Storfusjonen og mangfoldet på norsk sokkel Hans Henrik Ramm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storfusjonen og mangfoldet på norsk sokkel Hans Henrik Ramm"

Transkript

1 Storfusjonen og mangfoldet på norsk sokkel Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Offshore Strategikonferansen februar 2007

2 Udemokratisk beslutningsprosess Fusjonen brudd med mangfoldsparadigmet Klar politisk linje siden begynnelsen Gjentatt i stortingsdokumenter ved alle anledninger Også av nåværende regjering (Soria Moria) Ingen forutgående prinsippdebatt om endring Stoltenberg i hemmelighet for fusjonen hele tiden Men lot Akselsen si det motsatte Trinnvis overrumpling: Stoltenberg og selskapene på kammerset Underutvalg og statsråder noen dager før helgen En håndfull embetsmenn på fredag Regjeringen mandag morgen Opposisjonen ikke informert på forhånd Forvaltningsmessig behandling satt til side Konkurranseloven, petroleumsloven

3 Var det et helt fritt valg? Statoil har hatt arbeidsgruppe hele tiden Sa ikke på meget lenge, om noensinne i 2004 Men forståelig pga begrenset handlefrihet Lund kan ha ønsket injeksjon av Hydro-kultur Hydro måtte avskaffe konglomeratrabatt Arbeidet med ulike alternativer inntil uker før Hvorfor ikke splitt uten fusjon? For tungt å komme ut av Norge? Spinnaker, Centrica, dyrt bytteforhold Soria Moria stengte for utvanning av statsandel Hvorfor ikke rettet emisjon og så utvanning? Ble dører stengt på kammerset? Hvorfor ikke samarbeid ute uten fusjon?

4 Bra for internasjonalisering? At Statoil/Hydro vokser ute godt for dem, ikke like mye direkte for Norge: Mest utbytte. Poeng må være at leverandører trekkes etter. Men internasjonale selskaper har vært mer nyttige Fusjon endrer i seg selv ikke på noe. Like tungt å komme ut av Norge GoM, UK etc: Dårlig bytteforhold for ressurser Statsland: Kultur, korrupsjon, lukkes mer (kan snu ved lavere priser) Fusjonert selskap kan vinne noe på størrelse: Mer oppmerksomhet Bedre evne til risikospredning Men fusjonert selskap blir akkurat like konsentrert om Norge Muligens noe billigere lån. Bedre om begge hadde funnet andre partnere

5 Er det riktig at mangfoldet ikke er like viktig lenger? Det er ingen tvil om at konkurransen mellom Statoil og Hydro har vært blant de viktige drivkreftene for å utvikle ny teknologi på norsk sokkel. Nå kan man si at i en modningsfase som vi er i nå, hvor vi høster mer enn vi utvikler, hvor vi har de store behovene for utvikling av ny teknologi som vi hadde tilbake i tid, og konkurransen mellom de selskapene, så er forholdet på norsk sokkel litt annerledes. (Statsråd Odd Roger Enoksen Stortinget 10. januar 2007.)

6 Ikke akkurat det vi pleier å si ellers: Fortsatt stort ressursgrunnlag 26% ikke funnet (3,4 mrd Sm3) Merk usikkerhet Kan være meget mer og meget mindre Omfatter ikke alle deler av NCS Basert på moderat fremskrivning av teknologi (OD ressursrapport 2005)

7 IKKE VURDERT Skraverte soner IKKE VURDERT IKKE VURDERT LUKKET LUKKET MODNES LUKKET trolig i tillegg Skal vi til Nordpolen og Grønlandshavet med dagens LUKKET MODNES teknologi? (Grunnkart: OD) MODENT

8 Bare to grupper av letelokomotiver: Sterkt fallende leteaktivitet ved majors Norske har øket sin andel Stor avhengighet av letekreativitet i fusjonert selskap Andre kommer, men langsomt Stor avhengighet av at andre overlever neste lave prissyklus Hvis vi ikke kan gjøre noe for å oppmuntre majors...

9 Kraftig monopolisering:

10 Risikofaktorer for innovasjon Bortfall av kappestrid om feltutvikling og ressursutnyttelse Mer homogent teknologimiljø Hvem er inne, hvem er ute? Tøffere storkunde i dårlige/normale tider. Risiko for svakere marginer, tilbake til svak avkastning til kunnskapskapitalen Utløser fusjonen M&A i resten av kjeden? Blir (stats-)selskapet slappere med egen effektivitet? Flere Variation Orders? Hvem skal betale? Bare ett sted å gå for nye ideer, selskaper. Forsvinner flere til utlandet? Reduserte bidrag til FoU? Sikkert ikke på kort sikt.

11 Hva skjer med leverandørkjedene? Leverandørkjeder: Vertikalt samarbeid og horisontal konkurranse. Begge deler godt for klyngen. Kjedene bør ikke være og er ikke absolutte, men de bør være tette (lærekurve). Begge fordeler kan ikke opprettholdes ved monopolisering blant oljeselskaper. God klynge skal ha BÅDE samarbeid OG konkurranse.

12 Ulike kulturer har vært fordel: Ulik kultur (ikke 100% rendyrket) Flott aspekt ved dagens mangfold Får vi det beste fra begge, vinner den ene, eller blir det et ullent kompromiss?

13 Fusjonen betyr også noen fordeler for norsk sokkel: Bedre områderasjonalisering kan utløse høyere utvinningsgrad i modne områder Tradisjonelle kostnadsbesparelser Bedre samordning av logistikk

14 På en måte også for innovasjon: ROM (ULIKE SELSKAPER) Førstegangsbruk av ny teknologi krever risikospredning Prosjektleder her og nå vil ikke alene Eksternaliteter til der og da bør internaliseres Fusjon kan hjelpe langs rom -dimensjonen TID

15 Hva er nettovirkningen? Vinningen ute går minst opp i spinningen hvis kunnskapskapitalen svekkes i Norge (virkninger av tapt mangfold). Enda mer hvis majors interesse svekkes ytterligere. Galt å knuse noen egg på norsk sokkel for å få fordelene ved internasjonalisering. Eggene må klekkes ut for å bygge og opprettholde kunnskapskapitalen som skal gi avkastning.

16 Fusjonert selskap i norsk økonomi: Omsetning ca 27% av Norges BNP (2006). Mellbye-utvalget 1983 om Statoils vekst: Det så skremmende ut den gangen: 1995: 10-15% av BNP Omsetning Resultat 1985: Ca. 4% av BNP

17 Konsekvenser for demokrati: Hvem vil ikke bli avhengige av selskapet? Knehøneeffekt Massiv monopolisering av premissleveranser Risiko for kolonisering av myndighetsorganer Risiko for politiske utnevnelser til ledelsen Allerede startet høstjakt på Reiten Ap vil ha ledere med samfunnsansvar Korporativ utvikling staten + statsdominert selskap Flere løsninger bak lukkede dører Hva kan staten + selskapet foreta seg i norsk industri? Hvem blir instrument for hvem?

18 Hva må vi gjøre? (bortsett fra å håpe på et mirakel) Gjenopprette noe av det tapte mangfoldet Kreve nedsalg f eks 25% på norsk sokkel Tilsvarende overføring av operatøroppgaver Sukre pillen ved å bistå med M&A ute Dvs det som vi ikke fikk gjort med selskapene hver for seg Ikke tillate oppkjøp på norsk sokkel Gardere mot nye transaksjoner (SDØE, Statkraft) Ikke tildele nye lisenser før det er bevegelse i nedsalg og operatøroverføring Styrke myndighetsorganene OED, OD, Petoro, Gassco Gjøre sokkelen mer attraktiv for majors (skatt!) Få majors inn på Nordland VI osv Fortsette å oppmuntre nykommerne