4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:"

Transkript

1 4-11 Å r g a n g Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt

2 Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen I REDAKSJONEN: Anders A. Aansensen Jorunn Sørlie Larsen GRAFISK FORM: Ravnbö design [www.ravnbo.com] ADRESSE: Misjonsforbundet Chr Krohgs g 34, 0186 Oslo Tlf: Fax: ABONNEMENT: Misjonsbladet er et gratisblad for hele Misjonsforbundet og andre som er interessert. Frivillig abonnement kan betales. ANNONSER: Per spalte-mm: kr 12,- Fire utgivelser i året. TRYKK: Wera, Porsgrunn Svanemerket trykkeri REDAKSJONELL PLATTFORM: Misjonsbladet arbeider etter Vær-Varsom-plakatens regler for god presseskikk og er underlagt Redaktørplakaten FORSIDE: A. M. Mandt-Anfindsen Da Hovden misjonsmenighet sto i fare for nedleggelse tok den yngre garde ansvar. Nå byr menigheten på viktige lokale nærmiljøinnslag i løpet av året. De som driver det hele reiser minst halvannen time for å komme til sitt oppvekststed og sin hjemmemenighet. Her er et par av damene i sesongkirken, f.v Hanne Beathe Solbakken og menighetsformann Gunn Rydland. Møt menneskene i vakre Hovden i Vesterålen i dette magasinet. Stiftet 1884 VISJON: Guds barns enhet og menneskers frelse. NASJONALT ARBEID: Misjonsforbundet er et fellesskap av cirka 100 selvstendige menigheter og foreninger over hele Norge. Rundt 8500 medlemmer. INTERNASJONALT ARBEID: Kina, Kongo-Brazzaville, Hong Kong, Colombia, Sentral-Asia, Romania og Polen. BANK: BIBELSKOLE OG HØGSKOLE: Ansgarskolen, Tlf: Stiftet 1912 VISJON: Barn og unge for Kristus og menigheten NASJONALT ARBEID: Misjonsforbundet UNG jobber med ledertrening, trosopplæring og disippelgjøring knyttet til menighetenes barne- og ungdomsarbeid, og inkluderer Misjonsforbundets Speiderkorps. INTERNASJONALT ARBEID: Colombia BANK: www misjonsforbundet.no 2

3 38 6 Innhold 4-11 Hovedsak: Liv & vekst 22 Styrket Jesustro 28 Jesustro i ulike fasetter 22 Aktuelt: 20 Livet etter Utøya 32 Ny generalsekretær 38 På besøk i Vesterålen 50 Tema: Smågrupper 42 Faste poster: 4 Kommentarer Leder Generalt Ord&Bønn 6 Menigheten: Misjonskirken Nesodden EN SYNLIG KIRKE 12 Glimt fra hendelser lokalt, nasjonalt og internasjonalt siden siste Misjonsbladet 36 Vi møter: Jorunn Sørlie Larsen 37 KryssORDET 42 Portrettet: Jenny Johnsen i Hovden 59 Skråblikk og Punktum 50 Neste nummer av Misjonsbladet kommer i midten av desember. Deadline for annonser er 28. november.

4 leder Frykt og tillit I tiden etter har jeg mange ganger tenkt på grunnleggeren av Taizéfellesskapet, Broder Roger. Som sine brødre i den økumeniske kommuniteten gikk han inn i den store kirkehallen 16. august 2005, satte seg på plassen sin midt blant de 2500 besøkende og deltok i kveldsbønnen. Midt i bønnen reiste en kvinne seg, gikk fram til broder Roger og stakk ham tre ganger i halsen med en kniv. Den 90 år gamle mannen døde. Mange sørget og var i sjokk. Responsen Taizébrødrene møtte verden med, var tillit. De har hver dag siden denne brutale augustdagen fortsatt å åpne kirken for tusenvis av søkende. Hver dag går brødrene inn og setter seg midt iblant pilegrimer, søkende og søsken i troen. Tillit avvæpner frykten, selv om man kan være redd midt i tillitshandlinger. Tilliten er ikke naiv og blind, men seende og troende. Å møte verden med tillit er et valg. De fleste av oss gjør tillitsvalget hver dag. Vi går på bussen, toget, trikken, flyet i tillit til dem som kjører oss. Vi beveger oss blant mennesker vi ikke kjenner. Vi legger oss til å sove selv om knapt noe hjem er inntrengbart. Tillit er en av de dypeste verdier i en god relasjon, for å hengi seg til andre mennesker handler blant annet om tillit. Jeg tenker på Kristus og inkarnasjonen. Gud som viste sin falne og fortvilte, elskede og vidundelige verden tillit ved å komme til jorda som menneske. Gud som ble menneske, barn, spebarn, nyfødt, overlatt til vår godhet og ondskap. Verden er ikke bare god eller bare ond. Vi møter begge deler, lever med begge deler ja vi er faktisk dypt preget av begge deler. Vi er forvaltere av godhet, og kan være formidlere av tillit. I Broder Rogers bok I alle ting en stille glede står det skrevet en liten bønn eller meditasjon for hver av årets dager. 11. juni står dette: Over hele jorden finnes det kvinner, menn, ungdom og barn som er som en surdeig av forsoning midt i splittelse som river menneskeslekten fra hverandre. De er fulle av tillit, og dermed har de alt som trengs for å slå tilbake bølger av vold og hat, for å gi motet tilbake til dem som har sunket ned i tvil og håpløshet, alt som skal til for å holde det vakre menneskelige håpet oppe. Er vi blant dem, eller kommer vi en gang til å være blant dem? En drøy uke tidligere, 2. juni, får vi denne bønnen til hjelp: Alt livs frelser, når vi følger deg, velger vi å elske og aldri forherde våre hjerter: Du vil at vi skal kjenne evangeliets glede. Og når dypet i oss er dekket av mørke, er det en vei som fortsatt står åpen - den stille tillitens vei. Anne Margrethe Mandt-Anfindsen Ansvarlig redaktør Har vi en disi Å lære å kjenne Jesu undervisning er essensielt for å utvikle en tro som bærer gjennom hverdagen og livets faser. Å begripe med forstanden det Jesus lærer oss, å lese Guds ord og se sammenhenger i bibelfortellingene er veldig viktig. Men læres denne teorien i en disippelkontekst? Aktivitetene i menighetene er ikke nødvendigvis en kontekst for disippeltrening. Aktiviteter er ofte laget i interessefelt som barn og unge trives med. Sang og musikk, speiding, idrett og hobbygrupper er typiske kategorier. Søndagsskolen kan ligne litt på barnehagelek. Om dette er et disippelfellesskap avhenger veldig mye av om det skapes rom for samtale og om det bygges relasjoner som varer utover den timen man samles i naturen eller i kirkebygget. Som leder i Misjonsforbundet UNG ser jeg mye vakkert og bra barne- og ungdomsarbeid, men jeg ser også mange slitne ledere. Vi har hatt samlinger for frivillige og ansatte ledere der flere har grått ut sin ensomhet, er fortvilet av å stå alene i tjeneste og ha ansvar for bokstavbarn uten å ha blitt forespeilet dette på forhånd. De opplever at pastorene delegerer barne- og ungdomsarbeidet til dem. Hvordan skal vi få tid til disippelsamtaler? spør de. Disippeltrening er overskuddsarbeid, virker det som. Og dette overskuddet er sjelden til stede. Når aktivitetene blir det eneste verktøyet for å lære barn og unge å kjenne Jesus, har ikke ungdommene nødvendigvis lært å kjenne Jesus på en måte som utruster dem til å møte voksenlivet. De unge har kanskje vært del av et bra sosialt miljø, hørt gode pedagogiske andakter om Jesus i ny og ne og kanskje fått litt ledererfaring på leirer. Men har ungdommene lært å kjenne Jesus slik at det er utviklet en mobil tro, det vil si at Jesus også flytter med på flyttelasset når de flytter hjemmefra og ikke sitter igjen i kirkebygget hjemme? Er ungdommene blitt disippelgjort? Har de fått utviklet en tro som tåler endringer og nye livsfaser? Har de forstått at de 4

5 ord & bønn Herre, ha e du vær her... Lasarus døde! Jesus var etterspurt, men han kom fire dager for sent, uten en gang å beklage forsinkelsen. Marta og Marias utbrudd var helt på sin plass: Herre, hadde du vært her, var ikke broren vår død! (Johannes 11:21). De visste han kunne helbrede, men nå hadde døden inntruffet for lenge siden. ppelkultur? selv har ansvar for sin egen trosutvikling? At de selv må finne mat og næring og at de selv må ta initiativ for å oppsøke et kristent fellesskap? En student har ikke mangel på tilbud av sosiale arenaer. Storbymenighetene kommer i konkurranse med tilbudet fra studentsamskipnaden og byens utesteder. Får studenten en telefon eller sms fra sin ungdomspastor eller en annen voksen den første høsten? Vet han eller hun at hjemme i menigheten så bryr de seg om deg, selv om du har flyttet? De ber for deg og tenker på deg. En slik sms eller telefon skal virke omsorgsfull og ikke kontrollerende, og da trengs det en disippelrelasjon i bunn. Vi leser i Bibelen hvordan Jesus gjorde det. Han bygde en disippelkultur. Han levde hverdagslivet sammen med sine disipler. Barne- og ungdomsledere i Misjonsforbundet trenger bedre opplæring i hvordan de kan bygge et disippelfellesskap med barn og unge. Dette trenger hele menigheten å involveres i, og vi trenger å definere hjemmet som den første og viktigste arenaen for trosopplæring. Misjonsforbundet UNG har derfor utviklet en pedagogisk plattform for trosutvikling, Levende tro. Vårt mål er at menighetene og hjemmene skal integrere et helhetsperspekiv der vi planlegger at barna skal ha en trosutvikling og bygge en disippelkultur der menighetene tør å være menighet, ikke en konkurrent til det lokale fritidsklubben. Denne underlige historien vekker så visst gjenkjenning. For i tider der tragedier skjer, er det ikke lett å fatte Jesu anvendelse av tid. Hvem har ikke ropt i slike perioder: Hvor var du, Herre? Når kommer du? Beretningen røper like fullt håpet og livskreftene som Jesus bærer med seg. Han kaller Lasarus tilbake til livet og hverdagen! Fortellingen gir meg mot til å tro at Jesus beveger seg inn i det umulige, også i våre liv. Han sender strimer av lys og håp innover golde landskap. Han som ofte synes å komme for sent, hjelper oss til å feste blikket, lærer oss til fortsatt å håpe, lengte, la oss berøre av de evige hender. Sjelden til oppstandelse her og nå, men likevel... Den fremmede er ikke lenger bare fremmed. Vi berøres av livskreftene, vissheten siger innover oss. Nok en gang aner vi Jesu hvisken: Jeg er her med liv og oppreisning midt i det håpløse! Noen ganger har jeg ant denne váre stemmen og spurt: Er det deg, Herre? I andre tider har alt vært stille. Helt taust! Denne sommeren trengte jeg hjelp til å be gjennom andres bønner. Noen som hadde funnet fortrøstning og slitesterk nåde for sitt liv, i sin tid. Jeg fant bønnen hos Bror Roger fra Taizé: Barmhjertighetens Kristus, du gjør det mulig for oss å vende oss mot deg, og et indre lys fyller våre hjerter. Da kan vi be med ordene: Jesus, min glede, mitt håp og mitt liv! Tekst: Åshild S. Lindtveit Spansk veggmaleri fra middelalderen, med scener fra Jesus liv. Anne Margrethe Ree Sunde daglig leder i Misjonsforbundet UNG 5

6 6 menigheten

7 Misjonskirken nesodden en synlig kirke Lederskap og ansatte ønsker velkommen til Misjonskirken Nesodden. F.v Marit Igesund Grimsgaard, Ole Petter Solheim, menighetsforvalter Terje Vatlum, Sølvi Lyngroth og pastor Knut Moholt. Et sted for fellesskap og styrket tro på Jesus er menighetens visjon, og mange forteller hvor godt de har blitt tatt imot da de begynte i Misjonskirken Nesodden. I en bratt bakke på Alværn ligger misjonskirken på Nesodden. Den blå trebygningen ser ikke ut som et kirkebygg ved første øyekast, men et oppslagsskilt ved veien forteller at man har kommet til misjonskirken. Inkluderende prosess. Inne i kirken møter jeg pastor Knut Moholt, som viser meg rundt i den 27 år gamle bygningen. Han forteller at arbeidskirken i hovedsak er bygget på dugnad av kirkens medlemmer. Kirken leies ut til bryllup og andre arrangementer og har en hybel som leies ut eksternt. Alværn barnehage leier også rom i bygget. Styret har forandret navn til lederskapet, og i peisestua møter jeg tre av lederskapets medlemmer sammen med menighetsforvalter Terje Vatlum og pastor Knut Moholt. Menigheten har lansert sin nye visjon på sin menighetsweekend tidligere i høst: Et sted for fellesskap og styrket tro på Jesus. Vi har hatt mange runder på hva den nye visjonen vår skulle være, forteller Moholt. På annethvert lederskapsmøte jobbes det kun med visjonen og veien videre for menigheten. Lederskapet har prøvd å ta menigheten med i prosessen av hva slags menighet Misjonskirken Nesodden skal være. Vi spurte menigheten om hva vår viktigste oppgave her på Nesodden bør være. Å forkynne evangeliet og at det skal være et godt sted å være, var det mange som svarte, sier Moholt. To og to fra lederskapet vil i høst besøke alle medlemmene i Misjonskirken Nesodden for å høre hva de ønsker for menigheten og inkludere dem i prosessene. Lokalmenighet. Misjonskirken på Nesodden ønsker å være en synlig kirke i lokalmiljøet og mener de har en viktig plass og et godt rykte der. Veldig mange på Nesodden vet hvor misjonskirken er og kirken har et godt samarbeid med kommunen. Alle medlemmene i misjonskirken får ti prosent rabatt på den lokale restauranten. Lederskapet synes det er viktig å knytte kontakter med næringslivet og ønsker også å starte et samarbeid med den lokale ungdomsskolen. Lederskapet, pastor Moholt og menighetsforvalter Vatlum har mye de ønsker å fortelle om menigheten og snakker varmt om et populært arrangement med navn Alværngøy. To ganger i året arrangerer menigheten Alværngøy, som startet i 2008, fordi man ønsket å tjene nabolaget rundt kirken, og for å gjøre misjonskirken mer synlig i lokalområdet. Barn og familier som bor i nærheten kommer til tunet utenfor kirken og kan more seg med aktiviteter som hoppeslott, bruskasseklatring, luftgeværskyting, hesteskokasting og bilbane. Oppmøtet varierer, blant annet på grunn av været, men det var rundt 200 personer i vår og 80 personer i høst på arrangementet. Flere av de samme kommer igjen, og det synes vi er fint, slik at vi får knyttet >> 7

8 Munter stemning på Alværngøy! Madeleine Sagmo (8) og Sarah Michelle Villadsen (8) stortrives sammen i barnekoret. >> kontakter med mennesker som bor i nærheten av kirken, forteller pastor Moholt. Alle aktivitetene på Alværngøy er gratis for barna å bruke. Dagen slutter med premieutdeling til beste gutt og jente i de ulike aktivitetene man kan være med på. Moholt forteller at den lokale butikken låner dem gratis bruskasser til bruskasseklatringen, og Nesodden kommune har flere ganger lånt dem gratis lift til kasseklatringen. Vi er godt fornøyd med dette arrangementet, og vi får høre at det begynner å bli så kjent i nabolaget nå at når barna får flyers om Alværngøy i postkassen så gleder de seg til arrangementet i flere dager, sier han. Tverrkirkelig arbeid. I høst har menigheten startet opp Alphakurs sammen med Pinsekirken og de tre statskirkene på Nesodden, for første gang siden Alphakurs er en av hovedsatsningene til menigheten. Det er viktig å samarbeide med andre menigheter, da får vi et større miljø, sier Moholt. De fem menighetene på Nesodden har i tillegg fellesmøter hver påske og pinse. Vi har hatt tverrkirkelig arbeid her i menigheten i mange år og det fungerer veldig bra, forteller Ole Petter Solheim, som er med i lederskapet. Han kom til misjonskirken på Nesodden som ungdom og har vært med siden. Kordag og KAOS. Menigheten satser på barne- og ungdomsarbeid og ønsker å være en god menighet for barn og unge. De har barnekoret BIM (Barnekoret i Misjonskirken) og ungdomsklubben KAOS hver mandag, og denne mandagen får jeg være med på begge deler. Det er en utfordring å bygge ungdomsmiljøer, fordi mange ungdommer forsvinner for å studere. Derfor mangler vi mange i studentalderen, mellom 20 og 30 år. Men ellers har vi en god aldersspredning i menigheten, sier Moholt. Sølvi Lyngroth er med som leder i barnekoret. Jeg brenner for å være noe for barn og unge, sier hun, mens hun styrer lyden på barnekorets øvelse. Lena Mjelde Moholt øver inn sangene Vi er her og Superhelt med barnekoret, som vanligvis teller femten medlemmer, men som i dag er noen færre. Bjørg Brosstad startet barnekoret for femten år siden og forteller at flere av barna i koret ikke er tilknyttet kirken ellers. Vi ønsker at flest mulig skal få synge solo og prøver å løfte fram de som er litt forsiktige, for å styrke selvtilliten deres, forteller hun. Sarah Michelle Villadsen (8) og Madeleine Sagmo (8) synger begge solo på øvelsen. Jeg synes det er gøy å være med i koret fordi vi synger så morsomme sanger. Jeg har vært med i ett år, forteller Madeleine. Jeg har vært med i koret i tre år og jeg skal aldri slutte, sier Sarah, før hun gir Madeleine en god klem og sier: Vi er bestevenner. Madeleines mamma, Lisbeth Sagmo, er med på korøvelsen. Madeleines lillesøster Stefania (5) er også med i koret. De har gått i menigheten i ett år. Ei venninne av meg hadde sin datter i koret, så slik begynte vi her, forteller Lis- Kirken vil alltid være relevant så lenge den peker på Jesus. Knut Moholt 8

9 Edel Sørensen deler ut boller og saft på barnekoret hver mandag. Marit Akselsen var med på å bygge kirken på Alværn. Hun spilte gitar på møtene da menigheten holdt til på Fjellstrand. beth. Hun har korbakgrunn fra tensing og gospel. Vi har blitt tatt i mot helt fantastisk godt her. De er så varme og tar imot barna veldig bra, forteller hun. Familien på tre prøver å være med på andre ting i menigheten også, men det er ikke alltid de får det til. Men kordagene får vi alltid med oss, sier Lisbeth. Varm velkomst. Etter en halvtimes sang er det pause. Edel Sørensen (75) serverer saft og boller til barnas store glede. Hun stiller opp på hver øvelse, prater med barn og foreldre og sørger for at korsangerne får saft og noe å bite i. På rommet ved siden av kirkerommet sitter flere foreldre, mens barna har begynt å øve igjen. Kari Henriksen sitter med minstemann Lars Johannes (10 måneder) mens de to eldste barna synger. De prater med Edel som begynte i menigheten i 1953, da menigheten holdt til i et gammelt, lite hus på Fjellstrand. Kari Henriksen og familien flyttet til Nesodden i januar og er ganske ferske i misjonskirken. På første korøvelse til barna fikk vi bursdagsinvitasjon av Edel, til hennes 75-årsdag, sier hun og ser takknemlig bort på Edel. Kari forteller at de har vært hjemme hos ulike folk i menigheten på middag og vafler. Når man er ny på Nesodden, er det fint å komme hit, sier hun. Lederskapet mener at en styrke ved menigheten er at man blir sett i kirken og at det er et godt sted å være. Vi er gode på det med fellesskap, sier pastor Moholt. Dette er et godt sted å være for folk i alle aldre, om du har det bra eller dårlig, sier Marit Igesund Grimsgaard. Hun forteller at om man har behov for å sitte et helt møte og gråte, så er det helt ok. Ja, her er det rom for hele mennesket, legger Knut Moholt til. De mener det er en menighet som er åpen for å tenke nytt. Flere av de eldste i menigheten ønsker at vi skal finne på nye ting, sier Ole Petter Solheim. Fest & Glede. De forteller at det en søndag i måneden er Fest & Glede-gudstjeneste i kirken. Dette er et møte der det er lett å invitere med andre, forteller pastoren. Møtet inneholder alltid et dramastykke. Vi kjøpte to lekehus for et år siden, og lot de to karakterene Per Fekt og Tusse Ladden flytte inn i hvert sitt hus. Pastoren spiller Tusse Ladden og har skrevet manus til dramastykkene, som ofte er en veksling mellom drama på scenen og video. Pølseby er stedet hvor disse karakterene bor og andakten etterpå er som regel knyttet opp mot det som skjer der. Per Fekt og Tusse Ladden kranglet en del, så politimann Bobby måtte ofte gripe inn og komme med noen visdomsord, som regel fra Bibelen. Per Fekt har nå flyttet ut, men flere karakterer er kommet inn i dramastykket, som spiller mye på humor og ofte har en dobbel bunn, slik at det er morsomt for både barn og voksne. Politimester McFlurry spilles av Elise Kippenes (8), som synes det er gøy å være med i Pølsebygjengen på Fest & Gledegudstjenestene. Jeg spurte pappa om jeg kunne bli med og fikk lov til å være politimester, forteller Elisa stolt. Hennes pappa spiller politimann Bobby. Sosialt og avslappende. Etter korøvelsen, som er for barn fra fem til tolv år, får jeg bli med ned i kjelleren til ungdomsklubben KAOS. I kveld er det avskjedsfest for Heidi Brosstad (18), som skal reise på disippeltreningsskole (DTS) til Ålesund. >> 9

10 Tusse Ladden og Per Fekt fra Pølseby er et populært innslag på Fest & Glede-gudstjenestene. FAKTA misjonskirken nesodden Grunnlagt Menigheten feirer 90 år i år. Het tidligere Nesodden Misjonsmenighet. Lokaler: Dagens kirkebygg er fra 1984 og ligger på Bjørnemyr. Antall medlemmer: 95 Ansatte: Pastor Knut Moholt (bildet, 100 prosent), menighetsarbeider Terje Vatlum (50 prosent), og Estlandsansvarlig Per Jonas Noreng (12,5 prosent). Søker en barne- og famliearbeider. Visjon: Misjonskirken Nesodden - Et sted for fellesskap og styrket tro på Jesus >> Ungdommene slapper av og koser seg med potetgull, is og kaker, ser på bilder fra høstens Alværngøy og deltar på pastor Knuts quiz. Elaine Korsmoe (21) var med da KAOS ble startet opp for fem år siden. Jeg synes det er hyggelig å være her, selv om jeg er 21 år og eldre enn de fleste andre, som går på ungdomsskolen. Det er koselig å møte dem man går i kirken med og tulle og tøyse, det får man ikke gjort på gudstjeneste, sier Elaine. De elleve ungdommene som er til stede synes det er veldig sosialt, hyggelig og avslappende å være på KAOS. I tillegg til å være med i ungdomsgruppa, er Heidi Brosstad også leder for multimediateamet i kirken. Dessuten er hun engasjert i menighetens estlandsprosjekt. Hun har vært i Estland ti ganger i forbindelse med den årlige turen som menigheten har til barnehjemmet Väikemõisa. Seks ganger har et team reist dit for å være sammen med barna og gjøre helt normale familieting som barna der ikke får mulighet til å gjøre ellers. I sommer var de sju ledere og fjorten ungdommer som reiste. Noe av det beste jeg vet er å være på en sånn tur, forteller Heidi. Vi gir dem kjærlighet, omsorg og opplevelser, og vi får veldig mye tilbake. Sammen med barna på barnehjemmet overnatter de i telt, de tar barna med på bytur, de bowler, drar på ridetur og badetur. Nå venter DTS i Ålesund for Heidi, med høsttur til Romania. Tjenesteteam. Multimediateamet er ett av ni tjenesteteam som startet opp i fjor høst. De ulike teamene er med og former hverdagen og helgene i misjonskirken. Vi ønsker at folk skal kunne bli med i tjeneste, sier Ole Petter Solheim. Mange av kirkens medlemmer er med i team og opptil syv team kan være involvert på gudstjenesten, forteller lederskapsmedlem Marit Igesund Grimsgaard. De ønsker å fortsette teamtanken, slik at folk kan bruke sine gaver der. Man får større tilhørighet til menigheten når man deltar aktivt i noe, og man blir bedre kjent, sier lederskapets Sølvi Lyngroth. Mangfoldig menighet. Misjonskirken Nesodden er en aktiv menighet med mange ulike tilbud for de 95 medlemmene, og de ønsker å være en synlig menighet for lokalmiljøet. I løpet av en mandag ettermiddag har jeg møtt mange imøte- Verdier og hensikt: 1: Lede mennesker til Jesus og 2: inn i et livsnært fellesskap, 3: der vi lever som Jesu etterfølgere og 4: til et liv i tilbedelse av Gud og 5: utrustes til tjeneste i menighet, misjon og samfunn. Visjonsprosess: I forbindelse med Vekst 2020 og veien videre for menigheten, ble det høsten 2010 startet et fokus på hvorfor er vi her og hvor skal vi hen. Satsningsområder: Barn og unge, gudstjenester, tjenesteteam og synlighet i lokalmiljøet. Tjenestegrupper: Menigheten har ni tjenesteteam og flere er på trappene. Totalt er 35 personer engasjert i tjenesteteamene som er: møtelederteam, multimediateam, lydteam, møtevertsteam, kaffeteam, barnelederteam, musikkteam, nattverdsteam og lederskapsteam. Menighetens ukeprogram: Mandag: Barnekoret BIM, ungdomsgruppa KAOS. Tirsdag: Formiddagsbønn tre tirsdager ogmisjonsgruppe én tirsdag i måneden. Onsdag: Alphakurs (i Pinsekirken). Søndag: Gudstjeneste. En søndag i måneden er det Fest & Glede-gudstjeneste. Husgrupper: Menigheten har tre husgrupper som møtes annenhver uke i hjemmene. 10 Les mer:

11 Ole Petter Solheim (t.v) sammen med Fred Mehlum Karlsen på kirkekaffe. Lovsang på gudstjenesten, her med Anne Katrine Jørgensen (t.v) og Lena Mjelde Moholt. Barnekoret i aksjon. NESODDEN Kommune i Akershus med cirka innbyggere. Halvøy i Oslofjorden med areal: 60,8 km2 Omtalt som kunstnerkommune. Viktig transportmiddel: Nesoddbåten som er navlestrengen til Oslo kommende menighetsbarn og fått være til stede på mye av kirkens barne- og ungdomsarbeid. Søndag formiddag, nesten to uker senere, er jeg tilbake i Misjonskirken Nesodden for å delta på gudstjeneste og kirkekaffe. En av de første jeg treffer er Egil K. Myklebust, som har vært med i menigheten siden 80-tallet. Jeg får tilknytning og opplevelsen av å være med i et fellesskap her, sier han. Han synes den største forandringen i menigheten siden han begynte er at det har blitt mange aktiviteter for barn. Det beste ved å gå her er å få Guds ord og få kamerater, forteller han. Han er møtevert på søndagens gudstjeneste og deltaker på høstens Alphakurs. Det er spennende å utveksle tanker og få frisket opp kunnskapen litt på Alphakurs. Det kan være noen som kommer med et syn på Bibelen som er annerledes enn mitt, og da kan jeg sammenligne det med hva jeg selv tenker, sier han, før han ønsker Agnes Lie velkommen til gudstjeneste. Byggere. Marit Akselsen (83) og hennes mann Dines Akselsen (84) sitter helt bakerst i kirken og venter på at gudstjenesten skal begynne. De har vært med i menigheten siden Vi har vært med å bygge denne kirken, det var litt av en jobb. Da vi var yngre, spilte vi gitar på møtene på Fjellstrand, hvor menigheten holdt til den gang. Jeg drev med speider og barneforening i mine yngre dager, forteller hun. Dette er jo menigheten vår. Nå har vi blitt eldre og da kommer de unge fram. Det er sånn det skal være. Selv om det blir litt ompamusikk, så må vi tåle det. Vi hadde gitarer og spilte sånn musikk som vi likte, sier hun lattermildt. Fersk relevans. Pastor Moholt taler om menighetens nye visjon og om at kirken ikke alltid er relevant. Men i sommer ble kirken relevant igjen. Folk trengte kirken for å sørge. Han fortsetter med å snakke om Alphakurs, at det alltid vil være betydningsfullt og relevant i forhold til det grunnleggende om tro. 22 deltakere møtte opp på den første kurskvelden som ble holdt i Pinsekirka. Kirken vil alltid være relevant så lenge den peker på Jesus, forkynner han. På kirkekaffen møter jeg igjen Edel Sørensen, som snakker varmt om menigheten: Her kan jeg være meg selv og slappe av, man blir godtatt som man er. Jeg synes det er en åpenhet og frihet i det, forteller hun. Både hun og mannen hennes var med på å bygge kirkebygget vi nå står i. Det blir et veldig godt samhold i en menighet når en har et sånt prosjekt, forteller hun, og legger til: Vi har vært velsignet med så fantastiske pastorer, jeg er glad i dem alle sammen, sier hun og smiler. Olav Råmunddal kommer bort til oss og sier: Du må skrive mye godt om henne, hun er så viktig for menigheten. Nei, nei, men jeg liker meg veldig godt her, sier Edel beskjedent. Du betyr så mye for så mange, Edel, svarer Olav Råmunddal. Tekst: Jorunn Sørlie Larsen Foto: Jorunn Sørlie Larsen og Misjonskirken Nesodden/privat 11

12 Utdrag fra nyhetene på hjemmesidene. Stoffet er forkortet. Alle sammen-møtene planlegges av fire familier. Små og store får velge seg favorittoppgaver når samlingene gjennomføres. Her er dansere, og noen av dem er også møteledere. Pulsslag Hva er troslivets pulsslag? Alle sammen-møtene hver formiddag har fokus på nettopp dette. På Alle sammen-møtene er barn og voksne samlet til rocka sang med gruppa Abrahams anorakk, forkynnelse ved Viggo Klausen (nasjonal familiepastor i Misjonsforbundet UNG), modellering av tro på hjemmebane, mye film som understreker tema, Dagens presis og konkurranse. Pulsslaget er med på å pumpe Jesuslivet gjennom systemet nok ganger til at vi lever. Vi voksne må pleie forholdet vårt til Jesus selv med disse pulsslagene og så gi dem videre til barna, sier Viggo Klausen etter formiddagssamlingen. Les hele saken på På eventyr i Colombia Fra 30. juni til 13. juli befant syv speidere seg i Colombia for å utveksle erfaringer med colombianske speiderledere, arrangere speiderleir, utforske hovedstaden Bogota og besøke Santa Marta ved kysten. De har hatt en opplevelsesrik tur med både snorkling og hesteridning, jungelbesøk og mye deilig mat. Du kan du lese mer om dette på bloggen deres. Intet tøy forblir tørt når Tour de Stagedive arrangerer kanobasket. Kanobasket på touren For noen blir padlingen vanskeligere enn for andre. Tour de Stagedive er en annerledes idrettsopplevelse. Torsdag sto kanobasket for tur. I Skråvika, bare en snau kilometer fra Camp Stagedive og Fredtun folkehøyskole, vekkes plutselig solslikkende turister av en skare ungdommer klar for action. Tour de Stagedive har inntatt arenaen for dagens øvelse: Kanobasket. En av favorittene siden konkurransen startet samtidig med at Stagedive begynte i Stavern. Deltakerne på Stagedive er delt inn i grupper, og seks fra hver gruppe inntar to kanoer hver for å forsvare gruppens ære. Ballen må kastes fra kano til kano med jevne mellomrom, og resultatet avhenger av samarbeidet mellom de to kanoene. Les hele saken på Alle foto: Anders Artmark Aanensen 12

13 Les mer på Nyheter og debatt/ Nyhetsarkiv. Scroll ned på siden til Les også nyheter. Velg riktig måned. Gordon og Magni Valen med barna Johannes og Mari koser seg i sommersolen på Liv & Vekst. Foto: Anders A. Aanensen Misjonærferie Gordon og Magni Valen har tatt ferie fra misjonærtilværelsen i Colombia. Da er Liv & Vekst et naturlig stoppested. Internasjonal moro Lørdag markerte Across og Stagedive Internasjonal dag. Ungdommenes tumleplass ble forvandlet til en fargerik markedsplass. Bak bodene sitter deltakere på Stagedive som med hjelp av sine gruppeledere og deltakere på Across har utarbeidet den ene ideen mer fantasirik enn den andre, for å skaffe penger til misjonsarbeid. Flere hundre benytter sjansen, og både fruktsalat og drikke forsvinner i løpet av minutter. Over kroner blir denne lørdagen sendt til mennesker som trenger dem bedre enn nordmenn som føler at feriepengene forsvinner for fort. Vi legger vekt på at ikke alle har det like bra som oss. Vi kan gjøre en forskjell når vi hjelper, sier Ingrid Karin Swan som har ansvar for dagen. Les hele saken på Ekteparet er blant Misjonsforbundets misjonærer i Colombia, men nå har de med seg barna Mari og Johannes til Norge for sommerferie. To måneder er de i landet på ferie, men Liv & Vekst er arbeid. Både Misjonsforbundet og vi synes det er viktig at vi er til stede her. Det gir oss påfyll og inspirasjon til å arbeide videre. Dessuten treffer vi mange folk fra forskjellige menigheter, og de får treffe oss. Til gjengjeld bidrar vi litt med for eksempel grilling eller på festivalkontoret, sier Gordon. Det er kjempefint å være på Liv & Vekst. Vi blir jo litt travle, men ungene storkoser seg, sier Magni. Det er mange å treffe og besøke, så de er glade for å kunne være i Norge i to måneder. Det siste året i Colombia har også hatt sine utfordringer. Noen menigheter vokser og har mye positivitet, mens i andre har det vært noen konflikter. Uansett er Det Colombianske Misjonsforbund i en positiv utvikling. 30 menigheter er i en prosess om å bli juridisk godkjent av staten. Det er viktig for hvilke rettigheter de får, forteller Gordon. Les hele saken på 13

14 Utdrag fra nyhetene på hjemmesidene. Stoffet er forkortet. To muntre karer Ikke en stol er ledig når flere hundre deltakere på Liv & Vekst har samlet seg til det daglige talkshowet Seinkveld. Må ikke forveksles med Senkveld. Det som likevel kan forveksles er den selvironiske humoren og glimtet i øyet som programlederne på drevet vis framviser. Pastorene Knut Moholt i Misjonskirken Nesodden og Erik Andreassen i Oslo misjonskirke, Betlehem, marsjerer gjennom folkemengden til Bjørn Eidsvågs Shalala. Med seg har de gjester som er både kjente og ukjente fjes for de fleste i publikum. I tillegg har de quiz, leker, filmer og musikk - det aller meste med en god porsjon humor. Alt iblandet raske replikker og tørre vitser. Latterdøren står med jevne mellomrom på vidt gap blant publikum som for ordens skyld er en god blanding aldersmessig. Les hele saken på Knut Moholt og Erik Andreassen boltrer seg på podiet i medspill med gjester og med egne humoristiske kommentarer. Seinkveld med de to pastorene er blitt knallsuksess. Foto: Anders Artmark Aanensen. Ny ungdomskonsulent Lindis Watland Pedersen har begynt som ny ungdomskonsulent i Misjonsforbundet UNG. 25-åringen fra Skien og Gjerpen er godt kjent i Misjonsforbundet UNG-sammenheng - spesielt som leirsjef de to siste årene på Stagedive sommer. Nå går hun fra frivillig arbeid til ansettelse i organisasjonen. Det er veldig spennende, gøy og utfordrende. Jeg vil være med å gi noe bra, og kanskje spesielt på arrangementsbiten, som er min styrke. Det blir gøy å være med å forme en vei videre for UNG, sier Watland Pedersen. Den nye høsten Skolestart, oppstart etter ferien, et nytt år selv om det ikke er et nytt kalenderår. Sommerferiens slutt er en markør for mange på noe nytt. Denne høsten tar en hel befolkning med seg en annerledes sommer inn i det nye. Mange følelser preger enkeltmennesker og nasjon etter datoen som på mange måter blir et vendepunkt: Det er sagt og skrevet så mye. Og behovet for reaksjon og bearbeidelse vil fortsette på mange og mangfoldige måter hos etterlatte og pårørende, hos overlevende og hele deres nettverk, hos alle som kjenner på dette at tillitsdimensjonen i livet er rokket. Misjonsforbundets generalsekretær, Jarle Råmunddal, oppmuntrer menigheter og enkeltmennesker til forbønn og trøst: Lindis Watland Pedersen skal arbeide 80 prosent i en stillling som skal erstatte leirkonsulent Ole Einar Aas og ungdomskonsulent Tore Mersland. Les hele saken på no/sider/tekst.asp?side=977 Blomster utenfor domkirken. Livet går videre, men la oss fortsatt huske på dem som er etterlatt, dem som er skadet og de pårørende i bønn. Min bønn er at våre menigheter kan være fellesskap som gir trøst, viser kjærlighet i praksis og peker på Jesus som vårt håp. Dette er ikke minst viktig i den sorg og utrygghet som preger vår nasjon nå. Den nye høsten er i startgropa. En høst preget av at uskyldens tid er forbi. Men ikke tillitens. Ikke omsorgens. Og ikke kjærlighetens. Les hele saken på 14

15 Les mer på Nyheter og debatt/ Nyhetsarkiv. Scroll ned på siden til Les også nyheter. Velg riktig måned. Planlegging i nord Denne familien har gått i flere dager i strekk gjennom Somalia i håp om å nå frem til den etiopiske grensen. Målet er en flyktningleir i Etiopia, hvor Kirkens Nødhjelp nå borrer flere brønner for å imøtekomme flyktningenes behov for rent drikkevann. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp Katastrofen på Afrikas Horn Generalsekretær Jarle Råmunddal oppfordrer Misjonsforbundets menigheter til å støtte Kirkens Nødhjelps arbeid på Afrikas Horn. Råmunddal forteller at Misjonsforbundet sender ut brev til menighetene med en oppfordring om å støtte Kirkens Nødhjelps arbeid på Afrikas horn. Hvorfor er dette viktig? Rett og slett fordi vi i vår lille verden opplever en forferdelig sultkatastrofe som igjen rammer de fattigste. Det er en stor tragedie som vi ikke bare kan sitte stille og se på, sier han. Misjonsforbundet er blant det Kirkens Nødhjelp kaller sine oppdragsgivere og sitter i deres representantskap. Kirkens Nødhjelp har vært i området lenge og har et stort arbeid der, forteller Råmunddal. Les hele saken på Misjonsforbundets nasjonale team har hatt sin høststart. I forrige uke var de sammen på Morfjordneset for å planlegge høsten. Vekst 2020 var en sentral sak. Den siste uka i august reiste menighetsrådgiverne sammen med generalsekretær Jarle Råmunddal til Morfjordneset i Vesterålen for å ta fatt på sin årlige planleggingsuke. Morfjordneset er hjemstedet til en av menighetsrådgiverne, Karstein Morfjord. Avtroppende menighetsrådgiver Egil Torp var med. Geir Johannessen starter i hans stilling og fikk innføring i hva slags arbeidsoppgaver han skal ha. De har brukt uka til å planlegge det neste arbeidsåret sammen. Menighetsrådgiverne blir viktige og sentrale i strategien for vedtaket som er gjort for Vekst Menighetsrådgiverne skal hjelpe menighetene i prosessene, forteller Råmunddal. Les hele saken på no/sider/tekst.asp?side=996 Egil Torp trer av Varme, strategisk tenkning, mot og fremsynthet har preget Egil Torps Misjonsforbundsliv. Karakteristikkene av Egil Torp var mange og gode da Misjonsforbundets hovedkontor fredag 2. september arrangerte avskjedslunsj for menighetsrådgiveren som har jobbet et helt yrkesliv i Misjonsforbundet. Etter Ansgarskolestudiene var Egil riksevangelist, pastor, ungdomssekretær (egentlig generalsekretær) i NmU, misjonær i Hong Kong, misjonskonsulent, distriktsforstander og de siste par årene menighetsrådgiver. Marianne og Egil Torp fikk begge takk da Egil gikk inn i pensjonistenes rekker 1. september. Foto: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen Pensjonisten skal nå hente seg inn og har ikke store planer for de neste to månedene. Men i desember står nok en reise til Hong Kong for tur, og så får Egil Torp se hvordan han skal leve som et engasjert menneske i et roligere liv. Les hele saken på F.v.: Karstein Morfjord, Roy Elling Foss, Torben Joswig, Jarle Råmunddal, Egil Torp og Geir Johannessen i naturskjønne omgivelser i Vesterålen. Her tilbrakte de en uke for å planlegge det neste arbeidsåret for menighetsrådgiverne. 15

16 Utdrag fra nyhetene på hjemmesidene. Stoffet er forkortet. Maria og Martin Morfjord blir innsatt som pastorer i Farsund misjonsmenighet. Foto: Svein Morten Havaas Nykommer Øyvind Slåtta skal jobbe både med misjon og kommunikasjon. Jorunn Sørlie Larsen kan du lese mer om på s 36. Nye medarbeidere På Misjonsforbundets kontor i Christian Krohgsgate er det kommet nye, flotte medarbeidere. Nye pastorinnsettelser Både Farsund og Bjølsen har fått nye pastorer. Et utrolig stort privilegium å få en slik tjeneste, sier Vetle Leksbø. I Farsund misjonsmenighet har Maria og Martin Morfjord blitt innsatt som pastorer. Maria er ansatt som hovedpastor i 80 prosent stilling, mens Martin har en 40 prosent stilling som ungdomspastor i menigheten. Thore Tellefsen, som gikk av som pastor i sommer, beholder ti prosent av stillingen videre. Vi har en drøm om at menigheten skal nå enda mer ut i det lokale samfunnet og bli mer synlig, forteller Maria Morfjord. Hun og Martin skal jobbe mye med Levende tro. Vetle Leksbø og Turid Skjerve Leksbø startet 1. september sin tjeneste for Bjølsen misjonskirke i henholdsvis 30 og 20 prosent stilling. De er veldig takknemlige for muligheten de har fått til å kunne tjene Jesus og hans kirke på jord gjennom å tjene som hyrde eller leder. Det er et veldig privilegium å få lov til å jobbe med det en brenner for og det er fantastisk å se den sterke frivilligheten i Bjølsen. Les hele saken på asp?side=1001 I kommunikasjonsavdelingen har høsten budt på store endringer. Tidligere kommunikasjonsmedarbeider, Anders A. Aanensen, har sammen med sin kone reist til Paris for språkstudier, før de vender nesa mot Mali og misjonærtjeneste for Misjonssambandet. I Anders sitt sted har Jorunn Sørlie Larsen (37) tatt plass. Jorunn er fra Drammen, har mediebakgrunn fra flere aviser og har jobbet som informasjonskonsulent ved folkehøgskolekontorene. Hun jobber fulltid i Kommunikasjonsavdelingen, og har blant annet ansvar for å drifte nettsidene. I tillegg til Jorunn, har stabsfellesskapet i Krohgen fått enda en medarbeider på plass. Tidligere Colombiamisjonær, Øyvind Slåtta (32), skal ha en 50 prosent prosjektstilling i Internasjonal avdeling, hvor han få et ansvar for bistandsprosjektene i Colombia, samt for å jobbe med Misjonsforbundets engasjement i Romania. Dessuten skal han ha et 30 prosent vikariat i Kommunikasjonsavdelingen, hvor han skal ha ansvar for og jobbe med ulike prosjekter. Kommunikasjonsavdelingen har totalt 1,8 årsverk. Den siste halve stillingen i avdelingen har kommunikasjonsleder Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, som fra denne høsten har studiepermisjon (50 prosent) for å fordype seg i religionspsykologi i en master i kristendom. Les hele saken på tekst/1003.aspx 16

17 Les mer på Nyheter og debatt/ Nyhetsarkiv. Scroll ned på siden til Les også nyheter. Velg riktig måned. Bønnekonferanse i Grenland Skal du bygge menighet, må du bygge med bønn. Menigheten er jo en åndelig størrelse! Wynne Lewis sine ord om bønnens kraft var sentral på bønnekonferansen Alt ved bønn i Gjerpen Misjonskirke, som misjonsmenighetene i Grenland arrangerte september. Over 80 personer var påmeldte deltakere. Programmet vekslet, etter modell fra Armin Gessweins College of Prayer, mellom undervisning, lovsang og bønn i storsamlinger, og bønn i grupper. Hovedtalere var Asbjørn Johansen og Håkon Fagervik. Det er meningen at denne type bønnekonferanser skal avholdes på mange steder rundt i Norge, og det er arrangørenes og hovedtalernes håp at iver for bønn skal tennes i individer, hjem og menigheter. For budskapet deres er klart: Bare da kan vi nå de modige målene vi har satt oss gjennom Vekst Les hele saken på no/sider/tekst.asp?side=1002 Arrangørene fra venstre: Gordon Kleppe Herøya Misjonskirke, Alf Daniel H Porsgrunn Misjonskirke, Solveig Johansen Skien Misjonskirke, Torleif Bruseland Nasjonalt Råd, Erna Ultvedt Gjerpen Misjonskirke, Eirik Fjeld Bøle Misjonskirke, Dag Kristoffersen Skien Misjonskirke. Asbjørn Johansen, Linda Andernach Johannesen, Torbjørn Glenna og Ben Solberg var ikke tilstede da bildet ble tatt. Besøk fra Colombia Et prosjekt for kvinner og barns rettigheter i Colombia brakte fire colombianske venner på besøk til Misjonsforbundet i Oslo. Vi har blitt kjent med et veldig fint land. Å være her på jobb gir meg faglig utvikling, sier Monica Velasquez, som er psykolog og leder for rettighetsprosjektet. Jeg har lært mye som jeg kan ta med hjem til Colombia, for eksempel at Norge inkluderer barna i samfunnet og at loven samsvarer med det som leves, forteller hun. I Oslo har de besøkt Kirkens Nødhjelp, Bistandsnemnda (nå Digni), Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Misjonsalliansen og Fokus forum for kvinner og utvikling. Kirkens ressurssenter bruker en del metodikk som er lik den vi bruker. Vi identifiserte oss veldig med hverandre. Selv om vi er to ulike kulturer, er det med overgrep det samme et stort problem i hele verden, sier Monica. Les hele saken på www. misjonsforbundet.no/ sider/tekst.asp?side=1008 ANSGARSKOLEN SØKER: REKRUTTERINGS- LEDER Stillingsbetenkning ligger på Ansgarskolens hjemmeside Ansgarskolen er en privat kristen skole som eies og drives av Det Norske Misjonsforbund. Skolen består av to skoler; Ansgar Teologiske Høgskole og Ansgar Bibelskole, og har ca 30 ansatte og i underkant av 300 studenter. Leder for rettighetsprosjektet Monica Velasquez, nasjonal kvinneleder for Misjonsforbundet i Colombia Martha Aguilar og president i Misjonsforbundet i Colombia, Alvaro Escallon (foto: Jorunn Sørlie Larsen) For mer informasjon kontakt rektor Harald Nygaard, tlf , e-post: Mer enn skole! 17

18 Innehaver: Kirsti Kaasa Skagerak Arena Skien: Hammondgården Porsgrunn: Kreative løsninger, Commissoning, Service, Programmering Robot / PLS Tel: Nieblok Invest AS 5443 Bømlo Disippelkorset et felleskristent symbol Disippelkorset er til salgs både som sølv og gullsmykker og pins. Betongsaging Kjerneboring Betongsaging Meisling Betongsaging Kjerneboring Kjerneboring Riving Meisling Meisling Riving Meisling Riving Riving Steinsprutskade ordnes EFFEKTIVT Steinsprutskade og ordnes KOSTNADSFRITT for deg *, uansett bilmerke og modell. Venter du til ruta sprekker, må du betale egenandel. Effektivt og kostnadsfritt for deg*...og uansett du: bilmerke og modell. Venter du til ruta sprekker, må du trenger du bil mens du venter, Steinsprutskade får du betale låne en egenandel. av oss! ordnes EFFEKTIVT og KOSTNADSFRITT for deg *, uansett...og bilmerke du: trenger og modell. du Venter låne bil du mens til ruta du sprekker, venter, får må du låne betale en egenandel. av oss! * v/kasko eller delkasko Skriv inn adresse...og*v/kasko du: eller delkasko trenger du bil mens du venter, får du låne en av oss! * v/kasko eller delkasko Skriv inn adresse Glassmester Ekra & Voie AS, tlf Frolandsveien 6, 4847 Arendal Ring tlf eller skriv ditt navn, din adresse, antall kors, størrelse og kjedelengde til Les mer om Disippelkorset på våre hjemmesider! 18 Misjonsbladet

19 Et av Norges største utvalg av campingbiler og bobiler! - Når møtet gir mersmak -N Velkommen til retreat! Drøbak tlf PANTONE 281C GULL Vesterled 71, 4887 Grimstad Tlf: Når møtet gir mersmak -N Velkommen til retreat! Klikk inn for en hyggelig handel! Besøk oss på eller ring oss på tlf Misjonsbladet 19

20 Livet etter Utøya Hva har skjedd med Norge etter 22. juli? Har demokratiet forandret seg? Generalsekretær Jarle Råmunddal og daglig leder i UNG, Anne Margrethe Ree Sunde har gjort seg noen refleksjoner. Jeg har tenkt på om reaksjonene på terrorangrepene hadde vært annerledes hvis de kom fra den muslimske verden og ikke en etnisk norsk nordmann. Hadde rosene vært vår respons hvis det var et angrep fra et annet land? Jeg håper den refleksjonen er noe vi personlig kan ta med oss inn i framtiden. Vi kan være stolt av hvordan vi reagerte på hendelsen med ønske om mer demokrati og Stoltenberg sine taler. Men hadde den samme stoltheten skjedd i en annen kontekst, undrer Ree Sunde. Hun synes det hadde vært positivt å få i gang en refleksjon om demokratiets rolle og viktighet i menighetene. Som kristne ledere er det viktig å sette ord på den rollen og strukturen et demokrati er, sier Ree Sunde. Det at mange meldte seg inn i politiske partier etter 22. juli er veldig bra. Mange unge er kravstore, og det er gledelig at flere nå ønsker å engasjere seg i forhold til de kravene og ønskene man har. Ree Sunde forteller at de på UNGs landsmøte i november skal ha en tankesmie om demokrati, en thinktank. De vil ha en innledning om demokrati og samtale om hvordan UNGs lokalgrupper kan styrke demokratiet vårt. Ønsker fortsatt engasjement. Jarle Råmunddal merket at mange hadde lyst til å bidra i samfunnet etter terrorangrepene, og han hadde forventet en høyere valgdeltakelse i år. Har 22. juli passivisert noen og aktivisert andre? Det var et ønske hos mange om å bidra positivt i samfunnet på ulike måter etter terrorangrepene, fordi hendelsen rystet oss veldig. Så kommer hverdagen og da er det fort å sige tilbake i det vante sporet. Jeg håper ikke det skjer. Jeg håper at våre tanker om det å bidra og være noe for andre og vise engasjement er noe som vi ikke glemmer så lett, sier Råmunddal. Han forteller at Misjonsforbundet har skrevet brev til Jens Stoltenberg og rost ham for det han og de andre politiske lederne gjorde i tiden etter terrorangrepet. Veldig få politikere har brukt 22.juli 20