Tredje kvartal oktober 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tredje kvartal 2007. 30. oktober 2007"

Transkript

1 Tredje kvartal oktober 1

2 1 Hydro 3. kvartal 2

3 Hovedpunkter Hydro etablert som et ledende aluminiumselskap Resultat fra driften redusert i forhold til tidligere sterke kvartaler Lavere aluminiumpriser i kroner Sesongmessig lave volumer Betydelige gevinster på valutasikringer Kostnadspress for Qatalum-prosjektet 3

4 Resultat fra videreført virksomhet Nye Hydro Millioner kroner Gevinst på avhendelser Akkumulert

5 Resultatregnskap nye Hydro Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Driftsinntekter Andel resultat i tilknyttede selskaper Andre inntekter, netto Sum inntekter Avskrivninger og nedskrivninger Andre kostnader Resultat før finansposter og skatt Finansinntekter (-kostnader), netto (136) Resultat fra videreført virksomhet før skatt Skattekostnad (699) (1 153) (656) Skatteprosent 21 % 31 % 33 % Resultat fra videreført virksomhet Resultat per aksje fra videreført virksomhet kroner 1) 2) 3) 2,10 2,00 0,90 1) Resultat per aksje er beregnet basert på gjennomsnittlig antall utestående aksjer. Det var ingen utvannende elementer 2) Beregnet ved å bruke resultat fra videreført virksomhet minus minoritetsandelen av periodens resultat 3) For beregning av resultat per aksje 3. kvartal (i millioner): aksjer, 2. kvartal : aksjer, 3. kvartal : aksjer 5

6 Solid finansiell stilling Nye Hydro Milliarder kroner Kontanter og bankinnskudd Markedsbaserte verdipapirer Kortsiktige lån Langsiktige lån Fisjonsgjeld Netto kontanter/(gjeld) Netto pensjonsforpliktelse Forventet skattefordel, 30 % Operasjonelle leieforpliktelser 1) Netto justert kontanter/(gjeld) 1) 31. desember 30. september 33,9 2,2 (2,2) (0,3) (26,2) 7,4 (7,2) 2,2 (0,5) 1,9 Fisjonsgjeld betalt 1. oktober Innløsning av statens aksjer 2,8 milliarder kroner i september 5,5 milliarder kroner i salgsvederlag for Polymers ventes i 1. kvartal 2008 Tiltak for å justere kapitalstrukturen offentliggjøres i forbindelse med resultatet for 4. kvartal i februar 2008 Investeringer på milliarder kroner i 2008 ~80 % oppstrøms Herunder gjeldsfinansiering i felleskontrollert virksomheter på ~3 milliarder kroner 6

7 Aluminium Metal Realisert aluminiumpris US-dollar per tonn Primærproduksjon tonn, uendret fra andre kvartal Positive urealiserte LME- og valutaeffekter Ytterligere langsiktig aluminaforsyning fra Rio Tinto 7

8 Sterk aluminiumpris US-dollar per tonn LME (3-måneders snitt.) LME terminpris Primæraluminium LME 3. kvartal gjennomsnitt 3. kvartal slutt 2. kvartal gjennomsnitt 2. kvartal slutt Gjennomsnitt 9 måneder Gjennomsnitt året US-dollar/tonn Kilde: Reuters Ecowin / Bloomberg, ukentlig gjennomsnitt, terminkurve per 26. oktober 8

9 Aluminium Metal EBIT Justert for spesielle effekter Millioner kroner Hovedendringer fra 2. kvartal Lavere pris i kroner reduserer EBIT med 285 millioner kroner Lavere bidrag fra Alunorte og Søral med 135 million kroner Realisert aluminiumpris US-dollar per tonn Uendret mot 2. kv, +5 % mot 3. kv kroner per tonn -4 % mot 2. kv, -1 % mot 3. kv Justert EBIT Rapportert EBIT Svake resultater i USA Høye produktpremier i Europa 9

10 Kostnadspress for Qatalum-prosjektet Investeringsestimat (100 %) ~5,6 milliarder US-dollar Kostnadspress for lokale underleverandører Svakere US-dollar Tilfredsstillende økonomi i prosjektet ved LME-pris US-dollar per tonn 10

11 Aluminium Products Sterkt europeisk marked Sesongmessig reduksjon i volumer Resultatet negativt påvirket av urealiserte LME- og metalleffekter Fortsatt svake resultater i Automotive og Extrusion i USA 11

12 Bemanningsreduksjoner i Extrusion i USA Heltidsekvivalenter Betydelige bemanningsreduksjoner siste 12 måneder Heltidsekvivalenter: Inklusive 280 fra nedstengningen av Ellenville Extrusion Øvrige faste kostnader har blitt redusert Ytterligere tiltak for å forbedre driften Sep Des Mar Juni Sept 12

13 Aluminium Products EBIT Justert for spesielle effekter Millioner kroner Rolled Products Justert EBIT 136 millioner kroner Sesongmessig lave volumer Extrusion Justert EBIT 201 millioner kroner Volumer på tilfredsstillende nivå Justert EBIT Rapportert EBIT (104) Automotive Justert EBIT (45 millioner) kroner Svake resultater 13

14 Energy Resultat negativt påvirket av svake spotpriser Delvis motvirket av høy produksjon Solar-virksomhet under utvikling Byggestart for Ascent Solars pilotfabrikk i oktober HyCore- og NorSun-investeringer på plan 14

15 Energy EBIT Justert for spesielle effekter Millioner kroner 558 Lave spotpriser Gjennomsnitt 3. kvartal: 156,1 kroner/mwh Pressede priser i Sør-Norge (NO1) Høy produksjon: 3,3 TWh Netto spotvolumer: ~60 % av produksjonen Høy fyllingsgrad i magasinene Justert EBIT Rapportert EBIT

16 Solid resultat etter skatt i Polymers Millioner kroner 296 Stabile salgsvolumer Avskrivinger etter skatt Sterke priser for S-PVC og P-PVC Avskrives ikke fra og med juni siden Polymers klassifiseres som eiendel holdt for salg 73 Resultat etter skatt tilfaller Hydro fram til transaksjonen gjennomføres i henhold til salgsavtalen Resultat fra avhendet virksomhet Salget ventes gjennomført i 1. kvartal 2008 og vil gi en gevinst på ~200 millioner kroner 16

17 17 2 Utsikter

18 Kina søker balanse (200) (400) (600) Primær/legert Semi Fabrikert Skrap Netto 1. kv kv kv kv kv kv kv 07 est Ingen nåværende subsidier på eksport av metall og produkter med lav foredlingsgrad Hoveddelen av eksporten til det asiatiske markedet Kina forventes å være i balanse på mellomlang og lang sikt (800) (1000) Kilde: Hydro / Antaike 18

19 Vesentlig endring i terminprisen LME terminpris, US-dollar per tonn desember 30. juni 26. oktober Kilde: Bloomberg, 26. oktober 19

20 Utsikter Svak US-dollar, sterk krone vil påvirke resultater negativt Aluminium Metal Fortsatt sterkt marked for primærmetall 83 % av produksjonen i 4. kvartal er solgt til US-dollar per tonn ved utgangen av 3. kvartal Inkludert full effekt av strategiske sikringsprogram Aluminium Products Sterkt, men dempet europeisk marked for valsede produkter og extrusion Fortsatt svakt marked i USA Energy Høye terminpriser for vintersesongen Produksjonsvolumene forventes å variere fra kvartal til kvartal 20

21 Prioriteringer Solid drift i alle forretningsområder Modning av nye vekstmuligheter i oppstrømsvirksomheten Bygge på ledende markedsposisjoner i nedstrømsvirksomheten Fortsatt forbedringsinitativ i USA og Automotive Qatalum gjennomføre verdensledende smelteverksprosjekt 21

22 3 Hydro før fisjon 22

23 Resultatregnskap Hydro før fisjon Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Driftsinntekter Andel resultat i tilknyttede selskaper Andre inntekter, netto Sum inntekter Avskrivninger og nedskrivninger Andre kostnader Resultat før finansposter og skatt Finansinntekter (-kostnader), netto (834) Resultat fra videreført virksomhet før skatt og minoritet Skattekostnad (8 722) (9 115) (9 422) Skatteprosent 59 % 61 % 72 % Resultat fra videreført virksomhet Resultat fra avhendet virksomhet Periodens resultat Minoritetsandel av periodens resultat Periodens resultat etter minoritetsandel Resultat per aksje etter minoritetsandel kroner 1) 5,20 4,90 2,90 1) For beregning av resultat per aksje 3. kvartal (i millioner): aksjer, 2. kvartal : aksjer, 3. kvartal : aksjer 23

24 Olje & Energi Olje- og gassproduksjon foe/dag Ormen Lange startet produksjon 13. september Nedskriving i Mexicogolfen på 460 millioner kroner Første gassproduksjon fra Independence Hub i Mexicogolfen i september 24

25 Olje & Energi nøkkeltall Operasjonelle data 3. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Olje- og gassproduksjon (1 000 foe/dag) Realisert oljepris, US-dollar/fat 73,8 67,2 66,6 Realisert oljepris, kroner/fat 423,9 403,3 420,6 Realisert gasspris, kroner/sm³ 1,64 1,62 1,73 Utforsking kostnadsført, millioner kroner EBIT, millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer (222) (389) 381 Olje & Energi

26 Cautionary note in relation to certain forward-looking statements Certain statements contained in this announcement constitute forward-looking information within the meaning of Section 27A of the US Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the US Securities Exchange Act of 1934, as amended. In order to utilize the safe harbors within these provisions, we are providing the following cautionary statement. Certain statements included within this announcement contain (and oral communications made by us or on our behalf may contain) forward-looking information, including, without limitation, those relating to (a) forecasts, projections and estimates, (b) statements of management s plans, objectives and strategies for Hydro, such as planned expansions, investments or other projects, (c) targeted production volumes and costs, capacities or rates, start-up costs, cost reductions and profit objectives, (d) various expectations about future developments in Hydro s markets, particularly prices, supply and demand and competition, (e) results of operations, (f) margins, (g) growth rates, (h) risk management, as well as (i) statements preceded by expected, scheduled, targeted, planned, proposed, intended or similar statements. Although we believe that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, these forwardlooking statements are based on a number of assumptions and forecasts that, by their nature, involve risk and uncertainty. Various factors could cause our actual results to differ materially from those projected in a forward-looking statement or affect the extent to which a particular projection is realized. Factors that could cause these differences include, but are not limited to: our continued ability to reposition and restructure our upstream and downstream Aluminium business; changes in availability and cost of energy and raw materials; global supply and demand for aluminium and aluminium products; world economic growth, including rates of inflation and industrial production; changes in the relative value of currencies and the value of commodity contracts; trends in Hydro s key markets and competition; and legislative, regulatory and political factors. For a detailed description of factors that could cause our results to differ materially from those expressed or implied by such statements, please refer to the risk factors specified under Risk review Risk factors on page 134 of our Annual Report (including Form 20-F) and subsequent filings on Form 6-K with the US Securities and Exchange Commission. No assurance can be given that such expectations will prove to have been correct. Hydro disclaims any obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. 26

27 27 4 Additional information

28 Adjusted income Q3 NOK million Aluminium Metal Aluminium Products Energy Corporate and other Total EBIT Financial income (expense), net Income continuing operations before tax Income tax expense 1) Change in tax rate Germany Income from continuing operations Reported income (247) 242 (128) (699) Adjustments (363) 535 (35) (1 199) (841) 248 (250) (843) Adjusted income (451) (250) ) Estimated tax effect on income statement adjustments using the year-to-date tax rate 28

29 Adjusted income Q3 NOK million Reported income Adjustments Adjusted income Aluminium Metal Aluminium Products Energy Corporate and other (435) 324 (107) (437) (18) (125) Total EBIT Financial income (expense), net (136) Income continuing operations before tax Income tax expense 1) Income from continuing operations (656) (179) (835) ) Estimated tax effect on income statement adjustments using the year-to-date tax rate 29

30 Special items NOK million Closure costs Impairment Ellenville 1) Unrealized (gains)/losses on LME contracts Unrealized (gains)/losses on power contracts Associates/JVs - unrealized currency (gains)/losses Alunorte Associates/JVs - unrealized (gains)/losses on LME contracts Alunorte Associates/JVs - unrealized (gains)/losses power contracts Søral Total impact Inventory (gains)/losses Rationalization costs US and UK Net gain on disposed business Unrealized (gains)/losses on LME contracts Total impact Unrealized (gains)/losses on power contracts Unrealized (gains)/losses on power contracts Total EBIT Net foreign exchange (gain)/loss Income from continuing operations before tax Aluminium Metal Aluminium Metal Aluminium Metal Aluminium Metal Aluminium Metal Aluminium Metal Aluminium Metal Aluminium Metal Rolled Products Extrusion Automotive Other and Elim. Aluminium Products Energy Corporate and other Hydro Hydro Hydro Q (272) 127 (41) (13) 47 (135) (149) - (691) 23 (817) (22) 207 (767) (464) (1 231) Q (193) (175) (77) 40 (25) (220) (27) (135) (245) (517) (762) Q (312) 80 (42) (108) (1) (363) (35) (1 199) (841) 9 months (777) 32 (160) (81) 21 (718) (66) 63 (636) 494 (145) (84) 293 (654) (2 180) (2 834) Estimated income tax effect Germany, change in tax rate Income from continuing operations Hydro Hydro Hydro 334 (897) 233 (529) 248 (250) (843) 816 (250) (2 268) 1) Not included in EBITDA 30

31 Special items NOK million Q1 Q2 Q3 Q4 9 months Year Closure costs Aluminium Metal Impairment Ellenville 1) Aluminium Metal Unrealized (gains)/losses on LME contracts Aluminium Metal (422) (217) (208) 341 (847) (506) Unrealized (gains)/losses on power contracts Aluminium Metal 191 (25) (163) Associates/JVs - unrealized currency (gains)/losses Alunorte Aluminium Metal (82) 10 (7) (15) (79) (94) Associates/JVs - unrealized (gains)/losses on LME contracts Alunorte Aluminium Metal 24 3 (21) Associates/JVs - unrealized (gains)/losses power contracts Søral Aluminium Metal (84) 5 (52) 155 (131) 24 Total impact Aluminium Metal 126 (213) (437) 913 (524) 389 Inventory (gains)/losses Rolled Products (349) (149) (425) (261) UK defined pension plan Rolled Products Impairment Malaysia 1) Rolled Products Impairment loss Extrusion Ellenville operations 1) Extrusion UK defined pension plan Extrusion Rationalization costs US and UK Extrusion Closure costs Magnesium Automotive UK defined pension plan Automotive Impairment losses 1) Automotive Rationalization costs Automotive Associates/JVs - write-down Meridian Technologies Inc 1) Automotive Unrealized (gains)/losses on LME contracts Other and Elim. (150) (47) Total impact Aluminium Products (119) Unrealized (gains)/losses on power contracts Energy 118 (49) 59 (121) Reversal of insurance loss provision Corporate and other (211) - (211) Unrealized (gains)/losses on power contracts Corporate and other (400) 175 (18) (243) Elimination of demanning costs Magnesium operations Porsgrunn Corporate and other - (65) - - (65) (65) Elimination of UK defined pension plan Corporate and other (380) (380) (380) Total impact Corporate and other (780) 110 (18) (688) Total EBIT Hydro (655) (80) (427) Net foreign exchange (gain)/loss Hydro 4 (20) 257 (93) Income from continuing operations before tax Hydro (651) (100) (186) Estimated income tax effect Hydro (179) (805) 59 (745) Income from continuing operations Hydro (442) (70) (126) ) Not included in EBITDA 31

32 Operating segment information "New" Hydro NOK million, IFRS Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Year 9 months 9 months EBIT adjusted for special items Aluminium Metal Aluminium Products Energy Corporate and other (181) (63) (125) 358 (103) (192) 93 (12) (369) (202) Total EBITDA adjusted for special items Aluminium Metal Aluminium Products Energy Corporate and other (168) (61) (115) 363 (87) (176) (344) (155) Total

33 Operating segment information "New" Hydro NOK million Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Year 9 months 9 months Reported EBIT Aluminium Metal Aluminium Products (435) (481) (247) (104) Energy Corporate and other 599 (173) (107) (1 427) (310) (57) (128) (1 109) 319 (496) Total (594) Reported EBITDA Aluminium Metal Aluminium Products Energy Corporate and other 611 (171) (97) (1 423) (294) (41) (113) (1 080) 343 (449) Total

34 Operating segment information "New" Hydro NOK million Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Year 9 months 9 months Total revenue Aluminium Metal Aluminium Products Energy Corporate and other (6 860) (7 135) (7 363) (8 626) (7 046) (5 724) (6 212) (29 984) (21 358) (18 982) Total External revenue Aluminium Metal Aluminium Products Energy (27) 737 (823) (83) Corporate and other (165) Total Internal revenue Aluminium Metal Aluminium Products Energy Corporate and other (7 277) (7 507) (7 551) (8 461) (7 302) (5 978) (6 442) (30 795) (22 335) (19 722) Total (2)

35 Operating segment information "New" Hydro NOK million Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Year 9 months 9 months Share of profit in equity accounted investments Aluminium Metal (12) Aluminium Products (224) 9 14 (8) (3) (168) (176) 3 Energy 5 2 (1) (8) Corporate and other (1) Total Depreciation Aluminium Metal Aluminium Products Energy Corporate and other Total

36 Combined income statements New Hydro NOK million Q1 Q2 Q3 9 months Revenue Share of the profit in equity accounted investments Other income, net Total revenue and income Depreciation, amortization and impairment Other expenses Earnings before financial items and tax (EBIT) Financial income (expense), net Income from continuing operations before tax Income tax expense (1 191) (1 153) (699) (3 042) Tax rate 27% 31% 21% 27% Income from continuing operations Earnings per share from continuing operations NOK 1) 2) 3) ) Basic earnings per share are computed using the weighted average number of ordinary shares outstanding. There were no diluting elements. 2) Calculated using Income from continuing operations less net income attributable to minority interests. 3) For calculation of EPS Q3 (in millions): 1 223, Q2 : 1 227, Q3 : shares 36

37 Combined income statements New Hydro NOK million Q1 Q2 Q3 Q4 Year 9 months Revenue Share of the profit in equity accounted investments Other income, net Total revenue and income Depreciation, amortization and impairment Other expenses Earnings before financial items and tax (EBIT) (594) Financial income (expense), net 164 (56) (136) (28) Income from continuing operations before tax (485) Income tax expense (1 089) (851) (656) 725 (1 871) (2 596) Tax rate 32% 31% 33% 150% 25% 32% Income from continuing operations Earnings per share from continuing operations NOK

38 Variance analysis new Hydro NOK million Variance EBIT 9 months Q (108) LME price Margin Volume Strategic hedges Derivatives Associates and JCE Other operational costs, net Depreciation incl. impairment Portfolio (2 227) 516 (242) (423) (420) (80) (101) 128 (231) (20) Variance EBIT 883 (108) 38

39 Combined balance sheets "New" Hydro NOK million Cash and cash equivalents September December September Short-term investments Accounts receivable Inventories Other current assets Assets held for sale Equity-accounted investments Property, plant and equipment Financial assets Prepaid pension Other non-current assets Total assets Bank-loans and other short-term interest-bearing debt Trade and other payables Taxes payable Other current liabilities Demerger debt Liabilities in disposal group Long-term interest-bearing debt Pension obligation Other long-term liabilities Deferred tax liabilities Minority interest Equity attr. to equity holders of the parent Total liabilities and equity

40 Condensed combined balance sheet "New" Hydro NOK million Cash and cash equivalents Short-term investments Receivables and other current assets Inventories Assets held for sale Property, plant and equipment Other non-current assets Sep Jun Mar Dec Total assets Bank-loans and other short-term interest-bearing debt Other current liabilities Demerger debt Liabilities in disposal group Long-term interest-bearing debt Other long-term liabilities Deferred tax liabilities Minority interest Equity attr. to equity holders of the parent Total liabilities and equity

41 Condensed combined balance sheet "New" Hydro NOK million Dec 31 Sep 30 Jun 30 Mar 31 Jan 1 Cash and cash equivalents Short-term investments Receivables and other current assets Inventories Assets held for sale Property, plant and equipment Other non-current assets Total assets Bank-loans and other short-term interest-bearing debt Other current liabilities Demerger debt Liabilities in disposal group Long-term interest-bearing debt Other long-term liabilities Deferred tax liabilities Minority interest Equity attr. to equity holders of the parent Total liabilities and equity

42 Primary aluminium production tonnes Slovalco consolidated from Q

43 Primary aluminium market USD per tonne Aluminium inventories (days of consumption) Aluminium price (LME 3 month) days

44 Nordic power market forward curves NOK/MWh Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 End Q3 End Q4 End Q2 End Q3 44

45 Strategic LME hedge programs Q Volume tonnes LME price USD/tonne Q4 includes a NOK/USD hedge with USD 27 million sold at 9.5 NOK/USD Hedges in relate to Sunndal, Germany and Slovalco Hedges in 2008 relate to Germany and Slovalco Hedges in relate to Slovalco The majority of the hedges are designated as cash flow hedges of forecasted sales of primary metal production. Realized gains and losses on these hedges are recognized in earnings when the actual sales are made. The unrealized gains and losses on these hedges are booked directly to shareholders equity 45

46 Aluminium Metal operational data Volumes and prices Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q Q Primary production (1 000 mt) LME realized (USD/mt) including hedges NOK/USD realized including hedges 1) LME realized (NOK/mt) including hedges LME realized (USD/mt) excluding hedges NOK/USD realized excluding hedges 1) LME realized (NOK/mt) excluding hedges Total metal products sales excluding trading mt) ) Difference between realized exchange rate and spot rate at the transaction date is reported as currency gain/loss and not included in EBITDA (except currency hedges where hedge accounting is applied) 46

47 Aluminium Products operational data Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q Q Rolled Products external shipments (1 000 tonnes) Extrusion external shipments (1 000 tonnes) Automotive external shipments (1 000 tonnes) Rolled Products EBIT per tonne, NOK 1) Extrusion EBIT per tonne, NOK 1) ) EBIT adjusted for special items 47

48 Energy operational data Volumes and prices Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q Q Power production, TWh Nordic spot electricity price, NOK/MWh South Norway spot electricity price (NO1), NOK/MWh

49 Variance analysis Aluminium Metal NOK million 9 months Q Variance EBIT 767 (193) Price LME Margin Volume Strategic hedges Derivatives Associates and JCE Other operational costs, net Depreciation Portfolio (1 130) (116) (242) 14 (33) 264 (215) 9 (420) 338 (56) 128 (164) (110) 70 (11) 31 Variance EBIT 767 (193) 49

50 Variance analysis Aluminium Products NOK million 9 months Q3 (247) (435) Variance EBIT Margin Volume Derivatives Associates and JCE Other operational costs, net Depreciation Portfolio (130) 82 (442) (63) (250) (52) Variance EBIT

51 Variance analysis Rolled Products NOK million 9 months Q Variance EBIT (114) 10 Margin Volume Derivatives Associates and JCE Other operational costs, net Depreciation Portfolio (10) (368) 37 (18) (13) (166) 12 (28) Variance EBIT (114) 10 51

52 Variance analysis Extrusion NOK million 9 months Q Variance EBIT Margin Volume Associates and JCE Other operational costs, net Depreciation (53) (180) (8) (75) (137) (1) Variance EBIT

53 Variance analysis Automotive NOK million 9 months 644 (397) Q3 (89) (367) Variance EBIT Margin Volume Derivatives Associates and JCE Other operational costs, net Depreciation Portfolio (231) (103) (23) Variance EBIT

54 Variance analysis Energy NOK million 9 months Q Variance EBIT (115) (82) Margin Volume Derivatives Associates and JCE Other operational costs, net Depreciation (1 082) (3) (152) 31 (538) Variance EBIT (115) (82) 54

55 Liquids production per field Q3 Boe/day oil and NGL/condensate Grane Oseberg Area Block 17 Snorre Terra Nova Ekofisk Troll Gullfaks Fram Åsgard Kristin US Gulf of Mexico Hibernia Norne Visund Sleipner Area Tordis Vigdis Brage Kharyaga Njord Ringhorne Øst Other fields Total liquids Gas Total liquids and gas Share 38.00% 34.00% 10.00% 17.77% 15.00% % 9.78% 9.00% 25.00% 9.61% 14.00% 5.00% 8.10% 20.30% % 13.28% 13.28% 20.00% 40.00% 20.00% 11.70% Hydro Q Hydro Q

56 Gas production per field Q3 Boe/day Troll Sleipner Area Åsgard Tune US Gulf of Mexico Oseberg Area Kristin Visund Gullfaks Ekofisk Mikkel Kvitebjørn Other Total gas Liquids Total liquids and gas Share 9.78% % 9.61% 40.00% 34.00% 14.00% 20.30% 9.00% % 10.00% 15.00% Hydro Q Hydro Q

57 Liquids production per field 9 months Boe/day oil and NGL/condensate Grane Oseberg area Block 17 Snorre Ekofisk Troll Terra Nova Åsgard Gullfaks Kristin Fram Visund US Gulf of Mexico Vigdis Hibernia Sleipner Area Tordis Norne Kharyaga Njord Brage Other fields Total gas Liquids Total liquids and gas Share 38.00% 34.00% 10.00% 17.77% % 9.78% 15.00% 9.61% 9.00% 14.00% 25.00% 20.30% 13.28% 5.00% % 13.28% 8.10% 40.00% 20.00% 20.00% Hydro Hydro

58 Gas production per field 9 months Boe/day Troll Sleipner Area Åsgard Tune US Gulf of Mexico Oseberg Area Kristin Gullfaks Visund Kvitebjørn Ekofisk Mikkel Other Total gas Liquids Total liquids and gas Share 9.78% % 9.61% 40.00% 34.00% 14.00% 9.00% 20.30% 15.00% % 10.00% Hydro Hydro

59 Investor Relations in Hydro Stefan Solberg Head of Investor Relations t: m: e: Irene Raposo Investor Relations Assistant t: m: e: For more information see: /

60 60

Andre kvartal 2008. 22. juli 2008 (1)

Andre kvartal 2008. 22. juli 2008 (1) Andre kvartal 1 3 2 4 22. juli (1) Hovedpunkter Solid drift Stigende kostnader for innsatsfaktorer i Aluminium Metall Sterkt resultat i Aluminium Produkter Qatalum i rute 26 % ferdigstilt ved utgangen

Detaljer

Q4 Presentasjon.pdf, Q4 Rapport.pdf Norsk Hydro : Fjerde kvartal 2015: Prisnedgang på metall, lavere kostnader og rekordproduksjon i Brasil

Q4 Presentasjon.pdf, Q4 Rapport.pdf Norsk Hydro : Fjerde kvartal 2015: Prisnedgang på metall, lavere kostnader og rekordproduksjon i Brasil MeldingsID: 395153 Innsendt dato: 17.02.2016 06:55 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL FINANSIELL

Detaljer

Solid kontantstrøm og kostnadsbesparelser, fortsatt svakt marked

Solid kontantstrøm og kostnadsbesparelser, fortsatt svakt marked Solid kontantstrøm og kostnadsbesparelser, fortsatt svakt marked 2.kv Andre kvartal 22. juli (1) (2) Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg (3) Hovedpunkter Solide korrigerende tiltak gjennomført betydelige

Detaljer

Første kvartal 2005. John Ottestad, CFO 26.04.2005

Første kvartal 2005. John Ottestad, CFO 26.04.2005 Første kvartal 2005 John Ottestad, CFO 26.04.2005 Hovedpunkter første kvartal Høye råvarepriser God kostnadskontroll Rekordresultater 53948 04 2005 2 Hydro Media Sterke råvarepriser svak dollar Aluminiumpris

Detaljer

Fjerde kvartal 2008. 18. februar 2009 (1)

Fjerde kvartal 2008. 18. februar 2009 (1) Fjerde kvartal 1 3 2 4 18. februar 2009 (1) Hovedpunkter Underliggende EBIT, millioner kroner 2 883 2 886 2 686 2 032 1 699 1 619 1 490 1 577 868 Resultatet på nivå med tredje kvartal Solid drift Høyere

Detaljer

Kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge

Kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge Kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge «Hafslund - et sterkere infrastrukturselskap» 9. april 2014 Disclaimer Certain statements included within this presentation contain (and oral communications made

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Generalforsamling HAVFISK ASA

Generalforsamling HAVFISK ASA Generalforsamling Ålesund 8. april 2016 kl. 1000 generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen 1 Orientering om virksomheten Webjørn Barstad, CEO Eldar Farstad, CFO Highlights

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT Oslo (2007-10-30): Kombinert finansiell informasjon "nye" Hydro Tredje Andre Tredje 01.01-01.01- År kvartal kvartal kvartal

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

Børs og Bacalao Historien om Aker Seafoods

Børs og Bacalao Historien om Aker Seafoods Historien om Aker Seafoods Olav Holst-Dyrnes, Konsernsjef Aker Seafoods ASA Begynnelsen Bilde: Sjømatrådet 2 Fortsettelsen «Angel» blant de første trålerne «Skaidi» (1935-overtatt i 1956) «Hekktind» (1961)

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

Første kvartal 2003. Norsk Hydro ASA 28. april 2003

Første kvartal 2003. Norsk Hydro ASA 28. april 2003 Første kvartal 2003 Norsk Hydro ASA 28. april 2003 2 Hovedpunkter første kvartal 2003 Resultatene bekrefter framgang i driften innen alle tre kjerneområder Rekordhøy olje og gassproduksjon Aluminiums forbedringsprogram

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt 1 DISCLAIMER This company Presentation includes and is based, inter

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Netto finansposter ble minus 1,3 millioner kroner i første kvartal 2007, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2006.

Netto finansposter ble minus 1,3 millioner kroner i første kvartal 2007, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2006. NEAS med 24 prosent vekst i første kvartal 2007 Lysaker, 14. mai 2007: NEAS fortsetter veksten og fikk en omsetning på 66 millioner kroner i første kvartal 2007, noe som er 24 prosent høyere enn tilsvarende

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

Alle tall i NOK 1.000 Q1 12 Q1 11 2011. Driftsinntekter 2 989 018 2 952 389 12 161 571 EBITDA 434 940 611 539 2 045 773 EBITDA % 15 % 21 % 17 %

Alle tall i NOK 1.000 Q1 12 Q1 11 2011. Driftsinntekter 2 989 018 2 952 389 12 161 571 EBITDA 434 940 611 539 2 045 773 EBITDA % 15 % 21 % 17 % Austevoll Seafood ASA 0 Finansiell rapport 1. kvartal 2012 Høye salgsvolum innenfor alle virksomhetsområdene Gode markedsutsikter for konsernets virksomhetsområder Vellykket plassering av obligasjonslån

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA Delårsrapport 1. kvartal 2007 Page 1 of 10 Konsernets inntekter for 1Q 2007 utgjorde MNOK 848,0, mens driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble MNOK 136,5 for samme periode. Proforma

Detaljer

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 Ocean Rig ASA OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for første kvartal utgjør NOK -857,91 millioner, (NOK -66,3 millioner), som

Detaljer

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

Generalforsamling. Dagsorden. Aker Seafoods ASA Oslo, 8. april 2010 kl. 1400

Generalforsamling. Dagsorden. Aker Seafoods ASA Oslo, 8. april 2010 kl. 1400 Generalforsamling Aker Seafoods ASA Oslo, 8. april 2010 kl. 1400 Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av person til å medundertegne protokollen 2. Ordinære poster

Detaljer

Page 1 of 10 Q1 2008 Austevoll Seafood ASA

Page 1 of 10 Q1 2008 Austevoll Seafood ASA Q1 Page 1 of 10 Q1 2008 2008 Godt konsumfiske i Peru, god produksjon av fiskemel og olje i Norge, begrenset fiske i Chile, stabilt marked for fiskemel, godt marked for konsumprodukter og fiskeolje Konsernets

Detaljer

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: -

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: - MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 UtstederID: NHY Utsteder: Norsk Hydro ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja Vedlegg:

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006 WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS Report for the 4th quarter of 2006 Oslo, 31 januar, 2007 Visma oppnådde i 2006 en omsetning på NOK 2306m mot NOK 1907m i 2005. Dette tilsvarer en vekst på 21%. Av dette utgjorde

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Generalforsamling HAVFISK ASA. Ålesund, 10. april 2015 kl. 1000

Generalforsamling HAVFISK ASA. Ålesund, 10. april 2015 kl. 1000 Generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund, 10. april 2015 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen 2. Ordinære

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Aker Philadelphia Shipyard ASA Oslo, 13. april 2012 Agenda 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å undertegne protokollen sammen med

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

We simplify your business. Report for the 3rd quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 3rd quarter of 2007 We simplify your business Report for the 3rd quarter of 2007 Oslo, 11. oktober, 2007 Tredje kvartal 2007 ble Vismas beste noensinne. EBITDA ble på NOK 126m mot NOK 69m i tredje kvartal 2006, tilsvarende

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q2 2014 QUARTERLY REPORT Q2 2014 KVARTALSSRAPPORT Q2 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Report for the 1 st quarter of 2009

Report for the 1 st quarter of 2009 Report for the 1 st quarter of 2009 Oslo, 16. april, 2009 Første kvartal 2009 ble Visma s beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser MeldingsID: 400196 Innsendt dato: 27.04.2016 06:59 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft By Vidar Johan Stene, Robert Hallem og Frank V. Ingvaldsen 18.06.2016 Tre sentrale punkter i vår presentasjon Definering av verdikjeden Ressurseffektivisering Flyteffektivisering

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Aker Philadelphia Shipyard ASA Oslo, 11. april 2013 Agenda 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å undertegne protokollen sammen med

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions?

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? part of Aker Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? Simen Lieungh Konsernsjef Kirkeneskonferansen, 28. januar 2009 2009 Aker Solutions Aker Solutions Subsea 100% NOK 58.1 mrd. P&C NOK

Detaljer

The Global Leader in Vitamin K2

The Global Leader in Vitamin K2 The Global Leader in Vitamin K2 Q4-2013 Presentasjon Hogne Vik 17. februar 2014 Disclaimer This presentation includes forward-looking statements regarding NattoPharma ASA, including projections and expectations,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005 Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for har vært et godt år for Marine Farms ASA. Lakseprisen holdt seg på et relativt høyt nivå gjennom året og konsernet oppnådde en mer effektiv drift. Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2014 QUARTERLY REPORT Q1 2014 KVARTALSSRAPPORT Q1 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Page 1 of 11. Austevoll Seafood ASA

Page 1 of 11. Austevoll Seafood ASA 2 Q4 0 0 7 Page 1 of 11 Nye oppkjøp, godt fiske i Peru, redusert fiske i Chile, stabilt marked for fiskemel, godt marked for konsumprodukter og fiskeolje Konsernets (AUSS) inntekter i fjerde kvartal 2007

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 QUARTERLY REPORT Q1 2015 KVARTALSSRAPPORT Q1 2015 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2015 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Hovedpunkter Driftsresultat på 183 millioner kroner før spesielle poster for første halvår er det høyeste som er oppnådd av konsernet, og understreker at landbruksvirksomheten

Detaljer

Finansiell rapport 3. kvartal 2014

Finansiell rapport 3. kvartal 2014 Finansiell rapport 3. kvartal 2014 Austevoll Seafood ASA Finansiell rapport 3. kvartal 2014 Innhold Nøkkeltall for konsernet... 03 Tredje kvartal 2014... 04 Virksomhetsområdene... 04 Kontantstrøm... 05

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

3. kvartal Page 1 of 10 Q Austevoll Seafood ASA

3. kvartal Page 1 of 10 Q Austevoll Seafood ASA 3. kvartal 2008 Page 1 of 10 Q3 2008 Tredje kvartal viser som forventet sterk vekst i driftsmarginer. Stabilt marked for fiskemel-og olje, godt marked for konsumprodukter, sesongmessig lavt produksjonskvartal

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004 Profdoc ASA Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004 20. August 2004 1 (Oslo 20.08.2004). Profdoc konsernet hadde en omsetning på NOK 86,2 millioner i 1. halvår 2004, en vekst på

Detaljer