Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 25092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 26092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Norsk Byggservice AS Forslag til regulering - utvidelse av boligområde i Heptekjerr III ved Grevlingevegen. Reguleringsplan - Heptekjerr 3, ved Grevlingvegen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Vidar Hægeland Enhet for teknisk forvaltning - MARARI Diverse søknader om utslippstillatelser Søknad om utslippstillatelse - vannklosett i hytte på Langeland. Anne Lise Birkeland. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / MARARI Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / MARARI 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Søknad om brøyting/brøyteavgift samlemp. Klage på kommunal brøyting Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / NILKRI 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Søknad om brøyting/brøyteavgift samlemp. VEDR: brøyting for beboere i Daleveien, Vikeland Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / NILKRI 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOLIGER1 Enhet for byggforvaltning - SORGRY Søknad om kommunal bolig - Avskjermet Varsel om at leiekontrakten går ut. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Jorunn Nilssen Søknader om fritak fra kommunale avgifter Samlemappe. Gnr. 6, bnr. 971, Granlivegen 51. Midlertidig fritak for kommunale gebyrer. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / BRERUT 07/ U Dok.dato: Jour.dato:

2 Tilg. kode: U Par.: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Wenche Løvø Søknad om fritak for kommunale gebyrer - renovasjon - samlemappe Søknad om fritak for kommunale gebyrer - renovasjon - Wenche Løvø Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / BRERUT Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / BRERUT 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Vigeland Metal Refinery A/S Søknad om fritak for kommunale gebyrer - renovasjon - samlemappe Tilbakebetalt renovasjonsavgift for 2x660 l grå dunker Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / BRERUT Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / BRERUT 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Olav Mosland Gnr. 2, bnr. 8, Venneslavegen 130. Søknad om deling av grunneiendom. Gnr. 2, bnr. 8, Venneslavegen 130. Søknad om deling av grunneiendom. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning - LUNREI Bostøtte 2007 Sletting av bostøttesøknad. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / LUNREI Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / LUNREI 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand kommune - Plan- og bygningsetaten Seksjon for samfunnsutvikling - NOROLA Samordnet arealplanlegging / regulering i området Knutepunkt Sørlandet - retningslinjer. Regulering Sørlandsparken. Konsekvensutredning for Sørlandsparken. Melding om bystyrevedtak. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / NOROLA Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / NOROLA 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOLIGER1 Enhet for byggforvaltning - SORGRY Vedr. Kommunal Leilighet - Avskjermet Vedr. husleierestanse. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Espen Benneche Slamtømming Tømming av septiktank utenfor tømmerute Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: MOS-ELEV1 Moseidmoen skole - SERTRY Permisjoner - Avskjermet Permisjoner - Avskjermet Saksansv: Moseidmoen skole / SERTRY Saksbeh: Moseidmoen skole / SERTRY 07/ I Dok.dato: Jour.dato:

3 Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen Seksjon for samfunnsutvikling - NILLEI Forlengelse av ATP - Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen. Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen fortsetter Oppnevning av representanter til det nye ATP-utvalget. Økonomiske bidrag til ATP-prosjektet. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for park og idrett - ORFJOR Vest-Agder Fylkeskommune Regionalutvikling Søknad om spillemidler til Rogeheia orienteringskart. Anmodning om utbetaling av spillemidler Saksansv: Enhet for park og idrett / ORFJOR Saksbeh: Enhet for park og idrett / ORFJOR 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN SMS Arkitekter AS Gnr. 6, Bnr Nesv. 27. Søknad om rammetillatelse for boenhet i uthus. Tiltakshaver: Alf Viksnes. Gnr. 6, Bnr. 27. Vedr. Søknad om igangsettingstillatelse for generasjonsbolig - Ny del + fasadeendring eks bolig Nesvegen 27. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - HANJOR Vest-Agder Fylkeskommune - Kollektivtrafikk Vest-Agder Kollektivtrafikk - v/storhaug Søknader om spesialskyss skoleår Søknad om spesialskyss skoleår Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN SolHus Arkitekten - v/ole Petter Johansen Gnr. 3, Bnr Liane. Søknad om bruksendring fra bolig til barnehage og mindre tilbygg til barnehagen. Adresse: Høylandsvegen, 4700 Vennesla. Gnr. 3, Bnr Liane. Søknad om bruksendring fra bolig til barnehage og mindre tilbygg til barnehagen. Adresse: Høylandsvegen, 4700 Vennesla. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOLIGLÅN1 Enhet for byggforvaltning - SORGRY Søknadsskjema om startlån - Avskjermet Tilsagn på startlån og boligtilskudd til kjøp av bolig. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOLIGER1 Enhet for byggforvaltning - SORGRY Kommunal bolig - husleie Varsel om reaksjon grunnet manglende innbetaling av husleie. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato:

4 Enhet for plan og utbygging - ROYKAR Tom Tveite Gnr. 89, bnr. 6 - Søknad om tillatelse til tiltak - enkle tiltak - riving av våningshus på Hægeland. Gnr. 89, bnr. 6 - Søknad om tillatelse til enkle tiltak - riving av våningshus. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / ROYKAR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / ROYKAR 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Innovasjon Norge Søknad fra Reidun og Arne Svaland om BU-midler og lån til landbruksformål Anmodning om delutbetaling av lavrisikolån og investeringstilskudd til Arne O. Svaland, Vennesla kommune. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AAREIR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AAREIR 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - ROYKAR Nelly Pedersen Gnr. 32, bnr. 8 - Søknad om tilatelse til tiltak - enkle tiltak. Riving av våningshus i Øvrebø. Tiltakshaver: Nelly Pedersen Gnr. 32, bnr. 8 - Søknad om tilatelse, enkle tiltak. Riving av våningshus. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / ROYKAR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / ROYKAR 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - ROYKAR Ruben Lindekleiv Gnr 6, bnr Melding om tiltak - Oppføring av garasje Sentrumsvegen 29 Gnr 6, bnr Melding om tiltak - Oppføring av garasje Saksansv: Enhet for plan og utbygging / ROYKAR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / ROYKAR 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AANARI Kristin Elisabet Rosseland - C/o Oddbjørn Aardalen Eivind Øen Karsten Øen Kari Aardalen - Oddbjørn Aardalen Gnr. 16, bnr. 1 - Søknad om rekvisisjon av kartforretning. Søker: Kari og Oddbjørn Aardalen Varsel om klageadgang Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens Kartverk eiendom Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 16, bnr. 1 - Søknad om rekvisisjon av kartforretning. Søker: Kari og Oddbjørn Aardalen Gnr. 16, bnr. 1 - Protokoll fra kartforretning - målebrev gnr. 16, bnr.8, 9, 10. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Trond Johannessen Enhet for plan og utbygging - HAREIV Gnr. 6, bnr. 1634, Heptekjerrvegen 63. Seksjonering av eiendommen. Søker: Notar Eiendom Kristiansand AS. Erklæring / avtale mellom hjemmelshaverne av 6/1634 og 6/1760 om at det ikke kan settes opp gjerde mellom eiendommene.

5 opp gjerde mellom eiendommene. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HAREIV Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HAREIV 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Agderbygg AS Gnr. 82, bnr Prosjekt Sandlandsvannet - Søknad om ansvarsrett rørinstallasjon. Gnr. 82, bnr Prosjekt Sandlandsvannet - Anmodning om ferdigattest. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - PRETER Ismeth Kondusha Gnr. 23, bnr Moseidvegen 42 B - Melding om tiltak. Gnr. 23, bnr Moseidvegen 42 B - Melding om tiltak.- Mindre byggearbeid. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / PRETER Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / PRETER 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Landmåler Sør AS Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 24, bnr. 1, Heisel. Søknad om deling av eiendom. Søker: Terje Heisel Gnr. 24, bnr Heisel. Kart- og delingsforretning over parsell av gnr. 24, bnr. 1. Protokoll - målebrev. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Lindhus AS Gnr.6,bnr Søknad om enkle tiltak/bruksendring - Moskedalen 13. Tiltakshaver: Åge Næss Gnr.6,bnr Søknad om ansvarsrett/ kontrollplan - nye vedlegg til søknad datert Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOLIGER1 Enhet for byggforvaltning - SORGRY Søknad om bolig. Søker: - Avskjermet Oppsigelse av leieforhold. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: MOS-PERS1 Moseidmoen skole - SERTRY Søknad om permisjon - Avskjermet Søknad om permisjon - Avskjermet Saksansv: Moseidmoen skole / SERTRY Saksbeh: Moseidmoen skole / SERTRY 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Landmåler Sør AS Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 21, bnr. 8, Drivenesmoen. Søknad om deling av grunneiendom. Søker: Ole Edvin Høiåsen. Gnr. 21, bnr Kart og delingsforretning over en parsell av gnr. 21, bnr. 8 - Målebrev og

6 protokoll kartforretning. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Vennesla boligstiftelse v/niels Otto Hægeland Gnr. 6, bnr Døblebakken 6. Enkle tiltak - Tilbygg. Tiltakshaver: Vennesla Boligstiftelse. Gnr. 6, bnr Døblebakken 6. Enkle tiltak - Tilbygg Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOLIGER1 Enhet for byggforvaltning - SORGRY KOBB Bytte av utleiebolig. Melding om innflytting i stiftelsen sine boliger. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Jørgen Reinertsen Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Anne Marie Moi Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Einar Ellingsen Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Dag Olsen Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Lillian Nilsen Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Anne Torhild Andersen

7 Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Pagna Serei Pen Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Henry Willy Olsen Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Lailla Abusland Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Nasser Pourjavad Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Glenn Wiggo Lystad Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Olaf Christiansen Gnr. 6 bnr. 1174, Rundåslia 25 - Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kjetil Viland Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Eva Robstad Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler.

8 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Frode Tornli Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Bjørn Jahnsson Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Jan Otto Fredwall Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: John Hodne Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - NILLEI Elin Svendsen Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Ørjan Strandberg Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Victor Manuel Perez Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Øystein Iversen Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler.

9 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Jan Mønsted Ggnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Gjeruld Johansen Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Christian Sandaker Gnr. 6 bnr. 293, Erkleivvegen 33 - Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Bjarne Roland Gnr. 89 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Eivind Aasen Gnr. 89 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arne Langeland Gnr. 89 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Reidun Andersen Gnr. 89 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Calvin Georg Barton Pålegg om installering av vannmåler Gnr. 89 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato:

10 Bjørnar Soltveit Gnr. 89 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kim Andre Bjørnevik Holdal Gnr. 89 bnr Pålegg om installering av vannmåle. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Steinar A. Gauslå Gnr. 89 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Sigbjørn Vinvand Gnr. 99 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Hans Kristian Didriksen Gnr. 99 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Margareth Salvesen Gnr. 99 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Øistein Vinvand Gnr. 99 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Geir Hauglund Gnr. 99 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato:

11 Seksjon for samfunnsutvikling - NILLEI Gunn Inga Bergseth Gnr. 99 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Vannmåler 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Vannmåler 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen vannmåler 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Gnr. 2 bnr. 23, Ole Gunnar Heistad. Vedr. vannmåler 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Vannmåler 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen vannmåler 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Vannmåler 07/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Protector Eiendom Seksjon for samfunnsutvikling - NILLEI

12 Pålegg om installering av vannmåler på gnr. 4, bnr. 64. Protector Eiendom eier ikke denne eiendommen i Vennesla. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Nils Ropstad Svein Gustav Skisland Anne Flystveit Skisland Gunnar Hægeland Vennesla kommune Gnr. 79, bnr. 120, Hægeland. Kartforretning over hele grunneiendommen uten deling. Søker: Gunnar Hægeland. Varsel om kartforretning Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Kristin Beurling 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOSTØTTE1 Enhet for byggforvaltning - LUNREI Husbanken, regionkontor Arendal Bostøtte - ekstramappe Bostøtte 9. termin sak til manuell behandling. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / LUNREI Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / LUNREI 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOLIGER1 Enhet for byggforvaltning - SORGRY Oppsigelse av leilighet - Avskjermet Vedr. oppsigelse av leiekontrakt. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PARKERING1 Servicetorget - BRERUT Søknad om parkeringstillatelse. Søker: - Avskjermet Søknad om parkeringstillatelse. Søker: - Avskjermet Saksansv: Servicetorget / BRERUT Saksbeh: Servicetorget / BRERUT 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOLIGLÅN1 Enhet for byggforvaltning - SORGRY Lån - refinansiering. Prioritetsvikelse for Storbrand Bank. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Olto VVS AS Gnr. 82, bnr Oppføring av bolig ved Sandlandsvannet i Hægeland. Ferdigattest. Gnr. 82, bnr Vedr.vann/avløp fritidsbolig ved Sandlandsvannet i Hægeland. Anmodning om ferdigattest Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens Kartverk Vest-Agder Enhet for plan og utbygging - HAREIV Gnr. 6, bnr Tinglyst dokument.

13 Gnr. 6, bnr Retur av tinglyst dokument - skjøte. Overdragelse av eiendom til Vennesla stiftelse. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HAREIV Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HAREIV 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens Kartverk Vest-Agder Enhet for plan og utbygging - HAREIV Gnr. 57, bnr. 113, 114, 115, 116, Tinglyste dokumenter. Gnr. 57, bnr. 113, 114, 115, 116, Retur av tinglyste dokumenter - skjøte. Overdragelse av eiendom til Svein Arild Hægeland. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HAREIV Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HAREIV 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Merethe Limm Sjøberg Enhet for plan og utbygging - HAREIV Adressefastsettelse husstander i Røssbrekka. Adressefastsettelse husstander i Røssbrekka. Ønsker Vennesla som postadresse. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HAREIV Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HAREIV 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Kontrakt - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Ingebjørg Bergland Enhet for plan og utbygging Venter på søknad. Gnr. 31, bnr. 9 - Søknad om disp. fra kommuneplanen. Fritidsbolig i Øvrebø. Nabovarsel. Venter på søknad. Gnr. 31, bnr. 9 - Søknad om disp. fra kommuneplanen. Fritidsbolig i Øvrebø. Nabovarsel innlevert. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Kontrakt - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Søknadsskjema-videregående opplæring - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Avtale -salg og service - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato:

14 Tilg. kode: 5A Par.: OFL 5A Tilbud om skoleplass - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Faktura for Salg og service - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Fagrapport - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Refusjonskrav-Salg og service - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt- studiekompetanse - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Fagrapport - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Søknad- videregående opplæring - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato:

15 NAV Kristiansand arbeid Studieplan - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Søknad- videregående opplæring - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Handlingsplan - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Plan - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Katedralskolen-Eksamenskontoret Søknad om ekstra eksamenstid - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Norsk Pasientskadeerstatning Seksjon for kommunale tjenester Erstatningssak - opplysninger om tilbud for barn - Avskjermet Erstatningssak - Behov for opplysninger om tilbud det offentlige yter / kan yte for barn - Avskjermet Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato:

16 Eksamenskontoret v/ Olav Eivindsson Søknad om godkjenning av fag - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Søknad -KG - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Refusjonskrav -KG - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enkeltvedtak- ekstra norsktimer - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Plan - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Agder Energi Produksjon AS Seksjon for samfunnsutvikling - UNASIG Anleggskonsesjon for drift - Hunsfoss kraftverk. Anleggskonsesjon for drift - av aggregat 2 i Hunsfoss kraftverk. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / UNASIG 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Edgar Lunden Enhet for byggforvaltning - NESALF Søknad om kjøp av grunn på Moseidmoen - Edgar Lunden. Søknad om kjøp av grunn på Moseidmoen Saksansv: Enhet for byggforvaltning / NESALF Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / NESALF 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: MOS-PERS1 Moseidmoen skole - SERTRY Avskjermet Søknad om permisjon - Avskjermet

17 Søknad om permisjon - Avskjermet Saksansv: Moseidmoen skole / SERTRY Saksbeh: Moseidmoen skole / SERTRY 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Søknad- videregående opplæring - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Refusjonskrav - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Opplæringsplan - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Rapport - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet

18 07/ U Dok.dato: Jour.dato: VAF Utdanningsavdelingen- Kirsten Mjåland Søknad om godkjenning - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Johnny Sandrib Enhet for plan og utbygging Gnr. 5, bnr Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - Oppføring av forstøtningsmur på Rakkestad 10. Tiltakshaveer Terje Homme. Gnr. 5, bnr Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - Oppføring av forstøtningsmur på Rakkestad 10. Tiltakshaveer Terje Homme. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 07/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel: BOLIGLÅN1 Avskjermet Enhet for byggforvaltning - SORGRY Søknad om startlån - Avskjermet Søknad om startlån - Avskjermet Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VVO-SAK1 Vennesla Voksenopplæring - STOJAN IMDI Tilsagn om økonomisk støtte-imdi Akseptbrev-IMDI

Periode: 09102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 09102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-119 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00503-21 I Dok.dato: 10092007 Jour.dato: Jorunn Nilssen Enhet

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00647-35 U Dok.dato: 22102007 Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00369-25 I Dok.dato: 29082007 Jour.dato: Norsk Sjøfartsmuseum

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 11032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 12032008 07/00470-236 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Rakel Reiersdal

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00765-10 U Dok.dato: 09122009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-81 U Dok.dato: 06092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-62 U Dok.dato: 02022010 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 03-01-2012-03-01-2012

Periode: 03-01-2012-03-01-2012 DMS2002 - Software nnovation 05.01.2012 Offentlig journal Periode: 03-01-2012-03-01-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-8 U Dok.dato: 17.08.2011

Detaljer

Periode: 27-12-2012-27-12-2012

Periode: 27-12-2012-27-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2013 Offentlig journal Periode: 27-12-2012-27-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-12 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 27052009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27052009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00812-2 I Dok.dato: 29042009 Jour.dato: Samkom

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 13-12-2013-13-12-2013

Periode: 13-12-2013-13-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2013 Offentlig journal Periode: 13-12-2013-13-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01633-9 U Stiftelsen

Detaljer

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01468-4 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1

Detaljer

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01925-19 I Dok.dato: 01122010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 10092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 10092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-85 U Dok.dato: 07092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer