Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr Side nr. PS 2010/79 Godkjenning av innkalling PS 2010/80 Godkjenning av saksliste PS 2010/81 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 2010/82 Referatsaker RS 2010/21 Opphevelse av konsesjonsordningen for videoomsetning. 2009/3358 RS 2010/22 RS 2010/23 RS 2010/24 PS 2010/83 PS 2010/84 PS 2010/85 PS 2010/86 PS 2010/87 Landsmøtet for Film & Kino - protokoll. 2009/5779 Regionalplan kultur /4147 Kulturminneplan for Østfold. 2008/126 Veinavn ved Remmen. 2009/781 Veinavn Aspedammen. 2009/781 Oppnevnelse av medlemmer til Det Norske Blåseensembles styre. 2008/113 Budsjett /1947 Rapportering på økonomi og sykefravær pr oktober 2010, Enhet for kultur og idrett. 2008/887 Toril Brekke utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 18:35 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toril Brekke Leder AP Kristin Johansen Medlem AP Vibeke Julsrud Medlem MDG Per Magnus Finnanger Sandsmark Medlem V Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Vegar Johansen MEDL FRP Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Eivind Ottersen MEDL AP Rune Gribsrød NESTL SV Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Trine-Merethe Høistad Eivind Ottersen AP Joachim Bratteli Atoosa P-J Thunem AP Odd Riise Rune Gribsrød AP Nils Sagstuen Mona-Kristine Arneberg AP Inger Elisabeth Blomsnes Vegar Johansen H Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lise Antonsen Rådmannens representant Side 3

4 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Toril Brekke Utvalgsleder Mette Engdahl Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2010/73 PS 2010/74 PS 2010/75 PS 2010/76 RS 2010/18 RS 2010/19 RS 2010/20 PS 2010/77 PS 2010/78 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Henvendelse fra Halden Kulturråd vedrørende vedlikehold av skulpturer. Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2009/161 Orientering om bygging av ny allbrukshall. 2008/3430 Statusrapport Halden bibliotek 2010/5472 Forslag til vedtektsendringer - stiftelsen Det Norske Blåseensemblet. 2008/113 Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden. 2010/284 Side nr. Toril Brekke utvalgsleder Side 5

6 PS 2010/73 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2010/74 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2010/75 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: PS 2010/72 fra forrige møte vedr. FO 2010/7 fra Per Magnus Finnanger Sandsmark, V, Allsang på Grensen rettes til Fredriksten festning. Protokoll fra forrige møte med denne rettelsen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte godkjent. Side 6

7 PS 2010/76 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: RS 2010/19 Orientering om bygging av ny allbrukshall : Leder fra styringsgruppen Allbrukshall holdt en muntlig orientering vedr. prosessen. Møtereferatet fra styringsgruppen 7 september ble delt ut i møtet. RS 2010/20 Statusrapport Halden bibliotek : Utvalgets medlemmer ble muntlig orientert under befaring på Halden bibliotek iht. inspisering av utsmykkingen Bibliostreken. Referatsakene ble tatt til orientering. Vedtak: Referatsakene tatt til orientering. RS 2010/18 Henvendelse fra Halden Kulturråd vedrørende vedlikehold av skulpturer. RS 2010/19 Orientering om bygging av ny allbrukshall. RS 2010/20 Statusrapport Halden bibliotek PS 2010/77 Forslag til vedtektsendringer - stiftelsen Det Norske Blåseensemblet. Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Utvalgsleder fremmet følgende endringsforslag til vedtak: 1. Halden kommune ønsker at Det Norske Blåseensembles styre skal bestå av 7 medlemmer med varamedlemmer med en funksjonstid på 2 år i stiftelsens vedtekter foreslås slik: Styret skal ha 7 faste medlemmer med personlige varamedlemmer. Østfold fylkeskommune oppnevner 3 styremedlemmer, inklusiv leder, og 3 varamedlemmer. Halden kommune oppnevner 3 medlemmer med varamedlemmer og de ansatte velger 1 styremedlem blant de ansatte. Styret kan selv velge nestleder. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer, inklusiv leder eller nestleder, er til stede. Side 7

8 Ved stemmelikhet har styreleder, eller fungerende styreleder, dobbeltstemme. 3.Ved valget i 2010 velger Østfold fylkeskommune og Halden kommune hver 1 medlem og varamedlem som får en funksjonstid på et år. De øvrige velges for 2 år. Utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Halden kommune ønsker at Det Norske Blåseensembles styre skal bestå av 7 medlemmer med varamedlemmer med en funksjonstid på 2 år i stiftelsens vedtekter foreslås slik: Styret skal ha 7 faste medlemmer med personlige varamedlemmer. Østfold fylkeskommune oppnevner 3 styremedlemmer, inklusiv leder, og 3 varamedlemmer. Halden kommune oppnevner 3 medlemmer med varamedlemmer og de ansatte velger 1 styremedlem blant de ansatte. Styret kan selv velge nestleder. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer, inklusiv leder eller nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder, eller fungerende styreleder, dobbeltstemme. 3.Ved valget i 2010 velger Østfold fylkeskommune og Halden kommune hver 1 medlem og varamedlem som får en funksjonstid på et år. De øvrige velges for 2 år. PS 2010/78 Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden. Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Forslag til Kommunedelplan for fysisk aktivitet, Idrett og friluftsliv, langsiktig del med handlingsprogram vedtas. Side 8

9 PS 2010/79 Godkjenning av innkalling PS 2010/80 Godkjenning av saksliste PS 2010/81 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 9

10 PS 2010/82 Referatsaker Side 10

11 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Lise Antonsen Referatsak Fra: Til: Enhet for kultur og idrett Hovedutvalg for kultur og idrett Opphevelse av konsesjonsordningen for videoomsetning. Vedlagt følger skriv fra Kulturdepartementet vedrørende opphevelse av konsesjonsordningen for videoomsetning. Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Lise Antonsen Referatsak Fra: Til: Enhet for kultur og idrett Hovedutvalg for kultur og idrett Landsmøtet for Film & Kino - protokoll. Vedlagt følger vedtaksprotokoll fra Film & Kinos landsmøte som ble avviklet i Oslo 22.september i år. Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lise Antonsen Referatsak Fra: Til: Enhet for kultur og idrett Hovedutvalg for kultur og idrett Regionalplan kultur Regionalplan for kultur ble vedtatt at Fylkestinget i juni Hovedutvalget vil få utdelt denne planen under møtet. Side 22

23 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Lise Antonsen Referatsak Fra: Til: Enhet for kultur og idrett Hovedutvalg for kultur og idrett Kulturminneplan for Østfold. Fylkesutvalget godkjente i oktober 2010 Kulturminneplan for Østfold Planen vil bli utdelt i møtet til hovedutvalgets medlemmer. Planen kan også lastes ned fra hjemmesidene til Østfold fylkeskommune, der den ligger under Kulturminnevern. Side 23

24 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2010/ Utsendte vedlegg 1. Kart 2. Brev fra S.Moen 3. Informasjon om H.Melberg Ikke utsendte vedlegg Veinavn ved Remmen. Sammendrag av saken: Saken er satt på dagsorden av utvalgsleder. Rådmannens innstilling: Ingen. Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2010/ Utsendte vedlegg Kart Ikke utsendte vedlegg Veinavn Aspedammen. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandler: Jan Sverre Olsen Saken: I møte i Hovedutvalg for kultur og idrett ble følgende vedtak fattet: HKI vedtar Gamleveien som veinavn på veien som går parallelt med jernbanen på Aspedammen. Da denne veien deler seg i to rett etter start, har dette vanskeliggjort adresseringen. Det har derfor, etter møte med velforeningen, kommet forslag om å kalle veien som går nordover for Gamleveien nord og den som går sørover for Gamleveien sør. Rådmannens innstilling: HKI vedtar at den delen av Gamleveien som går nordover får navnet Gamleveien nord. Den delen av veien som går sørover får navnet Gamleveien sør. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Stein Cato Røsnæs Side 29

30 Side 30

31 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2010/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Oppnevnelse av medlemmer til Det Norske Blåseensembles styre. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandler: Stein Cato Røsnæs. Sammendrag av saken: I Hovedutvalg for kultur og idretts møte den ble det vedtatt endringer i vedtektene til stiftelsen Det Norske Blåseensemble. I følge de nye vedtektene skal Halden kommune oppnevne 3 styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for kultur og idrett vedtar å oppnevne følgende 3 medlemmer med personlige varamedlemmer til styret for stiftelsen Det Norske Blåseensemble: Medlem: (for ett år) Personlige varamedlem: Saksutredning: I Hovedutvalg for kultur og idretts møte den ble det vedtatt endringer i vedtektene til stiftelsen Det Norske Blåseensemble. I følge de nye vedtektene skal Halden kommune oppnevne 3 styremedlemmer med personlige varamedlemmer med funksjonstid på to år. Ved valget i 2010 skal det oppnevnes 1 medlem med personlig varamedlem med en funksjonstid på ett år, de øvrige velges for to år. Funksjonstiden starter 1.januar Side 31

32 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Stein Cato Røsnæs Side 32

33 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lars Vidar Hennum Hansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Hovedarbeidsmiljøutvalget 2010/ Halden eldreråd Formannskapet Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for kultur og idrett 2010/ Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Kommunestyret Råd for funksjonshemmede Hovedarbeidsmiljøutvalget 2011/ Utsendte vedlegg 1 Budsjettsøknad Kirkelig Fellesråd 2 Budsjettsøkand Halden historiske samlinger 3 Innspill Halden golfklubb - budsjettsøknad 4 Innspill Rød herregård - budsjettsøknad park 5 Innspill fra Fagforbundet 6 Vedlegg til innspill fra Fagforbundet 7 Innspill fra NETF 8 Innspill fra Delta 9 Innspill NSF 10 Innspill fra Utdanningsforbundet 11 Budsjettforslag fra kontrollutvalget Ikke utsendte vedlegg Rådmannens budsjettforslag Side 33

34 Budsjett 2011 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Kommunelovens 45 sier at kommunestyret innen utgangen av året skal vedta budsjett for kommende kalenderår. Rådmannen fremlegger derfor et balansert budsjettforslag for behandling i hovedutvalget for budsjett, finans og økonomisk styring. Saksprotokoll i Hovedarbeidsmiljøutvalget Behandling: Sak utsatt til neste møte. Vedtak: Sak utsatt til neste møte. Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens budsjettforslag for 2011 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 2. Hovedutvalg for finans, budsjett og økonomisk styring gis fullmakt til innenfor driftsbudsjettet å omdisponere, trekke inn, og iverksette tiltak i budsjettet både innenfor og på tvers av alle sektorer. 3. Hovedutvalget gis fullmakt til å disponere sektorens til enhver tid vedtatte budsjettrammer innenfor driftsbudsjettet. 4. Hovedutvalgene disponerer innenfor tildelt ramme på investeringsbudsjettet i hht budsjettskjema 2B. 5. Nytt gebyrforskrift for Vann, avløps- og renovasjonsavgiftene vedtas pr Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på til sammen kr ,- slik: VAR-lån kr avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Øvrige lån kr avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån kr som tas opp i hht Husbankens retningslinjer, primært en avdragstid på 20 år. 9. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Halden kommune for skatteåret 2011 jf. eiendomsskattelovens 3. Det vises også til kommunestyrets vedtak om utvidelsen til hele kommunen, og om Side 34

35 nytaksering/omtaksering begrunnet i den alminnelige regel i byskattelovens hensynet til likebehandling og utvidelsen. Før øvrig gjelder jf. eiendomsskattelovens 10 følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2011: a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den nye fastsatte takstverdien. b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar og fritidseiendommer være 3,75 promille av den nye takstverdien. c) c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag stort kr ,- for hver selvstendig boenhet i boliger, samt også et bunnfradrag stort kr ,- for hver fritidseiendom. d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten og dennes bokstav b, bygning som har historisk verde. e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov omkulturminner. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk. For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g) Kommunens skattetakstvedtekter. 10. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas. 11. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2011 Kommunale avgifter skrives ut med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november. 12. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. Saksutredning: Halden kommune har hatt positive regnskapsresultater siden 2004 (akkumulert 61,4 mkr), men vil allikevel ved utgangen av 2010 ha minimalt med driftsreserver/frie fond. Netto driftsresultat (løpende inntekter - løpende utgifter -netto finanskostnader) var for første gang på mange år negativt i Netto driftsresultat er også budsjettert negativ i 2010, og økonomirapporteringen pr 2. tertial viser at netto driftsresultat kan bli noe svakere enn budsjettert. Arbeidet med å fremlegge et grunnlag for det videre budsjettarbeidet hvor det er balanse mellom utgifter og inntekter har vært vanskelig - vanskelig i den forstand at gode tilbud og tiltak som er viktig og nødvendig og er av forebyggende karakter, må foreslås å opphøre. De forventninger som ligger i statsbudsjett mht tidlig innsats, forebygging generelt, leksehjelp og økt volum innenfor pleie og omsorgstjenesten mm. vil vanskelig la seg gjennomføre dersom ikke de statlige overføringene økes betraktelig. Rådmannen har valgt å signalisere dette gjennom å budsjettere med en økt rammeoverføring på 33,5 mkr. Dersom ikke denne skulle komme, vil Side 35

36 konsekvenser av de tiltak som vil måtte gjennomføres bli store, og sette Halden kommune mange år tilbake, både hva gjelder det løpende tjenestetilbudet og muligheter for utvikling. I en slik økonomisk situasjon som ser til å møte Halden kommune i 2011, er det fort gjort å miste motet og miste det langsiktige perspektivet. På tross av at kommunen i flere år har slitt med trang økonomi har det allikevel blitt satset relativt tungt på å investere i fremtiden. Det ligger etter rådmannens syn nå godt tilrette for økt etablering av både tilflyttere og næringsaktiviteter, som vil kunne gi kommunen merinntekter i årene fremover. Virkning av statsbudsjettet Hvert år blir det hevdet at økningen i rammeoverføringene/frie inntekter har i seg kostnadsveksten i form av deflator (2,8 % for 2011). Rådmannens erfaring er hvert år at dette ikke er tilfelle, og at det slikt sett er en skjult innsparing for Halden kommune (etter skatteutjevning og kostnadsnøkler). I 2010 var kostnadsfaktoren til Halden kommune i fordelingsmekanismen beregnet å være 1.02, mens den i 2011 (på grunn av endringer i vektingen) er beregnet å være 0,98. I tall betyr dette at i 2010 mottok Halden kommune 27,1 mkr fra utjevningsordningen, mens kommunen i 2011 må betale 13,2 mkr til ordningen. Dette gir isolert sett en reell reduksjon i tilføringene på vel 40 mkr. Kort oppsummert betyr dette at det i statsbudsjett for 2011 ikke er rom for økninger i tjenestenivået, det er på generelt grunnlag kun rom for å videreføre nivået fra 2010, men på grunn av momenter som vist over får Halden kommune tilføringer med reelle underdekninger. Budsjettsaldering Konsekvensjustert budsjett er dagens drift (2010), korrigert for helårsvirkninger av vedtatte tiltak, lønns-, og prisvekst, samt volumendringer. Arbeidet med konsekvensjusteringen av budsjett 2010 viste et behov på 1,32 mrd i Til sammenligning viste beregninger av fellesinntektene for 2011 en ramme på 1,17 mrd og dermed et reelt gap på 143 mkr. Rådmannen sto da overfor et stort dilemma; kutte i tjenester som strider mot sentrale og lokale føringer, samt tiltak som er i ferd med å bli lovregulert (dagsenter for demente), eventuelt forvente at de skjevheter og den underfinansiering som her funnet sted blir rettet opp i. Med bakgrunn i dette legger rådmannen inn en forventet inntektsøkning over statsbudsjettet på 33,5 mkr i 2011, utover det som er presentert i statsbudsjettet. Dermed utgjør korrigert gap ca 110 mkr. Det konsekvensjusterte budsjett utgjør Netto fellesinntekter utgjør GAP Parallelt med arbeidet for å dekke nevnte gap, startet prosjekt Halden 2012 opp. Dette var i utgangspunktet ment som et prosjekt som skulle løpe gjennom hele 2011, og hvor resultatene først skulle få effekt fra 2012 og utover i planperioden. Gapet mellom kommunens fellesinntekter og konsekvensjustert budsjett var så vidt stor at rådmannen mente det var helt nødvendig å Side 36

37 fremskynde deler av prosjekt Halden 2012, og la denne bli en del av budsjettprosessen for Konsekvensjusterte sektorrammer, Sum salderingstiltak og saldert sektorramme er vist i tabellen under. Konsekvens justert budsjett Salderings tiltak Saldert rammeforslag Fellesinntekter * Sentraladministrasjonen Kultur Undervisning Helse Teknisk Sum Kommune * Rådmannen har økt rammetilskuddet med 33,5 mkr utover det som prognostiseres i statsbudsjettet. Det vises i den forbindelse til at Halden kommune er trukket ca 40 mkr i utgiftsutjevningen fra 2010 til 2011 uten at det foreligger noen form for forklaring eller vurderinger av dette. Forøvrig vises det til Rådmannens budsjettforslag for 2011 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T. Larsen Roar Vevelstad Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Side 40

41 Side 41

42 Side 42

43 Side 43

44 Side 44

45 Side 45

46 Side 46

47 Side 47

48 Side 48

49 Side 49

50 Side 50

51 Side 51

52 Side 52

53 Side 53

54 Side 54

55 Side 55

56 Side 56

57 Side 57

58 Side 58

59 Side 59

60 Side 60

61 Side 61

62 Side 62

63 Side 63

64 Side 64

65 Side 65

66 Side 66

67 Side 67

68 Side 68

69 Vedrørende rådmannens budsjettforslag 2011reduksjonstiltak innen Helse & Omsorg. NETF vil uttrykke sin bekymring i forhold til kommunens rammebetingelser som resulterer i foreslåtte reduksjonstiltak innen Helse & Omsorg De fleste av reduksjonstiltakene vil på sikt resultere i høyere kostnader. NETF vil i sin uttalelse vektlegge de reduksjonstiltakene som innebærer nedleggelser av tjenester/plasser. I løpet av de nærmeste årene, vil antall personer med demens og øke betydelig. Pr i dag er det allerede for få plasser tilgjengelig for denne gruppen. Ved en nedleggelse av Iddebo bofellesskap og Solheim dagsenter, vil ventelistene for denne brukergruppen vokse raskt. Det vil skape uttrygghet for pårørende og brukere. I ny lov om kommunehelsetjenesten som er ute på høring, er det lagt frem forslag om at dagsenter for personer med demens skal lovpålegges. Et tilbud om dagsenter, bidrar til at pårørende kan få den avlastningen i hverdagen som de har behov for, slik at de kan klare å ha sine syke pårørende boende hjemme så lenge som mulig. Pårørende til unge personer med demens (under 65 år), gis dermed også muligheten til å kunne fortsette å arbeide. En dagsenterplass kan utsette behovet for omsorgsbolig/ sykehjemsplass i 1 år og hindrer i stor grad akuttinnleggelser i institusjon. En nedleggelse av Iddebo bofellesskap, forutsetter at beboerne blir gitt tilbud om plass tilpasset deres behov, men med dagens mangel på ledige institusjonsplasser, vil dette bli svært vanskelig. Med tanke på at ytterligere 45 institusjons/ omsorgsboligplasser foreslås nedlagt ved henholdsvis Bergheim Trygdehybler og Halden sykehjem, vil ikke Halden kommune kunne gi innbyggerne sine et forsvarlig helsetilbud. Optimering av drift av rehabiliteringsavdelingen, vil redusere rehabiliteringsomfanget i avdelingen og bidra til økt press på hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie, ergoterapi, fysioterapi osv). En forkorting av rehabiliterings/habiliteringsfasen, kan resultere i at den enkelte bruker ikke oppnår like god funksjonstilfriskning som ved et intensivt rehabilteringsopphold. Med vennlig hilsen Benedicte Borge Bakstad HTV NETF Lillestrøm \\pt02-app-04\pdfconverterdocprocessingdirektory\mee\ doc Side 69

70 Kommentarer til rådmannens forslag til budsjett 2011 Sentraladministrasjon: Her er det flere punkter Delta ser kan gjennomføres, slik som å avvikle Haldenmagasinet, at Allsang blir egen drift, politisk tilleggsbevilgning trekkes inn, redusert konsulentbistand. Det å redusere stillinger må bare gjøres hvis det er forsvarlig, det å redusere innen NAV vil vel bare bli en merkostnad andre steder. Slt har vel vist seg å være nyttig for Halden kommune, så det er vel noe som må satses videre på, men at den blir overført til undervisning er helt ok for Delta. Det å redusere sykefraværet er Delta positive til, men om vi klare 5% er vel å sette ambisjonene litt høyt. Kultur og Idrett: Faste overføringer til DNBE er noe som kan reduseres eller fjernes helt, eller er det ikke mye som kan reduseres innen denne enheten. Dette er noe som kommer Haldens befolkning til gode. Undervisning og oppvekst: Innen undervisning og oppvekst er det ikke noen av punktene Delta kan støtte. Et av forslagene er sammenslåing av Øberg og Iddevang, men samtidig signaliserer bygging av ny skole på Idd. Er behovet for ny skole der da, når vi pr. i dag har skoler som kan benyttes. Helse og omsorg: Reduksjonstiltak som Delta kan støtte innen denne sektoren er redusert medisinkostnad, dette med multidoser har blitt en større kostnad en først antatt. Multidoser fungerer ikke optimalt, og det er veldig mye svinn. Effektivisere bruk av vaskeri er noe som bør sees på. her er det nok midler å spare. Delta ser ikke at noen av de andre tiltakene kan støttes. Nedleggelse av en sykehjemsavdeling og bygging av nytt sykehjem på Tyska gir vel litt feil signaler. Teknisk: Kan denne sektoren tjene inn midler for Halden kommune er det veldig positivt, men vi støtter ikke at stillinger blir redusert eller fjernet. Vi kan ikke støtte redusert vedlikehold av veier/gater og parkanlegg. Det gjelder også vedlikehold av kommunale bygninger. Delta mener at investeringer bør reduseres maksimalt, og at Halden kommune konsentrerer seg om drift. Hilsen HTV Nina Aarbu Delta Side 70

71 Side 2 av 2 Side 71

72 NSF HALDEN KOMMUNE Wiels plass Halden Tlf.: Faks: Mob.tlf.: Vår saksbehandler: Anne Mette Pettersen Vår dato: Vår ref: Deres ref.: Medlemsnr.: INNSPILL TIL RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG 2011, FRA NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Innledningsvis vil NSF påpeke at dette er et budsjettforslag som legger stramme føringer. Halden kommune får fortsatt store utfordringer på økonomisiden, og NSF ser det som ganske vanskelig for kommunen å endre denne situasjonen på kort sikt. Vi ser med stor bekymring på at forslagene til innsparing vil gå utover tjenestene til brukerne. Vi har disse kommentarene til rådmannens budsjettforslag for 2011: Sentraladministrasjon: Det er flere av punktene her som vi ser kan gjennomføres uten at det går veldig ut over de tjenestene vi gir til befolkningen. F.eks avvikling av Halden Magasinet, SLT overflytte 50% stilling til undervisning, reduksjon av frikjøp politikere og endret møtestruktur og Allsang til eget AS. Kultur og Idrett: Ser at støtten til DNBE kan fjernes. Dette er et innsparingstiltak som har blitt lagt frem flere år på rad, men som ikke har blitt gjennomført. Helse og omsorg: Det er flere av punktene under helse og omsorg, som er vanskelig og gjennomføre. 5 Optimalisering av rehabiliteringsavdelingen; Det er en ny måte og skrive nedbemanning på. Det er ikke samsvar mellom forebyggende tenkning, og det og redusere bemanningen på et tiltak som skal få pasienter tilbake til hjemmet, i stedet for å bli pleiepasienter. 6 Redusert drift av leasingbiler; Det er i dag flere grupper som ønsker seg leasingbiler, bl.a helsesøstertjenesten, og derfor ser ikke NSF at det kan reduseres i antall biler, det bør økes. 7 Redusert medisinkostnad; Det er en del mer jobb med multidose, enn det var når sykepleierne satt og doserte selv. Det er ikke så bra kontroll på medisineringen lenger, siden multidosen kommer ferdig, og det ofte er gjort endringer fra lege. Dårlig kommunikasjon mellom hjemmesykepleien og enkelte fastleger gjør at medisinering av pasientene inneholder flere feil nå enn tidligere. Mange avvik er levert inn, men ikke gjort noe med. 8 Effektivisere bruk av vaskeri; NSF mener at dette tiltaket kan føre til en innsparing, da rutinene kan gås igjennom og evt.endres. Vi har vaskeri i kommunen som evt.kan utnyttes bedre. Side 72

73 Optimalisering av driften innenfor flere områder; Disse punktene beskriver igjen en nedbemanning som NSF ikke kan se er gjennomførbar. 13 Ressurser etter behov innen enhet sykehjem; Slik NSF ser det, er grunnbemanningen innenfor enhet sykehjem altfor lav allerede. Dette tiltaket er derfor helt utelukket, mener NSF årsverk psykiatri; Psykiatritjenesten er i en omorganisering, men det er i utgangspunktet en tjeneste som er utsatt. Å fjerne et årsverk på aktivitetssenteret vil føre til at dette tilbudet svekkes, og det vil bli konsekvenser for tjenesten ellers, ved at flere av brukerne må få tjenester i hjemmet i stedet. 17 Nedleggelse av Iddebo Bofellesskap; Dette er et tiltak som kommer opp hvert år. Det er like vanskelig for NSF og godta at dette er et innsparingstiltak i år som det har vært tidligere år. Det er venteliste på plasser innenfor demensomsorgen, og derfor kan vi ikke ta dette tiltaket seriøst. 18 Nedleggelser av Solheim senter; Solheim senter er et veldig positivt tiltak for brukerne og de pårørende. Ved å foreslå dette nedleag, velger kommunen og øke presset på de pårørende samt hjemmebaserte tjenester. Det vil også kanskje være noen av brukerne som vil ha behov for fast plass, hvis de ikke får vært på dagsenter årsverk rus/psykiatri; Dette er et tiltak som kan være vanskelig og iverksette, slik som NSF ser det. Det er viktig og ha fokus på disse tjenestene, slik at vi også kan jobbe forebyggende opp mot disse gruppene. 20 Bergheim Trygdehybler; Dette tiltaket vil føre til økt press på andre plasser, som vi ikke har, og kan derfor ikke gjennomføres. 22 Nedleggelse av sykehjemsavdeling; Dette tiltaket kan heller ikke gjennomføres, da det er stort behov for flere plasser, ikke færre! Det skal bygges et nytt sykehjem, og dette trenger vi i tillegg, ikke i stedet for allerede eksisterende plasser. Med vennlig hilsen NORSK SYKEPLEIERFORBUND Halden Anne Mette Pettersen Hovedtillitsvalgt Side 73

74 Vår dato Halden kommune v/rådmannen Innspill fra Utdanningsforbundet Halden til rådmannens foreløpige forslag til budsjett 2011 og økonomiplan Utdanningsforbundet Halden ser med stor bekymring på de tall rådmannen har lagt fram med et gap mellom det konsekvensjusterte budsjettet og netto fellesinntekter på over 140 mill kr. Videre ser vi faren ved å fortsette med store investeringer for å få ut en engangseffekt på momskompensasjon til saldering av budsjettet. Denne ordningen utgår i 2014, noe som bør hensyntas i budsjett 2011 og i økonomiplan På bakgrunn av det store salderingsbehovet, har vi forståelse for at kommunalavdelingene har hatt et svært krevende arbeid med å finne tiltak som gir stor nok økonomisk effekt. Vi finner likevel noen av de foreslåtte tiltakene så uspiselige at vi ønsker å nevne dem spesielt. For å tette gapet mellom konsekvensjustert budsjett og netto fellesinntekter, mener Utdanningsforbundet at kommunen først må bestrebe seg på å finne ytterligere inntekter. Dette vil kunne redde noen av de mest kritiske tiltakene. Inntektene kan komme fra ulike gebyrøkninger (utenom VAR), økt fokus på å etablere et kurssenter som også kan tilby kurs eksternt mot betaling, ytterligere salg av eiendommer og tomter, videre satsing på nærværsarbeidet ved å intensivere forebyggende tiltak og i større grad å flytte noe av det daglige oppfølgingsarbeidet ut til den enkelte enhet, med mer. Vi mener at langsiktig tenkning og kontinuitet er viktig å ha med seg inn i en budsjettprosess. Kommunen må først bestemme seg for hvilken tjenesteyting og hvilket aktivitetsnivå den skal legge seg på, for deretter å bestemme nivået på bemanningen som skal utføre tjenestene. Utdanningsforbundet mener følgende kritiske tiltak bør fjernes fra salderingslisten: - Reduksjon av 12 lærerstillinger som er øremerket tidlig innsats i skolen. Rådmannen beskriver selv godt konsekvensene av tiltaket. Se også konsekvenser nevnt i forbindelse med omleggingen av arbeidsoppgavene på PPT. - Avvikle bruk av leseveileder. Konsekvensene er godt beskrevet av rådmannen selv. - Sammenslåing av Iddevang og Øberg skole fra skoleåret 2011/12. Iddevang skole har vært truet med nedleggelse i de fleste budsjettforslag rådmannen har kommet med de siste mange årene. Foreldrene fikk garanti fra politikerne om at forslaget ikke skulle fremmes igjen, og at sammenslåing først vil være naturlig gjennom å bygge en ny skole på Iddesiden. Forslaget vil føre til at elevene på Iddevang i løpet av 2-3 år vil kunne påregne og bytte skole to ganger. Dette dersom det blir bygget en ny skole på Iddesiden. Vi finner tiltaket svært uheldig både ut fra elevenes ståsted med bytting av skoler og oppsplitting av klasser/grupper i et ellers svært godt skole- og nærmiljø. At foresatte og ansatte også vil føle sinne og stor frustrasjon for nok en gang å bli foreslått nedlagt, ligger i kortene. Dette tiltaket er ikke egnet for å skape en lærende og aktiv skole. Tvert i mot. Adresse Wiels plass Halden E-post/Internett Telefon Organisasjonsnr Side 74

75 Side 2 - Nedleggelse av Maurtua barnehage. Maurtua åpen barnehage er et lavterskeltilbud som ivaretar spesielt minoritetsspråklige barn og foreldre: Det er en arena for språkstimulering, både norsk og morsmål. De blir integrert i samfunnet både barn og foreldre. De bygger seg nettverk med også etnisk norske. Dette fører videre til at mange av mødrene tar norskkurs, og etter hvert går ut i arbeidslivet. De ansatte på barnehagen har mange solskinnshistorier på dette. Mødre/familier blir også veiledet ut i samfunnet av de ansatte. Barna kommer ut i andre barnehager tidligere enn de ville gjort om tilbudet ikke hadde eksistert, fordi foreldrene har blitt kjent med barnehagen gjennom åpen barnehage. Dermed blir barna integrert i samfunnet tidligere, lærer seg norsk tidligere og får en bedre forståelse av samfunnet før de begynner i skolen. Noe som igjen er forebyggende for skolen. Østfold har høyeste registrerte ledighet blant innvandrere 6,9 %. Da er det viktig det som er beskrevet over, at foreldrene med minoritetsbakgrunn får en arena å bygge nettverk, bli kjent med barnehagen og det norske samfunnet slik at de kommer seg ut i arbeidslivet. De får også foreldre med psykiske lidelser, som de ansatte strekker seg langt for å møte på deres vilkår. For disse barna er dette et viktig forebyggende tilbud. Tilflyttere får ofte sitt første møte med Halden kommune gjennom åpen barnehage. De forteller at de finner tilbudet på nettet og oppsøker dette bevist for å bli kjent med kommunen og bygge nettverk. De driver også den eneste babygruppen som eksisterer i kommunen. De ansatte på Maurtua veileder foreldre som sliter, og henviser til både PPT og barneverstjenesten fordi de oppdager problemer på et veldig tidlig tidspunkt. Ved etablering av det planlagte Familiens Hus er det viktig å få inn Maurtua åpen barnehage, som det lavterskeltilbudet dette er. Det gjør det enklere for familier som sliter å søke hjelp. Det er nå ute på høring å lovpålegge kommunene å ha Åpen Barnehage. Vi henviser til: NOU 2010:7, Mangfold og mestring, kap og Rapport for Maurtua åpen barnehage, Med vennlig hilsen for Utdanningsforbundet Halden Asle Milde /s og Ragnfrid Næss Gjevingaas /s Hovedtillitsvalgte Side 75

76 Totte,gle~tatt dammleid jot 4~«~~ 2xednele4t4d, Sevgzdat9, 7/4144, Rf.99e, Zåde cfty.~4 Halden kommune Att. Kommunestyret ved ordfører Postboks HALDEN 1 3 OF.T C31') Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/ /2010-BJGU Oversendelse av kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2011 Kontrollutvalget behandlet den i sak 10/29 " "Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2011, og for kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester frem til ". Kontrollutvalget vedtak er som følger: Kontrollutvalgets forslag til eget budsjett for 2011 på kr , vedtas Budsjett for Østfold kontrollutvalgssekretariat på kr for perioden til , tas til etterretning Budsjett for Østfold kommunerevisjon på kr for perioden til , tas til etterretning Fremlagte budsjett for kontrollutvalget, revisjonstjenesten og sekretariatet for 2011 oversendes ordfører til videre politisk behandling etter 18 i "Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner". Bestemmelsen i 18 i forskrift om kontrollutvalg fastsetter framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. I henhold til forskriften skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontrollog tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til eget budsjett og kontrollutvalgets samlede forslag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet skal legges fram for formannskapet i sin helhet som igjen avgir sin innstilling. Videre skal kontrollutvalgets forslag følge formannskapets innstilling til kommunestyret (jf. 18). For interkommunale selskaper (IKS) som Østfold kommunerevisjon er organisert som, er det selskapets representantskap som vedtar budsjettet (jf lov om interkommunale selskaper 18). Dette forutsetter at deltakerkommunenes budsjetter må være vedtatt før et endelig budsjett fastsettes. Østfold kontrollutvalgssekretariat er organisert etter 27 i kommuneloven - interkommunalt samarbeid. Sekretariatssamarbeidet har et eget styre (bestående av representanter fra eierkommunene). I sekretariatssamarbeidets vedtekter 7 "styrets oppgaver" framgår det at styret skal behandle budsjettforutsetninger og rammer for sekretariatet. Årsbudsjettet skal vedtas før utgangen av august måned før nytt budsjettår, herunder prinsipper for Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) Besøksadresse: Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad Postadresse: Postboks 69, 1601 Fredrikstad E-postadresse: Webadresse: Telefon: Telefaks: Tlf. saksbeh.: Bankkonto: Side 76

77 Saksnummer 2010/ /2010 kostnadsfordeling mellom deltakerkommunene. Dette betyr at kommunestyret må ta budsjett for Østfold kontrollutvalgssekretariat til etterretning. Er det behov for ytterligere opplysninger til kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet, kan rådgiver Bjørn Gulbrandsen kontaktes på telefon eller e-post: b u fredrikstad.kommune.no Med hilse Bjørn Gulbrandsen Rådgiver. Vedlegg: Saksutskrift fra kontrollutvalgssak nr 10/29 "Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2011 og for kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester frem til ". Forslag til budsjett for kontrollutvalget for Østfold kontrollutvalgssekretariat - Beregning av timer og kostnader for Halden kommune for perioden Østfold kommunerevisjon IKS - Notat om forslag til budsjett for 2011 for Halden kommune, Unntatt off. jfr. Offl. 13 og fvl. 13, første ledd. Kopi: Rådmann Side 77

78 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: Dokumentnr.: Løpenr.: Klassering: Saksbehandler: 2010/ / Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet avmøtedato Kontrollutval et Halden Utvalgssaksnr. 10/29 Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2011 og for kjøp av sekretariatstjenesten frem til Sekretariatets innstiii i ng Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Saken legges frem uten innstilling. Fredrikstad, Anne-Karin Femanger Pettersen Daglig leder, Østfold kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget Haldens behandling : Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: Kontrollutvalgets forslag til eget budsjett for 2011 på kr , vedtas Budsjett for Østfold kontrollutvalgssekretariat på kr for perioden til , tas til etterretning Budsjett for Østfold kommunerevisjon på kr for perioden til , tas til etterretning Fremlagte budsjett for kontrollutvalget, revisjonstjenesten og sekretariatet for 2011 oversendes ordfører til videre politisk behandling etter 18 i "Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling : Kontrollutvalgets forslag til eget budsjett for 2011 på kr , vedtas Budsjett for Østfold kontrollutvalgssekretariat på kr for perioden til , tas til etterretning Budsjett for Østfold kommunerevisjon på kr for perioden til , tas til etterretning Fremlagte budsjett for kontrollutvalget, revisjonstjenesten og sekretariatet for 2011 oversendes ordfører til videre politisk behandling etter 18 i "Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner". Side 78

79 Vedlegg Forslag til budsjett for kontrollutvalget for 2011 og for sekretariatstjenesten frem til Østfold kontrollutvalgssekretariat - Beregning av timer og kostnader for Halden kommune frem til Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Kommunestyret den sak 09/108 "Budsjett for 2010" Saksopplysninger I henhold til Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 18 budsjettbehandlingen, skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. I kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal kontrollutvalgets egen drift, kjøp av sekretariats og revisjonstjenesten innarbeides. Vurdering Kontrollutvalqet Til kontrollutvalgets egen drift er det innarbeidet godtgjørelse til leder og møtegodtgjørelse til øvrige medlemmer i tråd med reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune. Budsjettforslaget til kontrollutvalgets egen drift bygger på en normal møteaktivitet på fem møter i I budsjettforslaget er det i tillegg foreslått kr til servering i forbindelse med møtene i utvalget. Budsjettforslaget 2011 for kontrollutvalget medfører en reduksjon på kr , sammenlignet med budsjettet for (vedlegg 1.) Østfold kontrollutval ssekretariat Kommunestyret i Halden vedtok i desember 2009 at sekretariatstjenesten skulle konkurranseutsettes. Avtalen mellom Halden kommune og Østfold kontrollutvalgssekretariat er sagt opp med virkning fra Østfold kontrollutvalgssekretariat er organisert etter 27 i kommuneloven - interkommunalt samarbeid. Sekretariatssamarbeidet har et eget styre (bestående av representanter fra eierkommunene). I sekretariatssamarbeidets vedtekter 7 "styrets oppgaver" framgår det at styret skal behandle budsjettforutsetninger og rammer for sekretariatet. Årsbudsjettet skal vedtas før utgangen av august måned før nytt budsjettår, herunder prinsipper for kostnadsfordeling mellom deltakerkommunene. Dette betyr at kontrollutvalget og kommunestyret skal ta budsjett for Østfold kontrollutvalgssekretariat til etterretning. Styret for Østfold kontrollutvalgssekretariat behandlet og vedtok budsjettet 2011 for sekretariatet, i møte den 26. august I henhold til budsjettvedtaket og selskapets vedtekter (fordelingsnøkkel) vil Halden kommune sin andel fra og frem til utgjøre kr (Vedlegg 2) Østfold kommunerevisbn IKS o revis'onst enesten for 2011 Side 79

80 Kommunestyret i Halden vedtok i desember 2009 at revisjonstjenesten skulle konkurranseutsettes. Avtalen mellom Halden kommune og Østfold kommunerevisjon IKS er sagt opp med virkning fra Tjenesten er lagt ut på anbud, og valg av revisor og kostnadsrammen vedtas av kommunestyret tidligst i desember For interkommunale selskaper (IKS) som Østfold kommunerevisjon er organisert som, er det selskapets representantskap som endelig vedtar budsjettet (jf lov om interkommunale selskaper 18). Dette forutsetter at deltakerkommunenes budsjetter må være vedtatt før et endelig budsjett kan fastsettes. Styret i Østfold kommunerevisjon skal avholde sitt budsjettmøte 6. september Halden kommunes andel av budsjettet for perioden utgjør kr Sekretariatet forslag til vedtak kan se slik ut: Kontrollutvalgets forslag til eget budsjett for 2011 på kr , vedtas Budsjett for Østfold kontrollutvalgssekretariat på kr for perioden til , tas til etterretning Budsjett for Østfold kommunerevisjon på kr for perioden til , tas til orientering Fremlagte budsjett for kontrollutvalget, revisjonstjenesten og sekretariatet for 2011 oversendes ordfører til videre politisk behandling etter 18 i "Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner". Side 80

81 Halden kommune Budsjett for kontrollutvalget for 2011, og budsjettet for sekretariats- og revisjonstjenensten fra Kontrollutval etforsla2011buds'ett 2010 Endring i / Re nskap 2009Merknader Godtgjørelelse leder (fast del)kr72 500,00kr69 400,0010 % av ordførers lønn Møtegodtgjørelse medlemmer (fast del)kr51 000,00kr48 600,003,5% av ordførers lønn Møtegodtgjørelse per møte (variabel)kr12 000,00kr11 500,00kr ,00790,- per møte (alle) Telefongodtgjørelsekr Arbeids iveravgiftkr19 000,00kr18 500,00kr21 993,0014,1% avodt.ørelsen Sum lønn kr ,00kr ,00kr ,00 Samlet sum lønnskostnader Representasjon/serveringkr1 500,00kr3 000,00kr3 271,00 Kurs og opplæringkrkr5 000,00kr4 400,00 Forum for kontroll og tilsyn - kontingentkrkr5 000,00kr5 000,00 Sk ss okost odt 'ørelsekr-kr3 000,00kr5 029,00 Sum driftsutgifter kr1 500,00kr16 000,00kr37 000,00 Samlet sum driftsutgifter Samlet sum Kontrollutvalgetkr ,00kr ,00(5,1) kr ,00 *Kjøp av sekretariattjenester (ØKUS)kr99 500,00 kr ,00 kr ,00 Kjøp av tjenesten fra ØKUS frem til *Kjøp av revisjonstjenester (ØKR)kr ,00 kr ,00 kr ,00 Revisjonstjenesten er ute på anbud Sum for hele kontroll- og tilsynsarbeid kr ,00kr ,00 kr ,00 Inkluderer KU, ØKR og ØKUS *ØKUS og ØKRs budsjettandel gjelder for perioden Side 81

82 Vedlegg østfold kontrollutvalgssekretariat - budsjett /3 per kommune (fast beløp) Stipulert forbruk Sum Anslag timer per kommune Fredrikstad Sarpsborg Halden * Moss Rygge Råde Hvaler Bruk av fond SUM kr90 700,00 kr90 700,00 kr33 200,00 kr90 700,00 kr90 700,00 kr90 700,00 kr90 700,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr66 300,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr kr kr kr kr kr kr kr kr ,00 000,00 500,00 500,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000, timer 500 timer 150 timer 450 timer 360 timer 320 timer 320 timer 2800 timer *for perioden januar - april Budsjett bygger på de erfaringer selskapet har hatt i de første 5 driftsårene for selskapet. Samlet utgiftsside er kr Dette vil utgjøre en kostnadsreduksjon på 8,1 % i forhold til 2010 budsjett. Reduksjonen skyldes kostnadsreduserende tiltak på grunn av at Halden kommune har meldt seg ut av samarbeidet Budsjettet for 2011 skal gå i balanse og kostnadene fordeles på eierkommunene etter en fastsatt fordelingsnøkkel. Tilskudd fra kommunene fremkommer slik at kostnadene fordeles som følger: - 1/3 av kostnadene fordeles likt kommunene imellom (fast beløp) - 2/3 av kostnadene fordeles etter medgått tid. Vedrørende fordelingsprinsippet vises det til kommunestyrenes behandling av selskapets opprettelse, og til selskapets vedtekter ( 5). Side 82

83 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Stein Cato Røsnæs Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2010/ Utsendte vedlegg 1 Rapportering på økonomi pr oktober 2010, Enhet for kultur og idrett. 2 Rapportering på sykefravær pr september 2010, Enhet for kultur og idrett. Ikke utsendte vedlegg Rapportering på økonomi og sykefravær pr oktober 2010, Enhet for kultur og idrett. Sammendrag av saken: Vedlagt følger rapportering på økonomi og sykefravær pr oktober 2010, for Enhet for kultur og idrett. Det er pr oktober ett relativt stort positivt periodeavvik. Dette skyldes i stor grad avvik mellom periodisert budsjett og reelle utbetalinger av tilskudd og overføringer. Det er ingen forhold som etter årets ti første måneder avviker fra det vedtatte budsjettet og som det fremkommer av økonomirapporten beregnes det prognose ved årets slutt. Sykefraværet for september er på totalt 1,9 prosent for enheten. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for kultur og idrett tar rapportering på økonomi og sykefravær til orientering. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Stein Cato Røsnæs Side 83

84 Økonomirapport Kultur Periode 10/2010 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Brutto lønn Refusjoner Netto lønn I all hovedsak viser de månedlige utbetalingene at bruttolønnsbudsjettet går i hht budsjett. Det er foretatt noe ekstrainnleie / vikariater for å holde arrangementene i gang med ansatte i fedrepermisjoner. Årsprognosen vil nok ikke vise et merforbruk på ,- men holdes foreløpig tilbake for å dekke opp for andre usikkerhetsmomtenter. Enheten har for høsten totalt fire ansatte i lengre fedre permisjoner, som vil påvirke og gi avvik i brutto lønn og for refusjoner, men som ikke vil påvirke Netto lønn Ingen reelle avvik, mulig ett mindre mindreforbruk ved årets slutt. Andre utgifter Positivt avvik på andre utgifter pr oktober skyldes i stor grad avvik i forhold til periodisert budsjett og er ikke knyttet til aktivitetsnivået. Med store overføringer til kirken, DNBE, korps osv, i tråd med vedtatt budsjett, er det utfordrende å periodisere budsjettet slik de reelle utbetalingene foreligger. Videre er det avvik ift periodisert budsjett og regnskap til leie og felleskostnader for idrettshaller til Halden vgs og Statsbygg/høgskolen, samt ift etableringen av bibliotektilbud ved Halden fengsel, der possitivt avvik pr oktober vil bli overført 2011 som statlige øremerkede mider. Merforbruk på årsprognosen s.f.a aktivitetsnivå på bl.a. kultursalen, men som netto balanserer mot økte inntekter. Andre inntekter Positive avvik på andre inntekter skyldes i stor grad billettsalg ved brygga kultursal, der stort forhåndssalg av billetter ofte vil avvike ift periodisert budsjett og med tilsvarende overføringer til artister. Videre er periodiseringen av billettinntekter ved Remmen svømmehall og brukerbetalingen ved kulturskolen også noe upresis og gir et mer positivt bilde ved periodeavviket for oktober, enn prognosen for året tilsier. Merinntekt på årsprognosen s.f.a aktivitetsnivå på kultursalen, se tilsvarende på andre utgifter. Sum enhet Det er ingen forhold pr oktober som tilsier at driften ikke er i tråd med de vedtatte budsjetter for 2010, slik at prognosen settes i balanse. Vedtak utover det aktivitetsnivå som er for budsjett for 2010, vil eventuellt måtte følges opp med tilsvarende besparelser. Ubrukte øremerkede midler til Biblioteket ved Halden fengsel, den kulturelle skolesekk prosjekt skoleåret 2010/2011, må også overføres neste budsjettår. Går mot balanse ved årets slutt. Påvirker dette årsresultatet? Tiltak for å dekke inn avvik? Det er i denne prognosen tatt høyde for at i ubrukte kulturmidler blir disponert Side 84

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 18:00 18:35 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 18:00 18:25 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV:

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV: Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016 Behandling: Geir Helge Sandsmark (V) og Dagfinn Stærk (KrF) opplyste at budsjettforslagene som var fremmet for deres partier i formannskapet ikke ville bli fremmet

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling:

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017 Behandling: Fredrik Holm (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: 1. Kommunestyrets endringer og tillegg

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapet, Halden rådhus Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 17:30-18:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapsmøte, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.10.2015 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin F Pettersen på telefon 414 71 166 eller på

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 31.08.2010 Tidspunkt: 18:00 18:55 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset, Sarpsborg, Møterom 3 - Kongsten Tidspunkt: 04.09.2013 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon 979 80

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 16:00-17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den Orgnr. 987672196 Pb. 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Levanger kommune Ordfører Rådmann Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 10/020 417-1719-5.6 30.09.10 Paul Stenstuen OVERSENDELSE

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Kommunestyrets innledning Politiske føringer. Året 2016 viser at snuoperasjonen som pågår i Halden er i rute. For tredje året på

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapsalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapsalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapsalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 11.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2013 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser. Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 Behandling Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet: - Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11) - Avtale om erverv

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 17:15-18:40 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2016 Tid: 13:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

Detaljer

Kontrollutvalget i Iveland kommune Sak 08/15 Møtedato: Saksbehandler: kih

Kontrollutvalget i Iveland kommune Sak 08/15 Møtedato: Saksbehandler: kih Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Iveland kommune Sak 08/15 Møtedato: 19.10.2015 Saksbehandler: kih SAK 08/15 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2016 Vedlegg: 1. Agder Sekretariat, styret sak 06/15 2.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møtested: Rådhuset (gamle), møterom 1, 1. etg. Tidspunkt: 06.11.2013 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin F Pettersen på telefon 414 71 166 eller på

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 07/12 Dato:18.10.2012 kl. 09.00 11.30 Sted: Evjemoen, møterom 217, 2.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 25.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, møterom 3 (andre etasje) Tidspunkt onsdag 21.

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 25.09.2013, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20:00 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 13/39-13/47 Frammøte: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Kristin Gunhildsøien

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 12.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 15.11.2017 102/17 Hovedarbeidsmiljøutvalget 17.11.2017 016/17 Administrasjonsutvalget 29.11.2017 006/17 Formannskap 29.11.2017 116/17 Kommunestyret Saksansv.:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 06.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 021/15 KONTROLL OG TILSYN - FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2016 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 08.09.15 Paul Stenstuen 021/15

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møtested: Rådhuset, møterom Møterom 1,1.etg (gamle rådhus) Tidspunkt: 20.11.2013 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin F Pettersen på telefon 414 71

Detaljer

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtedato: 15.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Staalen Nestleder

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.09.2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 06.12.2007 FRA SAKSNR: 7/07 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 9/07 TIL KL: 17.55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 19:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 26.09.2017, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:15 Møtested: Folkets hus, 1. etg. Fra til saksnr.: 17/23-17/33 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer