Årets store begivenhet. FremtidsScenario 2012, Engasjer deg i Storsalens fremtid Lørdag 18. april, kl i storsalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årets store begivenhet. FremtidsScenario 2012, Engasjer deg i Storsalens fremtid Lørdag 18. april, kl. 1500 1900 i storsalen"

Transkript

1 Live musikk og kaffe i foajeen fra kl Engasjer deg i Storsalens fremtid Lørdag 18. april, kl i storsalen Årets store begivenhet Humor, Årsmøte, Barneshow, underholdning, deilig mat, Artister, Musikk, FremtidsScenario 2012, overraskelser, Breakdance, Popping, Funky Baptized, Mosaic, Christian Ingebrigtsen, Marius Roth Christensen, Jens Andreas Kleiven Lørdag 18. april kl i storsalen

2 Tilbakeblikk på 2008 Intervju med Styreleder i Storsalen Trine Grønborg Christensen Hvordan er det som styreleder å se tilbake på året 2008 i Storsalen menighet? Nå er det tredje gang jeg som styreleder er med å skriver årsberetning for Storsalen Menighet. Hver gang blir jeg fylt med takknemlighet over at vi har en menighet som samler mange hundre mennesker hver uke til Guds ord og lovsang midt i hovedstaden. Men 2008 har også vært et veldig utfordrende og krevende år for menigheten. Kan du utdype hva du mener med krevende? Det er klart at skifte av leder var en vanskelig prosess. Det var mange følelser knyttet til denne avgangen og det er alltid vanskelig å si farvel til noe som har vært. Mot slutten av året er også konsekvensene av flere års nedgang i medlemstall og gudstjenestedeltagelse blitt tydeligere. Vi er begynt å merke at det er færre til gudstjenestene enn det pleier og nattverdskøen er ikke like lang som vi ønsker. Kommer denne utviklingen som en overraskelse? Nei, dette er en utvikling vi har kjent til over flere år uten at vi har greid å sette nok fokus på det. Nå begynner det i tillegg å slå veldig hard inn på økonomien. Bare fra er kollekten i menigheten falt med ca. kr Vi har store utfordringer i tiden som kommer. Hva vil du til slutt trekke frem av lyspunkter fra 2008? Det var også mye positivt i fjor vi så mennesker komme til tro i menigheten og har i 2008 hatt en fornyet satsing på barn og familier. Som lederskap har vi jobbet med å fornye visjonene for fremtiden. Våren 2008 begynte vi en veivalgsprosess hvor formålet var å styrke menighetens fokus på vårt særlige kall. Gjennom ansettelsen av Anders Michael Hansen som ny hovedprest, har vi begynt å jobbe strukturert med hvordan menigheten kan bli mer misjonal gjennom smågrupper og mellomstore fellesskap, og en sterk satsning på ledertrening og forkynnelse er også viktig arbeid som er påbegynt i Årsberetning 09: Vi har store utfordringer i tiden som kommer Anders Michael Hansen Trine Grønborg Christensen

3 FremtidsScenario 2012 Anders Michael Hansen Våren 2012 har Storsalen Menighet bredt seg utover Oslo! Den er gått fra veletablert institusjon i kirkelivet til en ny type dynamisk bevegelse! Noe avgjørende har skjedd Bygget i Staffeldtsgate har nå 4 gudstjenester hver helg, og rundt omkring i Stor-Oslo er det 4 andre gudstjenester; èn multi-etnisk på Grønland, to andre utenfor sentrum og èn for marginaliserte folk i samfunnet. Gudstjenestene er veldig ulike i stil og antall deltakere, den største samler 475 i sentrum for unge voksne fra 25+, G3 rammer mer en noensinne behovet for å finne ro og spiritualitet i Storbyen med 375 deltakere, G1 har utviklet en sterk familieorientert profil med 220 deltakere, den multi-etiske 150, bydelsgudstjenestene 80 og 145, samt gudstjeneste for særlig utsatte 75. I alt kan ca mennesker nå si at Storsalen er blitt Min Menighet! Kompetanseheving og Ledertrening blert institusjon i kirkelivet til en ny type dynamisk bevegelse! Noe avgjørende har skjedd forholdt seg til, at de måtte investere på nytt i Guds visjon og kall til Storsalen. En rekke grep ble gjort som førte til radikale forandringer. De så en rekke brutale fakta i øynene på eventen MinMenighet09 den 18. april 2009 etterfulgt av intensiv stabsutrustning og medarbeidersamlinger. I årene fremover ble det et sterkt fokus og en sterk systematisk disiplin i å gå etter visjonen. Alt begynte våren 2009 under mottoet: Èn menighet- mange steder. Fire barrierer for å nå målet ble identifisert og kommunisert til menigheten på Årsmøteeventen MinMenighet09 Tilstrekkelig Stabsressurser Raushetskultur MÅL 2012 Én Menighet -mange steder Grunnlaget for en helt ny utvikling ble lagt da ledergrupper og medarbeidere sammen med medlemmer Våren 2012 har Storsalen Menighet bredt seg utover Oslo! Den er gått fra veleta- Fra Bygg til Bevegelse Fire barrierer for å nå målet i FremtidsScenario Vil du lese hele fremtidsscenario 2012? Sjekk Les også intervju med Anders Michael på side 5. Der utdyper han litt hva han tenker rundt Storsalens fremtid

4 Ansattes tanker om FremtidsScenario 2012 En Storsal som strekker seg utover. Èn menighet, men tilstede der Gud kaller oss. Fellesskap hvor vi møter hverandre med raushet. Og at vi inkluderer i større grad. Det er mennesker som i større eller mindre grad har forlatt kirken. Gi dem fellesskapet tilbake. Det er mennesker rundt oss som lengter etter Gud. Gi dem verktøy for å søke. Han er å finne. Gå sammen med dem. Raust, tilstedeværende, i fellesskap. Bertel Emil Hjortland Livsnært og stort og utrolig spennende. Tenk gudstjeneste med forkynnelse du bare ikke kan gå glipp av, fellesskap med plass til levd liv og mennesker som for første gang eller på nytt får et møte med den Hellige! Dette gir store muligheter! Og så digger jeg tanken på mer Alpha! Ann Kristin Tosterud Familien er den viktigste arenaen for trosopplæring av barn og ungdom. Jeg tror G1 kan bli det viktigste stedet for familier som vil ha hjelp til å leve og til å dele tro. Hverdagen er den arenaen der vi møter mennesker som ikke går i noen menighet! Storsalen skal være den menigheten som hjelper oss til å bringe troen nærmere vår hverdag! Kåre Rune Hauge Etter å ha lest FremtidsSenario 2012 forstod jeg hva jeg er og videre kan være med på! Utrolig inspirerende, spennede og forståelig! Gleder meg! Kristin Fjellman Det er få ting som girer meg opp så mye som når jeg ser konturene av noe som på en troverdig måte beskriver hvordan Guds rike kan vokse. Derfor engasjerer Visjon 2012 meg enormt! Fordi mennesker må møte Jesus, lære etterfølgelse og bli utrustet til tjeneste, til lederskap. Får jeg være med på det her, er det ingen annen plass jeg heller vil være! Vegard Tennebø treider-event.no

5 FremtidsScenario 2012 Anders Michael Hansen Etter et halvt år i Storsalen er Anders Michael optimist med tanke på fremtiden. Vi må se realitene i øynene sier han, men vi må ikke slutte å tro på at Gud vil bruke Storsalen. Og med Storsalen tenker han ikke bare på salen i Staffeldtsgate, men han tenker at vi kan være med å skape felleskap også rundt omkring i Stor-Oslo. Hvilke barrierer er det du snakker om i FremitdsScenario 2012? For det første tror jeg vi har hatt for stort fokus på bygget i Staffeldtsgate og 3 faste uforanderlige gudstjenester. Jeg tror at dette kan ha begrenset menighetens visjon og tiltrekningskraft. Anders Michael sier videre at han ser for seg at man går fra fokus på bygget til et fokus på hele byen. Ser blant annet for seg at vi kan være med å skape fellesskap for noen av de mange innvandrerne her i byen. Og dessuten tror han at vi har stort potensiale i møte med 25+ generasjonen. Han drømmer om en gudstjeneste til for denne generasjonen her i bygget, og også mindre gudstjenester rettet mot barnefamilier nærmere der de faktisk bor. I fremtidsscenario 2012 kommer det også frem et sterkt behov for å satse sterkere på ledertrening og å få et felles språk og en felles visjon for menigheten. Hva gjøres i forhold til dette? Det er nå opprettet et ledernettverk av ledergruppene for gudstjenestene og ledergruppa i staben, som en arena for å starte dette Fastgivertjeneste benchmarking med sammenliknelige menigheter Århus Valgmenighed, DK IMI kirken N Storsalen N arbeidet, og målet er at alle leder etter hvert skal kunne få ledertrening på sitt nivå svarer Anders Michael Hansen. Et av verktøyene er en rørledning for ledelse hvor man skal få ledertrening som er spesifisert i forhold til hva som er arbeidsoppgavene. Anders Michael forteller også at han tror svaret kan være å gå fra en frivillighetskultur med snevert oppgavefokus til en lærende, innovativ og eksperimenterende kultur med vekt på både åndelig, personlig og kompetansemessig vekst på alle nivåer av menighetens tjeneste. For å få dette til på en god måte tror jeg at vi også må ha økte stabsressurser sier han i samme setning. Jeg har opplevd en stab i Storsalen som gjør en fantastisk innsats, men de har et voldsomt arbeidspress. Han sier videre at han fikk sjokk når han skjønte at man hadde avsatt kun 20 eller 40 prosent til å lede gudstjenester på flere hundre mennesker. Gjennomsnittlig avvikelse Storsalen Antall voksne medlemmer % Antall gudstjenestedeltakere % Antall deltakere i MSF % Dette skriver han mer om i barriere 3 i fremtidsscenario 2012, som alle oppfordres til å ta en videre titt på. Anders Michael har jobbet i en tilsvarende menighet som Storsalen i Danmark, og han forteller at han derfor har gjort en sammenligning med denne menigheten og IMI-kirken i Stavanger. Og tallenes tale er som undersøkelsen viser ganske klare. En ny raushetskultur? Sammeligningen med IMI og Århus valgmenighet viser interessannte forskjeller også i fastgivertall. Hva tror du dette skyldes? Jeg tror det kan skyldes at Storsalen har vært meget dyktige på utleie og dermed har det virket som om man har hatt bedre økonomi enn man har hatt, og trolig har medlemmene blitt underansvarlige. sier Anders Michael før han raskt får et smil om munnen når han sier hva han drømmer om. For han drømmer om en ny raushetskultur der Storsalens medlemmer fryder seg over å kunne investere i menneskers mulighet for å møte Gud og få et nytt liv, og de blir begeistret over å se at passive, skuffede kristne kan få nytt mot og håp i nye typer fellesskap. Antall MSF % Årsverk stab 10, ,25 35% Gjennomsnittlig fastgiverbeløp pr. år i NOK 8612 NOK NOK 4528 NOK 63% Vil du lese mer om Anders Michaels og ledergruppens drømmer for menigheten? Sjekk

6 Nedgang i oppmøte utfordrer økonomien Storsalen har opplevd betydelig nedgang i gudstjenesteoppmøte de siste 4-5 årene. Denne nedgangen har i 2008 rammet økonomien til menigheten. Ledelsen i menigheten har iverksatt tiltak for å endre utviklingen, men har ikke maktet å gjøre opp regnskapet i pluss. Det vil ta noe tid å snu utviklingen, og styret vil på årsmøtet MinMeniget 09 presentere en offensiv plan for fremtidig vekst. Marius Hammer Styremedlem Torjus Stelleland Styremedlem Nattverdsgjester - totalt Menigheten har hatt en nedgang på nattverdsgjester siden Dette tilsvarer en nedgang på 35 %. Dette betyr at Storsalen nå er tilbake på 1998-nivå, målt i antall nattverdsgjester. Samtidig kan det synes som at tiltak iverksatt i 2008 har begynt å gi effekt, da nedgangen er nå begynner å flate ut Nattverdsgjester - gudstjenestene Vi har siden 2002 hatt nedgang i antall nattverdsgjester på alle gudstjenester. G2 faller prosentvis minst, men fordi dette er det største gudstjenestefellesskapet, så er det G2 som mister flest besøkende Fastgivertjeneste De totale fastgiverinntektene har falt med 15 %. Dette er en betydelig nedgang på ett år. Inntektsnedgangen utgjør kroner. Den prosentvise nedgangen er omtrent helt likt fordelt på de tre gudstjenestene, men G1 har en noe bedre utvikling enn de to andre Kollekter Kollektene har hatt en dramatisk nedgang på 30 % i Nedgangen utgjør et økonomisk tap på kroner. Nedgangen i kollekter må sees i sammenheng med nedgangen i gudstjenestedeltagelse. Man kan merke seg at nedgangen i kollekter er mindre enn nedgangen i gudstjenestedeltagelse. Dette indikerer at de som gikk til gudstjeneste i 2008 i snitt gav mer i kollekt enn i 2007.

7 Årsresultat Inntektsnedgangen på kollekter og fastgivertjeneste var på omtrent kroner. Dette betyr at selv om menigheten har hatt kontroll på kostnadene, så blir årsresultatet svakt i forhold til budsjett. Inntektsnedgangen har medført at et planlagt overskudd på kroner blir til et underskudd på kroner basert på foreløpig regnskap. Menigheten har fond til å dekke underskuddet. Endelig årsresultat blir ytterligere presentert på årsmøtet, sammen med budsjett og strategi for Links: 1. Gudstjenestetall for : link til statistikkmal: 2. Økonomi 2008 m. forklaringer: link til budsjett, regnskap plus udviklingsgrafer: Oppfordrer til fastgivertjeneste Betal medlemskontingent 09 For å stemme på årsmøte må man være medlem. Medlemskontingenten må være betalt for 2008 og Ikke betalt? * Betal 300 kr for voksen og 100 kr for barn under 18 år * Sett inn beløpet på kontonr: Merk giroen med medlemskontigent 09 og navnet ditt, eller * du kan betale med visakort i foajeen. Merk kvitteringen med «medlemskontingent for (ditt navn)» og legg den i responskassen på infobordet. Sjekk årets kandidater som stiller til valg: Fastgivertjenesten handler dypest sett ikke om økonomi. Det handler ikke først og fremst om at Storsalen Menighet trenger penger. Selvfølgelig trenger Storsalen penger. Men det er ikke derfor vi gir. Fastgivertjeneste handler om hva slags menighet vi ønsker å være. Det handler om hvordan vi vil leve kristenlivet vårt. I en tid der mye handler om å få mest mulig til seg selv, der altfor mange av oss karrer til oss selv istedet for å gi ut. Fastgivertjenesten skal reflektere en livsholdning vi ønsker skal prege oss. Jesus var en raus person, han hadde stor favn, og selv om han var fattig ga han av seg selv til andre. Vi ønsker å ligne på Jesus. Vi vil være rause. Altfor mange har hatt et dårlig møte med menigheten, med kristne. Et møte med en lukket dør, med mennesker som er lite rause. Vi ønsker som menighet, og som enkeltmennesker, å leve liv preget av raushet. Hver gang fastgiversummen trekkes fra kontoen, så bekjenner vi at vi vil gi ut i stedet for å karre til oss. Vi ønsker å være mennesker som gir istedet for å ta. Det er det fastgivertjenesten handler om. Lyst å bli fastgiver? Sjekk

8 Medlemmers tanker om FremtidsScenario 2012 Marius Hammer Etter år med uro og stagnasjon kjenner har jeg fått ny energi og fremtidstro for menigheten! Jeg gleder meg til å være med på det Gud vil gjøre i Storsalen og til å møte alle som blir lagt til menigheten i årene som kommer! Brit Hvalvik Jeg har store forventninger til forkynnerteamet som jobber for relevant, bibelsk og engasjerende forkynnelse. Forkynnelsen skal være næringsrik, frigjørende og utfordrende. Jeg vil kjenne at jeg MÅ gå på gudstjeneste ellers går jeg glipp av noe livsnødvendig. Jeg trenger åndelig mat. Jeg trenger å få proklamert Nåden igjen og igjen. Jeg trenger å bli frigjort og utfordret til disippelliv. Karen Marie Måseide Kjempespennende! Med et nytt Alpha MSF på trappene, nytenkning om organisering av Alpha arbeidet, støtte og utrustning av medarbeidere, og med åpenhet for innovasjon, nye satsningsområder og muligheter for Alpha - jeg sier bare - hvilke muligheter til å nå nye mennesker og skape menighetsvekst! For ikke å snakke om Alpha kombinert med andre nettverk og tjenester i Storsalen! Jeg rett og slett kribler etter å komme i gang...! Anders Mikalsen Dette er en visjon jeg kicker på, spesielt det med å søke Guds vilje i bønn. Tror også at vi som sentrumsmenighet har et ektra kall til byens utsatte. Derfor syns jeg en gudstjeneste for dem høres spennende ut. Ser for meg at vi også kan servere mat, kaffe, andakt og varme. Se intervju på video Staffeldts gate Oslo Telefon Bankgiro Org.no Kontor: Staffeldts gate 4 Inngang fra Sven Bruns gt. Årets store begivenhet Engasjer deg i Storsalens fremtid Lørdag 18. april kl i Storsalen e-post: Live musikk og kaffe i foajeen fra kl. 1430

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å

Detaljer

Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 2 2010. 29. juni til 4. juli. www.oks.no

Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 2 2010. 29. juni til 4. juli. www.oks.no Nr. 2 2010 Oslo Kristne Senter rikere liv 29. juni til 4. juli www..no Velkommen til sommerfesten 2010 Nå nærmer vi oss Sommerfesten med raske skritt! Hvert år siden 1986 har vi arrangert CampMeeting Oslo,

Detaljer

Bymenigheten - Sandnes

Bymenigheten - Sandnes "at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet" Bymenigheten - Sandnes Årsmelding 2007 Deltagende fellesskap Bymenigheten -

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger...

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger... Innholdsfortegnelse Slik får du livet du ber om!... 3 Den dagen da alt forandrer seg... 5 Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9 Fokus er det du trenger... 12 Hva mer tror du at du trenger... 14 Slik

Detaljer

Skoleutviklingsrapport 2014

Skoleutviklingsrapport 2014 Skoleutviklingsrapport 2014 Tema: Ungdom, Kultur og Tro Hvordan fungerer vår kommunikasjon om tro og verdier? 0 Innhold Forord... 2 Mål og verdier... 3 Formål... 3 Verdigrunnlag... 3 Oppfølging av tidligere

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Vær rause. Intervju med regionleder. Ny katalog er klar! Vinter/vår katalogen for 2014 er nå klar. Nytt fra. De fattiges rektor. Vil ikke starte alene

Vær rause. Intervju med regionleder. Ny katalog er klar! Vinter/vår katalogen for 2014 er nå klar. Nytt fra. De fattiges rektor. Vil ikke starte alene Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Det er viktigere enn noensinne at vi som kjenner Gud, forteller videre det vi vet. Solveig Andersen 11 NORD 2 nordland

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Unge og eldre?? Galleriet n ådde målet. Nytt fra. La alle barn bli sett! Fornyer attraktivt kurs. Øst/Oppland

Unge og eldre?? Galleriet n ådde målet. Nytt fra. La alle barn bli sett! Fornyer attraktivt kurs. Øst/Oppland Nytt fra Øst/Oppland Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Et nytt år ligger foran med mange muligheter og utfordringer både i liv og tjeneste. Det gledelige og overraskede budskapet er:

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015

ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015 ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015 Se også innhold 2 3 4 5-1 9-11 11-15 16-17 18 innhold pastord dagsorden menighetsrådets rapport statistikker økonomi rapport forts. rammeplan 2015 Misjonskirken

Detaljer

UKM 04/15 Kalt til å kalle

UKM 04/15 Kalt til å kalle UKM 04/15 Kalt til å kalle En bibelsk kallsfortelling I Johannes 4 leser vi om kvinnen fra Samaria som møtte Jesus og ga kallet videre: «Kom og se!» «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på

Detaljer

TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet )

TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet ) TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet ) Innholdsfortegnelse Forord...2 Kapittel 1. Innledning...3 Bakgrunn for oppgaven...3

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer

STRATEGIPLANEN 2015-2018

STRATEGIPLANEN 2015-2018 STRATEGIPLANEN 2015-2018 VEDTATT I HAUGESUND 2014 AV GENERALFORSAMLINGEN I MISJONSFORBUNDET OG LANDSMØTET I MISJONSFORBUNDET UNG INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 VISJONEN... 3 VERDIENE... 4 STRATEGI

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom 800 33 321 www.korspahalsen.no Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA

Detaljer