30. NOREGSMEISTERSKAPET I OSELVAR 8 m 2 sprisegl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30. NOREGSMEISTERSKAPET I OSELVAR 8 m 2 sprisegl"

Transkript

1 Siglarlaget Njord/ Tysnes og Milde Båtlag har gleda av å innby til det: 30. NOREGSMEISTERSKAPET I OSELVAR 8 m 2 sprisegl 14. og 15. august 2010 Njordstø, Våge og Tysnes

2 "511e5 :r-aftlag

3 NM OseIvar 2010 Siglarlaget Njord/ Tysnes og Milde Båtlag ynskjer dykk alle hjatteleg velkomne til Tysnes og det 30. Noregsmeisterskapet for oseivar, no Noreg sin nasjonalbåt! Me vonar denne jubileumshelga gjev dykk gode minne med flott sigling under fine forhold på Bjørnefjorden og hyggeleg samvære på jubileumsfesten i ungdomshuset i Våge. Det er mykje å feira. Me siglar no i Noreg sin Nasjonalbåt, og skal kåra den fyrste Noregsmeisteren sidan Redningsselskapet gjennomførte kåringa. Dette er det 30. Noregsmeisterskapet for oseivar, sidan Oseivarklubben rundal' 65 år. Siglarlaget Njord/ Tysnes feirar sine 75 år, og me er stolte over at anlegget vårt "Njordstø" allereie er 25 år. Det er og ei stor gleda å ynskja Presidenten i Norges Seilforbund velkommen til Noregsmeisterskapet og til Tysnes, Våge og Njordstø. Me set verkeleg pris på denne merksemda og vonar at opphaldet kan synleggjera den positive og viktige tradisjonen me alle ber vidare. Me ynskjer alle lukke til. Siglarlaget Njord/ Tysnes og Milde Båtlag I agmøbler Tysnes... TIt.: oq Forsidefoto: Kjell Magnus Økland, om bord i Teddy under NM 2008

4 NM Komite Lars Grøteide Kjell Totland Olav Andersen Kjell Magnus Økland Torbjørn Meland JUl)' NM OseIvar 2010 Hermod Opstvedt, leder (OS) Svein Skoglund (OS) Berit Schaathun (AuS) Finn Totland (BS) (reserve) 7S Års JlIbilellmskomite: Morten Epland Birgit Nødland Synnøve Halvorsen Elin Flatråker Åshild Økland Kristin Gjerstad NOIoges seilforbund sin representant: President Peter L. Larsen Lars Grøleideo Hovlldsposnor for NM Oselva,o 2010 er: '(y-sues

5 JUNIOR UNG AKTIV SEN IOR TYSNES fordelsprogram Sam lar du alle bank- og forsikringstenestene dine hos oss, vil du som totalkunde oppnå fordeler som: Gratis nettbank Gratis bruk av kort i Norge Gunstigare rente på bustadlån Eigen kunderådgjevar Rabatt på forsikring Gratis kredittkort Invitasjon til kundeseminar/arrangement Kontakt lokalbanken din for meir informasjon.

6 GRAS R JI ANDELEN r.j Me i SIGLARLAGET NJORD/ TYSNES vil setja umåteleg stor pris på støtta du no bal' bøve til å gje oss gjennom Grasrotandelen. Under finn du ulike vis å registera dette på. Organisasjonsnumm... : Vil du gje di støtte til SIGLARLAGET NJORD/ TYSNES? Grasrotandelen er ei ordning frå Norsk Tipping, der du som regisll'ert spelar kan velgja eit lag som du ynskjer å stotta. din Grasrotmottakar. Me oppfordrar deg til il stotta SIGLARLAGET NJORD! TYSNES! Tenk deg at du kan spela favorittspela dine Lotto, Tipping og Joker for eksempel og samtidig gje noko meir til Siglarlaget. Delte er no mogeleg via Grasrotandelen. Ved spel hjå Norsk Tipping vil 5 % av ilmsatsen gå direkte til ditt lag (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikkje på nokon måte går ut over innsatsen eller premien din du vert ikkje belasta noko for å væra grasrotgjevar. Du treng Norsk Tipping sitt Spelarkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spelarkort flir du kj øpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på ipping.no. Me oppfordrar deg til il knytte deg til ordninga allereie i dag. Dn kan gjera det på følgjande vis: I. Hos Konunisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til ein av Norsk Tippings mange kommisjonærar. 2. SMS: GRASROTANDELEN til 2020 (tenesta er gratis). 3. Internett: grasrotandelen.j1o eller norsk-tippin g.no. 4. Norsk Tipping Mobilspel. Meir informasjon finnes på Her vil du også knnne følgje med på kor mykje Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakarane. Takk for at du støttar oss via Grasrotandelen!

7 Oseivarklubben rundar 65 år OseIvarklubben er nasjonal klasseklubb for Oselvaren brukt som regattabåt. Klubben vart stifta under namnet Bergen og Hordaland Seiler Samband (BHSS) 27. august l 1974 vart BHSS omorganisert og endra namn til OseIvarklubben. OseIvarklubben arbeidar for å - fremja seglarinteressa, og auka utbreiinga av Oselvaren som seglbåt - ta vare på Oselvarseglarane sine felles interesser utad - forvalta felles klassereglar for Oselvaren - tildela seglnummer og føra båtregister - ta vare på og formidla kullliskap om Oselvaren som båttype, bruksområde og riggtypar Leiar i OseIvarklubben er Finn Totland, epost: mobil: Praktbok om Oselvaren OseIvarklubben har sidan 2004 arbeidd med eit større bokverk om OseIvaren. Boka vert delt i fire delar: I: Tradisjonell bruk: historisk utvikling, båtbyggjarane, byggjing, fiske, frakt og forlis. Il: Modeme bruk: sport i folm av kapproing og kappsegling samt arbeidet for å ta vare på båttypen. III: Bruksrettleiing med innføring i bruk og stell av båten: roing, rigging, segl ing, lagring og smøljing. IV: Oppslagsverk: ordliste, resultatstatistikk, register, tidslinjer, sluttnotar, pokaloversyn og styreverv. Kjell Magnus Økland OSELVAREN - den Jevc?nde b/uen Forfatta.. Kjell Magnus Økland (f. 1977) er utdanna cand. mag. frå Universitetet i Bergen med faga kulturvitskap, historie og mediefag. Han har arbeidd som journalist og historikar. Kjell Magnus er oppvaksen med kappsegling med OseIvar, har sete i styret i OseIvarklubben sidan 1998 og du finn meir informasjon om han på wivw.kje ll mag.no Pr. august 2010 er det samla iml og granska langt over tusen ulike skriftlege kjelder, intervjua fleire hundre informantar, utarbeidd meir enn 70 temakartltabellar/figurer og det er fotografett, samla im1 og digitalisert over fotografi til boka. Vidare er Oseivarklubben sitt båtregister og resultatarkiv frå 140 års kappsegling lagt inn i ein nyutvikla søkbar database med over enkeltresultat. Ta kontakt dersom du kjenner til stoff som kan ha interesse! Boka velt produsert i eit støne f011nat med minst A4 storleik med stiv innbinding. Boka vil ill11ehalda om lag sider som rommar tekst, tabellar, kart, figurar og andre illustrasjonar i form av teikningar og fotografi, både svmt-kvitt og farge. Boka vett prenta i ei! fyrsteopplag på minst 5000 eksemplar og vett gitt ut av Oseivarklubben og Bodoni Forlag. Les meir på

8

9 " Tysnes Sparebank "" NORGESMESTERSKAP 2010 OSELVAR 8m 2 spriseil august Arrangør: Medarrangør: Milde B tlag Siglarlaget Njord/Tysnes Seilingsbestemmelser Versjon av (Revisjon kan forekomme uten varsel frem tit fredag 13. august kl ) NM Oseivar 2010 Seilingsbestemmelser 1. -'.

10 " Tysnes Sparebank 1. REGLER KONTAKT M ED SPENNING 1.1 Regattaen vil være underlagt "reglene" slik de er definert i Kappseilingsreglene ( ). 1.2 NSFs "Regler for arrangement av Norgesmesterskap" 2009, "Klasseregler for seilbåter av oselvartypen" av , samt disse seilingsbestemmelser vil gjelde. 1.3 Regattaen er klassifisert som et stevne av kategori A (ISAF Adverticing Code). 2. KRAV TIL GYLDIG NM I følge NSF's "Regler for arrangement av norgesmesterskap" 2009 blir det bare gyldig NM dersom NM-reglenes krav til antall startende båter ( 2.2) og minimum antall gjennomførte seilaser ( 13.2) oppfylles. For Ose Ivar kreves minst 20 båter og minst 4 seilaser. Hvis ikke, vil arrangementet kun gjelde som Klassemesterskap dersom minst 4 seilaser avvikles. Gjennomføres færre enn 4 seilaser, vil regattaen verken gjelde som NM eller Nasjonalt Klasse-mesterskap. 3. REGISTRERING 3.1 Båter som har rett til å delta foretar påmelding som angitt i regattainnbydelsen. Påmeldte båter skal registreres hos den organiserende myndighet. 3.2 Registrering finner sted på regattakontoret i "Njordstø" på Tysnes, fredag 13. august 2010 fra kl til kl 22.00, eller lørdag 14. august fra kl til Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. Arrangøren kan kreve dette skriftlig dokumentert. 3.3 Det forutsettes at samme besetning seiler i alle seilasene, men forandring kan foretas. Slik forandring må på forhånd, etter innlevert skriftlig søknad, godkjennes av protestkomiteen, og skal bare godkjennes under forutsetning av at den ikke gir båten en vesentlig fordel sammenlignet med besetningen før forandringen. 3.4 Seilingsbestemmelser, deltakerliste, oversikt over protestkomite og regattastab utleveres senest ved registrering. Tilsvarende dokumenter vil også være tilgjengelig via Siglarlaget NIT hjemmeside på internett: 4. TEKNISK KONTROLL 4.1 Oseivarklubbens egenerklæringsskjema 2010 for båten skal leveres i utfylt og underskrevet stand ved registrering. Ved registrering får båten utdelt klistreetiketter med påsatt NM 10-stempel. Etikettene festes på de seil som båten skal benytte under mesterskapet. Kun seil med stemplet etikett kan benyttes under seilasene. Siste frist for å hente etiketter med stempel er lørdag morgen den 14. august kl Hver båt kan i alt benytte 2 storseil og 3 fokker i NM seilasene. 4.3 Hver dag, etter seilasene, kan det bli foretatt teknisk kontroll på stikkprøvebasis for å kontrollere at båt og utstyr er i overensstemmelse med båtens målebrev og klassevedtektene. 5. BESKJEDER TIL DELTAKERNE Beskjeder til deltakerne vil bli slått opp på offisielle oppslagstavle ved regattakontoret. Informasjonsmøte holdes kun lørdag morgen, 14. august, kl 1030 i 2. etg. i Njordstø. 5.1 ENDRING AV REGEL 44.1 Totørnsstraff (720 graders vending) i regel 44.1 er erstattet med entørnsstraff (360 grader) inkludert en stagvending og en jibb. NM Oseivar 2010 Seilingsbestemmelser 2. -.

11 " Tysnes Sparebank )' t:ysnes 'Kraftlag 6. ENDRINGER ISEILINGSBESTEMMELSENE,.:',.'.,'. ':' KONTAKT MED SPENNING Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli oppslått før kl 0900 samme dag som de trer i kraft, bortsett fra at eventuell forandring av lidsprogrammet for kappseilasene vil bli oppslått før kl 2000 dagen før de Irer i kraft. 7. SIGNALER pa LAND 7.1 Signaler på land vil bli gitt på signalmast på altanen utafor regattakonlorel i Njordstø. 7.2 Ulsettelse: Når flagg "AP".... vises på land skal "1 minutf' i Signaler for kappseilas erstattes med "ikke mindre enn 45 minutter". 7.3 Flagg "L" med ett lydsignal betyr at oppslag er kommet på oppslagslavlen. 7.4 Når flagg "Y" vises på land gjelder regel 40 hele tiden når bålene er på vannet. Dette endrer innledningen til Del ANTALL SEILASER OG TIDSPROGRAM FOR KAPPSEILASENE 8.1 Det planlegges maksimalt 7 seilaser. Minst 4 seilaser må fullføres for å gi gyldig mesterskap. Antall kappseilaser hver dag bestemmes av regatta st yret, men maksimalt 4 seilaser kan seiles på samme dag. 8.2 Programmet for kappseilasene er som følger: Kappseilas Dag og dato Dagens første seilas Lørdag 14. augusl2010 Dagens første seilas Søndag 15. august 2010 Tid for varselsignal Kl Kl 11, Dersom målbål ved innkomst viser: al Signalflagg "O" 1""IIIIIIII, betyr del: Pause/opphold før startprosedyre for neste seilas igangsettes. "O" fires, med et langt lydsignal, minst 10 minutter før varselsignal for neste seilas. "O" kan også bli satt, med et lydsignal, etter at båler er kommet i mål, dersom regatta st yret likevel finner det formålstjenlig med et opphold før neste seilas. bl Signalflagg "H" e., betyr det: Seil til havn. Det blir ikke flere seilaser i dag. 8.4 Dersom el kvalifiserende anlall seilaser er fullført, vil det ikke bli gitt noe varselsignal etter kl 1600 siste dag i kappseilasserien. 8.5 Sisle dag i kappseilasserien vil del uansett ikke bli gitt noe varselsignal etter kl KLASSEFLAGG Signalflagg "O" vil bli brukt som klasseflagg. NM Oseivar 2010 Seilingsbestemmelser 3

12 tysnes 1<rattlag " Tysnes Sparebank )'. -.. : Baneområde I: Baneområde aust - Hoved baneområde. Baneområdet omfatter farvannet mellom Fyret i sør og Fluøy i nord, Helgastein - Lyngøy i vest og Bleikja - Godøy i aust Bane Il: Baneområde vest - Reserve baneområde. Baneområdet omfatter farvannet mellom Lyngøy, Instøy og Teiglandsflu Kar! over baneområdene: Fornavigering henvises lil sjøkart nr Som regel skal hoved baneområdet, Bane I, benyttes (ingen signaler vedrørende baneområde gis). Deltakerne anmodes om å foreta fremmøte i baneområdet ved Helgastein,, i god tid før tidspunkt for første varselsignal. Da vil en fort finne ut hvor starttartøyet befinner seg for klargjøring av startområdet Dersom reserve baneområdet, Bane Il, skal benyttes vil dette bli signalisert på en av følgende måter: enten a} Om morgenen før båtene har forlatt havn: Senest kl lørdag eller kl søndag, vil signalflagg "U" bli heist på signalmast ved Njordstø (lydsignal når U heises), eller b} Etter at båtene er kommet til hoved baneområdet: Når båtene er på vannet og arrangøren velger å flytte seilasen til baneområde Il, vil signalflaggene "U" og "L" bli heist på komitebåt, sammen med gjentatte lydsignal. Komitebåt går til reserve baneområdet hvor ny bane legges. Deltakerne følger etter eller slepes til det nye baneområdet. = 10.6 Dersom regattastyret velger å flytte seilasen tilbake til hoved baneområdet, Bane I, etter at båtene har kommet til reserve baneområdet, eller har seilt seilaser der, vil dette bli signalisert ved at signalflagg "J" og "L" bli heist på komitebåt, sammen med gjentatte lydsignal. Deltakerne følger etter eller slepes til det nye baneområdet. NM Oseivar 2010 Seilingsbestemmelser 4

13 " Tysnes Sparebank )' tysues1<raftlag 11. LØPET Det seiles enten på Lo/Le triangel bane eller på Lo/Le pølsebane. Regattasjefen avgjør hva som er mest hensiktsmessig. Det legges opp til at løpslengden vil være slik at en seilas varer ca minutter, uten at det gir grunnlag for protest, dersom det oppstår avvik, den ene eller annen vei, i forholdet mellom planlagt og utseilt tid. Likeledes gir del heller ikke grunnlag for protest dersom den utlagte banens form avviker fra løpsdiagrammet, eller at de planlagte legg i løpet blir skjeve p.g.a. vinddreining Minst 5 minutter før varselsignal vil signal om banetype bli gitt ved at startbåt avgir lydsignal - 3 støt - og enten viser a) løpsflagg T U som betyr at det skal seiles på triangelbane eller b) løpsflagg W læi som betyr at det skal seiles på pølsebane. Løpsflagget blir stående til gyldig start har funnet sted Lo/Le Triangelbane (OL-bane type Napoli) Diagrammet viser løpet med omtrentlige vinkler mellom leggene og rekkefølgen merkene skal rundes i. Alle merker rundes om babord. Start Mål Løpsflagg: T U Vind 3 start NM Oseivar 2010 Seilingsbestemmelser 5

14 A Tysnes Sparebank 11.3 Lo/Le Pølsebane Diagrammel nedenfor viser løpet og rekkefølgen merkene skal rundes i. Alle merker rundes om babord. Start Mål Løpsflagg: W lei KONTAKT M ED SI'ENNING', \' MI, Vind, I 2 +- I Start 11.4 Ved start: Senest ved varselsignal kan regattakomiteen vise omtrentlig kompassretning på første legg. 12. MERKER 12.1 a) På triangelbane vil merke 1,2 og 3 være stor rød bøye. b) På pølsebane vil merke 1 og 2 være stor rød bøye. c) Begrensningsmerke for starumållinje er en mindre rød bøye Et erstattningsmerke, ved endring av posisjon for neste merke, vil være en stor rød bøye. 13. STARTEN 13.1 Kappseilasene startes ved å bruke regel 26. Varselsignal 5 min før start Klasseflagg " O" heises 1 lydsignal Klarsignal 4 min før start Signalflagg "p"c eller "I" o heises 1 lydsignal Ett minutt 1 min før start Signalflagg "P" eller Langt lydsignal "I" senkes Start O min Klasseflagg "O" senkes 1 lydsignal/skudd 13.2 Ved ett minutt før start: Langt lydsignal blir gitt i de siste 5 sekunder frem til ett minutt før start. Klarsignalflagget senkes når lydsignalet slutter. NM Oseivar 2010 Seilingsbestemmelser 6. -.

15 '- Tysnes Sparebank 13.3 Startlinjen vil være:, tysnes haftlag -. :;",,','. c '. KONTAKT M ED SI'ENNING,' :. a) på trekantbane: Mellom merke 3 (ved babord ende) og en utlagt bøye (styrbord ende). b) på pølsebane: Mellom merke 2 (ved babord ende) og en utlagt bøye (styrbord ende). Startbåten vil ligge på forlengelsen av startlinjen ved styrbord ende. Siktelinjen for startlinjen går over begge bøyene Såt som seiler i startområdet, men som starter senere enn 10 minutter etter sitt startsignal, vil få poeng som DNS (startet ikke). Dette endrer regel A ENDRING AV EN LEGG I LØPET 14.1 En endring av et legg i løpet vil bli signalisert ifølge regel 33 før den ledende båten har påbegynt leggen, selv om det nye merket enda ikke er på plass. Ethvert merke som skal rundes etter det nye merket, kan bli flyttet for at det opprinnelige mønster for løpet skal opprettholdes. Når et nytt merke skal erstattes ved en senere endring av løpet, blir det erstattet med et opprinnelig merke Når endring av et legg av løpet finner sted, og kompassretning til det flyttede merke ikke blir vist, 15. MAL vil en endring til styrbord bli signalisert med et grønt trekantet flagg mens en endring til babord vil bli vist ved et rødt flagg. Ref. regel 33 (a)(2). vist på arrangørbåt, 15.1 Ordinær mållinje er mellom merke 1 (til babord) og rund bøye (til styrbord, se pkt. 11.2, 11.3). Siktelinjen for mållinjen går over begge bøyene. Målbåt vil ligge på mållinjens forlengelse ved styrbord ende Ved avkortet løp vil mållinjen være mellom rundingsmerket, hvor avkorting finner sted, og utlagt bøye ved mållinjens styrbord ende. Den utlagte målbøyen ved styrbord ende vil være en rund bøye. Målbåt vil ligge på mållinjens forlengelse ved styrbord ende Skulle arrangøren mislykkes i å legge ut målbøye ved styrbord ende av mållinjen, vil målbåt erstatte bøyen og den vil da vise signalflagg "M" m. Mållinjen vil da være mellom bøye ved babord ende og stang/mast med signalflagg "M" på målbåt ved styrbord ende. 16. MAKSIMALTID 16.1 Maksimaltiden er satt til 120 minutter Såter som ikke går i mål innen 40 minutter etter den første båten, som har seilt løpet og fullført, vil bli notert som DNF (Fullførte ikke). Dette endrer reglene 35 og A PROTESTER OG SØKNAD OM GODTGJØRELSE 17.1 En båt som har til hensikt å protestere skal vise dette ved tydelig å vise et rødt flagg. Dette gjelder også båter i klassen med skroglengde under 6 meter. Dette endrer regel 61.1 (a). Etter målgang anmodes båter, som har til hensikt å protestere, om å komme oppom målbåten for å påkalle måltakers oppmerksomhet. Når slik oppmerksomhet påkalles skal den praiende båt holde seg på bortsiden av målbåten i forhold til mållinjen. Protestskjemaer fås på regattakontoret. Protester skal leveres der innen protestfristen Protestfristen er 90 minutter etter at komitebåt er kommet i havn ved Njordstø. Samme frist gjelder for protester fra regattakomiteen eller protestkomiteen for hendelser de har observert i baneområdet, og for søknader om godtgjørelser. Dette endrer reglene 61.3 og Opplysning om protestfristens utløp vil bli slått opp på oppslagstavlen Flagg "s"l[ heist med ett langt lydsignal betyr: "Protest er mottatt". "s" fires når dagens protester er behandlet. Seskjed om protester vil bli slått opp på oppslagstavlen fortløpende, og senest innen 30 NM Oseivar eilingsbestemmelser 7

16 -- - '- Tysnes Sparebank KONTAKT Mm SPENNING r:: minutter etter protestfristens utløp, for å underrette deltagere om høringer hvor de er parter eller er nevnt som vitner. Dette gjelder som beskjed til berørte båter ifølge kappseilingsregel 61.1 (b). Protestkomiteen kan uten forhandlinger straffe en båt som bryter regel 42 i henhold til kappseilingsregel 67. Høringene vil foregå i Njordstø og starter ca 30 minutter etter protestfristens utløp Beskjed om protester fra regattakomiteen eller ptotestkomiteen vil bli slått opp på den offisielle oppslagstavlen for å underrette båter i henhold til regel 61.1 (b) Siste dag av kappseilasen kan en part i en høring ikke be om gjenåpning av høringen senere enn en time etter å ha blitt informert om avgjørelsen. Dette endrer kappseilingsregel POENGBEREGNING 18.1 Bonuspoengsystemet i appendiks A4 vil bli benyttet kappseilaser må fullføres for at det skal være en gyldig serie (a) Når 4 eller færre seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum. (b) Når 5 eller flere seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum minus dens dårligste poeng. 19. RADIOKOMMUNIKASJON Med unntak av i en nødssituasjon, skal en båt mens den kappseiler, verken sende eller motta radiomeldinger, som ikke er tilgjengelige for alle båtene. Denne restriksjonen gjelder også mobiltelefoner. 20. REDNINGSMATERIELL Under seilasene skal alle besetningsmedlemmer ha på seg seiler- eller redningsvest eller annet hensiktsmessig personlig flyteutstyr. 21. ARRANG0RBATER Startbåtlkomitebåt og merkebåt vil føre S NT vimpel -- Andre arr. Båter er ikke merket. 22. ANSVAR Deltagerne i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med stevnet, verken før, under eller etter regattaen. 23. PREMIERING 23.1 Ved gyldig NM utdeles NSF gull-, sølv- og bronsemedaljer til mannskapet om bord i de tre beste båtene sammenlagt i norgesmesterskapet. For øvrig mannskapspremiering til 1/3 av de startende båter sammenlagt. I tillegg kommer eventuelle gavepremier Oseivarklubbens Startpokal av 1997 gjelder ved gyldig start i 2. seilas Hjeltefjordpokalen, tinnkrus gitt av Båtlaget RAN til det første NM for Oseivar i Pokalen er evigvarende og tildeles vinnerbåten under NM for ett år. 24. PREMIEUTDELING Premieutdeling avholdes ved eller i Njordstø søndag ettermiddag, så snart som mulig etter at dagens seilaser er avviklet og eventuelle protester er behandlet. 25. REGATTAKONTOR Regattakontoret er i 2. etg. i Njordstø. Det vil være åpent til følgende tider: Fredag 13. aug.: kl Lørdag 14. aug.: kl og etter dagens seilaser til 1 time etter protestfristens utløp. Søndag 15. aug.: kl og etter dagens seilaser til 1 time etter protestfristens utløp. NM Oseivar eilingsbestemmelser 8 m- ;---

17 Sailwave results for NM OSEL V AR og 15. august. - Siglarlaget Njord/Tys... Side I av 2 nue burgee I NM OSELVAR og 15. august. Siglarlaget Njord/Tysnes og Milde Båtlag Påmeldte 10 august Ose Ivar Klasse! event burgee Salled: O. Discards: 0, To count: 0, Entrie.: 24, Scoring system: Bonuspoengsystemet, Appendix A Ant. Seil Båtnavn Klasse Rormann Mannskap Ktubb Delt. nr. Bambi Oseivar Erlend Marius Henriksen Torgrim Henriksen / Gaute Henriksen MB Hj.Sf 2 2 Kryss Oseivar Gisle Didriksen MB Sigmund Sandvik / Rolf Jacobsen S MB NIT 3 5 JO Oseivar Kjell Tolland Bjørn Rasmussen / Kjell Milde MB 4 13 Carmecita Oseivar Olav H. Østervold Christian Østevold / Olav Endre AS.Sf Østervold 5 14 Knuppen Oseivar Arild Gjerstad Robert Dalland / Ole Cristian Dalen S.NIT 6 16 Stegg Ose Ivar Stein Olav Orange Lene Visthoff Orange / Hilde Visthoff MB Orange 7 18 Berserk Oseivar Jan Vee Lars N. Grøteide / Jan M. Hansen S.NIT (MB) 8 20 Terna Oseivar Nils-Ove Nipen Ove Gram Nipen / Harald Nipen MB 9 21 Ulrik Oseivar Erling Nesse Birte Sture /Inger Lise Milde MB Harvey Oseivar Lars Grøteide Bjørn Magnus Larsen / Marte S. S.NIT Grøteide Seira Oseivar Ashild Økland / Sindre Økland S.NIT Teddy Oseivar Jan-Erik Christophersen Mats Christophersen / Jan Hj.Sf Christophersen Fenrir Oseivar Kjell Magnus Økland Vegard Aslaksen / Sigvard Madsen S.NIT Sørvik Oseivar Magnus Stangeland AS.Sf Margrethe Ose Ivar Trond Østervold Olav O. Østervold / AS.Sf Olaien Oseivar Ove Gjerstad Baard Gjerstad / Heidi Gjerstad S.NIT Lilland Oseivar Anders Jelmert Øistein J. Skjolddal/ Håvard Rabben AS.Sf Ægir Ose Ivar Tee van der Meeren Gro van der Meeren I Frode van der AS.Sf Meeren Glimt Oseivar Øyvind Epland Bernhard Gjerstad / Kristin T. G. S.NIT Kleppe Spretten Oseivar Kåre Gjerstad Alexander G. Kleppe / Andreas G. S.NIT Kleppe Luna Oseivar Torunn Nødland Eli Flatråker / Sunn øve H. Malkenes S.NIT l O

18 Sailwave results for NM OSEL V AR 20 I O og 15. august. - Siglarlaget NjordJTys... Side 2 av Benito Oseivar Nils Fosse S.Nff Hyggen Oseivar Fant Oseivar Andreas Martin Iversen Morten-Johan S. Steene I Kristian AS.Sf AS.Sf Holst (Hj.Sf) John Arne Opstvedt Thor Aakre S Nff I MB Os. Sf htlo:/awlw. tysf.nol Sailwave Scoring Software 2.02 build 5 www. sailwave.colll ht! p://www.tysf.no/documentsinm20 I O/paameldt. hlm

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) 13.08.2010 15.08.2010 Asker Seilforening Box 52, 1371 Asker Blakstad Bryggevei 9, Asker Tlf: 66798819 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE KLASSEMESTERSKAP for SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE 22. 23. august 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 NSFs og NIFs

Detaljer

Milde Båtlag NM OSELVAR 2015. 8 m 2 spriseil 7. - 9. august. Store Milde. Fanafjorden / Korsfjorden. Fra NM Oselvar 2008 på Korsfjorden.

Milde Båtlag NM OSELVAR 2015. 8 m 2 spriseil 7. - 9. august. Store Milde. Fanafjorden / Korsfjorden. Fra NM Oselvar 2008 på Korsfjorden. NM OSELVAR 2015 8 m 2 spriseil 7. - 9. august Store Milde Fanafjorden / Korsfjorden Fra NM Oselvar 2008 på Korsfjorden. Innbydelse og kunngjøring inviterer til Norgesmesterskap Oselvar 2015 8 m 2 spriseil

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2014

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2014 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2014 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016. 1.2 Norges Seilforbunds Regler for arrangement av

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER NORGESCUP 2-2.4 METRE R 2014. Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening

SEILINGSBESTEMMELSER NORGESCUP 2-2.4 METRE R 2014. Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 De nasjonale klassereglene for 2.4mR

Detaljer

Regel C.4.1 i klassereglene for IF klassen gjelder ikke, så antallet besetningsmedlemmer er fritt.

Regel C.4.1 i klassereglene for IF klassen gjelder ikke, så antallet besetningsmedlemmer er fritt. SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2014 (Oppdatert 02.06.14) 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene for 2013

Detaljer

KRETSMESTERSKAP FOR JOLLER 2013 Zoom8 Optimistjolle RS Feva Laser 4.7/Radial/standard 29er. 14. og 15. september 2013

KRETSMESTERSKAP FOR JOLLER 2013 Zoom8 Optimistjolle RS Feva Laser 4.7/Radial/standard 29er. 14. og 15. september 2013 KRETSMESTERSKAP FOR JOLLER 2013 Zoom8 Optimistjolle RS Feva Laser 4.7/Radial/standard 29er 14. og 15. september 2013 Moss Seilforening Strandpromenaden 22, 1516 Moss Tlf 69275101 e-post: post@moss-seilforening.org

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2012

SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2012 SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2012 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene for 2009 2012, klassevedtekter

Detaljer

Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013

Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013 Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013 10. - 13. juli Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1. Regler Seilasene vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013 2016. NORrating

Detaljer

Lørdag 26. april 2014 Stevnet varer fra kl 09:00 til premieutdeling er ferdig. Organiserende myndighet: Askøy Seilforening

Lørdag 26. april 2014 Stevnet varer fra kl 09:00 til premieutdeling er ferdig. Organiserende myndighet: Askøy Seilforening Lørdag 26. april 2014 Stevnet varer fra kl 09:00 til premieutdeling er ferdig. Organiserende myndighet: Askøy Seilforening Askøy Seilsportssenter, Askøy Vi ønsker alle hjertelig på årets pølsebaneregatta

Detaljer

Mercury HØSTCUP FOR JOLLER 11. -12. OKTOBER 2014 v.5

Mercury HØSTCUP FOR JOLLER 11. -12. OKTOBER 2014 v.5 SEILINGSBESTEMMELSER FOR Mercury HØSTCUP FOR JOLLER 11. -12. OKTOBER 2014 v.5 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 2. REGISTRERING Alle båter må registrere

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015 SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015 Samling på Oslo seilforenings regattaområde vest for Langøya. kl 14.00 Regattaen er åpen for OS Rating og Express båter. Skipper må være medlem av Oslo

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Organiserende myndighet er Malvik- og Stjørdal Seilforening. 1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene samt vedtektene for Nordenfjeldske

Detaljer

MILDESKVETTEN 2015. Tur- / Havseilere. Lørdag 9. mai - kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER

MILDESKVETTEN 2015. Tur- / Havseilere. Lørdag 9. mai - kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER MILDESKVETTEN 2015 Tur- / Havseilere Lørdag 9. mai - kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 7. mai 2015 Seilingsbestemmelsene kan bli endret uten forvarsel helt frem til kl. 12.00 fredag 8. mai 2015.

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER Big Boat Stavanger 2014

SEILINGSBESTEMMELSER Big Boat Stavanger 2014 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Kappseilingsreglene (RR) vil bli endret som følger: 1.2.1 Innledningen til DEL 4 som angitt i SB 4.3 1.2.2

Detaljer

NM Snipe 2010 på Milde

NM Snipe 2010 på Milde Medlemsblad nr 2/2010 19. årgang NM Snipe 2010 på Milde Milde Båtlags Styre 2010 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2014 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

NOR Rating Tur og hav, Rankingregatta shorthanded. 1. juni 2013

NOR Rating Tur og hav, Rankingregatta shorthanded. 1. juni 2013 Breidangen Rundt NOR Rating Tur og hav, Rankingregatta shorthanded 1. juni 2013 Arrangør/organiserende myndighet: Drammens Seilforening, www.dsf.no Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Stord Rundt. 13.- til 15. juni. Seilingsbestemmelser

Stord Rundt. 13.- til 15. juni. Seilingsbestemmelser 13.- til 15. juni 2014 Stord Rundt Bergens Seilforening og Stord Seilforening ønsker deg velkommen til årets Stord Rundt og Sunnhordland Race. Vi ønsker deg en God Seilas! Seilingsbestemmelser SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. for Telenor-regattaen 2012. Torsdag 6. september

SEILINGSBESTEMMELSER. for Telenor-regattaen 2012. Torsdag 6. september SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2012 Torsdag 6. september 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den (de)

Detaljer

NM SNIPE 2010. Innbydelse og kunngjøring. Onsdag 30. juni - søndag 4. juli. Milde, Bergen. Fanafjorden / Korsfjorden

NM SNIPE 2010. Innbydelse og kunngjøring. Onsdag 30. juni - søndag 4. juli. Milde, Bergen. Fanafjorden / Korsfjorden NM SNIPE 2010 Onsdag 30. juni - søndag 4. juli Milde, Bergen Fanafjorden / Korsfjorden Innbydelse og kunngjøring NM Snipe 2010 Innbydelse og kunngjøring 1 Åpent Norgesmesterskap Snipe 2010 Onsdag 30. juni

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2013 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

Molde Seilforening inviterer til Jazzregatta 2015 Lørdag 18. juli, kl 13.00

Molde Seilforening inviterer til Jazzregatta 2015 Lørdag 18. juli, kl 13.00 Molde Seilforening inviterer til Jazzregatta 2015 Lørdag 18. juli, kl 13.00. 1 SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1. Regattaen vil være underlagt «reglene» slik disse er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016,

Detaljer

Inviterer til DOUBLEHANDED

Inviterer til DOUBLEHANDED Inviterer til DOUBLEHANDED 15. sept. 2012 1 DOUBLEHANDED SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen er underlagt «reglene» slik disse er definert i Kappseilingsreglene 2009-2012 og Klassereglene for

Detaljer

Race. Moss Seilforening. 1510 Moss

Race. Moss Seilforening. 1510 Moss 16. 18. august 2013 Seilingsbestemmelser NORGESMESTERSKAP for Kite Course Race på vann i Moss 16. 18. august 2013 Organiserende myndighet er Moss Seilforening 1. REGLER ORGANISERENDE MYNDIGHET: Moss Seilforening

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 Vestfjorden Seilforening. 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2004-2008, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den

Detaljer

Kunngjøring. Åpent Norgesmesterskap i Killing. i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015

Kunngjøring. Åpent Norgesmesterskap i Killing. i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015 Kunngjøring Åpent Norgesmesterskap i Killing i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015 Organiserende myndighet er Kongelig Norsk Seilforening - som samarbeider med Hankø Yacht Club, Norges Seilforbund og

Detaljer

Haugesund Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER Haugesund Race Weekend 2012

Haugesund Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER Haugesund Race Weekend 2012 0 SIKKERHET / NYTTETRAFIKK Haugesund Seilforening 0.1 Sikkerhet har førsteprioritet i Haugesund Race Weekend. Karmsundet og sjøområdene rundt Haugesund er periodevis tett trafikkert av nyttefartøyer. Strømforholdene

Detaljer