Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 25092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 26092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Norsk Byggservice AS Forslag til regulering - utvidelse av boligområde i Heptekjerr III ved Grevlingevegen. Reguleringsplan - Heptekjerr 3, ved Grevlingvegen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Vidar Hægeland Enhet for teknisk forvaltning - MARARI Diverse søknader om utslippstillatelser Søknad om utslippstillatelse - vannklosett i hytte på Langeland. Anne Lise Birkeland. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / MARARI Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / MARARI 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Søknad om brøyting/brøyteavgift samlemp. Klage på kommunal brøyting Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / NILKRI 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Søknad om brøyting/brøyteavgift samlemp. VEDR: brøyting for beboere i Daleveien, Vikeland Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / NILKRI 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOLIGER1 Enhet for byggforvaltning - SORGRY Søknad om kommunal bolig - Avskjermet Varsel om at leiekontrakten går ut. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Jorunn Nilssen Søknader om fritak fra kommunale avgifter Samlemappe. Gnr. 6, bnr. 971, Granlivegen 51. Midlertidig fritak for kommunale gebyrer. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / BRERUT 07/ U Dok.dato: Jour.dato:

2 Tilg. kode: U Par.: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Wenche Løvø Søknad om fritak for kommunale gebyrer - renovasjon - samlemappe Søknad om fritak for kommunale gebyrer - renovasjon - Wenche Løvø Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / BRERUT Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / BRERUT 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Vigeland Metal Refinery A/S Søknad om fritak for kommunale gebyrer - renovasjon - samlemappe Tilbakebetalt renovasjonsavgift for 2x660 l grå dunker Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / BRERUT Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / BRERUT 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Olav Mosland Gnr. 2, bnr. 8, Venneslavegen 130. Søknad om deling av grunneiendom. Gnr. 2, bnr. 8, Venneslavegen 130. Søknad om deling av grunneiendom. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning - LUNREI Bostøtte 2007 Sletting av bostøttesøknad. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / LUNREI Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / LUNREI 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand kommune - Plan- og bygningsetaten Seksjon for samfunnsutvikling - NOROLA Samordnet arealplanlegging / regulering i området Knutepunkt Sørlandet - retningslinjer. Regulering Sørlandsparken. Konsekvensutredning for Sørlandsparken. Melding om bystyrevedtak. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / NOROLA Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / NOROLA 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOLIGER1 Enhet for byggforvaltning - SORGRY Vedr. Kommunal Leilighet - Avskjermet Vedr. husleierestanse. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Espen Benneche Slamtømming Tømming av septiktank utenfor tømmerute Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: MOS-ELEV1 Moseidmoen skole - SERTRY Permisjoner - Avskjermet Permisjoner - Avskjermet Saksansv: Moseidmoen skole / SERTRY Saksbeh: Moseidmoen skole / SERTRY 07/ I Dok.dato: Jour.dato:

3 Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen Seksjon for samfunnsutvikling - NILLEI Forlengelse av ATP - Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen. Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen fortsetter Oppnevning av representanter til det nye ATP-utvalget. Økonomiske bidrag til ATP-prosjektet. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for park og idrett - ORFJOR Vest-Agder Fylkeskommune Regionalutvikling Søknad om spillemidler til Rogeheia orienteringskart. Anmodning om utbetaling av spillemidler Saksansv: Enhet for park og idrett / ORFJOR Saksbeh: Enhet for park og idrett / ORFJOR 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN SMS Arkitekter AS Gnr. 6, Bnr Nesv. 27. Søknad om rammetillatelse for boenhet i uthus. Tiltakshaver: Alf Viksnes. Gnr. 6, Bnr. 27. Vedr. Søknad om igangsettingstillatelse for generasjonsbolig - Ny del + fasadeendring eks bolig Nesvegen 27. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - HANJOR Vest-Agder Fylkeskommune - Kollektivtrafikk Vest-Agder Kollektivtrafikk - v/storhaug Søknader om spesialskyss skoleår Søknad om spesialskyss skoleår Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN SolHus Arkitekten - v/ole Petter Johansen Gnr. 3, Bnr Liane. Søknad om bruksendring fra bolig til barnehage og mindre tilbygg til barnehagen. Adresse: Høylandsvegen, 4700 Vennesla. Gnr. 3, Bnr Liane. Søknad om bruksendring fra bolig til barnehage og mindre tilbygg til barnehagen. Adresse: Høylandsvegen, 4700 Vennesla. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOLIGLÅN1 Enhet for byggforvaltning - SORGRY Søknadsskjema om startlån - Avskjermet Tilsagn på startlån og boligtilskudd til kjøp av bolig. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOLIGER1 Enhet for byggforvaltning - SORGRY Kommunal bolig - husleie Varsel om reaksjon grunnet manglende innbetaling av husleie. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato:

4 Enhet for plan og utbygging - ROYKAR Tom Tveite Gnr. 89, bnr. 6 - Søknad om tillatelse til tiltak - enkle tiltak - riving av våningshus på Hægeland. Gnr. 89, bnr. 6 - Søknad om tillatelse til enkle tiltak - riving av våningshus. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / ROYKAR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / ROYKAR 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Innovasjon Norge Søknad fra Reidun og Arne Svaland om BU-midler og lån til landbruksformål Anmodning om delutbetaling av lavrisikolån og investeringstilskudd til Arne O. Svaland, Vennesla kommune. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AAREIR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AAREIR 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - ROYKAR Nelly Pedersen Gnr. 32, bnr. 8 - Søknad om tilatelse til tiltak - enkle tiltak. Riving av våningshus i Øvrebø. Tiltakshaver: Nelly Pedersen Gnr. 32, bnr. 8 - Søknad om tilatelse, enkle tiltak. Riving av våningshus. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / ROYKAR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / ROYKAR 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - ROYKAR Ruben Lindekleiv Gnr 6, bnr Melding om tiltak - Oppføring av garasje Sentrumsvegen 29 Gnr 6, bnr Melding om tiltak - Oppføring av garasje Saksansv: Enhet for plan og utbygging / ROYKAR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / ROYKAR 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AANARI Kristin Elisabet Rosseland - C/o Oddbjørn Aardalen Eivind Øen Karsten Øen Kari Aardalen - Oddbjørn Aardalen Gnr. 16, bnr. 1 - Søknad om rekvisisjon av kartforretning. Søker: Kari og Oddbjørn Aardalen Varsel om klageadgang Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens Kartverk eiendom Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 16, bnr. 1 - Søknad om rekvisisjon av kartforretning. Søker: Kari og Oddbjørn Aardalen Gnr. 16, bnr. 1 - Protokoll fra kartforretning - målebrev gnr. 16, bnr.8, 9, 10. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Trond Johannessen Enhet for plan og utbygging - HAREIV Gnr. 6, bnr. 1634, Heptekjerrvegen 63. Seksjonering av eiendommen. Søker: Notar Eiendom Kristiansand AS. Erklæring / avtale mellom hjemmelshaverne av 6/1634 og 6/1760 om at det ikke kan settes opp gjerde mellom eiendommene.

5 opp gjerde mellom eiendommene. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HAREIV Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HAREIV 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Agderbygg AS Gnr. 82, bnr Prosjekt Sandlandsvannet - Søknad om ansvarsrett rørinstallasjon. Gnr. 82, bnr Prosjekt Sandlandsvannet - Anmodning om ferdigattest. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - PRETER Ismeth Kondusha Gnr. 23, bnr Moseidvegen 42 B - Melding om tiltak. Gnr. 23, bnr Moseidvegen 42 B - Melding om tiltak.- Mindre byggearbeid. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / PRETER Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / PRETER 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Landmåler Sør AS Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 24, bnr. 1, Heisel. Søknad om deling av eiendom. Søker: Terje Heisel Gnr. 24, bnr Heisel. Kart- og delingsforretning over parsell av gnr. 24, bnr. 1. Protokoll - målebrev. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Lindhus AS Gnr.6,bnr Søknad om enkle tiltak/bruksendring - Moskedalen 13. Tiltakshaver: Åge Næss Gnr.6,bnr Søknad om ansvarsrett/ kontrollplan - nye vedlegg til søknad datert Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOLIGER1 Enhet for byggforvaltning - SORGRY Søknad om bolig. Søker: - Avskjermet Oppsigelse av leieforhold. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: MOS-PERS1 Moseidmoen skole - SERTRY Søknad om permisjon - Avskjermet Søknad om permisjon - Avskjermet Saksansv: Moseidmoen skole / SERTRY Saksbeh: Moseidmoen skole / SERTRY 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Landmåler Sør AS Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 21, bnr. 8, Drivenesmoen. Søknad om deling av grunneiendom. Søker: Ole Edvin Høiåsen. Gnr. 21, bnr Kart og delingsforretning over en parsell av gnr. 21, bnr. 8 - Målebrev og

6 protokoll kartforretning. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Vennesla boligstiftelse v/niels Otto Hægeland Gnr. 6, bnr Døblebakken 6. Enkle tiltak - Tilbygg. Tiltakshaver: Vennesla Boligstiftelse. Gnr. 6, bnr Døblebakken 6. Enkle tiltak - Tilbygg Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOLIGER1 Enhet for byggforvaltning - SORGRY KOBB Bytte av utleiebolig. Melding om innflytting i stiftelsen sine boliger. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Jørgen Reinertsen Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Anne Marie Moi Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Einar Ellingsen Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Dag Olsen Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Lillian Nilsen Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Anne Torhild Andersen

7 Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Pagna Serei Pen Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Henry Willy Olsen Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Lailla Abusland Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Nasser Pourjavad Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Glenn Wiggo Lystad Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Olaf Christiansen Gnr. 6 bnr. 1174, Rundåslia 25 - Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kjetil Viland Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Eva Robstad Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler.

8 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Frode Tornli Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Bjørn Jahnsson Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Jan Otto Fredwall Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: John Hodne Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - NILLEI Elin Svendsen Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Ørjan Strandberg Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Victor Manuel Perez Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Øystein Iversen Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler.

9 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Jan Mønsted Ggnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Gjeruld Johansen Gnr. 6 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Christian Sandaker Gnr. 6 bnr. 293, Erkleivvegen 33 - Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Bjarne Roland Gnr. 89 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Eivind Aasen Gnr. 89 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arne Langeland Gnr. 89 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Reidun Andersen Gnr. 89 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Calvin Georg Barton Pålegg om installering av vannmåler Gnr. 89 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato:

10 Bjørnar Soltveit Gnr. 89 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kim Andre Bjørnevik Holdal Gnr. 89 bnr Pålegg om installering av vannmåle. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Steinar A. Gauslå Gnr. 89 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Sigbjørn Vinvand Gnr. 99 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Hans Kristian Didriksen Gnr. 99 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Margareth Salvesen Gnr. 99 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Øistein Vinvand Gnr. 99 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Geir Hauglund Gnr. 99 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ U Dok.dato: Jour.dato:

11 Seksjon for samfunnsutvikling - NILLEI Gunn Inga Bergseth Gnr. 99 bnr Pålegg om installering av vannmåler. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Vannmåler 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Vannmåler 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen vannmåler 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Gnr. 2 bnr. 23, Ole Gunnar Heistad. Vedr. vannmåler 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Vannmåler 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen vannmåler 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Vannmåler 07/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Protector Eiendom Seksjon for samfunnsutvikling - NILLEI

12 Pålegg om installering av vannmåler på gnr. 4, bnr. 64. Protector Eiendom eier ikke denne eiendommen i Vennesla. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Nils Ropstad Svein Gustav Skisland Anne Flystveit Skisland Gunnar Hægeland Vennesla kommune Gnr. 79, bnr. 120, Hægeland. Kartforretning over hele grunneiendommen uten deling. Søker: Gunnar Hægeland. Varsel om kartforretning Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Kristin Beurling 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOSTØTTE1 Enhet for byggforvaltning - LUNREI Husbanken, regionkontor Arendal Bostøtte - ekstramappe Bostøtte 9. termin sak til manuell behandling. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / LUNREI Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / LUNREI 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOLIGER1 Enhet for byggforvaltning - SORGRY Oppsigelse av leilighet - Avskjermet Vedr. oppsigelse av leiekontrakt. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PARKERING1 Servicetorget - BRERUT Søknad om parkeringstillatelse. Søker: - Avskjermet Søknad om parkeringstillatelse. Søker: - Avskjermet Saksansv: Servicetorget / BRERUT Saksbeh: Servicetorget / BRERUT 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOLIGLÅN1 Enhet for byggforvaltning - SORGRY Lån - refinansiering. Prioritetsvikelse for Storbrand Bank. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Olto VVS AS Gnr. 82, bnr Oppføring av bolig ved Sandlandsvannet i Hægeland. Ferdigattest. Gnr. 82, bnr Vedr.vann/avløp fritidsbolig ved Sandlandsvannet i Hægeland. Anmodning om ferdigattest Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens Kartverk Vest-Agder Enhet for plan og utbygging - HAREIV Gnr. 6, bnr Tinglyst dokument.

13 Gnr. 6, bnr Retur av tinglyst dokument - skjøte. Overdragelse av eiendom til Vennesla stiftelse. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HAREIV Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HAREIV 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens Kartverk Vest-Agder Enhet for plan og utbygging - HAREIV Gnr. 57, bnr. 113, 114, 115, 116, Tinglyste dokumenter. Gnr. 57, bnr. 113, 114, 115, 116, Retur av tinglyste dokumenter - skjøte. Overdragelse av eiendom til Svein Arild Hægeland. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HAREIV Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HAREIV 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Merethe Limm Sjøberg Enhet for plan og utbygging - HAREIV Adressefastsettelse husstander i Røssbrekka. Adressefastsettelse husstander i Røssbrekka. Ønsker Vennesla som postadresse. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HAREIV Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HAREIV 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Kontrakt - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Ingebjørg Bergland Enhet for plan og utbygging Venter på søknad. Gnr. 31, bnr. 9 - Søknad om disp. fra kommuneplanen. Fritidsbolig i Øvrebø. Nabovarsel. Venter på søknad. Gnr. 31, bnr. 9 - Søknad om disp. fra kommuneplanen. Fritidsbolig i Øvrebø. Nabovarsel innlevert. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Kontrakt - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Søknadsskjema-videregående opplæring - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Avtale -salg og service - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato:

14 Tilg. kode: 5A Par.: OFL 5A Tilbud om skoleplass - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Faktura for Salg og service - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Fagrapport - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Refusjonskrav-Salg og service - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt- studiekompetanse - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Fagrapport - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Søknad- videregående opplæring - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato:

15 NAV Kristiansand arbeid Studieplan - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Søknad- videregående opplæring - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Handlingsplan - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Plan - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Katedralskolen-Eksamenskontoret Søknad om ekstra eksamenstid - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Norsk Pasientskadeerstatning Seksjon for kommunale tjenester Erstatningssak - opplysninger om tilbud for barn - Avskjermet Erstatningssak - Behov for opplysninger om tilbud det offentlige yter / kan yte for barn - Avskjermet Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato:

16 Eksamenskontoret v/ Olav Eivindsson Søknad om godkjenning av fag - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Søknad -KG - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Refusjonskrav -KG - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enkeltvedtak- ekstra norsktimer - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Plan - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Agder Energi Produksjon AS Seksjon for samfunnsutvikling - UNASIG Anleggskonsesjon for drift - Hunsfoss kraftverk. Anleggskonsesjon for drift - av aggregat 2 i Hunsfoss kraftverk. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / UNASIG 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Edgar Lunden Enhet for byggforvaltning - NESALF Søknad om kjøp av grunn på Moseidmoen - Edgar Lunden. Søknad om kjøp av grunn på Moseidmoen Saksansv: Enhet for byggforvaltning / NESALF Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / NESALF 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: MOS-PERS1 Moseidmoen skole - SERTRY Avskjermet Søknad om permisjon - Avskjermet

17 Søknad om permisjon - Avskjermet Saksansv: Moseidmoen skole / SERTRY Saksbeh: Moseidmoen skole / SERTRY 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Søknad- videregående opplæring - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Refusjonskrav - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Opplæringsplan - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Kristiansand arbeid Rapport - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet

18 07/ U Dok.dato: Jour.dato: VAF Utdanningsavdelingen- Kirsten Mjåland Søknad om godkjenning - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kontrakt - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Johnny Sandrib Enhet for plan og utbygging Gnr. 5, bnr Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - Oppføring av forstøtningsmur på Rakkestad 10. Tiltakshaveer Terje Homme. Gnr. 5, bnr Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - Oppføring av forstøtningsmur på Rakkestad 10. Tiltakshaveer Terje Homme. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 07/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel: BOLIGLÅN1 Avskjermet Enhet for byggforvaltning - SORGRY Søknad om startlån - Avskjermet Søknad om startlån - Avskjermet Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VVO-SAK1 Vennesla Voksenopplæring - STOJAN IMDI Tilsagn om økonomisk støtte-imdi Akseptbrev-IMDI

Periode: 26092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 26092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 01102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00318-45 I Dok.dato: 22082007 Jour.dato: ruth.brenna@vennesla.kommune.no

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 18122007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 18122007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 20122007 07/00376-18 Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Flatnes Bygg Consult AS Gnr. 6. Bnr. 1759 -

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07112007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 07112007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 08112007 07/00455-28 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla menighet - v/ Kåre Djupesland Seksjon for samfunnsutvikling

Detaljer

Periode: 19102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 19102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00375-14 U Dok.dato: 12102007 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging

Detaljer

Periode: 27092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 27092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 03102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-98 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 12102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 12102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 15102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00384-5 I Dok.dato: Jour.dato: Nils.Kristian.Aarsland@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Periode: 21012009-21012009

Periode: 21012009-21012009 DMS2002 - Vennesla Kommune 26012009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/02446-5 I Dok.dato: 14012009 Jour.dato: SMS Arkitekter AS Enhet

Detaljer

Periode: 12082009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 12082009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18082009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00070-49 I Dok.dato: 10082009 Jour.dato: PriceWaterhouseCoopers

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 14032008 07/00369-34 U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - UNASIG Otteraasens Brugseierforening

Detaljer

Periode: 21082009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 24082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 21082009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 24082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 24082009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00362-3 N Dok.dato: 03062009 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 06012009-06012009

Periode: 06012009-06012009 DMS2002 - Vennesla Kommune 09012009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01551-33 I Dok.dato: 05012009 Jour.dato: 0 Fylkesmannen i Vest-Agder

Detaljer

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00647-35 U Dok.dato: 22102007 Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 05102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 08102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00410-23 U Dok.dato: 04102007 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06082008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 06082008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 07082008 07/02378-7 U Dok.dato: 11072008 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Art Prosjekter

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 22042008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 22042008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 23042008 07/00369-40 I Dok.dato: 17042008 Jour.dato: Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 21052008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 21052008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 26052008 07/00453-31 I Dok.dato: 19052008 Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Samfunnsavdelingen Enhet

Detaljer

Periode: 03102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 03102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 04102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00326-3 Organisasjonsseksjonen - STETOR Renholdspersonalet - Fravær

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Periode: 20082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 20082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03575-10 I Dok.dato: 17082010 Brick Murerfirma

Detaljer

Periode: 15092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 15092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 16092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02990-5 I Dok.dato: Jour.dato: 0 Søren Møller

Detaljer

Periode: 19092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 19092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00455-12 Vibeke Røstad Seksjon for samfunnsutvikling - HOGTOV

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 24102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 24102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 27102008 07/00340-7 U Dok.dato: 22102008 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Statens

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 26102007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 26102007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 30102007 07/01068-11 U Dok.dato: 25102007 Jour.dato: Arkivdel: HUN-ELEV1 Hunsfoss skole - Andreas Vennesland

Detaljer

Periode: 30082007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 31082007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 30082007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 31082007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 31082007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-63 Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Harald

Detaljer

Periode: 23082007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 24082007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 23082007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 24082007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 24082007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-48 I Dok.dato: Jour.dato: Kjerstin Markwart Enhet for teknisk

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23112007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 23112007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 26112007 07/00458-5 I Dok.dato: 15112007 Jour.dato: Kristiansand Byggrådgivning AS Enhet for plan og

Detaljer

Periode: 16102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 16102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 18102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00353-5 I Dok.dato: 10102007 Jour.dato: Art Prosjekter Enhet for

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 19062007 07/00351-4 U Dok.dato: 12062007 Jour.dato: Arkivdel: BOLIGER1 Enhet for byggforvaltning - SORGRY

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 11032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 12032008 07/00470-236 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Rakel Reiersdal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 02072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 04072008 07/00341-20 I Dok.dato: 30062008 Eiendomsutvikling Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr.

Detaljer

Periode: 27082007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29082007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 27082007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29082007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 29082007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00384-3 I Dok.dato: 24082007 Jour.dato: Tilg. kode: 4 Par.: OFL

Detaljer

Periode: 26062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 26062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 30062009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04513-12 Statens kartverk Tinglysingen Enhet for

Detaljer

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-81 U Dok.dato: 06092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29092008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 29092008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 01102008 08/00201-121 I Dok.dato: 22092008 Jour.dato: Statens kartverk Tinglysingen Enhet for plan og

Detaljer

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02935-17 I Dok.dato: Jour.dato: ask@agderbygg.no

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 05062008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 05062008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 06062008 07/02364-2 I Dok.dato: 24052008 Jour.dato: Eva Finsådal Moseidmoen skole - SERTRY Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 04072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 07072008 07/00672-30 U Dok.dato: 26062008 Jour.dato: Regninger til betaling for Vennesla boligstiftelse

Detaljer

Periode: 09072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 10072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03080-3 I Dok.dato: 30062009 Jour.dato: 0 Helsedirektoratet

Detaljer

Periode: 07112008-07112008

Periode: 07112008-07112008 DMS2002 - Vennesla Kommune 11112008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00453-34 I Dok.dato: 06112008 Jour.dato: 0 Advokat MNA Jakob

Detaljer

Periode: 14052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18052010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/01376-49 I Dok.dato: 11052010 Jour.dato: Grovane

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04122007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 04122007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 05122007 07/00410-27 U Dok.dato: 03122007 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - CASMAR NAV - Vennesla Kontantstøtterapporter

Detaljer

Periode: 10-08-2012-10-08-2012

Periode: 10-08-2012-10-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.08.2012 Offentlig journal Periode: 10-08-2012-10-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-9 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 29122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 29122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04230-35 I Dok.dato: 15122009 Jour.dato: 0 olav.andreas.bryge@tollbodadvokatene.no

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 17092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 17092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03177-3 Avskjermet Organisasjonsseksjonen - JORKAT

Detaljer

Periode: 04112008-04112008

Periode: 04112008-04112008 DMS2002 - Vennesla Kommune 05112008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00612-51 I Dok.dato: 28102008 Jour.dato: ErgoGroup AS Enhet for

Detaljer

Periode: 18092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 18092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/01966-29 I Dok.dato: 17092009 Jour.dato: 0 kf@agderbygg.no

Detaljer

Periode: 05072010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06072010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 05072010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06072010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 06072010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00823-30 I Dok.dato: 14062010 Sparebanken Pluss

Detaljer

Periode: 15012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 15012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01072-12 U Dok.dato: Jour.dato: 0 Seksjon for

Detaljer

Periode: 21042009-21042009

Periode: 21042009-21042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 23042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00842-9 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKOLE-ELEV1 Seksjon

Detaljer

Periode: 05122008-05122008

Periode: 05122008-05122008 DMS2002 - Vennesla Kommune 09122008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00321-9 I Dok.dato: 03122008 Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 03072007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04072007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 03072007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04072007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 04072007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00402-16 U Dok.dato: 22052007 Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 14112007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 14112007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 21112007 07/00455-31 I Dok.dato: 12112007 Jour.dato: Hægeland og Øvrebø Frikirke - v/ Dag Øyvind Godtfredsen

Detaljer

Periode: 20102009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21102009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 20102009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21102009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21102009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02402-7 U Dok.dato: 15102009 Jour.dato: Vennesla

Detaljer

Periode: 09102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 09102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-119 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 03102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 07102008 07/00321-4 U Dok.dato: 23092008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Avskjermet Arbeidsmiljø

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12112007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12112007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 14112007 07/00470-149 U Dok.dato: 08112007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen

Detaljer

Periode: 12062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 12062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15062009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00333-19 I Dok.dato: 29052009 Jour.dato: 0 Wenche

Detaljer

Periode: 02022009-02022009

Periode: 02022009-02022009 DMS2002 - Vennesla Kommune 03022009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01091-16 I Dok.dato: 27012009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 28062007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03072007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 28062007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03072007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 03072007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00375-12 I Dok.dato: Jour.dato: al@vianovakrs.no Enhet for plan

Detaljer

Periode: 01-02-2012-01-02-2012

Periode: 01-02-2012-01-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.02.2012 Offentlig journal Periode: 01-02-2012-01-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01692-14 U Barnestua

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15012008 07/00335-14 N Dok.dato: 11122007 Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - STOSTE Enhet for

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 25092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: 24092007 - Alle Alle 24092007 Alle Nei 07/00470-94 I Dok.dato: 24092007 Karl Hodnemyr

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02062008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 02062008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 03062008 07/01751-10 I Dok.dato: 23052008 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AANARI G.nr. 5, bnr.

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00503-21 I Dok.dato: 10092007 Jour.dato: Jorunn Nilssen Enhet

Detaljer

Periode: 04092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 04092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 05092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-78 Øystein Jakobsen Enhet for teknisk forvaltning - NILKRI

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 14022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 14022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 18022008 07/01041-2 U Dok.dato: 12022008 Jour.dato: Arkivdel: MOS-ELEV1 Avsender: Moseidmoen skole -

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 22102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 22102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 23102008 07/00843-6 U Dok.dato: 21102008 Jour.dato: Enhet for byggforvaltning - JORJAN Trio Ving Bestilling

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 08022008 07/01780-6 U Dok.dato: 06022008 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Avskjermet Søknad

Detaljer

Periode: 14-07-2011-14-07-2011

Periode: 14-07-2011-14-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 15.07.2011 Offentlig journal Periode: 14-07-2011-14-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-33 U Ronald Derksen

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06052008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 06052008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 07052008 07/00768-6 U Dok.dato: 30042008 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Bernt

Detaljer

Periode: 23062008 - DMS2002 - Vennesla Kommune 24062008 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 23062008 - DMS2002 - Vennesla Kommune 24062008 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 24062008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00660-17 07/00670-13 U Dok.dato: 26052008 Jour.dato: Halv - års

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 17122007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 17122007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 18122007 07/00330-12 U Dok.dato: 12122007 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB siv@egerdahl-nordboe.no

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11122007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 11122007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 13122007 07/00604-38 I Dok.dato: 05122007 Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanning Seksjon for

Detaljer

Periode: 11112008-11112008

Periode: 11112008-11112008 DMS2002 - Vennesla Kommune 13112008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01122-2 I Dok.dato: 22102008 Jour.dato: Olto VVS AS Enhet for

Detaljer

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 09/00259-22 I Dok.dato: 30072010 Jour.dato: Politiet

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 09042008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 09042008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 10042008 07/01091-11 I Dok.dato: 04042008 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1 Barneverntjenesten Vennesla

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11062007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 11062007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 14062007 07/00343-7 I Dok.dato: Jour.dato: snorre.haukalid@vaf.no Enhet for plan og utbygging - SAGODB

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 10092008 07/02340-3 I Dok.dato: 27062008 Jour.dato: Arkivdel: HUN-SAK1 Seksjon for kommunale tjenester

Detaljer

Periode: 14082007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16082007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 14082007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16082007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 16082007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00335-3 U Dok.dato: 13082007 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging

Detaljer

Periode: 31-07-2012-31-07-2012

Periode: 31-07-2012-31-07-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.08.2012 Offentlig journal Periode: 31-07-2012-31-07-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-143 I Tilg. kode: U Arnhild S.

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 10012008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 10012008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 11012008 07/00470-222 I Dok.dato: 04012008 Jour.dato: Terje Aas Enhet for teknisk forvaltning - Kristin

Detaljer

Periode: 03042009-03042009

Periode: 03042009-03042009 DMS2002 - Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00391-5 U Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - BRERUT Søknad om parkeringstillatelse

Detaljer

Periode: 10092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 10092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-85 U Dok.dato: 07092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 08072010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09072010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 08072010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09072010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 09072010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00320-5 I Dok.dato: 28062010 Jour.dato: 0 Aust-Agder

Detaljer

Periode: 26032009-26032009

Periode: 26032009-26032009 DMS2002 - Vennesla Kommune 27032009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/02425-5 U Dok.dato: 26022009 Jour.dato: Arkivdel: VVO-ELEV1 Vennesla

Detaljer

Periode: 30052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 30052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 01062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00712-8 I Dok.dato: 11052011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 26052008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 26052008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 28052008 07/00503-47 I Dok.dato: 07052008 Jour.dato: Geir Rossevatn Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT

Detaljer

Periode: 18102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 18102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00375-15 N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging -

Detaljer

Periode: 05-12-2012-05-12-2012

Periode: 05-12-2012-05-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 13.12.2012 Offentlig journal Periode: 05-12-2012-05-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01810-22 U Dok.dato: 20.11.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 27-06-2011-27-06-2011

Periode: 27-06-2011-27-06-2011 DMS2002 - Software Innovation 29.06.2011 Offentlig journal Periode: 27-06-2011-27-06-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-1 U Tor Erik Mathisen

Detaljer

Periode: 29-11-2011-29-11-2011

Periode: 29-11-2011-29-11-2011 DMS2002 - Software Innovation 30.11.2011 Offentlig journal Periode: 29-11-2011-29-11-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-136 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 02062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08062009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01693-3 U Dok.dato: 17042009 Jour.dato: Hunsfoss

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 18062007 07/00612-40 I Dok.dato: Jour.dato: Det Kongelige Kommunal- og regionaldepartement Enhet for

Detaljer

Periode: 17112010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23112010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 17112010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23112010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23112010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02170-2 U Dok.dato: 16112010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 08-08-2012-08-08-2012

Periode: 08-08-2012-08-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 08-08-2012-08-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/02173-4 I Dok.dato: 12.01.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 28092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 28092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 30092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02885-23 I Dok.dato: 26092010 0 Øvrebø Kjøkkenprodukter

Detaljer

Periode: 25-05-2012-25-05-2012

Periode: 25-05-2012-25-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 25-05-2012-25-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01856-3 I Dok.dato: 09.05.2012

Detaljer