Oslo skjerper kampen mot sosial dumping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo skjerper kampen mot sosial dumping"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). OI-nyhetene publiseres daglig på nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Nyhetsbrev nr. 25/2014 Fredag 4. juli 1. Oslo skjerper kampen mot sosial dumping 2. Kan spøke for test av ny kontraktsform på E6 3. Krever etisk egenerklæring av leverandørene 4. Doffin, e-handel og førkommersiell 5. Det betaler seg å styrke innkjøpsfunksjonen 6. Leverandør-dialog gjev relevante miljøkrav 7. Åtte prinsipper sikret bærekraftige anskaffelser 8. Dansk satsing på felleskommunale avtalar OInyhetene ønsker alle sine lesere en riktig så god sommer! Oslo skjerper kampen mot sosial dumping Oslo kommune skjerper kampen mot sosial dumping. Byråden for finans har nå vedtatt flere endringer i standardkontraktene, som f.eks. innføring av maksimalt to underleverandører som det normale, krav om skriftlig godkjenning av underleverandører og et krav om innsending av mannskapslister. Han lover dessuten at det skal arbeides aktivt for å vurdere ytterligere endringer i kontraktene. Det er entreprenører, håndverkere og renholdsfirmaer som først og fremst er målgruppe. Oslo kommune har vedtatt standardkontrakter som dekker de fleste typer anskaffelser der det anses hensiktsmessig med standarder. Det er obligatorisk for kommunens virksomheter å benytte gjeldende standardkontrakter ved anskaffelser over kr , dersom kontraktene dekker det aktuelle anskaffelsesområdet. Unntak fra vedtatt standardkontrakt utover det som standardkontrakten og tilhørende kontraktformular åpner for, er imidlertid mulig. Det må i tilfelle gjøres i samråd med virksomhetens overordnede byrådsavdeling. Slike unntak kan være aktuelt der kommunens virksomheter i konkrete tilfeller mener det foreligger et særskilt behov. Byråden for finans motiverer endringene i standardkontraktene med den senere tids avdekking av forhold knyttet til svart arbeid, sosial dumping og tilstedeværelse av 1

2 useriøse aktører. Det er bygge- og anleggsbransjen og renholdsområdet som er særlig risikoutsatt. Aktiv kamp mot sosial dumping - Jeg vil sørge for at det fremover arbeides aktivt med å vurdere ytterligere endringer i standardkontraktene for å motvirke og bekjempe sosial dumping. Hva som vurderes å være de mest treffsikre og hensiktsmessige kontraktbestemmelsene, skal baseres på den erfaring man høster fra pågående samarbeid med Kemneren, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, representanter for utsatte bransjer og andre aktører som har kunnskap om risikoutsatte områder, skriver byråden. Det ikke vil være adgang for en entreprenør å ha flere enn 2 underleverandører i den vertikale kjeden, med mindre det foreligger særskilte forhold og byggherren skriftlig har godkjent dette. Oslo kommune følger dermed opp bl.a. Statsbyggs begrensning av samme type. Før en kontrakt undertegnes, må eventuelle underleverandører som skal benyttes, være skriftlig godkjent av byggherren. Også håndverkerne Bestemmelser om bruk av underleverandører i håndverkerkontrakten skal også endres, slik at disse samsvarer med bestemmelser i de aktuelle standardene. For øvrig har Oslo kommune satt i gang en fullstendig gjennomgang/revidering av nåværende standardkontrakt for håndverkertjenester. Dette arbeidet er imidlertid ikke ferdig, fremgår det av byrådens vedtak. Krav om skatte- og merverdiavgiftattest for underleverandører i alle kontraktsforhold med verdi over eks mva. foreslås innarbeidet i ny bestemmelse om bruk av underleverandører i standardene, heter det. Byråden fremholder at han også ønsker å stille krav til at leverandøren på eget initiativ, før oppstart av arbeid og ved endringer i mannskapsstokken, oversender byggherren liste over de personer som skal arbeide med å oppfylle kontrakten. Det er også ønskelig med et krav i standardkontraktene der byggherren på ethvert tidspunkt i kontraktsperioden kan kreve innsyn i oversiktslistene som ett av tiltakene for å kunne kontrollere leverandøren/entreprenøren og deres underleverandører. Les vedtaket i Oslo kommune om endringer i standardkontraktene her. Kan spøke for test av ny kontraktsform på E6 Stortinget er positiv til at Statens vegvesen på E6- prosjektet Helgeland Nord prøver ut en ny kontraktsform, «veiutviklingskontrakt». Oppslutningen om konkurransen har imidlertid så langt vært så svak at det kan spøke for denne utprøvingen. Bare to entreprenører hadde meldt seg da fristen for prekvalifisering for den planlagte konkurransepregede dialogen gikk ut. Da en av de som meldte seg, ikke ble kvalifisert, satt Statens vegvesen med bare en tilbyder. Dermed har vegvesenet valgt å gjennomføre en ny prekvalifisering. Vegvesenet hadde satset på i ca. fire konkurrenter. I utbyggingsprosjektet Helgeland Nord på E6 (strekningen Korgen-Bolna) skal Statens 2

3 vegvesen prøve ut en ny kontraktstrategi der utbygginga og det meste av drifta og vedlikeholdet blir lyst ut i en samlet konkurranse. Stortinget gav nylig grønt lys for utbyggingen, som omfatter 62 km veg fordelt på 10 delstrekninger. Anleggsstart er høsten 2014, og med fullføring av siste delstrekningen i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite er opptatt av en effektiv gjennomføring, og er positiv til at man prøver ut en såkalt «veiutviklingskontrakt». Komiteen viser til at dette innebærer at det blir samme entreprenør som vil stå for utbygging, drift og vedlikehold i en kontrakt som vil ha en lengde på inntil 15 år. Komiteen er også positiv til at Statens vegvesen skal evaluere denne kontraktsformen for å se om det er grunnlag for å benytte slike kontrakter ellers i landet for mest mulig effektiv og rasjonell vegutbygging og vedlikehold. Lunken interesse Men ifølge Byggeindustrien kunne Statens vegvesen tidlig i juni melde at det bare er to selskaper (NCC Construction og LNS) som ønsker å bli prekvalifisert for veiutviklingskontrakten E6 Helgeland Nord. Etter prekvalifiseringen hadde Statens vegvesen i utgangspunktet sett for seg en videre prosess med konkurransepreget dialog med rundt fire entreprenører. Nå er situasjonen at bare ett selskap er kvalifisert til å gi tilbud ved milliardprosjektet, og dette skaper utfordringer for Statens vegvesen. De vil gjennomføre prekvalifiseringen på nytt. Prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen sier til Byggeindustrien at det per nå ikke er noen beslutning om å gjøre endringer i konkurranseformen. Han legger ikke skjul på at han er skuffet og ikke minst overrasket over den manglede entreprenørinteressen: Vi har hatt flere møter med bransjen og vi har bare fått tilbakemeldinger på at dette er positivt og noe de ønsker. Vi har i utgangspunktet tenkt å utlyse kontrakten ved Helgeland Sør med samme konkurranseform, men nå tenker vi at vi må invitere bransjen til ytterligere dialog for å høre hva vi må gjøre for at dette skal bli interessant for markedet, sier Nyland. Kapasitet, timing, risiko og kostnader Rett før fristen for prekvalifisering gikk ut ble Statens vegvesen varslet av to selskaper som ikke ønsket å være med. Ifølge Nyland oppga begge selskaper at kapasitet var årsaken. Byggeindustrien har også vært i kontakt med to entreprenører. Ett av selskapene sier de liker kontraktsformen og at det er kapasitet og timingen med prosjektet som er årsaken til at de ikke valgte å bli med. Det andre selskapet oppgir blant annet for stor risiko og for store kostnader knyttet til tilbudsprosessen som årsak. Krever etisk egenerklæring av leverandørene Forsvarsdepartementet har innført en etisk egenerklæring for leverandører til forsvarssektoren. Formålet er å oppstille en opplysningsplikt om etiske forhold hos leverandøren. Samtidig bidrar egenerklæringen til å styrke bevisstheten rundt hvilke etiske krav forsvarssektoren stiller til sine leverandører. Dette fremgår av et svar fra forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide på et spørsmål fra Stortinget. 3

4 Statsråden besvarte et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Spørsmålet gjaldt hva departementet for å sikre en høy etisk forretningsstandard hos sine leverandører, og sikre at bedrifter som begår etiske overtramp også gjør opp for seg overfor de som er blitt skadelidende. Bakgrunnen for spørsmålet var at Forsvaret har inngått en milliardkontrakt med et internasjonalt selskap knyttet til konsernet MAN om kjøp av lastebiler. Det hevdes, ifølge Ropstad, å være en rekke alvorlige etikkbrudd fra selskaper i dette konsernet. På bakgrunn av en bekymringsmelding foretok imidlertid Forsvarsdepartementet en egen undersøkelse når det gjelder eventuell kobling til Rheinmetall MAN Military Vehicles, opplyste forsvarsminister Eriksen Søreide i sitt svar. Det ble ikke funnet grunnlag for å koble eventuelle etiske overtramp i selskapet MAN Turbo & Diesel med selskapet Rheinmetall MAN Military Vehicles, som er selskapet Forsvaret har inngått kontrakt med. Høy etisk forretningsstandard - Jeg er, skriver statsråden i sitt svar, opptatt av høy etisk forretningsstandard hos våre leverandører, og legger stor vekt på at leverandører til Forsvaret følger de etiske retningslinjene som er trukket opp for anskaffelser til forsvarssektoren. Forsvarssektoren har i over mer enn 10 år arbeidet systematisk med å høyne den etiske standarden både internt og hos våre leverandører. Det er utarbeidet egne kurs for våre ansatte, det stilles tydelige krav både til anskaffende instans og leverandør i anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren, og det er utarbeidet egne etiske råd som tar opp ulike relevante problemstillinger. Det er videre etablert et eget senter for integritet i forsvarssektoren, det samarbeides tett med fagmiljøer i inn- og utland, og temaet etikk tas opp jevnlig på ledelsesmøter og prosjektstyringsmøter osv. Forebygge korrupsjon Forsvarssektoren har som krav at leverandører som ønsker å delta i kunngjorte anskaffelser, skal ha iverksatt tiltak, eller har systemer i sin virksomhet, som forebygger korrupsjon og påvirkningshandel. Leverandører som ikke holder en høy forretningsetisk standard, risikerer å bli utestengt fra konkurranse om, eller miste, kontrakter med forsvarssektoren. Dette har skjedd i flere tilfeller, fastslo forsvarsministeren. Forsvarsdepartementet har som virkemiddel å kunne kreve at leverandører som har begått etiske overtramp og som ønsker et leverandørforhold til forsvarssektoren, må gjøre opp for seg. Også dette har vi eksempler på. Leverandører som opptrer i det kommersielle markedet uten å ha et leveranseforhold til forsvarssektoren, kan imidlertid ikke forfølges rettslig eller på annen måte av Forsvaret. Spørsmålet fra Ropstad og svaret fra forsvarsministeren finner du her. Aktuelt i kortform om offentlige anskaffelser Doffin, e-handel og førkommersiell Doffin for leverandører og Ehandel brukersamling er høstens første arrangementer fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) med tilknytning til offentlige anskaffelser. Oslo kommune er i gang med noe som trolig er landets første førkommersielle anskaffelse. Helse Midt-Norge har gjennomført en konkurranse forbeholdt ideelle virksomheter, og regjeringen planlegger en 4

5 «jernbanepakke» med konkurranseutsetting som sentralt element. Stortingsflertallet ber regjeringen utvikle en strategi for offentlig-privat samarbeid (OPS), og danske Udbudsportalen har lansert verktøy til bruk ved konkurranseutsetting. I Skottland bevilges det millionbeløp for å få SMB-ene til å satse på elektronisk handel. Doffin for leverandører tips og verktøy 20. august avholder Difi frokostmøte i Oslo om hvordan bedrifter kan bruke doffin.no til å finne konkurranser om offentlige oppdrag som passer for dem. Det blir bl.a. mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling med andre leverandører og Difi. En leverandør som jevnlig bruker Doffin skal fortelle om sine erfaringer, og det blir dessuten informasjon om hvordan man kan finne konkurranser utenom Doffin. Målgruppen er leverandører og potensielle leverandører til det offentlige. For nærmere informasjon og påmelding, se her. 18. september = Ehandel brukersamling 18. september arrangerer Difi Ehandel brukersamling. Den foregår i Gamle Logen i Oslo. Målgruppen er både offentlige innkjøpere og leverandører til offentlig sektor alle som er i gang, eller ønsker å komme i gang, med elektronisk handel med offentlig sektor. E- handel i offentlig sektor brer om seg som aldri før. En stor andel av Norges kommuner er allerede i gang med e-handel og kjøper inn for over en milliard kroner pr måned (mai 2014). Statlige virksomheter følger etter. Digital kommunikasjon skal være førstevalget til offentlig sektor. Digital samhandling mellom offentlige innkjøpere og leverandører til offentlig sektor bidrar til effektive prosesser og lavere prosesskostnader for begge parter. Mer informasjon om Ehandel brukersamling, se her. Oslo først ute med førkommersiell anskaffelse Oslo kommune går nye veier for å redusere all gravingen (NoDig). Innovasjon er stikkordet, og som første offentlige oppdragsgiver i landet inviteres det til førkommersiell anskaffelse. Kanskje kan oljeindustriens erfaringer med å legge rørledninger på havbunnen være noe? Ved tilkobling fra hus til hovedvannledning må i dag hvert enkelt påkoblingspunkt graves opp. Det fører til ulemper for miljø og samfunn, og det vil kommunen bort fra. Derfor utfordres nå markedet. Det skjer ved hjelp av en såkalt førkommersiell anskaffelse etter EU-modell. Anskaffelsen skal etter planen være avsluttet i oktober VAV stiller med økonomiske incentiver: Inntil drøyt 4,5 millioner til sammen kan bli fordelt på leverandørene som kompensasjon for deres innovasjonsbidrag underveis. I tillegg kan leverandører som er med, søke om finansiering gjennom Innovasjon Norge som del av konkurranseprosessen. Konkurranse forbeholdt ideelle Helse Midt-Norge RHF har gjennomført en konkurranse innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). Den var forbeholdt ideelle organisasjoner og helseforetaket mottok to tilbud innen fristen - fra Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Fossen Rusbehandling i Meråker. Tyrilistiftelsen ble tildelt kontrakten, som gjelder 35 døgnplasser og tilhørende tjenester innen poliklinikk, døgn- og dagbehandling. Så langt har Helse Midt-Norge hatt kontrakt på 30 døgnplasser i tillegg til noe ambulerende virksomhet for denne pasientgruppen. Økningen av døgnplasser innebærer at det 5

6 framover til enhver tid vil være pasienter i et behandlingsløp innenfor kontrakten med Tyrilistiftelsen. Jernbanepakke med konkurranseutsetting - Arbeidet med en større jernbanereform der mer konkurranseutsetting av persontransporten er et sentralt element, er i full gang. Vi har ambisjon om å konkurranseutsette de første trafikkpakkene innen 2017, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Samtidig utløser Samferdselsdepartementet opsjonen i kontrakten som gjelder Gjøvikbanen: - NSB Gjøvikbanen AS har hittil gjennomført driften på en svært tilfredsstillende måte, og vi ser det derfor som naturlig å benytte oss av opsjonen i kontrakten om forlenget drift etter 10 år. Gjøvikbanen ble konkurranseutsatt av regjeringen Bondevik II i NSB Anbud AS (senere NSB Gjøvikbanen AS) vant anbudet og startet opp driften i juni Kontrakten gjelder i 10 år med opsjon på inntil 2 år. Grønt lys for OPS-strategi Et flertall på Stortinget ønsker en helhetlig og konkret strategi med prosjekter som kan gjennomføres og egner seg for Offentlig-privat samarbeid (OPS). I anmodningen til regjeringen heter det at: «Stortinget ber regjeringa fremje ein strategi for bruk av offentleg-privat samarbeid i utbygging av infrastrukturtiltak, og orientere Stortinget om denne på eigna måte.» Bak anmodningen står Frp, KrF og Venstre i tillegg til Høyre, og det er meningen at regjeringen skal legge frem strategien allerede til høsten. Det var i forbindelse med Stortingets behandling av «Prop. 97 S ( ) Ein del saker om luftfart, veg og jernbane» at regjeringspartiene og regjeringens støttepartier i Stortinget samlet seg om disse formuleringene. Interaktivt verktøy for konkurranseutsetting Udbudsportalen i Kommunernes Landsforening (KL) i Danmark har lansert et nytt interaktivt verktøy som viser potensialet for og inspirerer til konkurranseutsetting. Verkløyet er kalt «Udbudsfakta find potentialerne», og gir en samlet inngang til statistikk og økonomiske nøkkeltall i tillegg til konkrete erfaringer, konkurransemateriale og veiledninger. Informasjonen presenteres på en overskuelig og lettforståelig måte med visuell støtte, heter det i en melding fra KLs portal for offentlige anskaffelser. Skotsk satsing på e-handel for SMB Skotske myndigheter har bevilget nærmere 3,6 millioner kroner til et program med formål å bistå mindre bedrifter som ønsker å ta i bruk digitale verktøy i kampen for å kapre offentlige kontrakter. Offentlig sektor i Skottland kjøper årlig for om lag 100 milliarder kroner, og 46 prosent av dette går til små og mellomstore bedrifter (SMB). Gjennom programmet får SMB ene råd om hvordan de skal nærme seg elektronisk handel og hjelp til elektroniske transaksjoner med det offentlige. Det skjer bl.a. gjennom en egen webside, ulike typer arrangementer og opplæringsmuligheter. Programmet kommer i tillegg til den innsats skotske myndigheter allerede gjør for å stimulere til bruk av elektronisk handel. 6

7 Det betaler seg å styrke innkjøpsfunksjonen Å styrke innkjøpsfunksjonen betaler seg. Det bekrefter en dansk analyse i regi av Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. Analysen konkluderer med at bedre kvalitet og kontraktsoppfølging ved siden av besparelser er hovedgevinstene. Kommunene og regionene som er med i undersøkelsen, har alle styrket sine innkjøpsfunksjoner de tre siste årene. Stort sett har de alle organisert seg med en sentral innkjøpsfunksjon. Det har ikke tidligere foreligget systematisk kunnskap om i hvilket omfang offentlige oppdragsgivere har rustet opp sine innkjøpsfunksjoner og om investeringene i så måte har ført til virkninger i praksis eksempelvis i form av kvalitetsforbedringer og økonomiske besparelser. Dette er bakgrunnen for at Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde besluttet å gjennomføre analysen. Som grunnlag for analysen har rådet sammen med Epinion gjennomført en kvantitativ spørreskjemaundersøkelse blant innkjøpssjefer i kommuner og regioner. Seks casestudier inngår i analysen som god eksempler. Den vesentligste konklusjonen i analysen, heter det i rapporten, er at offentlige oppdragsgivere opplever så vel besparelser som bedre kvalitet som følge av at de har rustet opp på innkjøpsområdet. I tillegg kommer bedre intern og ekstern kontraktsoppfølging og muligheter for konkurranse også på nye områder. Så vel spørreundersøkelsen som case-studiene viser dette. Styrket innkjøpsområde Kommunene og regionene har samlet sett styrket sine innkjøpsområder de siste tre årene, fremgår det av rapporten. Ledelsen har generelt fått et større strategisk fokus på innkjøp, og samarbeidet med andre offentlige oppdragsgivere via innkjøpssamarbeid er øket. Antall medarbeidere i den sentrale innkjøpsfunksjonen er blitt større, og det er investert i nye IT-systemer. Case-studiene viser dessuten at styrkingen fører til mer dialog om innkjøp internt og til dialog med markedet i forbindelse med innkjøp. For to av kommunenes vedkommende representerer også ytterligere sentralisering av innkjøpsoppgavene en del av styrkingen. Når danske kommuner og regioner skal styrke sine innkjøpsfunksjoner, velger man å igangsette flere tiltak samtidig. Disse skal støtte forbedringene på innkjøpsområdet. De ser dessuten behov for å forsterke innkjøpsområdet ytterligere i de kommende tre årene for å sikre en effektiv løsning av sine oppgaver. Likeledes er det en forventing i kommunen og regionene om at det også kommer til å skje en opprustning av dette området i de nærmeste årene. Sentral innkjøpsfunksjon Stort sett alle kommuner og de fire regionene som er med i undersøkelsen, har organisert seg med en sentral innkjøpsfunksjon. Til gjengjeld er det forskjell på andelen av det samlede, årlige innkjøpsvolumet som håndteres fra den sentrale innkjøpsfunksjonen i de respektive kommuner og regioner. Antall årsverk i den sentrale innkjøpsfunksjonen varierer, fremgår det av rapporten. I noen få kommuner er det ansatt mer enn 11 årsverk i denne funksjonen, mens det i de fleste kommuner er mellom ett og fem årsverk her. Det er de kommunene som i stor grad har sentralisert innkjøpene sine, som har ansatt mer enn 11 årsverk i den sentrale innkjøpsfunksjonen. Men, i tre firedeler av kommunene som har sentralisert en stor del av sitt årlige innkjøpsvolum til den sentrale innkjøpsfunksjonen, er det likevel bare ansatt mellom ett og fem årsverk her. 7

8 Analysen «Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god Praksis» finner du her. Leverandør-dialog gjev relevante miljøkrav God dialog med leverandørane er eit suksesskriterium for offentlege verksemder som ønskjer å lukkast med å stille miljøkrav ved innkjøpa sine. Det gjev informasjon om kva som går føre seg i marknaden og grunnlag for å stille relevante krav til tilbydarane. Dette går fram av ein svensk analyserapport som nå er offentleggjord. Her vert det òg opplyst at i nokre tilfelle har verksemdene gjeve prisavslag ved miljøvenlege alternativ i tilboda. Det er länsstyrelsen i Gävleborgs län som har bede Sweco gjere ein analyse av miljøkrav i offentlege innkjøp, «Omvärldsanalyse av miljökrav i offentleg upphandling». Miljöstyrningsrådet har lagt rapporten ut på heimesida si. Dei viktigaste spørsmåla i analysen var korleis miljøkrav kan stillast, og kva som er mogeleg eller til hinder når ei verksemd ønskjer å stille slike krav. Litteraturstudium og intervju med representantar for åtte ulike organisasjonar, mellom desse kommunar, er grunnlaget for konklusjonane i undersøkinga. Det er miljøkrav ved seks produkt som er analysert: Byggematerial, næringsmiddel, forbruksmateriell, tekstil, entrepriser og innleigde tenester og møblar. Suksesskriterium Dersom ei verksemd skal lukkast med å stille miljøkrav er politisk støtte, kunnskap og overvaking av den interne organisasjonen viktig, i tillegg kjem eldsjelene. Desse kriteria er funne i litteraturstudiene. Intervjuresultata peikar i den same retninga. Den politiske viljen som mellom anna kjem fram i styrande dokument, er ein viktig føresetnad når dei skal leggje særskilt vekt på miljøkrav når verksemda skal kjøpe. Godt forankra retningsliner og krav er suksessfaktorar, heiter det. Dette kan vere å finne i målprogram eller politikkdokument. Fire av dei åtte som vart intervjua, peikar dessutan på at god kommunikasjon med mogeleg leverandørar òg er avgjerande for å få kunnskap om kva krav det er rimeleg å stille. Dette er ein annan suksessfaktor, skal ei tru rapportskrivarane. Ein levande dialog med leverandørane for å halde seg orientert om kva som finst på marknaden og i kva retning utviklinga går, er viktig. Då kan verksemda stille relevante krav og få gode tilbakemeldingar får tilbydarane. Eit anna suksesskriterium er heile tida å halde seg orientert om kva som går føre seg i eigen organisasjon. Prisavslag Ei rekkje krav er stilte i dei innkjøp som har vore undersøkt i samband med analyserapporten, alle har hatt med eit eller anna «skal-krav». I fire av innkjøpa har det vore stilt miljøkrav som gjer at miljøvenlege alternativ er gjeve vektingsføremoner prisavslag ved tildelingsvurderinga. 8

9 Ved fem av innkjøpa har dei som har vore intervjua, meint at miljøkrava har hatt ein direkte påverknad på resultatet av kjøpet. Det er anten ved at berre nokre få av tilbydarane kunne oppfylle krava, eller ved å påverke dei produktval som leverandørane kjem med ved gjennomføringa av kontrakten. Det har òg vore hinder, går det fram av rapporten. I første rekkje gjeld det interne motsetningar undervegs i planlegginga, der dei som arbeider i tilknyting til innkjøpet ikkje ønskte å prioritere miljøkrav. Tids- og ressursmangel har dessutan vore nemnt når det gjeld kva som er vanskeleg ved å følgje opp det som er kravd i innkjøpet. Analyserapporten finn du her. Åtte prinsipper sikret bærekraftige anskaffelser Åtte sentrale prinsipper ble lagt til grunn da arrangørene av London-OL skulle sikre mest mulig bærekraftige anskaffelser. Å forankre et engasjement helt til topps i organisasjonen, å pleie tett kontakt med leverandørmarkedet og identifisere innovative produkter er blant suksessfaktorene. Det fremgår av en veiledning som nå er publisert, og som en rekke britiske departementer står bak. Veiledningen «The Legacy: Sustainable Procurement for Construction Projects» er et resultat av at en rekke departementer har «stukket hodene sammen». De har oppsummert erfaringene fra London OL i 2012 både de olympiske og paraolympiske lekene. Det er i utgangspunkt byggeprosjektene det dreier seg om, men, heter det i veiledningen, bærekraftige anskaffelser spilte også en vesentlig rolle i andre deler av arrangementet. Veiledningen lanserer åtte prinsipper som fundament for bærekraftige kjøp, og en oversikt over de verktøy som ble benyttet og utvikling gjennom innkjøpsprosessene. Prinsippene først: Søk et tydelig og offentlig engasjement for bærekraft på høyest mulig nivå i organisasjonen. I London-OL var dette en styresak, og akseptert på linje med kriterier som kostnader, tid og kvalitet. Grundige forberedelser i London-OL ble det etablert en strategi for bærekraftig utvikling i første halvdelen av den toårig planleggingen som gikk forut for kontraktsinngåelser. Sett fra begynnelsen av spesifikke, tydelige og utfordrende bærekraftmålsettinger. I den toårige planleggingsperioden ble det gjennomført en serie konsultasjoner med markedet og andre bidragsytere, og tøffe målsettinger ble utmeislet fra visjonene og strategiene. Få med de rette folkene, definer prosjektet og fastsett et budsjett vær en klok kunde. Sørg for at bærekraft-målsettinger er integrert i alt hele teamet gjør og i leverandørkjedene. Identifiser innovative muligheter, bruk lavrisiko-produkter og sikre god leverandørstyring Skap en struktur som støtter en samarbeidstilnærming innenfor rammen av et miljø preget av utfordringer Organiser innkjøpene slik at leveransene kan komme flest mulig til gode 9

10 I forbindelse med gjennomføringen av innkjøpene erfarte London-OL nytte av å engasjere seg tidlig overfor leverandørmarkedene for å kommunisere muligheter og identifisere beste praksis, innovative produkter, materialer og leverandører. I kravspesifikasjonene ble omfattende bærekraftskrav integrert i sin helhet, og «balanced scorecard» anbefales som en sentral del både i prekvalifiseringen og i tildelingsfasen. I kontrakten ble det skrevet inn streng kontraktoppfølging Key Performance Indicators (KPI), og det fremgår av veiledningen at bruk av godkjente standarder anbefales. Likeledes ble det skrevet inn detaljerte krav til bærekraft i kontrakten. Her kan du lese veiledningen «The Legacy: Sustainable Procurement for Construction Projects» Dansk satsing på felleskommunale avtalar Bruk av felleskommunale avtalar som kommunane må nytte, og auka samarbeid med private om oppgåveløysinga i kommunane er hovudpunkt for offentlege innkjøp i den danske økonomiavtalen for Dette er bidrag til den samla kommuneøkonomien i det komande året. Det er gode røynsler med felleskommunale avtalar gjennom dei som er etablerte, er det mogeleg å spare nærare trekvart milliard danske kroner i den tida avtalane gjeld. Den danske regjeringa og Kommunernes Landsforening (KL) har nyleg avslutta arbeidet med økonomiavalen for 2015, som inneheld dei statlege rammene for økonomien i Kommune-Danmark det komande året. Her finst òg dei krav som staten set til kommunane. Avtalen gjeld både offentlege innkjøp og offentleg-privat samarbeid. Det går fram av avtalen at partane er samde om at det er viktig for dei offentlege innkjøpa framover å sikre at både dei felleskommunale avtalene og andre typar bindande avtalar vert nytta så mykje som mogeleg. Det skal setjast i gang eit arbeid med å analysere korleis kommunale innkjøpsdata kan nyttast til å sikre at slike avtalar vert etterlevde. Innsparingar på 730 mill. Etter økonomiavtalen i 2012 har Statens og Kommunernes IndkøbsService (SKI) etablert ei rekkje felles avtalar som kommunane må følgje. Det er rekna ut at desse avtalane kan gje innsparingar på 730 millionar kroner medan dei gjeld. Partane bak økonomiavtalen er samde om at innsatsen med utvikling av denne typen avtalar skal halde fram, og at det ska vurderast korleis det kan sikrast ein økonomisk balansert utvikling av desse avtalane. Fram mot økonomiavtalen for 2016 skal partane såleis drøfte mogelege mål for denne innsatsen. Når et gjeld tevlingsutsetjing, vert det ikkje laga mål for kommunane i Tal frå 2013 syner at kommunane då hadde 29,3 prosent av sine oppgåver ute på kontrakt hos private leverandørar, målt etter den såkalla IKU-indikatoren (Indikator for konkurranseutsetting). Det vil seie rekneskapssummen i prosent av den samla oppgåveløysinga til kommunane tala syner ein auke frå tilsvarande i

11 Analyse av offentleg-privat samarbeid Til hausten skal det liggje føre ein analyse av barrierar og kva som er mogeleg for offentleg-privat samarbeid i kommunane, går det fram av økonomiavtalen. Det er partane bak avtalen som har sett i gang dette arbeidet for å gje støtte til kommunane for slikt samarbeid, like eins å gjere dei kvalifiserte til å gjere det best mogeleg. I Danmark er offentleg-privat samarbeid ofte breiare enn OPS hos oss, det gjeld alle slag samarbeid mellom private og offentlege om løysing av offentlege oppgåver. Det går elles fram av avtalen at regjeringa og KL skal etablere eit forsøksprogram i samarbeid med ei rekkje kommunar der hovudmålet er felles utveksling av røynsler, kunnskap og læring om kva det er mogeleg å få ut av tevlingsutsetjing av oppgåver både for kommunar og private verksemder. For å få i gang OPS-varianten av offentleg-privat samarbeid er det naudsynt for ein offentleg oppdragsgjevar å deponere pengar for å dekkje lån i samband med etablering av eit slikt samarbeid. Slike pengar kan lånast eller kommunane kan søkje om fritak for deponeringskravet. Til desse føremåla er det i avtalen sett av 150 millionar danske kroner for Økonomiavtalen for 2015 kan du lese her. 11

Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124. Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515

Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124. Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515 Oslo kommune Byrådens sak Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124 Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515 ENDRINGER I OSLO KOMMUNES STANDARDKONTRAKTER FOR Å MOTVIRKE OG BEKJEMPE SOSIAL

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog.

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Hvordan gjør vi det? Basis 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser - fremtidsrettede og bedre

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER VI MÅ SAMHANDLE SMARTERE Offentlig sektor skal gå foran

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Offentlege anskaffingar

Offentlege anskaffingar Offentlege anskaffingar Fagdag i Fjærland 06. juni 2017 I dag: Generelt: - Dei grunnleggjande prinsippa - Terskelverdiar og korleis desse blir utrekna - Kva er eit kjøp? Offentleg samarbeid Forsking og

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

NITO BFI lederdager 28. oktober 2015 Ålesund. Kort om Lab Norge

NITO BFI lederdager 28. oktober 2015 Ålesund. Kort om Lab Norge NITO BFI lederdager 28. oktober 2015 Ålesund Kort om Lab Norge Stiftet 1990 25 år i år Het tidligere NLF Organiserer laboratorieleverandørene 55 medlemsbedrifter Opp mot 2,5 mrd omsetning pr år Kontaktpunkt

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10. Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.2015 Oslo kommune 600 000 innbyggere øker til 800 000 innbyggere innen 2030

Detaljer

Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer

Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer Norsk tunnelbygging Entreprenørens syn på norske byggherrer Entreprenørene sitter med stor kompetanse som kan komme prosjektene til gode dersom de blir gitt muligheter Jeg skal forsøke å nærme meg problemstillingen

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Strategier mot arbeidslivskriminalitet og for god HMS. Adm. dir. Ingrid Dahl Hovland Lillestrøm, 7. november 2017

Strategier mot arbeidslivskriminalitet og for god HMS. Adm. dir. Ingrid Dahl Hovland Lillestrøm, 7. november 2017 Strategier mot arbeidslivskriminalitet og for god HMS Adm. dir. Ingrid Dahl Hovland Lillestrøm, 7. november 2017 Selskapets oppdrag Stortingsmelding 25-2014/2015 På rett vei Planlegge, bygge, drifte og

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Ansvarleg person: Rådmann Olve Fossedal Innkjøpsprosedyre: Åpen anbodskonkurranse

Detaljer

Eigenregi eller konkurranseutsetting - tru, håp og kjærleik? Avfall Norge, seminar om kommunalt ansvar Øystein Solevåg, ÅRIM 18.

Eigenregi eller konkurranseutsetting - tru, håp og kjærleik? Avfall Norge, seminar om kommunalt ansvar Øystein Solevåg, ÅRIM 18. Eigenregi eller konkurranseutsetting - tru, håp og kjærleik? Avfall Norge, seminar om kommunalt ansvar Øystein Solevåg, ÅRIM 18. oktober 2017 ÅRIM stiller miljøkrav! I hovudsak minstekrav, lite bruk av

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

Sosial dumping og offentlige anskaffelser

Sosial dumping og offentlige anskaffelser Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Sosial dumping og offentlige anskaffelser Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 29. oktober 2014, Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp

Detaljer

Leverandørdialog i offentlige anskaffelser. Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe

Leverandørdialog i offentlige anskaffelser. Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe Leverandørdialog i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe Programmet videreføres 2015-2019 Ny programperiode skal bidra til et høyere tempo i omstillingen

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE 2014-2017 1 Innledning Strand kommunes handlingsplan for etisk handel fra 2010-2013 skal fornyes. Strand kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

Hvordan sikre endringer i anskaffelses-norge! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Hvordan sikre endringer i anskaffelses-norge! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Hvordan sikre endringer i anskaffelses-norge! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Fakta 160-240 milliarder kr per år største sektor 20 % av kommunenes budsjett Over 90

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT?

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Samfunnsansvar Samfunnsansvar Virksomheters samfunnsansvar kan defineres som helheten av et økonomisk miljømessig

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser ledelsesforankring/organisering. Tore André Sines, KS nettverkssamling 2

Innovative offentlige anskaffelser ledelsesforankring/organisering. Tore André Sines, KS nettverkssamling 2 Innovative offentlige anskaffelser ledelsesforankring/organisering Tore André Sines, 17-18.08.2015 KS nettverkssamling 2 Innovasjon Steg for Steg www.anskaffelser.no Vurdere behov Planlegge og organisere

Detaljer

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog ElisabethSundholm Seniorrådgiver, Difi Mer innovative og konkurransedyktige bedrifter Offentlig sektor skal gå foran som en krevende kunde. Regjeringen

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Offentlige anskaffelser Upphandlingsdagen, Luleå, 8. februar 2017

Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Offentlige anskaffelser Upphandlingsdagen, Luleå, 8. februar 2017 Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Offentlige anskaffelser Upphandlingsdagen, Luleå, 8. februar 2017 Agenda Offentlige anskaffelser Anskaffelsesregler fra 1.1.2017 Hvordan

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Skanska har tre konkrete innspill til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan :

Skanska har tre konkrete innspill til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan : Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 30. juni 2016 11:27 Til: postmottak SD Emne: Nytt høringssvar til 16/485 - Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse: 16/485 Høring: Høring

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?»

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» «Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Dette er LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Prosjekter 2015 SPL Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Seksjonens prosjekter Innovasjon Sosialt ansvar Sosial dumping Leverandørdialog Administrasjon av to tverrgående spredningsprosjekter:

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Storsamling for Framtidens byer 23.4.2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Agenda Om Programmet

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Innovative anskaffelser Utnytt handlingssrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

Innovative anskaffelser Utnytt handlingssrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Innovative anskaffelser Utnytt handlingssrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Innovasjon? BALANSERTE ANSKAFFELSER Behov Konkurransegrunnlag Konkurranse Kontrakt Leveranse Test / Dialog

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 35 29. september 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Oslo kommune har skjerpet kravet om bruk av lærlinger i kommunens anskaffelseskontrakter. Omfanget av behovet og kontraktens

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Innovasjon og anskaffelser

Innovasjon og anskaffelser Innovasjon og anskaffelser Bjørn Grønli, innovasjonssjef, Avdeling for forskning og innovasjon Presentasjon for LFH 29.03.12 Forankring - Oppdragsdokument 2011 Helse Sør-Øst RHF skal i samarbeid med øvrige

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT Status e-handel Direktoratet for forvaltning og IKT Antall offentlige virksomheter Abonnenter Ehandelsplattformen Abonnenter med omsetning Abonnenter med avtale 300 276 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Innovasjonsstrategi Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhald 1 Innleiing 4 2 Kvifor innovasjon 5 3 Innovasjonsmetoden vår 5 4 Radikal innovasjon - prosjekt for innovasjon

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Kommunen planlegg investeringar på 735 mill. kroner i vedtatt økonomiplan for

Kommunen planlegg investeringar på 735 mill. kroner i vedtatt økonomiplan for 1 INNLEIING Time kommune er ein kommune i vekst og talet på innbyggjarar er forventa å auka betydeleg framover. Folkeveksten vil krevja investeringar i barnehagar, skular, sjukeheimar og infrastruktur.

Detaljer

Øverhagaen helseog velferdssenter

Øverhagaen helseog velferdssenter Øverhagaen helseog velferdssenter Dialogkonferanse arkitekt- og rådgivertjenester, Røros kommune 20. des 2016 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

Merkur programmet. Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet. www.merkur programmet.no

Merkur programmet. Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet. www.merkur programmet.no Merkur programmet Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet www.merkur programmet.no Mål Opprettholde levekraftige bygder utvikle nærbutikken som et viktig serviceelement Sikre lokalbefolkning

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Hvor går offentlige innkjøp? Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer. v/linda Rønneberg Innkjøpssjef NSB konserninnkjøp

Hvor går offentlige innkjøp? Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer. v/linda Rønneberg Innkjøpssjef NSB konserninnkjøp Hvor går offentlige innkjøp? Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer v/linda Rønneberg Innkjøpssjef NSB konserninnkjøp Offentlige anskaffelser: Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer 1. Kort om

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer