Ordinær generalforsamling. Kværner ASA Oslo, 9. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær generalforsamling. Kværner ASA Oslo, 9. april 2015"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling Kværner ASA Oslo, 9. april 2015

2 Agenda Til behandling foreligger følgende saker : 1. Åpning av generalforsamlingen og godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 3. Orientering om virksomheten (ingen votering) 4. Godkjenning av årsregnskapet for 2014 for Kværner ASA og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder utdeling av utbytte. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 0,67 per aksje 5. Rådgivende avstemning over styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet. 6. Bindende avstemning vedrørende godtgjørelse i form av aksjer til ledende ansatte 7. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring (ingen votering) 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer 10. Valg av styremedlemmer 11. Valg av medlemmer til valgkomitéen 12. Godkjenning av revisors honorar for Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser 14. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte 15. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer for etterfølgende sletting 16. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte 2

3 Sak 3 Orientering om virksomheten Eiliv Gjesdal, Finansdirektør Kværner ASA

4 This is Kvaerner CONCRETE SOLUTIONS JACKETS TOPSIDES ONSHORE Global leader in marine concrete structures European leader in steel jackets Leading EPC contractor to the North Sea market Leading Norwegian EPC contractor for onshore plants Substructures CONDEEP TM GBS Floating concepts LNG terminals Steel jackets Steel structures Piping technology Topsides Floating platforms Upstream plants Treatment facilities employees in 8 countries Revenues of NOK 14 billion (2014) Order backlog of NOK 16.5 billion (31 Dec 2014) 4

5 Highlights 2014 General: Important contracts secured Steel jacket for Sverdrup riser platform Frame agreement and Letter of Intent for jacket for Sverdrup drilling platform Completion contracts for Aa. Hansteen Major projects completed Edvard Grieg and Martin Linge jackets successfully delivered Eldfisk topside completed and installed at field, production started early 2015 Decline in oil price cause uncertainty for how markets will develop New organisational structure as from 1 January 2015 Focus on improving competitiveness and delivery models Financials: Revenues of NOK 13.9 billion EBITDA of NOK 828 million Impairment on goodwill of NOK 266 million Net cash of NOK 722 million Access to capital of NOK 3.7 billion Order backlog of NOK 16.5 billion Proposed semi-annual dividend of NOK 0.67 per share NOK 180 million 5

6 Delivery models Low cost fabrication and strategic partnerships Canada Norway Verdal Stord NW Russia Poland Caspian FE Russia Low cost fabrication Kvaerner current construction sites Kvaerner potential future construction sites Current target markets 6

7 Focused on market segments with positive opportunities Market outlook Short term (2015): Some few key prospects up for award* Prospects Norway / North Sea region: Specific prospects with expected awards in 2015 Long term ( ): Anticipates several projects well fit for Kvaerner s expertise* Outside North Sea Region: Pursuing specific prospects, timing uncertain Medium term ( ): Several possible projects, but timing is currently uncertain* *Sources: Rystad Energy, own contact with customers 7

8 Concluding remarks Deliver existing backlog as planned Win new contracts Step up cost reduction measures Develop business - mature adjacent business opportunities HSSE core value and licence to operate Maintain and develop home markets Develop global delivery model for Norway and abroad Hands-on management 8

9 Annual accounts Eiliv Gjesdal, Finansdirektør Kværner ASA

10 Kvaerner group - Income statement NOK million Operating revenue and other income Materials, goods and services (10 144) (9 579) Salaries, wages and social security cost (2 345) (2 194) Other operating expenses (628) (552) EBITDA Depreciation (70) (63) Goodwill impairment (266) - EBIT Net financial income/(expense) (105) (96) Share of profit or loss of equity accounted investees and impairment charges (59) (78) Profit before tax Income tax expense (301) (160) Profit from continuing operations Profit/(loss) from discontinued operations (96) 206 Profit/(loss) for the year (69) 445 EBITDA margin 5.9 % 4.9 % 10

11 Kvaerner group - Balance sheet NOK million Total non-current assets Current tax assets Current operating assets Cash and cash equivalents Retained assets of business sold Total assets Total equity Other non-current liabilities Non-current interest-bearing liabilities Current operating liabilities Current tax liabilities Retained liabilities of business sold Total liabilities Total liabilities and equity

12 Kværner ASA Income statement and allocation of profit NOK thousand Operating revenue Operating expenses (47 844) (47 507) EBIT (33 405) (32 419) Net financial items ( ) Profit before tax ( ) Income tax expense (43 887) Net profit ( ) The Board of Directors propose the following allocation of profit: Dividends paid Proposed dividend Transferred to/(from) other equity ( ) ( ) Total allocated ( )

13 Kværner ASA - Balance sheet NOK thousand Investments in group companies Non-current interest-bearing receivables from group companies Other non-current assets Other current assets Cash and cash equivalents Total assets Total equity Non-current interest-bearing liabilities Deferred tax liability - - Interest-bearing current borrowings from group companies Provision for dividend Other current liabilities to group companies Other current liabilities Total liabilities Total liabilities and equity

14 4. Godkjenning av årsregnskapet for 2014 for Kværner ASA og konsernet samt styrets årsberetning, herunder utdeling av utbytte Forslag til beslutning: Generalforsamlingen vedtar å godkjenne årsregnskapet for 2014 for Kværner ASA og konsernet samt styrets årsberetning, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte på NOK 0,67 per aksje. 14

15 5. Rådgivende avstemning over styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet Forslag til beslutning: «Generalforsamlingen vedtar å gi sin tilslutning til de rådgivende retningslinjene i styrets erklæring i medhold av allmennaksjeloven 6-16a» 15

16 6. Bindende avstemning vedrørende godtgjørelse i form av aksjer til ledende ansatte Forslag til beslutning: «Generalforsamlingen vedtar å gi sin tilslutning til de bindende retningslinjene i styrets erklæring i medhold av allmennaksjeloven 6-16a» 16

17 7. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse er tilgjengelig på Ingen votering 17

18 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Forslag til beslutning: «I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 frem til ordinær generalforsamling 2015 som følger: Styrets leder: NOK Styrets nestleder: NOK Øvrige styremedlemmer: NOK Leder av revisjonskomiteen: NOK Øvrige medlemmer av revisjonskomiteen: NOK Leder og hvert av medlemmene i kompensasjonskomiteen: NOK Videre foreslår valgkomiteen at styremedlemmer bosatt utenfor Skandinavia tilkjennes et tilleggshonorar på NOK per møte hvor de deltar fysisk, for å kompensere for ekstra reisetid. 18

19 9. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen Forslag til beslutning: I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 frem til ordinær generalforsamling 2015 som følger: NOK for hvert av medlemmene» 19

20 Sak 10 Valg av styremedlemmer

21 Valgkomiteens sammensetning Kjetil Kristiansen Leder Mette Wikborg Leif Teksum Sammensetning: Kjetil Kristiansen (leder) Mette Wikborg Leif Teksum 21

22 Valgkomiteens arbeid Arbeidsform: 4 møter er avholdt siden forrige generalforsamling Styrets arbeid er vurdert Valgkomiteen har mottatt innspill fra enkeltaksjonærer, styremedlemmer og administrasjonen 22

23 Styrets nåværende sammensetning Leif-Arne Langøy Styreleder Tore Torvund Nestleder Trine S. Romuld Styremedlem Kjell Inge Røkke Styremedlem Birgit Nørgaard Styremedlem Vibeke Hammer Madsen Styremedlem Rune Rafdal Styremedlem (valgt av ansatte) Ståle K. Johansen Styremedlem (valgt av ansatte) Bernt Harald Kilnes Styremedlem (valgt av ansatte) 23

24 Forslag til styresammensetning Forslag til beslutning: Styret skal bestå av følgende aksjeeiervalgte medlemmer, som velges for en periode på inntil to år: Leif-Arne Langøy (styreleder) Tore Torvund (nestleder) Kjell Inge Røkke Vibeke Hammer Madsen Trine Sæther Romuld Birgit Nørgaard De tre styremedlemmene valgt blant selskapets ansatte velges ikke av generalforsamlingen, men av de ansatte gjennom egne valg. 24

25 Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen

26 Forslag til valgkomiteens sammensetning Arild S. Frick (leder og nytt medlem) Georg Fredrik L. Rabl (nytt medlem) Leif Teksum (medlem) Arild S. Frick (leder og nytt medlem); Frick er 35 år, er norsk statsborger og utdannet cand. jur. fra UiO i Han er juridisk direktør i Aker ASA (2014). Og var advokat i Aker Solutions fra , management consultant i McKinsey & Company fra og advokat i advokatfirmaet BA-HR fra Georg Fredrik Lahelle Rabl (nytt medlem); Rabl er født i 1975, er norsk statsborger og har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra NHH. Han er avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementets Eierskapsavdeling, der han har arbeidet siden Han har tidligere arbeidet i Orkla ASA. Leif Teksum 26

27 Valg av medlemmer til valgkomiteen Forslag til beslutning: «Valgkomiteen skal bestå av følgende medlemmer, som velges for en periode på inntil to år: Arild S. Frick (leder og nytt medlem); Leif Teksum; Georg F. Rabl (nytt medlem) 27

28 12. Godkjennelse av revisors honorar for 2014 Forslag til beslutning: Generalforsamlingen vedtar å godkjenne revisors honorar på NOK for revisjon av Kværner ASA for I tillegg har konsernet betalt honorar til KPMG for skatterådgiving på NOK og honorar for tjenester utenfor revisjon på NOK Det ble ikke betalt honorar for andre attestasjonstjenester. 28

29 13. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner og andre virksomhetsoverdragelser Forslag til beslutning: a) Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 5 % av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK ). Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer. b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100,00 og NOK 1,00. Styrefullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner og andre virksomhetsoverdragelser. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016, dog ikke lenger enn 30. juni

30 14. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte Forslag til beslutning: a) Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 5 % av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK ). Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer. b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100,00 og NOK 1,00. Styrefullmakten kan bare brukes til det formål å selge og/eller overføre aksjer til selskapets ansatte som en del av aksjeprogrammet for de ansatte, slik det er godkjent av styret. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016, dog ikke lenger enn 30. juni

31 15. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer for etterfølgende sletting Forslag til beslutning: a) Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 5 % av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK ). Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer. b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100,00 og NOK 1,00. Styrefullmakten kan bare brukes med sikte på etterfølgende sletting av aksjene. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016, dog ikke lenger enn 30. juni

32 16. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte Forslag til beslutning: a) "Styret gis i henhold til allmennaksjeloven 8-2 annet ledd fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for b) Fullmakten gir ikke rett til å beslutte utdeling av utbytte som samlet overstiger NOK c) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2016." 32

33 Takk for oppmøtet! 33

34 Copyright and disclaimer Copyright Copyright of all published material including photographs, drawings and images in this document remains vested in Kvaerner and third party contributors as appropriate. Accordingly, neither the whole nor any part of this document shall be reproduced in any form nor used in any manner without express prior permission and applicable acknowledgements. No trademark, copyright or other notice shall be altered or removed from any reproduction. Disclaimer This Presentation includes and is based, inter alia, on forward-looking information and statements that are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ. These statements and this Presentation are based on current expectations, estimates and projections about global economic conditions, the economic conditions of the regions and industries that are major markets for Kværner ASA and Kværner ASA s (including subsidiaries and affiliates) lines of business. These expectations, estimates and projections are generally identifiable by statements containing words such as expects, believes, estimates or similar expressions. Important factors that could cause actual results to differ materially from those expectations include, among others, economic and market conditions in the geographic areas and industries that are or will be major markets for Kvaerner s businesses, oil prices, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations, interest rates, fluctuations in currency exchange rates and such other factors as may be discussed from time to time in the Presentation. Although Kværner ASA believes that its expectations and the Presentation are based upon reasonable assumptions, it can give no assurance that those expectations will be achieved or that the actual results will be as set out in the Presentation. Kværner ASA is making no representation or warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the Presentation, and neither Kværner ASA nor any of its directors, officers or employees will have any liability to you or any other persons resulting from your use. 34

Ordinær generalforsamling. Kværner ASA Oslo, 10. april 2013

Ordinær generalforsamling. Kværner ASA Oslo, 10. april 2013 Ordinær generalforsamling Kværner ASA Oslo, 10. april 2013 Agenda Til behandling foreligger følgende saker: 1. Åpning av generalforsamlingen, og godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av en person

Detaljer

Aker ASA Ordinær generalforsamling

Aker ASA Ordinær generalforsamling Proud ownership Aker ASA Ordinær generalforsamling Oslo, 19. April 2012 Agenda 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Detaljer

Leverandørindustriens utfordring

Leverandørindustriens utfordring part of Aker Leverandørindustriens utfordring Subsea ED&S Simen Lieungh, Konsernsjef Aker Solutions 12. januar 2010 P&T P&C 2010 Aker Solutions Aker Solutions er et globalt selskap i 30 land, men har halvparten

Detaljer

Erfaringer med bruk av CourseBuilder

Erfaringer med bruk av CourseBuilder part of Aker Erfaringer med bruk av CourseBuilder REN-møte 23. mars 2011 2011 Aker Solutions Agenda Opplæringsutfordringen i oljebransjen de siste tiårene Drilling equipment training centre Opplæringsmodell

Detaljer

Hvordan bedre støyforhold ved bygging/utbygging NORSOK S-002 på vei til høring viktigste endringsforslag

Hvordan bedre støyforhold ved bygging/utbygging NORSOK S-002 på vei til høring viktigste endringsforslag Hvordan bedre støyforhold ved bygging/utbygging NORSOK S-002 på vei til høring viktigste endringsforslag HØR ETTER, Sandnes 02.04.2014 Steve I. Johansen Senior ingeniør akustikk 2012 Aker Solutions VIKTIGSTE

Detaljer

Konkurransekraft i leverandørindustrien

Konkurransekraft i leverandørindustrien Konkurransekraft i leverandørindustrien Steinar Røgenes, konserndirektør Kværner Contractors Norway Fellesforbundets olje og gass årskonferanse 2014 4. juni 2014 Dette er Kværner 40 år med offshore-erfaring

Detaljer

Aker Solutions i Stavanger regionen

Aker Solutions i Stavanger regionen part of Aker Aker Solutions i Stavanger regionen Espen Krogh Regionsleder Aker Solutions was proud sponsor of the Nordic Ski World Championship in Oslo in 2011 2011 Aker Solutions AkerSolutions i Stavanger

Detaljer

Blant de beste i verden

Blant de beste i verden Blant de beste i verden Kan leverandørindustrien fortsatt øke internasjonal omsetning med base i Norge? Mads Andersen Konserndirektør og leder for Subsea i Aker Solutions, Stavanger 2011 Aker Solutions

Detaljer

Hva må til? CCS fra et industriperspektiv

Hva må til? CCS fra et industriperspektiv Advanced CO2 capture CO2 capture with Bio Hva må til? CCS fra et industriperspektiv Oscar Fr. Graff CTO, Aker Clean Carbon 23. november, 2010 2010 kan bli rekordvarmt Teknisk Ukeblad, 21. november: Temperaturmålinger

Detaljer

Internopplæring innen brønnkontroll

Internopplæring innen brønnkontroll Increasing the recovery rate of oil and gas Internopplæring innen brønnkontroll Ptil 12. november 2013 Anders Osjord Manager Well Intervention Academy 2013 Aker Solutions Slide 1 Agenda Om Well Intervention

Detaljer

ALARP-prosess sett fra kontraktørens ståsted

ALARP-prosess sett fra kontraktørens ståsted ALARP-prosess sett fra kontraktørens ståsted ESRA Norge, Ullandhaug, Stavanger, 26-11-14 Ivar Skjeldal Spesialistingeniør Innhold for presentasjonen Introduksjon Erfaringer Tidligfasestudier Modifikasjonsprosjekter

Detaljer

Innleide arbeidstakere Ressurs eller utfordring? Erfaringer fra kværner stord

Innleide arbeidstakere Ressurs eller utfordring? Erfaringer fra kværner stord Innleide arbeidstakere Ressurs eller utfordring? Erfaringer fra kværner stord (Flerkulturelt arbeidsmiljø) Amram Hadida klubbleder, Kværner Stord 1 Kværner stord as Modul plattformsammenstilling Landanlegg

Detaljer

Fremtidens fagarbeidere. Hva ønsker vi fra de nye lærlingene våre - og hva er det vi får?

Fremtidens fagarbeidere. Hva ønsker vi fra de nye lærlingene våre - og hva er det vi får? Fremtidens fagarbeidere Hva ønsker vi fra de nye lærlingene våre - og hva er det vi får? Hvem er jeg? Leif Ottar Heimro, 40 år gammel/ung. Gift, 3 unger, Volvo stasjonsvogn og milliongjeld. Avdelingsleder

Detaljer

Aker Verdal AS Utfordringer, marked, sysselsetting, kompetanse og forventninger til kommunene for å nå fremtidige mål.

Aker Verdal AS Utfordringer, marked, sysselsetting, kompetanse og forventninger til kommunene for å nå fremtidige mål. part of Aker Aker Verdal AS Utfordringer, marked, sysselsetting, kompetanse og forventninger til kommunene for å nå fremtidige mål. Presentasjon på strategimøte i Åre, 03.02.09. Snorre Fossum Leder Foretningsutvikling

Detaljer

På tå hev år etter år, time for time.

På tå hev år etter år, time for time. På tå hev år etter år, time for time. - hvordan opprettholde trykket? - fokus på organisasjon og kultur. Sverre Myklebust Kristiansund 1 juni 2006 Refleksjon Hvor mange Odd Sevland er det på Ormen Lange?

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Informasjonsportal for beslutningsstøtte

Informasjonsportal for beslutningsstøtte part of Aker Informasjonsportal for beslutningsstøtte - Hvordan ta raske og riktige beslutninger - Muligheter og trender IFEA konferanse 25. 26. januar 2012 Hans Chr. von Krogh 2008 Aker Solutions Vedlikeholdstekniske

Detaljer

Status Nyhamna EPCm project 4. november 14. Elisabeth Wiig Communication Manager Nyhamna Project

Status Nyhamna EPCm project 4. november 14. Elisabeth Wiig Communication Manager Nyhamna Project Status Nyhamna EPCm project 4. november 14 Elisabeth Wiig Communication Manager Nyhamna Project Nyhamna EPCm NYHAMNA ONSHORE Client A/S Norske Shell 28. April 2012 Contract award Sept. 2013 Civil start-up

Detaljer

agenda: 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda

agenda: 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda Til aksjeeierne i DNO International ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DNO International ASA ("Selskapet") vil bli avholdt på: Thon Hotel Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Tromsø 24. april 2014

GENERALFORSAMLING. Tromsø 24. april 2014 GENERALFORSAMLING Tromsø 24. april 2014 1. KONSTITUERING OG ÅPNING Dagsorden 1. Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en representant til å medundertegne protokollen 2. Årsberetning

Detaljer

Telio Holding ASA. Ordinær generalforsamling 2011. 12. april 2011

Telio Holding ASA. Ordinær generalforsamling 2011. 12. april 2011 Telio Holding ASA Ordinær generalforsamling 2011 12. april 2011 Agenda 1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder og minst en person til å signere

Detaljer

INNKALLING INVITATION

INNKALLING INVITATION INNKALLING til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA. Ekornes Bua, Brunholmgt. 8, Ålesund, mandag 18. mai 2015, kl. 15.00. Påfølgende omvisning og presentasjon med matservering. INVITATION to the Annual

Detaljer

To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA. Til aksjonærene i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA GENERALFORSAMLING

To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA. Til aksjonærene i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA GENERALFORSAMLING To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjonærene i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer