er in igjen Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 6. Våren 2005 Jens Stoltenberg: Større frihet med akademisk utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "er in igjen Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 6. Våren 2005 Jens Stoltenberg: Større frihet med akademisk utdanning"

Transkript

1 Læreryrket er in igjen Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 6. Våren 2005 Jens Stoltenberg: Større frihet med akademisk utdanning Nyutdannet akademiker: Hvilken kompetanse har du? Basic jobbsøking: Slik finner du jobbene

2 PROSPEKT er et karrieremagasin for akademikere, og utkommer med to nummer i året. PROSPEKT er utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Postboks 94, Blindern 0314 Oslo Besøksadresse: Problemveien 3 Frederikke-bygget, 1. et. Tlf Nr. 6. Vårsemesteret 2005 Opplag: 5000 eks. ISSN Redaksjon: Karrieresenteret v/ Vidar Grøtta (redaktør) Ingjerd E. Johnson Foto/ illustrasjon: s.1,7: Yann Anker/ Arbeiderpartiet s.1,4,24: Illustrasjoner fra NRK-serien Skolen (onsdager), NRK-foto: Bjørn Sigurdsson/SCANPIX s.1,8-10: Corbis/SCANPIX s.1,12-13: Ola Sæther s.3: Masterfile/SCANPIX s.4-6: Ingjerd E. Johnson s.8: Ståle Skogstad s.16: Thorstein Diesen s.21,23: Ola Sæther Grafisk formgivning: Ingjerd E. Johnson Annonseansvarlig: Gisle Hellsten Trykk: GAN Grafisk Karrieresenteret er et samarbeidstiltak mellom Universitetet i Oslo og Studentsamskipnaden i Oslo. INNHOLD Leder Bransjeintervjuet: Skolen er in igjen Gjestespalten: Jens Stoltenberg Nyutdannet akademiker: Hvilken kompetanse har du? Start med et jobbsøkerkurs Kalender Basic jobbsøking: Slik finner du jobbene Hvor er du nå? Fire kandidater fra Blindern Pilene peker oppover Etterlyser minoritetsstudentene s. 3 s. 4 s. 7 s. 8 s. 12 s. 14 s. 18 s. 21 s. 23

3 LEDER Jobbsøking tar tid Bedring på arbeidsmarkedet er overskriften på den siste pressemeldingen fra Aetat, og det kan se ut som nyutdannende nå går bedre tider i møte. Økonomien er i full sving, og bedriftene har begynt å ansette igjen. Og selv om det fremdeles er trangt om plassen i enkelte sektorer og bransjer, føles det mye bedre å starte jobbsøkingen i en periode preget av generell optimisme. Troen på at det er mulig å lykkes er viktig i seg selv. Vi vet midlertid at det alltid er en viss andel av de nyutdannende som sliter en stund med å finne en plass i arbeidslivet. Den siste Kandidatundersøkelsen fra NIFU viser at så mange som 28,3 prosent opplevde en mistilpassning til arbeidslivet seks måneder etter endt utdanning, enten som helt arbeidsledige (11,1%), deltidsansatte med ønske om full stilling (7,1%) eller i jobb uten samsvar med utdanningen (10,1%). Riktignok er dette tall fra det vanskelige året 2003, men også tidligere år har mistilpassningen et halvt år etter studiene vært problematisk høy. Hvorfor blir det slik? Den viktigste grunnen er rett og slett at overgangen fra studier til arbeid er en tøff prosess, som tar en viss tid fra du begynner å tenke deg om til du får landet en kontrakt. Du skal tenke gjennom hva slags kompetanse du har, og hvordan du ønsker å bruke den. Du skal gjøre research på en rekke virksomheter, og du skal finne ut hvordan jobbsøking fungerer med søknader, CV-er og jobbintervjuer. Og du må regne med å forsøke flere ganger før du lykkes. Til sammen kan dette ta måneder. Dessverre vet vi at mange er så opptatt med oppgaven i sluttspurten av studiene at de utsetter disse forberedelsene til etter siste eksamen. Og når vi i tillegg vet at de fleste skal ut på arbeidsmarkedet om sommeren, og må vente to måneder på at arbeidslivet skal begynne å virke igjen, er det ikke så rart at en del ennå ikke har fått seg en relevant jobb når det nærmer seg juletider. Det ville vært mulig å tilrettelegge overgangen fra studier til arbeid bedre både fra universitetets og myndighetenes side, men det vil nok ta tid før vi får bedre institusjonelle løsninger på dette. Det har ikke du som er student tid til å vente på. Og du er uansett selv ansvarlig for å planlegge din egen karriere og unngå ledighetsfella gjerne ved aktiv bruk av Karrieresenteret. Vårt viktigste råd er: Start i god tid, senest et halvt år før du skal forlate universitetet! Begynn planleggingen med å melde deg på et av våre jobbsøkerkurs. Du finner oversikt over datoene på midtsidene i magasinet. Start i god tid, senest et halvt år før du skal forlate universitetet! Begynn planleggingen med å melde deg på et av våre jobbsøkerkurs. 3

4 Skolen er in igjen Av Ingjerd Espolin Johnson, Karrieresenteret Unge mennesker kjemper om lærerjobbene. NRK synes skolehverdagen virker så spennende at de lager dramaserie om den. Hva har skjedd med læreryrket? Én viktig ting som har skjedd er lønnsøkningen lærerne fikk på slutten av 90-tallet. Det ga et umiddelbart statusløft. Skolen har dessuten stått høyt på den politiske dagsorden i de senere år, blant annet gjennom en serie reformer som har vært heftig debattert i media. Samtidig har mange unge mennesker begynt å få øynene opp for de spennende faglige utfordringene som finnes i skolen. I sum har dette ført til at læreryrket er i ferd med å komme til heder og verdighet igjen. PROSPEKT har sett nærmere på hvordan det er å jobbe som lærer, og hva som skal til for å få en fot innenfor. Fikk lyst til å formidle Glenn Berge (34) har hovedfag i biologi og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) fra UiO, og jobber ved Ulsrud videregående skole i Oslo. Det var ikke den opprinnelige planen. Etter hovedfaget ville han fortsette med doktorgrad og hadde søknader inne for å få stipend. I mellomtiden hadde han et vikariat på Zoologisk museum på Tøyen. - Der ble jeg mer og mer interessert i å formidle. Jeg fant ut at mye av grunnen til at jeg brukte litt lang tid på hovedfag, var at jeg ikke trives så godt med å jobbe med prosjekter som går over veldig lang tid uten å samarbeide noe særlig med andre. Det ble rett og slett et slags karrierebrudd. Jeg valgte å gå en helt annen vei enn det jeg i mange år hadde tenkt, forteller han. Glenn Berge begynte i et engasjement på Ulsrud, og startet på praktisk-pedagogisk utdanning på deltid et halvt år etter. I lærerjobben opplever han at han har funnet mye av det han trives med. Han underviser i fagene sine - biologi, matte og naturfag, og han får jobbe i nært samarbeid både med elever og lærere. Dessuten trives han med arbeidsformen. - Det er ikke lenger slik at man snur bunken fra år til år og det eneste som endrer seg er elevenes ansikter, forteller Berge, som karakteriserer hvert skoleår som et nytt prosjekt. På Ulsrud har man organisert skoleuka på grunnkurs allmennfag i fagdager, der elevene har ett fag hele dagen og flere lærere samarbeider om undervisningen. Inndeling i grupper og temabaserte prosjekter er en del av den nye pedagogikken som har inntatt skoleverket de siste årene. Flere reformer med krav både til organisering av undervisningen, evaluering, dokumentering og utvikling, har betydd mye for lærernes arbeid. Dette har flere sider, mener Berge. Bruker faget - Det har nok blitt mer krevende, men også mer interessant. Jeg tror at lærerne før måtte ha mer av indre motivasjon for å fornye seg i faget. Nå er det også en del ytre faktorer som tvinger frem utvikling og nytenkning i lærerkollegiet, sier Berge. Satsing på IKT er en annen ting som har kommet for fullt. Ulsrud har Oslos beste tilbud med 1,2 elever per PC, men hele Oslo-skolen bruker nå Classfronter i undervisningen. Likevel er ikke alt det nye til det beste for elevene, mener Berge. 4

5 BRANSJEINTERVJUET - I blant kan det være frustrerende å jobbe med mye rapportering og utviklingsarbeid, når du kanskje heller skulle ønske at elevene kunne fått mer oppfølging. Du føler at vi sitter her i lange møter for å utvikle ting, mens det er hos dem vi burde vært. At han skulle komme til å like selve undervisningen så godt, kom som en overraskelse på Berge. - Det beste ved å være lærer er det å jobbe med så mange mennesker og ha det ansvaret. Og så er det veldig moro når en virkelig får til undervisningen, når elevene er tente og det svinger litt! Han føler han har stort utbytte av å ha en solid faglig utdannelse, selv om det ikke er all undervisning som foregår på et høyt nivå. - Det er veldig viktig å ha en god basis i faget. Jo svakere elever, jo viktigere er det kanskje, for å kunne klare å forenkle faget på en riktig måte og kunne avdekke feillæringer og misforståelser. Men det er jo spesielt morsomt å undervise biologi i tredje klasse, hvor man kan snakke om senere forskning som genteknologi. Han synes også at han har et godt faglig nettverk i naturfagsseksjonen, der de er seks lærere som jobber tett sammen i team. Han kunne nok likevel ha ønsket å bruke mer tid på faglig oppdatering. - Det blir en avveining mellom å jobbe med fag og å jobbe med unge mennesker og hjelpe dem å lære, sier han, og mener dette er noe som kan variere en del fra skole til skole. På Ulsrud har man elever med svært variert karakterbakgrunn fra ungdomsskolen, og de må bruke en del ressurser på å lære dem strategier for å lære. - På andre skoler, hvor elevene bare har bra karakterer, kan man kanskje konsentrere seg mer om faget, men jeg er ikke sikker på at jeg hadde følt at det var mer tilfredsstillende. Søke jobb i skolen Med universitetsutdannelse på 80 studiepoeng eller mer kan du undervise i grunnskolen fra trinn og i videregående skole. I grunnskolen må du ha minst 30 studiepoeng og i videregående minst 60 studiepoeng, for å ha undervisningskompetanse i et fag. Ledige lærerstillinger i Oslo-skolen blir utlyst på Utdanningsetatens hjemmesider, Omkring 1. mars går skolene ut med den første utlysningen. Supplerende utlysninger kan komme i løpet av våren, og vikariater og engasjementer utlyses året rundt. Du kan også sende en åpen søknad. Tidligere søkte man ved hjelp av et eget skjema, men nå vil de fleste skoler heller ha en vanlig jobbsøknad med CV, der du også kan få sagt noe om hvorfor du søker stillingen. Du sender søknaden direkte til den enkelte skole. Som regel vil aktuelle søkere bli innkalt til et ordinært jobbintervju, men er det et kort vikariat som skolen må ha noen til raskt, kan det hende intervjuet blir foretatt per telefon. Lønn som lærer Har du en lavere grad (cand.mag. eller bachelor, minimum 4 år) fra universitetet og PPU, lønnes du som adjunkt, eventuelt adjunkt med opprykk. PPU kan telle som ett av årene. Har du en høyere grad (hovedfag eller master) og PPU (6 år eller mer), lønnes du som lektor eller lektor med opprykk. Se for nærmere informasjon om årets lønnsoppgjør og beregninger. Glenn Berge, som er intervjuet her og er lektor med opprykk, har som eksempel lønnstrinn 44, dvs. en årslønn på kr. I tillegg til vanlig tariff har man lokale tillegg, som gir en viss mulighet for å forhandle lønn individuelt. Faktorer som blir vurdert er gjerne om man har vært aktiv i prosjekter, bidratt til kompetanseheving eller har oppnådd gode resultater år etter år. Artikkelen fortsetter neste side > 5

6 Utfordringer På spørsmål om hva som er det verste ved å være lærer, svarer Berge at det kan være at du må gi hundre prosent hver dag. - I en annen jobb går det kanskje an å ta det litt med ro en dag, hvis du føler deg litt småsyk eller lignende. Som lærer må du gå inn og prestere noe hver dag. Noe annet er at selv om lærerjobben fortsatt er nokså fleksibel med hensyn til arbeidstid og permisjoner, er den ikke fleksibel når det gjelder ferier. I mange yrker kan man ta ferie på tider hvor det er billig, men som lærer må du holde deg til skoleferiene. En lærer jobber mellom førti og førtifem timer i uka, og den lange sommerferien regnes delvis som avspasering. Du har mellom seksten og tjue undervisningstimer i uka, avhengig av hvilken fagkombinasjon du har. Berge mener det er viktig å strukturere jobben bra, så det ikke skal bli for lange dager. Viktige egenskaper - Jeg jobber mye - mer enn vanlig arbeidsuke, men jeg bruker ikke mye kvelder fordi dagene er strukturerte. Du får jo en lang arbeidsdag likevel når du er her fra kl. 07 til 17. Skal du gjøre en god jobb som lærer, spesielt de første årene, så jobber du mer enn vanlig. Og det vil nok ikke stoppe med det hvis man er interessert, for det er alltid ting å engasjere seg i, som prosjekter utenfor undervisningen, faglige spørsmål, lærebokarbeid og eksamensarbeid. Hva slags egenskaper synes han så man bør ha for å bli en god lærer? Berge svarer at det man umiddelbart tenker på, er en god faglig ballast. Minst like viktig er likevel en annen egenskap. - Det er veldig viktig å være god til å kommunisere, både med kolleger og elevene, og det å klare å finne nivået til hver elev, både faglig og sosialt. Kommunikasjon Også undervisningsinspektør Ranveig Prøven ved Ulsrud legger vekt på kommunikasjonsog samarbeidsevner, på spørsmål om hva som kjennetegner en god lærer. - En viktig egenskap er jo empati. Og tålmodighet. Du bør være litt selger, i positiv betydning, og like det å overbevise andre og få dem til å være med, sier Prøven, som også er opptatt av om søkerne kan gi eksempler på at de er fleksible. - Det er kjempeviktig, for det er ingen skoledag som blir akkurat sånn som man har tenkt seg. Du må kunne klare å snu deg rundt og ta ting på hælen, sier hun, men presiserer at det er viktig å bruke tid de første årene på å planlegge, slik at man har gode opplegg og strukturer i bunnen. Hva må til? I tillegg til personlig egnethet må du selvfølgelig ha den formelle kompetansen i orden. Vil du jobbe i videregående, må du minimum ha 60 studiepoeng (20 vekttall) i hvert av fagene du skal undervise i på grunnkurs, og skal du undervise i et studieretningsfag, må du som regel ha hovedfag eller mastergrad. For å bli fast ansatt er det nødvendig med PPU, men man kan få vikariater uten PPU. Det er forøvrig ikke lenger slik at det bare er ansiennitet som gjelder ved ansettelser, selv om det skal noe til at de velger en nyutdannet foran en med erfaring. - Det kan jo hende at intervjuet viser at dette er den rette personen, og da innstilles denne. Men i tilsettingssaker har de tillitsvalgte fra arbeidstakerorganisasjonene medinnflytelse, og de skal ta vare på sine medlemmers interesser. En slik innstilling kan derfor føre til uenighet, sier Prøven, som understreker at for å komme seg inn i skolen bør man skaffe seg erfaring i arbeid med barn og unge. Et godt råd er å begynne å ta vikartimer mens man fortsatt er student. Etter at man er ferdig, gjelder det å få seg noen vikariater eller engasjementer, enten ved å søke på utlysninger eller ved å sende eller komme innom med en åpen søknad. - Vi har stadig vikarbehov, og da bruker vi disse. Når vi mottar åpne søknader sender vi dem på sirkulasjon internt, og vi har en perm hvor vi setter dem inn. Trenger vi en historielærer eller kanskje en mattelærer, så går vi og ser der. Fast stilling får man i følge undervisningsinspektøren bare ved å søke på vanlig måte på en utlysning. - Hvis man blir tilsatt som vikar skal det være et reelt vikariat og det er vi veldig strenge på, sier hun, men legger til at de som har vært vikarer selvfølgelig kan ha den fordelen at skolen allerede kjenner dem, og vet hva de står for. Mer om skolen Utdanningsforbundet: Nettportal om norsk skole: Utdanningsdirektoratet: Oslo-skolen: 6

7 GJESTESPALTEN Jens Stoltenberg Leder for Arbeiderpartiet Større frihet med akademisk utdanning Jeg har hatt stor glede av min utdanning som sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Det er flere grunner til det. Utdanning gir trygghet. Det gir først og fremst trygghet i arbeidslivet. Man er i større grad sikret jobb og egen inntekt. I min situasjon har det gitt større frihet. Å ha en solid akademisk utdanning gjør at jeg ikke har vært avhengig av å gjøre politisk karriere. Jeg har hatt mulighet til å begynne i en ordinær stilling som økonom, noe jeg også valgte å gjøre i en kort periode på slutten av åtti-tallet. Da jobbet jeg med forskning i Statistisk Sentralbyrå. Faglig trygghet Men sosialøkonomiutdanningen gir også faglig trygghet som gjør at jeg lettere kan sette meg inn i flere saker og områder. Det er lettere etter mange års studier å lese politiske utredninger og dokumenter enn om man ikke er vant til den formen for lesestoff. Både som næringsminister, som finansminister og som statsminister har jeg opplevd å få direkte bruk for kunnskapen fra Blindern. Å kunne økonomisk teori er ikke akkurat noen ulempe i Finansdepartementet. enn å pløye gjennom de tunge offentlige dokumentene om pensjon, lese supplerende fagartikler og diskutere problemstillingene med de fremste forskerne. Først etter dette kan man trekke politiske konklusjoner. Jeg kan forsikre dere om at enkelte pensumbøker på det gamle embetsstudiet i sosialøkonomi var enklere enn mye av det jeg har lest om pensjon. Kritisk Dessuten blir man kritisk som student. Man får mindre ærefrykt for autoriteter. Man tør stille de dumme spørsmålene, som ofte er de som treffer spikeren på hodet. Og det er en viktig kompetanse uansett hvor man havner i karrieren. Krever mye kunnskap I det siste er det særlig en sak hvor jeg virkelig har fått bruk for utdannelsen min, og det er i arbeidet med å reformere pensjonssystemet. Pensjon er vanskelig. Pensjonssystemet er innviklet. Og det krever mye kunnskap før man kan gjøre seg opp kvalifiserte meninger om dette. Det finnes ingen annen vei til å forstå dette godt 7

8 Hvilken kompetanse har du? Av Vidar Grøtta, Karrieresenteret Etter X antall år på universitetet får du et vitnemål med karakterer på. Det er vel og bra, men arbeidsgiverne er mer opptatt av hva slags kompetanse du har. Det bør du også være... Kompetansebedrift, kompetanseregnskap, realkompetanse, sosial kompetanse, kompetanseutvikling. Begrepet kompetanse er blitt et moteord i arbeidslivet, og dermed misbrukt av noen og latterliggjort av andre. Men diskusjonene rundt dette begrepet rommer også innsikter som det er helt nødvendig for jobbsøkere med akademisk utdannelse å kjenne til. Hva slags kompetanse har så egentlig akademikere? Flere typer kompetanse Dag Gjestland er en som har hatt god anledning til å se hvilke deler av sin kompetanse unge akademikere tar i bruk når de skal løse oppgaver i arbeidslivet. Han har i en årrekke vært fagansvarlig for Prosjektforum på SV-fakultetet, et semesterstudium hvor studenter jobber i grupper med å løse prosjektoppgaver for norske bedrifter og virksomheter. Hans erfaring er at studentene har mer anvendbar kompetanse enn de kanskje tenker over til daglig. - De har jo selvfølgelig den faglige spisskompetansen, men vel så viktig er en mer generell akademisk kompetanse, som går på måter å forholde seg til informasjon på, analysere den, vurdere holdbarhet, trekke ut essensen, og så videre. Kort sagt, en metodisk tilnærming til arbeidsoppgaver. Dette ser vi er spesielt verdifullt å ha med seg ut i det moderne arbeidslivet, som jo handler mye om å behandle og tilrettelegge informasjon, sier Gjestland. Underselger Hans erfaring er at studentene har en tendens til å overfokusere sine forskjellige faglige spisskompetanser i første fase av et prosjekt, men at de blir mer bevisst på den generelle metodiske tilnærmingen som er felles for fagene når de kommer ordentlig inn i arbeidet. - Det er jo den metodiske delen av kompetansen som kan oversettes fra ett stoffområde til et annet, og som derfor har så stor bruksverdi. Gjestland mener at dette er noe studentene burde legge større vekt på i jobbsøkingen, både for å utvide det de tenker på som jobbmulighetene sine, men også for at arbeidsgivere lettere skal se hvordan den akademiske kompetansen er relevant i forhold til deres behov. Jeg tror akademikere underselger denne delen av sin kompetanse, sier Gjestland. Kunnskap er ikke alt En som har lang erfaring med rekruttering av akademikere til norske bedrifter er Bjørn-Frode Jacobsen, psykolog og administrerende direktør i Damsgaard-gruppen. Jacobsen har jobbet i mange år både som hodejeger og som personaldirektør, og er enig med Gjestland i at spisskompetansen ofte overfokuseres av nyutdannede kandidater. - Kunnskapene dine er selvfølgelig en viktig del av din kompetanse, men det er ikke hele historien. For det hjelper jo ikke å ha masse kunnskap 8

9 Kompetansebegrepet Ordet kompetanse kommer fra latin, compare, som betyr å svare til. Det finnes i dag ikke én allment akseptert definisjon av begrepet kompetanse, men det er vanlig å dele det inn i følgende komponenter: Kunnskaper kjennskap til fakta, som for eksempel styreformer i Asia, geologi på Atlanterhavssokkelen eller billedkunst i renessansen Ferdigheter beredskap til å utføre en arbeidsoperasjon, mentalt eller fysisk eks: modellberegning, tekstanalyse, muntlig presentasjon, undervisning, prosjektledelse, grafisk utforming, regnskapsførsel, kjemisk analyse hvis det ikke kommer til uttrykk i det du skal jobbe med. I tillegg til kunnskaper må du ha vilje og motivasjon til å ta den i bruk innenfor et arbeidsområde. Det hører også med til den kompetansen du frembyr når du søker jobb, sier han. Jacobsen innrømmer at som nyutdannet syntes han selv det var vanskelig å se sammenhengen mellom det han hadde lært i studiene og hva arbeidslivet krevde. Da jeg var ferdig med mine eksamener var jeg sprekkfull av kunnskap, men jeg var nok ikke like flink til å omsette kunnskapen i praksis. Arbeidsgivers behov Jacobsen understreker at arbeidsgivere selvfølgelig også er opptatt av rent faglige kvalifikasjoner. Men det er viktig å huske at de ser like mye etter den sosiale dimensjonen av kompetansen. - Det er den som setter deg i stand til å bruke de faglige kvalifikasjonene sammen med andre. Problemet er ofte at du ikke har fått prøvd deg så mye i de praktiske og sosiale sidene av kompetansen gjennom et akademisk studium. I hvert fall ikke på samme måte som du har vent deg til å få tilbakemeldinger og veiledning i Evner potensiale for tilegnelse av nye kunnskaper og ferdigheter potensiale for ny anvendelse av egne kunnskaper og ferdigheter Holdninger mentale innstillinger som kan påvirke bruken av kunnskaper og ferdigheter eks: kvalitetssans, serviceinnstilling, etisk bevissthet Kilde: Linda Lai: Strategisk kompetansestyring, Fagbokforlaget (Oslo, 1997) Fortsetter neste side > 9

10 forhold til den faglige kompetansen, sier han. Vær konkret En åpenbar fare for nyutdannede som ikke har tenkt gjennom hva deres kompetanse består i, er at de blir svært abstrakte og generelle når de skal fortelle arbeidsgivere om den. I følge Jacobsen er den beste medisinen mot dette å sette seg grundig inn i hva slags krav som vil bli stilt i den aktuelle jobben. - Finn ut hva slags bedrift du egentlig søker arbeid i. Forsøk å tegne deg et bilde av de mulighetene og kravene du vil bli stilt overfor der. Det vil hjelpe deg til å bli mer konkret når du skal fortelle hvordan du kan bruke akkurat din kompetanse, sier han. Bruk eksempler Et annet enkelt knep for å få sagt noe om kompetanse som ikke er så lett å begrepsfeste, er å gi praktiske eksempler. - Fortell helt konkret om hva du har lært av det du har gjort eller roller du har hatt enten det er i studiene, i deltidsjobber, i organisasjonslivet eller på andre måter. Du må våge å by på deg selv, like mye som du byr på dine akademiske kvalifikasjoner, avslutter han. Kunsten å være konkret En vanlig feil i jobbsøking er å omtale sin kompetanse med svært abstrakte begreper eller i form av påstander uten begrunnelse. Karrieresenterets erfaring er at arbeidsgivere sjelden lar seg imponere av tom retorikk de vil heller ha nøkterne beskrivelser og praktiske eksempler. Og de må være tydelig relevante for stillingen. For generelt: Mer konkret: - En av mine nøkkelkvalifikasjoner er min relasjonelle kompetanse. - I arbeidet med klientene vil jeg gi bistand som er spesielt tilpasset deres ulike behov, noe jeg lærte mye om i min tid som lærervikar. - Jeg vil spesielt trekke frem mine sterke analytiske ferdigheter. - Evaluering av asylmottakene er åpenbart en kompleks oppgave hvor jeg vil få bruk for min akademiske trening i å sette meg grundig inn i en sak fra mange ulike perspektiver. - Jeg har kompetanse i informasjonsbehandling og -analyse. - I arbeidet med masteroppgaven fikk jeg god trening i å bedømme ulike kilders relevans og holdbarhet ferdigheter som jeg kan trekke veksler på i saksbehandlingsoppgavene som ligger til stillingen. 10

11 Start med et jobbsøkerkurs Med et jobbsøkerkurs er du godt i gang med jobbsøkingen! Datoer, jobbsøkerkurs: 3. februar, kl februar, kl februar, kl mars, kl mars, kl mars, kl april, kl mai, kl mai, kl mai, kl juni, kl juli, kl Dette er Karrieresenterets lynkurs for jobbsøkere og vi går gjennom søkeprosessen fra A til Å. Kurset dekker temaer som: arbeidsmarkedet for akademikere særtrekk ved din akademiske kompetanse hva arbeidsgivere ser etter søknad- og CV-skriving jobbintervjuet Etter jobbsøkerkurset kan du gå videre med et av våre andre kurs eller få individuell veiledning. Noen av jobbsøkerkursene er spesielt rettet mot studenter ved de ulike fakultetene: Datoer, jobbsøkerkurs for samfunnsvitere: 15. februar, kl april, kl for pedagoger: 23. februar, kl for humanister: 28. februar, kl for realister: 14. mars, kl for TF-studenter: 15. mars, kl for jurister: 12. april, kl for MF-studenter: 18. april, kl

12 ...og fortsett med: CV/søknad-kurs Lær deg å skrive en god søknad og en målrettet CV! Kurset er en kombinasjon av øvelser, diskusjon og innspill fra Karrieresenterets kursholder. Du må ha med utkast til CV, søknad og en stillingsannonse. Jobbintervju-kurs Forbered deg til jobbintervjuet! Kurset gir trening i en intervjuliknende situasjon, i tillegg får du råd og tips om hvordan takle de ulike utfordringene i et jobbintervju. Du må ha med en stillingsannonse og CV. Individuell karriereveiledning Utforsk dine egne muligheter sammen med en trenet karriereveileder! Temaet bestemmer du, f.eks. hvilken kompetanse du har, dine jobbmuligheter, eller hvordan du bør gå frem for å få jobben du ønsker deg. Datoer, CV/søknad-kurs: 10. februar, kl mars, kl april, kl april, kl mai, kl juni, kl Datoer, jobbintervju-kurs: 27. januar, kl februar, kl mars, kl april, kl mai, kl juni, kl Drop-in Hver dag mellom kl. 15 og 16 kan du få en rask tilbakemelding på søknad og CV fra en av våre veiledere, uten avtale. Praktisk informasjon Karrieresenteret ligger i 1. et. i Frederikke-bygget på Blindern, åpent kl Påmelding til alle våre tilbud på Karrieresenteret eller på tlf I våre lokaler kan du låne PC, telefon, lese annonser, få svar på spørsmål og finne stoff om jobbsøking. Alle våre tilbud er gratis. Mer informasjon og stoff om jobbsøking: 13

13 Finn frem blant jobbannonsene PROSPEKT gir deg tipsene du trenger for å finne frem i kaoset av jobbannonser - i avisene, på nettet og i andre medier. Av Ken Hugo Jørgensen, Karrieresenteret Når du er klar for å begynne jobbsøkingen, er det naturlig å starte kartleggingen av arbeidsmarkedet med å lete deg frem til jobbannonsene i ulike medier. Riktignok regner man med at bare ca. 30% av alle stillinger besettes gjennom jobbannonser, men det er tross alt mange fordeler ved de gode, gamle stilling ledig-seksjonene: Du får oversikt over et bredt utvalg av jobber, arbeidsgivers behov og forventninger signaliseres gjennom stillingsannonsen, og prosedyren for å søke følger som regel et fast mønster. Problemet er at antall medier med jobbannonser er forvirrende stort, og det er ofte uklart hvordan de ulike aktørene er samkjørte. I tillegg er ofte jobbannonsene veldig kortfattede, noen ganger nærmest intetsigende. Derfor gjelder det å vite hva man gjør. Avisen fremdeles viktig Aftenpostens morgenutgave har tradisjonelt vært en viktig kanal for utlysning av stillinger, og er det fortsatt. Spesielt er søndagsutgaven en rik kilde til annonser, men også tirsdager og torsdager regnes som gode dager å annonsere i Aftenposten. Vær imidlertid klar over at ikke alle virksomheter ønsker å annonsere så bredt som mulig det kan være at de velger å annonsere bare i Klassekampen eller Dagens Næringsliv, fordi de tror at de mest interessante kandidatene for dem leser nettopp disse avisene. Søker du jobber i distriktene, er selvfølgelig lokalavisene aktuelle kilder. Er du på jakt etter en stilling i det offentlige, er Norsk Lysingsblad en publikasjon du må følge med i. Ofte kan du finne kortversjonen av en offentlig stillingsutlysning i en avis, mens Norsk Lysingsblad har fullversjonen. Mange aktører på nettet I de senere år har nettet og de mange stillingsdatabasene der blitt en stadig viktigere rekrutteringskanal for arbeidsgivere. Ofte benyttes utlysninger på nettet i kombinasjon med annonsering i avisene. Men vær oppmerksom på at en arbeidsgiver kan legge en utlysning direkte inn i en stillingsdatabase, som for eksempel aetat.no eller finn.no. Det betyr at det kan finnes jobber i en stillingsdatabase som ikke er utlyst noen andre steder. Per i dag er aetat.no landets største stillingsdatabase. Aetat tar daglig ut alle stillingsannonser fra de fleste av landets aviser, og legger dem inn i sin egen stillingsdatabase. I praksis betyr det at alle utlysninger som har stått i avisen, også er å finne på aetat.no, selv om de ofte kommer dit noen dager senere. Finn.no er nettversjonen av Aftenpostens trykte jobbilag, men vær oppmerksom på at det ikke er fullstendig sammenfall. Arbeidsgivere kan nemlig velge å annonsere bare i finn.no, bare i papirutgaven, eller begge steder. Som jobbsøker må du derfor følge med i begge. Søk smart Enten du er nyutdannet eller har noe fartstid i arbeidslivet, er det ikke sikkert du vet hva din kommende arbeidsgiver heter, eller hva stillings- 14

14 BASIC JOBBSØKING betegnelsen på din neste jobb er. Da blir det viktig å ikke låse seg til etablerte kategorier når du søker i stillingsdatabasene, som for eksempel biologi, administrasjon eller konsulent. Så i tillegg til å bruke slike kategorier, bør du bruke søkefeltet for fritekst, og tenke over hvilke ord som kan beskrive den jobben du er ute etter. Her kan du bruke det meste, enten det refererer til din kompetanse, eller preferanser du har. Noen eksempler: analyse, selvstendig, kommunikasjon, utadrettet, samfunn, ungdom, prosjekt, internasjonal. Stillingsdatabasen vil komme opp med alle annonser som inneholder søkeordene dine, uavhengig av bransje eller nivå. Dermed vil en del av jobbene være uaktuelle, men du vil også trolig finne relevante jobber og arbeidsområder du kanskje ikke var klar over fantes. Husk hjemmesidene Selv mindre virksomheter har som regel en hjemmeside på nettet. En del av dem benytter denne som rekrutteringskanal, og legger ut ledige stillinger på sidene sine. I noen tilfeller kan du finne jobber der som ikke er utlyst andre steder, verken i avisene eller i stillingsdatabaser. Hvis du ikke kjenner virksomheten på forhånd, kan gulesider.no være et godt hjelpemiddel for å finne dem. Hvis du for eksempel er interessert i å jobbe med undersøkelser eller meningsmålinger, kan du bruke dette som søkeord, og databasen lister opp relevante virksomheter for deg. Herfra kan du klikke deg videre inn på hjemmesidene deres. Større virksomheter, som Statoil og McKinsey, har gjerne en proaktiv rekrutteringsstrategi, og er alltid på jakt etter gode kandidater. Disse inviterer ofte til å legge inn en generell søknad elektronisk, og tar kontakt med deg dersom de finner din kompetanse interessant. Andre nettsteder Det finnes en del nettsteder som ikke representerer en bestemt virksomhet, men som dekker en bransje eller et arbeidsområde. I tillegg til publikumsinformasjon, nyheter og lignende, kan du også finne utlyste stillinger. Nettstedet global.no er et eksempel. Her finner du stillinger innen bistand og humanitært arbeid. Dersom du er interessert i internasjonalt arbeid, vil du også ha interesse av å sjekke ut Utenriksdepartementets sider (odin.dep.no/ud). Her vil du finne en oversikt over utlysninger fra UD, utenriksstasjonene, internasjonale organisasjoner og aspirantkurset. Et annet eksempel er elanit.no, hvis du er på jakt etter IT-jobber. Samleoversikter over stillingsdatabaser er forholdsvis lett å finne via vanlige søkemotorer på nettet. Fagtidsskrifter De fleste bransjer og yrkesgrupper har egne fagtidsskrifter, og mange av disse benyttes til annonsering av ledige jobber. Teknisk Ukeblad, Utdanning, Embla og Økonomisk forum har for eksempel ofte stillingsannonser som ikke rykkes inn andre steder og det samme gjelder for en rekke andre fagtidsskrifter. Her har du en god mulighet til å søke stillinger som er faglig relevante, og som ikke er bekjentgjort for hele Norge. En annen grunn til å lese fagtidsskrifter, er det generelle behovet du har for informasjon om fagmiljøer og bransjer i jobbsøkingen. Når du har funnet jobben du vil søke på, er det viktig at søknaden viser at du er faglig oppdatert, og har god forståelse av både bransjen eller sektoren, samt den virksomheten du søker hos. Sammen med årsrapporter og hjemmesider, er fagtidsskrifter da en svært god kilde. Slik leser du jobbannonsen > Finn annonsene i Karrieresenterets lokaler! For å gjøre jobbsøkingen enklere for deg, har vi på Karrieresenteret et daglig oppdatert klipparkiv over jobbannonsene fra Aftenposten, sortert på tema og fagområde. Vi har et stort utvalg fagtidsskrifter hvor du kan finne faglig relevante jobbannonser, og holder selvfølgelig Norsk Lysingsblad, som har alle offentlige utlysninger. Du er også hjertelig velkommen til å bruke våre fem student-pcer til å søke på nettet. 15

15 > Fortsettelse fra forrige side Slik leser du jobbannonsen Jobbannonsen er en viktig kilde til informasjon når du skal skrive CV og søknad. Men det er en kunst å lese annonser. En del av det som står, kan være vanskelig å få noe ut av, og mye av det du trenger å vite, står kanskje ikke i det hele tatt. Nedenfor finner du et eksempel på en god jobbannonse og en guide til hvordan du bør lese den. Overordnet informasjon om virksomheten. Sier noe om virksomhetens funksjon og langsiktige målsettinger. Kan ha betydning for din motivasjon for å søke hos nettopp denne virksomheten. Nærmere om rammene rundt stillingen. Tenk over hvordan dette stemmer med dine ønsker og ambisjoner. Spesifisering av ansvarsområder, arbeidsform og rollen den ansatte skal ha, samt konkretisering av arbeidsoppgaver. Hvordan stemmer dette med din personlige og formelle kompetanse? Praktisk informasjon. Hvis du lurer på noe angående stillingen, kan du ringe kontaktpersonen som står oppført. Men husk forbered deg skikkelig - den du ringer til har det ofte travelt. Spesifiserer må-krav og bør-krav til kvalifikasjoner. Tenk over at flere typer utdanning og erfaring kan være relevant og gjøre deg kvalifisert. Riktig motivasjon og personlighet er også viktige faktorer. 16

16 Hvor høyt sikter du? Konserntrainee posten.no Søknadsfrist 28. februar

17 FIRE KANDIDATER FRA BLINDERN OM JOBBEN DE HAR I DAG Jonas Hultmann (35) Cand.polit. med hovedfag i pedagogikk og støttefagene psykologi og engelsk Lamin Manjang (40) Cand.polit. med sosialøkonomi, sosialantropologi og hovedfag i sosiologi Hva jobber du med nå? - Jeg jobber som koordinator i Oppdragsgruppen (OG) ved Pedagogisk forskningsinstitutt. OG består av fire relativt nyutdannede pedagoger som i samarbeid med instituttets faglige ansatte gjennomfører evalueringer og FoU-oppdrag. Kompetansen vår er hovedsakelig knyttet til det å skape gode betingelser for læring innen utdanningsfeltet. Herunder driver vi blant annet med evaluering av undervisning, av ulike utviklingsprosjekter og med gjennomføring av både kvalitative og kvantitative undersøkelser. Som koordinator har jeg blant annet ansvar for forhandling om oppdrag, at vårt budsjett overholdes samt fordeling av arbeidsoppgaver i forbindelse med gjennomføring av oppdrag. Jeg deltar også i gjennomføringen av enkelte oppdrag. Hvordan fikk du jobben? - Jeg var faktisk veldig heldig. Det var en av sensorene på min siste muntlige eksamen som spurte om jeg var interessert i jobben, hvilket jeg selvfølgelig var. Hvordan bruker du din utdannelse til daglig? - Jeg har stor nytte av mine kunnskaper i vitenskapsmetode når vi gjennomfører våre oppdrag. Det gjelder både når vi skal utforme spørsmål i forbindelse med en undersøkelse og ved analyse av et kvalitativt eller kvantitativt datamateriale. Siden fokuset i våre evalueringer er på kvalitet i utdanning/opplæring, bruker jeg ofte læringsteori, som er en viktig del av pedagogikkstudiet. Et slikt teoretisk perspektiv er nyttig både i forbindelse med studentevaluering av undervisning og evaluering av ulike kompetanseutviklings-prosjekter. Ditt beste jobbsøkingstips til nyutdannede fra Blindern? - Hold deg kontinuerlig oppdatert i forhold til stillinger som utlyses slik at du ikke går glipp av relevante jobber. Bruk også ditt kontaktnett for hva det er verdt - fortell studiekamerater, venner og bekjente at du søker jobb og hva du har lyst å jobbe med. Regn også med at det tar tid og krever innsats for å finne den jobben du vil ha. Hva jobber du med nå? - Jeg er ansatt i Flyktningerådet som prosjektleder innen leirdrift. Jeg jobber med koordinering av ulike aktiviteter i flyktningleire i Liberia, hvor over en million mennesker er flyktninger i eget land etter fjorten år med krig. Flyktningerådet er ansvarlig for driften av ti leire, og i min stilling har jeg blant annet ansvar for sikkerhet, distribusjon av mat, medisinsk hjelp, vann og sanitære forhold. Dette skjer i samarbeid med ikke-statlige organisasjoner, myndigheter og andre FN-organisasjoner. Hvordan fikk du jobben? - Jeg jobbet først som miljøarbeider på et flyktningmottak i Oslo. Deretter fikk jeg en stilling som mottaksleder ved Oslo flyktningmottak på Løren, og det var mens jeg jobbet der at jeg ble kontaktet av Flyktningerådet. De ønsket å teste ut et teknisk og administrativt redskap for å kvalitetssikre driften av leirene de var ansvarlige for. Dette hadde jeg erfaringer med fra en tidligere jobb i Sierra Leone, og jeg regner med at det var derfor jeg ble vurdert som kandidat for stillingen. Hvordan bruker du din utdannelse til daglig? - Camp management i Liberia handler om mennesker i en helt annen kulturell kontekst enn det vi er vant til i Norge. Dette er mennesker som bor tett i tett og som lever på grensen av total fattigdom. Det er klart at det er vanskelig å få oversikten. Men min afrikanske bakgrunn og min utdannelse innen sosiologi har til sammen bidratt til å gi meg økt forståelse for mellommenneskelig interaksjon, også under slike betingelser. Ditt beste jobbsøkingstips til nyutdannede fra Blindern? - Som nyutdannet vil du møte store utfordringer når du skal ut i arbeidslivet. Hvis du ikke får drømmejobben med én gang etter endt utdannelse, så ikke gi opp! Søk gjerne andre stillinger parallelt som kanskje ikke er like relevante, men som gir deg verdifulle tilleggskunnskaper. Ønsker du å jobbe utenlands, må du skaffe deg gode språkkunnskaper! 18

18 HVOR ER DU NÅ? Heidrun Reisæter (28) Cand.philol. med hovedfag i medievitenskap og humanistisk prosjektsemester Per Lauvås (30) Cand.scient. med hovedfag i informatikk (kommunikasjonssystemer) og adjunkt Hva jobber du med nå? - Jeg jobber som Management Trainee i Schibsted. Det vil si at jeg i løpet av en toårsperiode skal jobbe et halvt år hver i fire forskjellige Schibsted-bedrifter. Etter å ha vært i Aftenpostens annonseavdeling og i Bokkilden.no jobber jeg nå i Schibsted ASA med et prosjekt der Aftenposten, VG, Svenska Dagbladet og Aftonbladets annonseavdelinger skal begynne å selge SMS-tjenester i kombinasjon med avisannonser. Hvordan fikk du jobben? - Jeg søkte på trainee-stillingen da jeg var ferdig med hovedfag jul Etter tre intervjurunder fikk jeg jobben og begynte i Schibsted i mars Jeg tror at min orientering mot næringslivet gjennom humanistisk prosjektsemester og en hovedoppgave skrevet med utgangspunkt i praktisk arbeid i Hjemmet Mortensen bidro til å skille meg fra en del andre kandidater fra universitetet. I tillegg kunne jeg vise til ulike verv og aktiviteter ved siden av studiene, som sa noe om mitt engasjement og interesse for å ville være med å påvirke og lede. Men Schibsted tar inn veldig ulike profiler til trainee-programmet sitt, så det er vanskelig å peke på klare kriterier for at jeg fikk jobben. Hvordan bruker du din utdannelse til daglig? - Jeg tror egentlig ikke jeg bruker utdannelsen min så mye. Som trainee lærer jeg masse nytt for hvert sted jeg er jeg har kanskje lært å lære? Jeg har nytte av arbeidsmetoder jeg har brukt i løpet av studiene, som prosjektarbeid på humanistisk prosjektsemester, og selvstendig analyse da jeg tok hovedfag. Ditt beste jobbsøkingstips til nyutdannede fra Blindern? - Forsøk å skaffe deg jobberfaring mens du studerer. Og ikke vær altfor kresen på førstejobb hvis du har lite erfaring fra før. Når du først er innenfor et sted er det lettere å vise hva du kan, enn når du bare er en av mange søknader i bunken. I tillegg tror jeg det er viktig å huske på at veldig mange jobber aldri lyses ut. Derfor blir det viktig å bygge og bruke nettverk. Hva jobber du med nå? - Nå jobber jeg i en av Norges ledende leverandører av nettbaserte læringsløsninger, Mintra AS. Jeg jobber som systemutvikler, og er med på å videreutvikle verktøy for utvikling og administrasjon av opplæring. Hvordan fikk du jobben? - Etter en periode på tre måneder med jobbsøking ble jeg tilbudt et engasjement av min tidligere sommerjobbarbeidsgiver. De trengte en utvikler som kjente til deres løsninger, og på den måten raskt kunne bli produktiv i arbeidet med disse. Etter seks ukers arbeid ble jeg tilbudt fast jobb. Hvordan bruker du din utdannelse til daglig? - Jeg er utdannet pedagog og informatiker. For tiden bruker jeg hovedsakelig min informatikk-utdannelse ettersom jeg programmerer. På sikt vil jeg nok få bruk for begge. Mintra er en bedrift med et tverrfaglig sammensatt arbeidsmiljø. Utvikling av gode e-læringsløsninger gir både pedagogiske og informatiske utfordringer. Ditt beste jobbsøkingstips til nyutdannede fra Blindern? - Som nyutdannet med gode karakterer på hovedfagsnivå trodde jeg jobbsøkingen skulle bli en enkel affære. Det viste seg at markedet prioriterer erfaring framfor gode karakterer. Bedriftene ønsker seg (naturlig nok) personer som på kort tid kan sette seg inn i den aktuelle jobben. Informatikk-utdannelsen ved UiO legger stor vekt på en teoretisk forståelse av de viktigste ingrediensene i informatikk. Næringslivet ønsker personer med minimum 2-3 års praktisk erfaring med et knippe av ulike verktøy eller teknologier. Mitt viktigste råd går derfor til de som fremdeles er under utdanning: Skaff deg en relevant deltidsjobb/sommerjobb ved siden av studiene. På denne måten vil du få praktisk erfaring samtidig som du øker sannsynligheten for at denne arbeidsgiveren vil ansette deg når du er ferdig utdannet. Uten min erfaring fra sommerjobben i 2002 ville jeg sannsynligvis stått uten en relevant jobb i forhold til min utdannelse. 19

19 Vil du jobbe der det skjer? Finansdepartementet er en travel og spennende arbeidsplass hvor du raskt får faglig tunge oppgaver. Hos oss arbeider du i et ungt og sosialt fellesskap med kort vei til den politiske ledelse og gode utviklingsmuligheter. Hva gjør vi? Planlegger og iverksetter den økonomiske politikken Samordner arbeidet med statsbudsjettet Sørger for at statens inntekter fastsettes, innkreves og sikres på en effektiv måte Overvåker og utarbeider regler for finansmarkedene Hva kan vi tilby deg? Dagsaktuelle og utfordrende arbeidsoppgaver Muligheter for faglig utvikling En arbeidsplass midt i sentrum Fleksible arbeidsordninger

20 Bli med ut i verden! Karrieresenteret introduserer i år et nytt tilbud til studenter og nyutdannede. I tillegg til de velkjente bedriftspresentasjonene her på universitetet, vil vi arrangere bedriftsbesøk ut i verden hos ulike virksomheter. Dette er et gratis tilbud der deltagerne møter opp på Blindern og blir kjørt til og fra med buss. Det første besøket gikk til Statkraft i januar og interessen var stor. Et tyvetalls realister reiste til Statkrafts lokaler på Lilleaker, hvor de fikk masse nyttig informasjon om jobbmuligheter, og god anledning til å se hvordan arbeidet foregår i praksis. Ut over våren vil det bli flere slike muligheter. - Dette er en ypperlig anledning for studenter og nyutdannede til å møte en aktuell arbeidsgiver og få innblikk i bedriften, dens virksomhet og ikke minst lære noe om hvordan en arbeidsgiver tenker i forhold til rekruttering av nyutdannede, sier nestleder ved Karrieresenteret, Gisle Hellsten. Han er opptatt av at nyutdannede må bli mer offensive og dyktige til å skaffe seg kunnskap om arbeidslivet og om konkrete interessante bedrifter. - Derfor oppfordrer vi også ulike studiemiljøer til å ta kontakt med Karrieresenteret dersom de ønsker å få til et besøk hos en bestemt bedrift. Så skal vi gjøre hva vi kan for å få det til. Vår erfaring er at mange virksomheter er svært interessert i å få en slik anledning til å møte nyutdannede akademikere og vise seg frem for dem. Pilene peker oppover Til glede for alle nyutdannede jobbsøkere fra universitetet er det optimisme å spore på arbeidsmarkedet. Det viser seg at mange arbeidsgivere planlegger å ansette nye medarbeidere i løpet av Dette kommer frem i målinger gjort i desember av Manpower og DnB NOR. De spør jevnlig hundrevis av arbeidsgivere og bedriftsledere om deres fremtidsperspektiver, og utarbeider på bakgrunn av dette sine barometre for arbeidsmarkedet. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer viser at 12 prosent av arbeidsgiverne planlegger å ansette flere i 2005, mens 74 prosent vil holde bemanningen stabil. Optimismen gjelder alle sektorer, men det er i energisektoren, varehandel, hotell og restaurant og offentlig sektor at optimismen er størst. Dette er det mest positive resultatet Manpower har registrert siden de startet med slike målinger, og konsernsjef Terje Nygaard mener at det i noen sektorer nå vil bli konkurranse om kvalifisert arbeidskraft. Noe som understreker trenden, er at Manpower også kan fortelle om økning i antall vikaroppdrag som de formidler. Dette er gledelig for nyutdannede på leting etter en snarvei inn i arbeidsmarkedet. Optimisme De positive signalene bekreftes ytterligere av DnB NORs årlige bedriftsbarometer, som viser at 30 prosent av bedriftslederne tror de vil ansette flere i året som kommer. Optimismen i forhold til økt bemanning forklares med at den økonomiske situasjonen for mange virksomheter er bedret. To av tre bedrifter forventer økt omsetning, og mer enn halvparten tror de vil få økt lønnsomhet i Positivt for UiO-kandidater er at ved siden av Rogaland, er fremtidsoptimismen størst i Oslo. Aetat har også registrert økt sysselsetting den siste tiden. Men det er verdt å merke seg for nyutdannede at man ikke ser noen økning i antall stillingsannonser i avisene eller i Aetats database. Det vil si at mange jobber formidles gjennom andre kanaler. Da er det viktig å være offensiv, benytte nettverket sitt og bruke tid på å skrive åpne søknader. 21

21 Statoil rekrutterer mange nyutdannede til ulike fagområder. Følg med på Trainee-stillingene utlyses i januar og sommerjobbene i februar. Andre stillinger utlyses fortløpende.

22 Etterlyser minoritetsstudentene Universitetet i Oslo har opplevd en sterk økning av minoritetsstudenter. Likevel har få av disse funnet veien til Karrieresenteret. På spørsmål fra PROSPEKT om mulige grunner til dette, peker nestleder i Pakistansk Studentersamfunn, Tahseen Riaz, på manglende informasjon. - Karrieresenterets tilbud er for dårlig kjent i miljøene, sier hun. Karriereveileder Ken Hugo Jørgensen er enig at informasjonen kan bli bedre, og ønsker samtidig flere minoritetsstudenter velkommen. - På Karrieresenteret er vi godt kjent med at mange studenter med minoritetsbakgrunn sliter med å få en relevant jobb etter studiene. Vi har derfor satt et ekstra fokus på problemstillingen, og håper at flere studenter med minoritetsbakgrunn vil bruke våre tilbud når de er på jobbjakt, sier Jørgensen. Ikke spesialtilbud Karriereveilederen mener det er flere ting den enkelte kandidat bør gjøre for å lette overgangen fra studier til arbeid. - Jeg vil oppfordre flere studenter med minoritetsbakgrunn til å benytte seg av Karrieresenterets kursog veiledningstilbud, helst i god tid før siste eksamen. Vi har forsøkt å arrangere egne kurs for denne gruppen, men vi innser at det kan virke stigmatiserende å lage spesialtilbud for en bestemt gruppe. Nå forsøker vi heller å legge til rette for at også minoritetsstudenter skal få dekket sine behov gjennom våre regulære kurs- og veiledningstjenester, sier Jørgensen. Velges bort På spørsmål om hva som kan være årsakene til at mange minoritetsstudenter opplever arbeidsmarkedet som vanskelig og lite tilgjengelig, trekker han frem fasttømrede rekrutteringsmønstre. - Arbeidsgivere har en tendens til å velge det kjente og trygge fremfor å ansette noen med annen kulturell bakgrunn. Jeg sitter ikke med inntrykk av at arbeidsgivere bevisst velger bort kandidater med utenlandsk klingende navn, men jeg tror at mange av dem ubevisst velger kandidater som er mest mulig like dem selv. Nøkkelen Jørgensen fremhever at det er svært viktig å mestre jobbsøkingsteknikkene, og oppfordrer alle til å sette seg inn i hvordan man presenterer seg selv og sin kompetanse. - En godt spisset søknad, som viser at kandidaten har god forståelse for hva jobben går ut på og hva en selv kan bidra med, kan være nøkkelen til å skyte blink, forteller Jørgensen. Minoriteter i fokus på UiO Sharam Alghasi er leder for prosjektet Minoriteter i fokus i Akademia (MiFA) ved UiO. Han understreker hvor viktig det er at den enkelte student benytter seg av de tilbud som finnes på universitetet. - For å gjøre tilbudene bedre kjent, må Karrieresenteret og prosjekter som MiFA spille på lag med de ulike etniske minoritetsstudent-foreningene. Karrieresenteret og MiFA skal gjøre sin del av jobben, men det er viktig at også studentene selv kommer på banen, avslutter Alghasi. Av Gisle Hellsten, Karrieresenteret

Arbeidslivets nomader

Arbeidslivets nomader Konsulentbransjen: Arbeidslivets nomader Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 7. Høsten 2005 Program for Arbeidslivsdagen ved UiO 2005 Kom på landets største karrieremesse!

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

BASIC JOBBSØKING. Jobbsøking fra A til Å for studenter og nyutdannede, utgitt av Karrieresenteret ved UiO. Research, søknad, CV og intervju

BASIC JOBBSØKING. Jobbsøking fra A til Å for studenter og nyutdannede, utgitt av Karrieresenteret ved UiO. Research, søknad, CV og intervju BASIC JOBBSØKING Jobbsøking fra A til Å for studenter og nyutdannede, utgitt av Karrieresenteret ved UiO Research, søknad, CV og intervju Få den første jobben! Slik overbeviser du arbeidsgiver JOBBUTLYSNINGER

Detaljer

Optimisme i IKT-bransjen

Optimisme i IKT-bransjen Optimisme i IKT-bransjen Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 5. Høsten 2004 Arbeidslivsdagen 2004: Program og oversikt over deltakere Hvem er du EGENTLIG? Om personlighet og

Detaljer

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten Arbeidslivsdagen Bli kjent - gjør deg kjent Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008 Karrierevalget: Bachelor eller master? Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Detaljer

BASIC JOBBSØKING. Research, søknad, CV og intervju. Finn jobben du ønsker deg! Slik overbeviser du arbeidsgiver

BASIC JOBBSØKING. Research, søknad, CV og intervju. Finn jobben du ønsker deg! Slik overbeviser du arbeidsgiver BASIC JOBBSØKING Jobbsøking fra A til Å for studenter og nyutdannede, utgitt av Karrieresenteret ved UiO Research, søknad, CV og intervju Finn jobben du ønsker deg! Slik overbeviser du arbeidsgiver JOBBUTLYSNINGER

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

UNG&LOVENDE. Fra UiO på vei til arbeidslivet. Alt du som arbeidsgiver må vite om Kvalitetsreformen. Studentene om sine karriereplaner

UNG&LOVENDE. Fra UiO på vei til arbeidslivet. Alt du som arbeidsgiver må vite om Kvalitetsreformen. Studentene om sine karriereplaner UNG&LOVENDE Fra UiO på vei til arbeidslivet Alt du som arbeidsgiver må vite om Kvalitetsreformen Studentene om sine karriereplaner Hvordan rekruttere en akademiker? Akademikere i arbeid karriereintervjuer

Detaljer

Jeg + privat næringsliv= sant!

Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2012 SAMFUNNSVITEREN Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik JObber også i privat næringsliv For

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

søknad, CV og intervju

søknad, CV og intervju søknad, CV og intervju IKONER: Dersom du vil ha sommerjobb i sommer, er det en del ting du bør vite. Her kommer en rekke gode tips for alle som er på jakt etter sommerjobb. Brosjyren inneholder også mal

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN «FREMTIDEN KOMMER AV SEG SELV, FREMSKRITTET IKKE» OM MIGRANTER MED HØYERE UTDANNELSE, OG DERES OPPLEVELSE AV Å VÆRE I NORGE

MISJONSHØGSKOLEN «FREMTIDEN KOMMER AV SEG SELV, FREMSKRITTET IKKE» OM MIGRANTER MED HØYERE UTDANNELSE, OG DERES OPPLEVELSE AV Å VÆRE I NORGE MISJONSHØGSKOLEN «FREMTIDEN KOMMER AV SEG SELV, FREMSKRITTET IKKE» OM MIGRANTER MED HØYERE UTDANNELSE, OG DERES OPPLEVELSE AV Å VÆRE I NORGE MASTEROPPGAVE I GLOBALE STUDIER 30-MATH Interkulturell Kommunikasjon

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter!

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter! FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2013 UNG- SPESIAL Gi oss muligheter! Veien til kunnskapsprøven Delta på vårt komplette tilbud til deg som skal bli autorisert finansiell rådgiver. Programmet

Detaljer

Hvor vil du? Arbeidslivsdagen 15. oktober

Hvor vil du? Arbeidslivsdagen 15. oktober Hvor vil du? Arbeidslivsdagen 15. oktober Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 13. Høsten 2009 Basic jobbsøking: Hvor er jobben du ønsker deg? Finanskrisa og arbeidsmarkedet:

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Microsoft University

Microsoft University University 2013 Søknadsfrist: 31. januar Vinn en HTC Windows phone 8X SIDE - 23 University: Betalt opplæring hos din første arbeidsgiver SIDE - 10-12 Den perfekte søknaden Hvordan skriver du den? SIDE

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv?

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? Tema Lærerprofesjon Veiene til lærerprofesjon i Norden Når krise oppstår Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? www.pedagogstudentene.no Konkurranse Er det noe som opptar eller provoserer

Detaljer

Jobbsøkerguiden. adecco.no. Nyttig arbeidserfaring s. 5. Våre fagområder s. 7. Dette tilbyr vi s. 10. Noen av våre samarbeidspartnere s.

Jobbsøkerguiden. adecco.no. Nyttig arbeidserfaring s. 5. Våre fagområder s. 7. Dette tilbyr vi s. 10. Noen av våre samarbeidspartnere s. Jobbsøkerguiden Nyttig arbeidserfaring s. 5 Våre fagområder s. 7 Dette tilbyr vi s. 10 Noen av våre samarbeidspartnere s. 13 Hvordan skrive CV s. 14 Hvordan skrive søknad s. 17 Intervju s. 20 Ulike intervjuformer

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Foto: Nicolas Tourrence JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Side 3 Oppdag dine muligheter Side 4 Hvor begynner jeg? BEVISSTGJØRING Side 6 Hvor leter jeg? ORIENTERING Side 8 Lag

Detaljer

Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007

Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007 Fargeløs forvaltning!!!! - Jippi, eg fekk jobben, kjem det entusiastisk frå kompisen min. Begeistringa er ikkje til å ta feil av i andre enden

Detaljer

Tett på innvandrerkvinner

Tett på innvandrerkvinner Tett på innvandrerkvinner Tett på nr. 1 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring «Tett på»-rapportene er en ny satsning i Røde Kors. Som Norges største frivillige

Detaljer

Læreryrket en profesjon i faresonen

Læreryrket en profesjon i faresonen Læreryrket en profesjon i faresonen - En oppgave om frafall blant nyutdannede lærere Åse K. Lædre, Vilde A. Østevold, Elene S. Løtveit og Mariell Johannesen Side 1 av 63 Forord Da vi startet vårt prosjekt

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Jobbsøking fra studier til jobb

Jobbsøking fra studier til jobb Jobbsøking fra studier til jobb BI KarrIereservIce Oppdag dine muligheter Jobbsøking er ingen eksakt vitenskap, men vi har samlet våre aller viktigste erfaringer og råd i denne brosjyren. BI Karriereservice

Detaljer