FORELØPIG KULTURMINNEDOKUMENTASJON ÅRSTAD, GNR/BNR 162/39,294,301,1364. KROHNSMINDE IDRETTSPLASS. Idrettsseksjonen. Kulturminnedokumentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELØPIG KULTURMINNEDOKUMENTASJON ÅRSTAD, GNR/BNR 162/39,294,301,1364. KROHNSMINDE IDRETTSPLASS. Idrettsseksjonen. Kulturminnedokumentasjon"

Transkript

1 Oppdragsgiver Idrettsseksjonen Rapporttype Kulturminnedokumentasjon KULTURMINNEDOKUMENTASJON ÅRSTAD, GNR/BNR 162/39,294,301,1364. KROHNSMINDE IDRETTSPLASS. FORELØPIG

2

3 3 (12) KROHNSMINDE IDRETTSPLASS. Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Filnavn: Kulturminnedonkumentasjon_ docx Revisjon Dato Utarbeidet av EMD Kontrollert av Godkjent av Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Torgny Segerstedts vei 27 Pb 3705 Fyllingsdalen NO-5845 BERGEN T F

4 4 (12) INNHOLD 1. SAMMENDRAG BAKGRUNN MÅL OG METODE Mål for dokumentasjonen Metoder benyttet under dokumentasjonen DOKUMENTASJON AV KULTURMINNEMILJØ Historikk Billedmateriale: Dagens situasjon Topografi og historisk utgangspunkt Ferdselsårer Bebyggelsesstruktur Enkeltobjekt og anlegg KONKLUSJON KILDER Figurer: Figur 1 Planområdet Figur 2 Bilde fra hekkeløp Figur 3 Det gamle tribuneanlegget Figur 4 NM i skøyter Figur 5 Dagens situasjon Figur 6 Skråfoto mot vest Figur 7 Dagens bruk Figur 8 Ortofoto fra Figur 9 Ortofoto fra Figur 10 Ortofoto fra Figur 11 Ortofoto fra Figur 12 Ortofoto fra Rambøll

5 5 (12) 1. SAMMENDRAG Rapporten er utarbeidet i forbindelse med forslag til detaljreguleringsplan for Krohnsminde idrettsplass, Bergen kommune. Planområdet er ca. 7 dekar stort, og omfatter område mellom idrettsplassen og Ibsens gate. Det er ingen eksisterende bebyggelse i planområdet. Kulturminnedokumentasjonen beskriver planområdets historikk og gir en oversikt over transformasjonen innenfor området. Det er vurdert at det ikke er bevaringsverdige kulturminner innenfor planområdet. Byantikvaren har ikke kjennskap til kulturminner innenfor planområdet, men planområdet ligger innenfor hensynssone for bevaring for området rundt Danmarksplass. I henhold til retningslinjene i kommuneplanen ( ) er det her så vel åpne arealer og infrastruktur som bygningsmiljøer som har stor verdi. Hordaland fylkeskommune har i sin uttale ved planoppstart ikke omtalt emnet kulturminner. Det er vurdert at kulturminner utenfor planområdet ikke blir påvirket av planarbeidet, men nye tiltak innenfor planområdet skal vurderes opp mot eksisterende forhold. 2. BAKGRUNN Området som skal reguleres omfatter arealer som ligger mellom Ibsens gate og eksisterende fotballbane, arealene har adkomst fra Ibsens gate. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor og er om lag 7 dekar. Figur 1 Planområdet slik det ble varslet om i oppstart av planarbeid.

6 6 (12) I kommuneplanens arealdel er området avsatt til idrettsformål, mens det i gjeldende reguleringsplan i hovedsak er avsatt til formålet offentlig/kontor. Hovedformålet med planarbeidet er å omregulere arealet til idrettsformål med bakgrunn i vedtak i byrådet den MÅL OG METODE 3.1 Mål for dokumentasjonen Formålet med kulturminnedokumentasjonen er å kartlegge eventuelle kulturminner og historiske verdier i området. Dokumentasjonen skal beskrive eventuelle funn og gi grunnlag for hvordan eventuelle kulturminner bør behandles i planarbeidet. 3.2 Metoder benyttet under dokumentasjonen Kulturminner og kulturmiljø er vurdert på grunnlag av søk i offentlige databaser og befaring. 4. DOKUMENTASJON AV KULTURMINNEMILJØ 4.1 Historikk Krohnsminde idrettsbane ble påbegynt i begynnelsen av 1930 tallet. I første omgang dreide det seg om en treningsplass på 60 x 50m. Det var også en gang tanker om å bygge et moderne idrettsbygg idrettens hus på området, men disse planene ble satt stopper for da krigen brøt ut. Det ble senere bygget en hall hvor det bl.a. ble holdt flere Norgesmesterskap i boksing. Rambøll

7 7 (12) Figur 2 Bilde fra hekkeløp. Selve anlegget stod ikke ferdig før i Idrettsplassen har rommet store friidrettsstevner, skøyteløp, speedway, bokse- og fotballkamper. Tribuneanlegget og øvrige konstruksjoner ble siden revet i Figur 3 Tribuneanlegget som nå er revet. Briten Gordon Pirie satt i 1956 verdensrekord på 5000m på Krohnsminde idrettsplass på med tiden Det har også blitt holdt Norgesmesterskap i skøyteløp her i 1955.

8 8 (12) Figur 4 Fra NM i skøyter Billedmateriale: Dagens situasjon Planområdet er ubebygd. Det er ingen SEFRAK-registrerte bygninger eller registrerte automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, men Forum kino og apoteket Bien ligger nordvest for planområdet. Figur gir en oversikt over planområdet og nærliggende fredete bygninger. Figur 5 Det er i dag ingen bebyggelse innenfor planområdet, bygningene i ortofotoet er revet. Noen midlertidige anleggsbrakker står fremdeles innenfor området. Rambøll

9 9 (12) Figur 6 Skråfoto mot vest. Kilde: blomurbex.no/bergen/ Figur 7 Det er bare noen anleggsbrakker innenfor planområdet.

10 10 (12) 4.3 Topografi og historisk utgangspunkt Bilderekken med ortofoto fra Bergen kommune viser transformasjonen av planområdet fra , planområdet er markert med rød stiplet linje. Figur 8 Ortofoto fra Kilde: Bergenskart.no Figur 9 Ortofoto fra Kilde: Bergenskart.no Rambøll

11 11 (12) Figur 10 Ortofoto fra Kilde: Bergenskart.no Figur 11 Ortofoto fra Kilde: Bergenskart.no Figur 12 Ortofoto fra Kilde: Bergenskart.no

12 12 (12) 4.4 Ferdselsårer Ferdselsårene er opparbeidet i takt med utbyggingen av området. 4.5 Bebyggelsesstruktur Det er ingen bebyggelse innenfor planområdet. 4.6 Enkeltobjekt og anlegg Kulturminner og kulturmiljø er definert i Kulturminnelovens paragraf 2: Kulturminner Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng Kulturminneloven sier at: - Alle kulturminner fra før 1537 er automatisk fredete eller kalles fornminner. - Stående byggverk fra perioden er automatisk fredete etter tinglysning. - Nyere tids kulturminner omfatter alle kulturminner etter Det er vurdert at planområdet ikke inneholder enkeltobjekter eller anlegg som kan defineres som kulturminne. 5. KONKLUSJON Verken Hordaland fylkeskommune eller Byantikvaren er kjent med at det er kulturminner innenfor planområdet, men planområdet ligger innenfor hensynssone for bevaring for området rundt Danmarksplass. Tilgjengelige databaser på internett gir ingen utslag for SEFRAK-bygninger eller automatisk fredete kulturminner. Det vurderes således at det ikke er nødvendig med kulturminneverning som følge av planforslaget, men at nye tiltak innenfor planområdet skal vurderes opp mot eksisterende forhold. 6. KILDER blomurbex.no/bergen/ Rambøll

KULTURMINNEDOKUMENTASJON LAKSEVÅG. GNR 124 BNR 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D. LYNGFARET BARNEHAGER

KULTURMINNEDOKUMENTASJON LAKSEVÅG. GNR 124 BNR 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D. LYNGFARET BARNEHAGER Oppdragsgiver Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom Rapporttype Kulturminnedokumentasjon 2013-09-04 KULTURMINNEDOKUMENTASJON LAKSEVÅG. GNR 124 BNR 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D. LYNGFARET

Detaljer

ØYKJENESET BOLIGOMRÅDE

ØYKJENESET BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver Stor Bergen Boligbyggelag Rapporttype Kulturminnedokumentasjon 2014-06-27 ØYKJENESET BOLIGOMRÅDE KULTURMINNEDOKUMENTASJON KULTURMINNEDOKUMENTASJON 3 (10) ØYKJENESET BOLIGOMRÅDE KULTURMINNEDOKUMENTASJON

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon

Kulturminnedokumentasjon Kulturminnedokumentasjon Reguleringsplan for Arna, gnr 287, bnr 14 m.fl. Dato: 03.12.2012. Innholdsfortegnelse 1.) Sammendrag 2.) Bakgrunn. 3.) Mål og metoder 4.) Dokumentasjon av kulturminnemiljø... 4.1.)

Detaljer

Oppdragsgiver. Nordås Bruk As. Rapporttype. Kulturminnedokumentasjon KANNEVIKNESET KULTURMINNEDOKUMENTASJON

Oppdragsgiver. Nordås Bruk As. Rapporttype. Kulturminnedokumentasjon KANNEVIKNESET KULTURMINNEDOKUMENTASJON Oppdragsgiver Nordås Bruk As Rapporttype Kulturminnedokumentasjon 2016-06-06 KANNEVIKNESET KULTURMINNEDOKUMENTASJON KULTURMINNEDOKUMENTASJON 3 (12) KANNEVIKNESET KULTURMINNEDOKUMENTASJON Oppdragsnr.:

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Nesttunbrekka 86, boligområde

Kulturminnedokumentasjon. Nesttunbrekka 86, boligområde Kulturminnedokumentasjon Nesttunbrekka 86, boligområde Oktober 2012 1 Forord Det er startet opp reguleringsarbeid for gnr/bnr 42/85 i Nesttunbrekka 86 i Bergen kommune, Fana bydel. Formålet med planen

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON

KULTURMINNEDOKUMENTASJON KULTURMINNEDOKUMENTASJON rev.19.05.2015 I tilknytning til detaljregulering av tomt til barnehage. Indre Arna Barnehage, Ådnavegen 42. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag. 3 2. Bakgrunn 3 3. Mål og metoder.

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON YTREBYGDA. GNR 37 BNR M.FL.

KULTURMINNEDOKUMENTASJON YTREBYGDA. GNR 37 BNR M.FL. KULTURMINNEDOKUMENTASJON YTREBYGDA. GNR 37 BNR 8. 364. 365 M.FL. Innhold Innhold 1.Sammendrag... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Mål, metoder... 2 4. Dokumentasjon av kulturminnemiljø... 4 5. Konklusjoner... 11

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. for reguleringsplan Solheim/blandet formål Fjøsangerveien 65 m.fl.

Kulturminnedokumentasjon. for reguleringsplan Solheim/blandet formål Fjøsangerveien 65 m.fl. Kulturminnedokumentasjon for reguleringsplan Solheim/blandet formål Fjøsangerveien 65 m.fl. Innholdsfortegnelse 1.) Sammendrag 2.) Bakgrunn. 3.) Mål og metoder 4.) Dokumentasjon av kulturminnemiljø...

Detaljer

DEN HISTORISKE STADEN - PÅ LAG MED FRAMTIDA KULTURMINNEPLANEN I BERGEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

DEN HISTORISKE STADEN - PÅ LAG MED FRAMTIDA KULTURMINNEPLANEN I BERGEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT DEN HISTORISKE STADEN - PÅ LAG MED FRAMTIDA KULTURMINNEPLANEN I BERGEN 04.09.2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Bergens lange historie preger både landskap, bygninger og folk, og er avgjørende

Detaljer

PlanID. 1201_ Saksnr Kulturminnedokumentasjon. Åsane, gnr.182 bnr.184, Naustvegen 28. Arealplan-ID:

PlanID. 1201_ Saksnr Kulturminnedokumentasjon. Åsane, gnr.182 bnr.184, Naustvegen 28. Arealplan-ID: PlanID. 1201_64710000 Saksnr. 201525636 Kulturminnedokumentasjon Åsane, gnr.182 bnr.184, Naustvegen 28 Arealplan-ID: 64710000 18.11.2016 Forord Kulturminnedokumentasjonen er utarbeidet i forbindelse med

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 13 BNR 808 M. FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE PLANNID: Storetveit barnehage

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 13 BNR 808 M. FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE PLANNID: Storetveit barnehage KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 13 BNR 808 M. FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE PLANNID: 61400000 Storetveit barnehage Bergen februar 2011 1.Sammendrag... 2 2. Bakgrunn... 3 3. Mål, metoder... 3 3.1 Mål

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON. Plannavn: Grøvlesvingen, Åsane Gnr.173, bnr.25, 27, 28 Plan ID: Saksnummer:

KULTURMINNEDOKUMENTASJON. Plannavn: Grøvlesvingen, Åsane Gnr.173, bnr.25, 27, 28 Plan ID: Saksnummer: KULTURMINNEDOKUMENTASJON Plannavn: Grøvlesvingen, Åsane Gnr.173, bnr.25, 27, 28 Plan ID: 63280000 Saksnummer:201318506 FORTUNEN AS Datert 22.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 2. BAKGRUNN 3. MÅL

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn Krohnsminde idrettsplass Arealplan-ID 64060000 Saksnummer 201327459 Utarbeidet av Rambøll Norge A/S

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON KULTURMINNE- DOKUMENTASJON REGULERINGSPLAN FOR GNR 25 BNR 197 M.FL. ØVRE FYLLINGSVEIEN, FYLLINGSDALEN BERGEN KOMMUNE Opus Bergen AS 06.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Dagens situasjon terreng

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 121 bnr. 405 mfl. Nordåstunet.

Ytrebygda, gnr. 121 bnr. 405 mfl. Nordåstunet. Kulturminnedokumentasjon til reguleringsplan: Ytrebygda, gnr. 121 bnr. 405 mfl. Nordåstunet. Grov 3D-modell som viser dagens bygg (venstre i bildet) og plassering av nybygg i skråningen på byggets vestside

Detaljer

Dokumentasjon av kulturminner og kulturminnemiljø

Dokumentasjon av kulturminner og kulturminnemiljø Dokumentasjon av kulturminner og kulturminnemiljø Detaljreguleringsplan for Laksevåg, Gnr. 123 bnr. 7 m.fl. Fagerdalen 2014-01-28 01 2014-01-28 Dokumentasjon av kulturminner og kulturminnemiljø MK KOH

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon

Kulturminnedokumentasjon Kulturminnedokumentasjon Arna, gnr. 299 bnr. 13 og gnr. 300, bnr. 3 mfl. Arna Jordsorteringsanlegg. 1. Sammendrag Planområdet ligger i Langedalen, vest for Arna. Gjennom Kulturminnesøk er det registrert

Detaljer

UTVIKLINGSAVDELINGEN RAMBØLL AS Att. Anders Johansen Bærumsveien 204 1357 BEKKESTUA Vår dato: 30.06.2017 Vår referanse: 2017/14361-2 Vår saksbehandler: Deres dato: 12.06.2017 Deres referanse: Inger Karlberg,

Detaljer

Planinitiativ til reguleringsplan: Detaljregulering for Holt skole

Planinitiativ til reguleringsplan: Detaljregulering for Holt skole Planinitiativ til reguleringsplan: Detaljregulering for Holt skole Forslagsstiller Eiendommer/grunneiere Rælingen kommune Eier av Holt skole (gnr.97/bnr.22) Grunneier av området rundt Holt skole (gnr.97/bnr.1)

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. for Smigrov boligområde Arna, gnr 287, bnr 14 m.fl.

Kulturminnedokumentasjon. for Smigrov boligområde Arna, gnr 287, bnr 14 m.fl. Kulturminnedokumentasjon for Smigrov boligområde Arna, gnr 287, bnr 14 m.fl. Innholdsfortegnelse 1.) Sammendrag 2.) Bakgrunn. 3.) Mål og metoder 4.) Dokumentasjon av kulturminnemiljø... 4.1.) Billedmateriale

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Litlebotn boliger, gnr./bnr. 123/163 m.fl.

Kulturminnedokumentasjon. Litlebotn boliger, gnr./bnr. 123/163 m.fl. Kulturminnedokumentasjon Litlebotn boliger, gnr./bnr. 123/163 m.fl. Datert 30.6.2016 1 1. Sammendrag... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Mål, metoder... 2 4. Dokumentasjon av kulturminnemiljø... 2 5. Konklusjoner...

Detaljer

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI Oppdragsgiver Gamvik kommune Rapporttype Kostnadsberegning Dato 2017-03-20 NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon

Kulturminnedokumentasjon Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P37 Plankonsulent: Kulturminnedokumentasjon Hopsnesveien 48, gnr 41 bnr 973 Dato: 28.4.2017 1 Prosjektinfo Prosjekt nr: 359 Prosjektnavn: Hopsnesveien 48 Plan ID 1201_65240000

Detaljer

Bystyresak 459/09. Dato: 20. november 2009. Byrådet. Krohnsminde idrettsplass, videre planer SARK-6622-200808136-8

Bystyresak 459/09. Dato: 20. november 2009. Byrådet. Krohnsminde idrettsplass, videre planer SARK-6622-200808136-8 Dato: 20. november 2009 Bystyresak 459/09 Byrådet Krohnsminde idrettsplass, videre planer STBE SARK-6622-200808136-8 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet forslag til ny idrettsplan, Idrettsbyen Bergen

Detaljer

JONSVOLLSKVARTALET TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSEN

JONSVOLLSKVARTALET TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSEN Dokumenttype Notat 2012-04-24 JONSVOLLSKVARTALET TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSEN JUSTERT PLAN ETTER AT INNSIGELSE FRA FYLKESMANNEN ER TRUKKET JUSTERT PLAN ETTER AT INNSIGELSE FRA FYLKESMANNEN ER TRUKKET

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Stedsanalyse Granveien

Stedsanalyse Granveien Stedsanalyse Granveien Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Lokalisering og planstatus... 3 1.3. Områdets historikk... 4 2. Fortetting... 6 2.1. Fortetting og forhold til overordnet plan...

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON HJELLESTAD MARINA Datert:

KULTURMINNEDOKUMENTASJON HJELLESTAD MARINA Datert: KULTURMINNEDOKUMENTASJON HJELLESTAD MARINA Datert: 30.11.12 BERGEN KOMMUNE Hjellestad marina, Ytrebygda bydel. Saksnr: 200817698. Planid: 61890000 I forbindelse med varsel om oppstart kom det inn merknader

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON Ytrebygda, gnr. 38 bnr. 15 m.fl.

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON Ytrebygda, gnr. 38 bnr. 15 m.fl. DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Heldal Eiendom AS Kulturminnedokumentasjon Utgave/dato: 01/ 10.11.2017 Oppdrag: Type oppdrag: Oppdragsleder: Tema: Dokumenttype: Skrevet av: P16071 Søvikmarka

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FABRIKKGATEN 7B OG NÆRLIGGENDE BYGG

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FABRIKKGATEN 7B OG NÆRLIGGENDE BYGG KULTURMINNEDOKUMENTASJON FABRIKKGATEN 7B OG NÆRLIGGENDE BYGG 1. Bakgrunn for Fabrikkgaten 7b Planområdet ligger like sør for Danmarksplass i Årstad bydel i Bergen kommune. Planområdet omfatter gnr 159

Detaljer

MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM TU LLINKVARTALET

MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM TU LLINKVARTALET Oppdragsgiver ppppppppp pe Vedlegg til detaljreguleringsplan 2014-02-03 MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM TU LLINKVARTALET RAMB LL TULLINKVARTALET 2 (9) TULLIN KVARTALET Oppdragsnr.: 1110948 Oppdragsnavn: Detaljregulering

Detaljer

GRØVLEHAUGEN KULTURMINNEDOKUMENTASJON GNR 173 BNR 5 ÅSANE BYDEL, BERGEN KOMMUNE. Plannummer: Opus Bergen AS November 2015

GRØVLEHAUGEN KULTURMINNEDOKUMENTASJON GNR 173 BNR 5 ÅSANE BYDEL, BERGEN KOMMUNE. Plannummer: Opus Bergen AS November 2015 GRØVLEHAUGEN KULTURMINNEDOKUMENTASJON GNR 173 BNR 5 ÅSANE BYDEL, BERGEN KOMMUNE Plannummer: 201214740 Opus Bergen AS November 2015 DOKUMENTINFORMASJON Utgave/dato: November 2015 Oppdrag: P 07071 Type oppdrag:

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Irene Våge OPPRETTET AV

PROSJEKTLEDER. Irene Våge OPPRETTET AV KUNDE / PROSJEKT Kokstadflaten 4 AS Regulering Kokstadflaten 54 PROSJEKTNUMMER 28643001 PROSJEKTLEDER Irene Våge OPPRETTET AV Ann Katrine Birkeland DATO 17.11.2017 REV. DATO Kulturminnegrunnlag 1. Innledning

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon

Kulturminnedokumentasjon BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr. 119 bnr. 3, 35 mfl. Rå/ del av Fana stadion Arealplan-ID 63780000. Kulturminnedokumentasjon 3. juni 2015 Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Mål, metoder... 5 Automatisk

Detaljer

Reguleringsplan for Sagstugrenda i Gjøvik kommune - Uttalelse etter gjennomførte kulturminneregistreringer og oversendelse av befaringsrapport

Reguleringsplan for Sagstugrenda i Gjøvik kommune - Uttalelse etter gjennomførte kulturminneregistreringer og oversendelse av befaringsrapport Kulturarvenheten Asplan Viak AS Hamar Falsens gt. 12 2317 HAMAR Vår ref.: 201404321-9 Lillehammer, 7. august 2014 Deres ref.: Reguleringsplan for Sagstugrenda i Gjøvik kommune - Uttalelse etter gjennomførte

Detaljer

Området er regulert i en eldre reguleringsplan for Årstad/Bergenhus. Gnr 158 bnr 74 m.fl. Damsgårdsundet sør, vedtatt

Området er regulert i en eldre reguleringsplan for Årstad/Bergenhus. Gnr 158 bnr 74 m.fl. Damsgårdsundet sør, vedtatt STEDSANALYSE KROHNEN, GNR/BNR 158/49, 113, 114 MFL BERGEN KOMMUNE 1 OVERSIKT Området er regulert i en eldre reguleringsplan for Årstad/Bergenhus Gnr 158 bnr 74 mfl Damsgårdsundet sør, vedtatt 30052011

Detaljer

NOTAT TILLEGGSNOTAT PLANPROGRAM MYRDAL IDRETTSPARK

NOTAT TILLEGGSNOTAT PLANPROGRAM MYRDAL IDRETTSPARK NOTAT Oppdrag Myrdal Idrettspark Kunde Arena Nord Dato 2016/03/15 Til Finn Wetteland Fra Linn Skjold Kopi Roald Bruun-Hansen, Sverre Sørnes, Rune Titlestad TILLEGGSNOTAT PLANPROGRAM MYRDAL IDRETTSPARK

Detaljer

KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR KALFARVEIEN 75, GNR 166 BNR 1154,1155 PLAN ID: 61860000

KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR KALFARVEIEN 75, GNR 166 BNR 1154,1155 PLAN ID: 61860000 KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR KALFARVEIEN 75, GNR 166 BNR 1154,1155 PLAN ID: 61860000 2 INNHOLD 1 Sammendrag...4 2 Bakgrunn...4 3 Mål, metoder...4 4 Dokumentasjon av kulturminnemiljø...5 5 Konklusjoner...13

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid, Detaljregulering Loftsgårdsteigen 298/1 på Mysusæter, Sel kommune

Varsel om oppstart av planarbeid, Detaljregulering Loftsgårdsteigen 298/1 på Mysusæter, Sel kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: 5183492/Detaljregulering Loftsgårdsteigen 2018-10-24 Varsel om oppstart av planarbeid, Detaljregulering Loftsgårdsteigen 298/1 på Mysusæter, Sel kommune I henhold til plan-

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201327459/27 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: MAYH Dato: 26.1.2016 ÅRSTAD, GNR.

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon Årstadveien 16

Kulturminnedokumentasjon Årstadveien 16 Kulturminnedokumentasjon Årstadveien 16 1 Innhold Innledning... 3 Planområdet Status... 4 Automatisk fredete kulturminner... 6 Historisk utvikling i området... 7 Årstadveien 16... 10 Årstadveien 16- Strøkskarakter...

Detaljer

deres etterkommere. De fleste av husene er i dag nydelig restaurert og er meget ettertraktet. ( sist besøkt:

deres etterkommere. De fleste av husene er i dag nydelig restaurert og er meget ettertraktet. (  sist besøkt: Kulturminnedokumentasjon til planid 64320000, Laksevåg. Gnr. 130 Bnr. 34. Alvøen/Ellingshaugen, Barnehagebygg innenfor planområdet, samt tilgrensende bebyggelse Dato: 16.06.2017 1 1. Sammendrag Alvøen,

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon SOLHEIMSGATEN

Kulturminnedokumentasjon SOLHEIMSGATEN Kulturminnedokumentasjon SOLHEIMSGATEN UTREDNING I FORBINDELSE MED PLANID: 64300000 Opus Bergen AS mars 2015 Innledning I forbindelse med reguleringsarbeid for Årstad, gnr 158 bnr 30 m.fl., Solheimsgaten

Detaljer

RAPPORT KULTURMINNEDOKUMENTASJON ÅSANE, GNR. 189/63, M.FL, MYRDALSHOVDEN AREALPLAN-ID PROSJEKTNUMMER

RAPPORT KULTURMINNEDOKUMENTASJON ÅSANE, GNR. 189/63, M.FL, MYRDALSHOVDEN AREALPLAN-ID PROSJEKTNUMMER PROSJEKTNUMMER 55433001 KULTURMINNEDOKUMENTASJON ÅSANE, GNR. 189/63, M.FL, MYRDALSHOVDEN AREALPLAN-ID 65630000 KULTURMINNEDOKUMENTASJON TIL GJENNOMLESNING, BYANTIKVAREN 22.12.2017 Sweco Norge AS Ann Katrine

Detaljer

KULTURMINNE- OG KULTURMILJØDOKUMENTASJON FOR GNR 12 BNR 269 M.FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE. Fantoft Park

KULTURMINNE- OG KULTURMILJØDOKUMENTASJON FOR GNR 12 BNR 269 M.FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE. Fantoft Park KULTURMINNE- OG KULTURMILJØDOKUMENTASJON FOR GNR 12 BNR 269 M.FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE Bergen mai 2010 Kulturminne og Kulturmiljø 1. SAMMENDRAG... 2 2. BAKGRUNN... 3 3. MÅL, METODER... 4 3.2 METODER

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Tord Bakke OPPRETTET AV. Kulturminnegrunnlag til reguleringsplan. Fantoftvegen 16, gnr. 12 bnr. 261, Bergen

OPPDRAGSLEDER. Tord Bakke OPPRETTET AV. Kulturminnegrunnlag til reguleringsplan. Fantoftvegen 16, gnr. 12 bnr. 261, Bergen OPPDRAG Fantoftvegen 16 reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 16584001 OPPDRAGSLEDER Tord Bakke OPPRETTET AV Ann Katrine Birkeland DATO Revidert 10.02.2016 Kulturminnegrunnlag til reguleringsplan. Fantoftvegen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Rishaughøgda i Halden kommune.

Detaljreguleringsplan for Rishaughøgda i Halden kommune. Berørte parter og offentlige høringsorganer Hamar 07.01.2015 Vår saksbehandler: Idar Sambu Vår ref.: Deres ref.: Detaljreguleringsplan for Rishaughøgda i Halden kommune. VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Hva er NB!-registeret? NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse.

Hva er NB!-registeret? NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Nasjonale interesser i by - bevaring og byutvikling. Side 1 Hva er NB!-registeret? NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Side 2 75

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Laksevåg, gnr. 136 bnr. 184 m.fl. og gnr. 137 bnr. 466 m.fl. Drotningsvik næringsområde

Kulturminnedokumentasjon. Laksevåg, gnr. 136 bnr. 184 m.fl. og gnr. 137 bnr. 466 m.fl. Drotningsvik næringsområde Kulturminnedokumentasjon Laksevåg, gnr. 136 bnr. 184 m.fl. og gnr. 137 bnr. 466 m.fl. Drotningsvik næringsområde 12.12.2012 1 Forord Kulturminnedokumentasjonen er et vedlegg til reguleringsplanen for Drotningsvik

Detaljer

Det vises til kunngjøring om oppstart av arbeid med kommuneplan for ny Moss kommune.

Det vises til kunngjøring om oppstart av arbeid med kommuneplan for ny Moss kommune. Fra: Per Atle Tangen Sendt: onsdag 31. januar 2018 10:00 Til: Mottak Post Kopi: 'alfjo47@online.no' Emne: Jaktåsen - innspill til kommuneplan for ny Moss kommune Vedlegg: kommunplaninnspill

Detaljer

Arealet er avsatt til fremtidig boligformål i gjeldende kommuneplans areadel ( ) og i høringsutkast til ny kommuneplans arealdel ( ).

Arealet er avsatt til fremtidig boligformål i gjeldende kommuneplans areadel ( ) og i høringsutkast til ny kommuneplans arealdel ( ). PLANINITIATIV LOESHAGEN BOLIGOMRÅDE - Gnr/bnr 132/2 Redegjørelse for planinitiativet: a. Formålet med planen Formålet med planen er å legge til rette for et nytt boligområde med frittliggende, og eller

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Skogsøy - Sandvikheia Gnr 18 bnr 34 og 35 Mandal kommune Rapport ved Yvonne Olsen

Detaljer

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 2014-05-21 Dokument nr.: 03 Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 00 Rev. 00 Dato: 21/5-14

Detaljer

Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDEHALLEN BARNEHAGE OG IDRETTSPARK

Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDEHALLEN BARNEHAGE OG IDRETTSPARK Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDEHALLEN BARNEHAGE OG IDRETTSPARK (NASJ. PLAN-ID: 20170003), I SANDE KOMMUNE Varsling: I henhold til plan-

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEGEVAKT OG KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Forslag til planprogram 2017.14.06 REGULERING, LEGEVAKT OG KOMMUNAL

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 160 BNR 144 M. FL. ÅRSTAD BYDEL, BERGEN KOMMUNE PLANNID: Årstad brannstasjon barnehage

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 160 BNR 144 M. FL. ÅRSTAD BYDEL, BERGEN KOMMUNE PLANNID: Årstad brannstasjon barnehage KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 160 BNR 144 M. FL. ÅRSTAD BYDEL, BERGEN KOMMUNE PLANNID: 1201 6123 0000 Årstad brannstasjon barnehage Bergen juni 2010 Årstad Brannstasjon barnehage KULTURMINNEDOKUMENTASJON

Detaljer

ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERINGSPLAN - TAUMARKA B2

ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERINGSPLAN - TAUMARKA B2 Oppdragsgiver Taumarka AS Rapporttype ROS-analyse 2014-08-27 ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERINGSPLAN - TAUMARKA B2 ROS-ANALYSE - TAUMARKA B2 3 (13) ROS-ANALYSE TAUMARKA B2 Oppdragsnr.: 135004123 Oppdragsnavn:

Detaljer

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (11) DROTTNINGBORG DETALJREGULERING Oppdragsgiver Drottningborg Videregående skole v/ Norsk Luthersk Misjonssamband Rapporttype Forslag til planprogram 2016.01.27 DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON. Reguleringsplan Langeskogen Bergen kommune Opus Bergen AS

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON. Reguleringsplan Langeskogen Bergen kommune Opus Bergen AS KULTURMINNE- DOKUMENTASJON Reguleringsplan Langeskogen Bergen kommune Opus Bergen AS 30.01.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Dagens situasjon terreng og bebyggelse... 3 3 Historie... 5 4 Kulturminner

Detaljer

Fra: Gabrielsen, Kristin Sendt: :28:13 Til: Senteret, Dokument Kopi:

Fra: Gabrielsen, Kristin Sendt: :28:13 Til: Senteret, Dokument Kopi: Fra: Gabrielsen, Kristin (Kristin.Gabrielsen@austagderfk.no) Sendt: 06.12.2018 10:28:13 Til: Senteret, Dokument Kopi: Emne: Særutskrift - Detaljregulering for Brennvika, Borøya i Tvedestrand kommune -

Detaljer

Kulturminnerapport Nygårdsviken 1

Kulturminnerapport Nygårdsviken 1 Kulturminnerapport Nygårdsviken 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Mål, metoder... 5 3.1 Mål for dokumentasjonen... 5 3.2 Metoder benyttet under dokumentasjonen... 5 4 Dokumentasjon av kulturminnemiljø...

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Planinitiativ Detaljregulering for Natvigveien 156

Planinitiativ Detaljregulering for Natvigveien 156 30.04.19 Planinitiativ Detaljregulering for Natvigveien 156 Generell informasjon: Kontaktinformasjon oppdragsgiver HAG-Natvigveien 156 AS v/asle Thorsen Tlf: 404 02 960 e-post: asle@hag-eiendom.no Kontaktinformasjon

Detaljer

NOTAT TILLEGGSNOTAT PLANPROGRAM MYRDAL IDRETTSPARK

NOTAT TILLEGGSNOTAT PLANPROGRAM MYRDAL IDRETTSPARK NOTAT Oppdrag Myrdal Idrettspark Kunde Arena Nord Dato 31/03/2016 Til Byrådsavdeling byutvikling v/finn Wetteland Fra Linn Skjold Kopi Roald Bruun-Hansen, Sverre Sørnes, Rune Titlestad TILLEGGSNOTAT PLANPROGRAM

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Detaljregulering for: Årstad, gnr. 18 bnr. 305 mfl. Fredlundveien Arealplan-ID 64110000

Kulturminnedokumentasjon. Detaljregulering for: Årstad, gnr. 18 bnr. 305 mfl. Fredlundveien Arealplan-ID 64110000 Kulturminnedokumentasjon Detaljregulering for: Årstad, gnr. 18 bnr. 305 mfl. Fredlundveien Arealplan-ID 64110000 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Mål, metoder... 3 3.1 Mål for dokumentasjonen...

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid for fortau i Råkollveien, Fredrikstad kommune

Varsel om oppstart av planarbeid for fortau i Råkollveien, Fredrikstad kommune Hjemmelshavere Naboer Offentlige myndigheter Interesseorganisasjoner DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO Varsel om oppstart av planarbeid for fortau i Råkollveien, Fredrikstad kommune I henhold til plan-

Detaljer

JARMUND/VIGSNÆS AS ARKITEKTER MNAL

JARMUND/VIGSNÆS AS ARKITEKTER MNAL Til naboer, berørte parter og offentlige og private høringsinstanser Jarmund/Vigsnæs AS arkitekter MNAL Henrik Ibsens gate 100 0255 Oslo Oslo 21.03.2017 DETALJREGULERING FOR PARKVEIEN 4 I SKI KOMMUNE VARSEL

Detaljer

Deres ref Vår ref. Dato Håvard Skaaden Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljreguleringsplan for Lisleby allé boligområde (ID )

Deres ref Vår ref. Dato Håvard Skaaden Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljreguleringsplan for Lisleby allé boligområde (ID ) «Navn» «Adresse» Poststed Deres ref Vår ref. Dato Håvard Skaaden 03.05.2018 Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljreguleringsplan for Lisleby allé boligområde (ID01061174) I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

PLANPROGRAM - DETALJREGULERING

PLANPROGRAM - DETALJREGULERING Oppdragsgiver Skårersletta 43 AS Rapporttype Forslag til planprogram 2014-02-12 PLANPROGRAM - DETALJREGULERING ROLVSRUD IDRETTSPARK FORSLAG TIL PLANPROGRAM INNHOLD PLANPROGRAM - DETALJREGULERING... 1 1.

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON. Gnr 39 bnr 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik Bergen kommune Opus Bergen AS

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON. Gnr 39 bnr 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik Bergen kommune Opus Bergen AS KULTURMINNE- DOKUMENTASJON Gnr 39 bnr 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik Bergen kommune Opus Bergen AS 01.03.2016 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Veidekke Eiendom AS Kulturminnedokumentasjon

Detaljer

Eidsvoll kommune Postboks EIDSVOLL. Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av

Eidsvoll kommune Postboks EIDSVOLL. Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON KULTURMINNE- DOKUMENTASJON REGULERINGSPLAN FOR GNR 40 BNR 411 M.FL. DYRHAUGEN, FANA BERGEN KOMMUNE Opus Bergen AS 17.03.2015 Innledning I forbindelse med reguleringsarbeid for gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen,

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Laksevåg, gnr. 136 bnr. 184 m.fl. og gnr. 137 bnr. 466 m.fl. Drotningsvik næringsområde

Kulturminnedokumentasjon. Laksevåg, gnr. 136 bnr. 184 m.fl. og gnr. 137 bnr. 466 m.fl. Drotningsvik næringsområde Kulturminnedokumentasjon Laksevåg, gnr. 136 bnr. 184 m.fl. og gnr. 137 bnr. 466 m.fl. Drotningsvik næringsområde 11.07.2014 1 Forord Kulturminnedokumentasjonen er et vedlegg til reguleringsplanen for Drotningsvik

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Berge ytre Gnr 21 Bnr 8 Mandal kommune Rapport ved Yvonne Olsen R A P P O RT F R A K U LT U R H I

Detaljer

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 606936-01 Reguleringsplan Åsane sykehjem Dato: 07.04.2017 Skrevet av: Kjersti Møllerup Subba Kvalitetskontroll: Katrine Bjørset Falch VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

16.10.15 NDE VEI, DEL AV BALLPLASS. Stamhusveien. Oslo Leiv Eiriksson Senter. Trondheim. tegn_3 +47 08 346. www.tegn3.no

16.10.15 NDE VEI, DEL AV BALLPLASS. Stamhusveien. Oslo Leiv Eiriksson Senter. Trondheim. tegn_3 +47 08 346. www.tegn3.no VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR STAMHUSVEIEN 43DEFG,, DEL AV TILGRENSENDE FRIOMRÅDE, DEL AV TILSTØTENT NDE VEI, DEL AV STAMHUSVEIEN 22, DEL AV STAMHUSVEIEN 24, DEL AV BALLPLASS SVEIEN 2, 4, 6 OG DELL

Detaljer

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsgiver USBL Rapporttype ROS-analyse 2014-09-02 HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (8) HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1350002009 Oppdragsnavn: Heggen boligfelt, detaljregulering

Detaljer

Detaljregulering for sentralrenseanlegget i Strandveien, i Skedsmo og Rælingen kommune Planstatus

Detaljregulering for sentralrenseanlegget i Strandveien, i Skedsmo og Rælingen kommune Planstatus Detaljregulering for sentralrenseanlegget i Strandveien, i Skedsmo og Rælingen kommune Planstatus Beskrivelse av forholdet til eksisterende og pågående planprosesser går frem av dette dokumentet. Kommuneplanens

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nordre Åstveit.Boliger. Arealplan-ID

Kulturminnedokumentasjon. Detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nordre Åstveit.Boliger. Arealplan-ID Kulturminnedokumentasjon Detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nordre Åstveit.Boliger. Arealplan-ID 63000000 Revidert 26/6-2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Mål, metoder...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/07876-56 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø

Detaljer

REGULERINGSPLAN SAKSNUMMER xxx, PLANNUMMER:xsxxx BERGEN KOMMUNE, G NR 50 B NR10 MED FLERE, NEDRE KIRKEBIRKELAND AKTIVITETS- OG FAMILIEPARK

REGULERINGSPLAN SAKSNUMMER xxx, PLANNUMMER:xsxxx BERGEN KOMMUNE, G NR 50 B NR10 MED FLERE, NEDRE KIRKEBIRKELAND AKTIVITETS- OG FAMILIEPARK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag 2. Bakgrunn 3. Mål og metoder 3.1 Mål for dokumentasjonen 3.2 Metoder benyttet under dokumentasjonen 4. Dokumentasjon av kulturminnemiljø 4.1 Områdebeskrivelse 4.2 Områdeavgrensing

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato

Vår referanse Deres referanse Dato Siram AS Bienersvei 6 3922 PORSGRUNN Vår referanse Deres referanse Dato 201620099-4 09.11.2016 Kraftutbygging i Verksfossen i Homla, Malvik kommune. Foreløpig uttalelse vedrørende kulturminner. Sør-Trøndelag

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon Nyere tids kulturminne. Detaljreguleringsplan. Nordnæsdalsveien Nasjonal arealplanid: 1201_

Kulturminnedokumentasjon Nyere tids kulturminne. Detaljreguleringsplan. Nordnæsdalsveien Nasjonal arealplanid: 1201_ Kulturminnedokumentasjon Nyere tids kulturminne Detaljreguleringsplan. Nordnæsdalsveien Nasjonal arealplanid: 1201_63240000 Mars 2015 Forord Det er startet opp reguleringsarbeid for gnr. 25, bnr. 127,

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 1.

Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 1. Byrådssak 1526 /13 Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene 69000000 Vågsbunnen, 16040000 Vågen, kaiene og Bryggen og 4620000 Marken. 1. gangs høring UHSA ESARK-5120-201302469-23 Hva saken gjelder:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 1. gangsbehandling. Saken avgjøres av: Formannskapet.

SAKSFREMLEGG. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 1. gangsbehandling. Saken avgjøres av: Formannskapet. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/621 Saksbehandler: Grethe Utvei Organ Møtedato Bygningsrådet 25.08.2015 Kulturutvalget 01.09.2015 Formannsskapet 03.09.2015 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Detaljer

BOMMESTAD NÆRINGSOMRÅDE MINDRE ENDRING FOR GBNR. 2030/53 OG FOR DEL AV 2030/2 OG 2030/46

BOMMESTAD NÆRINGSOMRÅDE MINDRE ENDRING FOR GBNR. 2030/53 OG FOR DEL AV 2030/2 OG 2030/46 ArkivsakID.: 15/1829 Arkivkode: GBR - 2030/1, GBR - 2030/53, FA - L12 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 138/16 Planutvalget 23.08.2016 BOMMESTAD NÆRINGSOMRÅDE MINDRE ENDRING FOR GBNR. 2030/53 OG FOR DEL

Detaljer

Kulturminner og Kulturmiljø

Kulturminner og Kulturmiljø Kulturminner og Kulturmiljø 1. INNLEDNING... 2 2. BAKGRUNN... 3 3. DOKUMENTASJON AV KULTURMINNEMILJØ... 4 3.1 DEFINISJONER... 4 3.2 OMRÅDEBESKRIVELSE OG OMRÅDEAVGRENSNING... 4 3.3 HISTORIKK... 6 3.4 BYGNINGER

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASON DETALJPLAN NY ROLLAND SKOLE

KULTURMINNEDOKUMENTASON DETALJPLAN NY ROLLAND SKOLE KULTURMINNEDOKUMENTASON DETALJPLAN NY ROLLAND SKOLE 28.05.2015 2 Oppdragsnr.: 51350005625 Oppdragsnavn: Ny Rolland skole reguleringsplan Dokumentnavn: Kulturminnedokumentasjon detaljplan ny Rolland skole

Detaljer

Litlestølen boligområde, detaljplan

Litlestølen boligområde, detaljplan Litlestølen boligområde, detaljplan Plan nr 6028000 Saksnr 201005929 Utarbeidet av: ToA Kontrollert av: TAG Godkjent av: Fagområde: Arealplan Ansvarlig enhet: Region Bergen Avdeling plan og infrastruktur

Detaljer

Oppdragsgiver. Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag. Rapporttype. ROS-analyse. Dato xx-xx ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag. Rapporttype. ROS-analyse. Dato xx-xx ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-xx-xx ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) Oppdragsnr.: 4110099 Oppdragsnavn: ROS-analyse Dokument nr.: [Tekst]

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Byantikvaren. Saksnr.: Til: BBU Stab Kopi til: Byantikvaren. Dato: 19. juni 2017

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Byantikvaren. Saksnr.: Til: BBU Stab Kopi til: Byantikvaren. Dato: 19. juni 2017 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Byantikvaren Fagnotat Saksnr.: 201631985-3 Emnekode: ESARK-36 Saksbeh: METT Til: BBU Stab Kopi til: Fra: Byantikvaren Dato: 19. juni 2017 Kulturminneplan for Bergen Kommune 2019-2023

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune.

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune. Berørte parter og offentlige høringsorganer Hamar 27.04.2015 Vår saksbehandler: Line Danielsen Vår ref.: Deres ref.: Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune. VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer