Møteprotokoll for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 18:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Tor Stokness, Karen Tone Lie, Kjetil Edvardsen, Janet Gullvåg, Espen Irving Riiser, Rune Krogstad, Theres Ønvik Lorentzen, Mette Vikan Andersen, Besnik Konjuhi, Gro Søland Felleslista SV/RV: Jørn Magdahl, Astrid Gundersen, Per Kristian Samuelsen FRP: Bjørn Kåre Sevik, Unni Hanson, Ann-Kristin Heian, Egil Koch, Eivind Oscar Bjerkelund H: Roar Jonstang, Hans Christian Bøe, Elisabeth Lie Aasland, Erik Holmelin, Torunn Sjøvold, Bjørnar Godt Daae, Torunn Andersen, Harald Rygh, Ole Søby, Arild Nordahl Johnsen, Ellen Solberg, Ulrik Karlsen, Steven Foss, Fredrik Tronhuus, Bente Jørgensen, Anne Berit Mello Stavnar, KRF: Ragnar Skau-Nilsen, Tove Marie Dimmodk NmB: Tom E. Amundsen V: Arne Magnus Berge, Joachim B. Poppe-Holmdahl Følgende medlemmer møtte ikke: Ragnar Skau-Nilsen, Ole Søby, Arild Nordahl Johnsen, Espen Irving Riiser, Besnik Konjuhi, Mette Vikan Andersen, Gro Søland Følgende varamedlemmer møtte: Anita Skoglund Eriksen, Liv Berntsen, Geir Prytz, Ivar Aasten Olsen, Ruth Martinsen, Kristian Nilsen, Eva Stokness Følgende fra administrasjonen møtte: Toril Eeg, Kjersti Hauan, Karen Kaasa, Per Ole Bing-Jacobsen Underskrifter:

2 Saksliste Sak nr. Sakstittel 065/12 Nøtterøy kommunes planstrategi for /12 Arealstrategi, Kommunal planstrategi for Nøtterøy /12 Høringsuttalelser til arealstrategi, Kommunal planstrategi for Nøtterøy /12 Østre Bolæren - Sluttbehandling for områderegulering nr /12 Nasjonalpark i skjærgården - uttalelse om nasjonalparkens navn og lokalisering av nasjonalparksenter 070/12 Regnskapsrapportering tertial 071/12 Stortings- og Sametingsvalget 2013 fastsetting av valgdag 072/12 Valg av forliksråd for perioden /12 Meddommere til Tønsberg tingrett for perioden , supplering 074/12 Endring eiere, eierandeler og tekst i Selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv Buskerud, Vestfold, Telemark IKS (IKA Kongsberg) 075/12 Bemanning av legekontoret i Smidsrød helsehus 076/12 Boligsosial handlingsplan /12 Tangen brygge - søknad om kommunal garanti for låneopptak 078/12 Spørsmål til spørretimen 079/12 Innspill til kommuneplanen gbnr 13/415 og 13/417

3 065/12: Nøtterøy kommunes planstrategi for Vedlagte kommunal planstrategi vedtas Kommuneplanutvalget Bjørn Kåre Sevik, FRP fremmet følgende forslag: Ta ut av planen: Punkt 3.2: Hvor skal vi? Første avsnitt Det utarbeides egen planstrategi for arealstragi Ordføreren fremmet følgende forslag: Revisjon av grønnstrukturplan og barnetråkkplan legges inn i planbehov Planene skal ivareta mulighet for gode friluftsopplevelser og rekreasjonsmuligheter Jon S. Andersen, A fremmet følgende protokolltilførsel: Arbeiderpartiet presiserer at vi kun har tilsluttet oss et mål om 1 % vekst i inneværende kommuneplanperiode. Astrid Gundersen, Felleslista Rødt/SV fremmet følgende protokolltilførsel på venge av Felleslista Rødt/SV og V: Protokolltilførsel kap 3.2, s.7 Felleslista legger til grunn en befolkningsvekst på 0,5% og et utbyggingsbehov på boenheter pr år. med forslag fra Sevik og ordføreren ble enstemmig vedtatt KOM-013/12 Vedtak: Vedlagte kommunal planstrategi vedtas med følgende endring Punkt 3.2: Hvor skal vi? 1.avsnitt tas ut. Det utarbeides egen planstrategi for arealstrategi Revisjon av grønnstrukturplan og barnetråkkplan legges inn i planbehov Planene skal ivareta mulighet for gode friluftsopplevelser og rekreasjonsmuligheter Protokolltilførsel fra Jon S. Andersen, A Arbeiderpartiet presiserer at vi kun har tilsluttet oss et mål om 1 % vekst i inneværende kommuneplanperiode. Protokolltilførsel fra Astrid Gundersen, Felleslista Rødt/SV på venge av Felleslista Rødt/SV og V: Protokolltilførsel kap 3.2, s.7 Felleslista legger til grunn en befolkningsvekst på 0,5% og et utbyggingsbehov på boenheter pr år Formannskapet Jon Sannes Andersen, A fremmet sin protokolltilførsel fra kommuneplanutvalget Astrid Gundersen, Felleslista Rødt/SV fremmet sin protokolltilførsel fra kommuneplanutvalget

4 Kommuneplanutvalgets innstilling enstemmig vedtatt Protokolltilførslene følger saken videre FS-112/12 Vedtak: Vedlagte kommunal planstrategi vedtas med følgende endring Punkt 3.2: Hvor skal vi? 1.avsnitt tas ut. Det utarbeides egen planstrategi for arealstrategi Revisjon av grønnstrukturplan og barnetråkkplan legges inn i planbehov Planene skal ivareta mulighet for gode friluftsopplevelser og rekreasjonsmuligheter Protokolltilførsel fra Jon S. Andersen, A Arbeiderpartiet presiserer at vi kun har tilsluttet oss et mål om 1 % vekst i inneværende kommuneplanperiode. Protokolltilførsel fra Astrid Gundersen, Felleslista Rødt/SV på venge av Felleslista Rødt/SV og V: Protokolltilførsel kap 3.2, s.7 Felleslista legger til grunn en befolkningsvekst på 0,5 % og et utbyggingsbehov på boenheter pr år. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt KS-065/12 Vedtak: Vedlagte kommunal planstrategi vedtas med følgende endring Punkt 3.2: Hvor skal vi? 1.avsnitt tas ut. Det utarbeides egen planstrategi for arealstrategi Revisjon av grønnstrukturplan og barnetråkkplan legges inn i planbehov Planene skal ivareta mulighet for gode friluftsopplevelser og rekreasjonsmuligheter Protokolltilførsel fra Jon S. Andersen, A Arbeiderpartiet presiserer at vi kun har tilsluttet oss et mål om 1 % vekst i inneværende kommuneplanperiode. Protokolltilførsel fra Astrid Gundersen, Felleslista Rødt/SV på venge av Felleslista Rødt/SV og V: Protokolltilførsel kap 3.2, s.7 Felleslista legger til grunn en befolkningsvekst på 0,5 % og et utbyggingsbehov på boenheter pr år. 066/12: Arealstrategi, Kommunal planstrategi for Nøtterøy Vedlagt forslag til arealstrategi vedtas

5 Kommuneplanutvalget Bjørn Kåre Sevik, FRP fremmet følgende forslag på vegne av FRP, H og KRF: Arealstrategi for Nøtterøy kommune Nøtterøy har som overordnet mål en langsiktig vekst i befolkningen på 1 % pr år frem til Utbyggingstakt i gjeldende kommuneplan på bygging av 150 nye boliger per år legges tilgrunn for langsiktig overordnet arealstrategi for Nøtterøy Kommune. Beregnet behov for arealer til nye byggeområder ut fra denne strategi er beregnet til ca. 735 da til større nye boligområder (pkt 3a nedenfor) og ca. 315 da til mindre områder (pkt 3b) og 200 da til næringsformål og offentlige formål. Arealstrategien for Nøtterøy skal evalueres i forbindelse med rullering av kommunens kommuneplan hvert fjerde år. Utbyggingsbehovet i kommunen skal i planperioden på 30 år løses innenfor: 1. Tidligere vedtatte utbyggingsfelt i kommuneplan 2. Fortetting og transformasjon innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplan med andel ca. 30 % av boligbehovet 3. Nye utbyggingsområder a. Større nye utbyggingsområder som i hovedsak skal ligge i tilknytting til hovedfartsveiene med godt kollektivtilbud, gang og sykkelstier og kort vei til handelssentra. I tillegg kan Tømmerholt utvikles til et aktivt bolig- og nærsenter. Byggeområder innenfor disse områdene skal dekke inntil 70 % av nye boliger og vurderes ut fra behov i forbindelse med rullering av kommuneplan hvert fjerde år. b. Det kan tillates mindre nye boligområder i tilknytning til senterstrukturen og en naturlig utvikling av eksisterende boligområde. Lokalisering og størrelse på disse områdene fastsettes i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Andelen boliger her skal dekke minimum 30 % av nye byggeområder. c. Gjennomsnittlig arealutnyttelse på 2,33 boliger pr. da er lagt til grunn. Denne utnyttelsen skal ivareta hensynet til bakkenære boliger for barnefamilier og hensynet til bebyggelse i landlige områder. Høyere utnyttelse kan benyttes der det ligger til rette for det. Tallmateriale: Alt. 1 Antall boliger ved 150 pr. år Antall boliger i vedtatt utbyggingsfelt ca

6 Fortetting og transfomasjon 30 % i eksisterende områder Boliger i nye områder (1.050 da, tetthet 2.33) Herav i nye større boligområder ca (70 % - areal 730 da) Herav i mindre utbyggingsområder ca. 750 (30 % - areal 320 da) Det ble ikke votert over Seviks forslag Jon S. Andersen, A foreslo å utsette saken til Andersens utsettelseforslag ble vedtatt enstemmig KOM-014/12 Vedtak: Saken ble utsatt til møte Kommuneplanutvalget Jon Andersen, A fremmet følgende forslag på vegne av A, V og Felleslisten Rødt/SV Nøtterøy har som overordnet mål en forsiktig vekst i befolkningen frem til år Gjeldende kommuneplans mål om 1 % vekst vurderes fortløpende og kritisk i lys av målsetningen om å få flere barnefamilier til å etablere seg på Nøtterøy, samtidig som vi bevarer de grønne kvalitetene ved Nøtterøysamfunnet. Vekst i seg selv er ikke et mål og erkjennelsen av at vi bor på en øy med begrensede arealer må legges til grunn for veksten i befolkningen. Utbyggingsbehovet i kommunen skal i planperioden på 30 år løses innenfor: 1. Tidligere vedtatte utbyggingsfelt i kommuneplan 2. Fortetting og transformasjon innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplan med andel minimum 35 % av boligbehovet. 3. Nye utbyggingsområder lokalisert til Tømmerholt og Torød. Området Tømmerholt må utredes nærmere mht størrelse og avgrensning, men område D2 på Torød kan utvikles. Skogsområdene og jordene ved Borgheim vest og skogen mellom Hårkollen/Oserød og Torød skal ikke bygges ut, men det kan tillates mindre nye boligområder i tilknytning til senterstrukturen og en naturlig utvikling av eksisterende boligområder. Dette gjelder alle kommunens senter og lokalisering og størrelse på disse områdene fastsettes i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Arealbehovet vurderes nærmere i hver kommuneplanrullering med utgangspunkt i målsetningen om en forsiktig vekst. Dersom det viser seg at noen av disse områdene av ulike årsaker ikke lar seg realisere så tas arealstrategien opp til ny behandling. Astrid Gundersen, Felleslista Rødt/SV fremmet følgende forslag på vegne av Felleslista og V vedr. befolkningsvekst: Nøtterøy har som overordnet mål en befolkningsvekst på 0,5% pr. år fram til 2040 og en økning i antall boenheter med 70 til maksimalt 100 pr. år i perioden. unntatt punktene om senterstruktur og næringsstruktur falt enstemmig

7 Gundersens fellesforslag falt med 9 mot 2 stemmer (Felleslista Rødt/SV og V) Seviks fellesforslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (A, V, Felleslista Rødt/SV) som ble avgitt for Andersens fellesforslag. KOM-015/12 Vedtak: Vedlagt forslag til Senterstruktur og Næringsstruktur vedtas Arealstrategi for Nøtterøy kommune Nøtterøy har som overordnet mål en langsiktig vekst i befolkningen på 1 % pr år frem til Utbyggingstakt i gjeldende kommuneplan på bygging av 150 nye boliger per år legges tilgrunn for langsiktig overordnet arealstrategi for Nøtterøy Kommune. Beregnet behov for arealer til nye byggeområder ut fra denne strategi er beregnet til ca. 735 da til større nye boligområder (pkt 3a nedenfor) og ca. 315 da til mindre områder (pkt 3b) og 200 da til næringsformål og offentlige formål. Arealstrategien for Nøtterøy skal evalueres i forbindelse med rullering av kommunens kommuneplan hvert fjerde år. Utbyggingsbehovet i kommunen skal i planperioden på 30 år løses innenfor: 4. Tidligere vedtatte utbyggingsfelt i kommuneplan 5. Fortetting og transformasjon innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplan med andel ca. 30 % av boligbehovet 6. Nye utbyggingsområder a. Større nye utbyggingsområder som i hovedsak skal ligge i tilknytting til hovedfartsveiene med godt kollektivtilbud, gang og sykkelstier og kort vei til handelssentra. I tillegg kan Tømmerholt utvikles til et aktivt bolig- og nærsenter. Byggeområder innenfor disse områdene skal dekke inntil 70 % av nye boliger og vurderes ut fra behov i forbindelse med rullering av kommuneplan hvert fjerde år. b. Det kan tillates mindre nye boligområder i tilknytning til senterstrukturen og en naturlig utvikling av eksisterende boligområde. Lokalisering og størrelse på disse områdene fastsettes i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Andelen boliger her skal dekke minimum 30 % av nye byggeområder. c. Gjennomsnittlig arealutnyttelse på 2,33 boliger pr. da er lagt til grunn. Denne utnyttelsen skal ivareta hensynet til bakkenære boliger for barnefamilier og hensynet til bebyggelse i landlige områder. Høyere utnyttelse kan benyttes der det ligger til rette for det Formannskapet Jon Sanness Andersen, A fremmet sitt forslag fra kommuneplanutvalget Astrid Gundersen, Felleslista Rødt/SV fremmet sitt forslag på vegne av V og Felleslista fra kommuneplanutvalget Gundersens forslag falt med 9 mot 2 stemmer (V, Felleslista Rødt/SV)

8 Kommuneplanutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (A, V, Felleslista Rødt/SV) som ble avgitt for Andersens forslag FS-111/12 Vedtak: Vedlagt forslag til Senterstruktur og Næringsstruktur vedtas Arealstrategi for Nøtterøy kommune Nøtterøy har som overordnet mål en langsiktig vekst i befolkningen på 1 % pr år frem til Utbyggingstakt i gjeldende kommuneplan på bygging av 150 nye boliger per år legges tilgrunn for langsiktig overordnet arealstrategi for Nøtterøy Kommune. Beregnet behov for arealer til nye byggeområder ut fra denne strategi er beregnet til ca. 735 da til større nye boligområder (pkt 3a nedenfor) og ca. 315 da til mindre områder (pkt 3b) og 200 da til næringsformål og offentlige formål. Arealstrategien for Nøtterøy skal evalueres i forbindelse med rullering av kommunens kommuneplan hvert fjerde år. Utbyggingsbehovet i kommunen skal i planperioden på 30 år løses innenfor: 1. Tidligere vedtatte utbyggingsfelt i kommuneplan 2. Fortetting og transformasjon innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplan med andel ca. 30 % av boligbehovet 3. Nye utbyggingsområder a. Større nye utbyggingsområder som i hovedsak skal ligge i tilknytting til hovedfartsveiene med godt kollektivtilbud, gang og sykkelstier og kort vei til handelssentra. I tillegg kan Tømmerholt utvikles til et aktivt bolig- og nærsenter. Byggeområder innenfor disse områdene skal dekke inntil 70 % av nye boliger og vurderes ut fra behov i forbindelse med rullering av kommuneplan hvert fjerde år. b. Det kan tillates mindre nye boligområder i tilknytning til senterstrukturen og en naturlig utvikling av eksisterende boligområde. Lokalisering og størrelse på disse områdene fastsettes i forbindelse 4. med rullering av kommuneplanen. Andelen boliger her skal dekke minimum 30 % av nye byggeområder. c. Gjennomsnittlig arealutnyttelse på 2,33 boliger pr. da er lagt til grunn. Denne utnyttelsen skal ivareta hensynet til bakkenære boliger for barnefamilier og hensynet til bebyggelse i landlige områder. Høyere utnyttelse kan benyttes der det ligger til rette for det. Jon S. Andersen, A fremmet sitt forslag fra formannskapet og kommuneplanutvalget på vegne av A, V og Felleslista Rødt/SV Astrid Gundersen, Felleslista Rødt/SV fremmet sitt forslag fra formannskapet og kommuneplanutvalget på vegne av Felleslista Rødt/SV og V.

9 Gundersens fellesforslag falt med 36 mot 5 stemmer (Felleslista Rødt/SV, V) Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 17 stemmer (A, V, Felleslista Rødt/SV) som ble avgitt for Andersens fellesforslag KS-066/12 Vedtak: Vedlagt forslag til Senterstruktur og Næringsstruktur vedtas Arealstrategi for Nøtterøy kommune Nøtterøy har som overordnet mål en langsiktig vekst i befolkningen på 1 % pr år frem til Utbyggingstakt i gjeldende kommuneplan på bygging av 150 nye boliger per år legges tilgrunn for langsiktig overordnet arealstrategi for Nøtterøy Kommune. Beregnet behov for arealer til nye byggeområder ut fra denne strategi er beregnet til ca. 735 da til større nye boligområder (pkt 3a nedenfor) og ca. 315 da til mindre områder (pkt 3b) og 200 da til næringsformål og offentlige formål. Arealstrategien for Nøtterøy skal evalueres i forbindelse med rullering av kommunens kommuneplan hvert fjerde år. Utbyggingsbehovet i kommunen skal i planperioden på 30 år løses innenfor: 1. Tidligere vedtatte utbyggingsfelt i kommuneplan 2. Fortetting og transformasjon innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplan med andel ca. 30 % av boligbehovet 3. Nye utbyggingsområder a. Større nye utbyggingsområder som i hovedsak skal ligge i tilknytting til hovedfartsveiene med godt kollektivtilbud, gang og sykkelstier og kort vei til handelssentra. I tillegg kan Tømmerholt utvikles til et aktivt bolig- og nærsenter. Byggeområder innenfor disse områdene skal dekke inntil 70 % av nye boliger og vurderes ut fra behov i forbindelse med rullering av kommuneplan hvert fjerde år. b. Det kan tillates mindre nye boligområder i tilknytning til senterstrukturen og en naturlig utvikling av eksisterende boligområde. Lokalisering og størrelse på disse områdene fastsettes i forbindelse 4. med rullering av kommuneplanen. Andelen boliger her skal dekke minimum 30 % av nye byggeområder. c. Gjennomsnittlig arealutnyttelse på 2,33 boliger pr. da er lagt til grunn. Denne utnyttelsen skal ivareta hensynet til bakkenære boliger for barnefamilier og hensynet til bebyggelse i landlige områder. Høyere utnyttelse kan benyttes der det ligger til rette for det. 067/12: Høringsuttalelser til arealstrategi, Kommunal planstrategi for Nøtterøy Saken tas til orientering Kommuneplanutvalget

10 enstemmig vedtatt KOM-012/12 Vedtak: Saken tas til orientering Formannskapet Kommuneplanutvalgets innstilling enstemmig vedtatt FS-114/12 Vedtak: Saken tas til orientering Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt KS-067/12 Vedtak: Saken tas til orientering 068/12: Østre Bolæren - Sluttbehandling for områderegulering nr Områderegulering nr Østre Bolæren, med plankart og bestemmelser datert , sist revidert vedtas jf plan- og bygningsloven Reguleringsplan nr. 327 Østre Bolærne, vedtatt oppheves jf plan- og bygningsloven Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk ble enstemmig vedtatt med 10 stemmer MK-109/12 Vedtak: 3. Områderegulering nr Østre Bolæren, med plankart og bestemmelser datert , sist revidert vedtas jf plan- og bygningsloven Reguleringsplan nr. 327 Østre Bolærne, vedtatt oppheves jf plan- og bygningsloven Formannskapet Jorunn Midthun, A ba om vurdering av sin habilitet.

11 Midthun ble enstemmig vurdert som habil enstemmig vedtatt FS-110/12 Vedtak: 1. Områderegulering nr Østre Bolæren, med plankart og bestemmelser datert , sist revidert vedtas jf plan- og bygningsloven Reguleringsplan nr. 327 Østre Bolærne, vedtatt oppheves jf plan- og bygningsloven Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt KS-068/12 Vedtak: 1. Områderegulering nr Østre Bolæren, med plankart og bestemmelser datert , sist revidert vedtas jf plan- og bygningsloven Reguleringsplan nr. 327 Østre Bolærne, vedtatt oppheves jf plan- og bygningsloven /12: Nasjonalpark i skjærgården - uttalelse om nasjonalparkens navn og lokalisering av nasjonalparksenter Følgende uttalelse oversendes Fylkesmannen i Vestfold: 1. Nøtterøy kommune gir sin tilslutning til at nasjonalparken får navnet Færder nasjonalpark. 2. Nøtterøy kommune gir sin tilslutning til at nasjonalparksenteret legges til Verdens Ende, med informasjonsporter på flere andre steder i tilknytning til nasjonalparken Formannskapet enstemmig vedtatt FS-109/12 Vedtak: Følgende uttalelse oversendes Fylkesmannen i Vestfold: 1. Nøtterøy kommune gir sin tilslutning til at nasjonalparken får navnet Færder nasjonalpark. 2. Nøtterøy kommune gir sin tilslutning til at nasjonalparksenteret legges til Verdens Ende, med informasjonsporter på flere andre steder i tilknytning til nasjonalparken.

12 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt KS-069/12 Vedtak: Følgende uttalelse oversendes Fylkesmannen i Vestfold: 1. Nøtterøy kommune gir sin tilslutning til at nasjonalparken får navnet Færder nasjonalpark. 2. Nøtterøy kommune gir sin tilslutning til at nasjonalparksenteret legges til Verdens Ende, med informasjonsporter på flere andre steder i tilknytning til nasjonalparken. 070/12: Regnskapsrapportering tertial 1. Regnskapsrapport pr. 2. tertial tas til orientering. 2. Budsjettjusteringene gjennomføres i henhold til vedlegg De fremlagte investeringsprosjektregnskapene fra FBV og Teknisk sektor godkjennes Formannskapet Bjørn Kåre Sevik, FRP fremmet følgende tilleggsforslag: Bruk av kr til konsulenthjelp i samarbeid om tekniske tjenester i TNT utsettes til behandling i formannskapet. enstemmig vedtatt Seviks tilleggsforslag enstemmig vedtatt FS-108/12 Vedtak: 1. Regnskapsrapport pr. 2. tertial tas til orientering. 2. Budsjettjusteringene gjennomføres i henhold til vedlegg De fremlagte investeringsprosjektregnskapene fra FBV og Teknisk sektor godkjennes. 4. Bruk av kr til konsulenthjelp i samarbeid om tekniske tjenester i TNT utsettes til behandling i formannskapet. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt KS-070/12 Vedtak: 1. Regnskapsrapport pr. 2. tertial tas til orientering. 2. Budsjettjusteringene gjennomføres i henhold til vedlegg De fremlagte investeringsprosjektregnskapene fra FBV og Teknisk sektor godkjennes. 4. Bruk av kr til konsulenthjelp i samarbeid om tekniske tjenester i TNT utsettes til behandling i formannskapet. 071/12: Stortings- og Sametingsvalget 2013 fastsetting av valgdag Nøtterøy kommune avholder Stortingsvalg mandag 9. september 2013

13 Formannskapet enstemmig vedtatt FS-121/12 Vedtak: Nøtterøy kommune avholder Stortingsvalg mandag 9. september 2013 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt KS-071/12 Vedtak: Nøtterøy kommune avholder Stortingsvalg mandag 9. september /12: Valg av forliksråd for perioden Forliksråd for perioden Medlem: Varamedlem fortløpende rekkefølge Leder: Formannskapet Forliksråd Medlem: 1. Lise Karin Midtbø, A 2. Jack Andersen, H 3. FRP Varamedlem fortløpende rekkefølge 1. Felleslista Rødt/SV 2. V 3. KRF Leder: Lise Karin Midtbø

14 FS-124/12 Vedtak: Forliksråd for perioden Medlem: 1. Lise Karin Midtbø, A 2. Jack Andersen, H 3. FRP Varamedlem fortløpende rekkefølge 1. Felleslista Rødt/SV 2. V 3. KRF Leder: Lise Karin Midtbø Forslag: Medlem nr 3: Tone Margrethe Torgersen, FRP Varamedlem 1: Tone Kalheim, Felleslista Rødt/SV Varamedlem 2: Arne Magnus Berge, V Varamedlem 3: Arne Aarsland, KRF Enstemmig KS-072/12 Vedtak: Forliksråd for perioden Medlem: 1. Lise Karin Midtbø, A 2. Jack Anderssen, H 3. Tone Margrethe Torgersen, FRP Varamedlem fortløpende rekkefølge 1. Felleslista Rødt/SV, Tone Kalheim 2. V, Arne Magnus Berge 3. KRF, Arne Aarsland Leder: Lise Karin Midtbø 073/12: Meddommere til Tønsberg tingrett for perioden , supplering Meddommere til Tønsberg tingrett for perioden Kari Evensen Langved, Vestskogen Navn på 7 kvinner og 7 menn

15 Formannskapet Forslag: Meddommere: 1. Siri Tronhuus 2. Ellen Asplin, 3. Arvid Gyth Dehli Øvrige forslag blir levert før kommunestyret og forslagene enstemmig vedtatt FS-126/12 Vedtak: Meddommere til Tønsberg tingrett for perioden Kari Evensen Langved, Vestskogen Siri Tronhuus Ellen Asplin, Arvid Gyth Dehli Forslag fra A: Geir Sanness Andersen, Lundheimveien 15, Ida Steinrem, Fugleveien 10, Forslag fra FRP: Hilde Ahlsen Bokfinkveien 1a Elisabeth Aleksandersen Blåskjellveien 34 Ingrid Bekken Fjellveien 39. Ole Bekkevar Hjemsengveien 2. Ulv Behrens Tom Wilhelmsens vei 3 Paul John Carter Geanittveien 3.

16 Forslag fra V Øyvind Karlson, Tenvikveien 307 Forslag fra Felleslista Rødt/SV: Astrid Gundersen Tore Forsang Enstemmig KS-073/12 Vedtak: Meddommere til Tønsberg tingrett for perioden , supplering Kari Evensen Langved, Vestskogen Siri Tronhuus Ellen Asplin, Arvid Gyth Dehli Geir Sanness Andersen, Lundheimveien 15 Ida Steinrem, Fugleveien 10. Hilde Ahlsen, Bokfinkveien 1a. Elisabeth Aleksandersen, Blåskjellveien 34 Ingrid Bekken, Fjellveien 39. Ole Bekkevar, Hjemsengveien 2. Ulv Behrens, Tom Wilhelmsens vei 3. Paul John Carter, Granittveien 3. Øyvind Karlson, Tenvikveien 307, Astrid Gundersen Tore Forsang 074/12: Endring eiere, eierandeler og tekst i Selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv Buskerud, Vestfold, Telemark IKS (IKA Kongsberg) Nøtterøy kommune gir sin tilslutning til endringer av eiere, eierandel og tekst i Selskapsavtalen Dette på de vilkår som fremgår av saken og i samsvar med vedlagt selskapsavtale Formannskapet enstemmig vedtatt FS-122/12 Vedtak: Nøtterøy kommune gir sin tilslutning til endringer av eiere, eierandel og tekst i Selskapsavtalen Dette på de vilkår som fremgår av saken og i samsvar med vedlagt selskapsavtale. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt KS-074/12 Vedtak:

17 Nøtterøy kommune gir sin tilslutning til endringer av eiere, eierandel og tekst i Selskapsavtalen Dette på de vilkår som fremgår av saken og i samsvar med vedlagt selskapsavtale. 075/12: Bemanning av legekontoret i Smidsrød helsehus Legesenteret på Smidsrød drives i kommunal regi. Det opprettes en 100 % kommunal legestilling og en helsesekretærstilling. Stillingene skal også tillegges legefunksjoner på avdelingene i Smidsrød helsehus og inngå i det totale lege- og helseteamet i helsehuset. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe en fastlegehjemmel i kommunen. Kjøpet finansieres ved låneopptak. Renter og avdrag dekkes inn av inntekter til legesenteret Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne utdelt i møte. Uttalelse fra eldrerådet utdelt i møte. Rådmann endrer inntilling med et nytt tilleggspunkt: Rådmannen får fullmakt til å dele opp stillingen og å søke om tilskudd til etablering av ny fastlegehjemmel. Arne Magnus Berge V, fremmet følgende forslag: Legekontoret på Smidsrød helsehus leies ut til private aktører Berges forslag falt med med 7 mot 4 stemmer ( V, KRF, FRP og 1 H ) Råmannens endrede innstilling vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer avgitt for Berges forslag.. HS-033/12 Vedtak: Legesenteret på Smidsrød drives i kommunal regi. Det opprettes en 100 % kommunal legestilling og en helsesekretærstilling. Stillingene skal også tillegges legefunksjoner på avdelingene i Smidsrød helsehus og inngå i det totale lege- og helseteamet i helsehuset. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe en fastlegehjemmel i kommunen. Kjøpet finansieres ved låneopptak. Renter og avdrag dekkes inn av inntekter til legesenteret. Rådmannen får fullmakt til å dele opp stillingen og å søke om tilskudd til etablering av ny fastlegehjemmel Formannskap - administrasjonsutvalget Hovedutvalgets innstilling tatt til orientering med 13 stemmer FSA-019/12 Vedtak: Tatt til orientering

18 Formannskapet Arne Magnus Berge, V fremmet sitt forslag fra hovedutvalget Legekontoret på Smidsrød helsehus leies ut til private aktører Hovedutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer (V, FRP, 1H) som ble avgitt for Berges forslag FS-116/12 Vedtak: Legesenteret på Smidsrød drives i kommunal regi. Det opprettes en 100 % kommunal legestilling og en helsesekretærstilling. Stillingene skal også tillegges legefunksjoner på avdelingene i Smidsrød helsehus og inngå i det totale lege- og helseteamet i helsehuset. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe en fastlegehjemmel i kommunen. Kjøpet finansieres ved låneopptak. Renter og avdrag dekkes inn av inntekter til legesenteret. Rådmannen får fullmakt til å dele opp stillingen og å søke om tilskudd til etablering av ny fastlegehjemmel. Notat med utdypende informasjon av saken om bemanning av legesenteret på Smidsrød var sendt medlemmene på epost Arne Magnus Berge, V foreslo å utsette saken og sende den tilbake til hovedutvalget Subsidiært fremmet Arne Magnus Berge, V sitt forslag fra formannskapet Berges utsettelsesforslag falt med 34 mot 7 stemmer (V, FRP) Formannskapets innstilling ble vedtatt med 33 mot 8 stemmer (V, FRP, 1H) som ble avgitt for Berges forslag KS-075/12 Vedtak: Legesenteret på Smidsrød drives i kommunal regi. Det opprettes en 100 % kommunal legestilling og en helsesekretærstilling. Stillingene skal også tillegges legefunksjoner på avdelingene i Smidsrød helsehus og inngå i det totale lege- og helseteamet i helsehuset. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe en fastlegehjemmel i kommunen. Kjøpet finansieres ved låneopptak. Renter og avdrag dekkes inn av inntekter til legesenteret. Rådmannen får fullmakt til å dele opp stillingen og å søke om tilskudd til etablering av ny fastlegehjemmel. 076/12: Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan vedtas. Tiltakene i planen følges opp og søkes innarbeidet i budsjett 2013 og

19 økonomiplan Fast bygge- og vedlikeholdskomite KRF: Ragnar Skau Nilsen fremmet følgende forslag: Boligsosial handlingsplan tas til orientering Tiltakene i planen følges opp og søkes innarbeidet i budsjet 2013 og økonomiplan Organisering av boligsosial arbeide i Nøtterøy kommune. Siste avsnitt i pkt. 3.1:Eiendomsforvaltningen vil fortsatt ha ansvaret for inngåtte leiekontrakter og øvrige økonomiske forhold vedrørende boligforvaltning Strykes. Nytt tilleggspunkt: Det fremlegges en verdivurdering av Engvn 6 og 8 til møte i formannskapet. Enstemmig vedtatt. FBV-034/12 Vedtak: Boligsosial handlingsplan tas til orientering Tiltakene i planen følges opp og søkes innarbeidet i budsjet 2013 og økonomiplan Organisering av boligsosial arbeide i Nøtterøy kommune. Siste avsnitt i pkt. 3.1:Eiendomsforvaltningen vil fortsatt ha ansvaret for inngåtte leiekontrakter og øvrige økonomiske forhold vedrørende boligforvaltning Strykes. Nytt tilleggspunkt: Det fremlegges en verdivurdering av Engvn 6 og 8 til møte i formannskapet Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg FBVs innstilling enstemmig vedtatt. HS-036/12 Vedtak: Boligsosial handlingsplan tas til orientering Tiltakene i planen følges opp og søkes innarbeidet i budsjet 2013 og økonomiplan Organisering av boligsosial arbeide i Nøtterøy kommune. Siste avsnitt i pkt. 3.1:Eiendomsforvaltningen vil fortsatt ha ansvaret for inngåtte leiekontrakter og øvrige økonomiske forhold vedrørende boligforvaltning Strykes. Nytt tilleggspunkt: Det fremlegges en verdivurdering av Engvn 6 og 8 til møte i formannskapet Formannskap - administrasjonsutvalget Rådmannen foreslo følgende tilleggsforslag: Når det gjelder det boligsosiale teamet jobber administrasjonen sammen med de hovedtillitsvalgte videre for å konkretisere organiseringen av det boligsosiale teamet.

20 Hovedutvalgets innstilling og rådmannens tilleggsforslag enstemmig tatt til orientering med 13 stemmer FSA-020/12 Vedtak: Tatt til orientering Formannskapet Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: Når det gjelder det boligsosiale teamet jobber administrasjonen sammen med de hovedtillitsvalgte videre for å konkretisere organiseringen av det boligsosiale teamet. Bjørn Kåre Sevik, FRP fremmet følgende forslag: Engveien 6 og 8 og tas ut av planen. Siste kulepunkt i konklusjonen i saksutredningen (Hjemsengveien 17) tas ut av planen Hovedutvalgets innstilling, de tre første kulepunktene ble vedtatt enstemmig Seviks forslag ble vedtatt enstemmig Rådmannens tilleggsforslag ble vedtatt enstemmig FS-113/12 Vedtak: Boligsosial handlingsplan tas til orientering Tiltakene i planen følges opp og søkes innarbeidet i budsjet 2013 og økonomiplan Siste kulepunkt i konklusjonen (Hjemsengveien 17) tas ut Organisering av boligsosial arbeide i Nøtterøy kommune. Siste avsnitt i pkt. 3.1:Eiendomsforvaltningen vil fortsatt ha ansvaret for inngåtte leiekontrakter og øvrige økonomiske forhold vedrørende boligforvaltning Strykes. Engvn 6 og 8 tas ut av planen Når det gjelder det boligsosiale teamet jobber administrasjonen sammen med de hovedtillitsvalgte videre for å konkretisere organiseringen av det boligsosiale teamet. Formannskapets innstilling enstemmig tatt til orientering med følgende endringer Boligsosial handlingsplan tas til orientering Tiltakene i planen følges opp og søkes innarbeidet i budsjet 2013 og økonomiplan Siste kulepunkt i konklusjonen (Hjemsengveien 17) tas ut Organisering av boligsosial arbeide i Nøtterøy kommune. Siste avsnitt i pkt. 3.1:Eiendomsforvaltningen vil fortsatt ha ansvaret for inngåtte leiekontrakter og øvrige økonomiske forhold vedrørende boligforvaltning Strykes. Engvn 6 og 8 tas ut av planen Når det gjelder det boligsosiale teamet jobber administrasjonen sammen med de hovedtillitsvalgte videre for å konkretisere organiseringen av det boligsosiale teamet.

21 KS-076/12 Vedtak: Boligsosial handlingsplan tas til orientering med følgende endringer: Tiltakene i planen følges opp og søkes innarbeidet i budsjet 2013 og økonomiplan Siste kulepunkt i konklusjonen (Hjemsengveien 17) tas ut Organisering av boligsosial arbeide i Nøtterøy kommune. Siste avsnitt i pkt. 3.1:Eiendomsforvaltningen vil fortsatt ha ansvaret for inngåtte leiekontrakter og øvrige økonomiske forhold vedrørende boligforvaltning Strykes. Engvn 6 og 8 tas ut av planen Når det gjelder det boligsosiale teamet jobber administrasjonen sammen med de hovedtillitsvalgte videre for å konkretisere organiseringen av det boligsosiale teamet. 077/12: Tangen brygge - søknad om kommunal garanti for låneopptak Nøtterøy kommune garanterer ved simpel kausjon for et lån i Sparebank1 Nøtterøy Tønsberg stort kr , som Tangen Bryggesameie skal benytte til å utbedre eksisterende bryggeanlegg. Lånet forutsettes nedbetalt over 15 år og kausjonen begrenses tilsvarende. Saken sendes fylkesmannen i Vestfold til godkjenning Formannskapet Rådmnannens innstilling enstemmig vedtatt FS-128/12 Vedtak: Nøtterøy kommune garanterer ved simpel kausjon for et lån i Sparebank1 Nøtterøy Tønsberg stort kr , som Tangen Bryggesameie skal benytte til å utbedre eksisterende bryggeanlegg. Lånet forutsettes nedbetalt over 15 år og kausjonen begrenses tilsvarende. Saken sendes fylkesmannen i Vestfold til godkjenning. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt KS-077/12 Vedtak: Nøtterøy kommune garanterer ved simpel kausjon for et lån i Sparebank1 Nøtterøy Tønsberg stort kr , som Tangen Bryggesameie skal benytte til å utbedre eksisterende bryggeanlegg. Lånet forutsettes nedbetalt over 15 år og kausjonen begrenses tilsvarende. Saken sendes fylkesmannen i Vestfold til godkjenning.

22 ************ TILLEGGSSAKER ************ 078/12: Spørsmål til spørretimen Spørmål fra Jon Sanness Andersen, A om universelt utformet lekeplass: Har du tatt noen initiativ for å få etablert en universelt utformet lekeplass på Nøtterøy? Vil du i fremtiden ta et slikt initiativ? KS-078/12 Vedtak: Ordføreren besvarte spørsmålet Orienteringer Oslofjorden friluftsråd Oslofjorden Friluftsråd v/rune J. Svensson orienterte om drift og planer 079/12: Innspill til kommuneplanen gbnr 13/415 og 13/417 Ingen Forslag Henvendelse til kommunestyret fra Magne Hjeltnes besvares av administrasjonen. Hjeltnes gjøres oppmerksom på at innspill om endring i kommuneplanens arealdel blir behandlet ved revisjon av kommuneplan. Enstemmig KS-079/12 Vedtak: Henvendelse til kommunestyret fra Magne Hjeltnes besvares av administrasjonen. Hjeltnes gjøres oppmerksom på at innspill om endring i kommuneplanens arealdel blir behandlet ved revisjon av kommuneplan.

23