TRANS BULK AS INVITASJON TIL EMISJON 2015 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRANS BULK AS INVITASJON TIL EMISJON 2015 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS"

Transkript

1 TRANS BULK AS INVITASJON TIL EMISJON 2015 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS AKSJENS PÅLYDENDE NOK 100,- MINIMUMSTEGNING TOTALT NOK EMISJONEN BEGRENSES TIL NOK TEGNINGSPERIODE EMISJONEN STENGES VED FULLTEGNING FØR TEGNINGSPERIODENS UTLØP Disclaimer: Trans Bulk AS sin intensjon er å gi så korrekte opplysninger som mulig til prospektet. Informasjonen som er gitt er hentet fra kilder som forventes å være pålitelige, og gitt i god tro. Trans Bulk AS kan likevel ikke garantere, eller bli holdt finansielt eller legalt ansvarlig for korrektheten i informasjonen i dette prospektet.

2 TRANS BULK AS FAKTA Stiftet 2004 av Odd Reidar Medby Aksjekapital pr kr Kapitalen er investert i 3 prosjekt, hvorav 2 er organisert som kommandittselskaper: MV Zevs General Cargo skip 9100 dwt MV Arklow Rally General Cargo skip 5000 dwt Shipping Opportunity AS eier General Cargo skip MV Cremona 7600 dwt og MV SP Viking 4940 dwt Alle investeringer er gjort gjennom Solmunde&Partners, Bergen Vedtak i ordinær generalforsamling : «Generalforsamlingen vedtok gjennomført en emisjon innenfor en ramme på minimum NOK ,-. inntil MNOK 10, til pari kurs. Emisjonen gjennomføres i perioden 1. september til 31. desember 2015, med mulighet for forlenging»

3 TRANS BULK AS INVESTERINGER Trans Bulk AS Shipping Opportunity AS MV ZEUS 9000 Dwt. Byggeår 2000 MV CREMONA 7600 Dwt. Byggeår 2005 MV ARKLOW RALLY 5000 Dwt. Byggeår 2002 MV SP Viking 4940 Dwt Byggeår 1999

4 TRANS BULK AS EMISJON 2015 Selskapets forretningsplaner og ambisjoner i 2015/16 tilsier økt kapitalbehov Kjøp av andeler i ferdige KS-prosjekter for å få kommersiell og teknisk kontroll på skip Opprette egen driftsorganisasjon Emisjonskapital skal benyttes til generelle investeringer i andeler i skip som betjener short-sea markedet i Europa Emisjonen er åpen, og rettes mot dagens eiere og andre investorer med interesse for shippingmarkedet Investorer med kompetanse innen bedriftens forretningsområder eller finansiell kompetanse inviteres også til påvirkning og deltakelse i drift og styring av Trans Bulk AS

5 Forretningside TRANS BULK AS FORRETNINGSIDE OG STRATEGI Trans Bulk AS skal eie, drive og leie ut moderne og effektive skip, samt erverve aksjer og parter i beslektede virksomheter. Strategi Selskapet strategi er å legge til rette for vekst for å framstå som en attraktiv rederiorganisasjon. Trans Bulk AS skal i tillegg til engasjement og eierskap i skip også sikre seg adgang til markedsinformasjon angående prisutvikling i skipsmarkedet gjennom direkte markedsengasjement. Investeringen i Shipping Opportunity AS er et ledd i denne strategien Samlet strategi skal legge til rette for at Trans Bulk AS etter hvert skal kunne framstå som et eget rederi, med egne skipsinvesteringer.

6 TRANS BULK AS PARTNER Trans Bulk AS har samarbeidet med Solmunde&Partners i Bergen siden oppstarten i 2004 Vi har deltatt med andeler i flere prosjekt som er tilrettelagt av Solmunde, og det er opparbeidet høy og gjensidig tillit mellom selskapene

7 HVA SKAL PENGENE BRUKES TIL? Kjøpe flere andeler i skip øke eierandelen i eksisterende eierskap og ta eierskap i nye prosjekter av samme type Kjøp av andeler i ferdige KS-prosjekter for å få kommersiell og teknisk kontroll på skip Opprette egen driftsorganisasjon Selskapet skal over tid bygge opp kapitalbase og verdier, for å kunne framstå som et selvstendig rederi med egen organisasjon. Nye investeringer vil i denne tidlige fasen primært bli gjort gjennom Solmunde&Partners

8 MARKEDET VIL MIN INVESTERING LØNNE SEG? Vår investeringspartner Solmunde&Partners overvåker markedet for Short-Sea shipping kontinuerlig Solmunde utarbeider kvartalsvis rapport med detaljert info om generell markedsutvikling, og med detaljerte analyser av prosjektene vi har investert i Denne informasjonen vil fortløpende bli videreformidlet på vår hjemmeside

9 SHORTSEA MARKEDET OVERSIKT Sammenlignet med storbulksegmentet ( capsize bulk) er ratene i Short Sea segmentet mindre volatile og mer forutsigbare. Historiske rater i storbulksegmentet har et standardavvik på ca 60%,mens Short Sea ratene ligger på lave 16%. Et typisk rederi som opererer i europeisk Short Sea har som oftest bundet sine skip på lange kontrakter, og hvor ratene svinger enda mindre, ca 11%. Europeisk Short Sea har et godt balansert marked, hvor overkapasitet av nye skip er en sjeldenhet. Etterspørselen er drevet av industrielle behov, som i sin tur er drevet av de økonomiske syklusene. det innebærer at selv i nedadgående økonomiske sykluser har industrien et fraktbehov siden deres tilgang av innsatsfaktorer til produksjonen er satt opp for lang tid. Dette reduserer også nedsiden i ratene.

10 SHORTSEA MARKEDET KARAKTERISTIKKER Short Sea segmentet er definert ved skip opp til dwt. Vanligvis er skipene bulk, General cargo, men også container feedere. Vanligvis er frakttypene skog, landbruk, stål og bergverksprodukter. Er preget av gamle skip, gjennomsnittsalderen er ca 22 år. Økt fokus på miljø og effektivitet. Europisk politikk er fokusert på å flytte gods fra vei til bane og sjø.

11 SHORT-SEA MARKEDET ETTERSPØRSELSSIDEN Data fra USA er klart positive, særlig er bedringene i arbeidsmarkedet og boligmarkedet. Også i Europa blir det klarere at den europeiske økonomien er ute av resesjon og at den vokser. Interessant er det å merke seg at i store økonomier som Spania og Italia har den økonomiske veksten så smått begynt å komme tilbake. Etterspørselen i Short Sea markedet er drevet av de samme faktorene som for Deep Sea markedet, dvs sjøvert handel. Tommelfingerregelen er den såkalte regelen, som forteller at hvis BNP (Brutto Nasjonal Produktet) øker med 3%,vil den globale handelen øke med 6%,noe som igjen vil øke den sjøverts handelen med 3%,og som igjen vil øke den globale flåten med 2%. Som tidligere nevnt har Short Sea flåten minsket, noe som innebærer en gunstig balanse mellom tilbud og etterspørsel av skip i Short Sea markedet. Nedgangen i oljeprisen påvirker også Short Sea markedet. Et fall på 10 dollar gir et økt globalt BNP (Brutto Nasjonal Produkt) vekst på 0,4%. Lavere oljepris reduserer også rederienes bunkerskostnader, noe som igjen reduserer befrakternes transportkostnader. I USA har Obama - administrasjon lovet mer penger til å utvide det amerikanske Short Sea markedet, dette vil også legge press på EU om å følge etter. Global vekst

12 SHORTSEA MARKEDET TILBUDSSIDEN Rederiene i Short Sea markedet har ikke tradisjon for overkontrahering av skip. Den europiske Short Sea ordrebok står i lave 2,8%,som er veldig lavt sett i forhold til andre shippingsegmenter. ( Dry bulk 16%, Container 20%,Crud 9%). I 2012 alene ble 3% av Short Sea flåten skrapet. Hvert år siden 2011 har skrapingen av skip i Short Sea flåten vært høyere enn nybyggingen. Dette gir en nedgang i flåtestørrelsen på 6,5% fra 2011 til 2014.Størrelsen er mindre nå enn ved inngangen av finanskrisen, og det er forventet at den vil fortsette og minske de neste årene. Dette indikerer en god markedsbalanse.

13 RISIKOMOMENTER Prosjektet har naturligvis både risiko og utfordringer. Innen skipsfart hvor markedet og ratene varierer hurtig og mye, er risikoen stor, men i slike markeder er også mulighetene store. Risikoen kan begrenses ved med god kompetanse i organisasjon, og fokus på markedet og konkurrenter. Interne fokusområder Organisering, lover og myndigheter. Finne riktig type fartøy med de riktige fasiliteter for å kunne ta varierte oppdrag. Bli synlig i markedet som en attraktiv leverandør og arbeidsgiver - sikre beskjeftigelse til fartøyene. Arbeide for god risikostyring både teknisk og kommersielt. All investering i aksjer innehar risiko. Hver enkelt interessent må selv foreta en vurdering om i hvilken grad man skal delta i emisjonen. Eksterne risikomomenter Teknisk svikt på fartøy og utstyr. Endringer i markedet og rater. Vanskeligheter i å skaffe godt kvalifisert personell til fartøy Endringer i internasjonale finansieringsbetingelser. Motpartrisiko.

14 KONTAKTINFORMASJON Kontakt: Trans Bulk AS Stor-Ingvalds veg Verdal Lenker: Rederiet Partner v. Daglig leder Odd Reidar Medby Tlf Org Bankforbindelse Regnskapsfører Sparebank1MidtNorge Klepp Regnskap AS

15 TEGNINGSBLANKETT Til Trans Bulk AS, Stor-Ingvalds vei 6, 7653 Verdal Jeg tegner meg herved for aksjer i Trans Bulk AS som følger: Navn/firmanavn, adresse personnummer/org.nr. Antall aksjer á kr. 100 (Minimum 100 aksjer) Sum kr. Dato - sted Signatur Tegnere vil få nærmere beskjed om innbetalingstidspunkt og kontonummer etter tegningsperiodens utløp

TRANS BULK AS PRIVAT INVITASJON TIL EMISJON 2014

TRANS BULK AS PRIVAT INVITASJON TIL EMISJON 2014 TRANS BULK AS PRIVAT INVITASJON TIL EMISJON 2014 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS AKSJENS PÅLYDENDE NOK 100,- MINIMUMSTEGNING TOTALT NOK 100 000 EMISJONEN BEGRENSES TIL NOK 10 000 000 TEGNINGSPERIODE

Detaljer

Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11

Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11 Invitasjon til investering i et attraktivt shippingprosjekt... Bergen, 26.05.11 1 Solmunde&Partners ASA inviterer til investering i shippingprosjekt S&P Bulk XI DIS MV Arklow Rally General Cargo, 5 000

Detaljer

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS Verran kommune Eierstrategi Jekta AS 2013 Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran

Detaljer

BBS Bulk VI KS Oktober 2007 INVESTERINGSMEMORANDUM. En investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea. MV Zeus General Cargo, 9 100 dwt.

BBS Bulk VI KS Oktober 2007 INVESTERINGSMEMORANDUM. En investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea. MV Zeus General Cargo, 9 100 dwt. INVESTERINGSMEMORANDUM En investering i transportskiftet i Europa Europeisk Short Sea MV Zeus General Cargo, 9 100 dwt. 6 års bareboat med Flinter Group, Holland BBS BULK VI KS Prosjektsammendrag Denne

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» ÅRS RAPPORT 2011 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» «All of Nature Flows Through Us» er plassert midt i elven ved Kistefossens utløp. Skulpturen, som er laget av bronse,

Detaljer

Fordeler og ulemper forbundet med en børsnotering.

Fordeler og ulemper forbundet med en børsnotering. Fordeler og ulemper forbundet med en børsnotering. En sammenligning av rederiene Solstad Offshore & Knutsen Shipping OAS. Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk administrativ utdanning

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 1 2010. 8. mars 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 1 2010. 8. mars 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 1 2010 8. mars 2010 Tilrettelegger: Investorrapport 1 2010 Innhold Side Leder 3 Nytt fra DnB NOR 4 Eiendomsinvest I ASA Verdiutvikling 6 Eiendomsporteføljen

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Skipsholding 1 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte shipping-prosjektene: SeaBird... 11 Sallaum

Detaljer

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578 Prospekt PPN Shippinginvest I AS Organisasjonsnummer: 989 816 578 En investering i et diversifisert shipping- og offshorefond tilrettelagt av Pareto Private Equity ASA Innbydelse til å delta i mulig emisjon

Detaljer

Klæbu Sparebank Side 2

Klæbu Sparebank Side 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Økonomiske rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi

Detaljer

Solmunde & Partners ASA

Solmunde & Partners ASA Q2 2011 Denne analysen er utarbeidet ved hjelp av kilder som vurderes som pålitelige. Solmunde & Partners garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysen

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column» ÅRS RAPPORT 2012 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET TONY CRAGG «Articulated Column» «Articulated Column» ble laget i 2001 av kunstneren Tony Cragg (f.1949). Museets skulptur er den siste av tre eksemplarer; første

Detaljer

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Elden DA Ansvarlig advokat John Christian Elden v/ advokat Håkon Juell Hassel, postboks 434 Sentrum 0103 Oslo

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Elden DA Ansvarlig advokat John Christian Elden v/ advokat Håkon Juell Hassel, postboks 434 Sentrum 0103 Oslo Ringerike tingrett Postboks 143 3502 Hønefoss Sak: 08-067722SKJ-RING / 08-073481SKJ-Ring Saksøker: Håkon Ole Waage, Storebø 5392 Storebø, med flere Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Elden DA Ansvarlig

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 34/11

Arbeidsnotat nr. 34/11 Arbeidsnotat nr. 34/11 Utvikling av eierstrukturen i rederier notert på Oslo Børs En beskrivelse av eierstrukturen i perioden 1994 til 2007 med vekt på utenlandske investorer av Jan Erik Klepsland SNF

Detaljer

Registreringsprospekt for ViaNett AS Tegningsperioden er fra og med 3. desember, til og med 17. desember 2007 kl 14:00

Registreringsprospekt for ViaNett AS Tegningsperioden er fra og med 3. desember, til og med 17. desember 2007 kl 14:00 Registreringsprospekt for ViaNett AS Tegningsperioden er fra og med 3. desember, til og med 17. desember 2007 kl 14:00 Innbydelse til deltakelse i emisjon med minimumspost på 500 aksjer til tegningskurs

Detaljer

Stemmegivning hvorfor og hvordan?

Stemmegivning hvorfor og hvordan? 74 Stemmegivning hvorfor og hvordan? I denne artikkelen forklares hvorfor Norges Bank legger vekt på stemmegivning i sine porteføljeselskaper, og hvorfor stemmegivning er et sentralt virkemiddel for å

Detaljer

INFORMASJONSMEMORANDUM. Oslo Børs Holding ASA. Verdipapirsentralen Holding ASA. Oslo Børs VPS Holding ASA

INFORMASJONSMEMORANDUM. Oslo Børs Holding ASA. Verdipapirsentralen Holding ASA. Oslo Børs VPS Holding ASA I forbindelse med den foreslåtte fusjonen mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA for å danne: Oslo Børs VPS Holding ASA Bytteforhold: Dersom den ekstraordinære generalforsamlingen

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss.

Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss. ÅRS RAPPORT 2008 2 Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss. Innhold 4 5 6 7 8-9 10-14 15 16-17 18-23 24-25 26-27 28-31

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

Kort om logistikkbarometeret

Kort om logistikkbarometeret Nordisk logistikkbarometer 213 Kort om logistikkbarometeret Finske logistikkjøpere inntar en særstilling Finske logistikkjøpere skiller seg tydelig fra kollegaene i Sverige, Danmark og Norge. Finske bedrifter

Detaljer