Nr. 1 Februar 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 Februar 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 1 Februar 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post: Side 1

2 Kjære Hof sokninger GODT NYTT ÅR TIL DERE ALLE! Vi er godt i gang med året 2013 og jeg håper det blir et positivt og framgangsrikt år. Budsjettet for 2013 som ble vedtatt 11.des er det tøffeste som noen gang har vært til behandling. Selv har jeg vært med på 9 budsjetter for Hof kommune tidligere og vi har også kuttet noe hver gang. Forskjellen i år er at vi har måttet gå til nedleggelse og oppsigelser. Det måtte spares inn ca. 7 mill. kr og sammenligner vi oss med Tønsberg som måtte spare ca. 70 mill. kr. er vår situasjon verre. Tar en hensyn til folketallet har Hof kuttet over 90 mill. kr (det bor ca. 13 ganger så mange i Tønsberg). Hvorfor er problemene så store i 2013? Det er investert store summer i Hof de siste 10 årene (ca. 265 mill kr) Finansieringen har foregått med lån og bruk av fondsmidler. Mens vi for 10 år siden hadde en pluss på ca. 1,5 mill kr på finans har vi nå et minus på ca. 4,0 mill kr. Når vi i tillegg ikke har momsinntekter (ingen store investeringer) og at overføringene fra staten ikke dekker lønns- og pensjonskostnader, har vi måttet gå til drastiske tiltak. Det er mange flotte tiltak som kunne være ønskelig, men det er ikke mulig. (Budsjettet gjøres opp i 0 med noe bruk av fond) Derfor må vi bli flere innbyggere, hvis vi skal klare våre forpliktelser. Prestegårdshagen venter på å komme i gang, bare det blir enighet om en utbyggingsavtale. Videre ligger det mange flotte tomter som er klare for bygging på Rydningen i Eidsfoss. Vi trenger flere innbyggere snakk derfor positivt om Hof. Kommunen vår ligger midt i smørøyet og vi har en uttrolig flott natur. Våre kommunale avgifter går i år ned (ca. 1500,-) for andre år på rad. Det betyr at vi nå langt fra har de dyreste avgiftene i landet. Vi ble noen flere i 2012, men vi har behov for større tilflytting. Jeg er optimist og tror vi blir en del flere i Uansett går vi en lys tid møte, dagene blir stadig lengre. Ragnar Lindås ordfører Side 2

3 S t r ø s a n d Hof Lions drifter strøsand prosjektet i Hof. Pensjonister og uføre som ønsker/trenger strøsand kan kontakte Hof Lions v/dag R. Aasgård på tlf , eller e-post Vi vil da levere eller etterfylle strøsand ved behov. Husk å måke og strø før avfallshenting Vinterføre kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. For at de skal kunne utføre jobben på en tilfredsstillende måte må derfor alle husstander på best mulig måte tilrettelegge for god fremkomst og forhold ved avfalltømming. I perioder med is og snø må private adkomstvei, transportvei og hentested være tilstrekkelig måket for snø, sandstrødd og uten fare for takras o.l. Facebook og Hof kommune Hof kommune har ingen offisiell facebookside. Det som kan se ut som kommunale sider, er opprettet av andre innbyggere, og Hof kommune er ikke ansvarlig for noe av innholdet her. Vi minner om at hvis innbyggere oppretter slike grupper, så er det ikke lov å benytte Hof kommunes våpen i slike sider. Det er strenge regler for å benytte kommunevåpenet. Vinterferietilbud til barn og ungdom i Hof Drammen Kino - Hobbiten - grense: 11 år Teknisk museum - grense: 1. klasse Kongsberg skisenter Påmelding til resepsjonen Side 3

4 Presentasjon av ansatte i Hof kommune Sølvi Bettum, og er 36 år gammel og er ansatt i 50 % stilling som helsesøster i Hof kommune. Opprinnelig kommer hun fra en liten bygd i Sør-Trøndelag som heter Meldal. Nå er hun bosatt på Eik i Tønsberg med mann og tre barn. I fritiden er hun veldig glad i å være sammen med familie og venner, og elsker all slags fysisk aktivitet. Sølvi er utdannet intensivsykepleier fra Høgskolen i Vestfold, og har jobbet i flere år ved sykehuset i Tønsberg. Til våren er hunferdig med helsesøsterstudiet, og er veldig takknemlig for å ha fått jobb i Hof. Hun har alltid trivdes sammen med barn og unge, og håper å kunne bidra med noe positivt her. Sølvi vil i hovedsak ha sitt arbeid ved Hof skole. Jurga Medizioninie født i Litauen har en sønn som heter Laurynas på 14år og er samboer med Gintas. Kom til Bardufoss, Norge i september 2008, men har bodd i Eidsfoss siden april Jobbet som ringelistevikar ved renholdsavdelingen frem til hun ble fast ansatt i April 2012, samtidig som hun har hatt oppdrag som morsmålslærer i Holmestrand. I Litauen jobbet hun innenfor admin sykehus, møbelbutikk og har hatt eget møbel firma. Går nå på skole 1 gang i uka for å ta fagbrev som renholder. Ei blid jente med mange jern i ilden. Jobber for tiden på Hof skole, men stepper inn der det er behov. Elisabeth Haugen Johansen, ansatt som renholder med for tiden Hof hallen og skolen som arbeidssted. Hege Lofsberg Olsen Født i 1972 og oppvokst i Vassås, gift med Jarle og har 2 barn. Har jobba innenfor grafisk fra 1994 frem til hun begynte som vikar i kommunen i Fast ansatt i 73,33% stilling som renholder og humørspreder ved TLM i Har rukket å tatt skole med teorien til fagprøven for renholdsoperatører frem til nå og lære tiden er godt i gang. Side 4

5 Kildesorteringskalender 2013 Kalenderen for 2013 ble distribuert ut til alle abonnenter i uke Har du ikke mottatt kalenderen i løpet av denne uken kan du få en ved å kontakte oss! Kortversjoner av kildesorteringskalenderen er nå tilgjengelig på nett! Du finner den på hjemmesiden til Vesar: Vesar.no. Dette er en enkel kalender i A4- format som egner seg for utskrift. Vi tilbyr startlån i Hof kommune: Startlån skal bidra til at innbyggere med etableringsproblem kan skaffe seg en nøktern, god helårsbolig. Startlånet gis som toppfinansiering ved kjøp av bolig eller til utbedring/tilpasning av nåværende bolig. Det kan også brukes til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig, eller til toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Hof kommune tar imot og behandler søknader om startlån. Du kan søke kommunen om lån til en konkret bolig eller om forhåndsgodkjenning. Søknadsskjema og mer informasjon får du ved å henvende deg til Hof kommune: Telefon: Mail: Hof kommunes hjemmeside: hof.kommune.no Side 5

6 Ny administrativ organisering Rådmann Økonomi NAV Hof kommunes kulturpris Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner for verdifull innsats innenfor kulturområdet. Alle har anledning til å foreslå kandidater. Ytterligere opplysninger: Mette: , Gert Olav: Forslag med kort begrunnelse sendes innen 1. april d.å til: Hof kommune, kulturkontoret, Hofslundveien 5, 3090 Hof. E-post: eller Side 6 Helse- og omsorg Oppvekst Teknikk, kultur og utvikling Denne modellen er vedtatt av kommunestyret. Av budsjettmessige årsaker er det ikke opprettet stilling som leder av ny oppvekstsektor, dermed er den foreslåtte omorganisering med å flytte helsestasjonen og barnevernet inn i oppvekst utsatt. Barnevern er derfor fortsatt lagt til NAV, og helsestasjonen under helse- og omsorg. Ny sektor for teknikk, kultur og utvikling gjelder fra Denne sektoren inneholder: Teknikk. landbruk og miljø, fellestjenester, stab og støtte, renhold, kultur og kulturskolen. Folkehelse ligger nå til Helse- og omsorg. Leder av Helse- og omsorg er: Trond Karlsen. Leder av Oppvekst er; Inger Hilde Kihle Leder av Teknikk, kultur og utvikling er:britt Svendsen. Leder av økonomi er: Erik Berg. Leder av NAV er: Øystein Torp

7 Biblioteket formidling av gode opplevelser! Informasjon faglitteratur nye romaner og krim hobby natur og friluftsliv - stort utvalg i barne og ungdomslitteratur! Musikk video lydbøker! Velutviklet service - skaffer det du ønsker over natta! Og ikke minst: lokaler i lyse og trivelige omgivelser! Vi har åpent for deg: Tirsdag Torsdag Fredag Telefon: Epost: Mer info: Velkommen innom! KULTURSKOLEN Noen få ledige plasser: Visuell kunst for klasse på Hof skole Mandager kl For mer info/ søknad: / Side 7

8 Kommunale avgifter og gebyrer I henhold til forvaltningslovens 38 meddeles at Hof kommunestyre i møte har vedtatt kommunale avgifter og gebyrer for Dette gjelder for følgende: Veiavgift for kommunal vei, renovasjon, årsgebyr og tilknytningsavgift for vann og avløp, slamtømming, feieavgift. Behandlingsgebyr for bygge melding, ny/endret utslippstillatelse, delingssaker, tilsyn, kart- og oppmålingsforretninger og reguleringsplaner. Husleie kommunale boliger og lokaler/anlegg Barnehagene Sats for egenbetaling Hof skole SFO Sats for egenbetaling Nord-Jarlsberg kulturskole og event.andre kulturaktiviteter - Sats for egenbetaling Hjemmehjelpstjenester og trygghetsalarm Virkningsdato Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse resepsjonen Hof herredshus, Hofslundvn. 5 tlf eller Hof kommune hjemmeside - Sikring av Lianelven NVE er i gang med et tiltak i Lianelven, bl.a. som et resultat av ødeleggelsene etter stormen i august. Flomvernet er til dels ødelagt langs store deler av strekningen ned fra Lian og langs Haslestad bruk, det er også store forandringer i elveføringen. NVE og kommunen er i dialog med grunneiere. NVE ønsker å opparbeide et massebasseng oppstrøms brua på Haslestadlinna for å redusere vannhastigheten og massetransport. Dette tiltaket vil trolig starte på senvinteren og vil kunne medføre økt trafikk i området Østre og Vestre Lianvei. Side 8

9 Tilskudd til kulturformål - oversikt - samt, noen kommentarer. 1. Mer detaljert informasjon om krav til søknader og grunnlag for tilskudd, fås på kulturkontoret. 2. Regiserte foreninger har fått tilsendt retningslinjer og skjemaer. Disse finnes også på biblioteket ogkulturkontoret. 3. Idrettsforeninger søker direkte til Hof Idrettsråd, som har egne retningslinjer. 4. NB! Søknader om kommunalt tilskudd/medvirkning til større tiltak eller investeringer, må planlegges i god tid. Disse sendes kulturkontoret innen 1. april, slik at de eventuelt kan vurderes i økonomiplan og budsjett for neste år. Ordning Formål Målgruppe Søknadsfrist M Merknader Ordning Formål Målgruppe Søknadsfrist Merknader Barne- og og av 1.april. E 1. Grunntilskudd Delvis dekning av generelle ungdomsaktiviteter, Barne- og for 1.april. Eget søknadsskjema. 1. Grunntilskudd driftsutgifter Delvis dekning av generelle Foreninger ungdomsaktiviteter, for 1.april. Eget søknadsskjema. driftsutgifter funksjonshemmede Foreninger for funksjonshemmede Barne- Barne- og og E til faglig og 1. april og 2. Stimulere til faglig og ungdomsaktiviteter Barne- og Eget søknadsskjema. 1. april og Opplæringstilskudd. Eget administrativ utvikling. Foreninger Foreninger for for 1. oktober. 1. oktober. søknadsskjema. Stimulere til faglig og ungdomsaktiviteter 1. april og 2. Opplæringstilskudd. administrativ utvikling. funksjonshemmede Foreninger for 1. oktober. funksjonshemmede Barne- og Delvis dekning av Barne- og E Delvis dekning av Leietilskudd. ungdomsaktiviteter og 1. april. Eget søknadsskjema. leieutgifter leieutgifter til til lokaler/anlegg. ungdomsaktiviteter Barne- og Delvis dekning og 1. april. 3. Leietilskudd. lokaler/anlegg. av Eget pensjonistforeninger pensjonistforeninger søknadsskjema. ungdomsaktiviteter og 1. april. leieutgifter til lokaler/anlegg. pensjonistforeninger Andre Andre kulturformål. kulturformål. 4. Andre kulturformål. Prosjekter, Prosjekter, arrangementer, arrangementer, nyanlegg, nyanlegg, Prosjekter, drift drift arrangementer, av av kulturanlegg, oppstart av nye kulturanlegg, nyanlegg, drift tiltak m.v. oppstart av av nye kulturanlegg, tiltak m.v. oppstart av nye tiltak m.v. Alle Alle Ingen. Ingen. Alle Ingen. E. Eget søknadsskjema. Eget søknadsskjema. Side 9

10 Reguleringsplaner under arbeid Gang- og sykkelvei Haslestad- Rønnebergveien Planen vedtatt. En klagesak behandles 29. januar. Engrønningen - boliger Prinsippsak om adkomst behandlet juni Nytt planforslag til 1.gangsbehandling er under arbeid. Veset (vei og nytt boligområde) Trafikktelling er gjennomført i Thorshaugveien, Thorshaugbakken og Grønsetlia. Veiutredning er under arbeid. Kaarby 4 - boliger NVE har innsigelse. Planen omarbeides av kommunen. Ny 1.gangsbehandling er aktuelt. Gang- og sykkelvei Eidsfos kirke - Virefabrikken Reguleringsplanen må endres for å få gang- og sykkelveien på utsiden av Synken. Rest av hageanlegg fra hovedgården er funnet nær Synken. Prestegårdshagen - boliger Prestegårdshagen AS ønsker å utvikle området og arbeider med forslag til endring av reguleringsplanen. Flere boligtyper og små endringer i trafikkløsning foreslås. Forhandlinger om utbyggingsavtale er varslet. Steinset - boliger Mindre endring av planen er under arbeid, hovedsaklig for utbedring av veinettet. Boligbygging er i gang på området. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Planen viser blant annet forslag til langsiktige utbyggingsgrenser rundt byer og tettsteder, og forslag til nye byggeområder. Høringsfristen fra Fylkestinget var 1.januar. Sluttbehandling er tenkt i mars. 3K har sendt felles uttalelse. Dokumenter om RPBA er tilgjengelige på under regionalutvikling. Side 10

11 Ny kommuneplan - arealdelen Fristen for grunneierinnspill ble satt til Hof kommune mottok 26 innspill: 18 innspill om nye boligområder, 3 innspill om nye hytteområder og 5 andre innspill om arealbruk, ikke nye byggeområder. Bearbeiding av de innkomne grunneierinnspillene vil skje fra februar og utover våren. Har kommunen spørsmål til innspillene, vil de komme da. 3Ks arealplangruppe jobber nå med planprogram for arealdelen. Selve arealdelen vil bli utarbeidet fra april og utover. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er godt i gang, denne skal danne grunnlaget for arealdelen. Fast leie av kommunale lokaler 2013 / 14 søknadsfrist Søknad om fast leie av kommunale anlegg / lokaler for skoleåret 2013 / 14, skjer skriftlig til resepsjonen innen 1. mai 2013: Hof kommune, resepsjonen, Hofslundveien 5, 3090 Hof eller Epost: Tlf.: Side 11

12 NAV Hof informerer Ferie for alle 2013 Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk. Det kan være mange grunner til dette og årsakene er ofte sammensatte. Konsekvensene kan være at foreldrene ikke klarer å gi barna de sosiale opplevelsene de har behov for. Røde kors har et ferietilbud til barnefamilier til denne målgruppen som kalles Ferie for alle. Sommerferie: Uke 26: 32 juni juni Barneopphold (fra 7-10 år) Søknadsfrist: 20. mai Uke 32: 28.juli 2. august Familieopphold Søknadsfrist: 20. mai Alle ferieoppholdene finner sted på Eidene Senter, som ligger i naturskjønne omgivelser på Tjøme. (Se På familieoppholdene er aktiviteter sammen, både barn og voksne, viktig, Røde Kors lager program for dagene. Under familieoppholdet er det foreldrene som har ansvaret for egne barn, med frivillige fra Røde Kors som medmennesker og tilretteleggere. Under barneoppholdet er det frivillige som har ansvaret for barna hele uken. Ta kontakt med NAV Hof om du har spørsmål rundt dette. Side 12 NAV Hof har en oppfordring til arbeidsgivere som trenger vikar for sommeren: Legg inn ledige stillinger på nav.no, ta gjerne kontakt med oss på telefon om det er noe vi kan hjelpe til med.

13 Vi ønsker å minne om Jobbsjansen som er en jobbmesse som arrangeres på Slottsfjellsmuseet en torsdag i måneden. Der kan du som arbeidssøker møte arbeidsgivere og finne aktuelle jobber. Det er forskjellige arbeidsgivere hver gang. Datoer for Jobbsjansene denne våren er: 14. februar fra kl mars fra kl april fra kl mai fra kl Den 14. mars er en sommerjobbmesse, hvor alle som ønsker en sommerjobb stiller, merk derfor tidspunktet. Dette for at skoleelever også skal få mulighet til å delta. COMENIUS-TUR TIL EMMELOORD, NEDERLAND mars drar seks elever fra 9.trinn sammen med lærerne Thale Gravir Røhmen og Mads Emil Madsen til Emelwerda College, i provinsen Flevoland. Skolen vi skal besøke har 1350 elever i alderen år. Dette er den siste turen med elever i prosjektet vårt, European Eco Volunteers. I mai kommer lærerne fra samarbeidslandene våre hit, og vi skal skrive en sluttrapport fra prosjektet. I tillegg skal vi prøve å vise fram Hof og Vestfold på best mulig måte. Vi jobber i disse dager med å få til et variert og spennende program og gleder oss til besøk. Side 13

14 Kommunedelplan for kulturanlegg kunngjøring om revidering Anleggsplanen med handlingsprogram skal revideres i Planen omfatter alle bygg og anlegg til kultur- og fritidsvirksomhet som planlegges av det offentlige eller private. Det kan være ordinære idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, anlegg til friluftsliv og kulturlokaler. Vi ber om at alle som kan bli berørt av handlingsprogrammet, melder inn endringer til eksisterende program og evnt. nye tiltak. Det er viktig at: o gjennomførte og uaktuelle anlegg tas ut o evnt. planer om nye anlegg meldes inn Oppdatert anleggsplan med handlingsprogram nødvendig grunnlag for innspill til kommunens behandling av kommuneplan og økonomiplan, og en forutsetning for å kunne motta tilskudd fra spillemidlene. Forslag om evnt. økonomisk medvirkning fra kommunen må innarbeides i handlingsprogrammet. Gjeldende handlingsprogram blir sendt alle foreninger som er oppført i dette. Dessuten er det utlagt på biblioteket og kan fås ved henvendelse til kulturkontoret, / E-post: og Postadresse: Hof kommune kulturkontoret Hofslundveien Hof. Innspill og forslag sendes pr post eller på epost innen Side 14

15 Aktivitetstilbud til barn og ungdom I forbindelse med nedleggelse av klubben, har det i høst vært arbeidet tverrfaglig (helsesøster, barnevern, skole og kultur) samt sammen med elevråd og ungdommens kommunestyre om fritidstilbud for barn og ungdom i Hof. Det er nå bestemt at vi skal - videreføre trimtilbudet i samarbeid med Hof treningssenter - arrangere discotek, dataparty, nattvolleyball, hytteturer mv - tilby aktivitetsturer i sommerferie, høstferie og vinterferie - etablere en base ved kulturkontoret - hvor det vil være tilbud om aktivitetskvelder, kurs, osv - Etablere musikkbinge med mulighet for band å øve / kurs for band Kommunestyre har bevilget til slike aktiviteter. For å få mest mulig aktivitet ut av kronene, har jeg fridd til foreldre om litt dugnadshjelp til aktivitetene. Over 20 foreldre har gitt positive tilbakemeldinger - tusen hjertelig takk!! Vi ønsker oss gjerne flere foreldre som kan bidra. Ta kontakt med Mette på kulturkontoret / Ungdommens kommunestyre er aktivt med på å tilrettelegge og bidra til gjennomføring av arrangementer. Pr i dag er det planlagt to arrangementer for ungdomsskoleelever: Discotek 8. mars i kultursalen Nattvolleyball april i Hofhallen Vi inviterer ungdommer fra Re, Holmestrand og Sande - kommuner vi skal samarbeide med om slike tilbud fremover. Side 15

16 Barnehageplass i Hof kommune 2013/2014 Følgende barnehager skal foreta opptak av barn for barnehageåret 2013/2014 fra august Barnehage og åpningstid: Alder: Hof barnehage, kommunal 0 6 6:30 17:00 Eidsfoss barnehage, kommunal 0 6 6:30 17:00 Rakkerungen familiebarnehage, privat 0 3 7:00 16:30 Espira Sundbyfoss barnehage, privat 0 6 6:30 17:00 De som har plass, og ønsker å beholde denne, skal ikke sende inn søknad De som har plass, men ønsker å endre størrelse eller barnehage, må søke på ordinær måte. De som har plass, og ønsker å si fra seg denne, må melde skriftlig fra til rådmannskontoret om dette. Det sendes ett digitalt søknadsskjema for hvert barn. Søknader som kommer etter fristen, blir behandlet i supplerende opptak når det er ledige barnehageplasser. I følge Lov om barnehager har du rett til barnehageplass fra høsten dersom du søker til hovedopptaket og barnet ditt fyller ett år innen 31. august. For å søke barnehageplass, eller gjøre endringer - gå inn på Hof kommunes hjemmeside under skjema, eller direkte til vårt søknadssenter https://e-skjema.no/hof Søknadsfrist: 1. mars Side 16

17 Gang og sykkelvei langs fv 32 og fv 877 Hof kommune er i samtaler og jevnlige møter med Statens Vegvesen om gang og sykkelveg på strekningen fra krysset Vestre Lianvei X Haslestadlinna og opp til Kleppan. Planen er å stanse g/s - vegen mot eksisterende undergang i krysset mellom fv 32 og Kleppanveien. Statens vegvesen vil ha byggherreansvaret for prosjektet. Kostnadsfordelingen er 60/40, der Vestfold fylkeskommune dekker 60 % og Hof skal dekke 40 % av kostnadene. I den forbindelse har Statens vegvesen vært i kontakt med grunneiere ang grunnerverv og trasevalg, dette er ikke avsluttet. Kartforretninger skal utføres senere, da dette var planlagt i desember, men måtte dessverre utsettes. Statens vegvesen har engasjert Asplan Viak til tegningsgrunnlag og planlegging. Hof kommune er med i prosjekteringsmøter, oppfølging, samt å frembringe lokalkunnskap og lokale ønsker. Fremdriftsplan er tenkt som følger: Innen 1. mars skal alle tegninger fra Asplan Viak være ferdige, selve anbudet blir utlyst på Doffin (offentlig anbudsdatabase for innkjøp) medio mars, med estimert byggestart i mai og trolig avsluttes anleggsperioden i november. Hof Historielag avholder årsmøte torsdag 14.mars 2013 kl på personalrommet, Hof skole. Årsberetning, årsregnskap og valg. Interessant og aktuelt foredrag. Informasjon om kommende aktiviteter. Bevertning. Utlodning. Velkommen! Side 17

18 Kulturkalender: Vinterferieaktiviteter for barn og ungdom - se annonse Roar Engelberg & Ulvedalen på Veset åpen konsert fri inngang Kl Arr: Den kulturelle spaserstokken Discotek for ungdomsskoleelever i kultursalen Kl Arr: Ungdommens kommunestyre/kulturkontoret UKM på Bakkenteigen Strikkekafè på Granly i Vassås Kl Arr: Hobbyloftet i Vassås Frode Molthemyr på Veset åpen konsert fri inngang Kl Arr: Den kulturelle spaserstokken Abrahams barn Svein Tindberg buss til Nøtterøy kulturhus Kl Arr: Den kulturelle spaserstokken 12.- Nattvolleyball for ungdomsskoleelever i Hofhallen Arr: Ungdommens kommunestyre/kulturkontoret Viggo Sandvik på Veset åpen konsert fri inngang Kl Arr: Den kulturelle spaserstokken Jubileumskonsert Vassås kirke kl Kl Arr: Skibergkoret Åpen dag i Biorama - Arr: Nord-Jarlsberg kulturskole Vårkonsert i kultursalen Kl Arr: Hof skolekorps 19.- Pinsetreff Knivtreff Arr: Vestfold Knivlag Nils Hansen Evita buss til Det Norske Teateret Kl Arr: Den kulturelle spaserstokken Jubileumskonsert/pub m/gjester Hof kulturhus Arr: Skibergkoret følg med på annonsering bl.a på facebook. Side 18

19 Folkehelse i Hof 2013 Fra er folkehelse i Hof kommune organisert under helse- og omsorg og det er kommunefysioterapeuten som er ny koordinator. Den nye folkehelseloven som trådte i kraft 1.januar i fjor, skal gjennomsyre alle tiltak vi gjør i kommunen, i alle deler av virksomheten vår, fra plan- og bygningsforskrifter, til råd om livsstilsendring for risikogrupper innen helse. Det er allerede gjort mye på området, kommunen får penger og bistand til å fortsette med det gode arbeidet fra fylkeskommunen og gjennom samhandlingsmidler. Det er etablert et nettverk mellom kommunene i Vestfold for at vi skal kunne utveksle gode erfaringer og sette i gang tiltak der det trengs mest. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. Dersom du vil snakke med folkehelsekoordinator ta kontakt med Grethe Hyllseth tlf LPPs rådgivningstelefon for pårørende - tlf er en telefon for pårørende innen psykisk helse og rus og tilbyr rådgivning knyttet til den enkeltes situasjon forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet. Vi har kompetanse på pårørendes rettigheter og behov, og har kunnskap om hjelpeapparatet. Vi ønsker å være en støtte og en veileder for pårørende som står i en vanskelig livssituasjon. Åpen for alle pårørende i hele landet kl mandag - fredag og utvvidet åpningstid fra på tirsdag. Side 19

20 Miljøtipset Oppussing: Det er bra å ta godt vare på boligen, men oppussing medfører stort forbruk og mye avfall. Har du bestemt deg for å gå i gang, prioriter kvalitet og energisparing! Kjøp miljømerkede produkter : Det finnes mange svanemerkede og NAAF-merkede produkter til oppussing, spør hos byggevareforhandleren. Gjør gode energivalg Sjekk nettstedet Enovaanbefaler.no for tips om energieffektive produkter som lavenergivinduer og isolasjonsmateriale. Bruk materialer om igjen : Unngå å bytte ut gammel, original innredning, vinduer og kledning. Kvaliteten er ofte god og spesialtilpasset huset. Velg miljøsertifiserte fagfolk: På Miljofyrtarn.no får du oversikt over sertifiserte fagfolk. Velg kvalitet og varige løsninger Holdbare produkter lar seg reparere og pusse opp, i stedet for å bli til søppel om få år. Unngå regnskogstømmer Det er fortsatt mye regnskogtømmer å få kjøpt til parkett, kjøkken, møbler etc. Velg heller nordiske treslag eller andre materialer. Gi bort eller selg brukt : Møbler, kjøkkeninnredning m.m. selges eller gis bort til loppemarked, finn.no eller kjøpe, selge, bytte gruppe på facebook. Sorter avfallet: Oppussing skaper MYE avfall, gjør en innsats og sorter mest mulig. Det er dyrt å levere usortert avfall. Av Laila Sagerøy, TKU. Kilde gronnhverdag.no Påmelding til ukm er igang! Du kan delta med alle typer kulturinnslag; sang, dans, spille instrumenter, teater, litteratur, kunst osv osv. Arrangementet er på Bakkenteigen 10. mars Frist for påmelding er 27. februar Side 20

21 Skibergkoret 10 år Jubileumskonsert Skibergkoret fyller 10 år høsten I den anledning skal vi holde en fantastisk konsert i september Vi ønsker at alle musikk- og sangglade innbyggere skal dele denne kvelden med oss. Konserten blir arrangert på kultursalen, hvor Skibergkoret har først en avdeling med sanger fra den første perioden. Den andre avdelingen inneholder mange nye sanger, bl.a fra Queen. Utover kvelden blir det musikk og dans som innbyggerne selv skal stå for. Mer informasjon kommer senere. Følg med på vår Facebook side Skibergkoret, eller vår hjemmeside skibergkoret.no Konsert i Vassås kirke Søndag 21. april 2013 kl Konserten blir annonsert Side 21

22 Idrettelaget har hatt julelotteri. vinnerne er: 1.premien gavekort på 7000,- fra Ving Gudrun Trollerås fra Kongsberg 2.premien gavekort 1500,- på Meny Tore Molteberg fra Hof 3.premien gavekort 1500,- Hof Farge og interiør Kristine Dølen fra Hvittingfoss Strikkekafe På Granly i Vassås, Onsdag 13. mars kl Butikken Motepinnen viser frem vårens modeller og gir oss litt læring om mønsterlesing og om garn. Ta med eget strikketøy og bytt ideer med andre. Servering av kaffe og kaker. Ta gjerne med en gevinst til utlodning. Møt opp til en koselig og lærerik kveld. Alle er hjertelig velkommen. Hilsen Hobbyloftet i Vassås Side 22 VÅRKONSERT Hof skolekorps med drill holder vårkonsert i kultursalen 28. April kl Ta med slekt å venner til en hyggelig ettermiddag. Kioskssalg. Gratis entre. Velkommen.

23 Side 23

24 Nord-Jarlsberg kulturskole vår felles kulturskole for Holmestrand, Re og Hof kommune har i løpet av året stor konsert-, dans-, teater- og utstillingsvirksomhet. Elevene har det siste året hatt to større forestillinger, Askeladden og de gode hjelperne og jubileumsforestilling i anledning Thorbjørn Egners 100 års dag. Elevene inviteres jevnlig til å underholde på kommunenes bystyremøter og på arrangement hos ulike organisasjoner. De har utstillinger på bibliotek, egne huskonserter og også skole- og institusjonskonserter. Det er i det hele tatt stor aktivitet! Søndag 28. april inviterer vi til Åpen dag i Biorama! Kom og opplev konserter, solosang, dans- og bandinnslag. Teaterelevene vil innta scenen og det blir utstilling av elevarbeider signert elevene ved visuell kunst. Legg dagen til Holmestrand og Biorama denne søndagen og opplev det store mangfoldet av kulturelle uttrykk fremført av elever ved Nord-Jarlsberg kulturskole. Det blir salg av kaker og kaffe. Entré 50 kr for voksne (gjelder hele dagen) Barn opp til 16 år gratis! HOF-NYTT - Utgivelsesplan for år 2013 Utgave Stoffrist Sendes ut Nr. 1/2012 mandag ca. uke 7 Nr. 2/2012 onsdag ca. uke 19 Nr. 3/2012 mandag ca. uke 37 Nr. 4/2012 mandag ca. uke 48 Mette Måge Olsen, tlf.: eller sendes på mail: HOF-NYTT utgis av Hof kommune v/kulturkontoret Layout: Mette Måge Olsen Side 24 - det tas forbehold om endringer på utgivelsesplanen -

Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 2 mars 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Hof kommune. Årsberetning 2014

Hof kommune. Årsberetning 2014 Hof kommune Årsberetning 2014 Administrasjonens beretning for 2014 Innholdsfortegnelse: 1. Til leseren!... 2 2. Politisk og administrativ organisering... 3 3. Rådmannens kommentarer... 5 4. Kommuneplanens

Detaljer

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april.

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april. INFORMASJON Nr. 4 april 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Åpningstider i påsken Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang I dette nummer kan du lese om: Barnehager i vekst Andebudagene Historisk på Store Dal Avduking av vennskapstrappa

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014 God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 Dugnad i Sansehagen! Tirsdag 6 mai blir det dugnad i Sansehagen på Bygdeheimen.

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang Andebu kommune har fått Naturvernforbundets Oljefri-diplom Tidenes andre utdeling av Oljefri-diplomet ble mottatt av

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer