual Report 2005 Årsrapport 2005

SONGA OFFSHORE. Annual Report 2005 Årsrapport 2005 SONGA OFFSHORE Annual Report 2005 Årsrapport 2005 SONGA OFFSHORE Annual Report 2005 Directors Report 4 Financial Statements, Songa Offshore Group Notes to the consolidated accounts 10 13 Financial Statements,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS ANNUAL REPORT 2013 NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS Dear all, It is a pleasure for me to announce that 2013 has been another successful year for NES. The turnover increased

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer