Sjekk ut våre nettsider på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjekk ut våre nettsider på www.jb-forening.no"

Transkript

1 ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2010

2 Vi ønsker deg velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å arbeide for en god båthavn med et godt båtmiljø for medlemmene, spre kunnskap og interesse for båtbruk og sjøvett og ivareta medlemmenes interesser som båtbrukere overfor myndigheter og samfunn. Enhver båtinteressert som ønsker å støtte foreningen og arbeide for foreningens formål er velkommen som medlem. Medlemskapet gir stemmerett ved personlig frammøte på årsmøtet. Ved innmelding får du utlevert foreningens årbok hvor foreningens vedtekter og regler for bruk av havnen finnes. Her finner du også en del praktiske opplysninger om tillitsvalgte, priser, rutiner og annet. Årboken gis ut hvert år. Opplysninger om priser og annet som oppdateres hvert år vil du finne på internet og oppslått i havna. Samtidig forventer vi at du som medlem deltar i dugnadsarbeid og tar i mot de tillitsverv du eventuelt måtte bli valgt til og selvfølgelig også at du retter deg etter de vedtektene og regler som til enhver tid gjelder. Vi håper du vil trives i havnen og ser fram til å treffe deg både her og på sjøen! Styret i Jåttåvågen Båtforening Sjekk ut våre nettsider på 2

3 Fakta om Jåttåvågen båtforening Enhetsnr.: Adresse: Gamle Jåttåvågen 69, 4020 STAVANGER Postadresse: Gamle Jåttåvågen 69, 4020 STAVANGER Telefon: Mobiltelefon: E-postadresse: Hjemmeside: Bankforbindelse: SR-Bank Forsikringsforbindelse: SR1 Driftsleder: Rune Myklebust Mobiltelefon: Kontortid: Torsdag i perioden april-oktober Arbeidstid: Mandag fredag Antall ansatte: 2; driftsleder, vaskehjelp. Driftsleder Rune Myklebust Organisering: Styret, som består av leder, 4 styremedlemmer og to varamedlemmer har det overordnete ansvar for at de vedtekter og forskrifter foreningen er underlagt overholdes. Driftsleder er underlagt styret ved leder og har ansvar for og gjennomfører den daglige drift av foreningen. Foreningen er medlem av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Beskrivelse av foreningens havn: Havnen ble tatt i bruk våren -92 og har ca. 360 båtplasser fordelt på ca bryggemeter. Ryfylke Friluftsråd har tilhold på samme område som foreningen. Opplagsplassen rommer båter. For øvrig har foreningen klubbhus og diverse bygninger tilknyttet daglig drift. Maskiner og utstyr: Wise 20 t. selvgående portalkran. Kapasitet båter opptil 20 tonn med maks bredde 4,4 m. Utstyr og lokaler til disposisjon for medlemmene: Maste- og jollekran Max. last 250 kg (ikke godkjent for personløft). Mastestativ. Bak kranhall. Til vinterlagring av master tilhørende båter som står på land. Mastevogn. Står parkert ved mastestativ. Snekkerbod. Vestre ving på kranhall. Inneholder høvelbenker, bygningssag og lakkrom. Kan være stengt i perioder. Verksted. Østre ving på kranhall, første etasje. Inneholder skrustikke, benkesliper og søylebormaskin. Kan være stengt i perioder. Verktøy og utstyr til snekkerbod og verksted må medlemmene holde selv. Regler for bruk er oppslått ved de forskjellige fasiliteter. Tilgang fås ved nøkkelkort som kan kjøpes på havnekontoret. Miljøstasjoner for kildesortering. Miljøcontainer for farlig avfall. Strømkort benyttes til lås. Havnekontor og messe. Østre ving på kranhall, andre etasje. Kaffe, internett og minikjøkken. Toalett og dusjbrakke. Ved Klubben, fjellet ved minneplassen. Nøkkelkort nødvendig. Klubbhus. Til bruk ved møter og annet. Leies ut til arrangement. 3

4 Innhold: VELKOMMEN TIL JÅTTÅVÅGEN side 2 FAKTA OM JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE side 4 STYRETS NAVN, ADRESSER OG TELEFONER. side 4 DRIFTSFORUM side 5 KRANFØRERE side 5 KONTINGENTER OG AVGIFTER side 6 LEDEREN HAR ORDET side 8 STYRETS ÅRSBERETNING side 9 REFERAT FRA ÅRSMØTET side 10 INFO TIL MEDLEMMENE side 12 FORTØY RIKTIG - BRUK RIKTIGE FORTØYNINGER side 15 ELEKTRISK ANLEGG, OPPLAGSPLASS OG HAVN side 16 SIKKERHETSINSTRUKS FOR TILKNYTNING TIL STRØM PÅ OPPLAGSPLASS. side 17 KART OVER FORENINGENS OMRÅDE side 18 SIKKERHETSINSTRUKS FOR TILKNYTNING TIL STRØM PÅ FLYTEBRYGGER side 20 RUTINER FOR LANDSETTING, OPPLAG OG SJØSETTING side 21 SKJEMA FOR LAND/SJØSETTING side 22 REGLEMENT FOR TILDELING OG BRUK AV BÅTPLASSER side 23 SØKNADSKJEMA side 24 REGLEMENT FOR LANDSETTING, OPPLAG OG SJØSETTING side 25 OVERSIKTSBILDE BÅTHAVN side 26 VEDTEKTER FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING side 28 AVFALLSHÅNDTERING I HAVNEN side 30 Styret i Jåttåvågen båtforening 2010 STYRET: NAVN ADRESSE TELEFON Leder: Terje Løland 4020 STAVANGER / Nestleder: Steinar Skadberg 4041 HAFRSFJORD Drift Styremedlem: Ole Tom Tufte 4017 STAVANGER / HMS Styremedlem: Halvor Aaslestad 4328 SANDNES / Styremedlem: Egil I. Rosnes 4032 STAVANGER / Varamedlem: Svein O. Joakimsen 4020 STAVANGER / Web Varamedlem: Kurt Wiig 4344 ORRE / Revisor: Kåre Warland 4018 STAVANGER / Valgkomité: Magne Bø 4042 HAFRSFJORD /

5 Driftsforum Forumet ledes av et styremedlem og består for øvrig av tre til fem medlemmer samt kranførere. Styrets representant og de andre medlemmene utpekes av styret på første styremøte etter årsmøtet. Samtlige medlemmer i forumet betraktes som tillitsvalgte. Forumet har følgende mandat: I samarbeid med driftsleder å bidra til: - Kontroll og vedlikehold av havnens innretninger - Kontroll av strømforbruk/kabler - Kontroll av fortøyninger/strekkavlastere - God kommunikasjon med medlemmene Driftsforum har ansvar for planlegging og gjennomføring av dugnader og deltar på disse. NAVN ADRESSE TELEFON Steinar Skadberg 4044 HAFRSFJORD Torstein Omdal 4042 HAFRSFJORD Tor O. Bjelland 4330 ÅLGÅRD Arthur Olav Hatleskog 4050 SOLA Kurt Wiig 4343 ORRE Kranførere Det er fortrinnsvis driftsleder som skal kjøre foreningens kran. I tillegg er det oppnevnt krankjørere for å avlaste i travle perioder og ved sykdom. Disse utfører krankjøring kun etter avtale med driftsleder/havnekontor. Følgende er oppnevnt til å kjøre kranen: NAVN ADRESSE TELEFON Driftsleder 4317 SANDNES / Kristen Robertsen 4326 SANDNES / Styret i Jåttåvågen båtforening 2010 Leder: Terje Løland Nestleder: Steinar Skadberg Styremedlem: Ole Tom Tufte Styremedlem: Halvor Aaslestad Styremedlem: Egil I. Rosnes Varamedlem: Svein O.Joakimsen Varamedlem: Kurt Wiig 5

6 Kontigenter og avgifter 2010 Prisene blir indeksregulert pr. 1/1 hvert år Foreningens betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager hvis ikke annet er angitt! Årsavgifter: Medlemskontingent (fra 1/1 til 31/12) kr. 450,- Medlemskontingent pensjonister (over 64 år) (fra 1/1 til 31/12) kr. 350,- Medlemskontingent KNBF kr. 120,- Obligatorisk for alle med fast båtplass i løpet av året. Bryggeavgift pr. m. brygge, flytebrygger (gjelder c/c utliggere) kr. 655,- Bryggeavgift pr. m. brygge, molobrygger, trebrygge kr. 440,- Jolleskur kr. 760,- Tillegg for lengde: Båter på 30, 31 og 32 fot kr. 130,- Båter på 33, 34 og 35 fot kr. 260,- Båter på 36, 37 og 38 fot kr. 390,- Båter på 39, 40 og 41 fot kr. 520,- Båter på 42, 43, 44 og 45 fot kr. 650,- Kranavgifter: Inntil 15 minutt til rengjøring av undervannskrog er inkl. i for opptak/sjøsetting. Båter som tas opp mandag skal ut igjen senest torsdag, båter som tas opp tirsdag skal ut igjen senest fredag, båter som tas opp torsdag skal ut igjen senest mandag, båter som tas opp fredag skal ut igjen senest tirsdag. Det er vanligvis ingen krankjøring onsdag, lørdag og søndag og heller ikke om kveldene. Det er ingen vaktordning i ferier, det henvises til kran-/lastebilfirmaer i distriktet. Båter til og med 24' Land- eller sjøsetting kr. 380,- Båter fra 24' til og med 34' Land- eller sjøsetting kr. 545,- Båter fra 34' til og med 38 Land- eller sjøsetting kr. 700,- Båter over 38' Land- eller sjøsetting kr. 975,- Båter som tas opp for besiktigelse og ikke skal settes i krakk kan henge i kran inntil 20 minutt for enkel avgift. Deretter beregnes avgift for båt hengende i kran. For båter som er spesielt vanskelige å heise kan kranfører bestemme at avgift for båt hengende i kran skal benyttes uansett størrelse! Båt hengende i kran pr. påbegynt halvtime kr. 545,- Tilleggsgebyr ved utrykning med kran (skader, havari etc.) utenom arbeidstid kr ,- Andre avgifter: Dugnadsgebyr (ikke utført dugnad) kr. 1000,- Månedsleie utliggerplass kr. 440,- Månedsleie molo/trebrygge kr. 625,- Strømavgift pr. kwh, reguleres ¼ og 1/11 kr. 1,50 Ladekort for strøm kr. 100,- Tilknytningsavgift strøm brygger. kr ,- Obligatorisk for alle båtplasser som har strøm. Kr. 400,- avskrives hvert påbegynte kalenderår 6

7 Kontigenter og avgifter 2010 Prisene blir indeksregulert pr. 1/1 hvert år Foreningens betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager hvis ikke annet er angitt! Døgnpris for overligget tidsfrist etter vinteropplag/vårpuss (første 14 dager) kr. 250,- For sjøsetting etter vinteropplag: Tidsfrist henholdsvis 15/4 for midtgang og 30/4 på sider. Vårpussperiode er tiden fra vinteropplaget opphører til fellesferien. Døgnpris for overligget tidsfrist på land etter 14 dager kr. 100,- Ekstra vinteropplag til 14. mai kr ,- Må forhåndsbestilles/betales. Ikke refunderbart. Opplag på land pr. måned utenom vinteropplag og vårpussperiode kr. 440,- Vinteropplag på land for båter til og med 24' kr Vinteropplag på land for båter fra 24 til og med 34' kr. 870,- Vinteropplag på land for båter fra34 til og med 38' kr ,- Vinteropplag på land for båter over 38' kr ,- Vinteropplag i havnen utliggerplass kr ,- Vinteropplag i havnen molo/trebrygge kr ,- Leie av klubbhus pr. dag/kveld inkl. vask kr ,- Leie av klubbhus pr. dag/kveld inkl. vask ikkemedlemmer kr ,- Depositum klubbhus kr ,- Leie av kranhall pr. døgn kr. 260,- Nøkkelkort til toaletter, messe o.a. kr. 100,- Nøkkel til maste/jollekran kr. 250,- Leie av enkel krakk for vinteropplag kr. 615,- Leie av dobbel krakk for vinteropplag kr ,- Purring på forfalte avgifter kr. 60,- Festeavgifter: Festeavg. for båt til og med 24' kr ,- Kr ,- Avskrives med en gang/kr ,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. Festeavg. for båt fra 24' til og med 34' kr ,- Kr ,- Avskrives med en gang/kr ,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. Festeavg. for båt fra 34" til og med 38 kr ,- Kr ,- Avskrives med en gang/kr ,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. Festeavg. for båt over 38" kr ,- Kr ,- Avskrives med en gang/kr ,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. For å oppnå medlemspriser må man ha vært medlem i foreningen i minst 3 måneder eller ha båtplass i havna. For øvrige medlemmer tilkommer 50 % tillegg på alle priser! Forøvrig henvises til foreningens regelverk. 7

8 Lederen har ordet! Miljø, er det så farlig? Vi har i løpet av de siste årene sett større og større fokus på miljø og farene for at menneskets opptreden på jorden forurenser og ødelegger moder jord i et tempo som gjør at det blir vanskelig å snu denne trenden. Nå tilhører ikke jeg en av de som skylder endringer i temperatur og klima forandringene ene og alene på vår opptreden på jorden. Grunnen til at dette skjer er vel som en følge av flere elementer som inntrer samtidig. Siste 8 ukers vintervær taler gir vel ikke bidrag til de som skriker om global oppvarming. Det som vi kan mene noe om, er forurensing som er beviselig påført av oss menneskers ubetenksomhet i forhold til utslipp og uvettig søppel behandling. Der er ganske mange fjorder og områder hvor det ikke anbefales å ikke bruke sjødyr som næringsmiddel. Det skyldes i stor grad vår industri som har vært med på bygge opp landet og det er nå vi betaler prisen. Tror at befolkningen i Norge, inkludert våre medlemmer er enige om at en slik ukultur som vi viste for bare år siden ikke er eller var bra for miljøet rundt oss. Nå tror både vi og vår grunneier, Stavanger kommune at Jåttåvågen er bedre stilt enn andre havner i distriktet. Havner som har eksistert i en mannsalder har en helt annen situasjon enn oss og det skyldes ikke bare oss båtfolk, men veldig ofte nærliggende industri og manglende kunnskap og vilje fra styrende myndigheter til å sørge for at dette ble gjort riktig. Stavanger kommune har så stor tro på havna, at de har bedt oss om å være med å se på muligheten for å kunne sertifisere havna vår i det som kalles for blått flagg sertifisering. I første omgang skal vi sammen med kommunes representanter innenfor renovasjon og miljø ha en gjennomgang for å se hvor langt fra en slik sertifisering vi er, så får vi deretter diskutere planer for videre arbeid. Om vi ønsker dette og eventuelt til hvilken utstrekning vi skal i møtekomme kravene til blått flagg vil fremkomme i fremtidige budsjetter hvor midler avsettes til dette. Uansett om vi går for en blått flagg ordning eller ikke, så er kravene til miljø og avfalls håndtering blitt. Med rette, så strenge at foreningen vil ha stor fokus på dette og medlemmene vil forhåpentligvis forstå at endringer som kommer fremover ikke gjøres av vrangvilje ovenfor medlemmene. Vi igangsetter ikke tiltak bare på grunn av lover og forskrifter, men like mye for våre kommende generasjoner. Jeg vil foreslå at dere som venter på vårpussen, bruker ventetiden til å tenke gjennom hvilken positiv effekt dine gode forsetter for miljøet kan bety. Husk tilbake med gru på den gang du kastet noe, som ikke skulle kastes der. Eller pumpet ut noen liter med såpeholdig vann som også inneholdt rester fra et oljeskift eller et dieselfilter skift. En eller annen levende organisme har sikker omkommet på grunn av dette utslipp. Minner om de store kostnadene dette vil kunne få for foreningen, og den enkelte båt eier om det blir påtalt og bøtelagt. Lite kjekt å måtte selge båten for å kunne dekke slike unødvendige utgifter. Selvsagt gjør ikke brorparten av oss slike ting med vitende og vilje, men det finnes unntak. Ønsker med disse formanede ord alle medlemmer en sikker sommersesong. For Styret i Jåttåvågen båtforening. Terje Løland Styrets leder 8

9 Styrets årsberetning 2009, 41. driftsår. Jåttåvågen Båtforening har pr medlemmer hvorav 360 medlemmer har båt i havna. I perioden har der vært gjennomført 1 ordinært årsmøte, 10 styremøter og 2 dugnader. Antall søkere på venteliste pr. 31/12/2009 er 261, pr. 1/1/ Det er i 2009 kun tildelt to (2) båtplasser til nye båteiere på ventelisten, dette gjør at ventetiden blir ulidelig lang for de som står i kø for å få båtplass. Styret har fortsatt fokus på vedlikehold og sikkerhet, men retter samtidig blikket fremover i tid med tanke på miljø og nødvendige investeringer i fremtiden. Fremfor alt har det vært et politisk år, da mye tid er brukt på samtaler med andre foreninger og kommunens administrasjon. Leieavtale De kommunale båtforeningenes leieavtale med Stavanger kommune skulle ha gått ut den , men avtalen ble i løpet av sommeren forlenget for 2 nye år. Dette er gjort fordi Stavanger kommune ennå ikke har klar noe nytt rammeverk for drift av kommunens småbåthavner i fremtiden. Vi har arbeidet sammen med Fellesrådet og kommunens administrasjon for å få utarbeidet et fornuftig saksfremlegg til handlingsplan for kommunens politiske organer. Dette første saksframlegget er viktig for å få en indikasjon på hvilke forventninger politikerne har til ny avtale, og samtidig legges de overordnede føringer for hvilken forvaltingsmodell som velges for framtiden. I dag er avtalen mellom Stavanger kommune og de involverte foreningene alt for vag i føringene, spesielt når det gjelder eiendomsrett. Dette medfører at båtforeningenes nyinvesteringer i utvidelser, anlegg og utstyr holdes igjen. Dette berører blant annet en eventuell utbygging av Jåttåvågen Nord (JBNord), altså utvidelse av Jåttåvågen båtforenings småbåthavn i nordlig retning. Stavanger kommune har ønsket at Jåttåvågen båtforening skal stå for denne utvidelsen. Status JB Nord Stavanger kommune har i løpet av året vedtatt planer for landområdet som har vært aktuelt som en naturlig ilandføringsplass for brygger og anlegg (ved dypvannskaien på Laberget). Disse nye planene tillater ikke adkomst til bryggeanlegget og er med på å gjøre en utbygging av båthavnen enda mer komplisert i forhold til tekniske løsninger og kostnader. Videre arbeid og planer vedrørende utbygging av Jåttåvågen Nord, avhenger nå av den politisk behandlingen av handlingsplanen og derav ny leieavtale med Stavanger kommune. Ytterligere informasjon om status for JBNord finnes på vår hjemmeside. Miljø Miljø har vært på agendaen gjennom hele året og vi er godt i gang med å evaluere planer og påkrevde rutiner som omhandler dette. Påbudt avfallsplan og endringer i renovasjonsrutiner i forbindelse med den er under arbeid. Aktiviteter som foreningen tidligere har tillatt på opplagsplassen som for eksempel sandblåsing/vasking vil reguleres av dette regelverket. Vi er også i dialog med kommunens miljøavdeling for å utrede muligheten for å få havnen inn i sertifiserings-ordningen som kalles Blått flagg. Henvisning til denne finnes på hjemmesiden. Vi er fortsatt nødt til å holde et høyt fokus på dette med utslipp til luft og vann og myndighetenes regelverk legges til grunn for foreningens handlinger i så henseende. Sjøoverflaten i havnen skjemmes stadig av oljeforurensing. Vi ber derfor deg som båteier å jevnlig sjekke om det fins olje/dieselrester i kjølsvinet. Ved bruk av automatisk lenseutstyr pumpes dette rett på sjøen og konsekvensene for foreningen og den enkelte båteier kan bli store, spesielt om utslippene fører til utrykninger fra brannvesenet eller SFT. Brudd på regelverk blir påpekt med en gul plastlapp på båten som forklarer hva som må rettes opp innen en gitt frist. Denne fristen vil stort sett være 14 dager styret forutsetter at alle båteiere sjekker båten sin minst en gang i uken. Er du i tvil om hva lappen gjelder anbefaler vi deg å ta kontakt med havnekontoret. Frivillighetsregisteret og momsrefusjon Myndighetene har åpnet for at frivillige organisasjoner kan oppnå momsrefusjon. I den forbindelse stilles det blant annet krav til registrering i Frivillighetsregisteret og dermed at foreningenes vedtekter tilfredsstiller visse krav. Styret vil derfor foreslå å endre foreningens vedtekter slik at disse blir i henhold til de krav som stilles, og derav gi foreningen mulighet til å få refundert hele eller deler av betalt merverdiavgift. Samtidig benyttes anledningen til å ordne vedtektene i oversiktelige kapittel og endre ordlyd slik at de blir juridisk holdbare. Endringene tar utgangspunkt i en mal utarbeidet av KNBF s advokat. Medlemsnett Innføringen av medlemsnett har vist seg å ikke fungere som vi forventet. Lovnaden fra vår leverandør av banktjenester, om å gjøre det lettere for medlemmer og forening ble ikke oppnådd. Programfeil gjorde løsningen tungvint og arbeidskrevende, samtidig som fakturabeløpene ble fremstilt feil ovenfor mottakeren. Fra i år går vi derfor over til en standard OCR-løsning med de gamle oversiktelige fakturaene. KID-nummer må benyttes ved betaling. Havnekontoret har fortsatt betalingsterminal som kan benyttes ved for eksempel kjøp av strøm, kort osv. Hjemmesiden Styret har også i 2009 holdt internettsidene til foreningen à jour og vi håper at medlemmene bruker disse aktivt. Styret tror at medlemmene finner den informasjonen de behøver på nettstedet, men om det er annet som ønskes lagt ut er det bare å ta kontakt med styret med innspill. Styret har i alle år henstilt medlemmene om å komme med innspill og saker å legge ut på nettstedet, uten at det kommer noe særlig henvendelser vedrørende dette, og velger da å tro at det finnes nok andre nettsteder som tar seg av båtnyheter, kjøp og salg samt blogger som ivaretar en båtvenns behov. Bruk Internettsidene og aktivt og gi beskjed hvis du syns noe mangler. Drift og vedlikehold Flytebryggene våre er fortsatt i god stand, og vi har i løpet av året fortsatt arbeidet med å skifte ut utriggerne etter hvert som de er slitt. Denne utskiftingen fortsetter også i kommende år, i henhold til årsmøtets tidligere vedtak, slik at vi er i forkant av slitasjen vi ser på disse. I tillegg skal det skiftes ut en del avstandsklosser som viser seg å være av for dårlig kvalitet. Vinteren kom brått og kraftig før jul, og har vart overraskende lenge. Den strenge kulden førte raskt til overforbruk av strøm og derav følgende strømbrudd samt frosne vannledninger. Etter en rask ombygging av hovedstrømtavla en lørdags ettermiddag har vi gjenopprettet kontinuiteten i strømforsyningen. Tenk imidlertid på at videre overforbruk hos den enkelte kan føre til nye strømbrudd med derav følgende fare for skader på båtene som mister strømmen. Når det gjelder vannet, vil dette neppe bli åpnet før tidligst påske. Vi venter atskillig flere ledningsbrudd og ødelagte kraner enn vi har etter en normal vinter. Noen påminnelser helt til slutt: Fortøy båten i henhold til regelverket. Pass på strømforbruket ditt og det elektriske anlegget ombord. Husk å melde om adresseendringer og lignende! Posten ettersender ikke i ubegrenset tid! Sist, men ikke minst: LES ÅRBOKA! Styret i Jåttåvågen Båtforening 2009 Terje Løland Steinar Skadberg Ole Tom Tufte Halvor Aaslestad Leder Nestleder Styremedle Styremedlem Egil I. Rosnes Svein Olav Joakimsen Kurt Wig Styremedlem Varamedlem Varamedlem 9

10 Årsmøteprotokoll Jåttåvågen Båtforening Årsmøte for 2010 onsdag 27. januar 2010 kl i foreningens klubbhus. Leder Terje Løland ønsket de 34 fremmøtte velkommen og viste til at det ved inngangen stod kaffe og noe å bite i. 1. Valg av ordstyrer. Oddvar Vårlid ble valgt til ordstyrer. 2. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokoll. Harald Idsøe ble valgt til referent. Bjørn Egeland og Steinar Vareberg ble valgt til å underskrive protokollen. 3. Godkjenne innkalling og saklisten. Det fremkom ingen kommentarer til sakslisten og innkallingen og de ble enstemmig vedtatt. 4. Behandle årsberetning. Årsberetningen ble opplest og gjennomgått av ord styrer. Det ble stilt spørsmål rundt frivillighetsregisteret. Gunnar Golin Strøm orienterte om registeret som er ett offentlig register for frivillige organisasjoner som idrettslag og andre foreninger. Ved registrering i frivillighetsregisteret kan klubben i fremtiden enklere få tilskudd og mva kompensasjon. Det kan og bli mulig å få grasrotandel fra tippemidler. Ved en refusjon av mva på ca 7 % av driftskostnadene vil dette kunne gi oss kr i refusjoner hvert år. Årsberetningen ble enstemmig vedtatt. 5. Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning for 2009 samt orientere om budsjett for Gunnar Golin Strøm gikk gjennom regnskapstallene som stort sett var i samsvar med budsjettet. Han orienterte litt om avvikene, gikk gjennom investeringene og hovedtallene. Årsresultatet viste overskudd på kr Det ble vist til beløp avsatt til klubbhusfond og kranfond som var de samme som i budsjettet. Overført til egenkapital ble da kr Revisjonsberetningen ble referert og revisor anbefalte regnskapet godkjent. Gunnar fortsatte med å orientere om budsjettet for Budsjettert driftsresultat viser overskudd på kr der det ble foreslått avsatt kr til klubbhus og kr til kranfond. Det ble stilt spørsmål hvorfor vi hadde så mye lån når det var kontanter nok til å innfri dette. Forklaringen var at lånet var ett blankolån uten sikkerhet da vi ikke har noe punktfeste på eiendommene som banken kan ta pant i. Skal vi i fremtiden ha nytt lån til for eksempel klubbhus eller ny krane, så ville banken mest sannsynlig kreve pant for dette og det er vanskelig å gi når punktfeste ikke er tilstede. Styret ser det derfor som mest gunstig å opprettholde lånet som det er å følge 10 den opprinnelige nedbetalingsplanen. Styret har og forhandlet med banken om mindre rentemarginer mellom lån og innskudd i banken slik at netto rentemargin er redusert. Det ble stilt spørsmål til hvorfor balansen ikke viste virkelige verdier men at det er mye skjulte verdier i den. Gunnar forklarte da at foreningen benytter seg av regnskapsprinsipper for foreninger og lag og da viser ikke reelle verdier i regnskapet. Styret og daglig leder har dog laget/er i ferd med å lage en eiendelsfortegnelse på alt som foreningen eier. Den er ikke helt klar enda og det er ikke satt verdier på eiendelene. Det ble ytret ønske om at styret for fremtiden kunne legge frem et verdiregnskap og styret lovte å ta det opp til vurdering. Deretter ble regnskapet og revisjonsberetningen enstemmig godkjent. 6. Fastsette kontingent og avgifter. Styret hadde forslag om å heve dugnadsgebyret fra kr 250 til kr Alle priser unntatt kontingent og festeavgifter er indeksregulert. Ingen andre endringer var foreslått. Begrunnelsen til styret ble opplest. Leder poengterte at det ikke var ønske om å fakturere dugnadsgebyr men de ønsket at flere medlemmer stiller på dugnad. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 7. Behandle saker fremmet av styret. 7.1 Styret i JB foreslår at JB s vedtekter endres i sin helhet. Forslaget var vedlagt innkallingen. Ordstyrer leste opp forslaget fra styret med begrunnelse. Det kom ingen kommentarer. Styrets forslag ble vedtatt med akklamasjon. 7.2 Styret i JB foreslår at det opprettes vaktordning. Hele forslaget med begrunnelse ble opplest av ordstyreren. Det var da 2 forskjellige alternativer, eget vakthold eller innleid vakthold. Styret orienterte om forslaget sitt og hvordan det kunne organiseres. Det var og innhentet tilbud om innleid vakthold som ville koste ca kr 500 pr båtplass pr år. Vaktordningen var ment å ha en preventiv virkning mot innbrudd, tyveri og hærverk på våre båter. Det siste året har det vært 4 innbrudd i båter i vår havn og utstyr og skader for ca kr er påløpt. Mer kriminelle bander fra øst er det vanskelig å stoppe da de er godt organisert men vi kan mest sannsynlig skremme vekk de lokale bandittene med en slik ordning.det ble stilt spørsmål om man visste hva andre båtforeninger gjorde. I Lura båtforening har de hatt egen vaktordning men har nå gått over til å kjøpe vakttjenester.

11 Ryggstraen båtforening på har egen vaktordning som har god preventiv virkning. Ett medlem mente at vi måtte ha vaktordning og helst patruljerende i uniform da dette hadde best virkning. Noen lurte på om det var vurdert å sette opp bom inn til området slik de har det i Luravika. Styret sa da at det ikke er mulig siden dette er ett offentlig friområde og det da ikke er mulig å stenge det av. Det var og ønske om en forsterket patruljering om sommeren og mindre om vinteren da det er mest utstyr i båtene å stjele om sommeren. Noen andre mente at det ville bli vanskelig å organisere egen vaktordning og det beste var å kjøpe tjenesten. En gikk etter hvert over til avstemming. Den første avstemmingen gikk på om vi skulle ha vaktordning eller ikke. Det var 15 stemmer for vaktordning, 14 stemmer mot og 1 blank stemme, totalt 30 stemmer. Noen hadde da ikke stemt da de var usikker på hva de stemte over. Etter litt diskusjoner og klareringer fra styret og ordstyrer ble det bestemt at ny avstemming måtte gjennomføres. Den nye avstemmingen gikk da på det samme, skal vi ha vaktordning eller ikke. Ny avstemming gav da 15 stemmer mot vaktording, 14 stemmer for vaktordning og 5 blanke stemmer totalt 34 stemmer. Forslaget til styret om vaktordning ble da ikke vedtatt. 8. Behandle saker fremmet av medlemmer. 8.1 Forslag til Asbjørn Skoge: En sum tilsvarende medlemskontingenten til alle medlemmer uten båtplass settes av til utbygging av Jåttåvågen nord. Ordstyrer leste opp forslaget med bakgrunn for forslaget. Asbjørn Skoge var selv ikke tilstede. Det ble en del diskusjoner blant de fremmøtte og de gikk på følgende: -Det var ett veldig godt forslag. Siden det kun er 1-2 tildelinger av båtplass i året så vil de ca 260 som står på venteliste i dag bli lagt i penalet før de får tildelt båtplass. -Hovedargumentet for en slik avsetning er at de som ikke har båtplass subsidierer de som har båtplass. -Det er feil å bruke alle pengene til de som ikke har båtplass da ca 800 medlemmer ikke står på venteliste. Mange medlemmer er kun medlem for å få benytte seg av slippingen og trenger ikke båtplass. -Forslaget til Asbjørn Skoge er for upresist. Mente han en årlig avsetning hvert år eller var dette bare for året 2009 eller 2010? -Hva med utbygging i Hillevågsvannet på båtplasser. Har vi behov/nok medlemmer til å fylle de 400 plassene vi kan få i Jåttåvågen Nord? De vil koste ca kr til kr pr bredde meter ihht Status for JBNord. -Vi har allerede avsatt kr til å utrede en sak. Det er ikke brukt noe av dette enda. En skikkelig utredning til første byggesaksbehandling vil koste 3-4 ganger så mye. Etter en del diskusjoner ble det orientert fra styret at det må fås en politisk avklaring på hvordan Stavanger Kommune vil at båtforeninger skal driftes videre. En må videre få avklart leieforhold og få eget punktfeste før det kan settes i gang større investeringer. Jåttåvågen nord vil bli en tung finansiell oppgave for foreningen. Styrets leder orientert om hvordan de hadde løst utbyggingen i Dusavik båtforening. En gikk så over til avstemming. Det var 30 stemmer mot forslaget, 4 stemmer for forslaget og ingen blanke. Forslaget ble dermed avvist. 9. Valg 9.1 Valgkomiteens forslag til nytt styre og revisor. Valgkomiteens leder Magne Bø orienterte. Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmene utenom at Geir Kjærstad ønsket å tre ut av styret. Valgkomiteens forslag låg ved innkallingen. Forslaget til nye medlemmer i styret ble opplest. Disse ble valgt med akklamasjon sammen med valg av revisor. Nytt styre blir da: Leder: Terje Løland Valgt i år for 2 år Nestleder: Steinar Skadberg Valgt i fjor for 2 år Medlem: Halvor Aaslestad Valgt i år for 2 år Medlem: Egil Rosnes Valgt i fjor for 2 år Medlem: Ole Tom Tufte Valgt i år for 2 år Varamedlem: Svein Olav Joakimsen Valgt i år for 1 år Varamedlem: Kurt Wiig Valgt i år for 1 år Revisor: Kåre Warland Valgt i år for 1 år 9.2 Valgkomiteens leder og medlemmer Sittende valgkomite ville gjerne ta gjenvalg. De ble valgt med akklamasjon. Valgkomiteen er da: Leder: Magne Bø Medlem: Eivind Berge Medlem: Sverre Edvardsen Valgt i år for 1 år Valgt i år for 1 år Valgt i år for 1 år Ordstyrer gav så ordet tilbake til styret leder Terje Løland. Alle ble tilslutt takket for fremmøte. Møtet protokollført av: Harald Idsøe Referat lest og bekreftet: Bjørn Egeland Steinar Vareberg 11

12 Info til medlemmene SANDBLÅSING Det er innført eget regelverk for dette. Disse reglene kan også gjøres gjeldende for tilsvarende skitne arbeider. At det er innført regler for de skitneste arbeidene fritar selvfølgelig ingen fra å vise hensyn. Avtal med de som står rundt deg hvis du skal utføre våte eller skitne arbeider. Det samme gjelder hvis du utfører lakkarbeider eller lignende ømfintlige arbeid. OLJESØL I HAVNA! Sjøoverflaten i havnen skjemmes stadig av oljeforurensing. Vi ber derfor deg som båteier å jevnlig sjekke om det fins olje/dieselrester i kjølsvinet. Ved bruk av automatisk lenseutstyr pumpes dette rett på sjøen og konsekvensene for foreningen og den enkelte båteier kan bli store, spesielt om utslippene fører til utrykninger fra brannvesenet eller KLIF.Det er fortsatt tilfeller av oljesøl i havna. For å unngå dette, bør alle sørge for rene kjølsvin. Vi anbefaler oljesugeputer i kjølsvinet. Har du automatisk lensepumpe ombord sørg for at nivåbryteren er plassert så høyt at pumpa ikke hiver ut evt. oljefilm som ligger på toppen av bunnvannet. Tilsøling av havna med olje og annet blir slått hardt ned på, uansett årsak! Foreningen har gått til innkjøp av oljesugeputer som selges til medlemmene for selvkost. Henvend deg til havnekontoret. VI HAR OGSÅ LUKTFJERNINGSMASKIN FOR UTLEIE! DUGNAD FOR SERVICE-BRYGGA OG MOLOBRYGGER Det skal arrangeres to dugnader hvert år. Dugnadene etableres bryggevis slik at bryggene har ansvaret for disse hvert sitt år. Driftsutvalget leder arbeidet. Ta med arbeidsklær. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det vil bli innkrevd en avgift i henhold til foreningens lover av de som ikke møter til minst en av disse innkalte dugnader. Denne blir fakturert sammen med årsavgiften i januar. VEL MØTT OG PÅ FORHÅND TAKK FOR INNSATSEN!! I 2010 innkalles alle på service-brygga og molobryggene til dugnad! Dugnadsdatoer er: Vår: Mandag 10/5 fra kl Høst: Mandag 13/9 fra kl I 2011 innkalles alle på A-brygga til dugnad. Dugnadsdatoer er: Vår: Mandag 9/5 fra kl Høst: Mandag 12/9 fra kl FORNYELSE AV SØKNAD OM BÅTPLASS På foreningens søknadsskjema står følgende: HUSK Å BEKREFTE SØKNADEN I DESEMBER HVERT ÅR DER- SOM DU FORTSATT VIL STÅ PÅ SØKERLISTEN. Innbetaling av kontingent er IKKE fornyelse av søknad. Søknad blir slettet ved nyttår hvis den ikke er bekreftet i løpet av desember! Man mister ingen ansiennitet ved å glemme det, men er ute av søkerlisten fra 1. januar til man husker å fornye søknaden. Dette kan i verste fall føre til at man blir forbigått når båtplasser tildeles i den mellomliggende perioden. VENTELISTE/TILDELING AV BÅTPLASS Ventelisten er i dag ca Når det tildeles 1-5 plasser hvert år sier det seg selv at ventetiden blir svært lang for de som ønsker seg båtplass. Foreløpig er det uklart om havna kan utvides, og utbygging ellers i distriktet skjer svært langsomt. Medlemsansiennitet brukes ved tildeling av båtplasser. Foruten ansiennitet er det avgjørende at ledig bryggeplass passer til båten.øvre grense for båtstørrelse er 40'. Avvik samt tildeling av moloplasser behandles av styret. Båter større enn 40' kan ikke i noen tilfelle plasseres på utliggerplass. For å beholde båtplassen må alle avgifter være betalt før båten tas inn i havna og senest innen oppgitt forfallsdato. Båten må være på plass innen 2 måneder fra samme dato.havnekontoret skal varsles før båten tas inn i havna og evt. manglende opplysninger må oppgis samtidig.ønsker man å bytte båt skal dette søkes om på foreningens søknadsskjema og være godkjent av havnekontoret før ny båt kan tas inn i havna. Se for øvrig Reglement for tildeling og bruk av båtplasser 12

13 ADRESSEENDRING Husk å melde adresseendring til havnekontoret. Dette gjelder også -adresser! Glemmer du dette fører det til at du ikke får den informasjonen vi sender ut og heller ikke kontingent- og avgiftsfakturaer. I verste fall kan dette føre til at du blir strøket som medlem og mister all ansiennitet. VINTEROPPLAG I JÅTTÅVÅGEN Opptaket starter ca. 1. oktober. Etter sommerferien kan medlemmer med mer enn 3 måneder ansiennitet forhåndsbestille plass. Dette skal skje på eget skjema. Ved forhåndsbestilling skal opplags- og kranavgifter forhåndsbetales. INGEN BESTILLING GJELDER FØR DETTE ER BETALT! Båter som skal ut før 15. april plasseres i midtgang og tas derfor opp når rekkene er fylt. Etter 1. oktober kan hvem som helst få opplagsplass hvis vi har plass og været tillater. PARKERING PÅ OPPLAGSPLASSEN Foreningens områder er primært avsatt til opptak og lagring av båter. Foreningen ser det ikke som sin oppgave å holde parkeringsplass til medlemmenes biler. PARKERING SKAL DERFOR KUN SKJE PÅ OPPMERKEDE PLASSER SOM IKKE ER AVSTENGT! HUSK AT DU PARKERER PÅ ET OMRÅDE BEREGNET FOR BÅTPUSS. PARKER IKKE SLIK AT DU KAN FÅ SKITT, BUNNSTOFF OG LIGNENDE PÅ BILEN. Oppmerkede plasser som er sperret med skilt og/eller sperrebånd kan ikke benyttes. Driftsleder har styrets fullmakt til å fjerne biler som er til hinder for eiers regning og ansvar. Dette vil være biler som står på avsperrede plasser, i kranens kjørebane (se skisse i midten av heftet), på servicekai, spyleplass og jolleplass samt andre plasser som ikke er avmerket spesielt for parkering. PARKERING AV TILHENGERE FORBUDT! Årsaken til dette er områdets begrensede størrelse. Når dette skal benyttes både til transport og opplag av båter så vel som parkering av båteiernes biler blir det trangt om plassen. Parkeres det tilhengere i tillegg, fører dette til at området blir enda mer uoversiktlig og uframkommelig for kranen og sikkerheten dårligere. Husk at selv om det er god plass både når du drar ut med båten og kommer tilbake, vet du ikke hvor god plass det var mens du var bortreist. REGLER FOR BRUK AV JOLLESKUR Jolleskuret skal kun benyttes til joller! Leier av jolleskur må ha båt i havna. Dørene skal alltid være låst, selv om boksen ikke benyttes i øyeblikket. Årsaken er at det er mulig å ta ut joller fra andre bokser. Inngrep i skuret skal avtales med havnekontoret på forhånd! Havnekontoret tildeler plasser. Det er ikke tillatt med framleie. VED BRUDD PÅ DISSE REGLENE MISTES RETTEN TIL Å LEIE SKURET. AVGIFT VIL IKKE BLI REFUNDERT! BRUK AV VARMEAPPARAT MED BRENNERE I HAVNA. Varmeapparat i båten skal ikke brukes uten tilsyn. Grunnen til dette bør være innlysende; både egen og andres båter samt brygger utsettes for unødvendig fare ved slik bruk. Sørg alltid for skikkelig vedlikehold av de varmekildene som finnes ombord. 13

14 Dersom fjerning av bunnstoff skal utføres på Jåttåvågen båtforenings område, gjelder følgende regler: - Ingen slike arbeider skal igangsettes før det har vært dialog med havnekontoret og påkrevde planerog tiltak er forevist der og godkjent. - Båten skal tildekkes på en slik en måte at forurensende stofferikke blir eksponert til fri luft, sjø eller bakke. Det vil si at. båten skal dekkes til fra relingslist og helt ned til bakkenivå. - Tildekningen skal være så skikkelig utført at værforhold ikke påvirker dekningen. - Det skal tildannes egnet oppsamling av avfallsand slik at denne ikke eksponeres til avløpssystem eller sjø. - Dersom tildekningen påvirkes av vær og vind skal arbeidet umiddelbart avsluttes inntil været endrer seg. - Avfallet skal deponeres på offentlig godkjent deponi. Utøver skal dokumentere at slik deponering er utført. - Arbeidet kan kun foregå på ukedager i tidsrommet til Arbeidet skal opphøre umiddelbart dersom havnekontoret eller annen myndighetsperson gir beskjed om det. ANSVARSFORHOLD - Det er oppdragsgiver og utøver som har det fulle ansvar for at arbeidet utføres forskriftsmessig i forhold til offentlige pålegg og foreningens regelverk. - Oppdragsgiver og utøver er ansvarlig for å utarbeide avfallsplan som redegjør for behandling og deponering av avfallet. Planen skal forelegges havnekontoret og godkjennes før båten settes på land arbeidet tar til. - Oppdragsgiver er ansvarlig for all kommunikasjon med havnekontoret og skal følge de anmodninger han får derfra. - Oppdragsgiver er ansvarlig for fjerning av alle materialer som er benyttet til tildekkingen. - Oppdragsgiver/utøver er ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med rigg og arbeid, herunder også avbrudd uansett årsak samt etterarbeider som havnekontoret måtte finne påkrevd. - Oppdragsgiver bærer det fulle ansvar både juridisk og økonomisk, for krav som måtte komme, uansett årsak. Henvisninger: Avfallsplan for Jåttavågen Båtforening Linker: Brukt blåsesand: Farlig avfall: aspx Klima og Forurensningsdirektoratet: 14

15 Fortøy riktig og bruk riktige fortøyninger! Bruk tauverk av skikkelig dimensjon og kvalitet, min. 12mm. for båter under 24, og min. 14 mm for større båter. Det skal kun brukes tauverk i fortøyningsringene på utriggerne. Avfjæring skal skje med gummifjærer. Sjakler i utriggerne og stålfjærer er ikke tillatt! Bruk stramme fortøyninger. Spring skal benyttes for å forhindre at båten jager. Ingen del av båten skal stikke inn over flytebrygga. Fortøyningene må etterses med jevne mellomrom, minst to ganger i året. Dårlige/feil fortøyninger vil bli påpekt. Hvis det ikke blir rettet innen gitt frist vil foreningen montere skikkelige fortøyninger for båteiers regning. 15

16 Retningslinjer for elektrisk anlegg - opplagsplass og havn Generelt Foreningen har oppgradert det elektriske anlegget på land og i havnen. Dette er gjort for at alle skal ha tilgang på en rimelig mengde elektrisitet med bedre kontinuitet enn vi har hatt de siste årene. Sikkerhetsmessig er også det nye anlegget i en helt annen klasse enn det gamle, såfremt sikkerhetsinstruksene overholdes. Vi forventer at alle brukere setter seg inn i og etterlever sikkerhetsinstruksene. De ivaretar ikke bare liv og helse, men forhindrer også tæring på båter og utstyr. Ser du for eksempel en kabel som ligger i sjøen så ta den opp! Selv om den ikke er din kan den bidra til skader på din båt! Elektrisk anlegg om bord i egen båt skal være utført og vedlikeholdt i henhold til de til enhver tid gjeldende offentlige regler og krav. Vedlikehold Hver enkelt bruker skal vedlikeholde eget utstyr samt hengelås utlevert av havnekontor. Andre hengelåser er ikke tillatt å bruke. Ødelagt/tapt hengelås/nøkkel må erstattes av bruker. Test gjerne jordfeilbryter selv ved å trykke på testknapp. Skulle jordfeilbryter ikke løse ut gi beskjed til havnekontoret om dette eller andre feil og uregelmessigheter du oppdager. Øvrig vedlikehold utføres i regi av havnekontoret. Flytebrygger Vi har strømuttak med målere på alle brygger. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,5 kwh. De som ønsker strøm til båten må henvende seg til havnekontoret og få tildelt eget uttak i følge gjeldende regler og priser. Se forøvrig instrukser for bruk og sikkerhet. Opplagplass Opplagplassen har strømuttak der det må brukes ladekort. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,5 kwh. Ladekortene kjøpes og fylles opp på havnekontoret. Kortene kan brukes flere ganger. Øvrige brygger Det er montert noen få strømposter med ladekort som benyttes på samme måte som strømpostene på opplagsplassen. Disse har en pris pr. kwh på kr. 5,-. Tilknytningsavgift og priser Flytebrygger, tilknytningsavgift Alle som tildeles plasser som har strømuttak, skal betale tilknytningsavgift. Dette gjelder både for nye tildelinger og endring av båtplass. Tilknytningsavgift for uttak med måler på bryggene er for tiden på kroner 2400,-. Denne avskrives med kr. 400,- pr år forskuddsvis. Målerne blir avlest 1-2 ganger pr. år og forbruk faktureres etterskuddsvis. Opplagsplass og servicebrygge Pris ladekort 100,-. Kortene fylles opp på havnekontoret. Strømpriser Vurderes fortløpende og fastsettes av styret. Forøvrig henviser vi til gjeldende instrukser vedrørende strøm i havna. 16

17 Sikkerhetsinstruks for tilknytning til strøm på opplagsplass Generelt: Strømforsyningen er jordet. Forsyningsspenningen er normalt 230 V 50Hz enfase. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,5 kwh. Skjøteledningen skal ha følgende minimumskvalitet: HO7RN-F 750V 3x2,5 mm2, den skal være i èn lengde, uten skjøter og maksimalt 25 meter lang. Den skal ikke være skadet eller svekket av elde eller annet. Stikkontakter/støpsel skal være i overensstemmelse med EN , klokkestilling 6h. Det er IKKE tillatt med overgangskjøter når ledningen er tilkoblet over natten eller lenger. Man skal ta forholdsregler for å hindre at skjøteledningen faller i vannet. Ledningen skal fjernes når den ikke er i bruk. Den skal IKKE legges igjen på opplagsplassen, verken frakoblet eller tilkoblet! Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten eller på land kan utgjøre en fare. Undersøk inntaket, gjør det rent og tørk det hvis nødvendig, før det forbindes til strømforsyning. Det er farlig for legmenn å forsøke å reparere eller endre på det elektriske utstyret. Hvis vanskeligheter skulle oppstå, ta kontakt med havnekontoret. Ved tilkobling: a)koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. b)koble skjøteledningen først til inntaket om bord og deretter til stikkontakten på land. c)test gjerne jordfeilbryter selv ved å trykke på testknapp. Skulle jordfeilbryter ikke løse ut gi beskjed til havnekontoret. d)lås ALLTID STØPSELET I KONTAKTEN! Ved frakobling: a)koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. b)trekk ut pluggen av stikkontakten på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket om bord. c)kveil opp skjøteledningen og forviss deg om at plugg og skjøtekontakt er rene og tørre, og plasser skjøteledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt. d)det forutsettes at gjenværende strøm lastes tilbake på ladekortet når man er ferdig på land. Hvis ikke: LÅS ALLTID LOKKET TIL KONTAKTEN NÅR STØPSEL ER FJERNET! d)ulåste stikkontakter vil bli låst og kan bare låses opp igjen ved henvendelse til havnekontoret.. e)strøm KAN TA LIV. Ved gjentatte brudd på sikkerhetsinstruksen vil det kunne medføre at man blir nektet tilgang til foreningens strømnett for en kortere periode. Ytterligere gjentakelser eller ved særdeles grove brudd kan medføre at medlemmet får en lengre inndragelse av retten til strøm, I slike tilfeller vil eventuell gjenstående tilknytings avgift ikke bli refundert. 17

18 Båthavnen med 1 Ryfylke friluftsrå Klubbhus Innkjørsel Sp 1. Sjøsettingsrampe 2. Toalett/dusj/førstehjelputstyr 3. Snekkerbu 4.Havnekontor/messe/verksted/førstehjelputstyr 5. Kranhall 6. Jolleskur 7. Miljøstasjon 8. Mastekran 9. Båtopptak 10.Brannkum 11.Kjørevei for kran INGEN PARKERING X All fortøyning forbudt Gjest: Gjesteplass for båt inntil 30 fot 18

19 tilhørende områder d Molo nord lubben 11 7 yleplass Servicekai X Gjest X X Brygge A Brygge B Molo øst Servicebrygge Gjest X X Gjest Brygge C Brygge D Gjest Brygge E Gjest Gjest Molo sør 19

20 Sikkerhetsinstruks for strømtilknytning på flytebrygger og kaier Generelt: 1. Strømforsyningen er jordet. Forsyningsspenningen er normalt 230 V 50Hz enfase. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,5 kwh. 2. Skjøteledningen skal ha følgende minimumskvalitet: HO7RN-F 750V 3x2,5 mm2, den skal være i èn lengde, uten skjøter og maksimalt 25 meter lang. Den skal ikke være skadet eller svekket av elde eller annet. 3. Stikkontakter/støpsel skal være i overensstemmelse med EN , klokkestilling 6h. Det er IKKE tillatt med overgangsskjøter. 4. Man skal ta forholdsregler for å hindre at skjøteledningen faller i vannet. Ledningen skal fjernes når den ikke er i bruk. Den skal IKKE legges igjen på brygga eller opplagsplassen, verken frakoblet eller tilkoblet! 5. Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten eller på brygga kan utgjøre en fare. Undersøk inntaket, gjør det rent og tørk det hvis nødvendig, før det forbindes til havnens strømforsyning. 6. Det er farlig for legmenn å forsøke å reparere eller endre på det elektriske utstyret. Hvis vanskeligheter skulle oppstå, ta kontakt med havnekontoret. Ved tilkobling: 1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. 2. Koble skjøteledningen først til inntaket om bord og deretter til stikkontakten på land. 3. Test gjerne jordfeilbryter selv ved å trykke på testknapp. Skulle jordfeilbryter ikke løse ut gi beskjed til havnekontoret. 4. LÅS ALLTID STØPSELET I KONTAKTEN! 5. Apparater (eks. kappsag, vinkelslipere etc.) må ikke være tigjengelig for uvedkommende. Ved frakobling: 1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. 2. Trekk ut pluggen av stikkontakten på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket om bord. 3. LÅS ALLTID LOKKET TIL KONTAKTEN NÅR STØPSEL ER FJERNET! 4. Sett på lokket på inntaket om bord for å forhindre inntrenging av vann. 5. Kveil opp skjøteledningen og forviss deg om at plugg og skjøtekontakt er rene og tørre, og plasser skjøteledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt. 6. Ulåste stikkontakter vil bli låst og kan bare låses opp igjen ved henvendelse til havnekontoret.. 7. STRØM KAN TA LIV. Ved gjentatte brudd på sikkerhetsinstruksen vil det kunne medføre at man blir nektet tilgang til foreningens strømnett for en kortere periode. Ytterligere gjentakelser eller ved særdeles grove brudd kan medføre at medlemmet får en lengre inndragelse av rett til strøm, I slike tilfeller vil eventuell gjenstående tilknytingsavgift ikke bli refundert. 20

21 Rutiner for landsetting, opplag og sjøsetting Jåttåvågen Båtforening er en interesseorganisasjon for båtfolk. Foreningens krantjenester er tiltenkt medlemmene; altså båtfolk som tar ansvar for egen båt. Alle som benytter tjenestene må på forhånd gjøre seg kjent med de rutiner og det ansvar som gjelder og skal undertegne en erklæring om dette. Opplag og rigging foregår helt og fullt for båteiers ansvar. Er båteier uerfaren med landsetting av båten, må han selv sørge for å skaffe kvalifisert hjelp til dette! Ved land-/sjøsetting er servicekai/servicebrygge/trebrygge reservert for båter som skal opp. Båtene tas opp i den rekkefølge kranfører finner mest hensiktsmessig. Det er ikke tillatt å la båten ligge ved nevnte brygger før og etter heising unntatt etter avtale med havnekontoret. Før båten tas inn i krandokk, og ved sjøsetting, husk følgende: -Utstyr som antenner, radar, master o.l. som kan komme i veien for kranens tverrbom må demonteres. -Seilbåter med rigg bakkes vanligvis inn i dokken husk å demontere akterstag/lensetakler/bomløft. -Under vinteropplag skal master på seilbåter demonteres. Master o.l. som stikker utenfor båtens lengde skal ikke ligge på båten. -Båteier må vite hvor stroppene kan plasseres, dette er ikke kranførers ansvar. -Båten må være trimmet slik at vekten er jevnt fordelt, spesielt tverrskips. -Vær oppmerksom på at enkelte båter må henges med baugen lavere enn den normalt ligger på sjøen. Med lavtstilt motor kan dette føre til at kjølevann som står i slange/potte renner inn i motor. Sørg for at slange/potte er tømt før løfting. -Båten skal være skikkelig lenset. Vann i kjølsvin er fri flate og kan føre til at båten glir seg i stroppene. Båten tas inn i og ut av dokken når stroppene er fullt nedsenket. Båteier/båteiers representant anviser hvor stroppene kan festes(husk aksling, drev, logg o.l.). Båten må holdes midt i dokken til stroppene har feste. Båten kjøres vanligvis først på spyleplassen. Her har båteier opptil 15 minutter til rådighet for rengjøring av undervannskrog og rydding etterpå. HUSK REGNTØY! Foreningen har høytrykksvasker. Transport, oppstilling og bruk av opplagsutstyr er båteiers eller hans representants ansvar. At kranen har kjørt vekk betyr ikke at båten står støtt. BÅTEIER MÅ FORSIKRE SEG OM AT BÅTEN STÅR STØTT UNDER ALLE FORHOLD UMIDDELBART ETTER AT DEN ER PLASSERT FØR HAN GÅR OMBORD! HUSK: -Krakker, bukker etc. skal ikke stikke mer enn 15 cm. utover båtens bredde. -Det er ikke tillatt å lagre opplagsmateriell på opplagsplassen eller foreningens øvrige område. -Er utstyret av en slik beskaffenhet at det medfører bygging/ombygging når båten henger i kranen, belastes båteier med avgift som for kranheng mens dette pågår. -Alt utstyr skal fjernes og plassen ryddes umiddelbart etter sjøsetting. Materiell som ikke fjernes omgående tilfaller foreningen. Evt. kostnader med fjerning og rydding belastes båteier. Foreningens utstyr kan benyttes etter avtale med havnekontoret. Båteier er imidlertid selv ansvarlig for at dette er i forsvarlig stand når han bruker og forlater det. Støtter på seilbåtkrakker skal legges forsiktig sammen slik at strekkfisker ikke bøyes. Opplagsplassen skal holdes ryddig. Det er ikke tillatt å lagre utstyr mellom båtene. HVIS HENSYN! Avtal med de som står rundt deg hvis du skal utføre våte eller skitne arbeider. Det samme gjelder hvis du utfører lakkarbeider eller lignende ømfintlige arbeid. Anvisninger fra havnekontor/kranfører skal følges. Ønsker en båteier å ta opp og transportere sin båt med eget utstyr, skal dette godkjennes av havnekontoret som også skal anvise evt. opplagsplass. 21

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2012 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

HMS Helse, miljø og sikkerhets håndbok for Øvre Nes Båtforening

HMS Helse, miljø og sikkerhets håndbok for Øvre Nes Båtforening Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 1 av 42 HMS Helse, miljø og sikkerhets håndbok for Øvre Nes Båtforening Endret dato Hva består endringen av: Utarbeidet av Godkjent av 13.02.11 Første utgave RWH Styret

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Årsmøte i 2015. Hansons Minde. 24. februar, kl. 18:00

Årsmøte i 2015. Hansons Minde. 24. februar, kl. 18:00 Årsmøte i 2015 Hansons Minde 24. februar, kl. 18:00 Årsmøte 2015 Årsmøtet avholdes tirsdag 24. februar kl 18:00 i Hansons Minde på Tjensvoll. Det er flere saker som skal gjennomgås, både driften i 2014,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Deleted: 8 Bjoa Båtlag, 5584 Bjoa Stiftet 8. august 1969 VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Foto Kari Dommersnes Formatted: Indent: First line: 0 cm 1 Revisjonsliste Rev. dato Bakgrunn for endring

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA INFORMASJON TIL MEDLEMMER AV REVIERHAVNENS AATFORENING AV 1853 HOVEDØYA Havne- brygge og fortøyningsinstruks - Tomteinstruks - ygningsinstrukser - ranninstruks - Kart - Revidert dato: Av: 10.05.2003 Styret

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling : Mandag, 18.

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Årsberetning 2010. side 4-25

Årsberetning 2010. side 4-25 2010 ÅRSBERETNING Årbok for stavanger seilforening nr. 2 februar 2011 Årsberetning 2010 side 4-25 Les også: Aktiv sesong for Norges Cup Seilerne Håvard Katle Fjon (Profil) Reisereapport fra Junior Nordisk

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Vedtekter og reglement for

Vedtekter og reglement for Vedtekter og reglement for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162, 4299 AVALDSNES Besøksadresse: Visnes Båthavn E-post: post@visnes-bf.no Internett:

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer