årsberetning 2010 Design region Bergen årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsberetning 2010 Design region Bergen årsberetning"

Transkript

1 årsberetning 2010 Design region Bergen årsberetning

2 Design region Bergen årsberetning 2010 Om Design Region Bergen (DRB) DRB ble stiftet 17. desember 2007 DRB representerer alle bransjeretninger innen designfaget DRB har i dag over 600 enkeltmedlemmer representert på DRB.NO og et bredt bransjeregister med over 160 av regionens designbedrifter DRB har som visjon å gjøre bergensregionen til en av de ledende i Norden innen designdrevet næringsog samfunnsutvikling DRB arbeider som brobygger mellom ulike designprofesjoner, og for å aktualisere bruk av strategisk design inn mot næringsklynger. Dette arbeidet ledes gjennom strategiske allianser med næringsorganisasjoner og ledende miljø fra vår region DRB deltar aktivt i byutviklingsdebatten 2

3 årsberetning 2010 Design region Bergen Styrets beretning Styret Visjon og roller Kjerneverdier Virksomhetens art Måloppnåelse 2010 og videre retning Prosjekter RAFF designuke 2010 Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet DRB.NO Designbryggeriet Den kulturelle skolesekken Konsept Design Bergen ByFriksjoner ADA Tverrfaglig Master i Strategisk Design Manøver Drift Miljøpåvirkning Driftsavtaler Organisasjon PR/media Økonomi Generelt Økonomisk behov Kommentar til økonomisk utvikling Resultat og Balanse Appendiks Medlemmer i DRB per Regnskap

4 Design region Bergen årsberetning 2010 STYRETS BERETNING 2010 har vært et innholdsrikt og spennende år for Design Region Bergen. Året har vært preget av følgende aktiviteter: Ressursmobilisering for å sikre hovedaktivitetene til DRB. Fortsatt omfattende nettverksbygging inn mot samtlige av våre interessenter. Planlegging og utvikling av det tverrfaglige bransjesamarbeidet MANØVER. Kompetansehevende tiltak rettet mot DRBs medlemmer, i form av faglige frokoster og kurs i salgsteknikk. Etableringen og gjennomføring av utstillingsvinduet for design og mote i Bergen; RAFF. Avslutning av pilotprosjektet Konseptdesign Bergen, prosjektutvikling sammen med næringslivsaktører i Bergensregionen. Videreutvikling av satsingen frem mot en tverrfaglig master i strategisk design. 04

5 årsberetning 2010 Design region Bergen Styret Styresammensetning per er: Tarje Wanvik Styreleder Children At Risk Foundation Solveig Holm Nestleder Bergen Næringsråd Jacob Grieg Eide Styremedlem Maritime Colours AS Einar Wiig Styremedlem Kunsthøgskolen i Bergen Leif Hem Styremedlem Norges Handelshøyskole Torbjørn Torsvik Styremedlem Bergen Næringsråd Anne Katrine Torvund Styremedlem Statoil ASA Jon Stang Volden Styremedlem Til Bords Vararepresentanter til styret: Sølvi Marie Myrseth Designfellesskapet Steinar Hindenes Knudsen & Hindenes Kari Øritsland Øritsland Consulting Elise Sæle Haltenbanken Valgkomité: Bente Irminger Tone Hartvedt Frode Hoff Administrasjon: Monica Hannestad Maria Valding Seim Cecilie Bannow Fuggibaggi Design Business Region Bergen Bergen Tomteselskap Daglig leder Prosjektleder Medlemsoppfølging, drb.no og nyheter 05

6 Design region Bergen årsberetning 2010 Visjon og roller Visjonen til Design Region Bergen har tjent oss godt i året som har gått, og vi arbeider målrettet mot å gjøre bergensregionen til et av de ledende områdene i Norden innen designdrevet næringsog samfunnsutvikling Kjerneverdier 06 Styret har i 2009 jobbet frem et sett med kjerneverdier, som skal prege oss og vår måte å forholde oss til omverden og våre interessenter. Gnist Design Region Bergen skal være gnisten som tenner designerne i vår region, som skaper energien i bransjen vår, til å utvikle nye løsninger for næringsliv og virksomheter på vestlandet. Ikke minst symboliserer denne kjerneverdien den gnisten som oppstår når designere og virksomheter møtes og skaper noe sammen. Fremtidsrettet Design Region Bergen skal bidra til at virksomheter og designere i bergensregionen ser fremover: Vi skal være fremtidsrettet i våre kompetanse hevende tiltak. Vi skal bruke dristig og fersk metodikk, invitere inn bidragsytere som besitter det ypperste av inter nasjonal kompetanse, og utforske det siste innen nye designfaglige tilnærminger. Vi skal være fremtidsrettet i vår tilnærming til næringslivet: Vi skal bidra til at næringslivet i bergensregionen ser det verdiskapende potensialet i strategisk bruk av design. Vi skal være fremtidsrettet i oppbyggingen og videreutviklingen av designbransjen i bergensregionen, gjennom nettsamfunn og interaktivitet. Åpen Design Region Bergen skal være en åpen organisasjon. Åpen overfor samtlige retninger innen designfagene, og for nye måter å anvende design, for å øke verdiskapingen i bergensregionen. Vi skal være åpen for dialog og samarbeid med andre lokale, regionale og nasjonale interesseorganisasjoner innen designfeltet. Vi skal bidra til løsninger for å nå felles målsettinger, og vi skal være åpen for dialog og samarbeid med andre aktører som fremmer verdiskaping i bergensregionen. Vi skal være åpen og fremme gjennomsiktighet i Design Region Bergens virksomhet. Virksomhetens art Design Region Bergen er en interesseorganisasjon, organisert som en forening. DRB har både betalende bedrifts- og enkeltmedlemmer, samt nettsamfunnsmedlemmer organisert i nettsamfunnet DRB.NO. Medlemsmassen representerer hovedsakelig Vestlandsregionen. Kontorplass er Bergen. Styret består i dag av 6 mannlige og 2 kvinnelige styre representanter. Vi ønsker å imøtekomme krav til 40% kvinneandel i styret, og valg komité er kjent med denne utfordringen i forbindelse med forestående årsmøte. Administrasjonen består utelukkende av kvinner. Måloppnåelse 2010 og videre retning 2010 har vist at Design Region Bergen har klart å befeste seg som en sterk interesseorganisasjon på Vestlandet. Vi blir lyttet til, og vi utvikler og gjennomfører spennende prosjekter som genererer mye synlighet og aktivitet. Personalsituasjonen har stabilisert seg, og selv om vi fremdeles er en sårbar organisasjon, klarer vi å holde god driv takket være sterk kompetanse i administrasjonen og god kontinuitet i styret.

7 årsberetning 2010 Design region Bergen Design i sentrum DRBs målsetting om å gjøre bergensregionen til et ledende område for designdrevet nærings- og samfunnsutvikling er avhengig av et aktivt og synlig designmiljø, gode utdanningsinstitusjoner innen design, og ikke minst offentlige og private aktører som forstår betydningen av design i sine virksomheter. Med vår base av nærmere 600 designere, et aktivt nettsted og et bredt spekter av aktiviteter og kurs for våre medlemmer, utgjør DRB en viktig motor i designmiljøet har også vært et år hvor vi har begynt utforskingen av hvordan regionen vår kan utvikle et eget høyere utdanningsstudium (master) innen strategisk design. Her har vi knyttet til oss alle de tone angivende utdanningsinstitusjonene på Vestlandet, og fortsetter dette arbeidet i Vi har godt etablerte relasjoner både til Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune, som begge står for solid finansiell støtte til flere av prosjektene våre. Dialogen med disse beslutningstakerne er konstruktiv, og vi opplever at vår vektlegging av designfagets betydning innen flere av kjerneaktivitetene deres, både anerkjennes og understøttes politisk. DRB opplever de sentrale offentlige myndigheter i vår region som gode lagspillere i vårt arbeid. Vi arbeider også tett på flere næringslivsaktører på Vestlandet, og har både kurs i samarbeid med dem, og deltar selv i relevante fora hvor næringslivsfolk møtes. Vi har en tett og god dialog med Sparebank1 SR-Bank, som ikke bare ønsker å posisjonere seg som en aktiv pådriver for god design, men som også følger opp med finansiell støtte til flere av våre største prosjekter. Flere og flere næringslivsaktører får øynene opp for betydningen av god design, og vår målsetting er å etablere flere fruktbare, spennende og grensesprengende samarbeid mellom designmiljøet, næringslivet, det offentlige, og ikke minst utdanningsinstitusjonene på Vestlandet i årene som kommer. Veien videre Styret startet i 2010 arbeidet med å meisle ut Design Region Bergens strategi. Dette arbeidet vil fortsette med forsterket kraft i 2011, og vi forventer at dette vil bidra til å spisse organisasjonens virksomhet. Slik skal vi fremstå med enda større tyngde for å gjøre bergensregionen til et ledende område i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. Vedtatt av styret i Design Region Bergen Bergen den Tarje Wanvik Jacob Grieg Eide Leif Hem Anne Katrine Torvund Solveig Holm Einar Wiig, Torbjørn Torsvik Jon Stang Volden 07

8 Design region Bergen årsberetning 2010 PROSJEKTER OG AKTIVITETER 2010 Raff, raft; (fam., især om klær) raffinert: raffe moter, modeller. Etym.: fork. form av raffinert. 08 RAFF Designuke Den 30. august til 04. september 2010, gikk RAFF designuke for første gang av stabelen. Hele uken var viet design, tekstil og mote: Designarbeid preget bybildet og designere alle med tilknytning til Bergen, stod i sentrum for oppmerksomheten. RAFF Design 2010 var en vandreutstilling på gateplan, hvor utvalgte designerne fikk vist sine arbeider i byens beste utstillingsvinduer. Vi arrangerte også et seminar med mote- og tekstilfaglig innhold, og selvfølgelig avsluttet vi denne festuken med en stor - ja akkurat - fest. Både unge og mer etablerte designere ble invitert til å vise frem sine arbeider for publikum og presse. Visjonen med RAFF er å synliggjøre unike vestlandske designere, både i Norge og på sikt; utenfor Norges grenser. Vi ønsker å bidra til at vestlandsdesignere kommer seg opp, fram og ut! Målet er at dette skal bli en årlig event, og at prosjektet bidrar til at flere unge mennesker velger å satse på design-, tekstil- og motebransjen. Initiativtagere til R AFF var Thomas Thuland, Monica Gaustad (Vogue), Design Region Bergen, ved Monica Hannestad og Maria Valding Seim. I ressursgruppen satt: Picto Studio ved Dan Tore Andersen og Linn Therese Nordland, Språkfolk ved Petra J. Helgesen og Lene Bergmann, Kaospilot Gina Paola Ulland, Lot 333 ved Christina Hannestad, Agent K ved Karen Gjelsvik og Kunsthøgskolen i Bergen ved Kiyoshi Yamamoto. RAFF designuke vekket stor regional begeistring, i tillegg til nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Publikum fra fjern og nær besøkte utstillingene dag og natt, og butikkene opplevde stor interesse. Under RAFF arrangerte vi en høytidelig og offisiell åpning, designfaglig seminar med fokus på etablering, stor fest og en sofaprat på Bryggen hvor både kulturbyråd og Bryggens venner var delaktige. RAFF videreføres i 2011.

9 årsberetning 2010 Design region Bergen Kristian Aadnevik utstilling på Nova under RAFF

10 Design region Bergen årsberetning 2010 Kompetansehevende tiltak Et av de viktigste områdene for DRB er å knytte designmiljøene og deres kompetanse nærmere på resten av nærings og samfunnslivet. Følgende kurs, arrangement og treff ble gjennomført i 2010: DRB og KHIB kurs Kommunikasjon og kundepsykologi, 3 dagers kompetansehevende kurs, ved Per Stavgar Substans 5. mai med seminar og DesignJam 4 designfrokoster Statens designkonkurranse/ Helse, Norsk Form/DRB Interaktivt juleverksted, Mediarena/DRB Lov og Design, Kluge/DRB Innovating with people, IN/NDR/ DRB 2 næringslivsarrangement Hvilken rolle spiller design og kunnskapsbaserte tjenester, v/torger Reve DRB/Bergen Næringsråd Design+Olje= SANT DRB/NCE Subsea Bransjekveld Design møter musikk Brak/DRB Redesign Juryleder i miljødepartementets arrangement på Torgallmenningen ByFriksjoner Design og sykkel, KHIB/DRB GROW 2010 Foredragsholder og aktiv prosjektsamarbeidspartner med BRB før, under og etter selve konferansen Kurs i samarbeid med etablerersenteret BRB ble av holdt innen Våg å være tydelig Kurs i økonomiforståelse Etablererkurs I tillegg har DRB forestått ulike presentasjoner, som for eksempel Kreative tilsette, Periferikonferansen Hva er design? GROW 2010 Prosess- og rettleiingskompetansekurs, HIB Bergen Open, Mediarena Hvilken rolle spiller design og kunnskapsbaserte tjenester, BNR Hva er design? Rotary Åsane Hva er design? Nettverkssamling ungdomskolebedrift RAFFDebatt om Bryggens framtid 10

11 årsberetning 2010 Design region Bergen Stortingsrepresentant Henning Warloe H foretar den offisielle åpningen av RAFF 2010 Nettsamfunnet DRB. n0 Nettsamfunnet er det første av sitt slag i Norge, og var den første designbasen med oversikt over designere og designkontorer i Norge, med hovednedslagsfelt på Vestlandet. DRB.NO ble offisielt åpnet 12. september 2008 og per 31. desember 2010 hadde basen 520 medlemmer og 140 bedriftsmedlemmer. Unike brukere i 2010 var Dette er en dobling fra året før. På DRB.NO publiseres designnyheter fra inn- og utland daglig. Her presenteres medlemmer fortløpende under føljetongen tett på, prosjektbeskrivelser og bilder av arbeider lastes i hopetall, og daglig bruk ligger på rundt unike brukere. 55% av dette er nye besøkende. Det ble satt besøksrekord på siden, med 378 unike besøkende, den 3. november Stillings annonser, ledige lokaler og prosjekter finnes på markeds plassen. DRB.NO er den viktigste daglige kontakten vi har med våre medlemmer. Designbryggeriet Bryggeriet er et initiativ fra Bryggens Venner og Stiftelsen Bryggen. Helt nyoppussede kontorplasser tilbys designere på Bryggen. Samlet er det 8 plasser. Leien er 2100 per måned, alt inkludert. Designbryggeriet ble offisielt åpnet av kultursjef Anna-Elisa Tryti fra Hordaland Fylkeskommune. Den kulturelle skole Sekken Ungdomsskoletrinnet tilbys denne sesongen 10 workshops i Hvordan kom Gullars på Bybanen ved Olof Bruce fra Orangeriet. Konsept Design bergen Til dette prosjektet var det i 2009 og 2010 bevilget midler på til sammen fra Norsk Form Innovasjon Norge Bergen Kommune Hordaland Fylkeskommune Sparebanken 1 SR - Bank Prosjektgruppen bestod av styremedlem Einar Wiig (KHIB), mentor Kari Øritsland (Orangeriet), Bente Irminger (Fuggibaggi) samt administrasjonen i DRB. Målsettingen var flere flerfaglige designprosjekter i skjæringspunktet FoU, næring/samfunn og design. Prosjektene ble stilt ut visuelt og prosessuelt belyst med foredrag under GROW 2010 i både hovedprogram og i to av parallellsesjonene for olje/gass samt media. Målsetting: Vise fordeler ved å koble design inn på et strategisk nivå, i produkt og løsningsutvikling. Prosjektet ble presentert i samarbeid med oppdragsgiver. Prosjekter som ble presentert under GROW 10: Regnbuen Barnehager Det offentlige private rom Epsis Et prosessuelt industridesigncase Det ble utarbeidet en omfattende strategisk designmodell og en designbrosjyre Hva er design. Denne er tilgjengelig hos DRB. Prosjektene ble avsluttet i

12 Design region Bergen årsberetning 2010 ByFriksjoner ByFriksjoner er et åpent forum som organiseres i samarbeid mellom Bergen Arkitektforening (BAF), Bergen Arkitektskole (BAS), Bolig- og Byplanforeningen (BOBY), Design Region Bergen (DRB), Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) og Norske landskapsarkitekter (NLA) Hordaland. Initiativet kom etter Fagforum Byutvikling i regi av Bergen kommune ved Lisbeth Iversen. Seminar arrangeres 3 ganger årlig. ADA Arbeidet med opprettelsen av Arkitektur- og Design allmenningen i Bergen har pågått i over ett år. Initiativet til huset ble lansert av Bergen Arkitektforening og Design Region Bergen. Disse er del av styrings gruppen/opphavsgruppen som også inkluderer BAS, KHIB, GRAFILL, NID, NIL og prototypeverkstedet Mockup. ADA tilbyr noe helt nytt i Norge. 12 ADA skal være et kompetansesenter og visningssenter for fagmiljøene, der man kan øke og dele fag kunnskap som inspirasjon til mer kreativt arbeide. På allmenningen vil du bli møtt av personer som kan veilede deg videre inn mot relevant informasjon. Prototypeverksted, material bibliotek, faglitteratur, tema utstillinger, foredrag og kompetanse hevende kurs, vil alt være tilstede på, eller knyttet til ADA. Tverrfaglig Master i Strategisk Design I samarbeid med NHH ved Leif Hem (styremedlem DRB), HIB - Senter for Nyskaping ved Alf-Emil Slinning, KHIB - Avd. for design ved Einar Wiig (styremedlem DRB) og Morten-William Knudsen, UiB - Geografisk institutt ved Grete Rusten ser vi på mulighetene for å opprette en tverrfaglig master i strategisk design.dette er på pilotstadiet. I arbeidet har vi sett til Helsinki, hvor de i disse dager oppretter en master på tvers av business, design og ingeniørutdanningene. Vi undersøker også denne type utdanning i andre land i Europa samt USA. Vi i Design Region Bergen anser en slik master som et viktig steg videre for å styrke strategisk bruk av design, og dermed arbeidet med å skape sterkere merkevarer med høyere internasjonalt potensiale, for vår regions næringsliv. Manøver Nytt prosjekt som iverksettes i 2011 er Manøver. Prosjektet er et initiativ på tvers av de avsenderne som vi i dag har på kulturnæringsfeltet. Målet er å få en felles avsender og profil, og en felles front for arrangementene, slik at vi slipper støy og konkurranse i forhold til hverandres arrangementer. Tanken er et månedlig arrangement siste torsdag i måneden, til sammen 9 arrangement i året. Den ansvarlige for innhold og praktisk gjennomføring av hvert enkelt arrangement vil rulleres innad i ressursgruppen. Følgende hovedorganisasjoner står bak initiativet og er også deltakere i ressursgruppen: Design, Design Region Bergen Media/film, Bergen Media By Scenekunst, ProScen Musikk, BRAK Kunst,VISP De følgende feltene er representert av en hovedrepresentant, som igjen har kontakt inn mot sine miljøer. DRB vil samarbeide med Grafill, NID og NIL om sine torsdager.

13 årsberetning 2010 Design region Bergen Drømmescenario av ADA i SKur 11 fremstilt i BA Skisse: Tibe Republic 13

14 Design region Bergen årsberetning 2010 DRIFT Miljøpåvirkning Design Region Bergen har ingen virksomhet med utslipp. DRB.NO deler webserverkapasitet med fire andre nettsamfunnskilder. Denne har intet utslipp og har et årlig energiforbruk tilsvarende en laptop. Kontorfasiliteter, som deles med Business Region Bergen, har papirgjenvinning, renset drikkevann (for å unngå frakt av vann beholdere/ flaskevann) og felles lunsj for å spare emballasje og redusere ferdigmatkonsumpsjon. Tidsbrytere på flere av strømkildene og balansert ventilasjon kunne potensielt vært diskutert med Kløver Eiendom, for å redusere energiforbruket. Parkering er ikke tilgjengelig utover 2 reserverte plasser, slik at transport til fots, buss eller sykkel blir benyttet av de fleste i kontorfellesskapet. Design Region Bergen har en policy om minst mulig papirutskrifter, og korrespondanse foregår hovedsakelig per mail. Maskinparken til Design Region Bergen består av 3 maskiner og to eksterne skjermer. Videre deles printer, faks og kopimaskin med Business Region Bergen. Driftsavtaler Maritime Colours leverer CRM og mailsystem til Design Region Bergen. Disse avtalene er årlige, og fornyes automatisk. KamikazeMedia AS leverer DRB. NO-plattformen. Her er inngått en månedlig serviceavtale for små forandringer og forbedringer, samt kostnadsfri reparering av bugs. Kontorrekvisita etc. leveres av Kontorvarehuset AS, gjennom Business Region Bergen. Datautstyr leveres av EdBergen. Vi leier kontorplass hos Business Region Bergen, som igjen har sin leieavtale hos Kløver Eiendom AS. Mobilabonnement leveres av Talkmore. Personforsikringer, ansvar og reiseforsikringer gjennom Gjensidige AS, og OTP gjennom SKAGEN Fondene. Regnskapsfører er Vassdal & Eriksen. Design Region Bergen er en forening og derfor ikke revisjonspliktig. Organisasjon Monica Hannestad er daglig leder i Design Region Bergen. Hun var i svangerskapspermisjon, og arbeidet i en 20% stilling fram til medio april Er i dag tilbake for fullt. Maria Valding Seim er prosjektmedarbeider tilsatt i 70% prosjektstilling gjennom hele 2010, delvis sykemeldt siste del av Cecilie Bannow er tilsatt i 50% via NAV, på arbeidsmarkedstiltak. PR/media Design Region Bergens arbeid har ført med seg over 70 medieoppslag både på fjernsyn, avis, nettaviser og radio for Viktigste saker for synlighet har vært: RAFF designuke ADA BA fasadepris mai

15 årsberetning 2010 Design region Bergen 15

16 Design region Bergen årsberetning 2010 Økonomi Generelt Design Region Bergen er avhengig av driftstøtte fra Bergen Kommune, samt prosjektstøtte fra Sparebank1 SR- Bank og Hordaland Fylkeskommune. Fra juni 2009 ble organisasjonen styrket med 0.7 årsverk. Det er et mål at denne organiseringen kan videreføres, og antall årsverk økes på sikt. Det arbeides, som en følge av økende aktivitet i Design Region Bergen, med å oppnå statlig støtte. Det foreligger ikke lenger frie utlyste regionale designmidler, noe som i enda større grad aktualiserer behovet for en målrettet statlig satsing på regionale bransjehevende tiltak innen designfaget. Det er bred støtte for dette politisk både lokalt og regionalt. Statlig arbeider vi også for forankring av dette synet. Trond Giske uttalte i stortingets spørretime 10. november følgende på spørsmål om den regionale satsingen fra Stortingsrepresentant Henning Warloe (H): At Innovasjon Norge og Norsk Designråd kan spille på lag med lokale myndigheter for å bygge designkompetanse, er jeg absolutt tilhenger av. Sett i lys av at majoriteten av landets samlede verdiskaping kommer fra Vestlandet, må regjeringens satsing på å styrke omkringliggende designmiljø, og den lang siktige kompetanseheving inn mot vår regions næringer, trappes opp også regionalt. Medlemsavgift ble innført fra Disse utgjorde kroner for 2010 og blir tilbakeført miljøet gjennom medlemsaktiviteter og faglig program. 16

17 årsberetning 2010 Design region Bergen Økonomisk behov DRB har i 2010 hatt samlede kostnader på kroner. Under: Oversikt over inntekter og innvilgede tilskudd i Deler av prosjektmidler periodiseres over flere år. Driftstilskudd Bergen Kommune Prosjektmidler Hordaland Fylkeskommune * Bergen Kommune Sparebank 1 SR- Bank ** Den kulturelle skolesekken Kulturdepartementet NIL, Grafill, NAL Kommentar til økonomisk utvikling Flere av prosjektene videreføres i Prosjektene kjøres med egne prosjektregnskap. Deler av inntekter til administrasjon og lønn i DRB kommer fra prosjektene. Detaljer om dette fremkommer i budsjettet vedlagt. Vi ser generelt en større vilje for medlemsbetaling, samt har gode samarbeidspartnere regionalt, både offentlig og privat. Vi ser likevel stort behov for statlig satsing nå. Resultat og balanse Samlet har Design Region Bergen i 2010 hatt samlede driftsinntekter på Årsresultatet er på negativt Medlemsinntekter, kurs og foredrag Innovasjon Norge Visjon Vest * gikk til RAFF design AS direkte. ** gikk til RAFF design AS direkte. 17

18 Design region Bergen årsberetning 2010 resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTE Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) (58 564) Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER Årsresultat ( ) (58 044) Overf. og disponeringer Overføringer annen egenkapital ( ) (58 044) Fremføring av udekket tap ( ) 0 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) (58 044) 18

19 årsberetning 2010 Design region Bergen Balanse pr Eiendeler NOTE ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap 6 ( ) 0 Sum opptjent egenkapital ( ) SUM EGENKAPITAL ( ) GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 1, SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen den Monica Hannestad Jacob Grieg Eide Torbjørn Torsvik Tarje Wanvik Einar Wiig, Anne Katrine Torvund Solveig Holm Leif Hem Jon Stang Volden 19

20 Design region Bergen årsberetning 2010 Noter Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Presiseringer mht regnskapsprinsipper: Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntektved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Prosjekter i arbeid Selskapet praktiserer fullført kontrakts metode, og periodiserer eventuelle resultateffekter av prosjekter under arbeid ved årsslutt slik at de kommer til inntekt/ tap i avslutningsåret. Anleggsmidler Skattemessig saldo avskrivninger av driftsmidlene er lagt til grunn ved beregning av avskrivingsbeløp. Skatt Foreningen er ikke skattepliktig for sin allmennyttige virksomhet. Note 1 - Offentlige tilskudd Tilskudd til prosjekter og drift kan vises slik 2010: Bergen Kommune Hordaland Fylkeskommune SR Bank Andre tilskuddsytere Sum tilskudd Periodiseringer Sum annen driftsinntekt Av mottatte tilskudd som vedrører prosjekter som ikke er avsluttet, er det periodisert kr ,- til kommende perioder. Note 2 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader 0 0 Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Lønn til daglig leder utgjør kr ,- i regnskapsåret. Selskapet har opprettet obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte. Honorar til revisor utgjorde kr ,- inkludert moms i

21 årsberetning 2010 Design region Bergen Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr 8 803,- og dette er ikke nok til å dekke skyldig skattetrekk pr som er kr Note 6 - Udekket tap Driftsløsøre invverktøy kontorm Aksjekapital/ selskapskapital Annen egenkapital Anskaffelseskost pr. 1/ Pr Tilgang 0 - Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/ Anvendt til årsresultat Udekket tap pr Akk. av/nedskr. pr 1/1 0 + Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning 0 - Tilbakeført avskrivning 0 Note 7 - Annen kortsiktig gjeld Posten består av periodiserte tilskudd som angitt i note 1, med tillegg av skyldig feriepenger som utgjør kr Ekstraord nedskrivninger 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr 20% Note 4 - Fordringer Posten består av kundefordringer vurdert til pålydende og justert for tap, samt forskuddsbetalte kostnaderfor kommende periode. 21

22 Design region Bergen årsberetning 2010 APPENDIX 22

23 årsberetning 2010 Design region Bergen Medlemmer i DRB per Bedriftsmedlemmer Abovo Kåre Thomsen Agent K Karen Gjelsvik Alf Gundersen Alkymi Design Anne Knutsen Arkitektur & Design Armed Design Artic Reklamebyrå Arvid Illustrator Astrid Hagen Mykletun Astronaut Attacca. Bergen Designinkubator Botnen Media Bug As Charles Ravndal Coaterwear Connect Vest Dac Architecture Demodesign // Linda Maria Szücs Design-Shimmer Designit Digitroll As E-Design Farmhouse Filmfondet Fuzz As Fordelsen Produksjoner Fortelle Fotograf Monica Johansen Fotograf Steffen Aaland Fred Jonny Freelancer Fuggibaggi Design Ganeshfoto Gb Grafisk Designer Gohde Gosu Design Grandpeople Graphone Grom As Gunvor R Haltenbanken As Hege Jørgensen Design Higren Hilde Angel Danielsen Innovasjon Norge Inventas Bergen As Jan A Johnsen Jarzebski.Com Jonas Bostrøm Jonas Bødtker Kamikaze Media As Kardang Design Karlsens As Knudsen Visual Knudsen&Hindenes Kongshavn Design Konsept Reklame Konsulent Brynlund-Lima Konvoi Kunsthøgskolen i Bergen Laura Ve Lotte Thori Løvstad Lysgaard Systems Madesign Magnus Thomassen Agency Maria Gjerde Maria Hamre Stigen Maritime Colours As Mediacircus E Mediarena As Mentalfish Michelsen Design Milepel Modell Verkstedet As Myking Neolab As Nikolas Van Etten Nina Arctander Illustration Njord Design Norsk Form Northern Visual As Norwegian Pirates As Ogscom Oh Yeah Studio Oktan Orangeriet As Palografen As Per Finne Industridesign As Picto Studio Plan-B Studio Plenum Bergen As Powow As Prinfo Bergen Raadyr Design Reaktor Design Rieber & Søn Salongen - Rom For Kunst Scandinavian Surface Da Sima Studio As Skrible Snedig Design As Sol Design Sort Enke Spot Studio Språkfolk Steve André Skog Stig Stabell Design Stinekolaasnash.Com Synlighet As Tellé The Secondlink Therese P Eide Thomas Mongstad Tibe Republic Transplant Trøkk16 Tveit & Tornøe Venstre Åse Holte Gulp Childrens Clothing Bylillebøe As Flo Skigutane C Media Poza Architectural Visualisation Helgadottir Søm og Design Privatmedlemmer Tove Grane Irene Ravndal Kristin Selboskar Bjørn E. Mogenstad Andreas Nilsen Øye Anita Særvold Johannessen Ann Cathrin Tungodden Anne Mette Prestegård Arne G. Grønås Caroline Elisabeth Nilssen Cox Bergen Dag Bjørndal Edel Elisabeth Nordal Grete Rusten Hans Fredrik Kaland Helge Crnic Hilde Fossen Inga-Hilde Breivik Ingunn Stoknes Jon Stang Volden José Pinto Knut Nerheim Bergene Kristin Bakke Kootval Kåre Steinsvik Lars J Cohen Linda Helen Gillesvik Linda Lien Line Severinsen Maria Udd Marianne Moe Stig-Are Mauland Tarjei Finne Rød Tone Boska Ørjan Lønningen Studentmedlemmer Monica Mule Lid Rebecca Teigland Åge Peterson Veronica Wiik Ken Marius Gry Johansen Janne Gray Høyven Hanna Renee Nyheim Astra Asafreja Johannes Sverdrup Njål Henrik Sand Cecilie Lønning Per Åge Haugen Astrid Norveig Aalgaard Anita Løkken Evensen Christina Malitius Ingunn Eikeland Bjørkelo Eunice Hammond-Mørklid Katrine Austgulen Silje Marie Vinje Tonje Svendsen Grøvik Julie Brynildsen Farrier Christer Steen Joakim Kyrre Maria Gjerde 23

24 Design region Bergen årsberetning 2010 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTE Driftsinntekter Salgsinntekt 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE 0, , SALGSINNTEKTER UTENFOR AVG.OM ,00 0,00 Sum salgsinntekt , ,00 Annen driftsinntekt KOMMUNALE TILSKUDD , , ANDRE OFF.TILSKUDD/REFUSJONER , , PERIODISERING TILSKUDD ( ,00) 0, Viderefakturering 0, ,68 Sum annen driftsinntekt , ,68 Sum driftsinntekter , ,68 Driftskostnader Varekostnad 4000 MEDLEMSUTGIFTER ,80 0, PROSJEKTKOSTNADER ,00 0, BRANSJEMØTER/SEMINARER ,00 0, FRAKT TOLL OG SPEDISJON 3 929,25 0, Kostnad vedrørende arrangemen , , Produksjon av artikler og nyh ,00 0,00 Sum varekostnad , ,80 Lønnskostnad LØNN TIL ANSATTE , , FERIEPENGER , , Påløpt lønn/styrehonorar inkl ( ,00) , FRI TELEFON 0, , Premie ulykke/ferie 0, , Motkonto naturalytelser 0,00 (5 935,00) 5330 GODTG. TIL STYRE OG BED.FORS ,21 0, Styrehonorar selvstendig næri 3 325,00 0, ARBEIDSGIVERAVGIFT , , ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP , , REFUSJON AV SYKEPENGER ( ,00) ( ,00) 5820 REFUSJON AV ARBEIDSGIVERAVGIF (23 177,58) 0, GAVE TIL ANSATTE 485,00 0, YRKESSKADEFORSIKRING 4 144,00 0, OTP FOR ANSATTE ,71 0, ANDRE PERSONALKOSTNADER 6 894, ,00 Sum lønnskostnad , ,00 24

25 årsberetning 2010 Design region Bergen NOTE Avskrivning på varige driftsmidler AVSK.BYGN.ANNEN FAST EIENDOM 3 756,00 0, AVSKRIVING MASKINER OG INVENT 0, ,40 Sum avskrivning på varige driftsmidler 3 756, ,40 Annen driftskostnad LEIE LOKALER , , Felleskostnader 8 290, , RENHOLD 0,00 29, LEIE INVENTAR 8 250, Lisenser dataprogram 0, , INVENTAR , , DRIFTSMATERIALER 816,00 607, Prosjektproduksjon 0, , Kompensasjon 0, , DRIFTSKOSTNADER 0,00 ( ,00) 6700 GODT REGNSKAP , , VASSDAL & ERIKSEN AS ,00 0, REVISJONSHONORAR ,00 0, ANDRE FREMMEDE TJENESTER , , KONTORREKVISITA 3 180,33 938, TRYKKSAKER , , AVISER TIDSSKRIFTER MV , , Deltagelse på kurs/konferanse , , Møtekostnader 5 011, , ANDRE KONTORKOSTNADER 0, , TELEFON , , PORTO 2 648,13 0, BILGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTI 1 041,60 0, REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTI , , DIETTKOSTNADER OPPGAVEPLIKTIG 2 097,00 0, REKLAMEKOSTNADER , , REPRESENTASJON FRADRAGSBERET ,00 950, KONTIGENTER FRADRAGSBERETTIGE 6 015, , GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE 0, , GAVER IKKE FRADRAGSBERETTIGED 0, , FORSIKRINGSPREMIER 6 571, , STYRE-OG BEDRIFTSFORSAMLINGSM , , BANK-OG KORTGEBYRER 921,00 473, ANDRE KOSTNADER 59, , ANDRE KOSTNADER IKKE FRADRAGS 300,00 0,00 Sum annen driftskostnad , ,94 Sum driftskostnader , ,14 DRIFTSRESULTAT ( ,77) (58 564,46) 25

26 Design region Bergen årsberetning 2010 NOTE Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER 610,50 749, MORARENTER OG PURREINNTEKTER 256,47 0,00 Sum annen renteinntekt 866,97 749,86 Annen finansinntekt 8070 ANDRE FINANSINNTEKTER 908,00 0,00 Sum annen finansinntekt 908,00 0,00 Sum finansinntekter 1 774,97 749,86 Finanskostnader Annen rentekostnad 8150 ANDRE RENTEKOSTNADER 190,00 229, MORARENTE OG PURREOMKOSTNINGE 0,11 0,00 Sum annen rentekostnad 190,11 229,89 Sum finanskostnader 190,11 229,89 NETTO FINANSPOSTER 1 584,8 519,97 Årsresultat ( ,91) (58 044,49) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 8960 OVERF. ANNEN EGENKAPITAL ( ,80) (58 044,49) Sum overføringer annen egenkapital ( ,80) (58 044,49) Fremføring av udekket tap 8990 UDEKKET TAP ( ,11) 0,00 Sum fremføring av udekket tap ( ,11) 0,00 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ,91) (58 044,49) 26

27 årsberetning 2010 Design region Bergen Balanse pr Eiendeler NOTE ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm EDB-UTSTYR , ,60 Sum driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm , ,60 Sum varige driftsmidler , ,60 Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 1355 Skagen Vekst 0, , Skagen Kon-Tiki 0, , Skagen Global 0, ,82 Sum investeringer i aksjer og andeler 0, ,41 Sum finansielle anleggsmidler 0, ,41 SUM ANLEGGSMIDLER 5 029, ,01 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Samlekonto debitor , , Påløpte inntekter 0, ,00 Sum kundefordringer , ,00 Andre fordringer PERIODISERING (AUTO) ,64 0,00 Sum andre fordringer45 739,64 0,00 Sum fordringer , ,00 Bankinnskudd, kontanter o.l Bank , , SR-Bank 1 ( ) ,42 0, BANKINNSKUDD FOR SKATTETREKK 147, , SR-Bank Skatt (-52627) 8 803,00 0,00 Sum bankinnskudd, kontanter o.l , ,88 SUM OMLØPSMIDLER , ,88 SUM EIENDELER , ,89 27

28 Design region Bergen årsberetning 2010 Egenkapital og gjeld NOTE EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital ANNEN EGENKAPITAL 0, ,80 Sum annen egenkapital 0, ,80 Udekket tap UDEKKET TAP ( ,11) 0,00 Sum udekket tap ,11) 0,00 Sum opptjent egenkapital ( ,11) ,80 SUM EGENKAPITAL ( ,11) ,80 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 Samlekonto kreditor , ,62 Sum leverandørgjeld , ,62 Skyldig offentlige avgifter 2600 FORSKUDDSTREKK , , SKYLDIG ARB.G.AVGIFT ,52 (6 219,01) 2771 SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP , ,06 Sum skyldig offentlige avgifter , ,05 Annen kortsiktig gjeld 1, FORSKUDD FRA KUNDER ,00 0, LØNN 0, , SKYLDIG FERIEPENGER , ,42 Sum annen kortsiktig gjeld , ,42 SUM KORTSIKTIG GJELD , ,09 SUM GJELD , ,09 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,89 28

29 årsberetning 2010 Design region Bergen DRB vil takke Bergen Kommune for viktig driftstøtte samt prosjektstøtte. Videre en varm takk til Sparebanken 1 SR - Bank, Hordaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Kulturdepartementet for prosjektstøtte. RAFF designuke 2010 hadde en fantastisk ressursgruppe. En stor takk til alle dere! Takk også til alle deltakere og besøkende under RAFF designuke. Bryggens Venner har vært spennende samarbeidspartnere både under RAFF og i forbindelse med Designbryggeriet. Kunsthøgskolen i Bergen har vært en fremragende samarbeidspartner på kompetansehevende tiltak samt i samarbeidet med Substans, og takk til BRB Etablerersenteret for spennende kurssamarbeid. Takk til Morten Ramm Salbu i Bergen Arkitektforening og resten av ressursgruppen for godt samarbeid med ADA. Takk til Orangeriet og Bergen Kommune for godt samarbeid i arbeidet med den kulturelle skolesekken. Takk til VISP, ProScen, Brak og Bergen Media By for nyskapende samarbeid med Manøver. Også en stor takk for samarbeid og spennende diskusjoner til Norsk Designråd, Innovasjon Norge og Norsk Form. Takk til Business Region Bergen, NCE Subsea og Bergen Næringsråd for samarbeid med GROW, samt møteplasser mellom næringsliv og design. DRB vil videre takke HOG energi, Regionrådet, Utdanning i Bergen, INTSOK, Statoil, Rieber&Søn, Til Bords, Connect Vest, Maritimt Forum, Fiskeriforum Vest, Bergen Reiselivslag, Bergen Arkitektskole, NUDA, Logen Bar, Epsis, Regnbuen Barnehager, BOBY, NAL, NIL, Grafill, Visuelt, Periferifestivalen og konferansen, Vestlandske kunstindustrimuseum, Norges Handelshøyskole, Høyskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, Maritime Colours, Haltenbanken, Manøver, Ideas2Evidence, Brandity, Fuggibaggi, Språkfolk, Grandpeople, Kluge advokatfirma, Vassdal & Eriksen (for deres tålmodighet), Bien Bar, Torger Reve, Per Stavgar, BT, BA, Byavisen og Kulturnytt. Om noen er glemt nevnt er det ikke av uvilje vi takker med dette dere også! Sist, men ikke minst en stor takk til våre medlemmer for vårt mandat. 29

30 Design region Bergen årsberetning

årsberetning 2010 Design region Bergen årsberetning

årsberetning 2010 Design region Bergen årsberetning årsberetning 2010 Design region Bergen årsberetning 2010 1 Design region Bergen årsberetning 2010 Om Design Region Bergen (DRB) DRB ble stiftet 17. desember 2007 DRB representerer alle bransjeretninger

Detaljer

årsmelding 2012 design:

årsmelding 2012 design: årsmelding 2012 design: drb.no design region bergen Design Region Bergen 3 Om Design Region Bergen Design Region Bergen ble stiftet 17. desember 2007. Design Region Bergen representerer alle bransjeretninger

Detaljer

drb.no Årsmelding 2013

drb.no Årsmelding 2013 drb.no Årsmelding 2013 Årsrapport 2013 DESIGN REGION BERGEN Dette er Design Region Bergen Innhold Styrets beretning 5 Visjon og roller 8 Design Region Bergen sin visjon er at Bergensregionen skal være

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

Om Design Region Bergen (DRB)

Om Design Region Bergen (DRB) 1 Om Design Region Bergen (DRB) INNHOLD DRB ble stiftet 17. desember 27 DRB representerer alle bransjeretninger innen designfaget DRB har til nå 343 medlemmer og et bredt bransjeregister med over 8 av

Detaljer

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen Vi legger til rette for VEKST 4 Styrets årsberetning 2011 5 Årsregnskap 10 Revisors beretning 17 Landets mest synlige region 19 Sammen om Vekstlandet

Detaljer

Årsrapport Produksjonsenhet for visuell kunst

Årsrapport Produksjonsenhet for visuell kunst Årsrapport 2013 Produksjonsenhet for visuell kunst WWW.VISP.NO 1 Innhold Om VISP s. 4 2013 s. 4 Aktivitet s. 4-11 Roller s. 12 Styret 2013 s. 12 Synlighet s. 13 Økonomiske medlemsfordeler s. 14 Økonomi

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene. ÅRSRAPPORT 2014 EIERE Eierkommunene i Business Region Bergen utgjør det vi kaller Bergensregionen. Dette er en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. Vel 450 000 av fylkets

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

LANDSMØTE. 29. mars. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu

LANDSMØTE. 29. mars. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu 29. mars LANDSMØTE 2014 Dokumentet inneholder program for landsmøtet og saksdokumenter som iht. vedtektene skal følge med innkallingen. Dokumenter legges også ut på www.nil.no. Quality Hotel Expo, Snarøyveien

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, og har siden 1946 vært en viktig del av studentoffentligheten i Oslo. Avisen setter dagsorden i viktige

Detaljer

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013 M O S S E R E G I O N E N S NÆRINGSUTVIKLING Innhold Om selskapet Driften av selskapet 2013 Aktiviteter 2013 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Selskapets visjon, formål

Detaljer

Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5

Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5 Årsrapport 2011 Innhold Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5 VIRKSOMHETEN Aktiviteter i Norge 6 Aktiviteter internasjonalt

Detaljer

Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Introduksjon. 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder. 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi!

Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Introduksjon. 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder. 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi! Årsrapport 2012 mersmak og merverdi Introduksjon 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder Oi! Trøndersk Mat og Drikke 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi! 04 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Bekkestua sentrum. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013

Bekkestua sentrum. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013 Bekkestua sentrum BÆRUM NÆRINGSRÅD MOT 2014 Bærum næringsråd har vært i gjennom en offensiv 2-årsperiode en helt nødvendig utvikling. Vi måtte lykkes

Detaljer

Årsmelding 2012. Pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen på tvers av bransje og konkurranse!

Årsmelding 2012. Pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen på tvers av bransje og konkurranse! Årsmelding 2012 Pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen på tvers av bransje og konkurranse! Bodø Næringsforum ble stiftet 18. juni 1986, som en selvstendig interesseorganisasjon og samarbeidsorgan

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer