Masfjordingen. Velkomen til påskekonsert... Nr Påskenummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masfjordingen. Velkomen til påskekonsert... Nr.2-2015 Påskenummer"

Transkript

1 Masfjordingen Nr Påskenummer Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Det er ingen tvil lenger : Våren er komen, og snart er det påske. Velkomen til påskekonsert i Sandnes kyrkje søndag 29.mars kl med Marina Kan Selvik, piano Marina bur i Brekke og har etablert ein spanande karriere som profesjonell pianist. Ho vert sett på som ein av dei mest lovande unge pianistane i Skandinavia og har vunne ei rekkje store prisar for sitt eminente pianospel. Velkommen til ei stor musikkoppleving! Entre 150. Born i grunnskulealder gratis Side 1

2 Gudstenester Sjå også 9.mars Palmesøndag. Matt 26,6-13 Granneheimen 11.00: Gudsteneste v/ til Den norske Israelsmisjon. 2.april Skjærtorsdag. Luk 22,14-23 Fjon Fjellkyrkje 16.30: Gudsteneste v/ til Fjon Fjellkyrkje 3.april Langfredag. Matt 26,30-27,50 Frøyset kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ til Den norske Israelsmisjon. 5.april Påskedag Matt 28,1-10 Sandnes kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ til Nordhordland Indremisjon. 6.april 2.påskedag Joh 20,11-18 Solheim kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ til Kristen Idrettskontakt (KRIK). 19.april 3.søndag i påsketida. Mark 6,30-44 Solheim kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ til Children at Risk Foundation. Sandnes kyrkje 17.30: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Temagudsteneste ved konfirmantane. Takkoffer til fasteinnsamlinga/kirkens nødhjelp. Døypte : 26.april 4.søndag i påsketida. Jes 43,16-21 Frøyset kyrkje 11.00: Konfirmasjonsgudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. 3.mai 5.søndag i påsketida. Luk 13,18 21 Sandnes kyrkje 11.00: Konfirmasjonsgudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til Fjon Fjellkyrkje. 10.mai 6.søndag i påsketida. Matt 7,7 12 Solheim kyrkje 11.00: Konfirmasjonsgudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. 14.mai Kristi himmelfartsdag. Luk 24,46-53 Frøyset kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ til Fjon Fjellkyrkje. 17.mai Grunnlovsdag. Matt 22,17-22 Masfjorden sjukeheim 10.30: Festsamling. Takkoffer til Frelsesarméen Solheim kyrkje 10.00: Festgudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til Redd Barna. Sandnes kyrkje 11.45: Festgudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til Det Norske Bibelselskap Bibelmisjon 24.mai Pinsedag Joh 14,15-21 Sandnes kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ til kyrkjelydsarbeidet. 25.mai 2.pinsedag. Joh 7,37-39 Stølsmesse ved Knut Fr. Sørheim. 31.mai Treeiningssøndagen. Luk 10,21-24 Fjon Fjellkyrkje 11.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til Nordhordland Indremisjon. I samband med helgeleir for Haugsvær Yngres. Granneheimen 17.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til Kirkens Bymisjon. 7.juni 2.søndag i treeiningstida. Salme 67,2-6 Frøyset kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ til Kristen Idrettskontakt (KRIK). 21.juni 4.søndag i treeiningstida. Matt 16,24-27 Solheim kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ til Fjon Fjellkyrkje. Kyrkjeskyss Når ei gudsteneste i lista er merka med (Kyrkjeskyss), er det mogeleg å tinga skyss. For å tinga skyss, må ein seinast (laur)dagen før ringa tlf som er oppgjeven for kvart sokn. Prisen er kr 50,- tur/retur. Sandnes sokn: Ring Harald Mjanger Tlf / eller Magne Andvik Tlf / Solheim sokn: Ring Lise Dyrhovden Tlf Frøyset kyrkje: Ring Harald / Olga Birkeland Tlf Ivar Elias Kvingedal Gry Helen Hope Kvingedal og Roald Kvingedal Fadrar: Eli Marie Kjelstad, Kjerst Andvik, Merethe Engelsen, Morten Higdem Marita Birkeland Smelvær Heidi Jorunn Birkeland og Øyvind Smelvær Fadrar: Terje Birkeland, Lillian Smelvær Olstad Ingeborg Sleire Tine Solberg Kristiansen og Morten Sleire Fadrar: Mary Anne Solberg, Sander Sleire Daae, Aina Sleire, Robert Kristiansen Bertin Rye Borge Ingelin Charlotte Rye Borge og Thomas Borge Fadrar: Inge Borge, Robert Borge, Daniel Borge, Vivian Våge, Odd Rune Våge. Saman med kyrkjelyden vår og heile kyrkja har de fått del i eit heilagt ansvar: Å visa omsorg for borna, be for dei, læra dei sjølve å be og hjelpa dei å bruka Guds ord og delta i den heilage nattverden, så dei kan leva og veksa i den kristne trua. Side 2

3 Påske Påskepynt, påskegodt, påskeegg, påskeferie, kanskje sol og snø? Dette kosar vi oss med i påska. Men påske er meir. Jesus er hovudpersonen. Vi feirar påske for å minnast det Jesus gjorde for å frelsa oss menneske. Minnast hans lidelse, død og oppstode. Julenatta fekk gjetarane på Betlehemsmarka englebesøk som fortalde gledesbodet om Frelsaren som var fødd. Jesus, Frelsaren, som Gud hadde lova å senda. No var han komen. Jesus visste at hans viktigaste oppgåve her på jorda var å frelsa oss menneske frå syndene våre. Han visste tidspunktet og måten det skulle skje på, han visste at han måtte dø på korset. Han var villig å gjera dette for oss. Den påskehelga som då nærma seg, sa Jesus til læresveinane sine: Sjå vi går opp til Jerusalem og alt som profetane har skrive om menneskesonen skal verta oppfylt. Gud hadde fortalt om frelsesplanen sin. Langfredag døde Jesus på korset på Golgata. Han blei lagt i ei grav. Men det skjedde meir. Påskemorgon stod han opp igjen. korset er tomt, grava er tom. Jesus stod opp og han lever. Gud er glad i alle menneske. Det viste han ved å senda Jesus til oss. I dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og sendt sonen sin til soning for syndene våre. Det er eit songvers, faktisk eit julevers, som eg er ekstra glad i. Eg les det for meg sjølv og andre heile året: Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg. Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himlen hos deg. Eg ynskjer alle ei velsigna påskehelg. Reidun Skurtveit, som har skrive påskeandakten, er tilsett i Nordhordland Indremisjon. Me takkar Reidun for påskeandakten til oss i Masfjordingen. Påskesalmen: Guds kyrkje, syng kring vide jord Påskesalmen vi har valgt, er skriven av ein av dei store salmediktarane på reformasjonstida, Michael Weisse ( ). I 1531 gav Weisse ut den første tyskspråklege salmeboka, der han sjølv hadde skrive eller omarbeidd 137 av dei 157 salmane. Berre ein har nådd heilt fram til vår nyaste salmebok, og står på nr 169 ein majestetisk salme med oppmoding om å syngje ut den veldige bodskapen om Jesu Reidun Skurtveit siger og oppstode. Salmen er omsett til nynorsk av Alfred Hauge etter først å ha blitt bearbeida av den engelske salmediktaren, forfattar og prest, Cyril A. Alington ( ). Melodien er skriven av ein av dei store musikarar som levde rundt hundre år seinare enn Weisse, Melchior Vulpius (ca ), den same som også har skrive melodien vi nyttar til Fagert er landet Guds kyrkje, syng kring vide jord: Sjå, siger vann vår konge stor. Gled dykk ved dette signa ord! Halleluja, halleluja, halleluja! Mot livsens helt, som ris or grav, vår lovsong stig som brus av hav: Pris han som evig fridom gav! Halleluja, halleluja, halleluja! I jubel hjarto takkar han som sleit med velde Satans band og vart oss liv i dødens land: Halleluja, halleluja, halleluja! Avlidne Einå Helmut Lahti f Hans Henrik Daae f Norlaug Trodal f Liv Alvhilda Kvinge f.1931 Vårfest på Fjon fjellkyrkje Til samstemt kvad vi strengen slår: Deg vere ære, Frelsar vår! Mot paradis di heimferd går. Halleluja, halleluja, halleluja! Eg er oppstoda og livet, seier Herren. Den som trur på meg, skal leva om han så døyr. Og kvar den som trur på meg, skal i all æva ikkje døy. I mange år har Indremisjonen i Masfjorden arrangert vårfest første søndag etter påske. I år vert vårfesta søndag 12.april kl Lars Arne Markus som i mange år var lærar på folkehøgskulen på Frekhaug, vert med som talar og eit kor frå Meland vert med og syng. Det vert servert ettermiddagskaffi og kaker. Alle er sjølvsagt velkomne til å vera med på vårfesta 12.april. Side 3

4 Måtte Jesus døy? Om det verkeleg er slik som vi trur at Jesus var Guds Son, komen frå Gud slik vi jo faktisk trur så var det ikkje slik at Jesus måtte døy. Som Guds Son og menneske utan synd, kunne han venda attende til himmelen utan å døy. Men Jesus hadde fått eit oppdrag å fri oss menneske frå døden si makt. Difor måtte han døy. Hans oppdrag var å gå inn under vår død, og døy vår død. Om vi tek Jesu ord på alvor, ser vi dette fleire gonger, og nemner to. Då Jesus ba i Getsemanehagen natta før han vart arrestert, ba han i angst om å sleppe det som venta han om det var mogeleg men likevel ikkje som han ville, men som Gud ville. Med andre ord: Når han ikkje kunne sleppe, var det fordi Gud ville det akkurat slik: Han måtte bere døden. Og berre nokre dagar før dette, sto Jesus saman med mange menneske på tempelplassen i Jerusalem då han sa desse orda: Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Fell ikkje kveitekornet i jorda og døyr, blir det verande berre eitt korn. Men døyr det, gjev det stor grøde No er sjela mi fylt av angst. Men skal eg så seia: Far, frels meg frå denne timen? Nei, til denne timen skulle eg koma. Joh 12,24 og 27 Kvifor måtte Jesus døy? Korleis kan hans død vere til berging for oss menneske? Eg vil prøve å nytte eit enkelt bilde. Vi har som mange andre flytta frå bustad til bustad ein rekke gonger. Kvar gong har det vore slik at det siste vi måtte gjere før vi forlet bustaden der vi hadde budd, var å gjere skikkeleg reint, slik at det var klart for nye bebuarar. Slik er det på eit vis med oss, med livet og med himmelen også. Dersom vi skal leve eit liv nær Gud, no og ein gong i hans fullkomne himmel, må våre liv gjerast reine, slik at Gud kan bu i oss. Utan at vi er gjort reine, er våre liv fylte av vår eiga synd. Framtida for all synd, er døden. Då Jesus døydde bar han, den syndfrie, - han som har gjeve oss alle liv, all vår synd i døden for oss. Slik har han gjort det mogeleg for oss å få våre liv reinsa ved hans tilgjeving, slik at Gud ved Den Heilage Ande kan bu i våre liv. No og for evig. Denne reinsinga, tilgjevinga, gjev han til kva den som trur dette, og kjem med sitt eige liv og alle nederlag og bed om hans reinsing. Det er påske. Bibel- og feriedagar Mange spør korleis det vert med «Bibel og feriedagar» til hausten. Dei som har vore med på desse samlingane, gjev uttrykk for at det har vore kjekt og ynskjer at det må verta «Bibel- og feriedagar» også denne hausten, sjølv om staben på kyrkjekontoret skiftar. Me vil invitera til samling på Fjellkyrkja september. Det er viktig å koma saman med andre og ha god tid til prat samstundes som me får dela tankar frå Bibel og kristenliv. Du vert altså med dette invitert til å vera med på Ferie- og Bibeldagar på Fjon Fjellkyrkje tysdag 1.sept. fredag 4.sept. Knut Sørheim har lova å vera med, no som pensjonist, men framleis leiar.me får med ein talar frå Nordhordland Indremisjon og Gunvor Fyllingsnes vert med. Heile opphaldet med hus og mat kostar 1000 kr. Det går sjølvsagt an å berre eta dei måltida du ynskjer på Fjon. Det er lurt å sikra seg plass tidleg dersom du har tankar om å vera med. Bibel- og feriedagane kjem til å verta kunngjort vidare i år enn berre Masfjorden. Det gjer at det kan verta fortare fullt. Vi ynskjer vel møtt til fine dagar i eit tidleg haustfjell i eit kristent fellesskap. Har du spørsmål eller ynskjer å melda deg på, ring til: Gunvor Fyllingsnes tlf Side 4 Frivilligsentralen i Masfjorden når du på tlf / Dagleg leiar: Gunvor Fyllingsnes Adressa er: Frivilligsentralen i Masfjorden, 5981 Masfjordnes eller e-post: Korleis har du det EIGENTLEG? Krisetelefon SOS-Melding: EIT MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST

5 «Dei tre bukkane Bruse» på bytur -Kjekkaste skuledagen me har hatt, er omkvedet etter at småskulen på Sandnes hadde via ein heil skuledag til animasjonsfilm. «Kva skjedde så?» er arbeidstittelen på kursdagen som Ingvill Kvinge og Svanhild Utne frå Livlaga animasjon har for dei ivrige småskuleelevane. Gjennom ein heil skuledag skal elevane laga animasjonsfilm av kva dei Tre bukkane Bruse gjorde etter at trollet var stanga i elva og dei var komne til seters. -Bukkane vart skremde av eit tohoda troll då dei kom til seters, så dei la på sprang til Bergen by, fortel ivrige elevar.- Og veit du ka? Trollet følgde etter, men så bæsja den største bukken, trollet sklei i bæsjen og landa rett i hamnebassenget. Og snipp, snapp snute Elevane ler, vel nøgde med historia si. Den andre gruppa lagar regnbogebru som bukkane sprett over, og i staden for grønt gras et bukkane like godt opp skyene. Ei solskinshistorie, med andre ord. No skal historia bli film. Det vert laga fargerike figurar og bakgrunnar fortløpande. Bukkar, troll, bru, skyer, Fisketorg og mykje meir. Teikning, klipping og fargelegging. Figurane får ei fleksibel utforming, dvs at armar, bein og hovud kan flyttast på. Me set figurane saman med «lærartyggis», smart, sant? Etter kvart er det klart for sjølve animeringa. Animering tyder å gje liv, og det er det papirfigurane no skal få- liv. For å få det til må det takast mengder av bilete der posisjonar på figurane vert justert litt frå bilete til bilete i tråd med handlinga. -Jammen er det mange bilete som skal til berre for å få nokre sekund med film! Men elevane er uthaldande og tålmodige, og blir oppglødde etter kvart som instruktørane viser resultatet på skjermen. Det er ikkje plass til så mange elevar rundt kvar animeringsstasjon, så dei andre nyttar tida til andre animeringsaktivitetar som flipbøker og «snurreteikningar», teknikkar som gir illusjon av rørsle. Heilt på slutten av dagen viser ein dei to versjonane som har blitt laga i løpet av seks hektiske timar. Elevar og lærarar er nøgde. Dei ler når dei ser filmane. Elevane er krye. Veldig krye. -De har vore kjempeflinke, seier Ingvill. No tek me filmane med oss, og så legg me på litt musikk og lydeffektar. Og om nokre dagar sender me filmane tilbake til dykk, fiks ferdige! Tekst og foto: Frank Kvinge Elevane går til oppgåva med liv og lyst, og det manglar verken på kreativitet, samarbeid eller gode opplevingar av meistring undervegs. Dagen startar med inspirasjonsøkt. Elevane får sjå nokre små animasjonsfilmar. Deretter får dei både i teori og praksis læra om teknikkane dei skal nytta; cut-out, stop-motion og pixelasjon. Svanhild og Ingvill er rolege, og flinke til å forklara. Resten av dagen jobbar elevane i to grupper med å laga framhald av eventyret. Først må dei bli samde om innhaldet. Side 5

6 Markering av barnehagedagen i Sandnes barnehage 10. mars vart Barnehagedagen markert i barnehagar over heile landet, denne gongen i natur- og friluftslivet sitt teikn. Med nøkkelorda «Vi vil ut!» og «tøffe turtips» frå barna seier me eit tydeleg «ja» til natur og friluftsliv. Bakteppet for temaet er Friluftslivets år. Synleggjere barnehagen sitt arbeid Formålet med Barnehagedagen er å synleggjera det barna opplever, erfarer og lærer i barnehagen. Det første frivillige steget i barna si utdanning skjer i barnehagen, og det er her barna får opplevingar og erfaringar frå tidleg alder som er viktig for dei no og i den vidare utdanninga deira. Som initiativtakarar står Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalet for barnehagar (FUB), som alle representerer viktige aktørar i barnehagekvardagen. Friluftsliv sentralt i barnehagen sitt arbeid Å vere ute er ein del av barnehagen si pedagogiske verksemd. Kunnskap om barn og om kor viktig natur og friluftsliv er for utviklinga og trivselen deira er grunnleggjande. Barnehagen sin formålsparagraf slår fast at respekt for naturen er ein av fleire grunnleggjande verdiar som barnehagen skal bygge på. Barna skal lære å ta vare på seg sjølve, kvarandre og naturen. Dette arbeidet er knytt til to ulike fagområde i Rammeplan for barnehagen: Kropp, rørsle og helse og natur, miljø og teknikk. Her er det mål om kva barna skal oppleve, erfare og lære gjennom arbeidet med desse fagområda, og korleis personalet skal arbeide for å nå måla. Men kjernen, og kanskje det viktigaste, er at barna lærer å like naturen og å ferdast der. Ei kjekk markering i barnehagen vår Alle avdelingane har fast turdag ein dag i veka der me opplever naturen saman gjennom observasjon, undring og forsking. Som ein del av førebuinga til Barnehagedagen har me i Sandnes barnehage hatt fleire aktivitetar og opplevingar ute i det fri. Det har mellom anna resultert i plakatar med kreative turtips frå barna som heng synleg i barnehagen og som me ofte minna kvarandre på. To av dei viktigaste turtipsa frå barna i Sandnes barnehage er å hugsa refleksvest og å gå på den kvite stripa langs vegen Sjølve dagen markerte me saman alle 3 avdelingane, fokuset var felles opplevingar med leik og aktivitetar på barnehagen sitt uteområdet. Med regn og sterk vind var ikkje veret på vår side om føremiddagen. Planen om å lage lapskaus på bål måtte endrast og komfyren vart teke i bruk. Men ettermiddagen gav nye moglegheiter og me hadde fleire gode timar med feiring av Barnehagedagen. Sidan satsingsområdet i år er drama valde me å opna markeringa med ei dramatisering av det kjente eventyret «dei 3 bukkane Bruse». I hovudrollane starta dei 3 pedagogiske leiarane som bukkar, ekstra moro var det med trollet Jenny. Det gjekk ikkje lang tid før borna ville ta over scena, dei fekk låne kostymer og tok rolla si svært seriøst. Her deltok skodespelarar i alderen 1 ½ til 5 år. Amfiet kom verkeleg til sin rett! Me haldt fram markeringa med aktivitetar for både store og små, t.d eggeløp, kimsleik og mini-røris var populære aktivitetar. Sistnemnte er eit gym-program for barnehagebarn med musikk og bevegelsar saman i gruppe. Kjempemoro når dei yngste barna tok etter dei eldste og eit godt fellesskap vart etablert. Markeringa av Barnehagedagen vart avslutta med eit ekte festmåltid rundt bålet. Med banan varma i folie og nydelege skogsbær rett frå gryta, hadde me ei fin avslutning på ein viktig dag! For aller viktigast er Barnehagedagen barnas dag! Gratulerer med Barnehagedagen! Tekst: Åshild Skuggedal Foto: Lene Kvinge Hjelmtveit Side 6

7 Vi vil ut også i Nordbygda barnehage Barnehagane i Masfjorden har alle uteliv som eit av satsingsområda sine, og vi lever eit rikt uteliv i alle 3 barnehagane. I vinter har foreldra i Nordbygda barnehage bygd ny grillhytte på uteplassen. Denne hytta gjer at vi no får tak over hovudet når vi er ute, og vi kan være meir ute uavhengig av været. Den er allereie teken i bruk, men på Barnehagedagen 2015 tysdag 10. mars, hadde vi offisiell opning med inviterte gjester, fanfare, snorklipping og fiskeburgere på menyen. Arbeidsleiar for prosjektet har vore Frode Molland, far til ein av dei eldste gutane i barnehagen, og sonen Iver fekk æra av å klippe snora. Frode har hatt med seg mange andre foreldre i barnehagen på dugnad før hytta stod ferdig. Dei har gjort ein kjempeinnsats! No er den offisielt opna, og vi har fått eit fantastisk hus, som gir oss muligheten til å leve utelivet i barnehagen på ein ny måte. Der er plass til ca 20 barn og der vert mange varme gode samlingar framover. Tusen takk til foreldra som har stilt opp! Foreldre, syskjen, besteforeldre, ordførar og leiar i Utdanningsforbundet Masfjorden Ørjan Valestrand deltok. Barnehagane i Masfjorden fekk stormkjøkken i gåve frå Utdanningsforbundet i anledning Friluftslivets år og Barnehagedagen Ørjan Valestrand - leiar i Utdanningsforbundet Masfjorden overrekte stormkjøkken i gåve. Ordførar Karstein Totland til ventre Hugs at søknadsfrist til Kulturskulen for 2015/2016 er 7. april. Søknadsskjema og informasjon om dei ulike kurstilboda finn ein ved å gå inn på heimesida til kommunen på denne adressa : nn.html Her ligg det peikarar til ein informasjonsfaldar om Kulturskulen sine kurstilbod, og til det elektroniske skjemaet som ein skal nytte ved inn- og utmelding. Side 7

8 Vi veit at... Masfjorden kyrkjelyd Kyrkje- og prestekontor i kommunehuset: Direktenummer: Kyrkjeverja: Diakoni- og undervisningsleiar: Sokneprest: Kyrkjegardsarbeidar: Bustadtelefon / mobiltelefon / e-post: Sokneprest Knut Fr. Sørheim: / E-post: Kyrkjeverje Svein Kvamsdal: E-post: Organist Anne Merethe Reknes: E-post: Diakoni- og underv.leiar Gunvor Fyllingsnes: / E-post: Kyrkjegardsarbeidar Kolbjørn Reknes: / E-post: mannskapet på kabelferja er ein gjeng trivelege og serviceinnstilte personar. Difor var det hyggeleg - men inga overrasking - å sjå blomen som er avbilda nedunder stå og pryde bordet i salongen på ferja. Den stod der som ein takk frå tilsette i Firda billag og ei lita anerkjenning av den flotte innsatsen som vart gjort då E39 var stengt og ferja over Fensfjorden ikkje akkurat var i rute til eikvar tid. Men kabelferja gjekk trufast i skytteltrafikk, med eit belegg om lag seks gongar større enn normalt. Og folk vart hjulpne av blide folk i styrehus og på dekk. Så nyt blomen de som jobbar på ferja - de er han vel fortent! Kyrkjeleg fellesråd: Fellesrådsleiar: Arne J. Riisnes E-post: Sandnes sokn: Soknerådsleiar: Ragnhild Skuggedal: / Klokkar/kyrkjetenar Sandnes kyrkje, kontaktperson: Vebjørn Aasgard: Klokkar/kyrkjetenar Granneheimen Eldbjørg Mjanger: / Solheim sokn: Soknerådsleiar: Lise Dyrhovden: Klokkar: Mary Truwerk Kvamsdal Kyrkjetenar, kontaktperson: Marit Steinestø / Frøyset sokn: Soknerådsleiar: Terje Myrvang / Klokkar Lovise Matre: Kyrkjetenar Kolbjørn Reknes: / Masfjordingen er eit meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Bladet vert gjeve ut av sokna i samarbeid med kommunen. Redaksjonsnemnd for bladet er Gunvor Fyllingsnes, Frode Vee- Haugen og sokneprest Knut Fr. Sørheim. Formgjeving er ved Rune Garmann. Adressa til bladet er Masfjordingen, Masfjorden kommune, 5981 Masfjordnes. Bankgiro Side 8

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse)

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

Jesus taler om sin død

Jesus taler om sin død Den rare loven i Guds Rike Teksten: Johannes 12.20 36 Jesus taler om sin død 20 Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden.21 De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea,

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Hei alle saman. No i september har me starta med å gå tur heim til nokon av barna, for å sjå kor dei bur. Det er stas å visa fram heimen sin, og kjekt for dei andre

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015 Vi kan tilby: * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj * * Vaksenforum * Babytreff annakvar tysdag i partalveke frå

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen,

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, Hald fokus! Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane.

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje.

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. FYRSTE BODET Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg. Vi skal ottast og elska Gud over alle

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

Ulsteinvik Bibelen

Ulsteinvik Bibelen Ulsteinvik 02.09.2016 Bibelen 2Tim 3:14-17 14 Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer