Kyrkjeposten. Årgang 11 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 juni n Ny kyrkje n Misjonsprosjekt n Konfirmantar n Tripp Trapp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjeposten. Årgang 11 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 juni 2012. n Ny kyrkje n Misjonsprosjekt n Konfirmantar n Tripp Trapp"

Transkript

1 Kyrkjeposten Årgang 11 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 juni 2012 n Ny kyrkje n Misjonsprosjekt n Konfirmantar n Tripp Trapp 1

2 n Framsida Kai var ivrig med og tok tunge tak då det fyrste spadestikk blei tatt for ny kyrkje! Les meir på side Kyrkjeposten distribuerast til alle husstandar i Etne og Skånevik. Bladet blir betrakta som offentleg informasjon og nærmiljøblad. Kyrkjeposten er ikkje definert som uadressert reklame. Frist for innlevering av stoff til neste nummer: 20. august Stoff sendes til Eg elskar deg! seier Gud likefram. Tenk om du sa det til ein du verkeleg brød deg om. Og så svara den andre: Jamen, då er jo alt i orden då! Var det eigentleg det? Det kunne vært tolka på mange måtar, men ville ikkje det rette svaret vært: Eg elskar deg også. Det kan være vanskeleg, det med signaler og tolkinga av dei. Mange forhold speler inn når vi skal tolke kva som eigentleg seiast og kva det faktisk tyder: betoning, kroppsspråk - det er lett å gå i fella når det gjelder å sei noko som ikkje skulle vært sagt, eller høyre noko som aldri blei uttalt. Difor er det også slik at i omgang mellom menneske er det ofte om å gjere å uttale seg diplomatisk, kanskje til og med tvitydig. Så har ein ryggen fri til å late som om det ikkje var meint slik. Det kan være imponerande å studere de som er flinke til den slags. Gud er ikkje ein sånn diplomat. Han er meir rett på sak. Ja, han seier visst like ut det han meiner, som til dømes: Eg elskar deg. Nei, det er ikkje tvitydige signaler, ikkje noko spill med halvkveda visar og større vekt på det som ikkje blir sagt enn det som blei sagt. Gud går rett inn i sakas kjerne, og den er: Eg elskar deg, menneske! Meir enn du veit, med større kjærleik enn du nokon gong har kjent eller sett - nei, forresten, du har då sett det, den gong eg døydde for deg. Så mykje elskar eg deg! Eg vil deg berre godt - og difor snakkar eg rett ut - seier Gud. Å få reine ord for pengane er ganske befriande. Då slepp vi å gå og lure, være usikre på tolkingsmoglegheiter og meiningsinnhald. Vi veit, og det er greitt å halde seg til. Guds reine ord for pengane seier tre ting. For det første, som sagt, at han elskar oss inntil døden og berre vil oss godt (Joh 3,16). For det andre at vi ikkje er i stand til å

3 Andakt: Per Hjemdal elske han attende på eit vis som er hans kjærleik verd (Rom 7, 18). For det tredje, seier Gud, fordi eg elskar deg så høgt, har eg løyst det problemet ved å la Jesus dø for dine synder (Rom 5, 8). Eg tilgjev deg di synd og all din eigenkjærleik, eg tilgjev deg blankt fordi min kjærleik ikkje er retta mot meg men mot deg. Mange menneske blir skremd av denne rett-fram-tala til Gud. Slik snakk fører nemlig ikkje berre til fridom, men også til forpliktingar. Eg mister jo fluktvegen om eg uttrykker meg for klårt. Difor møter Guds kjærleikserklæring ofte berre vage svar. Når Gud rett ut seier: Tru på meg, så skal du få evig liv - svarast det ofte: Jo, eg trur på ein skapar der ute, for noko må det jo vere. Når Gud rett ut seier: Jesus er vegen, sanninga og livet, utan han kjem ingen til himmelen - så svarast det: Ja, eg trur at Jesus var spesiell, berre det at å gå på vannet eller stå opp frå dei døde... vel. Og når Gud seier: Vend om, så skal du bli frelst - svarast det: Men Bibelen kan jo tolkast på så mange vis... Eg elskar deg! seier Gud likefram. Tenk om du sa det til et menneske du verkeleg brød deg om. Og så svara den andre: Jamen, då er jo alt i orden då! Var det eigentleg det? Det kunne vært tolka på mange måtar, men ville ikkje det rette svaret vært: Eg elskar deg også. Men kven tør bruke slike ord om Gud? Tja, kanskje hans elskede? 3

4 Den 1. mai gikk endeleg startskotet for bygginga av den nye kyrkja i Etne! Med spadestikkfest, song både frå Soul Children og KM-karane, og masser av gode, heimebakte bollar var meir enn hundre personar med å feire at vi etter år med planlegging no kunne skride til verket bokstaveleg talt. Alle som kom, var oppmoda om å ta med seg spade, for å hjelpe med å flytte unna det første lasset med jord frå tomta. Det var spader av alle slag: Store, gode arbeidsspadar, nokre rustne, ikkje så titt brukte, og nokre som kom rett frå sandkassa! Men alle monnar drar. Likevel viste det seg at sjølv om vi hadde så mange store og små spader, tapte den manuelle arbeidskrafta klårt mot eit einaste grafs frå den store gravemaskina til Egil Selland. Egil hadde sagt seg villig til å grave ut det som skulle til på dugnad. I løpet av nokre travle mai-dagar før 17. tok han og fleire gode dugnadshjelparar så fatt, og vi som gjekk forbi rakk knapt å sjå før dei var ferdige. Når Kyrkjeposten har sin deadline ligg tomta der klår for forskaling og støyping av ringmur vi kan sjå konturane og gleder oss til vegger blir reist og det blir enda meir tydeleg kva bygg vi er i ferd med å få! Ny kyrkje! 4 Soul Children song og dansa til opning på Spadestikk-fest. Egil Selland tok i eit tak på dugnad og gjorde grunnarbeidet raskt og effektivt.

5 Sokneprest Per Hjemdal venter utålmodig på å ta nykyrkja i bruk... Etne kommune har gjort vedtak om å auka den årlege overføringa til kyrkja med kr Saman med den gjevartenesta me til no har fått lovnad på, har me dekning for kalkulert auke i driftsutgifter for den nye kyrkja og langt på veg renter og avdrag på låna som må takast opp. Likevel står me igjen med nesten kr pr år som vi enno ikkje har dekka. Dei må samlast inn lokalt om dei to låna på til saman kr. 3 mill. skal bli tilbakebetalte i løpet av 10 år. Difor treng me stadig villige gjevarar som kan vere med å bygge Guds rike i Etne også med pengane sine! Og eg seier dykk: Bruk pengane, som det hefter så mykje urett ved, til å vinna dykk vener, som kan ta imot dykk i dei evige heimane når pengane tek slutt. Luk 16, 9 n Innsamla midlar og ubrukte tilskot kr. 1,0 mill. n Betalt til arkitekt og konsulentar (finansiert m.a. ved gåve på kr. 0,7 mill frå Etne Sparebank) kr. 1,5 mill. n Eingongstilskot frå Etne kommune kr. 1,5 mill. n Lån i kommunalbanken med garanti frå Etne kommune kr. 13,0 mill. n Tilsegn om rentefritt lån kr. 1,5 mill. n Tilsegn om renteberande lån kr. 1,5 mill. Finansiert i alt kr. 20,0 mill Kyrkjelyden treng enno gjevarar for å klare rentene også på det siste lånet. 5

6 Skånevik kyrkjelyd sitt misjonsprosjekt Bibelskulen i Bafoulabé, Mali Her er «sjefsgjengen» for bygget samla. Frå venstre Alf Halvorsen, arkitekt og økonomiansvar, kyrkjepresidenten Adama Bah, Juckou Konaté,ansvar for sjølve bygginga og til slutt rektor Gjermund Lygre. Våren 2012 Året byrja med ein god festkveld sidan vi hadde mange elevar og ikkje minst fordi det nye undervisningsbygget stod klart til det nye semesteret. I 2012 var det 8 menn og 7 kvinner som gjekk på bibelskulen. Alle, både kvinner, menn og barn var med på samlingane om morgonen og om kvelden. Tatou Cissé, tidlegare elev og ein av kvinneleiarane i kyrkja hadde lese og skriveopplæring for kvinnene. Dei fekk og noko bibelundervisning. Vi var fleire som underviste mennene som vanleg. Eit høgdepunkt var då Gerson Celeti frå Gå Ut Senteret kom og hadde eit seminar om seksualitet og seksuelt misbruk. Han hadde god og tydeleg undervisning om dette. Den veka var det deltakarar frå alle dei fire distrikta til kyrkja. Kyrkja treng å få heve sin kompetanse på dette området. Difor er dette noko vi skal jobbe meir med. Kvar måndag var det evangelisering mellom anna i fengselet. Mansadji, ein landsby ca 17 km frå Bafoulabé, fekk også jamlege 6 besøk frå oss. Det var flott å sjå elevar som forkynte og vitna på Kvinnene som gjekk bibelskule våren Læraren, Tatou Cisse, er nummer to frå venstre i bakre rekke. ein framifrå måte og gjorde stort inntrykk på dei som deltok på møtet. Det gir håp for framtida til kyrkja. Ei anna oppleving var då vi ein gong kom til Mansadji og fekk ta del i forbøn for ein brønn! Før dette hadde vi gitt litt hjelp til å kjøpe dynamitt og fenghetter. Desse hadde dei ikkje fått til å virke. Tolkinga deira var at det var vonde ånder som stod bak dette og som ville øydeleggje for landsbyen. Etter møtet den dagen gjekk vi alle ned og bad for brønnen og la både den og dynamitten i Guds hender. Vi reiste heim etterpå og var spente på korleis dette ville gå. Nokre dagar seinare fekk eg telefon og då var det ein glad mann som kunne fortelje at no hadde dei fått dynamitten til å virke og dei store steinane var blitt håndterbare. Kva som skjedde veit vi ikkje, om det var vonde ånder eller mangel på teknisk innsikt, som hadde hindra eksplosjon. Vi gler oss uansett over resultatet. No nærmar dei seg vatn, men vær med og be om at det må bli ein god brønn. Landsbyen har nesten ikkje vatn no. Vi fekk ei spesiell avslutning på semesteret i og med statskuppet i Mali den 22 mars. Dei to siste vekene skulle eg hatt ansvar for undervisninga, men på grunn av statskuppet vart eg sitjande fast i Bamako, kor eg var for å fylgje familien til flyplassen. Før me drog frå Bamako og Mali fekk me tak i gode erstattarar som tok ansvaret for undervisninga i mitt fråvære. Mobiltelefonen er ein god ting, og takka vere den fekk vi planlagt mykje. Karim Fofana, og Adama Bah, kyrkjepresident og medlem av bibelskulekomiteen tok ansvar saman med andre i Bafoulabé og fekk avvikla både eksamen og ein svært god avslutningsfest for elevane. Alle elevane kom seg vel heim etter enda semester.

7 Amerikansk gjesteprest i August I tida august vil Joe Everson vera gjesteprest her hos oss. Han kjem til å preika og delta i gudstenestene 12. august, både i Skånevik og Stødle, og torsdag 16. lagar me til ein kyrkjekveld i Skånevik der Joe fortel om norske kyrkjer i Nord-Amerika og me et kveldsmat i lag. Joe ættar frå Skånevik. Oldefar hans. Ingebrigt Bø slo seg ned her i 1890 og han har framleis familie i bygda som han og gjerne vil treffa. Sjølv er han fødd i North Dakota og har utdanning frå St. Olaf College og teologiske skular i Tyskland og USA. Den ferske pensjonisten kan sjå tilbake på ein lang arbeidsdag både som prest og universitetslærar. Frå 1968 var han ved Luther College i Iowa, frå 1974 til 90 prest ved Hope Lutheran Church i St. Paul, Minnesota. Han har arbeidd mykje mellom ungdom og er oppteken av å formidla den kristne arven til nye generasjonar. Frå 1990 til no har han vore professor i Det gamle testametet ved California Lutheran University. Han har særleg arbeidd med Jesaiaboka. I lang tid har han hatt eit svært aktivt venskapsforhold til den aust-tyske kyrkja. Men i sommar ville han gjerne vera her hos oss. Joe er gift med Sue og dei har tre søner. Me ynskjer Joe velkommen til oss! Johs. Lundal & Sønner AS Teigland, 5590 Etne, tlf Ølensvåg Tlf Johansen Rør AS Skånevik Tlf Etne E- lag 5590 Etne - Tlf Når dagen er på hell tenn lys med kraft frå eigne fjell! 7

8 LIVETS GANG ETNE DØYPTE: 11. mars, Grindheim Sofia Grønfur Molland 18. mars, Stødle Hanna Cathrina Flydal Flatebø Daniel Lovra Viskjer Malin Hamre 8. april, Stødle Margret Lindevik Arnestad 15 april, Enge Bedehus Vebjørn Lindås Erichsen 20. mai, Grindheim Theodor Gangstø Lye Linnea Svendsen Håland Vebjørn Ness Lye 27. mai, Gjerde Miriam Wold Flokketvedt VIGDE: 19. mai, Stødle Elin Gravelsæter og Ellef K. Reiersen GRAVLAGDE: 14. mars, Gjerde Søren Steinar Moe 16. mars, Stødle Gunda Sørheim 21. mars, Gjerde Sverre Aalvik 13. april, Stødle Valgjerd Aune 8 Konfirmant 2012 Etne Bak fra venstre: Lars Inge Stødle, Kristian Bjelland Ronæs, Daniel Gullachsen, Sven Bjarte Sande, Joachim Fosse Øvrevik, Thomas Hardeland, Martin Brekke, Aleksander Træet,, Åsmund Norheim, Knut Flatebø. Midten fra venstre: Sokneprest Per Hjemdal, Tiril Irene Strand Drange, Malene Sævareid, Mari Melkeraaen Lundal, Martine Myklebust, Lilly Lilledal, Marthe Brendeland Håland, Maren Øyjord Rødne, Sunniva Ness Lye, Øystein Ekrheim. Framme fra venstre: Malin Helen Hamre, Linn Hege Gravelsæter, Anne Lien, Lina Kringlebotten, May Iren Sundt Holmedal, Ann Therese Frøland, Joanna Norheim Knutson, Ingrid Steinstø, Elisabeth Baustad. Konfirmanter som ikkje var stades når bildet ble tatt: Sveinung Paz Eskeland, Erlend Kaldheim. Foto: Øyjord foto

9 19. april, Gjerde Sigmund Opedal 25. april, Stødle Bergljot Rønnevik 11. mai, Stødle Sigurd Brekke SKÅNEVIK DØYPTE: 24. mars, Skånevik Øydis Brendeland 25. mars, Skånevik Alette Tjelmeland 8. april, Skånevik Johanne Ertsland Solberg Ingrid Synnøve Garvik Ebne Aslaug Johansson 6. mai, Skånevik Hedda Matre Funderud Konfirmant 2012 Skånevik Bak frå venstre: Olav S. Løyning, Vemund Ness Nedreskår, Marius Strøm, Håkon Ness Nedreskår. Framme frå venstre: Stephanie Sterri, Silje Molnes Åsheim, Britt Helen Nordbø, Synnøve Haukland, sokneprest Harald Grønnevik 6 år? Hei! Hugsar du når du var 4 år, og fekk 4-årsbok i kyrkja? No gjer vi det igjen for deg som er 6! Hald av sundagen 26. august. Ps: Brev kommer! Foto: Bjørn Kristiansen VIGDE: 14. april, Skånevik Tina Totland og Tor Øystein Toste Røyrvik GRAVLAGDE: 23. mars, Skånevik Oddbjørg Nora Brekke 4. april, Skånevik Ingrid Johanne Ebne 20. april, Fjæra Håkon Gutubø 24. april, Skånevik Anne Turid Sandvik Geving 9

10 Mette MetteTøsse Voll heiter den nye kyrkjelydssekretæren vår. Frå 1. januar har ho to dagar i veka teke seg over Fikse frå Ølensvåg i nabobispedømmet for å arbeida hos oss. Det trives ho godt med, fortel ho. Mette er sekretær for Etne og Skånevik sokneråd, fører kyrkjebok og medlemsregister og har ein del arbeid med økonomi. Dialekten plasserar Mette noko lenger nord på kysten. Fræna i Romsdal er heimekommunen. Erfarings- og yrkesbakgrunnen hennar er variert. Etter Høgtun folkehøgskule tok ho butikkfag på vidaregåande og var 2 år lærling i butikk. Derfrå gjekk turen til Tromsø og Fjellheim bibelskule der ho etter elevtida var ett-åring og seinare skulesekretær i 5 år. Eit års studium i bedriftsøkonomi fekk ho og med seg der nord. Men ho lengta etter våren i sør, og det ordna seg gjennom rogalendingen Arne frå Nedstrand. Etter at dei gifte seg, flytte dei til Ølensvåg der Arne arbeider på Lundaneset. Mette har fram til Jørgen sin entré 1. januar i fjor jobba i barnehage. Ølensvåg er ein fin stad å bu. Mette og Arne har sin åndelege bakgrunn på bedehuset og i Misjonssambandet, og det miljøet er sterkt og godt i bygda. No gjer ho jobben i DNK, og gleda er gjensidig. Det er ikkje så vanskeleg når forholdet mellom kyrkje og bedehus er godt, slik ho føler det er her i bygdene. Velkomen hos oss i Etne, Mette! 10

11 Harald Kyrkjelydane i Etne har draget på folk med dette namnet. No er me igjen fleire slike på kontoret. Harald Sævik er vår nye organist som i Solveig si permisjonstid er musikkansvarleg i kyrkjene våre. Sjølv om namnet er frå Herøy på Sunnmøre, er han Åkrabu frå Karmøy og tek mange dagar i veka den 8 mil lange turen inn til oss i sin vakre, grå Mercedes. Harald er eigentleg pianist, men har sidan 1997 og vore i kortare og lengre vikariat som organist. Musikkutdanninga si har han frå Trondheim der han tok musikk mellomfag, og 4 år ved Stavanger Musikkonservatorium. Før det gjekk han og eit år på Indremisjonen sin Bibelskule i Staffelsgate, Oslo og han var innom Menighetsfakultetet der han tok kristendom mellomfag. Slik er han godt rusta til teneste i kyrkja. Arbeidsplassene hans har vore kulturskular og skular i Rogaland, men i perioden heldt han hus i Sandane, som distriktsmusikar. Han har og vore litt innom industrien, ved Hydro på Karmøy og Westcon i Ølensvåg. I ledige stunder komponerar Harald songmelodiar, og me klarar å lokka ut av han at han også syng. Kanskje me får høyra det og, ein gong. Ver velkomen hos oss! Harald G 11

12 Felles sommaravslutning for Tr Onsdag 9. mai samlast born og vaksne frå Sævareid, Skånevik og Etne på Osnes. Me fekk låne det flotte området der naturbarnehagen heldt til dei andre vekedagane. Alle hadde kledd seg godt. Ein fotball var god å ha medan me venta på at alle skulle finne fram. Me starta med ei songstund. Søndagsskulekonsulent Elisabeth Fauskanger var med og fortalde om Paulus. Han reiste rundt og arresterte dei som trudde på Jesus. Så fekk han eit spesielt møte med Jesus. Etter det reiste Paulus rundt og fortalde om Jesus og gjorde under. Paulus blei fleire gonger sett i fengsel. Ein gong måtte han som fange vere med i båt til Roma for å bli stilt for retten 12 der. Under forteljinga fekk borna utdelt papirbåtar. Det bles opp til uver. Båten som Paulus var i blei delt i to. Papirbåten blei reven i to. Alle blei redda. Ny papirbåt blei delt ut. I ny båt segla Paulus vidare som fange. Han visste at Gud var saman med han sjølv om det storma. Små og store kosa seg med pølser i brød og varm sjokolade og kaffi før dei utforska postane som var laga til under dei store grantrea. Der var det mange ulike oppgåver. Før me gjekk heim var det utdeling av premiar. Alle er velkomne til haustsemesteret som startar med supersøndag på Stemnestaden / Grinde 2. september! God sommar! Astrid

13 Etne kyrkjelyd arrangerer SOMMARFEST! Sundag 10. juni kl ipp Trapp Treff Kl : Familiegudsteneste i Stødle kyrkje v/ sokneprest Per Hjemdal Utdeling av biblar til 5. klasse Kl ca 15.00: Sommarfest i prestegardshagen med god middag og kaffi og kaker, og mange festlige aktivitetar for barna Meny: Koteletter med tilbehør til dei vaksne, pølser til barna, drikke til alle. Pris: Barn kr. 30,- Vaksne kr. 60,- Familie max kr. 200,- Meld deg på innan fredag 8. juni! Tlf.: E-post: Alle er hjarteleg velkommen - også om man ikkje har deltatt på gudstenesta! Atterhald: Ved regn blir festen avlyst. 13

14 Me tar oss av alle gjeremål i samband med dødsfall og gravferd i Etne og omegn. - med heile vegen Etne Gravferdsbyrå 5590 Etne - Tlf Døgnvakt Etne senter - Tlf Sunnhordland Mek Verksted AS 14 Tlf Skånevik - Etne Tlf

15 Kyrkjas tilbod til barn og unge i Etne og Skånevik Søndagsskulen Skånevik: Aud Karin Leknes tlf: Tripp Trapp Treff Tripp trapp treff på Enge bedehus anna kvar onsdag. Sjå etter plakat. Det blir treff annakvar onsdag utover hausten. Er du ein vaksen - ei bestemor eller bestefar - som har lyst å hjelpe med praktisk arbeid er du hjarteleg velkommen til å ta kontakt med Astrid på kyrkjekontoret. Skånevikspeidaren Småspeidarane: 3. og 4. klasse Storspeidarane: klasse Møter på gamleskulen onsdagar kl Kontaktperson: Kari Johansson tlf Etne Soul-Children Songtilbod for unge frå år. Annkvar veke torsdagar kl Enge bedehus. Kontaktperson: Pål Atle Baustad Fredagsklubben Tilbod til barn frå 1. til og med 7. klasse. Enge bedehus kl Gruppeaktivitetar, song og andakt KFUK-KFUM speidarane Oppdagarane frå klasse. Annakvar tysdag kl Kontaktperson Marta Onstein Vandrerar frå 5. klasse. Møte ein laurdag i månaden kl Kontaktperson Ingunn Frette for meir informasjon. Etne Nettkafè For ungdom frå 8. klasse og oppover. Annakvar fredag på Enge bedehus kl Bordtennis, biljard, internett, wii, PS3, Xbox, kiosk, pizza, prat, samling med lystenning osv. Kyrkja Adresser Etne kyrkjekontor Postboks 6, 5591 ETNE tlf Heimeside: Soknepresten i Etne, Per Hjemdal / Soknepresten i Skånevik, Harald Grønnevik Kontortid: Onsdag kl i Skånevik prestegard. Kyrkjeverje Aud Jorunn Baustad Trusopplæringsmedarbeidar Astrid Askeland Johnsen Organist Vikar Harald Sævik Kyrkjegardsarb./kyrkjetenar Bjørn Stødle Kyrkjelydssekretær Mette Tøsse Voll Soknerådsleiar i Etne Pål Atle Baugstad / Soknerådsleiar i Skånevik Eli Garvik Fellesrådsleiar Harald Lindevik /

16 Gudstenester sommaren 2012 Dato Søndag Stad KL Type Prest 10.juni 2. s i treeiningstida Stødle Familie Hjemdal 10.juni 2. s i treeiningstida Eikehaugen, Familie Gunnvald Bjotveit Skånevik 17.juni 3. s i treeiningstida Gjerde Høgmesse Hjemdal 24.juni 4. s i treeiningstida Grindheim Høgmesse Hjemdal 01.juli 5. s i treeiningstida Ikkje gudst 08.juli 6. s i treeiningstida Gjerde Høgmesse Grønnevik 15.juli 7. s i treeiningstida Frette Høgmesse Grønnevik 15.juli 7. s i treeiningstida Skånevik Høgmesse Grønnevik 22.juli 8. s i treeiningstida Stødle Høgmesse Grønnevik 22.juli 8. s i treeiningstida Fjæra Høgmesse Grønnevik 29.juli 9. s i treeiningstida Grindheim Høgmesse J.O.Mæland 05.august 10. s i treeiningstida Gjerde Marknadsgudstjeneste Hjemdal 12.august 11. s i treeiningstida Skånevik Høgmesse HG / JE 12.august 11. s i treeiningstida Stødle Høgmesse HG/ JE 19.august 12. s i treeiningstida Frette Høgmesse Hjemdal 26.august 13. s i treeiningstida Skånevik Høgmesse Vikar 26.august 13. s i treeiningstida Enge b.hus Familie Vikar 02.sep Vingårdsssøndag Stødle Presentasjonsgudsteneste Hjemdal 09.sep 15. s i treeiningstida Gjerde Høgmesse Hjemdal 16.sep 16. s i treeiningstida Grindheim Familie Grønnevik 16.sep 16. s i treeiningstida Fjæra Hausttfest Grønnevik 23.sep 17. s i treeiningstida Stødle Høgmesse Hjemdal 23.sep 17. s i treeiningstida Skånevik Famile Grønnevik 30.sep 18. s i treeiningstida Frette Høgmesse Grønnevik Vil du vere med å byggja kyrkje i Etne? Vi seier takk for alle gåver! Send gjerne ein epost om du vil vite meir om fast gjevarteneste. Kontonummer Epost: Kunngjeringar Enge bedehus 9. september kl 15 Samlingsfest for heile Etne Tale v/ Henning Liknes Bevertning Alle hjarteleg velkommen! Endringar kan skje. Fylg med i Grannar! 16

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Kyrkjeposten. n Kor stor e Gud? n Ny kyrkje n Timeglaset n Liturgireform

Kyrkjeposten. n Kor stor e Gud? n Ny kyrkje n Timeglaset n Liturgireform Kyrkjeposten Årgang 11 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 3 oktober 2012 1 n Kor stor e Gud? n Ny kyrkje n Timeglaset n Liturgireform n Framsida Ei ny kyrkje så tett på bedehuset på Enge

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2016 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Resten av konfirmantåret Samtalegudsteneste Konfirmasjonen og fotografering Spørsmål Leiren Først LYSLITTURGI Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

LIKNINGAR. N Nynorsk SNAKKE TENKJE SJØLV EI ANNLEIS VERD LESE GRUPPER

LIKNINGAR. N Nynorsk SNAKKE TENKJE SJØLV EI ANNLEIS VERD LESE GRUPPER TENKJE SJØLV SNAKKE LESE GRUPPER JESUS FORTALDE OFTE HISTORIER SOM OVERRASKA FOLK. OPP NED ER EIT SAMTALEOPPLEGG PÅ ÅTTE SAMLINGAR BASERT PÅ LIKNINGAR SOM JESUS FORTALDE. DET KAN BRUKAST MED MANGE ELLER

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni Desse møtte: Frå soknerådet: Kommunal representant: Frå kyrkjebladnemnda: Skrivar: Forfall: Fungerande leiar Anlaug Røen Hauge, Solvor

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Er Jesus den einaste vegen til frelse? 1 Er Jesus den einaste vegen til frelse? Innleiing på opningsseminaret på Misjonsveka, MF, 5. Februar 2008 Munntleg form, Anne Anita Lillebø Takk for invitasjonen! Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer