Utgiver: Leka kommune Dato: Nr: 14/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgiver: Leka kommune Dato: 19.07.13 Nr: 14/13"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato: Nr: 14/13 Da er dagene for 2013 snart over, aktiviteter og arrangementer har i all hovedsak blitt gjennomført tross mye regn og kaldt vær. I skrivende stund gjenstår fotballcup og CABARET SOLSEM fredag og lørdag, samt og SYNG MED OSS og sommerrevy i Grendahuset Fjellvang på søndag. Det gjenstår også sommerbasar nå på lørdag og rekeaften neste lørdag i Gutvik. Rest av billetter til Cabaret Solsem selges ved inngangen både fredag og lørdagkveld. En stor honnør til dugnadsarbeidere for vel gjennomførte dager. Og en stor takk til alle besøkende uten gjester er det liten vits i å legge ned så mye arbeid i alle disse arrangementene. Og langtidsvarslet for Leka tyder på at det tørker opp etter hvert SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG Neste utgave: Leka kommune: tlf e-post: Sentralbord og ekspedisjon er åpen fra kl Kontorene er åpne for publikum fra kl Telefontid legekontor mandag torsdag kl Tlf. Legevakt etter kl Akutt sykdom ring ALLTID nødnummeret 113 Tlf. Leka sykestue Tlf. NAV Leka Tlf. Likningskontoret Skatteetaten Tlf. Felles veterinærvakt, Leka, Nærøy, Vikna Tlf. Leka Taxi Tilbringertjeneste, servicetransport/handlerute

2 Informasjon fra kommunen Leka kommune, telefon Ledig 100 % stilling i Leka kommune Fra er det 100 % ledig stilling i Leka kommune som medarbeider i administrasjonens førstelinjetjeneste. Arbeidsoppgaver: - Sentralbordtjeneste - Kundebehandling - Post- og arkivoppgaver i ephorte - Enkel saksbehandling - Informasjonstjeneste - Sekretæroppgaver - Bistand til andre tjenesteområder - Andre oppgaver etter behov. Ønskelig kvalifikasjoner og personlige egenskaper: - ha kontorfaglig kompetanse og erfaring - være rutinert med bruk av tekstbehandlingsprogram og regneark - ha innsikt i kommunal forvaltning - ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne - beherske engelsk for å betjene henvendelser fra fremmedspråklige - være nøyaktig og kvalitetsbevisst - jobbe selvstendig, målretta og strukturert Nødvendig opplæring vil bli gitt. Lønn etter tariff. Den som tiltrer stillingen kommer inn i et trivelig arbeidsmiljø i en liten og oversiktlig organisasjon, der det er mulig å utforme egen stilling og rutiner på området. Aktuelle kandidater kalles inn til intervju. Ved vurdering av søkerne vil personlig egnethet bli tillagt stor vekt. For spørsmål om stillingen ring Leka kommune , spør etter Beathe eller Kirsti. Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven og HTA kap Send søknad med CV og minst to referanser til Søknadsfrist Tannlegekontoret Tannlegekontoret på Leka vil fra september være bemannet 2 dager per mnd. Første og tredje torsdag. Alle kan bestille seg time. Kontakt oss på tlf: Ytre Namdal tannklinikk 2

3 Sammen for fellesverdiene: Vei, båt og fly Region Namdal var samlet på Leka i juni 2013: Der var 12 ordførere, enige om at den krafta vi har som ordfører og egen kommune er viktig å bruke i fellesskap for innbyggerne i Regionen og sammen for den enkelte kommune. En av de viktigste saker vil naturligvis være å stå sammen mot tvungen kommunesammenslåing. Høyre, og Frp som mest ytterliggående vil redusere fra dagens 428 til 100 kommuner. Alvoret i dette ble tydelig belyst fra statssekretær Erlend Fuglum Sp; En så dramatisk endring er en trussel mot velferdssamfunnet og demokratiet. Det er en sammenslåingside som har liten/tvilsom gevinst økonomisk, men som vil endre nasjonen Norge mere i retning sentralisering- enn dagens politikk med bosetting i hele landet som er et viktig mål. Faktum er at det nå er oppstått en helt ny politisk situasjon. For første gang ønsker alle parti i opposisjon å ta i bruk tvang for å tvinge fram ei gedigen utradering av småkommunene i landet vårt. Og halve av landets kommuner er under 5000 innbyggere. Viktig for oss er Kystgruppen: Leka- Nærøy Vikna sammen med NYN jobber med tydelig press på sentrale myndigheter for fellesverdiene i Y-Namdal. Lakseveien er høyt prioritert som eget prosjekt.. Det er fordi vi ønsker en ny vei fra E-6 ut til kommunene Vikna- Nærøy- Leka. Nå har fylkesrådet sett dette og det skal brukes kroner i år og like mye neste år på utbedring med nytt asfaltdekke. Dette skjer mens vi jobber for en ny vei med bedre standard- en framtidas vei. Videre jobber vi sammen med Bindal kommune om veien fra Foldereid til Holm(Trolldalen), og strekningen fra Kjelleidet til Leka. Sist nå så kontakter vi kommunene i Sør-Helgeland og Nordland Fylke for at vi skal bli sterkere sammen, både for fellessaker, men også enkeltsaker. Viktig infrastruktur; Foldafjord, ferge, fergekai er også med i det planlagte langsiktige arbeidet. Flyplassen på Rørvik er viktig for regional utvikling, den står vi sammen for. I fjor sommer var ordførerne i Ytter Namdalen i møte i Oslo med Avinor hvor tema var utvidelse av flyplassen på Rørvik. Det er noe en vil kunne lykkes med, men på sikt. En del av dagens laksetransport burde gått luftveien. Selv om fly forurenser så er det også fordeler, det går raskere, sparer vei og reduserer ulykkesfrekvensen. Hurtigbåt, Brønnøysund- Leka- Rørvik med retur på senkveld er en ide vi er med på for å lage en prøveordning spesielt med tanke på samarbeidet med Sør-Helgeland, men også Namdalen- for reiselivet. Forbindelsen Nordover har jeg hørt mye klaging på. Vi har tatt utgangspunkt i at Hurtigruten passerer med 2 skip daglig. Flyplassen i Brønnøysund har direktefly til og fra Oslo 3. ganger daglig. Både Brønnøysund og Rørvik er folketette områder i vekst med handel, service, arbeids,- og utdanningsmuligheter. Vi ligger midt i mellom uten gode nok forbindelser. Selskapene og fylkeskommunene håper vi også vil se dette som en interessant strekning, men vi kan vel gå opp «løypa» Oslo/Gardermoen Brønnøysund- Leka på mindre enn 3 timer- og med hurtigbåt vel 30 knop blir seilingstid(brønnøysund Leka) ca. 45 min. Den må heller ikke ut på det beryktede havstykket Folla. Alt dette er på idestadiet og vil komme til kommunestyret hvis vi klarer å få laget/finansiert en prøveordning. Alle får nok være med på denne diskusjonen- når vi kommer så langt. Per Helge Johansen Ordfører i Leka kommune Telefon: / Mobil:

4 Ledig stilling fra 1. august Coop Leka 1 års vikariat ca 30 % stilling + ekstra ved behov. Søknadsfrist 26. juli. Søknad sendes For spørsmål om stillingen: ta kontakt med Elisabeth, / Manntall ligger nå ute til offentlig ettersyn på Lekatun og hos Trond C. Hiller i Gutvik. Hytterenovasjon Det er satt ut lukkede containere med begrenset innkastmulighet på sentrale knutepunkt ved vegnettet, i eller i forbindelse med adkomst til kommunen. Disse er beregnet for brennbart restavfall fra hytter og fritidsboliger. Med brennbart restavfall menes ordinært brennbart restavfall som oppstår i en husholdning (plastemballasje, papir, papp, kartong, tekstiler m.v.). Hyttecontainere på ferjeleiet Skei og Gutvik. På Leka er det også satt ut hyttebeholder på rasteplassen i Brigtdalen like etter oppkjørsel til Westgård og ved rasteplassen ved ørnerovet. Matavfallsbeholdere står plassert ved glass- og metallcontainere på miljøtorget og ved returpunkt Gutvik. Til vertskap for reisende/besøkende til Leka kommune På de neste sidene finner du spørreskjema Gjesteundersøkelse Undersøkelsen er et ledd i arbeidet med utvikling av Leka kommune som reisemål. Leka kommune håper at dere som vertskap vil oppfordre besøkende i Leka om å delta i Gjesteundersøkelsen. Vi printer ut og sender/leverer skjemaer til Gjesteundersøkelse 2013 til dere som er vertskap enten for overnatting/bespisning/guiding/annen service. Dersom dere går tom for skjema ber vi om at dere sender melding til ekspedisjonen Leka kommune for printing/sending/utlevering av flere skjema. Melding/ beskjed til tlf / Gjerne ta i mot/samle ferdigfylte skjema fra deres gjester/kunder og legg disse i en av postkassene. Postkasser settes opp på Lekaferja (oppe i salongen), Infosenteret (Skei), Turistinformasjonen (Husby Handel), Sør-Gutvik (krysset/infobua) og på Coop Leka. Undersøkelsen er foreløpig kun på norsk. Vi vil jobbe med oversettelse til tysk og engelsk. Dersom det er feil og mangler ved spørreskjemaet ber vi om tilbakemelding snarest, slik at vi kan rette opp dette ved opptrykk. Mvh Leka kommune v/ Kristin Floa og Venke Thorsen 4

5 Håper du kan hjelpe oss til å bli bedre? Leka med sin status som Norges Geologiske Nasjonalmonument og nasjonalt utstillingsvindu for kulturlandskap, skal utvikles til å bli foretrukket som et reisemål i Norge. Gjesteundersøkelsen leveres i postkassen på Lekaferga, infosenteret (Skeishavna), turistinformasjonen (Husby Handel), Sør-Gutvik (krysset/infobua), Coop Leka eller til ditt vertskap! Leka skal de kommende år jobbe aktivt med reisemålsutvikling, og er også med i utvikling av Trollfjell Geopark sammen med kommuner på Sør-Helgeland. Leka vil i sitt arbeid med reisemålsutvikling ta ansvar for lokalmiljø, kultur og naturmiljø. Vil du være med i trekning av opplevelse i Leka (guida tur, overnatting og middag for to personer) så noter mobil eller e-post.. Kryss av hvor du har vært, hva du har gjort og deltatt på, og skriv gjerne egne kommentarer ved siden av Sove: Utleiehus/ hytte Egen feriebolig Bobil/ campingvogn/ telt Båt Båt i Leka Gjestehavn Privat Leka Motell & Camping Leka Brygge Nausthaugen Hytter 5

6 Vertshuset Herlaug Klara Schineller Bed & Breakfast Spise: Karl Oddvar Hakkebo, Leka utleie Vertshuset Herlaug Lekamøya Spiseri Gutvik Camping Else Marie og Svein Garnes Sommerkafè i Prestegården Leka Coop Husby Handel, joker Attraksjoner: Solsemhula Hadde med medbrakt mat Brukte grillplasser Lekamøya Skeisnesset Kultursti Spiste ikke Geologiløypa i Skeisnesset Ivarshallaren i Skeisnesset Bukkatalgen Steinhytta i Skeisnesset Infosenteret i Skeishavna Herlaugshaugen/ Kong Herlaugs sti Galleri i Prestegården Sansehagen i Prestegården Leka bygdemuseum Leka Steinsenter Geologiløypa Leka rundt Vestre Leka galleri Moho Ørnerovet Kikkertpaviljongen i Kvaløya Utsikten og rasteplassen ved Steinstind Bremnesset Turløyper i Leka/ trimpostene Badeplass; Årdalsanden Sundsvika, Sørgutvikvatnet Kaperløypa og minnesmerket i Gutvik Husmannsmuseèt i Gutvik Aktiviteter: Guiding i Solsemhula Guida busstur leka rundt Annen Guidatur. Hvor og med hvem? Riding i Nord-Gutvik Riding på Madsøya Sykkelleie (Leka båtforening/ Skeishavna) Aktiviteter under Lekafestivalen/ Herlaugsdagene Herlaugsstevne på skytterbanen Kapermarsj i Gutvik Hagefest på Vertshuset Herlaug Fiskekonkurranse i Skeishavna Familiefest i Skeishavna Friluftsgudstjeneste i Skeisnesset Leka rundt på sykkel Bygdedag på Leka museum Fotballcup på Leka stadion Cabaret Solsem i Fjellvang «Syng med oss» i Fjellvang Kunstverksted for barn- og unge Reisevaner/reisemotiv - Hva er de(n) viktigste grunnen(e) til at dere/ du besøker oss: Besøke familie Besøke venner Kulturminner - oppleve Solsemhula, Herlaugshaugen, Ørnerovet.. Kulturlandskap oppleve Skeisnesset /Skei Utvalgte kulturlandskap Vandring utforske Lekas mange turstier 6

7 Sykling Havfiske Geologi oppleve Norges Geologiske Nasjonalmonument Lekafestivalen og Herlaugsdagene Tilfeldig informasjon om Leka underveis Hvordan fikk du informasjon om Leka? Internett/ WEB-sider, Avisomtale, Annonser Via venner/kjente, Annet?... Kjønn, alder og hvor lenge har du vært/planlegger du å være? Hvor stort er ditt reisefølge?. Familie Gruppe Hvordan kom du deg hit? Hvilken reisemåte foretrekker du? Er det viktig for deg å få kjøpt lokalprodusert kortreist mat i butikk og spisesteder? (1= ikke viktig i det hele tatt, 5= svært viktig) Er du fornøyd med tilbudet av lokalprodusert mat? (1= svært misfornøyd, 5= svært fornøyd) Er det viktig for deg at det er tilrettelagt for ferdsel i naturen og på sjøen? (1= ikke viktig i det hele tatt, 5= svært viktig) Er du fornøyd med tilretteleggingen for ferdsel i naturen og på sjøen i Leka? (1= svært misfornøyd, 5= svært fornøyd) Har du fått tilstrekkelig hjelp på turistinformasjonen? (1= svært misfornøyd, 5= svært fornøyd) Vet du at Leka er Norge Geologiske Nasjonalmonument? Ja Nei Vet du at Skei er et av 22 utvalgte kulturlandskap i Norge som skal gis spesiell oppfølging som et utstillingsvindu/referanseområde? Ja Nei Syns du det er tilstrekkelig informasjon lokalt om kvalitetene som ligger til grunn for statusene? Ja Nei Kommentar.. Har du forslag til tiltak som kan/bør gjennomføres for at Leka i større grad skal bli et foretrukket reisemål? Ros, ris og forslag til endringer?.. 7

8 GUDSTJENESTER Søndag 04/08 Leka kirke kl Konfirmantjubileum v/ Donata Faustmann Konfirmantpresentasjon. Kirkekaffe i Vonheim Søndag 01/09 Leka kirke kl Gudstjeneste v/ Donata Faustmann. Konfirmantundervisning Søndag 06/10 Leka kirke kl Gudstjeneste v/ Donata Faustmann. Konfirmantundervisning Søndag 03/11 Leka kirke kl Gudstjeneste v/ Donata Faustmann. Konfirmantundervisning Søndag Leka kirke kl Lys våken v/ Donata Faustmann. Konfirmantundervisning Søndag 01/12 Tirsdag 24/12 Leka kirke Lysmesse Leka kirke Julegudstjeneste Sommerbasar På Gutvik grendehus kl Lynlotteri, åresalg, loddsalg, Mange flotte gevinster Vi selger kaffe, brus og kaker Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en trivelig ettermiddag. Arr: Gutvik bedehus og Gutvik grendlag Rekeaften Gutvik grendelag inviterer til en fantastisk hyggelig REKEAFTEN på grendehuset LØRDAG den 27. juli kl Servering av reker med tilbehør Kaffe og dessert Levende musikk Øl-, brus og vinsalg Billetter er å få kjøpt på Matkroken i Bogen kr. 300,- Bindende påmelding mellom 8. og 21. juli Velkommen 8

9 SØKE KJØPE SELGE LEIE - LÅNE DONERE MISTET FUNNET Kirkeplaketter Plakettene ble laget i forbindelse med Leka kirkes 125-årsjubileum i Pris kr. 50,- pr stk. Inntekten av salget går til forskjønnelse av kirke og kirkegård. Selges ved Leka menighetskontor tirsdager og torsdager. Middelaldersk bildeverk fra Utrecht Bildeverket som er tekstet på tysk ble laget i forbindelse med utstillingen av alterskapet i Leka kirke som ble lånt ut til Museum Catharijneconvent, Utrecht og til Suermondt-Ludwig-Museum, Aachen i november 2012 til juni Pris kr. 400,- pr bok. Inntekten av salget går til forskjønnelse av kirke og kirkegård. Selges ved Leka menighetskontor tirsdager og torsdager. TRANMALING Tranmaling selges Farge: Engelsk rød eller gul oker Kontakt: Ole Hamnes Svar på QUIZ på korets familiefest i Herlaughallen mandag 15. juli: Sydentur: 1. I hvilket land ligger Algarve? Portugal 2. Hvilket land i Middelhavet er bare halvveis med i EU? Kypros (Republikken Kypros er medlem, men den nordlige delen av øya som kontrolleres av de tyrkiske kypriotene er ikke med) 3. Hvilken av Kanariøyene er den største? Tenerife 4. Hva er en meze? Gresk ord for tapas, smårett 5. Hva heter det britiske området sør i Spania? Gibraltar Astrid Lindgrens verden: 1. Hva heter apekatten til Pippi? Herr Nilsen 2. Hva heter stedet der Brødrene Løvehjerte bor? Nangijala 3. Hva gjør Emil mens han sitter i snikkarboden? Spikker trefigurer 4. Hvem er Birk Borkason vennen til? Ronja Røverdatter 5. Hva er en spunk? En bille (egentlig et ord Pippi har funnet på) Politikk og samfunn: 1. Hva heter kona til Jens Stoltenberg? Ingrid Schulerud 2. Hva heter lederen i NHO? Kristin Skogen Lund 3. Tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold er nå leder av en organisasjon, hvilken? Den norske turistforening 4. Hvor mange kommuner er det i Norge? Hvem startet Det Politiske Parti? Johan Golden og Atle Antonsen Lett blanding: 1. Hvor mange arter mygg finnes det i verden? Ca Hvilket år steg bensinprisene første gang til over 10 kroner? Mars Hva er en banan, botanisk sett? Et bær 4. Fra hvilket land kom oppfinneren av Rubiks kube? Ungarn 5. Hvis artisten 50 Cent hadde vært fra Kambodsja, hva ville navnet hans vært da (omtrent) 2000 Riel (uttales med lang i), sånn omtrent 9

10 Hvem er dette: Elizabeth Audrey Iggy Pop Prinsesse Heath Tailor Hepburn Ragnhild Ledger Hvilken TV-serie eller film er denne figuren fra? Og hva heter de? Fantorangen Bjarne Betjent Lord Voldemort Percy - Lokomotivet Solan Gundersen Fantorangen Sesam stasjon Harry Potter Thomas Flåklypa Hvilen by er dette?: 1. Rosenes by Molde 2. Gamla Stan Stockholm 3. Johan Falkberget, gruver Røros 4. The Beatles Liverpool 5. Plankebyen Fredrikstad 6. Klippfiskbyen Ålesund / Kristiansund 7. Skaff en båtplass København 8. Paulus hjemby Tarsus 9. Sukkenes Bro Venezia Fullfør strofen: 1. Så gikk vi en deilig sommernatt i land på Hovedø n 2. Han skulle tegne Babylon 3. Ei flaske vin i ny og ne 4. Du og æ har funne oss ei strand 5. Forbi meg suser Andersen i sin Cabin cruiser Og vinnerne ble: 1. Alina Madelen Holand 38,0 1. Elisabeth, Per Helge, Tove R, Beathe 38,0 3. Willy, Per Edvard, Gjertrud m.fl. 36,0 4. Jostein Kvaløy m/ fanclub 33,0 5. Helge, Marit, Erik, Arnfinn, Kristin, Venke, Marie, Ingrid Elise 32,5 6. Bjørn Arne, Trond, Terje, Randi, Magnhild x 2 32,5 7. Petronella, Hanna, Elise, Hilde & Aina 29,5 8. Team Nilsen 29,0 9. Anne Berit, Tale og Lotta 27,5 10. Anne Stine, Ole Tobias, Aurora, Eirik, Maya, Niklas, Oskar, Lotta 25,5 11. Noah, Otto, Ida, Kristian, Isak 25,0 12. Sigrun, Odd, Kristin, Rolf, Greta 24,5 13. Marte, Sten, Greta, M og Inge Nilsen 24,5 14. Bjørn og Marit 24,5 15. Skråen-folket 24,5 16. Erna, Solveig, Jarle og Steinar 24,0 17. Gunnilla og Rune på Stein 23,0 18. Husbygjengen: Astrid, Tor-Erik, Rigmor, Marieann, Geraldine og Arianne 22,0 19. Hans Ivar, Flaviu, Ole Kristian 21,0 20. Sindre, Roald og Eli Reppen, Silje Årvik Johansen og Rigmor Årvik 19,5 21. Oldboyslaget 19,0 10

11 Åresalg bokstavelig talt Når Leka Blandakor inviterer til åresalg gjøres det på skikkelig vis! Årer av god gammel årgang for anledningen utstyrt med nummer på årebladet ble solgt for en 50-lapp. Årene ble riktignok inndratt etterpå, og solgt på nytt og salget gikk godt. Premiene besto av tørrfisk mer presist skrei fra Haugssundet - klepp, sydvest og sjokolade. Noe for enhver smak. Arve og Jan hadde full kontroll. Herlaugsdagene 2013 ble offisielt åpnet av leder for Herlaugskomiteen Greta Granås, Marie Thorsen og Amalie Hansen Sønnesyn. Gode ord og gode argumenter for Leka og Lekas framtid ble presentert med overbevisning, stolthet og kjærlighet til heimplassen. Marie og Amalie fremførte til slutt en vakker, selvskrevet hyllest til Leka. Vakkert og rørende Leka rundt på sykkel For første gang på mange år og iallfall første gang på ASFALT - ble det arrangert sykkeløp under Herlaugsdagene. Hele 65 personer deltok 51 deltakere i trimklassen og 14 deltakere i konkurranseklassen. Publikum sto langs ruta, på balkonger og fjellrabber, tok rundetider og heiet fram syklistene. Tusen takk til alle som hjelp til og bidro til at vi fikk et flott arrangement. Her er resultatlisten for sykkel løpet på Leka: Herreklassen: 1 Mathias Rasmussen Tomas H. Westgård Per Steinar Linga Morten Strand Oddvar Aardahl Leif Terje Nilsen Albin Bakkemo August Fiskum Ness Ragnar Ness Viggo Bjørnbakk Willy Hansen Jørgen Sandnes Kristian Strand Dameklassen En deltager: Gjertrud Laugen ( med tekniske sykkelproblemer) 11

12 Vi hilser og gratulerer... Leka kirkegård der er ting på stell I 30 til 40 år har vi hver sommer jevnlig besøkt kirkegården og familiens gravsteder, slik også denne sommeren. Det er ikke slik å forstå at stellet der har vært dårlig i denne perioden. Så fint og ryddig som kirkegården framtrer i år har vi sjelden sett den. Den er rett og slett en pryd og glede for folk som besøker kirken og gravstedene rundt den. Derfor stor honnør til dem som har ansvaret for kirkegården denne sommeren! Svein Kvaløy sr Kjære Silje Cathrin Gratulerer så mye med 10-årsdagen som var den 11. Gla i deg. Stor klæm fra mamma! Vi ønsker å sende en varm hilsen og tusen takk til Kurt, Edith, Solfrid, Ole, Kitty, Mary, Hilde, Inger Johanne, Kjell Arve, Anders Meier, Solveig og Turid som arrangerte basar i Fjellvang Dere imponerte med mye godt til kaffen og flotte gevinster både på loddsalg og årer. Heldige var vi som vant litt av dette. Katta i sekken falt i smak hos store og små. For en ørliten penge fikk alle en flott gave. Gratulerer til Åsa som vant dukke med masse tilbehør (stor garderobe, seng, koffert og garderobestativ). Ryktene sier at Tove-Randi m/ flere planlegger å stelle til en lignende premie til neste år. Vi gleder oss til å få en ny sjanse. Vi ser fram til basar i 2014 og ønsker dere lykke til! Hilsen Nord-tun ongan f/ familier Tusen Takk Leka IL, fotballgruppa vil rette en ærbødig takk til alle barn og foreldre som hjalp til med gjennomføringen av årets knøtteturnering på Leka, hvor til sammen 17 lag spilte. Stor takk også til mannskapet på Lekaferga som med sin flotte service og gode samarbeid gjorde at det bare var fornøyde tilreisende. Videre er det på sin plass å takke Arne Lund for nok en gang vel gjennomført speakertjeneste, Leka MC klubb for lån av benker og Coop Leka for lån av is-disk. Og sist, men ikke minst, Kjell Arve Sønnesyn for alt arbeid med sponsorinnhenting. Årets sponsorer til knøtteturneringen må også nevnes: Marin Harvest Leka Regnskap v/anne Berit og Jan Sandnes Leka Graveservice Jokerbutikken Husby Coop Leka Emilsen Fisk AS K-sport Kolvereid Sparebanken 1, Rørvik Hilsen Leka IL, fotballgruppa 12

13 Mandager Tirsdager Onsdager Torsdager Fredager Lørdager Søndager Solstudio åpent Skolebibliotek Småbarnstrim Herlaughallen Fotball ungdom Linedance Lille Herlaughall Leka steinsenter åpent (juli) Guiding Solsemhula kl oppmøte parkeringsplass (juli) Solstudio åpent Miljøtorg åpent første tirsdag i måneden oktober-mars Miljøtorg åpent tirsdag i oddetallsuker april-september Fotballtrening klasse Korøvelse Leka blandakor Lille Herlaughall Solstudio åpent Åpent bibliotek Fotball førskole 2.klasse Seniordans Lille Herlaughall Fotball klasse Biblioteket åpent Miniatyrskyting for barn og ungdom Fotball ungdom og voksne Fotoklubb på Lekatun første onsdag i måneden Leka steinsenter åpnet (juli) Guiding Solsemhula kl oppmøte parkeringsplass (juli) Solstudio åpent Fotball klasse Sykling rundt øya oppmøte parkering ved helsesenteret Solstudio åpent Fotball klasse Fotball ungdom Leka steinsenter åpent (mai-sept) Guiding Solsemhula kl oppmøte parkeringsplass (juni-august) Solstudio åpent Fotball ungdom Solstudio åpent BadmintonBingo på Solsem Ballspill damer Friluftsgudstjeneste Friluftsgudstjenesten i Nesset ble denne gangen flyttet inn i steinhytta da været var noe utrygt. Ca 35 personer fikk plass inne i hytta og enda hadde vi klart å skvise inn flere Det er en gang tidligere holdt barnedåp under friluftsgudstjenesten i Nesset, men dette var første gang ble det holdt barnedåp inne i steinhytta. Det ble en intim og flott seremoni da Achilleis Aksel Sørli ble båret til dåpen. Etter gudstjenesten ble det kirkekaffe med medbragt termos og noe godt i sekken. 13

14 JULI 2013 Fredag 19. Cabaret Solsem kl. 1930, arr Leka teater-, skytter-, idr.lag, båtforen. blandakor, LHL Lørdag 20. Cabaret Solsem kl. 1930, arr Leka teater-, skytter-, idr.lag, båtforen. blandakor, LHL Søndag 21. Syng med oss Grendahuset Fjellvang kl. 1400, arr Leka LHL Sommerrevy Grendahuset Fjellvang kl. 1530, arr Leka Teaterlag Sommerbasar Gutvik grendehus kl. 1500, arr Gutvik grendehus Lørdag 27. Rekeaften Gutvik grendehus kl. 200, arrangør Gutvik grendehus AUGUST 2013 Tirsdag 20. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl Fredag 23. Forhåndsstemmemottak Lekatun kl Lørdag 24. Forhåndsstemmemottak Gutvik bedehus kl Onsdag 28. Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl Lørdag 30. Forhåndsstemmemottak Lekatun kl SEPTEMBER 2013 Tirsdag 03. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl arbeidsmøte budsjett 2014 Onsdag 04. Forhåndsstemmemottak Leka sykestue kl Torsdag 05. Strikkekafé, arr Bygdekvinnelaget i Leka Søndag 08. Stortingsvalg åpent valglokale Lekatun for alle kretser Mandag 09. Stortingsvalg åpent valglokale Gutvik bedehus, Grendahuset Fjellvang og Lekatun Torsdag 12. Storstymøte, arr Leka Sanitetsforening Tirsdag 17. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl Torsdag 26. Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl OKTOBER 2013 Torsdag 03. Strikkekafé, arr Bygdekvinnelaget i Leka Tirsdag 15. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl Torsdag 31. Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl NOVEMBER 2013 Tirsdag 05. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl Lørdag 09. Markering av Leka Sanitetsforenings 100-årsjubileum Torsdag 28. Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl DESEMBER 2013 Tirsdag 03. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl Fredag 06. Sanitetens julebord for «Vi over 60» Torsdag 12. Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl JANUAR FEBRUAR MARS APRIL Onsdag 09. Nord-Trøndelag Teater kommer til Herlaughallen Meld inn planlagte aktiviteter/arrangementer slik at vi får det med i aktivitetskalenderen og bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger, så unngås unødvendige «kollisjoner». Prestekrage Leucanthemum vulgare Prestekrage finnes vanlig eller spredt i det meste av landet, nord til Troms. Den blir brukt til buketter og kranser, men framfor alt til en spådomslek ved at en plukker av randkronene, en for en, og samtidig sier fram en ordramse slik at det er avgjørende hvilket ord som faller på det siste kronbladet. Kjent i mange land er 'I år, neste år, en gang, aldri', 'Gift, ugift', 'Skal, skal ikke' og 'Elsker, elsker ikke'. I folketradisjonen er den vanligste av alle reglene av typen 'Prest, prost, enkemann, ungkar, fattigmann, stakkar', eller 'Skipper, styrmann, los, matros'. Den skulle vise hva slags person en jente kom til å bli gift med, sjeldnere hva en gutt skulle bli i verden. 14

Utgiver: Leka kommune Dato: 1.juli 2016

Utgiver: Leka kommune Dato: 1.juli 2016 nr.13/16 Utgiver: Leka kommune Dato: 1.juli 2016 Tusen takk til bygdafolket for positiv oppslutning om våre nye innbygger fra Eritrea! Alle ti er nå bosatt på Husby; åtte menn: Filmon, Yonas, Tomas, Mahari,

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.06.13 Nr: 12/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.06.13 Nr: 12/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 21.06.13 Nr: 12/13 Fra 15. april til 15. september er det strengt forbudt å brenne bål i nærheten av skogvegetasjon. I utmark er det kun lov å brenne bål i strandkanten med

Detaljer

Lekafestivalen 2015. Torghatten Trafikkselskap AS. Herlaugsdager juli. Internettside: www.leka.kommune.no/ www.facebook.com

Lekafestivalen 2015. Torghatten Trafikkselskap AS. Herlaugsdager juli. Internettside: www.leka.kommune.no/ www.facebook.com Lekafestivalen 2015 Herlaugsdager juli Torghatten Trafikkselskap AS 10.-11. Herlaugsstevne på skytterbanen arr: Leka skytterlag 11. Kapermarsj i Gutvik arr: Gutvik grendelag 11. Hagefest på Vertshuset

Detaljer

Lekafestival Herlaugsdager juli: Cabaret Solsem i Fjellvang arr: Leka Teaterlag, båtforening, skytterlag,

Lekafestival Herlaugsdager juli: Cabaret Solsem i Fjellvang arr: Leka Teaterlag, båtforening, skytterlag, Lekafestival 2013 Herlaugsdager 12. -21. juli: 12-13. Herlaugsstevne på skytterbanen arr: Leka skytterlag 13. Kapermarsj i Gutvik arr: Gutvik grendelag 13. Hagefest på Vertshuset Herlaug arr: Vertshuset

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 16.08.13 Nr: 16/13. Lekaposten ønsker alle lykke til!

Utgiver: Leka kommune Dato: 16.08.13 Nr: 16/13. Lekaposten ønsker alle lykke til! Utgiver: Leka kommune Dato: 16.08.13 Nr: 16/13 Mandag 19. august er det skolestart igjen, og en lang sommerferie er over. Elever og lærere ønskes lykke til med nytt skoleår! En spesiell hilsen går til

Detaljer

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR SPILLEGLEDE OG MANGE GLADE BARN!

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR SPILLEGLEDE OG MANGE GLADE BARN! Utgiver: Leka kommune Dato: 07.06.13 Nr: 11/13 For ellevte år på rad inviterer Leka IL Fotballgruppa til Knøtte-turnering for 5-8-åringer. Kampene starter kl.11.00 og turneringa er ferdig ca. kl.1600.

Detaljer

Og det er jo lov å håpe på noen flere dager med sol og deilig sommervær.

Og det er jo lov å håpe på noen flere dager med sol og deilig sommervær. Utgiver: Leka kommune Dato: 24.juli 2015 Nr: 14/15 Da er årets Lekafestival med alle dens aktiviteter i nesten over men enda gjenstår historiens første KORTFILMFESTIVAL i Gutvik lørdag 25. juli Filmfremvisning

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 19.10.12 Nr: 20/12. All inntekt fra kaffe- og loddsalg går til TV-aksjonen Arr: lokal aksjonskomité

Utgiver: Leka kommune Dato: 19.10.12 Nr: 20/12. All inntekt fra kaffe- og loddsalg går til TV-aksjonen Arr: lokal aksjonskomité Utgiver: Leka kommune Dato: 19.10.12 Nr: 20/12 Kaffetørst? Ta turen innom Lille Herlaughall lørdag 20.10. mellom kl. 1200-1400 og ta formiddagskaffen der; kaffe, kaker og påsmurt. Loddsalg flotte premier

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 02.08.13 Nr: 15/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 02.08.13 Nr: 15/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 02.08.13 Nr: 15/13 Denne hang på veggen på Joker n tidligere i sommer ISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 09.08.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 16.08.13 Neste

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle konfirmanter med den store dagen i morgen, og ønsker dere alle en flott og minnerik dag

Lekaposten gratulerer alle konfirmanter med den store dagen i morgen, og ønsker dere alle en flott og minnerik dag Utgiver: Leka kommune Dato: 10.05.13 Nr: 09/13 Lekaposten gratulerer alle konfirmanter med den store dagen i morgen, og ønsker dere alle en flott og minnerik dag Lekaposten ønsker også alle en riktig flott

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 21. aug. 2015 Nr: 16/15

Utgiver: Leka kommune Dato: 21. aug. 2015 Nr: 16/15 Utgiver: Leka kommune Dato: 21. aug. 2015 Nr: 16/15 En smule forsinket er sommerværet kommet for fullt til våre trakter. Alt er på plass: sol fra klar himmel hver dag, vi smekker fluer og finner kreative

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kvaløy Vivian Laugen. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kvaløy Vivian Laugen. Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:30 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Trond

Detaljer

Nytt telefonnummer til LEKA TAXI AS: 406 92 700

Nytt telefonnummer til LEKA TAXI AS: 406 92 700 Utgiver: Leka kommune Dato: 24.08.12 Nr: 16/12 Nytt telefonnummer til LEKA TAXI AS: 406 92 700 Legekontoret er stengt for alle henvendelser tirsdag 28 og onsdag 29. august. Pga installasjon og oppgradering

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende korrigering av matrikkelen etter matrikkellova, gnr 18 bnr 1-16. Hortavær - grensepåvisning mm 2014/119-8 951/2015

Offentlig journal. Vedrørende korrigering av matrikkelen etter matrikkellova, gnr 18 bnr 1-16. Hortavær - grensepåvisning mm 2014/119-8 951/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2015-15.5.2015, Dokumenttype: I,, Status: J,A Vedrørende korrigering av matrikkelen etter matrikkellova, gnr 18 bnr 1-16 Hortavær - grensepåvisning mm

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10.08.12 Nr: 15/12

Utgiver: Leka kommune Dato: 10.08.12 Nr: 15/12 Utgiver: Leka kommune Dato: 10.08.12 Nr: 15/12 DROSJE Fra torsdag 9. august har vi drosje i Leka kommune igjen. For bestilling av drosje, ring Jacob Sandvik: 930 99 681. Tidligere tilbud som servicetransport

Detaljer

Lekafestivalen Herlaugsdager juli: Internettside:

Lekafestivalen Herlaugsdager juli: Internettside: Lekafestivalen 2014 Herlaugsdager 11. -20. juli: 11-12. Herlaugsstevne på skytterbanen arr: Leka skytterlag 12. Kapermarsj i Gutvik arr: Gutvik grendelag 13. Leka rundt på sykkel arr: Leka IL 14. Fiskekonkurranse

Detaljer

Sommerøya (Inger Hagerup)

Sommerøya (Inger Hagerup) Utgiver: Leka kommune Dato: 05.07.13 Nr: 13/13 Sommerøya (Inger Hagerup) Hav og himmel kinn mot kinn. Motortøff og sønnavind. Måkereir og terneskrik. Hvite hus i hver en vik. Sjøsprøyt over glatte skjær.

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 2.juni Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 16. juni. Frist for innlevering av stoff er mandag 12.

Utgiver: Leka kommune Dato: 2.juni Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 16. juni. Frist for innlevering av stoff er mandag 12. Utgiver: Leka kommune Dato: 2.juni 2017 Til uka er det både storsymøte og ettermiddagstreff på onsdag 7. juni. nr. 11/17 Turistinformasjonen i Leka kommune, finner du på Jokerbutikken på Husby. Tlf. 743

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 5.mai Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 19.mai. Frist for innlevering av stoff er mandag 15.mai.

Utgiver: Leka kommune Dato: 5.mai Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 19.mai. Frist for innlevering av stoff er mandag 15.mai. nr. 9/17 Utgiver: Leka kommune Dato: 5.mai 2017 Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 19.mai. Frist for innlevering av stoff er mandag 15.mai. Leka kommune kl.08.00 1545 OBS-stenger kl.1545 i perioden

Detaljer

Skyting Kommunepokal Felt 15.09 Skyting Lekamester Felt 16.09 Åpen gård hos Wenche og Bernt Erik 16.09 70-talls konsert Fjellvang 29.

Skyting Kommunepokal Felt 15.09 Skyting Lekamester Felt 16.09 Åpen gård hos Wenche og Bernt Erik 16.09 70-talls konsert Fjellvang 29. Utgiver: Leka kommune Dato: 07.09.12 Nr: 17/12 Skyting Kommunepokal Felt 15.09 Skyting Lekamester Felt 16.09 Åpen gård hos Wenche og Bernt Erik 16.09 70-talls konsert Fjellvang 29.09 Mer informasjon finner

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Trond C. Hiller Sindre Helmersen. Leder Nestleder Medlem

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Trond C. Hiller Sindre Helmersen. Leder Nestleder Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Trond C. Hiller

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 16.11.12 Nr: 22/12

Utgiver: Leka kommune Dato: 16.11.12 Nr: 22/12 Utgiver: Leka kommune Dato: 16.11.12 Nr: 22/12 Tiden er inne for julebord - julemesser basarer juleavslutninger og julekonserter. Lekaposten oppfordrer alle til å støtte opp om de ulike arrangementene,

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 25.10.13 Nr: 21/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 25.10.13 Nr: 21/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 25.10.13 Nr: 21/13 Søndag 27. oktober er det tid for å stille klokka tilbake til vintertid igjen. Klokka stilles tilbake en time fra kl 3 til kl. 2, og søndagen blir en time

Detaljer

Endring av rutetider Lekaferga AS. 27 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Møtebok godkjent, Leka /

Endring av rutetider Lekaferga AS. 27 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 29.04.14 1030 1530 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Leif Rune Jensen,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Ole Kristian Holand Medlem SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Ole Kristian Holand Medlem SP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 12.05.2017 Tidspunkt: 10:30 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Lekaposten ønsker arrangører, bofaste og tilreisende lykke til med årets dager under Lekafestivalen!

Lekaposten ønsker arrangører, bofaste og tilreisende lykke til med årets dager under Lekafestivalen! Utgiver: Leka kommune Dato: 06.07.12 Nr: 13/12 Detaljert program for Skeidager og Herlaugsdager finner du fra side 7. Billetter til Cabaret Solsem selges i ekspedisjonen på Lekatun. Pris kr. 250,- Lekaposten

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

Hjertelig velkommen! Hilsen lokal aksjonskomité Annette, Tove og Beathe

Hjertelig velkommen! Hilsen lokal aksjonskomité Annette, Tove og Beathe Utgiver: Leka kommune Dato: 27.09.13 Nr: 19/13 Velkommen til formiddagskaffe i Herlaughallen lørdag 28.09 Kl. 1200-1400 Vi får besøk fra Leka musikkskole ca kl. 1300 Konkurranser med premiering Salg av

Detaljer

TV-aksjonen søndag 21.oktober

TV-aksjonen søndag 21.oktober Utgiver: Leka kommune Dato: 05.10.12 Nr: 19/12 TV-aksjonen søndag 21.oktober Lokal aksjonskomite er så langt ikke akkurat blitt nedringt av ivirge bøssebærere Så ring sentralbordet på Lekatun tlf 743 87

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13 Forhåndsstemmegivning Alle hverdager kl.1000 til kl.1400 Lekatun Lørdag 31. august kl.1100 til kl.1330 Lekatun Onsdag 04.september kl.1600 til kl.1700 Leka

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Kristin Floa. Leder Nestleder

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Kristin Floa. Leder Nestleder Leka kommune Møteprotokoll Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 09:00 09:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Kristin Floa Leder

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Voksenopplæring generell studiekompetanse Vil vil gjøre et forsøk på å få til voksenopplæring for å ta generell studiekompetanse på Leka til høsten. Dette

Detaljer

Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem

Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem Utgiver: Leka kommune Dato: 08.03.13 Nr: 05/13 Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem Minner om at i år er det komitéen fra Madsøya / Frøvik / Bakkan som er 17.mai-komite på

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. mai 2016

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. mai 2016 nr.10/16 Utsikt fra Lekafjorden østover mot Lisshornet, Kula og Heilhornet i Bindal. Utgiver: Leka kommune Dato: 13. mai 2016 Lekaposten ønsker alle til lykke med våronn og dager som skal feires i mai!

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10.juli 2015 Nr: 13/15

Utgiver: Leka kommune Dato: 10.juli 2015 Nr: 13/15 (Lekaposten) Utgiver: Leka kommune Dato: 10.juli 2015 Nr: 13/15 Sol eller regn; de to neste ukene står arrangementene i kø både på fastland og øy med tilbud for enhver smak. En nykomling i år er Gutvik

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 14. juli 2017

Utgiver: Leka kommune Dato: 14. juli 2017 Lekaposten nr. 14/17 Utgiver: Leka kommune Dato: 14. juli 2017 Lykke til med alle arrangement de kommende dagene; fra kong Herlaugs første opptreden i dag, til siste forestilling av teaterlagets sommerrevy

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

En geologisk Opplevelsesreise på OPPLEV. Sør-Helgeland og Leka

En geologisk Opplevelsesreise på OPPLEV. Sør-Helgeland og Leka En geologisk Opplevelsesreise på OPPLEV Sør-Helgeland og Leka REGIONENS UNIKE, FANTASTISKE OG MANGFOLDIGE GEOLOGI OG LANDSKAP! OPPLEV KJENTE OG UKJENTE HISTORISKE og ARKEOLOGISKE STEDER AV HØY VERDI! Bli

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

LEKSJON 10 Øving 6 CD2, spor 18

LEKSJON 10 Øving 6 CD2, spor 18 LEKSJON 10 Øving 6 CD2, spor 18 Dette er en automatisk telefonsvarer Hva hører du? Lytt til telefonsvarerne, og sett kryss. Det kan være flere riktige svar. Beskjed 1 Hei, dette er Langgata legekontor.

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato 27. nov. 2015 Nr: 23/15

Utgiver: Leka kommune Dato 27. nov. 2015 Nr: 23/15 Utgiver: Leka kommune Dato 27. nov. 2015 Nr: 23/15 Søndag 29.november kl.16.15 tenner vi julegrana på gårdsplassen utenfor Leka sykestue. Føniks skole- og ungdomskorps bidrar med musikk, og det blir gang

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 16/11-2007 Nr: 21/07. SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 23. november

Utgiver: Leka kommune Dato: 16/11-2007 Nr: 21/07. SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 23. november TIL HUSSTANDENE Utgiver: Leka kommune Dato: 16/11-2007 Nr: 21/07 Julemesser og adventslotteri arrangeres både i Gutvik og på Leka de nærmeste dagene. Julemesse på Skei søndag 18.11 Julemesse i Gutvik lørdag

Detaljer

Markering av geologiens dag!

Markering av geologiens dag! Utgiver: Leka kommune Dato: 13.09.13 Nr: 18/13 Markering av geologiens dag! Vandring til jordens indre Oppmøte parkeringsplassen for Ørnerovet søndag 15.09 kl. 1100 Vi skal se på de mest røde forekomstene

Detaljer

Månedsbrev september 2015

Månedsbrev september 2015 Månedsbrev september 2015 Bikuben Hva har vi gjort i august? Velkommen til nytt barnehageår i Arnatveit barnehage! Nå gleder vi oss til å være masse sammen med barna deres igjen. Til dere foreldre og barn

Detaljer

Havneavgift 2014 Leka kommune. Budsjettendring budsjett 2013 drift. Budsjettendring budsjett 2013 investering. Tilsetting av rådmann

Havneavgift 2014 Leka kommune. Budsjettendring budsjett 2013 drift. Budsjettendring budsjett 2013 investering. Tilsetting av rådmann LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 12.12.13 1030-1240 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Leif Rune Jensen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aina Hege Haug MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aina Hege Haug MEDL AP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 06.okt. 2017

Utgiver: Leka kommune Dato: 06.okt. 2017 Utgiver: Leka kommune Dato: 06.okt. 2017 Månedens blomst Månedens blomst for september er gitt til Leka brannvesen ved Roger Bratland; «en flott gjeng som skaper trygghet for oss alle!» Takk for godt samarbeid

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Leif Rune Jensen Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Leif Rune Jensen Medlem SP Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lekatun Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 20:00 21:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

Leka kommune Utviklingsavdelingen

Leka kommune Utviklingsavdelingen REFERAT fra MØTE angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til reisemålsutvikling i Leka Mandag 2. februar Sted:, kommunestyresalen Tid: 10:30 14:00 Tilstede: Sigmund Alsaker, Ragnhild Kvalø,

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Bjørn Arne Laugen, Tove Kvaløy. Ole Annfinn Holand, Inge Olai Nilsen, Silje Fjellseth, Jostein Reppen

Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Bjørn Arne Laugen, Tove Kvaløy. Ole Annfinn Holand, Inge Olai Nilsen, Silje Fjellseth, Jostein Reppen LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 26.04.12 1100 1530 Til stede: Per Helge Johansen, Sindre Helmersen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Tore Hagen, Karen

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 11.05.12 Nr: 9/12

Utgiver: Leka kommune Dato: 11.05.12 Nr: 9/12 Utgiver: Leka kommune Dato: 11.05.12 Nr: 9/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 18.05 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 25.05 Neste utgaver 08.06 22.06 06.07 20.07 10.08 25.08 07.09 Leka

Detaljer

VELKOMMEN TIL VANNØYDAGAN 9. - 12. AUGUST 2012

VELKOMMEN TIL VANNØYDAGAN 9. - 12. AUGUST 2012 VELKOMMEN TIL VANNØYDAGAN 9. - 12. AUGUST 2012 Vær med å støtt opp om Vannøydagan, og Hamre stadion som har en av de fineste ekte gressbanene i Troms Arr: Vannøy Fotballklubb TORSDAG 9. AUGUST Kl 17.00

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Legekontoret i Leka ber om at pasienter og andre respekterer lege og helsesekretærs ønske om at oppringing skjer i vanlig telefontid kl.11-12.

Legekontoret i Leka ber om at pasienter og andre respekterer lege og helsesekretærs ønske om at oppringing skjer i vanlig telefontid kl.11-12. TIL HUSSTANDENE Utgiver: Leka Kommune Dato: 02/02/2007 Nr: 02/07 Legekontoret i Leka ber om at pasienter og andre respekterer lege og helsesekretærs ønske om at oppringing skjer i vanlig telefontid kl.11-12.

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 8.11.2013 Nr: 22/13. Lørdag 9. november fra kl.1000 vil 8. klasse arrangere kakelotteri på Joker.

Utgiver: Leka kommune Dato: 8.11.2013 Nr: 22/13. Lørdag 9. november fra kl.1000 vil 8. klasse arrangere kakelotteri på Joker. Utgiver: Leka kommune Dato: 8.11.2013 Nr: 22/13 Lørdag 9. november fra kl.1000 vil 8. klasse arrangere kakelotteri på Joker. Kom innom og kanskje du blir den heldige vinner av flott kake til farsdagen.

Detaljer

Leka kommune Møteprotokoll

Leka kommune Møteprotokoll Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lekatun Dato: 29.06.2017 Tidspunkt: 10:30 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Ole Kristian

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Teknisk etat melder om rydding langs kommunale veier

Teknisk etat melder om rydding langs kommunale veier Utgiver: Leka kommune Dato 30. okt. 2015 Nr: 21/15 Teknisk etat melder om rydding langs kommunale veier Veikantene skal ryddes, først og fremst der det er behov for fjerning av trær. Etter skoging vil

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato:7.2.2014 Nr. 3/14

Utgiver: Leka kommune Dato:7.2.2014 Nr. 3/14 Utgiver: Leka kommune Dato:7.2.2014 Nr. 3/14 Gratulerer til alle mødre på morsdagen søndag 9. februar! Kake i anledning dagen kan du vinne i lotteriet lørdag, se side 6. - og lørdag 8. februar kl.1500

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 28. juli Lørdag 29. juli arrangeres årets kortfilmfest i Gutvik grendehus.

Utgiver: Leka kommune Dato: 28. juli Lørdag 29. juli arrangeres årets kortfilmfest i Gutvik grendehus. Utgiver: Leka kommune Dato: 28. juli 2017 Lørdag 29. juli arrangeres årets kortfilmfest i Gutvik grendehus. nr. 15/17 Gutvik grendelag inviterer til kortfilmfest, hvor mange av årets beste kortfilmer vises

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Linda Hansen, Bjørn Terje Hansen, Alfred O. Pettersen, Annette Thorvik Pettersen. Sigbjørg Ulriksen, Kjetil Auståker, Steinar Garstad

Linda Hansen, Bjørn Terje Hansen, Alfred O. Pettersen, Annette Thorvik Pettersen. Sigbjørg Ulriksen, Kjetil Auståker, Steinar Garstad MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lille Herlaughall 23.03.11 1030-1515 Til stede: Forfall:, Trond C. Hiller, Ole Kr. Holand, Per Helge Johansen, Tore Hagen, Karen E. H. Jakobsen, Lidia Hakkebo

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord.

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord. Tirsdag 31.05.2016 Kl. 18.00 Måsøy Folkebibliotek RITA LINDBERG PETTERSEN, født og oppvokst i Havøysund, presenterer sin nyeste diktbok. Boken heter «Vintervinger» og inneholder en del egne illustrasjoner.

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden ( ).

Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden ( ). Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden (2011-2015). Et parti med én representant kan selvsagt ikke bestemme, eller avgjøre hvordan kommunen skal arbeide. SV kan påvirke i riktig

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Offentlig journal. Vedhogst i vegetasjonssoner langs vassdrag. Skjøtsel av vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag. 2014/81-1 618/2014

Offentlig journal. Vedhogst i vegetasjonssoner langs vassdrag. Skjøtsel av vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag. 2014/81-1 618/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.4.2014-14.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.04.2014 Vedhogst i vegetasjonssoner langs vassdrag Skjøtsel av vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag.

Detaljer