Utgiver: Leka kommune Dato: Nr: 14/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgiver: Leka kommune Dato: 19.07.13 Nr: 14/13"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato: Nr: 14/13 Da er dagene for 2013 snart over, aktiviteter og arrangementer har i all hovedsak blitt gjennomført tross mye regn og kaldt vær. I skrivende stund gjenstår fotballcup og CABARET SOLSEM fredag og lørdag, samt og SYNG MED OSS og sommerrevy i Grendahuset Fjellvang på søndag. Det gjenstår også sommerbasar nå på lørdag og rekeaften neste lørdag i Gutvik. Rest av billetter til Cabaret Solsem selges ved inngangen både fredag og lørdagkveld. En stor honnør til dugnadsarbeidere for vel gjennomførte dager. Og en stor takk til alle besøkende uten gjester er det liten vits i å legge ned så mye arbeid i alle disse arrangementene. Og langtidsvarslet for Leka tyder på at det tørker opp etter hvert SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG Neste utgave: Leka kommune: tlf e-post: Sentralbord og ekspedisjon er åpen fra kl Kontorene er åpne for publikum fra kl Telefontid legekontor mandag torsdag kl Tlf. Legevakt etter kl Akutt sykdom ring ALLTID nødnummeret 113 Tlf. Leka sykestue Tlf. NAV Leka Tlf. Likningskontoret Skatteetaten Tlf. Felles veterinærvakt, Leka, Nærøy, Vikna Tlf. Leka Taxi Tilbringertjeneste, servicetransport/handlerute

2 Informasjon fra kommunen Leka kommune, telefon Ledig 100 % stilling i Leka kommune Fra er det 100 % ledig stilling i Leka kommune som medarbeider i administrasjonens førstelinjetjeneste. Arbeidsoppgaver: - Sentralbordtjeneste - Kundebehandling - Post- og arkivoppgaver i ephorte - Enkel saksbehandling - Informasjonstjeneste - Sekretæroppgaver - Bistand til andre tjenesteområder - Andre oppgaver etter behov. Ønskelig kvalifikasjoner og personlige egenskaper: - ha kontorfaglig kompetanse og erfaring - være rutinert med bruk av tekstbehandlingsprogram og regneark - ha innsikt i kommunal forvaltning - ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne - beherske engelsk for å betjene henvendelser fra fremmedspråklige - være nøyaktig og kvalitetsbevisst - jobbe selvstendig, målretta og strukturert Nødvendig opplæring vil bli gitt. Lønn etter tariff. Den som tiltrer stillingen kommer inn i et trivelig arbeidsmiljø i en liten og oversiktlig organisasjon, der det er mulig å utforme egen stilling og rutiner på området. Aktuelle kandidater kalles inn til intervju. Ved vurdering av søkerne vil personlig egnethet bli tillagt stor vekt. For spørsmål om stillingen ring Leka kommune , spør etter Beathe eller Kirsti. Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven og HTA kap Send søknad med CV og minst to referanser til Søknadsfrist Tannlegekontoret Tannlegekontoret på Leka vil fra september være bemannet 2 dager per mnd. Første og tredje torsdag. Alle kan bestille seg time. Kontakt oss på tlf: Ytre Namdal tannklinikk 2

3 Sammen for fellesverdiene: Vei, båt og fly Region Namdal var samlet på Leka i juni 2013: Der var 12 ordførere, enige om at den krafta vi har som ordfører og egen kommune er viktig å bruke i fellesskap for innbyggerne i Regionen og sammen for den enkelte kommune. En av de viktigste saker vil naturligvis være å stå sammen mot tvungen kommunesammenslåing. Høyre, og Frp som mest ytterliggående vil redusere fra dagens 428 til 100 kommuner. Alvoret i dette ble tydelig belyst fra statssekretær Erlend Fuglum Sp; En så dramatisk endring er en trussel mot velferdssamfunnet og demokratiet. Det er en sammenslåingside som har liten/tvilsom gevinst økonomisk, men som vil endre nasjonen Norge mere i retning sentralisering- enn dagens politikk med bosetting i hele landet som er et viktig mål. Faktum er at det nå er oppstått en helt ny politisk situasjon. For første gang ønsker alle parti i opposisjon å ta i bruk tvang for å tvinge fram ei gedigen utradering av småkommunene i landet vårt. Og halve av landets kommuner er under 5000 innbyggere. Viktig for oss er Kystgruppen: Leka- Nærøy Vikna sammen med NYN jobber med tydelig press på sentrale myndigheter for fellesverdiene i Y-Namdal. Lakseveien er høyt prioritert som eget prosjekt.. Det er fordi vi ønsker en ny vei fra E-6 ut til kommunene Vikna- Nærøy- Leka. Nå har fylkesrådet sett dette og det skal brukes kroner i år og like mye neste år på utbedring med nytt asfaltdekke. Dette skjer mens vi jobber for en ny vei med bedre standard- en framtidas vei. Videre jobber vi sammen med Bindal kommune om veien fra Foldereid til Holm(Trolldalen), og strekningen fra Kjelleidet til Leka. Sist nå så kontakter vi kommunene i Sør-Helgeland og Nordland Fylke for at vi skal bli sterkere sammen, både for fellessaker, men også enkeltsaker. Viktig infrastruktur; Foldafjord, ferge, fergekai er også med i det planlagte langsiktige arbeidet. Flyplassen på Rørvik er viktig for regional utvikling, den står vi sammen for. I fjor sommer var ordførerne i Ytter Namdalen i møte i Oslo med Avinor hvor tema var utvidelse av flyplassen på Rørvik. Det er noe en vil kunne lykkes med, men på sikt. En del av dagens laksetransport burde gått luftveien. Selv om fly forurenser så er det også fordeler, det går raskere, sparer vei og reduserer ulykkesfrekvensen. Hurtigbåt, Brønnøysund- Leka- Rørvik med retur på senkveld er en ide vi er med på for å lage en prøveordning spesielt med tanke på samarbeidet med Sør-Helgeland, men også Namdalen- for reiselivet. Forbindelsen Nordover har jeg hørt mye klaging på. Vi har tatt utgangspunkt i at Hurtigruten passerer med 2 skip daglig. Flyplassen i Brønnøysund har direktefly til og fra Oslo 3. ganger daglig. Både Brønnøysund og Rørvik er folketette områder i vekst med handel, service, arbeids,- og utdanningsmuligheter. Vi ligger midt i mellom uten gode nok forbindelser. Selskapene og fylkeskommunene håper vi også vil se dette som en interessant strekning, men vi kan vel gå opp «løypa» Oslo/Gardermoen Brønnøysund- Leka på mindre enn 3 timer- og med hurtigbåt vel 30 knop blir seilingstid(brønnøysund Leka) ca. 45 min. Den må heller ikke ut på det beryktede havstykket Folla. Alt dette er på idestadiet og vil komme til kommunestyret hvis vi klarer å få laget/finansiert en prøveordning. Alle får nok være med på denne diskusjonen- når vi kommer så langt. Per Helge Johansen Ordfører i Leka kommune Telefon: / Mobil:

4 Ledig stilling fra 1. august Coop Leka 1 års vikariat ca 30 % stilling + ekstra ved behov. Søknadsfrist 26. juli. Søknad sendes For spørsmål om stillingen: ta kontakt med Elisabeth, / Manntall ligger nå ute til offentlig ettersyn på Lekatun og hos Trond C. Hiller i Gutvik. Hytterenovasjon Det er satt ut lukkede containere med begrenset innkastmulighet på sentrale knutepunkt ved vegnettet, i eller i forbindelse med adkomst til kommunen. Disse er beregnet for brennbart restavfall fra hytter og fritidsboliger. Med brennbart restavfall menes ordinært brennbart restavfall som oppstår i en husholdning (plastemballasje, papir, papp, kartong, tekstiler m.v.). Hyttecontainere på ferjeleiet Skei og Gutvik. På Leka er det også satt ut hyttebeholder på rasteplassen i Brigtdalen like etter oppkjørsel til Westgård og ved rasteplassen ved ørnerovet. Matavfallsbeholdere står plassert ved glass- og metallcontainere på miljøtorget og ved returpunkt Gutvik. Til vertskap for reisende/besøkende til Leka kommune På de neste sidene finner du spørreskjema Gjesteundersøkelse Undersøkelsen er et ledd i arbeidet med utvikling av Leka kommune som reisemål. Leka kommune håper at dere som vertskap vil oppfordre besøkende i Leka om å delta i Gjesteundersøkelsen. Vi printer ut og sender/leverer skjemaer til Gjesteundersøkelse 2013 til dere som er vertskap enten for overnatting/bespisning/guiding/annen service. Dersom dere går tom for skjema ber vi om at dere sender melding til ekspedisjonen Leka kommune for printing/sending/utlevering av flere skjema. Melding/ beskjed til tlf / Gjerne ta i mot/samle ferdigfylte skjema fra deres gjester/kunder og legg disse i en av postkassene. Postkasser settes opp på Lekaferja (oppe i salongen), Infosenteret (Skei), Turistinformasjonen (Husby Handel), Sør-Gutvik (krysset/infobua) og på Coop Leka. Undersøkelsen er foreløpig kun på norsk. Vi vil jobbe med oversettelse til tysk og engelsk. Dersom det er feil og mangler ved spørreskjemaet ber vi om tilbakemelding snarest, slik at vi kan rette opp dette ved opptrykk. Mvh Leka kommune v/ Kristin Floa og Venke Thorsen 4

5 Håper du kan hjelpe oss til å bli bedre? Leka med sin status som Norges Geologiske Nasjonalmonument og nasjonalt utstillingsvindu for kulturlandskap, skal utvikles til å bli foretrukket som et reisemål i Norge. Gjesteundersøkelsen leveres i postkassen på Lekaferga, infosenteret (Skeishavna), turistinformasjonen (Husby Handel), Sør-Gutvik (krysset/infobua), Coop Leka eller til ditt vertskap! Leka skal de kommende år jobbe aktivt med reisemålsutvikling, og er også med i utvikling av Trollfjell Geopark sammen med kommuner på Sør-Helgeland. Leka vil i sitt arbeid med reisemålsutvikling ta ansvar for lokalmiljø, kultur og naturmiljø. Vil du være med i trekning av opplevelse i Leka (guida tur, overnatting og middag for to personer) så noter mobil eller e-post.. Kryss av hvor du har vært, hva du har gjort og deltatt på, og skriv gjerne egne kommentarer ved siden av Sove: Utleiehus/ hytte Egen feriebolig Bobil/ campingvogn/ telt Båt Båt i Leka Gjestehavn Privat Leka Motell & Camping Leka Brygge Nausthaugen Hytter 5

6 Vertshuset Herlaug Klara Schineller Bed & Breakfast Spise: Karl Oddvar Hakkebo, Leka utleie Vertshuset Herlaug Lekamøya Spiseri Gutvik Camping Else Marie og Svein Garnes Sommerkafè i Prestegården Leka Coop Husby Handel, joker Attraksjoner: Solsemhula Hadde med medbrakt mat Brukte grillplasser Lekamøya Skeisnesset Kultursti Spiste ikke Geologiløypa i Skeisnesset Ivarshallaren i Skeisnesset Bukkatalgen Steinhytta i Skeisnesset Infosenteret i Skeishavna Herlaugshaugen/ Kong Herlaugs sti Galleri i Prestegården Sansehagen i Prestegården Leka bygdemuseum Leka Steinsenter Geologiløypa Leka rundt Vestre Leka galleri Moho Ørnerovet Kikkertpaviljongen i Kvaløya Utsikten og rasteplassen ved Steinstind Bremnesset Turløyper i Leka/ trimpostene Badeplass; Årdalsanden Sundsvika, Sørgutvikvatnet Kaperløypa og minnesmerket i Gutvik Husmannsmuseèt i Gutvik Aktiviteter: Guiding i Solsemhula Guida busstur leka rundt Annen Guidatur. Hvor og med hvem? Riding i Nord-Gutvik Riding på Madsøya Sykkelleie (Leka båtforening/ Skeishavna) Aktiviteter under Lekafestivalen/ Herlaugsdagene Herlaugsstevne på skytterbanen Kapermarsj i Gutvik Hagefest på Vertshuset Herlaug Fiskekonkurranse i Skeishavna Familiefest i Skeishavna Friluftsgudstjeneste i Skeisnesset Leka rundt på sykkel Bygdedag på Leka museum Fotballcup på Leka stadion Cabaret Solsem i Fjellvang «Syng med oss» i Fjellvang Kunstverksted for barn- og unge Reisevaner/reisemotiv - Hva er de(n) viktigste grunnen(e) til at dere/ du besøker oss: Besøke familie Besøke venner Kulturminner - oppleve Solsemhula, Herlaugshaugen, Ørnerovet.. Kulturlandskap oppleve Skeisnesset /Skei Utvalgte kulturlandskap Vandring utforske Lekas mange turstier 6

7 Sykling Havfiske Geologi oppleve Norges Geologiske Nasjonalmonument Lekafestivalen og Herlaugsdagene Tilfeldig informasjon om Leka underveis Hvordan fikk du informasjon om Leka? Internett/ WEB-sider, Avisomtale, Annonser Via venner/kjente, Annet?... Kjønn, alder og hvor lenge har du vært/planlegger du å være? Hvor stort er ditt reisefølge?. Familie Gruppe Hvordan kom du deg hit? Hvilken reisemåte foretrekker du? Er det viktig for deg å få kjøpt lokalprodusert kortreist mat i butikk og spisesteder? (1= ikke viktig i det hele tatt, 5= svært viktig) Er du fornøyd med tilbudet av lokalprodusert mat? (1= svært misfornøyd, 5= svært fornøyd) Er det viktig for deg at det er tilrettelagt for ferdsel i naturen og på sjøen? (1= ikke viktig i det hele tatt, 5= svært viktig) Er du fornøyd med tilretteleggingen for ferdsel i naturen og på sjøen i Leka? (1= svært misfornøyd, 5= svært fornøyd) Har du fått tilstrekkelig hjelp på turistinformasjonen? (1= svært misfornøyd, 5= svært fornøyd) Vet du at Leka er Norge Geologiske Nasjonalmonument? Ja Nei Vet du at Skei er et av 22 utvalgte kulturlandskap i Norge som skal gis spesiell oppfølging som et utstillingsvindu/referanseområde? Ja Nei Syns du det er tilstrekkelig informasjon lokalt om kvalitetene som ligger til grunn for statusene? Ja Nei Kommentar.. Har du forslag til tiltak som kan/bør gjennomføres for at Leka i større grad skal bli et foretrukket reisemål? Ros, ris og forslag til endringer?.. 7

8 GUDSTJENESTER Søndag 04/08 Leka kirke kl Konfirmantjubileum v/ Donata Faustmann Konfirmantpresentasjon. Kirkekaffe i Vonheim Søndag 01/09 Leka kirke kl Gudstjeneste v/ Donata Faustmann. Konfirmantundervisning Søndag 06/10 Leka kirke kl Gudstjeneste v/ Donata Faustmann. Konfirmantundervisning Søndag 03/11 Leka kirke kl Gudstjeneste v/ Donata Faustmann. Konfirmantundervisning Søndag Leka kirke kl Lys våken v/ Donata Faustmann. Konfirmantundervisning Søndag 01/12 Tirsdag 24/12 Leka kirke Lysmesse Leka kirke Julegudstjeneste Sommerbasar På Gutvik grendehus kl Lynlotteri, åresalg, loddsalg, Mange flotte gevinster Vi selger kaffe, brus og kaker Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en trivelig ettermiddag. Arr: Gutvik bedehus og Gutvik grendlag Rekeaften Gutvik grendelag inviterer til en fantastisk hyggelig REKEAFTEN på grendehuset LØRDAG den 27. juli kl Servering av reker med tilbehør Kaffe og dessert Levende musikk Øl-, brus og vinsalg Billetter er å få kjøpt på Matkroken i Bogen kr. 300,- Bindende påmelding mellom 8. og 21. juli Velkommen 8

9 SØKE KJØPE SELGE LEIE - LÅNE DONERE MISTET FUNNET Kirkeplaketter Plakettene ble laget i forbindelse med Leka kirkes 125-årsjubileum i Pris kr. 50,- pr stk. Inntekten av salget går til forskjønnelse av kirke og kirkegård. Selges ved Leka menighetskontor tirsdager og torsdager. Middelaldersk bildeverk fra Utrecht Bildeverket som er tekstet på tysk ble laget i forbindelse med utstillingen av alterskapet i Leka kirke som ble lånt ut til Museum Catharijneconvent, Utrecht og til Suermondt-Ludwig-Museum, Aachen i november 2012 til juni Pris kr. 400,- pr bok. Inntekten av salget går til forskjønnelse av kirke og kirkegård. Selges ved Leka menighetskontor tirsdager og torsdager. TRANMALING Tranmaling selges Farge: Engelsk rød eller gul oker Kontakt: Ole Hamnes Svar på QUIZ på korets familiefest i Herlaughallen mandag 15. juli: Sydentur: 1. I hvilket land ligger Algarve? Portugal 2. Hvilket land i Middelhavet er bare halvveis med i EU? Kypros (Republikken Kypros er medlem, men den nordlige delen av øya som kontrolleres av de tyrkiske kypriotene er ikke med) 3. Hvilken av Kanariøyene er den største? Tenerife 4. Hva er en meze? Gresk ord for tapas, smårett 5. Hva heter det britiske området sør i Spania? Gibraltar Astrid Lindgrens verden: 1. Hva heter apekatten til Pippi? Herr Nilsen 2. Hva heter stedet der Brødrene Løvehjerte bor? Nangijala 3. Hva gjør Emil mens han sitter i snikkarboden? Spikker trefigurer 4. Hvem er Birk Borkason vennen til? Ronja Røverdatter 5. Hva er en spunk? En bille (egentlig et ord Pippi har funnet på) Politikk og samfunn: 1. Hva heter kona til Jens Stoltenberg? Ingrid Schulerud 2. Hva heter lederen i NHO? Kristin Skogen Lund 3. Tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold er nå leder av en organisasjon, hvilken? Den norske turistforening 4. Hvor mange kommuner er det i Norge? Hvem startet Det Politiske Parti? Johan Golden og Atle Antonsen Lett blanding: 1. Hvor mange arter mygg finnes det i verden? Ca Hvilket år steg bensinprisene første gang til over 10 kroner? Mars Hva er en banan, botanisk sett? Et bær 4. Fra hvilket land kom oppfinneren av Rubiks kube? Ungarn 5. Hvis artisten 50 Cent hadde vært fra Kambodsja, hva ville navnet hans vært da (omtrent) 2000 Riel (uttales med lang i), sånn omtrent 9

10 Hvem er dette: Elizabeth Audrey Iggy Pop Prinsesse Heath Tailor Hepburn Ragnhild Ledger Hvilken TV-serie eller film er denne figuren fra? Og hva heter de? Fantorangen Bjarne Betjent Lord Voldemort Percy - Lokomotivet Solan Gundersen Fantorangen Sesam stasjon Harry Potter Thomas Flåklypa Hvilen by er dette?: 1. Rosenes by Molde 2. Gamla Stan Stockholm 3. Johan Falkberget, gruver Røros 4. The Beatles Liverpool 5. Plankebyen Fredrikstad 6. Klippfiskbyen Ålesund / Kristiansund 7. Skaff en båtplass København 8. Paulus hjemby Tarsus 9. Sukkenes Bro Venezia Fullfør strofen: 1. Så gikk vi en deilig sommernatt i land på Hovedø n 2. Han skulle tegne Babylon 3. Ei flaske vin i ny og ne 4. Du og æ har funne oss ei strand 5. Forbi meg suser Andersen i sin Cabin cruiser Og vinnerne ble: 1. Alina Madelen Holand 38,0 1. Elisabeth, Per Helge, Tove R, Beathe 38,0 3. Willy, Per Edvard, Gjertrud m.fl. 36,0 4. Jostein Kvaløy m/ fanclub 33,0 5. Helge, Marit, Erik, Arnfinn, Kristin, Venke, Marie, Ingrid Elise 32,5 6. Bjørn Arne, Trond, Terje, Randi, Magnhild x 2 32,5 7. Petronella, Hanna, Elise, Hilde & Aina 29,5 8. Team Nilsen 29,0 9. Anne Berit, Tale og Lotta 27,5 10. Anne Stine, Ole Tobias, Aurora, Eirik, Maya, Niklas, Oskar, Lotta 25,5 11. Noah, Otto, Ida, Kristian, Isak 25,0 12. Sigrun, Odd, Kristin, Rolf, Greta 24,5 13. Marte, Sten, Greta, M og Inge Nilsen 24,5 14. Bjørn og Marit 24,5 15. Skråen-folket 24,5 16. Erna, Solveig, Jarle og Steinar 24,0 17. Gunnilla og Rune på Stein 23,0 18. Husbygjengen: Astrid, Tor-Erik, Rigmor, Marieann, Geraldine og Arianne 22,0 19. Hans Ivar, Flaviu, Ole Kristian 21,0 20. Sindre, Roald og Eli Reppen, Silje Årvik Johansen og Rigmor Årvik 19,5 21. Oldboyslaget 19,0 10

11 Åresalg bokstavelig talt Når Leka Blandakor inviterer til åresalg gjøres det på skikkelig vis! Årer av god gammel årgang for anledningen utstyrt med nummer på årebladet ble solgt for en 50-lapp. Årene ble riktignok inndratt etterpå, og solgt på nytt og salget gikk godt. Premiene besto av tørrfisk mer presist skrei fra Haugssundet - klepp, sydvest og sjokolade. Noe for enhver smak. Arve og Jan hadde full kontroll. Herlaugsdagene 2013 ble offisielt åpnet av leder for Herlaugskomiteen Greta Granås, Marie Thorsen og Amalie Hansen Sønnesyn. Gode ord og gode argumenter for Leka og Lekas framtid ble presentert med overbevisning, stolthet og kjærlighet til heimplassen. Marie og Amalie fremførte til slutt en vakker, selvskrevet hyllest til Leka. Vakkert og rørende Leka rundt på sykkel For første gang på mange år og iallfall første gang på ASFALT - ble det arrangert sykkeløp under Herlaugsdagene. Hele 65 personer deltok 51 deltakere i trimklassen og 14 deltakere i konkurranseklassen. Publikum sto langs ruta, på balkonger og fjellrabber, tok rundetider og heiet fram syklistene. Tusen takk til alle som hjelp til og bidro til at vi fikk et flott arrangement. Her er resultatlisten for sykkel løpet på Leka: Herreklassen: 1 Mathias Rasmussen Tomas H. Westgård Per Steinar Linga Morten Strand Oddvar Aardahl Leif Terje Nilsen Albin Bakkemo August Fiskum Ness Ragnar Ness Viggo Bjørnbakk Willy Hansen Jørgen Sandnes Kristian Strand Dameklassen En deltager: Gjertrud Laugen ( med tekniske sykkelproblemer) 11

12 Vi hilser og gratulerer... Leka kirkegård der er ting på stell I 30 til 40 år har vi hver sommer jevnlig besøkt kirkegården og familiens gravsteder, slik også denne sommeren. Det er ikke slik å forstå at stellet der har vært dårlig i denne perioden. Så fint og ryddig som kirkegården framtrer i år har vi sjelden sett den. Den er rett og slett en pryd og glede for folk som besøker kirken og gravstedene rundt den. Derfor stor honnør til dem som har ansvaret for kirkegården denne sommeren! Svein Kvaløy sr Kjære Silje Cathrin Gratulerer så mye med 10-årsdagen som var den 11. Gla i deg. Stor klæm fra mamma! Vi ønsker å sende en varm hilsen og tusen takk til Kurt, Edith, Solfrid, Ole, Kitty, Mary, Hilde, Inger Johanne, Kjell Arve, Anders Meier, Solveig og Turid som arrangerte basar i Fjellvang Dere imponerte med mye godt til kaffen og flotte gevinster både på loddsalg og årer. Heldige var vi som vant litt av dette. Katta i sekken falt i smak hos store og små. For en ørliten penge fikk alle en flott gave. Gratulerer til Åsa som vant dukke med masse tilbehør (stor garderobe, seng, koffert og garderobestativ). Ryktene sier at Tove-Randi m/ flere planlegger å stelle til en lignende premie til neste år. Vi gleder oss til å få en ny sjanse. Vi ser fram til basar i 2014 og ønsker dere lykke til! Hilsen Nord-tun ongan f/ familier Tusen Takk Leka IL, fotballgruppa vil rette en ærbødig takk til alle barn og foreldre som hjalp til med gjennomføringen av årets knøtteturnering på Leka, hvor til sammen 17 lag spilte. Stor takk også til mannskapet på Lekaferga som med sin flotte service og gode samarbeid gjorde at det bare var fornøyde tilreisende. Videre er det på sin plass å takke Arne Lund for nok en gang vel gjennomført speakertjeneste, Leka MC klubb for lån av benker og Coop Leka for lån av is-disk. Og sist, men ikke minst, Kjell Arve Sønnesyn for alt arbeid med sponsorinnhenting. Årets sponsorer til knøtteturneringen må også nevnes: Marin Harvest Leka Regnskap v/anne Berit og Jan Sandnes Leka Graveservice Jokerbutikken Husby Coop Leka Emilsen Fisk AS K-sport Kolvereid Sparebanken 1, Rørvik Hilsen Leka IL, fotballgruppa 12

13 Mandager Tirsdager Onsdager Torsdager Fredager Lørdager Søndager Solstudio åpent Skolebibliotek Småbarnstrim Herlaughallen Fotball ungdom Linedance Lille Herlaughall Leka steinsenter åpent (juli) Guiding Solsemhula kl oppmøte parkeringsplass (juli) Solstudio åpent Miljøtorg åpent første tirsdag i måneden oktober-mars Miljøtorg åpent tirsdag i oddetallsuker april-september Fotballtrening klasse Korøvelse Leka blandakor Lille Herlaughall Solstudio åpent Åpent bibliotek Fotball førskole 2.klasse Seniordans Lille Herlaughall Fotball klasse Biblioteket åpent Miniatyrskyting for barn og ungdom Fotball ungdom og voksne Fotoklubb på Lekatun første onsdag i måneden Leka steinsenter åpnet (juli) Guiding Solsemhula kl oppmøte parkeringsplass (juli) Solstudio åpent Fotball klasse Sykling rundt øya oppmøte parkering ved helsesenteret Solstudio åpent Fotball klasse Fotball ungdom Leka steinsenter åpent (mai-sept) Guiding Solsemhula kl oppmøte parkeringsplass (juni-august) Solstudio åpent Fotball ungdom Solstudio åpent BadmintonBingo på Solsem Ballspill damer Friluftsgudstjeneste Friluftsgudstjenesten i Nesset ble denne gangen flyttet inn i steinhytta da været var noe utrygt. Ca 35 personer fikk plass inne i hytta og enda hadde vi klart å skvise inn flere Det er en gang tidligere holdt barnedåp under friluftsgudstjenesten i Nesset, men dette var første gang ble det holdt barnedåp inne i steinhytta. Det ble en intim og flott seremoni da Achilleis Aksel Sørli ble båret til dåpen. Etter gudstjenesten ble det kirkekaffe med medbragt termos og noe godt i sekken. 13

14 JULI 2013 Fredag 19. Cabaret Solsem kl. 1930, arr Leka teater-, skytter-, idr.lag, båtforen. blandakor, LHL Lørdag 20. Cabaret Solsem kl. 1930, arr Leka teater-, skytter-, idr.lag, båtforen. blandakor, LHL Søndag 21. Syng med oss Grendahuset Fjellvang kl. 1400, arr Leka LHL Sommerrevy Grendahuset Fjellvang kl. 1530, arr Leka Teaterlag Sommerbasar Gutvik grendehus kl. 1500, arr Gutvik grendehus Lørdag 27. Rekeaften Gutvik grendehus kl. 200, arrangør Gutvik grendehus AUGUST 2013 Tirsdag 20. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl Fredag 23. Forhåndsstemmemottak Lekatun kl Lørdag 24. Forhåndsstemmemottak Gutvik bedehus kl Onsdag 28. Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl Lørdag 30. Forhåndsstemmemottak Lekatun kl SEPTEMBER 2013 Tirsdag 03. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl arbeidsmøte budsjett 2014 Onsdag 04. Forhåndsstemmemottak Leka sykestue kl Torsdag 05. Strikkekafé, arr Bygdekvinnelaget i Leka Søndag 08. Stortingsvalg åpent valglokale Lekatun for alle kretser Mandag 09. Stortingsvalg åpent valglokale Gutvik bedehus, Grendahuset Fjellvang og Lekatun Torsdag 12. Storstymøte, arr Leka Sanitetsforening Tirsdag 17. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl Torsdag 26. Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl OKTOBER 2013 Torsdag 03. Strikkekafé, arr Bygdekvinnelaget i Leka Tirsdag 15. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl Torsdag 31. Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl NOVEMBER 2013 Tirsdag 05. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl Lørdag 09. Markering av Leka Sanitetsforenings 100-årsjubileum Torsdag 28. Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl DESEMBER 2013 Tirsdag 03. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl Fredag 06. Sanitetens julebord for «Vi over 60» Torsdag 12. Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl JANUAR FEBRUAR MARS APRIL Onsdag 09. Nord-Trøndelag Teater kommer til Herlaughallen Meld inn planlagte aktiviteter/arrangementer slik at vi får det med i aktivitetskalenderen og bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger, så unngås unødvendige «kollisjoner». Prestekrage Leucanthemum vulgare Prestekrage finnes vanlig eller spredt i det meste av landet, nord til Troms. Den blir brukt til buketter og kranser, men framfor alt til en spådomslek ved at en plukker av randkronene, en for en, og samtidig sier fram en ordramse slik at det er avgjørende hvilket ord som faller på det siste kronbladet. Kjent i mange land er 'I år, neste år, en gang, aldri', 'Gift, ugift', 'Skal, skal ikke' og 'Elsker, elsker ikke'. I folketradisjonen er den vanligste av alle reglene av typen 'Prest, prost, enkemann, ungkar, fattigmann, stakkar', eller 'Skipper, styrmann, los, matros'. Den skulle vise hva slags person en jente kom til å bli gift med, sjeldnere hva en gutt skulle bli i verden. 14

Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13 Forhåndsstemmegivning Alle hverdager kl.1000 til kl.1400 Lekatun Lørdag 31. august kl.1100 til kl.1330 Lekatun Onsdag 04.september kl.1600 til kl.1700 Leka

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10.juli 2015 Nr: 13/15

Utgiver: Leka kommune Dato: 10.juli 2015 Nr: 13/15 (Lekaposten) Utgiver: Leka kommune Dato: 10.juli 2015 Nr: 13/15 Sol eller regn; de to neste ukene står arrangementene i kø både på fastland og øy med tilbud for enhver smak. En nykomling i år er Gutvik

Detaljer

Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem

Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem Utgiver: Leka kommune Dato: 08.03.13 Nr: 05/13 Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem Minner om at i år er det komitéen fra Madsøya / Frøvik / Bakkan som er 17.mai-komite på

Detaljer

Lekaposten ønsker arrangører, bofaste og tilreisende lykke til med årets dager under Lekafestivalen!

Lekaposten ønsker arrangører, bofaste og tilreisende lykke til med årets dager under Lekafestivalen! Utgiver: Leka kommune Dato: 06.07.12 Nr: 13/12 Detaljert program for Skeidager og Herlaugsdager finner du fra side 7. Billetter til Cabaret Solsem selges i ekspedisjonen på Lekatun. Pris kr. 250,- Lekaposten

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01.

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01. Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 Til hjem og kammer er julen kommen. Og tent er tusen blanke flammer som lys fra oven, fra helligdommen. Nu klokker ringer med bud om freden... Og julens høytid

Detaljer

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN!

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN! Utgiver: Leka kommune Dato: 08.06.12 Nr: 11/12 For tiende år på rad inviterer Leka IL Fotballgruppa til Knøtte-turnering for 5-8-åringer. Kampene starter kl.11.00 og turneringa er ferdig ca.kl.15.30. Det

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Voksenopplæring generell studiekompetanse Vil vil gjøre et forsøk på å få til voksenopplæring for å ta generell studiekompetanse på Leka til høsten. Dette

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 06.01.12 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 13.01.12 Neste utgaver 13.01 03.02 17.02 2.03 16.03 30.03 13.04

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14

Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14 Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14 Den Norske Epledagen Den 17. oktober feirer vi Den Norske Epledagen. Dagen ble etablert av Opplysningskontoret for frukt og grønt, og har vært markert

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 UNGDOMSKVELD TAUSLOFTET FREDAG 12.11 KL. 2000 Leka ungdomsråd LUR inviterer ungdom fra ungdomsskolen til fylte 30 til ungdomskveld Gratis pizza, brus, koz

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09

Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09 Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09 Ukens sitat: Når hvitveisa står tætt kjæm kjærligheita lætt A.M. SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 29. mai NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG

Detaljer

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000 Utgiver: Leka kommune Dato: 09.12.11 Nr:23 I perioden mandag 12. til onsdag 14. kan det bli kortere brudd på kommunens sentralbord dette mens reparasjoner pågår. Akutt legehjelp: ring 113. Leka Blandakor

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato:27.05.11 Nr: 10/11

Utgiver: Leka kommune Dato:27.05.11 Nr: 10/11 Utgiver: Leka kommune Dato:27.05.11 Nr: 10/11 Da er planlegginga av årets Herlaugsdager godt i gang. En liten forsmak på programmet finner du inne i denne utgaven av Lekaposten. Lørdag 28.5 kl. 1200 blir

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 11. november

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 11. november Utgiver: Leka kommune Dato: 02.11.12 Nr: 21/12 Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 11. november SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 09.11 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG

Detaljer

TV-aksjonen søndag 21.oktober

TV-aksjonen søndag 21.oktober Utgiver: Leka kommune Dato: 05.10.12 Nr: 19/12 TV-aksjonen søndag 21.oktober Lokal aksjonskomite er så langt ikke akkurat blitt nedringt av ivirge bøssebærere Så ring sentralbordet på Lekatun tlf 743 87

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. november Nr: 22/09

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. november Nr: 22/09 Utgiver: Leka kommune Dato: 13. november Nr: 22/09 Tiden er inne for julebord - julemesser basarer juleavslutninger og julekonserter. Lekaposten oppfordrer alle til å støtte opp om de ulike arrangementene,

Detaljer

Lørdag 17. April: 8. Klasse arrangerer Lørdagskafé på skolen kl. 12.000 Salg av: kaffe kaker påsmurt årer katta i sekken - lodd

Lørdag 17. April: 8. Klasse arrangerer Lørdagskafé på skolen kl. 12.000 Salg av: kaffe kaker påsmurt årer katta i sekken - lodd Utgiver: Leka kommune Dato:16.04.10 Nr: 07/10 Lørdag 17. April: 8. Klasse arrangerer Lørdagskafé på skolen kl. 12.000 Salg av: kaffe kaker påsmurt årer katta i sekken - lodd Lørdag 24. April: Leka blandakor

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 30. oktober - 2009 Nr: 21/09. Lørdag 07. november vil 8. klasse arrangere kakelotteri på Husby Handel og Coop Leka.

Utgiver: Leka kommune Dato: 30. oktober - 2009 Nr: 21/09. Lørdag 07. november vil 8. klasse arrangere kakelotteri på Husby Handel og Coop Leka. Utgiver: Leka kommune Dato: 30. oktober - 2009 Nr: 21/09 Lørdag 07. november vil 8. klasse arrangere kakelotteri på Husby Handel og Coop Leka. Kom innom og kanskje du blir den heldige vinner av flott kake

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 18. desember Nr: 24/09

Utgiver: Leka kommune Dato: 18. desember Nr: 24/09 Utgiver: Leka kommune Dato: 18. desember Nr: 24/09 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 08. januar NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 15. januar Tlf. 743 87 000 e-post: post@leka.kommune.no

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 25. april 2014 Nr: 8/14

Utgiver: Leka kommune Dato: 25. april 2014 Nr: 8/14 Utgiver: Leka kommune Dato: 25. april 2014 Nr: 8/14 Nettene lysner og det grønnes fra dag til dag her ute i havgapet; godt for folk og godt for fe. alt fra De neste par ukene kan du få med deg alt fra

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

FINN FRAM KOSTYMER OG MØT OPP

FINN FRAM KOSTYMER OG MØT OPP TIL HUSSTANDENE Utgiver: Leka Kommune Dato: 2/3/2007 Nr: 4/07 FINN FRAM KOSTYMER OG MØT OPP SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 9.MARS NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 16.MARS Tlf. 743

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 9. november!

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 9. november! Utgiver: Leka kommune Dato: 31. oktober 2014 Nr: 21/14 Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 9. november! Estland, Finland, Sverige og Norge feirer farsdag andre søndag i november. Danmark

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Nå har du muligheten til å levere ekstra avfall, kuldemøbler, hvitevarer/ee-avfall, farlig avfall, landbruksplast og jernskrot. Retura MNA, Containerservice

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november Utgiver: Leka kommune Dato: 11.11.11 Nr:21 Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november NAV har fått nytt telefonnummer: 55 55 33 33 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 18.11.11

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 25. juli 2014 Nr: 14/14

Utgiver: Leka kommune Dato: 25. juli 2014 Nr: 14/14 Utgiver: Leka kommune Dato: 25. juli 2014 Nr: 14/14 Tida fra 23. juli til 23. august kalles hundedagene, og er en periode det knyttes mye overtro til. Mye har opphav i at både sjøog lufttemperatur er på

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 21. aug. 2015 Nr: 16/15

Utgiver: Leka kommune Dato: 21. aug. 2015 Nr: 16/15 Utgiver: Leka kommune Dato: 21. aug. 2015 Nr: 16/15 En smule forsinket er sommerværet kommet for fullt til våre trakter. Alt er på plass: sol fra klar himmel hver dag, vi smekker fluer og finner kreative

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! Utgiver: Leka kommune Dato 27.mars 2015 r: 6/15 Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! este utgave av Lekaposten kommer fredag 10. april, frist for innlevering av stoff: Tirsdag 7. april. Videre

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 04/07-2008 Nr: 13/08

Utgiver: Leka kommune Dato: 04/07-2008 Nr: 13/08 Utgiver: Leka kommune Dato: 04/07-2008 Nr: 13/08 Vi går aktive dager i møte med Skei Musikk- og kulturfestival, Gutvik-træff 2008 og Herlaugsdager. Utfyllende program finner du i denne utgaven av Lekaposten.

Detaljer

Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200.

Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200. Utgiver: Leka kommune Dato: 28.01.2011 Nr: 02/11 Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200. Kommunemønstringa er åpen for alle som har lyst til å delta ingen aldersgrense

Detaljer