årsberetning 2010 Design region Bergen årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsberetning 2010 Design region Bergen årsberetning"

Transkript

1 årsberetning 2010 Design region Bergen årsberetning

2 Design region Bergen årsberetning 2010 Om Design Region Bergen (DRB) DRB ble stiftet 17. desember 2007 DRB representerer alle bransjeretninger innen designfaget DRB har i dag over 600 enkeltmedlemmer representert på DRB.NO og et bredt bransjeregister med over 160 av regionens designbedrifter DRB har som visjon å gjøre bergensregionen til en av de ledende i Norden innen designdrevet næringsog samfunnsutvikling DRB arbeider som brobygger mellom ulike designprofesjoner, og for å aktualisere bruk av strategisk design inn mot næringsklynger. Dette arbeidet ledes gjennom strategiske allianser med næringsorganisasjoner og ledende miljø fra vår region DRB deltar aktivt i byutviklingsdebatten 2

3 årsberetning 2010 Design region Bergen Styrets beretning Styret Visjon og roller Kjerneverdier Virksomhetens art Måloppnåelse 2010 og videre retning Prosjekter RAFF designuke 2010 Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet DRB.NO Designbryggeriet Den kulturelle skolesekken Konsept Design Bergen ByFriksjoner ADA Tverrfaglig Master i Strategisk Design Manøver Drift Miljøpåvirkning Driftsavtaler Organisasjon PR/media Økonomi Generelt Økonomisk behov Kommentar til økonomisk utvikling Resultat og Balanse Appendiks Medlemmer i DRB per Regnskap

4 Design region Bergen årsberetning 2010 STYRETS BERETNING 2010 har vært et innholdsrikt og spennende år for Design Region Bergen. Året har vært preget av følgende aktiviteter: Ressursmobilisering for å sikre hovedaktivitetene til DRB. Fortsatt omfattende nettverksbygging inn mot samtlige av våre interessenter. Planlegging og utvikling av det tverrfaglige bransjesamarbeidet MANØVER. Kompetansehevende tiltak rettet mot DRBs medlemmer, i form av faglige frokoster og kurs i salgsteknikk. Etableringen og gjennomføring av utstillingsvinduet for design og mote i Bergen; RAFF. Avslutning av pilotprosjektet Konseptdesign Bergen, prosjektutvikling sammen med næringslivsaktører i Bergensregionen. Videreutvikling av satsingen frem mot en tverrfaglig master i strategisk design. 04

5 årsberetning 2010 Design region Bergen Styret Styresammensetning per er: Tarje Wanvik Styreleder Children At Risk Foundation Solveig Holm Nestleder Bergen Næringsråd Jacob Grieg Eide Styremedlem Maritime Colours AS Einar Wiig Styremedlem Kunsthøgskolen i Bergen Leif Hem Styremedlem Norges Handelshøyskole Torbjørn Torsvik Styremedlem Bergen Næringsråd Anne Katrine Torvund Styremedlem Statoil ASA Jon Stang Volden Styremedlem Til Bords Vararepresentanter til styret: Sølvi Marie Myrseth Designfellesskapet Steinar Hindenes Knudsen & Hindenes Kari Øritsland Øritsland Consulting Elise Sæle Haltenbanken Valgkomité: Bente Irminger Tone Hartvedt Frode Hoff Administrasjon: Monica Hannestad Maria Valding Seim Cecilie Bannow Fuggibaggi Design Business Region Bergen Bergen Tomteselskap Daglig leder Prosjektleder Medlemsoppfølging, drb.no og nyheter 05

6 Design region Bergen årsberetning 2010 Visjon og roller Visjonen til Design Region Bergen har tjent oss godt i året som har gått, og vi arbeider målrettet mot å gjøre bergensregionen til et av de ledende områdene i Norden innen designdrevet næringsog samfunnsutvikling Kjerneverdier 06 Styret har i 2009 jobbet frem et sett med kjerneverdier, som skal prege oss og vår måte å forholde oss til omverden og våre interessenter. Gnist Design Region Bergen skal være gnisten som tenner designerne i vår region, som skaper energien i bransjen vår, til å utvikle nye løsninger for næringsliv og virksomheter på vestlandet. Ikke minst symboliserer denne kjerneverdien den gnisten som oppstår når designere og virksomheter møtes og skaper noe sammen. Fremtidsrettet Design Region Bergen skal bidra til at virksomheter og designere i bergensregionen ser fremover: Vi skal være fremtidsrettet i våre kompetanse hevende tiltak. Vi skal bruke dristig og fersk metodikk, invitere inn bidragsytere som besitter det ypperste av inter nasjonal kompetanse, og utforske det siste innen nye designfaglige tilnærminger. Vi skal være fremtidsrettet i vår tilnærming til næringslivet: Vi skal bidra til at næringslivet i bergensregionen ser det verdiskapende potensialet i strategisk bruk av design. Vi skal være fremtidsrettet i oppbyggingen og videreutviklingen av designbransjen i bergensregionen, gjennom nettsamfunn og interaktivitet. Åpen Design Region Bergen skal være en åpen organisasjon. Åpen overfor samtlige retninger innen designfagene, og for nye måter å anvende design, for å øke verdiskapingen i bergensregionen. Vi skal være åpen for dialog og samarbeid med andre lokale, regionale og nasjonale interesseorganisasjoner innen designfeltet. Vi skal bidra til løsninger for å nå felles målsettinger, og vi skal være åpen for dialog og samarbeid med andre aktører som fremmer verdiskaping i bergensregionen. Vi skal være åpen og fremme gjennomsiktighet i Design Region Bergens virksomhet. Virksomhetens art Design Region Bergen er en interesseorganisasjon, organisert som en forening. DRB har både betalende bedrifts- og enkeltmedlemmer, samt nettsamfunnsmedlemmer organisert i nettsamfunnet DRB.NO. Medlemsmassen representerer hovedsakelig Vestlandsregionen. Kontorplass er Bergen. Styret består i dag av 6 mannlige og 2 kvinnelige styre representanter. Vi ønsker å imøtekomme krav til 40% kvinneandel i styret, og valg komité er kjent med denne utfordringen i forbindelse med forestående årsmøte. Administrasjonen består utelukkende av kvinner. Måloppnåelse 2010 og videre retning 2010 har vist at Design Region Bergen har klart å befeste seg som en sterk interesseorganisasjon på Vestlandet. Vi blir lyttet til, og vi utvikler og gjennomfører spennende prosjekter som genererer mye synlighet og aktivitet. Personalsituasjonen har stabilisert seg, og selv om vi fremdeles er en sårbar organisasjon, klarer vi å holde god driv takket være sterk kompetanse i administrasjonen og god kontinuitet i styret.

7 årsberetning 2010 Design region Bergen Design i sentrum DRBs målsetting om å gjøre bergensregionen til et ledende område for designdrevet nærings- og samfunnsutvikling er avhengig av et aktivt og synlig designmiljø, gode utdanningsinstitusjoner innen design, og ikke minst offentlige og private aktører som forstår betydningen av design i sine virksomheter. Med vår base av nærmere 600 designere, et aktivt nettsted og et bredt spekter av aktiviteter og kurs for våre medlemmer, utgjør DRB en viktig motor i designmiljøet har også vært et år hvor vi har begynt utforskingen av hvordan regionen vår kan utvikle et eget høyere utdanningsstudium (master) innen strategisk design. Her har vi knyttet til oss alle de tone angivende utdanningsinstitusjonene på Vestlandet, og fortsetter dette arbeidet i Vi har godt etablerte relasjoner både til Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune, som begge står for solid finansiell støtte til flere av prosjektene våre. Dialogen med disse beslutningstakerne er konstruktiv, og vi opplever at vår vektlegging av designfagets betydning innen flere av kjerneaktivitetene deres, både anerkjennes og understøttes politisk. DRB opplever de sentrale offentlige myndigheter i vår region som gode lagspillere i vårt arbeid. Vi arbeider også tett på flere næringslivsaktører på Vestlandet, og har både kurs i samarbeid med dem, og deltar selv i relevante fora hvor næringslivsfolk møtes. Vi har en tett og god dialog med Sparebank1 SR-Bank, som ikke bare ønsker å posisjonere seg som en aktiv pådriver for god design, men som også følger opp med finansiell støtte til flere av våre største prosjekter. Flere og flere næringslivsaktører får øynene opp for betydningen av god design, og vår målsetting er å etablere flere fruktbare, spennende og grensesprengende samarbeid mellom designmiljøet, næringslivet, det offentlige, og ikke minst utdanningsinstitusjonene på Vestlandet i årene som kommer. Veien videre Styret startet i 2010 arbeidet med å meisle ut Design Region Bergens strategi. Dette arbeidet vil fortsette med forsterket kraft i 2011, og vi forventer at dette vil bidra til å spisse organisasjonens virksomhet. Slik skal vi fremstå med enda større tyngde for å gjøre bergensregionen til et ledende område i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. Vedtatt av styret i Design Region Bergen Bergen den Tarje Wanvik Jacob Grieg Eide Leif Hem Anne Katrine Torvund Solveig Holm Einar Wiig, Torbjørn Torsvik Jon Stang Volden 07

8 Design region Bergen årsberetning 2010 PROSJEKTER OG AKTIVITETER 2010 Raff, raft; (fam., især om klær) raffinert: raffe moter, modeller. Etym.: fork. form av raffinert. 08 RAFF Designuke Den 30. august til 04. september 2010, gikk RAFF designuke for første gang av stabelen. Hele uken var viet design, tekstil og mote: Designarbeid preget bybildet og designere alle med tilknytning til Bergen, stod i sentrum for oppmerksomheten. RAFF Design 2010 var en vandreutstilling på gateplan, hvor utvalgte designerne fikk vist sine arbeider i byens beste utstillingsvinduer. Vi arrangerte også et seminar med mote- og tekstilfaglig innhold, og selvfølgelig avsluttet vi denne festuken med en stor - ja akkurat - fest. Både unge og mer etablerte designere ble invitert til å vise frem sine arbeider for publikum og presse. Visjonen med RAFF er å synliggjøre unike vestlandske designere, både i Norge og på sikt; utenfor Norges grenser. Vi ønsker å bidra til at vestlandsdesignere kommer seg opp, fram og ut! Målet er at dette skal bli en årlig event, og at prosjektet bidrar til at flere unge mennesker velger å satse på design-, tekstil- og motebransjen. Initiativtagere til R AFF var Thomas Thuland, Monica Gaustad (Vogue), Design Region Bergen, ved Monica Hannestad og Maria Valding Seim. I ressursgruppen satt: Picto Studio ved Dan Tore Andersen og Linn Therese Nordland, Språkfolk ved Petra J. Helgesen og Lene Bergmann, Kaospilot Gina Paola Ulland, Lot 333 ved Christina Hannestad, Agent K ved Karen Gjelsvik og Kunsthøgskolen i Bergen ved Kiyoshi Yamamoto. RAFF designuke vekket stor regional begeistring, i tillegg til nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Publikum fra fjern og nær besøkte utstillingene dag og natt, og butikkene opplevde stor interesse. Under RAFF arrangerte vi en høytidelig og offisiell åpning, designfaglig seminar med fokus på etablering, stor fest og en sofaprat på Bryggen hvor både kulturbyråd og Bryggens venner var delaktige. RAFF videreføres i 2011.

9 årsberetning 2010 Design region Bergen Kristian Aadnevik utstilling på Nova under RAFF

10 Design region Bergen årsberetning 2010 Kompetansehevende tiltak Et av de viktigste områdene for DRB er å knytte designmiljøene og deres kompetanse nærmere på resten av nærings og samfunnslivet. Følgende kurs, arrangement og treff ble gjennomført i 2010: DRB og KHIB kurs Kommunikasjon og kundepsykologi, 3 dagers kompetansehevende kurs, ved Per Stavgar Substans 5. mai med seminar og DesignJam 4 designfrokoster Statens designkonkurranse/ Helse, Norsk Form/DRB Interaktivt juleverksted, Mediarena/DRB Lov og Design, Kluge/DRB Innovating with people, IN/NDR/ DRB 2 næringslivsarrangement Hvilken rolle spiller design og kunnskapsbaserte tjenester, v/torger Reve DRB/Bergen Næringsråd Design+Olje= SANT DRB/NCE Subsea Bransjekveld Design møter musikk Brak/DRB Redesign Juryleder i miljødepartementets arrangement på Torgallmenningen ByFriksjoner Design og sykkel, KHIB/DRB GROW 2010 Foredragsholder og aktiv prosjektsamarbeidspartner med BRB før, under og etter selve konferansen Kurs i samarbeid med etablerersenteret BRB ble av holdt innen Våg å være tydelig Kurs i økonomiforståelse Etablererkurs I tillegg har DRB forestått ulike presentasjoner, som for eksempel Kreative tilsette, Periferikonferansen Hva er design? GROW 2010 Prosess- og rettleiingskompetansekurs, HIB Bergen Open, Mediarena Hvilken rolle spiller design og kunnskapsbaserte tjenester, BNR Hva er design? Rotary Åsane Hva er design? Nettverkssamling ungdomskolebedrift RAFFDebatt om Bryggens framtid 10

11 årsberetning 2010 Design region Bergen Stortingsrepresentant Henning Warloe H foretar den offisielle åpningen av RAFF 2010 Nettsamfunnet DRB. n0 Nettsamfunnet er det første av sitt slag i Norge, og var den første designbasen med oversikt over designere og designkontorer i Norge, med hovednedslagsfelt på Vestlandet. DRB.NO ble offisielt åpnet 12. september 2008 og per 31. desember 2010 hadde basen 520 medlemmer og 140 bedriftsmedlemmer. Unike brukere i 2010 var Dette er en dobling fra året før. På DRB.NO publiseres designnyheter fra inn- og utland daglig. Her presenteres medlemmer fortløpende under føljetongen tett på, prosjektbeskrivelser og bilder av arbeider lastes i hopetall, og daglig bruk ligger på rundt unike brukere. 55% av dette er nye besøkende. Det ble satt besøksrekord på siden, med 378 unike besøkende, den 3. november Stillings annonser, ledige lokaler og prosjekter finnes på markeds plassen. DRB.NO er den viktigste daglige kontakten vi har med våre medlemmer. Designbryggeriet Bryggeriet er et initiativ fra Bryggens Venner og Stiftelsen Bryggen. Helt nyoppussede kontorplasser tilbys designere på Bryggen. Samlet er det 8 plasser. Leien er 2100 per måned, alt inkludert. Designbryggeriet ble offisielt åpnet av kultursjef Anna-Elisa Tryti fra Hordaland Fylkeskommune. Den kulturelle skole Sekken Ungdomsskoletrinnet tilbys denne sesongen 10 workshops i Hvordan kom Gullars på Bybanen ved Olof Bruce fra Orangeriet. Konsept Design bergen Til dette prosjektet var det i 2009 og 2010 bevilget midler på til sammen fra Norsk Form Innovasjon Norge Bergen Kommune Hordaland Fylkeskommune Sparebanken 1 SR - Bank Prosjektgruppen bestod av styremedlem Einar Wiig (KHIB), mentor Kari Øritsland (Orangeriet), Bente Irminger (Fuggibaggi) samt administrasjonen i DRB. Målsettingen var flere flerfaglige designprosjekter i skjæringspunktet FoU, næring/samfunn og design. Prosjektene ble stilt ut visuelt og prosessuelt belyst med foredrag under GROW 2010 i både hovedprogram og i to av parallellsesjonene for olje/gass samt media. Målsetting: Vise fordeler ved å koble design inn på et strategisk nivå, i produkt og løsningsutvikling. Prosjektet ble presentert i samarbeid med oppdragsgiver. Prosjekter som ble presentert under GROW 10: Regnbuen Barnehager Det offentlige private rom Epsis Et prosessuelt industridesigncase Det ble utarbeidet en omfattende strategisk designmodell og en designbrosjyre Hva er design. Denne er tilgjengelig hos DRB. Prosjektene ble avsluttet i

12 Design region Bergen årsberetning 2010 ByFriksjoner ByFriksjoner er et åpent forum som organiseres i samarbeid mellom Bergen Arkitektforening (BAF), Bergen Arkitektskole (BAS), Bolig- og Byplanforeningen (BOBY), Design Region Bergen (DRB), Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) og Norske landskapsarkitekter (NLA) Hordaland. Initiativet kom etter Fagforum Byutvikling i regi av Bergen kommune ved Lisbeth Iversen. Seminar arrangeres 3 ganger årlig. ADA Arbeidet med opprettelsen av Arkitektur- og Design allmenningen i Bergen har pågått i over ett år. Initiativet til huset ble lansert av Bergen Arkitektforening og Design Region Bergen. Disse er del av styrings gruppen/opphavsgruppen som også inkluderer BAS, KHIB, GRAFILL, NID, NIL og prototypeverkstedet Mockup. ADA tilbyr noe helt nytt i Norge. 12 ADA skal være et kompetansesenter og visningssenter for fagmiljøene, der man kan øke og dele fag kunnskap som inspirasjon til mer kreativt arbeide. På allmenningen vil du bli møtt av personer som kan veilede deg videre inn mot relevant informasjon. Prototypeverksted, material bibliotek, faglitteratur, tema utstillinger, foredrag og kompetanse hevende kurs, vil alt være tilstede på, eller knyttet til ADA. Tverrfaglig Master i Strategisk Design I samarbeid med NHH ved Leif Hem (styremedlem DRB), HIB - Senter for Nyskaping ved Alf-Emil Slinning, KHIB - Avd. for design ved Einar Wiig (styremedlem DRB) og Morten-William Knudsen, UiB - Geografisk institutt ved Grete Rusten ser vi på mulighetene for å opprette en tverrfaglig master i strategisk design.dette er på pilotstadiet. I arbeidet har vi sett til Helsinki, hvor de i disse dager oppretter en master på tvers av business, design og ingeniørutdanningene. Vi undersøker også denne type utdanning i andre land i Europa samt USA. Vi i Design Region Bergen anser en slik master som et viktig steg videre for å styrke strategisk bruk av design, og dermed arbeidet med å skape sterkere merkevarer med høyere internasjonalt potensiale, for vår regions næringsliv. Manøver Nytt prosjekt som iverksettes i 2011 er Manøver. Prosjektet er et initiativ på tvers av de avsenderne som vi i dag har på kulturnæringsfeltet. Målet er å få en felles avsender og profil, og en felles front for arrangementene, slik at vi slipper støy og konkurranse i forhold til hverandres arrangementer. Tanken er et månedlig arrangement siste torsdag i måneden, til sammen 9 arrangement i året. Den ansvarlige for innhold og praktisk gjennomføring av hvert enkelt arrangement vil rulleres innad i ressursgruppen. Følgende hovedorganisasjoner står bak initiativet og er også deltakere i ressursgruppen: Design, Design Region Bergen Media/film, Bergen Media By Scenekunst, ProScen Musikk, BRAK Kunst,VISP De følgende feltene er representert av en hovedrepresentant, som igjen har kontakt inn mot sine miljøer. DRB vil samarbeide med Grafill, NID og NIL om sine torsdager.

13 årsberetning 2010 Design region Bergen Drømmescenario av ADA i SKur 11 fremstilt i BA Skisse: Tibe Republic 13

14 Design region Bergen årsberetning 2010 DRIFT Miljøpåvirkning Design Region Bergen har ingen virksomhet med utslipp. DRB.NO deler webserverkapasitet med fire andre nettsamfunnskilder. Denne har intet utslipp og har et årlig energiforbruk tilsvarende en laptop. Kontorfasiliteter, som deles med Business Region Bergen, har papirgjenvinning, renset drikkevann (for å unngå frakt av vann beholdere/ flaskevann) og felles lunsj for å spare emballasje og redusere ferdigmatkonsumpsjon. Tidsbrytere på flere av strømkildene og balansert ventilasjon kunne potensielt vært diskutert med Kløver Eiendom, for å redusere energiforbruket. Parkering er ikke tilgjengelig utover 2 reserverte plasser, slik at transport til fots, buss eller sykkel blir benyttet av de fleste i kontorfellesskapet. Design Region Bergen har en policy om minst mulig papirutskrifter, og korrespondanse foregår hovedsakelig per mail. Maskinparken til Design Region Bergen består av 3 maskiner og to eksterne skjermer. Videre deles printer, faks og kopimaskin med Business Region Bergen. Driftsavtaler Maritime Colours leverer CRM og mailsystem til Design Region Bergen. Disse avtalene er årlige, og fornyes automatisk. KamikazeMedia AS leverer DRB. NO-plattformen. Her er inngått en månedlig serviceavtale for små forandringer og forbedringer, samt kostnadsfri reparering av bugs. Kontorrekvisita etc. leveres av Kontorvarehuset AS, gjennom Business Region Bergen. Datautstyr leveres av EdBergen. Vi leier kontorplass hos Business Region Bergen, som igjen har sin leieavtale hos Kløver Eiendom AS. Mobilabonnement leveres av Talkmore. Personforsikringer, ansvar og reiseforsikringer gjennom Gjensidige AS, og OTP gjennom SKAGEN Fondene. Regnskapsfører er Vassdal & Eriksen. Design Region Bergen er en forening og derfor ikke revisjonspliktig. Organisasjon Monica Hannestad er daglig leder i Design Region Bergen. Hun var i svangerskapspermisjon, og arbeidet i en 20% stilling fram til medio april Er i dag tilbake for fullt. Maria Valding Seim er prosjektmedarbeider tilsatt i 70% prosjektstilling gjennom hele 2010, delvis sykemeldt siste del av Cecilie Bannow er tilsatt i 50% via NAV, på arbeidsmarkedstiltak. PR/media Design Region Bergens arbeid har ført med seg over 70 medieoppslag både på fjernsyn, avis, nettaviser og radio for Viktigste saker for synlighet har vært: RAFF designuke ADA BA fasadepris mai

15 årsberetning 2010 Design region Bergen 15

16 Design region Bergen årsberetning 2010 Økonomi Generelt Design Region Bergen er avhengig av driftstøtte fra Bergen Kommune, samt prosjektstøtte fra Sparebank1 SR- Bank og Hordaland Fylkeskommune. Fra juni 2009 ble organisasjonen styrket med 0.7 årsverk. Det er et mål at denne organiseringen kan videreføres, og antall årsverk økes på sikt. Det arbeides, som en følge av økende aktivitet i Design Region Bergen, med å oppnå statlig støtte. Det foreligger ikke lenger frie utlyste regionale designmidler, noe som i enda større grad aktualiserer behovet for en målrettet statlig satsing på regionale bransjehevende tiltak innen designfaget. Det er bred støtte for dette politisk både lokalt og regionalt. Statlig arbeider vi også for forankring av dette synet. Trond Giske uttalte i stortingets spørretime 10. november følgende på spørsmål om den regionale satsingen fra Stortingsrepresentant Henning Warloe (H): At Innovasjon Norge og Norsk Designråd kan spille på lag med lokale myndigheter for å bygge designkompetanse, er jeg absolutt tilhenger av. Sett i lys av at majoriteten av landets samlede verdiskaping kommer fra Vestlandet, må regjeringens satsing på å styrke omkringliggende designmiljø, og den lang siktige kompetanseheving inn mot vår regions næringer, trappes opp også regionalt. Medlemsavgift ble innført fra Disse utgjorde kroner for 2010 og blir tilbakeført miljøet gjennom medlemsaktiviteter og faglig program. 16

17 årsberetning 2010 Design region Bergen Økonomisk behov DRB har i 2010 hatt samlede kostnader på kroner. Under: Oversikt over inntekter og innvilgede tilskudd i Deler av prosjektmidler periodiseres over flere år. Driftstilskudd Bergen Kommune Prosjektmidler Hordaland Fylkeskommune * Bergen Kommune Sparebank 1 SR- Bank ** Den kulturelle skolesekken Kulturdepartementet NIL, Grafill, NAL Kommentar til økonomisk utvikling Flere av prosjektene videreføres i Prosjektene kjøres med egne prosjektregnskap. Deler av inntekter til administrasjon og lønn i DRB kommer fra prosjektene. Detaljer om dette fremkommer i budsjettet vedlagt. Vi ser generelt en større vilje for medlemsbetaling, samt har gode samarbeidspartnere regionalt, både offentlig og privat. Vi ser likevel stort behov for statlig satsing nå. Resultat og balanse Samlet har Design Region Bergen i 2010 hatt samlede driftsinntekter på Årsresultatet er på negativt Medlemsinntekter, kurs og foredrag Innovasjon Norge Visjon Vest * gikk til RAFF design AS direkte. ** gikk til RAFF design AS direkte. 17

18 Design region Bergen årsberetning 2010 resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTE Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) (58 564) Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER Årsresultat ( ) (58 044) Overf. og disponeringer Overføringer annen egenkapital ( ) (58 044) Fremføring av udekket tap ( ) 0 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) (58 044) 18

19 årsberetning 2010 Design region Bergen Balanse pr Eiendeler NOTE ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap 6 ( ) 0 Sum opptjent egenkapital ( ) SUM EGENKAPITAL ( ) GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 1, SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen den Monica Hannestad Jacob Grieg Eide Torbjørn Torsvik Tarje Wanvik Einar Wiig, Anne Katrine Torvund Solveig Holm Leif Hem Jon Stang Volden 19

20 Design region Bergen årsberetning 2010 Noter Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Presiseringer mht regnskapsprinsipper: Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntektved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Prosjekter i arbeid Selskapet praktiserer fullført kontrakts metode, og periodiserer eventuelle resultateffekter av prosjekter under arbeid ved årsslutt slik at de kommer til inntekt/ tap i avslutningsåret. Anleggsmidler Skattemessig saldo avskrivninger av driftsmidlene er lagt til grunn ved beregning av avskrivingsbeløp. Skatt Foreningen er ikke skattepliktig for sin allmennyttige virksomhet. Note 1 - Offentlige tilskudd Tilskudd til prosjekter og drift kan vises slik 2010: Bergen Kommune Hordaland Fylkeskommune SR Bank Andre tilskuddsytere Sum tilskudd Periodiseringer Sum annen driftsinntekt Av mottatte tilskudd som vedrører prosjekter som ikke er avsluttet, er det periodisert kr ,- til kommende perioder. Note 2 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader 0 0 Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Lønn til daglig leder utgjør kr ,- i regnskapsåret. Selskapet har opprettet obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte. Honorar til revisor utgjorde kr ,- inkludert moms i

21 årsberetning 2010 Design region Bergen Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr 8 803,- og dette er ikke nok til å dekke skyldig skattetrekk pr som er kr Note 6 - Udekket tap Driftsløsøre invverktøy kontorm Aksjekapital/ selskapskapital Annen egenkapital Anskaffelseskost pr. 1/ Pr Tilgang 0 - Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/ Anvendt til årsresultat Udekket tap pr Akk. av/nedskr. pr 1/1 0 + Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning 0 - Tilbakeført avskrivning 0 Note 7 - Annen kortsiktig gjeld Posten består av periodiserte tilskudd som angitt i note 1, med tillegg av skyldig feriepenger som utgjør kr Ekstraord nedskrivninger 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr 20% Note 4 - Fordringer Posten består av kundefordringer vurdert til pålydende og justert for tap, samt forskuddsbetalte kostnaderfor kommende periode. 21

22 Design region Bergen årsberetning 2010 APPENDIX 22

23 årsberetning 2010 Design region Bergen Medlemmer i DRB per Bedriftsmedlemmer Abovo Kåre Thomsen Agent K Karen Gjelsvik Alf Gundersen Alkymi Design Anne Knutsen Arkitektur & Design Armed Design Artic Reklamebyrå Arvid Illustrator Astrid Hagen Mykletun Astronaut Attacca. Bergen Designinkubator Botnen Media Bug As Charles Ravndal Coaterwear Connect Vest Dac Architecture Demodesign // Linda Maria Szücs Design-Shimmer Designit Digitroll As E-Design Farmhouse Filmfondet Fuzz As Fordelsen Produksjoner Fortelle Fotograf Monica Johansen Fotograf Steffen Aaland Fred Jonny Freelancer Fuggibaggi Design Ganeshfoto Gb Grafisk Designer Gohde Gosu Design Grandpeople Graphone Grom As Gunvor R Haltenbanken As Hege Jørgensen Design Higren Hilde Angel Danielsen Innovasjon Norge Inventas Bergen As Jan A Johnsen Jarzebski.Com Jonas Bostrøm Jonas Bødtker Kamikaze Media As Kardang Design Karlsens As Knudsen Visual Knudsen&Hindenes Kongshavn Design Konsept Reklame Konsulent Brynlund-Lima Konvoi Kunsthøgskolen i Bergen Laura Ve Lotte Thori Løvstad Lysgaard Systems Madesign Magnus Thomassen Agency Maria Gjerde Maria Hamre Stigen Maritime Colours As Mediacircus E Mediarena As Mentalfish Michelsen Design Milepel Modell Verkstedet As Myking Neolab As Nikolas Van Etten Nina Arctander Illustration Njord Design Norsk Form Northern Visual As Norwegian Pirates As Ogscom Oh Yeah Studio Oktan Orangeriet As Palografen As Per Finne Industridesign As Picto Studio Plan-B Studio Plenum Bergen As Powow As Prinfo Bergen Raadyr Design Reaktor Design Rieber & Søn Salongen - Rom For Kunst Scandinavian Surface Da Sima Studio As Skrible Snedig Design As Sol Design Sort Enke Spot Studio Språkfolk Steve André Skog Stig Stabell Design Stinekolaasnash.Com Synlighet As Tellé The Secondlink Therese P Eide Thomas Mongstad Tibe Republic Transplant Trøkk16 Tveit & Tornøe Venstre Åse Holte Gulp Childrens Clothing Bylillebøe As Flo Skigutane C Media Poza Architectural Visualisation Helgadottir Søm og Design Privatmedlemmer Tove Grane Irene Ravndal Kristin Selboskar Bjørn E. Mogenstad Andreas Nilsen Øye Anita Særvold Johannessen Ann Cathrin Tungodden Anne Mette Prestegård Arne G. Grønås Caroline Elisabeth Nilssen Cox Bergen Dag Bjørndal Edel Elisabeth Nordal Grete Rusten Hans Fredrik Kaland Helge Crnic Hilde Fossen Inga-Hilde Breivik Ingunn Stoknes Jon Stang Volden José Pinto Knut Nerheim Bergene Kristin Bakke Kootval Kåre Steinsvik Lars J Cohen Linda Helen Gillesvik Linda Lien Line Severinsen Maria Udd Marianne Moe Stig-Are Mauland Tarjei Finne Rød Tone Boska Ørjan Lønningen Studentmedlemmer Monica Mule Lid Rebecca Teigland Åge Peterson Veronica Wiik Ken Marius Gry Johansen Janne Gray Høyven Hanna Renee Nyheim Astra Asafreja Johannes Sverdrup Njål Henrik Sand Cecilie Lønning Per Åge Haugen Astrid Norveig Aalgaard Anita Løkken Evensen Christina Malitius Ingunn Eikeland Bjørkelo Eunice Hammond-Mørklid Katrine Austgulen Silje Marie Vinje Tonje Svendsen Grøvik Julie Brynildsen Farrier Christer Steen Joakim Kyrre Maria Gjerde 23

24 Design region Bergen årsberetning 2010 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTE Driftsinntekter Salgsinntekt 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE 0, , SALGSINNTEKTER UTENFOR AVG.OM ,00 0,00 Sum salgsinntekt , ,00 Annen driftsinntekt KOMMUNALE TILSKUDD , , ANDRE OFF.TILSKUDD/REFUSJONER , , PERIODISERING TILSKUDD ( ,00) 0, Viderefakturering 0, ,68 Sum annen driftsinntekt , ,68 Sum driftsinntekter , ,68 Driftskostnader Varekostnad 4000 MEDLEMSUTGIFTER ,80 0, PROSJEKTKOSTNADER ,00 0, BRANSJEMØTER/SEMINARER ,00 0, FRAKT TOLL OG SPEDISJON 3 929,25 0, Kostnad vedrørende arrangemen , , Produksjon av artikler og nyh ,00 0,00 Sum varekostnad , ,80 Lønnskostnad LØNN TIL ANSATTE , , FERIEPENGER , , Påløpt lønn/styrehonorar inkl ( ,00) , FRI TELEFON 0, , Premie ulykke/ferie 0, , Motkonto naturalytelser 0,00 (5 935,00) 5330 GODTG. TIL STYRE OG BED.FORS ,21 0, Styrehonorar selvstendig næri 3 325,00 0, ARBEIDSGIVERAVGIFT , , ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP , , REFUSJON AV SYKEPENGER ( ,00) ( ,00) 5820 REFUSJON AV ARBEIDSGIVERAVGIF (23 177,58) 0, GAVE TIL ANSATTE 485,00 0, YRKESSKADEFORSIKRING 4 144,00 0, OTP FOR ANSATTE ,71 0, ANDRE PERSONALKOSTNADER 6 894, ,00 Sum lønnskostnad , ,00 24

25 årsberetning 2010 Design region Bergen NOTE Avskrivning på varige driftsmidler AVSK.BYGN.ANNEN FAST EIENDOM 3 756,00 0, AVSKRIVING MASKINER OG INVENT 0, ,40 Sum avskrivning på varige driftsmidler 3 756, ,40 Annen driftskostnad LEIE LOKALER , , Felleskostnader 8 290, , RENHOLD 0,00 29, LEIE INVENTAR 8 250, Lisenser dataprogram 0, , INVENTAR , , DRIFTSMATERIALER 816,00 607, Prosjektproduksjon 0, , Kompensasjon 0, , DRIFTSKOSTNADER 0,00 ( ,00) 6700 GODT REGNSKAP , , VASSDAL & ERIKSEN AS ,00 0, REVISJONSHONORAR ,00 0, ANDRE FREMMEDE TJENESTER , , KONTORREKVISITA 3 180,33 938, TRYKKSAKER , , AVISER TIDSSKRIFTER MV , , Deltagelse på kurs/konferanse , , Møtekostnader 5 011, , ANDRE KONTORKOSTNADER 0, , TELEFON , , PORTO 2 648,13 0, BILGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTI 1 041,60 0, REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTI , , DIETTKOSTNADER OPPGAVEPLIKTIG 2 097,00 0, REKLAMEKOSTNADER , , REPRESENTASJON FRADRAGSBERET ,00 950, KONTIGENTER FRADRAGSBERETTIGE 6 015, , GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE 0, , GAVER IKKE FRADRAGSBERETTIGED 0, , FORSIKRINGSPREMIER 6 571, , STYRE-OG BEDRIFTSFORSAMLINGSM , , BANK-OG KORTGEBYRER 921,00 473, ANDRE KOSTNADER 59, , ANDRE KOSTNADER IKKE FRADRAGS 300,00 0,00 Sum annen driftskostnad , ,94 Sum driftskostnader , ,14 DRIFTSRESULTAT ( ,77) (58 564,46) 25

26 Design region Bergen årsberetning 2010 NOTE Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER 610,50 749, MORARENTER OG PURREINNTEKTER 256,47 0,00 Sum annen renteinntekt 866,97 749,86 Annen finansinntekt 8070 ANDRE FINANSINNTEKTER 908,00 0,00 Sum annen finansinntekt 908,00 0,00 Sum finansinntekter 1 774,97 749,86 Finanskostnader Annen rentekostnad 8150 ANDRE RENTEKOSTNADER 190,00 229, MORARENTE OG PURREOMKOSTNINGE 0,11 0,00 Sum annen rentekostnad 190,11 229,89 Sum finanskostnader 190,11 229,89 NETTO FINANSPOSTER 1 584,8 519,97 Årsresultat ( ,91) (58 044,49) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 8960 OVERF. ANNEN EGENKAPITAL ( ,80) (58 044,49) Sum overføringer annen egenkapital ( ,80) (58 044,49) Fremføring av udekket tap 8990 UDEKKET TAP ( ,11) 0,00 Sum fremføring av udekket tap ( ,11) 0,00 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ,91) (58 044,49) 26

27 årsberetning 2010 Design region Bergen Balanse pr Eiendeler NOTE ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm EDB-UTSTYR , ,60 Sum driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm , ,60 Sum varige driftsmidler , ,60 Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 1355 Skagen Vekst 0, , Skagen Kon-Tiki 0, , Skagen Global 0, ,82 Sum investeringer i aksjer og andeler 0, ,41 Sum finansielle anleggsmidler 0, ,41 SUM ANLEGGSMIDLER 5 029, ,01 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Samlekonto debitor , , Påløpte inntekter 0, ,00 Sum kundefordringer , ,00 Andre fordringer PERIODISERING (AUTO) ,64 0,00 Sum andre fordringer45 739,64 0,00 Sum fordringer , ,00 Bankinnskudd, kontanter o.l Bank , , SR-Bank 1 ( ) ,42 0, BANKINNSKUDD FOR SKATTETREKK 147, , SR-Bank Skatt (-52627) 8 803,00 0,00 Sum bankinnskudd, kontanter o.l , ,88 SUM OMLØPSMIDLER , ,88 SUM EIENDELER , ,89 27

28 Design region Bergen årsberetning 2010 Egenkapital og gjeld NOTE EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital ANNEN EGENKAPITAL 0, ,80 Sum annen egenkapital 0, ,80 Udekket tap UDEKKET TAP ( ,11) 0,00 Sum udekket tap ,11) 0,00 Sum opptjent egenkapital ( ,11) ,80 SUM EGENKAPITAL ( ,11) ,80 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 Samlekonto kreditor , ,62 Sum leverandørgjeld , ,62 Skyldig offentlige avgifter 2600 FORSKUDDSTREKK , , SKYLDIG ARB.G.AVGIFT ,52 (6 219,01) 2771 SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP , ,06 Sum skyldig offentlige avgifter , ,05 Annen kortsiktig gjeld 1, FORSKUDD FRA KUNDER ,00 0, LØNN 0, , SKYLDIG FERIEPENGER , ,42 Sum annen kortsiktig gjeld , ,42 SUM KORTSIKTIG GJELD , ,09 SUM GJELD , ,09 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,89 28

29 årsberetning 2010 Design region Bergen DRB vil takke Bergen Kommune for viktig driftstøtte samt prosjektstøtte. Videre en varm takk til Sparebanken 1 SR - Bank, Hordaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Kulturdepartementet for prosjektstøtte. RAFF designuke 2010 hadde en fantastisk ressursgruppe. En stor takk til alle dere! Takk også til alle deltakere og besøkende under RAFF designuke. Bryggens Venner har vært spennende samarbeidspartnere både under RAFF og i forbindelse med Designbryggeriet. Kunsthøgskolen i Bergen har vært en fremragende samarbeidspartner på kompetansehevende tiltak samt i samarbeidet med Substans, og takk til BRB Etablerersenteret for spennende kurssamarbeid. Takk til Morten Ramm Salbu i Bergen Arkitektforening og resten av ressursgruppen for godt samarbeid med ADA. Takk til Orangeriet og Bergen Kommune for godt samarbeid i arbeidet med den kulturelle skolesekken. Takk til VISP, ProScen, Brak og Bergen Media By for nyskapende samarbeid med Manøver. Også en stor takk for samarbeid og spennende diskusjoner til Norsk Designråd, Innovasjon Norge og Norsk Form. Takk til Business Region Bergen, NCE Subsea og Bergen Næringsråd for samarbeid med GROW, samt møteplasser mellom næringsliv og design. DRB vil videre takke HOG energi, Regionrådet, Utdanning i Bergen, INTSOK, Statoil, Rieber&Søn, Til Bords, Connect Vest, Maritimt Forum, Fiskeriforum Vest, Bergen Reiselivslag, Bergen Arkitektskole, NUDA, Logen Bar, Epsis, Regnbuen Barnehager, BOBY, NAL, NIL, Grafill, Visuelt, Periferifestivalen og konferansen, Vestlandske kunstindustrimuseum, Norges Handelshøyskole, Høyskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, Maritime Colours, Haltenbanken, Manøver, Ideas2Evidence, Brandity, Fuggibaggi, Språkfolk, Grandpeople, Kluge advokatfirma, Vassdal & Eriksen (for deres tålmodighet), Bien Bar, Torger Reve, Per Stavgar, BT, BA, Byavisen og Kulturnytt. Om noen er glemt nevnt er det ikke av uvilje vi takker med dette dere også! Sist, men ikke minst en stor takk til våre medlemmer for vårt mandat. 29

30 Design region Bergen årsberetning

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

årsberetning 2010 Design region Bergen årsberetning

årsberetning 2010 Design region Bergen årsberetning årsberetning 2010 Design region Bergen årsberetning 2010 1 Design region Bergen årsberetning 2010 Om Design Region Bergen (DRB) DRB ble stiftet 17. desember 2007 DRB representerer alle bransjeretninger

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

DESIGN REGION BERGEN ÅRSRAPPORT Årsberetning 2009 1

DESIGN REGION BERGEN ÅRSRAPPORT Årsberetning 2009 1 Årsberetning 2009 1 Design Region Bergen STIFTELSESDATO 17 DESEMBER 2007 DRB REPRESENTERER ALLE BRANSJERETNINGER INNEN DESIGNFAGET MEDLEMMER 420 NETTSAMFUNNSMEDLEMMER 97 BEDRIFTER DRB VIL TAKKE BERGEN

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

årsmelding 2012 design:

årsmelding 2012 design: årsmelding 2012 design: drb.no design region bergen Design Region Bergen 3 Om Design Region Bergen Design Region Bergen ble stiftet 17. desember 2007. Design Region Bergen representerer alle bransjeretninger

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Om Design Region Bergen (DRB)

Om Design Region Bergen (DRB) 1 Om Design Region Bergen (DRB) INNHOLD DRB ble stiftet 17. desember 27 DRB representerer alle bransjeretninger innen designfaget DRB har til nå 343 medlemmer og et bredt bransjeregister med over 8 av

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

årsmelding 2012 design:

årsmelding 2012 design: årsmelding 2012 design: drb.no årsmelding 2012 Design Region Bergen 3 Om Design Region Bergen Design Region Bergen ble stiftet 17. desember 2007. Design Region Bergen representerer alle bransjeretninger

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer