MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Lebesby Bygdetun Møtedato: Tid: kl. kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Lebesby Bygdetun Møtedato: 01.09.2010 Tid: kl. kl. 10.00"

Transkript

1 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lebesby Bygdetun Møtedato: Tid: kl. kl Til stede på møtet Medlemmer: Leif Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Elisabeth Lyngedal, Thord Karlsen, Johnny Myhre, Stine Akselsen Forfall: Harald Larssen Varamedlemmer: Bjørn Pedersen Fra adm. (evt. andre): Peter Berg Mikkelsen, Kjell Wian, Christian Rokkestad, Olaf Terje Hansen, Toril Svendsen, Hege Johansen, Gunn Heidi Wallenius. Innkalling: Merknader: Behandlede saker: ekstrasak Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Kjøllefjord, 3. september 2010 Johnny Myhre Thord Karlsen Leif Yngve Wallenius (sign.) (sign.) (sign.) Bjørn Pedersen Bård Rasmussen Stine Akselsen (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) Postadresse Besøksadresse Postboks 38 Strandveien 152 Telefon: Bankkonto: KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: Bankkonto skatt: org.nr.:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 90/10 10/849 ØKONOMIRAPPORTERING 91/10 10/445 KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALG /10 10/841 SØKNAD OM DISPENSASJON - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FINNKIRKA AS 93/10 10/746 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV LAKSEPLASSER - HØRING 94/10 10/68 SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL 19-1 FLYTTING AV HYTTETOMT I GEITVANN HYTTEOMRÅDE 95/10 10/826 KOMMUNAL OVERTAKELSE AV KALAK OG KIFJORD FERGEKAIER 96/10 10/839 OPPVEKSTETATENS STRATEGIDOKUMENT REVIDERT UTGAVE 97/10 09/1532 STILLING SOM SPESIALSYKEPLEIER VED KJØLLEFJORD SYKEHJEM 98/10 10/396 SØKNAD OM STARTLÅN 99/10 10/583 SØKNAD OM STARTLÅN 100/10 10/828 SØKNAD OM BOLIGTILSKUDD OG STARTLÅN 101/10 10/666 LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE 102/10 10/855 VEI OG KAI I EIDSFJORDEN Side 2 av 21

3 103/10 10/854 BUDSJETTREGULERING NÆRINGSFOND OG UTVIKLINGSMIDLER 104/10 10/29 KJØP AV "PAKKHUS" PÅ VEIDNESKLUBBEN 105/10 10/674 ANKE/SØKNAD OM TILSKUDD TIL FLYTEBRYGGER TIL FRITIDSBÅTER KJØLLEFJORD BÅTFORENING 106/10 10/596 LEBESBY OVERFORMYNDERI - VALG AV LEDER Side 3 av 21

4 Sak PS 90/10 ØKONOMIRAPPORTERING Lebesby formannskap tar økonomirapporteringen pr til orientering Som innstilling. Lebesby formannskap tar økonomirapporteringen pr til orientering Side 4 av 21

5 Sak PS 91/10 KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALG 2011 Lebesby kommunestyre vedtar at valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget i 2011 er mandag 12. september Som innstilling. Lebesby kommunestyre vedtar at valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget i 2011 er mandag 12. september Side 5 av 21

6 Sak PS 92/10 SØKNAD OM DISPENSASJON - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FINNKIRKA AS Lebesby kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og Plan- og bygningsloven 1-8, etter Plan- og bygningsloven 19-1, for etablering av anlegg for lyssetting av Finnkirka. Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven 20-1 for oppføring av anlegg som omsøkt i søknad datert Bygninger og anlegg må plasseres, og fremstå med naturlige materialer, slik at tiltaket ikke virker skjemmende sett fra sjøen eller ved ferdsel på land i området. Anlegget skal ved eventuelt opphør av drift fjernes og området skal tilbakeføres til slik det opprinnelig var før tiltaket ble gjennomført. Bjørn Pedersen og Bård Rasmussen fratrådte som inhabile. Innstillinga ble vedtatt. Lebesby kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og Plan- og bygningsloven 1-8, etter Plan- og bygningsloven 19-1, for etablering av anlegg for lyssetting av Finnkirka. Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven 20-1 for oppføring av anlegg som omsøkt i søknad datert Bygninger og anlegg må plasseres, og fremstå med naturlige materialer, slik at tiltaket ikke virker skjemmende sett fra sjøen eller ved ferdsel på land i området. Anlegget skal ved eventuelt opphør av drift fjernes og området skal tilbakeføres til slik det opprinnelig var før tiltaket ble gjennomført. Side 6 av 21

7 Sak PS 93/10 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV LAKSEPLASSER - HØRING Lebesby kommune slutter seg til forslaget til retningslinjer for tildeling av lakseplasser, vedtatt av Fefo i sak Som innstilling. Lebesby kommune slutter seg til forslaget til retningslinjer for tildeling av lakseplasser, vedtatt av Fefo i sak Side 7 av 21

8 Sak PS 94/10 SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL 19-1 FLYTTING AV HYTTETOMT I GEITVANN HYTTEOMRÅDE Lebesby kommune gir, etter Plan- og bygningsloven 19-1, dispensasjon fra Reguleringsplan D 4 Geitvann hytteområde for flytting av tomt nr. 6, 7 og 8 innenfor planområdet jfr. høringsbrev datert Som innstilling. Lebesby kommune gir, etter Plan- og bygningsloven 19-1, dispensasjon fra Reguleringsplan D 4 Geitvann hytteområde for flytting av tomt nr. 6, 7 og 8 innenfor planområdet jfr. høringsbrev datert Side 8 av 21

9 Sak PS 95/10 KOMMUNAL OVERTAKELSE AV KALAK OG KIFJORD FERGEKAIER Lebesby kommune vedtar å overta fergeleiene i Kalak og Kifjord, samt vegstrekningen fra rv- 888 frem til Kalak fergekai. - Økonomisk kompensasjon innenfor en ramme på kr aksepteres. - Frist for gjennomføring av tiltakene settes til Vegstrekningen fra rv-888 til Kalak kai omklassifiseres til kommunal veg. Som innstilling. Lebesby kommune vedtar å overta fergeleiene i Kalak og Kifjord, samt vegstrekningen fra rv- 888 frem til Kalak fergekai. - Økonomisk kompensasjon innenfor en ramme på kr aksepteres. - Frist for gjennomføring av tiltakene settes til Vegstrekningen fra rv-888 til Kalak kai omklassifiseres til kommunal veg. Side 9 av 21

10 Sak PS 96/10 OPPVEKSTETATENS STRATEGIDOKUMENT REVIDERT UTGAVE Lebesby formannskap slutter seg til opplæringssjefens forslag til revidering av Oppvekstetatens strategidokument. Som innstilling. ***Enstemmig Lebesby formannskap slutter seg til opplæringssjefens forslag til revidering av Oppvekstetatens strategidokument. Side 10 av 21

11 Sak PS 97/10 STILLING SOM SPESIALSYKEPLEIER VED KJØLLEFJORD SYKEHJEM 1. I samband med den varslede Samhandlingsreformen, ønsker Lebesby kommune å styrke kompetansen innen helse og omsorg generelt der dette er praktisk og økonomisk mulig innenfor rammene. 2. På bakgrunn av dette, og at man allerede har ansatt i 100 % sykepleierstilling person med spesialutdanning i intensiv sykepleie, blir det opprettet tilsvarende stilling som spesialsykepleier (st kode 7523) som tilbys vedkommende til erstatning for hennes nåværende stilling som sykepleier (st kode 7174). Elisabeth Lyngedal og Leif Yngve Wallenius fratrådte som inhabile. Innstillinga ble vedtatt. 1. I samband med den varslede Samhandlingsreformen, ønsker Lebesby kommune å styrke kompetansen innen helse og omsorg generelt der dette er praktisk og økonomisk mulig innenfor rammene. 2. På bakgrunn av dette, og at man allerede har ansatt i 100 % sykepleierstilling person med spesialutdanning i intensiv sykepleie, blir det opprettet tilsvarende stilling som spesialsykepleier (st kode 7523) som tilbys vedkommende til erstatning for hennes nåværende stilling som sykepleier (st kode 7174). Side 11 av 21

12 Sak PS 98/10 SØKNAD OM STARTLÅN NELLY KARIN PERSEN 1. Nelly Karin Persen, f , innvilges startlån på kr ,-; av dette går kr til reparasjon av enebolig i Lebesby; gnr 23 bnr 46, og om lag kr skal innfri tidligere startlån. 2. Lånet gis med 1. prioritet pant i eiendommen, og andre heftelser må således først være innfridd. 3. Lånet gis med 25 års nedbetalingstid 4. Renter vil alltid følge Husbankens rentenivå for lån. Som innstilling. 1. Nelly Karin Persen, f , innvilges startlån på kr ,-; av dette går kr til reparasjon av enebolig i Lebesby; gnr 23 bnr 46, og om lag kr skal innfri tidligere startlån. 2. Lånet gis med 1. prioritet pant i eiendommen, og andre heftelser må således først være innfridd. 3. Lånet gis med 25 års nedbetalingstid 4. Renter vil alltid følge Husbankens rentenivå for lån. Side 12 av 21

13 Sak PS 99/10 SØKNAD OM STARTLÅN MARTE SØRBØ RASMUSSEN 1. Lebesby formannskap avslår søknad fra Marte Sørbø Rasmussen, f , om startlån på kr ,- til reparasjon/oppussing av enebolig. Grunnen til avslaget er at søker, og hennes ønske i forhold til boligen samt søkers totale boligbehov, vurderes å ikke komme inn under Husbankens retningslinjer for slike lån. Bård Rasmussen fratrådte som inhabil. Forslag fra Bjørn Pedersen: 1. Lebesby formannskap innvilger søknad fra Marte Sørbø Rasmussen, f om startlån på kr ,- til reparasjon /oppussing av enebolig. Tillegg: 2. Lånet gies med best mulig prioritet. Rentene følger til hver tid Husbankens renter 25 års nedbetalingstid Votering: 4 stemte for Bjørn Pedersens forslag, og 2 stemte for innstillingen. ***Forslaget fra Pedersen ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. 1. Lebesby formannskap innvilger søknad fra Marte Sørbø Rasmussen, f om startlån på kr ,- til reparasjon /oppussing av enebolig. 2. Lånet gies med best mulig prioritet. Rentene følger til hver tid Husbankens renter 25 års nedbetalingstid Side 13 av 21

14 Sak PS 100/10 SØKNAD OM BOLIGTILSKUDD OG STARTLÅN CHRISTER ANGELL 1. Lebesby kommune innvilger kr ,- i startlån og kr i boligtilskudd til Christer Angell, f , for kjøp og tilrettelegging samt noe oppussing - av enebolig i Lille Ringvei 9; gnr 35 bnr 1, festenr Lånet og tilskuddet gis med 1. prioritets pant i eiendommen. 4. Lånet gis med 25 års nedbetalingstid 5. Renter vil alltid følge Husbankens rentenivå for lån. Bjørn Pedersen fratrådte som inhabil. Innstillinga ble vedtatt. 1. Lebesby kommune innvilger kr ,- i startlån og kr i boligtilskudd til Christer Angell, f , for kjøp og tilrettelegging samt noe oppussing - av enebolig i Lille Ringvei 9; gnr 35 bnr 1, festenr Lånet og tilskuddet gis med 1. prioritets pant i eiendommen. 4. Lånet gis med 25 års nedbetalingstid 5. Renter vil alltid følge Husbankens rentenivå for lån. Side 14 av 21

15 Sak PS 101/10 LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE 1. Lebesby kommune vedtar å innføre ledsagerbevis for funksjonshemmede på alle kultur og idrettsarrangement som er i regi av Lebesby kommune, støttes økonomisk av Lebesby kommune eller arrangeres i kommunale bygg/anlegg. 2. Ordningen administreres av Helse - og Omsorg 3. Ledsagerbevis tildeles funksjonshemmede i henhold til retningslinjer for ordningen, etter dokumentert søknad til Fagleder Miljøarbeid 4. Private arrangører av kultur og idrettsarrangementer skal oppfordres til å godta ledsagerbevis ved sine arrangementer Som innstillinga. 1. Lebesby kommune vedtar å innføre ledsagerbevis for funksjonshemmede på alle kultur og idrettsarrangement som er i regi av Lebesby kommune, støttes økonomisk av Lebesby kommune eller arrangeres i kommunale bygg/anlegg. 2. Ordningen administreres av Helse - og Omsorg 3. Ledsagerbevis tildeles funksjonshemmede i henhold til retningslinjer for ordningen, etter dokumentert søknad til Fagleder Miljøarbeid 4. Private arrangører av kultur og idrettsarrangementer skal oppfordres til å godta ledsagerbevis ved sine arrangementer Side 15 av 21

16 Sak PS 102/10 VEI OG KAI I EIDSFJORDEN Diskusjonssak saken fremmes uten innstilling. Saken ble diskutert. Diskusjonssak saken fremmes uten innstilling. Side 16 av 21

17 Sak PS 103/10 BUDSJETTREGULERING NÆRINGSFOND OG UTVIKLINGSMIDLER 1. Lebesby Formannskap vedtar følgende forslag til budsjettregulering: Administrativt vedtak Formannskap Kommunestyre SAK NR.10/854 Dato: Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/ Tilskudd fra næringsfond Utviklingstiltak Ref fylket Bruk av næringsfond Som innstilling. 1. Lebesby Formannskap vedtar følgende forslag til budsjettregulering: Administrativt vedtak Formannskap Kommunestyre SAK NR.10/854 Dato: Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/ Tilskudd fra næringsfond Utviklingstiltak Ref fylket Bruk av næringsfond Side 17 av 21

18 - Side 18 av 21

19 Sak PS 104/10 KJØP AV "PAKKHUS" PÅ VEIDNESKLUBBEN 1. Lebesby Formannskap vedtar å selge og overdra pakkhuset på Veidnes til TS Barents AS, 9717 Veidnesklubben. Kjøpesum: kr Bygget fradeles på egen tomt som festes/kjøpes og alle omkostninger med fradeling, saksbehandling og tinglysning dekkes av kjøper. 3. Bygget skal brukes til næringsrettet virksomhet. 4. Det forutsettes at renovering og bruk av bygget ikke kommer i strid med reguleringsplan for området. Som innstilling. 1. Lebesby Formannskap vedtar å selge og overdra pakkhuset på Veidnes til TS Barents AS, 9717 Veidnesklubben. Kjøpesum: kr Bygget fradeles på egen tomt som festes/kjøpes og alle omkostninger med fradeling, saksbehandling og tinglysning dekkes av kjøper. 3. Bygget skal brukes til næringsrettet virksomhet. 4. Det forutsettes at renovering og bruk av bygget ikke kommer i strid med reguleringsplan for området. Side 19 av 21

20 Sak PS 105/10 ANKE/SØKNAD OM TILSKUDD TIL FLYTEBRYGGER TIL FRITIDSBÅTER KJØLLEFJORD BÅTFORENING 1. Kjøllefjord båtforening v/ Kjell Pedersen får innvilget kr ,- fra Lebesby kommunens kraftfond til grunnlagsinvesteringer som fremføring vann, strøm vei og landfeste. 2. Båtforeningas utleie må være rettet mot fritidsbåter slik at de ikke kommer i konkurranse med det servicetilbudet som Lebesby Kjøllefjord havn - KF har overfor fiskeflåten. Dette er et viktig argument for at Lebesby kommune skal gå inn å innvilge midler, og skal derfor følges opp. 3. Tilskuddet utbetales over kap når fullfinansiering er bekreftet, og investeringen er foretatt. Tilskuddet må benyttes innen Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år, og avskrives med 20 % pr år. Dersom søker legger ned sin virksomhet, eller selger anlegget innen 5 år etter utbetalingen, skal en % vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 5. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev. 6. Etter fvl 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune. Punkt endres/ slettes etter første pkt. 1. Kjøllefjord båtforening v/ Kjell Pedersen får innvilget kr ,- fra Lebesby kommunens kraftfond til grunnlagsinvesteringer som fremføring vann, strøm vei og landfeste. 2. Båtforeningas utleie må være rettet mot fritidsbåter. 3. Tilskuddet utbetales over kap når fullfinansiering er bekreftet, og investeringen er foretatt. Tilskuddet må benyttes innen Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år, og avskrives med 20 % pr år. Dersom søker legger ned sin virksomhet, eller selger anlegget innen 5 år etter utbetalingen, skal en % vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 5. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev. 6. Etter fvl 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune. Side 20 av 21

21 Sak PS 106/10 LEBESBY OVERFORMYNDERI - VALG AV LEDER 1. Lebesby formannskap velger Jan H. Hansen til Leder for Overformynderiet. 2. Vervet tiltres Som innstilling. 1. Lebesby formannskap velger Jan H. Hansen til Leder for Overformynderiet. 2. Vervet tiltres Side 21 av 21

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet på Hotel Nordkyn Møtedato: 17.06.2010 Tid: kl 12. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Harald Larssen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Bård Rasmussen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Elisabeth Lyngedal, Thord Karlsen, Stine Akselsen, Johnny Myhre,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2008 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Hotel Nordkyn Møtedato: 08.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Hotel Nordkyn Møtedato: 08.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotel Nordkyn Møtedato: 08.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Svein Slåtsveen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal, Bjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein Slåtsveen, Marte Sørbø, Bård Rasmussen Jan Holm Hansen, Henry Ingilæ

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein Slåtsveen, Marte Sørbø, Bård Rasmussen Jan Holm Hansen, Henry Ingilæ Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.02.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 21.10.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 21.10.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 21.10.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein Slåtsveen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 1 tilleggssak fra Arbeiderpartiet, 1 orienteringssak Vann-og avløp Behandlede saker: PS 17 39/2015

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 1 tilleggssak fra Arbeiderpartiet, 1 orienteringssak Vann-og avløp Behandlede saker: PS 17 39/2015 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: kl. Kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen,

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste TERTIALRAPPORT 2/2011 INVESTERING I NY TELEFONILØSNING ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2010 FOR LEBESBY/KJØLLEFJORD HAVN K.

Sakspapirer. Saksliste TERTIALRAPPORT 2/2011 INVESTERING I NY TELEFONILØSNING ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2010 FOR LEBESBY/KJØLLEFJORD HAVN K. Sakspapirer : : Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste ssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 116/11 11/831 TERTIALRAPPORT 2/2011 117/11 11/847 INVESTERING I NY TELEFONILØSNING 118/11 11/711

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 07.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 07.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 07.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Pedersen, Alice Normi, Svein Slåtsveen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.10.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.10.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.10.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 107/10 10/939 TERTIALRAPPORT NR. 2/10 PS 108/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00-15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Marita Helskog, Solveig

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Torbjørn Hjertø, Marita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/13 13/458 VEDTEKTSENDRING GALGENES BARNEHAGE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik Skjellnes Johansen, Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.02.2012 Tid: Kl. 09:00-15:35

MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.02.2012 Tid: Kl. 09:00-15:35 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.02.2012 Tid: Kl. 09:00-15:35 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Salve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 34/11 11/294 ØKONOMIRAPPORTERING 3/2011 PS 35/11 11/296

Detaljer