30. NOREGSMEISTERSKAPET I OSELVAR 8 m 2 sprisegl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30. NOREGSMEISTERSKAPET I OSELVAR 8 m 2 sprisegl"

Transkript

1 Siglarlaget Njord/ Tysnes og Milde Båtlag har gleda av å innby til det: 30. NOREGSMEISTERSKAPET I OSELVAR 8 m 2 sprisegl 14. og 15. august 2010 Njordstø, Våge og Tysnes

2 "511e5 :r-aftlag

3 NM OseIvar 2010 Siglarlaget Njord/ Tysnes og Milde Båtlag ynskjer dykk alle hjatteleg velkomne til Tysnes og det 30. Noregsmeisterskapet for oseivar, no Noreg sin nasjonalbåt! Me vonar denne jubileumshelga gjev dykk gode minne med flott sigling under fine forhold på Bjørnefjorden og hyggeleg samvære på jubileumsfesten i ungdomshuset i Våge. Det er mykje å feira. Me siglar no i Noreg sin Nasjonalbåt, og skal kåra den fyrste Noregsmeisteren sidan Redningsselskapet gjennomførte kåringa. Dette er det 30. Noregsmeisterskapet for oseivar, sidan Oseivarklubben rundal' 65 år. Siglarlaget Njord/ Tysnes feirar sine 75 år, og me er stolte over at anlegget vårt "Njordstø" allereie er 25 år. Det er og ei stor gleda å ynskja Presidenten i Norges Seilforbund velkommen til Noregsmeisterskapet og til Tysnes, Våge og Njordstø. Me set verkeleg pris på denne merksemda og vonar at opphaldet kan synleggjera den positive og viktige tradisjonen me alle ber vidare. Me ynskjer alle lukke til. Siglarlaget Njord/ Tysnes og Milde Båtlag I agmøbler Tysnes... TIt.: oq Forsidefoto: Kjell Magnus Økland, om bord i Teddy under NM 2008

4 NM Komite Lars Grøteide Kjell Totland Olav Andersen Kjell Magnus Økland Torbjørn Meland JUl)' NM OseIvar 2010 Hermod Opstvedt, leder (OS) Svein Skoglund (OS) Berit Schaathun (AuS) Finn Totland (BS) (reserve) 7S Års JlIbilellmskomite: Morten Epland Birgit Nødland Synnøve Halvorsen Elin Flatråker Åshild Økland Kristin Gjerstad NOIoges seilforbund sin representant: President Peter L. Larsen Lars Grøleideo Hovlldsposnor for NM Oselva,o 2010 er: '(y-sues

5 JUNIOR UNG AKTIV SEN IOR TYSNES fordelsprogram Sam lar du alle bank- og forsikringstenestene dine hos oss, vil du som totalkunde oppnå fordeler som: Gratis nettbank Gratis bruk av kort i Norge Gunstigare rente på bustadlån Eigen kunderådgjevar Rabatt på forsikring Gratis kredittkort Invitasjon til kundeseminar/arrangement Kontakt lokalbanken din for meir informasjon.

6 GRAS R JI ANDELEN r.j Me i SIGLARLAGET NJORD/ TYSNES vil setja umåteleg stor pris på støtta du no bal' bøve til å gje oss gjennom Grasrotandelen. Under finn du ulike vis å registera dette på. Organisasjonsnumm... : Vil du gje di støtte til SIGLARLAGET NJORD/ TYSNES? Grasrotandelen er ei ordning frå Norsk Tipping, der du som regisll'ert spelar kan velgja eit lag som du ynskjer å stotta. din Grasrotmottakar. Me oppfordrar deg til il stotta SIGLARLAGET NJORD! TYSNES! Tenk deg at du kan spela favorittspela dine Lotto, Tipping og Joker for eksempel og samtidig gje noko meir til Siglarlaget. Delte er no mogeleg via Grasrotandelen. Ved spel hjå Norsk Tipping vil 5 % av ilmsatsen gå direkte til ditt lag (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikkje på nokon måte går ut over innsatsen eller premien din du vert ikkje belasta noko for å væra grasrotgjevar. Du treng Norsk Tipping sitt Spelarkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spelarkort flir du kj øpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på ipping.no. Me oppfordrar deg til il knytte deg til ordninga allereie i dag. Dn kan gjera det på følgjande vis: I. Hos Konunisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til ein av Norsk Tippings mange kommisjonærar. 2. SMS: GRASROTANDELEN til 2020 (tenesta er gratis). 3. Internett: grasrotandelen.j1o eller norsk-tippin g.no. 4. Norsk Tipping Mobilspel. Meir informasjon finnes på Her vil du også knnne følgje med på kor mykje Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakarane. Takk for at du støttar oss via Grasrotandelen!

7 Oseivarklubben rundar 65 år OseIvarklubben er nasjonal klasseklubb for Oselvaren brukt som regattabåt. Klubben vart stifta under namnet Bergen og Hordaland Seiler Samband (BHSS) 27. august l 1974 vart BHSS omorganisert og endra namn til OseIvarklubben. OseIvarklubben arbeidar for å - fremja seglarinteressa, og auka utbreiinga av Oselvaren som seglbåt - ta vare på Oselvarseglarane sine felles interesser utad - forvalta felles klassereglar for Oselvaren - tildela seglnummer og føra båtregister - ta vare på og formidla kullliskap om Oselvaren som båttype, bruksområde og riggtypar Leiar i OseIvarklubben er Finn Totland, epost: mobil: Praktbok om Oselvaren OseIvarklubben har sidan 2004 arbeidd med eit større bokverk om OseIvaren. Boka vert delt i fire delar: I: Tradisjonell bruk: historisk utvikling, båtbyggjarane, byggjing, fiske, frakt og forlis. Il: Modeme bruk: sport i folm av kapproing og kappsegling samt arbeidet for å ta vare på båttypen. III: Bruksrettleiing med innføring i bruk og stell av båten: roing, rigging, segl ing, lagring og smøljing. IV: Oppslagsverk: ordliste, resultatstatistikk, register, tidslinjer, sluttnotar, pokaloversyn og styreverv. Kjell Magnus Økland OSELVAREN - den Jevc?nde b/uen Forfatta.. Kjell Magnus Økland (f. 1977) er utdanna cand. mag. frå Universitetet i Bergen med faga kulturvitskap, historie og mediefag. Han har arbeidd som journalist og historikar. Kjell Magnus er oppvaksen med kappsegling med OseIvar, har sete i styret i OseIvarklubben sidan 1998 og du finn meir informasjon om han på wivw.kje ll mag.no Pr. august 2010 er det samla iml og granska langt over tusen ulike skriftlege kjelder, intervjua fleire hundre informantar, utarbeidd meir enn 70 temakartltabellar/figurer og det er fotografett, samla im1 og digitalisert over fotografi til boka. Vidare er Oseivarklubben sitt båtregister og resultatarkiv frå 140 års kappsegling lagt inn i ein nyutvikla søkbar database med over enkeltresultat. Ta kontakt dersom du kjenner til stoff som kan ha interesse! Boka velt produsert i eit støne f011nat med minst A4 storleik med stiv innbinding. Boka vil ill11ehalda om lag sider som rommar tekst, tabellar, kart, figurar og andre illustrasjonar i form av teikningar og fotografi, både svmt-kvitt og farge. Boka vett prenta i ei! fyrsteopplag på minst 5000 eksemplar og vett gitt ut av Oseivarklubben og Bodoni Forlag. Les meir på

8

9 " Tysnes Sparebank "" NORGESMESTERSKAP 2010 OSELVAR 8m 2 spriseil august Arrangør: Medarrangør: Milde B tlag Siglarlaget Njord/Tysnes Seilingsbestemmelser Versjon av (Revisjon kan forekomme uten varsel frem tit fredag 13. august kl ) NM Oseivar 2010 Seilingsbestemmelser 1. -'.

10 " Tysnes Sparebank 1. REGLER KONTAKT M ED SPENNING 1.1 Regattaen vil være underlagt "reglene" slik de er definert i Kappseilingsreglene ( ). 1.2 NSFs "Regler for arrangement av Norgesmesterskap" 2009, "Klasseregler for seilbåter av oselvartypen" av , samt disse seilingsbestemmelser vil gjelde. 1.3 Regattaen er klassifisert som et stevne av kategori A (ISAF Adverticing Code). 2. KRAV TIL GYLDIG NM I følge NSF's "Regler for arrangement av norgesmesterskap" 2009 blir det bare gyldig NM dersom NM-reglenes krav til antall startende båter ( 2.2) og minimum antall gjennomførte seilaser ( 13.2) oppfylles. For Ose Ivar kreves minst 20 båter og minst 4 seilaser. Hvis ikke, vil arrangementet kun gjelde som Klassemesterskap dersom minst 4 seilaser avvikles. Gjennomføres færre enn 4 seilaser, vil regattaen verken gjelde som NM eller Nasjonalt Klasse-mesterskap. 3. REGISTRERING 3.1 Båter som har rett til å delta foretar påmelding som angitt i regattainnbydelsen. Påmeldte båter skal registreres hos den organiserende myndighet. 3.2 Registrering finner sted på regattakontoret i "Njordstø" på Tysnes, fredag 13. august 2010 fra kl til kl 22.00, eller lørdag 14. august fra kl til Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. Arrangøren kan kreve dette skriftlig dokumentert. 3.3 Det forutsettes at samme besetning seiler i alle seilasene, men forandring kan foretas. Slik forandring må på forhånd, etter innlevert skriftlig søknad, godkjennes av protestkomiteen, og skal bare godkjennes under forutsetning av at den ikke gir båten en vesentlig fordel sammenlignet med besetningen før forandringen. 3.4 Seilingsbestemmelser, deltakerliste, oversikt over protestkomite og regattastab utleveres senest ved registrering. Tilsvarende dokumenter vil også være tilgjengelig via Siglarlaget NIT hjemmeside på internett: 4. TEKNISK KONTROLL 4.1 Oseivarklubbens egenerklæringsskjema 2010 for båten skal leveres i utfylt og underskrevet stand ved registrering. Ved registrering får båten utdelt klistreetiketter med påsatt NM 10-stempel. Etikettene festes på de seil som båten skal benytte under mesterskapet. Kun seil med stemplet etikett kan benyttes under seilasene. Siste frist for å hente etiketter med stempel er lørdag morgen den 14. august kl Hver båt kan i alt benytte 2 storseil og 3 fokker i NM seilasene. 4.3 Hver dag, etter seilasene, kan det bli foretatt teknisk kontroll på stikkprøvebasis for å kontrollere at båt og utstyr er i overensstemmelse med båtens målebrev og klassevedtektene. 5. BESKJEDER TIL DELTAKERNE Beskjeder til deltakerne vil bli slått opp på offisielle oppslagstavle ved regattakontoret. Informasjonsmøte holdes kun lørdag morgen, 14. august, kl 1030 i 2. etg. i Njordstø. 5.1 ENDRING AV REGEL 44.1 Totørnsstraff (720 graders vending) i regel 44.1 er erstattet med entørnsstraff (360 grader) inkludert en stagvending og en jibb. NM Oseivar 2010 Seilingsbestemmelser 2. -.

11 " Tysnes Sparebank )' t:ysnes 'Kraftlag 6. ENDRINGER ISEILINGSBESTEMMELSENE,.:',.'.,'. ':' KONTAKT MED SPENNING Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli oppslått før kl 0900 samme dag som de trer i kraft, bortsett fra at eventuell forandring av lidsprogrammet for kappseilasene vil bli oppslått før kl 2000 dagen før de Irer i kraft. 7. SIGNALER pa LAND 7.1 Signaler på land vil bli gitt på signalmast på altanen utafor regattakonlorel i Njordstø. 7.2 Ulsettelse: Når flagg "AP".... vises på land skal "1 minutf' i Signaler for kappseilas erstattes med "ikke mindre enn 45 minutter". 7.3 Flagg "L" med ett lydsignal betyr at oppslag er kommet på oppslagslavlen. 7.4 Når flagg "Y" vises på land gjelder regel 40 hele tiden når bålene er på vannet. Dette endrer innledningen til Del ANTALL SEILASER OG TIDSPROGRAM FOR KAPPSEILASENE 8.1 Det planlegges maksimalt 7 seilaser. Minst 4 seilaser må fullføres for å gi gyldig mesterskap. Antall kappseilaser hver dag bestemmes av regatta st yret, men maksimalt 4 seilaser kan seiles på samme dag. 8.2 Programmet for kappseilasene er som følger: Kappseilas Dag og dato Dagens første seilas Lørdag 14. augusl2010 Dagens første seilas Søndag 15. august 2010 Tid for varselsignal Kl Kl 11, Dersom målbål ved innkomst viser: al Signalflagg "O" 1""IIIIIIII, betyr del: Pause/opphold før startprosedyre for neste seilas igangsettes. "O" fires, med et langt lydsignal, minst 10 minutter før varselsignal for neste seilas. "O" kan også bli satt, med et lydsignal, etter at båler er kommet i mål, dersom regatta st yret likevel finner det formålstjenlig med et opphold før neste seilas. bl Signalflagg "H" e., betyr det: Seil til havn. Det blir ikke flere seilaser i dag. 8.4 Dersom el kvalifiserende anlall seilaser er fullført, vil det ikke bli gitt noe varselsignal etter kl 1600 siste dag i kappseilasserien. 8.5 Sisle dag i kappseilasserien vil del uansett ikke bli gitt noe varselsignal etter kl KLASSEFLAGG Signalflagg "O" vil bli brukt som klasseflagg. NM Oseivar 2010 Seilingsbestemmelser 3

12 tysnes 1<rattlag " Tysnes Sparebank )'. -.. : Baneområde I: Baneområde aust - Hoved baneområde. Baneområdet omfatter farvannet mellom Fyret i sør og Fluøy i nord, Helgastein - Lyngøy i vest og Bleikja - Godøy i aust Bane Il: Baneområde vest - Reserve baneområde. Baneområdet omfatter farvannet mellom Lyngøy, Instøy og Teiglandsflu Kar! over baneområdene: Fornavigering henvises lil sjøkart nr Som regel skal hoved baneområdet, Bane I, benyttes (ingen signaler vedrørende baneområde gis). Deltakerne anmodes om å foreta fremmøte i baneområdet ved Helgastein,, i god tid før tidspunkt for første varselsignal. Da vil en fort finne ut hvor starttartøyet befinner seg for klargjøring av startområdet Dersom reserve baneområdet, Bane Il, skal benyttes vil dette bli signalisert på en av følgende måter: enten a} Om morgenen før båtene har forlatt havn: Senest kl lørdag eller kl søndag, vil signalflagg "U" bli heist på signalmast ved Njordstø (lydsignal når U heises), eller b} Etter at båtene er kommet til hoved baneområdet: Når båtene er på vannet og arrangøren velger å flytte seilasen til baneområde Il, vil signalflaggene "U" og "L" bli heist på komitebåt, sammen med gjentatte lydsignal. Komitebåt går til reserve baneområdet hvor ny bane legges. Deltakerne følger etter eller slepes til det nye baneområdet. = 10.6 Dersom regattastyret velger å flytte seilasen tilbake til hoved baneområdet, Bane I, etter at båtene har kommet til reserve baneområdet, eller har seilt seilaser der, vil dette bli signalisert ved at signalflagg "J" og "L" bli heist på komitebåt, sammen med gjentatte lydsignal. Deltakerne følger etter eller slepes til det nye baneområdet. NM Oseivar 2010 Seilingsbestemmelser 4

13 " Tysnes Sparebank )' tysues1<raftlag 11. LØPET Det seiles enten på Lo/Le triangel bane eller på Lo/Le pølsebane. Regattasjefen avgjør hva som er mest hensiktsmessig. Det legges opp til at løpslengden vil være slik at en seilas varer ca minutter, uten at det gir grunnlag for protest, dersom det oppstår avvik, den ene eller annen vei, i forholdet mellom planlagt og utseilt tid. Likeledes gir del heller ikke grunnlag for protest dersom den utlagte banens form avviker fra løpsdiagrammet, eller at de planlagte legg i løpet blir skjeve p.g.a. vinddreining Minst 5 minutter før varselsignal vil signal om banetype bli gitt ved at startbåt avgir lydsignal - 3 støt - og enten viser a) løpsflagg T U som betyr at det skal seiles på triangelbane eller b) løpsflagg W læi som betyr at det skal seiles på pølsebane. Løpsflagget blir stående til gyldig start har funnet sted Lo/Le Triangelbane (OL-bane type Napoli) Diagrammet viser løpet med omtrentlige vinkler mellom leggene og rekkefølgen merkene skal rundes i. Alle merker rundes om babord. Start Mål Løpsflagg: T U Vind 3 start NM Oseivar 2010 Seilingsbestemmelser 5

14 A Tysnes Sparebank 11.3 Lo/Le Pølsebane Diagrammel nedenfor viser løpet og rekkefølgen merkene skal rundes i. Alle merker rundes om babord. Start Mål Løpsflagg: W lei KONTAKT M ED SI'ENNING', \' MI, Vind, I 2 +- I Start 11.4 Ved start: Senest ved varselsignal kan regattakomiteen vise omtrentlig kompassretning på første legg. 12. MERKER 12.1 a) På triangelbane vil merke 1,2 og 3 være stor rød bøye. b) På pølsebane vil merke 1 og 2 være stor rød bøye. c) Begrensningsmerke for starumållinje er en mindre rød bøye Et erstattningsmerke, ved endring av posisjon for neste merke, vil være en stor rød bøye. 13. STARTEN 13.1 Kappseilasene startes ved å bruke regel 26. Varselsignal 5 min før start Klasseflagg " O" heises 1 lydsignal Klarsignal 4 min før start Signalflagg "p"c eller "I" o heises 1 lydsignal Ett minutt 1 min før start Signalflagg "P" eller Langt lydsignal "I" senkes Start O min Klasseflagg "O" senkes 1 lydsignal/skudd 13.2 Ved ett minutt før start: Langt lydsignal blir gitt i de siste 5 sekunder frem til ett minutt før start. Klarsignalflagget senkes når lydsignalet slutter. NM Oseivar 2010 Seilingsbestemmelser 6. -.

15 '- Tysnes Sparebank 13.3 Startlinjen vil være:, tysnes haftlag -. :;",,','. c '. KONTAKT M ED SI'ENNING,' :. a) på trekantbane: Mellom merke 3 (ved babord ende) og en utlagt bøye (styrbord ende). b) på pølsebane: Mellom merke 2 (ved babord ende) og en utlagt bøye (styrbord ende). Startbåten vil ligge på forlengelsen av startlinjen ved styrbord ende. Siktelinjen for startlinjen går over begge bøyene Såt som seiler i startområdet, men som starter senere enn 10 minutter etter sitt startsignal, vil få poeng som DNS (startet ikke). Dette endrer regel A ENDRING AV EN LEGG I LØPET 14.1 En endring av et legg i løpet vil bli signalisert ifølge regel 33 før den ledende båten har påbegynt leggen, selv om det nye merket enda ikke er på plass. Ethvert merke som skal rundes etter det nye merket, kan bli flyttet for at det opprinnelige mønster for løpet skal opprettholdes. Når et nytt merke skal erstattes ved en senere endring av løpet, blir det erstattet med et opprinnelig merke Når endring av et legg av løpet finner sted, og kompassretning til det flyttede merke ikke blir vist, 15. MAL vil en endring til styrbord bli signalisert med et grønt trekantet flagg mens en endring til babord vil bli vist ved et rødt flagg. Ref. regel 33 (a)(2). vist på arrangørbåt, 15.1 Ordinær mållinje er mellom merke 1 (til babord) og rund bøye (til styrbord, se pkt. 11.2, 11.3). Siktelinjen for mållinjen går over begge bøyene. Målbåt vil ligge på mållinjens forlengelse ved styrbord ende Ved avkortet løp vil mållinjen være mellom rundingsmerket, hvor avkorting finner sted, og utlagt bøye ved mållinjens styrbord ende. Den utlagte målbøyen ved styrbord ende vil være en rund bøye. Målbåt vil ligge på mållinjens forlengelse ved styrbord ende Skulle arrangøren mislykkes i å legge ut målbøye ved styrbord ende av mållinjen, vil målbåt erstatte bøyen og den vil da vise signalflagg "M" m. Mållinjen vil da være mellom bøye ved babord ende og stang/mast med signalflagg "M" på målbåt ved styrbord ende. 16. MAKSIMALTID 16.1 Maksimaltiden er satt til 120 minutter Såter som ikke går i mål innen 40 minutter etter den første båten, som har seilt løpet og fullført, vil bli notert som DNF (Fullførte ikke). Dette endrer reglene 35 og A PROTESTER OG SØKNAD OM GODTGJØRELSE 17.1 En båt som har til hensikt å protestere skal vise dette ved tydelig å vise et rødt flagg. Dette gjelder også båter i klassen med skroglengde under 6 meter. Dette endrer regel 61.1 (a). Etter målgang anmodes båter, som har til hensikt å protestere, om å komme oppom målbåten for å påkalle måltakers oppmerksomhet. Når slik oppmerksomhet påkalles skal den praiende båt holde seg på bortsiden av målbåten i forhold til mållinjen. Protestskjemaer fås på regattakontoret. Protester skal leveres der innen protestfristen Protestfristen er 90 minutter etter at komitebåt er kommet i havn ved Njordstø. Samme frist gjelder for protester fra regattakomiteen eller protestkomiteen for hendelser de har observert i baneområdet, og for søknader om godtgjørelser. Dette endrer reglene 61.3 og Opplysning om protestfristens utløp vil bli slått opp på oppslagstavlen Flagg "s"l[ heist med ett langt lydsignal betyr: "Protest er mottatt". "s" fires når dagens protester er behandlet. Seskjed om protester vil bli slått opp på oppslagstavlen fortløpende, og senest innen 30 NM Oseivar eilingsbestemmelser 7

16 -- - '- Tysnes Sparebank KONTAKT Mm SPENNING r:: minutter etter protestfristens utløp, for å underrette deltagere om høringer hvor de er parter eller er nevnt som vitner. Dette gjelder som beskjed til berørte båter ifølge kappseilingsregel 61.1 (b). Protestkomiteen kan uten forhandlinger straffe en båt som bryter regel 42 i henhold til kappseilingsregel 67. Høringene vil foregå i Njordstø og starter ca 30 minutter etter protestfristens utløp Beskjed om protester fra regattakomiteen eller ptotestkomiteen vil bli slått opp på den offisielle oppslagstavlen for å underrette båter i henhold til regel 61.1 (b) Siste dag av kappseilasen kan en part i en høring ikke be om gjenåpning av høringen senere enn en time etter å ha blitt informert om avgjørelsen. Dette endrer kappseilingsregel POENGBEREGNING 18.1 Bonuspoengsystemet i appendiks A4 vil bli benyttet kappseilaser må fullføres for at det skal være en gyldig serie (a) Når 4 eller færre seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum. (b) Når 5 eller flere seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum minus dens dårligste poeng. 19. RADIOKOMMUNIKASJON Med unntak av i en nødssituasjon, skal en båt mens den kappseiler, verken sende eller motta radiomeldinger, som ikke er tilgjengelige for alle båtene. Denne restriksjonen gjelder også mobiltelefoner. 20. REDNINGSMATERIELL Under seilasene skal alle besetningsmedlemmer ha på seg seiler- eller redningsvest eller annet hensiktsmessig personlig flyteutstyr. 21. ARRANG0RBATER Startbåtlkomitebåt og merkebåt vil føre S NT vimpel -- Andre arr. Båter er ikke merket. 22. ANSVAR Deltagerne i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med stevnet, verken før, under eller etter regattaen. 23. PREMIERING 23.1 Ved gyldig NM utdeles NSF gull-, sølv- og bronsemedaljer til mannskapet om bord i de tre beste båtene sammenlagt i norgesmesterskapet. For øvrig mannskapspremiering til 1/3 av de startende båter sammenlagt. I tillegg kommer eventuelle gavepremier Oseivarklubbens Startpokal av 1997 gjelder ved gyldig start i 2. seilas Hjeltefjordpokalen, tinnkrus gitt av Båtlaget RAN til det første NM for Oseivar i Pokalen er evigvarende og tildeles vinnerbåten under NM for ett år. 24. PREMIEUTDELING Premieutdeling avholdes ved eller i Njordstø søndag ettermiddag, så snart som mulig etter at dagens seilaser er avviklet og eventuelle protester er behandlet. 25. REGATTAKONTOR Regattakontoret er i 2. etg. i Njordstø. Det vil være åpent til følgende tider: Fredag 13. aug.: kl Lørdag 14. aug.: kl og etter dagens seilaser til 1 time etter protestfristens utløp. Søndag 15. aug.: kl og etter dagens seilaser til 1 time etter protestfristens utløp. NM Oseivar eilingsbestemmelser 8 m- ;---

17 Sailwave results for NM OSEL V AR og 15. august. - Siglarlaget Njord/Tys... Side I av 2 nue burgee I NM OSELVAR og 15. august. Siglarlaget Njord/Tysnes og Milde Båtlag Påmeldte 10 august Ose Ivar Klasse! event burgee Salled: O. Discards: 0, To count: 0, Entrie.: 24, Scoring system: Bonuspoengsystemet, Appendix A Ant. Seil Båtnavn Klasse Rormann Mannskap Ktubb Delt. nr. Bambi Oseivar Erlend Marius Henriksen Torgrim Henriksen / Gaute Henriksen MB Hj.Sf 2 2 Kryss Oseivar Gisle Didriksen MB Sigmund Sandvik / Rolf Jacobsen S MB NIT 3 5 JO Oseivar Kjell Tolland Bjørn Rasmussen / Kjell Milde MB 4 13 Carmecita Oseivar Olav H. Østervold Christian Østevold / Olav Endre AS.Sf Østervold 5 14 Knuppen Oseivar Arild Gjerstad Robert Dalland / Ole Cristian Dalen S.NIT 6 16 Stegg Ose Ivar Stein Olav Orange Lene Visthoff Orange / Hilde Visthoff MB Orange 7 18 Berserk Oseivar Jan Vee Lars N. Grøteide / Jan M. Hansen S.NIT (MB) 8 20 Terna Oseivar Nils-Ove Nipen Ove Gram Nipen / Harald Nipen MB 9 21 Ulrik Oseivar Erling Nesse Birte Sture /Inger Lise Milde MB Harvey Oseivar Lars Grøteide Bjørn Magnus Larsen / Marte S. S.NIT Grøteide Seira Oseivar Ashild Økland / Sindre Økland S.NIT Teddy Oseivar Jan-Erik Christophersen Mats Christophersen / Jan Hj.Sf Christophersen Fenrir Oseivar Kjell Magnus Økland Vegard Aslaksen / Sigvard Madsen S.NIT Sørvik Oseivar Magnus Stangeland AS.Sf Margrethe Ose Ivar Trond Østervold Olav O. Østervold / AS.Sf Olaien Oseivar Ove Gjerstad Baard Gjerstad / Heidi Gjerstad S.NIT Lilland Oseivar Anders Jelmert Øistein J. Skjolddal/ Håvard Rabben AS.Sf Ægir Ose Ivar Tee van der Meeren Gro van der Meeren I Frode van der AS.Sf Meeren Glimt Oseivar Øyvind Epland Bernhard Gjerstad / Kristin T. G. S.NIT Kleppe Spretten Oseivar Kåre Gjerstad Alexander G. Kleppe / Andreas G. S.NIT Kleppe Luna Oseivar Torunn Nødland Eli Flatråker / Sunn øve H. Malkenes S.NIT l O

18 Sailwave results for NM OSEL V AR 20 I O og 15. august. - Siglarlaget NjordJTys... Side 2 av Benito Oseivar Nils Fosse S.Nff Hyggen Oseivar Fant Oseivar Andreas Martin Iversen Morten-Johan S. Steene I Kristian AS.Sf AS.Sf Holst (Hj.Sf) John Arne Opstvedt Thor Aakre S Nff I MB Os. Sf htlo:/awlw. tysf.nol Sailwave Scoring Software 2.02 build 5 www. sailwave.colll ht! p://www.tysf.no/documentsinm20 I O/paameldt. hlm

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser NORGESMESTERSKAP 2013 OSELVAR 8m 2 spriseil 9.- 11. august Arrangør: Siglarlaget Njord/Tysnes PB 38 5696 TYSNES Medarrangør: Milde Båtlag Seilingsbestemmelser Versjon av 2013-07-31 (Revisjon kan forekomme

Detaljer

Bergen Cup 2009 Snipe

Bergen Cup 2009 Snipe Bergen Cup 2009 13. - 14. juni 2009 Innlagt i MB s Sommerregatta for Knarr og Oselvar SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 30. mai 2009 Endringer i seilingsbestemmelsene kan bli gjort uten varsel helt frem

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Norgesmesterskap Oselvar 8m 2 spriseil 8.- 10. august 2008 Milde Båtlag Seilingsbestemmelser Versjon av 06.08.2008 (Revisjon kan forekomme uten varsel frem til fredag 8. august, kl. 16.00) 1 REGLER 1.1

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser NORGESMESTERSKAP 2009 OSELVAR 8m 2 spriseil 7.- 9. august Arrangør: Medarrangør: Milde Båtlag Siglarlaget Njord/Tysnes Seilingsbestemmelser Versjon av 25.07.2009 (Revisjon kan forekomme uten varsel frem

Detaljer

Siglingsvedtekter. Sommarregatta

Siglingsvedtekter. Sommarregatta Siglingsvedtekter Arrangør: Siglarlaget Njord/Tysnes PB 38 5696 TYSNES Versjon av 2014-06-19 Versjonskommentar 2013-06-09: Ny basert på NM regler, tilpassa sommarregatta. Versjonskommentar 2013-06-10:

Detaljer

Bergen Cup Snipe 2015

Bergen Cup Snipe 2015 Bergen Cup Snipe 2015 13. og 14. juni 2015 Arrangør: Sted: Arena: Regattasjef: Milde ved Fanafjorden, Bergen Ytre Fanafjorden / Korsfjorden Kjell Totland SEILINGSBESTEMMELSER Revidert versjon av 25. mai

Detaljer

SAS INTERSKANDINAVISK Express regatta

SAS INTERSKANDINAVISK Express regatta SAS INTERSKANDINAVISK Express regatta 20. august 2011 Arrangør: Havn: Arena: / SAS seil-klubb Norge Mildevågen, Bergen Ytre Fanafjorden / Korsfjorden SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 20.07. 2011 Seilingsbestemmelsene

Detaljer

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen.

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. NM OSELVAR 2011 8 m 2 spriseil 12. - 14. august Storebø Møgsterfjorden/ Hundvåkosen Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. Foto: Iften Redjah KUNNGJØRING Austevoll Seilforening har gleden av å invitere

Detaljer

SAS INTERSKANDINAVISK

SAS INTERSKANDINAVISK SAS INTERSKANDINAVISK Oselvar regatta 23. august 2014 Arrangør: Havn: Arena: / SAS seil-klubb Norge Mildevågen, Bergen Ytre Fanafjorden / Korsfjorden SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 03.08. 2014 Seilingsbestemmelsene

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser NORGESMESTERSKAP 2012 OSELVAR 8m 2 spriseil 11.- 12. august Arrangør: Seilingsbestemmelser Versjon av 2.07.2012 Revisjon kan forekomme uten varsel frem til fredag 10. august 2012, kl. 15.00. Senere endringer

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) 13.08.2010 15.08.2010 Asker Seilforening Box 52, 1371 Asker Blakstad Bryggevei 9, Asker Tlf: 66798819 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser Nasjonalt Klassemesterskap for Oselvar 8m 2 spriseil og AUSTEVOLL REGATTA 29.- 30. juli 2006 Austevoll Seilforening Storebø - Austevoll 1 Regler 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER KM Knarr 2015

SEILINGSBESTEMMELSER KM Knarr 2015 Bergens Seilforening 29. - 30. august 2015 SEILINGSBESTEMMELSER KM Knarr 2015 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Regattaen er klassifisert

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSEER

SEILINGSBESTEMMELSEER Milde Båtlag SEILINGSBESTEMMELSEER 1. REGLER Regattaen vil være underlagt 'reglene' slik de er definert i ISAF Kappseilingsregler for 2005-2008, HSK Regler for arrangement av kretsmesterskap for kjølbåtklasser,

Detaljer

KLUBBMESTERSKAP 2015 TUR / HAVSEILERE SEILINGSBESTEMMELSER

KLUBBMESTERSKAP 2015 TUR / HAVSEILERE SEILINGSBESTEMMELSER Milde Båtlag KLUBBMESTERSKAP 2015 TUR / HAVSEILERE SØNDAG 20. SEPTEMBER - KL. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 27.08.2015 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene

Detaljer

KLUBBMESTERSKAP 2010 TUR / HAVSEILERE SEILINGSBESTEMMELSER

KLUBBMESTERSKAP 2010 TUR / HAVSEILERE SEILINGSBESTEMMELSER Milde Båtlag KLUBBMESTERSKAP 2010 TUR / HAVSEILERE SØNDAG 26. SEPTEMBER - KL. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2009-2012.

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER FOR MUSTO CUP Mai Bærum Seilforening

SEILINGSBESTEMMELSER FOR MUSTO CUP Mai Bærum Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER FOR MUSTO CUP 12-13. Mai 2012 1. Regler Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene for 2009 2012, klassevedtekter og s bestemmelser for seilasen.

Detaljer

KLUBBMESTERSKAP 2016 TUR / HAVSEILERE SEILINGSBESTEMMELSER

KLUBBMESTERSKAP 2016 TUR / HAVSEILERE SEILINGSBESTEMMELSER KLUBBMESTERSKAP 2016 TUR / HAVSEILERE LØRDAG 24. SEPTEMBER - KL. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 15.09.2016 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene

Detaljer

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE KLASSEMESTERSKAP for SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE 22. 23. august 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 NSFs og NIFs

Detaljer

Vikingsnipen Vikingknarren Viking IF en 14-15 september 2013 Bærum seilforening

Vikingsnipen Vikingknarren Viking IF en 14-15 september 2013 Bærum seilforening Vikingsnipen Vikingknarren Viking IF en 14-15 september 2013 Bærum seilforening SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene. 2. REGISTRERING

Detaljer

OSLO SEILFORENING KNARR NM 18 OG 19 JUNI 2016 SEILINGSBESTEMMELSER. 1.2 NSFs regler for arrangement av Norgesmesterskap vil gjelde.

OSLO SEILFORENING KNARR NM 18 OG 19 JUNI 2016 SEILINGSBESTEMMELSER. 1.2 NSFs regler for arrangement av Norgesmesterskap vil gjelde. OSLO SEILFORENING KNARR NM 18 OG 19 JUNI 2016 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 NSFs regler for arrangement av Norgesmesterskap

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER FOR MUSTO CUP mai Bærum Seilforening

SEILINGSBESTEMMELSER FOR MUSTO CUP mai Bærum Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER FOR MUSTO CUP 24 25 mai 2014 Bærum Seilforening 1. Regler Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene, klassevedtekter og Bærum Seilforenings bestemmelser

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Båtlaget Njord Tysnes NORGESMESTERSKAP 2016 OSELVAR 8m 2 spriseil (12.) 13.- 14. august Arrangør: Båtlaget Njord/Tysnes PB 38, 5696 TYSNES Seilingsbestemmelser Versjon av 2016-07-28 (Revisjon kan forekomme

Detaljer

NORGES CUP. For. 2.4mR

NORGES CUP. For. 2.4mR NORGES CUP For 2.4mR 30. april 1. mai 2017 Tønsberg Seilforening Side 1 av 7 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 NSFs regler

Detaljer

Ran Eintype Regatta SEILINGSBESTEMMELSER

Ran Eintype Regatta SEILINGSBESTEMMELSER Ran Eintype Regatta SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016, uten nasjonale forskrifter 1.2 Skandinavisk Seilforbunds

Detaljer

Oselvar juni 2015

Oselvar juni 2015 SOMMERREGATTA 2015 Oselvar 13. - 14. juni 2015 Arrangør: Sted: Arena: Regattasjef: Milde Fanafjorden Kjell Totland SEILINGSBESTEMMELSER Revidert versjon av 25. mai 2015 Endringer i seilingsbestemmelsene

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER NORGESCUP 2-2.4 METRE R 2014. Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening

SEILINGSBESTEMMELSER NORGESCUP 2-2.4 METRE R 2014. Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 De nasjonale klassereglene for 2.4mR

Detaljer

OSLO SEILFORENING KNARR NM 15 OG 16 JUNI 2013 SEILINGSBESTEMMELSER

OSLO SEILFORENING KNARR NM 15 OG 16 JUNI 2013 SEILINGSBESTEMMELSER OSLO SEILFORENING KNARR NM 15 OG 16 JUNI 2013 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. NM reglene samt kunngjøringen. 1.2 Hvis det

Detaljer

MB-Jollen Lørdag 12. juni kl SEILINGSBESTEMMELSER. Versjon av 24. mai 2010.

MB-Jollen Lørdag 12. juni kl SEILINGSBESTEMMELSER. Versjon av 24. mai 2010. MB-Jollen 2010 Lørdag kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 24. mai 2010. Endringer i seilingsbestemmelsene kan bli gjort uten varsel helt frem til fredag 11. juni kl. 12.00. Senere endringer vil bli

Detaljer

Vikingsnipa og Vikingknarren September 2017 Bærum seilforening

Vikingsnipa og Vikingknarren September 2017 Bærum seilforening Vikingsnipa og Vikingknarren 16 17 September 2017 Bærum seilforening SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene for 2017-2021. SCIRAs

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser NORGESMESTERSKAP 2017 OSELVAR 8m 2 spriseil 11.- 13. august Arrangør: Austevoll Seilforening Atalanta Båthavn på Indreholmen ved Storebø Tlf. 90040157 E-post: epost@austevoll-seilforening.no Seilingsbestemmelser

Detaljer

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016. 1.2 Norges Seilforbunds Regler for arrangement av

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER NM Yngling 2017 Askøy seilforening

SEILINGSBESTEMMELSER NM Yngling 2017 Askøy seilforening 1 REGLER SEILINGSBESTEMMELSER NM Yngling 2017 Askøy seilforening 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017-2020. 1.2 NSF regler for NM 2017 vil gjelde 1.3

Detaljer

Bokerøya cup Tirsdager 3., 10. og 17. juni 2008

Bokerøya cup Tirsdager 3., 10. og 17. juni 2008 Bokerøya cup Tirsdager 3., 10. og 17. juni 2008 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2005-2008. 1.2 Det blir ingen dømming på

Detaljer

NM Yngling 2016 SEILINGSBESTEMMELSER

NM Yngling 2016 SEILINGSBESTEMMELSER NM Yngling 2016 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016, uten nasjonale forskrifter 1.2 Skandinavisk Seilforbunds forskrift

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER NM BB11 Horten Seilforening 16. - 18. Juni 2017 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt «reglene» slik de er definert i Kappseilingsreglene 1.2 NSFs og NIFs GENERELLE og SPESIELLE

Detaljer

MB-Jollen Lørdag 7. juni kl SEILINGSBESTEMMELSER

MB-Jollen Lørdag 7. juni kl SEILINGSBESTEMMELSER MB-Jollen 2008 Lørdag kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt 'reglene' slik de er definert i Kappseilingsreglene (2005-2008). 1.2 Regattaen er klassifisert som kategori

Detaljer

Åpent Norgesmesterskap Formula September 2016 Larvik Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER

Åpent Norgesmesterskap Formula September 2016 Larvik Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER Åpent Norgesmesterskap Formula 18 2.- 4. September 2016 Larvik Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1. Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016.

Detaljer

KNS Høstregatta for Knarr SEILINGSBESTEMMELSER

KNS Høstregatta for Knarr SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER KNS Høstregatta for Knarr Lørdag 29 og søndag 30 august 2015 SEILINGSBESTEMMELSER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene og klassevedtektene for Knarr.

Detaljer

MR-Cup 3 Joller 2015

MR-Cup 3 Joller 2015 MR-Cup 3 Joller 2015 Molde Seilforening 20.-21. mai SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Aktuelle klasseregler vil gjelde.

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP. for Joller og Brett August

SEILINGSBESTEMMELSER. ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP. for Joller og Brett August SEILINGSBESTEMMELSER ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP for Joller og Brett 2014 23-24 August Bergens Seilforening inviterer til Kretsmesterskap for joller 23. og 24. August 2014 Det blir inntil 4 seilaser

Detaljer

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT Milde Båtlag JOLLE / OSELVAR - TRIMMEN 2014 Treningsseilaser, serieseilas, for Milde Båtlags joller og oselvar på mandagskvelder kl. 18.45. Seilasene vil finne sted på følgende dager: Joller 5/5,12/5,19/5,26/5,2/6,16/6,

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER NM FINNJOLLE Horten Seilforening 26-27.august 2017 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt «reglene» slik de er definert i Kappseilingsreglene 1.2 NSFs og NIFs GENERELLE og SPESIELLE

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser NM for Slalom 3-4 Oktober 2015 (Reserve 10-11 oktober) Organiserende myndighet: Bergens Seilforening / Åsane Seilforening / Glesnes Ungdoms- og Idrettslag http://www.oceanordic.com/events/atlantic-winds-challenge

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER Kretsmesterskap Knarr 2017 19. - 20. august Organiserende myndighet: Skipanesvegen 12, 5259 Hjellestad Org.nr: 985 399 875 Kontonr.: 3411.18.03007 E-post: regatta@mildebatlag.org Hjemmeside: http://www.mildebatlag.org/

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015 SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015 Samling på Oslo seilforenings regattaområde vest for Langøya. kl 14.00 Regattaen er åpen for OS Rating og Express båter. Skipper må være medlem av Oslo

Detaljer

Avslutning med finale, hvor de beste båtene/seilerne så langt i serien seiler A finale. Kriterier kunngjøres senere, men innen nyttår.

Avslutning med finale, hvor de beste båtene/seilerne så langt i serien seiler A finale. Kriterier kunngjøres senere, men innen nyttår. Vinterseiling Snipe 2 0 1 5-2 0 1 6 Treningsseilaser for sniper på lørdager kl. 11.30. Seilasene vil finne sted på følgende lørdager (fortrinnsvis første lørdag i måneden): 2015: 10/10, 7/11, 5/12. 2016:

Detaljer

BERGENS SEILFORENING NM KNARR 22. - 24. JUNI 2012 SEILINGSBESTEMMELSER

BERGENS SEILFORENING NM KNARR 22. - 24. JUNI 2012 SEILINGSBESTEMMELSER BERGENS SEILFORENING NM KNARR 22. - 24. JUNI 2012 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Norges Seilforbunds Regler for arrangement

Detaljer

Volvo Aker Brygge Cup SEILINGSBESTEMMELSER

Volvo Aker Brygge Cup SEILINGSBESTEMMELSER Volvo Aker Brygge Cup Lørdag 7. juni og søndag 8. juni 2014 Superfinale torsdag 12. juni 1. Regler SEILINGSBESTEMMELSER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

Detaljer

Seglingsbestemmelser Høstregatta Jolle. 10. september 2011

Seglingsbestemmelser Høstregatta Jolle. 10. september 2011 Seglingsbestemmelser Høstregatta Jolle 10. september 2011 1. Gjeldende regler 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene (2009-2012). 1.2 Regattaen er klassifisert

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene og Norges Seilforbunds forskrifter til Kappseilingsreglene for 2013-2016 (inkludert Nordisk

Detaljer

Arrangør/organiserende myndighet: Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no

Arrangør/organiserende myndighet: Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no Vestfold Cup Rankingregatta for joller Lørdag 29. og søndag 30. august 2015 Arrangør/organiserende myndighet: Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen

Detaljer

Bergen Cup Snipe 2012

Bergen Cup Snipe 2012 Bergen Cup Snipe 2012 8. og 9. juni 2013 Arrangør: Sted: Arena: Regattasjef: Milde ved Fanafjorden, Bergen Ytre Fanafjorden / Korsfjorden Kjell Totland SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 26. mai 2013 Seilingsbestemmelsene

Detaljer

Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013

Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013 Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013 10. - 13. juli Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1. Regler Seilasene vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013 2016. NORrating

Detaljer

Seilingsbestemmelser. Master i Laser 2014 21. 22. juni. på Rødtangen. Drammens seilforening

Seilingsbestemmelser. Master i Laser 2014 21. 22. juni. på Rødtangen. Drammens seilforening Seilingsbestemmelser Master i Laser 2014 21. 22. juni på Rødtangen Drammens seilforening 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Hvis det er konflikt

Detaljer

Aker Brygge Cup SEILINGSBESTEMMELSER

Aker Brygge Cup SEILINGSBESTEMMELSER Aker Brygge Cup Lørdag 4. juni og søndag 5. juni 2016 1. Regler SEILINGSBESTEMMELSER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 2. Beskjeder til deltagerne Beskjeder

Detaljer

Drammens Seilforening, www.dsf.no Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no

Drammens Seilforening, www.dsf.no Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no Breidangen Rundt LYS Tur og hav, Rankingregatta shorthanded 21. og 22. mai 2011 Arrangør/organiserende myndighet: Drammens Seilforening, www.dsf.no Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser NORGESMESTERSKAP 2015 OSELVAR 8m 2 spriseil 7. - 9. august Arrangør: Skipanesvegen 12, 5259 Hjellestad Tlf. 55 99 15 30 / 997 93 320 / e-post: regatta@mildebatlag.org Seilingsbestemmelser Versjon av 11.05.2015

Detaljer

KRETSMESTERSKAP. Seilingsbestemmelser

KRETSMESTERSKAP. Seilingsbestemmelser Bergens Seilforening, Hjellestad Seilforening og Milde Båtlag KRETSMESTERSKAP Tur- / Havseilere og Entype KM Knarr - 1. dag Lørdag 29. august 2009 Kl. 12.00 Seilingsbestemmelser Versjon av 26.08.2009 (Revisjon

Detaljer

KRETSMESTERSKAP FOR JOLLER 2013 Zoom8 Optimistjolle RS Feva Laser 4.7/Radial/standard 29er. 14. og 15. september 2013

KRETSMESTERSKAP FOR JOLLER 2013 Zoom8 Optimistjolle RS Feva Laser 4.7/Radial/standard 29er. 14. og 15. september 2013 KRETSMESTERSKAP FOR JOLLER 2013 Zoom8 Optimistjolle RS Feva Laser 4.7/Radial/standard 29er 14. og 15. september 2013 Moss Seilforening Strandpromenaden 22, 1516 Moss Tlf 69275101 e-post: post@moss-seilforening.org

Detaljer

NORGES CUP for Brett (RS:X,BIC T293) 24. 25. mai 2014 SEILINGSBESTEMMELSER

NORGES CUP for Brett (RS:X,BIC T293) 24. 25. mai 2014 SEILINGSBESTEMMELSER NORGES CUP for Brett (RS:X,BIC T293) 24. 25. mai 2014 Bergens Seilforening Hjellestadvegen 247 5259 Hjellestad Tlf: 55 52 72 70 E-post: post@bergens-seilforening.no Hjemmeside: http://www.bergens-seilforening.no

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1. Regler 1.1. Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017-2020. 1.2. Klassereglene for de ulike klassene vil gjelde 1.3. Reglene for handikapsystemet

Detaljer

SOMMEREGATTA Knarr juni 2016 SEILINGSBESTEMMELSER. Versjon av 18. mai 2016

SOMMEREGATTA Knarr juni 2016 SEILINGSBESTEMMELSER. Versjon av 18. mai 2016 Milde Båtlag SOMMEREGATTA 2016 Knarr 11. - 12. juni 2016 Arrangør: Sted: Arena: Regattasjef: Milde Båtlag Milde Fanafjorden / Korsfjorden Kjell Totland SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 18. mai 2016 Endringer

Detaljer

KLUBBMESTERSKAP. 23. september JOLLER og OSELVAR SØNDAG KL SEILINGSBESTEMMELSER

KLUBBMESTERSKAP. 23. september JOLLER og OSELVAR SØNDAG KL SEILINGSBESTEMMELSER Milde Båtlag KLUBBMESTERSKAP 23. september 2007 JOLLER og OSELVAR SØNDAG KL. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Seilingsbestemmelser. Master i Laser juni. på Rødtangen. Drammens seilforening

Seilingsbestemmelser. Master i Laser juni. på Rødtangen. Drammens seilforening Seilingsbestemmelser Master i Laser 2015 27. 28. juni på Rødtangen Drammens seilforening 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene og disse seilingsbestemmelsene.

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER NM 12,5 KVM KRYSSER 2015 ÅLESUND AUGUST 2015

SEILINGSBESTEMMELSER NM 12,5 KVM KRYSSER 2015 ÅLESUND AUGUST 2015 SEILINGSBESTEMMELSER NM 12,5 KVM KRYSSER 2015 ÅLESUND 20. - 23. AUGUST 2015 NORGESMESTERSKAP 12,5 KVM 2015 Seilingsbestemmelser 1 REGLER 1.1 NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens,

Detaljer

Nordic Cup 1 Finnjoller

Nordic Cup 1 Finnjoller Seilingsbestemmelser Nordic Cup 1 Finnjoller 20. - 21 mai 2017 på Rødtangen Drammens seilforening 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017-2020 (KSR)

Detaljer

KLUBBMESTERSKAP JOLLER OSELVAR. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 15. september 2016

KLUBBMESTERSKAP JOLLER OSELVAR. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 15. september 2016 KLUBBMESTERSKAP JOLLER og OSELVAR Søndag 25. september 2016 KL. 11.00 og 14.30 SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 15. september 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER SEILINGSBESTEMMELSER Norgesmesterskap i Killing 16. 17. juli 2015 Organiserende myndighet er Kongelig Norsk Seilforening som samarbeider med Hankø Yacht Club, Norges Seilforbund og Killingklubben 1. Regler

Detaljer

KNS Høstregatta for Knarr SEILINGSBESTEMMELSER

KNS Høstregatta for Knarr SEILINGSBESTEMMELSER Lørdag 27. og søndag 28. august 2016 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene og klassevedtektene for Knarr. 2 BESKJEDER TIL DELTAGERE

Detaljer

MR-CUP Seilingsbestemmelser. Ålesunds Seilforening april 2017

MR-CUP Seilingsbestemmelser. Ålesunds Seilforening april 2017 MR-CUP 1 2017 Seilingsbestemmelser Ålesunds Seilforening 22-23.april 2017 1. Regler Regattaen er underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017-2020 (RRS), klassevedtektene for de gjeldende

Detaljer

Seglingsbestemmelser Høstregatta Jolle 18. september 2010 kl 11:00

Seglingsbestemmelser Høstregatta Jolle 18. september 2010 kl 11:00 Seglingsbestemmelser Høstregatta Jolle 18. september 2010 kl 11:00 1. Gjeldende regler 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene (2009-2012). 1.2 Regattaen er klassifisert

Detaljer

Lørdag 26. april 2014 Stevnet varer fra kl 09:00 til premieutdeling er ferdig. Organiserende myndighet: Askøy Seilforening

Lørdag 26. april 2014 Stevnet varer fra kl 09:00 til premieutdeling er ferdig. Organiserende myndighet: Askøy Seilforening Lørdag 26. april 2014 Stevnet varer fra kl 09:00 til premieutdeling er ferdig. Organiserende myndighet: Askøy Seilforening Askøy Seilsportssenter, Askøy Vi ønsker alle hjertelig på årets pølsebaneregatta

Detaljer

Åpent Norsk Mesterskap 2.4mR

Åpent Norsk Mesterskap 2.4mR Åpent Norsk Mesterskap 2.4mR 27.- 28. August 2016 - Hafrsfjord. I samarbeid med seilforeningene SEILINGSBESTEMMELSER Page 1 of 7 1. REGLER 1.1. Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening ÅPENT NORGESMESTERSKAP 2015 FOR ORCi KLASSEN Dato: 12-13. september 2015 Organiserende myndighet: Tønsberg Seilforening Adresse: Fjærholmveien 182, 3132 Husøysund Faks: 33 38 73 65 Telefon: 33 38 42 10

Detaljer

NC4 FOR. Zoom8, E-jolle, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard. 5. 6. September 2015. Sarbuvollveien 21, 1322 HØVIK. www.bseil.

NC4 FOR. Zoom8, E-jolle, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard. 5. 6. September 2015. Sarbuvollveien 21, 1322 HØVIK. www.bseil. Seilingsbestemmelser NC4 2015 NC4 FOR Zoom8, E-jolle, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard 5. 6. September 2015 Sarbuvollveien 21, 1322 HØVIK www.bseil.no Regattaene avholdes med base på Sarbuvollen

Detaljer

Seilingsbestemmelser. Master i Laser juni 2017 på Rødtangen. Drammens seilforening

Seilingsbestemmelser. Master i Laser juni 2017 på Rødtangen. Drammens seilforening Seilingsbestemmelser Master i Laser 17. - 18 juni 2017 på Rødtangen Drammens seilforening 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017-2020 (KSR) og

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Organiserende myndighet er Malvik- og Stjørdal Seilforening. 1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene samt vedtektene for Nordenfjeldske

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER 30. 31. juli 2016 SEILINGSBESTEMMELSER NM BB11 A r r a n g ø r : Arendals Seilforening 1 Regler 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 NSFs regler for arrangement

Detaljer

Seglingsbestemmelser Vårregatta Jolle. 14. april 2012

Seglingsbestemmelser Vårregatta Jolle. 14. april 2012 Seglingsbestemmelser Vårregatta Jolle 14. april 2012 1. Gjeldende regler 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene (2009-2012). 1.2 Regattaen er klassifisert som

Detaljer

Stavanger Seilforening. Seilingsbestemmelser

Stavanger Seilforening. Seilingsbestemmelser Stavanger Seilforening Kretsmesterskap 2015 Joller Seilingsbestemmelser 17-18 oktober 2015 Side 1 av 6 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016

Detaljer

Lørdag kl Søndag kl SEILINGSBESTEMMELSER

Lørdag kl Søndag kl SEILINGSBESTEMMELSER KM Joller 2007 25. - 26. august Lørdag kl. 12.00 Søndag kl. 11.30 SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt 'reglene' slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Regattaen er klassifisert

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. Bergens Seilforening har gleden av å ønske velkommen til Sandringham Cup Lørdag 4. mai 2013

SEILINGSBESTEMMELSER. Bergens Seilforening har gleden av å ønske velkommen til Sandringham Cup Lørdag 4. mai 2013 1 SEILINGSBESTEMMELSER. Bergens Seilforening har gleden av å ønske velkommen til Sandringham Cup Lørdag 4. mai 2013 1 REGLER. Regattaen vil være underlagt 'reglene' slik de er definert i Kappseilingsreglene

Detaljer

VÅRREGATTA SEILINGSBESTEMMELSER

VÅRREGATTA SEILINGSBESTEMMELSER VÅRREGATTA Lørdag 24. mai og søndag 25. mai 2014 SEILINGSBESTEMMELSER 1. Regler Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definer i Kappseilingsreglene, gjeldende klasseregler for Knarr og ORC «Rules

Detaljer

Drøbak Jollecup 2017

Drøbak Jollecup 2017 Drøbak Jollecup 2017 20. - 21. mai 2017 SEILINGSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017-2020 og klassevedtektene for de aktuelle klasser,

Detaljer

Beskjeder til deltagerne vil bli slått opp på den offisielle oppslagstavlen(-e) som er ved OS regattakontor, Lille Herbern

Beskjeder til deltagerne vil bli slått opp på den offisielle oppslagstavlen(-e) som er ved OS regattakontor, Lille Herbern SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER NM/Klassemesterskap Formula 18 Oslo Seilforening 31/8 1/9 2013 1.1* Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. NSFs regler for Norgesmesterskap

Detaljer

Norges Mesterskap YNGLING Askøy Seilforening som arrangerende myndighet arranger Norges Mesterskap. for YNGLING

Norges Mesterskap YNGLING Askøy Seilforening som arrangerende myndighet arranger Norges Mesterskap. for YNGLING Norges Mesterskap YNGLING - 2013 Velkommen til norsk mesterskap for YNGLING 2013 Askøy Seilforening som arrangerende myndighet arranger Norges Mesterskap for YNGLING 6. 8. september 2013 på Askøy Seilsports

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 17.juni 2017

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 17.juni 2017 SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 17.juni 2017 Samling på Oslo Seilforening sitt regattakontor på marianen kl 11.00 til skippermøte Regattaen er åpen for OS Rating og Express båter. Skipper må være

Detaljer

Seilingsbestemmelser. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle september 2013,

Seilingsbestemmelser. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle september 2013, Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013, Seilingsbestemmelser Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@baerumseilforening.no V. 2.0

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser Norges Cup for Laser, Europa, Optimist, Zoom 8 2-3 mai Organiserende myndighet: Bergens Seilforening / Hjellestad Seilforening http://bergens-seilforening.no/arrangement/nc2015 1 REGLER

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER Arendals Seilforening arrangerer Norgescup for Optimist, Europajolle og Zoom8 torsdag 29. mai til søndag 1. juni SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

Seilingsbestemmelser. APL Race 2017 NM H-Båt

Seilingsbestemmelser. APL Race 2017 NM H-Båt Arendals Seilforening Seilingsbestemmelser APL Race 2017 NM H-Båt fredag 28. til søndag 30. juli Side : 1 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2

Detaljer

4 SIGNALER PÅ LAND 4.1 Signaler på land vil bli gitt på flaggstang utenfor klubbhuset i Bergens Seilforening

4 SIGNALER PÅ LAND 4.1 Signaler på land vil bli gitt på flaggstang utenfor klubbhuset i Bergens Seilforening 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016. 1.2 NSFs generelle og spesielle regler for NM vil gjelde. 1.3 Klasseklubbenes bestemmelser for NM

Detaljer

MB-Jollen 2016. Lørdag 11. juni, kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER. Endringer foretatt. - Revidert den 5. juni 2016.

MB-Jollen 2016. Lørdag 11. juni, kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER. Endringer foretatt. - Revidert den 5. juni 2016. MB-Jollen 2016 Lørdag, kl. 12.00 Arrangør: Sted: Arena: Regattasjef: Milde ved Fanafjorden, Bergen Fanafjorden Kjell Totland SEILINGSBESTEMMELSER Endringer foretatt. - Revidert den 5. juni 2016. Endringer

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER Arendals Seilforening arrangerer Norgescup for Optimist, Europajolle og Zoom8 torsdag 29. mai til søndag 1. juni SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

Moss Raymarine Race. Seilingsbestemmelser: Ranking for ORC International. Regionmesterskap for LYS. Regatta og sosial mønstring i hjertet av Moss.

Moss Raymarine Race. Seilingsbestemmelser: Ranking for ORC International. Regionmesterskap for LYS. Regatta og sosial mønstring i hjertet av Moss. Moss Raymarine Race Regatta og sosial mønstring i hjertet av Moss. Seilingsbestemmelser: 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene og NSFs sikkerhetsbestemmelser

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER NM / NC for Europa NC for Laser Snipe Cup Horten Seilforening 28. - 29. mai 2016 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt «reglene» slik de er definert i Kappseilingsreglene 1.2 NSFs

Detaljer

Seilingsbestemmelser. Klubbmesterskap 2015, Knarr og Tur & Hav (Norrating)

Seilingsbestemmelser. Klubbmesterskap 2015, Knarr og Tur & Hav (Norrating) 1. REGLER Seilingsbestemmelser, Knarr og Tur & Hav (Norrating) Regattasjef: Elling L. Bjelland, mob.: 91610030 Regattaen vil være underlagt «reglene» slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016,

Detaljer

NC4 FOR. Laser 4.7,Laser radial, Laser Standard September Sarbuvollveien 21, 1322 HØVIK.

NC4 FOR. Laser 4.7,Laser radial, Laser Standard September Sarbuvollveien 21, 1322 HØVIK. Seilingsbestemmelser NC4 2017 NC4 FOR Laser 4.7,Laser radial, Laser Standard 9-10. September 2017 Sarbuvollveien 21, 1322 HØVIK www.bseil.no Regattaene avholdes med base på Sarbuvollen som er Bærum seilforenings

Detaljer

Knarr 2013 Bergens Seilforening 24. - 25. august SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER

Knarr 2013 Bergens Seilforening 24. - 25. august SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER Knarr 2013 Bergens Seilforening 24. - 25. august SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Regattaen er klassifisert som kategori

Detaljer