Loppa kommune Levekårsseksjonen. Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loppa kommune Levekårsseksjonen. Møteprotokoll"

Transkript

1 Loppa kommune Levekårsseksjonen Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Sakene: 31/04-046/04 Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tidspunkt: 8:30 14:00 Følgende medlemmer møtte: Jorunn Romsdal, Annfrid Slettvoll, Unni Eriksen Følgende medlemmer møtte ikke: Ståle Johansen, Beate Kiil, Sigurd Henriksen jr., Audhild Pettersen Følgende varamedlemmer møtte: Inger Brekmoe, Halvor Pettersen, Signe Østrevik, Fanny Pedersen Følgende fra administrasjonen møtte: Olav Henning Trondal, Lill Tove Lunheim, Tommy Hansen (sak 31-38), Arne Dag Isaksen (sak 31-39), Jostein Størdal (sak 32) Merknader: * Søknad om skjenkebevilling fra Øksfjord hotell tas som sak 46/04. * Innkallingen bør sendes ut 2 uker før møtet, slik at råd og utvalg kan behandle aktuelle saker i forkant av møtet i Levekårsutvalget. * Innkalling og protokoll sendes til alle vararepresentantene, slik at alle er informert om møtetid og saksliste, og ikke behøver å få beskjed dagen i forveien, slik som denne gangen. * Innkallingen legges ut på Loppanett. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at det som er ført i de arkene i møteboka vi har signert, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Jorunn Romsdal s/s Inger Brekmoe s/s Annfrid Slettvoll s/s Halvor Pettersen s/s Unni Eriksen s/s Signe Østrevik s/s Fanny Pedersen s/s

2 PS 31/04 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokoll fra møte i Levekårsutvalget den 11. juni 2004 godkjennes. Dersom det er merknader til protokollen, bør disse sendes til Levekårsseksjonen snarest, slik at protokollen kan rettes opp så tidlig som mulig. Protokoll fra møte i Levekårsutvalget den 11. juni 2004 godkjennes. PS 32/04 REFERATSAKER De fremlagte skriftlige og muntlige referatene tas til orientering. I tillegg til de oppsatte referatsakene, ble det orientert og debattert om følgende saker: Status på PU-tjenesten som startet i august. Redusering av legedager i Nuvsvåg. Lærersituasjonen ved Bergsfjord oppvekstsenter (jf. foreldrestreik). De fremlagte skriftlige og muntlige referatene tas til orientering. PS 33/04 SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ØL FRA C. BUCK'S EFTF AS, BERGSFJORD Levekårsutvalget har ingen anmerkning til at ny bevilling for salg av øl gies til Coop Finnmark AS for perioden Skrivefeil i forslag til vedtak: Bevilling for salg av øl gies til C. Buck s Eftf AS Levekårsutvalget har ingen anmerkning til at ny bevilling for salg av øl gies til C. Buck s Eftf AS for perioden

3 PS 34/04 SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ØL FRA COOP FINNMARK AS Levekårsutvalget har ingen merknader til at ny bevilling for salg av øl gies til Coop Finnmark AS for perioden Levekårsutvalget har ingen merknader til at ny bevilling for salg av øl gies til Coop Finnmark AS for perioden PS 35/04 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FRA FINNMARK LEIRSKOLE Levekårsutvalget anbefaler at fornyet bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gies til Finnmark Leirskole i tråd med søknaden for perioden Levekårsutvalget anbefaler at fornyet bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gies til Finnmark Leirskole i tråd med søknaden for perioden PS 36/04 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FRA ØKSFJORD HOTELLDRIFT AS Levekårsseksjonen har intet å bemerke til at fornyet bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gies til Øksfjord Hotelldrift AS, for perioden Tillegg: Det gis rett til skjenking av øl og vin på uteterrassen til Øksfjord Hotelldrift AS i perioden , fra kl

4 Levekårsseksjonen har intet å bemerke til at fornyet bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gies til Øksfjord Hotelldrift AS, for perioden Det gis rett til skjenking av øl og vin på uteterrassen til Øksfjord Hotelldrift AS i perioden , fra kl PS 37/04 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FRA LOPPAKROA AS Levekårsseksjonen anbefaler at ny bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gies til Loppakroa AS, for perioden , og at bevillingen er uendret fra siste periode. Tillegg: Det gis rett til skjenking av øl og vin på uteterrassen til Loppakroa AS i perioden , fra kl Levekårsseksjonen anbefaler at ny bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gies til Loppakroa AS, for perioden Det gis rett til skjenking av øl og vin på uteterrassen til Loppakroa AS i perioden , fra kl PS 38/04 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FRA DATA TRANS AS, BERGSFJORD Levekårsutvalget anbefaler at fornyet bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gies til Data Trans AS, Bergsfjord i tråd med søknaden for perioden Forslag til endring: Skjenking på terrassen i perioden , fra kl , i tråd med de øvrige bevillingene. Levekårsutvalget anbefaler at fornyet bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin gies til Data Trans AS, Bergsfjord for perioden

5 Det gies rett til skjenking av øl og vin på terrassen Soldekket i perioden , fra kl Forslaget vedtatt mot 2 stemmer. PS 39/04 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FRA ALFREDS BISTRO AS Levekårsutvalget finner å kunne gi Alfreds Bistro AS bevilling for salg av øl og vin, for perioden , så fremt denne er knyttet opp til følgende vilkår: Hovedvekten av omsettingen skal være fra matservering. Skjenking av øl og vin skal skje i forbindelse med matservering. Det gies rett til skjenking av øl og vin i uteområdet på avgrenset område i følge tegning, så fremst dette skjer i forbindelse med matservering. Det gies bevilling innenfor normalåpningstid. Halvor Pettersen erklærte seg inhabil under behandlingen av denne saken. Konseptet til Alfreds Bistro AS var spisested med skjenkebevilling, ikke ordinær pubdrift, og dette bør opprettholdes, sett i forhold til stedets funksjon som venterom. Uteservering må avklares med Loppa Havn KF. Levekårsutvalget finner å kunne gi Alfreds Bistro AS bevilling for salg av øl og vin, for perioden , så fremt denne er knyttet opp til følgende vilkår: Hovedvekten av omsettingen skal være fra matservering. Skjenking av øl og vin skal skje i forbindelse med matservering. Det gies rett til skjenking av øl og vin i uteområdet på avgrenset område i følge tegning, så fremst dette skjer i forbindelse med matservering. Dette må avklares med Loppa Havn KF. Det gies bevilling innenfor normalåpningstid. PS 40/04 PÅVIRKBARE EGENINNTEKTER I LEVEKÅRSSEKSJONEN Barnehage: Satsen for foreldrebetaling (inntekt over ,-) reduseres til kr ,- pr. måned for full plass (med oppholdstid 41 t/uke) fra 1. august 2005, med forbehold om politisk godkjente forskrifter. Øvrig timefordeling beregnes av administrasjonen ut fra overnevnte forskrifter/satser. Kostpenger kommer i tillegg, og bestemmes av barnehagen. Søskenmoderasjon foreslås fastsatt til 30 % for 2. barn og 50 % for 3. barn, og omfatter søsken som bor fast sammen. Ordningen med søskenmoderasjon med barn på sfo opphører

6 Sfo: Hel plass koster kr ,- pr. måned, og tilbud etter skoletid koster kr. 885,-. Kostpenger kommer i tillegg, og bestemmes av sfo. Satsene foreslås uendret i Kulturskolen: Kulturskolen koster kr. 600,- pr. aktivitet. Satsen foreslås uendret i Leie av samfunnshus og grendehus: Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus foreslås uendret i Øksfjord samfunnshus: Møter/kurs kr. 420,- Inntektsgivende arr./kafe kr. 525,- Bryllup o.l. (helg) kr ,- Forretningsdrift kr ,- Nuvsvåg grendehus: Møter/kurs kr. 420,- Inntektsgivende arr./kafe kr. 525,- Bryllup o.l. (helg) kr ,- Forretningsdrift kr ,- Andre skoler/grendehus: Bryllup o.l. (helg) kr ,- Overnatting pr. person/døgn kr. 50,- Leie av gymsal/basseng og andre kommunale lokaler: Leiesatsene foreslås til kr. 250,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter i kommunale lokaler, uavhengig av antall aktiviteter vedkommende er med på. Barne- og ungdomsaktiviteter (t.o.m. 19 år) er gratis. Egenandel for hjemmehjelp: Egenandel for hjemmetjenester for 2005 Husstandens nettoinntekt: Inntil 2 G (Inntil kr ) Sats: kr. 100,- pr. mnd. 2 3 G (kr ) kr. 250,- pr. mnd. 3 4 G (kr ) kr. 500,- pr. mnd. 4 5 G (kr ) kr. 750,- pr. mnd. Over 5 G (over kr ) kr ,- pr. mnd. Tilfeldige brukere vil faktureres på bakgrunn av selvkost som hos oss er beregnet til kr. 170, - pr. time. (Grunnlaget for beregningen er som følger (kr % pensjon + 10 % administrasjon)/1820 timer pr. år) kr som grunnlag tar utgangspunkt i at nesten alle våre hjemmehjelpere har oppnådd fulle ansiennitetstillegg timer tar utgangspunkt i at for en hjemmehjelper vil ca. 30 min hver dag gå bort til å transportere seg mellom husene. Egenandel for korttidsplasser og langtidsplasser ved sykehjemmet: Korttidsopphold (under 60 dager) (jfr. kommunetjenesteloven): kr. 114,- pr. døgn. Langtidsopphold (over 60 dager) beregnes i % ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp. Satsene foreslås uendret i Middagsombæring til eldre: Det tilbys middagsombæring på alle dager, og det koster kr. 40,- for halv porsjon, og 55,- for hel porsjon. For de med inntekter under 3G foreslås satsene uendret i

7 For de med inntekter over 3G økes satsene til kr. 55,- for halv porsjon og kr. 70,- for hel porsjon. Egenandeler ved legestasjonen: Legekonsultasjoner kr. 125,-. Sykebesøk hjemme er kr. 170,- på dagtid og kr. 280, - etter kl Laboratorieprøver kr. 47,-. Kopiering av journal kr. 70,-. Vaksiner faktureres etter type vaksine. Satsene kan endres årlig, etter forhandlinger mellom den norske lægeforening og helsedepartementet. Trygghetsalarm: Egenandel for tilkobling/leie av trygghetsalarm er kr. 230,- pr. måned. Satsen foreslås uendret i Barnehage/sfo: Forslag: Ordningen med søskenmoderasjon med barn på sfo fortsetter, men med samme gradering som i barnehagen. Ordningen med søskenmoderasjon vil gjelde alle barna på sfo. Kulturskole: Prisen pr. aktivitet gjelder helårstilbud. Leie av samfunnshus: Forslag: Overnatting på skolene med kr. 50,- pr. person pr. døgn gjelder for alle skolene. Gjelder ikke skolearrangementer. Leie av gymsal/basseng/kommunale lokaler: Rektor har ansvar for å føre liste over brukere, og sende oversikt til administrasjonen, som sender ut regning. Egenandel ved legestasjonen: Satsene endres årlig etter forhandlinger mellom den norske lægeforening og helsedepartementet, og kommunen har liten innvirkning på disse satsene. Trygghetsalarm: Administrasjonen undersøker antall og funksjoner, og orienterer Levekårsutvalget i neste møte. Administrasjonen saksbehandler kantinedriften ved helsesenteret til neste møte i Levekårsutvalget. Barnehage: Satsen for foreldrebetaling (inntekt over ,-) reduseres til kr ,- pr. måned for full plass (med oppholdstid 41 t/uke) fra 1. august 2005, med forbehold om politisk godkjente forskrifter. Øvrig timefordeling beregnes av administrasjonen ut fra overnevnte forskrifter/satser. Kostpenger kommer i tillegg, og bestemmes av barnehagen. Søskenmoderasjon foreslås fastsatt til 30 % for 2. barn og 50 % for 3. barn, og omfatter søsken som bor fast sammen. Ordningen med søskenmoderasjon med barn på sfo fortsetter, men med samme gradering som i barnehagen og gjelder for alle barn på sfo. Forslaget vedtatt mot 1 stemme. Sfo: Hel plass koster kr ,- pr. måned, og tilbud etter skoletid koster kr. 885,-. Kostpenger kommer i tillegg, og bestemmes av sfo. Satsene foreslås uendret i Søskenmoderasjon foreslås fastsatt til 30 % for 2. barn og 50 % for 3. barn, og omfatter søsken som bor fast sammen. Kulturskolen: Kulturskolen koster kr. 600,- pr. helårsaktivitet. Satsen foreslås uendret i

8 Leie av samfunnshus og grendehus: Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus foreslås uendret i 2005, med unntak av siste punkt om overnatting som skal gjelde for alle skolene. Øksfjord samfunnshus: Møter/kurs kr. 420,- Inntektsgivende arr./kafe kr. 525,- Bryllup o.l. (helg) kr ,- Forretningsdrift kr ,- Nuvsvåg grendehus: Møter/kurs kr. 420,- Inntektsgivende arr./kafe kr. 525,- Bryllup o.l. (helg) kr ,- Forretningsdrift kr ,- Andre skoler/grendehus: Bryllup o.l. (helg) kr ,- Alle skoler/grendehus: Overnatting pr. person/døgn kr. 50,- Leie av gymsal/basseng og andre kommunale lokaler: Leiesatsene foreslås til kr. 250,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter i kommunale lokaler, uavhengig av antall aktiviteter vedkommende er med på. Barne- og ungdomsaktiviteter (t.o.m. 19 år) er gratis. Egenandel for hjemmehjelp: Egenandel for hjemmetjenester for 2005 Husstandens nettoinntekt: Inntil 2 G (Inntil kr ) Sats: kr. 100,- pr. mnd. 2 3 G (kr ) kr. 250,- pr. mnd. 3 4 G (kr ) kr. 500,- pr. mnd. 4 5 G (kr ) kr. 750,- pr. mnd. Over 5 G (over kr ) kr ,- pr. mnd. Tilfeldige brukere vil faktureres på bakgrunn av selvkost som hos oss er beregnet til kr. 170, - pr. time. (Grunnlaget for beregningen er som følger (kr % pensjon + 10 % administrasjon)/1820 timer pr. år) kr som grunnlag tar utgangspunkt i at nesten alle våre hjemmehjelpere har oppnådd fulle ansiennitetstillegg timer tar utgangspunkt i at for en hjemmehjelper vil ca. 30 min hver dag gå bort til å transportere seg mellom husene. Egenandel for korttidsplasser og langtidsplasser ved sykehjemmet: Korttidsopphold (under 60 dager) (jfr. kommunetjenesteloven): kr. 114,- pr. døgn. Langtidsopphold (over 60 dager) beregnes i % ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp. Satsene foreslås uendret i Middagsombæring til eldre: Det tilbys middagsombæring på alle dager, og det koster kr. 45,- for halv porsjon, og 60,- for hel porsjon

9 Trygghetsalarm: Egenandel for tilkobling/leie av trygghetsalarm er kr. 230,- pr. måned. Satsen foreslås uendret i PS 41/04 ADMINISTRASJONSRESSURS HØGTUN SFO Administrasjonsressursen ved Høgtun sfo reduseres til 20 % fra og med skoleåret 2004/2005. Dersom barnetallet reduseres eller økes vesentlig, kan administrasjonsressursen forholdsmessig justeres. Redusering virker stor i forhold til arbeidsmengden på sfo. Forslag: Administrasjonsressursen økes til 24 % (slik som det var tidligere ved sfo). Administrasjonsressursen ved Høgtun sfo reduseres til 24 % fra og med skoleåret 2004/2005. Dersom barnetallet reduseres eller økes vesentlig, kan administrasjonsressursen forholdsmessig justeres. PS 42/04 KONSTITUERING AV REKTOR VED HØGTUN SKOLE Erling Thomassen konstitueres som rektor ved Høgtun skole for skoleåret 2004/2005. Liv Karlsen konstitueres som administrativ lærer ved Høgtun skole for skoleåret 2004/2005. Møtet ble lukket under behandlingen av denne saken. Erling Thomassen konstitueres som rektor ved Høgtun skole for skoleåret 2004/2005. Liv Karlsen konstitueres som administrativ lærer ved Høgtun skole for skoleåret 2004/2005. PS 43/04 KONSTITUERING AV REKTOR VED SANDLAND SKOLE Rebecca Norheim konstitueres som rektor ved Sandland skole for skoleåret 2004/2005. Rebecca Norheim konstitueres som rektor ved Sandland skole for skoleåret 2004/

10 PS 44/04 KONSTITUERING AV REKTOR VED BERGSFJORD OPPVEKSTSENTER Elin Jensen konstitueres som rektor ved Bergsfjord oppvekstsenter i vikariat for skoleåret 2004/2005. Elin Jensen konstitueres som rektor ved Bergsfjord oppvekstsenter i vikariat for skoleåret 2004/2005. PS 45/04 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALT STIPEND Retningslinjene for tildeling av kommunalt stipend til elever i videregående utdanning endres i forhold til pkt. 2 om stipendets størrelse. Stipendet fordeles med et fast beløp pr. år. Beløpet fastsettes årlig i budsjettprosessen, men skal minimum opprettholdes på dagens nivå. De øvrige retningslinjene står uendret. Stipendbeløpet fastsettes ved at budsjettposten fordeles på antall søkere. Retningslinjene for tildeling av kommunalt stipend til elever i videregående utdanning endres i forhold til pkt. 2 om stipendets størrelse. Stipendet fordeles med et fast beløp pr. år. Beløpet fastsettes årlig i budsjettprosessen, men skal minimum opprettholdes på dagens nivå. De øvrige retningslinjene står uendret. PS 46/04 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FRA ØKSFJORD HOTELL Levekårsutvalget tilrår ikke at Øksfjord hotell får skjenkebevilling for perioden I rusmiddelplanen for Loppa kommune klassifiseres skjenkebevillingene etter ulike konsepter. I rusmiddelplanen settes det opp ett hotellkonsept og to pub/bar konsepter. Alle disse konseptene er det i dag skjenkebevilling på. Politisk er det også signalisert at en ikke ønsker å øke antall bevillinger for neste periode. Levekårsutvalget tilrår ikke at Øksfjord hotell får skjenkebevilling for perioden I rusmiddelplanen for Loppa kommune klassifiseres skjenkebevillingene etter ulike konsepter. I rusmiddelplanen settes det opp ett hotellkonsept og to pub/bar konsepter. Alle disse konseptene er det i dag skjenkebevilling på. Politisk er det også signalisert at en ikke ønsker å øke antall bevillinger for neste periode

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 17.10.2014 Tid: 09:00-12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ståle Sæther Leder

Detaljer

Loppa kommune. MØteinnkalling. Kommunestyre Kommunestyresalen, Loppa Rådhus 3L.r0.2014 10:00. Utvalg: MØtested: Dato: Tid: Offentlig spørretime

Loppa kommune. MØteinnkalling. Kommunestyre Kommunestyresalen, Loppa Rådhus 3L.r0.2014 10:00. Utvalg: MØtested: Dato: Tid: Offentlig spørretime Loppa kommune MØteinnkalling Utvalg: MØtested: Dato: Tid: Kommunestyre Kommunestyresalen, Loppa Rådhus 3L.r.214 1: Forfall meldes til uwalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

for skolefritidsordninger i Verdal

for skolefritidsordninger i Verdal Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal Nye vedtekter fra og med 1/8-2014 25.02.2014 Verdal kommune John Olav Larsen, saksbehandler 1. Bakgrunn og målsetting a. Generelt: Kommunen skal ha et

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0079/04 04/00135 OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA 01.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0079/04 04/00135 OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA 01.01. Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans P. Rasmussen for Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Valter Olsen Medlem UA. Anne Gerd Jonassen

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Valter Olsen Medlem UA. Anne Gerd Jonassen Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 14.04.2015 Tidspunkt: 09:00 12:15. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Valter Olsen Medlem UA Anne

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 20.12.2007 Tid: Kl 16:00 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Marius Nilsen, Siv

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 02.03.2015 Tid: 09:00-12:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Arne Nilsen MEDL H Ståle Johansen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.12.2014 Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.11.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 100/12-105/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/07 07/00434 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Loppa kommune. Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamerur. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Loppa kommune. Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamerur. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Kommunestyre Kommunestyresal, Loppa Rådhus 23.04.2015 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamerur. Varamenn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - Revidering

Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - Revidering HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2015/98-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 14.01.2015 Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - Revidering Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Page 1 of 108 Sakspapirer kommunestyret 06.12.05 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune Kommunestyret Kommunestyresalen MØTEINNKALLING 06.12.05Tid: Kl. 16.00 NB! Merk tiden. Eventuelle forfall må meldes

Detaljer