389_KFB_3_ :20 Side 1. Sjøsikkerhet. Nr 3/2004. mange utfordringer. Jenter vil. på sesjon. Møt en. røverdronning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "389_KFB_3_2004 23.09.04 13:20 Side 1. Sjøsikkerhet. Nr 3/2004. mange utfordringer. Jenter vil. på sesjon. Møt en. røverdronning"

Transkript

1 389_KFB_3_ :20 Side 1 Nr 3/2004 Sjøsikkerhet mange utfordringer Jenter vil på sesjon Møt en røverdronning

2 389_KFB_3_ :20 Side 2 Redaktør Sesjon gir muligheter KFB har ivret for at jenter skal få mulighet til å bli kjent med Forsvaret gjennom å få tilbud om en dag på sesjon. KFBs holdning er at Forsvaret trenger kvinnene mer enn kvinnene trenger Forsvaret, og at Forsvaret ikke lenger er blod og svette, men også utdanning og karrieremuligheter. Dette bør jentene også få informasjon om. Fra 2005 skal alle jenter bli invitert til sesjon på lik linje med guttene, men for jentene blir det frivillig om de møter. KFB er glad for at dette endelig kommer på plass. Vi er glad for at jentene endelig skal få denne muligheten, som vi har etterlyst i flere år og flere sammenhenger. Vi registrerer også med glede at de er svært positive til det nye tilbudet. I en undersøkelse som nylig er gjennomført svarer hele 70 prosent av jentene mellom 18 og 20 år at de synes at det er en god ide at begge kjønn skal bli innkalt til sesjon, og nesten halvparten av jentene svarer at ville møtt opp, selv om det altså er frivillig. Vi registrerer også at i 2004 var det rekordmange jenter som søkte på befalsskolene over 20 prosent var jenter. Stadig flere tar også frivillig førstegangstjeneste. Mangfold gir kreativitet. Dette gjelder også Forsvaret, ikke minst i den nye organisasjonen som etter hvert trår frem etter omstillingen. En dag på sesjon vil i hvert fall gi jenter og gutter lik informasjon om de mulighetene som finnes innen Forsvaret og Forsvaret muligheter for større mangfold. Målfrid Bolstad Leder KFB viktig ekstraressurs Forebygging, oversikt og informasjon er viktige elementer i et godt beredskap. Disse elementene viser seg også å være de mest sårbare punktene. Dette var en av konklusjonene på et vel tilrettelagt og engasjerende seminar som Buskerud fylkeskomite i samarbeid med kommunekomiteen i Hole kommune på Ringerike arrangerte nylig. Seminardeltakerne, som representerte KFB fra hele åtte kommuner i Buskerud, fikk anledning til å stille spørsmål til et panel sammensatt av beredskapsansvarlig og ordfører i Hole kommune, brannsjefen i Ringerike, fylkesberedskapssjefen i Buskerud, samt representanter for sivilforsvaret og politiet om håndteringen av en eventuell katastrofe. De engasjerte deltakerne fikk en bred innføring i samarbeid og ansvarsfordeling mellom de ulike aktører i en slik situasjon. Panelet var enig om at akuttberedskapen i kommunen fungerte bra, men at storsamfunnet, i forlengelser av kriser og katastrofer av ulike slag, vil kunne trenge forsterkning av de offentlige ressursene som til enhver tid er tilgjengelig. Dette er helt i tråd med KFBs intensjoner. Vi skal ikke delta i akuttfasen, men være en ekstra ressurs på grasrotnivået, med forpleining, trøst og omsorg i en senere fase, der det har skjedd en ulykke eller krise. Det betinger at kommunens administrasjon vet hvem vi er og hva vi kan bidra med. Oppdaterte varslingslister er derfor av stor viktighet. Det er også en styrke om vi kan vise til at vi har kunnskap på området. Nå når høstmørket setter inn og møtevirksomheten igjen starter i lag og foreninger, vil jeg anbefale både førstehjelpskurs og det nye KFB-kurset i emosjonell førstehjelp som temaer. Kunnskap på dette området er kunnskap man til enhver tid kan få bruk for, ikke bare ved store kriser og katastrofer, men like gjerne i hverdagen. Gretha Thuen Av innholdet: 3 Jenter vil ha sesjon l 4 Røverdronningen fra Vegårshei l 8 Reisebrev fra Tallinn l 12 Psykologiske operasjoner l 14 Sjøsikkerhet og -beredskap l 16 Lotten fra Hegra l 18 Beredskap hvor står vi? l 20 Nye bøker l 22 KFB- materiell l 23 Adresser l 24 Nytt studiehefte 2 l

3 389_KFB_3_ :20 Side 3 Ja til sesjon! Jentene synes sesjon er god ide. Hele 70 prosent av jentene mellom 18 og 20 år mener det er en god idé at begge kjønn skal bli innkalt til sesjon fra Jentene vil ha de samme mulighetene som guttene, sier Dan Iversen i Vernepliktsverket. Av Marita I.Wangberg, Forsvarets mediesenter Fra 2005 skal alle jenter bli invitert til sesjon på lik linje med guttene, men for jentene blir det frivillig om de møter. I en undersøkelse blant et representativt utvalg jenter mellom 18 og 20 år svarer nesten halvparten (46,2%) at de ville møtt opp. - Det synes jeg er et høyt tall, og det er positivt. Den store andelen som vil møte til sesjon sier noe om at Forsvaret kan virke som en spennende og attraktiv arbeidsplass også for jentene, sier infoleder Dan Iversen i Vernepliktsverket. Hele 70 prosent av de spurte mener at sesjon for jenter er en god idé. Nå arbeider Vernepliktverket med hvordan det skal beholde og øke motivasjonen jentene har til å ta førstegangstjeneste eller utdanning i Forsvaret. Blant annet vil det bli sendt ut informasjonsmateriell med sesjonsinnkallingen. Rekrutteringsoffiserene som hvert år besøker nesten alle de videregående skolene i Norge, skal også informere kommende sesjonsdeltakere. VURDERER FORSVARET I undersøkelsen svarer rundt 40 prosent at de kanskje vil gjennomføre førstegangstjeneste eller utdanning i Forsvaret. - At så mange tenker denne tanken, viser at jentene har interesser og ønsker i retning av Forsvaret. Dette forteller at jentene tror Forsvaret kan være en god institusjon å gjennomføre utdanningen sin i, og at det finnes et potensial å rekruttere fra, sier Iversen. 5,8 prosent svarer at de helt sikkert vil ta utdanning gjennom Forsvaret, mens 8,2 prosent svarer at de helt sikkert vil ta førstegangstjeneste. Totalt har 82 prosent et positivt eller nøytralt syn på Forsvaret, mens nesten 10 prosent er negative. IKKE SPESIALBEHANDLING Hoveddelen av jentene i undersøkelsen stiller ikke krav om særbehandling under sesjoneringen, som egen sesjon for jenter eller at det må være kvinnelig befal til stede. I 2004 var det rekordmange jenter som søkte på befalsskolene - over 20 prosent av søkerne var jenter. Stadig flere tar også frivillig førstegangstjeneste. Forsvaret har som mål å øke kvinneandelen ytterligere. - Gjennom sesjonen får vi anledning til å vise frem mulighetene også jenter har til førstegangstjeneste og utdanning. Det vil åpne dørene, tror Iversen. Jentene er glade for at de skal bli invitert på sesjon. Foto: Sissel Amundsen, FMS. OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er basert på et representativt utvalg av jenter fra hele landet mellom år. Totalt ble det fullført 1053 intervjuer. Svarene må tolkes med en feilmargin inntil +/- 3,2%. Undersøkelsen er gjennomført av Interfact og Forsvarets mediesenter for Vernepliktsverket. KFBs leder Gretha Thuen nestleder Anne-Lise Johnsen org.sekr. Randi Limyr redaktør Målfrid Bolstad kontor-medarb. Rita Kiil utgiver Kvinners Frivillige Beredskap, Oslo mil/akershus, 0015 Oslo Besøksadesse: Skippergata 17 tlf fax design og grafisk prodiksjon RM grafika as opplag 8300 nb stoff fra bladet kan brukes fritt med kildeang. forsidebilde høsten er her! epost: inernettadresse: l 3

4 389_KFB_3_ :20 Side 4 Røverdronningen på Vegårshei Det hadde vært bedre om folk dusja mindre og vasket hendene oftere, mener Oddveig Lauve, mangeårig bedriftssykepleier i Norsk Hydro og nestennylig hjemvendt til barndommens hjemtrakter på Vegårshei. Hun kaller seg selv en "skikkelig røver", med mye fanteri og spillopper på samvittigheten. Kvikk i replikken med sans for en god historie. Men bakom lurer det dype engasjementet. Av Målfrid Bolstad De seks årene som har gått siden AFP-pensjonisten slo seg ned i barndomshjemmet på Vegårshei har hun rukket å gi ut en omfattende slektsbok, starte en KFB-kommunekomite, løst tusenvis av kryssord og vært en driftig sekretær i Vegårshei grunneigarlag. Flere meter filleryer har hun slått 4 l Unge søster Oddveig med en liten pasient. sammen i vevstolen på loftet. Hun blir så snill når hun vever, påstår hun. Sin første attest på sitt gode humør fikk hun i sin første huspost, 17 år gammel: "Frøken Lauve er utstyrt med et usedvanlig godt humør som gjør at det er en fornøyelse å ha henne i huset". ANSVAR FOR TUBERKULØSE Som tidligere sykepleier ved en tuberkuloseinstitusjon og bedriftssykepleier er det ikke minst smittevern som opptar henne når vi snakker om beredskap. - Som ung sykepleier på Grefsen sanatorium så jeg hva denne sykdommen kan føre med seg. Det er bekymringsfullt at den er på fremmarsj igjen. Vi må for all del bevare våre gode rutiner med skjermbilde og pirquet og ikke slappe av på kravene, slik at tuberkulosen blusser opp igjen. Det er interessant å merke seg at de enkle forholdsreglene som gjaldt den gang, gjelder like mye i dag. Mange av KFB-bladets lesere husker sikkert de gamle skiltene "Spytta ikkje på golvet. Hosta ikkje mot nokon". Når jeg ser hvordan folk snuser, kreker, hoster og slenger rundt seg med spytteklyser i dag, er det nesten så jeg tror vi må begynne med slike skilt igjen! Slutt med all dusjinga og vask heller hendene oftere, det er bedre for folkehelsa, oppfordrer hun. IKKE FNYS AV "KJØTTKONTROLLEN"! - Det vanket ikke på advarsler da jeg i 1968 takket ja til å bli bedriftssykepleier i Norsk Hydro. Hvordan skulle Oddveig holde ut med noe så kjedelig som å ta blodprøver og føre helsebøker uka lang? Men sannheten er at jeg trivdes kjempegodt i Norsk Hydro og ble der helt til jeg gikk med AFP i Jeg har hatt en fantastisk arbeidsplass. I bedriftshelsetjenesten hadde vi - jeg, en fysioterapeut og en lege - i snitt ansvar for 700 ansatte. Det hendte jo vi avdekket alvorlige sykdommer, noe som gjorde at folk var takknemlige. Da Arbeidsmiljøloven ble innført i 1977, ble arbeidsområdet utvidet til også å omfatte det psyko-sosiale, hele mennesket i arbeidsmiljøet. Jobben innebar også mye annet enn å stikke folk og føre helsejournaler. En gang måtte jeg i hui og hast dra til Venezuela for å ta hånd om et lite søskenpar, fordi foreldrene, som var Hydro-ansatte, var omkommet i en flyulykke.

5 389_KFB_3_ :20 Side 5 MUNTLIGE VAKSINE - Som stort internasjonalt konsern hadde Hydro stor reisevirksomhet. Det var bedriftshelsetjenestens oppgave å gi gode råd til dem som skulle reise. I hivutsatte land omfattet ikke rådene bare forsiktighet med sex, men også andre forholdsregler, for eksempel om alltid å bruke bilbelte. Det gjaldt å unngå store skader i eventuelle ulykker, noe som igjen kunne medføre blodoverføring. Vi gjorde avtaler med sykehus der våre kunne være trygge om noe skjedde.våre gode reiseråd kalte vi gjerne "muntlig vaksine" - den er også viktig! Den muntlige vaksinen kunne for eksempel gå på at man alltid hadde våtservietter med seg og å bruke disse etter toalettbesøk og før måltider - det er ikke alle land der det er vann for hånden. SKJØT SNØEN AV TRÆRNE I 1979 dro Oddveig Lauve til Libanon for å tjenestegjøre ved feltsykehuset. - Jeg så at man søkte etter sykepleier ved feltsykehuset, og akkurat da hadde jeg lyst til å pøve meg som alminnelig sykepleier igjen. Jeg hadde da bak meg et kurs i Luftforsvaret, der jeg blant annet hadde trent på å kunne pleie pasienter under lufttransport. Og ikke bare det: Hun kunne også skilte med en ukes trening i Onsrud-leiren på å skyte. - Det var kaldt og masse snø, minnes Oddveig, og forteller at hun til å begynne med skjøt snøen av alle tretoppene i Ullensaker. Men etterhvert økte treffsikkerheten, effektene ble utdelt og en dag satt hun på Herkules'en på vei til Libanon. UFORGLEMMELIG - Turen fra flyplassen i Beirut og til feltsykehuset kommer jeg aldri til å glemme. Den gjorde noe med meg som siden er blitt der. Vi passerte små gutter med geværer lengre enn dem selv. De tøffet seg med å skyte opp i luften når vi kjørte forbi. I et glimt følte jeg meg takknemlig og ydmyk for det landet jeg reiste fra. Jeg husker jeg tenkte: Gud signe vårt dyre fedreland - og jeg skal aldri mer klage på skatten! - De åtte månedene ble en fin erfaring Mer håndvask og mindre dusjing, mener Oddveig Lauve, kommunekomiteleder på Vegårshei. på mange måter. Varige vennskap ble knyttet. Nyttig kunnskap om andre kulturer ble sugd inn. Det faglige utbyttet var verdifullt. Her gjaldt det å kunne snu seg på en femøring og løse problemer med enkle hjelpemidler. Å tenke beredskap ble en vane. Vi hentet blant annet vann i Israel, det krevde omtenksomhet. Jeg hadde en egen "beredskapskiste" der jeg samla på litt av hvert som jeg trodde kunne komme til nytte - brukte plastposer og engangsdrikkebegre kunne være kjekt å ha. Da jeg kom hjem til min gamle arbeidsplass i Hydro, syntes jeg til å begynne med at det ble litt "utidig luksus" med snue og liktær sammenlignet med de sykepleiefaglige utfordringene i Libanon. NYTTIG KUNNSKAP - Ikke minst lærte oppholdet i Libanon meg mye om meg selv. Den isolasjonen man blir påtvunget, føles som en direkte frihetsberøvelse. Samtidig får man aldri anledning til å være aleine. Det gjør at man kommer i kontakt med mange sider ved seg selv - sider som man ikke var kjent med fra før og som ikke alltid er like smigrende. Senere har jeg kunnet være til hjelp for andre som har hatt tøffe opplevelser og har hatt behov for noen å dele dem med. Jeg er ingen psykolog, bare et alminnelig menneske med livserfaring. Takket være dette vet jeg ofte hvor skoen trykker, og tror jeg har evnen til å stille gode spørsmål. Mange sitter med opplevelser de gjerne kunne tenke seg å dele med andre, men dette blir i blant oppfattet som skryt. I slike situasjoner er det viktig å lytte. I 1978 var ikke krisepsykiatrien oppfunnet. I årene etter ble det slik at mange av Libanon-farerne samlet seg hjemme hos meg. De kunne komme med soveposer, og vi så på lysbilder og pratet sammen - ofte natten igjennom. Vi visste ikke at det var krisepsykiatri vi drev - vi ville bare hjelpe hverandre. SOM Å VANNE EN VISSEN BLOMST - Selv opplevde jeg at et helt alminnelig menneske ga meg motet tilbake. En gang ble vi beskutt av falangistene i tre døgn. Dette taklet jeg helt fint - men etterpå kom reaksjonen. Jeg fikk det plutselig for meg at jeg ikke var verdt noen ting. Jeg gikk til presten, som bare ved å være medmenneske gjorde meg synlig igjen og fikk meg til å tro at jeg var den viktigste personen i verden! Det er ikke minst på dette området at jeg tror KFB kan være en viktig ressurs. Vi har livserfaring og kan være medmennesker i situasjoner da det er stort behov for l 5

6 389_KFB_3_ :20 Side 6 Kommunekomite - nyttig tiltak Da Oddveig Lauve ville at noe skulle skje, startet hun en kommunekomite. Det var i Da hadde den tidligere Norsk Hydro-ansatte bedriftssykepleieren vendt hjem til barndomshjemmet på Vegårshei og hadde brukt tiden til å bli kjent med det lokale organisasjonslivet. - Jeg har i grunnen alltid vært interessert i beredskapsarbeid - særlig siden min tid i Libanon. Her på Vegårshei startet det med at jeg ble bedt om å representere Nasjonalforeningen for folkehelsen i KFBs fylkeskomite. Der ble jeg kjent med så mange trivelige mennesker, og ble så oppglødd for den lokale beredskapstanken, at vi bare måtte få til en kommunekomite for KFB her på Vegårshei. Og siden det bare trengs to, og jeg hadde med meg en like entusiast representant for bygdekvinnelaget, ble komunekomiteen på Vegårshei til virkelighet. Vi tok kontakt med ordføreren og fortalte hva vi sto for. Han tok oss på alvor, og vi ble tatt med i beredskapsplanen. Siden har vi har holdt førstehjelpskurs med livreddende førstehjelp som hovedtema. Vi har deltatt i to kommunale beredskapsøvelser, der temaene har vært henholdsvis busskollisjon og brann på sykehjemmet. Her har vi vært med fra første planleggingstime og deltatt både som pårørende og markører. Etter øvelsene sendte vi søknad til forskjellige lag og organisasjoner i bygda om midler til opplæring og motivering, og det fikk vi positiv respons på. - Vi to i komiteen er nå blitt ni - som representerer Nasjonalforeningen, Norges bygdekvinnelag og Norges Kvinne- og familieforbund. En flott og solid gjeng, I komiteen er det blant annet to sykepleiere og en som tidligere har drevet kafé. Vi har laget varslingsliste, og vi vet at vi blir regnet med som ekstraressurser i eventuelle kriser her i kommunen. Vi kan stå for forpleining, trøste og yte omsorg. Blant annet har vi som står på listen full anledning til å handle varer på butikken i tilfelle kriser. Vi har laget oss en "sveisen" ryggsekk der vi har lommelykt, enkele beredskapssaker klar. I tillegg har vi kjøpt inn tre ulltepper som lagres hos tre av medlemmene i komiteen. Til høsten har vi tenkt å "snike" oss inn på helselagets stand på Vegårsheidagene og dele ut informasjon om Kvinners Frivillige Beredskap. - Kommunekomiteen på Vegårshei blir verdsatt i beredskapsplanleggingen, forteller Oddveig Lauve. 6 l

7 389_KFB_3_ :20 Side 7 Gamle sunnhetsregler Under oppryddingen i barndomshjemmet fant Oddveig Lauve disse gamle sunnhetsreglene "vedtagne av sunnhetskommisjonen i Omli, Vegårsheien og Herefoss". Reglene er trolig fra rundt 1850 og er funnet på Gjøvland i Åmli av Knut Lauve 20. oktober Medlemmene av Sunnhetskommisjonen skulle, som tilsynsnemnd, hver i sitt distrikt, tilholde alle at iakttage følgende regler: A. Renslighed mot sitt legeme, sine klæder, sine kopper, gryter og kar, med sitt hus og utenfor sitt hus. Derfor bør: Legemet vaskes daglig i lunkent vann hjemme, eller når vejret er varmt, i sjø eller elv. Klæder som brukes nær kroppen bør vaskes hver uge. Seng og gangklæder udhenges og udluftes så ofte det kan skje. Gryder, kar hvori det har været mat og drikke, bør vaskes og rengøres hver gang de har været brugte og aldri henstå i stuen fra det ene måltid til det andet. Huset bør daglig feies og udluftes - vinduene forsynes med hengsler for at kunne åbnes morgen og aften. Gulvet bør vaskes minst en gang i uken. *Vegge og take ved hver av de store højtider, samt St. Hans og Mikkelsdag. Mat og drikke bør ikke oppbevares i de rom man daglig oppholder seg, heller ikke bør der våte og skjetne klæder opphenges til tørring. Avfall fra husholdning - skarn og alle illeluktende gjenstander bør ikke kastes utenfor døren, men henbringes til den alminnelige gjødselbinge. B. Gode fødemidler og godt vann. Helst bør fødemidler nydes ferske - kan det ikke skje - da ordentlig saltes. Altfor gamle eller fordervede fødemidler bør bortkastes hva enten det er kjøt teller melk. Helst bruk rinnende vann. Brønde bør aldri ha tilsig av urent vann. C. For at undgå forkjølelse og sykdom bør uldne klæder brukes nærmest kroppen. Man bør vogte sig for at gå lenge våt eller sove i våte kølæder. Aldri bør man sove på marken thi jordens udunstige kunne påføre. D. Hensiktsmessig bygning Ethvert hus bør settes på tørr, fast grunn - med avhald til siderne. Hus bør have grundmur for at blive frie for fugtighet - og vinduer til at åbnes anbringes helst mot syd og øst.kogeovner bør ei indsettes medmindre damp kan oppfanges av skorstenen. Tunet omkring huset bør ved diger holdes tørt. E. Smittsomme sykdomme I følge prg 14 i lov om sundhetskommisioner skal enhver husbonde naar han haver grunn til å tro at en smittsom sykdom er utbrutt gjøre anmeldelse til distriktslægen eller til nogen av sundhetskommisionens medlemmer eller til lensmannen eller til presten - fra hvem da anmeldelse skal skje til lægen. Skab bør ei gå upåaktet hen, men må søge snarest mulig råd - derfor skal skje til lægen. Fremmede og omvandrende personer bør man ei dele seng med - det medfører ofte skab eller anden smitte. Møderne i sunnhetskommisionen: Ethvert medlem bør i møtet meddele hva han tror bør gjøres eller hva han har utrettet for sundhetskommisionen. l 7

8 389_KFB_3_ :20 Side 8 Reisebrev fra en førstereisjente i Tallinn BALTIC SEA CONFERENCE august n Spente og forventningsfulle satte vi oss på flyet som skulle ta oss i KFBs hovedstyre til konferanse i Tallinn. På flyplassen i Tallinn ble vår delegasjon tatt i mot av Kristi Kolde, en lotte som skulle være vår guide under konferansen. Grunnen til at hele hovedstyret skulle være med, var at Norge skal være vertskap om to år. Da vi var kommet til byen og hadde fått rom, var det bare å iføre seg finstasen for den offisielle åpningsmiddagen som skulle være i en restaurant i Gamlebyen. Da vi gikk fra hotellet, følte jeg at jeg var i 2004, men så snart vi hadde krysset gaten, og kom inn i den gamle bydelen, følte jeg at vi var kommet tilbake til 1500-tallet. Turen ble en fantastisk vandring gjennom byen, og inntrykkene ble ikke mindre storslagne da vi kom inn på resturanten. Alt var nærmest som den måtte ha sett ut for lenge siden. Jentene som serverte oss var kledd i tidsriktige klær, og det var en fantastisk stemning. En stor kulturopplevelse! Dagen etter startet med at Marie Kurvits, som jobber som rådgiver for forsvarssjefen i Estland, fortalte om organiseringen av det estiske forsvaret og hvilken utdannelse et yrke innen Forsvaret krever. Hun snakket også mye om disiplin og tjenesteveier, og hvordan man avanserte i gradene. Etter en liten pause, der det ble servert kaffe og forfriskninger, ble ordet gitt til kaptein Erik Reinhold fra Estonia Defence League. Han tok oss med langt tilbake i historien og snakket om forskjellige måter det hadde blitt Fra venstre:anne-lise Johnsen, Olaug Tveit Pedersen og Anne Hatlevik Randi Limyr, Gretha Thuen og Ingebjørg Widding. krigført på, han ga oss et historisk resyme om krigføring, fra tiden med sverd og frem til moderne tid. Han la også vekt på betydningen av strøm og telekommunikasjon, da dette ble tatt i bruk. Som tilhører savnet jeg litt innføring i historien fra de siste femten årene. Jeg kunne blant annet tenkt meg å høre mer om hvordan beredskapen fungerte under den tragiske fergeulykken med Estonia, men dette ble ikke nevnt. Det er jo mulig at dette Norge neste vertskap Norge blir vertskap for den neste nordiske beredskapskonferansen, som vil finne sted september Sted og tema er ennå ikke fastlagt. 8 l

9 389_KFB_3_ :20 Side 9 henger sammen med at Estland den gang var en ung stat. Senere på dagen ble det holdt et flott innlegg av tidligere forsvarsminister i Finland, Elisabeth Rehn, som fortalte oss om hvordan kvinner er blitt utsatt for vold og misbrukt av soldater. Hun var også inne på hvordan kvinnelig amerikanske befal hadde vært ovenfor irakiske fanger, og hvordan en hel verden reagerte på dette. Hun snakket videre om hvor viktig det er at vi kvinner deltar i krise- og krigssituasjoner og hvilken evne vi har til å ta ansvar og vise omsorg. Etter denne innholdsrike dagen, var det godt å kunne ta av seg hodetelefonene og få oppsummert dagen. Det var en ny erfaring for meg med tolketjeneste, der det ble tolket på flere språk. Dette gjorde at man måtte være veldig konsentrert hele tiden. Vi ble denne kvelden tatt med på busstur til Estonian Open Air Museum. Her ble vi møtt av to sprudlende karer som tok oss med i en reise tilbake i tid. Vi fikk et innblikk i hvordan folket bodde og hvilken byggestil de hadde hatt for flere hundre år siden. Avslutningen på kvelden var en middag i en flott bygning på museumsområdet, der ble vi servert tradisjonell mat fra Tallin. Vi fikk også oppleve estisk folkedans, og vi var mange som ble dradd med i dansen og fikk prøve oss på forskjellige selskapsleker fra dette området. Men alle reiser har en slutt. Den siste dagen var det tid for evaluering, der flere av de andre delegatene fortalte om sitt arbeid for sin organisasjon og om hvilke utfordringer de sto over for i sine hjemland. Det ble utvekslet mange erfaringer og trukket mange paralleller fra de forskjellige nasjonene som var med. OG SÅ LITT SHOPPING Estland kan by på mye vakkert håndarbeid, og de fleste fikk med seg hjem en linduk eller en strikket ulljakke som Tallinn er så kjent for. Det var en fantastisk spennende tur med mange opplevelser og inntrykk. Slike konferanser viser klart hvor viktig det er med et samarbeid med våre medsøstre i de forskjellige land, vi har mye å lære av hverandre. Vi delegatene fra Norge kunne bare si velkommen til Norge i Takk for en fantastisk opplevelse! Med vennlig hilsen KFB-hovedstyremedlem for Norges Kvinne&Familieforbund Lillian Irene Haugen. ØSTERSJØKONFERANSEN 2004 Nordiske beredskapsorganisasjoner arrangerte sin tredje konferanse i Tallinn, Estland august Ideen med Østersjøkonferanser kom opprinnelig fra Finland, Sverige og Norge. Den første konferansen ble holdt i 2000 i Visby på Gotland, den andre i Finland i I år var arrangementet lagt til Tallinn i Estland. Kongressens mål er å belyse kvinnenes rolle i sikkerhets- og forsvarspolitiske debatter og beslutninger fellestrekk og ulikheter, og hvorfor vi trenger et kvinneperspektiv i sikkerhets- og forsvarspolitisk arbeid. Hva må til for å få flere kvinner særlig de unge - til å engasjere seg? Hensikten med kongressene er derfor å bevisstgjøre kvinner på at de har rett og plikt til å delta i sikkerhetspolitisk og forsvarspolitisk debatt, og at beredskapsarbeid også er kvinnenes ansvar. Målet har hele tiden vært å skape en felles plattform og dermed gi støtte til kvinner som arbeider med disse spørsmålene. Årets norske kontingent besto av KFBs hovedstyre, ledelse og sekretariat. Med foredragsholdere, innledere og delegater samlet kongressen totalt 68 personer. Følgende land var representert: Finland, Sverige, Litauen, Danmark (foredragsholder), Norge og Estland. Danmark, Latvia, Russland, Polen og Tyskland var dessverre ikke representert. Innholdet ble tolket til delegatenes eget språk. Organisasjonen Naiskodukaitse, Estonian Women s voluntary Defence Organisation, var vertskap. Leder Dagmar Mattiisen ønsket velkommen og æresmedlem i organisasjonen, Ingrid Rüütel, åpnet kongressen. Velkomsthilsen ble også fremført ved leder av forsvarskomiteen i Estland, Sven Mikser. På programmet sto en rekke foredrag om bl a innbyggernes forsvarsvilje, opplæring i beredskapsarbeid, kvinneorganisasjonenes rolle i forsvarsstrukturen, kvinners muligheter og utdannelse i det estiske forsvar og betalt frivillighet. Spesialrådgiver Elisabeth Rehn snakket om kvinner som en ubrukt ressurs i Forsvaret og om trafficking og menneskehandel. Ambassadør Mart Helme, Estland, avsluttet arrangementet med noen tanker om den idealistiske verden, virkeligheten og den nasjonale interesse for oppgaver til det militære forsvar. De kulturelle innslagene var innholdsrike. Første dag ble delegatene fulgt gjennom Gamlebyen i Tallinn til middag i en middelalderrestaurant der musikere i klær fra Hansatiden og med instrumenter fra samme tidsepoke underholdt. Andre dag var middagen lagt til Estlands friluftsmuseum, der vi fikk servert nasjonalretter fra Estland og ble underholdt av nasjonale dansegrupper og musikere. Norge blir vertsland for beredskapskongressen i 2006 som blir den 4. Baltic Sea Conference. Vi må arbeide aktivt for at også Russland, Latvia, Polen, Tyskland og Danmark kan bli representert her. Randi Limyr KFB 2. KVARTAL 04 l 9

10 389_KFB_3_ :20 Side 10 Små l NYTT Tuberkulosetall for 2003: Høyeste på 23 år 339 personer ble meldt med tuberkulose i Norge i Dette er det høyeste antallet meldte tilfeller siden Det ble meldt 339 pasienter med tuberkulose i Norge i Dette er en økning fra de foregående år, og det er det høyeste antall meldte tilfeller siden Andelen med tuberkulose for første gang (nye tilfeller) har økt og utgjorde 88 % (297) av tilfellene. Økningen i 2003 skyldes flere tilfeller blant utenlandsfødte. Andelen utenlandsfødte fortsetter å stige og utgjorde 79 % av alle meldte tilfeller i Økningen ses særlig blant personer født i Afrika (139 tilfeller) og Asia (102 tilfeller), hvor forekomsten av tuberkulose er svært mye høyere enn i befolkningen forøvrig. Blant innvandrere fra europeiske land ble det påvist tuberkulose hos 25 personer. Av disse hadde ti personer opprinnelse i Russland, seks av disse fra Tjsetsjenia. Dette er en økning, men antallet er fortsatt lavt. Totalt sett har økningen i tilstrømningen av innvandrere til Norge sunket i 2003 i forhold til de siste årene, men for landene Afghanistan, Somalia og Russland har det vært en tilvekst. Det kan være med på å forklare noe av økningen i disse gruppene. Nyankomne innvandrere utgjør en liten andel av meldte uten landsfødte tilfeller. Asylsøkere som ankommer landet og som er syke ved ankomst blir værende på Løren transittmottak i Oslo til Ny leder Norges Fiskarkvinnelag Landsmøtet i Norges Fiskarkvinnelag vedtok at organisasjonen må finne sin plass og rolle i den fremtidige samfunns- og næringsutvikling på kysten. Organisasjonen må foreta en ny vurdering både av hvilke saker som skal prioriteres og hvilken arbeidsform organisasjonen skal ha. Målet er å utarbeide en klarere profil av Norges Fiskarkvinnelag, sier nyvalgt leder May Britt Bratseth fra Bremanger Med seg i landsstyret fikk hun Sonja Hellen Sele fra Bømlo og Janne Andreassen fra Berlevåg. Landsmøtet konstaterte at det er et stort behov for å utvikle Norges Fiskarkvinnelag til en fremtidsrettet og sterk organisasjon for å ivareta medlemmenes interesser i et samfunn i stadig utvikling. - Den økonomiske situasjon til Norges Fiskarkvinnelag er svært vanskelig, noe som i all hovedsak skyldes at målet for medlemsverving ikke ble nådd, sier May Britt Bratseth. - Men vi skal nå sette i gang med det arbeidet landsmøtet har pålagt oss. Landsmøtet har gitt oss alle fullmakter til å foreta de nødvendige avklaringer innen , avslutter May Britt Bratseth. behandlingen er gjennomført. I 2003 var det 31 pasienter. De fleste utenlandsfødte tuberkulosepasienter er smittet i tidligere hjemland, men utvikler sykdom først etter flere års opphold i Norge, sier Brita Winje, rådgiver ved avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet. Seks norskfødte tilfeller var annen generasjons innvandrer. Disse er sannsynligvis smittet i innvandrermiljøer i Norge. Forekomsten blant utenlandsfødte er høyest i aldersgruppen år, med tilnærmet lik fordeling mellom kvinner og menn. 70 TILFELLER BLANT NORSKFØDTE Blant de 70 tilfellene hos norskfødte meldt i 2003, er det i den eldre generasjon at tuberkulose påvises. Median alder for denne gruppen er 76 år, de fleste av disse er menn. De aller fleste i denne gruppen ble smittet for mange år siden da tuberkulose var mer vanlig i Norge og har nå fått en reaktivering av sykdommen. Resistente tuberkelbasiller er sjelden i denne gruppen. Det er uvanlig med smitte på tvers av etniske grupper og smitte fra innvandrere til personer av norsk opprinnelse forekommer praktisk talt ikke. Barn lærer brannvern Eldar & Vanja heter er hovedpersonene i det nye undervisningsopplegget for barn i barnehagen, som er utviklet av Samarbeidsgruppen for brannvern i skolen.opplegget består av en perm med illustrerte plansjer, rollespill, samtaleemner, historier, fargeleggingsoppgaver og informasjon til hjemmet. Innholdet er utformet slik at det er enkelt for barnehagene å tilpasse brannvernopplæringen etter egne behov. Sammen med permen får barnehagene også hånddukkene Eldar & Vanja, som kan brukes i rollespill og lignende. Materiellet er gratis for barnehagene, inklusiv forsendelse. Opplaget er begrenset, så hver barnehage kan kun få én perm og ett sett hånddukker. Kun barnehager (kommunale, private, familiebarnehager og bedriftsbarnehager) kan bestille dette materiellet. At materiellet er helt gratis er fordi Samarbeidsgruppen for brannvern i skolen synes det er så viktig at barn og barnehageansatte lærer om brannvern at alle barnehager skal ha anledning til å bruke dette materiellet - uavhengig av økonomi. Samarbeidsgruppen for brannvern i skolen består av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og forsikringsselskapet Gjensidige NOR 10 l KFB 2. KVARTAL 04