ÅRSMØTE 2011 FAGFORBUNDET KRISTIANSAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2011 FAGFORBUNDET KRISTIANSAND"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2011 FAGFORBUNDET KRISTIANSAND FREDAG 28. JANUAR 2011 KL RADISSON SAS CALEDONIEN HOTEL KRISTIANSAND

2 Innhold: Innhold: 2 Velkommen til Årsmøtet 3 Dagsorden 4 SAK 4 Årsberetninger 5 Årsberetning 2010 fra styret i Fagforbundet Kristiansand 5 Årsberetning 2010 Seksjon helse og sosial 8 Årsberetning 2010 Seksjon kirke, kultur og oppvekst 9 Årsberetning 2010 Seksjon kontor og administrasjon 10 Årsberetning 2010 Seksjon samferdsel og teknisk 11 Årsberetning 2010 Pensjonistgruppa 12 Årsberetning 2010 Opplæringsansvarlig 14 Årsberetning 2010 Hovedtillitsvalgte i Kristiansand kommune 15 Årsberetning 2010 Ungdomsutvalget 19 SAK 5 Innkomne forslag. 20 Forslag 1 fra Kåre Ormestad 20 Forslag 2 fra Anne Knutsen 21 Styrets innstilling til forslag 1 og 2: 21 SAK 6 Regnskap Revisjonsberetning SAK 7 HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2011 Seksjon kirke, kultur og oppvekst 25 Handlingsplan 2011 Seksjon kontor og administrasjon 26 Handlingsplan 2011 Seksjon samferdsel og teknisk 27 Handlingsplan 2011 Seksjon helse og sosial 28 Handlingsplan 2011 Pensjonistarbeidet 29 Handlingsplan 2011 Ungdomsutvalget 30 Handlingsplan Fagforbundet Kristiansand Årsmøteperioden februar 2011 januar Sak 8 Budsjett Sak 9 Valg 33 Valgkomitéens innstilling 33 Om Valgkomitéens oppgaver 33 RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET KRISTIANSAND 34 2

3 Velkommen til Årsmøtet DET AVHOLDES ÅRSMØTE FREDAG 28 januar 2011 kl MENY: Honningglasert kyllingbryst serveres med stuede grønnsaker, ovnsbakte roswaldpoteter og steinsoppsaus.. Sjokoladefondant 1 enhet drikke serveres til måltidet. Etter middagen vil det bli anledning til å kjøpe forfriskninger i baren. The Mens spiller opp til dans. Hvis du ikke kan komme er det viktig å melde forfall. Ring Gudrun Lundal, tlf / , eller send en mail: Hjertelig velkommen til Årsmøtet. Med vennlig hilsen for styret i Fagforbundet Kristiansand Gudrun Lundal Fagforeningsleder 3

4 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Hilsen til årsmøte av Mette Nord, nestleder Fagforbundet sentralt 4. Årsberetninger 5. Innkomne saker 6. Regnskap Handlingsplan Budsjett Valg Etter årsmøte inviteres det til festmiddag i Caledonien Hall. Hedersmerker deles ut under middagen. Informasjon om Fagforbundets Barneby i Angola. 4

5 SAK 4 Årsberetninger Årsberetning 2010 fra styret i Fagforbundet Kristiansand Styret har i perioden bestått av: Fagforeningsleder Gudrun Lundal Nestleder,frem til november Anne Grete Reinertsen Regnskapsfører Rannveig Dyrdal opplæringsansvarlig Therese Løvseth Styremedlem fra privat virksomhet Mette Norberg Poulsen Styremedlem Jens Eckhoff Htv Representant Pål Tjøm Seksjonsledere: - Helse og sosial Gudveig Wehus - Kirke, kultur og oppvekst Pia Nybakken - Kontor og administrasjon Rita Hansen Wroldsen - Samferdsel og teknisk Susanne F. Johannessen Pensjonistrepresentant Martha Rondestvedt Ungdomsrepresentant Wenche Rønning Fra august Hilde Aune 1. vara, møter fast Kirsti Sagen 2.vara,møter ved innkalling. Inge Fossdal Styret har avholdt 12 styremøter. Det er blitt behandlet 102 saker. Fagforbundet Kristiansand har hatt en jevn og god medlemsøkning i Vi har totalt 3573 medlemmer pr av disse er det 823 pensjonister og uføre er ansatt i Kristiansand kommune. Resten er ansatt i private bedrifter. Fagforbundet har medlemmer hos 94 forskjellige arbeidsgivere. Det er 16 forskjellige tariffavtaler i foreningen og vi har også mange arbeidsgivere uten tariffavtale. Fagforbundet Kristiansand har rundt 150 tillitsvalgte på alle nivåer. Det er hovedtillitsvalgte, plasstillitsvalgte, styre og seksjonsmedlemmer, pluss noen kontaktpersoner. Uten alle disse personene hadde ikke fagforbundet kunne gjort jobben sin. Dere har alle gjort en utrolig flott og ikke minst viktig jobb. Fagforbundet Kristiansand vil gi alle en stor takk for den fantastiske innsatsen som dere har gjort, og for et utrolig innspirende engasjement. Styret er stolte av dere, og det kan dere også være selv. Gjennom hele året har vi hatt jevnlig kontakt med medlemmene med arbeidsplassbesøk. Utdeling av små reklameartikler. En viktig oppgave for å være mer synlig. 5

6 Vi har hatt et stort fokus på verving dette året i private barnehager og andre private bedrifter. I kommunal sektor har vi også merket en god medlemsøkning. Årsmøte gikk i 2010 inn for å frikjøpe nestleder i 25 % for ta seg av de mange private barnehager som trenger en tett oppfølging fra Fagforbundet. Det har vært et veldig nyttig tiltak da vi har fått til et godt samarbeid med de mange tillitsvalgte der. Det har kontinuerlig blitt jobbet med å opprette nye tariffavtaler. I det arbeidet har vi hatt en tett oppfølging og kontakt med Kompetansesenteret i Stavanger. Vi har også opp mot private barnehager hatt et godt samarbeid med utdanningsforbundet. Styret og seksjonene har hatt en styreseminar i februar på hvordan drive en fagforening og seksjon. Med fokus på samarbeid. I desember hadde vi et oppfølgingskurs. Alle tillitsvalgte i foreningen på alle nivåer har jevnlig fått tilbud om diverse kursing. I 2010 har det blitt lagt ned en stor jobb med å rydde i medlemsregisteret. Men det er en prosess som må vedlikeholdes gjennom hele året. For å holde Fane 2 så riktig som mulig er det viktig at dere som medlemmer gir beskjed med endring av navn, flytting, jobbendring osv, I mai/juni var Fagforbundet ute i en 9 dager lang konflikt i KS både i kommunal sektor, Kristiansand parkeringsselskap, Kristiansand boligselskap, Kristiansand havn, Agder naturmuseum Gimle og Kristiansand kino. Fra 28 mai til 9 juni hadde vi på det meste ca 900 medlemmer ute i streik. Det var streikende med stor vilje til kamp. Godt humør og masse vafler hjalp til med å holde humøret og motet oppe. Fylkeskontoret fungerte som streikekontor og kafé. Takk til dere alle for innsatsen, takk for støtte fra andre medlemmer som ikke var i streik men som kom med oppmuntrende ord og klapp på skuldra. Sånt varmer. Også en takk til vår søsterorganisasjon i Nicaragua, UNE som sendte hilsen. INGEN SKRITT TILBAKE, LEVE FAGFORBUNDET. Vi fikk til et resultat som de fleste av våre medlemmer kan være fornøyd med. Også i flere andre tariffområder ble det gjort forberedelser til konflikt. Bla Kirkens avtaleområde(ka)og private barnehager landsforbund (pbl). Også under forberedelse til konflikt i Pbl hadde vi et veldig godt samarbeid med utdanningsforbundet. Vi hadde felles informasjonsmøter og vi kjørte rundt til arbeidsgiver sammen med plassoppsigelser for å vise arbeidsgiver at vi sto samlet rundt krava våre. I fagforbundsuka i september hadde vi stand i markensgate hvor vi delte ut brosjyrer, reklameartikler, vervebrosjyrer og pratet med folk. Vi inviterte medlemmer til et besøk på fagforeningskontoret. Pensjonistene var på arbeidsplassbesøk med kake og hilsen fra fagforbundet. I år valgte vi ikke å ha sommer/høstfest. Isteden for valgte vi å prøve å ta en tur/retur den 15 oktober med Color Line til Danmark. Det ble veldig populært med nesten 200 påmeldte. Fagforbundet Kristiansand har deltatt på natteravntjeneste. Vi må bare rette en stor honnør til de som stiller opp gang på gang på et slikt forebyggende samfunnsarbeid. Fagforbundet Kristiansand har hatt delegater til representantskapet i Vest Agder. 6

7 Vi har vært representert i mange forksjellige organer både med vedtektsfestede og avtalefestede tillitsvalgte. Vi har fått synliggjort Fagforbundet på en positiv måte. Fagforbundet har hatt delegater til LO Kristiansand og omegn, årsmøte til Norsk Folkehjelp og årsmøte i AOF. Styret har i 2010 med dette fulgt opp handlingsplanen som årsmøtet har vedtatt. Å være leder av en så stor fagforening som Fagforbundet Kristiansand byr på mange utfordringer. Takk til dere alle for å ha vist meg tålmodighet så jeg som leder har kunnet lære meg oppgaven min. Må igjen skryte av tillitsvalgte på alle nivåer., uten dere hadde vi aldri blitt så gode og sterke. En stor verbal blomst og takk til dere alle. Det er hele tiden en prosess mot å bli bedre. Til det trengs det tilbakemeldinger. Si ifra til styret på hva som vi kan endre oss på. Vi har alle et stort forbedrings potensial, men vi bare ha for hjelp til å finne ut hva vi bør forandre på. Nå går vi inn i 2011, som blir et spennende år med kommune og fylkesvalg. Det byr på store utfordringer for Fagforbundet Kristiansand noe styret ser frem til å jobbe med. På vegne av Styret Fagforbundet Kristiansand Gudrun Lundal Fagforeningsleder. 7

8 Årsberetning 2010 Seksjon helse og sosial Styret har i 2010 bestått av Leder Gudveig Wehus Nestleder Tine Linstad, frem til august. May Egebakken Beate Skarbø Vi har hatt tre styremøter. Vi hadde på våren et kurs i løft det var god oppslutning på dette kurset med ca 40 påmeldte. Førstehjelpskurs har vi også hatt der kom det ca 15 stk. Kurset jeg er ikke redd gikk ut pga manglende påmelding. November vedtaket gikk også ut pga foredragsholder ble syk, samt manglende påmelding. Dette kurset skulle holdes sammen med seksjonene i Vennesla, Søgne og Sogndalen Vi har innkalt til Årsmøte dette gikk også ut pga ingen påmeldte. Valg av ny Seksjons leder ble holdt i nov. Ny Leder er Mette Marit Fånes. Kristiansand Med hilsen Seksjonsstyret i SHS For styret Gudveig Wehus 8

9 Årsberetning 2010 Seksjon kirke, kultur og oppvekst De som har sittet i styret i 2010 er: Leder (internt utnevnt): Pia Nybakken Nestleder: Anne Grete Reinertsen Styremedlem: Vibeke T. Koefoed Styremedlem: Ragnhild Arnesen 1.God planlegging og kommunikasjon internt SKKO Kristiansand har gjennomført 1 styremøte i Det har vært prøvd gjennomført flere styremøter, men av ulike grunner har det vist seg vanskelig å få til. 2.Faglig kurstilbud til medlemmer Kurs: I juni ble kurset Pollenallergi og allergier generelt arrangert. Det var kun 5 påmeldte, noe 1) som muligens kan ha noe å gjøre med tidspunktet, i forhold til pent vær, og streik. Lærdom av dette er å avholde kurs på andre tidspunkt for å unngå dette. 2) Kurset Hvordan møte barn og unge i sorg avholdes 3.november. NM for barne- og ungdomsarbeidere: Ingen barne- og ungdomsarbeidere var påmeldte fra Kristiansand. Anne Grete Reinertsen deltok som representant fra Fagforbundet Kristiansand. 3.Synlighet og politisk engasjement Leder for SKKO Kristiansand har deltatt på seksjonsledersamling med ledere i SKKO Søgne, Songdalen og Vennesla i mars. Det ble enighet om samarbeid om kurs fremover bl.a. kurset 3.november. Nestleder i SKKO har skrevet 1 avisinnlegg med tema utbytte hos private barnehageeiere, og det nye lovforslaget om det. SKKO jobbet frem et forslag om temakveld om yrkesstolthet, men det ble ikke noe av da kursholder likevel ikke hadde anledning til å stille. Nå har mange av de ansatte i barnehagesektoren hatt kurs med dette temaet i forbindelse med planleggingsdag. Nestleder i SKKO har jobbet opp mot private barnehager med verving. 4.Kunnskapsløft internt Da det i 2010 har vært utfordringer med å få til møtetider for styret, har dette blitt utsatt til

10 Årsberetning 2010 Seksjon kontor og administrasjon Styret har i 2010 bestått av: Rita Hansen Wroldsen leder Kari Skage - nestleder Terje Madsen Karen H. Jacobsen Styret har i 2010 hatt fire styremøter, tre på våren og ett på høsten. Av arrangementer hadde vi i april informasjonsmøte om den nye pensjonsreformen ved fylkesleder Roy Gyberg og informasjon om forsikringsordningene i Sparebank 1 ved Bjørg Stangenes Nilsen. Et arrangement med stor deltakelse, over 40 møtte, og med stort engasjement hos de fremmøtte. Vi fikk i 2010 ingen deltakere med på NAV konferansen da medlemmer fra andre foreninger ble prioritert, men fikk to deltakere på konferanse for sekretærer som ble avhold i Oslo og et medlem fikk delta på e-læringskonferansen i Oslo. Seksjonene på fylket arrangerte felles konferanse i Hirtshals med invitasjon til De lokale seksjonsstyrene hvor leder deltok en av dagene. Tema for konferansen var samarbeid på tvers av seksjonene, novembervedtaket og plogspissyrkene. Høsten 2010 har aktiviteten i seksjonen vært liten. Dette skyldes at høsten har vært travel. Mange i styret har sittet i lønnsforhandlingsutvalgene, Kap. 4. Videre vi som de sliter de fleste seksjoner, med engasjement hos medlemmene og få stiller opp på arrangementer og enkeltarrangementer har blitt avlyst av denne grunn. En prøvde derfor i 2010 og arrangere kurs/temakvelder som kunne være av interesse på tvers seksjoner og yrkesgrupper uten at det har hjulpet i forhold til deltakelse. Vi satser derfor også i år på å bruke tid og penger på profilering og informasjon i fagforeningsuka og håper det vil hjelpe på et savnet engasjement blant våre medlemmer. Styret trenger tilbakemeldinger på hva vi kan jobbe med og for både av yrkespolitiske temaer og i forhold til yrkesfaglige tilbud. Vil også i denne rapporten minne om Fagforbundets stipendordning hvor dere som enkeltmedlemmer kan søke om å få dekket enkeltkurs og eller videreutdanning. Husk også Fagforbundets nettsider der dere selv kan oppdatere dere. Alle styremedlemmene fortsetter 1 år til. Styret 10

11 Årsberetning 2010 Seksjon samferdsel og teknisk Styret har i 2010 bestått av Susanne Johannessen Morten Hansen Sølvi Refsnæs. Vi har hatt to styremøter, vår og høst. Dette er lite, men vi har hatt mye kontakt på mail, telefon. I April hadde vi fagdag med tema hagestell. Det møtte 8 stk, men de som kom var veldig fornøyd. Helge Lindekleiv fra parkvesenet foreleste. Vi har og hatt tre brannbetjenter på brannvernkonferanse, og en vaktmester på vaktmesterkonferanse. Det har og vært innlegg i Fevennen ang lærlingenes status. Det er ikke lett å få seksjonen til å fungere, virker som folk har nok med sitt. Men nå vil Pål Tjøm vøre med i styret etter Morten som gir seg, og da håper og tror vi at seksjonen vil gjenoppstå med ny glød. Har allerede satt dato for besøk på returkraft 13 jan, og det tror jeg vil bli populært. For styret Susanne Johannessen Leder SST. 11

12 Årsberetning 2010 Pensjonistgruppa Årsmøte i Desember 2009 ble følgende valgt. Leder: Martha Rondestvedt Nestleder: Gerd Strand Kasserer: Otto Andersen Medlem: May Prestbakkmo Medlem: Grete R. Jacobsen Vara: Vidar Hammersborg Styre har i perioden avholdt 8 møter. Med arbeidsmøter og planleggings møter. De feb. var det et kurs for styre, der var også pensjonistene rep, med Gerd Strand, da leder hadde forfall. Den 25 mars hadde vi medlemsmøte i byhallen. Tema for møte var, Gamle Kristiansand og nyere tid, og helsesektoren, før og nå v/ Paul Otto Johnsen. Et glimrende kåsør til et lydhørt publikum. Leder informerte om sommerens tur. Det var 32 medlemmer på møte. Til slutt var det kaffe og kaker og utlodning. LO i Kr. sand sendte også i år en innbydelse til Fagforbundet om Veteranfesten på 1Mai. Det måtte være noen som hadde vært lenge tillitsvalgte. Det var 3stk tilstede på Caledonien på festen. Fagforbundet i Kristiansand avd 034 hadde også forslag på tillitsvalgt, til Veteranopphold på Sørmarka i Det var Otto Andersen som reiste den 7-11 juni 2010.Han reiste til Sørmarka, og hadde en fin uke med Fagforbundets pensjonister fra hele landet. Den juni var vi på Busstur med Birkelandsbusser. Denne turen gikk i år til Trollhättan i Sverige. En kjempe fin tur, med 55stk,startet fra ferge terminalen kl 08,00. Turen gikk fra Sandefjord til Strømstad. Det var en glad gjeng som reiste på tur til Sverige, smil og latter var det masse av. Alle var godt fornøyd med turen og koste seg veldig. I uke 35 og uke 36 var det Fagforbundets uke. Pensjoniststyre ble spurt om vi ville være med på dette, og det svarte vi ja til. Så i uke 36 var vi i gang. Den 8 sept var Gerd Strand og Otto Andersen på besøk til Parkvesenet med bløtkake i lunsj pausen deres. Det var veldig populært og mange møtte opp. Den 9 sept var Martha Rondestvedt og Vidar Hammersborg nede på Havnevesenet med Bløtkake i deres lunsj pause og hadde med seg luer fra Fagforbundet. Det var også veldig populært, alle syntes dette var kjempe bra. Praten gikk og vi informerte om pensjonistene og arbeidet vårt. Og vi kan også være med til neste år også. Den 29 sept var det medlemsmøte i byhallen. Kåseri om Et Agder v/ Roy Gyberg. Har Kristiansand noe og vinne på et Agder?. Han ga også noe informasjon om SOS Barnebyen. Det var ikke mange på dette møte, 16 medlemmer var tilstede. Leder ga også informasjon om årsmøte og festen som skulle være på Caledonien den 25 november. Så til slutt var det kaffe og utlodning. 12

13 Den 25 november hadde vi årsmøte på Caledonien hotell kl.18,00, med årsberetning/ handlingsplan og valg. Årsmøte gikk veldig greit unna. Nytt styre ble valgt.det var 15 medlemmer tilstede, og vi hadde også invitert lederen Gudrun Lundal som også skal være med på festen. Og den 25 november hadde vi også ha et førjulstreff på Caledonien hotell kl.19,00, med god mat og drikke og fin musikk. Vi hadde Oddvar og Reidar fra Kolibri De spilte og fin musikk hele kvelden. Lederen av Fagforeningen Gudrun Lundal hilste pensjonistene med mange fine og gode ord Den nyvalgte leder Gerd Strand takket den avgåtte leder Martha Rondestvedt med mange fine ord og en flott gave og blomster. En kjempe fin fest, så til slutt var det utlodning. Det var 28 medlemmer på festen + lederen. Alle koste og hygget seg hele kvelden. Vi er i dag en stor pensjonist gruppe, 822 pensjonister og uføretrygde, så vi er den største pensjonist gruppa i Fagforbundet i Vest Agder. Vi har også laget en handlingsplan for Det nye styre er for Leder: Gerd Strand Nestleder: Grete R. Jacobsen Kasserer: Otto Andersen Medlem: May Prestbakkmo Medlem: Kjell Ivar Knutsen Vara: Bjørg Østreng Vara: Martha Rondestvedt For Pensjonist styre i Fagforbundet Kristiansand Martha Rondestvedt 13

14 Årsberetning 2010 Opplæringsansvarlig Den opplæringsansvarlige i Fagforeningen Kristiansand har ansvaret for tillitsvalgtopplæring. Arrangere og kalle inn til Fase 1, to dagers grunnleggende tillitsvalgtopplæring. Vedkommende har også ansvaret for å kalle inn til videre opplæring, Fase 2, som Fylket arrangerer og Fase 3, sentralt. Opplæringsansvarlig skal også arrangere kurs for de plasstillitsvalgte etter behov f. eks i lovog avtaleverk. Fagforeningen har til sammen ca.140 plasstillitsvalgte og styremedlemmer. Fase 1, tillitsvalgtopplæring. Det er blitt avholdt to Fase 1 kurs for nye plasstillitsvalgte og styremedlemmer. Første kurset i mars og andre kurset i desember. Andre fagforeninger har kjøpt plasser på kurset. Til sammen på begge kursene var det nærmere 40 deltagere. Tillitsvalgttur til Ålborg april med ca 50 deltagere Tema: - Tariff og årets lønnsoppgjør - Heltid/Likestilling/kompetansekartlegging/deltid ei lønn og leve av - Hvordan kan vi gjøre hverandre bedre - Samarbeidet med ledelsen v/teknisk direktør Ragnar Evensen - Forhandlinger - IA-avtalen/avviksmeldinger/MTU - Hvordan velge HTV - Tillitsvalgtes time Den opplæringsansvarlige har og en plass i styret i fagforbundet Kr. sand og deltar på styremøtene. Kristiansand, jan.2011 Therese Løvseth opplæringsansvarlig 14

15 Årsberetning 2010 Hovedtillitsvalgte i Kristiansand kommune Fagforbundet har fem frikjøpte Hovedtillitsvalgte: Rita H. Wroldsen, Kirsti Sagen, Pål Tjøm, Therese Løvseth, Riitta-Liisa Koskela fram til 19.april. Tove Rike har vært Riitta sin vikar fra 19.april og ut året. Møter: Månedlige informasjonsmøter med plasstillitsvalgte innen skole, barnehage, helse og sosial, teknisk, kultur og administrasjonssektor. Vår viktigste oppgave er å bistå Plasstillitsvalgte, samt delta i møter med arbeidsgiver. Regelmessige informasjons- og drøftingsmøter med direktørene i alle sektorer og med Rådmannen. Månedlige møter med alle hovedtillitsvalgte i Kristiansand kommune. Prosjekt- eller styringsgrupper i samarbeid med arbeidsgiveren: Rita - Styringsgruppa for Aquarama aktivitetssenteret på Marinetomta - Prosjektgruppa for Aquarama aktivitetssenteret på Marinetomta - MTU Sektorgrupper - Prosjektgruppa IKT, Knutepunktet Sørlandet - Kulturnettverket Knutepunktet Sørlandet - Prosjektgruppa Smart Cities - Styringsgruppa for Eventkontor i Kristiansand - Organisasjonsendringsgruppe kultur - Kompetansekartleggingsgruppa i NAV - Partsammensatt gruppe svømmehallen - Ansettelse på leder av personaltjenesten, økonomirådgiver og rådgiver i kultur - Deltaker på kommunalt leder utviklingsprogram for enhetsledere og direktører - Forhandlingsleder for kultur, rådmann og adm sektor - Styringsgruppe organisasjonsendring kemnerkontor - Styringsgruppe ny innkjøpsstrategi - Gruppe for nytt intranett - Styringsgruppe NAV - Styringsgruppe public Nye seksjoner i KK Stab - Ansettelser NAV - Lønnsforhandlinger naturmuseet og revisjonen Kirsti Forhandlingsleder i Kommunen. Koordinator for de sektorvise forhandlingsutvalgene. Forhandlingsleder i skole- og barnehagesektoren. Har det overordna ansvaret for å skrive høringsuttalelser. Har det overordna ansvaret for å utpeke ansatte representanter i partsammensatte grupper og utvalg. LOK s representant i Knutepunktnettverk barnehage 15

16 LOK s representant i Arbeidsgruppe under Knutepunkt barnehage Tilsyn LOK s representant i Knutepunktnettverk skole Arbeidsgruppe Leksehjelp i skole/sfo MTU (medarbeider-tilfredhets-undersøkelse)-sektorgruppe for skole. PGF (partsammensatt) gruppe, praktisk gjennomføring av lønnsforhandlinger, lønnspolitiske drøftinger. Prosjektgruppe Innsparinger i barnehageetaten Er deltaker i LUP (lederutviklingsprogram for enhetsledere og direktører) Styringsgruppe - den nye Oppvekstsektoren. Streikeleder. Ansettelsesutvalg. Personalsaker. Riitta-Liisa (permisjon fra til Tove Rike har vært vikar) - Omorganisering av rådhuskvartalet - Heltidsprosjekt helse og omsorg - Arbeidsgruppe natt tjenesten. - E-læringsprogram, opplæringsprogram for mellomledere. - NAV styringsgruppe - Helsenettverk Knutepunkt Sørlandet, samarbeid innen Knutepunkt Sørlandet kommunene - Høytidsturnus. Vi har en tvist med arbeidsgiveren om forståelsen av Arbeidsmiljøloven om hvor mange helligdager man skal jobbe. Denne saken er ikke avsluttet ennå. - Søksmålsprosjekt: Krav om fast ansettelse etter fire-års-regelen i arbeidsmiljøloven. Flere enn 60 deltidsansatte eller vikarer har fått fast stilling i høyere stillingsbrøk. - Arbeidsgruppe Fritt brukervalg Tove Rike : Helse nettverke Knutepunkt Sørlandet Delprosjektet Rådhuskvartalet m/fysisk arbeidsmiljø Konkurranseutsetting av hjemmehjelpstjenesten Lokale lønnsforhandlinger Streik Pål Lup (Lederutviklingsprogram for enhetsledere og direktører) Medarbeider tilfredshetsundersøkelse ( Mtu gruppe teknisk) Lederutvikling i Teknisk sektor (Styringsgruppe og deltaker på leder seminar) Styringsgruppe org prosjekt Personalpolitisk omstillingsplan KNPS oppfølgning Loks representant i Arbeidsutvalget KNPS ( Knutepunkt Sørlandet) Styringsgruppe Rådhuskvartalet 16

17 Ansattesrepresentant i arbeidsgruppe vedrørende endring i håndtering av avfallsoppgaver ift kommunal regi v.s. RKR ( Avfall Sør) Papir/ næringsavfall Ansettelse Enhetsleder Byutviklingsenheten Kartlegging og utarbeidelse av stillingsbeskrivelser for ansatte i driftsavdeling havn, oppfølgning Sykefraværsprosjekt Byggservice Styringsgruppe felles IT plattform/ drift KNPS Omorganisering ledelse renhold Byggservice Prosjektgruppe strategiplan / informasjonsplan KNPS Nettverksgruppe Teknisk sektor KNPS Nettverksgruppe vara skole KNPS AKAN utvalg sentralt Styringsgruppe kompetansekartlegging Teknisk org prosjekt Lok koordineringsgruppe KNPS Styringsgruppe varsling jamfør AML ( Arbeidsmiljøloven) Bli god kurs Forhandlingsleder teknisk sektor ( Kap 3,4,5) samt øvrige forhandlinger Delegat til Fagforbundet rep skap Vest Agder Felles HTV samling m Rogaland Forhandlingsleder kommunale foretak ( Parkerings selskap, Boligforetak og Kristiansand Havn) Styringsgruppe KIV løft 2010 ( Kristiansand Ingeniørvesen) Prosjektgruppe flytting Sandens Prosjektgruppe effektivisering IT Omorganisering VA KIV Omorganisering soner Parkvesen Ansettelse Ergo terapeut prøveprosjekt Byggservice Rep kommunalutvalg fra mai des. Rep storbykonferanse Ansattes rep teknisk behandling av HP Therese Prosjekt Smarthus Arbeidstøyavtale ansatte Vikar i Helse og sosialstyret LUP Arbeid med Sandefjorddommen prosjekt hospiteringsplasser Arbeid med Søksmålsprosjektet (krav om fast ansettelse etter 4-års regelen i AML) Seniorutvalget Kortidssykehjem Prosjekt arbeid/aktivitetstilbud til personer som søker sosialhjelp Bli god kurs Prosjekt rullering av boligplan for UH 17

18 Storbykonferanse Streik Lokale forhandlinger. Forhandlingsleder i helse- og sosial sektoren Kurs exel Prosjekt sykefravær Prosjekt undervisningshjemmetjenesten Gyldengården Rådmannseminar Kursarrangør: De hovedtillitsvalgte foreleser på Fase 1 -kursene ( obligatorisk tillitsvalgtopplæring) og i forbindelse med tillitsvalgtturer og på tema dager. Årlig samarbeidskonferanse for plasstillitsvalgte og verneombud. Kurs og konferanser: Deltar på HTV-Forum, og har tett samarbeid med kompetansesenteret. Storbykonferanse Samarbeidskonferanse, alle HTVer og HVO. Lunsj til lunsj seminar med Rådmann og Direktører. Årlig gjennomgang av HA sammen med Rådmannen og sektorrådgivere. Styreseminar Interne HTV seminarer Forhandlingskurs Råd og utvalg: Fagforbundet er den største fagorganisasjon i Kristiansand kommune. Derfor er det vi som har flest plasser som ansattes representanter i de politiske utvalgene. Vi er også med når det ansettes enhetsledere og direktører. Bjarne er fast representant i omfordelingsrådet og Therese i Seniorutvalget Ansattes representant : Oppvekststyret er Kirsti Sagen Helse og sosial er Riitta Liisa Koskela Kulturstyret er Rita H. Wroldsen Kommunalutvalget er Riitta Liisa Koskela Byutviklingsstyret er Pål Tjøm og Kirsti Sagen Forhandlingsleder : Kirsti Sagen. Andre fellesoppgaver. Konfliktløsning Personalsaker Ansettelser Kristiansand, 6.januar 2010 Kirsti Sagen, Pål Tjøm, Therese Løvseth, Rita Hansen Wroldsen, Tove Rike og Riitta-Liisa Koskela 18

19 Årsberetning 2010 Ungdomsutvalget Wenche Rønning var leder fram til august, fra august var Hilde Aune leder. Ungdomsutvalget har ikke hatt eget styre. Ungdomsutvalget har vært representert i styret i fagforbundet Kristiansand. Leder Hilde Aune, har vært på Fase 1 kurs, og blitt frikjøpt 1 dag for å besøke private barnehager. Ungdomsutvalget har sendt ut gensere til alle nye medlemmer under 30 år. 19

20 SAK 5 Innkomne forslag. Forslag 1 fra Kåre Ormestad Forslag til årsmøte i Fagforbundet Kristiansand. Forslag: Ved valg av ny hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Kristiansand, skal dette avgjøres gjennom skriftlig avstemning blant fagforeningens plasstillitsvalgte. Styret i foreningen står for gjennomføring av valget og opptelling av stemmene. Saksfremlegg: Fagforbundet er en stor organisasjon, som sitter med mye makt. Det er derfor viktig at organisasjonen på alle plan er styrt av gode demokratiske prinsipper. Når man skal velge en person til ett viktig verv som hovedtillitsvalgt i en svært stor fagforening, er det helt avhengig for en god troverdighet i arbeidet at personen som blir valgt, er den som er ønsket av fagforeningens medlemmer. Slik dagens ordning er med at fagforeningens styre står for valget av hovedtillitsvalgt, så mener jeg at man ikke på en god måte har sikret at valget foregår på en måte som gir trygghet for at hele fagforeningen har kunnet være med i bestemmelses prosessen. Fagforeningens styre og de hovedtillitsvalgte har svært nære relasjoner da de jobber tett med hverandre i perioder, og flere av de hovedtillitsvalgte sitter også i styret selv. Det må derfor bli vanskelig for styret å behandle motkandidater til sittende hovedtillitsvalgte på en rettferdig måte. Det er derfor mye mer naturlig at valgmyndigheten blir satt ut til de lokale plasstillitsvalgte, som er nærmere medlemmene og deres ønsker. Dette er på ingen måte beskyldninger om at styret ikke har gjort en rettferdig og god jobb, eller at de sittende hovedtillitsvalgte ikke gjør en god jobb. Men det er viktig å plassere valgmyndigheten ut i organisasjonen der den hører hjemme for å unngå at man i fremtiden skal komme i en uheldig situasjon der man kan mistenke at demokratiet ikke har får sagt sitt. Kåre Ormestad Plasstillitsvalgt Fagforbundet Kristiansand 20

21 Forslag 2 fra Anne Knutsen 1.des.2010 Forslag til årsmøte 28.jan 2011 Endring i valg av hovedtillitsvalgte. Saksfremlegg: Jeg mener at det er fagforeningens og medlemmenes interesser at det er de plasstillitsvalgte som velger de hovedtillitsvalgte. På samme måte som medlemmene velger sine plasstillitsvalgte. Alle medlemmene bør i forkant få vite hvem som er på valg og hvilke motkandidater som eventuelt har meldt seg. Deretter burde motkandidatene møtes og markedsføre seg selv slik at medlemmene kan diskutere hvem de ønsker skal sitte som hovedtillitsvalgt. Anne Knutsen Styrets innstilling til forslag 1 og 2: Det er kommet inn to saker som går på valgordningen av HTV, Dagens ordning hvor alle kan melde sine interesse samt sende inn forslag på kandidater, hvor så styret setter ned en gruppe som ser på de aktuelle kandidatene er diskutert på en tillitsvalgttur til Danmark med 50 tillitsvalgte til stede. Det var her stor enighet at dagens ordning skal fortsette. Det har og vært en arbeidsgruppe bestående av fylkesleder og 3 representanter fra styret som har jobbet med valgordningen av HTV. Denne gruppen har undersøkt med fagforbundet sentralt og tilbakemeldingen er at dette ikke er vedtektsstridig. Det har og tidligere år vært sett på denne ordningen vi har i Kristiansand, og styret anser nå denne saken som ferdigbehandlet. Styrets enstemmige innstilling : Innkomne forslag avvises. 21

22 SAK 6 Regnskap 2010 RESULTATREGNSKAP 2010 BUDSJETT REGNSKAP Tekst Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Kontingenter , ,02 Renter ,47 Refusjon lønn ,51 Frikjøpt etter behov ,53 Honorarer ,00 Pensjon , ,00 Arbeidsgiveravgift ,00 Fagforeningskontor, utstyr ,50 Husleie ,00 Porto ,25 Telefon ,36 PTV/Kurs/møter/konfer , ,60 Verving/medlemspleie ,75 Årsmøte , ,76 Styremøter ,55 Fase 2 -opplæring Seksjon HS ,04 Seksjon SKA ,50 Seksjon KKO ,83 Seksjon ST ,70 Pensjonistene , ,50 Høstarrangement ,00 Ungdommene HTV-studier/kurs ,96 Tilskudd Fagforb. sentralt ,00 - Streik ,40 Diverse ,00 Til styrets disposisjon ,00 Sum , , Spareakillingsbanken , Spareskillingsbanken , Sparebank 1 SR Bank , Sparebank 1 SR Bank , Sparebank 1 SR Bank ,03 22

23 Spareskillingsbanken ,50 Pensjonistene Kasse , Spareakillingsbanken , Spareskillingsbanken , Sparebank 1 SR Bank , Sparebank 1 SR Bank , Sparebank 1 SR Bank , Spareskillingsbanken ,00 Pensjonistene Kasse ,00 SUM , ,36 0,00 Samlet kapital ,60 23

24 Revisjonsberetning

25 SAK 7 HANDLINGSPLAN 2011 Handlingsplan 2011 Seksjon kirke, kultur og oppvekst Mål Tiltak Ansvar Tidspunkt Økonomi God planlegging og kommunikasjon internt 4 styremøter i løpet av året Styret setter av møtedatoene sammen rett etter årsmøte Styre 2 møter vår 2 møter høst Faglig kurstilbud til medlemmer Synlighet og politisk engasjement Kunnskaps-løft internt Arrangere min. 2 kurs/seminarer i løpet av året SKKO skal etterstrebe samarbeid med de andre seksjonene om kurs/seminarer Skrive 1-2 avisinnlegg i løpet av 2011, for eksempel med temaene yrkesstolthet og ett arbeidsforhold i skole/sfo Informere om SKKO på PTV-møter, og bruke de arenaene til å hente innspill fra medlemmene til videre arbeid SKKO vil undersøke muligheten for å hente inn en kursholder fra Oslo for opplæring i seksjonsarbeid. SKKO vil også se på muligheten for samarbeid med de andre seksjonene når det gjelder kursing i seksjonsarbeid. Styre 1 kurs (april) 1 kurs (okt/nov) Styre Hele året Styre

26 Handlingsplan 2011 Seksjon kontor og administrasjon Aktivitet Tid Tema/innhold Økonomi Ansvar Styremøter 6 stk Fordelt over året Kr Rita/Kari Møter med øvrige seksjonsledere i Fagforbundet Kristiansand Medlemsmøte yrkesfaglig tema Medlemspleie/ informasjon Medlemsmøte Yrkespolitisk tema Seksjonsmøte med valg Februar 2011 Før Kartlegge hvordan vi kan samarbeide om aktiviteter og opplæring styret Tema i henhold til november vedtaket September Stand og arbeidsplassbesøk November Informasjonsbaser trussel mot personvernet spesielt med henblikk mot NAV November. Årsberetning 2011 Handlingsplan 2012 Kr Kr Kr Kr Alle Alle Styre Styret Styret 26

27 Handlingsplan 2011 Seksjon samferdsel og teknisk Mål: Tiltak: Tid/sted: Ansvarlig: Økonomi: Målgruppe Synliggjø re Arbeidsstedsbesøk Hele året styret 2000,00 alle medlemmer seksjonen Verving nye medlemm Arbeidsstedsbesøk Hele året Styret 3000,00 Uorganiserte er Skape temadage r som engasjere r Framdrift SST 3 Fagdager: omvisning returkraft, hagestell, helse/kosthold. Vår/høst Styret 5000,00 Medlemmer Styremøter 2000,00 Styret 27

28 Handlingsplan 2011 Seksjon helse og sosial MÅL TILTAK TIDSROM ANSVARLIG EVALUERING 4 Styremøter Innkalling 2 vår og 2 høst Leder SHS Styret Gi medlemmene yrkesfaglige tilbud 3 temakvelder med 3 forskjellige to vår og to høst Styret Verve nye medlemmer. Øke antall medlemmer i SHS Kristiansand med 20 medlemmer temaer/yrker Snakke verving på temakveldene. Hele året Styret 28

29 Handlingsplan 2011 Pensjonistarbeidet HANDLINGSPLAN 2011 FOR PENSJONIST ARBEIDET I FAGFORBUNDET KRISTIANSAND FOR 2011 TEMA: Medlemsmøte for Pensjonistene i Byhallen, Våren Enkel bevertning/ utlodning TUR: 3 dagers tur i slutten av mai, eller første halvdel av juni, egen andel for medlemmer. TEMA: Medlemsmøte for pensjonister i Byhallen Høsten Utlodning/ enkel bevertning ÅRSMØTE/ FEST: Årsmøte og førjulstreff, i slutten av november. Egen andel for medlemmer. Sted ikke bestemt. Det vil være 9-10 planleggingsmøter og arbeidsmøter for styre i

30 Handlingsplan 2011 Ungdomsutvalget Mål: Tiltak: Tid: / Sted: Ansvarlig: Målgruppe: Danne styre Kontakte medlemmer under Februar Leder Ungdommer 30 år Delta på sommerpatrulje Oppsøke arbeidssteder Juni Lo Ungdommer styremøter Innkalle styremedlemmer 2 vår 2 høst Leder Styremedle mmer Informasjon om Stand Fagforbundsuka Styret Ungdommer fagforbundet ungdom Medlemspleie Pizza kveld m/informasjon Høst Styret Ungdommer 30

31 Handlingsplan Fagforbundet Kristiansand Årsmøteperioden februar 2011 januar 2012 Forslag til Handlingsplan: Fagforbundet Kristiansand 2011 Mål: Tiltak: Tid: / Sted: Ansvarlig: Økonomi Målgruppe Synliggjøre aktivitet i fagforbundsuka. Beholde og få nye medlemmer Frikjøpe seksjonsledere, ptv og ut blant medlemmer Høst Styret. Seksjonene og utvalgene ,- Gamle og nye medlemmer Verving av nye medlemmer Arbeidsplassbesøk. Dele ut profilering osv. Hele året Leder/ Nestleder og plasstillitsvalgte ,- Nye medlemmer Årsmøte 2012 Leie lokale,sende ut innkalling, innhete info om jubilanter,gå gjennom vedtekter og retningslinjer Januar 2012,forberede september 2011 styret ,- Alle medlemmer Medlemspleie Tur med danskebåten Høst Egen komité/styret ,- alle medlemmer? Opprette tariffavtale i Arbeidsplassbesøk og verving Hele året Nestleder Alle ansatte private barnehager og private bedrifter /leder i private bedrifter. Påvirke politiske partier Ha god oversikt over alle medlemmer, arbeidsplass. Ryddig FANE 2 Faglig utvikling av nytt styre og htv samarbeidsseminar Få gode tillitsvalgte på alle nivåer. Skrive avisinnlegg. Besøke partimøter Bevisstgjøre PTV på å gi beskjed ved medlemsforandring Kursing av styret. Innhente foredragsholder Fase 1 opplæring, temakurs og kurs fra fylketskretsen Hele året Hele året Februar 2011 Egen komité, seksjonene HTV, PTV, styret og leder Leder/ opplæringsansvarlig ,- styret Politiske partier Alle medlemmer Hele året styret? Tillitsvalgte på alle nivåer 31

32 Sak 8 Budsjett 2011 REGNSKAP BUDSJETT Tekst Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Kontingenter , , Renter , Refusjon lønn , Lønn / godtgjørelse , Honorarer , Pensjon , Arbeidsgiveravgift , Fagforeningskontor, utstyr , Husleie , Porto , Telefon , PTV/Kurs/møter/konfer , , Verving/medlemspleie , Årsmøte 2 450, , Styremøter , Fase 2 -opplæring - Seksjon HS , Seksjon SKA 969, Seksjon KKO 8 855, Seksjon ST , Pensjonistene , , Høstarrangement , Ungdommene HTV-studier/kurs , Tilskudd Fagforb. sentralt ,00 - Streik ,40 Diverse 4 208, Til styrets disposisjon , Sum , , (54 500) 32

33 Sak 9 Valg Valgkomitéens innstilling Valgkomitéen kunngjør sin innstilling slik de selv bestemmer. Om Valgkomitéens oppgaver Det er følgende paragrafer i Fagforbundets vedtekter som ligger til grunn for valgkomiteens arbeid: Valg av styre foretas på årsmøtet, jf Årsmøtet avgjør selv hvilke funksjoner som skal velges ved særskilt valg og antall styremedlemmer og varamedlemmer. Det skal ved valgene tilstrebes god representasjon av tillitsvalgte og medlemmer fra de ulike seksjoner og virksomhetsområder som fagforeningen dekker Årsmøtet velger valgkomité Til å revidere fagforeningens regnskap skal det velges 2 revisorer og 1 vara som har ansvar for at revisjonsarbeidet utføres i samsvar med instruks som foreligger for revisjon av forbundets øvrige regnskaper Årsmøtet velger fagforeningens representanter med vararepresentanter til Fylkeskretsens Representantskap/Fylkesmøte. Leder i fagforeningen skal være én av representantene Styret i fagforeningen Sammensetning av styret og valgprosedyre. Styret består av: Leder, nestleder, opplæringsansvarlige, kasserer og nødvendig antall styremedlemmer valgt direkte på årsmøtet. Ett styremedlem skal være tillitsvalgt etter hovedavtalen. Lederne for seksjonene. En ungdomstillitsvalgt. En pensjonisttillitsvalgt. Valgene foretas av årsmøtet. Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 år. Valgene gjennomføres slik at ikke hele styret er på valg i samme årsmøte. Seksjonsleder, ungdoms- og pensjonisttillitsvalgt velges av egne møter for de gruppene de representerer. For disse velges personlig vararepresentant. Hvis denne valgprosedyren ikke er mulig, velges de av årsmøtet. Styret i fagforeningen kan velge et arbeidsutvalg blant sine medlemmer og fastsetter eventuelt fullmakter for dette. 33

34 RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET KRISTIANSAND Forord Retningslinjene gjelder medlemmer og tillitsvalgte i Fagforbundet Kristiansand Endringer av innhold vedtas av Årsmøtet. Styret kan vedta midlertidige praktiske endringer, inntil førstkommende Årsmøte. Overordnede mål for Fagforbundet Kristiansand Fagforbundet Kristiansand driver i henhold til Fagforbundets vedtekter, samt prinsipp og handlingsprogram samt vedtak fattet i høyere organer i Fagforbundet Det lages egen handlingsplan for Fagforbundet Kristiansand som regulerer foreningens drift Verdigrunnlag Fagforbundet bygger sin virksomhet på frihet, likhet og solidaritet. Fagforbundet er en offensiv arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å videreutvikle og trygge velferdsstaten. Dette gir individet frihet og trygghet. Frihet er i denne sammenhengen ikke bare et spørsmål om fravær av tvang, men også et spørsmål om muligheter og rettigheter for den enkelte. Likeverd er et gjennomgående prinsipp for Fagforbundet, uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, seksuell legning, religion eller livssyn. Det samme er internasjonal forståelse, solidaritet og flerkulturell integrering. Arbeid mot rasisme og diskriminering er en prioritert oppgave. Gjennom omtanke, samhold og solidaritet vil Fagforbundet styrke medlemmene i arbeidet med å bedre deres lønns- og arbeidsvilkår, og i å trygge arbeidsplassene. Organisering av Fagforbundet Kristiansand Fagforbundet Kristiansand er organisert i henhold til vedtekter gitt av Fagforbundet, samt lokal tilpassing. Årsmøte Årsmøtes innhold viser til Fagforbundets vedtekter 11.3 Årsmøtet er Fagforbundet Kristiansand sitt øverste organ. Årsmøtet finner sted siste fredag i januar. Fredagen 14 dager før Årsmøtet finner sted innkalles det til Årsmøte gjennom Fædrelandsvennen og Kristiansandsavisen. Her kunngjøres også sakslisten for Årsmøtet Jubilanter får personlig invitasjon tilsendt Alle påmeldte må selv hente Årsmøtepapirene i forkant av Årsmøtet. Årsmøtepapirene kan også fås på mail. På grunn av servering må alle melde seg på Årsmøtet 34

35 Årsmøtets innhold: Årsberetning, regnskap, budsjett, handlingsplan, innkommende forslag og valg Revisorene leverer revisorrapport som fremlegges på Årsmøtet Styret kommer med forslag til dirigent og referenter til Årsmøtet. Etter Årsmøtet: Send følgende til: Fagforbundet Vest-Agder: Årsmelding Regnskap og Budsjett Oversikt styret Representanter til Representantskapet Lo i Kristiansand og omegn: Oversikt styret Representanter til Representantskapet Antall yrkesaktive medlemmer AOF: Representanter til Representantskapet Antall yrkesaktive medlemmer Norsk folkehjelp: Årsmøte utsendinger Arbeiderbevegelsens lokalarkiv: Representanter Antall medlemmer Styret i Fagforbundet Kristiansand. Styret disponerer inntil 125% frikjøpt verv med samme lønnsvilkår som HTV i Kristiansand kommune. Fordeles på; Leder har 100% frikjøpt verv Nestleder har 25% frikjøpt verv Styrets oppgaver, jfr. Vedtekter 11.5b Inndeling av oppgaver: I tillegg til vedtektsfestede verv har også styret en regnskapsfører. 35

36 Fagforeningsleder Leder har ansvar for den daglige ledelsen og ansvaret for drift av og det overordnede økonomiansvaret i fagforeningen. Medlemspleie i privat virksomhet. Oppfølging og samarbeid med HTV. Bistå seksjonene og utvalgene med merkantile oppgaver. Forefallende kontorarbeid/innkjøp av kontorrekv./utstyr. Fane 2 ansvarlig Nestleder: Nestleder er leders stedfortreder og spesielt ansvarlig for verve- og informasjonsvirksomheten. Bistå med medlemsregister og oppfølging av endringer. Styremøtesekretær, utsending av referat og innkallinger. Oppfølging av private virksomheter TV representant Velges på Årsmøte blant de hovedtillitsvalgte i Kr. sand kommune Det velges en vararepresentant blant de hovedtillitsvalgte Er tillitsvalgtes kontakt til styret. Opplæringsansvarlig Ansvar for opplæring av tillitsvalgte 2 Styremedlemmer Et av styremedlemmene skal komme fra privat virksomhet. Hovedverneombud Innkalles når saker som vedrører vernesiden tas opp. Seksjonsledere: Helse og sosial ( SHS) Kirke, kultur og oppvekst (SKKO) Samferdsel og teknisk (SST) Kontor og administrasjon (SKA) I h.t. vedtektene 11.5 a Pensjonistrepresentant I h.t. vedtektene 11.5 a Ungdomsrepresentant I h.t. vedtektene 11.5 a Vararepresentant. Møter på alle styremøtene Vararepresentant. Møter ved innkalling Alle representanter som er innkalt har møteplikt på styremøtene 36

37 Valgkomiteen: Består av 3 medlemmer + 2 vara. Valgkomiteen velges på årsmøtet og valgkomiteen konstituerer seg selv. Representantskap/representanter Fagforbundet Kristiansand har følgende representasjon: Vi har 6 representanter til Fagforbundet Vest Agder 5 representanter til representantskapet i LO i Kristiansand og omegn 1 representant til representantskapet i forsikringsutvalget i Sparebank 1 5 representanter til Norsk Folkehjelp 2 representanter til Arbeiderbevegelsens lokalarkiv Representantene velges blant styrets medlemmer på Årsmøtet Revisjon: Jfr. Vedtektene 11.3 f Medlemsmøter: Styret innkaller til medlemsmøte i Årsmøteperioden jfr. Handlingsplanen, og i spesielle saker Seksjonene og utvalgene avholder medlemsmøter og arrangementer jfr. handlingsplan Valg i seksjonene og utvalgene Seksjoner og de frittstående utvalg velger representanter og vara til styret, senest 30. november. Dette skal meldes styret og leder av valgkomiteen, senest 7. desember, på eget skjema med opplysninger om de valgte. Valget har umiddelbar virkning, men de som sitter i fagforeningsstyret utfører sine verv frem til foreningens Årsmøte før de fratrer/bytter Seksjonens oppgaver, jfr. Vedtekter 11.8: Ungdoms- og pensjonistutvalgets oppgaver, jfr. Vedtekter Tillitsvalgte Alle tillitsvalgte opptrer og arbeider etter Fagforbundets vedtekter og retningslinjer, samt gjeldende lov- og avtaleverk Kompetansesenteret i Stavanger skal i sammen med styret ivareta tillitsvalgte i private bedrifter Alle plasstillitsvalgte har plikt til å kontakte Fagforbundet når de ikke selv kan utføre sitt verv Alle tillitsvalgte skal få opplæring slik at de kan utføre sine verv Alle tillitsvalgte skal innkalles, minst en gang pr. år, til en felles tillitsvalgtsamling Alle tillitsvalgte skal innkalles jevnlig av sine kontaktpersoner - Tillitsvalgte som slutter i sitt verv etter minimum 2 år, får en påskjønnelse fra Fagforbundet 37

38 Kristiansand på inntil kr.200,-. For tillitsvalgte i Kristiansand kommune gjelder følgende: Forbundets representasjon i faste styrer, råd og utvalg Etter forslag fra de hovedtillitsvalget i Kristiansand kommune oppnevner styret forbundets representanter i kommunalutvalget, hovedutvalgene og styret for Pensjonskassa. Representasjon i eventuelle andre faste kommunale utvalg oppnevnes på samme måte. Medlemmene ansatt i kommunale foretak velger selv sine styrerepresentanter på medlemsmøte på arbeidsplassen I samarbeid med hovedverneombudet i Kristiansand kommune oppnevner styret forbundets representanter i hovedarbeidsmiljøutvalget og sektorsarbeidsmiljøutvalgene. (jfr. Forskrift til arbeidsmiljøloven) Representasjon i prosjekter og ad hoc-grupper Hovedtillitsvalgte oppnevner forbundets representanter i ansettelsesutvalg, Prosjektgrupper og andre midlertidige organer. Plasstillitsvalgt deltar normalt i lokale ansettelser og lokalt prosjektarbeid. Den enkelte hovedtillitsvalgt skal informere fagforeningsleder om sin deltakelse i prosjektgrupper, ansettelsesutvalg og andre midlertidige organer. Utpeking/valg av verneombud (jfr. Forskrift til arbeidsmiljøloven) Etter forslag fra hovedverneombudet utpeker styret forbundets sektorverneombud. I samarbeid med plasstillitsvalgt og/eller hovedtillitsvalgte oppnevner hovedverneombudet eller sektorvernombudet de lokale verneombudene. Fagforeningsleder informeres om hvem som er oppnevnt. Valg av plasstillitsvalgte Plasstillitsvalgte velges av Årsmøte/medlemsmøte på det enkelte arbeidssted (jfr. Forbundets vedtekter 11.7). Hovedtillitsvalgte har hovedansvaret for at alle medlemmer har en lokal tillitsvalgt som de vet om. På arbeidssteder som ikke har HTV, er det styret som er ansvarlig for dette. Utpekning/valg av hovedtillitsvalgte (HTV) og hovedverneombud (HVO) Valgperioden for HTV/HVO i kommunen er to kalenderår. Styret er ansvarlig for at utlysning av vervene sendes alle forbundets tillitsvalgte i kommunen innen 25. september. I utlysningen skal det opplyses om sittende HTV/HVO stiller til gjenvalg eller ikke. Fristen for å melde sitt kandidatur som HTV/HVO er 20. oktober. Styret utpeker representanter som foretar intervju av kandidatene og innhenter referanser. En skriftlig begrunnet innstilling til vervene som HTV/HVO fremlegges styret innen 10. november. 38

39 Styret behandler utpekingen innen 20. november. Foreningsleder varsler umiddelbart kandidatene om resultatet. Ved sammensetning av HTV-kollegiet skal styret legge vekt på en representativ kjønnsfordeling, erfaring og skolering som tillitsvalgt fra ulike sektorer og bredde i seksjonstilhørigheten. Lokale forhandlinger etter Hovedtariffavtalens 4.A.1 Forbundets arbeid med lokale lønnsforhandlinger i Kristiansand kommune skal følge opp forbundets lønnspolitikk, sentrale prioriteringer, føringer og retningslinjer. Av og blant de hovedtillitsvalgte velges en forhandlingsleder som har det Overordnede og koordinerende ansvaret. Ansvaret for kontakten med medlemmene/tillitsvalgte, nødvendige Forberedelser, prioriteringer, gjennomføring av forhandlingene og informasjon om resultatet legges til sektorvise forhandlingsutvalg. Sammensetningen av de sektorvise forhandlingsutvalgene avgjøres av styret Før 1. juni, etter forslag fra hovedtillitsvalgte. Hvert utvalg skal ha en hovedtillitsvalgt som arbeidsleder. Koordineringen av utvalgenes praktiske arbeid skjer hos de hovedtillitsvalgte. Annet Ved forhold og situasjoner som ikke omtales i disse retningslinjene skal fagforeningen og tillitsvalgte opptre å arbeide etter Fagforbundets vedtekter og retningslinjer, samt gjeldende lov- og avtaleverk. Godtgjøring Regning skal leveres til økonomiansvarlig så fort som mulig. Honorar for styreverv Honorar for styreverv settes av årsmøtet Frikjøp til oppgaver: Fagforbundet kan frikjøpe enkelte personer med spesifikke oppgaver over en periode. Dette må sees i sammenheng med budsjettet og årsmøtets vedtak Tap av arbeidsinntekt/fridag i forbindelse med nødvendig tillitsvalgtopplæring/arbeid. (både etter hovedavtalen og vedtektene) Det skal avtales særskilt med leder på forhånd, og styret må godkjenne dette. Tap av arbeidsfortjenester der arbeidsgiver ikke dekker utgiftene, dekkes utgiftene etter fylkeskretsens satser. Alle har plikt til å søke om permisjon og evt. Avslag på lønnet permisjonssøknad fremvises ved søknad om godtgjøring. Tapt arbeidsfortjeneste kan også innvilges etter skriftlig søknad. - Medlemmer som ikke melder gyldig fravær i god tid til kurs/turer i regi av Fagforbundet Kristiansand blir belastet egenandel. 39

RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET. ROGALAND FYLKE avd. 469

RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET. ROGALAND FYLKE avd. 469 Rogaland Fylke avd. 469 RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET ROGALAND FYLKE avd. 469 INNHOLDSFORTEGNELSE RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET ROGALAND FYLKE avd. 469... 2 Forord... 2 Overordnede mål for Fagforbundet

Detaljer

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer.

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Vest-Agder Retningslinjer 2009-2011 omtanke solidaritet samhold MÅL: skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Disse retningslinjene

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Til stede: Forfall: Alise Strøm Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Henrik

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 37 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER MANDAG 23. JANUAR 2017 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER MANDAG 23. JANUAR 2017 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER MANDAG 23. JANUAR 2017 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 45 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2016 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Feil! Bokmerke er ikke definert. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

SAKSLISTE. Forslag til vedtak : Innkallingen godkjent

SAKSLISTE. Forslag til vedtak : Innkallingen godkjent Årsmøte i Fagforbundet Norddal, avd 483 Møtested: Kraftsenteret i Valldal Møtedato: Torsdag 26. Januar 2017 Tid: kl. 19.00 SAKSLISTE Sak 1 Åpning Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak : Innkallingen

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Rolf Solås møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes.

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Rolf Solås møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes. ÅRSMØTEPROTOKOLL Sted: Tid: Frammøtt: Sola sjukeheim, storstua Torsdag 29.januar 2015 kl.18:00 54 medlemmer Rolf Solås møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. DAGSORDEN: Sak 1: GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 10. januar 2012, kl. 16.00-20.45 Sted: Tilstede: Edvin Helland, Inger Mathisen, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Kari Engen, Frøydis

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 31. august 2016 kl 1530 på Grand Hotell, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 31. august 2016 kl 1530 på Grand Hotell, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 31. august 2016 kl 1530 på Grand Hotell, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Jorunn

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

ÅRSMELDING FAGFORBUNDET AVD Omtanke Samhold Solidaritet

ÅRSMELDING FAGFORBUNDET AVD Omtanke Samhold Solidaritet ÅRSMELDING FAGFORBUNDET AVD.369 2009 Omtanke Samhold Solidaritet Status Fagforbundet har hatt stor aktivitet gjennom hele perioden. Vi har hatt en rekke henvendelser fra medlemmer som har bedt om bistand

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes.

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes. 1 ÅRSMØTEPROTOKOLL Sted: Tid: Frammøtt: Sola sjukeheim, storstua Torsdag 24.januar 2013 kl.18:00 44 medlemmer Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. DAGSORDEN: Sak 1: GODKJENNING AV

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Meløy avd 379 Vedtatt på årsmøtet den 02.02.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Protokoll styremøte torsdag 26. november 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte torsdag 26. november 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte torsdag 26. november 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 26.07.11)

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 26.07.11) AKTIVITETSPLAN 2011 (Oppdatert 26.07.11) Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene

Detaljer

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Protokoll Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Sted: Kantinen i Psykiatrisk klinikk, SUS Tid: Onsdag 25. januar 2017 kl. 18.30 Tilstede: 21 stemmeberettiget SAKLISTE: Konstituering

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG PROTOKOLL ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG KONFERANSESALEN, SKJEBERG ADMINISTRASJONSBYGG 30. JANUAR 2008 1. Åpning Eva Elisabeth Johansen ønsket velkommen. Alle reiste seg mens Eva leste navnene på de medlemmene

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Fylkesstyret Møtested: Fylkeskontoret, Dronningensgate 10, Trondheim Møtedato: 26.03.2007 kl. 13:30-16:25 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst

HANDLINGSPLAN FOR Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst HANDLINGSPLAN FOR Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst FAGFORBUNDET AKERSHUS 2017 Styrebehandlet 28/11-2016 Side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi

Detaljer

SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON

SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON HANDLINGSPLAN FOR SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Fagforbundet Akershus 2017 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester

Detaljer

Frist for påmelding er senest fredag 19. februar 2010.

Frist for påmelding er senest fredag 19. februar 2010. Seksjonsledere/kontaktpersoner i alle seksjonene Fagforeningene Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 10/384-1 430 13.01.2010 Marita Orvik Berg / tlf. 77 66 23 02 INVITASJON TIL TEMADAGER "PERSONVERN

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17. Protokoll Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.30 Tilstede: Inger, Andres, Susanne, Nina, Beth, Arne, Kenneth, Elin Ø, Tollef,

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 11.04.11)

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 11.04.11) AKTIVITETSPLAN 2011 (Oppdatert 11.04.11) Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene

Detaljer

Medlemsavis. Årsmøteprotokoll. Feriehytter/leiligheter. Båttur. Informasjon fra pensjonistgruppen. Styret i Fagforbundet Sandnes. www.fagforbundet.

Medlemsavis. Årsmøteprotokoll. Feriehytter/leiligheter. Båttur. Informasjon fra pensjonistgruppen. Styret i Fagforbundet Sandnes. www.fagforbundet. www.fagforbundet.no FAGFORBUNDET AVD.281 Tlf. 51 97 57 94 51 97 57 94 51 97 58 23 Medlemsavis Årsmøteprotokoll Feriehytter/leiligheter Båttur Informasjon fra pensjonistgruppen Styret i Fagforbundet Sandnes

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

PROTOKOLL. Børge Tingstad, Wenche Sagøy, Lorents Gåsvær, Stig Sæther og Birgit Samstad Flaten SAKLISTE

PROTOKOLL. Børge Tingstad, Wenche Sagøy, Lorents Gåsvær, Stig Sæther og Birgit Samstad Flaten SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Levanger Brannstasjon Møtedato: 07.06.2017 Tid: 12:30-15:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Børge Tingstad, Wenche Sagøy, Lorents Gåsvær, Stig Sæther og

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Carina Okkenhaug Vang, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Oslo kommunale bygg- og boligetaters forening avdeling 149 av Fagforbundet Handlingsplan 2012-2013 Handlingsplanen er utarbeidet på hovedstyrets årsplanseminar den 12. april 2012. 1. Innledning Til grunn

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Smaalenene ønsker å ha 2 hovedprioriteringer for 2016: Godkjent av Årsmøtet 26. januar 2016

Handlingsplan Fagforbundet Smaalenene ønsker å ha 2 hovedprioriteringer for 2016: Godkjent av Årsmøtet 26. januar 2016 Handlingsplan 2016 Godkjent av Årsmøtet 26. januar 2016 Fagforbundet Smaalenene ønsker å ha 2 hovedprioriteringer for 2016: Egen forening Strategiplan Hovedmål 1 Egen forening Delmål 1: Engasjerte tillitsvalgte

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL

ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL Utvalg: Årsmøte Fagforbundet Sandnes avd. 281 Møtested: Kantinen, Sandnes rådhus Møtedato: Torsdag 28.01.2016 kl. 18.00 Det var 63 medlemmer til stede. I tillegg møtte Synnøve Haugland,

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold, Britt Austad Forfall: Protokoll

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SEKSJON HELSE OG SOSIAL FAGFORBUNDET AKERSHUS

HANDLINGSPLAN FOR SEKSJON HELSE OG SOSIAL FAGFORBUNDET AKERSHUS HANDLINGSPLAN FOR SEKSJON HELSE OG SOSIAL FAGFORBUNDET AKERSHUS 2017 30.11.2016 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Meløy avd 379

Årsberetning for. Fagforbundet Meløy avd 379 Årsberetning 2016 for Fagforbundet Meløy avd 379 Behandlet av årsmøtet den 2.Februar 2017 Innhold Innledning... 3 Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:... 3 Representanter til fylkeskretsens

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 21.11.2012 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2015 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy

Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog, Anne Haugan, Liv Ingunn

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 12. desember 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 12. desember 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Britt Austad, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønning, Ann-Mari Skomsvold Tonje Karin Kollerud Protokoll

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2013 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Error! Bookmark not defined. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 30. januar 2012 kl. 0900 1410 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Protokoll styremøte torsdag 18. juni 2015 kl 1700 på Stiklestad hotell, Verdal

Protokoll styremøte torsdag 18. juni 2015 kl 1700 på Stiklestad hotell, Verdal Protokoll styremøte torsdag 18. juni 2015 kl 1700 på Stiklestad hotell, Verdal Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog,

Detaljer

Vi tar forbehold om både avlysninger og endringer. Dette vil det i så fall bli varslet om fortløpende.

Vi tar forbehold om både avlysninger og endringer. Dette vil det i så fall bli varslet om fortløpende. AKTIVITETSPLAN 2011 Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene kan ta hensyn

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp oktober 2017 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold Liv Ingunn Rønningen Protokoll fra styremøte

Detaljer

Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader Fra Karianne Hansen Heien Fagforbundet Rådgiver SST

Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader Fra Karianne Hansen Heien Fagforbundet Rådgiver SST Postjournal fram til styremøte 12. mars 2009 Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader 67-2009 12.2.2009 Fra Karianne Hansen Heien Fagforbundet Rådgiver SST 2-dagers konferanse for renholdere og vaskeriansatte

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd

Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd. 325 2014-2015 Oslo 19.12.2013 1 1. Innledning... 3 2. Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 4 2.1. Utfordringer overfor

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole

Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

MØTEINNKALLING. seksjonsleder Børge Tingstad, tlf: eller e-post: SAKLISTE

MØTEINNKALLING. seksjonsleder Børge Tingstad, tlf: eller e-post: SAKLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Stiklestad Hotell : 07.06.2017 Tid: 13:30-16:00 Til stede: Forfall meldes til: Børge Tingstad, Birgit Samstad Flaten, Per Arne Hansen, Lorents Gåsvær,

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre

Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsbrg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog,

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 13. januar 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 13. januar 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 13. januar 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Jorunn Oddny Aarsbog, Anne Haugan,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Rannveig Skaufel, Britt Austad Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl Protokoll fra styremøte

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Årsberetning 2016 For Fagforbundet Helse Stavanger avd.211

Årsberetning 2016 For Fagforbundet Helse Stavanger avd.211 Årsberetning 2016 For Fagforbundet Helse Stavanger avd.211 Side 1 Innledning Kort sammendrag om fagforeningens aktivitet i året som gikk. Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF, har vært gjennom et

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 26. august 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 26. august 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 26. august 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Carina Okkenhaug Vang, Eli Rishaug,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2015 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Feil! Bokmerke er ikke definert. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader Fra Kommunal. Vaktmestere/driftspersonell Kompetanse

Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader Fra Kommunal. Vaktmestere/driftspersonell Kompetanse Postjournal fram til styremøte 24. februar Jnr Dato Sender/mottaker Tema Arkiv Merknader 012-12.1. Fra Kommunal Vaktmestere/driftspersonell med lederoppgaver modul 7.21 (Kom.komp.) II 013-12.1. Fra Fagforbundet

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Jan Erik Berdahl, Tore Johansen, Britt Austad

Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Jan Erik Berdahl, Tore Johansen, Britt Austad Tilstede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Jan Erik Berdahl, Tore Johansen, Britt Austad Elin Berge, Atle Sellæg, Terje Greger Holmsberg, Rannveig Skaufel Protokoll styremøte i Fagforbundet,

Detaljer

VALG på årsmøtet 2017 i Fagforbundet Tromsø kommune, avd. 177.

VALG på årsmøtet 2017 i Fagforbundet Tromsø kommune, avd. 177. VALG på årsmøtet 2017 i Fagforbundet Tromsø kommune, avd. 177. Styret (vedtektene 11. 3) Årsmøtet velger styre og avgjør hvilke funksjoner som skal velges ved særskilt og antall styremedlemmer/varamedlemmer.

Detaljer