ROI på 500% og mer fornøyde kunder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROI på 500% og mer fornøyde kunder"

Transkript

1 TEMA: Innovative trøndere Nr Markedslederen i Norge sikrer dialog på kundens premisser: ROI på 500% og mer fornøyde kunder Virksomheter med edialog24 Chat får svært positive tilbakemeldinger fra sine kunder, bedrer omdømmet, sparer tid ved support og øker salget. Direkte overgang fra massekommunikasjon til personlig dialog blir en ny spydspiss mot markedet. Mange undres fortsatt på om chat har noe for seg i dialogen med kunder og innbyggere på nettet. Ønsker folket chat? Bør vi gi dem tilbudet og vil vi greie å følge opp? Og hva er konsekvensen av å la være? Vi vet at ca. 1,5 millioner nordmenn har en personlig chat-løsning. Vi har sett at «chat via mobilen», også kjent som SMS, har nådd høyder ingen kunne forutsi for få år siden. Og i 2007 dokumenterte Teknologirådet at folket ønsker hjelp via chat. Folk er rett og slett svært vant til chat som fenomen, forteller Eljar Ness. Han er administrerende direktør i norske Sentinel edialog 24 AS, som tidlig tok konsekvensen av utviklingen. I løpet av de siste åtte årene har selskapet jobbet frem et verktøy for profesjonell, samordnet og moderne kundedialog med chat som spydspiss. Tidligere erfarte vi at edialog24 Chat passet best for brukere opp til rundt 35 år. De siste par årene har våre kunder sett sterkt økende bruk i alle aldersgrupper. Personlig betjening Med edialog24 Chat innfører man synlig Webtilstedeværelse med chat er i sterk vekst. Også i årene fremover vil chat bli en sterk differensiator for virksomheter som setter kundene i fokus og gir service når det gjelder, sier adm.direktør i Sentinel edialog 24, Eljar Ness. personlig betjening på nettet. «Web tilstedeværelse» skapes ved å speile kundetilgjengeligheten i virksomheten ut på Internett. I praksis sier man automatisk «Hei» til kundene når de besøker virksomhetens nettsted. Hvis kunden klikker, opprettes et vindu for personlig kontakt med en kundebehandler via selve websiden, uten krav til nedlasting eller sære godkjenninger. Ness forklarer at det er viktig å unngå det han kaller endimensjonale chat-prosjekter. Chat bør minimum ses i sammenheng med øvrig elektronisk kundedialog med fokus på gjenbruk, god arbeidsflyt og håndheving av policy med gode styringsverktøy. I denne sammenhengen har edialog24s mulighet for å samordne chat, nettbeskjeder, e-post, sikker nettpost, sms og intern kommunikasjon i et og samme «vindu» samt kobling mot CRM og arkiv for lagring av kundedialogen blitt svært godt mottatt i markedet, sier han. forskings- og utviklingsprosjekt ble raskt et ettertraktet produkt, og Sentinel edialog 24 AS ble skilt ut som egen virksomhet i Samarbeid har vært avgjørende for det vi har oppnådd. Vi ønsker å takke partnere som FINN.no, EDB Business Partner, SuperOffice, Kommuneforlaget, Popkorn og Rett Kommunikasjon, sier Eljar Ness. Siden den gang har selskapet levert edialog24 til rundt 300 virksomheter i det norske og skandinaviske markedet, deriblant Skandiabanken.no, SAS Norge, Deal.no, Telehuset.no, Norge.no, BMW, Enova, Reisefeber, Fjordkraft, Bilia, Kreftforeningen og mer enn 100 offentlige virksomheter. Startet som forskningsprosjekt Sentinel edialog 24 AS har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Oslo, og er en spin-off av Sentinel Software AS, som var på «EMEA FAST500»-listen i både 2006 og edialog24, som startet som et SMS : edialog <melding> til Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn

2 2 Norway Royal Salmon: Bringer laks til verdensmarkedet Med Norway Royal Salmon har norske lakseoppdrettere en sikker og effektiv salgskanal mot verdensmarkedet. Selskapet er i jevn og positiv vekst, og med et årlig salg av laks for 1,1 mrd kroner til utlandet er det også Trondheims største eksportbedrift. Norway Royal Salmon er en av landets største eksportører av norsk laks til utlandet. Selskapet, som har base i Trondheim samt et kontor i Kristiansand, solgte fisk til 42 land i Fjorårets omsetning endte på 1,2 mrd kroner. 92 prosent av dette var ren eksport. For å illustrere mengden, så tilsvarer det nesten 60 fulle vogntog med laks hver uke gjennom hele året, sier John Binde, adm. dir i Norway Royal Salmon. Den internasjonale etterspørselen etter norsk laks er i økende. Det nyter Norway Royal Salmon godt av. Selskapet, med adm. dir John Binde i spissen, eksporterte norsk fisk for 1.1 milliarder kroner i Omsetningen gjør Norway Royal Salmon (NRS) til en av de største aktørene i det norske markedet. Selskapet har 25 ansatte fordelt på kontorer i Trondheim og Kristiansand. Kontakten med fiskeleverandørene gjøres fra Trondheim, mens kontoret i Kristiansand tar hånd om logistikk og eksport. En sikker salgskanal Norway Royal Salmon selger laks til grossistkjeder, store røkerier og videreforedlingsbedrifter i utlandet, men også direkte til restaurantkjeder. Norsk laks har svært høy anseelse internasjonalt, og etterspørselen vokser kraftig. Det skyldes kvaliteten på norsk laks, samt at det er økende bevissthet rundt laks som sunn og helsefremmende mat og et godt alternativ til kjøtt, sier Binde. Norway Royal Salmons gode kontaktnettverk og strømlinjeformede distribusjonslinjer gjør selskapet til en sikker salgskanal for norske fiskeoppdrettere mot verdensmarkedet. Ved å knytte seg til NRS gjennom avtaler eller eierskap, får fiskeoppdrettere tilgang til et profesjonelt markedsapparat for salg av laks og ørret. Det betyr at de kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet og overlate salget til oss, sier Binde. Vi representerer mange småbedrifter, over tretti totalt, men er samlet sett et stort selskap. Det gjør at vi kan tilby stordriftfordeler til de små selskapene på en rekke områder. Det inkluderer blant annet forsikringsordninger og samordning av innkjøp eksempelvis fôr, sier Binde. Finansielle eiere NRS ble etablert i 1992 som et rent salgs- og innkjøpsselskap for oppdrettsnæringen, og har som hovedoppgave å selge og markedsføre eiernes produkter. Selskapet eies hovedsaklig av uavhengige norske oppdrettsbedrifter langs hele norskekysten, for det meste små og mellomstore familieeide selskaper. De siste årene har vi tatt eierposisjoner hos oppdrettere, og er på eiersiden i 15 oppdrettsselskaper som til sammen representerer 35 matfiskkonsesjoner. I tillegg har vi forpliktende salgsavtaler i en rekke andre selskaper, og representerer totalt sett 65 konsesjoner, forteller Binde. Siden 2006 har NRS også fått finansielle aktører som eiere. De utgjør i dag 40% av våre eiere. Dette har gitt oss tilførsel av kapital slik at vi har kunnet investere og ta eierposisjon i en rekke selskaper. Norway Royal Salmon skal videreføre strategien om å knytte til seg lokalt drevne oppdrettsanlegg. Det skaper bedre resultater både for bedriftene og lokalmiljøet, mener Binde: Vi har deleierskap i de fleste av anleggene, men eier også noen 100 prosent. Deleierskap gjør at mindre lokale oppdrettere fortsatt kan eie og videreføre driften i sitt eget anlegg, i motsetning til å selge ut hele virksomheten til en av de store aktørene. Vi mener at lokalt eierskap gir større gevinster, avslutter han. Fakta om NRS NRS-kjeden består av: Klekkeri og smoltproduksjon Oppdrett i sjø Slakterier og pakkerierfryserier Samarbeidspartnere for videreforedling Norway Royal Salmon Postboks 2608, Sentrum, 7414 Trondheim Olav Tryggvasons gate 40 Telefon: Fax: Epost:

3 3 ITema: Styrer kompleks systemutvikling Itema har lang fartstid fra store IT-prosjekter og jobber med forretningskritiske prosesser. Selskapet har mange store organisasjoner på kundelisten og har omlag ti års erfaring fra olje- og gassektoren. Intern kompetanseutvikling, kombinert med et sterkt kompetansemiljø, er viktige bidragsytere til fortsatt rekruttering og vekst. Vi har nære relasjoner med kundene og har etter omlag ti år i bransjen opparbeidet oss en spennende kundeportefølje. Det er viktig både for å skape nye kundeforhold, men også i rekrutteringen av nye medarbeidere, forteller Jostein Bjørkøy. Erfaring Itema er spesialister på olje- og gassektoren. StatoilHydro er en av selskapets viktigste referanser, men Itema jobber også med andre store teknologibedrifter som EDB Businesspartner og Fara (som bla. utvikler billetteringssystemer for transportnæringen). Vi har tatt med oss erfaringene fra olje- og gassektoren og benytter kompetansen også i andre bransjer. Det er nettopp kundens trygghet på at vi leverer det vi skal, som skaffer oss stadig nye oppdrag. Trondheimsbedriften er blant annet spesialister på Java-teknologi og ser at stadig flere bedrifter benytter seg av denne teknologien. De jobber gjerne med store prosjekter i komplekse organisasjoner og er i dag eksperter på omfattende IT-prosjekter. Daglig leder Jostein Bjørkøy og salgssjef Lone Holskil tar gjerne tak i nye store prosjekter. stort sett erfarne folk med lang fartstid som ansettes. I det siste har de imidlertid også satset på yngre og nyutdannede med lang utdanning. Vi har rekruttert noen veldig dyktige nyutdannede fra NTNU, fordi de tilfører ny og fersk kunnskap til bedriften. Todelt virksomhet I tillegg til konsulentvirksomheten, har Itema en avdeling for egenutviklede løsninger. Avdelingen utvikler web basert programvare for lisensiering. Per i dag leverer de avanserte systemer for bygnings- og energikontroll, og løsninger for prosessautomasjon basert på håndholdte terminaler og mobilteknologi. Trondheim kommune og flere fylkeskommuner benytter disse løsningene. Løsningen skal sørge for gode rutiner på ordrebehandling, timebruk, arbeidsflyt og kundeservice. Løsningsavdelingen gir de ansatte mulighet til å utvikle produkter med de aller siste metoder og verktøy i et plattformuavhengig miljø. Om Itema IT-konsulentselskap i Trondheim Jobber tett med olje og gassbransjen, og andre komplekse organisasjoner Har gode referanser og er kjent for å levere løsninger og tjenester av topp kvalitet Eksperter på blant annet Java og J2EE-utvikling In-house miljø for å bygge kompetanse og utforske ny teknologi Sterk familieprofil gir høy trivsel og motiverte medarbeidere Jevn vekst Selskapet ble etablert av seks personer som tidligere jobbet som konsulenter i Statoil, og siden oppstarten i 2000 har Itema lagt på seg og består i dag av 20 kvalifiserte medarbeidere. To ganger har Itema blitt kåret til Gazelle-bedrift og de vokser fortsatt. Viktigheten av å bevare kulturen og stabiliteten er bakgrunn for en jevn og kontrollert rekruttering. Det er Kompetanseutvikling Vi satser en del ressurser på egenutvikling og lar de ansatte utfolde seg og benytte de aller beste løsningene for å utfordre seg selv og kollegene. Dette er et godt eksempel på at vi jobber bevisst med kompetanseutvikling. For tiden jobber konsulentene blant annet med et system som egner seg spesielt godt for vaktmesterselskaper.

4 4 Visma Collectors: Inkasso med personlighet Når renta stiger og stadig flere nordmenn tar opp forbrukslån betyr det gode tider for inkassoselskapene. Men inkasso er ikke bare enkelt. Det handler tross alt om mennesker. I Visma Collectors handler det alltid om mennesker. I alle ledd. Fra kundene som kjøper tjenester, de som skylder penger, og til de ansatte rådgiverne. Den menneskelige faktoren er høy, og det er mange hensyn å ta. Hos oss er vi opptatt av å finne den rette balansen mellom alle ledd i prosessen, sier Markedssjef i Visma Collectors, Tor Schjerve. Og vi håper at vi kan gi trygghet og kompetanse til både kundene og de som skylder penger. Visma Collectors er et inkassobyrå, og er en del av Visma-konsernet. Selskapet leverer fordrings- og inkassotjenester til et bredt utvalg av bedrifter og offentlige virksomheter. Selskapet har som filosofi at det viktigste er å kommunisere og komme under huden på kunden, og erfarer at det som oftest er brukeren som avgjør om et system fungerer eller ikke. Vi har et sterkt fokus på å lage løsninger som lar menneskene gå hånd i hånd med teknologien, for det viktigste er tross alt at de som bruker verktøyet føler at det fungerer optimalt, forklarer Schjerve. Markedssjef i Visma Collectors, Tor Schjerve Forståelse er viktigst Personlighet og menneskelig forståelse er også viktigst når Visma Collectors skal ansette nye medarbeidere, noe de gjør 2-4 ganger i året. Vi legger mer vekt på personlig egnethet enn formell utdannelse ved nyansettelser, sier Schjerve. Vi har med svært sensitive situasjoner å gjøre og ønsker ikke å drive samlebåndsinkasso. De som skylder penger har som regel en legitim årsak, og da er det viktig at vi som jobber her har en jordnær og menneskelig holdning, utdyper han. Visma Collectors har valgt å begrense antall saker per rådgiver, nettopp for å styrke det Om Visma Norge AS: Visma er Nordens ledende leverandører av effektiviserende programvare og tjenester innen administrasjon og økonomi. Konsernet har over ansatte og mer enn kunder i Norden og Europa. Visma omsatte for millioner i I Vismahuset i Trondheim er følgende selskaper samlet: Visma Advantage (administrative innkjøp) Visma Ajourit (kurs og kompetanse) Visma Collectors (inkasso) Visma Contracting (programvare for entreprenører og håndverkere) Visma Personell (bemanning og rekruttering) Visma Retail (butikkdata) Visma Services (regnskap, lønn og rådgivning) Visma Services Advokater (juridisk bistand) Visma Software Norge (utvikling av programvare for økonomistyring) Visma Unique (virksomhetskritiske løsninger til offentlig sektor) menneskelige engasjementet og gi mer tid til hver sak. Tallene viser at det er lønnsomt i lengden, og selskapet har hatt en sunn og jevn vekst de siste årene. Et smelteverk av kompetanse Visma Collectors med sine 40 ansatte har sitt hovedkontor i Trondheim. Selv om det er et selvstendig selskap, er Visma Collectors også en del av en viktig helhet i Visma-konsernet. I Trondheim, Bergen og Oslo (ferdig 2009) har konsernet lagt datterselskapenes kontorer i samme bygning, slik at det skal være enkelt å samarbeide. Dette gjør det mulig for selskapene å skape helhetlige, tverrfaglige løsninger som er spesialtilpasset kundens behov. Visma-huset i Trondheim er et smelteverk av kompetanse. Her sitter fagfolk innenfor en rekke spesialiserte fagområder innenfor IT, jus og økonomi. Ved å kunne tilby et så bredt spekter av kompetanse stiller Visma Collectors sterkt i et ellers konkurransepreget marked. Med slike ressurser i ryggen får vi en dypere innsikt i hvordan ulike bransjer fungerer, avslutter Tor Schjerve. Visma Collectors har kontorer i Oslo, Trondheim og Sandnes.

5 5 Aqualine Markedsleder med internasjonal suksess: Styrke og sikkerhet som standard Ny Norsk Standard setter verdens strengeste krav til sikkerhet og styrke i fiskeoppdrettsanlegg. Aqualine er markedsleder på merder, og merker stor tilstrømning av kunder også internasjonalt nettopp fordi de står sterkt som norsk produsent. I Norge ser vi at antallet rømte fisk fra oppdrettsanlegg reduseres for hvert år. Det er mye grunnet fokus på riktig utstyr, og ikke minst den strenge standarden for vårt felt som ble innført i 2004, sier daglig leder Trond Lysklætt i Aqualine. Å oppfylle kravene i den nye standarden for styrke og sikkerhet er både kostnads- og tidkrevende. Aqualine har lagt svært mange ressurser i å få sertifisert og dokumentert sitt utstyr og produksjonsprosesser i henhold til den nye standarden, slik at risiko for havari og rømning av fisk ikke skal skje. Internasjonal markedsleder Det har de også fått igjen for. Aqualine er internasjonal markedsleder. Deres havbruksutstyr, engineering- og rådgivningstjenester foretrekkes av mange av verdens ledende oppdrettere, som eksempelvis Marine Harvest, Lerøy Seafood Group og Salmar. Systemene våre spesialtilpasses alt fra de mest skjermede havområder til de tøffeste forholdene. Vi har utviklet det utstyret som best ivaretar sikkerheten og som dermed blir det mest lønnsomme i lengden, samstemmer daglig leder Trond Lysklætt og salgssjef Hans Olav Ruø i Aqualine. Systemene spesialtilpasses alt fra de mest skjermede til de tøffeste havområder. Vi har utviklet det utstyret som uansett best ivaretar sikkerheten og som dermed blir det mest lønnsomme i lengden, sier salgssjef Hans Olav Ruø. Stryke, fleksibilitet og sikkerhet Aqualines konsept består i å kombinere plastens fleksibilitet i de delene der det er nødvendig, med stålets styrke der det er påkrevd. Som basis ligger elementer fra offshoreindustriens sikkerhetsfilosofi som hindrer totalhavari dersom deler av utstyret skades. Alle våre merder har sekundærsikring innebygd. Begge flyterør er fylt med isopor for å bevare full oppdrift i tilfelle skade eller punktering. Dette sikrer at nota ikke revner, fordi merden fortsatt har full oppdrift. Dette hindrer et totalt sammenbrudd og rømning av fisk, orienterer salgssjefen. Dette blir stadig viktigere ettersom trenden går mot å legge merdene ut i røffere sjø for å få større vanngjennomstrømning og sunn og god fisk. Derfor blir også Aqualines engineering- og analysetjenester hyppigere benyttet. Internasjonal suksess Bedriftens hovedkontor ligger i Trondheim, base og lager er lokalisert til Frøya strategisk og sentralt plassert i forhold til å betjene Norsk oppdrettsnæring. Like fullt har Aqualine også operert internasjonalt i sine snart 30 års virke, og har også et datterselskap i Chile. Flere forhandlere og representanter selger deres produkter og tjenester i hele verden. Norge har verdens strengeste sikkerhetskrav og er et foregangsland innen teknologiutvikling, forteller Ruø. Aqualine driver kontinuerlig produktutvikling i samarbeid med blant andre Reinertsen Engineering, SINTEF Fiskeri og Havbruk og Det Norske Veritas. Eksportbasert omsetning nærmer seg nå halvparten av Aqualines totale omsetning som har vokst jevnt fra 45 millioner kroner i 2004 til en forventet omsetning i år på 250 millioner, avslutter daglig leder. Aqualine bunnring-system velges av stadig flere. Løsningen gir optimale vekst- og miljøforhold for fisken. Ved å benytte et avansert dataprogram kan vi beregne belastningene utstyret blir utsatt for på en gitt lokalitet. Dermed kan vi designe et optimalt forankringssystem som er sikkert nok for strøm- og bølgeforholdene, sier Lysklætt. Telefon: Epost:

6 6 MainTech gjør vedlikeholdet effektivt: Vedlikehold satt i system Effektive og gode rutiner for vedlikehold innenfor blant annet offshorebransjen, landbasert industri og kraftindustrien blir stadig mer etterspurt i et marked preget av nye krav og strengere regelverk. Økt fokus på helse, miljø og sikkerhet Helse, miljø og sikkerhet er i økende grad på dagsordenen og det kommer stadig nye regler og forskrifter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Aktører innen offshore må forholde seg til regler og forskrifter fra Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet. Innen offshorebransjen er det statistisk sett mindre ulykker nå enn på 1970-tallet. Men i følge en gjennomgang hos de store oljeselskapene gjennomført av Petroleumstilsynet i samarbeid med SINTEF i 2007, ble det avdekket for dårlige vedlikeholdsrutiner. Det betyr nok at det finnes forbedringspotensial hos de fleste aktører, sier overingeniør Jan Erik Salomonsen hos MainTech. Maksimerer produksjonsnivået Selskapet MainTech har unik kompetanse og erfaring innen vedlikehold og inspeksjon innhentet på land, under jordoverflaten og til havs. Blant kundene til MainTech finner vi alt fra store oljeselskaper og vindmølleparker til sjokoladefabrikker og mindre bedrifter med varierende behov. Felles for alle er at de ønsker å etablere gode vedlikeholdsprosesser som øker tilgjengeligheten til produksjonsutstyret. Økt tilgjengelighet og færre utilsiktede produksjonsstanser har en positiv effekt på bunnlinjen til et selskap. Enhver aktør som har gjort en vesentlig investering i utstyr vil ha en egeninteresse i at utstyret vedlikeholdes korrekt for å oppnå maksimal produksjonsaktivitet, lang levetid og høy sikkerhet, sier Salomonsen. Ekspertise som gir økt kontroll MainTechs kjernevirksomhet er materialteknikk, vedlikeholdsteknikk og inspeksjon. MainTech har ekspertise som Overingeniør Jan Erik Salomonsen i MainTech ser lyst på fremtiden og er på jakt etter flere dyktige medarbeidere. gjør at de kan forutsi slitasjeutvikling og hjelper også til med å merke og kategorisere utstyret. Det betyr at vår kunnskap sikrer opplysningene som legges inn i kundens kvalitetssikringssystem. Dermed forbedres kvaliteten på rapportene som brukes som beslutningsgrunnlag. Gode data inn betyr gode data ut, forteller Salomonsen. Kontinuerlig forbedring Vi ser på vedlikeholdsprosessen som en lærende prosess. Dersom det viser seg at levetiden på en pumpe er kortere enn antatt, legges dette inn i systemet og det blir lagt opp til vedlikehold med riktig tidsintervall som følge av denne informasjonen. På den måten vil vedlikeholdsrutinene fungere bedre og bedre jo flere erfaringer som lagres i systemet, sier Salomonsen. Inspeksjon en risikobasert vurdering Et annet stort forretningsområde for MainTech er inspeksjon og tilstandskontroll av større anlegg som gir en virksomhetskritisk forståelse av det totale risikobildet. Eiere av prosessanlegg ønsker å avdekke feil og mangler i forkant av uønskede hendelser som skade på personell, utstyr og miljø. Risiko er produktet av sannsynlighet og konsekvens. I et prosessanlegg kan sannsynligheten for å få en sjøvannslekkasje være stor, men konsekvensene er små. Derfor vil det være mye viktigere å prioritere inspeksjon av et gassrør, der en lekkasje kan ha store konsekvenser. Risikovurderingen i forhold til gassrøret er høy. Våre systemer er konstruert for å redusere den totale risikoen. Dette kaller vi risikobasert inspeksjon eller RBI (Risk Based Inspection), forteller Salomonsen.

7 7 Trondheim Energi Kraftsalg AS: En naturlig del av virksomheten På Trondheim Energi Kraftsalgs nettside kan du kjøpe FN-godkjente CO2-kvoter. Kjøp av CO2-kvoter handler ikke om å kjøpe seg fri, men å gjøre opp for seg, sier administrerende direktør Gudmund Nilsen. Trondheim Energi Kraftsalg har hatt et stort miljøengasjement i flere år. Å utvikle produktspekteret med FN-godkjente CO2- kvoter for å følge opp virksomheten vi allerede holder på med var naturlig for oss, fortsetter Nilsen. For privat- og bedriftskunder Alle kan bidra til et bedre miljø. Kutt i egne utslipp er et viktig bidrag. Gjennom kjøp av FN-godkjente CO2-kvoter kan enkeltpersoner og bedrifter bidra til å redusere de globale klimautslippene ytterligere. Kjøp av én klimakvote tilsvarer reduksjon av ett tonn CO2-utslipp. Vi tilbyr både privatkunder og bedriftskunder klimakvoter. I tillegg tilbyr vi bedrifter klimaregnskap. Bidra til en reell reduksjon Å kjøpe CO2-kvoter handler ikke om å kjøpe seg fri, men å gjøre opp for seg, fastslår Nilsen. Når du kjøper en CO2-kvote hindrer du utslipp av ett tonn CO2 et annet sted i verden. Denne reduksjonen er garantert, og ville ikke funnet sted uten ditt bidrag. Gjennom kvotekjøp bidrar du til en reell reduksjon av de globale utslippene. Kundene som handler kvoter får et bevis på kjøpet. På nett Våre kunder kan enkelt kjøpe CO2-kvoter på vår nettside Som kunde kan du velge mellom å kjøpe én kvote eller kjøpe kvoter tilsvarende ditt reelle forbruk. Ditt reelle forbruk regner du ut med en nettkalkulator på siden, forteller Torkel Rolfseng, markedssjef i Trondheim Energi Kraftsalg. Nettbutikken er enkel, men ønsker du bistand kan du kontakte oss på telefon. FN-godkjente kvoter Trondheim Energi Kraftsalgs klimakvoter er FN-godkjente. Det betyr at kunder som kjøper klimakvoter bidrar med penger til utslippsreduserende og FN-godkjente prosjekter. Vi har prioritert prosjekter som konkret bidrar positivt til lokalsamfunnet, forteller Nilsen. Prosjektene kutter utslipp av klimagasser, samtidig som de gir mennesker i u-land bedre livsvilkår. «Carbon Footprints» I tillegg til klimakvoter tilbyr Trondheim Energi Kraftsalg også klimaregnskap for bedrifter. Et klimaregnskap, såkalt «Carbon footprints», øker bevisstheten rundt egne miljøbelastninger, både for bedriftens ledelse, ansatte, kunder og andre samarbeidspartnere. Et klimaregnskap kan være begynnelsen på en mer miljømessig tilnærming, sier Nilsen. For mange bedrifter blir det enklere å kartlegge og gjennomføre tiltak for å redusere klimautslipp. Å kjøpe klimakvoter kan aldri bli en erstatning for reduksjon, men nullutslipp er vanskelig å oppnå. For noen bedrifter er løsningen å balansere klimaregnskapet med kjøp av klimakvoter. Klarer du ikke å redusere dine utslipp, kan du kjøpe kvoter for å bli CO2- nøytral, fortsetter Rolfseng. Opprinnelsesmerket strøm Tradisjonelt har Trondheim Energi Kraftsalg levert strøm fra vannkraft med hovedfokus på Midt-Norge. For leveranser til bedriftsmarkedet opererer kraftleverandøren i hele landet. I 2005 lanserte Trondheim Energi Kraftsalg, som en av de første i Norge, opprinnelsesmerking på strøm. Alle våre kunder kan være sikre på at strømmen de kjøper fra oss er hundre prosent vannkraft, fastslår Nilsen. Mange av våre kunder kjøper opprinnelseskvoter som et supplement til CO2-kvoter, forteller Rolfseng. Trondheim Energi Kraftsalg har hatt et stort miljøengasjement i flere år. Å utvikle produktspekteret med FN-godkjente CO2-kvoter var naturlig for oss, sier Torkel Rolfseng (t.v.) og Gudmund Nilsen Hva er CO2-kvoter? Kjøp av CO2 kvoter handler ikke om å kjøpe seg fri - men å gjøre opp for seg! Både enkeltpersoner og bedrifter kan kjøpe CO2-kvoter Når du kjøper en CO2-kvote hindrer du utslipp av ett tonn CO2 et annet sted i verden. Kjøp av FN-godkjente CO2-kvoter kan bidra i enda større grad til å redusere de globale klimautslippene Reduksjonen er garantert, og ville ikke funnet sted uten ditt bidrag Med FN-godkjente klimakvoter støtter du prosjekter som kutter utslipp av klimagasser, samtidig som du gir mennesker i u-land bedre livsvilkår. Kjøp FN-godkjente klimakvoter på Telefon: Epost:

8 8 AquaOptima: Liten bedrift med store resultater Det begynte som et SINTEFprosjekt, men med patentert teknologi for fiskeoppdrett på land i hende, startet hjernene bak AquaOptima for seg selv. Det er 15 år siden. I år vil selskapets omsetning være på over 60 millioner kroner, og daglig leder Idar Schei har all grunn til å ha det som, vel, fisken i vannet. Nisjeteknologi AquaOptima er et lite, men internasjonalt rettet selskap som har spesialisert seg på nisjeteknologi for oppdrettsindustrien. Selskapet har seks ansatte og har kontor i Trondheim. Vår resirkuleringsteknologi er arealbesparende og gir bedre overlevelsesprosent enn konkurrerende løsninger, sier daglig leder Idar Schei. Daglig leder i AquaOptima, Idar Schei, er godt fornøyd med utvilingen og har stor tro på fremtiden for selskapet. En stabil vannkvalitet er avgjørende for kvaliteten på fisken, og det får man med vår teknologi som er bygget rundt ECO-TRAP. ECO-TRAP er AquaOptimas patenterte teknologi, en mekanisme som raskt fjerner partikler og slam fra oppdrettstankene. AquaOptima har utviklet denne spesielt for fiskeoppdrett i kar på land. De har kombinert sitt eget produkt med annen teknologi, og sammen utgjør disse en optimal plattform for oppdrett i kar. ECO- TRAP er en verdensledende teknologi, og ingen lignende løsninger fjerner like mye partikler med et så lavt vannforbruk. AquaOptimas teknologi kan tilpasses ulike fiskesorter, og selskapet leverer produkter til oppdrettere av blant annet laks, kveite og tropisk fisk. Fiskelykke Det er ikke bare fisken som vokser seg stor og sunn med AquaOptima omsetningen har også økt, i takt med etterspørselen. Dette har de siste årene gitt bedriften en årlig omsetning ca 20 millioner NOK, men nå har etterspørselen nådd nye høyder. Vi har hatt en eksplosjon i etterspørsel den siste tiden, forteller Schei. Bare i løpet av de tre første månedene i år har vi inngått kontrakter for 60 millioner kroner som skal utføres i år. For en bedrift med bare seks ansatte er dette litt av en bragd. Fisk på land AquaOptimas løsninger er miljøvennlige og vannsparende, noe man kan se fra kundebasen. Selskapet har kunder over hele verden, også på steder med begrenset vanntilgang i blant annet Afrika, Asia og USA. AquaOptimas teknologi gjør rett og slett fiskeoppdrett mulig på steder man ikke tidligere har forbundet med slik industri, sier Schei. Men den unike teknologien begrenser seg ikke til tørre områder. Også i Norge, og andre steder hvor tradisjonell fiskeoppdrett er stor industri, har aktører fått øynene opp for AuqaOptimas løsninger. Det har blitt færre og større bedrifter i oppdrettsindustrien, og ved å bygge større anlegg er det mange som etter hvert har fått kapasitetsproblemer når det gjelder vann og rensing. Oppdrettsnæringen er selvfølgelig også opptatt av å arbeide så kostnadseffektivt som mulig, og da er våre produkter et godt alternativ til tradisjonell oppdrett, sier en fornøyd Schei. Trøndere på alle kanter Løsningen AquaOptima tilbyr er sammen- satt av flere patenterte produkter, og hvor ville det vært mer naturlig å finne samarbeidspartnere enn i hjembyen Trondheim? Blant annet har AquaOptima nylig inngått en avtale med AnoxKalnes AS, som produserer det mest effektive biofilteret som finnes på markedet, basert på patentert oppfinnelse fra NTNU, Trondheim. Selskapet har også en eksklusiv avtale med Salsnes Filter AS, og det siste produktet i stammen er et system for overvåking og kontroll utviklet sammen med Nidaros Elektro AS. Det er viktig for oss å utvikle strategiske allianser slik at vi kontinuerlig kan forbedre og tilpasse produktene våre, og her i Trondheim er det mange nytenkende aktører innen oppdrettsteknologi, sier Idar Schei.

9 9 Myklebust AS gjør suksess med Kontinuitet og spesialkompetanse Trass i nøkterne vekstambisjoner, gjør etterspørselen at det Trondheimsbaserte Ingeniørfirmaet Myklebust AS vokser jevnt og trutt. De langsiktige kundene etterspør stadig mer, og vi sier ikke nei til gode kunder. Vi er blant de få som kan skilte med den spesialkompetansen de trenger, forklarer daglig leder i Myklebust AS, Børge Bertelsen. Ved siden av spesialkompetanse, mener han at kontinuitet er det som gjør firmaet til en trygg og suksessrik samarbeidspartner og arbeidsgiver. Alt vi gjør av strategisk arbeid er basert på en langsiktighet. Dette gjør at vi kan tjene penger og være konkurransedyktige i fremtiden også, sier han. Kontinuiteten bevirkes blant annet av at firmaet eies av de ansatte. Rendyrket kjernevirksomhet Myklebusts kjerneområder er industriplanlegging, anlegg, generell byggeteknisk prosjektering og prosjektadministrasjon. Kompetansen på prosesser innen smelteverksindustri, spesielt som bidrag til utvikling av mer foredlede produkter, er enestående i Norge. Bedriften teller i dag rundt 55 ansatte og har fokus på å rendyrke kjernevirksomheten sin. De ønsker ikke å være generalister, men holder fast på spesialistrollen. Jeg tror vi tenker annerledes enn mange andre ingeniørkontorer. Vi føler oss trygge på konseptet vårt og vet at vi står stødig selv i hardt vær, sier daglig leder overbevisende. Firmaet er en partner som gir forløsende råd når kundene har store utfordringer. Vellykket pionerarbeid I 2007 kjørte Myklebust AS et prosjekt i Værøy Havn for å øke dybden i havnebassenget. Fremgangsmåten de brukte var å tørrlegge hele Sørlandsvågen. Ingeniørene i Myklebust AS er landets fremste rådgivere på anleggsprosjektering og tørrlegging av havner. Her er det Værøy Havn som i 2007 ble tørrlagt for å kunne gjøres dypere. Myklebust var tidlig ute med kunnskap innen anleggsprosjektering, og i dag er firmaet en ledende rådgiver ved tørrlegging av store havner. Dette har vært medvirkende årsak til at ingeniørkontoret i Trondheim har en landsomfattende rammeavtale med Kystverket for havneplanlegging. Da Værøy Havn skulle gjøres dypere prøvde de nytenkende ingeniørene ut metoden med tørrlegging. For å få til dette bygget vi en fangdam med spunt ytterst ved innseilingen, og så ble hele havnen lenset for vann. Sprengning og utgraving kunne således utføres på tørr grunn, forklarer styreformann Martin Børve i Myklebust AS. Halv pris Det antas at denne metoden koster det Konsentrerte om det de kan: Ingeniørfirmaet Myklebust AS gjør suksess med å være spesialister på sine fagområder. Generalister er det nok av andre som er, sier daglig leder Børge Bertelsen (t.h.). Styreformann Martin Børve. Myklebust AS Industriplanlegging og anleggsprosjektering Generell byggeteknisk prosjektering Prosjektadministrasjon halve av en tradisjonell fremgangsmåte med undervannssprengning og mudring. Første gang Myklebust benyttet metoden med tørrlegging av et helt havneområde var på Kvithyll Havn for Fosen mekaniske verksteder før byggingen av «The World». Med gode resultater fra dette prosjektet har de senere utført prosessen flere steder, blant annet i Laukvik havn på Austvågøy i Lofoten. Tørrlegging representerer nytenkning på dette feltet. Metoden har vært lite brukt i moderne anleggsteknikk, men vi og våre oppdragsgivere satset og vant. Nå viser vårt innovative arbeid gode resultater og store besparelser, sier en fornøyd Børve.

10 10 Øien & Indergaard AS: Bedriften som skaper de utroligste ting Med sin 60 års historie er familiebedriften Øien & Indergaard et velrenommert kompetansehus innenfor Norges trykkeribransje. Fra etableringen i 1945 og frem til i dag har bedriften gått i bresjen for å ta i bruk siste nytt innen bransjeteknologi. I dag er hele produksjonen digitalisert, og bedriften yter tjenester av høyeste kvalitet. Fremhever kunstneriske uttrykk For to år siden gikk familiebedriften til innkjøp av en høyteknologisk fargeplotter «Durst Rho 600». Fargeplotteren er basert på UV-herding av blekk, i norsk sammenheng omtalt som «digitalt silketrykk» og gjør det mulig å plotte på langt flere materialtyper enn tidligere. Fargeplotteren kan anvendes både som flatbed og som rull til rull. Som flatbed kan den produsere på flate gjenstander, innenfor et rikt materialutvalg som glass, tre, papp, kartong, pleksiglass, aluminium eller stålplater. Vi prøver å være mest mulig tilgjengelig for alle typer produkter, og leverer mot både bedrifts- og privatmarkedet. Etterspørselen fra privatkunder har økt de siste årene. Flere kunstnere har også sett mulighetene i våre produkter. Vi kan trykke på alt fra glass, tre, metall, bobleplast og tekstiler. Slik kan våre trykk supplere kunstproduksjonen. Om Øien & Indergaard Mer enn 60 års erfaring som kopileverandør i Trondheim. Gått i bresjen for å bruke siste nytt innen teknologi. Dagens produksjon er i stor grad digitalisert, og bedriften yter tjenester av høyeste kvalitet. Har både en nasjonal og internasjonal kundeportefølje. Åpningstid fra 08:00 til 20:00 alle ukedager. Daglig leder i Øien & Indergaard, Stian Indergaard. Vi gjør ikke jobben for kunstneren, men er et supplement for å fremheve det kunstneriske uttrykket, forteller daglig leder Stian Indergaard i Øien & Indergaard. Adoptert den digitale tidsalderen Som tredjegenerasjons familiebedrift er det mye kompetanse i veggene. Helt siden oppstarten har eierne vært opptatt av å tilføre ny teknologi i produksjonen, spesielt innenfor printing av større formater. Øien & Indergaard var blant de første i Norge som tok i bruk teleplotting på 1980-tallet, og teknologien gav bedriften mye lærdom. Med nyere tids IT-løsninger, produseres slike tegninger nå digitalt via E-post eller gjennom andre Web-løsninger. Hele tegningsproduksjonen har blitt digitalisert og inkluderer skanning og printing i alle formater. Dette gir flere muligheter hvor man for eksempel kan produsere trykksaker i et begrenset opplag, men med et profesjonelt format. Dette har gitt produktene et betydelig kvalitetsløft. Under restaureringen av Nidarosdomen ble blyglassvinduene tatt ned fra bygget. Vi tok bilder av vinduene og produserte et trykk 1:1 som skulle slippe inn like lite lys som originalvinduet. I restaureringsperioden ble vårt trykk hengt opp i stedet for originalen. Vanlige folk var ikke i stand til å se forskjellen, konstaterer Indergaard. Bearbeider materialer Det siste teknologiske tilskuddet til bedriften er et eget skjære- og fresebord. Her kan man bearbeide produktene i akryl, plast papir, papp eller tekstiler. Hvis du vil ha et visittkort eller bøker med spesiell utskjæring, tilbyr vi dette i ønsket opplag til en fornuftig pris. Vi har også digitaltrykk med farger eller svarthvitt i A3 og A4 formater. «Print on demand» er tanken som ligger bak digitalt trykk. Vi skal kunne tilby kunden akkurat det vedkommende etterspør, sier Indergaard.

11 11 EPCON Energy & Process Control AS: Energieffektiv teknologi for prosess- og miljøformål Verdens knapphet på energi og rent vann øker. Matvarelagrene minsker drastisk, bl.a. som følge av at bøndene tjener mer på å selge til produksjon av biodrivstoff. Et lite Trondheimsbasert selskap satser miljøvennlig og leverer anlegg som blant annet renser vann og nyttiggjør seg matavfall. Engineering- og teknologiselskapet EPCON Energy og Process Control AS er i en vekstfase, men består for øyeblikket kun av ti personer. Det hindrer dem ikke i å levere nøkkelferdig prosessteknologi til store bedrifter i Europa, Nord-Amerika, Korea og Kina. Vi er et lite, men spesialisert selskap med kunnskap og løsninger som er og vil bli stadig mer ettertraktet i store deler av verden. Dette har blant annet med klimaog energiproblematikk å gjøre, sier Jan Haraldsen, adm. dir. i EPCON. Renser og behandler væsker EPCONs prosessteknologiløsninger er nyttige og nødvendige for bl.a. mineralindustri, næringsmiddelindustri, kjemisk industri og i fremstilling av marine oljer og ekstrakter i tillegg til rensing av industrielt prosess- og avløpsvann. Mer spesifikt er det termisk separasjonsteknologi, basert på inndamping, destillasjon og tørking, de leverer anlegg for og vedlikehold av. Slik kan man oppkonsentrere væsker, separere væsker fra væsker eller væsker fra fast stoff. Våre kunder produserer eksempelvis biodiesel og bioetanol fra avfall man likevel skal bli kvitt. Etanolen kommer gjerne fra næringsmiddelproduksjonens restavfall. Biodiesel produseres mye av matavfall fra restauranter. Hos andre kunder blir restråstoff som fersk avskjær fra fisk-og sjømatbedrifter til oljer og proteinkonsentrater for tilskudd i mat og fôr, forteller Haraldsen. Mange prosessbedrifter har behov for rensing av avløpsvannet sitt. Anlegg fra EPCON gjør at de kan rense og gjenvinne avløpsvannet og dermed begrense belastende utslipp og bruke mindre friskt vann, orienterer Haraldsen. Et annet miljømessig fortrinn er at vi har fokus på energieffektivitet i alle valg av tekniske løsninger; Vi har kunder som sparer prosent av sitt energiforbruk gjennom installasjon av våre maskiner. Maskineri fra EPCON Energy og Process Control AS er meget energieffektivt og anvendes der væsker skal konsentreres eller separeres. Våre kunder produserer eksempelvis biodiesel og bioetanol fra avfall man likevel skal bli kvitt, sier adm. dir. Jan Haraldsen. er datastyrte og automatiserte. EPCON i Trondheim kan koble seg opp og fjerndiagnostisere. Forhåndsavtalte serviceavtaler muliggjør jevnlig og forebyggende vedlikehold en fordel både for kunder og EPCON. Tuftet på næringsmidler Men det er næringsmidler EPCON er tuftet på. Historien skriver seg nemlig helt tilbake til 1920-tallet og Bergs Maskin AS, som fremdeles er kjent blant ringrever i fiskemel- og næringsmiddelindustri internasjonalt. EPCON, med dagens ingeniør- og siv. ing.-ekspertise ble etablert i EPCON ser stadig etter markedsmuligheter, og vil fortsette å satse på miljø og energieffektive metoder. For å fortsette veksten ser de for seg at de trenger flere gode ingeniører og sivilingeniører med prosess- og kjemiteknikkbakgrunn fremover. EPCON setter ut selve produksjonen av anleggene de designer og konstruerer løsningene til. Her er et anlegg som renser avløp fra en sukkerprodusent i Finland. At det lille firmaet fra nord ble konkurransedyktige i internasjonal sammenheng, er sterkt i seg selv. Dette skyldes primært tilpassede, teknologiske løsninger kombinert med uortodokse måter å tilnærme seg utfordringer. Prisnivået vårt er riktig samtidig som vi har hurtigheten og nærheten til kundene som trengs, mener Haraldsen. Vedlikeholdet forenkles ved at anleggene EPCON Energy & Process Control AS Ladebakken Trondheim Telefon: (+47) Fax: (+47)

12 12 BeWi Produkter AS i støtet som aldri før: Totalleverandør av miljøvennlig isolering Teknologibedriften BeWi Produkter AS har det travlere enn noen sinne. Bedriften med hovedsete på Frøya, er blant Norges ledende leverandører av EPS-produkter til næringsmiddel, industri og byggebransje. Stadig flere vil ha miljøvennlige produkter med isolasjonsevne og holdbarhet i toppklassen. Vi tilbyr kundene å spare tid og penger ved å velge alle EPS-produkter fra én leverandør. Gjennom etablering av BeWi Polar og oppkjøp av svenske Genevads har vi styrket vår posisjon som totalleverandør av EPS-produkter til industrien, forteller salg- og markedsdirektør i BeWi Produkter, Jan Einar Ervik. BeWi Produkter AS har i godt 30 år spesialisert seg på produkter produsert med materialet ekspandert polystyren, forkortet ESP. Med flere fabrikker, veletablert distribusjon og fullautomatisering i alle produksjonsledd, er BeWi en solid totalleverandør av alt fra fiskekasser til avanserte byggesystem. Reduserer byggekostnadene Hovedproduktet fra BeWi Produkter er BeWi Byggesystem, som forenkler byggeprosessen og reduserer byggekostnadene. Det består av elementer i EPS/Neopor som settes sammen ved hjelp av plastbroer. Denne teknikken gir et unikt isolerende forskallingssystem og har gjort produktet svært ettertraktet de siste årene. EPS EPS står for ekspandert polystyren. Det er et oljebasert, miljøvennlig og resirkulerbart materiale. På grunn av sin funksjonalitet og miljøvennlighet er EPS et av de rasktest voksende produktene i byggindustrien, spesielt brukt innenfor isolasjon og emballasje. Noen av de fordelaktige egenskapene: Energibesparende Brannsikkert Bidrar til godt innemiljø God lydisolasjon Minimalt vedlikehold Kundene sparer både tid og penger ved å velge alle EPS-produkter fra én leverandør. Gjennom etablering av BeWi Polar og oppkjøp av svenske Genevads har vi styrket vår posisjon som totalleverandør av EPSprodukter til industrien, sier Jan Einar Ervik (t.h.) og Roger Henriksen i BeWi Produkter. Det er full fokus på lavenergi og miljøvennlige hus, så nå har vi markedet virkelig med oss, sier Ervik. Med disse elementene bygger man alt innen grunnmurer, eneboliger, flermannsboliger etc. Vi har levert BeWi Byggessystem til mer enn 1500 byggeprosjekter over en treårsperiode. Omsetningen har vokst fra 4 millioner kroner i 2004 til der vi er i dag, nemlig som markedsleder, konstaterer Ervik fornøyd. Produktet har også blitt lansert i Sverige med svært positive tilbakemeldinger. Vi tror dette representerer fremtidens byggesystem, sier Ervik. Unikt materiale Siden EPS har en isolasjonsevne som overgår både mineralull og tilsvarende produkter, ligger det et stort innsparingspotensial for boligeierne knyttet til oppvarmingsutgifter. Man sparer mye energi ved bruk av EPS som byggisolasjon. Vi merker at dette spiller en viktigere rolle i disse tider med stort miljøfokus, sier Ervik. EPS er ikke løselig i vann eller luft, og er således heller ikke forurensende på omgivelsene. Andre fordeler med materialet er at det er uorganisk og dermed ikke råtner. Det absorberer ikke fuktighet eller lukt, og er ikke utsatt for angrep av meldugg, mugg eller bakterier, legger regionsjef Roger Henriksen til. Først i Europa Som den første i Europa har BeWi Produkter fått teknisk godkjenning for utstøping med fiberarmert betong. Denne teknikken gjør tradisjonell armering overflødig. Godkjenningen gjelder for bærende vegger over og under terreng i bolighus med inntil to fulle etasjer over terreng, kan Ervik fortelle. Veggsystemet kan også brukes i andre typer bygninger med tilsvarende belastninger. Førende innen teknisk emballasje og næringsmiddel emballage BeWi har de siste årene også utviklet seg til å bli førende innen produksjon av teknisk emballasje, dette i tillegg til næringsmiddelemballasje, som var bedriftens opprinnelige utgangspunkt. Dette er et krevende felt, der skreddersøm av hvert enkelt produkt er dagligdags. Her nyter vi også godt av at EPS er et svært fleksibelt materiale. Det er sterkt, hygienisk, har stor isolasjonsevne og lav vekt. Det gir mange muligheter når det gjelder design og konstruksjon, avslutter Ervik.

13 13 Impello Management: Utvikler, synliggjør og realiserer verdier Impello Management har fått ordentlig vind i seilene. Ved å kombinere bred kunnskap om teknologi med spisskompetanse innen strategi, forretningsutvikling og finans har selskapet funnet sin nisje innen rådgivning. På bare tre år har Impello tredoblet antall ansatte, og ønsker flere medarbeidere for å møte den sterkt økende etterspørselen både regionalt og nasjonalt. Etablering og utvikling av vekstbedrifter Impello Management er en rådgivningsvirksomhet som spesialiserer seg på strategisk og finansiell utvikling av bedrifter. Selskapet er anerkjent for sin erfaring med å bygge opp vekstbedrifter med utspring fra forskningsmiljøer og konsernvirksomheter. Vi supplerer teknologene med forretningsmessig og finansiell kompetanse gjennom hele kommersialiseringsprosessen fra idéstadiet til den internasjonale vekstfasen, sier Jan Biti, partner og gründer i Impello. Vi er med på å legge fundamentet for suksessfull vekst gjennom utforming av forretningsstrategier, oppbygging av team og innhenting av kapital. I mange tilfeller blir vi selv forespurt å gå inn i lederteamet, forklarer Biti. Selskapet har et bredt kunderegister i flere bransjer, men har spisskompetanse på teknologirelaterte bransjer som olje og gass, energi og miljø, og IKT. Selskapets ansatte har deltatt i utviklingen av flere titalls teknologiselskaper i Midt-Norge. Vår målsetting er å utvikle, synliggjøre og realisere verdier for våre kunder. Vi jobber ofte med gründer-/lederteam samt industrielle og finansielle investorer som vil utvikle verdiene sine. Da er det vår jobb å analysere verdiene og bistå med utredning og realisering av strukturelle vekstmuligheter gjennom for eksempel oppkjøp, salg, fusjoner og emisjoner, sier Bjørnar Reitan; også partner og gründer i Impello. Impello har tre ulike kundegrupper: større konsern og børsnoterte selskaper, teknologibaserte vekstselskaper, og FoU-/innovasjonsmiljøet. Blant kundene er Telenor, StatoilHydro, Statkraft, Fosen Yards, Resman, ChapDrive, Sensorlink, Sonowand, Sintef og NTNU. I Midt-Norge/Trondheim er Impello stort sett alene om kundene, men de er også Alle som jobber her er svært interessert i de forretningsmuligheter som skapes i grenseflaten mellom unik teknologi, forretningsforståelse, krevende kunder og kapital, sier partner Bjørnar Reitan (til h.). Fra v. Jan Biti og Anders Tørud. svært konkurransedyktige i resten av landet. Tyngdepunktet er i de største byene som Oslo, Stavanger og Tromsø, samt industrimiljøer som bl.a. Kongsberg og Mo. Dessuten tar Impello oppdrag for internasjonale selskaper som ønsker å lansere sin teknologi i Norge. Våre kunder utvikler produkter og tjenester som skal være til nytte for kommende generasjoner, og for oss er det utrolig spennende å få være med og bygge fremtidens suksessbedrifter, forteller en entusiastisk Reitan. I det siste har vi spesielt fått mange oppdrag innenfor fornybar energi og miljørelaterte teknologiområder (også kalt cleantech). Bred kompetanse Det er Impellos brede og sammensatte kompetanse som gjør at selskapet blir stadig mer ettertraktet av teknologibedrifter og investorer, og ledelsen i selskapet er svært kresen når de ansetter nye medarbeidere. Alle som jobber her er håndplukket, og det har vært aktiv bruk av nettverk og mange intervjuer og vurderinger før vi har funnet de riktige medarbeiderne. Vi legger vekt på at de skal ha riktig «mind-set» samt så relevant erfaring som mulig, og resultatet er en unik kombinasjon av erfaring innen strategi, finans og teknologi, forklarer Biti. Heldigvis er det mange søkere å ta av. Selv uten å drive noen aktiv markedsføring har Impello en jevn strøm av interesserte søkere. Da bedriften startet for tre år siden var de tre personer, i dag er de ni. Og det stopper ikke der. Reitan og Biti ser at det snart er rom for å utvide igjen. Vi satser på å opprettholde den veksten vi har hatt til nå, så det er nok ikke lenge til vi ansetter nye medarbeidere. Impello har vist seg å være et attraktivt sted å jobbe pga. at vi har krevende kunder med varierte utfordringer. Vi kan derfor tilby en utfordrende jobb som krever mer enn en tradisjonell consulting- eller corporate finance-jobb, sier Reitan. Selskapet vurderer p.t. etablering i nye geografier som Stavanger og Tromsø, enten gjennom samarbeid eller nyansettelser. I Oslo har de etablert samarbeid med Rokade AS, som er spesialister på strukturendringer nasjonalt og internasjonalt.

14 14 Norsk Helsenett: Elektronisk samhandling i norsk helse- og sosialsektor Norsk Helsenett bygger, drifter og videreutvikler helse- og sosialsektorens egen plattform for elektronisk samhandling. Organisasjonen sørger for basis infrastruktur og tilhørende tjenester som er tilpasset behovene i sektoren. Stadig flere aktører i helse-norge slutter seg til helsenettet. Rundt 90 % av allmennlegene i Norge i tillegg til sykehusene, alle private lab- og røntgeninstitutter og i overkant av 100 kommuner er tilknyttet Norsk Helsenett. Det er et sterkt ønske fra sentrale myndigheter om å øke satsingen på elektronisk samarbeid i sektoren, og manuellterapeuter, avtalespesialister og tannleger er blant de som nå slutter seg til. Helsepolitiske mål Bakgrunnen for etableringen av Norsk Helsenett var helsepolitiske mål fremsatt av myndighetene. Kjernevirksomheten til Norsk Helsenett er derfor å dekke behovet for et sikret og enhetlig nettverk for elektronisk informasjonsutveksling mellom alle aktører i helse- og sosialsektoren. Gjennom nasjonal utbredelse og tilgjengelighet av infrastruktur og tjenester bidrar vi til å oppnå helsepolitiske målsettinger om fritt sykehusvalg, standardisering og effektivisering, sier administrerende direktør i Norsk Helsenett, Mette Vestli. Sikkerhet i høysetet Sikkerhet er høyeste prioritet for Norsk Helsenett. For at helseaktørene skal kunne benytte helsenettet for å utveksle pasientinformasjon og benytte telemedisintjenester og felles driftstjenester, må Norsk Helsenett sørge for å ivareta både tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet. Sikkerhetsarbeidet vårt innebærer både organisatoriske og tekniske tiltak. Men helseaktørene har et selvstendig ansvar for å ivareta informasjonssikkerheten, sier Vestli. Ved tilknytning til helsenettet må alle forplikte seg til å etterfølge «Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren». Gigabit-samband til Kirkenes Ved å representere en stor og samlet sektor, var Norsk Helsenett i stand til å fremforhandle en gunstig avtale om nytt høyhastighetsnett til alle landets sykehus. En effekt av dette er eksempelvis at det nå bygges gigabit-samband til sykehuset i Kirkenes. Helhetlig pasientforløp Et viktig helsepolitisk mål er å gi pasienten opplevelsen av én helsetjeneste. Norsk Helsenett er en stor bidragsyter i så måte. Utveksling av henvisninger, epikriser og prøvesvar, tilgang til ulike registre og koordinering av pasienttransport er blant tjenestene som tilbys. Norsk Helsenetts videokonferansetjeneste brukes til bl.a. konsultasjoner og klinisk pasientbehandling. Ved å benytte videokonferanser vil pasienter kunne spares for unødig reising, og behandles i trygge og hjemlige omgivelser. Samhandling er stikkordet her. Gjennom god informasjonsflyt kan helse- og omsorgspersonell på ulike institusjoner samarbeide enkelt og effektivt, sier administrerende direktør i Norsk Helsenett, Mette Vestli. Populært helsenett: Norsk Helsenett er den elektroniske samhandlingsarenaen for helse- og sosialsektoren. Sykehusene, 90% av allmennlegene og mer enn 100 kommuner er tilsluttet, sier adm. direktør Mette Vestli. Utbyggingen vil gi Helse Finnmark en etterlengtet og nødvendig infrastruktur, og kommer også en rekke andre aktører til gode, forteller Vestli. Om Norsk Helsenett AS stiftet i 2004 eies av de fire regionale helseforetakene har et ikke-økonomisk formål leverer et sikret og enhetlig nettverk for elektronisk informasjonsutveksling mellom aktører i helseog sosialsektoren i Norge hovedkontor i Trondheim, avdelinger i Tromsø og Oslo Telefon:

15 15 Interiørfinans: Hvorfor eie når Interiørfinans tilbyr enkle og fleksible løsninger for leie av kontorinnredning, kassasystemer og butikkinnredning slik at egenkapitalen kan investeres i ting som øker i verdi. du kan leie? Trondheimsbaserte Interiørfinans har siden oppstarten i 2003 vokst i høyt tempo og omsatte i 2007 for 200 millioner kroner i Norge og Sverige. Forretningsidéen er like genial som den er enkel. Interiør har begrenset levetid. Invester egenkapitalen i det som stiger i verdi og lei det som synker i verdi, sier administrerende direktør Julia Magnusson i Interiørfinans. Frigjør kapital Vi baserer oss på at det er bruksretten som er viktig for kundene. En av fordelene med å inngå en leieavtale er at man frigjør kapital. For nystartede bedrifter eller kjeder som utvider kan dette være viktig. En leieperiode løper gjerne fra 3-5 år og når innredningen er nedbetalt kan denne kjøpes for en symbolsk sum. Vil man gjøre tilleggskjøp underveis er dette selvfølgelig også mulig, forteller Magnusson. Interiørfinans har alt fra bensinstasjoner til frisørsalonger i sin kundeportefølje. Telebutikken, Nikita og Statoil er veletablerte kjeder som benytter seg av leieavtaler fra selskapet. Interiørfinans har også mange mindre og enkeltstående virksomheter blant sine kunder. Enklere hverdag Interiørfinans tar seg av forhandlingene med finansinstitusjonene og vet hva som trengs av dokumentasjon. Deretter sørger Interiørfinans for å handle inn alt av utstyr og innredning som kunden har valgt. Kunden slipper å sette seg inn i finansielle dokumentasjonskrav og unngår unødvendig papirarbeid og administrasjon av innkjøp. Vi gjør det enklere og raskere å få på plass finansiering og leveranser. Kunden forholder seg kun til en månedlig faktura. Skattemessig kan det også være en fordel å leie ettersom man får fradragsrett for hele leiebeløpet, forteller Magnusson. Eierne i Interiørfinans er fortsatt aktivt involvert i virksomheten gjennom styret, men har overlatt den daglige driften til Julia Magnusson (andre til v.). Her avbildet sammen med (f.v.) prosjektleder Siri Eliasson, økonomiansvarlig Vigdis Kvam og salgsansvarlig Jan-Erik Pettersen. Ny sjef ved roret Svenske Julia Magnusson tok over som administrerende direktør 1. februar i år. Hun har tidligere jobbet som kvalitetssjef i Notar Eiendom under deres raske vekstfase i Sverige. Her gjorde hun seg viktige erfaringer i forhold til at gode rutiner er selve grunnlaget for troverdighet i markedet. Premissene i finansmarkedet har endret seg betraktelig det siste året. Finansinstitusjonene har strammet inn og vi krever mer i forhold til kundens økonomi nå enn før. Kundens økonomi må være god og prosjektene man ønsker gjennomført må være gjennomtenkte og realistiske, sier Magnusson. Ny nettbasert løsning for kundene Interiørfinans har lansert en ny løsning for kundene sine på Internett. Her kan både kunder og finansinstitusjoner logge seg inn med brukernavn og passord og finne alle relevante opplysninger vedrørende leieavtalen. Siden Interiørfinans håndterer alt papirarbeidet relatert til finansiering og fakturaene fra underleverandører i prosjektet, er det svært nyttig for våre kunder å ha lett tilgjengelig informasjon om avtalen på nett, forteller Magnusson. Telefon:

16 16 Extend: Kvalitetsstyring med effekt Trondheimsfirmaet Extend hjelper kundene sine med å øke inntjeningen ved å ha fokus på god kvalitetsstyring ved hjelp av deres verktøy EQS (Extend Quality System). EQS er et webbasert ledelsesverktøy for kvalitetsstyring der alle styrende dokumenter, prosedyrer, sjekklister og skjemaer kan forvaltes. EQS er programvaren som reduserer kvalitetskostnader, forbedrer arbeidsprosesser og kan øke resultatgraden, forteller administrerende direktør i Extend Kjell H. Husby. Kvalitet lønner seg Ledelsens forståelse for og innsikt i behovet for bevisste kvalitetsstyringsprosesser i en virksomhet, bør være proporsjonalt med kostnadene det utgjør på bunnlinjen. Undersøkelser viser at et ikke-bevisst forhold til kvalitetsstyring sannsynligvis resulterer i en samlet kvalitetskostnad på prosent av omsetningen. En bedrift som har et bevisst og prioritert forhold til kvalitetsstyring hvor forebyggende arbeid utgjør hovedtyngden, beregnes å ha kvalitetskostnader på kun 3 prosent av omsetningen. Ofte er ikke bedriften klar over at manglende fokus på kvalitetsstyringsområdet utgjør så store kostnader. Dette er den store fallgruven ved å ikke ha et aktivt forhold til kvalitetsstyring. Vi arbeider nå bevisst med å bidra til bedre beslutningsstøtte for ledelsen, sier Husby. Tidsbesparende fagsystem EQS er, i motsetning til mer generelle verktøy i form av portaler og intranett, et fagsystem som er skreddersydd til å ivareta visse oppgaver innen kvalitetssikring. på bunnlinjen Ved å bruke dette verktøyet reduseres tidsforbruk ved dokumentforvaltning og informasjonssøk med prosent. Man kan for eksempel søke frem dokumenter på samme måte som man bruker en søkemotor på Internett, eller raskt finne frem ønsket informasjon direkte fra den aktuelle prosess. Historikk og revisjonsendringer er selvfølgelig også dokumentert og er tilgjengelig informasjon i systemet, forteller Husby. Avvikshåndtering er kjernen i systemet EQS er et effektivt verktøy for å behandle avvik og uønskede hendelser i en bedrift. I systemet kan avvikene kategoriseres, man kan sende problemstillinger ut på høring til andre, iverksette ubgrensede antall tiltak med full elektronisk støtte, registrere kostnader og ikke minst kjøre ut rapporter hvor prosessene er dokumentert fra A-Å, forteller Husby. Extend legger stor vekt på at systemet skal være enkelt, levende og samtidig brukervennlig slik at alle i bedriften kan delta i forbedringsarbeidet. Alle i en organisasjon skal kunne influere kvalitetsarbeidet innenfor sine områder, Administrerende direktør i Extend Kjell H. Husby tilbyr nøkkelen til lønnsom fokus på kvalitet. helst ved kun ett klikk. En lav terskel er avgjørende for at dette kan skje på en god måte og at alle hendelser kan bli rapportert og registrert, sier Husby. Strengere krav til dokumentasjon EQS er bygget over ISO-standardene for å understøtte alle krav til dokumentasjon og sertifiseringer som i økende grad er kundens hverdag. Mange av Extends kunder er innen det offentlige, industri eller offshore hvor kravene til dokumentasjon er høye og ofte utgjør en del av leveransen. Vår egen offensiv vil i økende grad foregå innenfor begrepet «tilføre våre kunder verdier» sammen med våre partnere. Det vil vi gjøre ved innføring av Beste Praksis på mange områder og unngå at det sløses med ressurser, avslutter Husby. Postboks 1237 Pirsenteret 7462 Trondheim Telefon: oo Epost:

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres.

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres. Nr 5-2006 En perfekt SAP-arbeidsplass En arbeidsplass der eiere og ansatte har de samme kriteriene for en perfekt arbeidsplass, skaper gode resultater. Konsulentselskapet Pearl Consulting drives og eies

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Holder MRM-Workshops for nasjonale og internasjonale selskaper

Holder MRM-Workshops for nasjonale og internasjonale selskaper Nr 3-2007 T4M: Holder MRM-Workshops for nasjonale og internasjonale selskaper Økt internasjonalisering øker konkurransen og tvinger virksomheter til å skape bedre resultater med mindre ressurser. Noen

Detaljer

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no Nr 09 / 2009 Internasjonal utvikling med Norconsult Norconsult har lang erfaring fra internasjonalt arbeid, med oppdrag i over 150 land de siste 50 årene. Nå styrkes satsingen med Young Professionals,

Detaljer

Finn riktig dokument

Finn riktig dokument Nr 10-2007 Unik søkemotor for bedrifter: Finn riktig dokument Hvor ofte har du ikke lett etter et dokument som du vet er lagret ett eller annet sted i bedriften du jobber, og hvor ofte har du ikke måtte

Detaljer

Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent

Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent Nr 05 / 2009 Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent Arbeidsledigheten nå er ca. 90 prosent høyere enn for et år siden, og restruktureringer benyttes for å redde bedrifter.

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Vi legger stor vekt på å utvikle BrandMaster i tråd med markedet. T4M leverer til sine kunder.

Vi legger stor vekt på å utvikle BrandMaster i tråd med markedet. T4M leverer til sine kunder. Nr 1-2008 T4M AS Effektiviserer markedsføringen sparer millioner Med hjelp fra T4M kan du redusere kostnadene med opptil 30 prosent, øke effektiviteten og samtidig oppnå en enhetlig merkevareprofil. T4M

Detaljer

Et åpent, men sikrere samfunn

Et åpent, men sikrere samfunn Nr 4-2006 Norconsult satser på samfunnssikkerhet: Et åpent, men sikrere samfunn Samfunnet vi lever i blir stadig mer komplekst, globalt og åpent. Følgelig øker også samfunnets sårbarhet, noe som medfører

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt?

Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt? Nr 4-2008 Brækhus Dege Advokatfirma: Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt? Mange nyskilte bedriftseiere får sjokk når den tidligere ektefellen med loven i hånd krever halvparten av selskapet. Konsekvensene

Detaljer

En virkelig komplett IT-leverandør

En virkelig komplett IT-leverandør Nr 2 2007 Morgendagens IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 32 ledende IT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IT-løsninger. Systec suksess

Detaljer

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon Nr 10 / 2010 3 Step IT AS: Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon IT er essensielt for bedriften, men oppfattes ofte som et logistikk- og kostnadsmessig mareritt å administrere. Dels dreier

Detaljer

Strategiorientering gir lønnsomhet

Strategiorientering gir lønnsomhet Nr 3-2006 Corporater: Strategiorientering gir lønnsomhet Internasjonale studier viser at så mye som 35% av et selskaps verdifastsettelse kan kobles til investormarkedets vurdering av ikke-finansielle faktorer.

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Forbered deg i god tid

Forbered deg i god tid Nr 05 / 2010 Avslutning av næringsleieforhold: Forbered deg i god tid Advokatene i Brækhus Dege har stor ekspertise på spørsmål rundt næringsleieforhold. Brækhus Dege Advokatfirma DA har stor ekspertise

Detaljer

En komplett logistikkpartner

En komplett logistikkpartner Nr 2-2006 OFFSHORE- INDUSTRIEN I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 24 bedrifter i Offshoreindustrien, deres produkter og tjenester og hvordan de har lykkes. ASCO Logistics En komplett logistikkpartner

Detaljer

Markedslederen på webchat byr på økt salg og positivt omdømme: ROI på 1000% og mer fornøyde kunder

Markedslederen på webchat byr på økt salg og positivt omdømme: ROI på 1000% og mer fornøyde kunder Nr 6 / 2009 Markedslederen på webchat byr på økt salg og positivt omdømme: ROI på 1000% og mer fornøyde kunder Virksomheter med edialog24 Chat melder om økt salg, intern effektivisering og fornøyde kunder.

Detaljer

Totalleverandør med egne krefter

Totalleverandør med egne krefter TEMA: Teknologi Nr 5-2006 Ingeniør- og serviceselskapet Mollier AS: Totalleverandør med egne krefter Mens mange involverer eksterne leverandører når store prosjekter skal gjennomføres, velger Mollier å

Detaljer

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr 3-2005 Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus SAP supermenn Via bransjens mest erfarne SAPkonsulenter, implementerer og utvikler vi systemer som gir

Detaljer

Øker den internasjonale satsingen

Øker den internasjonale satsingen Nr 1 / 2009 Norconsult: Øker den internasjonale satsingen Norconsult er en viktig samarbeidspartner for norske selskaper internasjonalt, sier Ola H. Norderhaug, direktør for den nyopprettede divisjon International.

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

Eierskap skaper lojalitet

Eierskap skaper lojalitet Nr 7-2007 Norges største innen teknisk rådgivning eies utelukkende av de ansatte: Eierskap skaper lojalitet At de ansatte eier selskapet, skaper en sterkere følelse for bedriften i form av engasjement

Detaljer

Suksess blant de store

Suksess blant de store Nr 7-2006 Suksess blant de store Den norske teknologibedriften T4M gjør stor internasjonal suksess som leverandør av kostnadsbesparende løsninger for marketing. Store og velrenommerte selskaper som Gjensidige

Detaljer

SAP på en litt annen måte

SAP på en litt annen måte Nr 7 / 2010 Skye: SAP på en litt annen måte Skye vil gjøre SAP enklere for sine kunder gjennom økt bruk av standardiserte tjenester, uten tap av fleksibilitet. SAP er et standardsystem med uendelige tilpassningsmuligheter,

Detaljer

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Nr 8-2006 Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Arbeidsmarkedet har eksplodert de siste årene. Det skaper nye utfordringer for arbeidsgivere som på grunn av manglende tilgang til kvalifisert

Detaljer

Satser i nedgangstider

Satser i nedgangstider Nr 7 / 2009 Onsoft Computer Systems AS: Satser i nedgangstider Mens de fleste sliter seg gjennom finanskrisen, gir Onsoft Computer Systems AS (OCS) gass. Det siste året har de økt bemanningen med 25%,

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer