NYDALEN KRYPINN/PENDLERLEILIGHET I NYTT BORETTSLAG. Gunnar Schjeldrups vei 33 B, 0485 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYDALEN KRYPINN/PENDLERLEILIGHET I NYTT BORETTSLAG. Gunnar Schjeldrups vei 33 B, 0485 Oslo"

Transkript

1 NYDALEN KRYPINN/PENDLERLEILIGHET I NYTT BORETTSLAG ADRESSE: BTA/BRA (PRIMÆR ROM): Gunnar Schjeldrups vei 33 B, 0485 Oslo 16/14 m2 TAKSTVERDIER: Vt: kr ,-/Lt kr ,- PRISANTYDNING: Gi bud! MEGLER: Advokat Erik Furre tlf KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads tlf VÅR REF: E EB

2 ANDELSEIER: BELIGGENHET: BYGGEÅR: Raja Juaid Ayaz The Academy I Borettslag ligger nesten vegg i vegg med Storo storsenter. Kort vei til Ring 3, Nydalen næringspark og T-bane til sentrum tar ca 25 minutter. Fine turmuligheter sommer som vinter jf Norges Eiendommer. Leilighetene i borettslaget er totalrenovert i FERDIGATTEST: Dokumentert brukstillatelse nr. 39, datert Dokumentert brukstillatelse nr. 34, datert TOMTEN: Tomtetype: Festet Tomtens areal: m 2 BORETTSLAGET: The Academy I Borettslag org nr ANDELSNUMMER: Andel nr 87 Kopi av årsberetning og regnskap for 2008, innkalling til generalforsamling, vedtekter og husordensregler finnes på meglers kontor og kan fås ved henvendelse hit. ANDEL FELLES GJELD/FORMUE: Kr ,- /1.315,-per LÅN/ LÅNEBETINGELSER: SIKRINGSFOND/ HUSLEIEGARANTI: Lån Bank 1 Oslo annuitetslån kr over 35 år, inkludert 10 års avdragsfrihet. 60% av lånet har en bundet rente på 6,3 %. 40% av lånet har en flytende NIBOR 3 mnd + 1% rente, pr. august 2009 på 2,87%. Borettslaget har ikke ordning for individuell nedbetaling av fellesgjeld. Borettslaget er ikke tilknyttet Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond.

3 LIGNINGSTAKST: Kr ,- (2008) FORKJØPSRETT: Det er ikke forkjøpsrett i boligbyggelaget eller borettslaget. STYREGODKJENNING: Ja. FORRETNINGSFØRER: Kongsvinger og Omegns boligbyggelag, Brugata 16, 2201 Kongsvinger. Telefon: FELLES KOSTNADER: HEFTELSER: FORSIKRING: PARKERING: LEILIGHETEN: Kr. 4517,- pr mnd. Felleskostnaden dekker utgifter til kapitalkostnader, renter kr 2902, strøm privat forbruk kr 285,-, felleskostnaer kr 1230,- og felleskostnader kr 100,-. Andelen overdras til kjøper fri for pengeheftelser bortsett fra fellesgjelden som hefter ved og som betales over felleskostnaden. Pantattest forefinnes på meglers kontor. Goldberg Partners AS, avtalenummer: AIG Europe Det følger ikke med parkeringsplass til leiligheten. Leilighet nr 87 ligger i 3 etasje. Leiligheten er et egnet krypinn kanskje for deg som pendler. Ett rom med kjøkkendel i hvit innredning. Det er lagt parkett på gulvet, malte vegger og malt himling. God skapplass. Badet er flislagt på gulv og vegger, malt himling. Varmekabler. Opplegg for vaskemaskin på badet. OPPVARMING: DIVERSE: Oppvarming ved panelovner. Varmekabler på badet. Dørtelefon. FREMLEIE: Tillatt, jf vedtektene 3-2 (2).

4 ORIENTERING TVANGSSALG: OMKOSTNINGER: Salget av andelsnr 87 i The Academy I Borettslag org nr er et tvangssalg ved hjelp av medhjelper. Det vises til "Orientering om tvangssalg ved medhjelper". Eventuelle spørsmål vedrørende dette kan fremsettes til Advokatfirmaet Furre DA. Det vises forøvrig til tvangsfullbyrdelseslovens kap. 11. I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper registreringsgebyr for registrering i Grunnboken pt med kr 430,- som følge av eierskiftet, panteregistreringsgebyr pt med kr 430,- pr registrering og utskrift av grunnboken pt kr 220,-. Selger betaler eierskiftegebyr til forretningsfører og provisjon til medhjelper, utlegg og eventuelle andre kostnader som følge av tvangssalget. GOTDTGJØRELSE TIL MEDHJELPER: MANGELS- BEFØYELSER: Medhjelper godtgjøres i h t forskrift av om tvangsalg ved medhjelpere. I hht forskriften 3-3 har medhjelper ved gjennomført salg krav på godtgjørelse etter følgende satser: 3% av kjøpesum til og med kr ,- 2% av det overskytende til og med kr ,- 1% av det overskytende til og med kr ,- Ekstragodtgjørelse kan innvilges, jr. forskriftens 3-6. Kjøper har begrensede muligheter til å fremsette eventuelle mangelsbeføyelser. Da salget er et tvangssalg kan kjøpet ikke heves. Er opplysninger imidlertid holdt tilbake, eller boligens tilstand er vesentlig redusert i forhold til på visningstidspunktet, kan den ansvarlige holdes erstatningsansvarlig, eller prisavslag kreves, jfr

5 VASK AV LEILIGHET, NØKLER ETC.: FINANSIERING: BUDFRIST: Da salget er et tvangssalg, kan det forekomme at boligen overleveres uten at normal rydding og rengjøring har funnet sted. Det kan også forekomme at enkelte nøkkelsett ikke er komplette. Dette er forhold som ligger utenfor medhjelperoppdraget. Omkostninger i slike tilfeller må dekkes av kjøper. Det tas forbehold om at finansieringsplan med lånetilsagn presenteres, og at eventuell sikkerhet for budet kreves. Bud bes fremsatt til: Advokatfirmaet Furre DA, Stranden 3A, 0250 Oslo, gjerne pr. telefaks Budet må være bindende for budgiver i minst 6 - seks - uker. Dette fordi et bud må antas og stadfestes før et salg kommer i gang. Vennligst benytt vedlagte budskjema. SALGSOPPGAVEN ANTAS KORREKT, MEN MEGLER ER UTEN ANSVAR FOR MULIGE FEIL.

6 Postboks Oslo Verdi- og lånetakst over andel i The Academy I Borettslag Orgnr Gunnar Schjelderups vei 33 oppgang B 0485 OSLO Gårdsnr. 77 Bruksnr. 100 Leilighet nr. 87 Andelsnr.: 87 Borettslaget eier seksjonene f.o.m. 65 t.o.m. 109 i sameiet Gunnar Schjelderups vei 33. Sameiets eiendom omfatter gårdsnr. 77 bruksnr. 100 og 197. OSLO KOMMUNE Utført av: Tore Lund Takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato:

7 Verdi- og lånetakst over andel i The Academy I Borettslag Orgnr Gunnar Schjelderups vei 33 oppgang B 0485 OSLO Gårdsnr. 77 Bruksnr. 100 Leilighet nr. 87 Andelsnr.: 87 Borettslaget eier seksjonene f.o.m. 65 t.o.m. 109 i sameiet Gunnar Schjelderups vei 33. Sameiets eiendom omfatter gårdsnr. 77 bruksnr. 100 og 197. OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger - Rekvirenten har bedt om å få vurdert boligens markedsverdi. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg. Egne forutsetninger Det er i verdivurderingen forutsatt at boligen er ledig til bruk for en eventuell kjøper uten at det foreligger boretter, leieavtaler eller andre avtaler om beboelse, bruk og utleie som er begrensende og hemmende i forbindelse med salg. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert, med mindre det er angitt. Eiendommen er verdivurdert slik den fremsto på befaringstidspunktet. Vedlikeholdet er vurdert ut i fra bygningens alder. Besiktigelsen er foretatt med de begrensninger som følger av at boligen er møblert. Møbler, innredninger, løsøre o.l er ikke flyttet på. I forbindelse med takstoppdraget er det ikke foretatt gjennomsyn av Bygningskontrollens arkiver. Takstrapporten er avholdt på oppdrag for Advokatfirmaet Furre DA. Eier er følgelig ikke takstmannens oppdragsgiver. Hvis taksten brukes av eier eller andre i forbindelse med salg og/eller belåning, kan dette ikke gjøres med ansvar for takstmannen. Takstmannens ansvar i forbindelse med vurderinger og opplysninger i denne takstrapporten er begrenset til hans forhold til oppdragsgiver. Verdivurderingen baserer seg på opplysninger gitt i takstrapporten. Skulle det være forhold som ikke er nevnt, men som normalt ville være spesifisert hvis disse opplysningene var fremlagt for eller registrert av takstmannen, vil dette kunne få betydning for verdivurderingen. Årsberetning med regnskap og protokoll for boretslaget foreligger ikke. Det første årsregnskap vil bli for Styret er i forhandlinger med banken for å finne en løsning for borettslagets mange usolgte Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 8

8 Eiendom: Gårdsnr. 77 Bruksnr. 100 Leil.nr.: 87 KOMMUNE OSLO Adresse: Gunnar Schjelderups vei 33 oppgang B, 0485 OSLO leiligheter. Med bakgrunn i dette oppfordres intresenter i forbindelse med salg av eiendommen å undersøke borettslagets vedtekter, husordensregler og regnskap spesielt grundig sammen med revisor eller regnskapsforetak. Det er avholdt forenklet befaring. Takstmannen har videre hatt begrenset tid til rådighet for gjennomføring av befaringen. Med bakgrunn i dette oppfordres intresenter i forbindelse med salg av eiendommen til å undersøke objektet spesielt grundig sammen med en bygningskyndig person eller Sammenfattet beskrivelse 1-roms leilighet i Nydalen. Adkomst fra Gunnar Schjelderups vei via intern vei og felles oppgang. BI og Storo kjøpesenter i nærmiljøet. Gode kommunikasjons muligheter med trikk, buss og den nye T- baneringen fra Storo. Akerselva med fin turgangvei langs bredden og plasser som Stilla ligger i området. Enkel reisevei til marka, med gode rekreasjonsmuligheter både sommer og vinter. Gangavstand til Grünerløkka med foretninger, kaféer, restauranter, kino og teater.det er mulig å leie parkeringsplass i området. Ellers parkering etter gjeldende regler. Utomhusarealene er opparbeidet med gressplen, beplantning, asfalterteveier/plasser. Boligområde med blokk og rekkehusbebyggelse. Boligen har en god standard. Bygningen er generelt godt vedlikeholdt. Styret er i forhandlinger med banken for å finne en løsning for borettslagets usolgte leiligheter. Kontakt styret for ytterligere opplysninger om finansiering, felleskostnader og fremdriftsplaner for forhandlingene. Markeds- og låneverdi Takstverdien gir uttrykk for hva som kan forventes oppnådd i dagens marked, størrelse, standard og beliggenhet tatt i betraktning. Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Tomten er festet og dette er det tatt hensyn til i verdiansettelsen Tore Lund Takstmann MNTF Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 8

9 Eiendom: Gårdsnr. 77 Bruksnr. 100 Leil.nr.: 87 KOMMUNE OSLO Adresse: Gunnar Schjelderups vei 33 oppgang B, 0485 OSLO Rekvirent Rekvirert av: Advokatfirmaet Furre DA v/birgitte Marie Formo Besiktigelse, tilstede Dato: Cathrine A. Furre Advokat - Tore Lund Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Brukstillat./ferdigatt. Dokument nr. 39 Brukstillatelse Dokument nr. 34 Brukstillatelse Reguleringsplaner Kartutsnitt bestillingsnr Gunnar Schjelderups vei 33. Byggeområde for boliger. U=0,6 S-2100, Årsoppgave fra borettslaget For 2008 EDR Opplysninger om hjemmelshaver, Gnr., Bnr., tomtestørrelse og byggeår. Andre dok./kilder: Forretningsfører Dato Opplysninger vedrørende formue, gjeld, husleie, eier m.m er oppgitt av foretningsfører. Eiendomsdata Leilighet nr.: Leilighet nr. 87 Etasje 3 Eier adkomstdok.: Selskap/borettslag: Leilighetstype: Andelsnr.: 87 Junaid Raja Ayas The Academy I Borettslag Orgnr Andelsleilighet Felleskostn. pr. mnd.: Kr Fyringsutg. pr mnd.: Kommentar: Fyringskostnader er inkludert i felleskostnadene. inkluderer fyring og varmt vann, vaktmestertj, offentlige avgifter, kabel-tv, fellesforsikring og avsetting til vedlikeholdsfond. Tomt: Festet tomt. Areal m² Adkomst: Årsregnskap Offentlig og privat. Forretningsfører: Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag tlf Regnskapsår: Ikke oppgitt Årsregnskap: Andel av langsiktig fellesgjeld: Andre opplysninger: Det foreligger ikke årsregnskap for 2007 da borettslaget var nyetablert. Årsregnskapet for 2008 foreligger ikke, skal godkjennes på generalforsamlingen i juni. Opplyst av forretningsfører. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 8

10 Eiendom: Gårdsnr. 77 Bruksnr. 100 Leil.nr.: 87 KOMMUNE OSLO Adresse: Gunnar Schjelderups vei 33 oppgang B, 0485 OSLO Festeforhold Kommentar: Festeavgiften er beregnet regulert etter konsumprisindeksen. Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Goldberg Partners AS. Avtalenummer: AIG Europe Kommentar: Fellesforsikring bygning. Ligningstakst Ligningstakst: Kr År 2008 Opplyst i årsoppgave for 2008 Bygninger på eiendommen Eiet seksjon. - Frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller mer Byggeår: Anvendelse: Ombygd: Arealer og anvendelse I følge Norges Eiendommer. Borettslaget eier seksjonenef.o.m. 65 t.o.m. 109 i sameiet Gunnar Schjelderups vei 33. AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 8

11 Eiendom: Gårdsnr. 77 Bruksnr. 100 Leil.nr.: 87 KOMMUNE OSLO Adresse: Gunnar Schjelderups vei 33 oppgang B, 0485 OSLO Eiet seksjon. - Frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller mer - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Kjeller Bod. Fellessykkelbod. 3. etasje Stue/sov/kjøkken og bad. Arealet er omtrentlig og er målt innvendig med Leica DISTO lasermåler. Bruttoarealet fremkommer ved en skjønnsmessig vurdering av antatt veggkonstruksjon. Sum bygning Eiet seksjon. Frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller mer - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Kjeller Bod 3. etasje Stue, bad KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Eiet seksjon. - Frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller mer Lokalisering Eiet seksjon. - Frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller mer Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning generelt For de forskjellige bygningsdelers vedlikeholdsbehov og antatt levetid se Byggforskseriens blad I forbindelse med takseringen er det ikke foretatt kontrollmålinger med hensyn til tolleransekrav angitt i NS Grunn og fundamenter Støpte fundamenter og såle på grunn som ikke er dokumentert for takstmann. 230 Yttervegger Grunnmur i støpt betong. Bærevegger i betong. Gavlvegger i betong, isolert og forblendet i tegl. Fasadevegger i bindingsverk isolert, innvendig platekledt og utvendig kledt med plater. 233 Yttervegger - Vinduer, dører m.m. Brann og lydklassifisert entredør. Vinduer med isolerglass, karm og ramme i tre. 240 Innervegger 254 Dekker - Gulv og overflate 255 Dekker - himling og overflate Stue/kjøkken/sov har parket på gulv, veggene er malt og himlingen er malt. Bad har fliser på gulv, fliser på vegg og himlingen er malt. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 8

12 Eiendom: Gårdsnr. 77 Bruksnr. 100 Leil.nr.: 87 KOMMUNE OSLO Adresse: Gunnar Schjelderups vei 33 oppgang B, 0485 OSLO Vedlikehold ol: Det ble foretatt elektromagnetisk måling med fuktindikator på veggene i dusjsone i bad uten utslag på befaringsdagen. 244 Innvendige dører Hvit dør til bad. 250 Dekker Støpte dekker. 260 Yttertak Flatt tak antatt tekket med papp eller membran. 271 Kjøkkeninnredning Hvit kjøkkeninnredning med glatte fronter, laminat benkeplate, rustfri oppvaskkum, mikrobølgeovn og ventilator. 272 Garderobe Veggseksjon med skrivebordsplass og skap. 315 Sanitær - Utstyr Veggdusj, overskap med speil, underskap med servant, toalett og opplegg for vaskemaskin. Rør i rørsystem. 400 Elkraft Det elektriske anlegget er ikke vurdert da dette ikke er takstmannens kompetanseområde. Sikringskap med vippebrytere. 450 Elvarme Oppvarming med panelovn supplert med varmekabel i badet. 540 Alarm- og signalsystemer, generelt Kabel-tv med mulighet for tilknytning til bredbånd. Dørtelefon med åpner. Røykvarsler. VERDIBEREGNING Årlige kostnader Årlige kostnader Felleskostnader pr. år Kr: Ansatte vedlikeholdskostn.: Sum kostnader Kr: Teknisk verdiberegning Normale byggekostn.: Normale byggek. (utregnet for hvert bygg som for nybygg): Eiet seksjon. Frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller mer Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, tilstandssvekkelser, gjenstående arbeider): Teknisk verdi uten tomt : Tillegg for normal tomteverdi (uten hensyn til festeforh.): Teknisk verdi: Teknisk verdi av takstobjektet Kr: Andel fellesgjeld: Verdi adkomstdok.: Adkomstdokumentenes normalverdi: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 8

13 Eiendom: Gårdsnr. 77 Bruksnr. 100 Leil.nr.: 87 KOMMUNE OSLO Adresse: Gunnar Schjelderups vei 33 oppgang B, 0485 OSLO Markeds- og låneverdi Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: Tomten er festet og dette er det tatt hensyn til i verdiansettelsen. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 8

14 ORIENTERING OM TVANGSSALG VED MEDHJELPER Vår ref. EB & EA Salg ved hjelp av medhjelper er blitt den vanligste av de to tvangssalgsformene. I motsetning til tvangsauksjon, vil salg ved hjelp av medhjelper foregå mest mulig likt frivillige salg gjennom advokat eller eiendomsmeglere. På en del viktige punkter er det imidlertid forskjell. Følgende vil således gi en orientering om kjøpsinteressertes rettigheter og plikter i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven. Feil og mangler En eiendom kjøpt på tvangssalg selges som den er. Lov om avhending av fast eiendom kommer ikke til anvendelse. Kjøperen kan ikke heve kjøpet, men prisavslag kan kreves. Dette skjer ved søksmål mot den som har fått en del av kjøpesummen som kreves redusert, eller mot impliserte som har utvist skyld. Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men det kan kreves at den del av summen som rammes av krav om prisavslag ikke utbetales til de berettigede inntil saken er avgjort. Bud Bud inngis i hovedsak som ved ordinær eiendomsmegling. Budet må være bindende for budgiver i minst 6 uker. Med Oslo byfogdembetes samtykke kan det likevel tas hensyn til bud med kortere bindingstid, jfr. tvfbl. 12-6, jfr. tvfbl Anbefaling av bud Medhjelper eller eier er ikke bemyndiget til å akseptere et innkommet bud. Dette må forelegges saksøkeren med anbefaling om stadfestelse. Saksøkeren kan unnlate å gjøre dette, og be medhjelper foreta ytterligere salgsframstøt. Det utstedes ikke kjøpekontrakt. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at kjøp er kommet i stand. Saken kan frem til Oslo byfogdembetes stadfestelse av budet har skjedd trekkes tilbake, med den konsekvens at salget ikke blir gjennomført. Slik tilbaketrekking av saken kan ikke gi budgiver grunnlag for å kreve erstatning. Oppgjør og overtagelse Oppgjørsdagen er 3 måneder etter at medhjelperen forelegger budet for Oslo byfogdembete i samsvar med tvangsfullbyrdelsesloven Skjer oppgjør etter oppgjørsdagen, påløper morarenter. Er kjøpesummen betalt kan medhjelper, etter anmodning fra kjøperen, tillate at overtagelse skjer forut for oppgjørsdagen dersom leiligheten er fraveket, eller man får aksept fra hjemmelshaver. Etter at kjøperen er blitt eier overtar han risiko for eiendommen, og må selv sørge for forsikring etc. Anke Stadfestelseskjennelsen kan påankes. Ankefristen er 1 måned fra kjennelsens avsigelse. En anke vil som hovedregel ikke føre frem dersom innvendingene ikke har vært fremsatt overfor Oslo byfogdembete før kjennelsen avsies. Saksøktes fraflytting Når kjøperen er blitt eier av adkomstdokumentene, plikter saksøkte og hans husstand å fraflytte leiligheten. Dersom dette ikke skjer, kan kjøperen uten gebyr kreve fravikelse. Transport av adkomstdokumentene Når kjøperen er blitt eier vil medhjelper etter fullmakt fra Oslo byfogdembete transportere adkomstdokumentene til kjøperen. Dette medfører at samtlige heftelser som ikke skal overtas av kjøperen blir slettet. Ovenstående er kun en forenklet fremstilling, ytterligere informasjon følger av tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 12, jfr. kapittel 11.

15 BUDSKJEMA Vår ref.: EB / EA 5-5 / Til saksbehandler: Sissel Styrmoe Dølplads Sak nr: E EB Jeg/vi gir herved følgende bud på eiendommen: Adresse: Gunnar Scheldrups vei 33 B, 0485 Oslo Leilighetsnr.: i boligselskap i kommune Pris kr.: skriver kr.: I tillegg kommer avgifter og gebyrer for denne type eiendom, herunder eventuelle eierskiftegebyr. Det offentlige kan endre satsene, og det påligger budgiver å betale de til enhver tid gjeldende beløp. Så fremt budet slik det er avgitt, eller ved senere eventuelle forhøyelser, blir stadfestet i Oslo byfogdembete, gis herved Advokatfirmaet Furre DA ugjenkallelig fullmakt til å besørge adkomstdokumentene registrert hos forretningsfører jfr. tvangsfullbyrdelseslovens Finansiering: Sikkerhet for budet (ca 10% av kjøpesummen) Lån i Saksbehandler: kr Egenkapital Sum Budet er avgitt (dato): Budet er bindende for budgiver i minst seks -6- uker, jfr. tvfbl til kr kr kr Navn: Sign.: Fødselsnr. (11 siffer) Navn: Sign.: Fødselsnr. (11 siffer) Adresse: Telefaks: Telefon: Mobil: Tlf. arbeid: Forhøyelser av bud skjer muntlig pr telefon. Følgende forhøyelser er gjort: Beløp: Dato: Klokkeslett: Mottatt av: Annet: