PLAYSAFE HOLDING AS. Kvartalsrapport for perioden 1.januar mars Oppsummering av første kvartal. Nøkkeltall for Q1 GROSS REVENUE EARNINGS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAYSAFE HOLDING AS. Kvartalsrapport for perioden 1.januar - 31. mars 2013. Oppsummering av første kvartal. Nøkkeltall for Q1 GROSS REVENUE EARNINGS"

Transkript

1 Kvartalsrapport for perioden 1.januar 31. mars 2013 PLAYSAFE HOLDING AS ALLE BELØP ER OPPGITT I AMERIKANSKE DOLLAR (USD ELLER $), OG GJELDER FOR Q1 2013, MED MINDRE NOE ANNET ER SPESIFISERT. ALLE TALL I PARANTES GJELDER FOR SAMME PERIODE I FJOR. ALLE REGNSKAPSTALL ER UREVIDERT PR. D.D. GRUPPEN ELLER SELSKAPET REFERERER TIL HELEIDE DATTERSELSKAPER ELLER KONTRAKTSFESTEDE 3.PARTER SOM YTER TJENESTER TIL DATTERSELSKAPER. Oppsummering av første kvartal Omsetningen i 1. kvartal ble USD (USD ). Økningen i omsetningen sammenlignet med tilsvarende periode i fjor kan tilskrives avtalen med TOFT Marketing (annonsert 21/02/13) som har begynt å generere inntekter. Selskapet bokfører inntektene fra denne avtalen etterhvert som de realiseres. Selskapet leverte et EBITDA for Q1 på USD , og et resultat på USD Selskapet har tilbakeført USD av den avsetningen som ble gjort på salgssummen til Julian International Holdings Ltd tilsvarende det beløpet som er mottatt i Q1. Det reverserte beløpet er bokført som en ekstraordinær inntekt med USD i Q1. Selskapet inngikk i februar i år en avtale med TOFT Marketing BV om salg av vår egenutviklede kildekode, med en verdi over 5 år på USD 4 millioner. Inntektene fra avtalen bokføres etterhvert som de utfaktureres, og dette skjer parallellt med partenes oppfyllelse av sine forpliktelser i.h.t. avtalen. Nøkkeltall for Q1 Omsetning EBITDA EARNINGS Q1/13 USD (USD ) USD Q1/12 (USD ) (USD ) (USD ) Forliket med Julian International Holdings Inc., som ble fremforhandlet i Q2/12, har fungert tilfredsstillende for alle parter frem til midten av Q1/13, da det etterhvert viste seg vanskelig å få rettidig oppgjør fra Julian. Utestående fordring (basert på beløp forfalt i.h.t. avtale) har økt, og er et forhold som overvåkes nøye fra vår side. Det er etter balansedato fremforhandlet en revidert betalingsplan med Julian, men det gjenstår å se om kjøper overholder denne. Vårt datterselskap ECOM Enterprise NV har etter avtalen rett til å ta tilbake virksomheten uten å tilbakebetale innbetalt kjøpesum dersom kjøper ikke overholde sine betalingsforpliktelser. Selskapets inntekteskilder i 2013 er direkte sammenlignbare med tilsvarende i 2012, da selskapet fortsatt kun har lisensinntekter fra softwaresalg, samt inntekter fra den landbaserte terminalvirksomheten, etter at de onlinebaserte spillnettstedene ble solgt i oktober Omsetningen i 1.kvartal på USD er således som forventet i.f.t. våre prognoser. USD ' GROSS REVENUE Q1 Q2 Q3 Q Turnover USD '000 Q1 Q2 Q3 Q Økningen i omsetningen i Q1 sammelignet med samme periode i fjor skyldes bokførte inntekter fra den inngåtte avtalen med TOFT Marketing BV. Avtalen innebærer en engangsinnbetaling på USD ved kontraktsinngåelse, og vil starte å generere løpende inntekter etter eventuell lansering. USD ' EARNINGS Q1 Q2 Q3 Q Earnings USD '000 Q1 Q2 Q3 Q PLAYSAFE HOLDING AS KVARTALSRAPPORT 1. kvartal

2 Kostnadsnivået i Q1 har nå normalisert seg i.f.t. den nye driftsmodellen, men uregelmessige betalinger fra Julian International Holdings Ltd har medført redusert tilbakeføring i Q1 av tapsavsetningen som ble gjort i Dette har igjen hatt negativ innvirkning på resultatet i Q1 med ca. USD Virksomheten Selskapets virksomhet drives gjennom vårt Curacaobaserte datterselskap, ECOM Enterprise NV. Virksomheten består nå hovedsakling av fire forretningsområder: 1. Utvikling/salg av programvare 2. Salg og drift av spillterminaler i Europa. 3. Eierskap til og nyetablering av Actionpoker.com (etter salget av kundene til Julian) 4. Etablering av nye online spillnettsteder Selskapet er optimistiske m.h.t. den videre utviklingen i alle segmentene. Nyetablering av Actionpoker.com og nye spillnettsteder vil gi postivt resultat på selskapets inntjening for Terminaler Basert på de første markedstestene av selskapets nye terminalsoftware forventer vi at lanseringen både skal gi økte inntekter fra hver terminal og et økende antall utplasseringer. Selskapet ser positivt på potensialet for utplasseringer av terminaler fremover. Det er videre betydelig potensial for videreutvikling av B2B delen av terminaloperasjonen med selskaper som opererer i tilsvarende nisjer i Europa. Software Selskapet fortsetter å investere i utviklingen av vårt eget software for online poker og kasino. Vår hovedkunde er godt tilfreds med produktet og hovedfokus det siste halvåret har vært på lanseringen av den nye terminalsoftwaren. Etter lanseringen ved årsskiftet er viktige utviklingsressurser frigjort, som vil bli benyttet på nye prosjekter. Selskapets merkevare Selskapets viktigste merkevare etter salget av deler av virksomheten er ActionPoker.com. Selskapet er i gang med planer for nylansering av denne merkevaren i Generelle forhold Organisering Selskapets virksomhet drives av ECOM Enterprise NV fra Curacao. All teknisk utvikling og enkelte kommersielle tjenester er outsourcet til 3. part. Personell Ved inngangen til kvartalet sysselsatte selskapet 20 personer. Antallet var uendret ved utgangen av kvartalet. Lisens Selskapet har lisens til å drive sin virksomhet på Curacao, som er den jurisdiksjonen hvor selskapets operatørselskap, Ecom Enterprise N.V., er etablert. Eierskap Eierskapet i selskapet er omtrent uendret. Ved utgangen av Q1 eide de 20 største aksjonærene 85,1%, opp fra 84,5% ved utgangen av forrige kvartal. Aksjonærstrukturen er som følger: Beholdning Andel Navn ,0 % FORENINGSLOTTO AS ,2 % CARPE DIEM AFSETH AS ,1 % POD GROUP LTD c/o Magnus Trust NV ,2 % TOK INVESTMENTS N.V ,1 % N. ULL AS ,5 % CORTON AS ,2 % PUNTE HOLDING AS ,9 % DANSKE BANK A/S 3887 OPERATIONS SEC ,8 % KARMASOL & PARTNERS ,3 % DESIGN MAGIC AS ,3 % DNB Luxembourg S.A. S/A NOMINEE ACCOUNT ,8 % HORPESTAD ANDREAS ,3 % JBL AS ,2 % LAT AS ,1 % CAIANO AS ,0 % AFOINVEST AS ,0 % ORIGON AS ,9 % GJERDE INVEST AS ,7 % JOHNSON MATS OLA KILMORIE ,6 % OLEANA INVEST AS 85,1 % Det er totalt utstedt aksjer. Det foreligger en styrefullmakt til å utstede totalt 1,5 millioner nye aksjer. Dette dekker selskapets opsjonsprogram som per i dag omfatter nøkkelpersoner. Ingen av styrets medlemmer er omfattet av denne opsjonsavtalen. PLAYSAFE HOLDING AS KVARTALSRAPPORT 1. kvartal

3 Notering Selskapets aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds OTC Aliste. I følge Norges Fondsmeglerforbund har det vært omsatt aksjer i Q1. Høyeste registrerte kurs var 60 øre pr aksje, og laveste kurs var 25 øre. Forventninger Den videre utviklingen i selskapet vil avhenge i stor grad av utplassering av flere terminaler både hos eksisterende og nye kunder. Fremtidig salg av vår programvare og bidrag til etablering av nye online spillnettsteder vil kunne gi betydelig bidrag til resultatet i årene fremover uten at kostnadene øker tilsvarende. Ledelsen og styret i selskapet har positive forventninger til utviklingen videre i Sandefjord, 15. mai 2013 John Afseth Styreleder Christian Petersen Styremedlem Atle Bie Johansen Administrerende direktør Styremedlem Selskapsinformasjon Playsafe Holding AS Postboks Sandefjord Norway Registreringsnummer: NO Kontaktpersoner: Atle BieJohansen Tel: (+47) Fax: (+47) Epost: PLAYSAFE HOLDING AS KVARTALSRAPPORT 1. kvartal

4 PLAYSAFE HOLDING GROUP All numbers in USD Q1 Q1 YE Consolidated Consolidated Consolidated PROFIT AND LOSS Gross revenue Cost of sales GROSS PROFIT Personnel expenses Marketing expenses External expenses Other operating expenses TOTAL OPERATING EXPENSES Result on investments EBITDA Depreciation EBIT Net financial income Extraordinary items EARNINGS BEFORE TAX TAX EARNINGS PLAYSAFE HOLDING AS KVARTALSRAPPORT 1. kvartal

5 PLAYSAFE HOLDING GROUP All numbers in USD Q1 Q1 YE Consolidated Consolidated Consolidated CONSOLIDATED BALANCE SHEET NONCURRENT ASSETS CURRENT ASSETS TOTAL ASSETS SHAREHOLDERS' EQUITY LONG TERM LIABILITIES SHORT TERM LIABILITIES OTHER CURRENT LIABILITIES TOTAL EQUITY AND LIABILITIES FORBEHOLD DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER UTSAGN SOM, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, FORESKRIVER UTFALLET AV FREMTIDIGE HENDELSER ( FORVENTNINGER ). SLIKE UTSAGN KAN INNEHOLDE ORD SOM ANTA, FORVENTE, TRO, PROJISERE, ELLER TILSVARENDE UTTRYKK MED SAMME BETYDNING. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT ALLE FORVENTNINGER INNBEFATTER USIKKERHET DA DE RELATERER SEG TIL USIKRE UTFALL AV FREMTIDIGE BEGIVENHETER. FORVENTNINGER OM UTFALL AV FREMTIDIGE BEGIVENHETER KAN VISE SEG OFTE Å VARIERE MYE FRA DET FAKTISKE UTFALLET AV EN HENDELSE. ALLE UTSAGN SOM TILKJENNEGIS I DETTE DOKUMENTET, MED UNNTAK AV UTSAGN OM HISTORISKE FAKTA, MÅ BETRAKTES SOM USIKRE, OG MAN MÅ AKSEPTERE AT DE BYGGER PÅ ULIKE FORUTSETNINGER OM BL.A. SELSKAPETS SITUASJON, IDAG OG I FREMTIDEN, OM SELSKAPETS NÅVÆRENDE OG FREMTIDIGE STRATEGISKE VALG, OG KONKURRANSESITUASJONEN IMARKEDET SOM SELSKAPET OPERERER. ALLE UTSAGN SOM TILKJENNEGIS I DETTE DOKUMENTET BYGGER PÅ LEDELSEN OPPFATNING OG FORVENTNINGER PÅ DET TIDSPUNKTET DETTE DOKUMENTET BLE PUBLISERT. UTFALLET AV SAMMENLIGNBARE HISTORISKE BEGIVENHETER KAN IKKE BRUKES SOM EN INDIKATOR PÅ ET FREMTIDIG UTFALL AV EN HENDELSE ELLER BEGIVENHET. PLAYSAFE HOLDING AS KVARTALSRAPPORT 1. kvartal

PLAYSAFE HOLDING AS. Andre kvartal svakere enn antatt. Kvartalsrapport for perioden 1. april - 30. juni 2010. Oppsummering av Q2.

PLAYSAFE HOLDING AS. Andre kvartal svakere enn antatt. Kvartalsrapport for perioden 1. april - 30. juni 2010. Oppsummering av Q2. Kvartalsrapport for perioden 1. april - 30. juni 2010 PLAYSAFE HOLDING AS Andre kvartal svakere enn antatt ALLE BELØP ER OPPGITT I AMERIKANSKE DOLLAR (USD), OG GJELDER FOR Q2 2010, MED MINDRE NOE ANNET

Detaljer

Årsrapport 2011. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport 2011. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning Årsrapport 2011 Playsafe Holding AS Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning beretning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport 2013. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Egenkapitaloppstilling. Kontantstrømoppstilling.

Årsrapport 2013. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Egenkapitaloppstilling. Kontantstrømoppstilling. Årsrapport 2013 Playsafe Holding AS Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Egenkapitaloppstilling Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009 Konsernberetning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2009 Virksomhetens art og hvor den drives Playsafe Holding gruppen består av virksomheter som enten investerer i, eller drifter poker-, spill-, eller

Detaljer

Ocean Rig ASA. Rapportering pr 31. desember 2002

Ocean Rig ASA. Rapportering pr 31. desember 2002 Ocean Rig ASA Rapportering pr 31. desember (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for fjerde kvartal utgjør NOK 6,6 millioner, (NOK -544,1 millioner), tilsvarende

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING. Selskapets utvikling - omsetning og resultat. Marked. Ekornes ASA, 6222 Ikornnes

FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING. Selskapets utvikling - omsetning og resultat. Marked. Ekornes ASA, 6222 Ikornnes Ekornes ASA, 6222 Ikornnes FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 1.535,8 mill., som tilsvarer

Detaljer

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 373,7 mill., som tilsvarer en økning på NOK 24,9 mill. (7,1%)

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2004

Rapport for 2. kvartal 2004 Høydepunkter: Patent i Europa og USA Fusjon med Mefjorden og godkjenning av børsnotering fra Oslo Børs I andre kvartal har ( DiaGenic ) fortsatt hatt fokus på kjerneområdet; utvikling av en diagnosemetode

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2003

Årsberetning og regnskap 2003 1 Årsberetning og regnskap 2003 I NNHOLD Marked, produktutvikling og kunder ved administrerende direktør 3 Merkevarepresentasjon 4 Presentasjon av datterselskaper 6 Finansielle hovedtall 10 Financial key

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

Pareto Growth AS. Kvartalsrapport per Q4 2014. Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond

Pareto Growth AS. Kvartalsrapport per Q4 2014. Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond Pareto Growth AS Kvartalsrapport per Q4 2014 Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond Oppsummering Forutsetninger for verdifastsettelsen Verdien av Fondets investeringer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Melding om fusjon av morselskapet Pareto World Wide Offshore AS med de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS.

Melding om fusjon av morselskapet Pareto World Wide Offshore AS med de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS. Melding om fusjon av morselskapet Pareto World Wide Offshore AS med de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS. Som aksjeeier i selskapet Pareto World Wide Offshore AS orienteres

Detaljer

byggma asa Årsrapport 2008

byggma asa Årsrapport 2008 byggma asa Årsrapport 2008 Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Byggma ASA ledelse 5 Presentasjon av datterselskaper 7 Eiendommer 8 Finansielle hovedtall / Financial key figures 10 Styrets årsberetning 12

Detaljer

byggma asa Årsrapport 2014

byggma asa Årsrapport 2014 byggma asa Årsrapport 2014 Innhold Byggma ASA ledelse 3 Finansielle hovedtall / Financial key figures 4 Årsberetning 6 Resultatregnskap konsern 10 Balanse konsern 11 Kontantstrømoppstilling konsern 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

Konsernet er økonomisk velfundert med en egenkapital pr. 31.12.2007 på 725 MNOK, tilsvarende en soliditet på over 75%.

Konsernet er økonomisk velfundert med en egenkapital pr. 31.12.2007 på 725 MNOK, tilsvarende en soliditet på over 75%. Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS, Norild AS og Østfold Næringspark AS. Konsernet har i overkant av 500

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Prospekt Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Etterfølgende Emisjon av opp til 113.546.565 Nye Aksjer, hver pålydende NOK 1,00 til en tegningskurs på NOK 1,00 per aksje, med fortrinnsrett

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 27 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende blitt

Detaljer

KONSERNLEDELSEN I BYGGMA ASA

KONSERNLEDELSEN I BYGGMA ASA ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Vekst og utvikling ved administrerende direktør 3 Produktutvikling er grunnlaget for Byggma`s suksess 5 «Alt til huset» 6 Presentasjon av datterselskaper 9 Finansielle hovedtall

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. AGASTIKONSERNET OG AGASTI HOLDING ASA ÅRSBERETNING Årsberetning Agastikonsernet Agastikonsernet består av morselskapet Agasti Holding ASA og de heleide datterselskapene Navigea Securities AS med tilhørende

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger Vestparken, Lørenskog 2009 Årsrapport 7aZ^`_Z]Vj\Zc 7 `_ c ' 6/ ', &%%b & CVjhik \]Vj\Zc \Z 6/ '' -%%b' @_³iiZ^ci

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer