PROSJEKT «HOLMEN TENNIS 2020»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT «HOLMEN TENNIS 2020»"

Transkript

1 PROSJEKT «HOLMEN TENNIS 2020» Utkast ferdigstilt 23. sept. 2014

2 PROSJEKT «HOLMEN TENNIS 2020» «Vi har rundt regnet 600 medlemmer, har et fantastisk anlegg og et dyktig trenerteam, men vi tror vi må ta noen nye grep for å vinne fremtidens «games, sets and matches». Derfor «Prosjekt Holmen Tennis 2020». - Kåre Jan Attramadal, styreleder Holmen Tennisklubb Utkast 1: fra arbeidsgruppen Utkast 2: fra prosjektgruppen Utkast 3: fra medlemsmøte 4:4 Februar 2015 vedtatt av årsmøte

3 PROSJEKTGRUPPE Anne Grete Eidsvig Erik Langmoen Fredrikke Hegnar von Ubisch Gunnar Holen Kåre Jan Attramadal* Patrick Tepfers Peter Eriksson** Rita Haugland * prosjekteier/styreleder ** hovedtrener Fasilitator: Jørgen M. B. Grønneberg

4 SUKSESSKRITERIER OG KONSEKVENSER Godt Miljø God Ledelse Gode anlegg Fem konsekvenser: Sportslige prestasjoner Antall medlemmer Økonomi Omdømme Kultur God idrett

5 Metode Strategi Test 1.Visjon, mål og verdier Test 2.1.Omverden Muligheter og trusler 3. Strategi 2.2. Internt Sterke og svake sider Test 4. Iverksetting 5. Strategisk budsjett Test

6 1.1. VISJON Visjon Holmen Tennis: kjent og anerkjent for å være bra på tennis. Et sted å være og et sted å bli for alle som vil ha det gøy på og utenfor tennisbanen.

7 1.2. VISJON OG MÅL Visjon Holmen Tennis: kjent og anerkjent for å være bra på tennis. Et sted og være og et sted å bli for alle som vil ha det gøy på tennisbanen Mål - Sportslig: Fremgang ved bedre mestring for alle. - Fra 600 til 700 medlemmer over tre år balansert fordelt ift nivå, kjønn og alder. - Positiv resultatmargin etter renter og avdrag

8 1.3. VISJON, MÅL OG VERDIER FOR HOLMEN TENNIS Visjon Kjent og anerkjent for å være bra på tennis. Mål Bedre mestring, flere medlemmer, bedre økonomi Verdier - Åpen og inkluderende - Skape idrettsglede og lyst til bedre mestring på alle nivåer - Likeverdighet mellom å ville bli bedre uansett nivå og å være best. - Et trygt og sundt sted å være - Fair Play: følge vedtatte regler, opptre redelig og verdig.

9 2.1. OG 2.2. PREMISSER FOR STRATEGISKE VALG MULIGHET TRUSSEL E K S T E R N T - Samle idrettene på Holmen i.f.m. reguleringssaker - Godt omdømme, «Peter er klubben» - Offensiv klubbeksponering - Differensiert medlemskap - Flytting av utebaner grunnet utbygging av «Holmenbyen» - Redusert attraktivitet ift andre klubber og idretter grunnet pris, p- avgift, «høy terskel», mangel på med-/motspillere m.m. - Frivilligheten har dårlige kår. I N T E R N T - Stabil medlemsmasse (ca 600) - Hensiktsmessige anlegg og lokalisering - Kvalifisert og engasjert styreleder - Godt og stabilt trenerteam - Brukbar likviditet - Lite sosial aktivitet. Uengasjerte medlemmer («Kun for å spille!»). - For liten styrekapasitet gir begrenset handlekraft. - Svak eierstyring. - Svært sårbar driftsøkonomi STYRKE SVAKHET

10 3. STRATEGI 3.0. STATUS OG UTORDRINGER Om 2-3 år Ja Nei I dag Ja Idretten: Finne og utvikle primære positive forhold Anlegg: Finne og eliminere/ unnvike negative forhold Nei Klubben og miljø: Ny strategi og/eller ny ledelse Frigjør ressursene til andre formål 1. Er Holmen Tennis vellykket i dag hva - klubben, - idretten - anlegget - miljøet og - ledelse angår? 2. Hva tror du svarene vil bli om 2-3 år? Svarene som har fremkommet og konsekvensene av disse er angitt inne i figuren.

11 3. STRATEGI 3.1. STRATEGIVALG Test 2.1.Omverden Muligheter - «Holmenparken» - alliansen - Fra «for noen» til «for alle» - Godt omdømme. «Peter er klubben» - Offensiv eksponering Trusler - Holmenbyen: tap av baner - Redusert attraktivitet ift andre klubber og idretter. - Dårlige kår for frivilligheten 1.1. Visjon Kjent og anerkjent for å være bra på tennis Mål Bedre mestring, +100 medlemmer over tre år og positiv resultatmargin hvert år 3.1. Strategivalg For å kunne opprettholde et bærekraftig grunnlag for klubbens virksomhet over tid, kreves det en umiddelbar og vesentlig styrking av eierstyringen av klubben(4.1.). Gitt dette, vil klubben bygge videre på sitt gode trenerteam og sine hensiktsmessig anlegg. - Det vil dessuten skje en ytterligere og gradvis kommersialisering av flere av klubbens funksjoner (4.1.)kombinert med utvikling av nåværende og nye medlemstilbud. (4.2.) Test 2.2. Internt Sterke sider - Stabil medlemsmasse - Hensiktsmessige anlegg - Kvalifisert styreleder - Godt og stabilt trenerteam - Brukbar likviditet Svake sider - Lite sosial aktivitet. Uengasjerte medlemmer - For liten styrekapasitet gir begrenset handlekraft - Svak eierstyring - For sårbar driftsøkonomi Test 4. Iverksetting 5. Strategisk budsjett 6. Tidslinje Test

12 4. IVERKSETTING 4.1. EIERSTYRING OG KOMMERSIALISERING STYRKING AV EIERSTYRING SKAL GI NØDVENDIG HANDLEKRAFT

13 STYRE OG RÅD Årsmøte skal - velge styre bestående av Nestleder Erik L representanter for primære brukergrupper - meddele ansvarsfrihet - behandle prinsipielle saker - ansette klubbleder - vedta vedtekter Rådsmøte* skal - se til at vedtekter etterleves, - velge rådsleder med møterett i styret - foreslå valgkomite for årsmøte - involveres i konflikthåndtering S t y r e v a l g Rådsleder Tor I. For matching* Øystein F. *matching = konkurranse og talentutvikling Styreleder Kåre For kvinner bredde Ingeborg For foreldre Ikke besatt For herrer bredde Leif Rune L * Tidl. styremedlemmer og innvoterte medlemmer

14 4.1.2.ARBEIDSUTVALG Nestleder i styret Erik L. Koordinator Rita Daglig leder Peter Øk. og finans. Terje Skal sikre god løpende dialog og korte beslutningsveier Styreleder Kåre

15 KLUBBDRIFT Klubbleder Peter Øk. og finans Koordinator Terje* Rita* Idrettsansvar Anleggsansvar Medlemmer Marked Peter Ikke avklart Gunnar* Ikke avklart Assist.: Lars P. Assist.: Nikolai Assist.: Olle Assist: Olle Hvis klubben velger å revitalisere klubbmiljøet fremfor økt kommersialisering, vil disse funksjonene bli tillagt styremedlemmer på frivillig basis. En slik strategi er vurdert som for krevende (men ikke umulig) fordi frivilligheten generelt sett har trange kår. Peter er engasjert som daglig leder. Idretts- og anleggsansvar er allerede kommersialisert gjennom outsourcing. Frivillighet* er fortsatt viktig for bærekraftig utvikling av klubben

16 STYRINGSHJULET Styremøte Januar Hovedsak: Marked og medlemmer Styremøte November Årsplaner og budsjetter Råds- og årsmøte Feb./Mars Arbeidsutvalg 1ste mandag i hver måned Styremøte September Hovedsak: Anlegg Styremøte Mars Hovedsak: Idrett Styremøte Juni Hovedsak: Strategi Styremøter skal vedta og følge opp strategivalg med tilhørende planer og budsjetter basert på dokumentasjon fremlagt av daglig leder og sørge for å iverksette nødvendige tiltak hvis vesentlige avvike registreres. Arbeidsutvalget skal støtte daglig leder i den løpende driften, men har ikke beslutningsmyndighet. Den tilligger styret og daglig leder og skal foreslå agenda for styremøter Styremøter avholdes 2ndre «arbeidstirsdag» kl i de angitte månedene

17 FORSLAG TIL PERSONVALG Styret (Foreslått av styreleder) Styreleder : Kåre Jan Attramadal (Vil akseptere gjenvalg) Nestleder: Erik Langmoen For «matching»: Øystein Flatebakken For kvinner bredde: Ingeborg Kyvik For herrer bredde: Leif Rune Larsen For foreldre: Ikke avklart Rådsleder: Tor Ingebretsen Arbeidsutvalg Styreleder: Kåre Attramadal Nestleder: Erik Langmoen Daglig leder: Peter Eriksson Økonomi og finans: Terje Helland (Også i klubbdrift) Klubbkoordinator: Rita Haugland(Også i klubbdrift) Klubbdrift (Foreslått av daglig leder) Daglig leder: Peter Eriksson (Foreslått av styreleder) Idrett: Peter Eriksson (foreslått av styreleder), assist.: Lars Petersson, Anlegg: Ikke avklart, assist. Nikolai Marked: Ikke avklart, assist. Olle Johanson Medlemmer og miljø: Gunnar Holen, assist.: Olle Johanson

18 4.1.5 OPPGAVER, ANSVAR OG TIDSPLAN Vedtak om struktur og bemanning tilligger i sin helhet et årsmøte. Strukturen opprettes på prosjektbasis i løpet av september og vil gå seg til frem til ordinært årsmøte i mars Ansvar: Kåre Dialog med, betingelser for og vedtak om ansettelse av Peter som daglig leder kan iverksettes av nåværende styret og fremlegges for ratifisering av ordinært årsmøte i Ansvar: Kåre, bistand Jørgen Innstilling til styret mht bemanning av klubbens drift tillegger daglig leder. Bør foreligge innen utgangen av desember Ansvar: Peter, bistand Jørgen Arbeidsoppgaver inkl. budsjetter for hvert av funksjonsområdene bør foreligge i løpet av november Ansvar: Peter

19 4.2. UTVIKLING AV NÅVÆRENDE OG NYE MEDLEMSTILBUD GODT LEDERSKAP VIL LEVERE BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV MEDLEMSTILBUDET BASERT PÅ GODE TRENERE OG HENSIKTSMESSIGE ANLEGG.

20 IDRETT Formål: at de som ønsker det skal få et sportslig tilbud som står i forhold til evner og ambisjoner. Fokus på mestring og fitness. Ansvarlig: Hovedtrener Foresatt: Styreleder Mulige produktforbedringer: Bedre organisering og oppfølging av konkurransegruppene Styrke teknisk skolering og prioritering av oppvarming/treningsøvelser på tennisskolen. Mer bruk av treningsrommet. Utvide tilbudet til ungdom som liker å trene, turer, sommerleir mm Flere interne og eksterne turneringer, sommerturnering med flere klasser. Forbedre ProShoppen inkl. bedre info om produktene Mulige utviklingsoppgaver: Konkretisere klubbens karrieretilbud til «unge og lovende», tydeligere branding av produktene, utvikle nye produkter i samarbeide med MF-ansvarlig. «Forske» på årsak til frafall og utvikle tiltak på å forhindre frafall. (Samarb. Med NTF) Ressurser: outsourcing til Peter gir fire trenere på heltid pluss assistenter etter behov. Medvirkning fra frivillige. Plan:: Mandat, organisering og fremdriftsplan vil bli vedtatt av styret i 2014

21 ANLEGG, Formål: anleggene skal til enhver tid holde god standard og tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav Ansvarlig: anleggsansvarlig Foresatt: daglig leder Anlegg: Tennishall inkl baner og serviceanlegg, utebaner, parkeringsområde, øvrige uteområder. Utviklings- og forbedringsoppgaver: Legging av nytt toppdekke på innebanene Vurdere en eller to ballvegger i hallen Gjøre ballmaskinen tilgjengelig på en kontrollert måte Utvikle de sosiale områdene inkl. inngangspartiet, Evaluere P-saken, Ressurser: utnevne administrativt ansvarlig for vedlikehold, fortsette outsourcing av vedlikehold ute og inne, revurdere kontrakt med Q-park, medvirkning fra frivillige (dugnad) Plan: : Mandat, organisering og fremdriftsplan vil bli vedtatt av styret i 2014

22 MEDLEMMER OG MILJØ, Formål: at medlemmene opplever klubben som et godt sted å være og et godt sted å bli sportslig som sosialt. Ansvarlig: medlemsansvarlig (internmarkedsføring) Foresatt: daglig leder Mulige (nye) produkter og målgrupper: Årsmøtene må revitaliseres («Full brakke») Interessante medlemsmøter for ulike grupper (Foreldre, talenter og konkurransespillere, bredde kvinner og menn) «Sosiale» turneringer på faste datoer med BBQ e.l. Samarbeide med idrettsansvarlig «Partnering»: finne med og motspillere for de som trenger det Ideutvikling for sosiale events (fra disco til «tennisball») Mulige markedsføringstiltak: Utvikle hjemmesiden Utvikle medlemsregisteret som mf-verktøy Bedre bruk av inngangspartiet som infosted. (tavle, større TV-skjerm) Ressurser: frivillig leder av bred prosjektgruppe og assistent Plan: Mandat, organisering og fremdriftsplan vil bli vedtatt av styret i 2014

23 MARKEDSFØRING Formål: : at klubbens inntektsnivå svarer til vedtatte budsjetter. Ansvarlig: markeds- og medlemsansvarlig Foresatt: daglig leder Mulige nye produkter og målgrupper: Bedriftspartnerskap som bundler sponsorat, eksponering gjennom navn på banene og adgang til baner for ansatte i helgene. Målgrupper: Holmen Fjordhotell, DnV GL, Miele, Budstikka, «offshore»-selskap m.fl. Bedriftsmedlemskap som bundler sponsorat, enkel eksponering og adgang til baner for ansatte i helgene. Målgrupper: utvalgte bedrifter i nærmiljøet. «Week end»-medlemskap som gir adgang til halltimer i helger, for øvrig samme rettigheter som totalmedlemmer, Sponsornavn på hallen, helst Holmen Tennishall, betalt av aktører som er interessert i å bygge opp «Holmen» s identitet på sikt, f.eks. eiere av Holmensenteret. Mulige markedsføringstiltak: Bredere klubbeksponering inkl. lysskilt på hallen, aktiviteter på sosiale medier Bedrifter: «Pakketere» produktene inkl. avtaler. «P2P» - marketing («person-to-person») Kobling av ledig kapasitet hall/trenere med nye «produkter»/mf-tiltak Klubbkontingent: 5 % økning f.o.m Ressurser: frivillig eller betalt deltidsperson + assistent + støttegruppe+ 100 nok i MF-budsjett over to år. Plan: : Mandat, organisering og fremdriftsplan vil bli vedtatt av styret i 2014

24 4.5. LEDELSE, HOVEDOPPGAVER Ansvar: sørge for at klubben til enhver tid gjør de riktige tingene riktig, Ansvarlig: daglig leder Foresatt: styreleder Ansvarsområder: idrett, anlegg, marked og medlemmer og administrative oppgaver (økonomistyring, personell og øvrig administrasjon). Kontaktflate mot omverden (NTF, kommune, skoler og øvrig nærmiljø). Utviklings- og forbedringsoppgaver: utvikle og iverksette strategisk plan sikre forsvarlig formell og administrativ styring av klubben Ressurser: deltidsstilling med resultatbasert lønn for daglig leder + frivillige deltidsperson for økonomi/finans og for administrative oppgaver + de funksjonssansvarlige + godkjent driftsbudsjer. Plan: Plan og budsjett for 2015 skal fremlegges for styret i 2014.

25 4.6. AKTIVITETSHJULET? Klubbmesterskap Råds- og årsmøte Mars Klubbdrift Daglig leder? Sjokolade- turnering Gitt at ny struktur og engasjerte medspillere kommer på plass som forutsatt, vil planene for iverksetting foreligge (1.kvartal 2015). Derved vil klubben bli i stand til å konstruere sitt «aktivitetshjul», altså aktiviteter som skal gjennomføres hvert år, og som alle derved kan plotte inn i sine ellers så overfylte agendaer. Dette skal være en hovedsak i.f.m. med strategirevisjonen i mai 2015.?

26 5. ØKONOMI 5.1. STRATEGISK BUDSJETT Premisser for strategisk budsjettering: Klubbens årsresultat 1. defineres som resultat etter dekning av alle driftskostnader pluss renter og avdrag på lån, men før belastning av anleggsinvesteringer. Resultat 2 defineres som resultat etter tantieme til daglig leder iht avtale. Nåværende avtale med Peter som sjefstrener i klubben videreføres. Dette inkluderer trenere og ProShoppen. Peter er i tillegg engasjert på deltidskontrakt som daglig leder i klubben iht egen inngått avtale. Forutsatt at klubben går med overskudd før anleggsinvesteringer, tilkommer daglig leder et tantieme på 100% av overskuddet opp til 0,2 mnok pr år pluss 50% av det av det overskytende. Alle betalte medarbeidere skal være selvstendige næringsdrivende.

27 5. Økonomi 5.1. Strategisk budsjett i 1000 nok (a) 2014(d) Inntekter (?) - driftskost finansnetto =Resultat tantieme = Resultat Margin % 27% 5% 9% 5% 8% + 3% Bank (a): Første år med avdrag på 299. Sum rente + avdrag er konstant på ca 880 (annuitetslån) Lån pr mnok. (b): Tantieme til daglig leder: første 200 kr av resultat 1 pluss 50% av overskytende. Resultat 1 = 0 kr gir 0 kr i tantieme. (c): Bankinnskudd er redusert med 0,5 mnok grunnet oppgradering av dekket i hall. Investeringen er Ikke kostnadsført. (d): Budsjett

28 5. ØKONOMI 5.2. INNTEKTSØKNING Inntektskilde (x 1000 nok) Bedriftspartnerskap 40 x Bedriftsmedlemsskap 20 x 5/10/ Nye totalmedl. 1500x20/30/ Week end medl. 1000x20/30/ Hallsponsor «Holmen Tennishall» % økning i kontingent Økt salg av halltimer Sum Strategisk budsjett signaliserer behov for en inntektsøkning på ~600 nok over to år. Estimatene overfor tilsier at dette kan være for optimistisk. Mulig det trengs ytterligere et par år for å få det til hvilket burde være helt kurant.

29 6. TIDSLINJE 2/2014 1/2015 Aktiviteter sept okt nov jan feb mars april mai juni Siste møte prosjektgruppe 10. Team 2020/Styremøter kl * ** Medlemsmøte Prosjekt Råds- og Årsmøte X Styringsgruppe kl Medlemsmøter, int.grupper*** a b c Sosialt arrangement, alle X Egne turneringer X Kick off «Team Peter» * Sosialt arrangement **Strategirevisjon ***foreldre, talenter, bredde X

30 About Leadership: «Leadership is the capacaty to translate vision into reality.» (Professor Warren G. Bennis)

Engasjementsavtale Peter Klubben Arbeidsoppgaver og myndighet 1. Øvrige arbeidsoppgaver herunder arbeid for andre

Engasjementsavtale Peter Klubben Arbeidsoppgaver og myndighet 1. Øvrige arbeidsoppgaver herunder arbeid for andre Engasjementsavtale Denne avtalen er inngått mellom Børje Peter Eriksson («Peter») org nr 979 152 825 og Holmen Tennisklubb («Klubben») org nr 980 480 798 1. Arbeidsoppgaver og myndighet Peter som er selvstendig

Detaljer

Engasjementsavtale. Peter har rett og plikt til å delta i Klubbens styremøter og er fast medlem av klubbens styringsgruppe.

Engasjementsavtale. Peter har rett og plikt til å delta i Klubbens styremøter og er fast medlem av klubbens styringsgruppe. Engasjementsavtale Denne avtalen er inngått mellom Børje Peter Eriksson («Peter») org nr 979 152 825 og Holmen Tennisklubb («Klubben») org nr 980 480 798 1. Arbeidsoppgaver og myndighet Peter, som er selvstendig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL 2013-2015 en klubb å være stolt av 1 Innhold VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL... 3 Visjon... 3 Virksomhetsidé... 3 Verdigrunnlag... 3 Virksomhetsrakett... 4 Hovedmål... 4 Suksesskriterier...

Detaljer

Årsberetning 2014 Fra Styret i Holmen Tennisklubb

Årsberetning 2014 Fra Styret i Holmen Tennisklubb Årsberetning 2014 Fra Styret i Holmen Tennisklubb 1. Styret Styret i Holmen Tennisklubb har i det siste året bestått av: Styrets leder: Nestleder: Styremedlem: Kåre Jan Attramadal Frederik Emil Juul Augun

Detaljer

Presentasjon medlemsmøte 23.05.11. Trondheim, 23. mai 2011

Presentasjon medlemsmøte 23.05.11. Trondheim, 23. mai 2011 Presentasjon medlemsmøte 23.05.11 Trondheim, 23. mai 2011 Agenda Introduksjon Styrets medlemmer Fokus Kort presentasjon Om verdifundamentet RBK i dag Styrets roller og instruks Styrets arbeidsform Styrearbeid

Detaljer

LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2013

LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2013 LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. STYRET/ ORGANISASJON... 2 2. ØVRIGE VERV/ ANSVARSOMRÅDER... 2 3. TILSTANDSRAPPORT... 3 4. MØTER OG UTVALGSAKTIVITET... 3 5. KLUBBDRIFT OG ADMINISTRASJON...

Detaljer

Handlingsplan er en rettesnor og et arbeidsredskap for alle som utfører et virke i regi av HTK.

Handlingsplan er en rettesnor og et arbeidsredskap for alle som utfører et virke i regi av HTK. Halden Tennisklubb www.haldentennis.com Handlingsplan 2014 2016 Handlingsplan er en rettesnor og et arbeidsredskap for alle som utfører et virke i regi av HTK. Medlemmer, NTA, trenere og styremedlemmer.

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

mulighetenes klubb Strategi og plan

mulighetenes klubb Strategi og plan mulighetenes klubb Strategi og plan 2016 2026 Vårt utgangspunkt Tennis er godt etablert i Asker Tennis er en idrett man kan dyrke hele livet og helseaspektet er en viktig faktor. Det er stort engasjement

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2012-2016

HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2012-2016 HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2012-2016 Der alle har glede av å være Oppdatert, mars 2014 1 HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IL 2012-2016 Handlingsplanen er et arbeidsredskap for lagets styrende organer

Detaljer

Stavanger Tennisklubb Klubbstrategi 2008-10. Klubbens virksomhetside: Klubbens hovedmålsetting: Klubben skal kjennetegnes av:

Stavanger Tennisklubb Klubbstrategi 2008-10. Klubbens virksomhetside: Klubbens hovedmålsetting: Klubben skal kjennetegnes av: Stavanger Tennisklubb Klubbstrategi 2008-10 Klubbens virksomhetside: Legge forholdene til rette slik at alle som vil spille tennis skal kunne drive idretten med størst mulig utbytte og ha mulighet for

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB Til vedtak på årsmøtet 25.01.2017 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Verdier... 3 Strategiske målområder...

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Smørås IL Strategi mot 2021

Smørås IL Strategi mot 2021 Smørås IL Strategi mot 2021 Versjon 2016 Smørås IL Verdier mot 2021 Flest mulig lengst mulig Inkludering Mestring Glede Kameratskap Smørås IL Ambisjon 2021 Flest mulig lengst mulig Vi er gjennomgående

Detaljer

Innholdsfortegnelse 2. Virksomhetsplan for STIF 3. Visjon 3. Verdigrunnlag 3. Hovedmål for STIF Suksesskriterier 3. Organisasjonsplan 4

Innholdsfortegnelse 2. Virksomhetsplan for STIF 3. Visjon 3. Verdigrunnlag 3. Hovedmål for STIF Suksesskriterier 3. Organisasjonsplan 4 INNHOLD Tema Side Innholdsfortegnelse 2 Virksomhetsplan for STIF 3 Visjon 3 Verdigrunnlag 3 Hovedmål for STIF 2016-2020 3 Suksesskriterier 3 Organisasjonsplan 4 Ansvarsfordeling hovedforeningen - gruppene

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

Strategi og handlingsplan ÅRSMØTE 20. MARS 2017

Strategi og handlingsplan ÅRSMØTE 20. MARS 2017 Strategi og handlingsplan ÅRSMØTE 20. MARS 2017 Strategielementer i PTK Visjon Hovedmålsetninger Sportslig Arrangement Treningssenter Personal- og organisasjonsutvikling Økonomi Sponsor PR, profilering

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Strategidokument Halsøy IL Fotball 2016-2018

Strategidokument Halsøy IL Fotball 2016-2018 Strategidokument Halsøy IL Fotball 2016-2018 "Halsøy IL Fotball er klubben for alle fotballinteresserte, som gjennom genuint felleskap, skaper et best mulig miljø for læring, mestring, samhold og fotballglede."

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Strategi og gjennomføring. Øyvind Haugmoen, leder DSK, 17.jan 2016

Strategi og gjennomføring. Øyvind Haugmoen, leder DSK, 17.jan 2016 Strategi og gjennomføring Øyvind Haugmoen, leder DSK, 17.jan 2016 Arendal Titans Basketball etablert 2002 Visjon: Klubben for idrettsglede og inkludering hvor alle får spille og utvikle seg 80 medlemmer

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram Klubbesn A 2016 Veiledningshefte og forberedelsesskjema Anerkjennelsesprogrammet er et strategisk verktøy i å videreutvikle klubbene i norsk svømming. Ved å

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Sandefjord Svømmeklubb

Sandefjord Svømmeklubb Sandefjord Svømmeklubb September 2014 FORELDREMØTE Styret i Sandefjord Svømmeklubb, 04.09.2014 SaS Foreldremøte, Sep 2014 1 Agenda Velkommen Kort om klubben (til nye foreldre) Ny hovedtrener Jens Fridorff

Detaljer

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 1 Innhold: Innledning.s.3 Organisasjonskart....s.3 Visjon.. s.4 Verdier..s.4 Virksomhetsidé.s.4 Hovedmål..s.4 Handlingsplan s.5 Anlegg...s.5 Organisasjon..s.6

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Organisering Overordnet organisering SK Poseidon er organisert etter denne modellen: Årsmøte Valgkomité Revisorer Styret Kursansvarlig Sportslig Sosial og informasjon

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Årsmelding for. Styret Staal Jørpeland IL

Årsmelding for. Styret Staal Jørpeland IL Årsmelding 2016 for Styret Staal Jørpeland IL Vår visjon: «Vi skaper idrettsglede og begeistring!» Våre verdier: «Handlekraft, Engasjement, Respekt» Vårt oppdrag: Vi skal: gi et bredt aktivitetstilbud

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

REVISJONSKONTROLL. Revisjons dato. Revisjon nr. Side 3

REVISJONSKONTROLL. Revisjons dato. Revisjon nr. Side 3 Sportslig Plan 2013-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 4 2. Medlemmer og banekapasitet... 4 3. Nesodden Tennisklubb- Strategisk platform... 4 4. Sportslig ambisjoner og satsning... 5 5. Tennisskolen...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2012

LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2012 LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. STYRET/ ORGANISASJON... 2 2. ØVRIGE VERV/ ANSVARSOMRÅDER... 2 3. TILSTANDSRAPPORT... 3 4. MØTER OG UTVALGSAKTIVITET... 3 5. KLUBBDRIFT OG ADMINISTRASJON...

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD Styrker og Svakheter Frode Eliassen Leder KSV - 1960 modell - Samboer - 3 barn på 17 år i hus - Datter som svømmer - Jobber til daglig i Smurfit Kappa - Leder på 5 året i

Detaljer

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år)

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år) På valg 2016 Årsmøtet avholdes 11. februar 2016, Sted og tid kommer vi tilbake til. Styret har i perioden bestått av: Disse er på valg Øystein Aarrestad ikke på valg Ann Brith Standeren Nestleder På valg

Detaljer

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2. Visjon 3. Virksomhetside 4. Verdigrunngrunnlag 5. Hovedmål 6. Delmål 7. Virkemidler 8. Organisasjon og anlegg 9. Historikk og status

Detaljer

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem 1. Leder Rita Hanssen Fastsette agenda for styremøter og lede møtene. Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben. Ansvarlig Kvalitetsklubb (Se detaljerte oppgaver

Detaljer

Njård tennis ønsker velkommen til Årlig medlemsmøte 2017

Njård tennis ønsker velkommen til Årlig medlemsmøte 2017 tennis Njård tennis ønsker velkommen til Årlig medlemsmøte 2017 Mandag 27. februar 2017 kl 19.00 i klubbhuset (Jensmessveien 1 ved bobla) Saksliste Årsberetning 2016 Regnskap/balanse 2016 Valg Budsjett

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Eiker CK. Veien videre,innspill. 23. Desember 2014

Eiker CK. Veien videre,innspill. 23. Desember 2014 Eiker CK Veien videre,innspill 23. Desember 2014 Dagens tekst er! Distribusjon av veien videre notat Distribusjon av spørreundersøkelsen Kommentarer/diskusjon Hva er gruppens mandat? Gruppens bakgrunnsmateriale

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

For klubber med stup, vannpolo eller synkron

For klubber med stup, vannpolo eller synkron For klubber med stup, vannpolo eller synkron helsesjekk for å kunne bli litt bedre nn: Sist oppdatert: 15.mars 2015 N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Informasjon Dette er papirversjonen NSFs

Detaljer

Møteprotokoll. Styremøte Dato: Sted: Møterom Airball Tid: 18:00 21:20. Faste medlemmer som møtte: Faste medlemmer som ikke møtte:

Møteprotokoll. Styremøte Dato: Sted: Møterom Airball Tid: 18:00 21:20. Faste medlemmer som møtte: Faste medlemmer som ikke møtte: Møteprotokoll Styremøte Dato: 31.03.16 Sted: Møterom Airball Tid: 18:00 21:20 Faste medlemmer som møtte: Navn: Funksjon: Christina Ødegård Frankie Grosvold Vanja Haltorp Hege Børusund Caroline Grønvik

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Årsmøte Randesund Idrettslag

Årsmøte Randesund Idrettslag Årsmøte TENNIS Randesund Idrettslag Torsdag 17.03 2016 kl 18.00 Dagsorden: 1. Konstituering med valg av: Møteleder Sekretær 2 personer til å undertegne årsmøte protokollene 2. Årsberetning 2015 3. Regnskap

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG

PROTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG PROTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG Tid: 16. august kl. 18.00 Sted: Bjølsenhallen Inviterte: Styrets arbeidsutvalg Tilstede: Einar (på telefon), Axel, Inger, Adan, daglig leder. Agenda 1. Godkjenning

Detaljer

RESPEKT SAMHOLD - GLEDE VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL

RESPEKT SAMHOLD - GLEDE VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL 2016 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I IDRETTSLAGET (SPESIELT

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida?

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? Strategiarbeid Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? 1 I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Fremskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten

Detaljer

NORSK BILSPORT Strategi- og handlingsplan

NORSK BILSPORT Strategi- og handlingsplan NORSK BILSPORT Strategi- og handlingsplan 2017-2020 Norsk Bilsport populært og engasjerende for alle! Norsk bilsport består av Norges Bilsportforbund (NBF) med tilhørende hovedorganisasjoner (KNA, NMK

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring.

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring. Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Hei, alle basketball-entusiaster i og utenfor Skjetten Basketball Foran deg har du nå det vi håper skal bli grunnlaget for en lysende fremtid

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Hamar IL bandy. Mandag 20.april 2015 kl 1900. HiL-huset Børstad Idrettspark

Protokoll fra årsmøtet i Hamar IL bandy. Mandag 20.april 2015 kl 1900. HiL-huset Børstad Idrettspark Protokoll fra årsmøtet i Hamar IL bandy Mandag 20.april 2015 kl 1900 HiL-huset Børstad Idrettspark Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede -forretningsorden 15 stemmeberettigede og forretningsorden godkjent.

Detaljer

Dynamisk arbeidsdokument for styret, komiteer og ledelse med utgangspunkt i langtidsplanen vedtatt på Tinget 2016

Dynamisk arbeidsdokument for styret, komiteer og ledelse med utgangspunkt i langtidsplanen vedtatt på Tinget 2016 SQUASH NORGE Strategisk Plan for 2017-2020 AMBISJONER FOR STRATEGIEN HVA DET SKAL VÆRE: Dynamisk arbeidsdokument for styret, komiteer og ledelse med utgangspunkt i langtidsplanen vedtatt på Tinget 2016

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB 2017-2020 1. VISJON OG VIRKSOMHETSIDÉ Visjon: Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb hvor utøvere i vann skal oppleve trivsel,

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

Organisering Fossum IF. Per

Organisering Fossum IF. Per Organisering Fossum IF Per 01.11.2014 Hvorfor denne organisering? Aktivitetene i Fossum IF har økt betydelig og derfor nødvendig å effektivisere ressursbruken Tydeliggjøre ansvarsoppgaver og fordele arbeidsbyrden

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

FK MANDALSKAMERATENE KVALITETSKLUBB

FK MANDALSKAMERATENE KVALITETSKLUBB ORGANISASJONSPLAN: Klubbens styre velges av årsmøte iht klubbens gjeldene vedtekter. Klubben har egen vedtekter basert på NIFs lov og lovnormen for idrettslag som finnes i lovheftet fra NIF. Klubbens vedtekter

Detaljer

Anleggskonferansen 2016

Anleggskonferansen 2016 Bergen Tennis Arena Paradis Tennis Klubb Anleggskonferansen 2016 Per Grieg jr. Styreleder PTK Visjon Skape et nasjonalt ledende tennismiljø Være en smeltedigel for rekruttering og utvikling av tennis og

Detaljer

Dynamisk arbeidsdokument for styret, komiteer og ledelse med utgangspunkt i langtidsplanen vedtatt på Tinget 2016

Dynamisk arbeidsdokument for styret, komiteer og ledelse med utgangspunkt i langtidsplanen vedtatt på Tinget 2016 SQUASH NORGE Strategisk Plan for 2017-2020 AMBISJONER FOR STRATEGIEN HVA DET SKAL VÆRE: Dynamisk arbeidsdokument for styret, komiteer og ledelse med utgangspunkt i langtidsplanen vedtatt på Tinget 2016

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Fraværende: Leif Odd Feragen, Therese Olsen, Carina I Borgersen, Jan Holmen. Sak Diskusjon og konklusjon Aksjon

Fraværende: Leif Odd Feragen, Therese Olsen, Carina I Borgersen, Jan Holmen. Sak Diskusjon og konklusjon Aksjon MØTEREFERAT Styremøte HK Rygge nr 2 2017 (Forberedelse til årsmøte) Innkalt av Sted Tid (dato, fra kl til kl) Baard O Nilsen HK Rygge klubbhus 2017-03-02 20:00 22:45 Ordstyrer Baard O Nilsen Referent Baard

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 NOVEMBER 2009 STYRET 1 INNLEDNING Hurum Golfklubb(HGK) er et idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund ved medlemsskap i Buskerud Idrettskrets og Norsk Golfforbund

Detaljer