De frivillige hjelpere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De frivillige hjelpere"

Transkript

1 avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR De frivillige hjelpere Tillitsvalgtsamling på Lyngør På Lyngør fikk våre frivillige diskutere visjoner og fremtid. Else Hartvigsen har vært frivillig i mange år, og selv om hun er blitt 80 år, så forklarer hun at man ikke kan stoppe med å være frivillig av den grunn. Les mer side 9 Til topps Hver dag hele året står mange tusen frivillige fra Røde Kors hjelpekorps klar til å hjelpe hvis du skulle trenge det. Om sommeren har hjelpekorpset her på Sørlandet vakt og bare i Lillesand legger de ned flere tusen frivillige timer for å gjøre din sommer trygg. Hjelpekorpset er frivillig samfunnsberedskap i praksis: Vi er klare til å rykke ut hvis en større ulykke skjer. Hjelpekorpset her i Aust-Agder har både ambulanser, båter og snøskutere. Hjelpekorpset hjelper først og fremst ved søk- og redningsaksjoner i Norge. Hjelpekorpset består av frivillige i alle aldre som har valgt en krevende fritidsaktivitet, kanskje fordi de også får mye igjen! Hjelpekorpset har det veldig sosialt, de er flinke til å kurse deres frivillige og så synes mange det er en spennende fritidsaktivitet. Les side 4. og 5. hvor vi ble med på en øvelse i vårsolen. 50 mennesker fra Aust-Agder forbereder seg til tur på Galdhøpiggen. Les mer side 11 Møt hverandre Vi kan ha 400 venner på Facebook, men likevel mangle noen å snakke med. En av fire nordmenn er plaget av ensomhet. Også noen du kjenner. Kanskje vi bør «like» hverandre mer i virkeligheten? Treffes oftere under fire øyne og sjekke hvordan statusen egentlig er? Ta kontakt med noen du ikke har sett på lenge, og hjelp oss å skape et varmere samfunn! Tusenvis av frivillige i Røde Kors jobber hver dag for at mennesker skal møte mennesker i virkeligheten også. rodekors.no

2 2 avisa Leder Benedikte Nilsen Distriktsleder Aust-Agder Røde Kors Å være beredt Når en skal sette seg ned for å skulle skrive sin første leder til Røde Kors Avisa i påskehøytiden, føler en seg nokså ydmyk og takknemlig. Når en vet at 1000-vis av frivillige er ute som medmennesker hver eneste dag, skaper trygghet, bidrar til forebyggende arbeid, viser omsorg og gir hverdagslykke, så vet en at uten dere er verden et kaldere sted å være. Å være beredt handler først og fremst om å være godt organisert innad i gruppen i Aust-Agder, ha gode lokallag som samarbeider på tvers av lagene, som kan stå sammen i enhet når katastrofen skjer. Vi er Røde Kors - et team - som er beredt til å ta vare på folk rundt oss og som er i beredskap gjennom omsorg, hjelpekorps og forskjellige barne- og ungdomsaktiviteter. Forventningene som folk flest har rundt oss om hva vi skal være og hva vi skal kunne, er både skremmende og meningsfullt. Så er vi beredt? Kunne Aust-Agder Røde Rors taklet et Lærdaldrama? Er vi beredt for naturkatastrofer? Rekrutterer vi nok frivillige? Eller glemmer vi å spørre: Hvor vil vi? Hvor skal vi? Jeg kjenner jeg er spent på de neste to årene. Ønsket om at vi skal være med i fremtiden med latter, glede, samhold og mestring er stor, og dette kan vi kun klare i felleskap og på tvers av lagene. Gleder meg til fremtiden! Stor Arendal: Arendal Røde Kors Postboks 65, 4801 Arendal Leder: Anne-Grete Heddan Mobil: Moland Røde Kors Leder: Tove Rose Vatnebu, 4900 Tvedestrand Mobil: Tromøy Røde Kors Færvik, 4818 Færvik Leder: Inger Lise Thorstensen Mobil: Hisøy Røde Kors Cecilie Heddan Strømsbuveien 7E 4736 Arendal Mobil: Lillesand Røde Kors Havnegata, 4790 Lillesand Leder: Dagfinn Bakkemoen Mobil: Grimstad Røde Kors Bioddgaten 7, 4878 Grimstad Leder: Trond Erik Bognø Mobil: Risør Røde Kors Grønningveien 31, 4950 Risør Leder: Tore Bjørn Hovde Mobil: Evje og Hornnes Røde Kors Liavegen 2, 4735 Evje Leder: Christer Helgesen Mobil: Valle Røde Kors Leder: Jorunn Harstad Lund 4747 Valle Mobil: avisa Utgiver: Aust-Agder nr Mottager: Alle husstander i Aust-Agder Ansvarlig redaktør: Jonas Øhlckers Ansatte på distriktskontoret: Redaksjon: Maria Dalby Internett: Kontoradresse: Langbryggen Arendal Trykk: Nr 1 Trykk Opplag: ca Jonas Ravn Øhlckers Daglig leder Birgit Weerts Berit Bulien Jørgensen Rådgiver Maria Dalby Informasjon og opplæring Bryan Hayes Henris Kafe Ellen Dale Kwekam Rådgiver

3 avisa 3 En lærende beredskapsorganisasjon Røde Kors sitt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Vi hjelper der behovet er størst og der vi er best egnet til å hjelpe både medisinsk, materielt og sosialt. Av: Maria Dalby Røde Kors er en beredskapsorganisasjon som skal handle når det er bruk for oss. Det er situasjonen som avgjør hva vi skal gjøre. Etter 22. juli så vi at det i en katastrofesituasjon er like mye bruk for omsorgspersoner som hjelpekorpset. Derfor har organisasjonen de siste tre årene jobbet aktivt for å bli enda dyktigere til å bruke våre mange frivillige innenfor omsorgsaktivitetene, også når noe uforutsett skjer. Det var for eksempel besøkstjenesten som under brannen i Lærdal banket på husene til folk som måtte evakueres. Vi har spurt en lokalforening her i fylket, om hvordan de jobber med beredskap: - Vi har nå tatt fatt i å lage en egen oppdatert beredskapsplan for Lillesand. Den er i disse dager ute på høring til styrene og skal behandles på neste styremøte. Det er en omfattende plan, men håper og tror at den blir god. Ellers er beredskapsarbeidet kommet noe bedre i gang i Lillesand by, forklarer Dagfinn Bakkemoen. Han er leder for Lillesand Røde Kors. Om det skulle oppstå en krise i Lillesand kommune, vet de at de skal vente på en beskjed fra kommunens kriseteam før de setter i gang tiltak. -Vi har i disse dager et tett samarbeid med Lillesand kommune som har total gjennomgang av sin kriseberedskap fra fylkesmannens beredskapsavdeling. Det har vært to fellessamlinger med kommunen og andre aktører og de skal ha en krise-øvelse senere. Det er lokalforeningen selv som har tatt initiativ og invitert seg inn i Birkeland kommune, hvor det ikke er noen Røde Kors-forening. Hvis han skal spekulere i hva som kan bli den store utfordringen her, lyder svaret: Førstehjelp er en av grunnpilarene i Røde Kors, men de siste tre år har vi kurset vår frivillige i psykososial førstehjelp. -Den største utfordringen tror jeg nok er en ulykke med toghavari. En ulykke til sjøs kan også bli omfattende. Men i hverdagen er det lokale kriser som f.eks. ekstrem nedbør, tap av strøm over lang tid, etc. Det er også en utfordring dersom man aldri eller svært sjelden tar frem og oppdaterer sine beredskapsplaner, sier Bakkemoen. Han mener Aust-Agder har en styrke ved å være et forholdsvis lite geografisk område, hvor man lettere kan hjelpe hverandre. -Vi har en god varslingsplan, i hvert fall for hjelpekorpset. Her har vi nok en liten utfordring i forhold til de andre avdelingene i Røde Kors-systemet, som BARK, RØFF og Besøkstjenesten som også er en del av omsorgsberedskapen. I Røde Kors interne evaluering etter hendelsene heter det at: «Samarbeidet om innsatsen etter terroraksjonen har gitt en historisk mulighet for en bedre beredskap for Røde Kors, der både Røde Kors Omsorg og Røde Kors Hjelpekorps er likeverdige parter i en felles beredskap for ett Røde Kors og som del av ett samvirkefellesskap». Man har også av den grunn gjort kurset psykososial førstehjelp obligatorisk for alle våre frivillige. Her lærer man hvordan man kan hjelpe folk som nettopp har vært i en akutt krise. Det kan være noen som har sett en ulykke eller er berørt av en ulykke. Humanitære behov i Norge 80 til 90 % av den norske befolkningen vil oppleve en traumatisk hendelse i løpet av livet. Det er viktig å kunne utøve førstehjelp om man er den første ved ulykken, men hva med barnet som så ulykken, hvem tar seg av ham? Røde Kors jobber med å utdanne alle våre frivillige i psykososial førstehjelp, slik at man vet hva man skal gjøre, også for dem som ikke er direkte involvert i ulykken, men kanskje vitne til den. Røde Kors og omsorgsberedskap For eksempel: 20 % vil oppleve en livstruende ulykke 17 % vil oppleve en naturkatastrofe 13 % vil bli truet med våpen 9 % vil bli fysisk angrepet 5 % vil bli voldtatt I tillegg begås det 530 selvmord og selvmordsforsøk per år. Røde Kors tilbyr beredskapsavtale I vinter satte to store branner ekstra fokus på kommunenes beredskapsplaner. I Lærdal ble ordføreren helt avhengig av Røde Kors sitt samband. Det var den eneste måten kommunen kunne komme i kontakt med omverden, da telefonnettet var dødt. Selv forklarer ordføreren samarbeidet slik: -Jeg hadde hørt at Røde Kors hadde snøskutere og noen båter, men jeg ante ingenting om sambandet. Da nettet falt bort fra Rådhuset, hadde vi ikke kommunikasjon og jeg hadde derfor ikke mulighet til å utføre oppgavene mine. Heldigvis fikk vi bruke sambandet til Røde Kors. De hadde bedre samband enn kriseledelsen, sier Jan Geir Solheim, ordfører i Lærdal. Over 160 frivillige fra 21 hjelpekorps gjorde en innsats i Lærdal. Brannen brøt ut 18. januar og ødela 40 bygninger. Røde Kors sitt arbeid er og vil alltid være kun et supplement til kommunale tjenester og lederskap En beredskapsavtale mellom kommunen og en lokalforening i Røde Kors vil understøtte kommunens beredskapsplan og bygge på kommunens egen risiko- og sikkerhetsanalyse (ROS). Ved hjelp av en beredskapsavtale vil Røde Kors være en aktiv bidragsyter og støttespiller i kommunens beredskapsarbeid. Røde Kors er Norges største, frivillige humanitære organisasjon og Røde Kors globalt er verdens største humanitære nettverk. Lokalt og nasjonalt mobiliserer vi frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid, omsorgsaktiviteter og Røde Kors ungdom. Røde Kors er en beredskapsorganisasjon og støtteaktør for norske myndigheter både i krigsog fredstid - gjennom en sterk tilstedeværelse i store og små lokalsamfunn. Denne tilstedeværelsen krever at: - Røde Kors har avklarte roller og oppgaver i forhold til det offentlige. For å kunne gjøre en god og forsvarlig jobb er Røde Kors avhengig av et godt samarbeid med offentlige myndigheter og aktører i beredskapsarbeidet på lokalt, fylkes- og sentralt nivå. - Røde Kors kan identifisere og forebygge kriser - I samarbeid med det offentlige deltar Røde Kors i lokalsamfunnets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Samtidig ønsker vi å delta i forebyggende arbeid for å unngå eller redusere skader når ulykken skjer. - Røde Kors har evne til å reagere og handle - Når ulykken rammer og kriser inntreffer, må vi være forberedt på å reagere og handle raskt. Dette betyr at Røde Kors også er en relevant aktør ved planlegging og gjennomføring av øvelser.

4 4 avisa Øvelse med Arendal Hjelpekorps 1. Mann 45 år gammel er forsvunnet. Sist sett på Hove. Han er iført blå vindjakke. Alarmen er gått Kl stiller 21 hjelpekorpsere for å finne mannen. 2. Leder av Arendal Hjelpekorps, Frederick Stensbye, gir beskjed om situasjonen. 3. Korpset deles inn i grupper og gruppelederne får beskjed om hvor de skal lete først. 4. Kart nærleses så alle er sikre på hvor de skal gå.

5 avisa 5 5. Sambandet testet så man er sikker på at man kan høre hverandre. 6. Det må letes grundig. 7. Det gås barmark. Det vil si at alle går på en linje og leter. Det brukes ofte når man har et mindre område og er mer sikker på at vedkommende befinner seg der. 8. Endelig er det positivt funn. 9. Hjelpekorpset orienteres om funnet. 10. Mannen bæres til ambulansen.

6 6 avisa Lær av Lærdal: Samspillet reddet liv De Røde Kors-frivillige banket på dører, evakuerte folk og slukket brann under flammenes voldsomme herjinger i Lærdal. Samvirket mellom redningsetatene brann, politi, helse og de frivillige, bidro til å redde liv og minimere skade. Jeg håper flere kommuner inkluderer Røde Kors og andre lokale frivillige ressurser inn i sine kriseplaner for å sikre helhetlig beredskap. Åsne Havnelid, generalsekretær i Røde Kors (nr. to fra venstre), på omvisning i Lærdal. Her med Øyvind Aarethun Lysne (t. v.) operativ leder Lærdal Røde Kors Hjelpekorps, Trygve Skjerdal, operativ leder under første del av aksjonen, Aurland Røde Kors Hjelpekorps og Monika Lysne, leder av Lærdal Røde Kors Hjelpekorps. Foto: Nina Horn Hynne/Røde Kors Av: Åsne Havnelid, generalsekretær i Røde Kors I større kriser og katastrofer er de første minuttene og timene avgjørende for å redde liv og minimere fysisk skade. Da gjelder det å ha nok hjelpemannskap tilgjengelig som er handlekraftige og kjenner de lokale forholdene. Det så vi igjen i Lærdal. Tett samspill på ulike nivå gjennom flere år har ført til at rednings-etatene er beredt på avgjørende samvirke i utfordrende situasjoner og omgivelser. Lokalt Røde Kors var raskt på plass i Lærdal, så omfanget av katastrofen og behovet for ytterligere mannskap. På oppdrag fra politiet mobiliserte Røde Kors frivillige fra 16 kommuner i Sogn og Fjordane og fra to kommuner i Hordaland. Totalt var over 160 frivillige fra Røde Kors i sving gjennom akuttfasen brannatten og som støtteaktør i etterkant. I tillegg satt flere titalls omsorgsfrivillige fra Røde Kors klare til å stille opp, dersom Lærdal kommune hadde behov for dem. At Røde Kors lokalt kan stille så mange mannskap til rådighet på kort tid, er resultat av godt samspill over tid - internt og i forhold til samarbeidspartene i redningstjenesten. Politiet ga Røde Kors i oppdrag blant annet å evakuere beboere i Lærdal. Sammen med lokalbefolkningen og frivillige fra Norsk Folkehjelp, ble flere hundre personer evakuert ut samme natt. Dører ble banket på, folk ble hjulpet ut, dører ble banket på igjen, og noen dører måtte brytes opp. Noen beboere ble sendt til sykehus, andre til evakueringssentre. Så en ny runde for å sikre at alle husene i faresonen faktisk sto tomme. Samtidig som frivillige gikk fra hus til hus, trampet de ned småbranner som oppstod i gnistregnet. Frivillige fra Lærdal Røde Kors deltok også i heroisk brannslukkingsarbeid for å redde brannstasjonen, teknisk etat og Røde Kors-huset. På evakueringssentrene var frivillige fra Røde Kors ansvarlig for inn- og utregistrering. På aldershjemmet satt de vakt og forberedte evakuering, og de sto vakt i gatene brannatten og påfølgende natt. Som brannvakter ivaretok de frivillige også omsorgsfunksjoner. Mange fortvilede og redde beboere trengte støtte og noen å prate med. Del av beredskapsplanen Innsats fra politi, brannvesen, helseforetak, Lærdal kommune, Fylkesmann, nabokommuner, Sivilforsvaret, Heimevernet, lokalbefolkningen og frivillige fra Norsk Folkehjelp og Røde Kors bidro til å avgrense virkningene av brannen i Lærdal. At samspillet fungerer mellom de ulike aktørene i slike situasjoner, avhenger av god dialog og samhandling i hverdagen før det utenkelige inntreffer. En kommunal beredskapsplan for en storbrann, i kombinasjon med sterk vind og full svikt i alle kommunikasjonslinjer og strømforsyning, fantes naturlig nok ikke i Lærdal. Ingen kunne ha forutsett en slik katastrofe. Men kommunen hadde en nylig oppdatert beredskapsplan, og den ble fulgt. Røde Kors har i flere år vært en naturlig del av denne planen. I Lærdal har Røde Kors også vært representert i kommunens beredskapsråd og kriseledelse i flere år. Tilsvarende var tilfelle i Stryn i forkant av uværet Dagmar kommunen og Røde Kors hadde planer for samspill i en krisesituasjon. Jeg håper at flere kommuner, også i Aust-Agder, lærer av Lærdal og andre kommuner som inkluderer Røde Kors og frivillige ressurser i sine beredskapsplaner. Når det utenkelige først skjer, ser vi effekten av nært samspill og øvinger for å sikre en helhetlig lokal beredskap. Parallelt skal vi i Røde Kors evaluere vår egen innsats og samspillet i Lærdalaksjonen. Slik kan vi sammen stå enda sterkere rustet ved neste aksjon.

7 avisa 7 Samfunnsikkerhet - Fylkesmannens ansvar og oppgaver Alle som bor og oppholder seg i Norge skal kunne føle seg trygge. Tryggheten for liv, helse, miljø og materielle verdier er uløselig knyttet til velstandsnivået i vårt samfunn. Mange har ansvar for å forebygge og håndtere kriser og katastrofer. Hva er fylkesmannens ansvar og oppgaver? Av: Dag Auby Hagen, beredskapssjef hos Fylkesmannen i Aust-Agder Orkaner, flommer, skogbranner, kraftige snøfall, togulykker, ras, influensaepidemier, bortfall av kraft og tele er eksempler på scenarier som skaper utfordringer for den enkelte av oss, men også samfunnet i sin helhet. Scenariene utspiller seg stadig vekk. Frekvens og omfang er noe varierende over det ganske land, men mange vil allikevel huske noen scenarier som har berørt Aust-Agder de siste årene: orkanen Gudrun i 2005, snøvintrene med store samferdselsproblemer (E18 og jernbanen) i 2006 og 2007, skogbrannen i Froland 2008 for å nevne noen. Arbeidet med samfunnssikkerhet tar utgangspunkt i at kriser skal forhindres/ forebygges og at kriser som har oppstått skal håndteres på en så god måte som mulig. Ansvaret for forebygging og håndtering foregår etter følgende prinsipper: Ansvarsprinsippet den som har ansvaret til daglig har også ansvar for å forebygge og håndtere kriser Nærhetsprinsippet forebygging og håndtering skal foregå på lavest mulig nivå Likhetsprinsippet organisering skal være mest mulig likt den som vi har i den daglige drift Samordning og samvirke alle myndigheter, virksomheter eller etater har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke/samordning med hverandre Dette gjelder på alle nivåer i samfunnet. I ytterste forstand fra den enkeltes egenberedskap til sentrale myndigheters ansvar ved nasjonale kriser og katastrofer. I praksis betyr det at de daglige hendelsene håndteres av nødetatene. Dersom oppgavene er større kan det aktivisere kommuner, berørte etater, Fylkesmann, direktorater, departementer og Storting og Regjering. Alt avhenger av omfang og kompleksitet. Er det en stor krise, vil det være behov for samordning på flere nivå. Fylkesmannen er pålagt å samordne det forebyggende arbeidet og selve krisehåndteringen på regionalt nivå. Det forebyggende arbeidet er omfattende og mye løses ved godt planarbeid i kommunene. Behandling av plansaker starter i en kommune. Kommunen er pålagt å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser og ta forebyggende hensyn med i alle planprosesser. Plansakene kommer deretter til Fylkesmannen som kontrollerer at bestemmelsene er fulgt og at det oppnås et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Dersom arbeidet ikke er godt nok, kan Fylkesmannen fremme innsigelse og planene må gjennomarbeides bedre. Kommunene kan ikke sikre seg mot alle hendelser. Det som ikke kan forebygges, må kommunen lage en kriseplan for og ikke minst øve på å håndtere. Fylkesmannen fører tilsyn med at dette arbeidet tilfredsstiller lov og forskrift. Samtidig gir fylkesmannen råd, veiledning og gjennomfører opplæring og øvelser. Erfaringsvis er det sterkt behov for at noen setter fokus på beredskapsarbeidet i en travel kommunal hverdag. De fleste kommuner ønsker faktisk tilsyn og oppfølging for å kunne gjøre en god jobb for sine innbyggere. Fylkesmannen og de regionale etatene har også sine beredskapsplaner og krisestaber. Samordning og prioritering av tiltakene som skal iverksettes regionalt gjøres ved at alle sentrale aktører møtes i fylkesberedskapsrådet. Fylkesmannen leder rådet. Fylkesmannen har også ansvar for å holde sentrale myndigheter orientert ved kriser og katastrofer slik at sentral krisehåndtering er samordnet og koordinert med nasjonal krisehåndtering. Fylkesmannen øver sin stab og fylkesberedskapsrådet ved jevne mellomrom. I Agder foreligger det en felles risikoog sårbarhetsanalyse (ROS) for begge Agderfylkene. Øvelsene og fokuset på regionalt og kommunalt nivå tar utgangspunkt i de mest aktuelle scenariene i ROS. Fokuset de siste årene har vært rettet mot håndtering av ekstremvær med bortfall av kraft, tele, informasjon, stengte veier, stengte butikker, ødelagte vannforsyninger og utfordringene i helsetjenesten. Trygghet og beredskap er også noe som den enkelte bør tenke på i hverdagen. Er du godt nok sikret dersom ekstremværet herjer på Agder? Ofte er det snakk om å sette seg inn i et tenkt scenario og la fantasien få litt fritt utløp. For en tid tilbake utfordret jeg noen av den yngre generasjon på spørsmålet. Svarene sprikte fra at nedetid på Facebook var å betegne som en krise til mer reflekterte svar på konsekvensene av ekstremvær og hvordan man kan forberede seg. Noen var innom viktigheten av sikker strømforsyning, kommunikasjon, matvareforsyning, medisiner, vannforsyning, åpne veier, brøyting, god og krisedempende informasjon og ikke minst at noen tok ansvar for å forebygge og håndtere kriser. Håndtering av kriser og katastrofer er satt i system. Noen av dem jeg snakket med var aktive bidragsytere for å styrke samfunnets beredskap gjennom Røde kors. Alle som bor og oppholder seg i Aust- Agder skal føle seg trygge på at Fylkesmannen og kommunene tar sitt ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap alvorlig. Både det forebyggende og krisehåndteringen dersom noe skjer. Dag Auby Hagen på besøk hos Lillesand Røde Kors Hjelpekorps Arendal og Lillesand Hjelpekorps møtte opp da beredskapssjefen hos Fylkesmannen i Aust-Agder kom til Lillesand for å fortelle om sin rolle innen redning og beredskapsarbeid ovenfor kommunene. Kvelden begynte med at Hagen gjorde rede for de fire grunnprinsippene som definerer arbeidet innen beredskap og redning i Norge. Herunder Ansvarsprinsippet, Nærhetsprinsippet, Likhetsprinsippet og Samvirke/Samarbeidsprinsippet. (les mer i artikkelen fra fylkesmannen). Fylkesmannen har noen forventninger til kommunene, de skal ta utgangspunkt i ROS-analysen til Agder, og den skal dekke alle som befinner seg i kommunens geografiske område. Her må Røde Kors være en av deltakerne inn mot beredskapsplanen. Beredskapssjefen forteller selv at han etterlyser Røde Kors når han jobber mot kommunene, men Røde Kors fikk også en klar anmodning om å jobbe aktivt opp mot kommunene for å få ett godt samarbeid i forbindelse med kommuners beredskapsplaner. Viste du forresten hvorfor jernbanen gjennom Agder går der den går? Det har med rekkevidden på artilleriangrep under krigen fra sjøen, der jernbanetraséen går i dag lå den nemlig utenfor rekkevidden til artilleri.

8 8 avisa Å bli kjent med Røde Kors Røde Kors skolen del 1 Under årsmøtet i mars hadde vi en markering for Syria. Vår president Sven Mollekleiv fortalte om situasjonen i Syria. Om man spør Ola nordmann hva Røde Kors handler om, så svarer han sikkert: Hjelpekorps og nødhjelpsaksjoner i forbindelse med kriser i Afrika, Filippinene og Syria. Først når man spør litt mer, kommer folk i tanke om besøkstjenesten, kanskje leksehjelp og Ferie for alle. Verdens største humanitære organisasjon Sannheten er den at Røde Kors er en veldig stor organisasjon, verdens største humanitære organisasjon. Organisasjonen har omlag 97 millioner medlemmer og frivillige og over ansatte. Derfor kan det også være litt vanskelig å skjønne helt hvordan vi egentlig fungerer. Hvordan blir man medlem og hvordan vet man hva man vil være frivillig i? Første skritt er ofte at noen spør, eller man selv går og lurer på om det å bli frivillig hadde vært noe for meg? Kanskje man savner noe litt mer meningsfylt, kanskje man har lyst til å gjøre noe for andre. Da er du på rett vei. Her får du en kort oversikt over hvordan vi er bygd opp her i Aust-Agder Røde Kors. Lokalforening Hva er en Røde Kors lokalforening? En lokalforening i Røde Kors er et selvstendig organisasjonsledd. Lokalforeningen har ansvaret for all Røde Kors-virksomhet i sitt lokalmiljø. Du kan delta på lokale aktiviteter, som medlem og bli frivillig. Du trenger ikke være bosatt i samme fylke eller kommune som lokalforeningen ligger og står fritt til å velge den lokalforeningen du selv ønsker å være aktiv i. Her i Aust-Agder har vi åtte lokalforeninger som ligger i: Risør, Arendal, Tromøy, Moland, Hisøy, Grimstad, Evje og Hornnes samt Lillesand. Lokalforeningen er styrt av et frivillig styre som velges på årsmøtet en gang i året. Vanligvis i februar. Fire av vår lokalforeninger har et hjelpekorps, mens alle foreningene har omsorgsaktiviteter - det kan være besøkstjeneste, leksehjelp, natteravner og norsktrening, for å nevne noen. Aktivitetene drives av frivillige, og lokalforeningene må skaffe midler til dette enten ved å søke støtte, arrangere lotterisalg eller ved at medlemmene betaler kontingent. Det er derfor vi har behov for flere medlemmer. Våre medlemmer er fundamentet for all vår aktivitet. Man kan vel nærmest si at det går hånd i hånd uten det ene har vi ikke det andre. Aktiviteter Hvilke aktiviteter våre lokalforeninger jobber med handler i høy grad om hvilke behov vi ser i lokalsamfunnet. Det skjedde for eksempel da besøkstjenesten ble stiftet i Den har mottoet: Den beste medisin for et menneske er et annet menneske. Dette ble sagt av daværende generalsekretær i Norges Røde Kors, Jens Meinich, som også regnes som grunnleggeren av besøkstjenesten. Besøkstjenesten har i dag rett under 6000 frivillige. De fire trinnene i Røde Kors - vurderingen er som følger: 1. Det skal foreligge et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner. 2. Aktiviteten følger naturlig av vårt oppdrag og er i henhold til våre prinsipper. 3. Behovene er ikke dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig forankring. 4. Røde Kors har kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven. Distrikt Hva er Røde Kors distrikt? Distriktsforeningen er et organisasjonsledd for lokalforeninger i det aktuelle fylket. Distriktet er et service- og samordningsledd mellom lokalforeningene og foreningens øvrige organer. Alle vår lokalforeninger hører inn under et distrikt (fylke). Distriktsleddet har et distriktsstyre som velges annethvert år på vårt årsmøte. Det er lokalforeningene som sender delegater som kan stemme på årsmøtet. Lokalforeningene har representanter ut i fra hvilke aktiviteter de har. Årsmøtet og distriktsstyret er oppdragsgiver for distriktskontoret, som i Aust-Agder har seks ansatte. Distriktet har et omsorgsråd, ungdomsråd og hjelpekorpsråd som bistår og hjelper lokalforeningene med å starte nye aktiviteter, søke om midler eller annet etter behov. Utover dette har distriktet et beredskapsutvalg, og man kan også ha et opplæringsutvalg som hjelper med kurs og utdanning av de frivillige. Distriktsstyret har møte en gang i måneden, hvor de utpeker retningen videre, hva Røde Kors i Aust-Agder skal jobbe med. Hvert medlem av styret blir knyttet opp mot en lokalforening og besøker deres styremøter. De har også en dialog om hva lokalforeningen ønsker hjelp til og hvordan vi kan utvikle og sikre at våre aktiviteter møter de behov som er i lokalsamfunnet. Røde Kors i Norge Norges Røde Kors nasjonalforeningen ledes av et landsstyre med en styreleder/president, som velges på landsmøtet som avholdes hvert tredje år neste gang i Trondheim i oktober Landsmøtet vedtar et hovedprogram som gjelder all Røde Kors aktivitet i Norge de tre neste årene. Nasjonalforeningen har også et hovedkontor med sete i Oslo, som ledes av en generalsekretær. Norges Røde Kors ble stiftet i 1865 og er 150 år i Benedikte Nilsen er distriktsleder for Aust- Agder Røde Kors. Hun ble valgt på vårt årsmøte i mars 2014 for to år. Her står hun sammen med vår president Sven Mollekleiv som velges på vårt landsmøte hvert tredje år. Neste landsmøte er i Trondheim i oktober.

9 avisa 9 Jeg er stolt av å være med i Røde Kors fordi Lyngør alle vår frivillige fortjener en kjempe klem. Tillitsvalgtsamlingen på Lyngør fikk virkelig gløden frem i våre frivillige. Her fikk de fortalt hvorfor Røde Kors er så viktig. -At du orker å jobbe uten å få en krone, sånn sier folk. Men det det gir igjen, det aner du ikke før du har prøvd, sier Anja Madshaven. Hun er med i styret i Lillesand Røde Kors. Hun har vært aktiv i Røde Kors i 30 år og hun startet i URK da hun var 17 år gammel. -Jeg er veldig stolt av Lillesand Røde Kors. Jeg er veldig stolt av gjengen vår. -Det blir bare mer og mer moro. Kanskje det er fordi jeg blir eldre? sier Ingrid Ulstein. Hun tror koden til Røde Kors er sosialisering. -Røde Kors står for raushet, og vi skal være enda mer rause. Ingrid Ulstein sitter i distriktsstyret for Aust-Agder Røde Kors og har i tillegg tatt instruktørkurset vårt i dialog og konflikthåndtering. Else Hartvigsen mener Røde Kors er en livsstil. -Man må bare fortsette selv om man er blitt 80 år. Else er aktiv i besøkstjenesten i Risør, hvor de blant annet har treff hver torsdag på sykehjemmet. -Røde Kors er en stor familie og du blir tatt imot med åpne arme uansett hvor du bor. Det er i hvert fall den opplevelsen Maria Schinnes hadde da hun flyttet fra Grimstad Røde Kors hjelpekorps til Stavanger, og tilbake igjen. -Jeg tror mange sitter der ute og har lyst til å bidra. De vet bare ikke hvordan. Schinnes er medlem av styret i Grimstad Røde Kors og har vært med i Røde Kors i 21 år. Melding på Facebook fra en av våre frivillige i Arendal Hjelpekorps: Å være frivillig i Røde Kors, i denne sammenheng Røde Kors Hjelpekorps... Klokka er 21:30, sitter og vurderer om jeg skal legge meg tidlig etter en innholdsrik dag... Kjeder meg litt der jeg sitter i sofaen..21:35 ALARM LETEAKS- JON. Hopper opp av sofaen finner frem sekken, koker vann, avtaler med barnevakt (siden vi begge er aktive i Hjelpekorps) tar på uteklær - komponerer sms til sjefen på jobb som gir meg fri med lønn dersom jeg må på leteaksjon i arbeidstiden - Er jo ikke arbeidstiden nå, men må jo nesten gi info om hva som skjer. Blir kanskje litt sen i morra, skal ut på leteaksjon i natt - Glemmer at jeg var litt trøtt for litt siden - NOEN DER UTE TRENGER HJELP! Kl 21:53 Leteaksjon avblåst, positivt funn! Ble ikke leteaksjon på meg i kveld/natt, men jeg er beredt. Jeg er frivillig i Arendal Røde Kors Hjelpekorps og stolt av å være frivillig i Røde Kors. Jeg er beredt, har tatt mitt valg - er du beredt? Marion Stensbye. I forbindelse med påsken satte vi fokus på alle vår flinke frivillige. Påskeharen delte gull ut, fordi de er gull verd. Her er det frivillige fra Losen som får klem.

10 10 avisa RØFF gjør en forskjell for russen vert år tilbyr Veivesenet russebilsjekk i samarbeid med politi, brannvesen, Røde Kors, Viking og 18 Pluss. Av: Kristina Kwam, leder av RØFF i Arendal Vi i Arendal Røde Kors har vært deltakere i dette tilbudet i fire-fem år. RØFF har hatt ansvar for standen de to siste årene. På vår post fokuserer vi på viktigheten av å kunne førstehjelp, spesielt med tanke på en russetid med mye bilkjøring og større sjanse for å komme ut for ulykker. Vi får låne to bilvrak fra Viking til posten vår, og RØFFerne blir sminket med forskjellige skader som er typiske for bilulykker. Russen kommer i grupper og får i oppgave å yte førstehjelp som førstemann på skadestedet. -Vi får dessverre ikke så lang tid med hver gruppe, så det er begrenset hva vi får lært bort. Men vi gir dem en vekker og noen tips og triks, i tillegg til det aller viktigste. Uansett ser vi stor forskjell i holdningen deres fra de kommer til posten vår og til de går videre til neste, sier Kristine Kwam, leder av RØFF i Arendal. I løpet av dagen er det mellom russ innom rebusen. Siden Russe-rebusen ble startet, har det ikke vært noen dødsulykker med russ i Aust-Agder. Fakta RØFF er Røde Kors tilbud for ungdom, hvor medlemmene selv bestemmer hvilke friluftslivsaktiviteter de vil holde på med. Du vil få opplæring innen ledelse og redning, med vekt på praktiske ferdigheter og øvelser i realistiske omgivelser. RØFF er for ungdom mellom år. Aust-Agder Røde Kors har RØFF i Lillesand og Arendal og håper å kunne starte flere grupper snarest. Ta kontakt på om dette kunne være noe for deg.

11 avisa 11 Til Topps! 50 mennesker fra Aust-Agder forbereder seg på tur til Galdhøpiggen «Vi skal opp - og vi skal klare det!» Hvert år tar hundrevis av mennesker fra hele Norge og fra hele verden utfordringen - de klatrer til toppen av Norges tak, den bre-dekkede toppen av Galdhøpiggen, 2469 meter over havet. I år befinner det seg i denne gruppen også 50 mennesker fra Aust-Agder fra over 15 ulike nasjoner. Av: Birgit Weerts Til Topps har satt seg som mål å være årets sprekeste integrerings arrangement, der det flerkulturelle og frivillige Norge går sammen om et årlig arrangement som går over to dager. Integreringsarbeidet blir markert med en stor kulturfest, i tillegg til bestigning av Galdhøpiggen og forskjellige andre turalternativer rundt Lom. Norges Røde Kors arrangerer i år Til Topps for sjuende gang i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kommunesektorens interesseog arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Den norske Turistforening (DNT). Turen skaper felles mestringsfølelse og felles opplevelse på tvers av hvor man kommer fra. Det skaper fellesskap og sosialt samvær og er et spennende prosjekt i integreringsarbeidet i det norske samfunn. Røde Kors i Arendal har tidligere vært med, sist gang var for fire år siden. -I år er vi en ivrig gjeng med rundt 50 store og små med ulik bakgrunn som trener til tur, sier frivillig for Til Topps i Aust-Agder, Erik Gunvaldsen. -Hver siste søndag i måneden inviterer vi til en felles tur i fylkets vakre natur. Målet er at formen skal være på topp når Galdhøpiggen skal bestiges den 7. juni og at folk har opplevd «turglede», forklarer han. -Det er fint å få inspirasjon til å komme seg ut på treningsturer og samtidig bli kjent både med hverandre og med turmuligheter i nærområdet, bekrefter deltaker Raimonda Baranauskaite fra Litauen. - Vi skal opp og vi skal klare det. I april var den turglade gjengen på toppen av Ugleboknuten i Arendal, og nøt hvile og bål underveis. Baranauskaite innrømmer at forventningen stiger når den store turen nærmer seg med stormskritt og de må nok strekke seg til enda høyere topper for å være best mulig forberedt. -Vi skal opp og vi skal klare det, understreker hun. Premiereturen i slutten av mai gikk til Gjevdenuten i Åmli, hvor man må opp en veldig bratt stigning for å sikte mot toppen. På toppen av Galdhøpiggen kan det være minus 19 grader, også på sommeren. -Det er derfor viktig å tenke på bekledning og hva vi skal ha med i sekken, sier arrangementssjefen, som legger vekt på at forarbeidet og opplevelsen i forkant av turen er minst like viktig som selve turen. -Jeg opplevde at mange syntes det var fint å komme seg ut, spesielt i «skuldersesongen» (red. ikke sommer, turslang) hvor Sørlandet ikke akkurat viser seg fra solsiden. Planen er derfor å fortsette med et regelmessig turtreff hele året for å løfte en sunn hobby og å skape en fin møteplass. -Og dermed er vi også best mulig forberedt når det gjelder til topps igjen neste år, ler Erik Gunvaldsen. Til Topps kan bidra til: At det skapes varige lokale nettverk gjennom natur-, kultur- og relasjonsopplevelser. At vennskap og kjennskap som etableres lever videre etter at turen er gjennomført. Å gi positiv oppmerksomhet rundt integreringsarbeid. Å bygge opp under folks vilje til å delta i det praktiske integreringsarbeidet i sitt nærmiljø. Å gi inspirasjon til å komme seg ut på treningsturer og løfte en helsefremmende hobby. Å gå til Galdhøpiggen ingen hverdagslig ting uansett om man er født i Norge eller ei.

12 12 avisa Dramatisk forverring i Syria Granater slår daglig ned i Darya, en bydel i sørlige Damaskus. En dramatisk økning i volden og brudd på krigens regler av alle parter i Syria. - Nå må verden våkne og samarbeide for å stoppe galskapen, ber Røde Kors-president, Sven Mollekleiv. Av: Vivian Paulsen Denne uken besøkte han Damaskus og er sterkt rystet over hvor forverret situasjonen for sivilbefolkningen har blitt i det siste. - Vi ser at befolkningen mange steder i landet med overlegg holdes unna helsehjelp, ikke får mat, og vannforsyningen kuttes. Dette gjøres av alle parter i konflikten og er klart brudd på krigens regler, sier Mollekleiv svært engasjert. Desperate etter hjelp 9,5 millioner mennesker er direkte berørt av kampene i Syria, over 6 millioner har måttet flykte inne i landet, mens nesten 3 millioner har flyktet til nabolandene. Mange millioner er avhengig av organisasjoner som Røde Kors for mathjelp. - Opp mot tre millioner mennesker er i lange perioder avskåret fra all hjelp. Dette gjelder ikke bare i Aleppo, gamlebyen i Homs og flyktningleiren Yarmouk, men også store bydeler sør i Damaskus hvor det bor opp mot en million mennesker, sier han. Han besøkte bydelen Zahnaya, sør for Damaskus, hvor rundt mennesker har flyktet det siste året fra nabobydelen Darya, som ligger bare 1-2 kilometer unna. - I Daraya er det fremdeles aktive kamper. Vi hørte granater og så røykskyer som falt ikke langt unna der vi stod. Familiene vi møtte der må leve med at de ser hjemmene sine bli bombet hver eneste dag. Jeg kan ikke engang forestille meg hva det gjør med dem, undrer han. Nyfødt baby En av familiene som har flyktet til Zahnaya er Asmaa (33), hennes mann Mehdi, og deres tre barn. To jenter på 11 og 12 år, samt minstejenta som ble født for én uke siden. De har nå bodd på ett rom i en uferdig bygning i et år, sammen med flere hundre andre familier. - Det er forferdelig vanskelig å bo i en slik situasjon. Hjemme i Darya hadde vi et hus og Mehdi jobbet i en møbelfabrikk, men nå har vi ingenting, forteller Asmaa. Hun forteller videre at de ventet i det lengste før de forlot hjemmet sitt. - Vi ville ikke dra, men da en granat traff huset vårt måtte vi bare flykte for livet, sier hun stille. Det nytter å hjelpe Syria Røde Halvmåne har hjulpet familiene med presenninger, provisoriske vinduer og dører, samt tepper og madrasser, slik at de har kunnet gjøre det uferdige bygget om til et provisorisk hjem. Familiene får også månedlige matrasjoner, som virkelig er livsnødvendige for så mange som ikke har annen inntekt. De er ressurssterke og har organisert egen skole for barna på ettermiddagen, da alle ikke har råd til skolebøker og annet materiell de trenger for å gå på skolen. - Det som slår meg i møte med disse familiene er jo at de er helt vanlige familier som hadde et godt liv, men som nå har mistet alt i krigen som raser landet på fjerde året, sier Mollekleiv. Millioner av mennesker lever med den daglige usikkerheten om hvor det neste granatangrep treffer, hvordan skal jeg skaffe nok mat og medisiner til familien. Takket være støtte fra private givere, næringslivet og norske myndigheter er vi i stand til å hjelpe mange, men behovene er enorme, sier Mollekleiv videre. - Tilbakemeldingene fra blant annet de frivillige her om hva hjelpen fra Norge betyr, er et lys i den mørke situasjonen, sier han. Send Syria til 2272 og støtt Røde Kors sitt arbeid i Syria med 200 kroner Moren Asmaa er stolt av sine tre døtre; Malak (12), Ghofran (11) og nyfødte Moatasem, og håper konflikten snart er over slik at de kan bygge opp livene sine igjen

13 Adresse:...Postnr. og sted:... avisa 13 Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: Hjemmeside: SAKEN GRIP - ENDE BYGGET TYGGER TITTEL KVELD EURO - PEISK BRONSE- VINNERE FISK HOLME FREM - DELES HIGER TYSK BY VIND SPESI - ELT MÅLET HAST DRIK - KEN RIPE KILLING BLANDE UT ENKLE REKKE SKIKKE - LIGE LIK FE GUTTE - NAVN RUIN SKALL - DYR HURTIG DRETTE FOTTØY INVI - TERE SLUT - TET IRRI - TERER TRANG FINNES SKRED MAT SMÅTT PASSER LAG BEVEGE UTROP LIKE MAR - SJERER FJERN - SYN TEMME - LIG STETT ETTER - LATE PERU SVAKT HODE - PYNT PLAN - TER FRANK - RIKE ROGN ØVE SPRØ BYGE PLUGG KIKKE NORGE BABY - LEKER ELV LEDD DUNST SENK - NING DEN ELDRE HELLIG FOSFOR BØR ALLE LÆRE SEG HAR RØDE KORS SVAR YTRE UFINE AV - DRAG SVIMMEL ARTE ENDE KJØRE - TØY SNAKKE HOVED - STAD IKKE LESE - STOFF PÅLEGG TØYE ORDNER MYNT BRU - TALT KORT - FARGE ORKET HAVDYR DANSK BY PRO - NOMEN HELLAS TYNN TEVLING TILLATE VEI - DEKKE BAK LEDD TALL HOLDE MUNN GRIPE FJELL HØYDER MAN LEVERE GLANS VÅPEN OND UAV - GJORT SPRÅK UT AV GRI - MASE PIKE - NAVN EKSI - STERER HASER INSKRIP - SJON REN MINUS FOR - BLØF - FET DYR MUSLING DEN YNGRE ARGON RUS - MIDDEL STRØM GANGEN FUGLEN TRÆR MO - RALEN KLYNGE RØMME ALDER - DOM PURRE DRES - SERT HÅND - LAG RØYS STOLP - RER GUTTE - NAVN SLET - TER SLAGER BYTTE DYRET FARGE ØYNET BØNN SUPP - LERE OMRÅDE UNDER GUTTE - NAVN KNURR AUKSJO- NARIUS BRO - DERE NY LIKE KNAPT GRAVER SPISTE KJELT - STJER - NEBILDE SPREKK OMRÅDE RING UDELT TRANGE BRENNE LEDE RENO - VERE IRRI - TERTE DYR STEN - GER VRINSKE TONE KARAK - TER FORENE VARIAN- TENE ØYBO - ERNE GRØNN - SAKER UNI - FORM PLATE VIRKE - LIG RAGET NAFTA AN - LØPER PUSSE FISK FRYSER KORN - BAND VAKRE RE - KLAME TRAU TALL Vinnere av forrige kryssord: Turid Hausvik Olsen, Grimstad Magnus Opheim, Arendal Elsie Hvidberg Syvertsen Alle tre har fått tilsendt premie. SLEKT - NING PLAN - TENE VEKST TEPPE FARTING Løsningen sendes: Røde Kors Aust-Agder, Pb. 140, 4801 Arendal. Vinneren blir premiert. Innsendt av:...telefon:...

14 14 avisa Arendal Fengsel Parkv. 6, 4838 Arendal Tlf Takker visitortjenesten Rose Trafikkskole Nedre Tyholmsv. 9D, 4836 Arendal Tlf: ARENDAL Gromstad Motor Stoa AS Stoaveien 39, 4848 Arendal Tlf.: LILLESAND 4920 Staubø Tlf HOTEL ARENDAL Friergangen 1, 4836 Arendal Tlf: RISØR GRIMSTAD Reddal Sand AS Reddalsvn. 159, 4886 Grimstad Tlf S.G Armaturen AS Svåbekk, 4790 Lillesand Tlf Fax Tlf, Fax Storemyrsletta 1, 4790 Lillesand Dagligvare - Engros Pb. 183, 4792 Lillesand Tlf Fax Byggmester Sandnes Espevik, 4780 Brekkestø Tlf Mob Røde Kors Aust Agder takker annonsørene for den flotte støtten! Sekkebekksletta 4, 4790 Lillesand Tlf Bjørlykke Bygg og Båtopplag AS Svåbekk, 4790 Lillesand Tlf Minnerike dagar i Setesdalsheiane Setesdal.com Arendal kommune Grønningv. 37A, 4950 RISØR Totalleverandør elektro innen Bolig Skip Industri Installasjoner og service Tele/Data - Maritimelektronikk SERVICESENTERET: Tlf.: Risør 37 - Gjerstad GRIMSTAD Rema 1000 Grøm 4877 Grimstad Tlf HeMaTo Eiendom AS Gamle Rygene Kraftstasjon Lunde 8, 4885 Grimstad - Tlf EVJE OG HORNNES Evje Mekaniske Verksted AS Gudvangen 4, 4735 Evje Tlf Mob EVJE OG HORNNES Gunnar Myklebostad Maskiner AS Myklebostad Vegusdal, 4735 Evje Tlf Chr Repstads Sønner AS Arendalsveien 74, 4878 Grimstad Tlf Jørgensens Hageservice 4885 Grimstad Tlf Myrenev. 35, 4847 Arendal Tlf Du finner oss på brygga i Grimstad Tlf Stav. 19, 4848 Arendal Tlf Fax Flosta Bo og Omsorgssenter takker beøkstjenesten for fint samarbeid. Tlf: Pb. 7, 4853 His J. Kristiansens Gartneri AS Tlf Førerkortopplæring på tyngre kjøretøy. Yrkesdirektiv og etterutdanning av yrkessjåfører. Skrubbedalsveien 1, 4848 Arendal Tlf Nyskogen Bo- og Omsorgssenter Takker Besøkstjenesten for fint samarbeid Industritoppen Arendal Arendals Vasdrags Brugseierforening Stoaveien 14, 4848 Arendal Tlf Myratunet Bo og Omsorgssenter Takker Besøkstjenesten for fint samarbeid Langbryggen 21, 4841 Arendal Tlf J.M Auto AS Strømsbusletta 8, 4847 Arendal Tlf PLANKEMYR BO- og OMSORGSSENTER Takker besøkstjenesten for fint samarbeid Norpost AS Avd. Arendal Tromøy Transport & Containerservice Tromøy, 4812 Kongshavn Tlf Båttransport og avfallscontainere Egil Bringsverd Eftf VVS AS Aut. rørl. firma Stigerv. 2, 4825 Arendal Tlf Færvik Bo- og Omsorgssenter 4818 Færvik Tlf Takker for fint samarbeid Bedriftsv. 14, 4841 Arendal Tlf Strømsbusletta 9B, 4847 Arendal Tlf Røde Kors Aust Agder takker annonsørene for den flotte støtten! Tlf NAF Avd. Aust-Agder Postboks 16, 4801 Arendal Tlf Solhaug Bo- og Omsorgssenter Takker Besøkstjenesten for fint samarbeid

15 avisa 15 tlf WARI-HUS PER MADSEN NY ANNONSE knr Nybygg og rehabilitering EIB / KNX smarthus løsninger Industri og Landbruksinstallasjoner Kontroll og vedlikehold av elektriske installasjoner Telefoni og Datanettverk Alarmanlegg/Overvåking Bjønneveien GRIMSTAD Telefon: Faks: Økonomiservice AS Tønnevoldsg. 29, Danikogården, 4877 Grimstad Regnskap Bedriftsrådgivning Tlf Fax Moysand Familiecamping UNGPLAN Indre Årnes, 4770 Høvåg Mob: Barn, ungdom og familie ADDRESS: P.O.BOX GRIMSTAD, NORWAY TELEPHONE: Bergshav Shipowners and ship managers Vi ønsker deg som gjest velkommen til Moysand Familiecamping. Ta kontakt for å bestille plass på campingplassen eller en av hyttene. Tlf eller Moysand Familiecamping As Moy 4885 Grimstad ADRESSE: POSTBOKS GRIMSTAD TELEFON: REDERIET Bergshav Industriveien Grimstad Tlf _0 Inhouse NO Rolig, vi hjelper deg. Tlf: Autorisert elektroinstallatør TELEFON Mobil Stormyrlia 23, 4790 Lillesand MURMESTER Larsen a.s ADRESSE: POSTBOKS 8, 4891 GRIMSTAD TELEFON: REDERIET Bergshav ALT I MUR PUSS PEISER FLISER 4770 Høvåg Tlf: Mob: E-post: REDERIET Bergshav ADRESSE: POSTBOKS 8, 4891 GRIMSTAD TELEFON: Storemyrheia, 4790 Lillesand ADDRESS: P.O.BOX 8, 4891 GRIMSTAD, NORWAY TELEPHONE: Bergshav Shipowners and ship managers Tlf Fax Lorem ipsum Bergshav Shipowners EN GOD BANK FOR THOR EN GOD and BANK ship FOR managers DEG ADDRESS: P.O.BOX Sparebanken 8, 4891 Pluss satser GRIMSTAD, på Plussbank NORWAY Cervelo og gir unge TELEPHONE: +47 sykkelryttere på 63 Sørlandet 00 muligheten til å realisere sine drømmer om å bli profesjonelle sykkelryttere. Bli kunde du også, og få muligheten til å realisere dine drømmer! GRIMSTAD Vitusapotek Odden Odden 1, 4876 Grimstad Tlf Igland Ovn og Mur 4886 Grimstad Tlf GRIMSTAD Sørlandslisten AS Reddalsveien 35, 4886 Grimstad Tlf GRIMSTAD Aadnes Trafikkskole AS Feviktoppen 19 Fevik Senter, 4870 Fevik Tlf Telefon Røde Kors Aust Agder takker alle annonsørene for den flotte støtten! Grimstad Planteskole AS Støtter Røde Kors Grimstad Bil AS 4886 Grimstad Tlf RISØR Sørlandsporten Kafeteria 4994 Akland Tlf

16 B- BLAD RETURADRESSE: Postboks Drammen Hva er du forberedt på å takle akkurat nå? Har du planen klar for plutselig å bli involvert i en katastrofe? Klarer du å ta vare på deg selv? Hva med andre? Disse spørsmålene er egentlig grunnlaget for all beredskap. Du må begynne med deg selv og dine egne forutsetninger for å forutse, forebygge, og takle kriser. Om det ikke er et gen, så er det en tilstand. Tilstanden er å være forberedt på det uberegnelige. Dette er ikke en bryter vi trykker på når vi møter opp på en Røde Kors-aktivitet, og slår av når vi kommer hjem. For å være i beredskap for andre, må en være i beredskap for seg selv. Beredskap er derfor noe som i ytterste konsekvens kjennetegner en livstil, en mennesketype. Tenk igjennom hvilke konsekvenser handlinger og hendelser kan ha. Tenk igjennom hvordan en kan handle for å forebygge og håndtere. Vurder risiko og sårbarhet. Ta vår lille test og se hvor bra du ligger an! Mer enn 10 poeng - du er på rett spor! Hvor forberedt er jeg for å klare meg gjennom en krisesituasjon? (personlig beredskap) Rent drikkevann i reserve? Mat i form av tørrmat eller hermetikk? Lommelykt med ekstra batterier? Batteridrevet radio? Medisiner/medisinsk utstyr i reserve? Sanitær- og hygieneartikler? Førstehjelpsutstyr? Multifunksjonsverktøy eller liten verktøykasse? Ekstra ulltepper? Alternativ varmekilde som erstatning for elektrisk oppvarming? Dersom vedovn har du ved? Alternative kokemuligheter? Ekstra klær og fottøy for opphold ute («varmt, vind- og vanntett») Annet? (1 poeng per tillegg): Poengberegning Har = 2 poeng Har ikke = 0 poeng Score Røde Kors beredskapsvakt Dersom det skjer noe virkelig alvorlig i området der du bor, kan Røde Kors da kontakte deg og spørre om du kan hjelpe? For å styrke arbeidet med beredskap har Røde Kors utviklet konseptet Røde Kors Beredskapsvakt. Lillesand og Evjr og Hornnes Røde Kors har beredskapsvakter. Røde kors Beredskapsvakt rekrutterer frivillige i lokalsamfunnet som har sagt seg villige til å stille opp for Røde Kors ved ekstraordinære hendelser, større ulykker og katastrofer. Alle beredskapsvakter må forplikte seg til å stå på en alarmplan og gjennomgå Røde Kors sin grunnopplæring i førstehjelp og Røde Kors som organisasjon. Blir du med? Les mer på vår hjemmeside:

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 Fylkeslegens møte 1.2.17 Anne-Grete Glemming Kommunalsjef / beredskapskoordinator Vegårshei kommune Presentasjon Kort om hendelsen

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET.

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. Dag Auby Hagen Fylkesberedskapssjef Telefon: 370 17522 og

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Rådgiver Espen Berntsen Fylkesmannen i Hedmark Innhold Fylkesmannens beredskapsansvar Bakgrunnen og mål for øvelsene Planlegging av øvelsene Gjennomføring av

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 INFORMASJON w INFORMASJONSBROSJYRE FRA MELØY KOMMUNES KRISELEDELSE NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Meløy kommunes kriseledelse På bakgrunn av uheldige hendelser med flom og flere

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2017-2019 Sammen blir vi bedre og sterkere Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2017-2019 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2017-2019 er

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunal beredskapsplanlegging Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunelegemøte 1. februar 2017 Grunnprinsipper for krisehåndtering - Ansvarsprinsippet - Likhetsprinsippet - Nærhetsprinsippet - Samvirkeprinsippet

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

November. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tema «Ojul med din glede» Avdeling Ravnene Aldersinndelte grupper

November. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tema «Ojul med din glede» Avdeling Ravnene Aldersinndelte grupper November Tema «Ojul med din glede» Avdeling Ravnene Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31. 1. 2. 3. 4. 45 7. 8. 9. 10. 11. 46 14. 15. Hipp hurra Vasil 5 år! 16. 17. 18. Planleggingsdag barnehagen

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren

Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren Eva Hildrum, departementsråd i Samferdseldepartementet Fagkonferanse Øvelse Østlandet, 19. november 2013, Oslo Konferansesenter Ekstremvær og kritisk

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET SEPTEMBER 2011 Hei alle sammen! September er allerede over, og høsten er i full gang! Denne måneden har det vært mye regn og våte klær, og det er flott at dere foreldre

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Strand kommune, postboks 115, 4126 Strand Kontaktperson i kommunen: Asgeir

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27.

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27. Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE FLATANGER Lauvsnes Vik Hasvåg Jøssund Utvorda Sitter NORGE FLATANGER I

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar.

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Bestefar har hørt på værmeldingen at det skal være fint vær hele dagen. Frida og Sofus lurer på hva de skal ha med seg på båtturen. "Dere

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Frankie vs. Gladiator FK

Frankie vs. Gladiator FK Frank Lampard Frankie vs. Gladiator FK Oversatt av Aleksander Melli Til moren min, Pat, som oppmuntret meg til å gjøre lekser innimellom fotballslagene rundt om i hele huset, og som fremdeles er med meg

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014 (Etter) Brannstudien Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning Hans Kr. Madsen Avdelingsleder 29. oktober 2014 Brann og redning Brann- og redningsvesenet Litt flere enn 280 brann- og redningsvesen

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 28. oktober 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Elin Evensen,

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2013.

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2013. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2013. Hei alle sammen! Da er september måned også slutt, og vi nærmer oss høsten med stormskritt. Det har vært en fin måned med fokus på trygghet, tilvenning, tur,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer