Læringssenteret ved HiO Årsmelding 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læringssenteret ved HiO Årsmelding 2010"

Transkript

1 Læringssenteret ved HiO Årsmelding 2010 KORT OPPSUMMERING AV Økning på 34 % i bruk av Læringssenterets digitale kilder. Særlig nedlasting av fulltekstdokumenter øker. Gjennomsnittet er 11,79 nedlastede artikler pr bruker, dvs ansatte og studenter ved HiO, mens gjennomsnittet for høgskolene var 5,47 i Papir-mediesamlingen blir fortsatt redusert gjennom systematisk kassering, likevel er utlånet svært høyt og øker med 4 %. Gjennomsnittlig nittlig utlån er 21,6 mens gjennomsnittet for høgskolene var 13,8 i Utlånet er på 180 % av samlingen, det vil si at hver bok lånes ut 1,8 ganger i et år, mens gjennomsnittet for høgskolene var 55 % i 2008 dvs at hver bok lånes ut ca hvert annet år. - Egendekning av samlingen øker jevnt. Innlån fra andre bibliotek øker, men økningen i totalt utlån er større. Utlånet til andre bibliotek øker mer enn vårt innlån. - Lån og bruk av AV-utstyret øker også. - Besøket til Læringssenteret synker litt, men er fortsatt svært høyt med 71,5 besøk pr år pr bruker. - ODA som er HiOs digitale vitenarkiv, er etablert med tilgang til 275 dokumenter. Fra oppstarten i juni har ODA hatt besøk av 3084 unike brukere fra 93 forskjellige land og ca sidevisninger. - Bedre tilbud av digitale tjenester samt mange faglige utviklingsprosjekter er i Læringssenteret. Dette dokumentet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Unported Lisens

2 Innhold: Kort oppsummering av Organisasjon... 3 Samarbeid med HiAk om fusjon... 3 Bruk av Læringssenterets ressurser... 3 Besøk... 3 Mediesamling... 4 Bruk av elektroniske ressurser... 5 Tjenester fra Læringssenteret... 5 Undervisning/ veiledning... 5 Filmproduksjon... 7 Prosjekter, nye tilbud og tjenester i 2010:... 8 Nye databaser... 8 ODA, HiOs digitale vitenarkiv... 8 Publiseringsverktøy for digitale tidsskrift... 9 Læringssenteret på mobiltelefon... 9 Enklere tilgang hjemmefra... 9 Hyllekart Veiledning i blogg og wiki Bibsyskurs i Fronter Drop-in på enkeltkurs Drop-in veiledningspunkt i LS PP Studieverkstedet i P Les og lån e-bøker Lesebrett i Læringssenteret Samarbeid med NIFU Læringslab en Latina Utstillinger Regnskap

3 ORGANISASJON Læringssenterdirektør hadde permisjon fra november til juni I hans fravær delte enhetslederne i PP/P35 og P48 på oppgavene. Etter sommeren 2010 overtok LS ansvaret for førstebibliotekarmodulen. Dosent Helge Høivik ble overført fra Pedagogisk Utviklingssenter til Læringssenteret. Det betyr også at læringslab en LATINA nå er et prosjekt bare under Læringssenteret. I forbindelse med budsjett 2010 og høgskolens universitetsambisjoner opprettet vi en ny stilling som universitetsbibliotekar. Stillingen er plassert i LS P35 og skal arbeide særlig mot avdeling Samfunnsfag som fikk NOKUT-godkjenning for sin PhD-utdanning i Det er også opprettet en ny spesialbibliotekarstilling i P48. Stillingen er blant annet tillagt ansvaret for å være kontaktbibliotekar mot Lærerutdanningen, som var den siste avdelingen som får på plass en slik bibliotekar. SAMARBEID MED HIAK OM FUSJON HiO har vedtatt at man skulle arbeide for en fusjon med Høgskolen i Akershus. Det endelige fusjonsvedtaket ble fattet av høgskolens styre i desember Før det hadde det blitt gjennomført utredninger om en rekke forhold, blant annet en utredning om den administrative organiseringen. I den anledning ble det satt ned en egen undergruppe for Bibliotek og Læringssenter. Gruppa besto av ledelsen ved LS Oslo og biblioteket ved Akershus, samt tillitsvalgte og en studentrepresentant. Under denne gruppa har det arbeidet to andre grupper med ansvar for digitale tjenester og en gruppe med ansvar for øvrige brukertjenester. Det har vært levert en rekke innspill til UADM-gruppa. I tillegg har de to lederne ved LS og Biblioteket i Akershus laget et forslag til intern organisering. Dette ble presentert og drøftet på en felles personaltur til Sunne i Sverige i november. Fra og med januar 2011 har vi besluttet å ha felles ledermøter for virksomheten som vi kaller Læringssenter og bibliotek forkortet LSB. Endelig vedtak om administrativ organisering vil først bli fattet av høgskolenes styrer i mars BRUK AV LÆRINGSSENTERETS RESSURSER BESØK LS P * LS P LS PP Sum

4 NB: Besøkstelleren ved hovedinngangen i P48 var ute av drift i deler av august, hele september og deler av oktober. Tallene er basert på besøkstall i 2009, nedjustert tilsvarende nedgangen ved de øvrige besøkstellerne i P48. MEDIESAMLING Tilvekst i 2010 Kassering i 2010 Mediesamling pr AV dette AV-dokumenter Musikk CDer E-bøker UTLÅN BØKER Utlånet av bøker har økt 4% fra 2009 til INNLÅN FRA ANDRE BIBLIOTEK Antall dokumenter (Bøker og kopier) Herav fra utlandet UTLÅN TIL ANDRE BIBLIOTEK (FJERNLÅN) Antall dokumenter (bøker og kopier) Herav til utlandet DEKNING FRA EGNE SAMLINGER VS. INNLÅN Utlån fra egne samlinger Innlån Sum lån, egne lånere Dekning fra egne samlinger 94,3% 94,8% 95,4% 95,57% 96,01% 96,17% UTLÅN E-BØKER Vi har hatt 3940 utlån av ebøker fra Ebrary, samt 148 utlån fra Dawsonera som ble introdusert høsten UTLÅN AV-UTSTYR Utlån av AV-utstyr

5 BRUK AV ELEKTRONISKE RESSURSER Nedlasting fra internasjonale databaser øking på 34 % Resultatmål 2010 Oppslag og nedlastinger fra internasjonale databaser Søk i databaser Referansedatabaser Fulltekstdatabaser Andre databaser* Totalt antall søk *Under andre databaser finnes: Ordnett, Journal Citation Report og Anatomy-TV, altså også norske databaser. Nedlastede artikler Antall nedlastede artikler Antall pr. bruker ,8 2,7 5,36 6,17 7,05 11,79 Statistikk for Læringssenterets nettsider: Totalt antall sidevisninger norske sider Totalt antall sidevisninger engelske sider Samlet antall sidevisninger TJENESTER FRA LÆRINGSSENTERET UNDERVISNING/ VEILEDNING AV-UNDERVISNING/KURS: AV-tjenesten har hatt 1193 timer undervisning for Avdeling JBI i Undervisningen dekker den praktiske siden av Medier og Kommunikasjonsutdanningen. Det har blitt holdt en rekke felleskurs, og en rekke personlige en-til-en-kurs i bruk av auditorier og u.rom, og diverse kurs i fototeknikk, videoteknikk og redigering. 5

6 UNDERVISNING I DATABASE-SØK OG ENDNOTE Statistikken nedenfor viser antall timer undervisning for studenter ved enhetene P48, PP og P35. Oversikt: Antall timer undervisning for studenter Antall studenter som har deltatt på undervisning Antall ansatte som har deltatt på undervisning (EndNote) 40 (AFI) Antall timer med studentundervisning fordelt på utdanning: SU HF SAM LUI EST JBI IU Antall deltatte studenter fordelt på utdanning: SU HF SAM LUI EST JBI IU INDIVIDUELL / TILPASSET VEILEDNING Dette er bestillinger av 1-1 veiledning via tjenesten Bestill en bibliotekar. Tjenesten viser en ganske stabil bruk, men ingen oppgang. Nedgangen kan delvis skyldes at Læringssenteret PP erstattet 1-1 veiledning av bachelorstudenter med drop-in i eget veiledningspunkt, jfr. beskrivelse i kapitlet Prosjekter, nye tilbud og tjenester 2010 nedenfor Antall bestillinger totalt Total veiledningstid 204,5 148 Antall bestillinger fra studenter Total veiledningstid studenter 89 timer 88 timer 124 timer 82 timer Antall bestillinger fra tilsatte Total veiledningstid tilsatte 80,5 timer 65 timer 6

7 FILMPRODUKSJON AV-enheten i Læringssenteret har i 2010 produsert følgende filmer: Studieveiledning: Reklamefilm for Pedagogisk Utviklingssenter Skriveuka/Skriveverkstedet: Reklamefilm i to versjoner for Pedagogisk Utviklingssenter. Reseptarutdanningen: Jubileumsfilm i forbindelse med Reseptarutdanningens 50 års jubileum. Oppdragsgiver: Avdeling Helsefag. Førskolelærerutdanningen 75 år: Dokumentarfilm. Oppdragsgiver: Bruna Bruce, LUI/FLU og Kunnskapsdepartementet. Alle har gått i barnehage: Rekrutteringsfilm. Oppdragsgiver: Bruna Bruce, LUI/FLU. Sykegrep: læremiddelproduksjon for Mensendieckutdanningen, seniorprosjekt ved Kristina Lingsten og Greta Halvorsen. Høsten 2010 har AV-tjenesten i samarbeid med IT-tjenesten gjort opptak av og/eller streamet sju allmøter og ett styremøte i høstsemesteret. LYDPRODUKSJONER: - Språkprosjekt for Liv Bøyesen, LUI: Leseprøver for barn med minoritetsbakgrunn: 40 timer, 8 språk. - Eventyresken: Lesetrening for barn med språklig minoritetsbakgrunn. Oppdragsgiver: Margareth Sandvik, LUI. 30 timer. BILDEPRODUKSJON: Flere fotooppdrag, bl.a. for Læringssenteret, Interkult og PLUSS-prosjektet 7

8 PROSJEKTER, NYE TILBUD OG TJENESTER I 2010: NYE DATABASER Læringssenteret utvidet i 2010 sitt tilbud av elektroniske kilder med fem nye databaser/tidsskriftpakker innen ulike fagområder: TAYLOR & FRANCIS TIDSSKRIFTPAKKE Tidsskriftpakken fra forlaget Taylor & Francis omfatter 430 titler innen området Naturvitenskap, teknikk og medisin og 820 titler innen Humaniora og samfunnsfag. RETTSKILDER Gyldendals rettsdata leverer et brukervennlig verktøy for løsning av juridiske problemstillinger. Samlingen inneholder Norsk lovkommentar og en rekke spesialfag baser. Rettsdata gir også tilgang til andre rettskilder, som bl.a. forskrifter og forarbeid til lovene. INFORMATIKK, IT OG TELEKOMMUNIKASJON ACM digital library fra Association of Computing Machinery er en fulltekstdatabase rettet spesielt mot ingeniørutdanningen. Basen omfatter artikler og konferansepublikasjoner og inneholder verdens største samling informasjon innenfor informatikk, IT og telekommunikasjon. MATEMATIKK, STATISTIKK OG TEORETISK INFORMATIKK MathSciNet er en referansedatabase fra American Mathematical Society som dekker fagområdene matematikk, statistikk og teoretisk informatikk. Basen gir tilgang til anmeldelser, artikkelsammendrag og bibliografisk informasjon som dekker store deler av det som utgis på fagområdet. EMNER I SKJØNNLITTERATUREN Emner i skjønnlitteraturen for grunnskolen gjør det enkelt å finne ny skjønnlitteratur for barn og unge i grunnskolen. Man kan søke i om lag 100 emner innenfor barne- og ungdomslitteraturen (tegneserier og bildebøker inkludert). Basen retter seg spesielt mot bibliotek- og lærerutdanningene. ODA, HIOS DIGITALE VITENARKIV ODA som er HiOs digitale vitenarkiv, åpnet medio juni Gjennom arbeidet med det digitale vitenarkivet ODA gir HiO omverdenen tilgang til 275 dokumenter, deriblant 93 artikler, 26 bokkapitler og én bok skapt som et ledd i utdanning og forskning ved HiO. ODA har siden oppstarten hatt besøk av 3084 unike brukere fra 93 forskjellige land og ca sidevisninger. Over 50% av trafikken har kommet via søkemotorer som Google/Google Scholar, Kvasir og Bing. Det mest leste dokumentet i ODA er lastet ned over 200 ganger. Publiserte tidsskriftsartikler som lastes inn i ODA, gis full uttelling av publiseringspoeng i høgskolens interne modell for fordeling av forskningsinsentiver, mens publikasjoner som ikke lastes inn i ODA bare gis halv uttelling. (S-sak 3/2010). Høgskolen i Oslo er den første i Norge til å innføre denne type insentivordning knyttet til vitenarkiv. Prosentandelen av innleverte tidsskriftsartikler er svært høy, beregnet til minst 80%, sannsynligvis høyere. 8

9 155 masteroppgaver er hittil publisert i ODA. Noe av innleveringen skjer via et forsøksprosjekt i Fronter, mens resten kommer inn fra studentene selv. En egen innleveringsportal i FS/Studentweb er under utvikling og vil forhåpentligvis være på plass i Adressen til ODA er: ODA har som formål å: Gi en sikker, digital langtidslagring for Høgskolen i Oslos produksjon av kvalitetsvurderte forskningsarbeider. Gjøre forskningsarbeider gratis tilgjengelig for alle via internett. Arkivet er søkbart i NORA, og innen kort tid vil det også være mulig å søke opp dokumentene fra store søkemotorer som Google/Google Scholar. PUBLISERINGSVERKTØY FOR DIGITALE TIDSSKRIFT På tampen av 2010 tilbød Læringssenteret å bygge opp kompetanse på programvaren Open Journal System (OJS) og tilby en støttetjeneste som kan bidra med ferdig teknisk løsning for utgivelse av digitale, vitenskapelige tidsskrifter. Det er stor interesse for denne tjenesten i de ulike fagmiljøene ved høgskolen. 6 tidsskrifter er under planlegging. LÆRINGSSENTERET PÅ MOBILTELEFON Prosjektet med å lage egne mobilvennlige sider for LS ble startet i Sidene er laget i XHTML og CSS, og ligger foreløpig på URL: Serveren driftes av IT, mens LS legger inn alt av innhold. Mobilsidene inneholder enkel informasjon som brukerne har behov for å finne raskt; åpningstider, kontaktinformasjon, kurs-informasjon, kart over campus og lignende. En betaversjon av mobilsiden lanseres primo februar ENKLERE TILGANG HJEMMEFRA Læringssenteret har lansert nye databaselister som gjør det enklere å finne aktuelle databaser. De nye listene inneholder mer informasjon om hver database. I tillegg lanserte Læringssenteret en ny og enklere løsning for ekstern tilgang til mange av våre elektroniske ressurser. Brukernavn og passord til hver enkelt base er der erstattet med en innlogging hvor studenter og ansatte bruker samme innlogging som på HiOs maskiner. 9

10 HYLLEKART I august lanserte LS et elektronisk hyllekart. Det betyr at når man søker i Læringsseneterts base og finner en bok, får man også opp et kart som viser hvor i Læringssenteret boka befinner seg. Hvis du for eksempel søker på Knausgård på Læringssenterets hjemmeside, finner du ut at Læringssenteret har Knausgårds Min kamp som papirbok, lydbok på cd og MP3-bok. Kartet vil vise deg hvor den enkelte boka står. VEILEDNING I BLOGG OG WIKI Læringssenteret PP har prøvd ut veiledning i blogg og wiki i samarbeid med faglærere på Avdeling for sykepleierutdanning og praksisveiledere på Langerud sykehjem. Det er studenter i 1. år på bachelorutdanningen som har vært i praksis på dette sykehjemmet som har fått denne typen veiledning i Det har vært en del av utprøvingen i utviklings- og forskningsprosjektet Langerudmodellen: en læringsmodell i verdi- og kunnskapsbasert sykepleie. Denne typen veiledning har vært til nytte for studentenes arbeid. Det har vært positivt med tverrfaglig veiledning for bedre studentoppgaver og bedre tilgjengelig veiledning for studentene. Alle parter hadde til enhver god oversikt over studentenes arbeid og kunne gi veiledningen bedre kvalitet. Tjenesten skal videreutvikles. BIBSYSKURS I FRONTER Læringssenteret ønsket å utvikle en selvlæringsressurs for BIBSYS i Fronter, da vi observerte at mange studenter bruker Fronter som et naturlig verktøy i studiehverdagen. Slik kunne vi utforske nye digitale undervisningstjenester, og samtidig avlaste den ordinære undervisningen. Siden presset på undervisning er størst ved Avdeling for sykepleierutdanning (SU), ble det bestemt at en gruppe ved Læringssenteret PP skulle utarbeide et BIBSYS-kurs i Fronter i samarbeid med SU. Kurset er i form av en Læringssti, dvs informasjonssider med instruktive bilder hvor det er lagt inn prøver studentene må besvare mellom sidene. Hver prøve må besvares for å gå videre i kurset, men etter endt kurs kan studentene når som helst gå tilbake til enkeltsider hvis de ønsker det. I første omgang ble kurset lagt inn i Fronterrommene til 1. klasse heltid, men flere lærere ved SU ønsket det i sine rom, så nå ligger det i 11 klasserom. Ved årsskiftet hadde 307 studenter vært innom, og 117 studenter gjennomført hele kurset. 10

11 DROP-IN PÅ ENKELTKURS Læringssenteret startet med drop-in kurs med 1 times varighet. Kurstilbudet ble fordelt på de tre enhetene P48, P35 og PP. Det var totalt 259 deltakere på kursene. De mest populære kursene var kursene i de medisinske databasene Cinahl, Medline og Cochrane. I tillegg var EndNotekursene meget godt besøkt. Avholdt antall ganger Besøk Academic Search Premier 8 11 Atekst 4 1 Bibsys Cinahl 4 33 Cochrane 6 54 EndNote Helsebiblioteket 4 17 Medline 9 64 Norart 14 6 Norart / Idunn 10 4 Finne fulltekstartikler 4 0 Lage søkelogg 3 2 DROP-IN VEILEDNINGSPUNKT I LS PP Læringssenteret PP startet opp med nytt veiledningstilbud for studenter og ansatte på Avdeling for estetiske fag og Avdeling for sykepleierutdanning tirsdag 2. september Det er et veiledningspunkt som befinner seg bakerst i læringssenteret og består av et langbord, stoler til åtte personer, fire bærbare PC-er og en skjerm på veggen. Veiledningspunktet har vært åpent tirsdager og torsdager kl Det er ikke tilbud om timebestilling, men drop-in. Vi veiledet 86 studenter og en ansatt i perioden 2. september til 21. desember. Over halvparten var bachelorstudenter på sykepleierutdanningen, mens over 20 % var studenter på videreutdannings- eller masternivå på samme utdanning. To av studentene var studenter på estetiske fag. Noen studenter kommer enkeltvis, mens andre kommer i grupper. Det kan variere fra én til ni studenter per gang. Vi har kun opplevd at ingen møtte til veiledning én av gangene. De fleste studentene har hatt formulerte problemstillinger som de ønsker søkeveiledning i forhold til. Andre har ønsket mer generell veiledning om Læringssenterets tilbud, eller konkret veiledning i forhold til å søke i bestemte databaser, bruke ordbøker eller skrive litteraturlister. Veiledningstiden per person har variert, men over halvparten av studentene har blitt veiledet i over en time. Bibliotekarene har bedre tid til veiledning når tiden(vakten) er avsatt kun til det. Dermed kan bibliotekaren sette seg bedre inn i studentenes ståsted og følge studentene med veiledning over tid (1-2 timer). Bibliotekarene synes de får en nærere kommunikasjon med studentene ved å veilede dem rundt et bord. Tilbakemeldingen fra bibliotekarene er at veiledningen blir bedre. Det er tilfredsstillende å kunne se at studentene har forstått det som har blitt forklart på en helt annen måte enn når en underviser i klasserommet. 11

12 STUDIEVERKSTEDET I P48 I to år har Læringssenteret drevet et studieverksted som et prosjekt sammen med pedagogisk Utviklingssenter og Studieseksjonen. Fra årsskriftet 2010/2011 overføres dette ansvaret til Læringssenteret for varig drift. Studieverkstedet var først etablert i 1. etasje i P48 og i Læringssenteret P35. Fra høsten 2010 fikk det tilholdssted i 3. etasje i P48. Det har vært engasjert en prosjektkoordinator, en fast veileder samt studenter som har fått opplæring til å være skrivementorer. Alle studenter kan få veiledning på arbeid med tekst og oppgaveskriving av en skrivementor, uansett hvor i skriveprosessen en er. I tillegg arrangeres det kurs som for eksempel skrivekurs, kurs i studieteknikk og stressmestring. LES OG LÅN E-BØKER Læringssenteret har lansert en tjeneste der lånerne kan laste ned digitale utgaver av bøker til egen PC. Når lånetida er ute, forsvinner boka. Det kjekke med e-bøker er at det alltid er eksemplarer nok så kan du låne boka igjen når du vil. Bøkene kommer fra Dawson som er vår leverandør av engelskspråklig litteratur. Det brukes Feideinnlogging for å laste ned bøkene. I tillegg abonnerer LS på Ebrary, som består av engelskspråklige e-bøker som bare kan leses på nettet. LESEBRETT I LÆRINGSSENTERET Lesebrett var et tema på Læringssenterets personalseminar i I 2010 har vi gått til innkjøp av 15 IPAD er. De har vært utlånt til personalet i LS samtidig som det har vært kjørt innføringskurs i og om IPAD. Lesebrettene skal brukes i to prosjekter der masterstudenter på henholdsvis sykepleie- og bibliotekstudiene får låne brettene for å bruke dem til å lese pensumlitteratur og annen bruk av dem i studiene. SAMARBEID MED NIFU I desember 2010 undertegnet Læringssenteret en samarbeidsavtale med stiftelsen NIFU (Nordisk Institutt for forskning om utdanning). Det er opprettet en prosjektstilling for en bibliotekar som skal drifte NIFUs bibliotek og utvikle nærmere samarbeid om bibliotekstjenesten. LÆRINGSLAB EN LATINA Med digitaliseringen endres fagbibliotekenes funksjon og selvforståelse. De går fra en mer underordnet støttefunksjon til det å være en likeverdig partner for å skape læring og innovasjon. LATINA/lab er et læringsog FoU-laboratorium i Læringssenteret med dette som utgangspunkt. LATINA står for Learning and Teaching in a Digital World. Laboratoriet har nettopp avsluttet prosjektet Daily Planet, der Læringssenteret har fått et nytt fellesareal - et digitalt vindu mot verden med tre samtidige nyhetsstrømmer fra CNN i USA, CCTV i Kina og det arabiske Al Jazeera. 12

13 I prosjektet NettBrett utvikles forståelsen og den praktiske håndtering av virtuelt papir som en digital arbeidsflate der en kan lese, skrive og vise fram innhold på tvers av PC, mobiltelefon, nettbrett og fjernsynsskjermen i stua. LATINA/lab har bidratt til å utvikle HiOs sommerskole med et kurs i I 2011 holdes kurset ved Makerere University Library i Kampala, Uganda. Flere av ressurspersonene derfra har fått digital opplæring de to foregående somrene i Oslo. Laboratoriet har en permanent knoppskyting ved Hainan Normal University i Sør-Kina. Laboratoriet har også vært praksisarena for førstebibliotekarprogrammet med de to utviklingsprosjektene ACHRON (Art and Cultural Heritage ON-line) og Lære.Verk. Det første dreier seg om å styrke bibliotekarenes ferdigheter i kursutvikling, konkret ved å utvikle et nytt mastergradskurs. Det andre sikter mot en bedre og mer praksisbasert forståelse av nye former for lærebøker og undervisningsmateriell. Lære.Verk forener undervisning med FoU og arbeid i auditorium med selvstudier og praksisutplassering. 13

14 UTSTILLINGER JANUAR 2010: UTDANNING I UTVIKLINGSLAND Fotoutstilling i samarbeid med SAIH. FRAGMENTER GJENSTANDER FRA DEN KVINNELIGE INDUSTRISKOLEN I mars 2010 viste Læringssenteret P48 utstillingen Fragmenter - gjenstander fra Den Kvinnelige Industriskolen i Kristiania. Industriskolen var forløperen for det som i dag er Avdeling for estetiske fag ved HiO. Skolen ble startet for 135 år siden. Den var en pionerinstitusjon når det gjaldt å gi kvinner utdanning slik at det var mulig å få et yrke som en kunne leve av. VEV OG BRODERI En gjenfortelling av tidligere historier eller et nyskapende selvstendig uttrykk. Utstilling i Læringssenteret P48 12 oktober november. En utstilling av vev- og broderiarbeider i forbindelse med jubileum ved Avdeling for estetiske fag. Utstillere er høgskolelektor Ingri Juul, førstelektor Eva Strøm og førsteamanuensis Edith Skjeggestad. JULAS NYE BØKER I LÆRINGSSENTERET P48 Tradisjonell utstilling av julas nye bøker. 14

15 REGNSKAP Læringssenteret hadde inntekter på ca 33 millioner i Lønnsutgiftene tene utgjorde 22 millioner mens driftskostnader inkludert mediebudsjett utgjorde 10,9 millioner. Andre kostnader som omfatter tjenestereiser, kurs og seminaravgifter utgjorde Dette dokumentet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Unported Lisens 15

Det handler om læring..

Det handler om læring.. Det handler om læring.. Lærerne snakker om læring, bibliotekarene om informasjon. Informasjon som virker=læring (Læring som virker=kunnskap) Så la oss snakke om læring, det er det som teller. Læringssenter

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2010

Bibliotekstatistikk for 2010 Bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Vei/gate Postnr. Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postnr. Poststed Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

Hovedtrekk fra fag- og forskningsbibliotekstatistikken 2013

Hovedtrekk fra fag- og forskningsbibliotekstatistikken 2013 Hovedtrekk fra fag- og forskningsbibliotekstatistikken 2013 Fag- og forskningsbibliotekene omfatter Nasjonalbiblioteket, universitet- og høgskolebibliotek, bibliotek ved helseinstitusjoner, offentlige

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 211 Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Det ble utført nesten 4,7 millioner lån i de norske fag- og forskningsbibliotekene

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Hvordan matcher studenters trening i kunnskapsbasert praksis med yrkeslivets krav?

Hvordan matcher studenters trening i kunnskapsbasert praksis med yrkeslivets krav? Hvordan matcher studenters trening i kunnskapsbasert praksis med yrkeslivets krav? ved Anett Kristin Kolstad, 1. bibliotekarstipendiat http://anett.latina.pedit.hio.no Høgskolen i Oslo Rammen rundt prosjektet

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2009

Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Søkekurs ved biblioteket Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Eksempler på ulike kilder Vitenskapelige tidsskrifter Monografier Fag- og forskningsrapporter Lærebøker og fagbøker Offentlige

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 2012

Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 2012 Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 2012 Fag- og forskningsbibliotekene omfatter Nasjonalbiblioteket, universitet- og høgskolebibliotek, bibliotek ved helseinstitusjoner, offentlige spesialbibliotek

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Årsmelding for Læringssenteret ved Høgskolen i Oslo 2008

Årsmelding for Læringssenteret ved Høgskolen i Oslo 2008 Årsmelding for Læringssenteret ved Høgskolen i Oslo 2008 Overordnet mål:... 2 Innledning... 2 En attraktiv arena for læring : Undervisning, læringsressurser, besøk... 3 Undervisning... 3 Fysiske læringsressurser...

Detaljer

Læringssenter og bibliotek. Årsmelding 2015

Læringssenter og bibliotek. Årsmelding 2015 Læringssenter og bibliotek Årsmelding 2015 Læringssenter og bibliotek 2015 Læringssenter og bibliotek (LSB) støtter studenter og forskere i deres arbeidshverdag på HiOA gjennom ulike tjenester. Tallene

Detaljer

Status og framdrift for arbeidene i 1. bibliotekarprogrammet

Status og framdrift for arbeidene i 1. bibliotekarprogrammet Status og framdrift for arbeidene i 1. bibliotekarprogrammet Tittel på mitt prosjekt i 1. bibliotekarprogrammet: Spillerom for informasjonssøk Blogg: http://praksisbibliotekar.wordpress.com 07.09.2011

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi?

Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi? Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi? Even Hartmann Flood, førstebibliotekar, UBiT Powerpoint presentasjonen finnes på http://folk.ntnu.no/flood/brukstatistikk.ppt 1 Disposisjon Bruk økning 2006

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Kunnskap for et helt liv. Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo. Kunnskap for et helt liv. Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Kunnskap for et helt liv Høgskolen i Oslo Norges største statlige høgskole Om lag 12 000 studenter 1250 tilsatte Grunnlagt i 1994 da 13 høgskoler ble slått sammen Midt i Oslo sentrum

Detaljer

Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt

Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt Utlån - bruk av samlingene 9 Oppsummering 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Utlån 8 78 381 17 288 14 66 22 436 29 88 28 348 27 192 27 966 32 616 31 19 3 22 35 463 34 22 3 8 32 248 36 94 45 765 48 478 44 826

Detaljer

Læringssenter og bibliotek Årsmelding 2011

Læringssenter og bibliotek Årsmelding 2011 Læringssenter og bibliotek Årsmelding 2011 Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge lisens. INNHOLDSFORTEGNELSE Fra HIO og HIAK til HIOA...

Detaljer

Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar. Medisinsk bibliotek. Mai 2011

Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar. Medisinsk bibliotek. Mai 2011 1 Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar Medisinsk bibliotek Mai 2011 2 Hva er Google Scholar? Søkemotor Database Åpent digitalt bibliotek: Det søkes bla i trykte og elektroniske tidsskrifter, åpne

Detaljer

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur Hvor finner du BIBSYS Ask? Side 2 Hvordan søke i Enkelt søk? Side 3 Hvordan søke etter bøker/titler? Side 3-4 Hvordan søke etter

Detaljer

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET August 2008 Foto: Jurgita Kunigiškyt Foto: Kai Myhre Daglig

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for folkebibliotek Side: 1 av 7 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger Fysisk form Elektronisk form Bøker

Detaljer

Utviklingsplan Læringssenteret, avd. bibliotek. Modig åpen profesjonell og rettferdig

Utviklingsplan Læringssenteret, avd. bibliotek. Modig åpen profesjonell og rettferdig Utviklingsplan2012-2015 - Læringssenteret, avd. bibliotek Modig åpen profesjonell og rettferdig Satsingsområder for -1015 Læringssenterets satsningsområder er i tråd med skolens utviklingsplan. I avdelingen

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

Rask oppsummert kunnskap. Bibliotek for medisin og helse Sept LIS

Rask oppsummert kunnskap. Bibliotek for medisin og helse Sept LIS 1 Rask oppsummert kunnskap Bibliotek for medisin og helse Sept. 2017. LIS 2 Presentasjonen ligger på nett folk.ntnu.no/katrina/ 3 4 Søking - start på toppen! - Raskere, enklere, sikrere System Beslutningsstøtte-systemer

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

...men er dette for brukerne eller bibliotekarene?

...men er dette for brukerne eller bibliotekarene? X...men er dette for brukerne eller bibliotekarene? Her får vi forespørsel om å snakke Her planelgger vi hva vi skal snakke om Litt om søk på Deichmanske bibliotek Jonas Svartberg Arntzen Arve Søreide

Detaljer

Den digitale lærerstudenten. Seksjon for digital kompetanse Høst 2014

Den digitale lærerstudenten. Seksjon for digital kompetanse Høst 2014 Den digitale lærerstudenten Seksjon for digital kompetanse Høst 2014 Hva kjennetegner en digital kompetent lærer? https://epad.memex.hioa.no/p/glu14 Brukernavn: epad Passord: ribbung Digital kompetanse

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post

Detaljer

Hvilke bibliotekfaglige tjenester må være tett opp til studenter/faglige tilsatte og hvilke er uavhengig av fysisk nærhet?

Hvilke bibliotekfaglige tjenester må være tett opp til studenter/faglige tilsatte og hvilke er uavhengig av fysisk nærhet? HiST - bibliotekenes samling 9/4-2008 Hvilke bibliotekfaglige tjenester må være tett opp til studenter/faglige tilsatte og hvilke er uavhengig av fysisk nærhet? Vårt utgangspunkt HiST-bibliotekenes visjon:

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Høgskolen i Sørøst-Norge, Biblioteket Postadresse Postboks 235 3603 KONGSBERG Telefon Telefonnummer 31008000 Kontaktperson

Detaljer

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER Bibliotekets tjenester overfor studenter og fagpersonale skal dekke mange områder. Vi skal tilby ulike typer materialer som bøker, tidsskrifter, noter,

Detaljer

Årsmelding for Læringssenteret ved Høgskolen i Oslo 2009

Årsmelding for Læringssenteret ved Høgskolen i Oslo 2009 Årsmelding for Læringssenteret ved Høgskolen i Oslo 2009 INNHOLD Overordnet mål for Læringssenteret... 2 Innledning - sammendrag... 2 En attraktiv arena for læring: Undervisning, læringsressurser, besøk...

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI BIBLIOTEKET Årsmelding 2003 St. Olavsgt. 32 Tel. +47 22 99 55 46 skabibli@khio.no 0166 Oslo Mål og brukergrupper Biblioteket er informasjons- og dokumentasjonssenter

Detaljer

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring Enkel brukermanual INNHOLD Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner Innholdsbanken Skylagring Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

Bibliotekets. OVERLEVELSESg. for nye og gamle studenter. Jobb smart bruk biblioteket!

Bibliotekets. OVERLEVELSESg. for nye og gamle studenter. Jobb smart bruk biblioteket! Bibliotekets OVERLEVELSESg u i d e for nye og gamle studenter Jobb smart bruk biblioteket! Hvor er biblioteket? Universitetsbiblioteket i Stavanger består av fire avdelinger: Biblioteket i Kjølv Egelands

Detaljer

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014 Rigmor Haug Larvik bibliotek Hva er e-bøker? Definisjon Hvilken duppedings for å lese e-bøker? Nettbrett, lesebrett, smarttelefoner, pc Kjøpe e-bøker Ett eksempel

Detaljer

SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Læringssenteret

SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Læringssenteret SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Læringssenteret Evaluering av skolåret 2012/2013 Med tanker om hva vi kan gøre bedre neste skoleår 1 Målsetting Læringssenterets målsetting bygger på skolens og fylkeskommunens

Detaljer

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok?

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok? En introduksjon til Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett og kan lastes ned og brukes offline. Hva er Smartbok- PLUSS? I

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

HiOA: Universitetsambisjoner og akademisk drift

HiOA: Universitetsambisjoner og akademisk drift 15. MARS 2016 HiOA: Universitetsambisjoner og akademisk drift Anne-Berit Gregersen HiOA. Allerede universitet! HiOA er de facto et universitet Søker om universitetsstatus i løpet av 2016 19 000 studenter

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år.

CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år. CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år. CS Library Saga (Saga) bygger på tidligere CS Library og er bygget om helt fra grunnen for å møte bibliotekenes

Detaljer

PHD BIBLIOTEKKURS. Svein Helge Birkeflet September / 17

PHD BIBLIOTEKKURS. Svein Helge Birkeflet September / 17 PHD BIBLIOTEKKURS B Svein Helge Birkeflet September / 17 MÅL å mestre den bibliografiske prosessen : finne relevant faglitteratur organisere bibliografisk info i EndNote gjenbruke bibliografisk info i

Detaljer

Digital kompetanse for en grunnskolelærer

Digital kompetanse for en grunnskolelærer Digital kompetanse for en grunnskolelærer Fakultet for lærerutdanning, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Seksjon for digital kompetanse, 2012/2013 Monica Johannesen og Irene Beyer Log Innhold

Detaljer

Den digitale lærerstudenten. Seksjon for digital kompetanse Irene Beyer Log og Tonje Hilde Giæver Høst 2014

Den digitale lærerstudenten. Seksjon for digital kompetanse Irene Beyer Log og Tonje Hilde Giæver Høst 2014 Den digitale lærerstudenten Seksjon for digital kompetanse Irene Beyer Log og Tonje Hilde Giæver Høst 2014 Hva kjennetegner en digital kompetent lærer? tinyurl.com/epad1-7 Brukernavn: epad Passord: ribbung

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive)

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Fastsatt av styret 20. oktober 2006 1. Mål TEORA er Høgskolen i Telemarks (HiTs) åpne institusjonelle arkiv og er gratis tilgjengelig på internett.

Detaljer

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER EN INNFØRING TIL HVORDAN MAN FINNER FRAM TIL BØKER OG ARTIKLER VIA UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER 1. GANG: DE ULIKE RESSURSENE OG SØKEFUNKSJONENE PÅ

Detaljer

HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte)

HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte) HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte) Trude Eikebrokk Digitale tjenester Dette verk er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens 18.03.2014 Eksisterende tidsskrifter

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 Kort om undersøkelsen: 1969 registrerte lånere av e-bøker har besvart undersøkelsen Invitasjon til bibliotekenes

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

Utdanning og læringsmiljø. Mai 2013

Utdanning og læringsmiljø. Mai 2013 1 Utdanning og læringsmiljø 2 Utdanningsmål Relevant og anerkjent høy kompetanse Kvalitet på høyt internasjonalt nivå Utvikle kritisk refleksjon Interesse for forskning og nyskaping Motivert og utdannet

Detaljer

Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi

Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi Helge Salvesen og Marit Allern, Universitetet i Tromsø Temamøte H: Virtuelle læringsmiljø - planer, visjoner

Detaljer

RELIGIONSHISTORIE master

RELIGIONSHISTORIE master RELIGIONSHISTORIE master LITTERATUR : RESSURSER & SØKING Svein Helge Birkeflet Oktober/16 LITT PRAKTISK INFO FULL TILGANG TIL UBOs RESSURSER bibliotekkort UiO brukernavn & passord være på UiO-nettet koble

Detaljer

Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik

Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik s.2 Innholdsfortegnelse 1. Velkommen... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Mål for kurset... 3 4. Målgruppe...

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Notat. Universitetsbibliotekets budsjett Innledning

Notat. Universitetsbibliotekets budsjett Innledning Notat Universitetsbibliotekets budsjett 2015 Innledning UB er i hovedsak bevilgningsfinansiert. Bevilgningen til UB er delt i mediekjøp, drift og satsinger. Denne oppdelingen gjenspeiler seg i presentasjonen

Detaljer

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN. Bibliotek for kunst og design

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN. Bibliotek for kunst og design UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Bibliotek for kunst og design UNIVERSITETET I BERGEN 24.03.2017 SIDE 2 khib.oria.no UNIVERSITETET I BERGEN Lånekort og lånetid Bibliotek for kunst og design er åpent for

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert Høst 2010 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, it s learning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747).

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747). Lovgrunnlag Folkebibliotekloven: Kapittel I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet. 1.Målsetting Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom

Detaljer

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 044 Styresak: 26/2011 Sak nr.: 2011/8110 Møtedato: 04.11. 2011 Drift av eget bibliotek for odontologiske fag 1 Innledning Bibliotekdirektøren orienterte

Detaljer

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6)

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Tanja 21. juni 2005 MEVIT 4000 HØSTEN 2006 KOKEBOK Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Emneansvarlig:

Detaljer

Veiledningsteknologi -

Veiledningsteknologi - Veiledningsteknologi - et bidrag til kvalitetsheving i praksisveiledningen? Cato R.P. Bjørndal (UIA) og Petter Mathisen (UIT) Agenda 1. Introduksjon 2. Nettbrett i praksisveiledningen - et eksempel på

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2016 1 Innhold Cochrane Library... 4 EBSCO Academic Search Premier, Cinahl, Eric, SocIndex m.fl.... 4 Embase... 4

Detaljer

Forskningsstatus. Masterskolen Søking - ting å huske på. Kilder, henvisninger og litteraturliste. Hva er skrevet fra før om mitt emne?

Forskningsstatus. Masterskolen Søking - ting å huske på. Kilder, henvisninger og litteraturliste. Hva er skrevet fra før om mitt emne? Forskningsstatus Masterskolen 2012 Anne Gunn Bekken, a.g.b.bekken@ub.uio.no Hva er skrevet fra før om mitt emne? Snakke med andre studenter/ansatte/veileder Sjekke tidligere hoved-/masteroppgaver Finne

Detaljer

Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik

Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik 1. Innledning... 2 2. Personale... 2 3. Budsjett fordelt på lønnskostnader og drift... 3 4. Samlingsutvikling... 3 5. Resultater og utviklingstrender...

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer