INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte onsdag 28. mars 2012 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte onsdag 28. mars 2012 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke."

Transkript

1 Oslo, 14. mars 212 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte onsdag 28. mars 212 kl. 19. i menighetssalen, Ellingsrud kirke. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Styrets årsberetning for 3. for 4. Kontrollkomitéens beretning for 5. Revisjonsberetning for 6. Innkomne saker 7. Valg Antall styremedlemmer Styreleder Styremedlemmer Kontrollkomité Valgkomité Revisor Vedlegg: Årsberetning for for Kontrollkomitéens beretning for Revisjonsberetning for Innkomne saker Valg, valgkomiteens innstilling Etter den formelle delen av sameiermøtet vil styret orientere om brannsikkerhet, forebyggende vedlikehold, samt besvare spørsmål som angår driften av sameiet. Postadresse: Postboks 21, Ellingsrudåsen 16 Oslo Tlf./Fax sekretær: Mobil vaktmester: Bankgiro: Org.nr.: NO Web: Side 1 av 19

2 Årsberetning Sammendrag Sameiet består av gnr. 19, bnr. 37 i Oslo kommune og omfatter Edvard Munchs vei I sameiet er det 292 leiligheter, med 291 sameiere. Den siste leiligheten tilhører sameiet og er pr utleid. Av de 292 leilighetene er det 275 som disponerer egen parkeringsplass i garasjeanleggene og 17 har egen parkeringsplass ute. Planer for vedlikehold av bygningsmassen krever kontinuitet i sameiets ledelse, og tilførsel av riktig og god intern og ekstern kompetanse. Oppgaver som skal løses finansieres i hovedsak gjennom fellesutgifter. De siste årene har budsjettrammen for bygningsmessig vedlikehold vært rundt 5 millioner kroner. Styret vurderer samarbeid med forvaltningsselskap for å styrke sameiets vedlikehold og forvaltning. Det er som en del av dette ønskelig å kunne lånefinansiere mer omfattende prosjekter. Den enkelte sameier må følges opp med råd om vedlikehold i egen eierseksjon. Brannvern er gitt ekstra fokus etter hendelsen med brann i garasjeanlegget under blokk 2 og 1 i 21. Risikovurdering av fellesanlegg er utført, og den enkelte sameier er tilsendt informasjon til hjelp for egensjekk i eierseksjonen. Uteområdene er viktig for trivsel. Sameiet fikk i året som gikk ferdigstilt en forvaltningsplan som gir føringer for behandlingen av saker knyttet til skogsområder og trær. Uteområdene er viktig å ta vare på, og de som deltar i grøntgruppen utfører en prisverdig innsats. Oslo Kommune har bestemt at alle i kommunen skal gjennomføre kildesortering av matavfall og plastemballasje. Sameiet har som et ledd i dette startet med å stenge søppelsjaktene, et arbeid som fullføres første halvdel av 212. Dette vil i tillegg bedre arbeidsforholdene for vaktmester. Enkelte sjakter og søppelrom har i lengre tid vært sterkt tilgriset. Samarbeidet mellom vaktmester og assistent, sekretær og daglig leder fungerer godt. Daglig leder innleies. Vi ansatte ny sekretær som startet i sin jobb i begynnelsen av februar. Styret er meget tilfreds med hvordan dette har fungert. Daglig leders timeforbruk i var 431,5 timer som er 185 timer under budsjett. For utredning og saksforberedelse til styremøter er det fire (4) arbeidsgrupper som dekker; bygningsmessig vedlikehold, brannsikkerhet, uteområder og økonomi. De viktigste aktivitetene gjennom har vært; Fasader nordtunet; rengjøring, utskifting av treverk, maling og beising. Tetting av slisser/sprekker og sluk samt innsetting av nye sluk i garasjeanlegg blokk 8 øvre plan. Utbedring av søyler og betongskader i garasjeanlegg blokk 8 nedre plan. Utbedring som resultat av feil i utførelse fra prosjekt gjennomført i 24 (reklamasjonssaken). Utbedring av tre (3) balkongdekker blokk 8. Utbedring av sprekk i fasaden på toppen mot gavlhjørnet i oppgang 93. Stenging av søppelsjakter. Brannsikkerhet. Tilbud til sameierne om å få byttet sluk og vannrør i leiligheter samt beredere. Tilbud til sameierne om å bytte vinduer og terrassedører. Fokus på skadesaker og årsaken til at skaden skjer, samt ansvar for skaden. Forvaltningsplan for skogsområder og trær. Grøntgruppens aktiviteter. Sikring av lekeapparater. Videreutvikle plan for forebyggende vedlikehold. Plan og budsjett for 212. Sameiets regnskap for viser et årsresultat på kr ,- mot budsjettert kr 45.89,-. Sameiet har pr en negativ egenkapital på kr ,-. Side 2 av 19 2

3 Valg på sameiermøtet 28. mars : Styrets sammensetning: Øystein Mogensen Rannveig Mathiesen Anne Schatten Stig O. Skamo Eivind M Pedersen Nina H. Listerud Jan Larsen Tordis Lyng Waale oppgang 95 oppgang 77 oppgang 91 oppgang 99 oppgang 85 oppgang 83 oppgang 97 oppgang 69 styreleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem varamedlem til 22.6 varamedlem varamedlem fra 22.6 valgt til 212 valgt til 212 valgt til 213 valgt til 213 valgt til 213 valgt til 212 valgt til 213 valgt til 212 Valgkomité: Anne Nygård Ingrid Skjølsvik Hanne Grøstad oppgang 67 oppgang 75 oppgang 97 - ny gjenvalgt gjenvalgt - valgt til 212 valgt til 212 valgt til 212 Kontrollkomité: Aud Sandnes Per Nymoen Roar Torsethaugen oppgang 67 oppgang 85 oppgang 79 - gjenvalgt gjenvalgt gjenvalgt - valgt til 212 valgt til 212 valgt til 212 Tillitsvalgte og kontaktpersoner Styret har gjennom året ikke fulgt opp tillitsvalgte/kontaktpersoner for de enkelte oppganger. Nedenfor en oversikt over oppgangstillitsvalgte. Oppgang 59 Oppgang 61 Oppgang 63 Oppgang 65 Oppgang 67 Oppgang 69 Oppgang 71 Oppgang 73 Oppgang 75 Sørtunet Undis og Jan Sagafos Aziz Elallali Magnar Engebretsen Tove Røed Roar Selven Kristin Fodstad Ahmed Mousa (til ) Tor Arne Finstad Liv Bjerke Oppgang 77 Oppgang 79 Oppgang 81 Oppgang 83 Oppgang 85 Oppgang 87 Oppgang 89 Oppgang 91 Oppgang 93 Oppgang 95 Oppgang 97 Oppgang 99 Nordtunet Rannveig Mathiesen Silje Torsethaugen (til ) Knut Bøe Lars Vidar Bæverfjord Per Nymoen Jan Arild Hansen Sam Benny Larsen Anne Lise Lian Lasse Nordal Erik Moen Egil Stor-Re Øyvind Brevik 1. Sameiermøter Det har i vært avholdt 2 ordinære sameiermøter: Sameiermøtet 28. mars. Konstituering Styrets årsberetning for 21 for 21 Kontrollkomiteens beretning for 21 Revisjonsberetning for 21 Endring av vedtekter 5, 8, 12, 13 og 14 Innkomne saker Valg Side 3 av 19 3

4 Orientering om langtidsplan vedlikehold, kostnader forbundet med dette, og ressursbehov. Sameiermøtet 7. november. Konstituering 212 Innkomne saker Orientering om bygningsmessig vedlikehold. 2. Administrasjon Styret utfører administrasjonen av sameiet. Den administrative ledelse utføres av styrets leder. Operativ daglig ledelse utføres av daglig leder. I styret er fordelingen 4 % kvinner og 6 % menn. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Sekretær ivaretar administrative oppgaver. Ansatt sekretær i 6 % stilling var Ivar Arne Pedersen (beboer i sameiet) frem til februar. Ny sekretær Heidi Martinsen ble ansatt i 8 % stilling fra og med Vaktmester Tronn Grøndahl var i engasjert i ca 7 % stilling (3-4 dager i uken). Henry Ulvenes (beboer i sameiet) har fungert i 4 % stilling som vikar og assistent engasjert av styret. Styrets vurdering er at sameiet er best tjent med praktisk operative vaktmestertjenester. Daglig leder var gjennom året innleid for gjennomføring av aktiviteter, med fokus på planlegging, gjennomføring, oppfølging og kontroll av prosjekt, inklusiv økonomioppfølging og informasjon. Daglig leders timeforbruk i var 431,5 timer, som er under budsjett. Styret planlegger, saksbehandler og følger opp aktiviteter i 4 arbeidsgrupper: - Bygningsmessig vedlikehold - Brannvern - Uteområder - Økonomi Styret foretar kontinuerlig prioritering av aktiviteter begrunnet i hvor viktig en sak er for fellesskapet. ble i utført av Økonomibistand as. prosess for 212 ble utført etter tidligere opparbeidet modellgrunnlag av styret med støtte fra innleid daglig leder og sekretær. Sykefravær i er 3 dager. Vi har hatt arbeidsskader. Det har i perioden vært avholdt årsmøte og halvårsmøte i sameiet, 11 styremøter og tre møter med kontrollkomiteen. Side 4 av 19 4

5 Informasjon til sameierne Det er søkt å gi sameierne oppdateringer gjennom informasjonsskriv, oppsummert fra disse under: I starten av februar informerte styret om Ferdigstilling av rehabilitering av garasjeanlegget under blokk 1 og 2, Rehabilitering av betong og armering i søyler i nedre plan garasjeanlegg blokk 8, som bærer dekket i øvre kjøreplan (reklamasjonssaken fra 24). Midlertidig parkering under rehabiliteringsarbeider i. Ansettelse av ny sekretær 15.februar og flere ganger gjennom året ble det henstilt om å pakke inn og behandle søppel på en tilfredsstillende måte. I begynnelsen av mars startet informasjon om rengjøring, vedlikehold, maling og beising av fasader på nordtunet. Videre utover våren og sommeren ble det regelmessig informert om den praktiske gjennomføringen, samt hva sameiet ønsket av egeninnsats fra sameierne. Medio mars, søkte styret i informasjonsskriv igjen å øke sameiernes bevissthet om, og interesse for rehabilitering av bad, sluk og rør, slik at den enkelte sameier selv kan gjøre kloke valg i samråd med autoriserte fagfolk. Videre var det i skrivet forebyggende huskeregler som vi alle bør følge for å unngå vannskader. I begynnelsen av mai ble det informert om utbedring av riss/sprekker i betongplaten i enkelte parkeringsbåser, og utette sluk i øvre garasjeplan blokk 8 på nordtunet. Det var lekkasje fra riss og sluk ned til nedre plan. Det var også behov for flere sluk. Videre ble det informert om utbedring av 3 balkongdekker i oppgang 93 blokk 8 på nordtunet. Disse to prosjektene ble videre informert om gjennom sommeren. 16. august ble det informert om tre forhold; feil i årsoppgavene for 21, forhøyet egenandel ved skadesaker som følge av mangelfullt vedlikehold, og innsamling av epost adresser. 27. oktober sendte styret ut sjekkliste for brann,- el-risiko og beredskap. Formålet er egensjekk til privat bruk. 3. november startet en ny runde for å stimulere til utskifting av varmtvannsberedere av eldre dato i den enkelte eierseksjon. Medio i desember gikk det ut tilbud til sameierne om å bytte vinduer og dører i egen eierseksjon. Advokat Annie Krefting hos Hartsang Advokatfirma DA er benyttet når det har vært nødvendig å bruke juridisk ekspertise. Egil F. Jensen (beboer i sameiet) har bistått styret med objektive og uforpliktende betraktninger hvor juridisk kompetanse har vært hensiktsmessig for saksunderlaget. Sameiets rutiner for purringer og inkassooppfølging av utestående fordringer er ivaretatt av Økonomibistand regnskap as. Sameiets revisor har vært registrert revisor Harald Bjartan. Side 5 av 19 5

6 Sameiets hjemmesider er på Styret lanserte ny hjemmeside i. Hjemmesidene inneholder informasjon og faktaopplysninger om sameiet. 1. Overdragelser og utleie Salg og utleie skal forelegges styret for godkjenning. Etter vedtektene skal både salg og utleie av seksjoner godkjennes av styret. Prosedyrene har ikke fungert tilfredsstillende i fordi enkelte endringer ikke meldes av sameier. Sameiet må til enhver tid ha et oppdatert seksjonseier-/beboerregister. I ble det godkjent 22 salg samt 6 overdragelser. Sameiet har 53 utleieforhold ved utgangen av, som er to (2) færre enn ved utgangen av 21. Ingen søknader om salg eller utleie er avslått. 2. Bygningsmessig vedlikehold Sameiet ble ferdigstilt i perioden Kontinuitet og kompetanse er en nøkkelfaktor i arbeidet med ledelse og drift av sameiet, og for å ivareta sameiernes interesser. Bygningsmessig vedlikehold både av det som er sameiets fellesanlegg, og av den enkelte eierseksjon som er den enkelte sameiers ansvar, krever løpende planlegging og oppfølging. Det er de siste årene arbeidet med å finne et sunt nivå på vedlikeholdstakten, et arbeid som krever at planer kontinuerlig forbedres. Bygningsmassen har en forsikringsverdi på ca. ½ milliard, med 292 eierseksjoner som huser mange hundre mennesker, samt omfattende uteområder. Det kreves sunn økonomi for å utføre forebyggende vedlikehold. Strategien som er fulgt de siste 1 årene er at kostnader løpende skal dekkes inn gjennom fellesutgiftene, og i noen grad gjennom låneopptak med sikkerhet i en leilighet som sameierne eier i fellesskap. Styret søker med redegjørelsen under også å belyse gjennomføring av prosjekter og økonomien i de mest omfattende prosjekter som ble utført i. I løpet av året ble aktiviteter omprioritert. Det ble tidlig klart at omfanget av oppgradering av fasadene på nordtunet ble dyrere enn budsjettert. Det ble konstatert at riss i garasjeanlegget i blokk 8 ikke var tette. Omfanget av terrasserehabiliteringen ble redusert fra budsjetterte 9 balkongdekker til 3 som ble utført, for å balansere ut kostnadene. De viktigste aktivitetene gjennom har vært; (beløp angitt under er inklusive mva) Fasader nordtunet; rengjøring, vedlikehold, maling, beising Alle flater fra toppen av fasadene og nedover er rengjort. Treverk på fasadene, håndløpere på rekkverk og bord i rekkverkene på balkonger ble byttet. Rundt enkelte vinduer på gavlvegger ble det etterisolert. Maling og beising ble utført uten forsinkelser eller spesielle utfordringer. Samarbeidet med leverandørens prosjektledelse fungerte godt. Prosjektet ble gjennomført i henhold til tidsplan. var kr. 2..,- Kontrakten var kr ,På grunn av omfanget av utskifting av treverk og håndløpere ble den totale kostnaden kr 2.46.,- Av dette var ca. 2.,- utskifting av treverk som ikke var budsjettert. Utbedring av riss, garasjeanlegg blokk 8 øvre plan. Arbeidene ble utført for å fullføre vanntett løsning fra øvre plan ned til nedre plan. Utbedringen kommer som resultat av feil i utførelse fra prosjekt gjennomført i 24, samt at det viste seg at arbeidene fra 29 ikke ga vanntett løsning mellom planene. Flere riss i betongen i parkeringsbåser ble utbedret. Nye riss ble oppdaget og tettet. Det ble montert to nye sluk for avløp i områder hvor det ansamles mye vann, samt at det var nødvendig med ytterligere tetting rundt de fleste sluk. Opprinnelig kontrakt var kr ,-. Resultatet ble kr ,Side 6 av 19 6

7 Rehabilitering av garasjeanlegg blokk 8 nedre plan. Omfanget av rehabiliteringen av søyler og flater var mer omfattende enn det som var forventet. Enkelte søyler ble bygget opp fra grunnen, fordi dette er en del av byggets bærende konstruksjon. Prosjektet ble gjennomført i henhold til plan og på budsjett. var kr. 1..,- Kontrakten var kr ,-. Resultatet ble kr ,Utbedring av tre balkongdekker Arbeidene ble igangsatt for å hindre videre fuktinntrenging gjennom balkongdekket, og eventuell følgeskader. Omfanget ble redusert fra opprinnelig budsjettert 9 dekker til 3 på grunn av økt omfang i andre prosjekt. Idavoll Betong AS utførte arbeidene. Feil ble gjort, informasjon om forsinkelser manglet, og gjennomføringen gikk senere enn planlagt. Dette resulterte i en oppgjørsrunde hvor styret ikke aksepterte tillegg, og følgelig i etterkant av prosjektet inntok styret en reservert holdning til samarbeid med Idavoll Betong. Stenging av søppelsjakter. Oslo Kommune har som mål å innføre kildesortering av matavfall og plastemballasje for alle husholdninger i Oslo. I sameiet vårt har ordning med nedkast av matavfall i søppelsjaktene vært en utfordring for vaktmester som må gjøre rent etter til dels svært tilgrisete søppelrom. Søppelkasser og søppelrom er regelmessig rengjort. Miljøfokus har ført til at styret iverksatte stenging av søppelsjakter. Arbeidet startet høsten, og planlegges fullført første kvartal 212. Tilbud til sameierne for å få byttet sluk og vannrør i leiligheter Sluk som ikke er byttet, eller er mangelfullt vedlikeholdt, er en mulig årsak til vanninntrenging i badegulvet med påfølgende skader. Fortsatt er en del rør nedstøpt i betongen, og disse er problemområde i forhold til vannlekkasje. Sameiet støtter den enkelte seksjon med inntil kr 8.,- inkl mva til bytte av sluk, og inntil kr 3.,- inkl mva til utbedring av innstøpte rør. Interessen for disse tiltakene blant sameierne var moderat i. Totalt ble utbetalt kr 42.,- inkl mva. Brannsikkerhet OBRE gjennomførte i 21 tilsyn i sameiet og kom med anmerkninger i forhold til forskrifter. Avvikene er begrunnet i forhold til Internkontrollforskriften og Forskrift om brannforebyggende tilsyn og tiltak. Hovedtiltak etter tilsynsrapport var: - Dokumentere skriftlig rask og sikker rømning fra 5. og 6. etasje i oppgang Innføre rutiner for sjekk/vedlikehold av røykvarslere og slukkeutstyr - Utarbeide HMS instruks og innføre dette. Arbeid med hovedtiltakene ble påbegynt 4 kvartal 21, og videreført i. Punktene over ble rapportert til OBRE som avsluttet i. Tilgjengelighet for rømningsveier fra de øverste etasjene i oppgang 97 ble kontrollert. En eierseksjon i fjerde etasje viste seg å være uten alternativ rømningsvei. Dette ble utbedret. Arbeid med brannsikkerhet krever kontinuerlig oppmerksomhet. Brannverngruppa har gjennomført en risikovurdering. Det er også utarbeidet forskriftspålagte instrukser og rutiner, samt sjekkliste for beboere/sameiere for egenkontroll av brannforebyggende tiltak. Det er også gjennomført internundervisning for styret, ansatte og innleide. Dette arbeidet vil bli videreført. To el-hovedtavler ble utbedret med bakgrunn i brannsikkerhet i henhold til budsjett. Oppfølging av skadesaker Det er kontinuerlig fokus på og oppfølging av skadesaker. En av de store og løpende utfordringen er skader som følge av vannlekkasje og vanninntrenging. Styret har over flere år søkt å kartlegge årsaken til at skader skjer. Side 7 av 19 7

8 Styret arbeidet videre med å bringe ytterligere klarhet i forhold til hvilket ansvar den enkelte sameier har for vedlikehold, og hva som er sameiets ansvar i forbindelse med en skade. Det ble søkt å knytte kommentarer til vedtektene for å klargjøre ansvarsforholdet samt bringe ytterligere forståelse om utfordringer knyttet til skadesaker. Dette arbeidet ble på nytt presentert som forslag til sameiermøtet våren. Forslaget ble nedstemt, i all hovedsak med representasjon av fullmakter. Styret har delt egenandel i 2 nivå. Egenandel kommer på skadesaker der sameier tilskrives årsaken til skaden. Nivå som det er nå med kr. 6,- i egenandel opprettholdes, og i tillegg er det satt et høyere nivå på kr. 18.,- for skader hvor det påviselig kan føres tilbake til mangelfullt vedlikehold i eierseksjonen. Styret behandlet i 13 skadesaker: Av andre skadesaker kan nevnes: Styret valgte å sette opp sikring av parkeringsplasser opp til nordtunet fordi vi hadde en ulykke med en bil og fører som havnet utenfor kanten av parkeringen. På toppen av hjørnet i oppgang 93 var det en lang og bred sprekk i teglsteinen. Dette ble utbedret fordi det var mulighet for at teglstein kunne falle ut og føre til skader. På baksiden av oppgang 93, veggen som vender øst (mot skolen) kom det flere steder inn vann ved sterk vind og regn. Vi har tidligere erfart tilsvarende i oppgang 99 (østvendt fasade). Stålplater ble løsnet og vindsperre lagt inn. Dokumentasjon av erfaringsdata utføres både fra skadesaker, og arbeid som utføres av eksterne leverandører. Takstrapporter innhentes fra forsikringsselskapet når skaden er en forsikringssak som angår sameiets byggforsikring. Langtidsplan for forebyggende vedlikehold Videreutvikling av langtidsplan for forebyggende vedlikehold er en kontinuerlig aktivitet. Sameiermøtet har tidligere etterspurt mer informasjon om langsiktigheten i arbeidet med vedlikehold. Med bakgrunn i dette ble det i sameiermøtet våren presentert en oversikt over aktiviteter styret anser som viktig å jobbe videre med de neste 25 årene, samt kostnadsoverslag for å gjennomføre disse aktivitetene. Sameiet har begrenset økonomisk evne til å gjennomføre større vedlikeholdsprosjekter. Videre ser styret etter ekstern kompetanse og erfaring som ytterligere kan styrke sameiets arbeide med forebyggende vedlikehold av bygningsmassen. Dialogen med to eiendomsforvaltningsselskap ble startet i, OBOS og BORI. Styret sonderer mulighetene for samarbeid om plan- og aktiviteter for vedlikehold, forvaltning av sameiet, og finansiering av tyngre vedlikeholdsprosjekt. 3. Forsikringssaker og skader Sameiet hadde 9 forsikringsskader i. Dette var 6 mer enn i Uteområder Vårdugnaden ble gjennomført 27. april på nordtunet og 28. april på sørtunet. Det ble henstilt til de som ikke deltok på dugnaden å betale et beløp på kr. 2,-. 69 sameiere valgte denne løsningen. Forvaltningsplan for skogsområder og solitærtrær ble ferdigstilt i april. Formålet med planen er å ivareta trærne som vokser inne på vårt område slik at både sameiernes interesser, områdets karakter og naturmangfold ivaretas. Forvaltningsplanen skal tjene som hjelpemiddel for sittende styrer i arbeidet med å forvalte det biologiske mangfoldet herunder trevegetasjonen, skogbunnen og fugle- og dyrelivet til glede for nåværende og fremtidige Side 8 av 19 8

9 beboere. Gjennom regulert felling av trær kan områdets kvaliteter ivaretas. Forvaltningsplanen er tilgjengelig på sameiets hjemmeside. I oktober ble det arrangert en befaring med styret, beboeren i nr. 67/69 og arborist Kristin Moldestad i skogen bak blokka. Formålet var å kartlegge sameiernes ønsker om trefelling og forklare konsekvensene for naturen. Dette området er også markert som lokalt viktig i Direktoratet for Naturforvaltning sin naturbase. Diskusjonene viste at det er forskjellige syn på hvordan skogsområdet bør ivaretas. Det er viktig å være klar over at alle inngrep vil føre til endringer i skogbunnen og at felling av trær gir grobunn for kratt. Vedlikehold og opparbeiding av grøntområdene er i all hovedsak utført av Grøntgruppa som er sammensatt av beboere i sameiet med Bjarne Dokken som leder. Deltagelse i grøntgruppa fra sameiere var fallende i. Innsatsen fra Grøntgruppa var i av stor betydning for oppgraderingen av grøntområdene. Den har blant annet tilbakeført grøntområdet mellom nr. 91 og 93 som ble benyttet til parkering i forbindelse med rehabilitering av garasjer. Det er påført jord og gressfrø samt lagt ut heller for gangveier. Bak nr. 91 er det opparbeidet oppkjøring/tilgang for lift etc. fra vei. Dette for å muliggjøre tilgang i forbindelse med fasaderehabiliteringen og med tanke på senere behov for tilkomst. Oppkjøringen må påføres mer jord og gressfrø våren 212. Gjesteparkeringsplassen på nordtunet er sikret med autovern mot gangveien etter en utforkjøring. Vedlikehold og utbedring av lekeapparater er utført av vaktmester. Ved inspeksjon våren viste det seg at huskene på nordtunet var råtne i treverket under bakken og farlige i bruk. Når sameiet velger å ha lekeapparater, må de inspiseres og vedlikeholdes hvert år og byttes ut ved behov. et dekket bare erstatning av en huske (UFO-husken). Også lekehus / sklie er utskiftingsklar på grunn av råte. Oppfølging av feilparkerte biler er gjennomført. Systematisk dokumentasjon av misbruk resulterte i beslutning om å iverksette borttauing av biler som ikke etterlevde regler for parkering på tunene, og/eller gjesteparkeringsplasser. Overskridelsen i forhold til budsjett skyldes i hovedsak utskifting og vedlikehold av lekeapparater, tilbakeføring av grøntområder etter midlertidig parkering, ny vei opp bak oppgang 91 for tilkomst, samt autovern mot gangvei. Dette var en bevist omprioritering av budsjettmidler. 5. Tjenesteleveranser til Sameiet. Sameiets forsikringsselskap er NEMI forsikring as. Avtalenummer er Endret til W.R.Berklay Insurance Norway NUF. Avtalenummer er Vår bankforbindelse er Bien Sparebank AS Strømleverandør for sameiets fellesstrøm er Hurum Kraft AS. ØkonomiBistand as brukes som regnskapskontor, herunder oppfølgingen av utestående fordringer. GET leverer fastlinje kabel TV. Juridisk bistand utføres av Hartsang Advokatfirma DA. MILLAB Consult as har seneste år vært sameiets rådgiver på betong konstruksjonene. Gårdpass og RagnSells leverer containere. Vi kjøper strøsand av Oslo Vei. Sameiet har en avtale med Maxbo Hauger som gir gunstig rabatt både for sameiet og for den enkelte beboer. Diamante Renhold rengjøring utfører skuring/boning og renhold av oppgangene samt renhold av vaktmesterkontor og styrerom. Vedlikehold av heisen i oppgang 97 utføres av Thyssen Elevator. Side 9 av 19 9

10 Vedlikehold av elektriske installasjoner utføres i hovedsak av Leithe Elektro AS. Rossing Industrier AS utfører vedlikehold av garasjeporter og bom. Icopal as utfører vedlikehold av tak. Jan Slydal utfører snekkerarbeid for sameiet. Rørleggerarbeid utføres av flere rørleggere. VVV as, Grønbekk VVS as og Rørleggervakta benyttes i noen grad ved akutte problemer. Åpning av tette avløp utføres av Oslo Høytrykk inne i eierseksjoner. TT-teknikk utfører større avløpsjobber. Rengjøring av søppelkasser gjøres av NIWI miljøtiltak AS Sameiet er medlem i Ellingsrud Velforening. 6. Sameiets økonomi - regnskap Styret har valgt å presentere regnskapet for sammen med regnskapstallene for 21 og budsjettet for. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven, bestemmelsen om små foretak og god regnskapsskikk. Forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Styret er tilfreds med årets resultat målt mot budsjettet, og mener det fremlagte årsregnskap gir et rettvisende bilde av sameiets drift og stilling i. Sameiets regnskap for viser et årsresultat på kr ,- mot budsjettert kr 45.89,-. Sameiet har pr en negativ egenkapital på kr ,-. Styret har gjort følgende tiltak i for å dekke inn underskuddet; Lånet i Bien Sparebank på kr 1.5.,- opprettholdes, og for 212 er de fellesutgifter som fordeles etter fellesbrøken økt med 3 %. Styret mener at det ikke er fare for fortsatt drift da likviditeten er god og inntektene er forutsigbare og stabile. Ellingsrud 7. mars 212 Øystein Mogensen Leder Eivind M. Pedersen Nestleder Anne Schatten Styremedlem Rannveig Mathiesen Styremedlem Stig O. Skamo Styremedlem Side 1 av 19 1

11 RESULTATREGNSKAP Noter Resultat Driftsinntekter Fellesutgifter Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Styrehonorar Administrasjon Forsikringer Kommunale avgifter Vedlikehold Felles strøm Drift Anskaffelser Diverse Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter/-kostnader Årsresultat Som dekkes slik Fri egenkapital Til dekning av udekket tap Udekket tap fremføres Side 11 av 19 11

12 Balanse pr Noter Eiendeler Anleggsmidler Anleggsmidler Omløpsmidler Utestående fellesutgifter Andre fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler 2 1,3 4 5 Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Fri egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskudd fellesutgifter Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldige feriepenger Andre periodiseringer Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld 9 Ellingsrud 7. mars 212 Øystein Mogensen Leder Anne Schatten Styremedlem Eivind M. Pedersen Nestleder Rannveig Mathiesen Styremedlem Stig O. Skamo Styremedlem Side 12 av 19 12

13 Noter og Spesifikasjoner Noter til regnskapet for Note 1 - Vurderingsprinsipper et er satt opp i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven for små selskaper. Inntekter og kostnader er medtatt i det år de er påløpt. Utestående fordringer er vurdert til antatt verdi. Det er ikke foretatt avsetninger til tap Det vises ellers til etterfølgende noter som kommenterer de enkelte regnskapsposter. Styret har valgt å presentere regnskapet for sammen med regnskapstallene for 21 og budsjettet for. Note 2 Avskrivninger Innkjøpspris Tilgang Innkjøpspris Akkumulert avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivning Avskrivning 25 % årlig Note 3 - Utestående fellesutgifter m.v. Ordinære fellesutgifter Andre krav på sameierne Sum utestående fellesutgifter m.v. Note 4 - Andre fordringer, tidsavgrensninger Posten inneholder følgende beløp: Forskuddsbetalte forsikringer Pågående forsikringsskader Opptjent husleie Sum andre fordringer, tidsavgrensninger Note 5 - Bankinnskudd Av bankinnskudd gjelder kr ,- innskudd på bankkonto for skattetrekk. Innskuddet dekker skyldig skattetrekk pr Note 6 - Opptjent egenkapital/udekket underskudd Posten fremkommer slik: Udekket tap/fri egenkapital Årets overskudd/-underskudd Sum fri egenkapital Styret anser at fortsatt drift er forsvarlig grunnet at vaktmester leiligheten er bokført til kr og at inntekter er stabile. Side 13 av 19 13

14 Note 7 Leverandørgjeld Gjelder løpende gjeld til sameiets leverandører. Fakturaene er ikke forfalt pr Note 7 Forskudd fellesutgifter Gjelder forskuddsbetalte fellesutgifter fra sameierne for 1. kvartal 212 Note 8 Pantsettelser, sikkerhetsstillelser 21 Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsåret slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner Pantstillelser og garantier m.v. Gjeld som er sikret med pant: Gjeld til kredittinstitusjoner Balanse ført verdi av eiendeler pantsatt Vaktmesterbolig Note 9 Andre spesifikasjoner til regnskapet for Andre periodiseringer Posten fremkommer slik: 21 Rest skyldig strøm 4. kvartal Skyldig styrehonorar Skyldig daglig leder 2 Skyldig revisjon- og regnskapshonorar avdrag, øvre garasjeplan utført pr Forsikring 9 Andre avsetninger 6 Sum andre periodiseringer Andre avsetninger er utgifter som vedrører, hvor regning først er mottatt i 212 Øvrige driftsinntekter Hovedpostene består av følgende beløp: Inntekter vaktmesterleilighet Inntekter garasje Inntekter parkeringsplass Fryseboks avgift Salg nøkler Salg portåpner Utleiegebyr Gebyr sameieskifte Diverse inntekter Diverse viderefakturering Dugnadspenger Sum øvrige driftsinntekter Side 14 av 19 14

15 Lønnskostnader Lønnskostnadene kan spesifiseres som følger: Lønnskostnader Lønn ansatte Lønnskostnadene kan spesifiseres som følger: Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Lønn ansatte Lønnskostnadeneansatte kan spesifiseres som følger: Pensjonsordning OTP Arbeidsgiveravgift Lønn ansatte Andre personalkostnader 299 Pensjonsordning ansatte OTP Arbeidsgiveravgift Lønnskostnader Andre personalkostnader 299 Pensjonsordning ansatte OTP Vi har hatt ansatt ca to (2) årsverk i snitt gjennom året. Lønnskostnader Andre personalkostnader 299 Vi har hatt ansatt ca to (2) årsverk i snitt gjennom året. Lønnskostnader Vi har hatt ansatt ca to (2) årsverk i snitt gjennom året Styrehonorar Styrehonorar Styrehonorar Administrasjon Posten kan spesifiseres som følger Administrasjon Revisjonshonorar Posten kan spesifiseres som følger Administrasjon sførsel Revisjonshonorar Posten kan spesifiseres som følger Advokathonorarer sførsel Revisjonshonorar Andre konsulenthonorarer Advokathonorarer sførsel Innleid daglig leder Andre konsulenthonorarer Advokathonorarer Kontorrekvisita Innleid daglig leder Andre konsulenthonorarer Trykking, kopiering Kontorrekvisita Innleid daglig Kontorutstyr leder Trykking, kopiering Kontorrekvisita Telefon og Internett Kontorutstyr Trykking, kopiering Velforeningen medlemskap Telefon og Internett Kontorutstyr Øvrige kostnader Velforeningen medlemskap Telefon og Internett Sum administrasjon Øvrige kostnader Velforeningen medlemskap Sum administrasjon Øvrige kostnader Sum administrasjon Forsikringer Forsikringer Sum forsikringer Forsikringer Sameiet er fullverdiforsikret i NEMI forsikring Sum forsikringer Sameiet er fullverdiforsikret i NEMI forsikring Sum forsikringer Kommunale avgifter Sameiet er fullverdiforsikret i NEMI forsikring Posten kan spesifiseres Kommunale avgifter som følger Vannavgift Posten kan spesifiseres som følger Kommunale avgifter Renovasjon Vannavgift Posten kan spesifiseres som følger Sum kommunale avgifter Renovasjon Vannavgift Sum kommunale avgifter Renovasjon Vedlikehold Sum kommunale avgifter Posten kan spesifiseres som følger Vedlikehold Egenandel Posten kan forsikringsskader spesifiseres som følger Vedlikeholdbygninger Vedlikehold Egenandel forsikringsskader Posten kan spesifiseres som følger Vedlikehold Vedlikehold bygninger bygninger innvendig Egenandel forsikringsskader Trappevask Vedlikehold bygninger innvendig Vedlikehold hage, bygninger Vedlikehold vei, sti Trappevask bygninger innvendig Vedlikehold lekeapparater Vedlikehold hage, vei, sti Trappevask Vedlikehold lekeapparater garasje Vedlikehold Vedlikehold Vedlikehold hage, heis vei, sti Vedlikehold lekeapparater Kontormateriell Byggeledelse prosjekt Sum vedlikehold Side av Side 15 av av Side De største utgiftspostene på vedlikehold bygninger kan spesifiseres som følger:

16 Vedlikehold garasje Vedlikehold heis Kontormateriell Byggeledelse prosjekt Sum vedlikehold De største utgiftspostene på vedlikehold bygninger kan spesifiseres som følger: Rengjøring, maling og beising nordtunet Garasjeanlegg nedre plan blokk Terrasse rehabilitering Riss garasjeanlegg øvre plan blokk El utbedring av hovedtavler Felles strøm Posten fellesstrøm kan spesifiseres som følger: Fellesstrøm Strøm gatelys Sum felles strøm Drift Posten drift kan spesifiseres som følger: Konteinertømming Fellesutgifter vaktmesterleilighet Kabel TV Serviceavtale heis Traktor, maskiner Driftsmateriell Vedlikehold kontor og styrerom Innleid vaktmester Tilstelninger/dugnader Sum drift Fellesutgifter Fellesutgiftene kan spesifiseres som følger: Fellesutgifter over fellesbrøk GET Trappevask Strøm motorvarmere Sum fellesutgifter Finanskostnader Posten kan spesifiseres slik: Renteinntekter Purregebyr Renter lån Provisjon kassekreditt Renter leverandørgjeld Sum finanskostnader REVISJONSBERETNING Vedlagt som eget ark 16 Side 16 av 19

17 ELLINGSRUD BOLIGSAMEIE KONTROLLKOMITEEN BERETNING FOR PERIODEN -212 I henhold til instruks for kontrollkomiteen - 8 vedtatt på sameiets årsmøte 14. april 1994 avgir herved kontrollkomiteen sin årlige beretning til sameiets årsmøte. Kontrollkomiteen har i 212 bestått av Aud Sandnes, Per Nymoen og Roar Torsethaugen. I perioden har kontrollkomiteen gjennomgått dokumenter fra innkallelser og referater fra styremøter. Det er fulgt opp at sameiets drift har vært i henhold til sameiets vedtekter, at årsregnskapet er i samsvar med vedtatt budsjett samt at vedtak gjort på sameiermøtene er gjennomført. Kontrollkomiteen har avholdt fire møter samt tre møter med representanter fra styret i perioden. For øvrig er henvendelser til styret blitt tilfredsstillende fulgt opp. Oslo, 4. mars 212 Aud Sandnes Sign Per Nymoen Sign 17 Roar Torsethaugen Sign Side 18 av 2

18 18

19 INNKOMNE SAKER Styret har mottatt to (2) innspill/spørsmål som redegjøres for og besvares i sameiermøtet. Styret anser ikke disse to henvendelsene som sak til sameiermøtet. Sameierne som har fremmet disse to innspill/spørsmål er informert om styrets beslutning. ELLINGSRUD BOLIGSAMEIE VALGKOMITEEN Her følger valgkomiteen s innstilling til nytt styre. Eivind M. Pedersen Rolf S. Johansen Cau Tran Oppgang 85 gjenvalg styreleder valgt til 213 Oppgang 63 ny styremedlem valgt til 214 Oppgang 97 ny styremedlem valgt til 214 Jan Larsen Oppgang 97 gjenvalg varamedlem valgt til 213 Roar Selven Oppgang 67 ny varamedlem valgt til 214 I følge vedtektene står det at det skal være 1 styreleder, 1 nestleder og 1-3 styremedlemmer. Vi får ikke tak i flere enn det vi har til nå. Valgkomiteen Hanne Grøstad Anne Nygaard Ingrid Skjølsvik Oppgang 97 Oppgang 67 Oppgang 75 gjenvalg Gjenvalg Gjenvalg valgt til 213 valgt til 213 Valgt til 213 Kontrollkomiteen Aud Sandnes Per Nymoen Lasse Nordal Oppgang 67 Oppgang 85 Oppgang 93 Gjenvalg Gjenvalg ny Valgt til 213 Valgt til 213 Valgt til 213 Mvh Valgkomiteen Hanne Grøstad Sign Anne Nygaard Sign Ingrid Skjølsvik Sign Side 2 av 2 19

20 DMT Kommunikasjon AS

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke Oslo, 29. oktober 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2011 i menighetssalen, Ellingsrud

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 28. mars 2011 kl i hovedsalen, Ellingsrud kirke.

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 28. mars 2011 kl i hovedsalen, Ellingsrud kirke. Oslo, 17. mars 2011 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 28. mars 2011 kl. 19.00 i hovedsalen, Ellingsrud kirke. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Styrets årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 6. november 2014 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2015 3. Innkomne saker i Menighetsalen,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte onsdag 24. november 2010 kl. 19.00

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte onsdag 24. november 2010 kl. 19.00 Oslo, 18. november 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte onsdag 24. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering i menighetssalen,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 22. mars 2010 kl. 19.00 i hovedsalen, Ellingsrud kirke.

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 22. mars 2010 kl. 19.00 i hovedsalen, Ellingsrud kirke. Oslo, 12. mars 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 22. mars 2010 kl. 19.00 i hovedsalen, Ellingsrud kirke. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Styrets årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 11. november 2013 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 11. november 2013 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 30. oktober 2013 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 11. november 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2014 3. Innkomne saker i Menighetsalen,

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 16. november 2015 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 16. november 2015 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 4. november 2015 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 16. november 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2016 4. Innkomne

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

VEDL.g; Budsjett 2015

VEDL.g; Budsjett 2015 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note 2015-12 2014-12 VEDL.g; 2015 2016 Inntekter Felleskostnader 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Annen driftsinntekt 2 10 200 10 200 10 000 10 000

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning side1 Årsberetning 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens

Detaljer

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note Resultatregnskap pr. 31.12.2005 Note 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Inntekter Fellesutgifter 2 574 200 574 200 574 200 608 652 Annen driftsinntekt 3 12 882 14 312 15 500 13 000 Sum driftsinntekter 587

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Inge H. Gjørva Styremedl.: Terje Sørensen Varamedl.:

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Noter til årsregnskapet

Noter til årsregnskapet Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Ordinært sameiermøte

Ordinært sameiermøte Ordinært sameiermøte Lille Langerud Boligsameie Torsdag 7. april 2016, kl 18:00 Abildsø sykehjem, Løvsetdalen 2 Saksliste: Innkalling - Styrets beretning - Regnskap 2015 - Budsjett 2016 - Innkomne saker

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2007 - Resultat Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 11.03.2008 13:08 Note Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Inndekning av felleskostnader 1

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Spesifisert resultatregnskap 215 Universitetstjenestemennenes borettslag 215 214 215 216 INNTEKT Leieinntekt 36 Innkrevde felleskostn. drift 5 149 914 4 671 426 5 24 5 434 362 Innkrevde felleskostn. kapital

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Til seksjonseiere i Sameiet Møllehagen Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Dato: Onsdag 10.4.2013 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: Barkemøllen Beregnet varighet: Ca. 2 timer 1. Valg av møteleder

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie Dato Torsdag 25. april 2013 kl. 18:00. Møtested: Møtelokalet bak biblioteket, inngang mellom blokkene nr 26 og 28. Tilstede var 21 seksjonseiere

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer