Sjekk ut våre nettsider på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjekk ut våre nettsider på www.jb-forening.no"

Transkript

1 ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2010

2 Vi ønsker deg velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å arbeide for en god båthavn med et godt båtmiljø for medlemmene, spre kunnskap og interesse for båtbruk og sjøvett og ivareta medlemmenes interesser som båtbrukere overfor myndigheter og samfunn. Enhver båtinteressert som ønsker å støtte foreningen og arbeide for foreningens formål er velkommen som medlem. Medlemskapet gir stemmerett ved personlig frammøte på årsmøtet. Ved innmelding får du utlevert foreningens årbok hvor foreningens vedtekter og regler for bruk av havnen finnes. Her finner du også en del praktiske opplysninger om tillitsvalgte, priser, rutiner og annet. Årboken gis ut hvert år. Opplysninger om priser og annet som oppdateres hvert år vil du finne på internet og oppslått i havna. Samtidig forventer vi at du som medlem deltar i dugnadsarbeid og tar i mot de tillitsverv du eventuelt måtte bli valgt til og selvfølgelig også at du retter deg etter de vedtektene og regler som til enhver tid gjelder. Vi håper du vil trives i havnen og ser fram til å treffe deg både her og på sjøen! Styret i Jåttåvågen Båtforening Sjekk ut våre nettsider på 2

3 Fakta om Jåttåvågen båtforening Enhetsnr.: Adresse: Gamle Jåttåvågen 69, 4020 STAVANGER Postadresse: Gamle Jåttåvågen 69, 4020 STAVANGER Telefon: Mobiltelefon: E-postadresse: Hjemmeside: Bankforbindelse: SR-Bank Forsikringsforbindelse: SR1 Driftsleder: Rune Myklebust Mobiltelefon: Kontortid: Torsdag i perioden april-oktober Arbeidstid: Mandag fredag Antall ansatte: 2; driftsleder, vaskehjelp. Driftsleder Rune Myklebust Organisering: Styret, som består av leder, 4 styremedlemmer og to varamedlemmer har det overordnete ansvar for at de vedtekter og forskrifter foreningen er underlagt overholdes. Driftsleder er underlagt styret ved leder og har ansvar for og gjennomfører den daglige drift av foreningen. Foreningen er medlem av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Beskrivelse av foreningens havn: Havnen ble tatt i bruk våren -92 og har ca. 360 båtplasser fordelt på ca bryggemeter. Ryfylke Friluftsråd har tilhold på samme område som foreningen. Opplagsplassen rommer båter. For øvrig har foreningen klubbhus og diverse bygninger tilknyttet daglig drift. Maskiner og utstyr: Wise 20 t. selvgående portalkran. Kapasitet båter opptil 20 tonn med maks bredde 4,4 m. Utstyr og lokaler til disposisjon for medlemmene: Maste- og jollekran Max. last 250 kg (ikke godkjent for personløft). Mastestativ. Bak kranhall. Til vinterlagring av master tilhørende båter som står på land. Mastevogn. Står parkert ved mastestativ. Snekkerbod. Vestre ving på kranhall. Inneholder høvelbenker, bygningssag og lakkrom. Kan være stengt i perioder. Verksted. Østre ving på kranhall, første etasje. Inneholder skrustikke, benkesliper og søylebormaskin. Kan være stengt i perioder. Verktøy og utstyr til snekkerbod og verksted må medlemmene holde selv. Regler for bruk er oppslått ved de forskjellige fasiliteter. Tilgang fås ved nøkkelkort som kan kjøpes på havnekontoret. Miljøstasjoner for kildesortering. Miljøcontainer for farlig avfall. Strømkort benyttes til lås. Havnekontor og messe. Østre ving på kranhall, andre etasje. Kaffe, internett og minikjøkken. Toalett og dusjbrakke. Ved Klubben, fjellet ved minneplassen. Nøkkelkort nødvendig. Klubbhus. Til bruk ved møter og annet. Leies ut til arrangement. 3

4 Innhold: VELKOMMEN TIL JÅTTÅVÅGEN side 2 FAKTA OM JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE side 4 STYRETS NAVN, ADRESSER OG TELEFONER. side 4 DRIFTSFORUM side 5 KRANFØRERE side 5 KONTINGENTER OG AVGIFTER side 6 LEDEREN HAR ORDET side 8 STYRETS ÅRSBERETNING side 9 REFERAT FRA ÅRSMØTET side 10 INFO TIL MEDLEMMENE side 12 FORTØY RIKTIG - BRUK RIKTIGE FORTØYNINGER side 15 ELEKTRISK ANLEGG, OPPLAGSPLASS OG HAVN side 16 SIKKERHETSINSTRUKS FOR TILKNYTNING TIL STRØM PÅ OPPLAGSPLASS. side 17 KART OVER FORENINGENS OMRÅDE side 18 SIKKERHETSINSTRUKS FOR TILKNYTNING TIL STRØM PÅ FLYTEBRYGGER side 20 RUTINER FOR LANDSETTING, OPPLAG OG SJØSETTING side 21 SKJEMA FOR LAND/SJØSETTING side 22 REGLEMENT FOR TILDELING OG BRUK AV BÅTPLASSER side 23 SØKNADSKJEMA side 24 REGLEMENT FOR LANDSETTING, OPPLAG OG SJØSETTING side 25 OVERSIKTSBILDE BÅTHAVN side 26 VEDTEKTER FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING side 28 AVFALLSHÅNDTERING I HAVNEN side 30 Styret i Jåttåvågen båtforening 2010 STYRET: NAVN ADRESSE TELEFON Leder: Terje Løland 4020 STAVANGER / Nestleder: Steinar Skadberg 4041 HAFRSFJORD Drift Styremedlem: Ole Tom Tufte 4017 STAVANGER / HMS Styremedlem: Halvor Aaslestad 4328 SANDNES / Styremedlem: Egil I. Rosnes 4032 STAVANGER / Varamedlem: Svein O. Joakimsen 4020 STAVANGER / Web Varamedlem: Kurt Wiig 4344 ORRE / Revisor: Kåre Warland 4018 STAVANGER / Valgkomité: Magne Bø 4042 HAFRSFJORD /

5 Driftsforum Forumet ledes av et styremedlem og består for øvrig av tre til fem medlemmer samt kranførere. Styrets representant og de andre medlemmene utpekes av styret på første styremøte etter årsmøtet. Samtlige medlemmer i forumet betraktes som tillitsvalgte. Forumet har følgende mandat: I samarbeid med driftsleder å bidra til: - Kontroll og vedlikehold av havnens innretninger - Kontroll av strømforbruk/kabler - Kontroll av fortøyninger/strekkavlastere - God kommunikasjon med medlemmene Driftsforum har ansvar for planlegging og gjennomføring av dugnader og deltar på disse. NAVN ADRESSE TELEFON Steinar Skadberg 4044 HAFRSFJORD Torstein Omdal 4042 HAFRSFJORD Tor O. Bjelland 4330 ÅLGÅRD Arthur Olav Hatleskog 4050 SOLA Kurt Wiig 4343 ORRE Kranførere Det er fortrinnsvis driftsleder som skal kjøre foreningens kran. I tillegg er det oppnevnt krankjørere for å avlaste i travle perioder og ved sykdom. Disse utfører krankjøring kun etter avtale med driftsleder/havnekontor. Følgende er oppnevnt til å kjøre kranen: NAVN ADRESSE TELEFON Driftsleder 4317 SANDNES / Kristen Robertsen 4326 SANDNES / Styret i Jåttåvågen båtforening 2010 Leder: Terje Løland Nestleder: Steinar Skadberg Styremedlem: Ole Tom Tufte Styremedlem: Halvor Aaslestad Styremedlem: Egil I. Rosnes Varamedlem: Svein O.Joakimsen Varamedlem: Kurt Wiig 5

6 Kontigenter og avgifter 2010 Prisene blir indeksregulert pr. 1/1 hvert år Foreningens betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager hvis ikke annet er angitt! Årsavgifter: Medlemskontingent (fra 1/1 til 31/12) kr. 450,- Medlemskontingent pensjonister (over 64 år) (fra 1/1 til 31/12) kr. 350,- Medlemskontingent KNBF kr. 120,- Obligatorisk for alle med fast båtplass i løpet av året. Bryggeavgift pr. m. brygge, flytebrygger (gjelder c/c utliggere) kr. 655,- Bryggeavgift pr. m. brygge, molobrygger, trebrygge kr. 440,- Jolleskur kr. 760,- Tillegg for lengde: Båter på 30, 31 og 32 fot kr. 130,- Båter på 33, 34 og 35 fot kr. 260,- Båter på 36, 37 og 38 fot kr. 390,- Båter på 39, 40 og 41 fot kr. 520,- Båter på 42, 43, 44 og 45 fot kr. 650,- Kranavgifter: Inntil 15 minutt til rengjøring av undervannskrog er inkl. i for opptak/sjøsetting. Båter som tas opp mandag skal ut igjen senest torsdag, båter som tas opp tirsdag skal ut igjen senest fredag, båter som tas opp torsdag skal ut igjen senest mandag, båter som tas opp fredag skal ut igjen senest tirsdag. Det er vanligvis ingen krankjøring onsdag, lørdag og søndag og heller ikke om kveldene. Det er ingen vaktordning i ferier, det henvises til kran-/lastebilfirmaer i distriktet. Båter til og med 24' Land- eller sjøsetting kr. 380,- Båter fra 24' til og med 34' Land- eller sjøsetting kr. 545,- Båter fra 34' til og med 38 Land- eller sjøsetting kr. 700,- Båter over 38' Land- eller sjøsetting kr. 975,- Båter som tas opp for besiktigelse og ikke skal settes i krakk kan henge i kran inntil 20 minutt for enkel avgift. Deretter beregnes avgift for båt hengende i kran. For båter som er spesielt vanskelige å heise kan kranfører bestemme at avgift for båt hengende i kran skal benyttes uansett størrelse! Båt hengende i kran pr. påbegynt halvtime kr. 545,- Tilleggsgebyr ved utrykning med kran (skader, havari etc.) utenom arbeidstid kr ,- Andre avgifter: Dugnadsgebyr (ikke utført dugnad) kr. 1000,- Månedsleie utliggerplass kr. 440,- Månedsleie molo/trebrygge kr. 625,- Strømavgift pr. kwh, reguleres ¼ og 1/11 kr. 1,50 Ladekort for strøm kr. 100,- Tilknytningsavgift strøm brygger. kr ,- Obligatorisk for alle båtplasser som har strøm. Kr. 400,- avskrives hvert påbegynte kalenderår 6

7 Kontigenter og avgifter 2010 Prisene blir indeksregulert pr. 1/1 hvert år Foreningens betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager hvis ikke annet er angitt! Døgnpris for overligget tidsfrist etter vinteropplag/vårpuss (første 14 dager) kr. 250,- For sjøsetting etter vinteropplag: Tidsfrist henholdsvis 15/4 for midtgang og 30/4 på sider. Vårpussperiode er tiden fra vinteropplaget opphører til fellesferien. Døgnpris for overligget tidsfrist på land etter 14 dager kr. 100,- Ekstra vinteropplag til 14. mai kr ,- Må forhåndsbestilles/betales. Ikke refunderbart. Opplag på land pr. måned utenom vinteropplag og vårpussperiode kr. 440,- Vinteropplag på land for båter til og med 24' kr Vinteropplag på land for båter fra 24 til og med 34' kr. 870,- Vinteropplag på land for båter fra34 til og med 38' kr ,- Vinteropplag på land for båter over 38' kr ,- Vinteropplag i havnen utliggerplass kr ,- Vinteropplag i havnen molo/trebrygge kr ,- Leie av klubbhus pr. dag/kveld inkl. vask kr ,- Leie av klubbhus pr. dag/kveld inkl. vask ikkemedlemmer kr ,- Depositum klubbhus kr ,- Leie av kranhall pr. døgn kr. 260,- Nøkkelkort til toaletter, messe o.a. kr. 100,- Nøkkel til maste/jollekran kr. 250,- Leie av enkel krakk for vinteropplag kr. 615,- Leie av dobbel krakk for vinteropplag kr ,- Purring på forfalte avgifter kr. 60,- Festeavgifter: Festeavg. for båt til og med 24' kr ,- Kr ,- Avskrives med en gang/kr ,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. Festeavg. for båt fra 24' til og med 34' kr ,- Kr ,- Avskrives med en gang/kr ,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. Festeavg. for båt fra 34" til og med 38 kr ,- Kr ,- Avskrives med en gang/kr ,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. Festeavg. for båt over 38" kr ,- Kr ,- Avskrives med en gang/kr ,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. For å oppnå medlemspriser må man ha vært medlem i foreningen i minst 3 måneder eller ha båtplass i havna. For øvrige medlemmer tilkommer 50 % tillegg på alle priser! Forøvrig henvises til foreningens regelverk. 7

8 Lederen har ordet! Miljø, er det så farlig? Vi har i løpet av de siste årene sett større og større fokus på miljø og farene for at menneskets opptreden på jorden forurenser og ødelegger moder jord i et tempo som gjør at det blir vanskelig å snu denne trenden. Nå tilhører ikke jeg en av de som skylder endringer i temperatur og klima forandringene ene og alene på vår opptreden på jorden. Grunnen til at dette skjer er vel som en følge av flere elementer som inntrer samtidig. Siste 8 ukers vintervær taler gir vel ikke bidrag til de som skriker om global oppvarming. Det som vi kan mene noe om, er forurensing som er beviselig påført av oss menneskers ubetenksomhet i forhold til utslipp og uvettig søppel behandling. Der er ganske mange fjorder og områder hvor det ikke anbefales å ikke bruke sjødyr som næringsmiddel. Det skyldes i stor grad vår industri som har vært med på bygge opp landet og det er nå vi betaler prisen. Tror at befolkningen i Norge, inkludert våre medlemmer er enige om at en slik ukultur som vi viste for bare år siden ikke er eller var bra for miljøet rundt oss. Nå tror både vi og vår grunneier, Stavanger kommune at Jåttåvågen er bedre stilt enn andre havner i distriktet. Havner som har eksistert i en mannsalder har en helt annen situasjon enn oss og det skyldes ikke bare oss båtfolk, men veldig ofte nærliggende industri og manglende kunnskap og vilje fra styrende myndigheter til å sørge for at dette ble gjort riktig. Stavanger kommune har så stor tro på havna, at de har bedt oss om å være med å se på muligheten for å kunne sertifisere havna vår i det som kalles for blått flagg sertifisering. I første omgang skal vi sammen med kommunes representanter innenfor renovasjon og miljø ha en gjennomgang for å se hvor langt fra en slik sertifisering vi er, så får vi deretter diskutere planer for videre arbeid. Om vi ønsker dette og eventuelt til hvilken utstrekning vi skal i møtekomme kravene til blått flagg vil fremkomme i fremtidige budsjetter hvor midler avsettes til dette. Uansett om vi går for en blått flagg ordning eller ikke, så er kravene til miljø og avfalls håndtering blitt. Med rette, så strenge at foreningen vil ha stor fokus på dette og medlemmene vil forhåpentligvis forstå at endringer som kommer fremover ikke gjøres av vrangvilje ovenfor medlemmene. Vi igangsetter ikke tiltak bare på grunn av lover og forskrifter, men like mye for våre kommende generasjoner. Jeg vil foreslå at dere som venter på vårpussen, bruker ventetiden til å tenke gjennom hvilken positiv effekt dine gode forsetter for miljøet kan bety. Husk tilbake med gru på den gang du kastet noe, som ikke skulle kastes der. Eller pumpet ut noen liter med såpeholdig vann som også inneholdt rester fra et oljeskift eller et dieselfilter skift. En eller annen levende organisme har sikker omkommet på grunn av dette utslipp. Minner om de store kostnadene dette vil kunne få for foreningen, og den enkelte båt eier om det blir påtalt og bøtelagt. Lite kjekt å måtte selge båten for å kunne dekke slike unødvendige utgifter. Selvsagt gjør ikke brorparten av oss slike ting med vitende og vilje, men det finnes unntak. Ønsker med disse formanede ord alle medlemmer en sikker sommersesong. For Styret i Jåttåvågen båtforening. Terje Løland Styrets leder 8

9 Styrets årsberetning 2009, 41. driftsår. Jåttåvågen Båtforening har pr medlemmer hvorav 360 medlemmer har båt i havna. I perioden har der vært gjennomført 1 ordinært årsmøte, 10 styremøter og 2 dugnader. Antall søkere på venteliste pr. 31/12/2009 er 261, pr. 1/1/ Det er i 2009 kun tildelt to (2) båtplasser til nye båteiere på ventelisten, dette gjør at ventetiden blir ulidelig lang for de som står i kø for å få båtplass. Styret har fortsatt fokus på vedlikehold og sikkerhet, men retter samtidig blikket fremover i tid med tanke på miljø og nødvendige investeringer i fremtiden. Fremfor alt har det vært et politisk år, da mye tid er brukt på samtaler med andre foreninger og kommunens administrasjon. Leieavtale De kommunale båtforeningenes leieavtale med Stavanger kommune skulle ha gått ut den , men avtalen ble i løpet av sommeren forlenget for 2 nye år. Dette er gjort fordi Stavanger kommune ennå ikke har klar noe nytt rammeverk for drift av kommunens småbåthavner i fremtiden. Vi har arbeidet sammen med Fellesrådet og kommunens administrasjon for å få utarbeidet et fornuftig saksfremlegg til handlingsplan for kommunens politiske organer. Dette første saksframlegget er viktig for å få en indikasjon på hvilke forventninger politikerne har til ny avtale, og samtidig legges de overordnede føringer for hvilken forvaltingsmodell som velges for framtiden. I dag er avtalen mellom Stavanger kommune og de involverte foreningene alt for vag i føringene, spesielt når det gjelder eiendomsrett. Dette medfører at båtforeningenes nyinvesteringer i utvidelser, anlegg og utstyr holdes igjen. Dette berører blant annet en eventuell utbygging av Jåttåvågen Nord (JBNord), altså utvidelse av Jåttåvågen båtforenings småbåthavn i nordlig retning. Stavanger kommune har ønsket at Jåttåvågen båtforening skal stå for denne utvidelsen. Status JB Nord Stavanger kommune har i løpet av året vedtatt planer for landområdet som har vært aktuelt som en naturlig ilandføringsplass for brygger og anlegg (ved dypvannskaien på Laberget). Disse nye planene tillater ikke adkomst til bryggeanlegget og er med på å gjøre en utbygging av båthavnen enda mer komplisert i forhold til tekniske løsninger og kostnader. Videre arbeid og planer vedrørende utbygging av Jåttåvågen Nord, avhenger nå av den politisk behandlingen av handlingsplanen og derav ny leieavtale med Stavanger kommune. Ytterligere informasjon om status for JBNord finnes på vår hjemmeside. Miljø Miljø har vært på agendaen gjennom hele året og vi er godt i gang med å evaluere planer og påkrevde rutiner som omhandler dette. Påbudt avfallsplan og endringer i renovasjonsrutiner i forbindelse med den er under arbeid. Aktiviteter som foreningen tidligere har tillatt på opplagsplassen som for eksempel sandblåsing/vasking vil reguleres av dette regelverket. Vi er også i dialog med kommunens miljøavdeling for å utrede muligheten for å få havnen inn i sertifiserings-ordningen som kalles Blått flagg. Henvisning til denne finnes på hjemmesiden. Vi er fortsatt nødt til å holde et høyt fokus på dette med utslipp til luft og vann og myndighetenes regelverk legges til grunn for foreningens handlinger i så henseende. Sjøoverflaten i havnen skjemmes stadig av oljeforurensing. Vi ber derfor deg som båteier å jevnlig sjekke om det fins olje/dieselrester i kjølsvinet. Ved bruk av automatisk lenseutstyr pumpes dette rett på sjøen og konsekvensene for foreningen og den enkelte båteier kan bli store, spesielt om utslippene fører til utrykninger fra brannvesenet eller SFT. Brudd på regelverk blir påpekt med en gul plastlapp på båten som forklarer hva som må rettes opp innen en gitt frist. Denne fristen vil stort sett være 14 dager styret forutsetter at alle båteiere sjekker båten sin minst en gang i uken. Er du i tvil om hva lappen gjelder anbefaler vi deg å ta kontakt med havnekontoret. Frivillighetsregisteret og momsrefusjon Myndighetene har åpnet for at frivillige organisasjoner kan oppnå momsrefusjon. I den forbindelse stilles det blant annet krav til registrering i Frivillighetsregisteret og dermed at foreningenes vedtekter tilfredsstiller visse krav. Styret vil derfor foreslå å endre foreningens vedtekter slik at disse blir i henhold til de krav som stilles, og derav gi foreningen mulighet til å få refundert hele eller deler av betalt merverdiavgift. Samtidig benyttes anledningen til å ordne vedtektene i oversiktelige kapittel og endre ordlyd slik at de blir juridisk holdbare. Endringene tar utgangspunkt i en mal utarbeidet av KNBF s advokat. Medlemsnett Innføringen av medlemsnett har vist seg å ikke fungere som vi forventet. Lovnaden fra vår leverandør av banktjenester, om å gjøre det lettere for medlemmer og forening ble ikke oppnådd. Programfeil gjorde løsningen tungvint og arbeidskrevende, samtidig som fakturabeløpene ble fremstilt feil ovenfor mottakeren. Fra i år går vi derfor over til en standard OCR-løsning med de gamle oversiktelige fakturaene. KID-nummer må benyttes ved betaling. Havnekontoret har fortsatt betalingsterminal som kan benyttes ved for eksempel kjøp av strøm, kort osv. Hjemmesiden Styret har også i 2009 holdt internettsidene til foreningen à jour og vi håper at medlemmene bruker disse aktivt. Styret tror at medlemmene finner den informasjonen de behøver på nettstedet, men om det er annet som ønskes lagt ut er det bare å ta kontakt med styret med innspill. Styret har i alle år henstilt medlemmene om å komme med innspill og saker å legge ut på nettstedet, uten at det kommer noe særlig henvendelser vedrørende dette, og velger da å tro at det finnes nok andre nettsteder som tar seg av båtnyheter, kjøp og salg samt blogger som ivaretar en båtvenns behov. Bruk Internettsidene og aktivt og gi beskjed hvis du syns noe mangler. Drift og vedlikehold Flytebryggene våre er fortsatt i god stand, og vi har i løpet av året fortsatt arbeidet med å skifte ut utriggerne etter hvert som de er slitt. Denne utskiftingen fortsetter også i kommende år, i henhold til årsmøtets tidligere vedtak, slik at vi er i forkant av slitasjen vi ser på disse. I tillegg skal det skiftes ut en del avstandsklosser som viser seg å være av for dårlig kvalitet. Vinteren kom brått og kraftig før jul, og har vart overraskende lenge. Den strenge kulden førte raskt til overforbruk av strøm og derav følgende strømbrudd samt frosne vannledninger. Etter en rask ombygging av hovedstrømtavla en lørdags ettermiddag har vi gjenopprettet kontinuiteten i strømforsyningen. Tenk imidlertid på at videre overforbruk hos den enkelte kan føre til nye strømbrudd med derav følgende fare for skader på båtene som mister strømmen. Når det gjelder vannet, vil dette neppe bli åpnet før tidligst påske. Vi venter atskillig flere ledningsbrudd og ødelagte kraner enn vi har etter en normal vinter. Noen påminnelser helt til slutt: Fortøy båten i henhold til regelverket. Pass på strømforbruket ditt og det elektriske anlegget ombord. Husk å melde om adresseendringer og lignende! Posten ettersender ikke i ubegrenset tid! Sist, men ikke minst: LES ÅRBOKA! Styret i Jåttåvågen Båtforening 2009 Terje Løland Steinar Skadberg Ole Tom Tufte Halvor Aaslestad Leder Nestleder Styremedle Styremedlem Egil I. Rosnes Svein Olav Joakimsen Kurt Wig Styremedlem Varamedlem Varamedlem 9

10 Årsmøteprotokoll Jåttåvågen Båtforening Årsmøte for 2010 onsdag 27. januar 2010 kl i foreningens klubbhus. Leder Terje Løland ønsket de 34 fremmøtte velkommen og viste til at det ved inngangen stod kaffe og noe å bite i. 1. Valg av ordstyrer. Oddvar Vårlid ble valgt til ordstyrer. 2. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokoll. Harald Idsøe ble valgt til referent. Bjørn Egeland og Steinar Vareberg ble valgt til å underskrive protokollen. 3. Godkjenne innkalling og saklisten. Det fremkom ingen kommentarer til sakslisten og innkallingen og de ble enstemmig vedtatt. 4. Behandle årsberetning. Årsberetningen ble opplest og gjennomgått av ord styrer. Det ble stilt spørsmål rundt frivillighetsregisteret. Gunnar Golin Strøm orienterte om registeret som er ett offentlig register for frivillige organisasjoner som idrettslag og andre foreninger. Ved registrering i frivillighetsregisteret kan klubben i fremtiden enklere få tilskudd og mva kompensasjon. Det kan og bli mulig å få grasrotandel fra tippemidler. Ved en refusjon av mva på ca 7 % av driftskostnadene vil dette kunne gi oss kr i refusjoner hvert år. Årsberetningen ble enstemmig vedtatt. 5. Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning for 2009 samt orientere om budsjett for Gunnar Golin Strøm gikk gjennom regnskapstallene som stort sett var i samsvar med budsjettet. Han orienterte litt om avvikene, gikk gjennom investeringene og hovedtallene. Årsresultatet viste overskudd på kr Det ble vist til beløp avsatt til klubbhusfond og kranfond som var de samme som i budsjettet. Overført til egenkapital ble da kr Revisjonsberetningen ble referert og revisor anbefalte regnskapet godkjent. Gunnar fortsatte med å orientere om budsjettet for Budsjettert driftsresultat viser overskudd på kr der det ble foreslått avsatt kr til klubbhus og kr til kranfond. Det ble stilt spørsmål hvorfor vi hadde så mye lån når det var kontanter nok til å innfri dette. Forklaringen var at lånet var ett blankolån uten sikkerhet da vi ikke har noe punktfeste på eiendommene som banken kan ta pant i. Skal vi i fremtiden ha nytt lån til for eksempel klubbhus eller ny krane, så ville banken mest sannsynlig kreve pant for dette og det er vanskelig å gi når punktfeste ikke er tilstede. Styret ser det derfor som mest gunstig å opprettholde lånet som det er å følge 10 den opprinnelige nedbetalingsplanen. Styret har og forhandlet med banken om mindre rentemarginer mellom lån og innskudd i banken slik at netto rentemargin er redusert. Det ble stilt spørsmål til hvorfor balansen ikke viste virkelige verdier men at det er mye skjulte verdier i den. Gunnar forklarte da at foreningen benytter seg av regnskapsprinsipper for foreninger og lag og da viser ikke reelle verdier i regnskapet. Styret og daglig leder har dog laget/er i ferd med å lage en eiendelsfortegnelse på alt som foreningen eier. Den er ikke helt klar enda og det er ikke satt verdier på eiendelene. Det ble ytret ønske om at styret for fremtiden kunne legge frem et verdiregnskap og styret lovte å ta det opp til vurdering. Deretter ble regnskapet og revisjonsberetningen enstemmig godkjent. 6. Fastsette kontingent og avgifter. Styret hadde forslag om å heve dugnadsgebyret fra kr 250 til kr Alle priser unntatt kontingent og festeavgifter er indeksregulert. Ingen andre endringer var foreslått. Begrunnelsen til styret ble opplest. Leder poengterte at det ikke var ønske om å fakturere dugnadsgebyr men de ønsket at flere medlemmer stiller på dugnad. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 7. Behandle saker fremmet av styret. 7.1 Styret i JB foreslår at JB s vedtekter endres i sin helhet. Forslaget var vedlagt innkallingen. Ordstyrer leste opp forslaget fra styret med begrunnelse. Det kom ingen kommentarer. Styrets forslag ble vedtatt med akklamasjon. 7.2 Styret i JB foreslår at det opprettes vaktordning. Hele forslaget med begrunnelse ble opplest av ordstyreren. Det var da 2 forskjellige alternativer, eget vakthold eller innleid vakthold. Styret orienterte om forslaget sitt og hvordan det kunne organiseres. Det var og innhentet tilbud om innleid vakthold som ville koste ca kr 500 pr båtplass pr år. Vaktordningen var ment å ha en preventiv virkning mot innbrudd, tyveri og hærverk på våre båter. Det siste året har det vært 4 innbrudd i båter i vår havn og utstyr og skader for ca kr er påløpt. Mer kriminelle bander fra øst er det vanskelig å stoppe da de er godt organisert men vi kan mest sannsynlig skremme vekk de lokale bandittene med en slik ordning.det ble stilt spørsmål om man visste hva andre båtforeninger gjorde. I Lura båtforening har de hatt egen vaktordning men har nå gått over til å kjøpe vakttjenester.

11 Ryggstraen båtforening på har egen vaktordning som har god preventiv virkning. Ett medlem mente at vi måtte ha vaktordning og helst patruljerende i uniform da dette hadde best virkning. Noen lurte på om det var vurdert å sette opp bom inn til området slik de har det i Luravika. Styret sa da at det ikke er mulig siden dette er ett offentlig friområde og det da ikke er mulig å stenge det av. Det var og ønske om en forsterket patruljering om sommeren og mindre om vinteren da det er mest utstyr i båtene å stjele om sommeren. Noen andre mente at det ville bli vanskelig å organisere egen vaktordning og det beste var å kjøpe tjenesten. En gikk etter hvert over til avstemming. Den første avstemmingen gikk på om vi skulle ha vaktordning eller ikke. Det var 15 stemmer for vaktordning, 14 stemmer mot og 1 blank stemme, totalt 30 stemmer. Noen hadde da ikke stemt da de var usikker på hva de stemte over. Etter litt diskusjoner og klareringer fra styret og ordstyrer ble det bestemt at ny avstemming måtte gjennomføres. Den nye avstemmingen gikk da på det samme, skal vi ha vaktordning eller ikke. Ny avstemming gav da 15 stemmer mot vaktording, 14 stemmer for vaktordning og 5 blanke stemmer totalt 34 stemmer. Forslaget til styret om vaktordning ble da ikke vedtatt. 8. Behandle saker fremmet av medlemmer. 8.1 Forslag til Asbjørn Skoge: En sum tilsvarende medlemskontingenten til alle medlemmer uten båtplass settes av til utbygging av Jåttåvågen nord. Ordstyrer leste opp forslaget med bakgrunn for forslaget. Asbjørn Skoge var selv ikke tilstede. Det ble en del diskusjoner blant de fremmøtte og de gikk på følgende: -Det var ett veldig godt forslag. Siden det kun er 1-2 tildelinger av båtplass i året så vil de ca 260 som står på venteliste i dag bli lagt i penalet før de får tildelt båtplass. -Hovedargumentet for en slik avsetning er at de som ikke har båtplass subsidierer de som har båtplass. -Det er feil å bruke alle pengene til de som ikke har båtplass da ca 800 medlemmer ikke står på venteliste. Mange medlemmer er kun medlem for å få benytte seg av slippingen og trenger ikke båtplass. -Forslaget til Asbjørn Skoge er for upresist. Mente han en årlig avsetning hvert år eller var dette bare for året 2009 eller 2010? -Hva med utbygging i Hillevågsvannet på båtplasser. Har vi behov/nok medlemmer til å fylle de 400 plassene vi kan få i Jåttåvågen Nord? De vil koste ca kr til kr pr bredde meter ihht Status for JBNord. -Vi har allerede avsatt kr til å utrede en sak. Det er ikke brukt noe av dette enda. En skikkelig utredning til første byggesaksbehandling vil koste 3-4 ganger så mye. Etter en del diskusjoner ble det orientert fra styret at det må fås en politisk avklaring på hvordan Stavanger Kommune vil at båtforeninger skal driftes videre. En må videre få avklart leieforhold og få eget punktfeste før det kan settes i gang større investeringer. Jåttåvågen nord vil bli en tung finansiell oppgave for foreningen. Styrets leder orientert om hvordan de hadde løst utbyggingen i Dusavik båtforening. En gikk så over til avstemming. Det var 30 stemmer mot forslaget, 4 stemmer for forslaget og ingen blanke. Forslaget ble dermed avvist. 9. Valg 9.1 Valgkomiteens forslag til nytt styre og revisor. Valgkomiteens leder Magne Bø orienterte. Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmene utenom at Geir Kjærstad ønsket å tre ut av styret. Valgkomiteens forslag låg ved innkallingen. Forslaget til nye medlemmer i styret ble opplest. Disse ble valgt med akklamasjon sammen med valg av revisor. Nytt styre blir da: Leder: Terje Løland Valgt i år for 2 år Nestleder: Steinar Skadberg Valgt i fjor for 2 år Medlem: Halvor Aaslestad Valgt i år for 2 år Medlem: Egil Rosnes Valgt i fjor for 2 år Medlem: Ole Tom Tufte Valgt i år for 2 år Varamedlem: Svein Olav Joakimsen Valgt i år for 1 år Varamedlem: Kurt Wiig Valgt i år for 1 år Revisor: Kåre Warland Valgt i år for 1 år 9.2 Valgkomiteens leder og medlemmer Sittende valgkomite ville gjerne ta gjenvalg. De ble valgt med akklamasjon. Valgkomiteen er da: Leder: Magne Bø Medlem: Eivind Berge Medlem: Sverre Edvardsen Valgt i år for 1 år Valgt i år for 1 år Valgt i år for 1 år Ordstyrer gav så ordet tilbake til styret leder Terje Løland. Alle ble tilslutt takket for fremmøte. Møtet protokollført av: Harald Idsøe Referat lest og bekreftet: Bjørn Egeland Steinar Vareberg 11

12 Info til medlemmene SANDBLÅSING Det er innført eget regelverk for dette. Disse reglene kan også gjøres gjeldende for tilsvarende skitne arbeider. At det er innført regler for de skitneste arbeidene fritar selvfølgelig ingen fra å vise hensyn. Avtal med de som står rundt deg hvis du skal utføre våte eller skitne arbeider. Det samme gjelder hvis du utfører lakkarbeider eller lignende ømfintlige arbeid. OLJESØL I HAVNA! Sjøoverflaten i havnen skjemmes stadig av oljeforurensing. Vi ber derfor deg som båteier å jevnlig sjekke om det fins olje/dieselrester i kjølsvinet. Ved bruk av automatisk lenseutstyr pumpes dette rett på sjøen og konsekvensene for foreningen og den enkelte båteier kan bli store, spesielt om utslippene fører til utrykninger fra brannvesenet eller KLIF.Det er fortsatt tilfeller av oljesøl i havna. For å unngå dette, bør alle sørge for rene kjølsvin. Vi anbefaler oljesugeputer i kjølsvinet. Har du automatisk lensepumpe ombord sørg for at nivåbryteren er plassert så høyt at pumpa ikke hiver ut evt. oljefilm som ligger på toppen av bunnvannet. Tilsøling av havna med olje og annet blir slått hardt ned på, uansett årsak! Foreningen har gått til innkjøp av oljesugeputer som selges til medlemmene for selvkost. Henvend deg til havnekontoret. VI HAR OGSÅ LUKTFJERNINGSMASKIN FOR UTLEIE! DUGNAD FOR SERVICE-BRYGGA OG MOLOBRYGGER Det skal arrangeres to dugnader hvert år. Dugnadene etableres bryggevis slik at bryggene har ansvaret for disse hvert sitt år. Driftsutvalget leder arbeidet. Ta med arbeidsklær. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det vil bli innkrevd en avgift i henhold til foreningens lover av de som ikke møter til minst en av disse innkalte dugnader. Denne blir fakturert sammen med årsavgiften i januar. VEL MØTT OG PÅ FORHÅND TAKK FOR INNSATSEN!! I 2010 innkalles alle på service-brygga og molobryggene til dugnad! Dugnadsdatoer er: Vår: Mandag 10/5 fra kl Høst: Mandag 13/9 fra kl I 2011 innkalles alle på A-brygga til dugnad. Dugnadsdatoer er: Vår: Mandag 9/5 fra kl Høst: Mandag 12/9 fra kl FORNYELSE AV SØKNAD OM BÅTPLASS På foreningens søknadsskjema står følgende: HUSK Å BEKREFTE SØKNADEN I DESEMBER HVERT ÅR DER- SOM DU FORTSATT VIL STÅ PÅ SØKERLISTEN. Innbetaling av kontingent er IKKE fornyelse av søknad. Søknad blir slettet ved nyttår hvis den ikke er bekreftet i løpet av desember! Man mister ingen ansiennitet ved å glemme det, men er ute av søkerlisten fra 1. januar til man husker å fornye søknaden. Dette kan i verste fall føre til at man blir forbigått når båtplasser tildeles i den mellomliggende perioden. VENTELISTE/TILDELING AV BÅTPLASS Ventelisten er i dag ca Når det tildeles 1-5 plasser hvert år sier det seg selv at ventetiden blir svært lang for de som ønsker seg båtplass. Foreløpig er det uklart om havna kan utvides, og utbygging ellers i distriktet skjer svært langsomt. Medlemsansiennitet brukes ved tildeling av båtplasser. Foruten ansiennitet er det avgjørende at ledig bryggeplass passer til båten.øvre grense for båtstørrelse er 40'. Avvik samt tildeling av moloplasser behandles av styret. Båter større enn 40' kan ikke i noen tilfelle plasseres på utliggerplass. For å beholde båtplassen må alle avgifter være betalt før båten tas inn i havna og senest innen oppgitt forfallsdato. Båten må være på plass innen 2 måneder fra samme dato.havnekontoret skal varsles før båten tas inn i havna og evt. manglende opplysninger må oppgis samtidig.ønsker man å bytte båt skal dette søkes om på foreningens søknadsskjema og være godkjent av havnekontoret før ny båt kan tas inn i havna. Se for øvrig Reglement for tildeling og bruk av båtplasser 12

13 ADRESSEENDRING Husk å melde adresseendring til havnekontoret. Dette gjelder også -adresser! Glemmer du dette fører det til at du ikke får den informasjonen vi sender ut og heller ikke kontingent- og avgiftsfakturaer. I verste fall kan dette føre til at du blir strøket som medlem og mister all ansiennitet. VINTEROPPLAG I JÅTTÅVÅGEN Opptaket starter ca. 1. oktober. Etter sommerferien kan medlemmer med mer enn 3 måneder ansiennitet forhåndsbestille plass. Dette skal skje på eget skjema. Ved forhåndsbestilling skal opplags- og kranavgifter forhåndsbetales. INGEN BESTILLING GJELDER FØR DETTE ER BETALT! Båter som skal ut før 15. april plasseres i midtgang og tas derfor opp når rekkene er fylt. Etter 1. oktober kan hvem som helst få opplagsplass hvis vi har plass og været tillater. PARKERING PÅ OPPLAGSPLASSEN Foreningens områder er primært avsatt til opptak og lagring av båter. Foreningen ser det ikke som sin oppgave å holde parkeringsplass til medlemmenes biler. PARKERING SKAL DERFOR KUN SKJE PÅ OPPMERKEDE PLASSER SOM IKKE ER AVSTENGT! HUSK AT DU PARKERER PÅ ET OMRÅDE BEREGNET FOR BÅTPUSS. PARKER IKKE SLIK AT DU KAN FÅ SKITT, BUNNSTOFF OG LIGNENDE PÅ BILEN. Oppmerkede plasser som er sperret med skilt og/eller sperrebånd kan ikke benyttes. Driftsleder har styrets fullmakt til å fjerne biler som er til hinder for eiers regning og ansvar. Dette vil være biler som står på avsperrede plasser, i kranens kjørebane (se skisse i midten av heftet), på servicekai, spyleplass og jolleplass samt andre plasser som ikke er avmerket spesielt for parkering. PARKERING AV TILHENGERE FORBUDT! Årsaken til dette er områdets begrensede størrelse. Når dette skal benyttes både til transport og opplag av båter så vel som parkering av båteiernes biler blir det trangt om plassen. Parkeres det tilhengere i tillegg, fører dette til at området blir enda mer uoversiktlig og uframkommelig for kranen og sikkerheten dårligere. Husk at selv om det er god plass både når du drar ut med båten og kommer tilbake, vet du ikke hvor god plass det var mens du var bortreist. REGLER FOR BRUK AV JOLLESKUR Jolleskuret skal kun benyttes til joller! Leier av jolleskur må ha båt i havna. Dørene skal alltid være låst, selv om boksen ikke benyttes i øyeblikket. Årsaken er at det er mulig å ta ut joller fra andre bokser. Inngrep i skuret skal avtales med havnekontoret på forhånd! Havnekontoret tildeler plasser. Det er ikke tillatt med framleie. VED BRUDD PÅ DISSE REGLENE MISTES RETTEN TIL Å LEIE SKURET. AVGIFT VIL IKKE BLI REFUNDERT! BRUK AV VARMEAPPARAT MED BRENNERE I HAVNA. Varmeapparat i båten skal ikke brukes uten tilsyn. Grunnen til dette bør være innlysende; både egen og andres båter samt brygger utsettes for unødvendig fare ved slik bruk. Sørg alltid for skikkelig vedlikehold av de varmekildene som finnes ombord. 13

14 Dersom fjerning av bunnstoff skal utføres på Jåttåvågen båtforenings område, gjelder følgende regler: - Ingen slike arbeider skal igangsettes før det har vært dialog med havnekontoret og påkrevde planerog tiltak er forevist der og godkjent. - Båten skal tildekkes på en slik en måte at forurensende stofferikke blir eksponert til fri luft, sjø eller bakke. Det vil si at. båten skal dekkes til fra relingslist og helt ned til bakkenivå. - Tildekningen skal være så skikkelig utført at værforhold ikke påvirker dekningen. - Det skal tildannes egnet oppsamling av avfallsand slik at denne ikke eksponeres til avløpssystem eller sjø. - Dersom tildekningen påvirkes av vær og vind skal arbeidet umiddelbart avsluttes inntil været endrer seg. - Avfallet skal deponeres på offentlig godkjent deponi. Utøver skal dokumentere at slik deponering er utført. - Arbeidet kan kun foregå på ukedager i tidsrommet til Arbeidet skal opphøre umiddelbart dersom havnekontoret eller annen myndighetsperson gir beskjed om det. ANSVARSFORHOLD - Det er oppdragsgiver og utøver som har det fulle ansvar for at arbeidet utføres forskriftsmessig i forhold til offentlige pålegg og foreningens regelverk. - Oppdragsgiver og utøver er ansvarlig for å utarbeide avfallsplan som redegjør for behandling og deponering av avfallet. Planen skal forelegges havnekontoret og godkjennes før båten settes på land arbeidet tar til. - Oppdragsgiver er ansvarlig for all kommunikasjon med havnekontoret og skal følge de anmodninger han får derfra. - Oppdragsgiver er ansvarlig for fjerning av alle materialer som er benyttet til tildekkingen. - Oppdragsgiver/utøver er ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med rigg og arbeid, herunder også avbrudd uansett årsak samt etterarbeider som havnekontoret måtte finne påkrevd. - Oppdragsgiver bærer det fulle ansvar både juridisk og økonomisk, for krav som måtte komme, uansett årsak. Henvisninger: Avfallsplan for Jåttavågen Båtforening Linker: Brukt blåsesand: Farlig avfall: aspx Klima og Forurensningsdirektoratet: 14

15 Fortøy riktig og bruk riktige fortøyninger! Bruk tauverk av skikkelig dimensjon og kvalitet, min. 12mm. for båter under 24, og min. 14 mm for større båter. Det skal kun brukes tauverk i fortøyningsringene på utriggerne. Avfjæring skal skje med gummifjærer. Sjakler i utriggerne og stålfjærer er ikke tillatt! Bruk stramme fortøyninger. Spring skal benyttes for å forhindre at båten jager. Ingen del av båten skal stikke inn over flytebrygga. Fortøyningene må etterses med jevne mellomrom, minst to ganger i året. Dårlige/feil fortøyninger vil bli påpekt. Hvis det ikke blir rettet innen gitt frist vil foreningen montere skikkelige fortøyninger for båteiers regning. 15

16 Retningslinjer for elektrisk anlegg - opplagsplass og havn Generelt Foreningen har oppgradert det elektriske anlegget på land og i havnen. Dette er gjort for at alle skal ha tilgang på en rimelig mengde elektrisitet med bedre kontinuitet enn vi har hatt de siste årene. Sikkerhetsmessig er også det nye anlegget i en helt annen klasse enn det gamle, såfremt sikkerhetsinstruksene overholdes. Vi forventer at alle brukere setter seg inn i og etterlever sikkerhetsinstruksene. De ivaretar ikke bare liv og helse, men forhindrer også tæring på båter og utstyr. Ser du for eksempel en kabel som ligger i sjøen så ta den opp! Selv om den ikke er din kan den bidra til skader på din båt! Elektrisk anlegg om bord i egen båt skal være utført og vedlikeholdt i henhold til de til enhver tid gjeldende offentlige regler og krav. Vedlikehold Hver enkelt bruker skal vedlikeholde eget utstyr samt hengelås utlevert av havnekontor. Andre hengelåser er ikke tillatt å bruke. Ødelagt/tapt hengelås/nøkkel må erstattes av bruker. Test gjerne jordfeilbryter selv ved å trykke på testknapp. Skulle jordfeilbryter ikke løse ut gi beskjed til havnekontoret om dette eller andre feil og uregelmessigheter du oppdager. Øvrig vedlikehold utføres i regi av havnekontoret. Flytebrygger Vi har strømuttak med målere på alle brygger. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,5 kwh. De som ønsker strøm til båten må henvende seg til havnekontoret og få tildelt eget uttak i følge gjeldende regler og priser. Se forøvrig instrukser for bruk og sikkerhet. Opplagplass Opplagplassen har strømuttak der det må brukes ladekort. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,5 kwh. Ladekortene kjøpes og fylles opp på havnekontoret. Kortene kan brukes flere ganger. Øvrige brygger Det er montert noen få strømposter med ladekort som benyttes på samme måte som strømpostene på opplagsplassen. Disse har en pris pr. kwh på kr. 5,-. Tilknytningsavgift og priser Flytebrygger, tilknytningsavgift Alle som tildeles plasser som har strømuttak, skal betale tilknytningsavgift. Dette gjelder både for nye tildelinger og endring av båtplass. Tilknytningsavgift for uttak med måler på bryggene er for tiden på kroner 2400,-. Denne avskrives med kr. 400,- pr år forskuddsvis. Målerne blir avlest 1-2 ganger pr. år og forbruk faktureres etterskuddsvis. Opplagsplass og servicebrygge Pris ladekort 100,-. Kortene fylles opp på havnekontoret. Strømpriser Vurderes fortløpende og fastsettes av styret. Forøvrig henviser vi til gjeldende instrukser vedrørende strøm i havna. 16

17 Sikkerhetsinstruks for tilknytning til strøm på opplagsplass Generelt: Strømforsyningen er jordet. Forsyningsspenningen er normalt 230 V 50Hz enfase. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,5 kwh. Skjøteledningen skal ha følgende minimumskvalitet: HO7RN-F 750V 3x2,5 mm2, den skal være i èn lengde, uten skjøter og maksimalt 25 meter lang. Den skal ikke være skadet eller svekket av elde eller annet. Stikkontakter/støpsel skal være i overensstemmelse med EN , klokkestilling 6h. Det er IKKE tillatt med overgangskjøter når ledningen er tilkoblet over natten eller lenger. Man skal ta forholdsregler for å hindre at skjøteledningen faller i vannet. Ledningen skal fjernes når den ikke er i bruk. Den skal IKKE legges igjen på opplagsplassen, verken frakoblet eller tilkoblet! Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten eller på land kan utgjøre en fare. Undersøk inntaket, gjør det rent og tørk det hvis nødvendig, før det forbindes til strømforsyning. Det er farlig for legmenn å forsøke å reparere eller endre på det elektriske utstyret. Hvis vanskeligheter skulle oppstå, ta kontakt med havnekontoret. Ved tilkobling: a)koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. b)koble skjøteledningen først til inntaket om bord og deretter til stikkontakten på land. c)test gjerne jordfeilbryter selv ved å trykke på testknapp. Skulle jordfeilbryter ikke løse ut gi beskjed til havnekontoret. d)lås ALLTID STØPSELET I KONTAKTEN! Ved frakobling: a)koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. b)trekk ut pluggen av stikkontakten på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket om bord. c)kveil opp skjøteledningen og forviss deg om at plugg og skjøtekontakt er rene og tørre, og plasser skjøteledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt. d)det forutsettes at gjenværende strøm lastes tilbake på ladekortet når man er ferdig på land. Hvis ikke: LÅS ALLTID LOKKET TIL KONTAKTEN NÅR STØPSEL ER FJERNET! d)ulåste stikkontakter vil bli låst og kan bare låses opp igjen ved henvendelse til havnekontoret.. e)strøm KAN TA LIV. Ved gjentatte brudd på sikkerhetsinstruksen vil det kunne medføre at man blir nektet tilgang til foreningens strømnett for en kortere periode. Ytterligere gjentakelser eller ved særdeles grove brudd kan medføre at medlemmet får en lengre inndragelse av retten til strøm, I slike tilfeller vil eventuell gjenstående tilknytings avgift ikke bli refundert. 17

18 Båthavnen med 1 Ryfylke friluftsrå Klubbhus Innkjørsel Sp 1. Sjøsettingsrampe 2. Toalett/dusj/førstehjelputstyr 3. Snekkerbu 4.Havnekontor/messe/verksted/førstehjelputstyr 5. Kranhall 6. Jolleskur 7. Miljøstasjon 8. Mastekran 9. Båtopptak 10.Brannkum 11.Kjørevei for kran INGEN PARKERING X All fortøyning forbudt Gjest: Gjesteplass for båt inntil 30 fot 18

19 tilhørende områder d Molo nord lubben 11 7 yleplass Servicekai X Gjest X X Brygge A Brygge B Molo øst Servicebrygge Gjest X X Gjest Brygge C Brygge D Gjest Brygge E Gjest Gjest Molo sør 19

20 Sikkerhetsinstruks for strømtilknytning på flytebrygger og kaier Generelt: 1. Strømforsyningen er jordet. Forsyningsspenningen er normalt 230 V 50Hz enfase. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,5 kwh. 2. Skjøteledningen skal ha følgende minimumskvalitet: HO7RN-F 750V 3x2,5 mm2, den skal være i èn lengde, uten skjøter og maksimalt 25 meter lang. Den skal ikke være skadet eller svekket av elde eller annet. 3. Stikkontakter/støpsel skal være i overensstemmelse med EN , klokkestilling 6h. Det er IKKE tillatt med overgangsskjøter. 4. Man skal ta forholdsregler for å hindre at skjøteledningen faller i vannet. Ledningen skal fjernes når den ikke er i bruk. Den skal IKKE legges igjen på brygga eller opplagsplassen, verken frakoblet eller tilkoblet! 5. Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten eller på brygga kan utgjøre en fare. Undersøk inntaket, gjør det rent og tørk det hvis nødvendig, før det forbindes til havnens strømforsyning. 6. Det er farlig for legmenn å forsøke å reparere eller endre på det elektriske utstyret. Hvis vanskeligheter skulle oppstå, ta kontakt med havnekontoret. Ved tilkobling: 1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. 2. Koble skjøteledningen først til inntaket om bord og deretter til stikkontakten på land. 3. Test gjerne jordfeilbryter selv ved å trykke på testknapp. Skulle jordfeilbryter ikke løse ut gi beskjed til havnekontoret. 4. LÅS ALLTID STØPSELET I KONTAKTEN! 5. Apparater (eks. kappsag, vinkelslipere etc.) må ikke være tigjengelig for uvedkommende. Ved frakobling: 1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. 2. Trekk ut pluggen av stikkontakten på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket om bord. 3. LÅS ALLTID LOKKET TIL KONTAKTEN NÅR STØPSEL ER FJERNET! 4. Sett på lokket på inntaket om bord for å forhindre inntrenging av vann. 5. Kveil opp skjøteledningen og forviss deg om at plugg og skjøtekontakt er rene og tørre, og plasser skjøteledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt. 6. Ulåste stikkontakter vil bli låst og kan bare låses opp igjen ved henvendelse til havnekontoret.. 7. STRØM KAN TA LIV. Ved gjentatte brudd på sikkerhetsinstruksen vil det kunne medføre at man blir nektet tilgang til foreningens strømnett for en kortere periode. Ytterligere gjentakelser eller ved særdeles grove brudd kan medføre at medlemmet får en lengre inndragelse av rett til strøm, I slike tilfeller vil eventuell gjenstående tilknytingsavgift ikke bli refundert. 20

21 Rutiner for landsetting, opplag og sjøsetting Jåttåvågen Båtforening er en interesseorganisasjon for båtfolk. Foreningens krantjenester er tiltenkt medlemmene; altså båtfolk som tar ansvar for egen båt. Alle som benytter tjenestene må på forhånd gjøre seg kjent med de rutiner og det ansvar som gjelder og skal undertegne en erklæring om dette. Opplag og rigging foregår helt og fullt for båteiers ansvar. Er båteier uerfaren med landsetting av båten, må han selv sørge for å skaffe kvalifisert hjelp til dette! Ved land-/sjøsetting er servicekai/servicebrygge/trebrygge reservert for båter som skal opp. Båtene tas opp i den rekkefølge kranfører finner mest hensiktsmessig. Det er ikke tillatt å la båten ligge ved nevnte brygger før og etter heising unntatt etter avtale med havnekontoret. Før båten tas inn i krandokk, og ved sjøsetting, husk følgende: -Utstyr som antenner, radar, master o.l. som kan komme i veien for kranens tverrbom må demonteres. -Seilbåter med rigg bakkes vanligvis inn i dokken husk å demontere akterstag/lensetakler/bomløft. -Under vinteropplag skal master på seilbåter demonteres. Master o.l. som stikker utenfor båtens lengde skal ikke ligge på båten. -Båteier må vite hvor stroppene kan plasseres, dette er ikke kranførers ansvar. -Båten må være trimmet slik at vekten er jevnt fordelt, spesielt tverrskips. -Vær oppmerksom på at enkelte båter må henges med baugen lavere enn den normalt ligger på sjøen. Med lavtstilt motor kan dette føre til at kjølevann som står i slange/potte renner inn i motor. Sørg for at slange/potte er tømt før løfting. -Båten skal være skikkelig lenset. Vann i kjølsvin er fri flate og kan føre til at båten glir seg i stroppene. Båten tas inn i og ut av dokken når stroppene er fullt nedsenket. Båteier/båteiers representant anviser hvor stroppene kan festes(husk aksling, drev, logg o.l.). Båten må holdes midt i dokken til stroppene har feste. Båten kjøres vanligvis først på spyleplassen. Her har båteier opptil 15 minutter til rådighet for rengjøring av undervannskrog og rydding etterpå. HUSK REGNTØY! Foreningen har høytrykksvasker. Transport, oppstilling og bruk av opplagsutstyr er båteiers eller hans representants ansvar. At kranen har kjørt vekk betyr ikke at båten står støtt. BÅTEIER MÅ FORSIKRE SEG OM AT BÅTEN STÅR STØTT UNDER ALLE FORHOLD UMIDDELBART ETTER AT DEN ER PLASSERT FØR HAN GÅR OMBORD! HUSK: -Krakker, bukker etc. skal ikke stikke mer enn 15 cm. utover båtens bredde. -Det er ikke tillatt å lagre opplagsmateriell på opplagsplassen eller foreningens øvrige område. -Er utstyret av en slik beskaffenhet at det medfører bygging/ombygging når båten henger i kranen, belastes båteier med avgift som for kranheng mens dette pågår. -Alt utstyr skal fjernes og plassen ryddes umiddelbart etter sjøsetting. Materiell som ikke fjernes omgående tilfaller foreningen. Evt. kostnader med fjerning og rydding belastes båteier. Foreningens utstyr kan benyttes etter avtale med havnekontoret. Båteier er imidlertid selv ansvarlig for at dette er i forsvarlig stand når han bruker og forlater det. Støtter på seilbåtkrakker skal legges forsiktig sammen slik at strekkfisker ikke bøyes. Opplagsplassen skal holdes ryddig. Det er ikke tillatt å lagre utstyr mellom båtene. HVIS HENSYN! Avtal med de som står rundt deg hvis du skal utføre våte eller skitne arbeider. Det samme gjelder hvis du utfører lakkarbeider eller lignende ømfintlige arbeid. Anvisninger fra havnekontor/kranfører skal følges. Ønsker en båteier å ta opp og transportere sin båt med eget utstyr, skal dette godkjennes av havnekontoret som også skal anvise evt. opplagsplass. 21

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2012 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Årboken gis ut annethvert år. Opplysninger om priser og annet som oppdateres hvert år vil du finne på internet og oppslått i havna.

Årboken gis ut annethvert år. Opplysninger om priser og annet som oppdateres hvert år vil du finne på internet og oppslått i havna. Vi ønsker deg velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å arbeide for en god båthavn med et godt båtmiljø for medlemmene, spre kunnskap og interesse for båtbruk og sjøvett og

Detaljer

ÅRSMØTE. Onsdag 28. januar 2009 kl SAKSLISTE

ÅRSMØTE. Onsdag 28. januar 2009 kl SAKSLISTE ÅRSMØTE 1. Valg av ordstyrer. Onsdag 28. januar 2009 kl. 18.00 SAKSLISTE 2. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokoll. 3. Godkjenne saksliste. 4. Behandle årsberetning. 5. Behandle revidert

Detaljer

Havnereglement Steinbrygga Båthavn.

Havnereglement Steinbrygga Båthavn. Denne siden er oppdatert 11.02.14 Revidert på årsmøte Havnereglement Steinbrygga Båthavn. 1 HAVNESJEF For å ivareta orden i havna virker en av styrets medlemmer som Havnesjef, i nært samarbeid med det

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Havnereglement FOR ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Utarbeidet i 2011 Åsgårdstrand Seilforening 2014 Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot

Detaljer

ÅRSMØTE. Onsdag 27. januar 2010 kl SAKSLISTE

ÅRSMØTE. Onsdag 27. januar 2010 kl SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer. ÅRSMØTE Onsdag 27. januar 2010 kl. 19.00 SAKSLISTE 2. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokoll. 3. Godkjenne innkalling og saksliste. 4. Behandle årsberetning. 5.

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING 2016.

ÅRSMØTEINNKALLING 2016. ÅRSMØTEINNKALLING 2016. Styret i Steinbrygga Båthavn innkaller med dette til årsmøte i henhold til Vedtektenes 5. Møte holdes på Vadlatun, Kirkebakken torsdag 11. februar 2016, kl. 1800. Nye forslag fra

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT Hvasser mars 2001 VEDTEKTER FOR SANDØSUND BÅTFORENING 1 FORMÅL Sandøsund Båtforenings formål er å forestå driften av de kommunale båtplasser i

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Reglement for Seilforeningen 1928

Reglement for Seilforeningen 1928 Reglement for Seilforeningen 1928 Samlet, den 25. mars 1984 Oppdatert, den 25. oktober 1993 Oppdatert, den 25. november 1998 Oppdatert, den 25. januar 2006 Oppdatert den 15. mars 2011 Oppdatert den 18.

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016 Vedtekter Førre båtforening Revidert årsmøte 2016 I NAVN OG FORMÅL 1 Forenings navn er Førre Båtforening (FBF). Førre båtforening er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforening (KNBF) region Sør. Førre båtforening

Detaljer

Vedtekter for Tau. Båtforening. Stiftet 23. mars 1970

Vedtekter for Tau. Båtforening. Stiftet 23. mars 1970 Vedtekter for Tau Båtforening Stiftet 23. mars 1970 Revisjoner: Årsmøtet 24. april 1970 Årsmøtet 28. mars 1990 Årsmøtet 20. mars 1991 Årsmøtet 10. mars 1997 Lover for Tau Båtforening 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP

Detaljer

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v.

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v. Laberget småbåthavns reglement Kapittel 1: Administrative forhold 1-1: Gyldighet Dette reglementet gjelder for Laberget småbåthavn 1-2 : Havnemyndigheter Grunneier av Laberget småbåthavn, Gro Elstad og

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK SEKTOR, HAVN

GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK SEKTOR, HAVN GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK SEKTOR, HAVN GRIMSTAD GJESTEHAVN AVTALE OM LANGTIDSLEIE PERIODE SEPTEMBER 2015 MAI 2016 Mellom utleier Grimstad kommune havn og leietaker Navn: Adresse: Tlf.nr.: e-mail adresse:

Detaljer

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS AVTALE VINTEROPPLAG Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Kontakter: Driftsleder Kjell-Arne Solberg-Johansen, mobil 901 69 666 e-postadresse kjellarne@nordrejarlsbergbrygge.no Leiekontrakten gjelder

Detaljer

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune.

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF-rev.2015. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. 2 FBF

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014 1. Generalforsamlingen. Lundsvågen Båtforening Styrets årsberetning for 2014 Foreningens 30. ordinære generalforsamling ble holdt i klubbhuset 24. mars 2014. I tillegg til styret møtte 18 medlemmer og

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Vedtekter Ormer Brygge Side 1 av 8 BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Ny versjon: Denne versjonen erstatter tidligere tilsendt bryggevedtekter. Årsmøtet i Ormer Brygge har den 31.05.2009 vedtatt følgende

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker.

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker. Vedtekter 1 Foreningens navn er Brattvåg Småbåtforening (BSBF), og formålet er å skape småbåthavn i Brattvåg og ellers ta opp saker som måtte være av interesse for laget. 2 Foreningen har et styre på 5

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015 2015 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015 PRISOVERSIKT FOR FRITIDSBÅTER Gjestehavnene i Horten og i Åsgårdstrand I sommersesongen

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 2014 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 HAVNEREGLEMENT FOR ÅSGÅRDSTRAND BÅTHAVN Åsgårdstrand havn eies og drives av Horten

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Kaihuset, 4152 Vestre Åmøy E-postadresse:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: ÅRSBERETNING 2010 Formann Reidar Vatnaland Kasserer Ole Bredal Sekretær/havnesjef Einar Johannessen Styremedlem Frode Gautvik Styremedlem Lars Nødtvedt

Detaljer

VEDTEKTER. Kjerringøy Båtforenings formål er å fremme båtkultur og båtinteresse, og ivareta medlemmenes interesser, gjennom:

VEDTEKTER. Kjerringøy Båtforenings formål er å fremme båtkultur og båtinteresse, og ivareta medlemmenes interesser, gjennom: Første gang vedtatt på årsmøtet 28.11.83 VEDTEKTER Oppdatert på årsmøtene: (20.02.87) - (27.04.90) - (28.11.93) - (05.03.95) - (26.11.95) - (23.11.97) - (19.01.01) - (05.09.04) - (22.04.06) - (21.04.07)

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER 1.0 LAGETS ETABLERING OG NAVN Foreningens navn er: Vikebygd Motorbåtforening. Foreningens initialer er VM. Laget ble stiftet 1968. 2.0 LAGETS HOVEDFORMÅL

Detaljer

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga.

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga. Referat fra Årsmøtet 03.04.2016 holdt på Tormodbrygga. Sak 1 Åpning Det møtte 22 medlemmer. Innkallingen ble denne gangen sendt ut via nett. Innkallingen ble godkjent, med en merknad om at det ikke er

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand.

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand. 1. Generelle bestemmelser 1.1 Alle båter som skal ligge i foreningens havneanlegg skal være registrert i Redningsselskapet, sikkerhets- og småbåtregisteret. Unntatt fra dette kravet er båter som er registrert

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB

VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB Ørland Båtklubb Borgveien 18 7140 Opphaug VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB Revidert feb 2017 Innholdsfortegnelse 1 Formålet 2 Medlemskap og båtplass 3 Medlemmenes plikter 4 Utelukkelse 5 Styret sammensetning

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015 REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015 Tid 04.03.15 Sted Karlottbrygga Kl. 1800 Referent Svein-Ole Karlsen Deltakere,,,, Ant Steve Teigland, Morten Bakken,,, Arnulf Hansen, og Svein Ole

Detaljer

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening.

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening har et spesielt ansvar for å ivareta foreningens formål. Tillitsvalgte har et spesielt ansvar

Detaljer

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune.

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Vedtekter Sist revidert på Årsmøtet : 20 februar 2014 1 Navn Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Laget er stiftet 29.april

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 06.02.13 KL. 19.00

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 06.02.13 KL. 19.00 ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 06.02.13 KL. 19.00 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1 5 LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1. Medlemskap i Listranda Båtforening. Listranda Båtforening med initialene L.B.F. er en selvstendig båtforening som skal

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Postboks 39, 4159 Rennesøy E- postadresse:

Detaljer

Leiekontrakt Båtplass

Leiekontrakt Båtplass Leiekontrakt Båtplass Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Fjordveien 20 3070 Sande Kontakter: Administrasjonsansvarlig Mariann Dokken, mobil 902 58212 E-postadresse: mariann@njb.no Leiekontrakten

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Årsmøte Ulstein Småbåtlag 2012

Årsmøte Ulstein Småbåtlag 2012 Årsmøte Ulstein Småbåtlag 2012 Sted: Kommunestyresalen Ulstein Rådhus Tid: Onsdag 28. mars 2012 kl. 18:00 Årsmøteinnkallingen med sakliste vart sendt i posten sammens med årets faktura for medlemsavgift

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

VEDTEKTER. KBF er en frivillig, ideell og ikke-fortjenestebasert forening med formål å samle båtinteresserte i arbeidet for å

VEDTEKTER. KBF er en frivillig, ideell og ikke-fortjenestebasert forening med formål å samle båtinteresserte i arbeidet for å VEDTEKTER Første gang vedtatt på årsmøtet 28.11.83 Oppdatert på årsmøtene: (20.02.87) - (27.04.90) - (28.11.93) - (05.03.95) - (26.11.95) - (23.11.97) - (19.01.01) - (05.09.04) - (22.04.06) - (21.04.07)

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Antall fremmøtte stemmeberettigede: 35, samt 1 med fullmakt. Styrets formann

Detaljer

Lover for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lovene er vedtatt på årsmøte i Saltnes Båtforening 15. juni 2015 og erstatter alle tidligere lover i Saltnes Båtforening

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Fra sittende styre 2 forfall. En p.g.a.arbeid, og en p.g.a.sykdom. Antall

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Redaktør Arnt Heggøy. FBF Posten 2015

Redaktør Arnt Heggøy. FBF Posten 2015 Redaktør Arnt Heggøy FBF Posten 2015 ÅRSMØTE 2016 ONSDAG 24. FEBRUAR KLOKKEN 19.OO PÅ KLUBBHUSET MEDLEMSMØTE FRA Kl. 18.00 All informasjon går nå via hjemmesiden vår www.forrebatforening.com. Via hjemmesiden

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Saksdokument er lagt ut på Grimstad kommunes hjemmeside under linken:

Saksdokument er lagt ut på Grimstad kommunes hjemmeside under linken: Holvika kommunale småbåthavns forening Årsmøtet den 30.05.2013, kl 1800. Sted: Grimstad Rådhus. Saksdokument er lagt ut på Grimstad kommunes hjemmeside under linken: http://www.grimstad.kommune.no/tjenester/trafikk-bat-og-samferdsel/bat-og-havn/holvikakommunale-smabatforening/

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte. Sted: Tømmerholt idrettshus Tidspunkt: Onsdag 20.03.2013 kl. 18:30 Saksliste: Sak 2013-1 Konstituering

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB.

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB. LOVER for Lier Båtforening vedtatt på årsmøtet 9. desember 1982, justert 29. november 1983 og 22. november 1997, justert og vedtatt på årsmøtet 21. november 2009, justert og vedtatt på årsmøtet 20. november

Detaljer

SARBUVOLLEN BÅTFORENING

SARBUVOLLEN BÅTFORENING SARBUVOLLEN BÅTFORENING PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2016 16. MARS 2016 Styreleder ønsket velkommen. Det var 33 fremmøtte. Hvorav 31 stemmeberettigede medlemmer, pluss 4 godkjente fullmakter, noe som ga totalt

Detaljer

Vedtekter. Revidert Mai 2014

Vedtekter. Revidert Mai 2014 Vedtekter. Revidert Mai 2014 2 Innholdsfortegnelse: Side: 1. Navn og emblem 3 2. Formål 3 3. Medlemskap 3 4. Medlemsavgift 4 5. Båtplasser 4 6. Ledelse 4 7. Årsmøte 4 8. Valg 5 9. Oppløsning 5 10. HMS

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

Reglement for seilforeningen 1928

Reglement for seilforeningen 1928 Styrets forslag til Reglement for seilforeningen 1928 Reglementet er vedtatt 25. mars 1984 og oppdatert 25. oktober 1993, 25. november 1998, 25. januar 2006 og 15. mars 2011. (Forslaget er basert på nåværende

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

L e i e v i l k å r. for båtplasser i Hurum havner KF

L e i e v i l k å r. for båtplasser i Hurum havner KF L e i e v i l k å r for båtplasser i Hurum havner KF 1. Leievilkårenes virkeområde Disse vilkår gjelder for all leie og bruk av båtplass og tilknyttete områder og faciliteter i Hurum havner KF. Ved undertegning

Detaljer

Tittel: Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Rev/Dato : 8/16.3.2016. Godkjent: Årsmøte 2016 Dato : 16.3.2016

Tittel: Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Rev/Dato : 8/16.3.2016. Godkjent: Årsmøte 2016 Dato : 16.3.2016 Tittel: for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Side : 1 av 5 Foreningens navn: Foreningens navn er Døvik Båtforening. Forkortes til DBF. DBFs webside er: www.dbf-porsgrunn.com 1 Formål og hensikt

Detaljer

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Snarøya, 29.11.2014 Medlemsnummer=brukernavn: XXXX Passord: xxxxxxxx Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Informasjon om medlemssystemet Xmarina for Snarøykilen båthavn Dette brevet

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 5 juni 2014 1 Referat styremøte KBF Dato: 5. juni 2014 Tid: kl 1800 Sted: KBF klubbhus Styret og utvalgsledere var innkalt, de som møtte var Geir Braathu, leder

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte)

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte) PROTOKOLL Ordinært Sameiermøte (årsmøte) i Boligsameiet Åsheim Skog ble avholdt onsdag 21. april, 2010, kl. 19:00 i lokaler til Nordjordet 37, Lørenskog Innhold: 1. KONSTITUERING 2. ÅRSBERETNING FOR 2009

Detaljer

Reglement for leie av båtplass i Sokndal Havnedistrikt.

Reglement for leie av båtplass i Sokndal Havnedistrikt. Reglement for leie av båtplass i Sokndal Havnedistrikt. Vedtatt 31.10.2008 Sak 017/08 Revidert 25.9.2009 sak 011/09 Revidert 6.12.2010 KS-069/10 Kontakt havn@sokndal.kommune.no 1. Generelt Reglementet

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club

Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club 1. Organisasjon 1.1. The Untouchables Hard Rock Club (heretter kalt T.U.H.R.C.), er en frivillig organisasjon hvis mål er å bringe gode konsertopplevelser til

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE VESTRE ÅMØY BÅTFORENING

REFERAT ÅRSMØTE VESTRE ÅMØY BÅTFORENING 1 Godkjenning av innkalling og saksliste: Innkallingen er sendt på mail, SMS og lagt ut på hjemmesiden. Ingen bemerkninger til dette. 2 Valg av møteleder og referent. Kai Rune Kristiansen ble valgt som

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole Møtet ble åpnet av styreleder Asle Johansen. Den oppsatte saksliste ble referert. TIL BEHANDLING

Detaljer

VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING. Revidert 25.02.14

VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING. Revidert 25.02.14 VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING Revidert 25.02.14 Side 1 av 9 VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING KAP. 1 - NAVN OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er HJERTNES BÅTFORENING. Foreningens formål er å forestå

Detaljer