Nr. 1 Februar 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 Februar 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 1 Februar 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post: Side 1

2 Kjære Hof sokninger GODT NYTT ÅR TIL DERE ALLE! Vi er godt i gang med året 2013 og jeg håper det blir et positivt og framgangsrikt år. Budsjettet for 2013 som ble vedtatt 11.des er det tøffeste som noen gang har vært til behandling. Selv har jeg vært med på 9 budsjetter for Hof kommune tidligere og vi har også kuttet noe hver gang. Forskjellen i år er at vi har måttet gå til nedleggelse og oppsigelser. Det måtte spares inn ca. 7 mill. kr og sammenligner vi oss med Tønsberg som måtte spare ca. 70 mill. kr. er vår situasjon verre. Tar en hensyn til folketallet har Hof kuttet over 90 mill. kr (det bor ca. 13 ganger så mange i Tønsberg). Hvorfor er problemene så store i 2013? Det er investert store summer i Hof de siste 10 årene (ca. 265 mill kr) Finansieringen har foregått med lån og bruk av fondsmidler. Mens vi for 10 år siden hadde en pluss på ca. 1,5 mill kr på finans har vi nå et minus på ca. 4,0 mill kr. Når vi i tillegg ikke har momsinntekter (ingen store investeringer) og at overføringene fra staten ikke dekker lønns- og pensjonskostnader, har vi måttet gå til drastiske tiltak. Det er mange flotte tiltak som kunne være ønskelig, men det er ikke mulig. (Budsjettet gjøres opp i 0 med noe bruk av fond) Derfor må vi bli flere innbyggere, hvis vi skal klare våre forpliktelser. Prestegårdshagen venter på å komme i gang, bare det blir enighet om en utbyggingsavtale. Videre ligger det mange flotte tomter som er klare for bygging på Rydningen i Eidsfoss. Vi trenger flere innbyggere snakk derfor positivt om Hof. Kommunen vår ligger midt i smørøyet og vi har en uttrolig flott natur. Våre kommunale avgifter går i år ned (ca. 1500,-) for andre år på rad. Det betyr at vi nå langt fra har de dyreste avgiftene i landet. Vi ble noen flere i 2012, men vi har behov for større tilflytting. Jeg er optimist og tror vi blir en del flere i Uansett går vi en lys tid møte, dagene blir stadig lengre. Ragnar Lindås ordfører Side 2

3 S t r ø s a n d Hof Lions drifter strøsand prosjektet i Hof. Pensjonister og uføre som ønsker/trenger strøsand kan kontakte Hof Lions v/dag R. Aasgård på tlf , eller e-post Vi vil da levere eller etterfylle strøsand ved behov. Husk å måke og strø før avfallshenting Vinterføre kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. For at de skal kunne utføre jobben på en tilfredsstillende måte må derfor alle husstander på best mulig måte tilrettelegge for god fremkomst og forhold ved avfalltømming. I perioder med is og snø må private adkomstvei, transportvei og hentested være tilstrekkelig måket for snø, sandstrødd og uten fare for takras o.l. Facebook og Hof kommune Hof kommune har ingen offisiell facebookside. Det som kan se ut som kommunale sider, er opprettet av andre innbyggere, og Hof kommune er ikke ansvarlig for noe av innholdet her. Vi minner om at hvis innbyggere oppretter slike grupper, så er det ikke lov å benytte Hof kommunes våpen i slike sider. Det er strenge regler for å benytte kommunevåpenet. Vinterferietilbud til barn og ungdom i Hof Drammen Kino - Hobbiten - grense: 11 år Teknisk museum - grense: 1. klasse Kongsberg skisenter Påmelding til resepsjonen Side 3

4 Presentasjon av ansatte i Hof kommune Sølvi Bettum, og er 36 år gammel og er ansatt i 50 % stilling som helsesøster i Hof kommune. Opprinnelig kommer hun fra en liten bygd i Sør-Trøndelag som heter Meldal. Nå er hun bosatt på Eik i Tønsberg med mann og tre barn. I fritiden er hun veldig glad i å være sammen med familie og venner, og elsker all slags fysisk aktivitet. Sølvi er utdannet intensivsykepleier fra Høgskolen i Vestfold, og har jobbet i flere år ved sykehuset i Tønsberg. Til våren er hunferdig med helsesøsterstudiet, og er veldig takknemlig for å ha fått jobb i Hof. Hun har alltid trivdes sammen med barn og unge, og håper å kunne bidra med noe positivt her. Sølvi vil i hovedsak ha sitt arbeid ved Hof skole. Jurga Medizioninie født i Litauen har en sønn som heter Laurynas på 14år og er samboer med Gintas. Kom til Bardufoss, Norge i september 2008, men har bodd i Eidsfoss siden april Jobbet som ringelistevikar ved renholdsavdelingen frem til hun ble fast ansatt i April 2012, samtidig som hun har hatt oppdrag som morsmålslærer i Holmestrand. I Litauen jobbet hun innenfor admin sykehus, møbelbutikk og har hatt eget møbel firma. Går nå på skole 1 gang i uka for å ta fagbrev som renholder. Ei blid jente med mange jern i ilden. Jobber for tiden på Hof skole, men stepper inn der det er behov. Elisabeth Haugen Johansen, ansatt som renholder med for tiden Hof hallen og skolen som arbeidssted. Hege Lofsberg Olsen Født i 1972 og oppvokst i Vassås, gift med Jarle og har 2 barn. Har jobba innenfor grafisk fra 1994 frem til hun begynte som vikar i kommunen i Fast ansatt i 73,33% stilling som renholder og humørspreder ved TLM i Har rukket å tatt skole med teorien til fagprøven for renholdsoperatører frem til nå og lære tiden er godt i gang. Side 4

5 Kildesorteringskalender 2013 Kalenderen for 2013 ble distribuert ut til alle abonnenter i uke Har du ikke mottatt kalenderen i løpet av denne uken kan du få en ved å kontakte oss! Kortversjoner av kildesorteringskalenderen er nå tilgjengelig på nett! Du finner den på hjemmesiden til Vesar: Vesar.no. Dette er en enkel kalender i A4- format som egner seg for utskrift. Vi tilbyr startlån i Hof kommune: Startlån skal bidra til at innbyggere med etableringsproblem kan skaffe seg en nøktern, god helårsbolig. Startlånet gis som toppfinansiering ved kjøp av bolig eller til utbedring/tilpasning av nåværende bolig. Det kan også brukes til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig, eller til toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Hof kommune tar imot og behandler søknader om startlån. Du kan søke kommunen om lån til en konkret bolig eller om forhåndsgodkjenning. Søknadsskjema og mer informasjon får du ved å henvende deg til Hof kommune: Telefon: Mail: Hof kommunes hjemmeside: hof.kommune.no Side 5

6 Ny administrativ organisering Rådmann Økonomi NAV Hof kommunes kulturpris Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner for verdifull innsats innenfor kulturområdet. Alle har anledning til å foreslå kandidater. Ytterligere opplysninger: Mette: , Gert Olav: Forslag med kort begrunnelse sendes innen 1. april d.å til: Hof kommune, kulturkontoret, Hofslundveien 5, 3090 Hof. E-post: eller Side 6 Helse- og omsorg Oppvekst Teknikk, kultur og utvikling Denne modellen er vedtatt av kommunestyret. Av budsjettmessige årsaker er det ikke opprettet stilling som leder av ny oppvekstsektor, dermed er den foreslåtte omorganisering med å flytte helsestasjonen og barnevernet inn i oppvekst utsatt. Barnevern er derfor fortsatt lagt til NAV, og helsestasjonen under helse- og omsorg. Ny sektor for teknikk, kultur og utvikling gjelder fra Denne sektoren inneholder: Teknikk. landbruk og miljø, fellestjenester, stab og støtte, renhold, kultur og kulturskolen. Folkehelse ligger nå til Helse- og omsorg. Leder av Helse- og omsorg er: Trond Karlsen. Leder av Oppvekst er; Inger Hilde Kihle Leder av Teknikk, kultur og utvikling er:britt Svendsen. Leder av økonomi er: Erik Berg. Leder av NAV er: Øystein Torp

7 Biblioteket formidling av gode opplevelser! Informasjon faglitteratur nye romaner og krim hobby natur og friluftsliv - stort utvalg i barne og ungdomslitteratur! Musikk video lydbøker! Velutviklet service - skaffer det du ønsker over natta! Og ikke minst: lokaler i lyse og trivelige omgivelser! Vi har åpent for deg: Tirsdag Torsdag Fredag Telefon: Epost: Mer info: Velkommen innom! KULTURSKOLEN Noen få ledige plasser: Visuell kunst for klasse på Hof skole Mandager kl For mer info/ søknad: / Side 7

8 Kommunale avgifter og gebyrer I henhold til forvaltningslovens 38 meddeles at Hof kommunestyre i møte har vedtatt kommunale avgifter og gebyrer for Dette gjelder for følgende: Veiavgift for kommunal vei, renovasjon, årsgebyr og tilknytningsavgift for vann og avløp, slamtømming, feieavgift. Behandlingsgebyr for bygge melding, ny/endret utslippstillatelse, delingssaker, tilsyn, kart- og oppmålingsforretninger og reguleringsplaner. Husleie kommunale boliger og lokaler/anlegg Barnehagene Sats for egenbetaling Hof skole SFO Sats for egenbetaling Nord-Jarlsberg kulturskole og event.andre kulturaktiviteter - Sats for egenbetaling Hjemmehjelpstjenester og trygghetsalarm Virkningsdato Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse resepsjonen Hof herredshus, Hofslundvn. 5 tlf eller Hof kommune hjemmeside - Sikring av Lianelven NVE er i gang med et tiltak i Lianelven, bl.a. som et resultat av ødeleggelsene etter stormen i august. Flomvernet er til dels ødelagt langs store deler av strekningen ned fra Lian og langs Haslestad bruk, det er også store forandringer i elveføringen. NVE og kommunen er i dialog med grunneiere. NVE ønsker å opparbeide et massebasseng oppstrøms brua på Haslestadlinna for å redusere vannhastigheten og massetransport. Dette tiltaket vil trolig starte på senvinteren og vil kunne medføre økt trafikk i området Østre og Vestre Lianvei. Side 8

9 Tilskudd til kulturformål - oversikt - samt, noen kommentarer. 1. Mer detaljert informasjon om krav til søknader og grunnlag for tilskudd, fås på kulturkontoret. 2. Regiserte foreninger har fått tilsendt retningslinjer og skjemaer. Disse finnes også på biblioteket ogkulturkontoret. 3. Idrettsforeninger søker direkte til Hof Idrettsråd, som har egne retningslinjer. 4. NB! Søknader om kommunalt tilskudd/medvirkning til større tiltak eller investeringer, må planlegges i god tid. Disse sendes kulturkontoret innen 1. april, slik at de eventuelt kan vurderes i økonomiplan og budsjett for neste år. Ordning Formål Målgruppe Søknadsfrist M Merknader Ordning Formål Målgruppe Søknadsfrist Merknader Barne- og og av 1.april. E 1. Grunntilskudd Delvis dekning av generelle ungdomsaktiviteter, Barne- og for 1.april. Eget søknadsskjema. 1. Grunntilskudd driftsutgifter Delvis dekning av generelle Foreninger ungdomsaktiviteter, for 1.april. Eget søknadsskjema. driftsutgifter funksjonshemmede Foreninger for funksjonshemmede Barne- Barne- og og E til faglig og 1. april og 2. Stimulere til faglig og ungdomsaktiviteter Barne- og Eget søknadsskjema. 1. april og Opplæringstilskudd. Eget administrativ utvikling. Foreninger Foreninger for for 1. oktober. 1. oktober. søknadsskjema. Stimulere til faglig og ungdomsaktiviteter 1. april og 2. Opplæringstilskudd. administrativ utvikling. funksjonshemmede Foreninger for 1. oktober. funksjonshemmede Barne- og Delvis dekning av Barne- og E Delvis dekning av Leietilskudd. ungdomsaktiviteter og 1. april. Eget søknadsskjema. leieutgifter leieutgifter til til lokaler/anlegg. ungdomsaktiviteter Barne- og Delvis dekning og 1. april. 3. Leietilskudd. lokaler/anlegg. av Eget pensjonistforeninger pensjonistforeninger søknadsskjema. ungdomsaktiviteter og 1. april. leieutgifter til lokaler/anlegg. pensjonistforeninger Andre Andre kulturformål. kulturformål. 4. Andre kulturformål. Prosjekter, Prosjekter, arrangementer, arrangementer, nyanlegg, nyanlegg, Prosjekter, drift drift arrangementer, av av kulturanlegg, oppstart av nye kulturanlegg, nyanlegg, drift tiltak m.v. oppstart av av nye kulturanlegg, tiltak m.v. oppstart av nye tiltak m.v. Alle Alle Ingen. Ingen. Alle Ingen. E. Eget søknadsskjema. Eget søknadsskjema. Side 9

10 Reguleringsplaner under arbeid Gang- og sykkelvei Haslestad- Rønnebergveien Planen vedtatt. En klagesak behandles 29. januar. Engrønningen - boliger Prinsippsak om adkomst behandlet juni Nytt planforslag til 1.gangsbehandling er under arbeid. Veset (vei og nytt boligområde) Trafikktelling er gjennomført i Thorshaugveien, Thorshaugbakken og Grønsetlia. Veiutredning er under arbeid. Kaarby 4 - boliger NVE har innsigelse. Planen omarbeides av kommunen. Ny 1.gangsbehandling er aktuelt. Gang- og sykkelvei Eidsfos kirke - Virefabrikken Reguleringsplanen må endres for å få gang- og sykkelveien på utsiden av Synken. Rest av hageanlegg fra hovedgården er funnet nær Synken. Prestegårdshagen - boliger Prestegårdshagen AS ønsker å utvikle området og arbeider med forslag til endring av reguleringsplanen. Flere boligtyper og små endringer i trafikkløsning foreslås. Forhandlinger om utbyggingsavtale er varslet. Steinset - boliger Mindre endring av planen er under arbeid, hovedsaklig for utbedring av veinettet. Boligbygging er i gang på området. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Planen viser blant annet forslag til langsiktige utbyggingsgrenser rundt byer og tettsteder, og forslag til nye byggeområder. Høringsfristen fra Fylkestinget var 1.januar. Sluttbehandling er tenkt i mars. 3K har sendt felles uttalelse. Dokumenter om RPBA er tilgjengelige på under regionalutvikling. Side 10

11 Ny kommuneplan - arealdelen Fristen for grunneierinnspill ble satt til Hof kommune mottok 26 innspill: 18 innspill om nye boligområder, 3 innspill om nye hytteområder og 5 andre innspill om arealbruk, ikke nye byggeområder. Bearbeiding av de innkomne grunneierinnspillene vil skje fra februar og utover våren. Har kommunen spørsmål til innspillene, vil de komme da. 3Ks arealplangruppe jobber nå med planprogram for arealdelen. Selve arealdelen vil bli utarbeidet fra april og utover. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er godt i gang, denne skal danne grunnlaget for arealdelen. Fast leie av kommunale lokaler 2013 / 14 søknadsfrist Søknad om fast leie av kommunale anlegg / lokaler for skoleåret 2013 / 14, skjer skriftlig til resepsjonen innen 1. mai 2013: Hof kommune, resepsjonen, Hofslundveien 5, 3090 Hof eller Epost: Tlf.: Side 11

12 NAV Hof informerer Ferie for alle 2013 Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk. Det kan være mange grunner til dette og årsakene er ofte sammensatte. Konsekvensene kan være at foreldrene ikke klarer å gi barna de sosiale opplevelsene de har behov for. Røde kors har et ferietilbud til barnefamilier til denne målgruppen som kalles Ferie for alle. Sommerferie: Uke 26: 32 juni juni Barneopphold (fra 7-10 år) Søknadsfrist: 20. mai Uke 32: 28.juli 2. august Familieopphold Søknadsfrist: 20. mai Alle ferieoppholdene finner sted på Eidene Senter, som ligger i naturskjønne omgivelser på Tjøme. (Se På familieoppholdene er aktiviteter sammen, både barn og voksne, viktig, Røde Kors lager program for dagene. Under familieoppholdet er det foreldrene som har ansvaret for egne barn, med frivillige fra Røde Kors som medmennesker og tilretteleggere. Under barneoppholdet er det frivillige som har ansvaret for barna hele uken. Ta kontakt med NAV Hof om du har spørsmål rundt dette. Side 12 NAV Hof har en oppfordring til arbeidsgivere som trenger vikar for sommeren: Legg inn ledige stillinger på nav.no, ta gjerne kontakt med oss på telefon om det er noe vi kan hjelpe til med.

13 Vi ønsker å minne om Jobbsjansen som er en jobbmesse som arrangeres på Slottsfjellsmuseet en torsdag i måneden. Der kan du som arbeidssøker møte arbeidsgivere og finne aktuelle jobber. Det er forskjellige arbeidsgivere hver gang. Datoer for Jobbsjansene denne våren er: 14. februar fra kl mars fra kl april fra kl mai fra kl Den 14. mars er en sommerjobbmesse, hvor alle som ønsker en sommerjobb stiller, merk derfor tidspunktet. Dette for at skoleelever også skal få mulighet til å delta. COMENIUS-TUR TIL EMMELOORD, NEDERLAND mars drar seks elever fra 9.trinn sammen med lærerne Thale Gravir Røhmen og Mads Emil Madsen til Emelwerda College, i provinsen Flevoland. Skolen vi skal besøke har 1350 elever i alderen år. Dette er den siste turen med elever i prosjektet vårt, European Eco Volunteers. I mai kommer lærerne fra samarbeidslandene våre hit, og vi skal skrive en sluttrapport fra prosjektet. I tillegg skal vi prøve å vise fram Hof og Vestfold på best mulig måte. Vi jobber i disse dager med å få til et variert og spennende program og gleder oss til besøk. Side 13

14 Kommunedelplan for kulturanlegg kunngjøring om revidering Anleggsplanen med handlingsprogram skal revideres i Planen omfatter alle bygg og anlegg til kultur- og fritidsvirksomhet som planlegges av det offentlige eller private. Det kan være ordinære idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, anlegg til friluftsliv og kulturlokaler. Vi ber om at alle som kan bli berørt av handlingsprogrammet, melder inn endringer til eksisterende program og evnt. nye tiltak. Det er viktig at: o gjennomførte og uaktuelle anlegg tas ut o evnt. planer om nye anlegg meldes inn Oppdatert anleggsplan med handlingsprogram nødvendig grunnlag for innspill til kommunens behandling av kommuneplan og økonomiplan, og en forutsetning for å kunne motta tilskudd fra spillemidlene. Forslag om evnt. økonomisk medvirkning fra kommunen må innarbeides i handlingsprogrammet. Gjeldende handlingsprogram blir sendt alle foreninger som er oppført i dette. Dessuten er det utlagt på biblioteket og kan fås ved henvendelse til kulturkontoret, / E-post: og Postadresse: Hof kommune kulturkontoret Hofslundveien Hof. Innspill og forslag sendes pr post eller på epost innen Side 14

15 Aktivitetstilbud til barn og ungdom I forbindelse med nedleggelse av klubben, har det i høst vært arbeidet tverrfaglig (helsesøster, barnevern, skole og kultur) samt sammen med elevråd og ungdommens kommunestyre om fritidstilbud for barn og ungdom i Hof. Det er nå bestemt at vi skal - videreføre trimtilbudet i samarbeid med Hof treningssenter - arrangere discotek, dataparty, nattvolleyball, hytteturer mv - tilby aktivitetsturer i sommerferie, høstferie og vinterferie - etablere en base ved kulturkontoret - hvor det vil være tilbud om aktivitetskvelder, kurs, osv - Etablere musikkbinge med mulighet for band å øve / kurs for band Kommunestyre har bevilget til slike aktiviteter. For å få mest mulig aktivitet ut av kronene, har jeg fridd til foreldre om litt dugnadshjelp til aktivitetene. Over 20 foreldre har gitt positive tilbakemeldinger - tusen hjertelig takk!! Vi ønsker oss gjerne flere foreldre som kan bidra. Ta kontakt med Mette på kulturkontoret / Ungdommens kommunestyre er aktivt med på å tilrettelegge og bidra til gjennomføring av arrangementer. Pr i dag er det planlagt to arrangementer for ungdomsskoleelever: Discotek 8. mars i kultursalen Nattvolleyball april i Hofhallen Vi inviterer ungdommer fra Re, Holmestrand og Sande - kommuner vi skal samarbeide med om slike tilbud fremover. Side 15

16 Barnehageplass i Hof kommune 2013/2014 Følgende barnehager skal foreta opptak av barn for barnehageåret 2013/2014 fra august Barnehage og åpningstid: Alder: Hof barnehage, kommunal 0 6 6:30 17:00 Eidsfoss barnehage, kommunal 0 6 6:30 17:00 Rakkerungen familiebarnehage, privat 0 3 7:00 16:30 Espira Sundbyfoss barnehage, privat 0 6 6:30 17:00 De som har plass, og ønsker å beholde denne, skal ikke sende inn søknad De som har plass, men ønsker å endre størrelse eller barnehage, må søke på ordinær måte. De som har plass, og ønsker å si fra seg denne, må melde skriftlig fra til rådmannskontoret om dette. Det sendes ett digitalt søknadsskjema for hvert barn. Søknader som kommer etter fristen, blir behandlet i supplerende opptak når det er ledige barnehageplasser. I følge Lov om barnehager har du rett til barnehageplass fra høsten dersom du søker til hovedopptaket og barnet ditt fyller ett år innen 31. august. For å søke barnehageplass, eller gjøre endringer - gå inn på Hof kommunes hjemmeside under skjema, eller direkte til vårt søknadssenter https://e-skjema.no/hof Søknadsfrist: 1. mars Side 16

17 Gang og sykkelvei langs fv 32 og fv 877 Hof kommune er i samtaler og jevnlige møter med Statens Vegvesen om gang og sykkelveg på strekningen fra krysset Vestre Lianvei X Haslestadlinna og opp til Kleppan. Planen er å stanse g/s - vegen mot eksisterende undergang i krysset mellom fv 32 og Kleppanveien. Statens vegvesen vil ha byggherreansvaret for prosjektet. Kostnadsfordelingen er 60/40, der Vestfold fylkeskommune dekker 60 % og Hof skal dekke 40 % av kostnadene. I den forbindelse har Statens vegvesen vært i kontakt med grunneiere ang grunnerverv og trasevalg, dette er ikke avsluttet. Kartforretninger skal utføres senere, da dette var planlagt i desember, men måtte dessverre utsettes. Statens vegvesen har engasjert Asplan Viak til tegningsgrunnlag og planlegging. Hof kommune er med i prosjekteringsmøter, oppfølging, samt å frembringe lokalkunnskap og lokale ønsker. Fremdriftsplan er tenkt som følger: Innen 1. mars skal alle tegninger fra Asplan Viak være ferdige, selve anbudet blir utlyst på Doffin (offentlig anbudsdatabase for innkjøp) medio mars, med estimert byggestart i mai og trolig avsluttes anleggsperioden i november. Hof Historielag avholder årsmøte torsdag 14.mars 2013 kl på personalrommet, Hof skole. Årsberetning, årsregnskap og valg. Interessant og aktuelt foredrag. Informasjon om kommende aktiviteter. Bevertning. Utlodning. Velkommen! Side 17

18 Kulturkalender: Vinterferieaktiviteter for barn og ungdom - se annonse Roar Engelberg & Ulvedalen på Veset åpen konsert fri inngang Kl Arr: Den kulturelle spaserstokken Discotek for ungdomsskoleelever i kultursalen Kl Arr: Ungdommens kommunestyre/kulturkontoret UKM på Bakkenteigen Strikkekafè på Granly i Vassås Kl Arr: Hobbyloftet i Vassås Frode Molthemyr på Veset åpen konsert fri inngang Kl Arr: Den kulturelle spaserstokken Abrahams barn Svein Tindberg buss til Nøtterøy kulturhus Kl Arr: Den kulturelle spaserstokken 12.- Nattvolleyball for ungdomsskoleelever i Hofhallen Arr: Ungdommens kommunestyre/kulturkontoret Viggo Sandvik på Veset åpen konsert fri inngang Kl Arr: Den kulturelle spaserstokken Jubileumskonsert Vassås kirke kl Kl Arr: Skibergkoret Åpen dag i Biorama - Arr: Nord-Jarlsberg kulturskole Vårkonsert i kultursalen Kl Arr: Hof skolekorps 19.- Pinsetreff Knivtreff Arr: Vestfold Knivlag Nils Hansen Evita buss til Det Norske Teateret Kl Arr: Den kulturelle spaserstokken Jubileumskonsert/pub m/gjester Hof kulturhus Arr: Skibergkoret følg med på annonsering bl.a på facebook. Side 18

19 Folkehelse i Hof 2013 Fra er folkehelse i Hof kommune organisert under helse- og omsorg og det er kommunefysioterapeuten som er ny koordinator. Den nye folkehelseloven som trådte i kraft 1.januar i fjor, skal gjennomsyre alle tiltak vi gjør i kommunen, i alle deler av virksomheten vår, fra plan- og bygningsforskrifter, til råd om livsstilsendring for risikogrupper innen helse. Det er allerede gjort mye på området, kommunen får penger og bistand til å fortsette med det gode arbeidet fra fylkeskommunen og gjennom samhandlingsmidler. Det er etablert et nettverk mellom kommunene i Vestfold for at vi skal kunne utveksle gode erfaringer og sette i gang tiltak der det trengs mest. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. Dersom du vil snakke med folkehelsekoordinator ta kontakt med Grethe Hyllseth tlf LPPs rådgivningstelefon for pårørende - tlf er en telefon for pårørende innen psykisk helse og rus og tilbyr rådgivning knyttet til den enkeltes situasjon forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet. Vi har kompetanse på pårørendes rettigheter og behov, og har kunnskap om hjelpeapparatet. Vi ønsker å være en støtte og en veileder for pårørende som står i en vanskelig livssituasjon. Åpen for alle pårørende i hele landet kl mandag - fredag og utvvidet åpningstid fra på tirsdag. Side 19

20 Miljøtipset Oppussing: Det er bra å ta godt vare på boligen, men oppussing medfører stort forbruk og mye avfall. Har du bestemt deg for å gå i gang, prioriter kvalitet og energisparing! Kjøp miljømerkede produkter : Det finnes mange svanemerkede og NAAF-merkede produkter til oppussing, spør hos byggevareforhandleren. Gjør gode energivalg Sjekk nettstedet Enovaanbefaler.no for tips om energieffektive produkter som lavenergivinduer og isolasjonsmateriale. Bruk materialer om igjen : Unngå å bytte ut gammel, original innredning, vinduer og kledning. Kvaliteten er ofte god og spesialtilpasset huset. Velg miljøsertifiserte fagfolk: På Miljofyrtarn.no får du oversikt over sertifiserte fagfolk. Velg kvalitet og varige løsninger Holdbare produkter lar seg reparere og pusse opp, i stedet for å bli til søppel om få år. Unngå regnskogstømmer Det er fortsatt mye regnskogtømmer å få kjøpt til parkett, kjøkken, møbler etc. Velg heller nordiske treslag eller andre materialer. Gi bort eller selg brukt : Møbler, kjøkkeninnredning m.m. selges eller gis bort til loppemarked, finn.no eller kjøpe, selge, bytte gruppe på facebook. Sorter avfallet: Oppussing skaper MYE avfall, gjør en innsats og sorter mest mulig. Det er dyrt å levere usortert avfall. Av Laila Sagerøy, TKU. Kilde gronnhverdag.no Påmelding til ukm er igang! Du kan delta med alle typer kulturinnslag; sang, dans, spille instrumenter, teater, litteratur, kunst osv osv. Arrangementet er på Bakkenteigen 10. mars Frist for påmelding er 27. februar Side 20

21 Skibergkoret 10 år Jubileumskonsert Skibergkoret fyller 10 år høsten I den anledning skal vi holde en fantastisk konsert i september Vi ønsker at alle musikk- og sangglade innbyggere skal dele denne kvelden med oss. Konserten blir arrangert på kultursalen, hvor Skibergkoret har først en avdeling med sanger fra den første perioden. Den andre avdelingen inneholder mange nye sanger, bl.a fra Queen. Utover kvelden blir det musikk og dans som innbyggerne selv skal stå for. Mer informasjon kommer senere. Følg med på vår Facebook side Skibergkoret, eller vår hjemmeside skibergkoret.no Konsert i Vassås kirke Søndag 21. april 2013 kl Konserten blir annonsert Side 21

22 Idrettelaget har hatt julelotteri. vinnerne er: 1.premien gavekort på 7000,- fra Ving Gudrun Trollerås fra Kongsberg 2.premien gavekort 1500,- på Meny Tore Molteberg fra Hof 3.premien gavekort 1500,- Hof Farge og interiør Kristine Dølen fra Hvittingfoss Strikkekafe På Granly i Vassås, Onsdag 13. mars kl Butikken Motepinnen viser frem vårens modeller og gir oss litt læring om mønsterlesing og om garn. Ta med eget strikketøy og bytt ideer med andre. Servering av kaffe og kaker. Ta gjerne med en gevinst til utlodning. Møt opp til en koselig og lærerik kveld. Alle er hjertelig velkommen. Hilsen Hobbyloftet i Vassås Side 22 VÅRKONSERT Hof skolekorps med drill holder vårkonsert i kultursalen 28. April kl Ta med slekt å venner til en hyggelig ettermiddag. Kioskssalg. Gratis entre. Velkommen.

23 Side 23

24 Nord-Jarlsberg kulturskole vår felles kulturskole for Holmestrand, Re og Hof kommune har i løpet av året stor konsert-, dans-, teater- og utstillingsvirksomhet. Elevene har det siste året hatt to større forestillinger, Askeladden og de gode hjelperne og jubileumsforestilling i anledning Thorbjørn Egners 100 års dag. Elevene inviteres jevnlig til å underholde på kommunenes bystyremøter og på arrangement hos ulike organisasjoner. De har utstillinger på bibliotek, egne huskonserter og også skole- og institusjonskonserter. Det er i det hele tatt stor aktivitet! Søndag 28. april inviterer vi til Åpen dag i Biorama! Kom og opplev konserter, solosang, dans- og bandinnslag. Teaterelevene vil innta scenen og det blir utstilling av elevarbeider signert elevene ved visuell kunst. Legg dagen til Holmestrand og Biorama denne søndagen og opplev det store mangfoldet av kulturelle uttrykk fremført av elever ved Nord-Jarlsberg kulturskole. Det blir salg av kaker og kaffe. Entré 50 kr for voksne (gjelder hele dagen) Barn opp til 16 år gratis! HOF-NYTT - Utgivelsesplan for år 2013 Utgave Stoffrist Sendes ut Nr. 1/2012 mandag ca. uke 7 Nr. 2/2012 onsdag ca. uke 19 Nr. 3/2012 mandag ca. uke 37 Nr. 4/2012 mandag ca. uke 48 Mette Måge Olsen, tlf.: eller sendes på mail: HOF-NYTT utgis av Hof kommune v/kulturkontoret Layout: Mette Måge Olsen Side 24 - det tas forbehold om endringer på utgivelsesplanen -

Nr. 1 Februar 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 1 Februar 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 1 Februar 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Årshjul informasjon/internettsider 2014

Årshjul informasjon/internettsider 2014 Årshjul informasjon/internettsider 2014 Dette er redaktørens ansvar: Oppdatere årshjulet: Tar opp dette årshjulet på avdelingsmøte og tipser ase.toril.holten@gran.kommune.no om andre ting som skal legges

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord.

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord. Tirsdag 31.05.2016 Kl. 18.00 Måsøy Folkebibliotek RITA LINDBERG PETTERSEN, født og oppvokst i Havøysund, presenterer sin nyeste diktbok. Boken heter «Vintervinger» og inneholder en del egne illustrasjoner.

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Nr. 4 desember 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 4 desember 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 4 desember 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

Telefon: +47 755 351 00 / 957 72 032Feil! Bokmerke er ikke definert. Besøksadresse: Sjøgata 15/17 Telefaks: +47 755 350 90

Telefon: +47 755 351 00 / 957 72 032Feil! Bokmerke er ikke definert. Besøksadresse: Sjøgata 15/17 Telefaks: +47 755 350 90 Postboks 971, N-8001 Bodø Telefon: +47 755 351 00 / 957 72 032Feil! Bokmerke er ikke definert. Besøksadresse: Sjøgata 15/17 Telefaks: +47 755 350 90 E-post:geir.jostein.sandmo @bedriftskompetanse.no Internett:

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Skolenytt nr Sysle skole

Skolenytt nr Sysle skole http://sysle.skole.custompublish.com/ Skolenytt nr. 1 2012 13 Sysle skole Skolestart på Sysle for 169 elever i dag! Håper ferien har gitt gode minner, nye opplevelser og masse energi som igjen skal vise

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Nr. 5 November 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 5 November 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 5 November 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 ~ 1 ~ Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 På Nøklevann Aktivitetsskole skal elevene oppleve: Trygghet Selvstendighet Sosial utvikling Faglig utvikling ~ 2 ~ Innhold Velkommen

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune HØSTPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2010 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR 2015 JANUAR Tirsdag 6. kl. 1130 Bråtavn 16 Kaffetreffen og allsang Torsdag 8. kl. 1100- Solberglia Marita Moen allsangskonsert

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2017 I år har Livsglede for Eldre 10-års jubileum og markerer dette med et rikholdig program i årets livsgledeuke. Fra 24. mai -til

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1 2017 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2017 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

forslag til planprogram

forslag til planprogram Kommunedelplan for kultur 2017 2029 forslag til planprogram Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.1 Innledning, formål og politisk behandling... 3 1.2 Planprogrammets forutsetninger og hensikt...

Detaljer

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES Ukebrevet Uke 24 (13/6 19/6) Ny styrer i Barnehagen: FELLES Med virkning fra 1. august vil Johanna Petersen tiltre som styrer for barnehagestiftelsen. Hun vil da være øverste leder for våre 2 barnehageavdelinger

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune VÅRPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2010 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Torsdag 01. januar Hele

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ON ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler i Kristiansund kommune 1. Kulturmidler Kulturmidler er penger Kristiansund kommune setter av i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av kulturfeltet. 2. Formål

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/06 Sakstittel: TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Arkivsaknr: 06/1341 Saksbehandler: KUL/KUL/ERVEA Erik Vea K-kode: C81 Saksnummer

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Møteplasser for eldre Vi ønsker oss flere frivillige til møteplassene på Nøkkeland (hver torsdag kl 13-15, men de frivillige kan komme annenhver torsdag) og i Skoggata (annenhver onsdag kl 11-13). Du trenger

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET!

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET! Vår 2016 Om VERKET Velkommen som medlem på VERKET! VERKET er for deg som helt eller delvis står utenfor arbeid. Ønsker du å bli medlem får du en oppstartsamtale med en av oss ansatte der vi snakker om

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Velkommen til Kulturskolen i Odalen!

Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Nord- og Sør-Odal kommune. Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt fordelt mellom begge

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer